Page 1


med tomme hender


2 | første uken i advent


Ulla Käll

med tomme hender Bønner i ventetider Bilder Barbro Raen Thomassen | Marianne Rønnow

efrem forlag


innhold

9

Forord

11

Adventstiden Første uken i advent 13 | Andre uken i advent 23 | Tredje uken i advent 35 Fjerde uken i advent 45 | Julaften 53 | Juledag 54 | Andre juledag 57

59

Fastetiden Askeonsdag og innledning til fastetiden 63 | Første uken i fastetiden 69 Andre uken i fastetiden 78 | Tredje uken i fastetiden 86 | Fjerde uken i fastetiden 97 | Maria budskapsdag 105 | Femte uken i fastetiden 107 Palmesøndag 115 | Den stille uken 116 | Skjærtorsdag 123 | Langfredag 125 Påskeaften 127 | Påskedag 128 | Andre påskedag 130

133

Fra himmelfart til pinse Kristi himmelfartsdag 135 | Uken før pinse 136 | Pinseaften 150 Pinsedag 153 Andre pinsedag 155

161 165 167

Etterord Om forfatteren Om kunstnerne


forord

Før fastetiden et år tenkte jeg på hva slags faste jeg skulle ha. Fasten er jo en form for øvelse. Den kan bestå i at man avstår fra noe, men den kan også innebære å gjøre noe, kanskje noe man lenge har tenkt å gjøre, men som man ennå ikke har begynt på. Jeg bestemte meg det året for å skrive en bønn hver dag i løpet av fastetiden. Det var en livgivende øvelse! Først gjorde jeg det for min for min egen skyld. Siden begynte jeg å lure på om dette var noe som kunne gi ord til andres bønn også. Jeg sendte bønnene med det spørsmålet til noen gode, kloke venner. Det de svarte, ga meg mot til å gi ut bønnene. Jeg er også meget takknemlig for at Barbro Raen Thomassen og Marianne Rønnow sa ja til å utsmykke boken! Mange av mine venner fortjener en stor takk, for trofast og kyndig hjelp. I kirken har vi tre forberedelsestider eller ventetider; advent fram til jul, fastetiden fram til påske og Kristi himmelfartsdag til pinse. Jeg bestemte meg for å skrive bønner til alle disse tidene. Bønner i ventetider. Jeg håper at bønnene kan gi ord til din egen bønn og også hjelpe deg til å forankre ditt åndelige liv i kirkens år. Ulla Käll | Gamle Fredrikstad | August 2013


adventstiden


Første søndag i advent

Jeg vil øve meg i å si ja til deg gjennom hele dagen. I smerte og glede – et ja! Stadig raskere, stadig enklere. Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» * Lukas 1,38

første uken i advent | 13


Mandag

Jesus, du stiller stormen! Du stiller den stormen bare jeg merker. Når alle aner fred og ingen fare, kjenner jeg understrømmene og drukner, drukner i følelsene mine. Ingen hjelp finnes, og alt håp er ute. Men så kommer du like før morgenen gryr. Midt i stormen er du min trygge grunn. Tryggheten og kjærligheten og eventyret. Igjen sier jeg: Det er Du! Han fikk stormen til å stilne, og bølgene la seg. * Salmenes bok 107,29

14 | første uken i advent


Tirsdag

I natt har tankene kvernet, Herre. I halvvåken tilstand har jeg forsøkt å løse det som ikke engang lar seg løse når jeg er våken. Nytteløst og trøttende. Ta vare på hjertet mitt, og tankene mine. Jeg kaster mine bekymringer over på deg. Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. * Filipperbrevet 4,4–7

første uken i advent | 15


Onsdag

Som om jeg er den eneste, slik elsker du hvert menneske på jorden. Gjennom glede og smerte, gjennom et langt liv eller et kort. Gjør denne vissheten sterk i oss, også de dagene vi ikke føler oss elskverdige. Som om du er den eneste ... Jeg minnes at du har sagt: «Dere skal søke mitt ansikt.» Ditt ansikt søker jeg, Herre. * Salmenes bok 27,8

16 | første uken i advent


Torsdag

Motstand – jeg vil jo gjøre det viktigste først, men så ofte kommer det sist, Herre. Kanskje om jeg levde 2500 år til ville jeg langsomt komme inn i gode vaner … Herre, forbarm deg. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. * Ordspråkene 4,23

første uken i advent | 17


Andre søndag i advent

Du kommer med ditt oppdrag, stort og viktig, midt blant oss som kjenner hvor små vi er. Men du er ikke redd for det lille. Nettopp det som ingenting er, vil du reise opp. Reis oss opp, Herre, og hjelp oss å reise opp andre. Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. * Lukas 4,18–19

andre uken i advent | 23


MED TOMME HENDER  

BØNNER I VENTETIDER | Ulla Käll | Illustrert av Barbro Raen Thomassen og Marianne Rønnow. Utgitt 2013

MED TOMME HENDER  

BØNNER I VENTETIDER | Ulla Käll | Illustrert av Barbro Raen Thomassen og Marianne Rønnow. Utgitt 2013

Advertisement