a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

www.nikr.no

SPEnn

01 20 MAGASINET FOR DEG I NÆRINGSLIVET

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De viktige lærling­plassene Kan lærlingplasser være nøkkelen til et mer inkluderende arbeidsliv?

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TAPASKONGEN SIMON NAHAIRY

FRA SØPPEL TIL NYTTE AVFALL SØR

STUPER I DET VIBEKE HOLM RUUD


Presenterer

VIPPEPUNKTET – verden blir aldri den samme igjen

Agder Energi-konferansen 2020 Kristiansand 5.—6. mai Meld deg på her: ae.no/konferanse


EN HELAFTEN FOR SANSENE Ta med kollegaer eller kunder i Kilden, og nyt god mat og ypperlig underholdning! Restaurant Frihavn serverer smaksrike retter laget av sesongbaserte rüvarer fra lokale leverandører. Kontakt oyvind.lindseth@kilden.com / tlf. 908 31 221


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Foto: Liv-Unni Tveitane

VELKOMMEN TIL SPENN

Vi må bidra til inkludering Agder har en lavere sysselsetting enn resten av landet, og over 23 prosent av befolkningen mellom 20 og 66 år i Kristiansand står utenfor skole og arbeidsliv. Det utgjør over 20 000 mennesker, og er altfor mange. Vi vet også at 2500 barn i kommunen lever i lavinntektsfamilier, noe som i de fleste tilfellene skyldes at begge foreldrene er uten jobb. Det er flere årsaker til at noen havner utenfor, for eksempel psykiske eller fysiske ­utfordringer, vanskeligheter med språk eller manglende videregående opplærling. Ofte er problemene sammensatte, men samfunnsøkonomisk vil det gagne oss alle dersom vi lykkes i å få flere ut i arbeid. – Vi må skape bidragsytere, ikke stønadsmottakere, sier Tone Olsen Nor i denne utgaven av SPENN. Hun leder stiftelsen Hopeful, og arbeider for at ungdom som har ramlet utenfor skal komme tilbake til skole og arbeidsliv. Hun peker på viktigheten av å strekke seg lenger, og å ha vilje til å se etter muligheter fremfor begrensninger. I hovedsaken kan du også lese om BRG

4 SPENN

Entreprenør, hvor 30 prosent av lærlingene er fremmedspråklige. De vi har snakket med er svært positive til at lærlingplasser kan være en måte å sikre inkludering i arbeidslivet på, men da må rammene være på plass, og virkemiddelapparatet fungere. Det er nemlig både kostbart og krevende å ansette noen som har behov for ekstra oppfølging, men i de fleste tilfeller opplever man at det i lengden vil lønne seg. For samtidig som stadig flere havner utenfor, skriker landsdelens bedrifter etter kompetanse. Jobber vi sammen, både politikere, næringsliv og det offentlige, har vi alle forutsetninger for å kunne få en vinn-vinn-situasjon her. Men skal vi lykkes med det, må aller parter vise vilje til å åpne seg litt mer opp, lete etter løsninger utenfor A4-rammene og tenke nytt omkring ansettelser. Det letteste er å begynne med seg selv. Hvordan kan din bedrift bidra til et inkluderende arbeidsliv?

Margrethe Saga Redaktør

12 Skal vi øke sysselsettingen på Sørlandet må vi skape et inkluderende arbeidsliv. Hvordan gjør vi det? Les hovedsaken på side 12–18


//////////////////////////////////////////////

innhold 06 På Sørlandet 10 Lederpraten Vibeke Holm Ruud 12 Hovedsaken Inkluderende arbeidsliv 20 Profilen Simon Nahairy 24 Bedriften Avfall Sør 28 Yrket mitt Bioingeniør Marianne T. Skomedal 36 Nytt om navn 40 Nye medlemmer 46 Spaltisten Eva Kvelland 47 Om næringsforeningen //////////////////////////////////////////////

SPEnn 16. årgang Ansv. redaktør Margrethe Saga Tekst og foto ­Margrethe Saga, Jan Frantzen, Erling­SlyngstadHægeland, May Baagøe B ­ roughton, Ingrid Michalsen, Lotte Blom, Mai Linn O. Tronstad Forsidefoto Erling ­Slyngstad-Hægeland Design Lyche Design Trykk 07 Media Opplag 6700 Annonser Anne Marit Thomassen tlf. 489 97 734 Materiellfrister og priser se nikr.no Spenn følger prinsippene i Redaktørplakaten Utgiver Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) Kristiansand Chamber of Commerce

//////////////////////////////////////////////

Foto: Erling­Slyngstad-Hægeland

Postboks 269 4663 KRISTANSAND tlf. 992 38 000 www.nikr.no


Næringsliv PÅ SØRLANDET Foto: Ingrid Michalsen

//////////////////////////////////////////////

KORT&GODT FLERE KONKURSER Stadig flere selskaper går konkurs i Agder, det viser en fersk statistikk fra SSB. Antallet konkurser økte med nesten 11 prosent i Agder fra 2018 til 2019, et resultat av nærmere 30 prosent flere konkurser i tidligere AustAgder fylke. Agder blir kun slått av Trøndelag på den lite flatterende statistikken, fylket hadde en økning på 16,7 prosent. Oslo ligger på tredjeplass med 7 prosent. Det er bygg- og anlegg som har flest konkurser målt etter bransje på landsbasis, med 26 prosent konkurser. Eiendomsbransjen og transport/ lagring har opplevd størst vekst i antall konkurser, med henholdsvis 12 og 9 prosent vekst i konkurser fra 2018 til 2019. Kilde: DN ///

Konserndirektør Steffen Syvertsen, Ingebjørg Trydal og Kirsti Jacob fra Agder Energi mottok prisen under Agdermøtet.

VIL IKKE ANSETTE Den økonomiske oppgangen fortsetter, men bedriftene i Agder har lavere vilje til å ansette ny arbeidskraft enn tidligere, ifølge Sparebank 1 sitt konjunkturbarometer for siste kvartal 2019. – Av bedriftene på Agder sier 49 prosent at de forventer vekst i antall årsverk, til tross for at 64 prosent venter økt omsetning. 57 prosent av Agderbedriftene venter også vekst i ordrereserver, mens 61 prosent forventer økt lønnsomhet. ///

6 SPENN

AGDER ENERGI HEDRES Agderings kompetansepris for 2019 ble tildelt Agder Energi. – Vi har jobbet veldig målrettet med kompetanseutvikling

i mange år, og derfor er det spesielt hyggelig å få en slik anerkjennelse, sier Kirsti Jacob, direktør for organisasjon i Agder Energi. Hun fortsetter: – Vi jobber for å få en kompetansekultur som løfter frem nye ideer og arbeidsmetoder som skaper innovasjon og nye forretningsmuligheter. Kompetanseutvikling er svært viktig for at vi skal nå konsernmålene våre. Agder Energi var én av ni nominerte til prisen, og stakk av med seieren foran Baljinder Singh Rihel, GE Healthcare, Lucky Frisør, Mandals, Norges multikulturelle senter (Nomkus), Rosfjord strandhotell/Lindesnes havhotell, Strai kjøkken og STS Fagstillas. Kompetanse­ prisen ble delt ut under Agdermøtet 2020, av juryleder og daglig leder i Innoventi, Sidsel Pettersen. I sin begrunnelse trakk juryen frem at kompetanse og læring er en rød tråd i Agder Energi, som gjennomsyrer bedriften. De pekte også på arbeidet innenfor Likestilt arbeidsliv, samarbeid med UiA og Trainee Sør. – Skal Agder Energi fortsette å lykkes tror vi på samarbeid, samarbeid med teknologiske spydspisser som

Microsoft, samarbeid med andre dyktige selskap på Sørlandet og samarbeid internt. Kompetanse er et samarbeidsprosjekt, sier konsernsjef Steffen Syvertsen. – Agder Energi har gjennomgått en transformasjon fra et tradisjonelt og profittbasert kraftselskap til en fremtidsrettet digital virksomhet med vekt på myndiggjøring og menneskelige ressurser. Kompetanse, innovasjon og miljø­messig, sosial og økonomisk bærekraft har vært utslagsgivende for å lykkes med fornyelsen. Bedriften tar samfunnsansvar som bygger opp under sosiale dimensjonen av bærekraftsbegrepet. Agder Energi er i juryens øyne et fyrtårn nasjonalt og internasjonalt, sa Pettersen under utdelingen. Margrethe Saga


Entelios – A part of Agder Energi

Norges største leverandør av energi til bedriftsmarkedet ENTELIOS

MEST TILFREDSE BEDRIFTSKUNDER STRØMLEVERANDØR

2019

Se epsi-norway.org for detaljer

Kontakt oss via Entelios.com/no eller på telefon: +47 38 60 77 77


Næringsliv PÅ SØRLANDET Foto: Ingrid Michalsen

//////////////////////////////////////////////

KORT&GODT SLUTT PÅ OLJEBOOMEN Etter flere år med høy vekst mener DNB nå at situasjonen i norsk økonomi er i ferd med å gå over i en normaltilstand. – 2019 blir trolig det siste året med «oljeboom» som beskrivelse av den økonomi­ ske ståa. Etter et kraftig, men midlertidig løft i investeringene på norsk sokkel, peker pilene nedover, skriver DNB i en rapport om de økonomi­ ske utsiktene. Økonomene i DNB mener det er tydelig at veksten i norsk økonomi kommer til å avta fremover. – Etter en gjennomsnittlig vekst på 2,5 prosent i årene 2000–2019, vil veksten i fastlandsøkonomien fremover bli noe under 2 prosent, skriver DNB. Kilde: NTB ///

ØKT NETTHANDEL Nordmenn kjøpte varer og tjenester i utenlandske nettbutikker for totalt 60,1 milliarder kroner i 2018. Det er et nesten fem ganger så høyt beløp som i 2010. SSB har sett på utviklingen i nordmenns netthandel i utlandet fra 2010 til 2018. Tallene inkluderer kjøp gjort med betalingskort, men ikke kjøp betalt på andre måter, for eksempel ved bruk av PayPal eller Klarna. Totalt brukte nordmenn 128 milliarder kroner med kort på nettet i 2018. Omtrent halvparten av dette beløpet la vi igjen i utenlandske nettbutikker. Kilde: SSB ///

8 SPENN

Hilde Waage, leder EBA-Agder, står i spissen for arbeidet mot a-krim.

BRED FRONT MOT A-KRIM Flere aktører på Sørlandet går nå sammen og danner Fair Play Agder, et tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. – Dette initiativet skal forebygge og bekjempe arbeidslivs-

kriminalitet på Agder, og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår, sier Hilde Waage, leder i EBAAgder (Entreprenørforeningen for bygg- og anleggsfag i Agder). I styringsgruppen for prosjektet sitter Kristiansand kommune, Arendal kommune, LO Agder, Fellesforbundet, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Arendal Næringsforening, EBA Agder, NELFO og Håndverkerforeningen i Kristiansand. – Målet er å opprette dette som en forening i løpet av våren, med en egen prosjektleder og et eget styre. For å få det til er vi avhengig av støtte, i form av at bedrifter og firmaer tegner medlemskap. I tillegg håper vi på støtte fra sponsorer, forklarer Waage. Et tjuetalls bedrifter har allerede meldt seg inn via Fair Plays hjemmeside. Men det er plass til mange flere. Både Arendal kommune og Kristiansand kommune går inn med penger i prosjektet, og Kristiansand har satt av 1,2 millioner kroner i kommunebudsjettet de neste par årene til tiltaket. Ordførerne i de to kommunene mener opplagt det er et behov for prosjektet. – Det er for mange useriøse aktører i markedet, mener

Robert Cornels Nordli (AP), ordfører i Arendal. Kristiansand-ordfører, Jan Oddvar Skisland (AP), er enig. – Fair Play kan helt klart ha en forebyggende effekt. Vi vet at vi ligger lavere på rapportering enn andre fylker i landet. Dette underbygges også av tall som politiførstebetjent og koordinator for A-krimsenteret i Agder politidistrikt, Jan Kåre Eriksen, viser til. – Vi får inn cirka 150 tips i løpet av ett år, i Rogaland får de 2000. Så Fair Play har en viktig jobb foran seg. Derfor er vi veldig tilhengere av dette initiativet, og det vil helt klart styrke vårt arbeid, mener Eriksen. Dato for første generalforsamling og årsmøte i Fair Play er allerede satt, og blir den 22. april i Kristiansand. Ingrid Michalsen


1 064 387

passasjerer reiste til eller fra Kjevik i 2019. //////////////////////////////////////////////

KALENDEREN Finn arrangementer på kalender på ­ nikr.no

februar U40 – ledelse 27. i Næringsforeningens lokaler Få mer ut av regnskapsrapportene i Næringsforeningens lokaler 28.

– Maud Angelica fortjener skryt Nina Skeie-Langenes, Azets People

1

Hva er det beste med j­obben din? – Å få muligheten til bistå bedrifter i ansettelsesprosesser, og hjelpe mennesker med å finne drømmejobben. Jeg trives med å ha en variert arbeidsdag med en god blanding av administrativt arbeid og utadrettet virksomhet, og at jeg treffer mange mennesker.

2

Hva opptar deg mest for ­tiden? – Det har vært en heftig start på det nye tiåret når man ser på det store bildet og verden generelt. Selv om jeg ikke bekymrer meg så veldig, så er jeg opptatt av å trygge barna mine og fokusere på det som er bra, som de gode relasjonene og menneskene man har rundt seg. 

3

Hva irriterer deg mest for ­tiden? – Jeg er nok ikke en person som irriterer meg så veldig, jeg vil heller snu fokuset og si at jeg ser etter og setter pris på raushet og godhet i samfunnet!

4

Hvem fortjener skryt? – Maud Angelica! En helt fantastisk innsats for åpenhet, raushet, omsorg og sårbarhet.

mars 3.

Krevende personalsaker i Næringsforeningens lokaler

17.

Trygg i media i Næringsforeningens lokaler

25.

Boblekveld hos Bølgen & Moi

april 1.

Løype­melding 2020

5

Hvem gir du stafett­pinnen ­videre til? – Wenche Andreassen i Norges Energi.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FIRE I NÆRINGSLIVET

,

HVA SYNES DU ER DEN VIKTIGSTE SAKEN PÅ SØRLANDET NÅ, OG HVORFOR?

Anette Berntsen Hotel Parken og Hotel Norge Attraktivitet. Vi må få Sørlandet mer attraktivt hele året, nasjonalt og internasjonalt. Flere og større arrangementer vil gi gode ringvirkninger i mange bransjer og næringer. Våg å være vertskap!

Steffen Torjussen Røyrås Treindustri

Tanja Erichsen BDO

Atle Grønås Nordtolk

Dra i samme retning: kommunene, fylket og næringslivet. Vi må skape flere arbeidsplasser, gjerne innenfor våre fortrinn: skog, helse, turisme, ­utvikling av olje/gass, og leverandør- og prosessindustrien.

Samferdsel, bygg og anlegg. Forretningsutvikling og innovasjon i eksisterende selskaper og bransjer, med spissing av produkt og tjeneste. Tilpasning og etterlevelse til aktiv miljøledelse for alle bransjer.

Næringsutviklingen på Sørlandet, og da spesielt innen industri. Sørlandet er den yngste landsdelen i Norge, og trenger fortsatt tilrettelegging fra politiske myndigheter.

SPENN 9


Vibeke Holm Ruud overtok som daglig leder i Aquarama i januar, og gleder seg over nye utfordringer.


LEDERPRATEN

– DET ER BEGRENSET HVOR GÆRENT DET KAN GÅ Den nye Aquarama-sjefen, Vibeke Holm Ruud, synes det er verdt å ta sjanser i livet. Og hun oppfordrer de som vil bli gode ledere til å jobbe med frivillige. TEKST JAN FRANTZEN  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

P

å fritida har du sunget i både rockeband og kirkekor, og karrieren din har det samme store spennet. Er du vinglete, eller er du modig? – Jeg er nok verken trygghets­ søkende eller spesielt risikosøkende, og jeg mener bestemt at jeg ikke er vinglete. Mine valg er knyttet til hva som gir meg energi, utfordringer og en meningsfull hverdag. «Hva er det verste som kan skje?» er et spørsmål jeg ofte stiller meg selv når jeg står ved et veiskille. Det er begrenset hvor gærent det kan gå, og da er det verdt å ta sjansen når muligheten byr seg. Men jeg har tenkt å holde meg her lenge. Planene jeg har for Aquarama er langsiktige. – Hva er det viktigste du har i ­bagasjen som leder? – En av mine fordeler er at jeg har jobbet mye med frivillige. Da må man tenke annerledes. Man kan ikke presse noe gjennom, man må finne en måte å samarbeide på som er preget av andre ting enn ytre faktorer. Menneskene er drevet av lidenskap, ikke lønn og betingelser. Og de kan gå på sekundet hvis de ikke er fornøyde. Det handler om å legge til rette for at folk får mulighet til å utvikle seg. Mange ledere hadde

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VIBEKE HOLM RUUD (39) Stilling D ­ aglig leder i Aquarama fra 1. januar 2020 Bakgrunn Driftsleder for Studentenes Kulturhus i SiA, HR-rådgiver i Dyreparken Utvikling, service­sjef i Flytoget, rådgiver i Aptum kommunikasjon, avdelingsleder på Tusenfryd og HR-leder i Strai Kjøkken. Bor i Kristiansand, er fra Skien Familie Gift, to barn Leser Hvis jeg får lest noe selv, er det krim. Ellers går det i barnebøker. Hører på mye! Det siste jeg hørte på var Highasakite, og så er jeg glad i de gode, gamle, som U2 og Pink Floyd. Gir meg energi Synge sammen med dyktige musikere og gode venner. Gode opplevelser med barna mine. Og jobb.

hatt godt av å jobbe med frivillige, det gir en god ballast. – Hva kjennetegner gode og dårlige ledere? – Hvis man prøver å klare seg alene, og lukker øynene for viktige innspill, kommer man skjevt ut fra hoppkanten. Det er tidkrevende å sørge for at folk blir hørt, men det er bedre å bruke den tiden enn å ta en beslutning som ikke er forankret i virksomheten. Kjennetegn på en god leder er åpenhet, tillit og tilstedeværelse. Hvis du oppleves som lite tilgjengelig og imøtekommende, tror jeg det vil prege miljøet. Jeg er opptatt av å ha en god bedrifts­ kultur, gi mye av meg selv og være der for de ansatte når de trenger det. – Mange opplever Aquarama som dyrt. Skal det ikke være en arena for folk flest? – Tankegangen gjennom hele prosjektet har vært å få til et folkehelseanlegg som skal være for alle. Det er det vi jobber for. Prismodellen er lagt opp slik at de som bruker oss mest, betaler minst. Er man her en helg innimellom, har jeg forståelse for at det kan oppleves som dyrt, dersom man sammenlikner oss med en ordinær svømmehall. Vi mener vi

er konkurransedyktige på pris med tanke på det man får for pengene. Vi har også alternativer for de som ønsker å bade kun noen timer i helsebadet eller bruke oss ofte i helgene, samt tiltak som er rettet mot de som trenger det mest, slik at de også kan ta i bruk anlegget. – Hva er din langsiktige visjon for Aquarama? – Dette er faktisk et veldig effektivt drevet anlegg, og jeg synes det er viktig at jeg ikke kommer inn med en visjon jeg har lagt fra utsiden. Jeg må bygge den sammen med laget mitt. Jeg ønsker å synliggjøre alt det fantastiske som skjer på huset, alle klubbene, skolene og barnehagene som driver aktivitet til alle døgnets tider. Og så er naturligvis ambisjonen at det skal være det folkehelseanlegget det er ment som. I tillegg skal det være en turistattraksjon, som er med på å gjøre landsdelen attraktiv.

SPENN 11


ARBEID FOR ALLE Agder topper statistikken på antall mennesker som står utenfor arbeidslivet. Kan lærlingplasser være med på å skape et inkluderende arbeidsliv? TEKST MARGRETHE SAGA  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

ERSTATTER BETONG MED RESIRKULERT GLASS Åtte av ti bedrifter sier de er opptatt av bærekraft, men langt under ­halvparten har tatt grep for å endre driften. I Arendal har et sørlands­ selskap lansert et grønt produkt i norske veitunneler som kan ­redusere klimagassutslippene med opp mot 70 prosent. TEKST ESPEN SAND  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND


Habteab Tesfagaber er lĂŚrling innenfor betongfaget, og skal ta fagbrev til sommeren.

†


TEMA INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

D

et er kjempeviktig for integreringen. Man lærer seg språket, bygger et nettverk i arbeidslivet og skaper kulturforståelse, forteller Faizullah Muradi. 28-åringen er inne i sitt første av 3,5 læreår hos BRG Entreprenør, og arbeider nå for å ferdigstille et leilighetsbygg på Tangvall i Søgne. Før Muradi kom til Norge fra Afghanistan for litt over fem år siden, hadde han arbeidet som kamptolk for norske styrker i hjemlandet. Etter at han kom til Norge prøvde han flere yrker før han bestemte seg for å bli tømrer. – For meg har det ikke vært så vanskelig å komme inn i det norske arbeidslivet, men jeg kjenner mange som sliter. Det handler blant annet om tillit og tilpasning. Det er viktig å tilpasse seg der man er, men det handler også om gode rutiner på arbeidsplassen. BRG er gode på tilrettelegging, slik at opplærings­ situasjonen tilpasses hver enkelt. Viktig kroppsspråk. I dag har BRG

19 lærlinger. Seks av disse har et annet morsmål enn norsk, noe som gjør bedriften til den private aktøren som er best på integrering av lærlinger i Agder. Frank Skaiaa er drifts­leder ved leilighetsbygget på Tangvall, og har lang erfaring med lærlinger. – Jeg har bare positive erfarin-

14 SPENN

«DET HANDLER OM TILLIT OG ­TILPASNING» Faizullah Muradi

ger med lærlinger som ikke har norsk som morsmål. Det er positivt for arbeidsmiljøet, men det krever mye. Den største utfordringen er når det kommer lærlinger helt uten faglig bakgrunn, og så kommer manglende norskkunnskaper på toppen. Men det handler om å gi det tid, og alle parter lærer mye, mener han. Alle lærlinger får en ­instruktør, som skal fungere som fadder. Instruk­tøren skal lære bort, instruere og utfordre. – Det er viktig både at lærlingen selv har vilje til å spørre, og at man da ikke møter en mur. Når man ikke snakker samme språk blir kroppsspråk viktig, sier Muradi. Samfunnsøkonomisk nytte. Selv om BRG har god erfaring med fremmedspråklige lærlinger, legger ikke bedriften skjul på at det er visse utfordringer knyttet til dette. – Det krever mer å ha lærlinger som ikke snakker norsk, og det er begrenset hvor mye ressurser vi kan sette av, forteller Petter Blomkvist, ansvarlig for HR og forbedring i BRG. Han mener virkemiddelapparatet må gjøre integreringsarbeid mer attraktivt for bedriftene. – Det offentlige må sørge for å gjøre integrering lekkert og interessant for oss. Samfunnsøkonomisk er det bedre å putte mer ressurser i lærlingetiden, slik at de kan komme i arbeid fremfor å gå på NAV senere.

Utenforskap. Å integrere innvandrere

i det norske arbeidslivet er bare et aspekt av inkluderende arbeidsliv. Tall fra NAV viser at over 23 prosent av befolkningen mellom 20 og 66 år i Kristiansand står utenfor jobb og utdanning. Det utgjør over 20 000 mennesker. – Psykiske lidelser og manglende gjennomføring av videregående er blant de viktigste årsakene til utenforskapet, kunne NAVs statistikksjef Ulf Andersen fortelle under et møte hos Næringsforeningen i januar. Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) har trukket frem økt sysselsetting som en viktig utfordring for landsdelen i årene fremover. I dag lever 2500 barn i Kristiansand i lavinntektsfamilier, og i rundt 80 prosent av tilfellene har ingen av foreldrene jobb. Inkludering i arbeidslivet er derfor avgjørende for å bekjempe fattigdommen. Håp. – Vi må få bidragsytere, ikke stønadsmottakere. Sitatet tilhører Tone Olsen Nor, †

1 / BRG har 19 lærlinger, blant ­annet i betongfaget. 2 / Jesper Christensen er instruktør for Faizullah Muradi, og tror mangfold er viktig for en arbeidsplass. 3 / For Faizullah Muradi var det ønsket om en jobb i bevegelse som gjorde at han valgte å bli tømrer.


1

2

3

SPENN 15


TEMA INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

† som i 2012 startet Hopeful. Hopeful

er en ideell stiftelse som arbeider for at ungdom som av ulike grunner har ramlet utenfor systemet kommer tilbake til jobb eller skole. Her blir de tilbudt arbeidstrening, og i 2018 ble Hopeful godkjent som lære­ bedrift i salg- og servicefaget. – De det er riktig for, kan få opplæring i salg- og servicefaget og ta fagbrev. Da er de lærlinger hos oss i den tiden det tar å bli klar. Alle får sin skreddersydde plan med individuell opplæring, forklarer Olsen Nor. I dag har Hopeful to lærlinger, Ida Linnerud Pettersen (30) og Gabriel Steinnes Gabrielsen (21). De arbeider både i kunstkafeen på Sørlandets Kunstmuseum, og i Hopefulbutikken i Kirkegata. For dem har det vært viktig å få et tilpasset opplegg, slik at de kan finne sin vei tilbake til arbeidslivet. – Jeg har fått prøve mye forskjellig, og vi blir forberedt på hva som venter oss i det vanlige arbeidslivet. Det er veldig positivt, mener Gabrielsen. Av folk som kjenner ham har han fått tilbakemelding på at han har utviklet seg i løpet av de to årene han har vært i Hopeful. – Jeg merker det selv også. Jeg får gjøre det jeg føler jeg mestrer, noe som gir en trygghet. For meg har det vært veldig viktig. Ond sirkel. – Hopeful og Tone var

det som måtte til for at jeg skulle komme tilbake til arbeidslivet. Jeg har fått mange sjanser, og ­skjønner

16 SPENN

at det har krevd mye. Her stilles det også krav til oss, noe som er bra, forteller Linnerud Pettersen. Hun ble i utgangspunktet tilbudt uføretrygd, men hadde et ønske om å være i arbeid. – Hvis du ikke har noe å gå til i hverdagen, kan problemene bli enda større. Hvis vennene dine er på jobb, må du fylle tomrommet med noe. Dette kan for eksempel føre til problemer med rus og psykiatri, og det kan bli en ond sirkel, mener hun. Hun fortsetter: – Jeg trengte noen som pushet meg til å komme tilbake. Med Tone er det umulig å gi opp. – Ida er et eksempel på at det går an å få det til uansett. Hun er et forbilde for andre, sier Olsen Nor, som mener det er viktig å kjempe for at flere skal komme ut i arbeidslivet. – Vi mister altfor mange som egentlig har mulighet til å jobbe. Hos oss har vi alltid som utgangspunkt å få folk ut i hundre prosent jobb eller skole. Krever samarbeid. Olsen Nor mener

politikere, næringslivet og det offentlige må jobbe sammen for at flere skal komme ut i arbeid. – Vi kan ikke miste så mye arbeidskraft som vi gjør nå. Mangfold er det som gir vekst i arbeids­ livet. Jeg tror ikke det er sunt å bare ha like folk på samme arbeidsplass, og vi må lage fleksible løsninger som gjør at det er mulig, sier Olsen Nor. I dag har Hopeful et godt samar-

«VI MISTER ALTFOR MANGE SOM ­EGENTLIG HAR ­MULIGHET TIL Å JOBBE» Tone Olsen Nor

beid med Kristiansand kommune, men i likhet med Petter Blomkvist og BRG mener hun man med fordel kan bli mer løsningsorientert. – Jeg synes det offentlige legger godt til rette for at vi i Hopeful skal lykkes, men samfunnet i dag er mye styrt av regler. Alle må være innenfor A4-formen. Men ingen mennesker er jo like, så det er naturlig å lage fleksible løsninger. Jeg håper mer og mer skjønnsutøvelse kommer inn, sier Olsen Nor. Mange muligheter. Mone Stusvig er

oppfølgingskonsulent i Fagopplæring Sør, et tverrfaglig opplærings­ kontor som er godkjent i både industrifag, service og samferdsel og helse- og oppvekstfag. Hun mener det finnes flere veier til Rom, selv om regelverket er omfattende. – Det er selvfølgelig et regelverk som må følges med tanke på opprettelsen av lærekontrakter, men det finnes mange gode løsninger som fører til at de fleste passer inn i en av de ordningene som kan benyttes. Det er mange varianter og vi anbefaler at bedriften tar kontakt med †

1 / Gabriel Steinnes Gabrielsen, Tone Olsen Nor og Ida Linnerud Pettersen forteller om et unikt arbeidsmiljø, hvor man setter pris på ulikheter. 2 / I januar overtok Hopeful driften av kafeen på Sørlandets Kunstmuseum.


1

Trond Rafoss håper flere sørlendinger vil starte opp i akvakulturnæringen, men mener det trengs bedre rammevilkår.

2

SPENN 17


TEMA INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

I Foamrox fortsetter satsingen for fullt i 2020.

BRG jobber aktivt for å øke antall lærlinger, og bruker det som rekruttering til selskapet, forteller Faizullah Muradi og Petter Blomkvist.

† oss i opplæringskontoret for å få god

informasjon om muligheter. Det meste er i prinsippet mulig! Hun opplever at næringslivet stiller seg positive til å ta inn lærlinger som trenger litt ekstra oppfølging. – Mange lærlinger har behov for litt ekstra oppfølging, det være seg lese- og skrivevansker eller andre sosiale tilpasningsvansker. Vi som opplæringskontor kan søke om midler for å dekke inn eventuelle kostnader bedriftene får hvis de tar inn lærlinger som trenger ekstra oppfølging. Dette gjør det enklere for bedriften å ta imot lærlinger som da eventuelt krever litt ekstra ressurser fra faglig leder eller andre ansatte i bedriften. Vi har også mange lær­linger som får individuell oppfølging i faget fra oss ukentlig hvis det er behov for dette, og vi samarbei-

18 SPENN

«HADDE VI FÅTT MER STØTTE KUNNE VI SATT PÅ FLERE ­RESSURSER» Petter Blomkvist

der mye med NAV for å finne gode løsninger for hvert enkelt individ. Manglende tilskuddsordninger.

Tilbake på byggeplassen forteller ­Blomkvist om utfordringer knyttet til økonomi, til tross for de ulike tilskuddsordningene. – Mange av våre lærlinger er over 25 år, og da får vi ikke vanlig lærlingtilskudd. Vi kan få noe som heter «basis 2-tilskudd», men når de er over 25 år får vi heller ingen støtte fra Kompetanse Norge. Lærlingene selv får ingen støtte fra NAV, fordi de har lærlingkontrakt. Hadde det vært lettere å få mer støtte hadde vi også kunne sette på flere ressurser, og sikret et enda bedre utdanningsløp for lærlingene. Vi har en god dialog med fylket i dag, men jeg føler ofte det stopper med dialogen

fordi de er bundet av regelverket. Jeg savner at de ser mer etter mulighetene, sier han. – Det er viktig å stille med et hjelpe­apparat til bedrifter som velger å ta inn en lærling med særskilte utfordringer. Både økonomiske tilskudd og annen oppfølging er aktuelt, sier Kai Tore Flottorp, rådgiver på fagopplæring i Agder fylkeskommune. Han forstår at systemet oppleves byråkratisk, men håper å finne en løsning: – Fylket har nettopp overtatt ansvaret for midler som tidligere var tilknyttet Utdanningsdirektoratet. Da var det veldig byråkratisk, og nå jobber vi for å skape forutsigbare løsninger samt at vi ønsker å bruke skjønn i hver enkelt sak så langt det er mulig. ˜


N y e A u d i e -t ro n e r h e r Elektrisk kjøreglede. Fremtiden er nå.

Kombinasjonen av optimal komfort, sportslig ytelse og et sofistikert utseende gir en kompromissløs opplevelse, både på hjemmebane og på langtur. God plass og høy bakkeklaring, i tillegg til firehjulstrekk, takrails og hengerfeste gjør e-tron til en komplett familie-SUV for norske forhold. Den banebrytende ladeteknologien gir en imponerende rekkevidde som åpner opp for helt nye muligheter og full frihet.

Vi har biler klare for prøvekjøring! Sving innom oss i Sørlandsparken eller book prøvekjøring på vår hjemmeside.

Audi e-tron 55 har ved blandet kjøring inntil 415 km rekkevidde og forbruk fra 22,7/100km (WLTP). Rekkevidde og forbruk kan endre seg ved valg av ekstrautstyr.

G u m p e n s A u to Ø st A S

Sørlandsparken - tlf. 24 03 47 50 - kristiansand.audi.no

facebook.com/gumpens.auto.ost


Simon Nahairy driver flere utesteder i Kristiansand.


PROFILEN SIMON NAHAIRY

Brenner for mat og mennesker I 2011 ofret Simon Nahairy en trygg tilværelse for å følge drømmen sin. Det har båret frukter for Le Monde-eieren. TEKST JAN FRANTZEN  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

R

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

egn pisker mot vinduet, og det nærmer seg lunsj på Le Monde Tapas. De første gjestene er på plass foran det karakteristiske kunstverket på veggen – oksen som skuler utover rommet. Eier og grunnlegger Simon Nahairy er på jobb i restauranten, slik han så ofte er. Det er ni år siden han startet tapas-stedet sammen med sin bror. I november ble Le Monde Tapas kåret til månedens bedrift av NHO Agder. – Det er stort for oss å bli lagt merke til på den måten. Man trenger noen oppmuntringer når man driver i denne bransjen, sier Nahairy.

Målrettet. I dag ligger Le Monde

Tapas i Markens, men historien startet litt lenger opp i byen i 2011. Nahairy jobbet med Food & Beverage på Kilden da han fikk tilbud om å overta restaurantlokalene hos Thon Hotel i Kirkegata. – Jeg hadde alltid drømt om restaurantbransjen, men det var et tøft valg, for jeg hadde en fast og god

jobb. Jeg snakket mye med kona, familie og venner, og fant ut at jeg måtte satse på drømmen min. Jeg hadde ingen penger, men jeg hadde kunnskap, og jeg fikk hjelp fra alle kanter, forteller han. Restauranten hans fikk et særpreg som fort ble satt pris på blant de matglade i Kristiansands befolkning. – Vi hadde studert markedet, og visste at tapas var «in» i hele verden. Vi var målrettet, og trodde på konseptet. Vi reiste til Marokko og Frankrike for å lære om hva som trengtes for å lykkes. Det er et tøft marked i Kristiansand, men det er alltid rom for noe nytt. Det finnes mye spennende ute i verden, som vi ikke har her, sier Nahairy. Siden starten har Le Monde økt omsetningen med mellom 10 og 15 prosent hvert år, helt frem til i fjor hvor det jevnet seg ut på grunn av nye spisesteder – og den mye omtalte priskrigen i byen. Mangfold. Sammen med sin bror, Bouchaib – mer kjent som «Bush», står Nahairy bak selskapet Trio

Fedala, som også innbefatter spisestedet San Sebastian, nattklubben Dis, Javel pub og selskapslokalet Bankkjelleren. Og det holder, synes de. Det blir ikke flere steder med det første. – Min bror tør veldig mye, jeg tør litt mindre. Så jeg bremser ham litt, smiler Nahairy, og konstaterer at de to brødrene utfyller hverandre godt. – Vi er ikke bare søsken, vi er gode venner. Det er godt å ha en person man kan stole på og dele alt med. Vi kan være enig eller uenig – uansett vil vi utvikle oss videre, sier han. Mangfold er et begrep som brukes ofte, av mange, men Trio Fedala kan dokumentere at de tar det på alvor. I selskapet er det ansatte fra 25 forskjellige land, samt en god kjønnsbalanse. – Det er en av våre styrker. Menneskene utfyller hverandre. Vi satser mye på riktige ansatte, mennesker med kunnskap, som behandler folk på en ordentlig måte. Når du kommer inn hit skal du føle at du er spesiell. God mat på en restaurant er som senga på et hotellrom, †

SPENN 21


PROFILEN SIMON NAHAIRY

Dyktige ansatte er alfra omega i restaurant­bransjen, og ved Le Monde jobber alle for å gjøre kundene fornøyde. Her er Simon Nahairy sammen med kokk Ismael Angel Cuesvas Astudillo.

† det er en selvfølge. Skal vi klare oss

i denne bransjen, er vi nødt til å ha det lille ekstra. Jobbet seg opp. Nahairy flyttet til Sørlandet i 1991, og er opprinnelig fra et sted like utenfor Marokkos største by, Casablanca – udødeliggjort av Humphrey Bogart og Ingrid Bergman i filmklassikeren fra 1942. Da han kom til Kristiansand begynte han på kokk- og servitørlinja på Tangen, før han fikk jobb på Clarion Hotel Ernst. Der jobbet han seg opp fra servitør til restaurantsjef. Senere har han også studert reiseliv og hotelledelse. – Livet i Marokko er ikke så enkelt som i Norge. Marokkanere er kjent for å reise mye, det er i vår kultur, og jeg hadde alltid drømt om og planlagt å reise til Europa. Det er lettere å komme seg fram i verden her. Som unge reiste vi alltid til Frankrike og Spania, og vi hadde noen venner i Norge, så da endte vi opp her, forteller han. Nahairy har fortsatt familie

22 SPENN

i Marokko, og besøker hjemlandet flere ganger i året. Men Le Mondeeieren synes Casablanca er i største laget, med sine seks millioner innbyggere. I dag ville han ikke byttet Kristiansand med noen annen by. – Jeg har vært her lenge nå. Jeg føler meg mer som nordmann enn marokkaner, sier han. Mer bevisste. På veggen på Le Monde står det at det å spise tapas er «som å smake på selve essensen i det spanske livet». Smårettene er svært ­populære også i Nahairys hjemland, men 52-åringens gastronomiske lidenskap strekker seg langt utover bare disse rettene. – Jeg elsker å lage mat. Da jeg kom til Norge var landet ganske fattig på mattradisjoner. Hvis noen hadde spist hvitløk kunne de risikere å ikke slippe inn i en taxi. Kristiansand har utviklet seg veldig siden den gangen, selv om vi fortsatt ligger litt bak Oslo. Mange har flyttet hit, og nordmenn reiser mye. De plukker opp ting i utlandet og er blitt mer bevisste

«HVIS NOEN HADDE SPIST HVITLØK KUNNE DE RISIKERE Å IKKE SLIPPE INN I EN TAXI»

på trender. De krever ikke bare et fint lokale, men også gode produkter, sier han, og legger til at det fortsatt er rom for forbedring. – 30–40 prosent av kundene våre er stamgjester, og de vil bli lei i lengden hvis ikke vi følger med på hva som skjer, og utvikler oss. Vi bytter meny og vinkart ofte. Vi reiser mye rundt og plukker opp nye ting, og synes det er spennende å kunne presentere noe nytt. Det er det som er lidenskapen her. Det er ikke penger som driver oss i denne bransjen, det er mat og mennesker, sier Nahairy. ˜

FAKTA ˆ SIMON NAHAIRY (52) • Stilling Eier og grunnlegger av Le Monde Tapas • Familie Gift, fire barn • Bor i Kristiansand, er fra Marokko • Bakgrunn Eier selskapet Trio Fedala, som innebefatter flere spisesteder. Har tidligere drevet Hartmanns brygge med Gorm Christoffersen


sogbn.no

Jeg vet du tar flere tusen avgjørelser hver dag!

Derfor går jeg rett på sak. Ulike bedrifter har ulike behov. Visste du at vi i NorgesEnergi kan skreddersy en strømavtale som ivaretar behovene til akkurat din bedrift? Som bedriftsrådgiver vet jeg at du har nok avgjørelser å ta i løpet av en arbeidsdag. Men en liten kaffepause håper jeg du har tid til. Da kan jeg fortelle mer om hvordan vi i NorgesEnergi kan hjelpe deg å skreddersy en billig strømavtale til bedriften din. Du bestemmer tid og sted, så kommer jeg til deg. Helt uforpliktende. Om det så bare er fem minutter, er jeg interessert. Hilsen

Lene Klingenberg Bedriftsrådgiver i NorgesEnergi

E-post: lene.klingenberg@norgesenergi.no Mobil: 990 92 488

PS: Har du ikke tid til en kaffe, tar jeg gjerne en prat over telefon.


BEDRIFTEN AVFALL SØR

Vi kaster stadig mindre Og det vi kvitter oss med, er vi flinkere til å sortere. Avfall Sør sørger for at det vi ikke trenger blir til nyttige ting som jordprodukter, aviser eller strøm og fjernvarme. TEKST MAI LINN TRONSTAD  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

D

et heter ikke søppel lenger, det heter gjenvinning, poengterer Rune Johansen, driftsleder ved Mjåvann gjenvinningsstasjon, med et smil. Det er mange smil på Mjåvann, de ansatte skryter av et fantastisk arbeidsmiljø.  – Vi har det helt konge på jobb, sier Tom Milan Premak, som har vakt i hallen for farlig avfall.  Det er mange branner i bransjen, ofte grunnet feilsortering av litiumbatterier. Dette er en av grunnene til at det har blitt forbudt å levere fra seg avfall i sorte sekker på gjenvinningsstasjonene.  –Kommer du med sort sekk nå, blir du sendt hjem, sier Lars Pedersen, kommunikasjonsansvarlig ved Avfall Sør. Stor trafikk. For 25 år siden kastet kristiansandere litt mindre enn landsgjennomsnittet, nå ligger vi like over. Hos Avfall Sør mener de «innlekking» er en del av forklaringen. Med god service og «gratis» avfallslevering for privatpersoner,

24 SPENN

VI HAR DET HELT KONGE PÅ JOBB Tom Milan Premak

kommer det ikke bare kristiansandere og venndøler til gjenvinningsstasjonene Avfall Sør drifter. – Nå har vi satt opp en bom hvor man må oppgi sitt ærend, sier Johansen, og legger til at ved den nye gjenvinningsstasjonen som åpner ved IKEA neste år, blir det lettere å holde kontroll med moderne digitale løsninger.  I bua ved bommen, som omlag 500 biler passerer daglig, 1000 på en lørdag, sitter vektbetjent Annette Wimme Høyland.  – Jeg møter så mange trivelige folk! Min filosofi er enkel: Møt andre med et smil, så får du et smil tilbake.  Ikke helt i mål. Hver innbygger i Avfall

Sørs eierkommuner leverte 556 kilo avfall i 2013. Siden har avfallsmengden blitt redusert med tolv prosent. – Det går rette veien, sier Pedersen.  Det har i tillegg blitt bedre sorteringsvilje blant innbyggerne i Kristiansand og Vennesla, hvor Avfall Sør opererer. Men vi har fremdeles en vei å gå.  – Via plukkanalyser ser vi fremde-

les at over halvparten i restavfallet kunne vært sortert ut, sier Pedersen. – Kan man spare penger på riktig sortering? – Det du setter ut av papir, plastemballasje, glass og metallemballasje koster ikke noe ekstra, det gjør derimot dunkene for rest- og bioavfall. Du sparer penger hver gang du unngår å sette ut disse. Har man kompost, slipper man dessuten dunk til bioavfall og sparer fem–seks hundre kroner i året, sier Pedersen.  Fra avfall til strøm. For 25 år siden

kastet en kristiansander 172 kilo avfall i året. Deretter økte det til 560 kilo, før det sank til omlag 490 kilo per innbygger i 2019. Restavfallet, som blir til strøm og fjernvarme hos Returkraft, er det vi kaster mest av. Treavfall, som blir til struktur­ materialer på Støleheia eller strøm og fjernvarme hos Returkraft, ligger på andre plass. – Glass og metallemballasje blir for eksempel til praktiske, lette byggesteiner, så det nytter å sortere, sier Pedersen. †


Tom Milan Premak forteller at de ansatte har det veldig gøy seg imellom.

Casper Natvig står i kø før Mjåvann Bruktbutikk åpner.

Annette Wimme Høyland og Kjell Arne Damgård forteller at det er mye humor på arbeidsplassen.


BEDRIFTEN AVFALL SØR

Lars Pedersen (t.v.) og Rune Johansen forteller at de har funnet igjen både forlovelsesringer, nøkler og mobiltelefoner forbrukere har mistet i avfallet.

†

Plastemballasje blir til emballasje eller nye plastprodukter, papir til aviser og bioavfall til kompost og jord. Lurer du på hvor et produkt skal kastes, kan du sjekke på sortere.no. – Hvordan har effekten av plast­ innsamlingen vært?  – Sortert plastemballasje doblet seg med en gang, fra 450 tonn til 900 tonn totalt første året. Ved tidligere målinger var 40 prosent av volumet i restavfallet vårt ulike typer plast, nå leverer hver innbygger ni kilo plastemballasje i året, sier Pedersen. Populær bruktbutikk. Hele 55 prosent av avfallet vårt leverer vi på gjenvinningsstasjonene, mens 45 prosent går i dunkene hjemme. Men ikke alle kommer til Mjåvann for å kaste, noen kommer for å hamstre.  – Det er kø utenfor hver dag når vi åpner, sier Maren Lunde, lærling i butikkfag ved Mjåvann Bruktbutikk.  Blant dem som står og kikker inn

26 SPENN

«GENERELT BLIR VI ­FLINKERE OG FLINKERE TIL Å SORTERE» Rune Johansen

før nøkkelen går i døra, er Casper Natvig. Han er på skattejakt med far og bruktbutikkeier Gordon Natvig. – Vi har hørt om denne køen, det er ganske vilt. Vi er alltid på jakt etter spesielle gjenstander, sier Gordon, som blant annet finner en gammel barnestol under besøket.  Utvidet samfunnsansvar. Avfall Sørs

viktigste oppgave er å ivareta kommunenes pålagte oppgaver innen husholdningsrenovasjon og slambehandling på en økonomisk, ressurs- og miljømessig måte. – Vi har også et utvidet samfunnsansvar som bruktbutikken kommer inn under. I tillegg har vi et tøybleie­prosjekt, hvor barnefamilier får inntil tusen kroner dekket. Ett barn bruker i snitt ett tonn bleier til sammen, sier Pedersen.  Avfall Sør tar imot 600 småbåtvrak i året, lar strandryddeaksjoner levere gratis avfall og bruker mye

tid på å få ut informasjon om riktig sortering. Noen flere dunker er det ingen planer om. – Hva kan dere lese om mennesker ut fra hva vi kaster?  – Jo flere felles beholdere, jo mindre eierforhold og derav dårligere sortering. Det hjelper imidlertid om man har en våken vaktmester som informerer beboerne, informasjon er kjempeviktig, sier Pedersen.  – Det er en evig kamp at noen få ødelegger, men generelt blir vi flinkere og flinkere til å sortere, sier Johansen. ˜

FAKTA ˆ AVFALL SØR Adresse Vige havnevei 90, Kristiansand Nettside avfallsor.no Etablert 2003 Ansatte 90 Daglig leder Hans Georg Høgevoll-Garstad


Ta studier på Sørlandet Ingeniør + en rekke studier innen

uia.no >

Lærer • • • •

Sykepleie

Språk, litteratur, kommunikasjon og medier Ledelse, administrasjon og juss Helse-, sosial- og idrettsfag Historie, filosofi og religion

Økonomi • • • •

Teknologi og IT Kunst, teater og musikk Samfunnsfag Realfag

Skjærgårdstur med M/S Maarten. Skal dere arrangere kundemøter, konferanser, sommerfester eller ønsker et sosialt arrangement? Vi står klar for å gi dere en unik skjærgårdsopplevelse. Sammen skjæ lager vi spennende opplevelser som kan kombineres med Gladkjøkkenet på Flekkerøy, Ny-Hellesund Kystfort eller hva med en tur gjennom Blindleia til Brekkestø.

Liv.Karin@maarten.no Tlf. 906 17 218 www.maarten.no

Vidar Moløkken Frittfallfoto.no.


YRKET MITT BIOINGENIØR

– Menn er ofte mer pysete enn damer På sykehuset er ingen hverdag lik. Ved siden av blodprøvetaking og analysearbeid, er en av Marianne T. Skomedals viktigste oppgaver å få pasienter til å føle seg trygge.  TEKST MAI LINN O. TRONSTAD  FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

H

vordan er en typisk arbeidsdag for deg? – Her på medisinsk biokjemi, et av sykehusets fem laboratorier, driver vi mest med blodprøvetaking og analyse av blod, urin og andre kroppsvæsker. Dagen starter med en prøvetakingsrunde på sykehuset, etterfulgt av klargjøring, vedlikehold og kvalitetssikring av maskiner og utstyr. Resten av dagen går primært til analysearbeid, men også blodprøvetaking underveis. Mine kolleger og jeg må alltid være i beredskap om ulykken er ute. En bioingeniør er veldig opptatt av kvalitetssikring. Riktig analysesvar til riktig pasient til riktig tid er det vi jobber for.  – Du tar mange blodprøver i løpet av en dag, møter du mange med sprøyte­skrekk? – Ja, og menn er ofte mer pysete enn damer. Usikre pasienter kan være en utfordring, spesielt når det gjelder barn, så vi jobber mye med å få pasientene til å føle seg trygge. Noen har kanskje fått en beskjed som ikke er så hyggelig like før de kommer til oss, så det er alltid viktig å tenke over hvordan man oppfører seg mot pasientene. 

28 SPENN

«Å MELDE SEG SOM BLODGIVER ER VERDENS BESTE GJERNING» Marianne T. Skomedal

– Er det mange tøffe inntrykk i jobben din?  – Absolutt. Som småbarnsmor er det spesielt vondt å se syke barn. Man tar på seg den profe­sjonelle rollen, men er likevel bare et menneske. Derfor er det viktig å ha gode kolleger å snakke med, spesielt når vi har taushetsplikt og ikke kan prate om jobben hjemme.  – Hva liker du best med arbeidet?  – Uforutsigbarheten i hverdagen, man vet aldri hva som skjer på et sykehus. Det er spennende å treffe pasienter i ulike situasjoner, og jeg liker veldig godt analysearbeidet. Vi driver både med avansert teknologisk utstyr og små pasientnære analyser, samt noen manuelle metoder. Miljøet her på avdelingen er superbra, og sykehuset er en trygg og god arbeidsplass. Bioingeniør er et av ingeniøryrkene som tiltrekker seg spesielt mange damer. De mennene vi har her prøver vi å ta ekstra godt vare på – og vi ønsker flere hjertelig velkommen!  – Hvilke egenskaper bør en bio­ingeniør ha?  – Du bør være nøye, opptatt av å gjøre ting riktig og like å følge prosedyrer. På sykehuset samarbeider vi

mye i team, både på avdelingen og på tvers av yrkesgrupper. Dette er helt essensielt for å kunne gi pasienten den beste behandlingen. Vi må ha en god flyt når det koker, og det gjør det som regel alltid. Av laboratorieavdelingene er vi blant dem som har pasientkontakt, så hos oss bør du i tillegg være flink med mennesker. Ellers er det flere typer jobber innen yrket mitt, både på sykehus og andre steder. – Har dere nok blodgivere?  – Vi trenger alltid flere, og jeg vil nesten si at å melde seg som blod­ giver er verdens beste gjerning. Det er mange som trenger blod, enten det er etter trafikkulykker, under operasjoner, fødsler eller andre ting. Jeg vil oppfordre alle til å melde seg som blodgivere på giblod.no. Tenk at en så enkel prosess, som det å gi blod er, kan gjøre så mye godt!

FAKTA ˆ MARIANNE T. SKOMEDAL (32) • Stilling Fagbioingeniør ved Sørlandets sykehus Kristiansand • Familie Gift, to barn • Bor Vågsbygd i Kristiansand


Noen ganger må ting skje fort på sykehuset. Her er Marianne T. Skomedal i farta på en sparkesykkel som blant annet brukes når hun tar blodprøver av pasienter på alle sykehusets avdelinger.


Våre bransjeeksperter på sørlandet hjelper deg å se helheten i detaljene

Strategi

Digitalisering og innovasjon

Regnskap, Lønnog HR-funksjoner

Revisjon

Utleie av økonomikompetanse

Skatt, avgift og foretningsjus

operasjonelle forbedringer

Deals-

Transaksjonsstøtte, Due Diligence, Verdsettelse

Virksomhetsstyring

og internkontroll

Ledelse- og organisasjonsutvikling

Flere tjenester inkluderer: Moms og særavgifter, Prosjektledelse, Ledelsesrapportering og budsjettering, Arbeidsrett, Global mobility, Personvern, Personbeskatning, Transfer pricing.

www.pwc.no Revisjon |

Rådgivning | Advokattjenester | Regnskap


FAGSPENN //////////////////////////////////////////////

KORT&GODT FÅ SCALEUPS Norge har færre hurtigvoksende bedrifter enn land vi liker å sammenlikne oss med, viser tall fra Oxford Research. De har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som viser økonomiske trender blant bedrifter i Agder i perioden 2014–2018. – I vårt tallmateriale finner vi bare 224 scaleups totalt i Norge i 2017, og bare syv scaleups i Agder. Det utgjør kun 0,07 prosent av bedriftsmassen. I land som Storbritannia og USA er rundt seks prosent av bedriftene scaleups, sier sjefanalytiker Elisabet Sørfjorddal Hauge. /// JOBB SMARTERE De beste lederne jobber ikke mer, men de jobber bedre og smartere. Det viser en studie ledet av Morten Hansen, professor i ledelse ved Berkeley, University of California. Han har flere tips til dem som vil bli bedre sjefer uten å jobbe mer: 1. Prioriter: Ikke gi med­ arbeiderne for mange oppgaver, maks tre av gangen. 2. Kommuniser prioriteringene tydelig, pass på at medarbeiderne er ­fokuserte. 3. Sørg for at alle mål er eksternt orientert. 4. Ansett folk som har ­lidenskap for jobben. Kilde: Ledernytt

///

32 SPENN

REDUSER SÅRBARHET Ved å bygge gode relasjoner kan du redusere bedriftens sårbarhet. Visste du at 82,7 prosent av alle bedrifter i Norge, det vil si 488 249, er en liten bedrift med inntil fire ansatte? Det blir en del mennesker som daglig har sitt arbeid i en liten virksomhet. I flere små bedrifter fremmes innovasjon og utvikling med engasjement og stor arbeidsinnsats. Mange roller skal fylles, utallige oppgaver skal løses og flere krav skal innfris av få ansatte. En leder i en liten bedrift kjenner på sårbarheten, og vet hvor avgjørende det er å gjøre de riktige valgene og prioriteringene hver dag. Og det blir viktig å opprettholde motivasjonen i hverdagen, både med tanke på seg selv og sine få og viktige medarbeidere. Et godt verktøy for lederen vil være å praktisere professor Linda Lai sin mestringsorienterte ledelse. Dette er ikke en bestemt måte å lede på, det avhenger av både personlighet og stil. Likevel er det tre faktorer som er viktig å legge vekt på: relasjonsorientering, oppgaveorientering og endringsorientering. Det viktigste for å redusere sårbarhet er å være bevisst betydningen av å bygge gode relasjoner. Lederen må ha søkelys på samarbeid, tid til utveksling av ideer, gi utfordringer og understreke viktigheten av innsatsen til den enkelte. Virksomheten må i tillegg sette søkelys på konkrete oppgaver som skal løses på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte. Det er viktig både for hvordan kundene og leverandørene ser på virksomheten. Det vil også være svært viktig med nettverk. Godt

s­ amarbeid kan være både motiverende, kostnadsbesparende og bærekraftig. Å være endringsorientert er avgjørende for hele tiden å være i forkant, og her kan en liten virksomhet ha en fordel med at det er lettere å ­gjennomføre de nødvendige endringene for å møte markedet. De viktigste gevinstene ved å praktisere mestringsledelse er lavt sykefravær, motiverte medarbeidere og høy kvalitet på tjenesten. Dette er alle svært sentrale punkter for å redusere sårbarhet, bygge merkevaren og framstå som bærekraftige og profesjonelle virksomheter i markedet.

Wenche Wehus Daglig leder The Wave


ADVOKATGUIDEN

Handelens Hus - Rådhusgata 3

www.advtofte.no

Postboks 153 - N-4662 Kristiansand Telefon: 38 100 600 - Telefax: 38 100 601 post@advkjaer.no www.advkjaer.no Lokal kompetanse - Nasjonalt nettverk

Advokatfirmaet for hele Sørlandet Sørlandets ledende forretningsjuridiske advokatfirma Markensgate 9, 4610 Kristiansand Tlf: 38 17 00 80 www.svw.no

Havnekvartalet, Vestre Strandgate 23 +47 38 17 87 10 post@wigemyr.no wigemyr.no

kpmglaw.no

Advokatene Gunnar Steen

Øyvind Sund Lars Gunnar Nag Jens Richard Andersen

Handelens Hus, Rådhusgaten 3, Kristiansand Telefon 38 02 85 00 post@interjuris.no | www.interjuris.no

KPMG Law – Sørlandet Spesialister innen skatt, avgift, næringseiendom, M&A og forretningsjuss. Kontakt oss på tlf. 04063 Harry Tunheim, advokat


DIGITALISERING

MØT DIN NYE STAB Hvis nettsiden din var en medarbeider, hva ville stillingsbeskrivelsen vært?

F

acebook, Instagram, intranett, nettside. Bedriften din har et økosystem av digitale arenaer og plattformer som skal bidra til at virksomheten oppnår sine strategiske mål. Nettsiden fyller en rolle, men er du bevisst hvilken rolle den fyller? Eller hvilken rolle Facebook spiller for dine mål? Og viktigst – spiller de ulike plattformene på lag? De digitale plattformene til mange bedrifter har ofte et stort uutnyttet potensial. Ved svært enkle grep vil du kunne effektivisere organisasjonen og øke sannsynligheten for å nå overordnede mål. Spør deg selv: «Dersom nettsiden din hadde vært en ansatt – hva slags stilling hadde da vedkommende hatt? Selger? Markedsfører? Informasjonsmedarbeider?». Mange mener at all informasjon må ut i alle kanaler: Facebook, Instagram, nettside og intranett på en og samme tid. Den slags helgardering er forståelig, da tanken er at viktig informasjon må spres bredt. Men våg å rendyrke rollene, og du vil vinne stort på det. Betrakt ditt digitale økosystem som et lag bestående av ulike spillere. Hver spiller har sin konkrete rolle og sine ansvarsområder – og formålet er å spille de andre gode. Se for deg eksempelvis nettsiden som en markedsfører med fokus på salg, Facebooksiden som en servicemed-

34 SPENN

Espen Bjaarstad Daglig leder Netlab

arbeider som betjener kunder og Instagram som en kommunikasjonsmedarbeider som forteller historier med glimt i øyet. Det er viktig å ha en helhetlig tilnærming til dette. Du kan få spillerne i økosystemet ditt til å spille sammen med API-er eller strategier – som regel en god kombinasjon. Sammen vil de ulike plattformene kunne bli mer effektive, utfylle hverandre og bidra til å oppfylle bedriftens strategi. Som en bonus vil kundene og brukerne oppleve bedriftens informasjon og tjenester som tydeligere, mer effektive – og kanskje til og med morsommere. Strategi handler om å ta valg. Bilprodusenten Tesla har tilsynelatende tatt en rekke gode valg og satset på en bevisst strategi hos sine digitale lagspillere. Et sentralt touchpoint i kunde­reisen hos Tesla er nettsiden, som fremstår som en kompetent og velfrisert selger. På et senere stopp i kundereisen får du tilgang til en app som lar deg styre funksjoner ved bilen, låse den opp og styre selve bilen. I tillegg får du informasjon om servicebehov, nærmeste verksted, ladestasjoner og så videre. Stillingstittelen til appen kunne dermed vært servicemedarbeider. Hva oppnår Tesla med å ha lagspillere med definerte oppgaver? En tydelig strategisk retning for sine digitale spillere og en effektiv utnyttelse av den digitale plattformen.


Velkommen til vårt nye bilhus med 5 nybilmerker.

Størst utvalg av nye biler – elektrisk, hybrid, plug-in hybrid, bensin og diesel.

Mobile Sørlandsparken AS

Skibåsen 2, Sørlandsparken, 4636 Kristiansand S • Tlf: 38 05 87 00 • sorlandsparken@mobile.no • www.mobile.no

Kjøttleverandøren med service i fokus

Kontakt: Erik Hatlestad 90 66 24 22 erik@ferdinands.no

Alltid fri frakt

daglig levering

Ingen fakturagebyr

ingen minstebestilling

Vi skreddersyr for din bedrift

kjøtt | fugl | vilt | delikatesser fra havet


NÆRINGSFORENINGENS NYTT OM NAVN

EGIL JOHNSEN (43) h Aktuell Daglig leder, Landskaps­ entreprenørene h Utdanning Anleggsgartner h Tidligere Anleggsgartner, anleggs­ leder, prosjektleder og avdelingsleder ved Landskapsentreprenørene.

LIV GYRO BJØRNARÅ (24)

JESPER ELIMAR KRUMM (48)

h Aktuell ­Revisor, KPMG h Utdanning Master i regnskap fra UiA h Tidligere Kunderådgiver i Posten

h Aktuell ­Plassjef, Porsche Center Sør h Tidligere Markedsansvarlig og partner i Pippin, salgssjef i Toyota Sør og Lexus.

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

MAY LINN S. ERIKSEN (25) h Aktuell ­Revisor, KPMG h Utdanning Master i regnskap og revisjon fra UiA. h Tidligere Erfaring fra bank/finans ///////////////////////////////////////////////////////

MARI HELENE AAS (24) h Aktuell ­Revisor, KPMG h Utdanning Bachelor i økonomi og ledelse fra BI og Master of Business Administration (MBA) fra James Cook University i Singapore. h Tidligere Erfaring fra detaljvarehandel ///////////////////////////////////////////////////////

TOR EGIL DAVIDSEN (52) h Aktuell Prosjektleder, Moelven Modus avd. Kristiansand h Utdanning Utdannet byggmester, takst- og eiendomsøkonomkandidat. h Tidligere Arbeidsleder hos NCC Binad, prosjektleder i Byggpartner Sør, prosjektleder i Protan og prosjektleder i AktivGruppen. ///////////////////////////////////////////////////////

HENRIK PEDERSEN (31) h Aktuell ­Revisor, KPMG h Utdanning To mastergrader, finans fra BI og MRR fra UiA. h Tidligere Butikksjef i Meny-kjeden ///////////////////////////////////////////////////////

ELISE RAA (25) h Aktuell ­Revisor, KPMG h Utdanning Mastergrad i økonomi og administrasjon ved UiA. h Tidligere Erfaring fra Nordea og hjelpe­lærer ved UiA. ///////////////////////////////////////////////////////

LUDVIG NORDAL (46) h Aktuell Forretningsutvikler, Innoventus Sør h Utdanning Utdannet cand. mag. fra Universitetet i Oslo h Tidligere NSB, Telenor, Ventelo og Elkem Solar. Manager av Product ­Planning hos National Oilwell. ///////////////////////////////////////////////////////

ALF HELGE HOLTSKOG (44) h Aktuell Markeds- og kommunikasjonssjef, Kaspar Strømme h Utdanning Økonomiutdanning fra BI h Tidligere Mosvold & Co, Allova, Sigma Fondene, DNB og Fundament ///////////////////////////////////////////////////////

GURO GRIMSTAD STRANDBERG (50) h Aktuell Bedriftslege, Lund Bedrifts­ helsetjeneste h Utdanning Petroleums- og sjømannslege, spesialist i allmennmedisin h Tidligere Fastlegevikar ved Vågsbygd legesenter, sykehjemslege ved flere kommunale sykehjem, fastlege ved Vennesla legesenter, ass. lege i nevrologisk avd. ved Haukeland sykehus, ass. lege i nevrologisk avdeling ved Sørlandet sykehus ///////////////////////////////////////////////////////

RUNAR ØSTBYE (50) h Aktuell Salgsog markedsansvarlig, Osselle h Tidligere Prosjektleder for modulavdelingen ved BNS. Salgs- og prosjektleder for modulbare løsninger til olje- og gassindustrien, utdanning og produksjon. ///////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vi forbeholder oss retten til å forkorte den innsendte teksten

36 SPENN


LEDE I KRISE Dagsseminar om kriseledelse Scandic Bystranda 31. mars 2020 Påstander om lovbrudd, dataangrep, etiske overtramp, nedbemanninger, 
 alvorlige personalsaker eller negativ mediaomtale – kan føre til en organisatorisk krise. 
 Krisen skal håndteres, samtidig som den daglige driften skal fortsette.

SKAGESTAD+EIKERAPEN inviterer ledere og HR-medarbeidere til dagsseminar om kriseledelse.

Arne Roland

Elisabeth S. Moen

Dag Nordbø

Tor Åge Eikerapen

Mer info og påmelding: ledekrise.no (kun 60 plasser)

5HQNM¡UHJOHGH

BMW X1 25e Ladbar Hybrid. Helt nye BMW X1 25e Ladbar Hybrid med firehjulstrekk. Leasingkampanje fra 4.900,- /mnd* UTEN FORSKUDD. BMW X1 25e med firehjulstrekk er en kompakt SUV familiebil som også egner seg godt til bykjøring. eDrive M-sport edition inkluderer blant annet skinnseter, M-sport pakke og 10, 2” skjerm med navigasjon og ryggekamera. Nye BMW X1 Ladbar hybrid kommer med hengerfeste. *Startleie/etableringsgebyr: kr 5.488,- ink. MVA. Totalpris kr 181.888,- vil variere med rentenivået. 30.000 km og 36 måneders bindingstid. Forutsetter kredittgodkjenning. Gjelder privatleie/leasing. Bavaria tar forbehold om trykkfeil. Kampanjen varer i en begrenset periode.

Bavaria Kristiansand bavaria.no T: 38 14 54 30 Barstølveien 23, 4636 Kristiansand


NÆRINGSFORENINGENS NYTT OM NAVN

ROGER HAUGLI (36)

MORTEN RØNNING (35)

h Aktuell Senior ITkonsulent, Osselle h Tidligere Teknisk ansvarlig i FIKO. 19 år i salgs- og markedsføringsbransjen.

h Aktuell Prosjektleder, Netlab h Utdanning Sivilingeniør innenfor informasjons- og kommunikasjons­ teknologi h Tidligere Chief sales officer hos Red Rock Solutions

///////////////////////////////////////////////////////

IDA ANDERSEN (32) h Aktuell Økonomisjef, GCE NODE h Utdanning Siviløkonom og mastergrad i økonomisk styring og prosjekt­ ledelse fra Universitetet i Agder. h Tidligere Prosjektkontroller i National Oilwell Varco Norway, teamleder i Accountor Norge og revisor i BDO Oslo. ///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

ANETTE THIEN (39) h Aktuell Salgssjef Agder, Azets Insight h Utdanning Sivil­ økonom fra NHH med master i strategi og ledelse. h Tidligere Ernst & Young, Business Controller i Telenor og seniorrådgiver i Experis Finance ///////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////

STEIN OTTO G. DAATLAND h Aktuell Rådgiver, Business Region Kristiansand h Utdanning Journalist fra Høgskolen i Volde og master of Management fra BI, Disruptive strategy og Sustainable Business Strategy fra Harvard Business School samt en MBA fra UiA. h Tidligere Kommunikasjonssjef, Kristiansand Kommune ///////////////////////////////////////////////////////

MAY BAAGØE BROUGHTON (43) h Aktuell Digital markedsfører, Unit4 h Utdanning Bachelor i informasjon og samfunnskontakt (diplom-markedsfører) h Tidligere Salgs- og markedsrådgiver hos Næringsforeningen ///////////////////////////////////////////////////////

HÅVARD TVEDTEN (41) h Aktuell Partner, Storform h Utdanning Organisasjonspsykologi og ledelse fra Universitetet i Aalborg h Tidligere Topp­idrettsutøver og eliteseriespiller i 20 år og konsulent i Storform ///////////////////////////////////////////////////////

MARIUS HOLST (35) h Aktuell Innkjøpssjef, Strai Kjøkken h Utdanning Bachelor i elektronikk og mobilkommunikasjon ved UiA i Grimstad h Tidligere Transport and Distribution Manager, Elkem ASA Silicon Materials ///////////////////////////////////////////////////////

PATRYCJA JAKUBIAK-URBAN (35) h Aktuell Partner og bemannings­råd­giver, People Sørlandet h Utdanning Bachelor med spesialisering på grensekontroll. Master i ledelse og markedsføring med spesialisering innen HR-ledelse. h Tidligere Eier av UrbanConsulting og har holdt norskkurs for Nav og andre organisasjoner. ///////////////////////////////////////////////////////

38 SPENN

h Aktuell Leder, KPMG i Kristiansand og Arendal h Utdanning Statsautorisert revisor og bachelor i revisjon fra Høyskolen i Sør-Trøndelag og master i regnskap og revisjon fra handelshøyskolen BI. h Tidligere Revisor i EY i Kristiansand og Trondheim ///////////////////////////////////////////////////////

RAYMOND KIRKNES (45) h Aktuell Hotelldirektør ved Thon Hotel Parken (fortsetter også som direktør ved Hotel Norge) h Tidligere Direktør ved Hotel Norge

GUNN MARIT SCHJETNE (36)

MERETE E. JØRANSON (37) h Aktuell Prosjekt­ leder, Strømmes h Tidligere Prosjektleder i 07 Media og ti år i ulike deler av Varner-kjeden. ///////////////////////////////////////////////////////


BLI MED OSS I ELITESERIEN

VI KJEMPER FOR SØRLANDET Sikre deg sesongkort og få en rekke rabatter og fordeler

Kjøp på ikstart.no

I enden av en god relasjon skapes gode forretningsmuligheter. nordicarenasor.no SYNERGI

LEADS

KOMPETANSE BUSINESS TO BUSINESS

MARKEDSFØRING SALG

Nordic Arena Sør – en profesjonell B2B arena på Sørlandet Gå inn på nordicarenasor.no eller ring Terje Normann Johanssen på 419 17 500 for mer informasjon. Hold deg oppdatert på facebook.com/nordicarenasor


NÆRINGSFORENINGEN PRESENTERER DE NYESTE MEDLEMMENE

PEOPLE SØRLANDET Vigeland Brugs Veg 21, 4700 Vennesla www.people.no Daglig leder: Rune Steen Moen I KORTE TREKK er People Sørlandet et av 17 kontorer i Norge. People er et fullserviceselskap med tjenester innen rekruttering, vikar- og konsulentformidling. I startfasen er området vårt Agder samt Egersund, men dette vil utvides etter hvert. VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at de ansatte kommer fra flere bransjer slik at det gir oss et meget stort nettverk av kompetanse. Vi jobber på kryss og tvers og henter intern hjelp til de ulike fagområdene.

STERKT MANGFOLD BLANT MEDLEMMENE GIR EN STERK NÆRINGSFORENING

BRILLELAND SANDENS SENTER Tollbodgata 14, 4611 Kristiansand www.brilleland.no Daglig leder: Hilde Brox

SOMMERBRIS Barstølveien 6b www.sommerbris.com Daglig leder: Kalle Fostervoll

I KORTE TREKK jobber vi med å hjelpe mennesker til å forstå og dekke sine synsbehov. Vi tilbyr synsundersøkelser for alle fra fem år og oppover. På Sandens senter har vi vært siden 2008.

I KORTE TREKK er Sommerbris en festival på Odderøya 19.–20. juni.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi er et meget rutinert team som elsker å hjelpe kundene våre til å finne de beste løsningene. Vi gir gode kundeopplevelser og fokuserer på å ha et godt arbeidsmiljø! Vi er fire optikere, og har kompetanse på alt fra barn, arbeidsplass, kontaktlinser, synstrening, førerkortattester, filterbriller og øyehelse.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er festivalpass for bare 699,- (full pris etter vinteren er 999,-) I tillegg har vi budsjettvennlige sommerfestpakker til næringsliv og kompisgjenger. Hos oss får du dagspass, reservert bord, skalldyrbuffet og to enheter drikke for kun 849,– per pers. På sommerbris kan du sette deg ned på et av våre over 400 langbord å spise, drikke og kose deg mens du ser kjente artister på scenen.

VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi ønsker være der det skjer og vi ser det er muligheter for utvikling ved å være med i et hyggelig nettverk.

VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi er en lokal festival med lokalt publikum, lokale leverandører og lokale sponsorer. Her håper vi både å treffe leverandører og å gi medlemmene muligheten til å legge årets sommerfest hos oss.

//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

UNIFON Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand www.unifon.no Daglig leder: Thore Berthelsen

BLIVAKKER.NO Mjåvannsvegen 201, 4628 Kristiansand www.blivakker.no Daglig leder: Einar Øgrey Brandsdal

SPESIALGROSSISTEN SØR Mjåvannsvegen 158, 4626 Kristiansand www.spesialgrossisten.no Daglig leder: Rolf Sannes

I KORTE TREKK er Unifon en moderne teleleverandør til norske bedrifter. Vi har hovedkontor i Kristiansand og landsdekkende distribusjon via forhandlernett og egne avdelingskontorer i Oslo, Bergen og Stavanger.

I KORTE TREKK er Blivakker.no Norges største skjønnhetsbutikk på nett. I tillegg har vi vår fysiske butikk i Markensgate.

I KORTE TREKK selger Spesialgrossisten Sør lokalt produsert mat og drikke til alle dagligvarebutikker i Agder. Vi er små produsenters forlengede arm inn til de store kjedene. Vår funksjon gir markedstilgang for små produsenter som er viktig for den lokale verdiskapning.

VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi har tro på samhandling i regionen.

//////////////////////////////////////////////////////

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi har høyt fokus på å tilby våre bedriftskunder kostnadskutt, moderne telefonløsninger og god kvalitet med Telenordekning. Store datapakker og null overforbruk gir fornøyde ansatte. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi mener at foreningens innsats og tilbud for lokalt næringsliv er viktig, og vi ønsker å støtte dette arbeidet.

40 SPENN

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi selger et bredt utvalg kjente merkevarer til en god pris, med gratis og rask levering hjem til våre kunder. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN for å bygge nettverk og for å følge med på hva som rører seg i næringslivet i byen.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi har tilpasset oss kjedenes krav til vareleveranser. Over tid har vi utviklet en modell som vi anser som viktig for små produsenter og lokal mat i dagens dagligvarestruktur og denne har fått aksept hos våre kunder. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi ønsker å profilere oss og gjøre oss bedre kjent for å styrke lokal mat i regionen.


Kraner og løfteutstyr|www.industrikran.no

INDUSTRIKRAN NORGE Mjåvannsveien 160, 4628 Kristiansand www.industrikran.no Daglig leder: Vidar Espeland I KORTE TREKK driver vi med kraner. Vi er importør av ABUS. Samtidig tar vi alt av årskontroller, service og reparasjon av løfteutstyr, truck, lift og så videre. Med andre ord alt som trenger årlig kontroll og service innen løft. I tillegg har vi egen kursavdeling på huset. VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi er veldig allsidige. Våre teknikere har mange års erfaring fra bransjen og er topp skolert innen det meste på sjø og land. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi det gir oss mulighet til å treffe potensielle kunder, samt delta på spennende møter med aktuelle temaer.

PORSCHE CENTER SØR Grasdalen 30, 4636 Kristiansand www.porsche.no Plassjef: Jesper Elimar Krumm I KORTE TREKK har Porsche etablert seg med ny stor merkevareforretning på 1800 kvadratmeter i Sørlandsparken. Her tilbys både nye og brukte Porsche, i tillegg til eget merkeverksted. VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er nok at «Vi er Porsche!». Vi kjenner din Porsche fra a til å, og har både fabrikk og importør i ryggen. Vi er Porsches eneste offisielle salgskanal mellom Porsgrunn og Stavanger. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi tror det er viktig at de næringsdrivende står sammen i felles utfordringer, og fordi vi ser frem til å dra nytte av foreningens tilrettelegging for nettverksbygging, kompetanseheving og øvrig dialog.

STADIG ­FLERE ­BEDRIFTER SER ­FORDELENE VED Å VÆRE MEDLEM AV NÆRINGS­ FORENINGEN

HORISONTEN LILLESAND Gaupemyrheia 2, 4790 Lillesand www.horisonten.no/ Daglig leder: Geir Figenschau I KORTE TREKK er Horisonten Lillesand et unikt og koselig overnattingssted, få kilometer øst for Kristiansand Dyrepark. Vi tilbyr catering, hjemmelaget god husmannskost, kurs/konferanse lunsjer og selskaps- og bryllupsmat av høy kvalitet. Siden vi åpnet høsten 2013 har Horisonten blitt et naturlig stoppested for mange, og vårt varemerke er god hjemmelaget mat servert i i rolige omgivelser. VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi er allsidige i maten og tilpasser oss så langt det går for å dekke kundens behov. Vi bruker også mye tid på kvalitetssikring av maten, renhold og god hygiene, og vi ønsker at alle skal reise tilfreds herfra. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi samarbeid og dele erfaringer med andre bedrifter er en god ting for alle.

//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

ARTIFICIAL INTELLIGENCE PARTNER Sømsveien 12C, 4637 Kristiansand artificialintelligencepartner.com Daglig leder: Carl Fredrik Engedal

MOTEK Narviga 23, 4633 Kristiansand S www.motek.no Daglig leder: Vegard Halden

RESONANS PROSJEKT Dronningensgate 2, 4610 Kristiansand www.resonansprosjekt.no Daglig leder: Robert Sach

I KORTE TREKK driver vi konsulenttjenester rettet mot små og mellomstore bedrifter samt en nettside hvor vi har kategorisert forskjellige typer ai-software. Vi driver i Kristiansand og Stockholm, men hjelper bedrifter verden over. Vi hjelper bedrifter med å finne ut hvordan kunstig intelligens kan spare dem for tid og penger.

I KORTE TREKK leverer vi verktøy, festemidler og tjenester til bygg- og anleggsbransjen. Alt av høy kvalitet og fra de mest kjente merkevarene i verden som Hilti, Festool, Bostitch og produkter under eget varemerke.

I KORTE TREKK bistår vi kunder med prosjektering og innstallering av ulike tekniske løsninger, rettet mot både næring og privat. Begreper vi faller under er smarthus, Proptech, A/V-løsninger, hjemmekino, nettverk og gaming.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi med vårt landsdekkende salgsapparat gir rådgivning direkte på byggeplassen. Vi har spesialiserte selgere og dyktige ingeniører som hjelper deg å finne de riktige produktene og gode løsningene, samt ny, moderne nettbutikk.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er vår erfaring knyttet til ulike løsningsfelt, som i dag blir mer og mer sammenfattet. Det gjør oss lettere i stand til å se helhet i prosjektene og skape gode varige løsninger.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er vår kunnskap om hva som finnes på markedet og hvilke programmer som passer best til hva. Vi er tre stykker som alle har erfaring og sertifiseringer innenfor ai.  VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi vil bli mer synlige og komme i kontakt med potensielle kunder.

VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN for å bygge nettverk og profilere oss i regionen, samt delta på aktuelle møter og kurs i regi av Næringsforeningen.

VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi de engasjerer seg og holder seg oppdatert på tvers av regionen.

SPENN 41


NÆRINGSFORENINGEN PRESENTERER DE NYESTE MEDLEMMENE

/////////////////////////////////////////////////////////////////

Hvorfor bli medlem i Næringsforeningen? FUTUREFROGS Strandgata 10, 4790 Lillesand www.futurefrogs.com Daglig leder: Nicolai S. Løvdal

JENS EIDE Gaupemyrheia 16, 4790 Lillesand www.slaktereide.no Daglig leder: Jens Øystein Eide

I KORTE TREKK er FutureFrogs en «gjøre-tank» for mer lønnsom bærekraft. Vi tilbyr forskningsbaserte tjenester som akselererer etablerte bedrifters evne til lønnsom bærekraft. Vi jobber på strateginivå, der innovasjon og business case alltid er en sentral del av jobben. Vi etablerer startups med ekstraordinært potensial for lønnsom bærekraft.

I KORTE TREKK er vi en kjøttforedlingsbedrift som leverer håndverksprodukter laget av lokale råvarer av ypperste kvalitet. Vi har en forkjærlighet for kjøtt, og legger vår stolthet i at produktene alltid skal skape matglede rundt bordet.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi vet hvordan bedrifter oppnår konkurransekraft gjennom bærekraft. Vi jobber – utelukkende – med de som vil noe. Vi jobber på Sørlandet, nasjonalt og internasjonalt.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi har hele verdikjeden under et tak. Det at vi har både slakting, skjæring og produksjon her hos oss, gir oss en unik kontroll på hvordan råvaren behandles fra den kommer inn i bygget til den går ut som et ferdig produkt.

VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi vet at nettverk virker.

VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi ser viktigheten av å være en del av et stort nettverk samtidig som vi ønsker å utvikle relasjonene våre i regionen.

//////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////

1

Vi tar pulsen på næringslivet Vi er en sentral arena for regionens næringsliv, har oversikt over nærings­ utviklingen og har flere plattformer å spre nytt om ­nærings­livet, som nyhetsbrev, SPENN, nettsiden vår og sosiale medier.

2

Næringspolitikk Vi arbeider systematisk med strategisk og overordnet nærings­politikk for å utvikle vår region til en av landets beste og mest ­forutsigbare næringsregioner.

3

Nettverksbygging Du får mulighet til å dyrke relasjoner, bygge nettverk og møte ­kolleger på tvers av bransjer, samarbeidspartnere og konkurrenter.

4 5

Fagmøter og seminarer Du får faglig påfyll i form av fredagslunsjer, frokostmøter, seminarer og konferanser. Synlighet Muligheter til å synliggjøre og profilere din bedrift gjennom vårt nyhetsbrev og på vår nettside, ved å sende informasjon og nyheter fra din bedrift.

6 BENNYS CAR DETAILING Rismoen 22, 4619 Mosby www.bennyscardetailing.no Daglig leder: Bernt-Erik Hansen

SOLFORSYNT Markensgate 2, 4610 Kristiansand www.solforsynt.no Arbeidende styreleder: Geir Jakobsen

I KORTE TREKK er Bennys Car Detailing en liten nisje for dem med stor interesse for blanke og pene biler. Vi har lagt oss på en «premium pluss behandling» for personer som ønsker det beste for bilen sin. Hovedproduktene våre er Kamikaze collection coating, som er blant verdens mest høyt rankede coatinger.

I KORTE TREKK er Solforsynt totalleverandør av innovative og fremtidsrettede produkter. Vi tilbyr solpaneler, smartstyringssystem, strømlagring og kjøp og salg av strøm.

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er at vi kan tilby noe til de som ønsker det ekstreme (vi bruker 40-50 timer på en bil). Vi har funnet vår plass i Kristiansand og har hatt lange ventelister på dem som vil behandle bilen. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi ønsker å vise at småbedrifter kan være med i et større nettverk av gründerbedrifter og at vi kan lære av hverandre. Vi har hatt god bruk av kontaktnettet.

42 SPENN

VÅRT VIKTIGSTE FORTRINN er vår unike produktpakke og markedsledende garanti. Produktpakken sørger for at våre kunder på en enkel og kostnadseffektiv måte kan styre hele prosessen, fra strømproduksjon, effektiv forbruk til lagring og eller videresalg av strøm. VI VELGER NÆRINGSFORENINGEN fordi vi ser på de som en viktig partner for næringslivet i regionen. Medlemskapet gir oss mulighet til kunnskapsutveksling og samarbeid på tvers av næringer samt god promotering og synliggjøring.

Internasjonale relasjoner Vi tilbyr handelskammertjenester og er del av et internasjonalt handelskammernettverk. I tillegg fokuserer vi på økt internasjonal­isering av regionens næringsliv.

7

Medlemspris Frokost- og lunsjmøter, konferanser, annonsering i SPENN og handels­ kammertjenester til rabatterte priser.


ANBUD - DOKUMENTASJON - ARKIVERING

NY KATALOG

DIGITAL G ARCHIVIN

DOCUM MANAG ENT EMENT

TENDER

& BID

VÅRT

Bestill på strai.no eller kom innom en av våre forhandlere.

CTRL CENTER

CTRL

ALT

HJELPER DEG!

+47 476 05 297

info@ctrlaltcomplete.no

www.ctrlaltcomplete.no

KONFERANSE, FIRMATUR ELLER KICKOFF?

Bryllup?

Selskap? Eller Overtidsmat?

Slakterens kjøkken DIN FEST • VÅR MAT

Slakterens kjøkken garanterer en smakfull opplevelse til alle anledninger! 37 40 34 00 / catering@slaktereide.no

Vi har ekspertene som fikser det for deg fra A til Å! BERG-HANSEN.NO Ta kontakt for en uforpliktende prat! grupper.agder@berg-hansen.no Telefon: 38 12 21 60

S L A K T E R E ID E . N O


NGSVET I R Æ T N Podcast fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NÆRINGSFORENINGENS HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE


Den verdifulle relasjonen

Vi skaper en trygg fremtid basert på individuelle behov og personlig oppfølging. njordkf.no

AI 20 B DU 20 V NO Vår kunnskap bidrar til et

mer verdifullt samfunn

BLI MED TIL

EXPO 2020

TEMA: CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE

Norconsult hjelper deg å løse de vanskeligste oppgavene gjennom samhandling og teknologiske nyvinninger. Vi bruker BIM som verktøy innen alle våre markedsområder og vi driver bygg- og anleggsbransjen fremover og inn i den virtuelle verden – med moderne kompetanse og innovativ tilnærming. Norconsult har som mål at våre prosjekter skal være heldigitale. Tegningsomfanget skal reduseres, og det stiller høyere krav til nøyaktighet og informasjon i BIM-modellene.

Norconsult AS, H. Wergelands gate 27 4612 Kristiansand, Tel. 38603460

Reise + hotell + inngang fra kr 8590,- per pers norsktur.no/expo2020


Illustrasjon: Anette Pettersen

SPALTISTEN

TIL FORSVAR FOR DE UNGE OG DUMME I politikken er du ungdom til langt inni 30-årene – særlig om du begynner tidlig. Erfaring er underordnet alder, og alder brukes til å forklare og undergrave standpunkter. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

D

a jeg forlot bystyret i Mandal for ti år siden, hadde jeg vært folkevalgt siden 90-tallet, hatt en rekke nasjonale verv og vært innom regjeringsapparatet. Men selv om jeg var en av de mest erfarne, husker jeg ennå hvor liten jeg følte meg da ordføreren takket for innsatsen og kalte meg ung og lovende. Hva som regnes som ungt er relativt, men ordet lovende blir aldri brukt om en eldre erfaren politiker. Alderen var lenge en ekstra bevisbyrde – men aldri en hindring for meg. Jeg fikk posisjoner – på grunn av, på tross av og uavhengig av min alder. Det tror jeg gjelder de fleste unge (eller «unge») politikere. Likevel tror jeg vi trenger noen justeringer. Det ene er når ung alder krever ekstra bevisførsel for å vise at du fortjener og håndterer viktige posisjoner. Det andre er måten det offentlige ordskiftet møter både unge og «unge» politikere. La oss se på to eksempler fra januar i år.

46 SPENN

«ORDET LOVENDE BLIR ALDRI BRUKT OM EN ELDRE ERFAREN POLITIKER»

Det første er da varaordfører Erik Rostoft ville begrense bruken av sosiale medier under bystyremøtene. Nyvalgt bystyremedlem Christine Alveberg (V) kalte det forhistorisk. Kommentarfeltet til Fædrelandsvennen tok fyr, og 28-åringen fikk passet påskrevet, pakket inn i harselering og hersketeknikker – og med uttrykk som «ungdom på din alder», «snakk om lite voksen oppførsel» og «er man ikke moden nok». Det andre eksempelet kom et par dager senere. Utvalget for byog stedsutvikling skal ha møter på det gamle rådhuset i Søgne. Der er podiet hevet, noe som plasserer utvalgslederen 40 cm over de andre. I artikkelen uttaler den samme Alveberg at det kan påvirke møte­dynamikken negativt. Hun får støtte fra jevngamle Jannike Arnesen (Ap), som forøvrig er inne i sin tredje bystyreperiode. Det blir igjen full fyr i kommentarfeltet. De to blir kalt ungdommer, urokråker, «voksne», barnehage og prinsesser

– og blir bedt om å bli varme i trøya før de uttaler seg. Folkeskikken i kommentar­feltet er ikke særlig bedre om ­politikerne er middelaldrende, men de to 28-åringene får et alderstillegg. De har kanskje ikke fullført livets harde skole, men de har ­utdanning og erfaring som har gitt vett og forstand. De er verken for unge eller for dumme til å ytre seg om bruk av sosiale medier, høyder på leilighetsbygg eller kvaliteten på eldreom­ sorgen. Det er krevende å være politiker – selv uten å måtte bære vekten av sin egen alder i kloakk.

Eva Kvelland 40 år og endelig voksen


NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

MÅLENE VÅRE

PÅ KONTORET

• Viktigste møteplass

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Foto: Liv-Unni Tveitane

• Næringspolitisk pådriver • Samspill om kompetanse • Styrke regionen //////////////////////////////////////////////////////

OM NIKR • Vi har 1050 medlemsbedrifter i ­K ristiansandsregionen • Vi gjennomførte 90 møter/­ seminarer/konferanser i 2019 • 54 prosent av medlemsmassen var innom disse møtene

Trond M. Backer Administrerende direktør trond@nikr.no 991 17 500

Ingrid Michalsen Kommunikasjonsleder ingrid@nikr.no 473 93 279

Roar Osmundsen Næringspolitisk leder roar@nikr.no 412 44 323

Margrethe Saga Redaktør margrethe@nikr.no 951 29 884

Odd-Arild Skonhoft Salgs- og markedsleder oas@nikr.no 905 61 799

Lotte Blom van der Male Salgs- og markedskonsulent lotte@nikr.no 489 94 267

• Vi har følgende ressursgrupper: Infrastruktur og byutvikling Ressursgruppe Region Vest Women in Business Bærekraftig omstilling Transport og logistikk

VI SKAL BLI NORGES MEST ATTRAKTIVE NÆRINGS­ REGION

Ingrid S. Høibo Anne Marit Thomassen Arrangementsleder (i permisjon) Økonomi- og administrasjonsansvarlig ish@nikr.no anne_marit@nikr.no 977 42 078 489 97 734

Gunnar Kulia Prosjektleder Lillesand gunnar@nikr.no 901 46 597

NÆRINGS­FORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN Postboks 269, 4663 ­K RISTIANSAND Besøksadresse Dronningensg. 2A 4610 Kristian­sand t +47 992 38 000 f +47 38 12 39 79 e post@nikr.no Åpningstider 08.30–15.30

SPENN 47


Avsender: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Postboks 269 4663 KRISTIANSAND

JAGUAR XF SPORTBRAKE

OVERLEGEN KOMBINASJON AV STIL OG SUBSTANS

Leasing kun

4995,pr mnd*

Forførende blanding av design, dynamikk og raffinement LETT, INSTINKTIV, RESPONSVILLIG

Takket være Jaguars lette aluminiumsarkitektur er XF mer effektiv, har lavere driftskostnader og utslipp fra 104 g/km. Vi tømmer lageret og gir deg et uslåelig tilbud på Jaguar XF Sportbrake. Gjelder kun 3 stk!

Kampanjepris 629.900,BRITISH CARS KRISTIANSAND Barstølveien 3, Sørlandsparken | Tlf: 976 56 000 | britishcars.kristiansand.jaguar.no Daglig leder Lars Austad Tlf. 40 01 65 01

Salgskonsulent Finn Køber Tlf. 47 46 92 46

Salgssjef Svenn-Anthon Wiik Tlf. 40 41 22 93

THE ART OF PERFORMANCE * Jaguar XF Sportbrake 2.0D 180 hk AWD R-Sport: Startleie/etableringsgebyr kr. 85.988. Månedsleie kr. 4.995 og totalpris kr. 265.808, vil variere med rentenivået. Kjørelengde over 3 år – 45.000 km. Jaguar Care, 3 år/100000 km er inklusive i prisen. Forbehold om trykkfeil.

Utstyr: • • • • • • • • • • • • •

Gloss Black Powered Tailgate Interior Mood Lighting Xenon Headlamps - ROW Headlamp Washers FT DR Treadstrips - Illuminated Jet Headlining Colour 18” Helix 10 Spoke Silver InControl Pro Pack Premium Business Pack Adaptive Speed Control InControl Protect Detachable Towbar

Profile for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

SPENN 1- 20 Magasinet for deg i næringslivet  

Magasinet for deg i næringslivet

SPENN 1- 20 Magasinet for deg i næringslivet  

Magasinet for deg i næringslivet

Profile for spenn
Advertisement