__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

JOBBSKAPERNE DE STARTET FOR SEG SELV

KRANFØRER HENGER HØYT

HEGE NILSEN EKBERG HUN ER LEDER FOR DE MANGE

03 TRADISJONSFISKEREN 90 år med fiskerihistorie på Fiskebrygga

21


HOS OSS KAN DU OPPRETTE BEDRIFTSKONTO Vi hjelper deg med: Buketter, grønnplanter, planter, trær, busker, krukker, hagemøbler, gavepakker med mer. Vi bringer. For oppsett av konto: post@oddernesgartneri.no For bestilling av varer/levering: bestilling@oddernesgartneri.no


EN HELAFTEN FOR SANSENE

BOOK JULEBORD NÅ! Det er viktig å se fremover, særlig i disse koronatider. Snart skal vi møtes igjen, og vi ser med forventning frem til å ønske deg og dine kollegaer eller kunder velkommen til en helaften med smaksrik julemat og ypperlig underholdning! Book julebord nå – kontakt oyvind.lindseth@kilden.com / tlf. 908 31 221

KILDEN.COM


VELKOMMEN TIL MAGASINET SPENN

Foto: Liv-Unni Tveitane

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

36 / YRKET MITT / Kranfører / På havna ­tilbringer Trine Lauen arbeidsdagen høyt over bakken, og har utsikt over både hav og hei. Bli bedre kjent med Kristiansand havns første kvinnelige kranfører.

Å skape arbeidsplasser De er tøffe, de som bygger opp sin egen arbeidsplass. Og det finnes mange av dem! Til nå i år er det oppret­ tet over 14 000 enkeltpersonforetak i Norge. Noen av dem er det vi kaller levebrødsetablerere, for eksempel håndverkere som vil ha sin egen bedrift. Andre vil starte på nytt etter å ha vært ute av arbeidsmarkedet i en periode, eller de har kommet opp med en helt ny idé som ingen har tenkt på før. Vi trenger dem alle sammen. Skal vi opprettholde vel­ ferdsnivået i Norge i tiden fremover, må vi nemlig skape 250 000 nye arbeidsplasser det neste tiåret! Bare her i Agder trenger vi mellom 1500 og 2000 nye arbeids­ plasser, hvert år, i ti år, dersom vi skal holde tritt med resten av landet. Derfor heier vi på gründerne, på de som tør å satse. I denne utgaven av SPENN har vi møtt flere: seilma­ keren Michael som har holdt på i mange år og nå har etablert et AS, interiørarkitekten Ksenia som alltid har drømt om sin egen bedrift, og Stian som flyttet hele familien til et annet sted for å kunne følge drømmen. Vi har også pratet med damene bak Safir Solutions, som vil bidra til endringer i bedrifter. Felles for alle er at de trekker frem friheten som det beste med å jobbe for seg selv. Å være sin egen sjef, å kunne komme og gå som man vil. Samtidig vet vi at det ligger mye hardt arbeid bak. Dagene er lange, men de brenner for jobben på en helt annen måte enn tidligere. La oss håpe at vi klarer å tilrettelegge for disse jobb­ skaperne, slik at enda flere vil skape seg en arbeidsplass her, og gjøre Agder til Norges mest attraktive bo- og næringsregion. Og forresten: SPENN er i dag ute i helt ny drakt. Håper du liker det!

MARGRETHE SAGA Redaktør

4 SPENN

22 / PROFILEN / Hege N. Ekberg / Stormberg­ sjefen setter mangfold først, og er ikke redd for å si hva hun mener selv om det kan koste.


innhold

12 / HOVEDSAKEN / Å drive egen bedrift / Lange, ensomme dager til tross;

vi har møtt tre stykker som elsker å drive sin egen bedrift.

10 / LEDERPRATEN / Aslak Andersen /

06 På Sørlandet 08 På møte 09 Stafettintervjuet 10 Lederpraten 12 Hovedsaken 18 Fem ting du bør vite om 22 Profilen 26 NiKR mener 28 Bedriften 34 Gründeren 36 Yrket mitt  40 Nytt om navn 42 Nye medlemmer 46 Spaltisten 47 Om næringsforeningen

//////////////////////////////////////////

Allerede i 2018 ble han kåret til årets unge leder. I dag har han mer ­erfaring, men vil fortsatt bli bedre på det menneskelige.

SPENN

18. årgang

Ansv. redaktør Margrethe Saga Tekst og foto ­Margrethe Saga,

Jan Frantzen, Erling­SlyngstadHægeland, Lotte Blom, Mai Linn Tronstad

Forsidefoto

Erling ­Slyngstad-Hægeland Design Lyche Design Trykk 07 Media Opplag 6300 Annonser Anne Marit Thomassen tlf. 489 97 734 Materiellfrister og priser se nikr.no

28 / BEDRIFTEN / Reinhartsen /

Den tradisjonsrike fiskehandleren har blitt en institusjon i Kristiansand, og selv etter 90 år er råvarene fortsatt det viktigste.

SPENN følger prinsippene i Redaktørplakaten

Utgiver Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) Kristiansand Chamber of Commerce Postboks 269 4663 KRISTANSAND tlf. 992 38 000 www.nikr.no

SPENN 5


NÆRINGSLIVET PÅ SØRLANDET

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

//////////////////////////////////////

KORT&GODT ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS DNB er den bedriften flest økonomistudenter ønsker å jobbe i etter endt studie, viser en undersøkelse utført av Universum Norge. Hvert år kartlegger de hvilke bedrifter studentene rangerer som sine drømmearbeidsgivere. I år har 13 858 avgangsstudenter fra blant annet økonomi-, ingeniør-, jus-, IT- og humaniorastudier besvart undersøkelsen. Blant IT-studentene er det Google som topper lista, mens Equi­ nor har førsteplassen blant ingeniørstudentene. Kilde: Fædrelandsvennen

/// TRAFIKKFLYT Til høsten starter byggingen av nye Gartnerløkka, og i Nærings­ foreningens næringspolitiske undersøkelse kommer det frem at flere bedrifter vil bidra til å sikre best mulig trafikkflyt under byggeprosessen. 45 pro­ sent av virksomhetene er villig til å bidra med ett eller flere tiltak. 36 prosent vil innføre mer fleksibel arbeidstid, 31 prosent vil innføre mer bruk av hjemmekontor og 8 prosent er villige til å betale kollektivtran­ sport for ansatte. Over 200 medlems­bedrifter svarte på undersøkelsen.

Illustrasjon: Benny The Illustrator

///

6 SPENN

Sammen med helse- og sosialtjenestene er bygg- og anleggsbransjen den næringen med mest behov for arbeidskraft.

Trenger flere ansatte Flere av bedriftene i Agder forventer å vokse i løpet av året, og til sammen har de ­behov for over 1800 nye ansatte. I NAVs årlige bedriftsundersøkelse for 2021 kommer det frem at 24 prosent av ­bedriftene forventer flere ansatte i løpet av året. Til sammen melder bedriftene om behov for 1826 nye ansatte. – Vi ser en generell optimisme i fylket med tanke på virksomheter som forventer å ha flere ansatte om et år. Dersom vi trekker fra de bedriftene som forventer færre ansatte, ser vi at nettoforventningen ligger på 15 prosent, forteller Håvard Jakobsen, seniorrådgiver for statistikk og analyse i NAV Agder. Med 15 prosent ligger Agder helt på nivå med resten av landet. – Vi ligger midt på. Vi ser at Nordland og Viken fylker er mest optimistiske. Om lag 70 prosent av bedriftene forventer at markedsutsiktene, omsetning og resultat blir like bra eller bedre enn i 2020. Bedriftene har også blitt spurt om de har fått tak i den arbeidskraften de trenger i løpet av de siste månedene. Ut fra dette har NAV estimert en mangel på arbeidskraft i landsdelen.

– Den estimerte mangelen i år ligger like over 1800 ansatte. Dette er lavere enn 2019 og 2020, men det er ikke uven­ tet med tanke på situasjonen vi står i nå, ­forklarer Jakobsen. Det er størst mangel på arbeidskraft innenfor helse- og sosialtjenestene, samt bygg- og anlegg. – Disse bransjene utmerker seg. Ser vi nærmere på yrker så er det aller mest mangel på sykepleiere. På andreplass ­kommer tømrere og snekkere, mens helse­ fagarbeidere kommer som nummer tre. Også betongarbeidere, legespesialister og spesialist­sykepleiere er det mangel på i 2021. Ifølge Jakobsen er ikke dette nytt i år. – Det er alltid mangel på sykepleiere. Utover dette kan det variere litt innenfor bygg- og anleggsbransjen, nøyaktig hvilke yrker det er mangel på. Margrethe Saga


folk.no

3D-illustrasjonene viser eksempler på oppgraderte leiligheter. Over vises leil. 308 i stilart Moderne og til venstre kan du se en visualisering av leil. 401 i stilart Varm Klassisk. Merk at illustrasjonene kan vise elementer, materialer og hvitevarer som ikke er en del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

BJØRNDALEN HAGE Som om ikke Bjørndalen Hage allerede var

OPPGRADERT KJØKKEN

fullspekket med masse gode bokvaliteter, så har

OPPGRADERT BADEROM

vi nå oppgradert alle de resterende leilighetene!

OPPGRADERT MALERARBEID

Velg leilighet i stilart Moderne eller Varm Klassisk,

OPPGRADERT ELEKTRO

og få med følgende tilleggskvaliteter:

HUSBANKFINANSIERING

Besøk våre nettsider eller be megler om fullstendig liste på hva som er oppgradert i din drømmeleilighet.

Faste visninger hver torsdag kl 15.30 - 17.00

KONTAKT OSS FOR MER INFO ELLER FOR Å MELDE DEG PÅ VISNING: Mariann Thomassen 99 09 91 40 / mariann@sormegleren.no Tor Even Kristensen 48 25 20 12 / toreven@sormegleren.no

Bydel Bjørndalen Meld interesse og finn din drømmebolig på mittbjorndalen.no


Foto: Margrethe Saga

NÆRINGSLIVET PÅ MØTE

Kjell Ove-Klauset og Randi Granvold fra 07 kom med flere tips om bærekraftig historiefortelling.

– Fortell hvorfor du gjør det Bærekraft er på alles tunger om dagen. Men hvordan skal du fortelle andre om de grepene bedriften din tar for å bli mer bærekraftige? «­ Husk at den beste historien er den som du får andre til å fortelle om din bedrift» – KJELL-OVE KLAUSET

8 SPENN

– Begrepet bærekraft er utslitt. Poenget er derfor å snakke om bærekraft uten å nevne ordet i seg selv, sier Kjell-Ove Klauset, strate­ gisk rådgiver ved 07 Media Sør. På et arrangement om bærekraftig historie­ fortelling hos Næringsforeningen fortalte han, sammen med daglig leder Randi Granvold, om sine tips og råd for nettopp dette. – Det handler om å fortelle hvorfor du gjør som du gjør. I tillegg må du være troverdig. En bedrift som forteller hvor gode de er på gjenvin­ ning er ikke nødvendigvis så troverdige dersom de har en bilpark full av diesel-biler, sier han. Han oppfordrer bedrifter til å finne et eller flere områder hvor man ønsker å legge fokuset, og konsentrere seg om å finne de gode histori­ ene å fortelle andre om. – Har dere noen historier knyttet til gjen­ bruk for eksempel? Fortell om det! Husk at den beste historien er den som du får andre til å for­ telle om din bedrift. Bærekraft har kommet for å bli, og dersom du skal overleve som bedrift er du nødt til å for­ holde deg til temaet. – I offentlige anbud er det nå ofte krav om å dokumentere hvilket fokus man har på bære­

kraft. Vi merker også at stadig flere er villige til å betale mer for grønne og bærekraftige produkter. I foredraget løftet Klauset frem at bærekraft dreier seg om mer enn miljø. – Når vi snakker om bærekraft er det men­ nesker, planet og profitt som står i fokus. Vi må ikke glemme det økonomiske aspektet, samti­ dig som vi ikke skal forkludre planeten vår. Han pekte på viktigheten av at arbeidet som gjøres, og historiene som fortelles om dette, må etableres internt før man går ut med det. – Alle budskap som skal ut eksternt må være forankret internt først. Og du kan oppnå en konkurransefordel ved å være bærekraftig, men du må fortelle hvorfor du gjør det, forkla­ rer han. Et tips til bedrifter som er usikre på hvordan de skal arbeide med bærekraft, og kommuni­ sere rundt dette, er å sjekke ut «Grønnvas­ kingsplakaten», en plakat som er laget for å unngå at virksomheter fremstilles som mer bærekraftige enn de faktisk er. – Bruk denne, oppfordrer Klauset. Margrethe Saga


VISSTE DU AT? 4 av 10 B-mennesker synes arbeidsplassen burde tilrettelegge arbeidstiden ut ifra om de ansatte er A- eller B-mennesker.

///////////////////////////////////////

HEIER PÅ GRÜNDERNE

APPEN

Merete W. Haugå, Hennig-Olsen Is

1 2

4

3

5

Hva er det ­viktigste dere gjør på jobb? – Vi yter vårt beste for å levere de beste iskrem­ opplevelsene, og prøver å sikre at det vi gjør, og hvordan vi gjør det er i tråd med kjerneløftet vårt. Hva er en god arbeidsdag for deg? – Å løse utfordringer sammen med positive og dyktige kollegaer, ha god flyt i arbeidsprosessene og er en del av et fellesskap. Får jeg bryne meg på store strategiske oppgaver, eller klekke noen nye konsepter eller ideer, så har jeg det topp! Det er viktig å få brukt meg selv, min erfaring og kompetanse mest mulig.

Hvem eller hva har gjort mest inntrykk på deg i det siste? – Det er skummelt å tenke på hvor raskt alt kan snu, for en hel verden! Samtidig gir det et håp om at alt også kan snu i en ­positiv retning!

Hvem for­tjener skryt? – Mange ­fortjener skryt, med krevende arbeidsforhold og en ustabil markeds­situasjon. Jeg vil trekke frem mine fantastiske kollegaer. Ellers er jeg ­imponert over gründerne i Agder, og hvor­ dan de klarer å samle moti­ vasjon til å drive ­prosjektene fremover. Her vil jeg nevne Bærekraftsfestivalen, Silent Sea og Fiskher. Til slutt: Vipers! 

TODOIST Hektisk hverdag, sier du? Denne appen hjelper deg å organisere dagene. Du kan lage lister over prosjek­ ter og gjøremål, og enkelt organisere dem ved hjelp av merkelapper, delmål og påminnelser. Du kan også invitere andre til å delta i prosjektene dine.

Hvem gir du stafett­ pinnen ­videre til? – Christer Paulsen,

Vipers

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FIRE I NÆRINGSLIVET

, HVA SYNES DU ER DEN VIKTIGSTE SAKEN PÅ SØRLANDET NÅ, OG HVORFOR?

Glenn Alexander Jakobsen Foamrox

Ida Svenningsen Vigeland Hovedgård

Hege Larsen Dyreparken

Even Øgrey Brandsdal Effera

Å tilrettelegge for bærekraftig industri som er fremtidsret­ tet. Det ligger store muligheter i det grønne skiftet, her er det viktig å gripe mulighetene for å kunne skape frem­ tidens arbeidsplasser.

Å investere tid i de ansatte. Finne ro og inspirasjon sammen for mental tilstede­ værelse når arbeids­ livet slik vi kjenner det vender tilbake. Fordi hverdagen vil komme, vi vet bare ikke når.

Å følge med på ­digitale trender. Vi er i stadig forandring og ettersom vi ikke kan treffes fysisk er det viktig å søke kunnskap om digitale platt­ former og hvordan bruke de riktig.

Barnas rett til et trygt og godt skole­ miljø. Næringslivet og politikk «stjeler» overskriftene, mens altfor mange av vår kommende genera­ sjon vokser opp til en utrygg hverdag. Savner fokus, evne og vilje til å sette dette på agen­ daen kontinuerlig.

SPENN 9


LEDERPRATEN

Aslak Andersen ble daglig leder for elkraft-entreprenørene Otera Infra som 34-åring, og årets unge leder på Sørlandet i 2018. Han er god på tall og struktur, men mener selv han kan bli bedre på det menneskelige.

– IKKE UNATURLIG AT NOEN BEDØMMER MEG UT FRA ALDEREN TEKST JAN FRANTZEN  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

ASLAK ­ANDERSEN (36) Stilling Daglig leder i Otera Infra Fra Lyngdal, bor i Kristiansand Bakgrunn ­ Daglig leder siden 2018, tidligere økonomi­sjef i ­selskapet. Har hatt ulike ­stillinger i Agder Energi, og er utdannet siviløkonom ved NHH i Bergen.

3 PRINSIPPER FOR LEDELSE 1 –Åpen og ­inkluderende. Få frem synspunk­ ter for best mulige valg. 2 –Endrings­ orientert. Ikke bli stående på stedet hvil. 3 –Tydelig. Sett retning og skjær gjennom hvis nødvendig.

10 SPENN

E

r du lei av begrepet «ung leder», Aslak? – Jeg føler ikke så mye rundt det, men det er jo et faktum. Jeg er en ung leder. Beslutningene mine tas forhåpentligvis fordi de er logiske og rasjonelle, og da er det irrelevant hvor gammel jeg er. Når det er sagt, så er det vel ikke unaturlig at noen bedømmer meg ut fra alderen. Hvis jeg hadde fått en 26-åring som leder, så hadde jeg nok også spurt meg om han hadde erfaring nok.

– Hvorfor har det gått så fort? – Jeg har hatt gode folk rundt meg, som har gitt meg ansvar i ung alder. Jeg har hatt lyst til å få til ting, men det er ikke sånn at jeg alltid har drømt om å bli leder. Jeg valgte matematiske fag i studiene, og i begynnelsen av arbeidslivet var jeg veldig rettet mot finans. Det var lite fokus på mennesker. Og noe av det har jeg i ryggsekken fortsatt. – Du er bedre med tall enn med mennesker? – Jeg er tallorientert, men det å være leder handler mye om å være tett på folk. Jeg bryr meg om menneskene, men det å få de ansatte til å oppleve det sånn er ikke alltid like enkelt. Jeg er nok en motiverende og resultatorien­ tert leder, men det å være en støttende leder når noen har utfordringer – det kan jeg bli bedre på. – Du befinner deg i en veldig resultatorientert bransje, hvordan lykkes man? – Jeg ønsker å være en åpen leder som kan diskutere alt. Det er små marginer mellom en kjempekontrakt og ingen kontrakt, og man overlever ikke på gamle rutiner. Man må være best, og

da bør alle synspunkter på bordet til enhver tid. I krise­ situasjoner kan autoritær ledelse ha et spillerom, men det er ingen permanent løsning. Da jeg begynte her var det litt krise økonomisk, og da er det ikke alltid tid til demokratiske prosesser. Men det sitter mye kompe­ tanse i alle hoder, og det er viktig å få den frem. – Dette er en mannsdominert bransje, hva kan du gjøre med det? – Det positive er at andelen kvinner i selskapet har økt med mange hundre prosent siden jeg begynte. Men det er likevel bare ni kvinner – av 250. Jobben innebærer elektro, arbeid i høyden og i noen situasjoner også tung last på ryggen – det har vært en oppskrift for mannsdominans. Men vi har veldig fokus på mangfold, også i form av andre ting enn kjønn. Vi har igangsatt konkrete tiltak for et inkluderende arbeids­ miljø, og vi har fokus på dette på utdanningsmesser og på nyansatt- og lærlingsamlinger. Men det aller viktigste er å fortelle hva vi faktisk gjør her, slik at ungdom som vurderer et yrke ser hvor spennende denne jobben kan være, med muligheter for begge kjønn. – Du kommer sannsynligvis til å være leder i mange år fremover. Hvordan er fremtidens leder? – Mange ting er påvirket av teknologi, så det er en kompetanse ledere må ha for å forstå verden og henge med i svin­ gene. Vi hører jo om ledere i Norge som fortsatt ikke bruker e-post, så dette skjer neppe over natta. Selv er jeg livredd for å bli gammel, i form av å ha en utdatert verdensforståelse. Jeg prøver å spille de samme spillene som guttungen min, slik at jeg holder meg ung …


ASLAK ANDERSEN

EN LEDER TRENGER TEKNOLOGISK KOMPETANSE FOR Å HENGE MED I SVINGENE FREMOVER – Aslak Andersen

SPENN 11


Dersom du skal starte din egen bedrift må du regne med å ofre blod, svette og tårer. Ifølge de vi har møtt, er gevinsten ­imidlertid stor når du lykkes. TEKST MARGRETHE SAGA FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

SKAP SIN EGEN ARBEIDSPLASS


PER


HOVEDSAKEN

Michael W. Henriksen har vært seilmaker hele sin k­ arriere. I dag er det solseil som står for 50 prosent av ­omsetningen hans.

D

en største fordelen er uten tvil friheten! Selv om jeg jobber mye så kan jeg komme og gå som jeg vil. Jeg kan for eksempel ta meg en tur på heia når jakta begynner. Michael W. Henriksen har tatt imot oss på seilloftet sitt i Ægirs vei på Lund. Her driver han sitt eget firma, Seilservice, som blant annet produserer og selger seil og sol­ seil til store og små kunder. – Ulempen er imidlertid at alt stopper opp når jeg faktisk tar fri. Så i høysesongen går det jo ikke, sier han. Tilfeldigheter. Henriksen har holdt på for seg selv siden 2015. – Jeg var først med på oppstarten av et annet selskap i 2007. Da det ble avviklet

14 SPENN

i 2014 kjøpte jeg opp maskinparken og varelageret, og startet for meg selv. Jeg ­visste at det fortsatt var et marked for seil, og  fikk en god start, forteller han. De første månedene arbeidet han fra ­kjelleren hjemme. – Det var utrolig klønete, og nesten ikke plass til å gjøre noe. Da drev jeg mest med salg, for jeg hadde ikke plass til å sy noe særlig. Så kom jeg over dette lokalet i mars 2015, og siden har jeg holdt på her. Henriksen kommer fra en familie med flere sjømenn og skipsredere, og har alltid vært glad i sjø og hav. Selv er han utdannet seilmaker, og tok svennebrev i 1999. Etter å ha jobbet flere år i utlandet slo han seg til ro hjemme i Kristiansand. At han endte opp med å starte sin egen bedrift var imidlertid ganske tilfeldig. – Jeg har ikke tenkt at jeg nødvendigvis

Høye Høyesen


Å DRIVE EGEN BEDRIFT

JEG HAR IKKE TENKT AT JEG NØDVENDIGVIS SKULLE DRIVE FOR MEG SELV – Michael W. Henriksen

skulle drive for meg selv, men jeg har tenkt at jeg vil drive som seilmaker og at jeg vil gjøre det her i byen. Da ble det sånn, sier han. Viktige gründere. NHO trekker frem jobbskaping i privat sektor som en forut­ setning for at Norge skal komme seg ut av den pågående krisen og inn i en bærekraf­ tig fremtid. På deres årskonferanse i år var «Jobbskaperne» tema, og ifølge dem må det skapes 250 000 lønnsomme arbeids­ plasser i privat sektor frem mot 2030 der­ som vi skal sikre velferdssamfunnet. – I Agder må vi skape mellom 1500 og 2000 nye arbeidsplasser hvert år de neste ti årene, sier Høye Høyesen, regiondirektør for NHO Agder. Han forteller at det er avgjørende at folk tør å satse på egne ideer. – Det er kjempeviktig. Vi ser at de gode ideene ofte starter med en eller to p ­ ersoner, gjerne i et lite og lukka miljø. Så kan det enten vokse seg stort av seg selv, eller bli kjøpt opp av større bedrifter og investorer. Det er særlig innenfor det grønne skiftet og reiselivsnæringen Høyesen trekker frem potensialet for nye bedrifter på Sørlandet. – Vi må klare å skape nye arbeidsplasser rundt det skiftet vi står foran, og her tror jeg vi vil se mange gründerbedrifter. Vi har mye kompetanse på Agder, sier han.

i utlandet var jeg en del av et større team, og det har sine fordeler det også. Jobben er en stor del av livet, og jeg er jo mye alene når jeg er her. Alene med ansvaret. Det er mye som skal på plass når man skal starte en bedrift. En ting er å ha kontroll på det faglige, men hva med alt det andre? – Det har vært en utfordring. Man må kunne så mye forskjellig. Regnskap, salg og markedsføring for eksempel. Hva må være på plass, og hvilke systemer skal jeg velge? Det handler om å begrense det litt, og finne ut av hva en faktisk trenger. Hva skal jeg gjøre selv, og hva skal jeg sette bort, fortel­ ler Henriksen. For mange er det nettopp det å ha ansva­ ret for alt som er mest utfordrende med å skulle bygge opp et firma, og det som tar lengst tid å forberede seg på. Interiør­

FAKTA Det finnes over 420 000 enkelt­ personforetak, og mer enn 350 000 aksjeselskaper, i Norge i dag. Til nå i år er det registrert 14 612 nye enkelt­ personforetak på landsbasis.

Å reparere ting for turister som er innom byen er en viktig del av arbeidsdagen.

Lagarbeid. Å jobbe for seg selv kan være ensomt. Seilmaker Henriksen trives godt i eget selskap, men forteller at han savner kolleger. I dag har han en som er ansatt på timer i selskapet, i tillegg til seg selv, men han har et mål om å vokse ytterligere. I vår ble Seilservice blant annet omgjort fra enkelt­personforetak til AS. – Det er mye lettere å være flere. Da kan du ha faglige diskusjoner, og du utvikler deg på en annen måte. Er man flere blir det et miljø, både faglig og sosialt. Da jeg jobbet

SPENN 15


HOVEDSAKEN

– Jeg jobber hjemmefra, og tilbringer meste­parten av dagen foran pc-en. Jeg sav­ ner folk, samtaler og kaffepauser. Ikke minst savner jeg noen å dele ansvaret med, og å sparre med. Det har vært tungt. Hun legger til: – Det er alltid vanskelig å begynne, og det var jeg klar over. Jeg visste at det ville komme dager uten prosjekter, hvor jeg blir sittende å lure på hva jeg skal gjøre. Men plutselig snur det, og ting begynner å skje. Til tross for tunge og lange dager, har hun aldri angret på at hun valgte å starte Kasa Design. – Jeg elsker jobben min! Jeg brenner for det jeg gjør, og det gir meg så mye energi. Selv om jeg ofte jobber overtid føler jeg ikke at det er tungt. Jeg vet at jeg jobber for å bygge noe for meg selv og å utvikle meg videre. Det gir en annen følelse enn om du jobber overtid på et kontor for en stor bedrift, forteller hun. Med Swipload håper gründer Stian Vere å bidra til en enda mer seriøs transportbransje.

arkitekten Ksenia Kipurova, som står bak enkeltpersonforetaket Kasa Design, har all­ tid drømt om å starte for seg selv men ven­ tet til hun hadde den riktige følelsen. – En dag forstod jeg at «nå er jeg klar». Det var mens jeg var i permisjon med søn­ nen min. I permisjonstiden utdannet jeg meg til interiørarkitekt, og da fant jeg ut at jeg til sammen hadde nok erfaring og kunn­ skap til både å bygge og drive bedriften selv, forteller hun. Hun sammenligner starten med å hoppe i havet, og fortsetter: – Det er veldig skummelt å begynne, og det krever guts å hoppe ut i det, nesten som når man tar sats for å hoppe i havet fra en viss høyde. Jeg følte at det var på tide og bestemte at «nå gjør jeg det». Kipurova har bakgrunn innenfor økonomi, salg og markedsføring, og følte seg trygg på at hun kunne håndtere alle sidene av arbeidet. – Jeg visste at jeg kunne gjøre mye av arbeidet selv, inkludert regnskapet. Bedrif­ ten er jo ikke så stor ennå, så foreløpig ­klarer jeg det selv. Men jeg håper jo å vokse en dag, og ansette flere, sier hun. Startvansker. I likhet med Henriksen sav­ ner Kipurova kolleger. Hun trekker frem at ensomhet har vært det vanskeligste med å starte for seg selv.

16 SPENN

Livsstilsendring. Hun får støtte av Stian Vere, bankmannen som i 2019 solgte huset i Kristiansand og tok med seg familien til Lista for å satse på sin egen idé. – Vi har fått et bedre liv. På min forrige arbeidsplass jobba jeg ekstremt mye. Nå jobber jeg fortsatt mye, men arbeidet er lystbetont og frigjør energi på en annen måte. Jeg tror den største fordelen med å være gründer er at du har en lidenskap for det du jobber med. Det er enklere å jobbe mye når man har så stor tro på det man ­driver med, forteller han. Vere og kona sa opp jobbene, og sammen med tre medeiere startet han Swipload. De har som mål å revolusjonere transportbran­ sjen, og bli den digitale megleren for trans­ port i Skandinavia slik at det blir mindre tungtransport uten gods på veiene. – Bedre for bunnlinja, og bedre for mil­ jøet. Men skal vi klare det, så må vi jobbe dedikert og ha en klar retning, sier Vere. Å selge huset og flytte familien til et annet sted var ikke nødvendigvis en enkel avgjørelse. – Jeg visste det kom til å ta lang tid å bygge opp selskapet, men på et tidspunkt måtte vi bare satse. Så vi frigjorde midler ved å selge huset, og flytta til Lista. Der fikk min kone jobb, og vi har alltid vært fristet av å bo landlig. Men med fire barn var det ikke bare-bare, sier han.


Å DRIVE EGEN BEDRIFT

JEG FANT UT AT JEG TIL SAMMEN HADDE NOK ERFARING OG KUNNSKAP TIL Å BYGGE OG DRIVE BEDRIFTEN SELV – Ksenia Kipurova

Vere gikk en lang periode uten lønn. – Vi måtte være villige til å gjøre noen endringer i livsstilen, og ofre en del økono­ misk. Men vi opplever at valget vårt har gitt oss andre typer gleder, og har ikke angret, avslutter han. Inntjening. Tilbake på seilloftet forteller seilmaker Michael W. Henriksen at han fått bedre selvtillit av å lykkes med sitt eget firma. – Det er utrolig gøy å lage produkter folk blir fornøyd med. Når butikken går bedre og bedre får man selvtillit. For ham har det gått oppover fra dag én.

– Det første året omsatte jeg for 1 mil­ lion. I fjor lå jeg på 2,5 millioner og dette året blir enda bedre. Jeg har hatt en jevn økning, særlig de tre siste årene. Når det er sagt, så ligger det mye jobb bak. Seilmakeren har både privatpersoner og bedrifter som kunder, og har levert solseil til flere kommuner. Han har satset på et eks­ klusivt marked. – Når jeg er så liten klarer jeg ikke å levere på veldig mange prosjekter av gangen. Derfor tar jeg heller noen få, store prosjek­ ter som jeg tjener penger på. For i bunn og grunn er det jo det det handler om: å tjene penger. ■

Ksenia Kipurova er opprinnelig fra R ­ ussland, og har bodd fem år i Kristiansand. Hun liker å være sin egen sjef, og styre dagene selv.

SPENN 17


HOVEDSAKEN

Har du lyst til å starte bedrift? Her kan du få hjelp! Foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune

Går du med en gründer i ­magen, og lurer på hvordan du skal ­navigere i jungelen av hjelpe­aktører? Det finnes både private og offentlige aktører på markedet. TEKST MARGRETHE SAGA

– Hvem du bør kontakte først, avhenger av hva slags idé du har og hva du lurer på. Hvis du er en såkalt «levebrødsetablerer», som vil starte din egen bedrift men ikke nødvendigvis har en nyskapende, innovativ idé, vil jeg definitivt anbefale EVA-senteret, sier Geir A. Haugum, daglig leder i Business Region Kristiansand, og næringssjef i Kristi­ ansand kommune. De får jevnlig henvendelser fra folk som ønsker å starte sin egen bedrift, og lurer på hvordan de skal gå frem. – En typisk «levebrødsetablerer» kan være en rørlegger, elektriker eller frisør som ønsker å starte for seg selv. Kontakter du EVA-senteret vil de kunne hjelpe deg med forretningsmodeller og andre grunnleg­ gende ting som trengs for å starte og drifte et selskap, sier han. Dersom ideen din er av mer innovativ karakter, har du flere muligheter. – Du kan gjerne gå til EVA-senteret da også, for å få forretningsopplæring. Men da har du også flere muligheter, for eksempel når det gjelder finansiering. Dersom du vil teste om det er marked for ideen din vil jeg anbefale å kontakte Innovasjon Norge. De har noe som kalles markedsavklaringspen­ ger, hvor du kan søke om en sum forå unngå å tape for mye privat kapital dersom ideen viser seg å ikke ha et marked. Haugum legger til at dette gjelder for de som er helt i oppstartsfasen, og at det finnes flere ordninger når du har kommet ­lenger i prosessen: – Da kan du for eksempel ta kontakt med

18 SPENN

Innoventus Sør. Dersom du holder til vest i fylket, kan ­Lister Nyskaping være et lurt sted å hen­ vende seg. – Etter at vi flytta til Lista har vi vært i tett dialog med Lister Nyskaping. For oss har det vært viktig med regionale støtte­ muligheter. Lister Nyskaping har bistått med søknadsskriving, nettverksbygging og dialog inn mot virkemiddelapparatet, sier Stian Vere, gründer og daglig leder i Swipload. Christiane Skage er daglig leder for Lister Nyskaping, og forteller at de har god erfa­ ring med å hjelpe oppstartsbedrifter i gang. – Vi har ansvaret for førstelinjetjenes­ ten i hele Listerregionen, og tar imot alle gründere og nyetablerere. Vi kan hjelpe med alt de trenger for å utvikle bedriften; alt

fra forretningsutvikling, ledelse og styre, til målsetting og å finne ut av hvor markedet ligger. Ifølge Skage er det ofte sånn at en gründer har svært god kompetanse på sitt fagfelt, men kan trenge veiledning innenfor det å drive forretning. – Ofte hjelper vi dem også til å se hvilke muligheter som finnes, og å tenke litt stort.

«­ Kontakter du EVA-senteret vil de kunne hjelpe deg med forretningsmodeller og andre grunnleggende ting» – GEIR A. HAUGUM


Nye Audi RS e-tron GT quattro

Sportslige linjer og progressiv luksus. Med proporsjonene til en Gran Turismo, bredt og lavt karosseri og lang akselavstand, er bilen både sportslig og godt egnet for hverdagskjøring. Karosseriets design signaliserer kraft og ytelse og kombinert med det elektriske drivsystemet sørger quattro firehjulsdrift for en intelligent kraftfordeling og godt veigrep, uansett forhold. Se audi.no eller kontakt oss for nærmere informasjon.

Audi e-tron GT quattro fra 899.900,-1 Audi RS e-tron GT quattro fra 1.269.900,-1 1

Priseks: Audi e-tron GT quattro, inkl. frakt og leveringsomkostninger forhandler. Forbruk ved blandet kjøring: 21,6-19,9/100 km. Forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr. Avbildet modell viser Audi RS e-tron GT. Forbehold om trykkfeil.

Salgskonsulent nybil Andreas Kvammen Tlf: 920 36 099 andreas.kvammen@gumpen.no

Salgskonsulent nybil Dagfinn A. Berg Tlf: 906 58 568 dagfinn.berg@gumpen.no

Gumpens Auto Øst AS

Salgskonsulent nybil Kristian Westgaard Tlf: 404 14 444 kristian.westgaard@gumpen.no

Salgs- og markedssjef Ole Jakob Stranden Tlf: 916 83 542 ole.jakob.stranden@gumpen.no

Sørlandsparken - telefon 24 03 47 50

Daglig leder Terje Olsen Tlf: 901 54 800 terje.olsen@gumpen.no

www.kristiansand.audi.no


FEM TING DU BØR VITE OM …

Digital markedsføring

4

1 Bruk sosiale medier! Markedsføring på sosiale medier, også kalt SMM, handler om hvor­ dan man når ut til potensielle kunder på sosiale medier, uten at forbruke­ ren leter etter noe å kjøpe. Facebook og Instagram er populære kanaler der vi kan treffe potensielle kunder så nøyaktig som mulig. Vi skiller mellom organisk og betalt innhold på sosiale medier. Her er det viktig å huske på følgende: velg riktig publi­ kum, vær synlig når kundene dine er tilgjengelige og vær til stede over lengre tid!

20 SPENN

2

Husk strategien! Når du legger en strategi for bedriften din, er det viktig å huske at dette først og fremst er retningslinjer dere skal bruke for å vite hvordan dere skal sikte dere inn på potensielle kjøpere gjennom relevant innhold. Det handler om hvilke mål en setter seg og hvilke tiltak man iverksetter for å nå dem. For å definere hva en digital strategi bør inneholde, bør man starte med disse spørsmålene: Hva ønsker vi å oppnå med den digitale satsingen og hvordan kommer vi oss dit? Dette er spørsmål dere som team bør utforske sammen. Hver bedrift har sitt eget uttrykk, og dere kjenner bedriften best.

3 Søkemotoroptimalisering (SEO). Ved å strukturere nett­ siden din riktig kan du havne høyest mulig i ulike søkelister. Det handler om riktig bruk av overskrifter, lenker og om hvilke ord du legger inn i selve ­teksten. Et søk består av for­ skjellige faktorer, og for å forstå betydningen av SEO må du vite om disse: Shopping-annonser er betalte annonser, hvor du viser frem sortimentet for ditt publikum. I feltet under ser man ofte betalte søkeresultater. Disse ser ganske like ut som et søkeresultat, og kan brukes for å få trafikk inn til siden din. Deretter kommer organiske resultater, som kunden statis­ tisk sett har høyere tillit til enn de to andre. Det er avgjørende å være på første side av søkere­ sultatene, så sørg for å komme høyt opp!

Digital annonsering. 98 prosent av kjøpere som googler, velger en bedrift som er på førstesiden i søke­ resultatet. Den mest kostnadseffektive metoden for å oppnå synlighet og tiltrekke seg nye kunder er i dag Google Ads. Søkemotorannonsering i ­Google sikrer deg

5

leads og konvertering, fordi forbrukere finner deg når de søker etter det du tilbyr. Det som gjør dette effektivt er at forbrukerne som besøker dine digitale kanaler gjennom å klikke på en av annon­ sene allerede har et behov og er i en beslut­ ningsfase. Med annon­ sering i sosiale medier kan vi spisse budskap mot et målrettet publi­ kum, når og hvor ofte vi ønsker. Et samspill mellom Google-annon­ sering og annonsering i   sosiale medier vil gi det beste resultatet.

Retargeting. Har du opplevd å besøke en nettside, for så å bli overøst med Facebookreklame fra den merkevaren minutter senere? Det har sin forklaring. Bedriftene har nemlig installert en liten nøkkel på siden sin. Nøkkelen kalles pixel, og forteller Facebook hvor du har vært, slik at du får opp de annonsene de mener er relevant for deg. Bruker du dette unngår du å bruke penger på å markedsføre ditt produkt til feil publikum!

JOACHIM LØNMO Evomark


UTDANNING TETT PÅ NÆRINGSLIVET På Noroff studerer fremtidens innovatører. Alle våre utdanninger utvikles i tett samarbeid med næringslivet. Fra august 2021 finner du oss på ny campus på gamle Slottet. Arrangementer for næringslivet starter til høsten.

BMW X5 45e PLUG-IN HYBRID MED FIREHJULSTREKK

Kjøp fra kr 897.500 hos Bavaria Kristiansand. BMW X5 45e xDrive Plug-in Hybrid har elektrisk rekkevidde på over 80 km ifølge den nye WLTP standarden. Du kan kjøre i opptil 140 km/t på batteri alene. Med xDrive firehjulstrekk (også ved kjøring kun på batteri) kommer du deg trygt frem under alle kjøreforhold.

Bavaria Kristiansand Barstølveien 23 4636 Kristiansand T: 38 14 54 30 bavaria.no

En del av Hedin Automotive


MANGFOLDSLEDEREN TEKST JAN FRANTZEN  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

Mange ledere sier de er opptatt av mangfold. Stormberg-sjef Hege Nilsen Ekberg var blant de første i landet som fikk det svart på hvitt.

M

angfold skaper fremdrift, endring og nye tanker. I grup­ per hvor alle er like skjer det ingenting, sier Stormbergsjef Hege Nilsen Ekberg. I fjor ble hun utfordret på mangfold av Loveleen Brenna, som er foredragsholder, forfatter og ekspert på mangfoldsledelse. Det endte med sertifiseringskurs og eksa­ men for Ekberg, som dermed ble en av de femti første mangfoldslederne i landet. – Brenna åpnet en ny dimensjon for meg. Mangfold gjelder ikke bare for synlige ting, som kjønn og alder, men også det man har med seg av kultur, religion, oppvekst og erfa­ ringer – alt som gjør mennesker til individer. Det var et perspektiv jeg ikke kunne nok om, forteller hun, og slår fast at sertifiseringen er blitt verdifull for henne. – Man får verktøy til å se enkeltmennes­

22 SPENN

ker, og om de har kunnskap eller kompe­ tanse de ikke får brukt. Så er det viktig å lage team med folk som lærer av hverandre og kan utvikle seg sammen, sier hun. Mye å tjene. For Ekberg handler mangfold om mer enn samfunnsansvar. Det handler også om vekst. – Undersøkelser viser at bedrifter som tenker mangfold, og bruker mangfold, får det igjen på bunnlinja. Det medfører mulig­ heter til å få ned sykefraværet, løfte innova­ sjonen og få flere perspektiver. Det er mye å tjene på å ha det fokuset, sier hun. – Hva krever det av deg som leder? – Det krever at alle rundt er med på det samme tankesettet, og derfor skal hele ledelsen i Stormberg etter hvert ha denne sertifiseringen. Det krever dessuten at man er villig til å ta innover seg at mangfold også

kan være en utfordring. Hvis alle er litt ulike kan det føre til friksjon. Det kan også føre til mer «silotankegang», hvis man ikke er bevisst på det. – Opplever du slik friksjon? – Jeg opplever at jeg jobber på en plass som er ganske unik når det gjelder å være mange forskjellige mennesker på jobb. Vi er vant til det, og opplever det som en styrke. Jeg har ikke inntrykk av at det oppstår mer friksjon her enn andre arbeidsplasser. Berg- og dalbane. Stormberg-porten har akkurat åpnet seg i avenyen i Sørlands­ parken, og dagens første kunder er på vei opp rullebåndet. På kontorene har lysene vært på lenge. Det siste året har vært en berg- og dalbane for de ansatte hos turtøy-produsenten. 95 prosent av dem måtte permitteres da pandemien satte inn,


HEGE NILSEN EKBERG (40) Stilling Daglig leder i Stormberg Familie Gift, to barn Fra Hauge i Dalane, bor i Kristiansand Bakgrunn Bachelor i system­utvikling fra NITH og bachelor i markedsføring fra BI. Har vært mar­ keds- og kommuni­ kasjonssjef i LOS og salgs- og markeds­ sjef i Trimtex. Ulike stillinger i Storm­ berg, hvor hun ble SPENN 23 daglig leder i 2018.


PROFILEN

JO MER DET STORMER RUNDT MEG, JO ROLIGERE BLIR JEG – Hege Nilsen Ekberg

og alle de fysiske butikkene ble stengt. – Så åpnet landet opp igjen, og da var naturen fristedet for mange. Vi gikk fra fullstendig nedstenging til den beste sommeren noensinne, fordi det var så mange som skulle ut på tur, forteller Ekberg. 40-åringen har tidligere vært kommunikasjonssjef i LOS, og omtaler kommunikasjon som et av hennes hjertebarn. Under pandemien har hun informert de 250 ansatte gjennom live-sendinger og frokostmøter på egen plattform. Og det har hjulpet med en relativt tilbake­lent personlighet i den hektiske perioden. – Jeg tror at jo mer det stormer rundt meg, jo roligere blir jeg. Det nytter ikke å miste hodet, man må ta den informasjonen man har og prøve å endre seg etter det. For min del var nok det en styrke i fjor. Å heve stemmen eller bli stresset opp, det fører ikke til noe godt. Det hender absolutt at jeg stresser, men når jeg kjenner at  folk rundt meg gjør det – da blir jeg rolig. Tillit fra gründeren. Ekberg hadde ingen planer om å bli leder da hun startet som kundekonsulent i Storm­ berg i 2008, men fikk etter hvert betydelig tillit av selskapets mye omtalte gründer Steinar J. Olsen. Til SPENN omtaler han henne som en tålmodig, lyttende, kunnskapsrik og inkluderende leder, som har skapt sterke resultater på alle nivåer hun har arbeidet i orga­ nisasjonen. – Jeg kjenner meg trygg på grunn av tilliten Steinar har gitt meg. Jeg har prøvd mange ulike roller og kjen­ ner bedriften godt. Det har gjort reisen enklere for meg, sier hun. Hun har videreført Olsens inkluderingspolitikk, som innebærer at 25 prosent av alle ansatte har en bak­ grunn som av ulike årsaker inneholder «hull i CV-en». – Inkludering og mangfold er tvillinger som skal spille hverandre gode, bemerker Ekberg. – Det er ennå altfor mange unødvendige historier om folk som aldri får komme på jobbintervju. Det gjel­ der å gi folk en sjanse. For eksempel han som satt på gutte­rommet med angst og ikke orket tanken på skole, men som er lynskarp og kan bidra med mye. Han blir ekstremt lojal når muligheten byr seg. Innsatsen og viljen som kommer med en sånn sjanse er stor. Man ­blomstrer med tillit, konstaterer hun.

24 SPENN

Sterke meninger. Stormberg har blitt kjent for sterke meninger, og Ekberg har fått kjenne på at det kan ha en pris. Ikke minst da selskapet, som støttespiller for WWF, lanserte en meningsmåling for eller mot ulv i 2019. – Det ble en måned med døgnvakt på Facebook, og masse tilbakemeldinger på godt og vondt. 220 personer truet med boikott eller brenning av Stormberg-tøy fordi vi løftet stemmen for biologisk mangfold. Men det står vi støtt i. Det ble opprettet 220 rovdyrfadderskap – for alle som truet med boikott eller brenning av klær, sier Ekberg. – Mange vil vel hevde at dere bør være nøytrale i denne typen spørsmål? – Vi mener ikke bare for å mene. Og det handler ikke om å velge noen bort, men om å stå opp for det man mener er riktig. Det er ganske skremmende hvor mange som møter netthets når de prøver å ytre seg, og derfor tar jeg gjerne de debattene. Vi har nå en posisjon som gjør at vi kan løfte stemmen for de som ikke kan, eller ikke orker. ■

PÅ PRIVATEN Leser Mye fag gjennom artikler og blogger, glad i Nesbø. Hører på One­ Republic, JanOve, Foo Fighters og ofte Palmesus sin line-up. Ser på Mye streaming fra HBO og Netflix. Har nettopp sett Blacklist, The Handmaid's Tale og Pørni Gir ­inspirasjon Fagnerder, gode resultater og ja-mennesker


Irene Nordli, Maisengel, 1996, porselen. Foto: Aptum

PÅ GJENSYN!

Fra Katta til Kunstsilo

> 11.06.2021--2022

skmu.no

www.dagfinskaar.no post@dagfinskaar.no

Våre arbei dsområder •

Bygge- og Anleggsteknikk

Brannrådgivning

Betongrehabilitering

Miljøkartlegging

Arkitektur

BIM- koordinator

Bygge– og prosjektledelse

Undervannsinspeksjon– ROV– Dykking

Geoteknikk

Østre Strandgate 80

tlf: 38 14 45 25


NÆRINGSFORENINGEN MENER …

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Sterkere sammen Hva har det siste året lært oss? Hva tar vi med oss videre?

Et åpenbart svar er det digi­ tale bykset vi har gjort som samfunn. Samtidig er det noe annet som særlig har imponert det siste året: Vår evne og vilje til omstilling og samhandling. Bedrifter, offentlige virksom­ heter og ansatte som har stått på, og står på, for å få hjulene til å gå rundt, samtidig som de har tilpasset seg den nye hverdagen. Det har vokst fram initiativ og satsinger i Agder gjennom det siste året som viser at vi som region kan komme styr­ ket ut av krisen. Batterifabrik­ ken som Morrow etablererer i Arendal, med tilhørende lab på campus Grimstad, markerer starten på det som kan bli et nytt industrieventyr for Sørlan­ det. «Battery Coast» må være en posisjon som vi alle støtter opp om og jobber sammen for å lykkes med. Når en ny batteri­ fabrikk skal etableres, står ikke slaget mellom Kristiansand, Vennesla eller Farsund. Det står mellom Agder og andre regioner i landet. Derfor er vi avhengige av et bredt, tett og godt samarbeid mellom både offentlige og private aktører i regionen vår. Det samme gjelder satsingen på det regionale samhandlings­ prosjektet flytende havvind, med tidligere NODE-leder Kjell O. Johannessen i spissen, hvor en hel rekke aktører er involvert. Med de sterke kompetanse­ miljøene, og samarbeidstradi­ sjonene, som særlig er bygd opp

26 SPENN

­«Vi er avhengig av et tett, bredt og godt ­samarbeid»

over tid i både EYDE og GCE NODE, ligger alt til rette for å ta en sterk nasjonal, og internasjo­ nal, posisjon her. Tettere samarbeid er også grunnen til at vi har ­etablert Næringsalliansen i Agder, en samhandlingsarena for næringsforeningene og nærings­hagene i landsdelen vår. Når for eksempel Lister­ regionen bygger opp et sterkt kompetansemiljø innen blå vekst, er det en satsing vi som landsdel står samlet bak. For

vokser de blå næringene i ­Lister, gagner det hele lands­ delen vår. Agder trenger framover 2000 nye arbeidsplasser i året de neste ti årene for å henge tritt med resten av landet. For å lykkes med det, må vi sam­ handle om det vi er gode på. Og vi må rette blikket utover, mot resten av verden. Denne tanken danner også grunnlaget for at vi i Nærings­ foreningen jobber for å samle aktører fra det entreprenør­ ielle øksystemet under ett og samme tak i det nye prosjektet, K14. Vi har troen på et miljø hvor aktører fra det offentlige virkemiddelapparatet, etablerte klynger, ­forskning og akademia,

investor/­kapital, og vekstbe­ drifter sitter sam­men. Gjennom tettere og bedre samarbeid, styrkes sjansene for å dyrke fram nye forretningskonsepter, nye bedrifter og nye måter å jobbe sammen på, som gagner hele regionen. Sammen gjør vi Sørlandet sterkere!

TROND M. BACKER Administrerende direktør i Næringsforeningen


ADVOKATGUIDEN

ADVOKATFIRMAET Sørlandets ledende forretningsjuridiske advokatfirma Markensgate 9, 4610 Kristiansand Tlf: 38 17 00 80 www.svw.no

KJÆR Handelens Hus www.advkjaer.no

www.advtofte.no

kpmglaw.no

Advokatene Gunnar Steen

Øyvind Sund Lars Gunnar Nag Jens Richard Andersen

Handelens Hus, Rådhusgaten 3, Kristiansand Telefon 38 02 85 00

KPMG Law – Sørlandet Spesialister innen skatt, avgift, næringseiendom, M&A og forretningsjuss. Kontakt oss på tlf. 04063 Harry Tunheim, advokat

post@interjuris.no | www.interjuris.no

SPENN 27


XXX

28 SPENN


BEDRIFTEN

Mye har skjedd siden Reidar Fredriksens bestefar startet opp et lite fiskemottak på Flekkerøya i 1931. 90 år senere omsetter Reinhartsen for over 100 millioner kroner, og består av 30 årsverk.

FISKE­ EKSPERTEN TEKST MARGRETHE SAGA FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

SPENN 29


BEDRIFTEN

JEG TROR VI HAR FUNNET EN NY KUNDEGRUPPE, SOM ER VILLIGE TIL Å BETALE FOR GOD MAT – Reidar Fredriksen

B

estefar begynte i det små, med fiskemottak og gårds­ drift hjemme på Flekkerøya. Han kjøpte fisk fra andre fiskere på øya, som han kjørte inn og solgte på Fiske­ brygga. Vi har hørt mange historier fra oppstarten, for eksempel at en granat slo ned i fiskedisken vår da tys­ kerne kom til Kristiansand under andre verdenskrig, forteller Reidar Fredriksen. Han er fiskehandler, faktisk Norges første, og tredje generasjon til å drive Reinhartsen på Fiskebrygga. Broren Helge, som ble landets andre fiskehandler, er ansvarlig for engrosdelen av selskapet. – Onkel begynte å jobbe for bestefar i 14-årsalderen. Deretter

Fiskehandler Reidar Fredriksen trives best på land, og har aldri vært interessert i å delta på selve fiskingen.

30 SPENN

kom stadig flere inn i bedriften, og i andre generasjon var de fem involverte. På det meste har vi vært oppe i ti i vår generasjon, sier brødrene. Makrellens Mekka. De er stolte av fiskerihistorien, som har vært viktig både for familien og for Flekkerøy. – På 1960- og 70-tallet tok vi imot sild og makrell i veldig store kvanta. Det kunne dreie seg om en million tonn sild, og tilsvarende med makrell, i løpet av en kort periode. Da jobbet det 150 mennes­ ker på vårt mottak i løpet av ei uke. I tillegg var det et mottak på andre siden av øya, og fiskerne utenom det. På ei uke kunne 600 mennesker fra Flekkerøy være engasjert i fiskeri. På denne tiden var Kristiansand «makrellens Mekka». – Til en viss grad er det fortsatt det, men sesongfisket er ikke like stort i dag som det var tidligere. Fiskerne får tålig med makrell, men vi tror at den har forflyttet seg litt vestover blant annet på grunn av temperatur, forteller Reidar. Fra sild og makrell gikk det over til å handle mye om villaks og reker utover 70-tallet. Dette skulle vise seg å bli god butikk. – I 1975 solgte vi ferdig røyket villaks til Spania for tusen kroner kiloen. Det var en luksusvare på den tiden! De satset videre på både villaks og oppdrettslaks, og i 1994 ble Reinhartsen kåret til «Årets laksebedrift» i Norge. 90-tallet bød imidlertid på utfordringer for laksenæringen, og de så seg nødt til å ta noen strategiske grep for å sikre driften videre. – Vi valgte å gjøre et generasjonsskifte, og jeg overtok driften her, forklarer Reidar. Flere ben å stå på. De delte opp selskapet, og skilte blant annet ut butikken på Fiskebrygga, Reinhartsen basar, til et eget selskap. – Det var også på denne tiden vi gikk inn i storkjøkkenmarkedet, samt hotell- og restaurantnæringen, sier Helge. I dag driver Reinhartsen med mye mer enn rent fiskesalg, og ­Reidar har hentet inn kona Siren for å bistå med markedsføringen. – Vi tilbyr blant annet ferdigmat og catering, samt ulike konsepter. Da koronapandemien slo innover Norge i mars 2020, ble også Reinhartsen rammet. Det var særlig engrosdelen som fikk merke det. – Fra 12. mars i fjor var det helt svart. Men inn mot sommeren åpna markedet seg igjen. Etter hvert kom etterspørselen tilbake både i dagligvarehandelen og i restaurantbransjen. Da høsten kom, og mye ble stengt ned på nytt, holdt heldigvis dagligvarehandelen


REINHARTSEN

Siden 9. desember 1995 har Reinhartsen basar vært å finne på Fiskebrygga. Her har de både mottak og butikk.

seg oppe. Den økte, og vi merket et endret handlemønster i befolk­ ningen, forteller Helge. Nye matvaner. Reiseforbud, smittefare og stengte restauranter har ført til en endring i samfunnet. – Folk koser seg mer hjemme. Hvis vi for eksempel tar rekesalget, så har det tidligere kun vært etterspørsel etter reker på torsdag og fredag, men under pandemien har også lørdagen blitt populær. Gjengen hos Reinhartsen følger nøye med på kundenes atferd. – Jeg tror vi har funnet en ny kundegruppe, som er villige til å betale for god mat. Når folk spiser så mye hjemme ser vi at det ska­ pes matinteresse. At vi opererer i flere ulike markeder gir oss første­ håndskunnskap om hva kundene vil ha, sier Reidar. Uavhengig av pandemien har kundene vist en økende interesse for lokale og kortreise råvarer de siste årene, både på restauranter og ved utsalgsstedene. – I dag er folk villige til å betale litt mer for lokale råvarer. Det unike blir viktigere, sammen med historien bak råvarene. Vi vet også at gjes­ ter etterspør lokale råvarer på restauranter, og vil at servitøren skal kunne fortelle hvor fisken kommer fra, forteller Siren. For Reinhartsen profilerer gjerne den Sørlandske mat­kulturen.

– Vi har gjort en del fremstøt på det området. I forbindelse med «Spis Sørlandet» har vi for eksempel vært på verdens største mat­messe, Grüne Woche, i Berlin, sier hun. Michelin-røykelaks. Da de var på Grüne Woche, bestemte Reidar seg for å undersøke muligheten for eksport. – Vi tok med oss smaksprøver på røykelaksen vår, og banka på dører hos 20 restauranter og hoteller i Berlin. Vi var blant annet innom flere Michelin-restauranter, og fikk gode tilbakemeldinger på produktet. Vi erfarte imidlertid at vi er litt for små til å drive særlig mye med eksport, fordi logistikken rundt er utfordrende og kostbar. Derfor har vi bestemt oss for å bli enda bedre i lokal­ markedet før vi eventuelt satser mer på eksport rundt neste sving, forteller han. På spørsmål om hva som i dag er deres viktigste produkt, blir familien Fredriksen usikre. – Reker er veldig viktig, fordi det skaper merslag på andre pro­ dukter. Før kjøpte folk torsk på vinteren og makrell om sommeren. Nå selger vi alt gjennom hele året. At vi reiser mer merker vi også på økt etterspørsel etter blåskjell, kreps og ikke minst østers. Vi flyter nok på bredden av sortimentet, avslutter de. ■

SPENN 31


Sommeråpne utstillinger 01.07-22.08

Historie i autentiske omgivelser Tirsdag-lørdag kl. 10-16 | Søndag kl. 12-16 Daglig guidet omvisning på norsk kl. 12 og engelsk kl. 14 Booking via www.arkivet.no ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter | Vesterveien 4, 4616 Kristiansand

Du skal ikke tilpasse deg alle andre. Vi tilpasser løsninger for deg.

Spør oss: sales@pentagonfreight.com


www.pizzabakeren.no facebook.com/pizzabakeren.no

Torridalsveien 38 09 51 00

Fagerholt 38 09 51 00

Vågsbygd 38 08 48 80


GRÜNDEREN

Damene bak Safir Solutions setter brukeren i fokus når de designer nye digitale løsninger.

SATSER DIGITALT TEKST MARGRETHE SAGA

F

Foto: Privat

ortell om ideen deres? – For et år siden begynte Abida og Synnøve å prate om å starte et selskap. Å arbeide med digitale løsninger var noe begge hadde lyst til, og vi startet Safir Solutions. Her kunne vi kombinere tidligere arbeidser­ faring med utviklingen av digitale produkter og implementering av nye digitale løsninger i bedrifter. Marianne synes det hørtes spen­ nende ut, og ble med i oppstartsfasen. Vi driver med digitalisering og organisasjons­ utvikling, og det er viktig for oss at mennes­ ket som skal bruke produktet står i fokus. Vi vil lage produkter som utgjør en forskjell, og enten gjør arbeidet enklere, smartere eller løser folks utfordringer. Den tekniske biten som handler om selve programmeringen er det vår samarbeidspartner Tintash som gjør. – Har dere et eksempel? – Like før jul fikk vi bevilget midler fra Business Region Kristi­ ansand, og har utviklet en app som heter Flxbl. Denne retter seg mot treningsinstruk­ tører, og bidrar til å gjøre arbeidsdagen deres enklere og mer profesjonell. Vi utvikler både egne produkter, og på forespørsel fra eksterne kunder. – Hvordan ser markedet deres ut? – Det er stort, særlig fordi verden i dag er mer digita­ lisert enn noen gang. Vi henvender oss ikke bare til det lokale markedet, men har begynt med henvendelser rundt i Skandinavia. – Hva er målet med Safir Solutions? – Vi vil bidra til å implementere og skape endringer i bedrifter. Målet er å vokse og skape flere arbeidsplasser på sikt. Samfunnet er i rask endring og «alt» digitaliseres. Vi tror det er viktig at kvinner også er med å påvirke dette. Det er ikke likegyldig for resultatet hvem det er som står for utviklingen og tilpasningen. Vi ønsker å kunne være forbilder for yngre kvin­ ner, både i IT- og gründermiljøet.

34 SPENN

Synnøve Thoresen, Abida Nagra og Marianne Bryne Dalane har nettopp startet sin gründerreise.

«­ Vi vil lage produkter som utgjør en forskjell, og enten gjør arbeidet enklere, smartere eller løser folks utfordringer» – SAFIR SOLUTIONS

SAFIR SOLUTIONS

TRE TING VI HAR LÆRT

Hvem Abida Nagra, Marianne Bryne Dalane og Synnøve Thoresen.

Lytt til gode råd. Men stol på deg selv og følg magefølelsen

Hva Starta Safir Solutions, som jobber med digital forretnings­ utvikling gjennom rådgivning og kunde­ tilpasset produktut­ vikling. Hjelper kunden å kartlegge behov og se muligheter innen digitalisering.

Våg å feile. Ta lærdom av de feilene man gjør Ting tar tid. Gründer­ livet er som en berg-ogdalbane. Det er viktig å ha gode støttespillere.


Lever din bedrift av timer? Da er et godt timeregistreringssystem nøkkelen til oversikt og kontroll i prosjektene dine!

Rask og riktig timeregistrering - hver gang!

Vil du vite mer? Unit4 T&E enkelt@unit4.com | m: +47 980 97 800 https://timeandexpense.unit4.com

Usikker på hvordan bli datadrevet? Morten

Åse

Kristian

Bente

Kristin

Arnfinn

Vil du vite hvordan? Eller ønsker du å jobbe i Bouvet? mortenb@bouvet.no | Mobil: 93400363 | bouvet.no Bouvet bistår virksomheter innen rådgivning, systemutvikling, plattform, innsikt og analyse. annonsefil_sør.indd 2

21/05/2021 08:40


YRKET MITT

30 meter over bakken sitter Trine Lauen, Kristiansand havns første k­ vinnelige kranfører. Med bedre utsikt enn de fleste, og en spennende og ­variert arbeidsdag, utfordrer hun flere damer til å ta steget opp i skyene.

BYENS BESTE UTSIKT TEKST MAI LINN TRONSTAD  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

TRINE LAUEN (26) Stilling Kranfører ved Kristiansand havn Bakgrunn ­Har tatt skole i industrime­ kanikerfaget og har jobbet som maskin­ fører ved T. Åsland i over fem år Ville bli da jeg var liten Drømte om både politi, brann­ mann og veterinær

OM YRKET 1 – Kranførere jobber blant annet innen bygg- og anleggsarbeid, offshore­industrien, transport- og sjøfartsnæringen. 2 – Den fulle yrkestittelen til en kranfører er fag­ operatør i kran- og løfteoperasjoner. 3 – Ifølge SSB er gjennomsnitts­ lønnen til en kraneller heisfører 546 360 kroner i året.

36 SPENN

G

ratulerer med ny fast jobb, under pande­ mien og alt, du må være helt i skyene? – He he, ja, det er tålig spennende, det her. Dette er jo et helt nytt yrke for meg. Jeg vet om flere som søkte, og hadde ikke trodd jeg skulle få jobben, så dette er bare kjempegøy!

– Nøyaktig hvor høyt oppe i skyene er du på jobb? – Jeg sitter rundt 30 meter oppe i lufta, men det føles som 100. – Kjenner du på høydeskrekk i blant? – Jeg ble spurt om jeg har høydeskrekk på intervjuet, og svarte at jeg aldri har vært noen fan av høyder, men heller aldri kjent på høydeskrekk. Det går kjempefint å arbeide i høyden, men det er også veldig annerledes enn min forrige jobb, hvor jeg satt i en gravemaskin som stod «bom fast». Det å komme seg inn og ut av en heisekran, og det å ha en såpass lang vaier man skal kontrollere svingene på, er nytt for meg. Både kjempespennende og litt skummelt. – Sikkerheten er spesielt viktig i ditt yrke, hvordan oppleves den? – Sikkerheten var min største frykt da jeg fikk jobben, men den frykten forsvant veldig fort. Jeg ble overrasket over hvor trygt vi sitter i krana, det er ­veldig mange sikkerhetsfunksjoner knyttet til den. – Hvordan ser byen vår ut såpass langt ovenfra? – Det var litt overraskende hvor god utsikt vi faktisk har. Jeg får se mye fint, både utover sjøen og innover byen. Alt i trafikken blir små rare ting fra denne vin­ kelen. Jeg visste heller ikke at det foregår så mye inne

på havna som man ikke ser utenfra, folk er i gang over alt hele tiden. Jeg jobber hovedsakelig på havna i byen, men også litt på havna ved Kongsgård. – Hvordan ser arbeidsdagen din ut? – Til nå har det vært mye kranopplæring, før jeg får tatt teorien jeg trenger, og etter hvert kransertifikatet. I tillegg kjører jeg litt andre maskiner, som gravemaskin. Det er en veldig variert og gøy jobb. Når kontainerbåtene kommer inn, er det kranfører som losser av og på båtene. – Hva sier venner og kjente når de får høre hva du driver med? – Mange blir overrasket, det er jo en litt uvanlig jobb, litt utenfor boksen, men det er bare moro. – Du er første og foreløpig eneste kvinnelige kran­ fører ved Kristiansand havn, hva tenker du om det? – Det er jeg vant til, også fra min tidligere arbeidsplass, og jeg merker ikke noe særlig til det i hverdagen. Samti­ dig er det litt leit at vi er i 2021 og jeg er den første. Jeg tror mange synes yrket mitt virker litt skummelt, men jeg vil absolutt oppfordre flere jenter til å søke. Kolle­ gene mine er kjempegreie og arbeidsmiljøet veldig bra. – Når du har fri balanserer du det hele med en litt mer jordnær stil? – Ja, jeg bor på et lite småbruk på Nodeland. Der har samboeren min og jeg blant annet lamaer, dverggeiter og kattunger. Vi overtok for et halvt år siden, og mye av fritiden har gått til å pusse opp. Det er litt å sette fingrene i på et småbruk fra 1851. Ellers liker jeg å spille håndball, men akkurat det er ikke så lett å drive med under pandemien.


KRANFØRER

JEG SITTER RUNDT 30 METER OPPE I LUFTA, MEN DET FØLES SOM 100 – Trine Lauen

SPENN 37


Phonero er i dag det selskapet som vokser raskest i markedet... ...enkelt og brukervennlig, fremtidsrettede løsninger, besparende kostnadskontrolltjeneste, og høy kvalitet med god service er grunner til hvorfor.

Alle medlemmer i Næringsforeningen (NIKR) får tilgang til vår ekslusive avtale som sikrer din bedrift de beste forutsetninger for en god telefoniavtale! Kontakt oss i dag på 940 04500.


Ledige stillinger

Bli med på å utvikle fremtidens bære­ kraftige løsninger! Bli kjent med oss og se karrieremuligheter på knowit.no Ønsker du å diskutere muligheter hos Knowit på Sørlandet? Kontakt Morten Rosenberg på 90826058 eller morten.rosenberg@knowit.no

SØRLANDETS STØRSTE UTVALG AV

NYE OG BRUKTE BILER

Velkommen til nyåpnet bilbutikk i Sørlandsparken! – 5 nybilmerker, over 100 bruktbiler og eget bakeri.

Mobile Sørlandsparken AS Skibåsen 2, Sørlandsparken, 4636 Kristiansand S • Tlf: 38 05 87 00 • sorlandsparken@mobile.no • www.mobile.no


VI PRESENTERER …

Nytt om navn PÅL USTERUD (40) Stilling Salgs- og markeds­koordinator Bedrift Blå Kors

TROND-LAURITZ LARSEN (46) Stilling Regiondirektør Bedrift Bravida

ANNA TRILLO (42) Stilling Sales and ­marketing manager Bedrift Once

RANDI PETTERSEN (50) Stilling Prosjektmedarbeider Bedrift Foreningen for barnepalliasjon

KRISTIN WALLEVIK (55) Stilling Administrerende direktør Bedrift Norce

JAHN ESPEN NAKKESTAD (42) Stilling Konsulent Bedrift Bouvet

BERNT INGE ØHRN (44) Stilling Managing director Bedrift Maritime Protection

EDVARD DEAN (30) Stilling Salgsmedarbeider Bedrift Elementsør

HÅVARD FRONTH SANDSDALEN (36) Stilling Prosjektleder Bedrift Netlab

BJARTE ØSTEBØ (30) Stilling Rådgiver Bedrift Blå Kors, avdeling for strategi, kunnskap og utvikling

KRISTIN FRIGSTAD (43) Stilling Hotelldirektør Bedrift Thon Hotel Kristiansand

IDA KRISTINE ­TØMMERVIK (30) Stilling Marketing Manager Bedrift Beckmann

40 SPENN

PÅL ZON RAFDAL (35) Stilling Prosjektleder Bedrift Mandal Kjøleservice

TONJE STØLSNES FAANES (24) Stilling HR/HMS ansvarlig Bedrift Servicepartner1


Former samfunnet - ser mennesket

Koronapandemien har snudd tilværelsen opp ned for mange mennesker og bedrifter. Advokatfirma Tofte er fullt operative og bistår privatpersoner og næringslivsledere med råd og veiledning i krisen.

En dag vender vi tilbake til hverdagen. Reisen tar vi sammen. PÅ LAG MED SØRLANDETS NÆRINGSLIV – ALLTID

Advokatfirma Tofte DA 38 17 70 00 | post@advtofte.no | www.advtofte.no


VI PRESENTERER …

Næringsforeningens nyeste medlemmer

Unik Solfilm og Folie Stemmane 27, 4636 Kristiansand www.uniksolfilm.no Daglig leder: Alan Ahmadi

Bjorvand & Co H. Wergelands g. 29, 4610 Kristiansand www.bjorvandco.no Daglig leder: Aage Bjorvand

ASMarGel Morildveien 51, 4639 Kristiansand Facebook: ASMarGel Daglig leder: Arne Blom

I korte trekk leverer vi profesjonelle tjenester innen blant annet montering av solfilm til bil og anleggsmaskiner, sol­ skjerming til bygning og beskyttelsesfolie PPF til bil.

I korte trekk er vi en grafisk bedrift som leverer rådgivning, grafisk design, trykk og print. Vi har et moderne trykkeri i Kristiansand sentrum hvor vi designer og trykker blant annet bøker, brosjyrer og kontortrykksaker.

I korte trekk er vi en håndverksprodu­ sent av geleer og marmelader. Alle pro­ duktene lages på tradisjonelt vis, hjemme på kjøkkenet. Vi har et rikt utvalg av geleer, både helårs- og sesongbaserte. Produktene lages med lite sukker for å få frem de rene og naturlige smakene.

Vårt viktigste fortrinn er at vi leverer service og kvalitet i øverste klasse. Her får du presist arbeid, god oppfølging og materialer av god kvalitet til svært kon­ kurransedyktige priser. Vi velger Næringsforeningen blant annet for å bygge nettverk, finne sam­ arbeidspartnere, heve kompetanse og promotere oss gjennom synliggjøring av bedriften. //////////////////////////////////////////////////

Vårt viktigste fortrinn er nærhet til kunden. Våre kunder snakker direkte med designerne eller produksjonsmed­ arbeiderne. Dette reduserer sjansen for misforståelser og feil.

Vårt viktigste fortrinn er naturlig smak. Vi bruker så langt det er mulig lokale råvarer.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å skape en god relasjon til eksiste­ rende og nye kunder.

Vi velger Næringsforeningen for å skape en god relasjon til kundene, og å synliggjøre oss i nettverket for å finne flere næringslivskunder.

//////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////

INTERIØRARKITEKTUR & DESIGNSTUDIO

webCRM Sømsveien 212, 4638 Kristiansand www.webcrm.no Daglig leder: Erik Sagen

Mood Interiørarkitekter Hunsøya, Verkstedbygget, 4700 Vennesla www.dmood.no Daglig leder: Vibeke Sagen Dale

NewConnection Rigedalen 45D, 4626 Kristiansand www.newconnection.no Daglig leder: Fillip Jahnsson

I korte trekk er webCRM et skybasert CRM system fra Danmark. Vi har rettig­ hetene for Norge og har kunder fra Kristi­ ansand til Svalbard.

I korte trekk ble MOOD Interiørarkitek­ tur & Designstudio etablert i 2014. I dag er vi fire ansatte og har fått ta del i mange spennende prosjekter på Sørlandet.

I korte trekk driver vi med utbygging av fibernett. Vi håndterer alt fra planlegging av nettet, samt utbygging og dokumen­ tasjon.

Vårt viktigste fortrinn er at vi kan tilby et fleksibelt system som er enkelt for kundene å tilpasse. Mange sliter med utenlandske systemer som er låst og har en utilgjengelig support. Hos oss er ­kundens behov det viktigste.

Vårt viktigste fortrinn er vår kompe­ tanse som gjør at vi kan tilby deg og din bedrift et helhetlig, visuelt uttrykk. Vi ønsker å begeistre og skape opplevelse av stolthet, og støtter lokale bedrifter i Kristiansandsregionen ved produksjon og innkjøp.

Vårt viktigste fortrinn er løsningsori­ enterte ansatte med fokus på å levere til avtalt tid og pris. Vi har en flat struktur med korte beslutningsprosesser, og løser utfordringer på en positiv måte.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å stå sammen med andre i regio­ nen. Vi brenner for å gjøre hverandre gode på tvers av bransjer.

42 SPENN

Vi velger Næringsforeningen for å bruke nettverket til å opprette og ved­ likeholde bedriftsrelasjoner.

Vi velger Næringsforeningen for å være en del av et felleskap, og bidra til en enda sterkere forening, Vi ser at de arbeider for at Sørlandet som landsdel skal bli enda sterkere.


STERKT MANGFOLD BLANT MEDLEMMENE GIR EN STERK NÆRINGSFORENING

Fellesverktøy Hausbakken 15, 4619 Mosby www.fellesverktoy.no Daglig leder: Arno Teigseth

Alt i Solskjerming Sødalsveien 28, 4630 Kristiansand www.altisolskjerming.no Daglig leder: Odd Magne Aasheim

Level Personal Fjellgata 6, 4612 Kristiansand www.levelpersonal.no Daglig leder: Espen Grande

I korte trekk hjelper vi små og store firma til å spare tid og penger. Vi sparer irritasjon, skaper samarbeid og god ­kommunikasjon.

I korte trekk tilbyr jeg alt innen innven­ dig og utvendig solskjerming, og hjelper deg med å finne den riktige løsningen. Jeg er en lokal leverandør i Kristiansands­ området.

I korte trekk er vi et rekrutterings- og bemanningsbyrå med lokalkontorer i Kristiansand, Haugesund og Stavanger. Vi er spesialister på rekruttering av ledere og nøkkelpersonell, samt prosjektbasert utleie av arbeidskraft.

Vårt viktigste fortrinn er at vi griper hardt, om få ting. Vi designer for en enkel brukeropplevelse og fokuserer på hovedmålet: holde orden. Alle innspill fra kunder tas seriøst og mates rett inn i forbedringsprosessen.

Mitt viktigste fortrinn er at jeg også gjennomfører befaringer på kveldstid. Du kan alltid bestille en gratis og ufor­ pliktende befaring.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker oss innspill, inspirasjon og samar­ beid. Finnes det noe bedre enn å heie på hverandre for å holde Sørlandet på topp?

Jeg velger Næringsforeningen fordi jeg ønsker å bidra til at det blir jobbet for et sterkt næringsliv på Sørlandet. I tillegg ønsker jeg å markedsføre mine tjenester overfor bedrifter og privatpersoner.

//////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////

Vårt viktigste fortrinn er et ønske om å være annerledes, og et mål om å skape merverdi for selskap, ledere og ansatte. Vi skal være i forkant av den digitale utviklingen. Vi velger Næringsforeningen fordi det er det største profesjonelle nettverket på Sørlandet.

//////////////////////////////////////////////////

Er du virkelig ikke medlem? – TA KONTAKT I DAG SÅ FORTELLER VI DEG HVORFOR DU BØR BLI DET

Vi gjør Sørlandet sterkere

Odd-Arild Skonhoft / oas@nikr.no / 905 61 799

SPENN 43


Storhusholdningsgrossisten på Sørlandet!

Sammen med Tryg Forsikring tilbyr vi den beste trygghetsløsningen for din bedrift. Hør med oss hva det vil si å være «Sikker Bedrift».

Vi leverer til serverings- og turistnæringen, offentlig sektor, lag og foreninger. Agder Grossisten AS / Skytterheia 5 / 4790 Lillesand

sg.no

Avdelingsleder Gaute Sjusdal: 913 56 114 Sikkerhetsrådgiver Helge Konradsen: 915 78 661 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// E39 - Kristiandsand vest Mandal øst

NÆRINGSFORENINGENS HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

Våre ingeniører og rådgivere bidrar til

en verdifull utvikling Norconsult jobber spisset med innovasjon, og ligger i tet av den teknologiske utviklingen innen vår bransje. Vi hjelper deg å løse de vanskeligste oppgavene gjennom samhandling og teknologiske nyvinninger. Vår tverrfaglighet garanterer for anlegg som oppfyller kravene til funksjon, sikkerhet og økonomi. Vi bruker BIM som verktøy innen alle våre markedsområder og vi driver anleggsbransjen fremover og inn i den virtuelle verden – med moderne kompetanse og innovativ tilnærming.

norconsult.no/kristiansand

Norconsult


BRIGHT IDEAS. SUSTAINABLE CHANGE. www.ramboll.no

Prøv norsk testvinner hos oss Vi har over 200 stykk på lager!

Ta kontakt for: Leasing for bedrift og ansatte, dekkbytte, service, livstidsservice ved kjøp av ny sykkel, gavekort... Epost: post@sykkelguttane.no // Telefon: 480 41 483 Gyldenløves gate 10, 4611 Kristiansand - åpningstider: man-fre 09-17,tors 09-20 og lørdag 10-16 Hånesveien 61, 4665 Kristiansand - åpningstider: man-fre 14-18, ons 14-19 og lørdag 10-13


SPALTISTEN

Illustrasjon: Benny The Illustrator

Når jeg blir stor, skal jeg jobbe deltid Fædrelandsvennens ­dekning av familie­kabalen denne våren har vært en viktig påminnelse om sørlandsk skjevfordeling i hjemmet. Og om noen verdi­valg jeg gjorde i studie­tiden.

Allerede i min første uke på Norges Handelshøyskole fikk jeg spørsmål fra en medstudent om også jeg hadde vurdert å gå på LSE. Jeg skjønte etter hvert at det ikke var et rusmiddel, men en prestisjeskole i London hun sik­ tet til. Var ikke NHH godt nok? Fra den dagen inngikk jeg en avtale med meg selv om å styre unna karrierejag og usunn presta­ sjonskultur til fordel for balanse og livsglede. Og at dersom jeg skulle få barn en dag, skal jeg være en far som er til stede. På Sørlandet er det tre ganger så mange kvinner som menn som jobber deltid. Etter å ha observert debatten og kom­ mentarfeltene, er det mange som taler for at familien selv bør velge hvordan de legger sin kabal. Dette er en velment påstand, og liberalisten i meg gir et anerkjennende nikk. Imidler­ tid faller argumentet i grus når man tenker gjennom konsekven­ sene: At kvinner i deltidsstillin­ ger ender opp med lavere lønn, lavere pensjon og færre karriere­

46 SPENN

«Sørlandet trenger en generasjon som ser at begge foreldre bidrar til Familien AS» muligheter. Det påfører kvinner en unødvendig stor risiko å leve i en relasjon hvor de gradvis blir økonomisk avhengig av sin part­ ner. Ved samlivsbrudd er det ikke bare lett å være den som sitter med de myke verdiene. En foreslått løsning er å spare til felles pensjon, men det ute­ lukker likevel ikke et større pro­ blem: At bedrifter og næringsliv går glipp av kvinnelige talenter bare fordi kongen i hjemmet ikke vil være knekt, og dronnin­ gen kun får spille dame.

Selv har jeg vokst opp i et hjem hvor mor, far og barn (sist­ nevnte om enn noe motvillig) måtte bidra i husholdningen. Dessuten jobbet min far 80 prosent mine første leveår, og fridagen gikk med til spikking, fisking og å snakke tysk. Sørlan­ det trenger en generasjon som ser at begge foreldre bidrar til Familien AS. Kultur spiser like­ stilling til frokost. Å sende denne teksten til trykk koster litt. Hva om arbeids­giver tviler på ens moti­ vasjon når man signaliserer et ønske om å trappe ned en peri­ ode? Bare denne følelsen viser jo at å jobbe deltid medfører en forventning om færre mulig­ heter på arbeidsplassen.

Det er nok litt naivt at jeg som pre-pappa synser om hvordan jeg skal bidra til å løse familiekabalen. Jeg vedder på at tidsklemma er strammere enn jeg kan forestille meg. Og det er kanskje vanskeligere å dempe ambisjoner i noen år enn hva jeg tror. Heldigvis har jeg et ess i ermet. Valgfrihet.

HENRIK KYTE ASSMANN Fremtidig ambisiøs deltidsarbeider


NÆRINGSFORENINGEN

VI GJØR SØRLANDET STERKERE

/////////////////////////////////////////

Næringsforeningen er en medlemseid og partipolitisk nøytral organisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser. Gjennom å skape gode møteplasser for kompetanse- og nettverksutvikling, samt drive aktivt politisk påvirkningsarbeid, skal vi bidra til at Agder blir Norges mest attraktive bo- og næringsregion. Vi har 1100 medlemmer i hele regionen, og er en av landets ­største næringsforeninger. ­NÆRINGSFORENINGEN JOBBER MED FIRE H ­ OVEDOMRÅDER I 2021–2023

∙ Bærekraftig by- og ­regionsutvikling

∙ Attraktiv møtearena for ­næringslivet

Besøksadresse Dronningensg. 2A 4610 Kristian­sand t +47 992 38 000 f +47 38 12 39 79 e post@nikr.no

VI HAR FØLGENDE RESSURSGRUPPER ∙ Region Øst (Lillesand)

∙ Grønn omstilling av r­ egionen

∙ Morgendagens arbeidsliv

NÆRINGS­FORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN Postboks 269, 4663 ­KRISTIANSAND

∙ Infrastruktur og byutvikling

Åpningstider 08.30–15.30

∙ Region Vest ∙ Transport og logistikk ∙ Grønn omstilling ∙ Flere i arbeid ∙ WiB

PÅ KONTORET

Foto: Liv-Unni Tveitane

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Trond M. Backer

Ingrid Michalsen

Roar Osmundsen

Margrethe Saga

Odd-Arild Skonhoft

Administrerende direktør trond@nikr.no 991 17 500

Leder strategi og utvikling ingrid@nikr.no 473 93 279

Næringspolitisk leder roar@nikr.no 412 44 323

Redaktør margrethe@nikr.no 951 29 884

Salgs- og markedsleder oas@nikr.no 905 61 799

Ingrid S. Høibo

Anne Marit Thomassen

Helena Frustøl

Økonomi- og administrasjonsansvarlig anne_marit@nikr.no 489 97 734

Gunnar Kulia

Arrangementsleder ish@nikr.no 977 42 078

Prosjektkoordinator helena@nikr.no 958 08 638

Prosjektleder Lillesand gunnar@nikr.no 901 46 597

Lotte Blom van der Male

Salgs- og markedskonsulent lotte@nikr.no 489 94 267

SPENN 47


Avsender: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Postboks 269 4663 KRISTIANSAND

JAGUAR F-PACE PHEV

NYE F-PACE OSER AV

LUKSUS OG FORBEDRINGER

PRØVEKJØR NYE F-PACE PHEV HOS BRITISH CARS KRISTIANSAND Oppdatert eksteriør og interiør, siste generasjons Pivi-Pro infotainment- system, 11,4-tommers HD skjerm og valget mellom fire- og sekssylindrede motorer inkludert PHEV, gjør nye Jaguar F-PACE mer luksuriøs enn noen gang. Den firesylindrede 404hk PHEV modellen har en helelektrisk rekkevidde på opptil 53 km, som gjør den perfekt for daglig bruk og kortere turer.

BOOK PRØVEKJØRING

Kampanjepris fra kr. 6489,- pr. mnd. Kjøpspris 792.950,- Forskudd/etableringsgebyr kr 150.000. Totalpris kr 383.604. Leasingpris gjelder 3år og inntil 45 000km. Etablerings- og termingebyr kommer i tillegg. Månedspris kan variere som følger av endring i rentenivå. Service og normalt vedlikehold kommer i tillegg.

THE ART OF PERFORMANCE

British Cars Kristiansand | Barstølveien 3, 4636 Kristiansand | Tlf 976 56 000 | Britishcars.no | FB/Britishcarskristiansand

Profile for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

SPENN 3/21 - Magasinet for deg i næringslivet  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded