Biblioteca Trinitari Fabregat

Alcanar, ES

Equipament cultural d'Alcanar ( Montsià)

https://bibliotecatrinitarifabregat.wordpress.com