Efrem forlag

Efrem forlag

Follese, Norway

Efrem forlag skal utgi bøker til leseres refleksjon over eksistensielle spørsmål. Efrems bøker tar utgangspunkt i dialogen mellom religion, kultur og samfunn, og bøker som belyser dybdene i den kristne erfaringen.

Forlaget Lengt er et imprint for generell litteratur, deriblant skjønnlitteratur for barn og voksne.

www.efremforlag.no