Page 1

EKTE ARBEIDSGLEDE VARODD

POLITIMESTEREN HOLDER RO OG ORDEN

I MANESJEN ARE ARNARDO

04 KULTURBYGGERNE Trygge og fornøyde ansatte øker bedriftens verdiskaping

21


Q-LAB Moderne kontorplasser tilgjengelig i spennende kontorfellesskap. I september 2021 åpner vi kontorfellesskapet Q-Lab på Slottsquartalet. Vi tilbyr fleksible og kostnadseffektive arbeidsområder for små bedrifter og gründere med teknologifokus. Q-lab er et kontorfellesskap som skal bidra til samarbeid, samhandling og nettverksbygging på tvers av bedrifter og være med på å skape et innovativt miljø på Slottsquartalet. Vi ønsker å bidra til et community hvor selskaper kan dele erfaringer og oppnå synergier med hverandre. Ønsker du å bli en del av det spennende miljøet som skapes her? Se mer på slottsquartalet.no/q-lab, eller skann QR koden under:

Skeie Eiendom


HEADLINE Jon-Petter Thorsen

HEADLINE FLERE LINJER Sub NÅ ERhead DETskrives VIKTIGherÅ SAMLE ANSATTE IGJEN Vi anbefaler en helaften i Kilden med storslåtte Amadeus av Peter Shaffer - og tilhørende meny i Restaurant Frihavn. Fuga. Ficim que volo qui temque omnimenimpor sandipi caepererit fuga. Ectorestem ist endentius ut eos eum, numqui dolo mint fugia aut velit, suntore ressequam faccupta quias remquaest posam fugitae et hilit esciis as

Vidoloribus. skreddersyr din opplevelse.

El magnatus autem fuga. Dis sequunt quo tor acea conserum quaepro quatem eate doloreh enimet fugitatquis Spilles i perioden 17. september til 16. oktober. magnatium solupta estrum labo. Luptatus accuptates et

Antonio Salieri: Kyrre Haugen Sydness Wolfgang Amadeus Mozart: Fredrik Høstaker Ta kontakt med oyvind.lindseth@kilden.com Tlf. 908 31 221

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

Les mer om Amadeus ved å scanne QR-koden.

SAMARBEIDSPARTNERE

KILDEN.COM


VELKOMMEN TIL MAGASINET SPENN

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Foto: Liv-Unni Tveitane

36 / YRKET MITT / Sirkusdirektør /

Are Arnardo er tredje generasjon sirkusdirektør, og svært stolt av arven etter sin far og bestefar.

Trivsel = verdiskaping De aller fleste av oss tilbringer svært mange timer på jobb i løpet av et liv, og de aller fleste av oss liker å ha det hyggelig når vi er der. For mange er et godt arbeids­ miljø og gode kolleger helt avgjørende for om man trives eller ikke. For noen kommer til og med arbeids­ oppgavene i andre rekke, fordi «jeg har det jo så fint sammen med kollegene!». De to siste årene har flere arbeidstakere vært lange perioder på hjemmekontor, og undersøkelser viser at noe av det vi har savnet mest er samværet med kol­ leger. Det blir ikke helt det samme med en kaffeprat på Teams, selv om det også kan være hyggelig. Et godt arbeidsmiljø er viktig for å beholde de ansatte. I en verden hvor kampen om kompetansen stadig blir sterkere, viser det seg at vinnerne ofte ligger foran gjen­ nomsnittet på å skape en teamfølelse internt, ifølge undersøkelser utført av Great Place To Work. IT-bedriften Knowit Sør tok dette på alvor, og ansatte en kulturbygger. De ønsker å vokse, og satte arbeids­ miljø på agendaen. Hvordan de gjør det kan du lese om på side 12. Vi vet også at godt arbeidsmiljø og høy trivsel henger sammen med økt verdiskaping og økt sjanse for å nå bedriftens målsettinger. Gode relasjoner skaper trygg­ het og tillit, som igjen gjør det lettere å innrømme feil og å prestere godt over lengre tid, sier tidligere hånd­ ballspiller og partner i Storform, Håvard Tvedten, i denne utgaven av Spenn. Han mener det er viktig å sette av tid til relasjonsbygging i arbeidslivet, for å nå de målene dere har satt for teamet. Og her har alle et ansvar. Så: hva kan du gjøre for et godt arbeidsmiljø i din bedrift?

MARGRETHE SAGA Redaktør

4 SPENN

22 / PROFILEN / Svein Bergheim / Et godt

sykkelmiljø lokket Svein Bergheim til Kristiansand på 80-tallet. Nå har ­sykkelsenteret hans overlevd i 30 år.


innhold

12 / HOVEDSAKEN / Kulturbygging på arbeidsplassen / Noen bedrifter er mer

opptatt av arbeidsmiljø enn andre. Men kampen om kompetansen er hard, og om de ansatte trives er det større sjanse for at de blir værende.

06 På Sørlandet 08 På møte 09 Stafettintervjuet 10 Lederpraten 12 Hovedsaken 20 Fem ting du bør vite 22 Profilen 26 NiKR mener 28 Bedriften 34 Gründeren 36 Yrket mitt  38 Nytt om navn 42 Nye medlemmer 46 Spaltisten 47 Om næringsforeningen

10 / LEDERPRATEN / Kjerstin Askholt /

I sommer startet ­Kjerstin Askholm i ­jobben som politi­ mester i Agder politidis­ trikt. Hun mener ledere må tørre å prate om ­tabbene de har gjort.

//////////////////////////////////////////

SPENN

18. årgang

Ansv. redaktør Margrethe Saga Tekst og foto ­Margrethe Saga,

Jan Frantzen, Erling­SlyngstadHægeland, Lotte Blom, Mai Linn Tronstad

Forsidefoto

Erling ­Slyngstad-Hægeland Design Lyche Design Trykk 07 Media Opplag 6300 Annonser Anne Marit Thomassen tlf. 489 97 734 Materiellfrister og priser se nikr.no

28 / BEDRIFTEN / Varodd /

Trivsel, glede og entusiasme er stikkord for Varodd, bedriften som gir alle en sjanse til å bli en del av arbeidslivet.

SPENN følger prinsippene i Redaktørplakaten

Utgiver Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) Kristiansand Chamber of Commerce Postboks 269 4663 KRISTANSAND tlf. 992 38 000 www.nikr.no

SPENN 5


NÆRINGSLIVET PÅ SØRLANDET

Foto: Margrethe Saga

//////////////////////////////////////

KORT&GODT FLERE REISER I andre kvartal i år dro nord­ menn på rekordmange reiser i Norge, ifølge SSB. Til sammen dro vi på omtrent 5,5 millioner reiser og hele 5,3 millioner av disse var i Norge. Dette er en økning på 50 prosent i innen­ landsreiser sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen kan ses i sammenheng med strengere reiserestriksjoner som preget andre kvartal 2020. Da ble det innført reiserestriksjo­ ner for utenlandsreiser, i tillegg ble det innført hytteforbud i påsken, og ukene som fulgte. Dette førte til lavere reiseaktivi­ tet enn det som har vært vanlig tidligere år.

WiBs hederspris 2021 gikk til Toril Hogstad, og ble utdelt på Caledonien.

/// EUROPEISK SAMARBEID Flere aktører i Kristiansand, deriblant Kristiansand kom­ mune, UiA, Kilden og Cultiva, har inngått et samarbeid med Europarådet. Avtalen innebærer at Europarådet blir fast med­ arrangør på den årlige Europa­ konferansen om demokrati og menneskerettigheter i Kristi­ ansand. – Europakonferansen i Kristiansand kan være en modell for hvor hvordan vi kan utvikle denne type arrangemen­ ter i alle våre 47 medlemsland, sier Bjørn Magnus Berge, vise­ generalsekretær i Europarådet. Kilde: Kristiansand kommune

Illustrasjon: Benny The Illustrator

///

6 SPENN

– Nøkkelen er samarbeid Tidligere LIM-koordinator i Kristiansand kommune, Toril Hogstad, er tildelt Women in Business’ hederspris 2021. – Tusen takk for denne fantastiske prisen! Det handler om å finne dem du kan samarbeide med, og bruke de ressursene som finnes rundt deg for å få til det du vil. Nøkkelen er samar­ beid! Begrepet likestilling kan for noen oppfat­ tes som en rød klut. Det har vært diskutert om vi skal gå bort fra dette, og finne et begrep som ikke oppfattes provoserende, for eksempel like­ verd. Heldigvis har vi holdt fast ved likestilling, og nå har det blitt en hedersbetegnelse, sa Toril Hogstad fra scenen. Prisen ble overrakt av leder for styrings­ gruppa, Vibeke Holm Ruud, under høstens ­første WiB-arrangement. Juryen består av medlemmene i WiBs sty­ ringsgruppe, og i begrunnelsen trekker de blant annet frem at Hogstad gjennom hele sin yrkeskarriere har jobbet for et mer inklude­ rende og mangfoldig samfunn: «Hun må sånn sett betegnes som en pionér. I Kristiansand kommune spilte hun en avgjørende rolle for at likestilling fikk gjennomslag i mange deler av organisasjonen, og hun har vært et bindeledd mellom kommunen og næringslivet i flere pro­ sjekter og samarbeid. Hun har vært en sterk og tydelig fagperson, som har trukket i tråder,

åpnet dører og bidratt med sin kunnskap og kompetanse på mange ulike arenaer». Videre viser juryen blant annet til Likestilt arbeidsliv, strategiarbeid og En by for alle. «Toril var prosjektleder for Kristiansand kommunes likestillings- og mangfoldsstra­ tegi, Det er mennesker det handler om, og ledet arbeidet med å gjennomføre strate­ gien. Denne strategien har turnert verden rundt, og vist frem arbeidet som Kristian­ sand har gjort til inspirasjon for andre byer. Hun var initiativtaker og prosjektleder for kommunens mangfoldsuke, En by for alle, fra starten i 2018. Et initiativ som har fått internasjonal oppmerksomhet. Hun er også tildelt Homofrydprisen.» WiB er Næringsforeningens forretnings­ nettverk for kvinner, og hedersprisen deles ut til en person som over tid har e­ ngasjert seg i å styrke andelen kvinner i leder­posi­ sjoner og på arenaer hvor beslutninger ­fattes i regionen. Tidligere vinnere er Tulla Wahlstedt, Anita S. Dietrichson og Ann-Kristin Olsen. Margrethe Saga


3D-illustrasjoner Merk at illustrasjonene i denne annonsen kan vise elementer, materialer og hvitevarer som ikke er en del av standardleveransen. Bilde og utsiktsforhold er kun ment som en illustrasjon, og avvik vil forekomme.

A

B

C

SNART INNFLYTTING!

Bli med på byggeplass-visning i Bjørndalen Allé! Faste visninger hver torsdag kl 15.30 - 17.00

Meld interesse og finn din drømmebolig på mittbjorndalen.no

KONTAKT OSS FOR Å MELDE DEG PÅ VISNING: Mariann Thomassen 99 09 91 40 mariann@sormegleren.no

Tor Even Kristensen 48 25 20 12 toreven@sormegleren.no

Bydel Bjørndalen

folk.no

Hus A, B og C i Bjørndalen Allé vil være innflyttingsklare allerede nå i oktober! Av totalt 33 leiligheter er det kun 10 ledige leiligheter igjen - alle romslige og påkostede. Nå kan også du sikre deg en moderne leilighet med sentral beliggenhet i en helt ny, grønn og behagelig bydel. Velkommen til eventyrlige Bjørndalen Allé!


Foto: Lotte Blom van der Male

NÆRINGSLIVET PÅ MØTE

Fredrik Fornes engasjerte mange med sitt LinkedInforedrag.

– Kom deg ut av busken! Over 70 deltakere fikk med seg svært mange gode tips da Fredrik Fornes kickstartet høstsesongen med LinkedIn-foredrag. «­ Du kan lære forbindelsene noe om bransjen du jobber i» – FREDRIK FORNES

8 SPENN

– LinkedIn har et stort potensial som en nettverksbyggende og profesjonell, men gøy og kreativ, plattform for å bygge merkevare for bedriften sin. Her trenger man ikke å være ven­ ner eller å ha møtt hverandre fysisk; man byg­ ger et faglig, digitalt nettverk, forteller Fredrik Fornes, foredragsholder og LinkedIn-ekspert. LinkedIn skiller seg fra andre sosiale medier ved at det er svært lite innhold med tanke på antall brukere. Dette kommer av at de fleste på LinkedIn ikke bruker plattformen aktivt, men kun følger med på hva andre poster. Fornes har en klar oppfordring: – Kom deg ut av busken! Det tar tid å bygge en merkevare på LinkedIn, men om du lykkes kan det resultere i en sterk «top of mind»-posisjon i det digitale nettverket. Han kom med flere tips til hvordan du kan optimalisere din bruk av LinkedIn. – Det kan være vanskelig å vite hvor en skal begynne, men jeg vil anbefale følgende steg, forteller han: 1 – Puss opp profilen din. Dette er det enkleste steget. LinkedIn-profilen er mer enn en klassisk CV, og i tillegg er den søkbar, for eksempel for dem som rekrutterer. Noen bedrif­

ter ønsker et profesjonelt, digitalt avtrykk og krever at medarbeidere har en oppdatert profil. En liten vri er å gjøre noe ut av den lille overskriften på profilen, under navnet ditt. Her kan du være kreativ og legge til mer tekst enn bare stillingstittel og bedrift. Fortell hva du driver med! 2 – Engasjer deg i andres innhold. Det er mye enklere å engasjere seg i andres innhold enn å skulle finne på noe selv. Derfor bør du i høy grad kommentere andres innhold. Dette vil også føre til at du blir sett av andre. I til­ legg oppfatter LinkedIn da at du er en aktiv bruker, og algoritmene fører til at ditt eget innhold spres i større grad. 3 – Del ditt eget innhold. Lurer du på hva du skal dele? Ifølge Fornes har alle unik kom­ petanse som skiller deg fra andre. – Derfor kan du lære forbindelsene i nett­ verket noe om bransjen du jobber i, dele din største tabbe og hva du lærte av det, det beste rådet du har fått eller du kan fortelle en interessant, relevant historie, avslutter Fornes. Lotte Blom van der Male


VISSTE DU AT? 28 prosent av befolkningen sier de har gjort husarbeid i arbeids­ tiden på hjemmekontor

Kilde: Norstat

///////////////////////////////////////

APPEN

HA DET GØY PÅ JOBB! Christer Paulsen, Vipers

1 2

Hva er det ­viktigste dere gjør på jobb? – Å kunne opptre profesjonelt og ryd­ dig, og å begeistre vårt publikum. Hva er en god arbeids­ dag for deg? – Å gi tilbake noe til alle som bryr seg om vårt arbeid, samt ha det gøy og kunne le masse.

3

Hvem eller hva har gjort mest inntrykk på deg i det siste? – Prestasjonen til Vipers som klubb; og faktisk klare å vinne Champions League under ufattelig vanskelige forhold.

FOREST Hold fokus! Flere av oss har vanskelig for å la tele­ fonen ligge når vi egent­ lig burde gjort andre ting. Appen hjelper deg til å holde fokus på en gøy måte, ved å lage virtuelle trær som vokser så lenge du hol­ der deg unna telefonen. Er du flink får du en hel skog!

4

Hvem for­tjener skryt? – Katrine Lunde. Hun er et forbilde for alle, profesjo­ nell, ydmyk og en fantastisk per­ sonlighet. Kanskje en av de aller største idrettsprofilene Sørlandet har hatt. 

5

Hvem gir du stafett­ pinnen ­videre til? – Tor Erik Røed, G-Bil

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FIRE I NÆRINGSLIVET

, HVA SYNES DU ER DEN VIKTIGSTE SAKEN PÅ SØRLANDET NÅ, OG HVORFOR?

Geir Nordal Scan Trade

Mette Nygård Havre Fjordkraft

Steinar Habostad Avitell

Helene T. Abusdal Fædrelandsvennen

Større fokus på miljøet. Det er viktig å bruke mindre plast i emballasje og å tenke gjenbruk og resirku­ lering. Man må ha en grønn innstilling og legge til rette for bærekraft i bedriftene!

Kutte utslipp av klimagasser. Den viktigste saken for Sørlandet, Norge og verden for øvrig, er å bidra til FNs 13. bærekraftsmål: stoppe klimaendringene. Det krever politisk mot og at næringsliv og for­ brukere er bevisst eget forbruk og utslipp.

Å bruke lokale bedrifter og arbeidskraft som sitter på meget høy kompetanse. Og; legge til rette for lærlinger og bedrifter så de unge lærlingene kommer seg ut i jobb. Dette vil fremme landsdelen.

Fokus på utenforskap og psykisk helse, særlig blant ungdom. Mange sliter, og det er så viktig at hjelpen kommer tidlig. Konse­ kvensene over tid kan bli store både for den enkelte og for samfun­ net generelt.

SPENN 9


LEDERPRATEN

Kjerstin Askholt er fersk politimester i Agder og ønsker at ledere skal være åpne – også om det de ikke har lykkes med.

– TABBENE JEG HAR GJORT ER EKSTREMT GOD LÆRING TEKST JAN FRANTZEN  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

KJERSTIN ­ASKHOLT (59) Stilling Politi­ mester i Agder politidistrikt Fra Nærsnes. Har leilighet i Kristian­ sand og småbruk i Hægebostad. Bakgrunn Syssel­ mann på Svalbard i seks år. Har vært ekspedisjonssjef i Polaravdelingen i Justis- og bered­ skapsdeparte­ mentet, hvor hun hadde ulike stillin­ ger mellom 1996 og 2015. Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo.

TRE PRINSIPPER FOR LEDELSE 1 – Engasjement 2 – Ha god omsorg for medarbeiderne 3 – Være positiv og ha godt humør

10 SPENN

D

u kommer fra jobben som sysselmann på Svalbard, hvor du opplevde flere dramatiske ting. Hva var det viktigste du lærte der? – Når man kommer nært på dramatiske ulykker og hendelser, så former det deg som men­ neske. Jeg har blant annet lært mye om medfølelse med de som blir direkte berørt. Det er viktig å ta med seg som leder og menneske. Jeg håper at det har gitt meg en bedre forståelse for de i redningstjenesten og politiet som er ute i feltet og gjør den tøffeste jobben. Det mener jeg at jeg har lært mye om, og jeg håper det ­preger lederskapet mitt. – Hvordan vil du beskrive din lederfilosofi? – Jeg har ikke en veldig klar filosofi, men jeg har noen tyde­ lige prinsipper. Mitt viktigste mantra er at man internt «skal ville hverandre godt, gjøre hverandre gode, og jobbe og tenke som et lag». Opp gjennom årene har jeg også blitt mer klar over viktigheten av å kunne tilrette­ legge for godt samarbeid og samvirke, rom for uenighet og gode diskusjoner og bruke hverandres styrker til å få gode beslutninger. Vi skal åpne for ulike syn og ha en kultur for å lytte til hverandre. Selv ønsker jeg å framstå som engasjert, synlig og tydelig når det er behov. – Du var underdirektør ved Bredtveit fengsel allerede som 28-åring. Hvordan var den erfaringen? – Det var heldigvis et årsengasjement, for det var for tidlig for meg å bli leder, selv om jeg stortrivdes på Bredtveit. En lederjobb består av mange avgjørel­ ser, og noen av dem er upopulære. Man må ha en viss

distanse og erfaring som gjør at man klarer å stå i det. Det klarte jeg ikke godt nok i den jobben. Jeg gikk «all in» og ville mye, og hadde i løpet av det første halve året lovet så mye at jeg ville fått store problemer med den stilen videre. Når jeg har gått inn i andre lederjob­ ber senere har jeg gått mer forsiktig ut og ikke lovet for mye innledningsvis. – Hva er det viktigste du har tatt med deg fra tidligere ledere? – Jeg har lært mye av de lederne jeg har møtt på min vei, og som har våget å være åpen om alle sidene ved det å være leder, inkludert tabbene de har gjort og det de ikke har lykkes med. Det er så lett å bare vise frem det man har gjort bra, men for min egen del vet jeg at tabbene jeg har gjort og det jeg ikke har vært fornøyd med – det sitter godt igjen i ryggmargen, og det er ekstremt god læring. – Hvilke eksempler har du på det? – For meg som var i Justisdepartementet etter 22. juli var det en tung reise etterpå. Men den var også ekstremt lærerik. Jeg opp­ levde også skredulykken i Longyearbyen, hvor det var etterforskning av spesialenheten i etterkant og evalu­ ering fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og bered­ skap. Da er det viktig å ikke gå i forsvarsposisjon, men stille seg åpen for hva man kunne gjort annerledes og være villig til å lære. Det er enkelt å si, men det er noen ganger vanskelig å klare å ta til seg kritikk. Man må prøve å tenke at man blir bedre som leder av konstruktiv kritikk, og at ut av kriser kommer ofte også noe positivt på sikt.


KJERSTIN ASKHOLT

VI SKAL ÅPNE FOR ULIKE SYN OG HA EN KULTUR FOR Å LYTTE TIL HVERANDRE – Kjerstin Askholt

SPENN 11


KULTUR PÅ TIMEPLANEN


Kultur spiser strategi til frokost, sies det. Men er det egentlig sant? TEKST MARGRETHE SAGA FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND


TEMA

Stemningen er på topp på den ukentlige løpeturen til Wojciech Bassara, Karl Fiegl, Trym Staurheim, Morten Rosenberg og Eline Benneche Gulsrud.

14 SPENN

D

ersom du ikke har det hyggelig på jobb, får du ikke gjort arbeidsopp­ gavene dine. Vi tror på at bedriften har større sjanse til å nå sine mål­ settinger dersom vi har en god kultur blant de ansatte, sier Eline Benneche Gulsrud, leder for HR og Advance i Knowit Sør. Hun har også ordet «kulturbygger» i sin stillingstittel. – Jeg har ansvar for å sikre en god bedrifts­kultur. Vi har utarbeidet en stra­ tegi for hvordan vi ønsker at vår kultur skal være, og hvilke verdier vi skal være opptatt av. Det er et vanskelig begrep å definere, og hos oss har vi valgt å si at det handler om å være hyggelig med hverandre. Det er rett og slett viktig for oss fordi vi mister de ansatte

dersom det ikke er god kultur på arbeids­ plassen, forteller hun. Verdiskaping. Under korona har svært mange arbeidstakere hatt hjemmekontor, både i Knowit og i resten av offentlig og pri­ vat næringsliv. For mange har det tært på motivasjonen, og det har vært vanskelig å beholde et godt arbeidsmiljø. Dette kan gå utover bedriftens verdiskaping, fordi et godt arbeidsmiljø er vesentlig for å lykkes på sikt. Flere bedrifter har derfor arbeidet hardt for å finne måter å beholde en god bedriftskul­ tur på uten å kunne møtes fysisk. – Vi har gjort mange av de vanlige tingene, som å levere ut lunsj til de ansatte eller møtes i kohorter utendørs. Men vi prøver også å skape noe mer, og legger til rette for at alle skal kunne være sosiale med kolleger innenfor et felt de selv liker, sier Gulsrud.


KULTURBYGGING

KULTUR ER NOE SOM DANNES OG HOLDES VED LIKE AV MENNESKER – Håvard Tvedten

Tillit og fellesskap. Hun får støtte av Håvard Tvedten, partner i Storform. Han arbeider med organisasjonsutvikling, og forteller at tillit ofte er avgjørende for at en gruppe skal nå sine målsettinger. – Dersom organisasjonen er forent om et felles mål er det viktig å bygge en team­ følelse og en felles identitet om hvem man er og hvor man skal. I tillegg vet vi at det å være en del av et fellesskap er en veldig vik­ tig motivasjonsfaktor for mennesker, og det å bygge lagånd kan derfor være avgjørende. Og nettopp fellesskapsfølelsen har blitt svekket i mange bedrifter gjennom korona­ pandemien. En undersøkelse Norsk ­Eiendom nylig har gjennomført blant sine medlems­ bedrifter viser at over 75 prosent av de spurte sier at følelsen av å være en del av et

faglig og sosialt fellesskap har blitt dårligere under perioden med hjemme­kontor. Tvedten trekker frem ledernes viktige rolle i å bygge et godt lag og en god kultur. – Kultur er noe som dannes og holdes ved like av mennesker, og relasjoner mellom mennesker. Derfor er det viktig at bedrifts­ ledelsen forstår hvor viktig deres rolle er i dette. Kultur smitter, både positivt og negativt, og når man skal bygge en bedrifts­ kultur handler det mye om hva lederne gjør og utstråler. Det er ikke ledernes ansvar å skape en god kultur alene, men ledere som sterke kulturbærere må ikke undervurderes. Relasjonsbygging. Ifølge Tvedten er det noen ting som må være på plass for at et team skal nå sine målsettinger. – Man må ha de rette folkene og gode rammer for hva og hvordan man skal jobbe sammen. Men det aller viktigste er å jobbe

VISSTE DU AT? 75 prosent av de på hjemmekontor savner kollegaene mest. Kilde: Norstat

Håvard Tvedten, p­ artner i Storform, mener at tillit er avgjørende for et velfungerende team.

Foto: Storform

Sosialisering. Løping, gaming, kunst og ølbrygging. Hos Knowit Sør har de grupper for det meste, og dersom du har en hobby som ikke allerede er dekket kan du søke om penger til å starte en ny gruppe innenfor ditt interessefelt. – Vi ønsker at aktivitetene skal være ansattdrevet så langt det lar seg gjøre. ­Terskelen for å få penger til sosiale sam­ menkomster er lav, slik at de ansatte selv kan gå i bresjen for å ordne det. Et eksem­ pel er under koronapandemien, hvor mye foregikk digitalt, og vi gikk til innkjøp av ulike spill-lisenser slik at de som ønsket det kunne spille data sammen, forteller Gulsrud. Hun fortsetter: – Når folk kan drive med det de vil, får vi mange team. Da blir vi kjent med hveran­ dre, noe som er viktig for at vi skal tørre å snakke om alt, for eksempel utfordringer knyttet til å nå målene våre. Det er lett å si at vi har det høyt under taket og lav terskel for å ta opp ting, men dersom du ikke har en psykologisk trygghet og kjenner kollegaene dine så er det ikke lett å si noe i plenum.

SPENN 15


TEMA

av tid til å jobbe med det relasjonelle og samspillet i laget, er det vanskelig å få dette til, men dersom man prioriterer det kan det ha enormt stor effekt på både lagånd og resultatene man skaper sammen.

I jobben som kulturbygger er Eline Benneche Gulsrud opptatt av å by på seg selv, og tørre å være åpen.

16 SPENN

med relasjonene og hvordan man påvirker hverandre i teamet for å skape både tillit og trygghet. Bare på den måten kan man spille hverandre bedre, og gi alle de beste forut­ setningene for å lykkes sammen. Det hand­ ler om å bli bedre kjent med den enkelte på laget, og skape en større forståelse for hva hver enkelt trenger. Det gjør det enklere å være åpen, innrømme feil, vise sårbarhet og stille dumme spørsmål. Da når man lettere målet, sier han, og legger til: – For å kunne ta opp vanskelige ting, for eksempel dersom en opplever at noen bevisst holdes utenfor gruppa, er det avgjø­ rende at tillit og trygghet ligger til grunn. Skal man oppnå gode relasjoner, kan både sosiale aktiviteter og annen type teambuild­ ing være nyttig. – Lønningspils, rafting og hyttetur kan være viktig, og ha en viss effekt. Men man kan også jobbe dypere psykologisk, og legge til rette for at den enkelte åpner seg og viser mer av hvem man er. Tvedten, som selv har lang erfaring som håndballspiller, trekker frem viktigheten av å sette av tid til nettopp relasjonsbygging på arbeidsplassen. – I idretten er man privilegert fordi man har flere møtepunkter, for eksempel i gar­ deroben og på reiser. I arbeidslivet har vi ofte den hverdagslige lunsjen, og av og til en samling eller to utenom. Uten jevnlig å sette

Måler trivsel. Med full jobb, familie og andre aktiviteter er det mange i dag som føler på tidsklemma. I Knowit er de derfor opptatt av at de ansatte selv bestemmer om de vil være med på aktivitetene som skjer. – Alt passer ikke for alle, og alle kan ikke være med på alt hele tiden. Det er kjempe­ viktig at vi er bevisst på dette, for ingen skal bli utslitt av å være sosial med kolle­ gene sine. Men vi ønsker at alle er med på julebord og sommerfest, fordi det er en god måte å bli kjent på. I Knowit har de jevnlige pulsmålinger som gir ledelsen et innblikk i de ansattes trivsel. – Da prøver vi å fange opp om noen er misfornøyd, og ser på hva vi kan gjøre med det. Målingene gir oss oversikt over hvordan vi ligger an når det gjelder kultur, samtidig som vi får statistikk på området og slipper å vente på årlige medarbeiderundersøkel­ ser som ofte er veldig generelle, forteller Gulsrud. Beholde kompetanse. De ansatte i Knowit virker svært fornøyd med at lederne legger til rette for kulturbygging på arbeidsplassen. – Det er gøy å være ny her. For meg gir det energi å ha det hyggelig, og vi merker at vi får en annen energi når vi er sammen, for­ teller nyansatte Trym Staurheim. Å beholde kompetanse og arbeidskraft er en av årsakene til at Knowit valgte å styrke arbeidet rundt bedriftskulturen. – Det er de ansatte som driver bedriften fremover. Vi har et mål om å være en god arbeidsplass som ikke mister kompetanse, og da er det viktig at vi trives på jobb, sier Gulsrud. Erik Mong er daglig leder i Knowit Sør. Han mener stemningen i gruppa har blitt bedre etter at de tok tak i bedriftskulturen. – Alle selskaper har en kultur som define­ rer dem. Så er det opp til selskapet hvor­ vidt man ønsker å ha et godt grep rundt det å faktisk oppnå den kulturen man ønsker seg. Vi drømmer om å bli et selskap som er omsorgsfulle, har gode verdier, er målret­ tede og når målene våre. For å komme dit må vi investere tid i å massere kulturen inn


KULTURBYGGING

DET ER DE ANSATTE SOM DRIVER BEDRIFTEN FREMOVER – Eline Benneche Gulsrud

i de ansatte. Kulturen skapes både av ledel­ sen og de ansatte, sier han. Gulsrud forteller at de er opptatt av en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv. – Det fungerer ikke sånn at vi kun er jobb­ mennesker på jobb, og familiemennesker hjemme. Når jeg går på jobb så klarer jeg ikke legge det bort dersom en i familien min er syk, eller at jeg selv har det vanske­ lig. Da er det viktig for meg at jeg har noen å snakke med, og at jeg har gode kolleger. Gartneren. Under koronapandemien ble Gulsrud godt kjent med de ansattes behov ved ukentlige telefonsamtaler.

– Vi sier at vi har en gartner­filosofi her. Gartneren vanner både roser og kaktuser, og vet hvordan de ulike plantene trenger å bli behandlet. Noen trenger mye stell, andre trenger mindre. Sånn er det med mennes­ ker også, alle er forskjellige og har ulike behov. Vi tenker derfor at vi blir kjent med de ansatte gjennom sosiale aktiviteter, og lærer oss hva de trenger. Alle her vet hvilke spøker de kan komme til meg med, og hvem som ikke er så glad i det. Det er ikke for å skape subkulturer, men fordi vi er forskjel­ lige og det er viktig at det er plass til alle. Vi er en bunt av blomster, og så skal vi få det beste ut av hver av oss. ■

Alle nyansatte i Knowit får en hengekøye i velkomstgave, slik at de kan være med på hengekøyetur. Fra venstre: Anette Jørgensen, Erik Mong (daglig leder), James Mcredmond og Wojciech Bassara.

SPENN 17


KULTURBYGGING

Foto: Azets

Ta vare på de ansatte Arbeidsmiljø, bedriftskultur og felles mål blir stadig ­viktigere for å beholde de ansatte i ­bedriften din. TEKST MARGRETHE SAGA

– Det er lettere å bygge opp en god kultur med noen som starter, enn å endre på noe som har vart lenge. Derfor er vi veldig opptatt av hvordan vi tar imot nyansatte, forteller Eline Benneche Gulsrud, HR og Advance i Knowit Sør. Bedriften har gått fra 13 til 30 ansatte under koronapandemien, og alle som starter går nå inn i et program som varer i to år. – Her skal vi vise frem den kulturen vi ønsker. Det er fordi vi tror det vil hjelpe oss til å beholde de ansatte i større grad. Der­ som det er dårlig kultur mister vi folkene, sier hun. Tone Andersen Pauschert er salgsdirektør for Azets People Norge, og påpeker viktig­ heten av raskt å introdusere nyansatte til bedriftskulturen. – Noen elementer er ikke lett å presentere over en power point, men må føles på krop­ pen. Ta en gjennomgang med de nye om hvem som er hvem, hvordan o ­ rganisasjonen ser ut, hva jeg forventer av deg som din leder og hva du forventer av meg. Ikke minst er det skjulte «lover og regler», altså kultur, som vi må være vare på. Hun forteller at arbeidsmiljø og bedrifts­ kultur stadig blir viktigere for arbeidssøkere. – De unge som vokser opp nå blir mer og mer bevisst på kultur og miljø, og de fleste ønsker å jobbe steder hvor det er en felles retning mot å gjøre noe godt for samfunnet. Vi vet også at de unge bytter jobb oftere. Det betyr at det blir en tøffere kamp om

18 SPENN

å tiltrekke seg de kloke hodene. Når man i tillegg vet at det er knapphet omkring kan­ didater med IT-, ingeniør– eller økonomisk bakgrunn, forstår man at det er viktig å ha en kultur i organisasjonen om at man ønsker å ta ansvar. Og at man vil hverandre vel. Etter koronapandemien har flere byttet arbeidsplass, og Pauschert har flere tips til de som skal ta imot nyansatte. – I sum handler det om at den nyansatte skal føle seg godt tatt imot. Det handler også om at du som arbeidsgiver ønsker å få mest mulig ut av den dere har ansatt. Jeg mener at en god onboarding starter allerede i ansettelsesprosessen. Når en arbeids­ avtale er på plass, og begge parter er enige, kan man starte med de praktiske tingene som tilganger, PC, mobil med mer. I tillegg

kan man bruke tid på om det er spesielle til­ tak som bør eller kan gjøres for at den man har ansatt vil få en bedre start på arbeids­ forholdet. Når den ansatte så har begynt i stillingen må det foreligge en tydelig plan og et rammeverk i forhold til hva personen må kunne, og når det forventes at han eller hun kan det. Med god onboarding kan man unngå feilansettelser, sikre at den ansatte blir værende, og at vedkommende blir leve­ ransedyktig tidlig.

«­ De unge som vokser opp nå blir mer og mer bevisst på kultur og miljø» – TONE ANDERSEN PAUSCHERT


FEM TING DU BØR VITE OM …

Strategiarbeid 4 Strategi + teknologi = sant. Anvendelse av riktig teknologi er en driver for vekst og verdi­ skaping i alle virksomheter. Å jobbe med strategier for frem­ tiden uten å samtidig se på hvordan teknologi kan støtte og gi verdi i forretningsmodel­ len er som å bygge et hus uten internett.

1 Hvorfor bruke tid på strategi­arbeid? Se for deg at du i løpet av tre år skal bygge et hus og selge det med fortjeneste. Første året skal brukes til funda­ ment og første etasje, an­ dre året til andre etasje og loft, og det tredje året skal det bugne i en frodig hage som utgjør det attraktive uteområdet. Det kan ten­ kes at du bygger et hus som blir bra om du bare setter i gang, men sjansene for å lykkes vil øke betrak­ telig dersom det foreligger en plan. Planen bør om­ fatte analyser av de mulig­ heter som ligger i tomt og terreng, hvilke funksjoner huset må ha, og hvordan alle disse faktorer kan op­ timaliseres. Dette bunner ut i byggetegninger med spesifikasjoner for alle fag, og et budsjett for prosjek­ tet som tvinger frem valg og fravalg. Å bygge «det beste huset» uten en plan er nesten utenkelig. Slik er det også med et godt strategiarbeid – det skal sikre et ønsket resul­ tat, at alle som skal jobbe med prosjektet har for­ stått den grunnleggende ideen, har tilstrekkelige planer å arbeide etter hvor tydelige valg og fravalg er tatt. Strategiarbeid er ikke først og fremst et do­ kument for styrerommet, men et verktøy for å øke sjansene for å lykkes i kon­ kurranse med andre.

5

2 Hva er mål og hva er ­strategi? Femårsplaner er ikke det som gjelder, utviklingen går for fort. Sett gjerne langsiktige mål i form av omsetning, produktutvikling eller markedsandeler, men strategien for å komme dit – hva skal vi faktisk gjøre for å ta neste steg – trenger kortere horisont og kontinuerlig fokus på leveranser på strategiske oppgaver. Et mål kan være å vokse topplinje med hundre prosent innen fem år, en strategisk oppgave kan være å utvide portefølje med fem nye produkt eller tjenester, etablere bestemte nye kundesegment eller gå utover landegrenser innen de neste to årene. En strategisk oppgave kan også være å slutte med noe.

3 Skaff innsikt og bruk data. Ikke bruk bakspeilet! Å basere valg for fremtiden utelukkende basert på informasjon fra for­ tiden (eller aller verst, basert på synsing og meninger) er ikke tilstrekkelig. Innsikt og datadrevne beslutninger basert på analyse av egne og andres data, innsiktsintervjuer med kunder, ansatte eller leverandører vil i større grad møte fremtidens nye realiteter. Hva trenger vi å vite mer om for å lykkes på de områdene vi blir utfordret eller vil vokse? Først når vi ser fremover kan vi få øye på nye muligheter som også kan danne grunnlag for strategiske valg.

Involvering og forankring. Strategien må forstås av organisasjonen for å ha verdi. Hva må endres og hvorfor? Hva forventes av ansatte i sin (nye) rolle for å levere på strategien? Strategiplaner kan ofte bli overordnet, uten å ta stilling til konkrete valg. En god strategi beskriver konkret hva som skal prioriteres og velges bort. En strategi som påberoper «økt satsning på digitalisering og bærekraft» uten å si noe om hvordan, på hvilket område, eller hva som da skal nedprioriteres vil være vanskelig å forankre og dermed dårlig egnet til å skape ønsket utvikling. Strategien må ha klare formuleringer rundt hva som skal gjøres og ikke gjøres. Gjør reelle valg, og involver organisasjonen i prosessen som leder frem til en styrket konkurranseposisjon.

MARIT SÆTHER Mindo

20 SPENN


Gjør som olympisk mester Anders Mol – kjøp leilighet i BYhaven! 27 ledige og oppgraderte leiligheter! Priser fra kr. 3.790.000. Book visning!

Book privatvisning via by-haven.no/pamelding eller en av våre meglere.

Mariann Thomassen

Anne Sofie K Førde

99 09 91 40

99 47 94 17

mariann@sormegleren.no

annesofie@murisor.no


PROFILEN

SYKKELVETERANEN TEKST JAN FRANTZEN  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

Han liker å skape opplevelser og han liker å være gæren. Det er to gode ­grunner til at Svein Bergheims sykkelsenter på Grim har overlevd i 30 år.

D

et går fort når han kommer susende i Ravnedalen. Opp bak­ ken ved kafeen. Tilbake igjen. Rundt vannet. Ned på gresset. Det er bare en fotoshoot, men det går unna på sykkelen. – Det å trene ligger i blodet. Trening er vik­ tig. Helse er viktig, sier Bergheim. Han gir gass og løfter litt på frontdekket. Og smiler bredt. Han liker å showe. Leke litt. Lage under­ holdning. Men først å fremst liker 59-åringen å skape opplevelser. Det har også gagnet sykkelsenteret hans, som i fjor markerte 30-årsjubileum. Vi kommer tilbake til det. Men først: begynnelsen.

Blant de beste. Som ung og lovende flyttet Svein Bergheim fra Moss til Kristiansand for

22 SPENN

å satse på sykkel. Året var 1983. – Jeg visste at det var bra miljø her. Jeg var generelt god i idrett, men det var sykkel jeg ville satse på. Da jeg kom ned hit deltok jeg i et ritt arrangert av Kristiansands Cykle­ klubb. Da beit jeg meg fast i et par KCKsyklister som prøvde å dra fra meg. De fikk meg inn i miljøet, forteller han. Bergheim kom raskt inn på elitelaget til KCK, og potensialet var stort. På landeveien var han habil og i terrengsykling var han helt i norgestoppen. Og han så tidlig muligheten for å være litt kremmer på si. – Jeg kjente en kar i Østfold som drev syk­ kelbutikk, så jeg begynte å fylle opp garde­ roben med sykkelartikler og solgte litt på egen hånd. Etter hvert ble jeg sponset av et importselskap i Oslo, og solgte litt for dem også. Det ble et skritt videre, forteller han. Over en øl på begynnelsen av 90-tallet

ble han og noen kompiser enige om å starte sykkelbutikk. Men det var bare Bergheim som mente alvor. Mens han jobbet som lærer på dagtid etablerte han sykkelsente­ ret på Grim – noen meter unna der butikken står i dag. Sørlandets sykkellegende Dag Otto Lauritzen og den engelske proffsyklis­ ten Sean Yates sto for åpningen. – Jeg jobbet fullt som lærer og syklet til butikken hver dag etter jobb. Frem til år 2000 jobbet jeg dobbelt, forteller han. Suksess og konflikt. Bergheim ble etter hvert en markant personlighet i sykkelNorge. Han sto bak det første World Cuprittet i terrengsykling i Kristiansand, og dessuten Sykkelduellen, et arrangement for å få skolebarn til å bruke sykkelen mer. Men kanskje aller viktigst: Han etablerte Tour of Norway for Kids – Norges største sykkelritt for barn.


SVEIN BERGHEIM (59) Stilling Daglig leder ved ­Kristiansand sykkelsenter. ­ Driver også ­butikken Min ElSyk­ kel i Kva­dra­turen. Familie Gift, tre barn Fra Moss, bor i Kristiansand Bakgrunn Tidligere syklist. Jobbet som lærer på 90-tallet og etablerte Kris­ tiansand sykkel­ senter i 1990. SPENN 23


PROFILEN

JEG HAR EN KONE, OG HUN GÅR PÅ STRØM. SÅ DA VI DESIGNET VÅR EGEN ELSYKKEL OPPKALTE VI DEN ETTER HENNE. – Svein Bergheim

– Jeg satt i Norges Cykleforbund den gangen og fikk i oppgave å lage et prosjekt for å skape blest i sykkel-­Norge. Jeg lagde et konsept og fikk en time på TV 2-huset sammen med forbundet. Jeg var veldig nervøs, og jeg kan vel ikke si at innpakningen var bra. Jeg kom med ei blekke med stensiler og spurte etter en overhead. De skjønte knapt hva det var. De måtte finne en fram fra det innerste rommet på huset og børste støv av den, forteller han. Prosjektet ble en suksess, men førte til en konflikt mellom Bergheim og Norges Cykleforbund. Bergheim patenterte konseptet, men merkevaren ble senere til­ bakeført til NCF mot en kompensasjon til mossingen. – Det var sårt, men for meg var det viktigste å få aner­ kjennelse for alt jeg hadde lagt i dette. Tour of Norway for Kids er kanskje det beste prosjektet jeg har laget, ved siden av sykkelsenteret og ekteskapet, humrer han. Inn i det usikre. Bergheim har jobbet mye for å skape oppmerksomhet rundt både sykkelsporten og sin egen butikk. Han har også vakt oppsikt i internasjonal media med supporterfiguren Vikingen, som han har bragt til live ved ulike idrettsarrangementer. – Mange tror jeg må være full, og det er litt typisk norsk mentalitet. Man må liksom ha ti pils innabords for å ha det moro. Jeg synes det er gøy å være litt gæren, på en positiv måte. Noen synes nok jeg stikker meg litt for mye frem og er PR-kåt. Man blir vel det når man er med i denne businessen og skal skape blest, sier han, og konstaterer at han trives med å gå ut av kom­ fortsonen. – Det er veldig moro å gå inn i det usikre på en arena man ikke helt vet hva er, og skape noe på den. Når man har fått det til, og arrangementet er i gang, da er det ikke så viktig lenger. Det jeg liker er å etablere noe som fenger meg, jobbe med prosessen, lage ting og skape opplevel­ ser for andre. Mentalt er det noe helt annet enn å drive butikk. Det kobler hodet på en annen måte, sier han. Butikken består. I fjor markerte Kristiansand sykkel­ senter 30-årsjubileum, og det ble et spesielt år for virk­ somheten. Covid-19 betød endrede reisevaner og økt

24 SPENN

interesse for alt som kunne gjøres lokalt, regionalt og nasjonalt. Som for eksempel sykling. Senteret økte omsetningen med 65 prosent og fikk sitt beste resul­ tat noen gang. Deres eget elsykkelmerke Elisabeth er dessuten blitt en suksess. – Jeg har en kone, og hun går på strøm. Hun fikk pace­ maker for noen år siden. Så da vi designet vår egen elsykkel oppkalte vi den etter henne. Den er blitt godt mottatt og har solgt bra, spesielt på Sørlandet. Utfor­ dringen har vært å få produsert nok. Kina og Taiwan stengte ned, så det har blitt forsinkelser. Nå må vi sette ordrer for 2023 og 2024 for å være sikker på å få varene, sier Bergheim. Han tror nisjebutikker vil ha livets rett også de neste 30 årene. Og at sykkelsenteret vil bestå. – Jeg har nettopp kommet fra Nord-Norge, og man får tid til å reflektere over livet når man kjører 30 timer i bil. Jeg har fått gjort mye, skapt mye og gitt mine barn gode opplevelser. Det er det jeg står for. Og jeg har ikke tenkt å legge inn årene ennå. ■

PÅ PRIVATEN Leser For øyeblik­ ket Jørn Lier Horst Hører på 80-talls­musikk Ser på Det går mye i fotball­kamper, særlig nå som Premier League har begynt igjen. Manchester United er limet i familien, da ser jeg med ­guttene mine. Gir ­inspirasjon Gode opplevelser


BESTILL MATEN DIN HER LAST NED APPEN VÅR! WWW.PIZZABAKEREN.NO

Epost: post@maxicatering.no Telefonnummer: 4000 1954

Kaker, sandwicher og snitter

-til hverdag og fest

geheb.no / 38 04 19 60

www.tapas-tone.no

Møtemat, varme og kalde lunsjretter, overtidsmat, hele kaker.

Bestill nysmurte subs, wraps og salater hos oss! Tlf: 455 10 497 Epost: sandens@bigbite.no

Jordbærpikene Sandens sandens@jbp.no Tlf 92 87 09 90 www.jordbarpikene.no

SPENN 25


Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

NÆRINGSFORENINGEN MENER …

Synlig og tydelig Det er snart to år siden vi ble til ett Agder, en region med nærmere 310 000 mennesker og mer enn 35 000 virk­ somheter. Mer enn noen gang trenger denne lands­ delen en synlig og tydelig regionhovedstad. «Kristiansand må bli moto­ ren i regionen for god utvikling og vekst», sa professor Victor Normann på Agdermøtet i januar 2020. Kristiansandordfører Jan Oddvar Skisland er enig, og ga følgende utta­ lelse etter å ha hørt Normanns innlegg: «Det er helt natur­ lig at Kristiansand tar på seg en lederrolle. Samtidig må vi være vare på at det ikke går på bekostning av andre. Vi må fortsette å være rause, og vi må være offensive på vegne av hele regionen». Så kom koronapandemien, og politikere og næringslivet i Agder fikk naturlig nok andre ting å tenke på. Likevel, i sep­ tember 2020 tok Nærings­ foreningen, sammen med Kristiansand kommune, initiativ til et innspillsmøte for nærings­ livet i Agder med tema Region­ hovedstaden Kristiansand. Hensikten med møtet var å få innspill fra næringslivet på hva det innebærer å ha en region­ hovedstad og hvilke egenskaper en regionhovedstad bør ha, og ikke minst hva det inne­bærer at Kristiansand blir region­ hovedstad. Flere på møtet ga uttrykk for at storebror Kristiansand må være raus og god til å i­nkludere

26 SPENN

­«Storebror ­Kristiansand må være raus og god til å ­inkludere andre mindre kommuner i ­sam­arbeidet»

andre mindre kommuner i sam­ arbeidet og at «alle må fram­ snakke hverandre». I tillegg var det flere som trakk frem at region­hovedstaden må være god til å trekke veksler på de ulike delene av Agder-regionen. «Alt henger på at Kristian­ sand klarer å bygge tillit», slo Høye Høyesen fra NHO Agder fast: «Er Kristiansand klare til å gi mer enn de tar? Det må til for å bli en respektert region­ hovedstad».

Kristiansand kommunes visjon, «Sterkere sammen», viser retning for utviklingen frem mot 2030. Kommune­ planen, kommunens strategi, har tre tydelige satsningsom­ råder. Ett av disse områdene omhandler Kristiansand som regionssenter, nasjonal pådriver og internasjonal orientert kom­ mune. Den handler om byens rolle for utvikling av et attrak­ tivt og bærekraftig næringsliv. Vi vet hva vi vil, men får vi det til? For å lykkes trenger vi politi­ kere, både lokalt og regionalt, som tenker visjonært og over­ ordnet på regionens vegne. Som ser langt frem, og som tenker på å bygge regionen og styrke

konkurransekraften, både nasjonalt og internasjonalt. Skal vi klare det, trenger Agder en synlig og tydelig region­ hovedstad. Og vi trenger det nå! Næringslivet og bedriftene i regionen er klare, og vi bidrar gjerne med å sikre at tiltakene i kommunens strategi blir gjen­ nomført.

TROND M. BACKER

Administrerende direktør i Næringsforeningen


DEKKHOTELL FOR PRIVATE, BEDRIFTER OG ALLE LEASINGSELSKAP Hjulskift, lagring og kontroll, vask og fullverdiforsikring.

KRISTIANSAND - DEKKSENTER OG REGUMMIERINGSFABRIKK Sagmyra 10 | 4624 Kristiansand T +47 38 00 39 90 | M +47 90 59 88 66 / 90 85 68 83 VENNESLA - DEKKSENTER Drivenesvegen 64 | 700 Vennesla T +47 38 15 54 97

post@timenes.no | www.timenes.no

301 kr Kontakt Margret Jonsdottir Eik: 404 04 726, margreteik@gmail.com


XXX

28 SPENN


BEDRIFTEN

I 60 år har Varodd Arbeid og Inkludering levd av å se enkeltmennesker, gjøre dem trygge på seg selv og hjelpe dem ut i arbeid. En usedvanlig givende jobb, mener de ansatte.

EN NY SJANSE TEKST MAI LINN TRONSTAD FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

SPENN 29


BEDRIFTEN

JUBELEN STÅR I TAKET NÅR NOEN RINGER I BJELLA NEDE I GANGEN – Tor Arve Monan

V

i har stor glede av å klare å bygge opp mennesker slik at de får en rettere rygg, smiler mer, trives og blir trygge på seg selv. Det handler om livskvalitet, sier Gro ­Kristensen, teamleder for unge ved Varodd Arbeid og Inkludering. Det er givende å hjelpe folk med å skape seg en meningsfull hver­ dag hvor de føler at de bidrar, sier Inger Marie Brevik, teamleder for voksne ved Varodd Arbeid og Inkludering. De ansatte vi møter i lokalene i Rigedalen er samstemte, å hjelpe unge og voksne ut i arbeid gir mye glede i mange ledd. – Vi hjelper jo ikke bare den ene personen som er innom oss på

t­ iltak, det har ringvirkninger for mange, sier opplæringsansvarlig Erik H. L. Lund. Engasjert gjeng. Daglig leder, Tor Arve Monan, sier de ansatte har bred erfaring, er dyktige på sitt felt og hele tiden prioriterer kompe­ tanseheving. Ved Varodd er det lite gjennomtrekk, de ansatte blir lenge, og de bryr seg. – Vi har en utrolig engasjert gjeng med ansatte. Jubelen står i taket når noen ringer i bjella nede i gangen, det markerer at en av dem på tiltak har fått jobb, forteller han. – Vi bryr oss veldig om hver enkelt. Det kan ta tid, noen trenger mer oppfølging enn andre. Når de da lykkes er det så viktig for hele teamet rundt dem. Man blir ofte rørt, sier Lund. Utviklingen. Varodd er 60 år i år, og har samme misjon som alltid: Å hjelpe flere ut i jobb. – Varodd har den samme formålsparagrafen som da bedriften ble startet, nemlig å formidle folk fra en passiv tilværelse og ut i jobb. Måten å gjøre det på har likevel endret seg, sier daglig leder og for­ klarer nærmere: – I starten var det lite fokus på formidling til ordinært arbeid, Varodd var da mer en arbeidsplass for personer med redusert arbeidsevne, en plass å gå til. Det startet faktisk som en systue i Vestre Strandgate med noen få ansatte, før de flyttet til Lund og videre til Rigedalen i 1999. I dag er vi noe helt annet og mye større.

Gro Kristensen (t.v.) og Inger Marie Brevik elsker lyden av bjella. Når det ringes i den har nemlig noen fått seg jobb.

30 SPENN

Viktig samarbeid. Varodd er delt opp i sju selskaper med til sammen rundt 500 personer ansatt og i tiltak til enhver tid. Varodd Arbeid og Inkludering, som er ett av de fem selskapene, hjalp 40 personer ut i jobb i løpet av første halvår i år. Det er en økning på 67 prosent fra samme periode i fjor. På det meste hjelper de 200 men­ nesker ut i jobb i løpet av et år. – Da pandemien kom i mars 2020 ble det stille, men arbeidsmar­ kedet har heldigvis tatt seg opp igjen. Mange tenker at de på tiltak jobber innad i Varodd, men 80 prosent av dem har praksis i andre bedrifter. Derfor er samarbeidet vårt med næringslivet og NAV ekstremt viktig, sier Monan. De får mange gode tilbakemeldinger fra bedrifter som har fått ny arbeidskraft via Varodd, mange kontakter dem igjen og igjen. Varodd jobber nøye med å skape gode jobbmatcher, til fordel for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Teamleder Brevik anbefaler


VARODD ARBEID OG INKLUDERING

Smil og arbeidsglede fyller lokalene hos Varodd og samarbeidsbedriftene. Fra venstre: Per Arne Myklebust, Erik H. L. Lund, Per Arve Monan og Simon Yohannes.

bedrifter i alle bransjer å rekruttere via Varodd. – Vi opplever at de vi har på tiltak setter ekstra pris på jobben de får og strekker seg langt for å innfri egne og arbeidsgivers forvent­ ninger. Vi ser også at mange arbeidsgivere er rause og gir dem som trenger det mulighet til å prøve seg, sier hun. Fikk en ny sjanse. En av dem som har fått jobb via Varodd, er Simon Yohannes. Etter å ha vært på tiltak hos Varodd Arbeid og Inkludering, fikk han jobb som back office hos NTC. De holder til i samme bygg som Varodd. – Jeg har definitivt kommet til riktig plass. Her føler jeg at jeg pas­ ser inn, de som jobber her er hyggelige og imøtekommende, og jeg jobber med interessante produkter og kunder, sier Yohannes. NTC er totalleverandør av profilvarer og selger både arbeidstøy og produkter med logo. Per Berentsen, gründer, produktsjef og ­medeier, er godt fornøyd med å ha fått Yohannes med på laget. – Simon er veldig lærevillig. At vi kan hente gode krefter som ham

fra samme bygg er veldig bra, sier han. Yohannes fikk hjelp til å ta fagbrev i lager og logistikk hos Varodd og er takknemlig for hjelpen han har fått der. – Varodd, og alle de gode folkene der, har betydd veldig mye for meg. De tilrettela slik at mine behov ble møtt, de hjalp og støttet meg og gjorde meg tryggere på meg selv. Det er fint å ha fått jobb hos en bedrift i samme bygg, slik at jeg kan se dem igjen innimel­ lom, sier Yohannes. – Det synes vi også. Det er dessuten lett å hjelpe en fin kar som deg, svarer Lund. Yohannes har fått gode venner gjennom Varodd, det sosiale betyr mye i tillegg til arbeidstreningen. – Simon hadde faktisk operaoppvisning på julebordet vårt, det sier litt om hvor langt han har kommet i å bli trygg på seg selv, sier Lund. – Jeg var nesten mer nervøs dagen etter, da jeg måtte møte alle igjen på jobb, svarer Yohannes og ler, før han går tilbake til oppga­ vene ved sin nye arbeidsplass. ■

SPENN 31


Hva ville Norge vært uten havet?

Havet skaper fantastiske ringvirkninger, og har vært vår viktigste kilde til verdiskaping og skatteinntekter i generasjoner. Vi må satse på bedrifter som skaper fremtidens løsninger, og DNB skal derfor bidra med totalt 450 milliarder til finansiering av fornybar energi og infrastruktur de neste årene. Investerer vi i havet, investerer vi i fremtiden. Les mer på dnb.no/havgapet

Havbanken fra A–Å

www.dagfinskaar.no post@dagfinskaar.no

Våre arbei dsområder •

Bygge- og Anleggsteknikk

Brannrådgivning

Betongrehabilitering

Miljøkartlegging

Arkitektur

BIM- koordinator

Bygge– og prosjektledelse

Undervannsinspeksjon– ROV– Dykking

Geoteknikk

Østre Strandgate 80

tlf: 38 14 45 25


Når du kjører elektrisk er vi med på turen. Glencore Nikkelverk er en viktig del av det grønne skiftet. Vår nikkel brukes i grønn teknologi over hele verden, blant annet i batterier for el-kjøretøy. For mer informasjon se nikkelverk.no

Rita Moland Flesner rita@cg-glass.no 97 53 74 70

Glass er vår lidenskap, vårt talent og vårt yrke!

SHOWROOM åpner 27. august Ægirsvei 2 - Velkommen!


GRÜNDEREN

Gründerne bak Pleco Marine vil bli Nord-Europas største i sin bransje.

BÆREKRAFTIG BUSINESS TEKST MARGRETHE SAGA

F

Foto: Pleco Marine

ortell om ideen deres? – Vi dyrker mikroalger som skal tilsettes som ingrediens i fôr til oppdrettslaks. Foreløpig har vi et lite anlegg i Lyng­ dal, hvor vi samarbeider med Landbasert Akvakultur Norge. Ved å bruke mikroalger i fiskefôr kan man få et mer lønnsomt og bærekraftig fôr. Planen vår er å benytte oss av mikroalger fra arktiske områder, fordi disse er mer tilpasset temperaturen og lysforholdene vi har i Norge. Et tonn mikro­ algeolje vil erstatte fiskeolje fra 60 tonn vill­ fisk. Det er altså mer bærekraftig, i tillegg til at det kan bidra til å redusere lakselus.

– Hvordan ser markedet ut? – Først og fremst dreier det seg om fôrprodusenter til laks. De største produsentene krever et vel­ dig stort volum, med leveranser på flere tonn i uka. Vi sikter oss derfor i første omgang inn mot litt mindre oppdrettere. Først og fremst er markedet vårt i Norge, men vår visjon er å bli Nord-Europas største produsent av mikroalger. Per i dag er det få som driver med dette i Europa, og vårt anlegg i Lyngdal er faktisk Norges nest største. – Hvordan kom dere opp med ideen? – Da vi var studenter ved Universitetet i Agder hadde vi en forskningsuke hvor vi så på ulike problemstillinger. Der kom vi i kontakt med Trond Rafoss fra Landbasert Akvakultur, som tok opp dette med mikroalger. Vi syns det var spennende å gå i dybden på, og nå har vi funnet løsningen som vi vil ta videre. – Hvilken bakgrunn har dere? – To av oss er utdannet innenfor økonomi, en innenfor innovasjon samtidig som han har jobbet noe i oppdrettsnæringen, i tillegg til at vi har en markedsfører og en med teknisk kompetanse. Vi håper å vokse, og vil blant annet knytte til oss noen med kompetanse innenfor biologi.

34 SPENN

De fem som står bak Pleco Marine ønsker å utvikle en klimanøytral og bærekraftig bedrift.

«­ Per i dag er det få som driver med dette i Europa, og vårt anlegg i Lyngdal er faktisk N ­ orges nest største.» – PLECO MARINE

PLECO MARINE

TRE TING VI HAR LÆRT

Hvem Karl Wiik, Ben­ jamin Torvund, Jørgen Henriksen, Eirik Ullen­ rød og Tobias Øverli

Kapital er viktig.

Hva Startet Pleco Marine i januar 2021. Jobber med å utvikle fiskefor av mikroal­ ger, for en mer bære­ kraftig og lønnsom oppdrettsnæring.

Undersøk markedet. Bruk tid på dette, og vit at det er et kunde­ grunnlag før du setter i gang.

Vær frempå. Vi brukte første halvår på å ringe rundt til forskere.


ADVOKATGUIDEN ADVOKATFIRMAET Sørlandets ledende forretningsjuridiske advokatfirma Markensgate 9, 4610 Kristiansand Tlf: 38 17 00 80 www.svw.no

KJÆR Handelens Hus www.advkjaer.no

www.advtofte.no

kpmglaw.no

KPMG Law – Sørlandet

Advokatene Gunnar Steen

Øyvind Sund Lars Gunnar Nag Jens Richard Andersen

Handelens Hus, Rådhusgaten 3, Kristiansand Telefon 38 02 85 00

Spesialister innen skatt, avgift, næringseiendom, M&A og forretningsjuss. Kontakt oss på tlf. 04063 Harry Tunheim, advokat

post@interjuris.no | www.interjuris.no

Vil du annonsere her? Ta kontakt med Anne Marit Thomassen på telefon 489 97 734


YRKET MITT

Når jeg tar på meg flosshatt, tversoversløyfe og glitrende smoking vokser jeg to meter, sier Are Arnardo. Han bærer kulturarven fra sin far og bestefar med stolthet.

MANNEN I MANESJEN TEKST MAI LINN TRONSTAD  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

ARE ARNARDO (50) Stilling Sirkus­direktør Bakgrunn ­Treårig utdannelse fra BI i Akershus Ville bli da jeg var liten Dykker eller sirkusdirektør

OM YRKET 1 – Philip Astley regnes som sirku­ sets grunnlegger, etter at han i 1768 oppdaget at sentri­ fugalkraften gjorde det mulig å stå på hesteryggen mens hesten galopperte i sirkel. 2 – Ordet sirkus kommer fra det latinske ordet cirkus som betyr «sirkel» eller «veddeløpsbane».

Å

vokse opp i et sirkus høres ut som mange barns drøm. Hvordan var det? – Mine første minner er at vi barna lekte i manesjen, kla­ tret i tau og kopierte artistene vi likte. Det er gjerne en del av utdanningen til artistene, det er slik de finner ut hva de er gode på, og så fortsetter de med det. Ellers er det fint at man møter mange forskjellige men­ nesker, kulturer og samfunnslag. Man lærer ganske tidlig at mennesker er mennesker uansett hvor de kommer fra. Vi er som regel 15–17 forskjellige nasjoner, et lite FN.

– Du er selv tredje generasjons sirkusdirektør, går sirkusyrkene ofte i arv? – Ja, absolutt. Vi har en fransk klovn som er åttende generasjon. Min kone er sjette generasjon. Hun er tidligere ballettdanserinne på stram line, men er i dag ansvarlig for innkjøp og salg av kiosk­ varer. Jeg håper barna våre vil ta over og bli sjuende generasjon på min kones side og fjerde på min. – Hvordan har underholdningen endret seg siden ­Cirkus Arnardo startet i 1949? – Vi er et klassisk sirkus med elementer som har vært en del av konseptet i over 200 år. En sirkusforestilling skal inneholde sjong­ lør, klovner, magi, akrobatikk, dyr og et luftnummer, men forestillingen er ny hvert år. Utviklingen går på utstyret og at artistene gjør enda mer utrolige ting. Men konsep­ tet, manesjen og ønsket om å spre glede er det samme. – Hvilke dyr har dere og hvordan blir de ivaretatt? – De dyrene vi har lov til å ha i dag er husdyr som hun­ der, katter, hester, esler, griser, lamaer og kameler. Vi prøver så godt vi kan å ta vare på dyrene våre så de har

36 SPENN

det best mulig. Det går på ting som mosjon, stell, stor innhengning og plass til å sparke litt fra seg. – Hvilke utfordringer møter man på som sirkus­ direktør? – Det er mange! Vi er borte i alle mulige regler, enten det gjelder mattilsynet, transport, politi, brannsikkerhet eller arbeidstilsynet. Vi følger med på alt som skjer rundt de ulike lovene, slik at vi får mulighet til å komme med innspill. Det glemmes av og til at et sirkus ikke er helt A4. Nå jobber vi også med å bli tatt med på den nasjonale UNESCOlista over kulturarv. – Dere er seks måneder på turné og seks måneder hjemme. Hvordan er livet på veien? – Vår familie på fire har en større campingvogn, de andre artistene har egne vogner. Ungene har lærer med på turné og går på skole resten av året. I gjennomsnitt er vi 90 stykker som reiser sammen, vi er som en liten landsby på tur. Det som er fint, er at vi reiser sammen som en stor familie. Når halvåret på veien er over, blir det noen tårer. Vi blir jo en veldig sammensveiset gjeng. – Hvordan er du som sirkusdirektør i forhold til din far og bestefar? – Bestefar hadde mengder av karisma og utstråling, han var en tusenkunstner og ekte sirkus­ artist av toppklasse. Pappa hadde også evnen til å fylle rommet han gikk inn i. Jeg har vært på BI og tatt utdan­ nelse for å kunne leve litt mer tilbaketrukket, og har ikke planer om å prøve å fylle skoene deres. Men jeg skal fortsatt gå i fotsporene deres og videreføre kulturarven de har bygget opp.


SIRKUSDIREKTØR

VI ER SOM EN LITEN LANDSBY PÅ TUR – Are Arnardo

SPENN 37


VI PRESENTERER …

Nytt om navn ØYVIND HOLTSKOG (28) Stilling Softwareutvikler Bedrift Effera

KATHRINE FREDHEIM (31) Stilling Digital markedsfører Bedrift Aptum

WOJCIECH BASSARA (27) Stilling Konsulent Bedrift Knowit Sør

KAI ARNE ARNESEN (40) Stilling Salgssjef Bedrift Lyskomponenter

FARHAD FIROOZI (34) Stilling Konsulent Bedrift Knowit Sør

INGEBJØRG SCHENK (34) Stilling Digital markedsfører Bedrift Avigo

ERIK BERHUS (46) Stilling Byråleder Bedrift Generator Digital

CHRISTOPHER ­MACCONNACHER (34) Stilling Director of operations Bedrift Advantek

HALVOR NES (43) Stilling Forretningsutvikler Bedrift Avigo

MAUD DRANGE (33) Stilling Seniorrådgiver Bedrift BDO

TOR EGIL DAVIDSEN (54) Stilling Drifts- og ­kunde­­ansvarlig Bedrift Avigo

ASTRI FJELDE ­MAALAND (29) Stilling Patentrådgiver Bedrift Håmsø Patentbyrå

38 SPENN

MARTIN GRANUM (40) Stilling Digital markedsfører Bedrift Blå Kors

ARNE MARTIN ­ØYSLEBØ (37) Stilling Senior Manager Bedrift KPMG


Vi skal bidra til at folk og bedrifter lykkes Som bank er vi brennende opptatt av å være din og bedriftens beste støttespiller – forstå utfordringer, lytte og gi råd.

Snakk med oss! 915 02002

Vil du være med å bygge fremtidens samfunn?

Vil du vite hvordan? Eller ønsker du å jobbe i Bouvet? bouvet.no/bli-en-av-oss Vi går foran og bygger fremtidens samfunn


VI PRESENTERER …

Nytt om navn JESPER ELIMAR KRUMM (49) Stilling Sales manager Bedrift Semine

HANNE KRISTINE MEIHOLT (25) Stilling Utleiemegler/­ eiendomsfullmektig Bedrift Utleiemegler Sør

HEGE DAHL (37) Stilling Frivillighetskoordinator Bedrift Foreningen for Barne­ palliasjon

RAGNAR MYKLAND (21) Stilling Trainee/medhjelper Bedrift Utleiemegler Sør

BÅRD EIVIND VIKO (45) Stilling Selger Bedrift Checkin

TRINE TJOMSAAS ­IVERSEN (27) Stilling Nettbutikkansvarlig Bedrift Morild Norway

TRYM STAURHEIM (27) Stilling IT-konsulent Bedrift KnowIt

ROBIN OLSSON ­OMLANDSETER (24) Stilling Konsulent Bedrift Bouvet, avd. Sør

KÅRE EKSE (55) Stilling Lagersjef Bedrift Morild Norway

GUSTAV EIKAAS (22) Stilling IT-konsulent Bedrift Bouvet

SISSEL KRISTINE ­OUGLAND (24) Stilling Digital markedsfører Bedrift Generator Digital

MARIT FREDVINGE (39) Stilling Account manager Bedrift People

DAG THORE ­KNUTSEN (55) Stilling Leder for strategisk innkjøp og logistikk Bedrift Foss Fabrikker

40 SPENN

STINA HELENE NJÅ (34) Stilling Senterleder Bedrift Sandens


NÅ ER DET SESONG FOR SESONGKORT! m e r i n f o f i n n e r d u på vipers.no

Vi gir retning.


VI PRESENTERER …

Næringsforeningens nyeste medlemmer

Uveil Håveheia 15B, 4838 Arendal www.uveil.no Daglig leder: Fredrik Opheim

Deconform

I korte trekk er Uveil en Airbnb-­inspirert plattform for locations til foto- og film­ bransjen. Vi kobler private, kommersi­ elle og offentlige utleiere sammen med produksjonsselskaper lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I korte trekk er Deconform et ideelt AS. Hovedformålet er å øke den generelle kunstinteresse og gjøre noe med omgi­ velsene våre. Vi vil gjøre landskap visuelt spennende.

Big Bite Sandens Tollbodgata 14, 4611 Kristiansand www.bigbite.no Daglig leder: Tina Elstad

I korte trekk tilbyr Big Bite rask og ­rimelig mat i farta og er et litt sunnere fastfoodkonsept som tilbyr nysmurte subs og wraps som hovedprodukt. Vårt viktigste fortrinn er at vi kan skreddersy bedriftsavtaler, catering og levering.

Vårt viktigste fortrinn er vår egen erfa­ ring rundt den tid- og ressurs­krevende prosessen å finne riktig location til produksjoner. Vi har et utbredt nettverk, tverrfaglig team, dyktige partnere og en skalerbar løsning.

​ årt viktigste fortrinn er at vi vil lage V verk som skaper oppmerksomhet og som befinner seg på steder man ikke finner kunst til vanlig. Vi vil tilpasse kunsten til det som allerede skjer på stedet, og gjennom dette gi stedet ett nytt og spen­ nende utrykk.

Vi velger Næringsforeningen for å møte potensielle kunder, partnere og leverandører.

Jeg velger Næringsforeningen fordi jeg jobber stadig mer internasjonalt, og tren­ ger sparringspartnere.

//////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////

Kristiansand Pirates K. Flagstads vei 24, 4621 Kristiansand www.pirates.no Styreleder: Anthony Collins

Elite Vinduspuss Skytterheia 19A, 4790 Lillesand www.elitevinduspuss.no Daglig leder: Jan F. Hoffmann

AOF Vestlandet – Agder Kjøita 21, 4630 Kristiansand www.aof-fagskolen.no Daglig leder: Sigmund Fosse

I korte trekk er Kristiansand Pirates Norges tredje største basketballklubb. Vi tilbyr basketball for alle personer, i alle aldre.

I korte trekk er vi et solid selskap med 60 vinduspussere som utfører over 40 000 oppdrag rundt om i landet.

I korte trekk er AOF Vestlandet – Agder et studieforbund som tilbyr kurs og utdanning til voksne i yrkesaktiv alder. Vi tilbyr fagskoleutdanninger, videre­ gående opplæring, yrkesrettede kurs og skredder­syr opplæring for bedrifter.

Vårt viktigste fortrinn er vårt enga­ sjement. Pirates On Tour er et gratis aktivitetstilbud til barn og unge, Pirater på skolen er et skoleprosjekt og Pirates Cup er en nasjonal basketballcup som har pågått i over 25 år. Dette får vi til ved frivillig arbeid, gode sponsorer og enga­ sjerte medlemmer. Vi velger Næringsforeningen for å komme i kontakt med lokalt næringsliv.

42 SPENN

Grimsvollen 13, 4616 Kristiansand www.deconform.no Daglig leder: Arne Vilhelm Tellefsen

Vårt viktigste fortrinn er gode medar­ beidere og kvaliteten på våre tjenester. Dette kommer som følge av erfaring, effektive teknikker og godt verktøy. I til­ legg har vi gode programvarer som gjør det administrative, samt utføringen av oppdrag, effektivt. Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å være enda mer synlige i nær­ miljøet og bygge relasjoner til potensielle samarbeidspartnere.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å synliggjøre oss for bedriftene på Sørlandet, og fordi vi ønsker å bruke B2B-nettverket.

Vårt viktigste fortrinn er at vi er fleksi­ ble og tilbyr opplæring i hele Agder. Vi har kompetente og dedikerte medarbeidere som kan bistå din bedrift med planleg­ ging og gjennomføring av opplæringen. Vi velger Næringsforeningen fordi dette er en flott arena å møte lokale virk­ somheter på.


STERKT MANGFOLD BLANT MEDLEMMENE GIR EN STERK NÆRINGSFORENING

Bronseplassen Høvågveien 500, 4770 Høvåg www.bronseplassen.no Daglig leder: Espen Brune

PDL Center Skibåsen 39, 4636 Kristiansand www.pdlcenter.no Daglig leder: Christoffer A. Miranda

Magna Prosjekt Tangen 11, 4608 Kristiansand www.magnaprosjekt.no Daglig leder: Thorstein Dyrstad

I korte trekk er Bronseplassen Norges eldste rekonstruerte bronsealdergård. 12 km øst for Kristiansand ligger idylliske Bronseplassen, godt skjermet for bilstøy og strømkabler.

I korte trekk er vi et bemannet padel­ tennissenter i Sørlandsparken. Vi har fire double-, to single- og en barnebane.

I korte trekk er vi et prosjektledelse- og rådgivningsfirma innen industri og byggog anleggsbransjen. Vi ivaretar blant annet bygge- og anleggsledelse, ansvarlig søk, SHA-oppfølging, kontraktledelse og innkjøp.

Vårt viktigste fortrinn er at vi har bronse­alder hele året. Du kan kjenne atmosfæren i langhuset og lytte til historier ved ildstedet. Du kan vandre i fruktbarhetslabyrinten hvis du våger, eller prøve deg som bueskytter med en ekte vikinglangbue. Om sommeren kom­ mer også vikinger på besøk.

Vårt viktigste fortrinn er vår erfaring og kompetanse fra racketsport. Vår hall­ sjef har trener 2-utdanning fra Norges Tennisforbund og snart ti års erfaring som trener. Vi har pro-shop, racketutleie, kiosk, enkel parkering, oppvarmings­ område og garderobe. Vi tilbyr også PT-timer, kurs og arrangementer for bedrifter.

Vårt viktigste fortrinn er våre med­ arbeidere, med faglig tung bakgrunn og egenskaper som medfører et godt samar­ beid mellom aktører. Vi er også en fleksi­ bel og tilpasningsdyktig organisasjon.

Vi velger Næringsforeningen fordi de er aktive lokalt.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi tror det vil hjelpe oss med å knytte kon­ takt med bedrifter.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å ta mer del i det lokale nærings­ livet og opplever at foreningen bidrar i positiv retning.

//////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////

Er du virkelig ikke medlem? – TA KONTAKT I DAG SÅ FORTELLER VI DEG HVORFOR DU BØR BLI DET

Vi gjør Sørlandet sterkere

Odd-Arild Skonhoft / oas@nikr.no / 905 61 799

SPENN 43


PORTRETT

Gode portretter hjelper din bedrift med å fremstå på en imøtekommende og tillitsvekkende måte. Våre fotografer har lang erfaring innen portrettfotografering og fotograferer i studio eller på deres arbeidsplass.

Velkommen til vårt fotostudio i Markensgate!

Sentrum Klinikken

Lauvland Øyeoptikk

Sammen med Tryg Forsikring tilbyr vi den beste

Oxford Research

Westshore Shipbrokers AS

HSH

Entreprenør as

Auds Hudpleie

Nettsiden er firmaets ansikt utad og gir et viktig førsteinntrykk!

trygghetsløsningen for din bedrift. Hør med oss hva det vil si å være «Sikker Bedrift». Avdelingsleder Gaute Sjusdal: 913 56 114 Sikkerhetsrådgiver Helge Konradsen: 915 78 661 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NÆRINGSFORENINGENS HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

NY KATALOG Bestill på strai.no eller kom innom en av våre forhandlere.


I enden av en god relasjon skapes gode forretningsmuligheter. nordicarena.no/kristiansand SYNERGI

LEADS

KOMPETANSE BUSINESS TO BUSINESS

MARKEDSFØRING SALG

Nordic Arena Sør – en profesjonell B2B arena på Sørlandet Sjekk nordicarena.no/kristiansand eller kontakt Kristin Molnes på mobil 99 00 19 00 eller mail til kristin@nordic-arena.no for mer informasjon.


SPALTISTEN

Illustrasjon: Benny The Illustrator

Take a chance on me ABBA-tittelen ­beskriver godt behovet mange nyutdannede har på vei inn i arbeidslivet. Her er tre råd til deg som skal ha din første jobb – og tre råd til deg som skal ansette.

Da jeg flyttet hjemmefra kjøpte jeg startpakke på IKEA, fikk verktøyskrin av pappa og opplæring i klesvask av mamma. Da jeg kjøpte min første bolig fortalte banken meg hvordan jeg skulle betjene lånet, mens Google var behjelpelig med valg av internett- og strømleveran­ dør. Det var først da jeg fikk min første fulltidsjobb at støttehju­ lene forsvant for alvor. Etter årevis med studielån, nudler og helgearbeid er det din tur til å tjene penger på det du har lært. Likevel er det noen ferdigheter du kanskje ikke har fått med deg fra lesesalen, Zoom-forelesningen eller eksa­ menslokalet. Du vet mye, men ikke nødvendigvis hva du gjør når sjefen sier du leverer under pari eller du kommer i konflikt med en kollega. Eller hvordan du fører overtidstimer, oppfører deg på julebordet eller forhand­ ler lønn. Studier og arbeidsliv er ikke det samme. Den første bøygen kommer når du tråler stillingsannonser etter lønnet arbeid – den andre når du skal inn i en hverdag som styres av andre forventninger og premis­ ser enn du er vant til.

46 SPENN

«Nyutdannet er ikke det samme som ukvalifisert»

Her er tre råd til deg som snart skal ut i din første jobb 1 – De fleste må jobbe ved siden av studiene, men sørg for at det også gir mat til CV-en. Gjør en innsats for å skaffe deg en deltidsjobb som gir relevant erfaring. 2 – Søknaden skriver du ikke for å få jobben, men for å komme på intervju. Copy-paste fra for­ rige avslag er en dårlig strategi om du vil skille deg ut i meng­ den – og du kan være trygg på at de som ansetter merker det. 3 – Du har mer erfaring enn

du tror, og du må bruke det i søknaden. Har du vært arrangementsansvarlig i stu­ dentforeningen, kasserer i idrettsklubben eller dirigent i skolekorpset? Med en ellers tom CV, har det stor verdi. Her er tre råd til deg som skal ansette og lede en nyutdannet 1 – Nyutdannet er ikke det samme som ukvalifisert. De har fersk og oppdatert kompetanse; de er ambisiøse og de utfordrer; og som ledere har vi en mulig­ het til å hjelpe dem i gang med karrieren. 2 – Det finnes ikke et godt norsk ord for onboarding – fordi det handler om så mye mer enn opplæring. Ikke glem at

en nyansatt uten arbeidslivs­ erfaring, trolig har andre behov enn en ringrev. 3 – Send dem videre etter noen år. Det er ikke et mål i seg selv å bytte jobb, men som ledere skal vi ikke tviholde på mennesker som er i sin første heltidsstil­ ling. Hjelp dem heller i posisjon til å komme seg videre i kar­ rieren.

EVA KVELLAND Spaltist


NÆRINGSFORENINGEN

VI GJØR SØRLANDET STERKERE

/////////////////////////////////////////

Næringsforeningen er en medlemseid og partipolitisk nøytral organisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser. Gjennom å skape gode møteplasser for kompetanse- og nettverksutvikling, samt drive aktivt politisk påvirkningsarbeid, skal vi bidra til at Agder blir Norges mest attraktive bo- og næringsregion. Vi har 1100 medlemmer i hele regionen, og er en av landets ­største næringsforeninger. ­NÆRINGSFORENINGEN JOBBER MED FIRE H ­ OVEDOMRÅDER I 2021–2023

NÆRINGS­FORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN Postboks 269, 4663 ­KRISTIANSAND

VI HAR FØLGENDE RESSURSGRUPPER

Besøksadresse Dronningensg. 2A 4610 Kristian­sand t +47 992 38 000 e post@nikr.no

∙ Region Øst (Lillesand)

∙ Grønn omstilling av r­ egionen ∙ Bærekraftig by- og ­regionsutvikling

∙ Infrastruktur og byutvikling

Åpningstider 08.30–15.30

∙ Region Vest

∙ Morgendagens arbeidsliv

∙ Transport og logistikk

∙ Attraktiv møtearena for ­næringslivet

∙ Grønn omstilling ∙ Flere i arbeid ∙ WiB ∙ U40

PÅ KONTORET

Foto: Liv-Unni Tveitane

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Trond M. Backer

Ingrid Michalsen

Roar Osmundsen

Margrethe Saga

Odd-Arild Skonhoft

Administrerende direktør trond@nikr.no 991 17 500

Leder strategi og utvikling ingrid@nikr.no 473 93 279

Næringspolitisk leder roar@nikr.no 412 44 323

Redaktør margrethe@nikr.no 951 29 884

Salgs- og markedsleder oas@nikr.no 905 61 799

Ingrid S. Høibo

Anne Marit Thomassen

Helena Frustøl

Økonomi- og administrasjonsansvarlig anne_marit@nikr.no 489 97 734

Gunnar Kulia

Arrangementsleder ish@nikr.no 977 42 078

Prosjektkoordinator helena@nikr.no 958 08 638

Prosjektleder Lillesand gunnar@nikr.no 901 46 597

Lotte Blom van der Male

Salgs- og markedskonsulent lotte@nikr.no 489 94 267

SPENN 47


Avsender: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Postboks 269 4663 KRISTIANSAND

DETTE ER IKKE BARE EN BIL, DETTE ER EN JAGUAR.

PRØVEKJØR I-PACE HOS BRITISH CARS KRISTIANSAND I-PACE er først og fremst en Jaguar. Med et elegant, aerodynamisk design og lav luftmotstand, er I-PACE skapt for effektiv kjøring, optimal rekkevidde og stabilitet.

BOOK PRØVEKJØRING

Våre kampanjemodeller Nordic, Silverstone og Mayfair Edition får du nå fra kr. 669 900,Kontakt oss for å avtale prøvekjøring av din neste bil. THE ART OF PERFORMANCE

British Cars Kristiansand | Barstølveien 3, 4636 Kristiansand | Tlf 976 56 000 | Britishcars.no | FB/Britishcarskristiansand

Profile for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

SPENN 4/21 - Magasinet for deg i næringslivet  

SPENN 4/21 - Magasinet for deg i næringslivet  

Profile for spenn
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded