Svensk Ungdom

Helsingfors, FI

Liberalt politiskt ungdomsförbund i Finland. Vi är Svenska Folkpartiets ungdomsorganisation och finns över hela Svenskfinland.

http://www.su.fi/

Publications