__MAIN_TEXT__

Page 1

www.nikr.no

SPEnn

05 20 MAGASINET FOR DEG I NÆRINGSLIVET

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TEMA

Arvingen Anne Hodne skal føre familiebedriften videre. Møt den nye generasjonen bedriftsledere.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LEIF VAGLE BEKJEMPER A-KRIM

TRIVSELSINGENIØRENE DAGFIN SKAAR

ELIN VATNE OPTIMIST OG REALIST


Annonsørinnhold fra K14

Det innvendige torvet får mye naturlig lys, og her kan man møtes for en hyggelig prat i trappa på K14. Foto: Ark Net/ Brick Visuals / Radius Design

K14 blir Kvadraturens urbane storstue Et nytt torv, med gågate, butikker og serveringssteder. Grønne takhager og 13.000 kvadratmeter med boltreplass for store og små kontorbedrifter. – K14 vil transformere Kvadraturen og bli Kristiansands nye storstue og møteplass. Her skaper vi rammene for et mer urbant og levende sentrum, sier Tor Helge Reme i BRG Utvikling, som er en av utbyggerne. Dalandgården og Citygården som i dag fyller kvartalet, er utgått på dato og skal rives. Det nye bygget skal binde sammen Henrik Wergelands gate og Skippergata gjennom en innendørs gågate og bringe nytt liv i en sentral del av Kvadraturen. Man hadde håpet å starte rivningen allerede tidlig i høst men det er et veldig stort prosjekt og koronapandemien har gjort sitt til at enkelte prosesser tar noe lenger tid enn antatt. – Utleiemarkedet er fremdeles noe preget av pandemien, men det vil normalisere seg og vi ser lenger fram. Prosjektet er solid forankret og fremtidsrettet og tilpasset behovene post korona.

Vi gleder oss til å komme i gang med byggingen, sier Reme. Mer attraktivt Marit Jensen, strategirådgiver i People & Places, har lang fartstid fra byutvikling i Oslo sentrum. Hun er imponert over K14-planene. – Bygget vil styrke Kvadraturen som destinasjon. Jeg liker spesielt grepet med at byens gatebilde trekkes inn i bygget med blant annet belegningsstein, sier Jensen. Gågata gjennom K14 ender i Skippergata hvor det også blir omregulert til gågate. Unni Mesel fra Næringsmegleren tror dette blir et løft for retail-næringen i byen. – Bygulvet i K14 blir en viktig del av Kvadraturens framtid. Det vil forsterke og utvide handelssentrum, sier Mesel. Midt inne i gågata kommer det et romslig torv som skal sy handlegata sammen med de 13.000 kvadratmeterne med kontorlokaler i etasjene over. Det er en kombinasjon eierne av prosjektet, BRG, Daland Eiendom og J.B. Ugland, er begeistret for. – Vi får en ny storstue for offentlige og private bedrifter midt i det urbane bybildet. Det har

Kristiansand manglet, sier Håvard Bjorå fra J.B. Ugland. Tilrettelagt for vekst Kontorlokalene skal bli en kompetansehub for næringslivet, hvor alt er lagt til rette for vekst og samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer. – Her skal det lages synergier, slik at selskaper kan utvikle seg, bli større og bedre. Her er fleksibiliteten stor. Man leier det arealet og de kontorplassene man trenger, og så kan man enkelt skalere opp og ned etter behov, sier Tom Lund. Han er partner i rådgivningsbedriften Moment Holding, som har spesialisert seg på oppstarts- og vekstselskaper. Lund leder en referansegruppe som skal legge til rette for næringslivet i den nye kompetansehuben. Med på laget har han kommunikasjonsleder Ingrid Michalsen i Næringsforeningen for Kristiansandsregionen. Næringsforeningen har selv signert leiekontrakt i K14. – Vi tror dette blir et pulserende innovasjonssenter og et naturlig samlingspunkt for framtidens næringsliv i hele regionen. Den reisen vil vi være med på, sier Michalsen. Trivsel er et nøkkelord for å skape vekst. Det skal en grønn og frodig takterrasse på 800 kvadratmeter i K14 bidra til. Her kan hageselskap eller andre store eventer finne sted. – Vi tror at et godt miljø og trivsel går hånd i hånd med å skape verdier som bedrift. Derfor er det viktig for oss at K14 blir så mye mer enn bare et kontorbygg, sier Bjorå i J.B. Ugland.


EN HELAFTEN FOR SANSENE Ta med kollegaer eller kunder i Kilden, og nyt god mat og ypperlig underholdning! Restaurant Frihavn serverer smaksrike retter laget av sesongbaserte rüvarer fra lokale leverandører. Kontakt oyvind.lindseth@kilden.com / tlf. 908 31 221


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Foto: Liv-Unni Tveitane

VELKOMMEN TIL SPENN

Ung utvikling Å lede en bedrift er et stort ansvar. Du skal drive virksomheten fremover samtidig som du skal ta vare på de ansatte. For mange oppleves det som et enda større ansvar å lede en familiebedrift. En virksomhet som kanskje ble startet opp av oldefar og har vært i familien i generasjoner, og som det er knyttet sterke følelser til. I denne utgaven av SPENN kan du lese om elitefoto Kjøstvedt, Mestergull Hodne og Strai Kjøkken, alle tradisjonsrike bedrifter i Kristiansand. De har til felles at de er familieeide, og at de ønsker å beholde driften internt i familien. På side 12 kan du lese om hvordan de har valgt å løse dette. Bedrifter med familieeierskap er den mest vanlige bedriftsformen, både i verden og på Sørlandet. Både Dagfin Skaar og Boss Industri og Mekaniske verksted, som du også kan lese om i dette magasinet, er i dag drevet av andre generasjon. Flere av virksomhetene i landsdelen står nå foran et generasjonsskifte, og mange har vært gjennom det

4 SPENN

allerede både en, to og tre ganger. Hva skal til for at skiftet skal gå smidig? Kun én person kan være daglig leder, så hva gjør man dersom det er flere søsken som ønsker det samme? Kanskje er det også søskenbarn involvert, og ofte er det spørsmål knyttet til økonomi som danner et bakteppe. Vi hører stadig om familie­bedrifter hvor konflikter og krangling er en del av hverdagen. Dette kan imidlertid gi oss et galt bilde av virkeligheten, for forskning viser at det i snitt er færre arbeidskonflikter i familiebedrifter enn i andre typer bedrifter. Og skal vi tro de vi har snakket med, er det flere positive sider med å jobbe sammen med familien, på tvers av generasjoner. Der de eldre bidrar med erfaring, kommer de unge inn med ny giv, samt evne og vilje til å utvikle bedriften. For mange er dette oppskriften til suksess og overlevelse.

Margrethe Saga Redaktør

12 Flesteparten av alle bedrifter er familieeide. Hvordan sørger man for en smidig overgang mellom generasjonene?


//////////////////////////////////////////////

innhold 06 På Sørlandet 10 Lederpraten Elin Vatne 12 Hovedsaken Generasjonsskifte i bedrifter 20 Bedriften Dagfin Skaar 24 Profilen Leif Vagle 28 Yrket mitt  Rekrutterer 32 Fagspenn Din venn kontrakten 36 Nytt om navn 42 Nye medlemmer 46 Spaltisten Bent Sigmund Olsen 47 Om næringsforeningen //////////////////////////////////////////////

SPEnn 17. årgang Ansv. redaktør Margrethe Saga Tekst og foto ­Margrethe Saga, Jan Frantzen, Erling­SlyngstadHægeland, Lotte Blom, Mai Linn Tronstad Forsidefoto Erling ­Slyngstad-Hægeland Design Lyche Design Trykk 07 Media Opplag 6300 Annonser Anne Marit Thomassen tlf. 489 97 734 Materiellfrister og priser se nikr.no Spenn følger prinsippene i Redaktørplakaten

Postboks 269 4663 KRISTANSAND tlf. 992 38 000 www.nikr.no

//////////////////////////////////////////////

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Utgiver Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) Kristiansand Chamber of Commerce


Næringsliv PÅ SØRLANDET Foto: Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping

//////////////////////////////////////////////

KORT&GODT FLERE OVERNATTINGER Med 132 105 hotellovernattinger i august i år er Agder det eneste fylket i landet som har flere hotellovernattinger i august 2020 sammenlignet med samme måned i fjor. Totalt var det omtrent 1,3 millioner færre overnattinger ved norske hotell i august i år, målt mot samme måned året før. Ved camping­plassene var det 33 prosent flere norske overnattinger i august 2020 målt mot august 2019. Nedgangen i utenlandske overnattinger førte likevel til en samlet nedgang på campingplassene med 4,6 prosent. Kilde: SSB ///

GRØNNE SATSINGER En undersøkelse utført i forbindelse med EU-prosjektet GRESS, viser at bedre tilgang til risikokapital og krav i offentlige innkjøp må til for å styrke grønne satsinger i næringslivet. Undersøkelsen ble gjennomført blant oppstartsselskaper og mellomstore bedrifter i Kristiansand og omegn. Samme funn ble gjort i fire andre europeiske byer, som også er med i prosjektet. GRESS ledes av Kristiansand kommune, og er et samarbeid mellom fem europeiske byer. Målet er å bedre innsikten i hva som kan styrke satsingen på miljøvennlige prosjekter og overlevelsesevnen til grønne satsinger. Kilde: Kristiansand kommune ///

6 SPENN

Flere aktører samarbeider om å styrke marine næringer. Fra venstre: Liv Birkeland, Hilde Tallaksen, Smiljana Divjak, Are Østmo, Runar Brøvig, Christiane Skage, Camilla ­Grantham og Kine Reilo Mørch.

SATSER PÅ BLÅ VEKST Med Innakva VEKST ønsker initiativtakerne å øke verdiskapingen innenfor blå næringer. – Vi ønsker å bidra til flere arbeidsplasser og større verdi-

skaping innenfor de blå næringene i landsdelen. Vi tror det er potensial for det, sier Liv Birkeland, prosjektleder i Lister Nyskaping. Det regionale næringsselskapet helt vest i Agder har til sammen fått innvilget 2,1 millioner kroner fra Siva (Selskapet for industrivekst) for 2020 og 2021. Midlene brukes i samarbeidsprosjektet Innakva VEKST, en bransje­satsing i næringshageprogrammet. – Gjennom prosjektet Innakva har vi jobbet systematisk med å utvikle marine næringer innenfor akvakultur, fiske og sanking i Listerregionen i flere år. Det har resultert i Innakva bedriftsklynge, og gjennom dette arbeidet er vi i kontakt med både etablerte bedrifter og gründere. I klyngen jobber de med generelle problemstillinger, men vi har sett at flere bedrifter har behov for mer spesifikk oppfølging. Derfor søkte vi om ekstra midler, som har resultert i Innakva VEKST, forteller Birkeland. Og fortsetter: – Gjennom Siva sitt næringshageprogram kan vi bidra med ressurser til bedrifter, og vi søkte om ekstra midler for å kunne rette tilbudet spesielt til blå bedrifter. Vi tok også kontakt med de andre næringshagene på Sørlandet, slik at vi kunne gjøre dette til noe større utover Listerregionen. I tillegg til Lister Nyskaping er Pågang næringshage i 

Risør og Lindesnesregionen næringshage med i prosjektet, sammen med inkubatoren Innoventus Sør. – Dette er statlige midler til næringsutvikling, og ved denne satsingen ønsker vi å sørge for at de kommer marine næringer på Sørlandet til gode. Bedriftenes behov varierer, og vi ønsker å tilby den støtten til utvikling som de trenger. For noen kan det handle om problemstillinger rundt en strategiprosess eller produktutvikling, hos andre trykker skoen på steder som finansiering eller digitale omveltninger, sier Birkeland. I løpet av 2020 skal Innakva VEKST bistå 20 bedrifter. Per i dag består porteføljen av 14 bedrifter. – Syretesten når vi plukker ut bedrifter er at det skal være en bedrift som har evne og vilje til vekst, og så vil vi hjelpe dem til denne veksten. Margrethe Saga


Vi får mennesker til å vokse videre

Har du uføretrygd og lyst på jobb? - Leverandør til industri og næringsliv - Produsent av læremidler til skoleverket - Produsent av tre-emballasje, merkestikker og opplagsutstyr - Spesialister på inkludering og tilrettelegging

Kontakt oss Verdifull-Engasjert-Smidig

post@songvaar.no 380 51 430 www.songvaar.no


Næringsliv PÅ SØRLANDET Foto: Margrethe Saga

//////////////////////////////////////////////

KORT&GODT BÆREKRAFT Stadig flere virksomheter jobber strategisk med bærekraft, ifølge en undersøkelse utført av PwC. 73 prosent av de 100 største selskapene i Norge har prioritert spesifikke bærekraftsmål. 63 prosent har definert konkrete, tallfestede mål for bærekraft. Det vil si at 40 prosent flere selskaper har tatt stilling til hvilke av FNs bærekraftsmål som er relevante for deres virksomhet sammenlignet med 2019. Fra 2017 har det vært over en tredobling i antall selskaper som prioriterer bærekraftsmål. Kilde: PwC Bærekraft 100

///

STATSBUDSJETTET Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad presenterte hovedpunktene for neste års statsbudsjett på Glencore Nikkelverk 7. oktober. Han trakk frem disse punktene som det viktigste for regjeringen de neste årene: ∙ Flere i arbeid ∙ Sikre flere bein å stå på ∙ Skape en grønn fremtid ∙ Bygge kompetanse ///

8 SPENN

Både restaurant-, overnattings-, og opplevelsesbransjen er representert i gruppa som skal utvikle reiselivet i Lillesand.

TURISTBYEN LILLESAND Flere aktører fra reiselivet i Lillesand skal sammen utvikle Lillesand som produkt og destinasjon. – Turistene elsker skjærgården og Blindleia, og det er veldig viktig for Lillesand å beholde dette, sa Harald Tobiassen ved Hos oss, da elleve ulike aktører i september var samlet for å snakke om hvordan man best mulig kan utvikle reiselivet i Lillesand. Flere trakk frem nettopp Blindleia som noe av det aller mest spesielle med byen. – De opplevelsene vi kan skape der er så viktige. Vi må få Blindleia inn på folks «bucketlist» verden over, mente Bjørnar Heldal fra Sup og Stup. – Vi er flinke til å markedsføre Lillesand, men kan bli enda flinkere til å markedsføre Blindleia. Vi må også bli bedre på skuldersesongene, slik at det er turister her også utenom sommersesongen, sa Trond Are Gjone ved Over. Ordfører Einar Holmer Hoven var til stede på møtet, og sammen med fagkonsulent Dianna Sikveland fortalte han om kommunens planer. – Det har vært en god sommersesong. Fra kommunens side er en plan for turistsatsingen i Lillesand på trappene. Vi ønsker å gjøre byen tilgjengelig, og vil jobbe både for å få turistene til Lillesand og å ta vare på dem når de er her, sa han. Møtet var initiert av Næringsforeningen, og tanken

bak var å få til et sterkere samarbeid mellom de ulike aktørene, slik at byens reiseliv kan stå samlet i kampen om turistene. USUS er reiselivsklyngen i landsdelen, og var representert ved daglig leder Synnøve Aabrekk. – Vi må stå sammen, og satse på hele Sørlandet. Reiselivsnæringen er ekstremt viktig for landsdelen, og vi hadde ikke klart oss uten den. Jeg tror det er viktig å satse på helårsturisme, og mye handler om markedsføring. Vi må også tenke økonomi, reiselivsaktørene skal tjene penger, sa hun. Utover høsten skal deltakerne jobbe videre med flere aktuelle fokusområder. – Dette var et godt initiativ, og det er fint å få pekt ut konkrete satsingsområder, avsluttet ordfører Einar Holmer Hoven. Margrethe Saga


13 000

personer står utenfor arbeidsliv og utdanning i Kristiansand, viser tall fra NAV. //////////////////////////////////////////////

Finn arrangementer på kalender på ­ nikr.no

Stolt av utviklingen

oktober En finansnæring i rask 16. endring i Næringsforenin­ gens lokaler

Arild Skeie, Oksøy Eiendom

1

Hva er det b ­ este med ­jobben din? – Det å være en ydmyk og stolt bidragsyter til å utvikle Kristiansand, og spesielt Kvadraturen.

2

Hva opptar deg mest for ­tiden? – Det er planleggingen av våre kommende prosjekter, og den daglige driften.

3

Hva irriterer deg mest for ­tiden? – Jeg bruker ikke tid på å gå rundt å irritere meg.

4

Hvem fortjener skryt? – Smag og Behag ved Hans Petter Klemmetsen og hele hans team som tok sjansen og satset sammen med oss i Kristiansand. Så vil jeg også fremheve forhenværende kommuneoverlege Dagfinn Haar som jeg synes har håndtert den krevende og uoversiktlige situasjonen rundt covid-19 på en svært bra måte.

5

KALENDEREN

Hvordan håndtere krevende personalsaker i Nærings­ foreningens lokaler 20.

23.

Hvordan bli Norges mest moderne havn på Caledonien

november En digital fremtid i Nærings­ 12. foreningens lokaler desember Julemingling 11.

Hvem gir du stafett­pinnen ­videre til? – Anstein Fidje, Christiansholm Eiendom

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FIRE I NÆRINGSLIVET

,

HVA SYNES DU ER DEN VIKTIGSTE SAKEN PÅ SØRLANDET NÅ, OG HVORFOR?

Eliann Lilleøygaard Ctrl Alt Complete Å fokusere på lærdommen etter covid-19. Samhold, nye måter å jobbe på og mer fleksibilitet hos arbeidsgivere er verdier og erfaringer vi må videreføre.

Ole Falk Hansen Beckmann Inkludering i arbeidslivet. Bedrifter og det offentlige må inkludere den økende gruppen av unge som faller utenfor arbeidslivet. Det kan være gjennom tilrettelegging, praksisplasser og opplæring på jobb.

Kristian Thomassen Falk Media Å skaffe oss innovativ, kreativ og ambisiøs kompetanse. Gjerne kloke hoder som kommer rett fra studiene. Dette er mennesker som kan hjelpe en bedrift å tilpasse seg raskt i en digital utvikling.

Stine Meltevik Oxford Research Å etablere en kraftfull region­ hovedstad, på tross av et politisk kaos!

SPENN 9


Elin Vatne har lĂŚrt seg ĂĽ leve med at bransjen hun jobber i gĂĽr opp og ned.


LEDERPRATEN

– VIKTIG Å BEHOLDE ROEN I USIKRE TIDER Elin Vatne leder familiebedriften Boss Industri og Mekaniske verksted i Kristiansand. På tross av rekordomsetning i fjor, svinger det mellom bekymring og optimisme i selskapet. TEKST JAN FRANTZEN  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

O

mstilling er blitt et viktig begrep i oljerelaterte bransjer. Hvordan har dere jobbet med det i Boss? – For noen år siden var rundt åtti prosent av vår virksomhet rettet mot olje, nå er det omtrent femti prosent. Etter smellen i 2015 begynte vi å søke rundt for å finne nye prosjekter. Vi har blant annet hatt store jobber med rense­anlegget på Odderøya og en 83 meter lang sykkel- og gangbro i Oslo. Etter en nedbemanning er det også viktig at de ansatte behersker flere roller i selskapet. Det har vi fått til på en god måte.

– På hvilken måte har koronakrisen påvirket bedriften deres? – Vi har hatt ganske mye å gjøre i hele år, og er ikke nevneverdig rammet. Sånne ting kan velte lasset ganske fort, men det har vi unngått. Vi har hatt to gode år nå, så vi hadde litt å gå på. Det blir spennende å se hvordan etterspørselen blir fremover. Det har kommet noen kanselleringer, men samtidig er det slik at en del av jobbene som tidligere har blitt satt til utlandet nå blir satt til Norge. Det merket vi på vårparten, da det kom en del hastesaker.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ELIN VATNE (58) Stilling D ­ aglig leder i Boss Industri og Mek. verksted. Bakgrunn Har jobbet i familie­ bedriften hele livet, blant annet innen kontor, personal og økonomi. Bor Kristiansand Familie ­Gift, to barn Leser Lite. Det blir stort sett på ferie, og da går det i romaner. Hører på M ­ annen min synger i mannskoret Gaase­hud, så jeg hører mye på ham. Gir meg energi Venner og friluft.

– Du har vært leder her i snart ti år. Hva har vært det vanskeligste å håndtere? – Krisen i 2015 kom brått, da måtte vi handle raskt. Prosessen med nedbemanning er tøff og involverer mange skjebner, likevel er man nødt til å gjennomføre det. Fordelen i en familiebedrift er at det er kort vei fra styret og eiere til resten av bedriften, slik at vi kan ta beslutninger fort. Permitteringene og nedbemanningen skjedde hurtig, og det var nok det som reddet oss den gangen. I en nedbemanningssituasjon er det fort gjort å miste kompetansen, men vi klarte å beholde den. Og vi har mange ulike sertifiseringer, slik at vi kan gjøre mye forskjellig. Det har vært en stor fordel. – Hva ville de ansatte her si at du er god på, og hva ville de si at du kan bli bedre på? – Informasjon og k ­ ommunikasjon er noe man alltid kan bli bedre på. Det blir aldri helt godt nok. Og så tror jeg de ville sagt at jeg har omsorg for dem. At jeg kjenner dem, og ser dem. Det viktigste er å være til stede og være synlig. Jeg gir dem ansvar, og jeg tror de føler at de har frihet. Døra hos meg står åpen,

bokstavelig talt, hele dagen. En leder som lukker døra og ikke viser seg, tror jeg ikke er bra for organisasjonen. – For noen år siden var du den eneste kvinnelige lederen for Node-­ bedriftene. Hvordan har du opplevd å være såpass alene som kvinne? – Jeg er vant til at bransjen er mannsdominert. Jeg er nesten alene som kvinne i mange settinger, men det har ikke vært noen utfordringer med det for min del. I de nett­ verkene jeg befinner meg har dette gått greit. Men mangfold er viktig, og jeg skulle ønske det var flere damer i lederposisjoner. – Dere hadde rekordomsetning i fjor, hvordan ser du på den nærmeste fremtiden for selskapet? – Jeg er optimistisk, og realistisk. De siste årene har vi hatt få store prosjekter i bunnen, slik vi alltid hadde tidligere. Driften er nå mer fra dag til dag, og uke til uke. Det kan svinge veldig. Noen dager er vi veldig optimistiske, og så skjer det noe som gjør oss litt redde og pessimistiske. Men man lærer seg å leve med at det går opp og ned. Det er viktig å beholde roen i usikre tider.

SPENN 11


EN NY ­­ GENE­R ASJON BEDRIFTS­LEDERE Mens den eldre garde bidrar med viktig erfaring, sørger ofte de yngre generasjonene for utvikling. Flere familiebedrifter på Sørlandet står foran et generasjonsskifte. TEKST MARGRETHE SAGA  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND


TEMA GENERASJONSSKIFTE

V

i tuller med å si at det er pappa som er sjef, men at det er jeg som bestemmer, ler Elisabeth Teigland. Sammen med sin far, Per Scott Karlsen, driver hun elitefoto Kjøstvedt. Butikken som ble startet i 1911 kom inn i familiens eie på 1980-tallet da Per overtok den fra daværende eier Arne Kjøstvedt. Nå er det snart Elisabeth sin tur til å overta. – Jeg har vokst opp i butikken, og har priset varer her fra jeg var 10 år gammel. Som 13-åring startet jeg som sommerhjelp. Etter russetiden skulle jeg egentlig ta utdanning, men ei av de ansatte skulle ut i barselpermisjon og jeg fikk lov å ta et friår for å jobbe her. Det friåret ble langt, forteller hun.

Samarbeid. 43-åringen har aldri angret på valget om å overta foto­ butikken, og synes det har vært fint å arbeide sammen med sin far i 23 år. – Jeg kan ikke huske at vi har hevet stemmen til hverandre noen gang. Per er enig: – Jeg tror det er noe med å være far og datter, for oss har det vært en god kombinasjon! De to har imidlertid ikke alltid vært enige om alt. Som da Elisabeth ville endre profil, slutte å selge fotoutstyr og starte fotostudio i kjelleren. Eller da hun ville bytte lokaler, og flytte lenger opp i Markens. Heller ikke da hun mente det var en god idé å kjøpe en fotobutikk på Sørlandssenteret, var Per enig. – Jeg har satt i gang en del ting som pappa i utgangspunktet har vært negativ til. Han er skeptisk i starten, men så blir det alltid veldig greit likevel, sier Elisabeth. Per kjenner seg igjen i datteren. – Da jeg begynte hos Kjøstvedt på

14 SPENN

«DA ­ELISABETH BEGYNTE Å JOBBE HER SÅ MØTTE JEG MEG SELV LITT I DØRA» Per Scott Karlsen

80-tallet gjorde jeg noen endringer som utviklet butikken. Da Elisabeth begynte å jobbe her så møtte jeg meg selv litt i døra. Kjøstvedt innså også at de endringene jeg gjorde var fornuftige, selv om han var imot. Og da ga han seg alltid. Det er akkurat det samme som skjer hos oss nå. Han fortsetter: – Jeg har lært av Kjøstvedt å være litt forsiktig, men å akseptere utvikling. Jeg tror ofte det må en ny generasjon til for å utvikle seg. Jeg hadde for eksempel ikke kastet meg på bølgen av sosiale medier, heller ikke funnet på at butikken skulle være full av inspirasjon – i stedet for full av varer! Rettferdighet. Elisabeth Teigland er

enebarn, og har vært det naturlige valget til å videreføre bedriften. Slik er det ikke alltid. Hos Mestergull Hodne er Anne Hodne (34) snart klar til å tre inn i rollen som sjef. – Det har ikke alltid vært gitt at det var jeg som skulle overta. Alle har hatt den muligheten, sier hun. Anne er den mellomste av tre søsken, og femte generasjon gullsmedmester i familiebedriften. I dag er storebror Fredrik involvert i økonomidelen av driften, mens lillesøster Siri foreløpig ikke har gått den veien. – Vi har alltid plass til henne også, hvis hun skulle ønske det, sier Jan Petter Hodne, far og daglig leder. Å føre en familiebedrift videre er ikke alltid enkelt, og med flere parter involvert kan det oppstå konflikter. – At det skal gå smidig føler jeg er et stort ansvar som ligger hos meg. Det skal være rettferdig, og det tar jeg på største alvor. Jeg tror det ordner seg, men at dere tre søsken etter hvert vil gå hver deres vei skal du ikke se bort fra. Jeg og min bror gjorde det, og det var vår far som la til rette for at det gikk så bra. Det

handler om rettferdighet, at ingen skal føle seg forbigått og som regel er det også knyttet til økonomi. Dette er noe jeg er bevisst på, og den formelle prosessen er allerede i gang. Vi har laget et holdingselskap som skal sikre rettferdigheten, forteller han. Forventninger. Butikken som nå heter

Mestergull Hodne ble etablert av Annes tippoldefar i 1887, og har ligget i Markensgate helt siden oppstarten. – Det har aldri vært tvang å gå inn i bedriften, men det er klart det ligger et håp og en forventning der når det har vært gullsmed i familien i så mange generasjoner. Jeg er veldig glad for at Anne har tatt fagutdannelse og vil overta, sier Jan Petter. 65-åringen er selv gullsmedmester og gemmolog, og har foreløpig ikke satt en dato for når han formelt overlater roret til datteren. Han har imidlertid begynt å gi fra seg ansvarsoppgaver. – Det blir en glidende overgang, slik jeg hadde med min far. Anne forteller at hun har overtatt ansvaret for innkjøp, utstillinger, sosiale medier og verkstedet. Hun legger til: – Jeg håper ikke vi må sette en dato riktig enda, for jeg føler meg fremdeles litt ung og synes det er skummelt. Det er jo et stort ansvar å skulle drive bedriften videre. Utvikling. Jan Petter mener det har vært avgjørende å få inn nye generasjoner for å utvikle butikken. †

Kombinasjonen far/datter fungerer svært godt både hos elitefoto Kjøstvedt og hos Mestergull Hodne, hvor døtrene står for utviklingen mens fedrene sitter på nyttig erfaring.


SPENN 15


16 SPENN


TEMA GENERASJONSSKIFTE

†

– Hvis jeg skulle kjøpt inn varer hadde jeg kjøpt det samme som for ti år siden. Anne er mye flinkere enn meg til å forstå trender, og til å trekke butikken fremover. Jeg lærer meg litt jeg også, men det er ikke jeg som drar det. Og det er strålende å se at det endrer seg, for vi må være i endring dersom vi skal overleve. I dag samarbeider duoen om det meste, slik at alt skal være klart den dagen Anne overtar som daglig leder. – Faglig har jeg kjempemasse å lære enda, for eksempel når det gjelder gravering og taksering. Vi utveksler mye erfaringer, og søker råd hos hverandre. Motsatt vei hjelper jeg far mye med det digitale, forteller hun. Syvende far i huset. Selv om han ser

frem til pensjonisttilværelsen, håper Jan Petter på å kunne fortsette å være i butikken. – Jeg har et håp om at jeg ikke behøver å gi helt slipp. At jeg kan få lov å komme her som min far og farfar gjorde. Ikke som en syvende far i huset, men at jeg får lov å komme inn å gjøre nytte for meg så lenge jeg kan. Anne smiler. – For oss er det sånn det alltid har vært, så det er helt naturlig. Jeg husker godt at farfar ofte var innom og spiste nista si, og sånn ser jeg for meg at du også kommer til å gjøre! Clean cut. På Strai ligger Norges største og eldste norskeide kjøkkenprodusent. I 2015 overtok Jan Frode Tobiassen som daglig leder etter

Øverst: Anne Hodne trives svært godt i verkstedet som ligger i butikkens underetasje. Nederst: Ved Strai Kjøkken overtok fjerde generasjon i 2015, her representert ved Jan Frode og Terje Tobiassen. Bak: Reidar og Kåre Tobiassen.

sin far, Reidar. Jan Frode er fjerde generasjon bedriftsleder ved Strai Kjøkken. – På 90-tallet overtok min far og hans to brødre, Kåre og Tor Erling, driften. I 2011 tok de tre en klok avgjørelse som jeg tror er svært viktig for der vi er i dag: Fra fylte 64 år skal man tre ut av ledende stillinger i bedriften. Det handler om respekten for at man trenger god tid på overlevering. Mange brenner seg på det å bli sittende i lederstolen til du går ut døra, da er det for seint, sier han. Da Jan Frode overtok 1. januar 2015, gikk Reidar inn i en rådgivende stilling. – Da var det «clean cut». Reidar hadde akkurat fylt 64, og overgangen har gått utrolig bra. Han har ikke lagt seg opp i noe som helst i ettertid, men har fungert som en sparringspartner når jeg har trengt det. Også Reidar mener overgangen har gått bra. – Det var deilig å slippe opp når Jan Frode overtok. Alt har sin tid. Enighet. Også Jan Frodes bror Terje er ansatt i Strai Kjøkken. – Dere er en søskenflokk på fire, men bare en kan være daglig leder. Har dere kranglet om den rollen? – Absolutt ikke. Vi har diskutert alle mulige løsninger, også ekstern ansettelse. Uavhengig av rolle så er det å arbeide i en familiebedrift forbundet med et stort ansvar, forteller Terje. Begge brødrene er siviløkonomer, og sitter i ledergruppa i bedriften. – Jan Frode jobber mot produksjonen og jeg mot butikkene, så der fordeler vi ansvaret. Vi har begge vært med pappa på jobb siden vi var små, og visst at det var i Strai vi ville jobbe. Det er viktig å skille mellom jobb og privat. Vi kan ikke la private ting farge diskusjoner. På jobb er Jan

«ANNE ER MYE ­FLINKERE ENN MEG TIL Å FORSTÅ TRENDER, OG TIL Å TREKKE BUTIKKEN FREMOVER» Jan Petter Hodne

Frode sjefen min, og da forholder jeg meg til han som sjef og ikke som bror. Det er dette jeg har vokst opp med, så for meg er det helt naturlig, sier Terje. Både for tredje og fjerde generasjon har det vært viktig å ta avgjørelser basert på enighet, slik at man unngår konflikter. – Jeg trumfer ikke gjennom noe hvis ikke vi er enige om det. De store beslutningene jobber vi med i styret, hvor pappa og brødrene sitter, og blir enige der. Hvis vi skal åpne en butikk eller investere i en maskin, så tar vi diskusjonen først og blir enige. Ingen skal komme i ettertid og si «hva var det jeg sa». Det er avgjørende at vi hele tiden vil utvikle bedriften, sier Jan Frode. Kåre, en av Reidars brødre, forteller at tillit er alfa og omega. – Vi har tiltro til hverandre, og står for det vi gjør. Dette har preget oss helt siden vi tre brødrene satt i ledergruppa sammen på 90-tallet. Vi har ikke tatt avgjørelser som har gått på bekostning av hverandre, og vi har alltid diskutert oss frem til løsningen. Kompetanse. Mens Reidar pensjo-

nerte seg i sommer, er både Tor Erling og Kåre fortsatt ansatt i bedriften, selv om generasjonen under har overtatt styringen. – De eldre bidrar med erfaring og kompetanse, og for oss er det gull, sier Jan Frode. Terje avslutter: – Nå er vi to økonomer her, og Kåre har en kompetanse knyttet til produksjon som vi ikke har i vår generasjon i familien. Derfor har vi vært bevisste på å hente denne kompetansen utenfra, mens Kåre vil fortsatt være en sparringspartner fremover. Det er veldig viktig at du ikke skal få jobb her fordi du heter Tobiassen, men fordi du tilfører bedriften noe. †

SPENN 17


TEMA GENERASJONSSKIFTE

Da Elisabeth Teigland var ni år skrev hun i en skoleoppgave at «når jeg blir stor skal jeg jobbe i en fotoforretning som heter A.G Kjøstvedt. Jeg skal ta kurs sånn at jeg kan bli sjef». Snart er hun klar til å overta butikken etter sin far Per Scott Karlsen.

† Vanlig bedriftsform. Å få tilgang på

kompetent kompetanse er en av de største utfordringene for familie­eide bedrifter. – Hvis du kun skal rekruttere internt i en familie er jo det en begrensning. Dette kan man imidlertid motvirke ved at de som vokser opp i bedriften kjenner den over flere år, og man kan forberede seg på et generasjonsskifte. En annen utfordring kan være tilgang til kapital, for hvis man ønsker å beholde kontrollen i familien kan det være vanskelig å få med andre investorer, sier Trond Randøy, professor ved Universitetet i Agder. Han forteller at familieeierskap er den mest vanlige bedriftsformen i Norge, og trekker frem at en av fordelene med familiebedrifter er evnen til å tenke langsiktig.

18 SPENN

«VI HAR VELDIG GOD BRUK FOR HAM ENDA!» Elisabeth Teigland

– Man bygger ofte på en god tradisjon, og har gode relasjoner til kunder og ansatte. Forskning viser at denne typen bedrifter i snitt har færre arbeidskonflikter enn andre, selv om man ofte hører om de det går galt med. Formell prosess. Tilbake hos Kjøst-

vedt forteller Per og Elisabeth om hvordan de ser for seg fremtiden. De eier henholdsvis 60 og 40 prosent av aksjene. Til jul fyller Per 71 år. Fortsatt er han daglig leder på papiret, noe de begge synes er helt ok. – Vi har veldig god bruk for ham enda! Han gjør god nytte for seg, og er på jobb nesten hver dag. Han har gitt beskjed om at vi jentene som jobber her må si fra når han ikke lenger gjør en god jobb. Noen blir for gamle i jobben sin, og det ønsker

vi ikke, forteller Elisabeth. – Så lenge jeg føler at jeg kan bidra vil jeg bli her. Det er helse i det og, at jeg har noe å stelle med, sier Per. Datteren er fornøyd med det gode samarbeidet, og ser opp til sin far. – Han er jo kjempeheldig som får lov å være med på utvikling som dette som 70-åring. Vi har en ny, fin butikk, selv om han var skeptisk til å flytte stråler han og er stolt som en hane. Han er fortsatt nysgjerrig og lærevillig. Han er et godt forbilde! – Den formelle prosessen med eierskifte er delvis i gang nå. Det skjer litt gradvis. Jeg syns det er vanskelig å gi slipp, og derfor er jeg så glad for at jeg kan være med på den måten jeg er nå. Men jeg blir eldre, og blir mer og mer klar for å føre ansvaret videre, avslutter Per. ˜


A u d i Forspranget ligger i teknikken

N y e A u d i e -t ro n e r h e r Elektrisk kjøreglede. Fremtiden er nå.

Kombinasjonen av optimal komfort, sportslig ytelse og et sofistikert utseende gir en kompromissløs opplevelse, både på hjemmebane og på langtur. God plass og høy bakkeklaring, i tillegg til firehjulstrekk, takrails og hengerfeste gjør e-tron til en komplett familie-SUV for norske forhold. Den banebrytende ladeteknologien gir en imponerende rekkevidde som åpner opp for helt nye muligheter og full frihet.

Vi har biler klare for prøvekjøring! Sving innom oss i Sørlandsparken eller book prøvekjøring på vår hjemmeside.

Audi e-tron 55 har ved blandet kjøring inntil 415 km rekkevidde og forbruk fra 22,7/100km (WLTP). Rekkevidde og forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr.

G u m p e n s A u to Ø st A S

Sørlandsparken - tlf. 24 03 47 50 - kristiansand.audi.no

facebook.com/gumpens.auto.ost


BEDRIFTEN DAGFIN SKAAR

Vil bli best i klassen på trivsel Trodde du ingeniører var tørre typer? Da må du tro om igjen. Hos Dagfin Skaar har de eget band, tett turvirksomhet og ­innendørsgolf hver torsdag.  TEKST MAI LINN TRONSTAD FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

D

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

et er torsdag, klokka nærmer seg to. I et kontormiljø på Tangen betyr det et ukentlig, spennende avbrekk i en hektisk arbeidshverdag. Det er tid for golfkonkurranse, med gylne dråper til den som måtte klare hole-in-one. Beste kvinne i dag bruker tre slag på å treffe hullet. Selv om premien må stå og godgjøre seg til neste uke, er humøret på topp.  – En av de ansatte hadde så mange hole-in-one en periode, at premie­ ansvarlig så seg nødt til å handle på flere forskjellige vinmonopol, ler Øyvind Skaar, daglig leder og rådgivende ingeniør ved bedriften hans far startet for tjue år siden.  Selv var han så nær hole-in-one en gang at han knakk golfkølla i ren frustrasjon.  Ingen tørre typer. Det er en smittende

stemning i kontorlandskapet hos Dagfin Skaar. Den høye trivselen bekreftes i lite utskiftning av arbeidskraft, og at de eldre kvier seg for å bli pensjonister. De som begynner, de blir, ifølge trioen vi prater med. – Vi er en sosial gjeng, selv om ingeniører blir betegnet som noen tørre typer, sier Robert Stenersen McShane, avdelingsleder for bygg, og legger til:

20 SPENN

– Arbeidsmiljøet har mye å si for hvordan man yter på jobb. Er ikke arbeidet lystbetont, tror jeg produktiviteten går ned. Marianne Skaar, ansatt i økonomi og administrasjonsavdelingen, og for øvrig Øyvinds søster, ramser opp både inne- og utegolf, Terreng­ karusellen, Hovdenturer og årlige turer til Danmark med ansattes familier som trivselsfremmende tiltak. De har som mål å bli den beste arbeidsplassen for ingeniører på Sørlandet. – Ifølge analyser av arbeidsmiljøet er vi på god vei! Vi må forresten nevne at vi har eget band, Ingeniørkameratene, skyter sjefen inn. Stort ansvar. Bak lek og moro ligger et

tungt ansvar for bygg og prosjekter ingeniørene er involvert i. Hadde de ikke gjort jobben sin ordentlig, ville det fått katastrofale følger. Hver detalj teller. Som rådgivende ingeniørfirma står de for planleggingen av bygg, mens entreprenørene utfører byggingen. – Vi lager bruksanvisningen som entreprenørene bruker, sier Øyvind.  – Det er vi som står for konstruksjonssikringen og dokumentasjon på at alt er trygt, legger Robert til.  Siden Dagfin Skaar startet bedriften i 2000, har mye endret seg. Sønnen Øyvind, som har vært †

Fra venstre: Erich Esdar (i sofa), Nina ­Fosse, Caroline Lian-Eneroth, Lars ­Haugan, Thomas Norheim, Øyvind Skaar, Robert Stenersen M ­ cShane og ­Marianne Skaar er i gang med den ­ukentlige golfkonkurransen. 


SPENN 21


BEDRIFTEN DAGFIN SKAAR

Marianne Skaar (f.v.), Dagfin Skaar, Øyvind Skaar og ­Erich ­Esdar viser fram undervanns­ båten de bruker i prosjekter under vann. 

† med siden 2001, forteller at de i dag

prosjekterer på en helt annen måte enn tidligere. – Tidligere benyttet vi håndberegning og kalkulator, nå tegnes alt i 3D. Vi jobber mer maskinbasert enn før, det er en rivende teknologisk utvikling i vår bransje. Hadde vi sagt for ti år siden at vi kunne sende inn en drone for å lage 3D-modeller av hele bygg, ville folk ledd.  – Det er mye å holde tritt med teknisk, men det er det som gjør jobben så gøy, sier Robert.  De er opptatte av å tilegne seg ny teknologi, bant annet gjennom samarbeid med et eksternt datafirma og ved å satse på unge hoder som er gode på nytenking og nye programvarer. Dette, sammen med erfarne ansatte og bred faglig kompetanse, har gjort Dagfin Skaar til en attraktiv lokal bedrift.  Under vann. Dagfin Skaar har kommet seg vel gjennom pandemien så langt, uten å miste oppdrag eller å måtte permittere ansatte. At de har oppdrag innen både det private og offentlige, næring og

22 SPENN

«ARBEIDSMILJØET HAR MYE Å SI FOR HVORDAN MAN YTER PÅ JOBB» Robert Stenersen McShane

industri, gir dem større sikkerhet. Og med bred, faglig tyngde, blant annet spesialkompetanse på undervannsinspeksjoner, står de sterkt i et marked de beskriver som godt. – I tillegg til inspeksjoner på land, utfører vi alt av inspeksjoner av for eksempel kaikonstruksjon og brokonstruksjon under vann. Med en liten undervannsbåt kan vi inspisere under vann på en effektiv og sikker måte, forteller Øyvind.  Selv om stadig flere maskiner tar over oppgaver, tror ikke Øyvind det vil gå ut over bemanningen.  – Snarere tvert imot. Produksjonsevnen vil øke, og arbeiderne kan i stedet konsentrere seg om teori og andre oppgaver.  Flere kvinner. Dagfin Skaar ble miljøfyrtårnsertifisert i fjor, og bærekraft vektlegges i hvert prosjekt. Det handler om alt fra bærekraftige materialer til kildesortering.  – Vi har fjernet alle små søppeldunker fra kontorene, slik at man må gå til miljøstasjonen hver gang man skal kaste noe, sier Robert.  Marianne er en av sju kvinner blant 25 ansatte i bedriften. 

– Rådgiverbransjen har vært veldig mannsdominert, men trenden er heldigvis i ferd med å snu. Vi var tidlig ute med en god kvinneandel, og vi mener det gir et bedre arbeidsmiljø enn vi ville hatt med 25 mannfolk, sier Øyvind. – Det hadde ikke vært bra med 25 kvinnfolk heller. Jeg kommer fra en tidligere jobb med mest damer, og liker best en god balanse, svarer Marianne kvikt.  – Det har vært veldig god utvikling i oppdrag og ansatte fra min far startet opp for tjue år siden. Mens firmaturene i starten mest lignet familieturer, er vi i dag rundt 60 stykker på turene til Danmark. Det er litt godt, avslutter Øyvind. ˜

FAKTA ˆ DAGFIN SKAAR AS Adresse Østre Strandg. 80, Kristiansand Nettside dagfinskaar.no Etablert 2000 Ansatte 26 Daglig leder Øyvind Skaar Salgsinntekt 2019 26 millioner kroner


Farvel Goodbye Adieu.

Avskjed har så mange nyanser, ord, toner, farger. Vi er ikke like. I vårt livssynsåpne seremonirom bestemmer du. Vi begrenser oss ikke til sørlandske tradisjoner. Grensene for våre seremonier går ikke ved tro eller kultur. Grensene for våre seremonier følger Sørlandets grenser. Ingen andre. Sørlandet er et lite land. Og vi er jo alle sørlendinger.

TL F. 3 8 1 7 7 4 50 • WWW.A NDÅS. NO

NYE BMW 530e TOURING LADBAR HYBRID MED FIREHJULSTREKK.

Leasing kr 10.300,-/MND* Uten innskudd hos Bavaria. Inkluderer blant annet: M-sportspakke, Soltak, Parkeringsassistent Plus, Ryggekamera, Elektrisk tilhengerfeste, Skinn-interiør og Vinterhjul. Velkommen til en hyggelig bilprat hos oss!

Bavaria Kristiansand Barstølveien 32, 4636 Kristiansand Tlf. 38 14 54 30 www.bavaria.no *Startleie/etableringsgebyr: kr 5.488,- ink. MVA. Totalpris kr 376.288,- vil variere med rentenivået. 45.000km og 36 måneders bindingstid. Forutsetter kredittgodkjenning. Gjelder privatleie/leasing. Gjelder en begrenset periode.


Leif Vagle har opplevd mye i sin tid som politi, og er opptatt av at folk skal forstĂĽ konsekvensene av svart arbeid.


PROFILEN LEIF VAGLE

Til kamp mot svart arbeid Politiveteranen Leif Vagle er i gang med sin nye drømmejobb: Kampen mot arbeidskriminalitet. Han vil ha større fokus på svart arbeid, og hardere straffer for useriøse aktører. TEKST JAN FRANTZEN  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

A

rbeidskriminalitet kan være svært alvorlig, og i verste fall involvere menneskehandel. Vi har sett flere sånne saker de siste årene, sier Leif Vagle – dersom noen skulle tenke at svart arbeid er en relativt harmløs affære. Etter en nesten 30 år lang karriere i Agder-politiet skal den tidligere etterforskningslederen nå bekjempe og forebygge arbeidskriminalitet gjennom den nyetablerte foreningen Fair Play Agder. Da 57-åringen pensjonerte seg fra politiet i sommer, var dette jobben han drømte om. – Jeg tror jeg kan gjøre en forskjell her. Målet er å bidra med tips inn til kontrolletatene og gjøre at mannen i gata får litt større forståelse for konsekvensene av svart arbeid. Jeg vil jobbe for å få frem en holdning om at det er den hvite økonomien vi er tjent med. Det vil innebære mer skattepenger til kommunene og velferdskassa, sier Vagle. Vanskelig fagfelt. Rapporter fra

NTAES ved Økokrim viser ifølge Vagle at organisert arbeidskriminalitet blir stadig mer kompleks og

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«DET ER DEN HVITE ØKONOMIEN VI ER TJENT MED»

vanskeligere å avsløre. Dette gjelder spesielt arbeidstakere fra tredjeland – nasjoner som ikke er medlem av EU eller EØS. – Arbeidere fra disse landene kommer ofte fra fattigdom og arbeidsledighet, og har liten kunnskap om sine rettigheter, dermed er de lette å utnytte. Det er viktig med en bevisstgjøring rundt dette, sier Vagle, som også har ambisjoner om å påvirke på politisk nivå. – De useriøse aktørene må straffes hardere. Det er kun profitt som motiverer disse menneskene. Penger, penger, penger. Man må sparke beina ordentlig under dem for å stoppe dette, sier han. Tøft og utfordrende. Det var på ingen måte noen guttedrøm som gikk i oppfyllelse da Vagle gikk inn i politiet i 1986. Egentlig hadde han lyst til å bli lege, men karakterene var ikke gode nok til å komme inn på medisinstudiet. Dermed ble det befalsskole og politiskole i stedet, og i 1992 begynte han i Agder politidistrikt. Her har han hatt en rekke ulike stillinger, blant annet leder for avsnittet for organisert kriminalitet og seksjonsleder i Felles etterforsking.

– Hva har du opplevd som mest givende? – Det har vært veldig spennende og utfordrende å jobbe med store, tunge kriminalsaker og narkotikaetterforskning. Det er avanserte og vanskelige miljøer å jobbe mot, og da gir det stor glede å komme i mål med en sak, sier Vagle. Politiet har utviklet seg betydelig siden han kom til landsdelen, både når det gjelder nasjonalt og internasjonalt samarbeid, rutiner og metoder – og, kanskje viktigst av alt, bruken av DNA-bevis. Det er færre uløste kriminalsaker enn tidligere. Men det finnes fortsatt utfordringer, ikke minst knyttet til saker som omhandler seksuelle overgrep. Det er også denne type saker som har gått sterkest inn på Leif Vagle. – Det å jobbe med seksuelle overgrep mot barn er en av de tøffeste og mest utfordrende oppgavene i politiet. Sånne saker preget meg, spesielt da jeg hadde små barn selv. Det er en del fryktelig stygge overgrepssaker der ute, og det er en vanvittig påkjenning for de som sitter med det til daglig. I tillegg fører disse sakene til at andre viktige saker bli nedprioritert. Det er trist at det †

SPENN 25


PROFILEN LEIF VAGLE

Politiveteran Leif Vagle håper han kan være med på å senke terskelen for å melde fra om useriøse arbeidsforhold.

† ikke er ressurser og kapasitet til å

håndtere voldtektssaker mot voksne raskere, sier Vagle. Han konstaterer at en leder i politiet må ha evnen til å distansere seg fra sakene utenfor arbeidstida, og man må kunne stå inne for beslutningene man tar – også når de viser seg å være feil. Men hvis noen ser for seg en autoritær politisjef som kjefter på sine underordnede, så er ikke det Vagles stil. – Nei, det tror jeg ikke noen vil si. Hvis jeg blir urettferdig behandlet, kan jeg bli sinna. Men jeg har alltid vært opptatt av en god tone og litt galgenhumor, for det gir energi i et arbeidsmiljø, sier 57-åringen. Korrupsjon. Vagle har også tatt med

seg en rekke erfaringer fra utlandet, blant annet gjennom Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa – OSSE. Rundt årtusenskiftet var han med på å etablere en politireform i Serbia etter tidligere president Slobodan Milosevics fall. Der fikk han oppleve en nasjon som

26 SPENN

var sterkt preget av korrupsjon og svart økonomi. – Samfunnet hadde nærmest smuldret opp, fordi det ikke eksisterte noen tillit til myndighetene. Man blir veldig ydmyk når man ser den type elendighet så nær Norge. Vi bor i «lykkeland», sammenlignet med nasjoner bare litt lenger ned i Europa. Men selv om det var en del som ikke hadde rene fingre på toppnivå, traff jeg tjenestemenn nedover i rekkene med høy moral og etikk. Det var ganske imponerende, og det ga meg tro på at det finnes folk overalt som ønsker å gjøre en forskjell, sier den nyansatte prosjektlederen.

«EN GOD TONE OG LITT GALGEN­ HUMOR GIR ENERGI I ET ARBEIDSMILJØ»

et varemerke både innenfor det offentlige og det private på Agder, sier Vagle. Det han kommer til å savne etter tre tiår i politiet, er gleden over å løse viktige saker med sine kolleger. Det han ikke kommer til å savne, er nattlige oppringninger. – Da jeg sluttet i sommer sa jeg til kona mi «i natt skal jeg slå av telefonen». En deilig følelse. Det var mange år siden sist. ˜

FAKTA ˆ LEIF VAGLE (57)

Lav terskel. Det første han har tenkt

Stilling Prosjektleder for Fair Play Agder

å gjøre i sin nye jobb er å spre ordet om Fair Play Agder på så mange ulike arenaer som mulig. – Jeg tror og håper at terskelen vil oppleves som lav for å tipse oss, eller ta en prat om useriøse arbeids­ forhold. Vi har en ambisjon om at Fair Play skal flagges høyt hos mange virksomheter, og at det blir

Bor Lillesand, opprinnelig fra Larvik Familie Gift, tre barn Bakgrunn Jobbet i politiet siden 1988. Hatt ulike lederstillinger i Agder politi­ distrikt, blant annet leder for avsnittet for organisert kriminalitet, leder for økoteamet, stasjonssjef ved Mandal politistasjon og leder for felles etterforskning i Agder. Vært nestleder i Lillesand Arbeiderparti.


Dårlig akustikk?

A/V-Rom Møterom Kontormiljø Sosiale Soner Restauranter Resonans Prosjekt AS planlegger og leverer løsninger relatert det audiovisuelle faget. Selv om teknikken står sentralt i våre leveranser, merker vi et økende behov i å adressere akustikken også. Romklang og forplantningslyd er et økende problem blant bedrifter, og et fagfelt vi kan bistå med å finne løsninger i. Ta kontakt for en uforpliktende prat!

www.ResonansProsjekt.no – Dronnigensgate 2a Kristiansand – Tlf.:404 68 251 – Post@ResonansProsjekt.no

Få optimale arbeidsforhold med

SOLSKJERMING Vi leverer blant annet persienner, plissé-, lamell- og rullegardiner.

Laura

Bernt

Kontakt oss i dag på tlf. 406 40 002 post@solkontroll.no | www.solkontroll.no

Gratis befaring og montering til medlemmer av Næringsforeningen


Torill Toften Keim stortrives med ĂĽ knytte gode relasjoner til kunder og kandidater i en hektisk jobbhverdag. Â


YRKET MITT REKRUTTERER

Jakter på kloke hoder For Torill Toften Keim er det jaktsesong hele året. Riktig kandidat i rett jobb er hennes mål. TEKST MAI LINN TRONSTAD  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

H

vorfor bemanningsbransjen? – For 15 år siden gikk jeg inn for å registrere meg hos et bemanningsselskap, men fikk i stedet spørsmål om å jobbe hos dem. Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at dette var min greie. Hektiske dager og gode relasjoner til kunder og kandidater er noe jeg verdsetter høyt.   – For et år siden startet du bemanningsbyrå med to kolleger. Hvordan er det å konkurrere mot de store?  – Det er veldig gøy å være en liten utfordrer! Markedet har tatt oss godt imot. Kundene synes det er gøy at vi er tre lokale eiere, alle med lang erfaring. Jeg opplever at det er plass til de seriøse aktørene i bransjen.    – Hvordan jobber dere for å finne rett kandidat til riktig jobb?  – Til faste stillinger lyser vi ut stillingen med søknadsfrist. Har en kunde akutt behov for å leie en medarbeider har vi ikke tid til det, da leter vi aktivt i nettverk og baser. Det viktigste er å kartlegge oppdraget og hva kunden etterspør av arbeidserfaring og personlige egenskaper. Der det er hensikts­ messig utfører vi adferdsanalyser og personlighetstesting.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«­VI ER OPPTATT AV Å VÆRE ­PERSONLIGE I DET VI GJØR» Torill Toften Keim

– Har du noen tips til arbeidssøkere? – Kundene vil gjerne ha allsidige kandidater. En regnskapsfører skal ikke bare føre regnskap, men også være en god rådgiver for kundene. Jeg anbefaler kandidater å finne sitt interessefelt og utdanne seg innen det. Ellers bør man være fremover­ lent og tørre å ta den telefonen til bedriften man søker hos. CV-en bør beskrive utfyllende hva slags arbeidsoppgaver man har hatt.    – Hva med bedrifter, hvordan finner de best kloke hoder?  – For å være attraktive bør bedrifter ha et godt arbeidsmiljø, sørge for å ha gode ambassadører og en klar profil. Det er lurt å gi arbeidstakere mulighet til å utvikle seg internt i bedriften. Ved å benytte seg av et rekrutteringsbyrå får man kontakt med kandidater som ikke nødvendigvis er aktive jobbsøkere.   – Bruker dere ny teknologi som ­roboter i arbeidet?  – Nei, vi er opptatt av å være personlige i det vi gjør, men jeg skjønner at det kan være hensiktsmessig i større selskaper.    – Hvilke sosiale medier anbefaler du for jobbsøkere? – Vi jobber fortløpende med å få inn

kandidater i prosessene, eksempelvis ved å kontakte dem på LinkedIn. Her er det viktig å ha en oppdatert profil.   – Hvor viktig er et godt nettverk for å få jobb på Sørlandet?  – Det er klart at gode relasjonsbyggere har et fortrinn, men slik er det overalt. Her er det en fordel å bruke et bemanningsbyrå, vi stiller oss helt nøytrale og vurderer kompetanse og egenskaper som passer opp mot stillingen.   – Jobber dere bevisst for mangfold i arbeidslivet?  – Vi jobber på oppdrag fra kunden og finner den kompetansen de etterspør. Dersom de for eksempel ønsker flere kvinner inn i prosessen, jobber vi aktivt med å finne dem via nettverk, eller ved å målrette stillingsannonser mot kvinner i sosiale medier. 

FAKTA ˆ TORILL TOFTEN KEIM (42) Stilling Daglig leder/partner ved Adept Bemanning & Rekruttering Familie Samboer, to barn Bor Kristiansand

SPENN 29


Din bedrift kan bli fakturakunde! Å bli fakturakunde hos Pizzabakeren er både en god og velsmakende idè. Vi ser bare fordeler – og håper du gjør det samme!

1. DET ER ENKELT Registrer deg elektronisk på pizzabakeren.no - fakturakunde

2. DU FÅR KREDITTID www.pizzabakeren.no facebook.com/pizzabakeren.no

Du trenger ikke tenke cash, ingen ansatte må legge ut. Du oppgir enkelt og greit ditt tildelte kundenummer og bedriftens navn ved bestilling. Tilgang kan begrenses ved bruk av passord. Faktura kommer i posten med oversikt over samtlige kjøp i perioden.

3. EGNE TILBUD Alle fakturakunder får spesialtilbud i utvalgte kampanjeperioder! Disse sendes på mail til oppgitt kontaktperson.

Torridalsveien 38 09 51 00

Fagerholt 38 09 51 00

Vågsbygd 38 08 48 80


Norsk Energigjenvinning

ANNONSØRINNHOLD

Norsk Energigjenvinning AS som er et av selskapene i NEG gruppen, er leverandør av mobile kvernetjenester, mobile solletjenester, mobile flishuggere, maskintransport samt lasting og lossing av skip.

Norsk Energigjenvinning har en velutviklet maskinpark. Over 30 år erfaring med en velutviklet maskinpark Norsk Energigjenvinning har utført hugging og kverning av tømmer, treavfall og avfall på det skandinaviske markedet siden 1988. Virksomheten omfatter også tilstøtende aktiviteter, som sikting og hvirvelstrømseparering av flisprodukter, maskintransport samt lasting og lossing av skip. I 2019 ble Norsk Energigjenvinning sertifisert etter ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø. Sertifiseringene viser at firmaet har gode ledelsesystemer innenfor disse områdene.

Omfattende erfaring og solid kompetanse i kombinasjon med en velutviklet maskinpark, er de fremste konkurransefortrinnenetil Norsk Energigjenvinning. Naturlig samarbeidspartner for kverning og sikting Norsk Energigjenvinning ser på seg selv som en naturlig samarbeidspartner for flisning av tømmer, kverning av returtre, kverning av hage & park eller avfall.

Mjåvannsvegen 118, 4628 Kristiansand Telefon: 38 08 11 80 Epost: post@neg.no www.norskenergigjenvinning.no


FAGSPENN //////////////////////////////////////////////

KORT&GODT KUNSTIG INTELLIGENS Hver fjerde norske bedrift vil ta i bruk kunstig intelligens i løpet av det neste året, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra ITselskapet Computas. Undersøkelsen viser også at hver tredje norske virksomhet nå mener kunstig intelligens er viktig å ta i bruk, mens hver fjerde virksomhet mener at automatisering av beslutninger og arbeidsprosesser har fått en høyere prioritet enn tidligere på grunn av konsekvensene av covid19. Kilde: Ledernytt.no /// MANGFOLD Bedrifter som har minst en tredjedel kvinner i ledelsen er i gjennomsnitt ti ganger mer profitable enn selskaper med kun menn i ledelsen. Det viser en studie av de 350 største britiske selskapene, utført av The Pipeline. Den viser at selskaper med kun menn i ledelsen har en gjennomsnittlig fortjeneste­ margin på 1,5 prosent. Til sammenligning har selskaper med minst en tredjedel kvinner i ledergruppen en gjennomsnittlig fortjenestemargin på 15,2 prosent. ­­ – Det er logisk at dersom en ledergruppe består av mennesker med forskjellig bakgrunn, er sjansen større for å tenke nytt og ulikt, sier Marie Louise Sunde, CEO i #Hunspanderer. Kilde: E24 ///

32 SPENN

DIN VENN, KONTRAKTEN Hvor mye tid, vurderinger og omtanke vier du inngåelse av virksomhetens kontrakter? Følger du opp frister og muligheter som kontrakten omtaler? Er det lenge siden du har sett gjennom kontraktene? Vet du om de fremdeles er aktive – eller hvor de er? Etter vår erfaring vil mange kjenne et stikk av usikkerhet, og langt flere burde det, om de tar spørsmålene ovenfor innover seg. I profesjonelle sammenhenger, med kunder, leverandører, partnere og medaksjonærer, er det ofte til sist det skrevne ord som avgjør om ditt eller din virksomhets formål oppnås. Alt fra hvilken pris som skal betales, til hva som skjer ved mislighold, eller dersom alle forutsetninger snus på hodet som følge av en pandemi, kan og bør i utgangspunktet være regulert og finne sin betryggende løsning i kontrakten. Hvor detaljert og omfattende kontrakten skal være må naturligvis avgjøres konkret, og det tjener ingen formål om avtalen er så tykk at den i praksis ikke leses. En godt gjennomtenkt kontrakt er et nyttig verktøy for en virksomhet. Gode rutiner for inngåelse, oppfølgning og ikke minst avslutning av kontraktene, er verken vanskelig eller særlig arbeidskrevende å oppnå, men det krever at man er bevisst viktigheten av dette. En overkommelig investering av tid og ressurser for å oppnå nevnte bevissthet og rutiner, kan raskt tjenes inn som følge av en mer effektiv oppfølgning av kontraktsforholdene, utnyttelse av muligheter (prisjusteringer, fornyelser, oppsigelser med mer) og avverging eller rask avklaring av konflikter som måtte oppstå. For eksempel vil omkostningene ved en tvist som følge av en uklar, eller manglende, avtaletekst raskt komme opp i store

beløp. I tillegg kommer faren for ikke å vinne frem slik at formålet med avtalen ikke oppnås overhodet. Følte du deg truffet innledningsvis? Start med å få oversikt over virksomhetens avtaler. Sjekk varighet, frister, muligheter og hva som må følges opp. Trenger du en standard avtalemal for dine vanligste kontrakter eller en ekstra runde med vurdering av risiko og alternativer i dine viktigste avtaler? Hva er for eksempel avtaleforholdets worst case, og hva skjer da? Involver organisasjonen, søk bistand – og vær beredt!

Martin Rødland og Karl Kristian Lofstad Advokatfirma Tofte


ADVOKATGUIDEN

Handelens Hus - Rådhusgata 3

Postboks 153 - N-4662 Kristiansand Telefon: 38 100 600 - Telefax: 38 100 601 post@advkjaer.no www.advkjaer.no

www.advtofte.no

Lokal kompetanse - Nasjonalt nettverk

Advokatfirmaet for hele Sørlandet Havnekvartalet, Vestre Strandgate 23 +47 38 17 87 10 post@wigemyr.no wigemyr.no

Sørlandets ledende forretningsjuridiske advokatfirma Markensgate 9, 4610 Kristiansand Tlf: 38 17 00 80 www.svw.no

kpmglaw.no

KPMG Law – Sørlandet

Advokatene Gunnar Steen

Øyvind Sund Lars Gunnar Nag Jens Richard Andersen

Handelens Hus, Rådhusgaten 3, Kristiansand Telefon 38 02 85 00

Spesialister innen skatt, avgift, næringseiendom, M&A og forretningsjuss. Kontakt oss på tlf. 04063 Harry Tunheim, advokat

post@interjuris.no | www.interjuris.no

www.schmidtadvokater.no Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand Tlf +47 38 07 72 10


OMSTILLING

BÆREKRAFTIG BY Kvadraturen i Kristiansand skal bli Norges mest bærekraftige bysentrum. TEKST OG FOTO MARGRETHE SAGA

V

i har sett på hvilke grep vi må ta for at Kvadraturen skal være aktuell som et sentrum for handel også i fremtiden, og bærekraft kom raskt opp som et viktig punkt. Hvordan skal Kvadraturen levere på FNs bærekraftsmål? Her ønsker vi å være i førersetet, sier Heidi Sørvig, daglig leder i Kvadraturforeningen og Gårdeierforeningen. Like før sommeren fikk Kvadraturforeningen innvilget 1,2 millioner kroner fra Kristiansand kommune til oppstart av omstillingsprosjektet «Norges mest ­bærekraftige bysentrum». – Midlene ble bevilget via kommunens «tiltakspakke for næringslivet», i forbindelse med koronapandemien. Pandemien har bydd på store utfordringer, og da må vi omstille oss. Sørvig peker på at butikkene i Kvadraturen har vist både evne og

34 SPENN

vilje til omstilling under pandemien, og håper å dra nytte av dette også når det gjelder en satsing på bærekraft. – Vi er nødt til å være med på omstillingsbølgen når det gjelder bærekraft dersom vi skal være aktuelle for fremtidens forbrukere. Vi vet at det skjer en endring i bransjen fra bare å selge varer til også å være en tjenesteleverandør. Mange har allerede fokus på dette, og vi har mange nisjebutikker og spesialforhandlere i sentrum. Det finnes flere reparatører, og butikker som har egne samarbeid med disse. Vi ønsker at kundene skal være bevisst på bærekraften i dette. Rolf Øygarden er leder for prosjektet, som er et samarbeid mellom Kvadraturforeningen og Gårdeier­ foreningen. – Første del av prosjektet går på å definere hva det faktisk betyr å være et bærekraftig bysentrum. Vi vet at det allerede er mange som gjør mye på bærekraft og miljø i nærings­

«­NÅ ØNSKER VI Å SAMLE ALLE DE GODE ­TILTAKENE» Rolf Øygarden

livet i sentrum, nå ønsker vi å samle alle de gode tiltakene og se hvordan summen av disse kan bli Kvadraturens konkurransefortrinn, sier han og legger til: – Ofte handler det om ulike typer restriksjoner når det blir snakk om bærekraft i bysentrum, for eksempel at man må fjerne parkeringsplasser, men med denne satsingen ønsker vi å se på hvilke muligheter satsning på bærekraft gir for næringslivet. På sikt er tanken at prosjektet skal føre til blant annet et bærekraftsmanifest. – Dette vil vi lage i samarbeid med aktørene, og det skal si noe om hvordan vi skal jobbe og hva vi skal jobbe mot. Et konkret eksempel kan være plastposer. Skal vi ha som målsetting at Kvadraturen skal være fritt for plastposer? Når man er mange sammen vil dette kunne gi en effekt utover den enkelte virksomhet, sier Øygarden.


Vår kunnskap bidrar til et

mer verdifullt samfunn Norconsult hjelper deg å løse de vanskeligste oppgavene gjennom samhandling og teknologiske nyvinninger. Vi bruker BIM som verktøy innen alle våre markedsområder og vi driver bygg- og anleggsbransjen fremover og inn i den virtuelle verden – med moderne kompetanse og innovativ tilnærming. Norconsult har som mål at våre prosjekter skal være heldigitale. Tegningsomfanget skal reduseres, og det stiller høyere krav til nøyaktighet og informasjon i BIM-modellene.

Balanse i regnskapet.

Norconsult AS, H. Wergelands gate 27 4612 Kristiansand, Tel. 38603460

Din økonomipartner

Se våre norske kvalitetskjøkken på strai.no

DITT LOKALE OPPLÆRINGSKONTOR BLI LÆREBEDRIFT GJENNOM OSS Mange unge i Agder leter etter læreplass!

VÅRE BRANSJER

TIP/ Mekaniske fag

Service og samferdsel

Helse og oppvekst

Du kan også ta Fagbrev på jobb gjennom oss VI ER EN LÆREPLASSJEGER

NORSK PRODUKSJON – viktigere enn noen gang

Mer info: Odd-Inge

Lene

Ole Terje

Mone

www.fagsoppsor.no

KRISTIANSAND: Dronningensgate 2 MANDAL: Havutsikt, Gismerøyveien 89

Følg oss på Fagopplæring Sør!


NÆRINGSFORENINGENS NYTT OM NAVN

SONDRE SKRETTING (32) h Aktuell Daglig leder, Vekstra Sør h Utdanning Master i anvendt finans fra Universitetet i Stavanger med støtteprofil i revisjon, bachelor i økonomisk styring fra UiA. Flygelederutdannelse h Tidligere Regnskapsfører hos Vekstra Sør og Ruud Regnskap, Flysikring hos Avinor samt ulike stillinger i Optimera og Partner Tre

KATRIN HEINECKE (48)

JOHANNES G. ANDÅS (30)

h Aktuell Regnskapsfører, Vekstra Sør h Utdanning Musikkpedagog fra Musikkhøgskolen i Tallinn og bachelor i økonomi med spesialisering i regnskap fra UiA h Tidligere SFO-leder i Kristiansand kommune, butikksjef og regnskapsfører for Sørlandet Boligbyggelag

h Aktuell Økonomikonsulent, Pluss-Økonomi h Utdanning Bachelor i økonomi og administrasjon fra BI Kristiansand h Tidligere Kunderådgiver for bank og forsikring i Søgne og Greipstad Sparebank, forsikringsrådgiver av Storebrands produkter, MRB-controller i NOV, dokumentkontroller hos NYMO

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

FREDRIK SKAUG HANSEN (26) h Aktuell Rådgiver, Deloitte Sørlandet h Utdanning Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med hovedprofil i økonomisk styring. Deltager på Gründerskolen i San Fransisco h Tidligere Konsulent hos Deloitte ­Digital og Simployer ///////////////////////////////////////////////////////

BÅRD FOSSLI JENSEN (49) h Aktuell Barnelege og ­veileder i medisinsk kommunikasjon, Foreningen for Barnepalliasjon h Utdanning fra Universitetet i Oslo, spesialist i barnesykdommer. Doktorgrad i lege-pasientkommunikasjon. h Tidligere Har jobbet hos kommunikasjonsavdelingen i Helse- og omsorgs­ departementet i forbindelse med covid-19 ///////////////////////////////////////////////////////

ALICE LØLAND COLLINS (42) h Aktuell Bedriftsrådgiver, DNB h Utdanning Utdannet siviløkonom fra BI Bergen, Western Michigan University og UiA h Tidligere Har jobbet for Nord Pool Clearing, økonomiansvarlig hos Siemens Installasjon og bedriftsrådgiver i Handelsbanken

KATRINE BRUN (42) h Aktuell Seniorutvikler, Unit4 h Utdanning Ingeniør innen industriell elektronikk og påbygging i data, cand.mag. fra Høgskolen i Narvik h Tidligere Systemutvikler hos Gaming Innovation Group og systemutvikler i Ventelo

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

HÅVARD DRANGE (27)

HANNE SWATLAND (33)

h Aktuell ­Revisor, KPMG h Utdanning Siviløkonom fra NHH h Tidligere Produktspesialist hos Sbanken med ansvar for utvikling av obilbetalingstjeneste

h Aktuell Daglig leder, Swatland h Utdanning Fagoversetter h Tidligere Markeds- og informasjonskonsulent hos Kilden, teknisk tekstforfatter hos NOV og profesjonell oversetter i Swatland Translation

///////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////// RONNIE CAU NICKLASSON (34)

ANDREA MOSCA (47)

h Aktuell ­Manager, KPMG h Utdanning Siviløkonom fra Jönköping International Business School h Tidligere Revisor hos RSM Norge og EY samt KPMG i Sverige

h Aktuell Web­ utvikler, Netlab h Utdanning innenfor IT og jus h Tidligere ITutvikler i Trunkholding IT, backend/frontend-utvikler og PHP/Oracle-utvikler samt IT-utvikler i Fideuram Bank

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

Vi forbeholder oss retten til å forkorte den innsendte teksten

36 SPENN


Vi gir retning.


NÆRINGSFORENINGENS NYTT OM NAVN

HELGE JOHANNESSEN (56)

ELISABETH AUSTEGARD LIE (23)

h Aktuell HMSrådgiver, Lund Bedriftshelse­ tjeneste h Utdanning Utdannet sykepleier, ambulanseutøver og tømrer h Tidligere HMS-rådgiver hos Salis Bedriftshelsetjeneste, spesialsykepleier hos Humana barnevern og sykepleier i Kristiansand og Vennesla kommune

h Aktuell ­A ssociate, PwC h Utdannning Mastergrad med spesialisering i finans fra Norges Handels­høyskole h Tidligere Sesongleder i Kristiansand Dyrepark og arbeidserfaring fra Sparebanken Sør

///////////////////////////////////////////////////////

ÅSE STØRKSON (40) h Aktuell Råd­ giver, Bouvet h Utdanning Bachelor i Information Technology fra Queensland University of Technology og prosjektledelse fra BI h Tidligere Prosjektleder og gruppeleder for Business Analysis i NOV og Prosjektleder og Technical Account Manager i Tieto

h Aktuell HMSrådgiver, Lund Bedriftshelse­ tjeneste h Utdanning Markedsøkonom og diverse kurs knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyser h Tidligere HMS-rådgiver hos 3B Fibreglass Norway, HMS-koordinator hos National Oilwell Varco samt HMS/ KS-leder hos Brubakken Truckservice ///////////////////////////////////////////////////////

h Aktuell Customer Success Manager, ­Sharebox h Utdanning Markedsøkonom og Lederkandidat h Tidligere Quality Manager hos Europcar Norge og leder i Circle K ///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

MARIE G. EIDE (40) h Aktuell ­Markeds- og kommunikasjonsrådgiver, Stine Sofies Stiftelse h Utdanning Siviløkonom h Tidligere Kommunikasjonsrådgiver i Gard, informasjonsrådgiver i Agder Energi og rådgiver i Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

REGINA ANDREASSEN (40) h Aktuell Customer Success Manager, Sharebox h Utdanning Master i Business Administrasjon h Tidligere Senior merkevaresjef og senior kategorisjef i Danone ///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

MORTEN HEMSETT (51)

ANNA CAMILLA GRESSETH (40)

SIVERT HENRIKSEN (29) h Aktuell ­Manager, KMPG h Utdanning MA i Accountancy fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland h Tidligere Har jobbet innen revisjon og rådgivning siden 2016 i EY Arendal og RSM Arendal

ESPEN FJELDSGÅRD (30) h Aktuell Regnskaps­ ansvarlig, Strai Kjøkken h Utdanning Siviløkonom med spesialisering i økonomisk styring h Tidligere Revisor i Ernst & Young og kontroller i Broadnet ///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

ANDREAS F. OLSEN (26) h Aktuell ­A ssociate, PwC h Utdanning Bachelorgrad i Informasjonsteknologi ved UiA og Mastergrad i økonomi ved Handelshøyskolen i Agder h Tidligere Revisor i PwC

MARIA-LOUISE H. HENNIG-OLSEN (30) h Aktuell Advokatfullmektig, Advokatfirma Tofte h Utdanning Master i rettsvitenskap ved UiO ///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

Vi forbeholder oss retten til å forkorte den innsendte teksten

38 SPENN


BI campus Stavanger

KUNNSKAP GIR MULIGHETER Når rammene endres er kompetanse og utvikling nøkkelen til morgendagens suksess. Derfor jobber vi på BI campus Stavanger tett med næringslivet i Agder – og tilbyr videreutdanningen som hjelper deg videre, dit du vil. Se alle mulighetene på våre nettsider, og les mer hvordan vi sammen kan forme fremtiden. bi.no/stavangervidere

SØRLANDETS STØRSTE UTVALG AV

NYE OG BRUKTE BILER

Velkommen til nyåpnet bilbutikk i Sørlandsparken! – 5 nybilmerker, over 100 bruktbiler og eget bakeri.

Mobile Sørlandsparken AS Skibåsen 2, Sørlandsparken, 4636 Kristiansand S • Tlf: 38 05 87 00 • sorlandsparken@mobile.no • www.mobile.no


NÆRINGSFORENINGENS NYTT OM NAVN

JOSTEIN BERGE LOG (33)

DAVID SAND GAUSDAL (29)

SVEN ERIK PEDERSEN (43)

h Aktuell ­Manager, KPMG h Utdanning Bachelor fra Norges Handelshøyskole og master i regnskap og revisjon fra samme sted h Tidligere Har jobbet i KPMG siden 2012 i Oslo. Erfaring med børs- og entreprisekunder

h Aktuell Naprapat, NaprapatPluss Sørlandets Idrettsklinikk h Utdanning 4-årig utdannelse på Naprapathögskolen i Stockholm og fagbrev som anleggsgartner h Tidligere Anleggsgartner for Kvarstein Utemiljø, flyarbeider for SAS, maskin­fører for Avfall Sør og Crossfit coach i Norge og Sverige

h Aktuell Leder for økonomi- og adminiastrasjons­ avdelingen, Magne Gitmark & Co h Utdanning Siviløkonom fra HiA h Tidligere Senior Analyst, MHWirth

///////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////// NIBEDITA PAHARI (30) h Aktuell Junior System Utvikler, Knowit h Utdanning Bachelor of technology in computer science og engineering h Tidligere Skolelærer, systemutvikler og systemadministrator for Fisheries Mapping Project og systemutvikler hos Unit4

h Aktuell Distriktsjef, Maskin­ entreprenørenes Forbund h Utdanning Har gått teknisk fagskole og har fagbrev h Tidligere Har jobbet for Consto Sør, Alliansebygg, Kruse-Smith og AFGruppen

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

EIRIK SKAIÅ WIEHE (31) h Aktuell Senior Associate, PwC h Utdanning Sivilingeniør innen industriell økonomi og teknisk ledelse fra UiA h Tidligere Forretningsrådgiver i Sopra Steria Olso ///////////////////////////////////////////////////////

JULIE FALCH (36)

HANNE IHLEN STRØMME (40) h Aktuell Kunde­ senterleder, Nordic Door h Utdanning Bachelor i journali­stikk fra The University of Queensland, Australia h Tidligere Senior Staffing & Recruitment Consultant i Toptemp og flere års erfaring innen ledelse og kunderservice fra Windmill, Kelly Services og Ventelo.

///////////////////////////////////////////////////////

TOMMY HALVORSEN (44) h Aktuell Content creator, Foreningen for barnepalliasjon h Utdanning Sosiologi og historie ved universitetet og har gått journalisthøyskolen ved Høgskolen i Oslo h Tidligere Journalist for Egmont Publishing samt selvstendig næringsdrivende ///////////////////////////////////////////////////////

OLAUG SOFIE TELHAUG (41) h Aktuell Daglig leder, Hamran Snekkerverksted h Utdanning Siviløkonom fra Høgskolen i Agder h Tidligere 15 år i Kvinesdal Sparebank, som rådgiver på personmarkedet og bedriftsmarkedet, samt sittet i ledergruppen ///////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////// LENE ASPHAUG HANSEN (32) h Aktuell ­Manager, KPMG h Utdanning MBA fra Handelshøyskolen ved UiA og MRR fra Handelshøyskolen BI h Tidligere Metoderådgiver for finansiell revisjon i Riksrevisjonen og manager fra PwC Oslo ///////////////////////////////////////////////////////

MICHEL SAXLUND (39) h Aktuell COO, Sharebox h Utdanning Utdannet innen logistikk og har jobbet åtte år i Forsvaret med Operasjon og Logistikk h Tidligere Har jobbet ti år i olje- og gassindustrien ///////////////////////////////////////////////////////

Vi forbeholder oss retten til å forkorte den innsendte teksten

40 SPENN


Brødre skapte

drømmehytta

- Vi er kjempefornøyde med resultatet! Veggplatene ga oss nøyaktig det slette utseendet vi ønsket oss. Man kan ikke se en eneste skjøt her, sier Pål. - Veggene er også mye mer solide enn vanlige gipsplater. Her kan vi henge opp alt fra tunge lerret og overskap uten å bruke plugger, supplerer Sturla.

MILJØVENNLIG SLETT VEGG SKRUFAST BÆREKRAFTIG

Brødrene Pål og Sturla Sundhagen ønsket seg en hytte med rene linjer og slette flater. Da de bygde drømmehytta utenfor Sandefjord falt valget på Huntonit Proff Vegg i kombinasjon med rause vindusflater. Les mer på huntonit.no.


NÆRINGSFORENINGEN PRESENTERER DE NYESTE MEDLEMMENE

BENNY THE ILLUSTRATOR Kongens gate 80, 4608 Kristiansand www.bennytheillustrator.com Daglig leder: Benedicte Jenssen I korte trekk er Benny the Illustrator en illustratør som lager meningsfulle illustrasjoner som forteller historier og viser følelser. Jeg jobber mest med temaer som er viktige å snakke om, som likestilling, mental helse, klimaendringer og mer. Vårt viktigste fortrinn er evnen til å skape viktige visuelle verk som trekker folks interesse. Ved å ha en definert nisje og stil, skiller jeg meg ut i markedet. Jeg jobber mest med redaksjonelle oppdrag, men er åpen for å snakke om andre spennende oppdrag. Vi velger Næringsforeningen for å knytte kontakter og nå ut til det lokale markedet. Jeg jobber mest med internasjonale kunder, men ønsker å bli kjent med det norske markedet.

STERKT MANGFOLD BLANT MEDLEMMENE GIR EN STERK NÆRINGSFORENING

HÅMSØ PATENTBYRÅ Forusparken 2, 4031 Stavanger www.patent.no Daglig leder: Rasmus Gjesing

GIFTY Markensgate 30, 4611 Kristiansand www.gifty.no Daglig leder: Thomas Moen

I korte trekk er vi spesialist i å hjelpe næringslivet med å beskytte deres oppfinnelser, design og varemerker. Håmsø Patentbyrå ble etablert i 1950 og har hovedkontor på Forus mellom Sandnes og Stavanger. Bedriften har 35 ansatte og et høyt kvalifisert rådgivningsteam som representerer sju nasjonaliteter.

I korte trekk er Gifty et lite, teknologisk utviklingsselskap, som har utviklet en optimal måte for bedrifter å selge digitale gavekort gjennom egen hjemmeside. Dette har vi gjort på bakgrunn av den eksplosive veksten av netthandel de siste årene, og etterspørsel fra bedrifter.

Vårt viktigste fortrinn er spisskompetanse innen beskyttelse av immaterielle rettigheter. Vi har bedrifter over hele Norge, samt flere store internasjonale selskap som kunder. Som nordisk partner i det internasjonale IP-nettverket AIPEX kan vi tilby en forenklet forvaltning av store internasjonale IP-porteføljer.

Vårt viktigste fortrinn er at vi er eksperter på gavekortsalg. Vi har arbeidet i flere år for å finne en løsning som gjør det enklest mulig for kunden å ende opp med et kjøpt gavekort etter å ha besøkt hjemmesiden til bedriften.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å komme nærmere eksisterende og nye kunder på Sørlandet.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å være en del av det lokale næringslivet. Vi ønsker også å synliggjøre overfor andre medlemmer at de kan øke omsetningen sin ved å bruke oss som samarbeidspartner.

//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

NMS GJENBRUK Barstølveien 50, 4636 Kristiansand www.nmsgjenbruk.no Daglig leder: Ina Kjøstvedt

MEDIART V/MARIUS LOLAND Bosmyrkollen 2, 4620 Kristiansand www.mariusloland.no Daglig leder: Marius Loland

LIGNATEC Hyllebakken 5, 4622 Kristiansand Facebook: Lignatec Massivtre Daglig leder: André Czelusta

I korte trekk er NMS Gjenbruk et skatte­ kammer for deg som elsker gjenbruk og kloden vår! Vi er Norges største gjenbruksaktør med 51 butikker på landsbasis, samt et eget lysstøperi. Vi er seks ansatte og 2500 frivillige medarbeidere. Hele vårt overskudd går til ideelle formål gjennom Det Norske Misjonsselskap.

I korte trekk produserer jeg reklamefilm, animasjonsfilm og dokumentarfilm. Har jobbet med film på Sørlandet siden 2008. For tiden lager jeg dokumentar om barn og unge i koronatiden, i samarbeid med Barnefilmfestivalen.

I korte trekk leverer vi kundetilpassede, innovative trekonstruksjoner som bygge­ sett eller ferdig bygg til B2B og B2C markedet. Massivtre, limtre, miljøvennlige byggevarer, tilbehør og forbindelsesmidler. Vi leverer til alt fra hytter og eneboliger til butikker og næringsbygg.

//////////////////////////////////////////////////////

Vårt viktigste fortrinn er hyggelige medarbeidere, som alltid byr på en kopp kaffe og en prat når kundene kommer på skattejakt i en av våre butikker. Vi har et rikt utvalg av brukte møbler, klær, ting og tang for deg som er opptatt av sirkulær økonomi og en bærekraftig verden. Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å bli inspirert og dele erfaringer med andre virksomheter i regionen.

42 SPENN

Mitt viktigste fortrinn er at jeg har bakgrunn som journalist og evner derfor kjapt å finne essensen i en historie. Jeg velger Næringsforeningen fordi Sørnorsk filmsenter og Næringsforeningen har tatt nye steg for å integrere filmbransjen og næringslivet. Jeg er medlem for å ta del i denne satsingen.

Vårt viktigste fortrinn er et stort internasjonalt nettverk, unik kunnskap og kompetanse innen moderne trebyggeri. Intern prosjektering og konseptutvikling sikrer korte beslutningsveier, og vi yter rask og eksepsjonell service til kunden. Vi velger Næringsforeningen fordi vi vil utvide vårt lokale nettverk og komme i kontakt med mulige nye kunder og ­samarbeidspartnere.


VI FIKK 142 NYE MEDLEMMER I 2019 WEHUS INSTALLASJON Krittveien 40, 4656 Hamresanden Daglig leder: Bjørn Einar Wehus

KVISLETOPPEN HYTTELANDSBY Kvislelivegen 40, 4748 Rysstad www.brokke.com Daglig leder: Arne Eftestøl

AGDER BRANNSIKRING Ægirs vei 10, 4632 Kristiansand www.agderbrannsikring.no Daglig leder: Roy Storholm

I korte trekk er Kvisletoppen Hyttelandsby et nytt hytteområde på Brokke, bare to timer fra kysten. Du kan bestille en nøkkelferdig, moderne hytte med store vindusoverflater og fantastisk utsikt.

I korte trekk jobber Agder Brannsikring med å oppgradere stålkonstruksjoner og branntetter gjennomføringer i brann­ vegger. Vi jobber på nybygg og etablerte bygg.

Vårt viktigste fortrinn er våre lekre hytter på høyfjellet, hvor det er gode snøforhold. Du får super utsikt og gode forhold for hele familien.

Vårt viktigste fortrinn er at vi leverer god kvalitet på arbeidet vi utfører. Med lang erfaring i bransjen og solid fagkunnskap er vi en pålitelig samarbeidspartner.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi vil synliggjøres i et næringsrettet nettverk, og skape oppmerksomhet om dette nye hyttefeltet.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi tror på nettverksbygging og å bygge relasjoner med nye kunder.

//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

UTLEIEMEGLER SØR Østre Strandgate 46, 4610 Kristiansand www.utleiemeglersor.no Daglig leder: Mikal Fjellvang

YOGAPAUSE Sigrids vei 28, 4633 Kristiansand www.yogapause.no Daglig leder: Rita Louise Haugeland

OTERA INFRA Stemmane 4C, 4636 Kristiansand www.otera.no Daglig leder: Aslak Andersen

I korte trekk er Utleiemegler Sør selskapet som forenkler hverdagen til boligeiere ved å gjøre boligutleie trygt og enkelt. Du gir oss nøkkelen - så ordner vi resten.

I korte trekk tilbyr vi skreddersydde yoga- og strekkeprogram til bedrifter og eventer, både online og fysisk på arbeids­ plassen. Vi er allerede etablert i Oslo med flere faste kunder, deriblant Deloitte. Yogapause ble opprettet av Rita Louise Haugeland, som er yogainstruktør og har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi og, lege, Vegard Jørandli. Vi baserer oss på forskning.

I korte trekk bygger, drifter og vedlike­ holder vi samfunnskritisk, elektrisk infrastruktur. Oteras kjernevirksomhet er å koble samfunnet til kraftkildene. Vi prosjekterer, monterer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer strømsystemer i krevende prosjekter for offentlig og privat virksomhet.

I korte trekk prosjekterer og utfører Wehus Installasjon installasjoner av elektro, brann, tyveri og automasjon i alt fra små servicejobber til større nybygg og renoveringer. Vårt viktigste fortrinn er at vi har en slank organisasjon med fokus på effektivitet, lønnsomhet og kvalitet. Vi velger Næringsforeningen fordi vi har holdt til på Sørlandet i snart 30 år, og vil ha et godt fottrykk her i flere år fremover.

Vårt viktigste fortrinn er at selskapet er byens eneste eiendomsmeglerforetak som kun driver med boligutleie. Utleie­ megler Sør står for kvalitet, tilgjengelighet og leverer alltid det lille ekstra. Med utleie­forsikring, utleiegaranti og lokale eiere med lang fartstid fra eiendom- og entreprenørvirksomhet på Sørlandet sørger vi for at boligen er i trygge hender. Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å lære, bidra og få med oss hva som skjer i næringslivet.

Vårt viktigste fortrinn er at vårt tilbud er for alle uavhengig av fysisk form, fasong og alder. Og det beste av alt: 30 minutter i uka er nok. Vi velger Næringsforeningen fordi de tilbyr en unik innsikt i næringslivet i Kristiansand. Vi ser frem til å knytte kontakt med spennende bedrifter som trenger en yogapause i hverdagen!

Vårt viktigste fortrinn er vår erfaring og spisskompetanse innenfor våre ­fagfelt som gjør oss til en solid og attraktiv partner for kunder som krever komplette eller komplekse leveranser utført på riktig måte. Vi velger Næringsforeningen fordi vi tror at vi kan få til enda mer ved å bli bedre kjent med aktuelle leverandører og samarbeidspartnere i vårt eget nærområde.

SPENN 43


Oransjefrokost med orgelbrus TEMA: Arbeid bygger fellesskap Fredag 6. november kl. 8 – 9.30

Se program på Nikr.no

Nokas har byttet navn til Avarn Security. Trygghet og sikkerhet er fremdeles vårt viktigste fokus. Kontakt Helge Konradsen i Agder: 915 78 661 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NÆRINGSFORENINGENS HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

Malco leverer tjenester innen malerarbeide, flytsparkling, gulvlegging, epoxy- og industribelegg. Ta kontakt og vi garanterer en kvalitetsmessig utførelse!

38 00 21 90

www.malco.no


Når du kjører elektrisk er vi med på turen. Glencore Nikkelverk er en viktig del av det grønne skiftet. Vår nikkel brukes i grønn teknologi over hele verden, blant annet i batterier for el-kjøretøy. For mer informasjon se nikkelverk.no

I enden av en god relasjon skapes gode forretningsmuligheter. nordicarenasor.no SYNERGI

LEADS

KOMPETANSE BUSINESS TO BUSINESS

MARKEDSFØRING SALG

Nordic Arena Sør – en profesjonell B2B arena på Sørlandet Gå inn på nordicarenasor.no eller ring Terje Normann Johanssen på 419 17 500 for mer informasjon. Hold deg oppdatert på facebook.com/nordicarenasor


Illustrasjon: Anette Pettersen

SPALTISTEN

KUNSTEN Å LATE SOM Skal Kristiansand bli en samlende regionhovedstad er det noe vi må snakke om.

P

å et møte om Kristiansand som regionhovedstad i september, beskrev nyhetsredaktør i Agderposten, Katrine Lia kulturforskjellene mellom Kristiansand og Arendal: «Businessnettverk er selvsagt viktig, men det blir snakket i Arendal om at det er noen kulturforskjeller mellom Arendal og Kristiansand som handler om menighetslivet. At det er noen koblinger mellom næringsliv og menighetsliv som kan være vanskelige å forholde seg til når en kommer østfra.» Det svir når noen fra Arendal sier det, men ellers visste vi dette fra før. Omdømmekostnadene er velkjent for mange av oss. Min bergenske kone er for tiden ganske forbanna over utsiktene til at ungene våre kan bli dratt med på kristne ungdomsklubber: «Hadde jeg visst dette – ville jeg aldri gått med på å flytte hit». Samtidig kan klisjeen om menighetslivets knugende innflytelse være tilslørende: De kristne mot

46 SPENN

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«DET ­MANGLER IKKE PÅ FORSØK PÅ Å ÅPNE BYENS ­NETTVERK»

de andre er bare den største av en konstant strøm av oss-mot-dembipolariteter som farger byens indre liv og bremser vår evne til forandring. Det mangler ikke på forsøk på å åpne byens nettverk og skape mer mangfoldige meningsbrytninger i de ulike prosessene som byen og dens befolkning styrer etter. Cultiva og Sørlandsnyhetene er kanskje de to mest omtalte eksemplene på dette. Bak Cultiva lå en ambisjon om byutvikling tett opp til det som forventes av en regionhovedstad: delingskultur, tillit og det å spille hverandre gode. Men styret som ble valgt i Cultiva ville gjerne bruke masse penger på kultur, men helst ikke at de rare kunstnerne plaget folk for mye – så de begynte å fomle med en velmenende, men avspor­ ende strategi om å satse på barn og unge. At det var avsporende, er noe det nye styret i Cultiva selv konkluderte med noen uker før Lia presenterte sine tanker. Andre byer har fått en nett­avis nummer to slik som «Nidaros»

i Trondheim eller «Itromsø» i Tromsø. Kristiansand fikk en anonym gjeng som kjemper mot det de mener er de anonyme nettverk. Et slags nyhetssted som mener Fædrelandsvennen forteller løgner, så i stedet lager de sine egne. Folkene bak Sørlandsnyhetene var tilfreds med å lage et støyende blanda­kor for godt voksne. Når Kristiansand beskyldes for manglende raushet og likegyldighet for det som skjer andre steder i regionen, er det en fattig trøst at Kristiansanderne er på nøyaktig samme viset mot seg selv. Men der Arendal i stedet kan rette blikket mot Oslo og utlandet, så må Kristiansand leve med seg selv. Hele tiden.

Bent Sigmund Olsen Spaltist


NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

MÅLENE VÅRE

PÅ KONTORET

• Viktigste møteplass

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Foto: Liv-Unni Tveitane

• Næringspolitisk pådriver • Samspill om kompetanse • Styrke regionen //////////////////////////////////////////////////////

OM NIKR • Vi har 1070 medlemsbedrifter i ­K ristiansandsregionen • Vi gjennomførte 90 møter/­ seminarer/konferanser i 2019 • 54 prosent av medlemsmassen var innom disse møtene

Trond M. Backer Administrerende direktør trond@nikr.no 991 17 500

Ingrid Michalsen Leder kommunikasjon og utvikling ingrid@nikr.no 473 93 279

Roar Osmundsen Næringspolitisk leder roar@nikr.no 412 44 323

Margrethe Saga Redaktør margrethe@nikr.no 951 29 884

Odd-Arild Skonhoft Salgs- og markedsleder oas@nikr.no 905 61 799

Lotte Blom van der Male Salgs- og markedskonsulent lotte@nikr.no 489 94 267

Ingrid S. Høibo Arrangementsleder ish@nikr.no 977 42 078

Anne Marit Thomassen Økonomi- og administrasjonsansvarlig anne_marit@nikr.no 489 97 734

Gunnar Kulia Prosjektleder Lillesand gunnar@nikr.no 901 46 597

• Vi har følgende ressursgrupper: Infrastruktur og byutvikling Ressursgruppe Region Vest Women in Business Bærekraftig omstilling Transport og logistikk

VI SKAL BLI NORGES MEST ATTRAKTIVE NÆRINGS­ REGION

NÆRINGS­FORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN Postboks 269, 4663 ­K RISTIANSAND Besøksadresse Dronningensg. 2A 4610 Kristian­sand t +47 992 38 000 f +47 38 12 39 79 e post@nikr.no Åpningstider 08.30–15.30

Helena Frustøl Prosjektkoordinator helena@nikr.no 958 08 638

SPENN 47


Avsender: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Postboks 269 4663 KRISTIANSAND

VI SIER IKKE AT VI HAR ÅRETS JULEGAVE...

JAGUAR

MEN... JAGUAR I-PACE FÅR DU NÅ FRA 599.900,JAGUAR I-PACE - LIMITED EDITION Kun tilgjengelig frem til 31. desember 2020, og tilbys i tre ulike utstyrsvarianter; Prime, Advanced og Sport. Kampanjemodellene inkluderer det nye Infotainment systemet Pivi Pro, 3-fas lading for enda raskere hjemmelading, Samt 4G Wi-Fi hotpot. I-PACE Limited Edition gir deg inntil 470km rekkevidde (WLPT), permanent firehjulstrekk og de samme sportslige ytelsene som gjorde I-PACE til årets bil i verden 2019. VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING AV DIN NESTE BIL!

Barstølveien 3, Sørlandsparken | Tlf 976 56 000 | britishcars.no

Profile for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

SPENN 5/2020 - Magasinet for deg i næringslivet  

SPENN 5/2020 - Magasinet for deg i næringslivet  

Profile for spenn
Advertisement