Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Kristiansand, Norway

En næringsorganisasjon for bedrifter i ulike bransjer i Kristiansandsregionen (NiKR). NiKR skal virke som et høringsorgan, medspiller og pådriver for å fremme næringslivets interesser. Kristiansand Chamber of Commerce.

www.kristiansand-chamber.no