SPENN 4/22

Page 1

DYRLEGEN
LADING UTVIKLET PÅ UIA Slik er kampen om arbeidskraften BLIR HUN ELLER DRAR HUN? 22 04
ASKO-DIREKTØREN JENS OVE KLEV
BEST
HEST LETT

Innflytning Q1 2023

Vi bygger nå vårt første kontorbygg i massivtre. Vi satser på bærekra ige bygg som alle sertifiseres e er strenge klima- og miljønormer. Det er allerede signert leiekontrakter med flere store selskaper.

Ønsker din bedri å være en del av et toneangivende teknologisk miljø sentralt i Kristiansand, ta kontakt med vår eiendomssjef Fredrik Andresen på 90 96 01 09.

QR-kode.

Se mer på www.lumber.no eller scann
HEADLINE HEADLINE FLERE LINJER Sub head skrives her Fuga. Ficim que volo qui temque omnimenimpor sandipi caepererit fuga. Ectorestem ist endentius ut eos eum, numqui dolo mint fugia aut velit, suntore ressequam faccupta quias remquaest posam fugitae et hilit esciis as doloribus. El magnatus autem fuga. Dis sequunt quo tor acea conserum quaepro quatem eate doloreh enimet fugitatquis magnatium solupta estrum labo. Luptatus accuptates et EN REN FORNØYELSE Gi en bærekraftig opplevelse denne julen. N Y T T ÅRSKONSERTEN A M ADEUS S I S T E R A TC DAGFINNLYNGBØ
KILDEN.COM HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE SAMARBEIDSPARTNERE
RESTAURA N T FRIHAVN

Sørlandets attraktivitet

Sørlandet må skape rundt 2000 nye arbeidsplas ser i året i privat sektor frem mot 2030, ifølge tall fra NHO. I tillegg til nye arbeidsplasser, trenger vi mennesker til å fylle disse jobbene. Da må vi være offensive og fange opp de nyutdannede før de forsvinner. En fersk undersøkelse viser at vi må bli bedre til nettopp dette. Samarbeid mellom utdan ningsinstitusjoner og næringsliv blir viktigere. Det blir også synliggjøring av hvilke muligheter som ligger i landsdelen. Maiken Græsli McNeill, leder for Næringsforeningens ressursgruppe for nettverket U40, mener Kristiansand er stor nok for nyutdan nede og tilflyttere, men ikke større enn at man har gode muligheter til å markere seg. Det handler også om å skape et attraktivt byliv. UiA-student Eiril Eliassen Weidemann har intervjuet personer i alderen 25–35 år i sin masteroppgave med tittelen «Hvor skal jeg bo?». De forteller at urbane møte steder og kulturtilbud må være tilpasset deres alder. Det dreier seg om å skape en gravitasjonskraft mot Sørlandet. I denne utgaven av SPENN kan du lese om hvorfor arbeidsgivere bør satse både på nyut dannede, men også mennesker med annen relevant kompetanse. Vi må tørre å sette regionen på kartet og vise hva vi er gode for, mener hodejeger Janne Siri Horne i Headvisor. For det er ikke tvil om at det skjer mye spennende i næringslivet i regionen. Jobben vår fremover er å vise det frem.

HÅKON A. REPSTAD

Ansvarlig redaktør

4 SPENN VELKOMMEN TIL MAGASINET SPENN
36 / YRKET MITT / Veterinær / Bjørg Siri Svendsen ved AniCura Dyresykehus Sørlandet tar vare på både dyr og mennesker.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Liv-Unni Tveitane
22 / PROFILEN / Jens Ove Klev / Asko-direktøren er ekstrovert, kjapp i replikken og full av konkurranseinstinkt. Møt ham i profilen.
Foto:

10 / LEDERPRATEN / Ingvill Mykland / – Det mest givende med jobben er å få bidra til det grønne skiftet.

Foto: Nico Hagen

innhold

06 På Sørlandet 08 På møte 09 Stafettintervjuet 10 Lederpraten 12 Hovedsaken 20 Fem ting du bør vite 22 Profilen 26 NiKR mener 28 Bedriften 34 Gründeren 36 Yrket mitt  40 Nye medlemmer 46 Spaltisten 47 Om næringsforeningen

28 / BEDRIFTEN / Skanbatt / Da det vel etablerte bilverkstedet på Rigetjønn begynte å importere batterier, ble grunnlaget lagt for en ny forretningsidé. I dag er Skanbatt landets største total leverandør av batterier.

SPENN

19. årgang

Ansvarlig redaktør Håkon A. Repstad Redaktør Heidi Løland-Andersen/ Tekststudio

Tekst og foto Jan Frantzen, Hilde Eskild/Tekststudio, Roar  Osmundsen, Lotte Blom van der Male, Odd-Arild Skonhoft, Erling Slyngstad-Hægeland, Paul Richardsen

Forsidefoto CharlieChesvick/iStock Design Lyche Design

Trykk Synkron Media Opplag 6300

Annonser Anne Marit Thomassen tlf. 48 99 77 34

Materiellfrister og priser se nikr.no SPENN følger prinsippene i Redaktørplakaten

Utgiver Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) Kristiansand Chamber of Commerce tlf. 99 23 80 00 www.nikr.no

SPENN 5
12 / HOVEDSAKEN / Ny i arbeidslivet / Kan man som ung og nyutdannet finne drømmejobben på Sørlandet? Les hva studentene selv mener om mulighetene etter endt utdannelse.
//////////////////////////////////////////

KORT&GODT

STATUS BÆREKRAFT

Undersøkelsen Løypemelding Bærekraft, viser at dagens bærekraftsarbeid i størst grad motiveres av omdømme og krav. De mest sentrale utfordringene for arbeidet med bærekraft er manglende kapasitet og kompe tanse, samt at virksomhetene ikke ser bærekraftige investerin ger som lønnsomt. 63 prosent av de spurte virksomhetene for teller at de jobber strukturert med bærekraft. 43 prosent sier at de rapporterer eksplisitt på bærekraft. Blant dem som rap porterer på bærekraft, er det fra fjorårets undersøkelse en økning fra 16 prosent til 34 pro sent som rapporterer i årsrap port eller integrert årsrapport. Dette viser at flere jobber mer målrettet og strukturert enn tidligere.

Kilde: Løypemelding Bærekraft

///

NORGES RIKESTE

Kapital har gitt ut årets liste over Norges 400 rikeste. Det er kun 48 kvinner på listen, og kvinnene opptar dermed 12 prosent av listen. Til sammen forvalter disse kvinnene sju pro sent av verdiene. Første kvinne på listen ligger på 29. plass. Lis ten tilsier at de rikeste har blitt rikere. Den samlede formuen til de 400 rikeste har økt med rundt 88 milliarder kroner siden i fjor. For å være med på årets liste måtte man ha en formue på 1,2 milliarder eller mer.

Kilde: Kapital og TV 2 ///

Satser på kompetanse

Utenlandsstipendet ga Håkon Ruud (24) mulighet til å ta drømmestudiet i Israel.

Nå skal flere motiveres til å ta med seg kompetansen hjem til Sørlandet.

«Unge lovende Sørlendinger» er programmet som skal stimulere unge sørlendinger til å kva lifisere seg for morgendagens næringsliv. Det ble lansert i fjor, av Stiftelsen Christianssands Børs og Sparebanken Sør, og er tiltenkt ungdom som vil ta en master innen merkantile eller tek niske fag ved et av Europas eller USAs ledende universiteter eller høyskoler. Hvert år deles det ut inntil fem stipender til en verdi av 200 000 kroner, fordelt på 100 000 kroner per år.

Det første stipendet ble delt ut i 2021, til Håkon Ruud (24) fra Flekkerøy. Han gjennom fører nå masterstudier i fysikk på Hebrew Uni versity of Jerusalem.

– Jeg ble veldig glad. Som student i Israel har jeg ikke tillatelse til å jobbe i landet, så det lar seg ikke gjøre med ekstrainntekter ved siden av studiene. Jeg hadde heller ikke tid til sommer jobb i Norge, siden det ble forventet fra veilede ren min at forskningen skulle starte så fort jeg var ferdig med eksamen i midten av juli. Derfor er det veldig flott med den ekstra økonomiske støtten, forteller Ruud.

Mastergraden han tar er normert til to år. Ruud har fått utbetalt halve stipendet, og mot-

tar resten av beløpet gitt at han fortsetter studieløpet.

Neste frist for å søke er 1. desember.

– Jeg tror helt klart dette er et insentiv som vil motivere flere til å studere i utlan det. Det finnes mange flinke fagmiljø uten for Norge som det er viktig å dra nytte av, så dette synes jeg er bra, sier han.

Kandidatene må komme fra Kristiansand eller en av nabokommunene, og ha et ønske om å ta master utenfor Norge. De må dess uten se for seg å komme tilbake til lands delen etter gjennomført utdanning for å dra nytte av kompetansen i virksomheter lokalt.

Administrerende direktør i Næringsfore ningen, Trond M. Backer, mener det er viktig å løfte fram ordninger som gir gode ringvirk ninger for landsdelen.

– Dette er et stipend som motiverer unge talenter til å dra ut i verden, men som samti dig vil gi merverdi for vår region på sikt. Slike prosjekter er med på å stimulere til kompe tansevekst i landsdelen, sier Backer.

6 SPENN NÆRINGSLIVET PÅ SØRLANDET
//////////////////////////////////////
Foto: Privat
Tress
Håkon Ruud (24) fra Flekkerøy har hatt godt utbytte av stipendordningen. Bildet er tatt ved Hebrew University of Jerusalem hvor han nå studerer.
Illustrasjon:
Design
SØRLANDSPARKEN TOYOTA SØR Stemmane 2 38 05 60 00 toyotasor.no *Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 9 760,-. og nasjonal serviceavtale på 11 941,-. Privatleie eks. Toyota bZ4X Active 2WD: Startleie/etabl.gebyr 84 592,-. Md. leie: 4 355,- og totalpris: 241 372,- vil variere med rentenivået. 3 år/45 000 km. Priseks. Billån v/35 % egenkapital: Nom. rente 3,95%, Eff. rente 6,43%, 150 000 o/5 år. Etabl.geb. 3 444,-. Totalt 175 047,-. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: 0. Rekkevidde er WLTP standard, gjelder 2WD og kan påvirkes av eksterne forhold og kjøremønster. Priser gjelder fra 01.10.2022. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil. HELELEKTRISKE TOYOTA bZ4X KONTAKT OSS FOR PRØVEKJØRING AV Pris: 457 900,-* Privatleie: 4 355,-/md* Kampanjerente 3,95%* Startleie: 80 000,TOYOTA bZ4X ACTIVE 2WD • Leveres som både 2WD og AWD • Bagasjerom på opptil 452 liter • Klasseledende SUV off-road egenskaper • Opptil 511 km rekkevidde* • Lading til 80% kan gjøres på rundt 30 minutter med 150 kW hurtiglading (CCS2)* Pris: 484 900,-* Privatleie: 4 620,-/md* Kampanjerente 3,95%* Startleie: 80 000,TOYOTA bZ4X ACTIVE AWD • XMODE - forbedrer ytelsene ved ulike vei- og kjøreforhold • Nokian vinterhjul og metallic lakk inkludert i pris!

Liv Eva Kirkesæther (i midten) og Heidi Løland-Andersen (t.h.) er begge gründere av firmaer som leverer tekst og innhold. Begge holder dessuten til i Lillesand, hvor WiB-samlingen i okto ber gikk av stabelen. Her er de to i samtale med Næringsforenin gens Ingrid Michalsen.

– Vi må tørre å ta plass

Da Liv Eva Kirkesæther etablerte seg som kvinnelig gründer på Sørlandet ble hun møtt med mange bekymringer. – Det irriterer meg, sier Ordklang-innehaveren.

«Gründerlivet har på kort tid gitt meg en følelse av mening og livsglede. Jeg jobber mye mer, men det føles ikke som jobb.»

Kirkesæther holdt foredrag om sine erfaringer som kvinnelig gründer, under et fullsatt WiBmøte på Hotel Norge i Lillesand. Over 70 kvin ner deltok på arrangementet.

– Jeg har blitt møtt med mange bekymringer rundt hvordan jeg skal klare meg, og hvordan jeg tør. Særlig fra godt utdannede menn med egne forretninger selv. Det irriterer meg – som om det er en forventning om at man skal gå dunken før man har begynt, og som indirekte indikerer at man ikke er kompetent til det man skal drive med, forteller Kirkesæther.

Under en panelsamtale med Tekststudio-inne haver Heidi Løland Andersen fortalte hun litt om hva hun har lært.

– Man må være oppmerksom på at man ikke går rundt og tenker at man er dårligere enn andre. Ydmyk mener jeg alle bør være. Men det er en himmelvid forskjell på sunn ydmykhet og å være selvutslettende. Vi må tørre å ta plass, sier Kirkesæther.

Hun vil helst snakke mer om hva gründerlivet gir, fremfor hva utfordringene er.

– Og gründerlivet har på kort tid gitt meg en følelse av mening og livsglede. Jeg jobber mye

mer, men det føles ikke som jobb. Det tror jeg er bra for fysisk og mental helse.

Fleksibilitet i hverdagen og tid til å jobbe kreativt med skriving, har vært viktige moti vasjonsfaktorer for gründeren.

– Jeg har også et klart mål om å skape arbeidsplasser i et sunt og skapende arbeids miljø der alle har det bra og gleder seg til jobb. Dette brenner jeg for: Mer fleksibilitet og per sonlig tilrettelegging.

WiB-nettverket er for alle kvinner i nærings livet som har lederansvar eller ambisjoner om å få det på sikt. Leder for strategi og utvik ling i Næringsforeningen i Kristiansand, Ingrid Michalsen, mener det er mye å lære av Kirke sæthers erfaringer.

– Vi trenger flere kvinnelige grundere, fordi de kan bidra med nye løsninger og ideer. Det er langt flere menn enn kvinner som starter egne foretak, og når en hører Kirkesæthers erfarin ger ser man jo også at hun har blitt møtt med en del utdaterte og konservative holdninger. De må vi til livs, sier Michalsen.

Håkon A. Repstad

8 SPENN NÆRINGSLIVET PÅ MØTE
Foto: Techpoint

VISSTE DU AT?

Blant personer som har en eller flere funksjonsnedsettelser er det en betydelig lavere andel sysselsatte enn i befolkningen ellers, melder SSB.

FAG OG FOLK

Liv Iversen Heath, NES Advantage

1Hva er det viktigste dere gjør på jobb? – Gjennom våre sosialpsykologiske bril ler ser vi mennesker i grensesnit tet mellom kompetanse, personlig profil og bedriftsprofil. Det mest bærekraftige vi investerer i er men nesker. Vi jobber med å korrelere kompetanse, evne og vilje inn i rik tige posisjoner hos våre kunder.

2Hva er en god arbeidsdag for deg? Koble opp PC, hente kaffe, ha en fin prat med kolleger, og nyte utsikten. Vi sitter med tean i tanga her på Dvergsnes. Jeg elsker den gode samtalen mellom eksterne ressur ser og interne ledere og medarbei dere hos våre kunder.

3Hvem eller hva har gjort mest inntrykk på deg i det siste? – Her om dagen hadde vi en dialog med en fra Midtøsten. Han hadde et forretningshode uten sidestykke, hadde jobbet seg opp og frem i grensesnitt, som flere av oss aldri tenker på at eksisterer, samtidig som mange faktorer jobbet mot ham. Jeg kjente veldig på hvor heldige vi er i vår del av verden.

4Hvem for tjener skryt? – Uansett ver densdel, etnisitet, kultur eller kjønn, job ber min kollega Julie Wannebo utrettelig for at de som ansetter ser bærekraften i mang fold. Senest forrige uke jobbet hun inn en asyl søker. Jubelhylet i telefonen da hun overleverte nyheten til kandidaten gjør meg fremdeles rørt.

5Hvem gir du stafettpinnen videre til? – Den gir jeg til Anette Robstad i Scantrade .

APPEN

BANKID

BankID på mobil skal erstattes av BankID på app, enten vi liker det eller ei. Appen skal sørge for ras kere og sikrere innlogging til banktjenestene dine, og er allerede nå tilgjengelig for kunder i en rekke banker.

Åsmund Mjåland Advokatfirma Wigemyr & Co

Legge til rette for langsiktige etable ringer i vår region. Slike etableringer bidrar igjen til gode bomiljø, et attraktivt arbeidsmarked og verdiskapning i Agder. Forutsigbarhet fra beslutningstakere er avgjørende

Bærekraft. Samtidig som klima og miljø ofte er hovedfokus, er trygge og sunne arbeidsforhold en sen tral del av dette. Åpen hetsloven som trådte i kraft i år vil være med på å bidra til et økt fokus på området.

Holde handelen i gang. Fint om alle som har muligheten, kan bruke butikker og håndverkere i nær området. Det er viktig nå som alt bremser opp!

Inkludere dem som står utenfor arbeidslivet – og spesielt de unge. Vi må se på hvor dan teknologi kan bru kes som hjelpemiddel for å klare arbeidsopp gaver, men også hvilke nye arbeidsoppgaver som oppstår gjennom teknologi.

SPENN 9
/////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FIRE
NÆRINGSLIVET ,
I
HVA SYNES DU ER DEN VIKTIGSTE SAKEN PÅ SØRLANDET NÅ, OG HVORFOR? Camilla Fiskaa Jens Eide Helge Gausdal HG-Bygg Lene M. Liodden Mechatronics Innovation Lab

INGVILL MYKLAND (43)

Stilling Konsern direktør for tekno logi og innovasjon i Agder Energi. Blir konserndirektør for teknologi, innova sjon og sikkerhet i nye Å Energi. Fra Kristiansand. Opprinnelig fra Sandnes

Bakgrunn Utdan net sivilingeniør ved NTNU, etterut danning fra BI. Har tidligere arbeidet i  Nortura samt vært leder for Supply Chain-området i MHWirth.

TRE PRINSIPPER FOR LEDELSE

1 – Sett tydelig retning og ha tro på at de som er tettest på også finner de beste løsningene

2 – Skap godt samarbeid på tvers av fagområder.

3 – Driv endringer og vær tro mot dine verdier.

Ingvill Mykland er konserndirektør for teknologi og innovasjon i Agder Energi. Hun brenner for å styrke regionen og å skape nye, bærekraftige løsninger i energibransjen.

– VI HAR GODT AV Å TENKE PÅ FORBRUKET

Hvordan er det å sitte i konsernledelsen i Agder Energi når det er strømkrise? – Vi kjenner også på at det er en strømkrise, og det er vondt at det går så mye ut over folks privatøkonomi. Det er viktig å finne gode ordninger både for privatpersoner og bedrifter. Det er jo slik at mesteparten av vårt overskudd går tilbake til stat og kommuner, og det å gjøre en omfordeling av de midlene er viktig, slik at det ikke går ut over folk flest.

– Tror du folk tenker at dere er de eneste som tjener på denne krisen? – Jeg tror flere og flere ser at mye midler går tilbake til samfunnet igjen, men både LOS og andre strømselskap får nok en del tilbakemeldinger. Men det er en balansegang her. Det er ikke bra at strømprisene er så høye som nå. Samtidig har vi litt godt av å tenke på hvor mye vi bruker. Energieffektivise ring kan være et fint tiltak.

– Du har konsernansvar for sikkerhet og bered skap. Hvordan opplever du det i disse tider? – Jeg lever godt med det. Vi har ansvar for å produsere og levere strøm til samfunnet slik at det skal fungere, og derfor har både fysisk og digital sikkerhet alltid høy este prioritet hos oss. Vi følger den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa tett og vi har jevnlig kontakt med relevante myndigheter.

– Hva er det mest givende med å jobbe med teknologi på dette feltet? – Veldig mye av det vi holder på med i dag handler om digitalisering, nye modeller og nye produkter som vi utvikler selv. Dem bruker vi til å skape endring i bransjen, og noe av det mest givende er å bidra til det grønne skiftet. Å få skape noe nytt. Vi er

mye ute og ser hva andre gjør, både i egen bransje og i andre bransjer vi kan lære av.

– Hva vil være annerledes for strømkunder om fem år fra nå? – Jeg tror det vil bli mye mer automatisert styring av hjemmet. Vi har teknologi som passer på at huset er varmt nok, at det er varmt vann på tanken og at bilen er ferdig ladet når vi trenger den, og i tillegg tar hensyn til strømprisen til enhver tid. Det tror jeg blir den største endringen for folk.

– Hvordan vil du beskrive din lederfilosofi? – Jeg tror på tydelige mål og involvering. Samarbeid på tvers. Det handler om å sette sammen skarpe teknologer og forretningsressurser som virkelig kan faget og forstår kraftbransjen. Vi skal være Nordens mest fremtidsret tede selskap innen fornybar energi, og da må vi teste ut ting før de fleste andre gjør det – eller se på ting som andre har testet ut, og vurdere alternative bruksområ der. Min rolle er å passe på at vi holder farten oppe og går i riktig retning.

– Du brenner for å styrke regionen vår. På hvilken måte? – Vi ønsker å vise at det finnes mange spennende jobbmuligheter i regionen, også for teknologer. Vi må spille på lag. Blant annet derfor ønsker vi i Agder Energi å være med på å styrke de gode initiativene som allerede finnes. Vårt engasjement i Techpoint-konferansen er et eksempel på det. Sørlandet er et sted hvor man kan kombinere familie og spennende jobb. Jeg får ofte spørs mål om man kan ha en slik jobb og samtidig ha familie, og det kan man definitivt. Det bør ikke være annerledes for kvinner, men det er mindre vanlig her. Derfor er det viktig å vise at det går an.

10 SPENN LEDERPRATEN
TEKST JAN FRANTZEN FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND
SPENN 11 INGVILL MYKLAND
MIN ROLLE ER Å PASSE PÅ AT VI HOLDER FARTEN OPPE OG GÅR I RIKTIG RETNING – Ingvill Mykland

JAKTEN PÅ STJERNENE

Ny teknologi, ny kompetanse, nye markeder og nye miljøkrav. Det er en tid med raske endringer, og kampen om arbeidskraften er tøff.

TEKST JAN FRANTZEN FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND
Illustrasjon: Santima studio/iStock

Eiril Eliassen Weidemann har skrevet masteroppgave om hva som gjør at nyutdannede bosetter seg der de gjør.

Kristiansand har et litt dårlig rykte når det gjelder jobb muligheter. Dessverre, sier tidligere UiA-student Eiril Eliassen Weidemann.

Hun leverte tidligere i år masteroppgaven «Hvor skal jeg bo?». Med Kristiansand som utgangs punkt undersøkte hun hvilke faktorer som påvirker unge voksnes valg av bosted. Wei demann intervjuet 12 personer i alderen 25–35 år, med ulik tilknytning til byen.

– Spesielt sisteårsstudentene så mørkt på å få jobb i Kristiansand. De opplevde at det lå få jobber ute, men også at det som var utlyst krevde mange års erfaring. Det stemmer godt med min egen erfaring, sier Weidemann.

– Noen bedrifter er «på», og tilbyr plasser til nyutdannede, kanskje spesielt innen tek

niske fagfelt. Men vi trenger flere som tenker sånn. Og ansvaret ligger like mye hos utdan ningsinstitusjonene. Det må gå begge veier, sier hun. Og mener samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i byen bør bli bedre om man skal holde kompetan sen i regionen.

Møtested for de under 40. – Mange stu denter begynner tidlig med å se seg om etter jobb. Og mange av disse glipper fordi andre regioner lyser ut stillinger tidligere.

Det sier Maiken Græsli McNeill, til daglig markedssjef i SmartOrg og nå også leder for ressursgruppen i nettverket U40, som ble lansert i Kristiansand i september.

– Vi har en del bedrifter som kanskje ikke forventer at man søker jobb før man har fullført utdanning. Om de begynner å tenke et halvt år frem i tid, kan de kapre mange av

14 SPENN TEMA
Maiken Græsli McNeill

MAN KAN GJØRE DET BRA I EN STORBY, MEN DERSOM MAN ER FLINK I KRISTIANSAND KAN MAN BLI EN STJERNE

de unge stjernene som flytter dit hvor job bene er, sier McNeill.

Hun mener regionen må bli flinkere til å tydeliggjøre hvilke muligheter som finnes i landsdelen, og at det faktisk ikke er sånn at en må å flytte til Oslo for å få fart på kar rieren.

– Man kan gjøre det bra i en storby, men dersom man er flink i Kristiansand kan man bli en stjerne. Byen har perfekt størrelse når man skal inn i arbeidslivet. Her er stort nok til å ha masse spennende muligheter og mennesker, men ikke større enn at man kan markere seg. Dessuten ligger vi foran når det gjelder mange spennende felt, for eksempel havvind og reiseliv. Mange har ambisjoner, og prøver å få det til før andre klarer det, mener hun.

Nettverket U40 skal være de unges taler stol og kommunisere hva som bør gjøres for å skape en attraktiv region for unge arbeids takere. Én måned etter lansering var det allerede 130 medlemmer.

– Det er ikke så mange unge arbeidstakere som er synlig i næringslivet i regionen. Vi ønsker å lage en arena hvor de kan bli kjent med likesinnede og utvikle seg videre. Vi vil at studentene skal bli her, og at utflyt tede sørlendinger skal se at det skjer mye på Sørlandet, sier hun, og påpeker viktig heten av at næringslivet ser til utdannings institusjonene som finnes i regionen.

– Bedriftene er positive til det vi skaper her og ser mulighetene som ligger i det. Mange mellomledere og ledere har nok vært i samme situasjon som dagens unge, og kjent på at de kunne trengt et slikt nettverk, sier McNeill.

Vil vise frem bredden. Tilbake til Weide mann og hennes undersøkelser. Et av de viktigste poengene som trekkes frem er viktigheten av møtesteder for unge. Og her kommer Kristiansand dårlig ut, i alle fall

sammenlignet med hovedstadens restau ranter, kafeer og utesteder.

– Nesten alle informantene hadde et for hold til Oslo, og savnet variasjonen og de unike stedene der, forteller Weidemann. Som legger til at mange til en viss grad opp fatter Kristiansand som en litt treg, konser vativ sørlandsby.

– Mange sier at vi ikke kan sammenligne oss med Oslo, og det er jo sant. Men det er viktig å ta dette seriøst, og faktisk tenke på at vi konkurrerer med Oslo i å tiltrekke kompetanse. Muligheten for kule, urbane møtesteder samt et godt kulturtilbud var det mange av informantene som trakk frem. En del savnet steder som var tilpasset deres alder, sier Weidemann.

U40 vil også ha fokus på det sosiale aspektet, forteller Maiken Græsli McNeill.

VISSTE DU AT?

U40 er et nettverk for unge arbeids takere uavhengig av kjønn, legning, livssyn eller nasjo nalitet. Du finner dem blant annet på Facebook.

U40-nettverket ble lansert på Kick Scene i september.

SPENN 15 NY I ARBEIDSLIVET
– Maiken Græsli McNeill

VISSTE DU AT?

Innen 2025 skal

PwC vokse med over tusen nye ansatte i Norge.

– Det er opp til kafeene og utestedene å gjøre seg attraktive som møtested for målgruppen, men vi skal undersøke om vi sammen med medlemmene og virksomhe ter i byen kan bidra til dette. Til en viss grad tror jeg at det handler om å gjøre tilbudet mer kjent. Det skjer veldig mye bra og spen nende i byen når man bare vet hvilke steder man bør oppsøke. Vi må bli flinkere å vise frem bredden i det Kristiansand har å tilby, sier hun.

Stiller nye krav. I Gravane i Kristiansand ligger kompetansehuset PwC, som rommer en rekke ulike fagfelt. Her jobber teknolo ger, revisorer, rådgivere og advokater side om side, og innen 2025 skal selskapet vokse med over tusen nye ansatte i Norge. Det betyr mange nye arbeidsplasser også i Agder.

– Det er allerede en kamp om de beste hodene, og arbeidssøkere i dag stiller andre og nye kriterier til arbeidsgiver. For eksem pel ser vi et økt fokus på bærekraft, selska pets verdier, kontinuerlig læring, coachende

ledelse og balanse mellom jobb og fritid, sier manager i PwC i Kristiansand, Caroline Benham.

Hun forteller at kompetansehuset samar beider med studentorganisasjoner, og regel messig har studentarrangementer for å nå ut til de unge.

– Tidligere har vi hatt for mye fokus på tradisjonelle bedriftspresentasjoner med PowerPoint, og mindre på de spennende prosjektene vi faktisk jobber med. I høst hadde vi en studentkveld på Teateret, hvor vi satte ledere og nye medarbeidere sammen på scenen for å snakke om hvor dan vi jobber sammen i det daglige. I fjor gjennomførte vi for første gang studenthos pitering i samarbeid med UiA, og i år har vi lansert en egen serie hvor syv nyutdannede deler sine erfaringer om å være ny i arbeids livet og i PwC, forteller Benham.

Raske omstillingsbehov gjør at det kreves et mangfold av medarbeidere, som evner å tenke nytt. Derfor har PwC også satt mang fold og inkludering høyt på agendaen.

– Nå trener vi alle våre ledergrupper i mangfoldsledelse. Fordi vi trenger ledere som er nysgjerrige på det unike hver enkelt medarbeider bringer inn, er bevisste egne blindsoner og evner å bygge psykologisk trygghet, sier Benham.

Arbeidstakers marked. Janne Siri Horne jobber hver eneste dag med å finne de rette menneskene til de rette bedriftene. Hun er partner i rekrutteringsselskapet Headvisor, og slår fast at det har vært store endringer i arbeidsmarkedet de siste årene.

– Det er arbeidstakers marked, og et krevende marked å rekruttere i. Det er vanskeligere å få de gode kandidatene til å søke på jobber enn tidligere. Folk har det travelt, de har fokus på det de holder på med, og de har det gjerne bra der de er. Det blir viktigere og viktigere for oss som hodejegerselskap å ta initiativ overfor kandidater. I tillegg er nordmenn blitt mye mer digitale, og derfor har vi også langt større fleksibilitet for å gå i dialog på kryss og tvers av regioner, sier hun.

Horne mener vår region er meget godt rus tet for ny teknologi og det grønne skiftet.

– Det er ikke tvil om at det skjer mye her på næringslivssiden, som etableringen av batterifabrikken Morrow. Det skaper mye fokus og positivitet rundt ambisjonene på

16 SPENN
Caroline Benham

DET ER EN GOD BREDDE I HVA SØRLANDET REPRESENTERER. DET BEGYNNER Å BLI VELDIG SYNLIG I ET NASJONALT PERSPEKTIV

Sørlandet. Det gir positive ringvirkninger både for potensielle leverandører, kunder og tilstøtende typer virksomheter. I tillegg er regionen sterk på turistnæring, og det er en god bredde i hva Sørlandet representerer. Det begynner å komme veldig synlig fram i et nasjonalt perspektiv, sier hun.

Må tilby totalpakke. Horne mener to ting er avgjørende for at Sørlandet skal være attraktivt for de klokeste hodene.

– Man må tørre å satse på nyutdannede og på mennesker med annen relevant kompe tanse, og være villig til å bruke tid og penger på å utvikle dem. Vi må heller ikke glemme at

hvis vi skal attrahere nye mennesker til regio nen, må vi også ha skole- barnehage-, jobbog fritidstilbud til resten av familien. Det er en totalpakke vi må vise at vi kan levere for å være en attraktiv region, sier hun.

I likhet med Benham i PwC opplever Horne at unge arbeidstakere nå ser etter mer enn bare en jobb. De velger også verdier de kan stå inne for.

– Jeg tror Sørlandet er der vi skal være når det gjelder disse områdene. Nå handler det om å være tøff og tydelig – og ikke redd for å vise frem hva man kan tilby og hva man er god på. Det er viktig for å tiltrekke seg de gode hodene, sier hun

SPENN 17
Janne Siri Horne i Headvisor forteller om et arbeidsmarked i  endring. – Janne Siri Horne
NY I ARBEIDSLIVET

Snarvei inn i markedet

Et nytt pilotprosjekt skal gi studen ter tilbud om relevante sommerjob ber i regionale bedrifter.

Næringsforeningene i Grimstad og i Kris tiansand, UiA, Studentorganisasjonen i Agder, Grimstad kommune og Kristian sand kommune står bak prosjektet.

– På denne måten vil studentene få bli bedre kjent med regionens mangfold av kompetansearbeidsplasser, samtidig som næringslivet kommer tettere på studentene og UiA, forteller Hanne Gulbrandsen, daglig leder i Grimstad Næringsforening.

I piloten får deltakerbedriftene mulighet til å rekruttere studenter direkte. Disse blir da en del av et eget markedsføringsløp for studenter, med tilgang til felles møteplasser, oppfølging og et sosialt sommerprogram.

– Ambisjonen er at piloten går over i et fast prosjekt som bidrar til verdiskaping og omdømmebygging for regionen, og som får flere til å velge Agder som arbeidssted etter endte studier, sier Gulbrandsen, som nå er på jakt etter ulike typer virksomheter til pilotprosjektet.

Initiativet er inspirert av et lignende pro sjekt i Trondheim.

«Vi ser at mye av kompetansen forsvinner når folk er ferdig med utdanningen sin»

– Erfaringene derfra er at dette har fun gert godt, og det er grunnen til at vi har lyst til å få det til her nede i sør også, sier leder for Studentorganisasjonen i Agder (STA), William Thanoothong Svendsen.

– Vi ser at mye av kompetansen forsvinner når folk er ferdig med utdanningen sin, så vi håper at vi med dette prosjektet kan bevare noe av kompetansen her. Dette vil bidra til at studentene får seg et jobbnettverk, som vil gjøre det enklere å komme inn på arbeidsmarkedet i Agder. Når bedriftene blir kjent med studentene gjennom sommerjob ber er det også mer sannsynlig at de er villig til å gi dem en jobb etter studiene, sier han. Svendsen kommer selv fra Hønefoss og tar for tiden en bachelorgrad i historie på UiA. I likhet med sisteårsstudentene i Eiril Weidemanns masteroppgave ønsker han å bli i sørlandshovedstaden.

– Jeg har alt jeg trenger i Kristiansand, og blir værende hvis jeg får meg en jobb når jeg er ferdig i STA. Hvis ikke må jeg flytte, avslutter Svendsen. ■

FAKTA

Frem mot 2030 vil det på Agder være behov for 2000 nye arbeidsplas ser i privat sektor. Det viser NHOs bedriftsundersøkelse for 2022.

Rekrutteringsproblemer er allerede i dag en realitet, melder bedriftene. I NAVs bedriftsundersøkelse (2022) kommer det frem at det totalt mangler 3164 stillinger i Agder. Søkere til høyere utdanning var i 2022 121 198 i Norge, ifølge tall fra Samordna opptak.

18 SPENN NY I ARBEIDSLIVET
Hanne Gulbrandsen

DesignStudio

Visste du at vårt verksted er blant de få i landet som kan tilby spesialdesign og utvikling av det helt unike for deg. Enten drømmen er et helt spesielt smykke der vi fremskaffer nødvendige materialer, eller du ønsker å lage et nytt smykke av arvestenen etter oldemor bidrar vi gjerne. Vi utvikler designet gjerne sammen med deg.

HODNE • MARKENSGT. 27 • KRISTIANSAND Gullsmedmester • Gemmolog Etablert 1887

DS-205x136.indd 1
Er gresset grønnere andre steder? Innsikt og oversikt i regnskapet - til en forutsigbar pris. Få ditt tilbud i dag! Ring oss på 958 48 970 eller send en mail til stian.haug@viewledger.com. Ikke begrens dine muligheter. Bli bedre, med noen bedre.
29.09.2022 14:22

LinkedIn

1Den viktigste plattformen i 2023. Tradisjonell markeds føring og salg blir vanskelige re og vanskeligere å nå gjen nom med. Samtidig har det aldri vært mer kandidatenes marked enn nå – kampen om talentene er tøffere enn noen gang. Så hva kan du da gjøre? Svaret er at du er nødt til å bli synlig digitalt, og knytte bånd til målgruppen din. Det gjør du aller mest effektiv gjen nom LinkedIn – som nå vok ser i rekordfart, fordi flere og flere begynner å innse dette. 2023 spås av mange å bli LinkedIns virkelig store år.

2

Nesten alle brukere er pas sive. Selv om LinkedIn på rekordtid har vokst frem som kanskje den viktigste platt formen å være synlig på om du skal bygge merkevare, salg og rekruttering, er det ytterst få som er aktive. Data viser at av de 830 millionene medlemmene, er det kun et par millioner som publiserer innhold. Hele 96 prosent sit ter i skyggen og konsumerer, mens fire prosent deler på all trafikken. Da sier det seg selv at du får en veldig høy orga nisk (ubetalt) rekkevidde der inne – en helt annen enn den du får på plattformer som Facebook og Instagram som har mye høyere aktivitet.

3De fleste bruker plattfor men feil. Standard bruk av LinkedIn i Norge i dag, er å opprette en bedriftssi de og kun være aktiv med denne. De personlige pro filene til de ansatte ligger som regel helt døde. Det få vet, er at data viser at personlige profiler i snitt får mer enn 500 prosent høyere rekkevidde enn en bedriftsside. Nøkkelen til å lykkes på LinkedIn er altså å bygge opp et knippe interne ambassa dører som er aktive med sine personlige profiler. Bedriftssiden kan være andreprioritet.

4

5

Innhold vi bryr oss om selger. I B2B-bransjen er 95 prosent av målgruppen din til enhver tid ikke i kjøpsmodus. Likevel fort setter de fleste bedrifter å spy ut salgsfremmende budskap, som de fleste altså ikke vil bry seg om. Det samme gjelder på LinkedIn. De få som evner å snu om på innholdet sitt og heller bygge tillit gjennom å dele inn hold som inspirerer, engasje rer og underholder – de lykkes. Ingen vil høre om produktspe sifikasjonene dine. Men de vil gjerne høre meningene dine om hva som er god ledelse, for ek sempel. Da knytter de bånd til deg, og velger å komme til deg for å kjøpe av deg når de er klare for det.

Slik fungerer den mystiske algoritmen. LinkedIn-algo ritmen er koden bak plattformen, som avgjør hvem og hvor mange som skal se innleggene dine. Den fungerer slik at den de første par timene etter at du poster gir en score på innlegget ditt, basert på engasjementet du får. Får du en lav score, dør innlegget. Er den høy, vises det til mange flere. Her vektes kommentarer tyngst – og er mye mer verdifulle enn for eksempel en like. I og med at de første timene er så avgjørende, bør du tenke over når du poster. Tirsdag til torsdag fra morgenen og frem til lunsj har vist seg å være de beste dagene.

20 SPENN FEM TING DU BØR VITE OM …

Vi tror på mulighetene.

Vi tror på lokalsamfunnet.

Denne høsten feirer vi 170 år.

Men det vi egentlig feirer, som vi er aller mest glade for, er tilliten vi har hos kundene våre. At vi oppleves som nære nok, små nok – og store nok, til å være rådgiver i økonomiske spørsmål.

Den tilliten tar vi aldri for gitt.

Vi tror på nærhet til kundene.

BLANT BLOMSTER OG BIER

Det er 100 000 av dem. Bier. En og annen flyr rundt Jens Ove Klev, og et par andre snuser på på fotografen. Men de er sløve. Utmattede. Sesongens produksjon er ferdig, og nå er det ferie.

– Vi fikk 30 kilo fra hver av de fire kubene våre. Det blir honning i kantina hele året. Kortreist, veldig kortreist, sier Klev. Han viser oss rundt på taket på Asko i Lille sand, hvor det er lagt sedumdekke med plan ter og blomster, og 7000 kvadratmeter med solceller. Han kaller det Askoparken. Både mennesker og insekter ser ut til å trives. Bikubene var Klevs idé. Og parken har han tegnet selv.

– I mitt neste liv blir jeg arkitekt. Jeg elsker å tegne, sier han.

Viktig lærdom. Klev har vært gjennom en begivenhetsrik periode. Selskapet hans har

nettopp overtatt av Bama Dagligvare, og 30 nye ansatte er blitt en del av Asko. Det har tatt et år med planlegging. Men Klev liker å jobbe. Han liker å jobbe mye. Og han liker mennesker, til tross for at det er tall som egentlig er faget hans.

– En leder må være god med mennesker, og god til å lede dem. Han bør ikke være for fagkyndig, han bør ha folk rundt seg som er mye flinkere på sine områder. Altfor mange ledere graver seg ned i for mye, og detaljsty rer. Det gjør ikke laget ditt bedre, sier han. Før Klev tok jobben som administrerende direktør i Asko Agder, var han viseadminis trerende direktør i OneCo, og før det finans direktør i Kruse Smith. Da måtte han blant annet stå i media og forklare røde tall. Det ble en periode med mye lærdom.

– Det var tøffe år. Kruse Smith har et godt rykte og er en fantastisk arbeidsplass med mange dyktige folk, men noen få negative

prosjekter ødela mye i den perioden. Så er det jo slik at det er i motbakke man lærer mest. Da må man virkelig bruke boka med det man kan fra A til Å.

– Hva var det viktigste du lærte?

– Det var å takle at det er kjipt å våkne på morgenen fordi kalenderen man skal gjen nom er tøff. Jeg lærte mye om prioriteringer. Det er jo det livet handler om. De som prioriterer best får gjort ting i riktig rekke følge, og har større sjanse for å lykkes. For ingen får gjort alt de ønsker. Det er viktig å være bevisst på hvordan man styrer sin egen hverdag. Er kalenderen du har planlagt neste uke optimal, eller er det noe du kan kutte? Jeg tror det er mye å hente der.

Hans tøffeste dag som Asko-leder kom da han fikk telefonen om at styreleder Tor bjørn Johannson hadde gått bort tidligere i år. Johannson var også godt kjent utenfor konsernet, ikke minst for sitt brennende

22 SPENN
Jens Ove Klev var én centimeter for høy til å følge den store drømmen. I stedet endte han opp som sjef for 250 ansatte i Asko Agder. TEKST JAN FRANTZEN FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND
PROFILEN

Stilling Administre rende direktør i Asko Agder Familie Gift, fire barn. Fra Kristiansand Bakgrunn Utdannet siviløkonom og revisor ved UiA. Har blant annet jobbet som konsulent og revisor i KPMG, viseadmi nistrerende direktør i OneCo og finans direktør i Kruse Smith, Metallkraft og Knut Axel Ugland Holding.

JENS OVE KLEV (45)

JEG ER EN SELVMOTIVERENDE PERSON. INGEN TRENGER Å STRYKE MEG PÅ SKULDRA OG SI «NÅ HAR DU VÆRT FLINK, JENS OVE».

engasjement innenfor langrennssporten.

– Jeg skjønte ingenting da jeg fikk den beskjeden. Jeg trodde det var en feil. Vi hadde nettopp vært på en samling sammen, og han var utrolig sprek, sier Klev.

Johannson var medeier i Norgesgruppen, som eier Asko, og med på å ansette Klev i 2021.

– Han kom til Lillesand i ferien sin, for andregangs intervjuet mitt. Det sa mer enn tusen ord. Han ga meg muligheten, og hadde tro på meg og mine verdier. Og han var et fantastisk menneske. Det var lite luksus og fine biler, alt handlet om å investere i bærekraft og tek nologi – i fremtida. Han var 73 år, men ekstremt sulten og fremtidsrettet. Vi skulle hatt flere sånne mennesker, sier Klev.

Sterkt konkurranseinstinkt. Klev småprater med dem han passerer i gangene, og slenger ut en og annen vennskapelig morsomhet. Og når vi stiller ett spørsmål, svarer han gjerne på tre.

– Jeg er en ekstrovert person. Det er mange ting jeg er dårlig til, men å bygge lag er jeg god på. Og det gir meg ekstremt mye energi hvis jeg kan komme med noe for nuftig som gjør at vi kan gjøre ting på en smartere måte. – Har du et markeringsbehov?

– Nja. Hvis man er leder, så har man vel en form for egoistisk konkurranseinstinkt. Jeg har jo et sånt som ikke er så bra. Vi kan ikke spille spill i familien, det er ikke noe vits. Da blir tenningsnivået for høyt. Men det er litt bra også, at det ligger der i ryggmargen. For jeg er en selvmotiverende person. Ingen trenger å stryke meg på skuldra og si «nå har du vært flink, Jens Ove». Klev tar Askos samfunnsansvar på alvor. Han snakker mye om mangfold, inkludering og bærekraft. Mennesker fra 25 nasjoner jobber i selskapet, og det arbeides hardt for å få en bedre kjønnsbalanse blant sjåførene. – Vi er store og må ta ansvar, spesielt lokalt. Vi har et langsiktig prosjekt for å bekjempe utenforskap, og ser mer etter karakter enn karakterer. Det er viktig for meg. Én ting er hva som står i arbeidsinstruksen, en annen ting er å bidra til felleskapet – for eksempel med godt

humør. Mye av det vi holder på med er gravalvorlig: KPIer, rapporteringer og nøkkeltall hver eneste dag. Humor er det viktigste verktøyet vi har for å lage trivsel på arbeidsplassen, sier han.

Litt for høy for drømmen. Totalt er Klev sjef for nær mere 250 ansatte i Asko Agder, og selskapet runder snart en omsetning på seks milliarder. Det betyr farts fylte dager for 45-åringen. Det kunne riktignok blitt enda mer fartsfylt, hvis alt hadde gått som han ville. Etter at en stygg smell i ansiktet satte planene om en fotballkar riere tilbake i ungdommen, var drømmen å bli jagerpilot. En drøm han delte med utallige jevnaldrende unge menn som hadde utviklet en «need for speed» etter å ha latt seg imponere av Tom Cruises eskapader i Top Gun. Klev kom så langt at han søkte på jagerpilotutdanning.

– Jeg ble kastet ut på legesjekken. Grensen for jager piloter er en høyde på 1,92. Jeg er 1,93. Og for å være ærlig: Jeg har stor forståelse for den grensen. Jeg har sittet i et jagerfly, og det er ikke særlig praktisk. Det var nok bra at det gikk som det gikk. ■

PÅ PRIVATEN

Leser Faglitteratur Hører på Pearl Jam, Guns N’Roses og Red Hot Chili

Peppers

Ser på Fotball, mest Liverpool og Start Gir energi Barna mine

24 SPENN PROFILEN
– Jens Ove Klev

Utstyrspakken «Charged» inneholder blant annet:

• Adaptive LED frontlykter m/ fjernlysassistent

• Comfort Access

• Speilpakke

• Trådløs lading av smarttelefon

• Rattvarme

• Tilhengerfeste

• Takrails

• Rekkevidde 413 - 438 km (WLTP)

Priser er inkludert frakt og levering. Avbildet bil kan avvike fra kampanjemodell.

NYE ELEKTRISKE BMW iX1
#Bornelectric
BMW iX1. Elektriske BMW iX1 med firehjulstrekk. Pris fra 495 900 kr Med utstyrspakken «Charged» 524 600 kr. Bavaria Kristiansand Tel: 38 14 54 30 Barstølveien 32 4636 Kristiansand Bavaria.no
Aalborg Meld deg inn i Color Club og få spesialpris. 599,–KRISTIANSAND–HIRTSHALS | LARVIK–HIRTSHALS Hurtig og komfortabelt til Danmark Ved bestilling på telefon og terminal tilkommer servicehonorar. colorline.no | 22 94 42 00 Nå kan du nyte deilige dager i noen av Danmarks aller mest populære byer, til fantastiske priser! Hva med et opphold på Skagens flotte 4-stjerners hotell? Her er et stort oppvarmet utendørsbasseng, hyggelig bar og en god restaurant. Kanskje frister det med et hotellopphold i storbyene Aalborg og Aarhus? fra649,–per person Tillegg for enkeltrom BÅT, BIL OG HOTELL MED FROKOST KRS-SH122-133 HYGGELIG BYFERIE til Skagen, Aalborg & Aarhus Skagen ARoS Aarhus Kunstmuseum

Gjør regionen større

Når dette skrives, er det bare dager igjen til sammenheng ende firefeltsvei til Mandal fra Kristiansand åpner.

Veien gjør regionen større. Lindesnes kommune integreres langt tettere i Kristiansands bo- og arbeidsmarked, og dette tjener både Kristiansand og Mandal på. Et større bo- og arbeidsmarked gir bedre tilgang til kompetent arbeidskraft for næringslivet, når reisetidene reduseres betydelig. Samtidig utvider boligkjøperne horisonten for hvor de kan tenke seg å bo.

Nylig fortalte Fædrelands vennen om unge som valgte Mandal sentrum fremfor Kristi ansand. Lavere boligpriser kom binert med ny og bedre vei, var noen av årsakene til dette.

Effekten vil forsterkes i årene som kommer. Det er når veien er tatt i bruk at folk virkelig forstår hva reduserte reisetider betyr. Vissheten om at den nye veien er trafikksikker spiller også inn. E39 vestover er med rette ofte kalt dødsveien. Der for er det så viktig at Nye veier nå ønsker å fortsette byggingen av moderne, trafikksikker vei vestover fra Mandalskrysset retning Lyngdal.

Målet på sikt er firefeltsvei fra Kristiansand til Ålgård.

Med ny vei vil reisetiden fra Kristiansand til Stavanger være

«Korte reisetider er viktig også for bedrifter som vil etablere seg i regionen. Et eksempel er satsingen på havvind.»

litt over halvannen time. Og med nye fartsgrenser er den mer enn halvert. I praksis vet vi jo at trafikken på dagens tofeltsvei ofte går under fartsgrensen.

Korte reisetider er viktig også for bedrifter som vil etablere seg i regionen. Et eksempel er satsingen på havvind, der flere kommuner i vestlige Agder ønsker å ta posisjoner. Kan du bo i Mandal og jobbe i Kristiansand, så fungerer det også motsatt.

Noen har dagpendlet mellom byene i mange år og levd godt med det. Det antallet vil øke.

For å sette det i perspektiv: Du kan ta bussen fra Kristian sand til Mandal i rushtiden og komme fortere frem enn fra samme sted til Flekkerøy eller Dvergsnes.

Vi er på vei inn i et valgår, og partiprogrammene skal sne kres. Denne perioden er også tiden for å vedta kommune planens arealdel. Begge steder vil det være viktig å se utover egen kommune og på hvilken betydning arealbruken har i et regionalt perspektiv, nærings områder som boligområder. Kan det for eksempel være at Kjel landsheia og Hamrevann, for å ta to områder som diskuteres ofte, er viktigere for Kristian sand enn man tror? På vestsi den jobbes det som nevnt for store etableringer innen hav vind, mens Grimstad og Arendal

jobber for batteri, både utdan ning, produksjon og kompetan searbeidsplasser.

Perspektivene er lite fremme i debatten, men nye og bedre veier endrer spillereglene. Det regionale perspektivet må komme tydeligere frem.

Dette ble skrevet før forhandlin gene mellom regjeringen og SV om statsbudsjettet var i havn.

26 SPENN NÆRINGSFORENINGEN MENER …
ROAR VIGELAND OSMUNDSEN Næringspolitisk leder i Næringsforeningen

Rask ps ykisk helsehjelp

Sjekk oss ut på:

www.kristiansand.kommune.no/rask psykisk helsehjelp raskpsykiskhelsehjelpkristiansand

Drangsvann

Leiligheter

Kontakt Karoline Foss, 958 64 254, karoline.foss@obos.no Les mer på obosblockwatne.no/drangsvann

Grip sjansen – bo i en attraktiv bydel med stort turløypenett og bademuligheter rett i nærheten. Leilighetene er innholdsrike med moderne planløsninger og sosiale møteplasser utenfor. Leilighet 2B vil få en flott, solrik og usjenert uteplass, mens leilighet 2C kommer med stor privat takterrasse.

Leiligheter P-rom 73–80 m2, BRA 80–86 m2 Priser fra 3 598 000,– til 4 598 000,–

Visningsadresse Benestadsvingen 2–6

Benestadsvingen 4B Benestadsvingen 6D Benestadsvingen 2B Benestadsvingen 2C Benestadsvingen 2A
Illustrasjon

De var et bilverksted i over 60 år, før de valgte å satse alt på batterier. Det viste seg å være en god avgjørelse for Skanbatt.

BATTERIER BLE BIG BUSINESS

SPENN 29
TEKST JAN FRANTZEN FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

VI TRAFF EKSTREMT GODT, OG

BLE MARKEDSLEDENDE GANSKE FORT

Året er 1994. Tommy Moe begynner på lageret i Sangvik Service, bilverkstedet som allerede den gang har eksis tert i over 40 år. Moe kjører ut varer og blir kjent med kunder. Etter hvert begynner han med import av batte rier. Han er den eneste som driver med dette, og det en liten del av bedriften.

Hopp til 2015. Nå blir Sangvik Service Skandinavisk batteriimport, og Tommy Moe tar over som daglig leder. De er 14 ansatte, og frem over skal det utelukkende satses på batterier.

– Da jeg begynte her var det mange verksteder som oss, som hadde radiatorer og elektro som spesialitet. Da vi la ned den delen av virksomheten i 2015, var vi de eneste som var igjen. Færre og færre reparerer disse tingene, det blir mer bruk og kast. Skulle vi overleve, måtte vi gjøre noen strategiske valg. Jeg hadde jobbet mye

med batterier, og så et stort potensial i det. Så det var ut og finne produkter, leverandører og produsenter, skape en egen merkevare og prøve å få det til å fungere, forteller Moe, som også kjøpte seg inn i bedriften på Rigetjønn i 2015.

Først i Norge. Skandinavisk batteriimport er blitt Skanbatt, et sel skap som har hatt stor vekst de siste årene. I 2016 var omsetningen på batteridelen på litt under 20 millioner. I fjor var den 159 millio ner. Samtidig har selskapet gått fra 14 til 32 ansatte. De fleste batteriforretninger har spesialisert seg, men Skanbatt har batterier til alt. Og aller mest populært, litiumbatterier. Som først og fremst brukes i båter, hytter og bobiler, men også i industri.

– Litiumbatteriene har tatt markedet noe vanvittig de siste fem–seks årene, og vi var først i Norge med dem. Faktisk har vi vært med på å utvikle disse batteriene, og har blitt markedsledende på feltet i Norge, sier Moe.

– Vi har jobbet mye med produsentene for å få tilpasset litiumbat teriene til norske og nordiske forhold, slik at de fungerer optimalt i 20–30 minusgrader, som ofte er et problem for slike batterier, for teller Moe.

Tatt på senga. Hovedsakelig selger Skanbatt til bedrifter og for handlere i Norge, men selskapet har også butikker og utleverings steder rettet mot privatmarkedet. Driftsbatterier til elbiler har de imidlertid ikke.

– Men alle elbiler har et 12 volts-system til å drifte sikkerhetssys temene, så for oss er markedet blitt enda bedre med elbilene, fortel ler Moe.

– Dette høres jo ut som et ganske enkelt konsept. Hvordan har dere klart å skille dere ut?

– Jeg tror det er en viktig suksessfaktor at vi var veldig tidlig ute med litiumbatteriene. De var riktignok veldig dårlige i starten, og det var nesten like mange reklamasjoner som fungerende batterier. Men vi jobbet med produsenter og gjorde endringer, og i dag er de blitt allemannseie. Vi traff ekstremt godt, og ble markedsledende gan ske fort. Og vi laget vår egen merkevare, som gjorde at vi fikk en del oppmerksomhet både fra kunder, konkurrenter og potensielle sam arbeidspartnere, sier Moe.

Han erkjenner at han selv ble ganske overrasket over selskapets hurtige vekst.

– Vi har vært på rett sted til rett tid, men hadde du sett det første

30 SPENN
– Tommy Moe
BEDRIFTEN
Da det som tidligere het Sangvik Service begynte med import av batterier, utgjorde det en liten del av driften. I dag er Skanbatt den største totalleverandøren av batterier i Norge.

styremøtet … Vi ante ikke selv hvordan dette skulle gå. Jeg hadde kanskje håpet på 50 millioner i omsetning i løpet av en tiårsperiode. Vi hadde ingen anelse om at det skulle bli som det har blitt. Vi ble tatt på senga, vi også.

Ekspanderer. Tommy Moe har gått gradene. Han har vært innom både lager, butikk, salg og innkjøp, før han til slutt flyttet inn på sjefskontoret på Rigetjønn. Her viser han frem nyoppussede og luftige lokaler, og et omfattende lager med batterier på alle kanter. Batterier som er selve hjertet i forskjellige systemer.

– Batterier er viktig for alt fra at klokka di skal fungere til å drifte svære hus og industribygg. I det siste er det blitt populært med hytter uten strøm, og de trenger batteribanker og solcellepaneler som er store nok til å drifte både komfyr og kjøleskap, sier Moe, og slår fast at Skanbatt nå går «all in» med satsing på solceller. – Det har vi jobbet med lenge, og vi lanserer i disse dager. Det er

et marked som de fleste tror vil bli stort de neste årene, og hvor vi skal bli en ledende aktør. Det vil kreve mye plass, og derfor kan vi ikke være i disse lokalene lenger. Vi planlegger å ekspandere betyde lig fremover og flytter inn i nytt, stort bygg på Mjåvann neste høst, forteller Moe.

Bærekraft. Skanbatt er i dag den største totalleverandøren av batterier i Norge, og den nest største på bilbatterier. Ambisjonen er naturligvis å bli størst på alt. Og fremover skal bærekraft spille en større rolle.

– Vi er medlem av Batteriretur, og sender store mengder til gjen vinning. Vi kunne vært enda flinkere på bærekraft, men etter hvert som vi har fått en større organisasjon har vi mer fokus på det. Når vi flytter videre skal vi ha et grønt bygg hvor vi skal produsere vår egen strøm. Skal man være med på offentlige anbud fremover er man nødt til å tenke bærekraft. Ellers er man ute, sier Moe. ■

SPENN 31
Skanbatt har store og luftige lokaler på Rigetjønn i Kristiansand, men trenger likevel snart mer plass. Nå planlegges et nytt bygg på Mjåvann, for å gi plass til bedriftens nyeste satsning – solceller.

Vi søker nye medarbeidere

«WE POWER THE INDUSTRY THAT POWERS THE WORLD»

NOV er verdensledende innen design, fabrikasjon og salg av nye systemer og komponenter til den globale energi industrien. I Norge sysselsetter de ulike NOV-selskapene ca. 2000 medarbeidere.

Vi gleder oss over økt aktivitet og stor interesse for våre produkter og banebrytende teknologiske løsninger. Vi har behov for flere nytenkende medarbeidere som verdsetter en utfordrende arbeidshverdag i et godt, hektisk og inkluderende arbeidsmiljø.

Er du kreativ og nytenkende?? Vi har mange ledige stillinger og ønsker kontakt med deg som vil være med på å videreutvikle våre produkter og tjenester. Sjekk flere detaljer på nov.com eller følg QR koden til våre ledige stillinger på finn.no

Phonero er stolt hovedsamarbeidspartner med Næringsforeningen i Kristiansansdregionen

Som medlem får du tilgang til vår eksklusive avtale som gir deg og din bedrift svært rabatterte priser på mobilabonnement og smarte bedriftstjenester!

Kotakt oss på 04500 for en prat.

En bedre hverdag - for hele bedriften

ADVOKATGUIDEN

Sørlandets ledende forretningsjuridiske advokatfirma

Markensgate 9, 4610 Kristiansand Tlf: 38 17 00 80 www.svw.no

Vi skal forstå, forenkle og forbedre din hverdag.

Juridisk rådgivning gjennom 30 år

www.advkjaer.no

Vil du annonsere her? Ta kontakt med Anne Marit Thomassen på telefon 489 97 734

Prosjektet med destinasjonslading for elbiler begynte med en toppkarakter på universitetet. Nå har Laddel fem ansatte og mål om internasjonal lansering i 2024.

PÅ VEI UT I VERDEN

Fortell hva ideen går ut på?

– Vi er en totalleverandør av ladeløs ninger for destinasjoner. Vi samarbei der med teknologiselskapet Easee, og leverer ladere fra dem. I tillegg har vi et baksystem med automatisert betaling og drifts- og administrasjonsstøtte, slik at de som setter opp laderne ikke trenger å tenke på det.

– Hva er bakgrunnen for prosjektet?

– Det startet som et skoleprosjekt på studiet Entreprenørskap og innovasjon på UiA. Vi fikk A på eksamen, og ble anbefalt å ta det videre. Nå har vi fått investorer og blitt en del av et industrikonsern som heter Acron Group, som vi jobber side om side med i teknologiparken på Andøya.

– Hvem er kundene deres? – Vi måtte prioritere der hvor det lå mest verdi, og det er i bedriftsmarkedet. Kundene er nærings bygg, destinasjoner, hoteller, camping plasser og museer – alle steder hvor man oppholder seg litt lenger enn et par timer.

– Hvordan skiller dere dere fra konkur rentene? – På tre områder: Ettersom vi benytter oss av Easee-ladere kan vi levere en relativt billig infrastruktur. Hvis en bedrift har spotpris på strømabonnementet sitt, kan vi følge den med et valgfritt påslag på toppen. Da slipper bedriften å bekymre seg for hvilken pris de skal sette, og vet at de uansett alltid får dekket inn strømkost nadene sine. Og ikke minst har vi en kartløs

«Vi skal produsere egen grønn strøm til laderne våre»

ning som viser hvor det til enhver tid er ledige ladere.

– Hva er ambisjonene videre? – Vi lan serer i Norge i løpet av noen uker, og så satser vi på å gå internasjonalt i 2024. Så håper vi å få inn noen flere ansatte enn de fem vi er i dag. Vi skal også utvide konseptet vårt med å tilby strøm fra alternative energiproduksjonsmetoder som solceller og vindmøller, for å produ sere egen grønn strøm til laderne våre.

LADDEL

Hvem Marius Jensen Hva Medgründer og daglig leder i Laddel

JEG  HAR LÆRT

1 – Du må være flink til å takle opp- og nedturer

2 – Nettverk er viktig for å lykkes

3 – Behandle alle med respekt – da får du også respekt tilbake

34 SPENN GRÜNDEREN
Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Overflater som varer – kvalitet som begeistrer.

Vi utfører alt innen Book befaring på malisør.no Vi skaper gode rom.

Vi skal forstå, forenkle og forbedre din hverdag.

Vår tilnærming til markedet, som en engasjert og kvalitetsbevisst aktør, er å satse på fremtidens kompetanse og ekspertise.

Sammen jobber vi for å tilby våre oppdragsgivere bistand som er forankret i et av Sørlandets ledende kompetansemiljø. Våre spesialister yter juridisk bistand innen både o entlige og private virksomheter, i tillegg til privatklienter.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Malerarbeider Sprøytemaling Tapetsering Gulvsliping Epoxy Flytsparkling Gulvbelegg og tepper

Å være en god veterinær handler også om å være flink med mennesker, sier Bjørg Siri Svendsen ved AniCura Dyresykehus Sørlandet.

DYREBARE RELASJONER

BJØRG SIRI SVENDSEN (62)

Stilling Veterinær og spesialist i hestesykdommer ved AniCura Dyre sykehus Sørlandet Bakgrunn Utdan net ved Norges Veterinærhøgskole Oslo, nå NMBU Ås, ferdig 1986 og spesialist i heste sykdommer 2010 Ville bli da jeg var liten Jeg har alltid vært enormt fasci nert av hester

OM YRKET

1 – Det er 3700

veterinærer i Norge

2 – NMBU

Veterinærhøgskole i Ås utenfor Oslo er landets eneste i sitt slag i Norge

3 – De fleste vete rinærer har fem års utdanning pluss et praksisår

Fortell litt om arbeidsplassen din. – Det startet med en testamentarisk gave fra Inga og Kåre Egenes. Gaven ble til en stiftelse, som igjen gjorde det mulig å bygge en moderne dyreklinikk for familiedyr i Kristiansand. Nå er vi et kompetansesenter med stort tilbud innen dyrehelse og med fokus på videreutdanning for veterinærer i områ det. AniCura er egentlig en kjede av smådyrklinikker, så det er spesielt at vi også behandler hester.

– Så klinikken er en del av en stor kjede? – Ja, og det er ganske nytt i vår bransje. Jeg synes det er kjempe spennende. Veterinæryrket kan være svært ensomt, mange jobber alene og må stole på seg selv. Her får vi mulighet til å jobbe i team. Vi får også faglig utvikling. AniCura har 450 klinikker i Europa og arbeider kontinu erlig for bedre veterinærmedisin.

– Hvordan er din jobbhverdag? – Enormt variert. Jeg jobber med alt fra smådyr til sportsmedisin for hester som halter, til dyr med alvorlig kronisk sykdom. Jeg attesterer også hester for kjøp og salg. Det er et stort ansvar og mye arbeid.

– Hvordan stiller du riktig diagnose? – Jeg er svært nøye når jeg undersøker. Bruker øyne, ører og hender systematisk og får nyttig informasjon fra eier. I tillegg har vi mye avansert utstyr. Avgjørelser tas alltid i sam råd med eier. Å være veterinær innebærer også å jobbe mye med mennesker. Ikke alle har like stor kunnskap om dyrehelse, så her er kommunikasjon viktig.

– Svært syke dyr kan holdes i live. Hvordan forhol der du deg til det? – Jeg tenker alltid først på dyrets ve og vel. Men jeg vet at et kjæledyr ofte er som et familie medlem og at det kan være vanskelig å ta avgjørelser. Da må jeg hjelpe folk til å forstå, slik at jeg, med eiers tillatelse, kan gjøre det som er best for dyret.

– Hvorfor er dyr så viktige for folk? – De gir en ekstra relasjon i livene våre. For noen er dyrene den eneste eller viktigste relasjonen de har. Dyr kan gi oss bedre helse både mentalt og fysisk. De er turkamerater og venner, og de er nyttedyr på ulike måter. Jeg har et stort engasjement rundt terapidyr. For eksempel kan en liten elev som har lese- og skrivevansker få alt bedre til når hen får lese for en hund.

– Hvilke egenskaper må en veterinær ha? – Du må være robust, empatisk og trygg i rollen.

– Det beste og verste med yrket? – Det beste er å hjelpe dyr til å ha et godt og verdig liv. Det verste er dyremishandling. Det kan ofte være et resultat av at mennesker har det vondt, og det er vanskelige saker.

– Hva brenner du ekstra for? – Jeg har ekstra godhet for dem som har falt utenfor i samfunnet og ikke har så mye ressurser. De har ofte et rørende og inspirerende forhold til dyr. Jeg har stor glede av å hjelpe dem som sliter og som elsker et dyr som ikke dømmer og irette setter. For oss er det en selvfølge at alle som kommer hit med dyrene sine skal behandles likt.

36 SPENN YRKET MITT
TEKST HILDE ESKILD/TEKSTSTUDIO FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

Hesten er et kraftfullt dyr, født med fluktinstinkt.

Den leser enkelt vårt kroppsspråk, og hvis du er trygg i din væremåte, lar den seg gjerne lede.

SPENN 37 VETERINÆR
DYR KAN GI OSS BEDRE HELSE BÅDE MENTALT OG FYSISK – Bjørg Siri Svendsen

Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn

Technogarden er en del av Norconsult-konsernet med over 5 000 medarbeidere. Vi er tilstede med over 50 kontorer i hele Norge. Norconsult jobber spisset med innovasjon, og ligger i tet av den teknologiske utviklingen innen vår bransje. Vi hjelper deg å løse de vanskeligste oppgavene gjennom samhandling og teknologiske nyvinninger. Vår tverrfaglighet garanterer for anlegg som oppfyller kravene til funksjon, sikkerhet og økonomi.

Technogarden er et konsulent- og rekrutteringsselskap som tilbyr utleie av ingeniører, fagspesialister og IT-konsulenter. I tillegg gjennomfører vi rekrutteringsprosesser. Vi samarbeider både med offentlig og privat sektor. Technogarden er et heleid datterselskap av Norconsult.

technogarden.no norconsult.no

E39 Kristiansand vest – Mandal øst Foto: Bård Gudim

Din lokale rådgiver på Sørlandet

Våre arbeidsområder:

• Byggeteknikk

• Brannteknikk

• Geoteknikk / Grunnundersøkelser

• Bygningsfysikk

• Undervannsinspeksjoner

• Rehabilitering

• Miljørådgivning

• Uavhengig kontroll

Glencore Nikkelverk er en viktig del av det grønne skiftet – både i Norge og resten av verden. Vår kobolt og nikkel har ekstremt høy renhet og blir derfor brukt i blant annet batterier for el-kjøretøy. Se mer på nikkelverk.no Når du kjører elektrisk er vi med på hytteturen.

Næringsforeningens nyeste medlemmer

Pictureit.no

Rigedalen 41, 4626 Kristiansand www.pictureit.no Daglig leder: Solgunn Jacobsen

I korte trekk designer Solgunn gaver som vi selger under vår egen merkevare, Pictureit.no AS. Det begynte som en hobby for syv år siden og vi har omsatt for totalt rundt 73 millioner netto. Vi er nå i en omstillingsfase der vi i tillegg til nettbutikken selger våre produkter til butikker og som firmagaver.

Vårt viktigste fortrinn er våre unike produkter med et lekkert design og tek ster som treffer midt i hjertet.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å bygge vårt nettverk.

Slettvoll Kristiansand

Avenyen 36, 4636 Kristiansand www.slettvoll.no Daglig leder: Kjetil Torgersen

I korte trekk er vi én av totalt 19 Slettvoll-butikker i Skandinavia. Her får du hjelp til alt fra valg og plassering av møbler til valg av tepper, gardiner, belys ning og dekor, både til hjemmet ditt eller kontoret. Vårt viktigste fortrinn er at Slettvoll er 100 prosent norsk kvalitet og design og vi tenker langsiktig og miljø vennlig. Vi tilbyr leasing av møbler – en bærekraftig og finansielt gunstig løsning for bedriften eller privat.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å skape gode nettverk, samt la oss inspirere av andre dyktige medlems bedrifter.

Det norske brenneri Industriveien 6, 4879 Grimstad www.detnorskebrenneri.no Daglig leder: Fabian Widmer

I korte trekk driver vi med produksjon og utvikling av håndverksbrennevin, men også stor produksjon av eplemost fra sørlandsepler.

Vårt viktigste fortrinn er at vi er tett på de beste råvarene, sågar dyrker vi mange av urtene selv i vår egen urtehage. Vi har de beste folkene på laget, i alle deler av produksjon og utvikling.

Vi velger Næringsforeningen fordi det er en stor og aktiv organisasjon – som har et stort nettverk, og vi som er en nasjo nal, men likevel lokal aktør, finner det naturlig å være medlem.

Grindberg Trevarefabrikk

Tangen 20, 4608 Kristiansand www.grindberg.no Daglig leder: Ingunn Vik Launes

I korte trekk er Grindberg en familie bedrift som for 90 år siden startet å produsere møbler i Fyresdal. Vi har interiør- og møbelbutikker ved Bystranda i Kristiansand og på Hovden.

Vårt viktigste fortrinn er at vi bygger på norske håndverkstradisjoner og har egen produksjon. Vi tilstreber kortreiste råvarer av høy kvalitet.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å bygge spennende nettverk, øke vår kompetanse og dyrke relasjoner med våre bransjekollegaer, men også på tvers av bransjer.

Ordklang

Tingsakerveien 17B, 4790 Lillesand www.ordklang.no Daglig leder: Liv Eva Kirkesæther

I korte trekk driver Ordklang med his toriefortelling gjennom ord og levende bilder, med oppstart i august. Mitt viktigste fortrinn er den sammen satte erfaringen som mangeårig NRK-jour nalist og senere kommunikasjonsrådgiver i Havforskningsinstituttet. Jeg vet hvor dan journalister tenker, og det kan være nyttig i alt fra medietrening og innsalg. Jeg velger Næringsforeningen for å komme enda tettere på arbeidet som foregår i regionen, og lære av drevne folk.

HauCon Mjåvannsvegen 162B, 4628 Kristiansand www.haucon.no

Daglig leder: Christoffer Eriksen

I korte trekk er HauCon Skandinavias ledende leverandør av forbruksmateriell og spesialprodukter til betongentrepre nørene.

Vårt viktigste fortrinn er at vi er best på logistikk, kunnskap og servicegrad. Med de beste og nyeste produktene på lager, skal HauCon ligge i forkant av utviklingen og samtidig levere kunnskap og gode løsninger til våre kunder.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi vil bygge nettverk og synliggjøre HauCon i sør enda mere. I tillegg vil vi dra nytte av arrangementer og kurs.

40 SPENN VI PRESENTERER … ////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////

Sørservice

Birkelandsveien 96, 4790 Lillesand www.sorservice.no Daglig leder: Gøran Snøløs

I korte trekk er Sørservice AS som tilbyr hytteservice, betongarbeid, brygger, ski fer og vaktmestertjenester. Våre viktigste fortrinn er pålitelighetkvalitet i arbeid og godt arbeidsmiljø.

Vi velger Næringsforeningen fordi dette er en fantastisk arena til å møte mennesker på tvers av bransjer og å skape nettverk.

Dachser

Skippergata 97, 4614 Kristiansand www.dachser.no Daglig leder: Magnus Asbjørnsen

I korte trekk er tilbyr vi fremragende logistikktjenester i et av verdens ster keste transportnettverk.

Dachser tilbyr transportlogistikk, lagertjenester og kundespesifikke tjenes ter innenfor Dachser Road Logistics.

Vårt viktigste fortrinn er et sømløst fraktnettverk hele i Europa samt et helt integrert IT-system, som sørger for intel ligente logistikkløsninger.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å ta del i det verdifulle nettverket for å komme i kontakt med potensielle kunder, med behov innen import/eksport.

Grønn Prosjektutvikling

Luntevikveien 44F, 4790 Lillesand www.gronnprosjekt.no Daglig leder: Esben Gundersen

I korte trekk jobber vi med arealplanleg ging, arkitekttjenester, byggeadministra sjon og søknadsprosesser for store og små prosjekter.

Vårt viktigste fortrinn er lang erfaring med arealplanlegging og prosjektering av bygg. Esben har jobbet i det offentlige i mange år og før dette på arkitektkontor. Vår filosofi er at våre prosjekter skal være bærekraftige og avsette minst mulig avtrykk, men samtidig være funksjonelle.

Vi velger Næringsforeningen fordi foreningen hjelper oss med synlighet og er et sted hvor vi kan dra nytte av andre medlemmers erfaring.

Green Bay

Grønnviga 32, 4790 Lillesand www.green-bay.no

Daglig leder: Tord Akselsen

I korte trekk er Green-Bay et miljø selskap som arbeider med marin natur, forskningsrettet virksomhet og teknologiutvikling. Utstyrsparken består av ROV-er, slepekameraer og fartøy som kan rigges for AUV-operasjoner.

Vårt viktigste fortrinn er en sterk kjær lighet til havet, solid teknologisk kompe tanse, og en hardtarbeidende og fleksibel organisasjon.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å knytte flere kontakter og at vårt arbeid skal bli mer synlig i regionen.

Divine

Kirkeveien 159A, 0451 Oslo www.andballoons.no

Daglig leder: Linn Merethe Andersen

I korte trekk leverer vi ballongdekor og show med dansere og sangere. Vi har bred erfaring med å skape unike og ufor glemmelige opplevelser for våre kunder. Vårt viktigste fortrinn er at Andballons har videreutviklet et high-end ballong firma som produser flotte organiske og kreative ballongdekorasjoner til privatog bedriftsmarkedet, i tillegg til event og borddekor.

Vi velger Næringsforeningen fordi dette vil være en fin mulighet for oss å knytte nye bekjentskaper og samarbeids partnere.

Sørlandet Boligbyggelag Rådhusgata 14 b, 4611 Kristiansand www.sbbl.no

Daglig leder: Kristian Råmunddal

I korte trekk er Sørlandet Boligbygge lag en organisasjon med mer enn 75 års historie. Vårt hovedformål er å skaffe og forvalte boliger for andelseierne. Vårt viktigste fortrinn er at vi kan tilby forkjøpsrett og andre attraktive fordeler til medlemmer på hele Agder. I tillegg er vi et ledende fagmiljø for forretnings førsel, regnskap, rådgivning og tekniske tjenester til styrer og beboere i regionens borettslag og sameier.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å ta aktivt del i utvikling og sam arbeid i Kristiansandsregionen.

SPENN 41
////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////
STERKT MANGFOLD BLANT MEDLEMMENE GIR EN STERK NÆRINGSFORENING

Mysteriehuset Lillesand

Østregate 6, 4790 Lillesand www.mysteriehus.no Daglig leder: Anita Austdal

I korte trekk tilbyr Mysteriehus en unik opplevelse i et ekstraordinært hus, fylt med gåter og skjulte hemmeligheter, i Lillesand. Mysteriet er inspirert av virke lige hendelser på Agder, og sammen skal man løse mysteriet om Vigdis Ravns datter som ble brent som heks i 1650. Vårt viktigste fortrinn er at Mysterie hus er et unikt konsept i Norge og trolig også i verden.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å være en del av en organisasjon som arbeider for å gjøre Sørlandet til en attraktiv destinasjon året rundt.

Intequ

Nye teglverks vei 21, 4632 Kristiansand www.intequ.no Daglig leder: Reidar Dahlmann

I korte trekk er Intequ en nystartet lokal leverandør av ny og brukt innredning og utstyr til butikk, servering, overnatting, industri, samt offentlige.

Vårt viktigste fortrinn er lang erfaring, bred kompetanse og et nettverk av europeiske produsenter, med leveranser direkte fra fabrikk til kunde. Selskapet har også ambisjon om å etablere en ombruksindustri på Sørlandet.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å bli en lokal samarbeidspartner for innredning, bærekraftig utvikling og miljø.

OneCo Safe Yards

Andøyfaret 15, 4623 Kristiansand www.oneco.no/marine-olje-gas Daglig leder: Arnstein Moy

I korte trekk er OneCo en totalleve randør innenfor Marine & Offshore segmentet og kan levere alt fra mindre til multidisipline prosjekter.

Vårt viktigste fortrinn er effektiviteten og det enorme spekteret av tjenestene vi leverer basert på lang bransjekunnskap. Vi har Norges kanskje største tørrdokk på 185 x 35 meter og en produksjonshall på 5000 m2

Vi velger Næringsforeningen for å fange opp nye mulighet og trender. Næringsforeningen er en god arena til å møte gamle og nye kloke hoder.

Prana Yoga Studio

Dronningens gate 75, 4608 Kristiansand www.pranayogakristiansand.no Daglig leder: Bodil Aanundsen

I korte trekk er Prana et stort yoga studio i Dronningensgate 75. Vi har åpent dag og tilbyr cirka 20 yogaklasser ukentlig via medlemskap eller drop-in. Vi underviser også yoga i bedrifter.

Vårt viktigste fortrinn er lang yogaut danning, og høy helsefaglig kompetanse som sykepleier, fysioterapeut og lege. Vi har god erfaring med å hjelpe elever som er skadet, har muskel- og skjelettplager og så videre.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å bli synlig, danne nye bekjent skap og å være del at et større fellesskap.

Lagerseksjoner

Henrik Ibsens gate 12, 4878 Grimstad www.lagerseksjoner.no Daglig leder: Torjus Stalleland

I korte trekk fører vi opp lagerbygg og selger seksjonerte lagerrom til private og næringsdrivende med behov for lager til sin bedrift, bobil, campingvogn, båt eller ønsker sitt eget hobbyverksted.

Vårt viktigste fortrinn er at vi var først ute med rendyrket konsept på lagersek sjoner i Norge. Vi kjenner derfor marked og produkt godt og kan levere lagersek sjoner med høy kvalitet til våre kunder. Vi velger Næringsforeningen på grunn av spennende faglige og sosiale arrange ment og for relasjonsbygging.

Relevant Regnskap

Tollbodgata 8, 4611 Kristiansand www.relevantregnskap.no

Avdelingsleder: Kristina Dale Buseth

I korte trekk tilbyr vi tjenester relatert til regnskap og lønn, rådgivning og konsu lenttjenester.

Vårt viktigste fortrinn er at vi er opp tatt av én ting: At du skal få de beste tje nestene. Vi bruker skybaserte systemer, som gir gode og effektive løsninger til passet hver enkelt kunde. I tillegg møter du engasjerte ansatte med en personlig tilnærming til våre kunder.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi vil være en del av et engasjert miljø i næringslivet, og for å skape nye rela sjoner.

42 SPENN VI PRESENTERER … ////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////

Barstølveien 46A, 4636 Kristiansand www.matsentralen.no

Daglig leder: Christian Førland

I korte trekk jobber Matsentralen Sør aktivt for at matsvinnet innen matindus trien i Agder skal reduseres, ved å redde overskuddsmat fra å bli kastet. Maten blir delt ut til over 40 frivillige organisa sjoner i Agder og derfra til vanskeligstilte mennesker

Vårt viktigste fortrinn er vår posisjon som et bindeledd mellom veldedighets sektoren og næringslivet, som kan være med å skape gode relasjoner.

Vi velger Næringsforeningen for å kunne fremme oss som en aktiv aktør for å få ned matsvinnet og redusere fattig dom i regionen.

Universal Brands

Birkedalsveien 26, 4640 Søgne www.universalbrands.no Daglig leder: Trond Gabrielsen

I korte trekk designer og utvikler vi konsepter og varemerker og får disse produsert gjennom vårt brede nettverk av samarbeidspartnere både Østen og i Europa. Vi ivaretar prosessen fra ide til levering av ferdig produkt/konsept.

Vårt viktigste fortrinn er at vi er en liten effektiv organisasjon som lever godt med lave marginer – til glede for våre samarbeidspartnere.

Vi velger Næringsforeningen fordi vi ønsker å bygge knytte relasjoner også lokalt på Sørlandet, da er Næringsfore ningen det naturlige valget for oss.

Oppdraget

Rennehaven 24, 4760 Birkeland www.oppdraget.no Daglig leder: Henrik Økland

I korte trekk tar vi bedrifter ut i naturen hvor vi går fra A til B, for eksempel Kna ben til Eikerappen, med overnatting i telt, hytte eller hotell. Dette gjør vi for å drive lagbygging, medarbeider- og lederutvik ling.

Vårt viktigste fortrinn er å trekke oss ut fra det kjente over tid. At naturen er den eneste ytre faktoren, skapes et sam hold man ikke får andre steder.

Vi velger Næringsforeningen fordi foreningen fremstår som mest aktuell for å bygge ett nettverk av både kunder og samarbeidspartnere.

Toma

Fiskåveien 4, 4621 Kristiansand www.toma.no

Daglig leder: Bente Lill Bergstøl

I korte trekk er vi et Facilty Mange ment selskap som tilbyr tjenester innen: kantine, renhold, vaktmester, resepsjon, energibesparelse med mer.

Vårt viktigste fortrinn er at vi ikke har ferdige pakker, men alle våre kunder skreddersyr vi de løsninger som passer best.

Vi velger Næringsforeningen fordi nå har vi etablert godt her nede i Sørlandet og ønsker gjennom Næringsforeningen bygge et enda større nettverk i Agder.

Sopra Steria Kristiansand

Tangen 76, 4608 Kristiansand www.soprasteria.no/kristiansand

Ledelse: Baljinder Rihel & Knut Festervoll

I korte trekk er Sopra Steria Norges ledende konsulentselskap innen digita lisering, og har de siste fem årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass.

Vårt viktigste fortrinn er at vi har lokal tilstedeværelse, med både en sterk skan dinavisk og internasjonal organisasjon i ryggen. Vi har en av de fremste fagmiljø ene innen teknologi i Norge.

Vi velger Næringsforeningen for å dele og lære fagkunnskap, samt få være med å  påvirke i hvilken retning næringslivet går i Kristiansand.

SPENN 43
Pantone 485
////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////
Matsentralen Sør
NÆRINGS FORENINGEN I KRISTIANSANDS REGIONEN SKAL VÆRE EN MOTOR FOR VEKST OG UTVIKLING

HVOR VIL DU REISE?

Berg-Hansen

Ta kontakt med vår gruppe- og eventavdeling: Telefon: 38 12 21 60 grupper.agder@berg-hansen.no

BERG-HANSEN.NO
er nå i gang med å velge ut reisemålene for 2023 med våre populære direktefly fra Kjevik. Vi kan også sette opp et eget fly for din bedrift og skreddersy turen etter dine ønsker.
Hva står øverst på listen din i år? NÆRINGSFORENINGENS HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Strai Kjøkken Kristiansand AS Avenyen 32 • 4636 Kristiansand S 47 45 20 00 • kristiansand@strai.no
sormegleren.no Som spesialister på bolig og finans hjelper vi deg gjerne med alt du trenger av meglerog banktjenester. Kontakt oss i dag for en hyggelig, uforpliktende prat! Megler Bank Morten Haugeland m. 90 28 04 38 | morten.haugeland@sor.no Gro Lillian Hulløen m. 40 40 80 50 | gro.lillian@sormegleren.no Nordic Arena Sør – en profesjonell B2B arena på Sørlandet Sjekk nordicarena.no/kristiansand eller kontakt Kristin Molnes på mobil 99 00 19 00 eller mail til kristin@nordic-arena.no for mer informasjon. I enden av en god relasjon skapes gode forretningsmuligheter. nordicarena.no/kristiansand SYNERGI KOMPETANSE SALG BUSINESS TO BUSINESS LEADS MARKEDSFØRING

Har tiden tid?

«Jeg føler at andre får tid til alt». «Det skulle jeg gjerne sagt ja til, men jeg har ikke tid». «Tiden strekker ikke til, og jeg er snart helt utslitt». «Jeg får aldri tid til å gjøre alt det jeg hadde tenkt». «Det er kjøring, henting og bringing døgnet rundt». «Jeg er opptatt med så mye annet, så det har jeg ikke tid til å være med på». «Jeg har sagt ja til alt for mye, så nå er alt bare blitt et ork». «Jeg blir stresset over at det alltid skal skje noe».

Jeg tror mange av oss kan kjenne seg igjen i noen av disse uttalelsene. De fleste er i alle fall enig om at tiden går altfor fort, og man lurer støtt og sta dig på hvor den ble av. Og hva bruker vi egentlig tiden vår til? Og hvorfor er det blitt sånn at vi nesten alltid har dårlig tid?

«Hvis du ønsker at noe skal bli gjort, må du spørre en mann eller ei dame som har veldig mye å gjøre», sier et gammelt ordtak. Det er mye sant i det, men er det sånn det bør være? Kanskje de mest opptatte heller burde ha brukt den lille tiden de har til overs til noe annet?

«Tiden er en av de få viktige tingene vi har igjen», sa Sal

«På kjøkkenet vårt henger det noen visdomsord: ‘Du skaper livet ditt ved hvert valg du gjør ’. De ordene burde jeg lese mye oftere».

vador Dalí, den kjente span ske billedkunstneren. Og han hadde selvfølgelig helt rett. Det er ikke som i fotballkamper der det som regel blir tilleggstid. I livet må vi bruke den tilmålte tiden på en mest mulig fornuf tig måte.

I Kenya «lar de tiden komme», og jeg liker det ordtaket. Selv om planlegging er viktig, hadde det vært veldig godt om ikke kalenderen alltid var fullbooket.

I sangen «Tidå har tid» av

Sigvart Dagsland står det noen bevingede ord om tid:

Når skrittå mine måles i sekunder, så alt eg flyr forbi blir liga grått.

Når eg fyge fort, så ingen ser et spor, på veien eg har gått.

Når eg bøyes ner i stadig lengsel, itte alt eg aldri ska få te.

Når eg tenke på, folk eg ikkje ser, og aldri ska få se.

Då komme någen og hviske te meg: Du får tid. Tidå har tid, tidå har tid, min venn!

Når du trodde alt va slutt, vente tidå på deg der du står igjen.

På kjøkkenet vårt henger det noen visdomsord: «Du skaper

livet ditt ved hvert valg du gjør». De ordene burde jeg lese mye oftere, for altfor mange av de valgene jeg gjør er egoistiske og tidstyver.

Håper du har hatt tid til å lese «Spaltisten», og at du synes det var en fornuftig og riktig bruk av tiden din.

Ta deg tid til å nyte førjuls tiden!

46 SPENN SPALTISTEN
Illustrasjon: Tress Design
… og hvorfor har vi alltid for lite av den? PAUL «TÅA» RICHARDSEN Gammeldags midtstopper

VI GJØR

SØRLANDET

STERKERE

Næringsforeningen er en medlemseid og partipolitisk nøytral organisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser. Gjennom å skape gode møteplas ser for kompetanse- og nettverksutvikling, samt drive aktivt politisk påvirkningsarbeid, skal vi bidra til at Agder blir Norges mest attraktive bo- og næringsregion. Vi har 1100 medlemmer i hele regionen, og er en av landets største næringsforeninger.

NÆRINGSFORENINGEN

JOBBER MED FIRE HOVEDOMRÅDER I 2021–2023

Grønn omstilling av regionen Bærekraftig by- og regionsutvikling Morgendagens arbeidsliv Attraktiv møtearena for næringslivet

VI HAR FØLGENDE RESSURSGRUPPER

Region Øst (Lillesand) Infrastruktur og byutvikling Region Vest Transport og logistikk Grønn omstilling Flere i arbeid WiB U40

NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

Besøksadresse

Dronningensgate 2A 4610 Kristiansand t +47 99 23 80 00 e post@nikr.no Åpningstider 08.30–15.30

SPENN 47 NÆRINGSFORENINGEN
Gunnar Kulia Prosjektleder Lillesand gunnar@nikr.no 90 14 65 97 Lotte Blom van der Male Salgs- og markedskonsulent lotte@nikr.no 48 99 42 67 Andrea Bang Arrangementskoordinator andrea@nikr.no 92 45 59 54 Håkon A. Repstad Kommunikasjonsansvarlig hakon@nikr.no 93 21 94 02 Ingrid S. Høibo Arrangementsleder ish@nikr.no 97 74 20 78 Tina McDougall Trainee tina@nikr.no 97 54 83 69 Helena Frustøl Prosjektkoordinator helena@nikr.no 95 80 86 38 Ingrid Michalsen Leder strategi og utvikling ingrid@nikr.no 47 39 32 79 Trond M. Backer Administrerende direktør trond@nikr.no 99 11 75 00 Roar Osmundsen Næringspolitisk leder roar@nikr.no 41 24 43 23 Odd Arild Skonhoft Salgs- og markedsleder oas@nikr.no 90 56 17 99 Anne Marit Thomassen Økonomi- og administrasjonsansvarlig anne_marit@nikr.no 48 99 77 34 PÅ KONTORET //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Foto: Liv-Unni Tveitane

Avsender: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Postboks 269 4663 KRISTIANSAND

Avsender: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Dronningensgate 2A 4610 KRISTIANSAND