mégIS

RO

„A szó, melynek jelentése még döntéskavalkádjainkat is felülmúlja: ellentétes értelmű állítást kapcsol egy előző gondolathoz; szembeállítást nyomósít; váratlan tartalmú közlést hangsúlyoz; érvényt s ellenkezést érzékeltet; hangsúlyoz és helyettesítést közöl; míg végül unszol és töprengésre szólít…”

https://goo.gl/kzT9cY