Peikestokken

Peikestokken er studentavisa i Volda. Den blir gitt ut tre gonger i semesteret, og skal reflektere korleis studentlivet er i Volda, samt dekke andre saker som er viktige for studentane. Med over 70 medlem i avisa, er det ein stor redaksjon som rekrutterer frå alle studieretningar og nasjonalitetar.

Publications