__MAIN_TEXT__
feature-image

mégIS Logo
mégIS
RO

„A szó, melynek jelentése még döntéskavalkádjainkat is felülmúlja: ellentétes értelmű állítást kapcsol egy előző gondolathoz; szembeállítást nyomósít; váratlan tartalmú közlést hangsúlyoz; érvényt s ellenkezést érzékeltet; hangsúlyoz és helyettesítést közöl; míg végül unszol és töprengésre szólít…”

Show Stories insideNew