Advertisement
The user logo

Norges Eiendomsmeglerforbund

Oslo, Norway

https://www.nef.no

Norges Eiendomsmeglerforbund er en interesseorganisasjon for eiendomsmeglere. Gjennom Forbundets servicekontor holdes medlemmene løpende orientert om alle spørsmål av interesse for å fremme faglige kvalifikasjoner. Norges Eiendomsmeglerforbund tilrettelegger videre- og etterutdanning for sine medlemmer og resten av eiendomsmeglingsbransjen. Norges Eiendomsmeglerforbund engasjerer seg også aktivt i boligpolitikken.

Publications

Eiendomsmegleren nr. 4 2020


September 17, 2020

Eiendomsmegleren nr. 4 2019


September 12, 2019

Eiendomsmegleren nr. 4 2018


September 12, 2018

Eiendomsmegleren 5 2017


October 30, 2017

Eiendomsmegleren nr. 4 2017


September 11, 2017

Eiendomsmegler 7 2016


November 14, 2016

Eiendomsmegler 3 2016


April 21, 2016

Eiendomsmegleren 1 2015


January 21, 2015

Eiendomsmegleren nr. 9 2014


September 15, 2014

Eiendomsmegleren 7/8 2014


September 5, 2014