Svensk Ungdom

Svensk Ungdom

Helsingfors, Finland

Liberalt politiskt ungdomsförbund i Finland. Vi är Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation och finns över hela Svenskfinland.

www.su.fi/