La creació de nanikey a través de maxiclass

Page 1

DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS ÍNDEX 2. L’EMPRENEDOR....................................................................................................4 2.1. CARACTERÍSTIQUES PERSONALS..................................................................4 2.2. EQUIP DIRECTIU............................................................................................4 2.3. MOTIVACIÓ...................................................................................................4 3. EL PLA DE MÀRQUETING......................................................................................5 3.1. DEFINICIÓ DEL NEGOCI.................................................................................6 3.1.1. Necessitat a cobrir...............................................................................6 3.1.2. Públic objectiu.....................................................................................7 3.1.3. Elements de diferenciació....................................................................7 3.2. EL PRODUCTE................................................................................................8 3.2.1. Descripció tècnica del producte...........................................................8 3.3. ANÀLISI DE L'ENTORN GENERAL...................................................................9 3.3.1. Ubicació de l'empresa..........................................................................9 3.4. ANÀLISI DEL MICROENTORN......................................................................11 3.4.1. La competència..................................................................................11 3.4.2. Els proveïdors......................................................................................13 3.5. ANÀLISI DEL MERCAT..................................................................................14 3.5.1. Anàlisi de necessitats, procés de compra i hàbits de consum..........14 3.5.2. Anàlisi dels principals consumidors...................................................22 3.6. ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING..................................................................24 3.6.1. Posicionament del producte..............................................................24 3.7. MÀRQUETING MIX.....................................................................................27 3.7.1. Política del producte..........................................................................27 3.7.2. Política del preu.................................................................................32 3.7.3. Política de promoció..........................................................................32 3.7.4. Política de distribució.........................................................................33 4. PLA DE PRODUCCIÓ............................................................................................34 4.1. EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ........................................................................34 4.2. PLA TECNOLÒGIC........................................................................................37 4.3. GESTIÓ DE LES EXISTÈNCIES, APROVISIONAMENT I L'EMMAGATZEMATGE ...........................................................................................................................38 Pàgina 1 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 4.4. DETERMINACIÓ DEL COST DEL PRODUCTE...............................................38 5. EL PLA D'ORGANITZACIÓ....................................................................................41 5.1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA...................................................................41 5.2. PLANIFICACIÓ DE RECURSOS HUMANS.....................................................43 6. EL PLA JURÍDIC-FISCAL........................................................................................44 6.1. LA FORMA JURÍDICA I LA CONSTITUCIÓ LEGAL DE L'EMPRESA................44 6.2. PERMISOS, LLICÈNCIES I OBLIGACIONS REGISTRALS.................................46 7. EL PLA ECONÒMICO-FINANCER.........................................................................48 7.1. PLA D'INVERSIONS......................................................................................49 7.2. PLA DE FINANÇAMENT...............................................................................53 7.3. PREVISIÓ DE TRESORERIA...........................................................................56 7.4. ANÀLISI DEL PUNT D'EQUILIBRI..................................................................58 7.5. ANÀLISI DAFO.............................................................................................59 8. CONCLUSIONS....................................................................................................60 9. ANNEXOS............................................................................................................62 10. BIBLIOGRAFIA...................................................................................................67

Pàgina 2 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 1. INTRODUCCIÓ Aquest any estic cursant segon de batxillerat i he de realitzar un treball de recerca sobre l'àmbit que m'interessi, i dur-lo a terme durant tot el curs a través d'una recerca complexa sobre treball i, també, aprofundir en el tema escollit, analitzant diversos temes subordinats al general, i, finalment, arribar a una conclusió que m'aclareixi la finalitat que pretenia satisfer abans de començar el projecte. Aquest treball de recerca consisteix en l'estudi de la viabilitat de crear una empresa, l'activitat principal de la qual serà la fabricació i comercialització d'un tipus de perfum anomenat NaniKey al municipi d'Alcanar. La principal idea, amb la qual m'he basat, ha estat fer una recerca d'informació sobre la localitat d'Alcanar amb l'objectiu de desenvolupar una empresa que fabriqui i comercialitzi un producte cosmètic d'una elevada qualitat. Bàsicament, l’objectiu de la investigació va ser posar en pràctica aquests coneixements prèviament adquirits i poder-los reflectir en un projecte real per donar lloc a una empresa en un futur pròxim.

Pàgina 3 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 2. L’EMPRENEDOR 2.1. CARACTERÍSTIQUES PERSONALS

Em dic Hassna Amaadani, tinc 17 anys i resideixo a Alcanar (Tarragona). Des de molt jove he vinculat els meus estudis amb la moda i, també, amb l’entorn socioeconòmic. Un cop cursat l’ESO, m’he dedicat als estudis post-obligatoris de batxillerat especialitzat en Ciències Socials, a INS Sòl de riu. Després, durant els dos anys d’estudis de batxillerat he pensat enfocar el meu treball de recerca en els dos temes, esmentats anteriorment, que em motivaven. A partir d’aquesta idea general, he unificat aquests temes i m’he decidit de realitzar un pla d’empresa d’un producte elegant femení de luxe, i d’aquesta manera, poder complir la il·lusió d’estar relacionada amb un projecte propi. 2.2. EQUIP DIRECTIU

L'empresa tindrà un únic propietari que s'encarregarà de la direcció, que inclou la planificació, l'organització, la gestió i el control, del projecte. Però, malgrat això, s'haurà d'incorporar personal posteriorment per tal d'ajudar en la realització de diferents tasques. 2.3. MOTIVACIÓ

Alcanar és un municipi que es dedica al conreu de la matèria prima de la taronja amb totes les seves variants. Aprofitant aquesta situació, tinc la intenció de començar una activitat centrada en la cosmètica, però que necessita la intervenció de la matèria prima que es conrea al municipi en el procés de fabricació del producte. D’aquesta manera, es planteja una forma de produir un producte cosmètic innovador i assumir una major responsabilitat de dur aquest projecte a terme. El tema d’aquest treball de recerca, en un principi, em va costar fixar-lo ja que hi havien diverses opcions entre les quals escollir. Però, definitivament, amb l'ajuda de la meva tutora que segueix aquest projecte, i, també, de la meva germana, que em van donar diverses idees que s'aproximaven al que a mi personalment Pàgina 4 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS em motivava, em vaig decidir per fer el pla d'una empresa que fabriqui una marca concreta i nova de perfum. La motivació per dur a terme aquest projecte sorgeix per diverses raons. La primera es basa en el propi desig d'explorar el pla d'una empresa, que fabriqui un producte innovador i de bona qualitat, i com posar-la en marxa. A més, una altra raó consisteix en la realització d’un treball que faci fluir l’activitat econòmica, de manera que doni noves oportunitats a la mà d’obra i crear nous llocs de treball, sobretot, en aquesta situació de crisi que està vivint el país i que es veu reflectida en tots els sectors. Concretament, el sector de la cosmètica i perfumeria és un dels mercats que ha experimentat una reducció massiva de la demanda des de fa bastants anys , ja que els productes cosmètics són béns de luxe, i aquest estancament econòmic impedeix la seva venda, i per tal d’aconseguir preus inferiors treballant la part productiva i la descomposició dels costos es necessita gaire esforç i un cert enteniment en els àmbits econòmics referents al municipi. I la última i fonamental raó, es basa en aplicar tots els coneixements assolits durant els dos cursos de batxillerat en aquest projecte. 3. EL PLA DE MÀRQUETING El pla de Màrqueting que es presenta a continuació tracta sobre un perfum NaniKey elaborat per l'empresa MaxIClasS, amb la finalitat d'obtenir resultats positius en la seva producció i comercialització, i també, assolir un nivell alt d'acceptació entre els consumidors de perfum. La majoria dels portadors de perfum estan solament al corrent de perfums d'alcohol. Són l'estàndard per a la fragància personal, i hi ha avantatges definits de romandre amb el perfum d'alcohol. Algunes persones senten gust per la sensació fresca de l'alcohol que s'evapora en la seva pell perquè afegeix una experiència sensorial. És per aquesta raó que com a estudiant del Batxillerat CC.SS a través de l'assignatura d'Economia de l'Empresa, va sorgir la idea de la producció i

Pàgina 5 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS comercialització de NaniKey ja que és un producte nou en la població d'Alcanar, i al país trobant un ampli mercat per a la venda del mateix . NaniKey és un producte amb un elevat nivell de qualitat i posseeix una gran durabilitat d'un tipus d'aroma dolça i fresca, no es derrama, fent-la ideal per portar dins de les bosses. Aquest producte està dirigit cap al segment de mercat de dones entre 18 a 50 anys, de classe mitjana alta, però també servirà com a base per a tots els segments de mercat, com seran les dones entre 15 a 18 anys, a causa de que compten amb el suficient poder adquisitiu i constitueixen un gran percentatge del mercat generalment. El pla de màrqueting de NaniKey busca generar un increment significatiu en les vendes i beneficis de l'empresa dins de l'any de creació de la mateixa, igual que expandir-se amb locals a nivell nacional i si és possible internacional. S'espera incrementar les vendes a través d'una millora en els preus i la publicitat. En aquest projecte no només pretenc donar a conèixer la nostra qualitat sinó la importància real que mereixen els perfums amb una diversitat exigent d'aromes. Encara que el producte sigui d'un únic tipus s'adapta als diferents gustos de la població a la qual és dedicat, degut a la agradable sensació que transmet. L'empresa intentarà captar l'atenció en un producte cosmètic volent fer conèixer totes les seves propietats i utilitats de cara al públic, tenint present que aquest producte no s'ha comercialitzat anteriorment pel fet que és nou en el mercat. És una marca que es troba en la seva etapa d'introducció. Abans de realitzar el projecte en la realitat, decideixo efectuar un pla de màrqueting per tal de veure la viabilitat de la creació d'aquesta empresa i, també, pugui identificar si l'activitat que es durà a terme disposi d'una certa eficàcia en el funcionament del negoci. Aquest pla pretén tenir una certa orientació, que faciliti una execució de la realitat necessària en cada cas, fent veure la importància estratègica dels plans de màrqueting. 3.1. DEFINICIÓ DEL NEGOCI

3.1.1. Necessitat a cobrir La necessitat que l'empresa vol cobrir amb aquest producte es basa en l'aportació d'un tipus de producte cosmètic de luxe elaborat a base de la matèria Pàgina 6 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS prima que es conrea al municipi. El que es pretén, és posar a l'abast dels consumidors un producte que aportarà una sèrie d'avantatges i qualitats amb un tipus d'aroma dolç i propi, pel qual es popularitza el municipi. Aquest perfum ofereix als nostres clients una sèrie d'avantatges i qualitats que arriben al punt de reflectir, fins i tot, una personalitat i comportament característics. A més, disposa d'una gran durabilitat del perfum, gràcies a l'absorció que en fa el teixit cutani i, també, té la capacitat de mantenir l'epidermis suau a causa dels olis naturals que conté, els quals són escollits amb molta cura amb el propòsit de distribuir un producte de qualitat però al mateix temps beneficiós. Tot i això, he tingut cura de no introduir cap component que tingui la mínima probabilitat de la provocació d'efectes secundaris a la pell. 3.1.2. Públic objectiu Aquest producte està dirigit cap al segment de mercat de dones entre 18 a 50 anys, de classe mitjana alta, però també servirà com a base per a tots els segments de mercat, com seran les dones entre 15 a 18 anys, a causa que compten amb el suficient poder adquisitiu i constitueixen un gran percentatge del mercat generalment. El pla de màrqueting de NaniKey busca generar un increment significatiu en les vendes i beneficis de l'empresa dins de l'any de creació de la mateixa, igual que expandir-se amb locals a nivell nacional i si és possible internacional. S'espera incrementar les vendes a través d'una millora en els preus i la publicitat. A més, el perfum ofereix als consumidors una sèrie d'avantatges i qualitats que arriben al punt de reflectir fins i tot una personalitat i comportament. En aquest projecte, no només pretenc donar a conèixer la qualitat dels productes que fabricarà l'empresa, sinó la importància real que mereixen els perfums amb una diversitat exigent d'aromes. 3.1.3. Elements de diferenciació Després d'analitzar les diferents competències que podria tenir al mateix municipi on vull realitzar la meva activitat, he trobat una sèrie d'elements que diferencien la meva empresa de la competència. Pàgina 7 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS El principal element de diferenciació és que solament hi ha una botiga al municipi que es dedica, únicament, a la comercialització de perfums diversos. Per tant, no hi ha cap tenda que faci les dues activitats que realitzarà la meva empresa, és a dir, fabricar i comercialitzar; solament comercialitzen una diversitat de perfums de qualitat però que no són d'una mateixa marca. A més, dels perfums que es venen hi ha pocs que tinguin com a essència principal l'aroma de taronja, i d'aquests pocs que en contenen, la proporció de l'essència de taronja és petita. Aquest factor converteix el meu perfum en un tipus de producte únic i innovador al municipi, amb la qual cosa es pot concloure que és un dels punts forts i remarcables que l'empresa podria aprofitar.

3.2. EL PRODUCTE

3.2.1. Descripció tècnica del producte El resultat que es vol obtenir és introduir al mercat un perfum d'elevada qualitat i elaborat amb productes majoritàriament naturals i propis del conreu canareu. El producte serà envasat en un recipient de vidre ataronjat i amb una forma elegant, de manera que transmeti elegància i, al mateix temps, reflecteixi la bona qualitat que conté el líquid que hi ha a dintre. Els elements que constitueixen NaniKey són: alcohol sanitari, aigua destil·lada, fragància de taronja i vainilla, olis de taronja i de canyella. En principi, el perfum estarà compost per aquests ingredients, i en referència als gustos dels clients es podran fabricar altres variants d'aquest perfum introduint-hi altres ingredients, però sempre amb una base invariable, que és l'essència de la taronja, per tal de no allunyar de l'àmbit de la matèria prima que es conrea i es cultiva al municipi. El que es pretén es basa en la introducció d'un tipus de perfum, amb la matèria prima típica d'Alcanar, al mercat. Serà fabricat amb components d'alta qualitat escollits amb molt de compte. Fent referència a l'envasament, el producte serà envasat en un recipient de vidre, amb color ataronjat i amb una etiqueta transparent on es veurà escrit el logotip Pàgina 8 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS del perfum. Aquest logotip consisteix en una flor de vainilla amb una taronja al centre d'aquesta, que reflectiran les essències amb el qual serà fabricat el perfum. D'altra banda, l'embalatge d'aquest recipient serà un tipus de cartró amb un tacte fi i que al mateix temps tingui un nivell elevat de resistència al trencament. Serà de color ataronjat, però més clar que el del recipient, per tal de transmetre neutralitat i elegància. Al centre se situarà el dibuix del logotip a l'igual que l'envàs, però hi haurà altres incorporacions com el nom del perfum i altres dibuixos petits com a complements. 3.3. ANÀLISI DE L'ENTORN GENERAL

3.3.1. Ubicació de l'empresa Alcanar Alcanar és un municipi de Catalunya, situat a l'extrem sud de la comarca del Montsià, al límit amb el País Valencià. El nucli principal es dedica a l'agricultura, especialitzat en cítrics, mentre el nucli costaner de Les Cases ha estat dedicat tradicionalment a la pesca i la restauració. Dintre del terme municipal d'Alcanar es poden trobar quatre nuclis de població, Alcanar, Les Cases d'Alcanar, Alcanar-Platja i la Selleta. El nom d'Alcanar sembla que prové del llatí canabae, que eren assentaments civils sorgits a recer d'establiments militars permanents o estacionals. Compta amb una població de 9637 habitants (2014), una superfície de 47,07 km 2, amb una altitud de 72 msnm i la densitat de població és de 204,74 habitants/km2. Aquest municipi és molt conegut pel cultiu de cítrics. Des de començaments del present segle, la pagesia d’Alcanar, s'ha dedicat pràcticament al cultiu dels cítrics i els vivers.

La història de la pagesia canareva es presenta en un progrés constant, com en el Pàgina 9 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS cas qualsevol activitat empresarial, i tot i que s'hagi anat adaptant a l'actual modernització de vida ha mantingut les seves virtuts humanes i, també, la conservació

del

medi

ambient.

En la zona citrícola del municipi es conreen, aproximadament, deu mil hectàrees de cítrics, la qual cosa la converteix en la primera productora de cítrics de Catalunya

.

La majoria de la població d’Alcanar , viu del sector primari i, específicament, del conreu dels cítrics. Doncs, es pot considerar que Alcanar disposa d'un dels cens agraris

més

alts

i

joves

de

Catalunya.

L’adaptació de la pagesia pròpia del municipi als avanços de la modernitat, com serien l'assimilació dels progressos científics i l'ús correcte dels recursos tecnològics més innovadors, creen la necessitat de tenir un edifici on poder acollir tots els serveis més actualitzats dels que disposa el món de l’agricultura. Per aquest motiu, L’Ajuntament d’Alcanar va treballar bastant amb l'objectiu de poder dotar un equipament a la pagesia del poble per tal d’impulsar el camp i garantir el futur econòmic del municipi. La economia Durant molt anys, la principal activitat econòmica del municipi ha sigut l'agricultura, sobre tot els cultius de seca com les oliveres, però, després de les gelades de meitat dels anys 50, amb la proliferació de pous de regadiu, es va impulsar el cultiu de cítrics i vivers de cítrics. Això va portar una elevada prosperitat al poble d'una nova espècie de taronja, que s'anomenà “navelate”, i és valorada al mercat per ser dolça i tardana, que va repartir la llavor als pagesos que la sol·licitaven. Aquesta font econòmica ha estat sòlida fins l'any 2000, quan la crisi dels cítrics, a causa d'una baixada dels preus per davall dels costos de producció, obliga els canareus a diversificar l'economia, principalment envers el sector de serveis. Pàgina 10 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Malgrat la greu crisi que afecta el sector a Alcanar i la seva àrea d'influència directa, es cultiven unes 7.500 hectàrees que produeixen unes 120.000 tones de cítrics a l'any. La varietat predominant en l'actualitat és del grup de la mandarina clementina, que últimament s'està popularitzant amb el nom de la “clementina d'Alcanar”. A les Cases, els restaurants gaudeixen d'un elevat reconeixement, fet que els ha proporcionat un volum estable de clients de qualitat. Durant el període d'estiu han tingut èpoques amb un ple de cap de setmana quasi constant. A partir d'aquest moment, cal destacar que l'activitat turística recupera l'activitat dels sectors de la distribució i serveis del municipi. El local El local industrial, per ubicar les instal·lacions de l'empresa, es troba a la localitat d'Alcanar, concretament, a la província de Tarragona, amb una superfície total de 158 m2. Està situat al centre del municipi i és escollit per diversos motius. El primer motiu es basa en què, pel fet que l'activitat que durà a terme l'empresa no presenta gaire sorolls, doncs, es podrà situar perfectament l'empresa en aquest lloc ja que no molestarà als veïns. A més, és un lloc ideal que agrupa la realització dels diversos objectius que pretenc dur a terme, ja que és una zona caracteritzada per una fluent i constant circulació de persones i automòbils. I, finalment, l'últim motiu que em porta a situar el local en aquesta zona, es basa en que, al voltant d'aquesta zona, es troben altres botigues on hi predomina una fluctuació constant de persones i amb una considerable abundància. Tenint en compte aquests motius i analitzant els diversos factors que afectaran l'empresa en si, he decidit situar-lo en aquesta zona, que la considero ideal per desenvolupar-hi l'activitat i el procés de fabricació del producte que ofereix MaxIClasS.

Pàgina 11 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 3.4. ANÀLISI DEL MICROENTORN

3.4.1. La competència El mercat de cosmètics en el país està molt fragmentat, però, al mateix temps, d'una grandària considerable degut a l'existència de moltes marques multinacionals, d'alguns operadors locals i de nombrosos operadors de venda directa. Els acords de lliure comerç entre Espanya i altres zones del món, sobretot, amb els països europeus, han suportat fortes vendes de productes importats a baix preu. En canvi, els operadors locals presenten una tendència, cada cop més, negativa en el mercat degut a que els seus pressupostos són limitats, i això els impedeix competir amb marques internacionals. Segons un estudi sobre el mercat de la perfumeria i la cosmètica espanyols, les vendes de perfumeria i cosmètica han baixat els seus ingressos. Això, es deu, principalment, a la contracció del consum privat i a la intensa competència en preu, dins d'un sector en el qual les franquícies de perfumeries tant de marques blanques com, també, de vendes multi-productes s'estan expandint-se per tot el territori nacional. Cal destacar, d'altra banda, també, que l'impuls de les vendes a l'exterior a partir del 2014 fins a l'actualitat. També, és considerable el creixent grau de concentració de l'oferta. En el mercat espanyol, les cinc primeres empreses del sector, a partir del 2012, presenten una quota de mercat del 38,1%. Aquesta concentració és causada pel conjunt del mercat ibèric amb una quota del 51,9%. En referència al sector, les vendes de perfumeria, ja sigui de marca blanca com vendes multi-productes, s'estan transformant en uns dels negocis amb major demanda i èxit en l'àmbit de la cosmètica, tant per a emprenedors que volen ocupar un lloc amb gran importància en el mercat, com per al mercat espanyol, generalment. Pàgina 12 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Max Dream: MaxDream es posiciona com un nou model comercial caracteritzat per la venda de perfums segons la seva determinació geogràfica; perfums orientals, africans, exòtics, etc.. D'aquesta manera, trobem les especialitats de Max Dream fragàncies, Max Dream Jabones, Max Dream Cosmetics,etc., satisfent totes les necessitats dels seus clients. Els emprenedors interessats poden obrir una empresa a partir de 16.500 d'inversió. Kaqprichie: Propietat de Fame Zentum. S.L, la empresa crea punts de venda de perfums de la màxima qualitat amb el millor preu en favor del estalvi del consumidor habitual de perfumeria. Ofereixen una alta qualitat de productes de las diverses marques d'èxit, amb preus bastant competitius. La inversió de perfumeries Kaqprichie és de 60.000 euros. Refan: D'origen búlgar, aquesta empresa compta amb més de 20 anys d'experiència en el sector i se caracteritza per satisfer les necessitats dels seus clients oferint-los una gran varietat de productes amb components naturals, com serien els perfums, sabons, etc.. La inversió inicial per obrir una obrir Refan equival a 11.980 €. La Botica de los Perfumes: aquesta empresa ofereix productes d'alta qualitat amb uns preus de low-cost, molt competitius. La inversió necessària per posar en marxa la següent activitat empresarial es necessiten 22.995 euros. Equivalenza: Després que hagi realitzat un pla d'expansió que ha dut a terme l'obertura de més de 350 botigues, tant a nivell nacional como internacional (a Europa i a Sud-Amèrica) Equivalenza se posiciona com una franquícia d'èxit oferint creacions pròpies, alta qualitat i la filosofia del low cost. La inversió per obrir una empresa pertinent a Equivalenza és de 19.990 € per a botigues. 3.4.2. Els proveïdors Després d'un període llarg de recerca a través d'Internet, i després d'analitzar l'aprovisionament de les matèries primeres amb les quals s'elaborarà el perfum, he arribat a la següent conclusió basada en que la compra de les matèries primeres s'efectuarà a diversos proveïdors, que presenten els seus productes a través d'Internet. Pàgina 13 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS El motiu pel qual he escollit aquesta forma és pel fet què aquests proveïdors ofereixen preus molt competitius a diferència de la resta, tenint en compte que, també, presenten un alt nivell de qualitat de les seves matèries primeres. En un futur, en funció del rendiment que durà a terme la meva empresa, s'intentarà buscar un únic proveïdor que pugui subministrar els diferents tipus de matèries primeres que es necessitaran per efectuar l'elaboració del perfum, i tot això, per tal de poder controlar millor el procés de compra i evitar futurs problemes, com podria ser el retard en efectuar l'enviament de les matèries primeres o que opti per vendre aquestes a empreses ja conegudes com a causa de la desconfiança del rendiment que durà a terme

MaxiClasS com a nova empresa que s'introdueix al mercat i pretén arribar a la màxima població possible, beneficiant, primerament, la població canareva. La forma amb la qual s'efectuarà la compra de les següents matèries primeres serà a través d'un elevat volum de comanda per tal que, d'una banda, els proveïdors em proporcionin els seus productes amb un cert nivell de fiabilitat, pel fet que compraré quantitats elevades, i, d'altra banda, això, també, afavoreix l'empresa ja que es comprarà una quantitat elevada de matèries primeres, amb la qual cosa hi haurà un cert temps entre l'efectuació d'aquesta compra i la pròxima, en la qual es buscarà un proveïdor que disposi de tota aquesta diversitat de tipus de matèries primeres per tal de poder negociar certs temes relacionats amb el preu, el mode dels enviaments, el cost de volums elevats de les comandes, entre altres. 3.5. ANÀLISI DEL MERCAT

3.5.1. Anàlisi de necessitats, procés de compra i hàbits de consum Després d'haver analitzat l'enquesta entregada a una sèrie de persones del sexe femení, concretament una quantitat equivalent a setanta persones, s'han pogut extreure els següents resultats. Primerament, cal dir que aquesta enquesta fou formulada a través d'Internet, a la qual van contestar vint persones, on totes aquestes se situen en una franja d'edat entre quinze i vint anys; i, l'altra quantitat d'enquestes fou entregada a paper, sol·licitant a una sèrie de gent desconeguda, específicament, cinquanta persones amb franges d'edat diferents a la zona d'Alcanar, per tal que la contestessin. Pàgina 14 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Tenint en compte les dues vies, mitjançant les quals es van contestar les enquestes, s'han obtingut una sèrie de resultats que m'han conduit a la conclusió d'elaborar un concret tipus de perfum el qual s'anomenarà NaniKey. Doncs, primerament, cal dir que n'han contestat vint-i-cinc persones amb una franja d'edat entre quinze a vint anys, vint-i-tres persones que es comprenen entre vint-i-un a trenta anys, setze persones amb unes edats d'entre trenta-i-un a cinquanta anys, i, finalment, una minoria equivalent a sis persones que han contestat que tenen cinquanta anys o més. A partir d'aquesta informació, podem extreure unes conclusions basades en què la majoria de persones que han contestat formen part de la població jove, i la quantitat restant l'han contestat persones adultes, i, amb això, tenim una sèrie de persones del sexe femení amb una diversitat i diferenciació d'edats, a les quals és dirigit el producte que ofereixo, llavors, d'aquesta manera, es podran analitzar els diferents gustos i preferències que té aquesta població a la qual dirigeixo el perfum.

núm. de persones

Edat 30

25

23 16

20

6

10 0

de 15 a 20

de 21 a 30

de 31 a 50

50 o més

anys

Després, cal dir que pràcticament totes aquestes persones que han contestat utilitzen perfum, a excepció d'una persona que no n'utilitza. Aquestes persones que utilitzen perfum, ho fan majoritàriament amb una freqüència diària. Després hi ha dotze persones que també l'utilitzen, on la meitat en fa ús els caps de setmana i l'altra meitat a les festes. A continuació, hi ha quatre persones que l'utilitzen ocasionalment.

Utilitza habitualment perfum? núm.de persones

80

69

60 40 20 0

1 Si

Pàgina 15 de 70

No


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS

núm. de persones

Amb quina freqüència utilitza perfum? 60 50 40 30 20 10 0

54

diàriament

6

6

4

caps de setmana

festes

ocasionalment

Per tal d'analitzar la fidelitat que tenen aquestes persones a una marca concreta, s'ha qüestionat a aquestes persones si ho són, però, la majoria no ho és, a excepció de dinou persones que sí que ho són. Després, a partir d'això i una altra pregunta què se'ls ha qüestionat, he pogut observar que absolutament totes les persones, tot i ser fidels a una marca de perfum concreta, estan disposats a experimentar noves fragàncies, fet que afavoreix el present projecte, ja que hi ha una elevada probabilitat que un cop format el següent projecte a la present realitat, la gent del municipi podrà comprar el perfum que ofereix MaxiclasS.

núm. de persones

És fidel a una marca concreta? 51

60 40 20 0

19 Si

No

núm. de persones

Està disposat a experimentar noves fragàncies? 80 70 60 50 40 30 20 10 0

70

Si

No 0

Pàgina 16 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS D'altra banda, després d'haver qüestionat dues preguntes relacionades entre sí, he observat que les persones, generalment, les hi agraden els perfums amb una fragància dolça. Després, hi ha altres casos on tretze persones prefereixen les fragàncies fresques, deu persones les hi agraden les fragàncies fruitals, les altres vuit persones prefereixen les fragàncies florals, i, una minoria de quatre persones els agrada les fragàncies cítriques; en canvi, cal dir que les persones no els agraden aquells perfums amb fragàncies marines. En relació amb aquesta pregunta, se'ls ha qüestionat sobre quins aromes els identifiquen més i, segons les seves respostes, he observat que l'aroma de vainilla és el més escollit com el millor aroma; en segon lloc, han escollit l'aroma de coco; en tercer lloc, l'aroma de maduixa és el més escollit; després, l'aroma de taronja ocupa la quarta posició; i, últimament, l'aroma de roses és, generalment, aquell aroma amb el qual menys s'identifiquen les persones.

núm. de persones

Quina fragància li agrada més? 40 35 30 25 20 15 10 5 0

35

8

4 dolça

cítrica

marina 0

floral

10

fruital

13

fresca

núm. de persones

Amb quins aromes s'identifica més? 40 35 30 25 20 15 10 5 0

taronja vainilla coco maduixa roses 1

2

3

4

nivell de preferència

Pàgina 17 de 70

5


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 40 35

Amb quins aromes s'identifica més?

núm. de persones

30 25

taronja vainilla coco maduixa roses

20 15 10 5 0 1

2

3 nivell de preferència

4

5

Doncs, de les respostes obtingudes, he observat que les persones del sexe femení els agraden les fragàncies dolces que tinguin aromes essencials de vainilla i coco, després, els aromes frescos i fruitals com la maduixa i la taronja, i, finalment, el que menys prefereixen són les fragàncies florals que tinguin un aroma de roses. Tot seguit, cal dir que els factors que els influeixen més a l'hora de comprar un perfum són, bàsicament, l'aroma d'aquest, després el preu i, per últim, la marca. En canvi, el que no els influeix és l'envàs, ja que aquest no és una característica fonamental en el perfum, és a dir, quan es vol comprar un perfum, allò que és considerable i important en aquest és l'aroma o fragància que presenta, no pas l'envàs que l'envolta. Però, quan un perfum és de bona qualitat i disposa d'un aroma agradable, llavors, la presentació de l'envàs i l'embalatge si que juguen un paper considerable. Doncs, podem dir que les persones, segons l'anàlisi de les seves respostes, pensen que l'envàs no és un element primordial en el perfum, però sí que és quelcom addicional en la presentació d'aquest.

núm. de persones

Quin d'aquests factors li influeix més a l'hora de compr 70 60 50 40 30 20 10 0

65

4

1 marca

aroma

Pàgina 18 de 70

envàs 0

preu


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS A continuació, també cal fer una referència a la quantitat monetària que les persones estan disposades a pagar per un perfum. Doncs, a partir d'això, he pogut concloure que les persones estan disposades a pagar una quantitat compresa entre quaranta a seixanta euros; després, vint-i-cinc persones estan disposades a pagar entre seixanta i vuitanta euros; tot seguit, nou persones poden pagar de vuitanta fina a cent euros; i, per acabar, hi ha una minoria de cinc persones que, inclòs, poden pagar quantitats monetàries elevades, en aquest cas, més de cent euros.

núm. de persones

Quina quantitat està disposat/ada a pagar per un perfum? 35 30 25 20 15 10 5 0

31 25

9

de 40 a 60 €

de 60 a 80

5

de 80 a 100

més de 100

euros

Per consegüent, la majoria de persones, concretament, quaranta-quatre, un cop comprat el perfum, els dura un període que supera els cent vint dies. Després, dinou persones es gasten el perfum entre noranta i cent vint dies. I, una minoria de set persones mantenen el perfum durant un període comprès entre seixanta i noranta dies. En canvi, no hi ha ningú que consumeixi el perfum en menys de seixanta dies. Doncs, a partir d'aquesta informació, podem concloure que la majoria de persones mantenen el perfum en un període de noranta dies o més.

Cada quant temps compra perfum? núm. de persones

50

44

40 30 19

20 7

10 0

30-60 0

60-90

90-120 dies

Pàgina 19 de 70

més 120


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Després, cal dir que la majoria de persones, altra vegada, compra el perfum en grans superfícies. I, una minoria de persones ho compren a través de perfumeries especialitzades i per Internet. I aquests mitjans que escolleixen per comprar perfum, són elegits, majoritàriament, per la varietat de productes i per comoditat, i, posteriorment, pel preu i altres factors no especificats.

On compra habitualment el perfum? 60

53

nùm. de persones

50 40 30 20

13

10

4

0 perfumeria especialitzada

grans superfícies

internet

núm. de persones

Per què prefereix aquest mitjà? 35 32 30 25 20 15 10 5 0 varietat de productes

30

6 preu

2 comoditat

altres

3.5.2. Anàlisi dels principals consumidors Al municipi d'Alcanar hi ha instal·lada una única botiga que es dedica a la comercialització de perfums de diferents marques i és considerada la principal competència de MaxIClasS. Aquesta botiga s'anomena Flora i és un establiment de perfumeria, merceria i es dedica també a la venda de complements de moda. Està situada a Alcanar (Tarragona), concretament al carrer de Felip Pedrer 14, prop de l'església al centre antic del municipi. Pàgina 20 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Com a altres possibles competències de la meva empresa, cal considerar Clarel, una botiga de cura i bellesa pertanyent al Grup DIA, situada a l'Avinguda de Catalunya 48, a la mateixa localitat. La tasca principal no es basa en la comercialització de perfums, però hi ha una sèrie de perfums que compra i ven segons el que els clients habitualment consumeixen. En altres paraules, aquesta botiga es dedica a comercialitzar productes de cura i bellesa, però s'ha de considerar com una competència indirecta de la meva empresa. També, cal tenir en compte algunes importants empreses com l'anomenada PerfumesClub, una perfumeria on-line que ofereix productes englobats en el sector de bellesa. Aquesta empresa, tot i estar lluny del municipi, hi ha molts consumidors del municipi i de tot el país que es presenten com a clients d'aquesta empresa, ja que els productes que ofereix a la venda disposen d'una elevada qualitat. A més, disposa d'una comunicació oberta amb els seus clients i és una empresa molt activa en les xarxes socials i blogs del sector, amb el propòsit d'informar als seus visitants sobre les novetats i altres notícies relacionades amb la perfumeria, el món de la bellesa, consells i altres curiositats del sector. El servei que ofereixen és gaire important ja que intenten donar majors facilitats en quant a la forma de pagament dels seus productes, disposant de targeta de crèdit, mitjançant transferència bancària, entre altres. La durada que tardarà en arribar el producte al lloc on s'hagi demanat oscil·la entre els dos i quatre dies, respectivament. També, a causa que la imatge de les marques és força important per a empreses de perfumeria i cosmètica, PerfumesClub posa a disposició dels seus respectius visitants una òptima qualitat de fotografia i altres aspectes tècnics, ordenats alfabèticament i per categories. I, de cada perfum que insereixen a la seva pàgina web, hi adjunten una breu explicació de la seva història per millorar l'enteniment del consumidor respecte l'origen i què representa cada marca dels perfums. Disposen, també, d'un apartat on els clients poden registrar les seves opinions respecte els productes i per donar a conèixer les seves experiències en relació amb el producte que hagin comprat. Finalment, sobre aquesta empresa virtual, cal dir que té un alt nivell de seguretat per tal d'evitar qualsevol apropiació de les dades personals del client, i, en cas que Pàgina 21 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS aquests quedin insatisfets se'ls facilita la devolució del producte sense cap problema. Una altra competència molt forta, que està situada a zones molt properes al municipi és Druni. Druni és una cadena de botigues especialitzades en perfumeria, cosmètica i neteja personal i el seu objectiu primordial és la satisfacció de les necessitats dels clients en la cura de la seva imatge, mitjançant l'especialització i el tractament personal. Aquesta competència ofereix els seus productes a través de la botiga que hi ha a zones poc distanciades del municipi com Vinaròs, Sant Carles de la Ràpita, Amposta, entre d'altres; també, a través de la seva pàgina web, que presenta un alt nivell de fiabilitat respecte els visitants i consumidors del seu producte, fet que el converteix en una de les fortes competències a nivell regional i, també, nacional. A més, presenta dels seus corresponents productes uns preus molt competitius. També, disposa d'un blog i altres pàgines web on hi presenta els seus productes i les novetats respecte aquests i en relació a l'àmbit general de la perfumeria i la cosmètica.

3.6. ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING

3.6.1. Posicionament del producte En el mercat hi ha molts productes. Els consumidors estan, en molts casos saturats d’informació sobre els béns i serveis. D’alguna forma, en la ment del client, cada producte i empresa ocupen un lloc, hi ha una imatge del producte que el fa diferent del de la competència. El posicionament d’un producte en el mercat és la imatge que en té el subjecte al qual va adreçat el producte, comparat amb altres productes de la competència o amb d’altres venuts per la mateixa empresa. La posició d’un producte depèn de l’associació que fa el possible consumidor amb una determinada idea, qualitat, emoció, il·lusió o sensació.

Pàgina 22 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Els consumidors simplifiquen la seva decisió de compra segons la posició que el producte, l’empresa o la marca ocupen en la seua ment. El posicionament és el primer pas del procés de màrqueting perquè és l’empresa qui decideix la posició que vol ocupar en la ment del client. Per posicionar un producte s’han de seguir els següents passos: •

Dividir el mercat segons diferents criteris de segmentació:

sociodemogràfics, socioeconòmics i psicogràfics. Fer una avaluació sobre l’interès que pot tenir cada segment en el

producte. Seleccionar un segment o més d’un, és a dir, selecció del públic

• •

objectiu. Identificar les possibilitats de posicionament per a cada segment triat. Selecció i desenvolupament d’un concepte de posicionament.

Els individus tenim una sèrie de necessitats. Cada vegada que consumim intentem satisfer una necessitat amb l’adquisició d’un bé o servei. Un exemple de classificació de les necessitats que s’intenten satisfer en el moment de la compra podrien ser: Eficàcia.

Allò que comprem ha de complir l’objectiu per al qual ha estat

dissenyat. Seguretat. No es vol córrer cap risc amb l’ús del producte. Economia. Donat que els recursos dels individus són limitats, com més barat sigui un producte més recursos li quedaran per poder satisfer altres necessitats. Evidentment aquesta necessitat està relacionada amb el seu nivell d’ingressos. Innovació. Necessitat de tenir alguna cosa nova, diferent, ser el primer.. Prestigi. És allò que ens situa en un nivell superior respecte de la mitjana. Aquestes necessitats generals no estan presents en igual proporció en els diferents segments de mercat. Per això, quan definim el públic objectiu hem d’analitzar quina o quines són les necessitats principals que pretenem satisfer Pàgina 23 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS amb el producte i decidir quin serà el posicionament, és a dir, la imatge que volem crear en el consumidor. Com més gran sigui l’associació que el consumidor es fa de producte amb la necessitat que en té, millors resultats tindrà l’estratègia de màrqueting. Les empreses utilitzen moltes i variades estratègies de posicionament. Una primera aproximació ens porta a diferenciar estratègies relacionades directament amb el producte o estratègies relacionades amb la marca. Estratègia de posicionament relacionada amb el producte, és a dir, amb alguna característica o propietat que té: -

Basat en algun atribut específic. Basat en els beneficis que ofereix. Basat en la seva comparació amb altres productes de la

-

competència. Basat en la recomanació d’especialistes.

Estratègia de posicionament relacionada amb la marca. - Qualitat - Prestigi - Preu baix En el cas de la nostra empresa, després d’estudiar els resultats de l’estudi de mercat i havent seguit els passos del procés de posicionament, el públic objectiu són les dones de 15 a 55 anys amb un nivell d’ingressos mitjans i alts. L’empresa decideix entrar en aquest segment amb el posicionament de perfum de qualitat, elaborat artesanalment i distribuït en un entorn de proximitat. Amb això es pretén generar confiança i atenció directa. Per una banda hem de gestionar la cartera de clients (captar, fidelitzar i recuperar clients) i per l’altra banda, hem de gestionar la seua lleialtat (vinculació, fidelització...) En el mercat de perfums hi ha en molts casos una fidelitat per part dels consumidors a determinades marques i, per tant, es dóna un reconeixement i identificació de marca amb els productes. Per tant, tenint en compte tot allò que Pàgina 24 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS fins ara hem comentat, l’estratègia de màrqueting tendirà a potenciar, sobretot, els aspectes diferenciadors del nostre producte respecte el productes de la competència, qualitat, proximitat, tracte personalitzat... Donada l’oferta de productes semblants, l’enorme desenvolupament actual del mercat i l’experiència en el producte que el públic té, té sentit el posicionament d’una marca en concret respecte les altres o l’estratègia de posicionament relacionada en el producte, basada en la comparació amb altres productes de la competència, diferenciació. Estem en una fase del cicle de vida del producte que podem situar entre creixement-maduresa i cal intentar cridar l’atenció del client mitjançant una diferenciació del producte. La publicitat i altres accions han de convèncer i persuadir als clients. Caldrà buscar nous consumidors amb arguments més sofisticats i mantindre, fidelitzar als clients que aconseguim amb la qualitat del nostre producte, amb informació permanent de les noves situacions, amb el tracte i l’atenció. Les nostres clientes s’han de sentir especials amb el producte que els oferirem. 3.7. MÀRQUETING MIX

3.7.1. Política del producte Aquest negoci tracta un tipus de producte concret i específic. Dit d’altra manera, està especialitzat amb un perfum amb ingredients barrejats sense cap intervenció química, de manera que dins del mateix producte podem distingir tota una gamma de sensacions barrejades donant lloc al resultat que es veurà en el producte un cop fabricat. L'empresa manté una pròpia estructura d’oferta, per analitzar l’efecte que té la demanda en les diferents variants en un temps més llarg i significatiu, per tal de donar a conèixer el nostre producte recent llançat al mercat. 1. El nombre i les variants El nom que he escollit per donar a conèixer el meu producte és NaniKey, un perfum elaborat al territori nacional, concretament, al municipi d'Alcanar per part d'una jove marroquina, la qual s'interessa pel món empresarial. Pàgina 25 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Components que formen el producte a l'hora de la seva elaboració: • Essència de taronja: 1. S'aprofita per tractar la depressió i els nervis. 2. És un dels millors correctors de sabors i olors. 3. Ideal per evitar les irritacions. 4. Pot utilitzar-se per la pell sensible. 5. La seva essència dóna lloc a l'aigua de colònia i és ambientador de teles. • Essència de vainilla: Poques aromes solen ser agradables, i entre aquestes la de vainilla, que combina molt bé amb altres fragàncies. La seva olor dolça però delicada, la transformen en una de les aromes més buscades. Les propietats que caracteritzen aquesta essència són: 1. Té efectes relaxants i antiestrès. 2. Redueix l'ansietat. 3. Potencia efectes mentals i emocionals, ja que evita els símptomes depressius. 4. Té una aroma dolça que crea una sensació d'alegria. • Oli de taronja: 1. Augmenta l'assimilació de vitamina C. 2. En quant a les emocions, aquest oli estabilitza l'estat d'ànim, elimina la depressió, la tristesa i l'ansietat. 3. Se li reconeixen efectes afrodisíacs, antiinflamatoris, antidepressius, sedants i antisèptics. 4. El seu aroma és dolç fresc i fort, de tal manera que activa el sistema nerviós. Per aquest motiu, s'aconsella utilitzar-lo en el tractament de refredats i grips. 5. Crea una sensació d'optimisme i felicitat, i al mateix temps, ajuda a combatre l'estrès i a calmar els nervis.

Pàgina 26 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 6. Facilita l'eliminació de toxines i estimula la formació colàgen a la pell, el què ens permet conservar un aspecte jove i dinàmic. • Oli de roses: 1. Ajuda a tractar les arrugues i combatre la sequedat de la pell. 2. Te un aroma calmant i dona sensació d'optimisme. 3. Suavitza i reafirma la pell. 3. Es antidepressiva ja que la seva olor i les seves propietats ajuden a calmar, equilibrar i proporcionar alegria. • Alcohol Etílic: L'alcohol 96º o alcohol etílic és un element molt utilitzat en l'àmbit cosmètic i manualitats per la multitud de propietats de les quals disposa. 1. És un element clau per la creació d'ambientadors i colònies, ja que gràcies a ell, la fragància perdura més i aconsegueix fixar-se a la pell prolongant el seu perfum per una gran durada temporal. 2. Serveix de netejador sense aclarits. • Aigua destil·lada: Aquesta aigua s'utilitza per tal de mesclar els components del perfum. 1. És un component que, a diferència dels altres tipus d'aigua, no reacciona negativament amb cap dels ingredients que formen el perfum. 2. Elimina qualsevol tipus de substància nociva. 2. La qualitat En quant a la qualitat, tots els elements que composen el perfum són d'alta qualitat i escollits amb molt de compte, amb l'objectiu d'oferir al consumidor un producte de bellesa amb ingredients beneficiosos per a la pell, i és per aquesta Pàgina 27 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS raó que s'ha decidit crear el negoci elaborant un tipus perfum per satisfer les necessitats dels clients que cerquen un producte únic d'alta qualitat. 3. La marca L'estratègia de marca és d'una elevada importància al moment de llençar el producte al mercat, a causa que el client associarà el producte a la seva marca. En aquest cas concret, la marca a través de la qual l'empresa comercialitzarà el perfum és NaniKey. Característiques de la marca

La marca NaniKey és breu, i està formada per dues paraules, per tal que sigui fàcilment recordable pel consumidor i al mateix temps identificable entre les altres marques diferents. En el logotip NaniKey s'escriu amb lletres de color negre i que es poden llegir sense cap dificultat i amb naturalitat, que reflecteixen l'elevada qualitat que s'emprarà en tot el procés de fabricació que utilitzarà l'empresa, sempre pensant en el benestar del consumidor. 4. L'eslògan L'eslògan que he triat té la finalitat de transmetre un significat “Diferent continent, canvi de contingut” que identifica al producte i l'associa a la bellesa i la bona qualitat. Aquest perfum engloba un conjunt de components, majoritàriament, obtinguts de la natura. 5. L'etiqueta L'etiqueta permet al consumidor la identificació del producte i, a més, ofereix la informació necessària sobre les seves propietats i, normalment, inclou: Pàgina 28 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS • La denominació del producte • La composició del producte • Les característiques • El lot de fabricació • L'origen • Contingut nominal en pes L'etiqueta frontal de l'envàs serà NaniKey amb la denominació i els ingredients que la composen. Cal aclarir que la pròpia etiqueta serà escrita amb tres llengües, les quals seran la llengua catalana, la castellana i la anglesa, explicant clarament els ingredients amb els quals s'ha fabricat el perfum. 6. L'envàs

L'envàs serà de vidre amb un color ataronjat que disposarà d'un volum de 200 ml amb una altura de 10 cm i una amplada de 5 cm, i el seu pes equivaldrà a 10 gr. 7. El disseny El disseny de l'envàs que contindrà el líquid serà estàndard amb color ataronjat, amb una etiqueta transparent, evitant una multitud de colors amb la finalitat de transmetre un efecte d'elegància. 8. L'embalatge A l'hora d'agrupar els envasos, s'utilitzarà una caixa petita de cartró les dimensions de la qual seran de 10 cm de llargada, 8 cm d'amplada i 15 cm d'alçada, amb un pes, aproximadament, de 150 grams.

Pàgina 29 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 9. El cicle de vida del producte Els cosmètics són productes de consum que tenen un paper important en la vida dels ciutadans, independentment del sexe i l'edat d'aquests. El sector que s'ocupa d'aquesta branca està en un nivell elevat d'expansió i caracteritzat pel grau d'innovació ja que, en l'actualitat, hi podem trobar perfums dedicats per a qualsevol tipus de preferència amb la finalitat de satisfer les necessitats de la diversitat tipològica de consumidors. La gran part dels productes cosmètics, concretament els perfums, normalment, tenen un cicle de vida indefinit ja que no contenen cap element que pugui tenir una data concreta de caducitat. Aleshores, els fabricants solen canviar els seus productes en funció de la freqüència de l'ús del producte, és a dir, si el producte agrada al consumidor, doncs, en farà un excessiu ús, de tal manera que es consumirà en un període reduït, i en cas contrari, no se'n farà un ús freqüent i per tant no caldrà renovar el producte, o directament, no es comprarà altra vegada. Tot això serà amb la finalitat de renovar i millorar constantment el producte per tal de mantenir-se competitiu al mercat i poder oferir al consumidor productes eficaços i ajustables al seus respectius interessos. El producte de MaxIClasS és un producte de consum de naturalesa perible. En general, el sector de perfumeria està en fase de maduresa, però en el cas del meu perfum elaborat de manera artesanal es troba en fase d'introducció del cicle de vida i sobretot en el mercat espanyol on els consumidors són cada vegada més exigents i ja no es conformen amb qualsevol producte, sinó que busquen la millor qualitat amb el preu més baix possible. 3.7.2. Política del preu Després d'analitzar l’oferta de la competència i optar per un preu bastant significatiu, i obtenir bastants ingressos inicials (degut al desconeixement de la marca) s'inicia una millora de campanyes promocionals que justifiquin d’una forma indirecta la relació de preu-qualitat que proposa la nostra empresa.

Pàgina 30 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Cost unitari= 28,781+2,715= 31,469 €/unitat El preu del producte equival a 31,47 € per unitat, i el marge de benefici que vull obtenir és del 20% sobre el preu del cost. Marge de Benefici= 20 % 31,47€ * 0,2= 6,29 € CU+Marge de Benefici= 31,469+(31,469*0,2)= 37,35 €/unitat Doncs, després dels següents càlculs, el preu definitiu que tindrà el producte serà de 37,35 €. 3.7.3. Política de promoció Degut a la introducció recent de l'empresa al mercat, la promoció del negoci es converteix en una bona eina per donar a conèixer la marca en si, per tal d'explicar la seva relació de preu-qualitat explicada anteriorment, i sobretot per a aconseguir un màxim nivell d’atenció per part de la demanda. A efectes de publicitat, per tal de donar a conèixer el meu producte, s'empraran els següents mitjans de comunicació: 1. Internet: és clar que avui en dia Internet és una eina important ja sigui per als particulars com per a les empreses que l'utilitzen per promocionar els seus productes. És per aquest motiu que he escollit donar a conèixer aquest perfum per via Internet a través d'una pàgina web que es crearà després, lligant aquesta xarxa social amb la botiga virtual, amb la finalitat de proporcionar al client l'opció d'adquirir el producte on-line a la pàgina web creada. 2. En el meu cas faria falta introduir una campanya publicitària digital (centrada en xarxes socials, webs de la mateixa localitat, etc.), ja que la venda s'efectuarà directament (a través de la botiga) o virtualment (via Internet) al consumidor. 3. També es faran sessions informatives en el qual s'explicarà concretament com serà el procés de fabricació del perfum i les seves propietats, i cal esmentar que l'empresa MaxIClasS tindrà un facebook, un blog i una botiga virtual per a aquells consumidors que vulguin i estiguin disposats a comprar el producte directament des de l'empresa. 4. A continuació l'empresa efectuarà un contracte amb la ràdio per tal de donar a conèixer el meu producte mitjançant anuncis publicitaris. Pàgina 31 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Aquestes opcions es crearan amb la finalitat de promocionar la marca i assolir el màxim nombre de clients. Exemples: *Introduir una campanya publicitària digital (centrada en xarxes socials, webs de la mateixa localitat, etc.) *Iniciar sessions informatives on donaríem a conèixer les diferents funcions del producte (xerrades amb especialistes). *Mostrar els anuncis publicitaris a través de la ràdio, amb la qual es farà un contracte. 3.7.4. Política de distribució Actualment, l'empresa estarà centrada en una venda directa del producte en la tenda física. Considerant les característiques de la segmentació de mercat escollida, MaxIClasS pretén oferir el producte als seus clients mitjançant els següents canals: MaxIClasS → Tenda física → consumidor MaxIClasS → Pàgina web de l'empresa → consumidor S'escolleixen aquest canal amb l'objectiu d'arribar a nombre elevat de consumidors. El canal de distribució optat és simple, de manera que un cop fabricat el producte es transportarà a la tenda, i per tant, serà un canal directe. El motiu pel qual he escollit aquesta manera per distribuir la marca del meu producte NaniKey és per tal d'arribar a un elevat nombre de consumidors, que en un principi seran clients que adquireixen i confien en el producte que distribueix l'empresa. Anotació: després d’un temps, estarà disposada a ampliar el negoci de diferents formes com la venta on-line, l’aparició de locals físics en altres localitats, la distribució a domicili, entre d'altres.

Pàgina 32 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 4. PLA DE PRODUCCIÓ 4.1. EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ

INGREDIENTS 1. Ingredients líquids del tipus “olis” La mesura o proporció serà, aproximadament, d'una tassa de 20 ml d'oli de roses i una altra, amb major quantitat, concretament, de 30 ml, d'oli de taronja, per tal que la taronja tingui major presència com a producte bàsic i essencial del perfum. He escollit l'oli de roses, primerament, per tal de donar-li un aroma més dolç al perfum, i, també, per tal de fer un perfum on hi predomini una diversitat d'aromes i fragàncies, de tal manera que sigui adaptable als diferents gustos que, generalment, poden tenir els consumidors. L'altre oli és el de taronja, que presenta una major quantitat en el perfum respecte l'anterior, ja que volia que el perfum estigui centrat en aquesta essència i tingui característiques del producte propi del municipi, la taronja. I, a més, pretenia, amb aquest oli, fer notar la presència d'un altre aroma cítric en el perfum i, amb això, s'aconsegueix l'addició d'una altra fragància que col·labori amb l'anterior i amb les posteriors que, a continuació, s'esmentaran, per tal d'obtenir un perfum amb una diversitat de fragàncies que combinen i donin lloc a NaniKey. Cal tenir en compte que el fet que aquests presentin, com a productes bàsics d'aquest perfum, uns aromes característics que puguin tenir certa presència i distinció en el producte un cop acabat. Dit d'altra manera, el fet que aquests olis siguin productes bàsics en el perfum, cal que aquests siguin obtinguts el més natural possible i que pateixin els mínims processos possibles a l'hora de la seva fabricació. I, tot això, amb la finalitat que tinguin una presència en el perfum i que destaquin com a elements naturals d'aquest. També, cal tenir en compte, que si aquests productes pateixen una diversitat de processos a l'hora de la seva fabricació, podran actuar com a inconvenient de l'estratègia aplicada en relació al Pàgina 33 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS perfum, és a dir, la qualitat, ja que aquests processos intervenen en la pèrdua de la qualitat dels mateixos. 2. Alcohol etílic Amb una quantitat de 20 ml, aproximadament. Aquesta quantitat és escollida degut a que és la proporció adequada i necessària en aquest perfum. Aquesta matèria prima està present en el perfum ja que és necessària en qualsevol perfum, pel fet que intervé mantenint o proporcionant una certa durabilitat a la fragància del perfum. 3. Aigua destil·lada L'aigua destil·lada és un factor que contenen diversos perfums, ja que no reacciona negativament amb els altres components que composen el perfum i, a més, li aporta característiques que condueixen a la màxima naturalesa possible plantejada com un dels objectius entre d'altres que també tinc amb la realització d'aquest perfum. Doncs, per això he optat per mesclar amb els altres ingredients 20 ml d'aigua destil·lada. 4. Essències principals Per completar aquest producte cal afegir, com a elements principals i primordials en tots els perfums, essències per tal d'afegir el caràcter que marca aquest producte. Les essències que empraré són la de taronja que, com he explicat anteriorment, ha de ser present en aquest perfum actuant com a element distintiu i propi d'aquest municipi. Aquesta essència, a més, afegeix un aroma cítric i fresc al perfum, element molt preferit pels consumidors en èpoques de primavera i estiu. Juntament amb aquesta essència, està present l'essència de vainilla, ja que és un aroma que té, generalment, molta acceptació en el mercat dels perfums, degut a que és un aroma dolç i adequat per a totes les temporades de l'any, preferiblement l'època de la tardor i, també, l'hivern, i, a més, és un aroma que Pàgina 34 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS combina, pràcticament, amb totes les essències, fet que em fa escollir-lo com a complement de molta rellevància en aquest perfum, ja que m'ajuda a complir els objectius que pretenc assolir amb aquest perfum. Tenint en compte això, hi posaré 5 ml de cada essència i ho barrejaré amb els altres ingredients que formen el perfum. PREPARACIÓ 1. Posar al bany maria les dues tasses dels dos tipus d'oli emprats remenant-los lentament i de manera contínua per tal que es mesclin completament fins al punt de dissoldre's un amb l'altre. 2. Un cop mesclats els dos tipus d'oli, afegir-hi la quantitat emprada d'aigua destil·lada i tornar a mesclar els ingredients altra vegada. 3. Després, hi afegim les essències primerament la de taronja per remarcar-la com a essència que identifica el producte i ho batem tot. A continuació, afegim la de vainilla i ho tornem a batre, per donar el toc de dolçor a la mescla, i, també, per tal de calmar la intensitat d'olor que proporciona el perfum i fer una barreja entre els ingredients per obtenir un únic resultat basat en una fragància amb una única olor que proporciona dolçor i frescor. 4. Un cop estiguin tots els ingredients mesclats, els retirem del foc i deixar-los refredar-se un poc. 5. Seguidament, en el moment en el qual retirem la mescla del foc hi afegim, tot batent els ingredients, l'alcohol etílic. Aquest ingredient l'introduirem un cop finalitzat el procés que s'ha seguit per obtenir la mescla, i, tot això, per tal que aquesta mescla efectuada mantingui la seva fragància. Dit d'altra manera, en el moment en el que retirem la mescla hi afegim aquest ingredient quan aquesta està calenta i ho mesclem i després l'introduïm en un recipient, com per exemple, una ampolla, i li tanquem el tap per mantenir l'aroma que té i deixar els ingredients reaccionar entre ells durant dos dies a temperatura ambient normal.

Pàgina 35 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 6. Passat aquest període sacsem l'ampolla i la deixem durant cinc minuts. Després, obrim el tap i ja la podem introduir en l'envàs que tenim preparat per aquest perfum. 4.2. PLA TECNOLÒGIC

En referència al tipus de tecnologia que s'emprarà en el procés productiu per dur a terme l'elaboració del producte, s'utilitzaran una sèrie de màquines amb unes característiques pròpies. En primer lloc, es necessita una màquina mescladora, que mesclarà i dissoldrà els components del perfum, amb un cost de 2682 €. A continuació, es necessita una màquina omplidora o tapadora, del tipus b.gx-p, per tal d'omplir i tapar les ampolles un cop emplenades, amb un preu de 7885,08 €. Després, es requereix una màquina serigràfica que pugui imprimir les etiquetes per tal d'enganxar-les als envasos, que té un cost de 7143,06 €. I, finalment, es farà ús d'una màquina estutxadora automàtica horitzontal, que garanteix la qualitat de l'embalatge i l'estabilitat de la màquina, i, a més, imprimeix el lot i el tancament, amb un preu equivalent a 26820 €. Per tant, el total, que s'ha obtingut de la suma d'aquests preus, equival a un cost de 44530,14 €. Aquesta maquinària tot i l'elevat cost monetari que presenten, són màquines que disposen un alt nivell d'eficàcia, la qual cosa significa que podran resistir un llarg període de temps funcionant, degut a la seva qualitat. Aquesta sèrie de màquines tenen la capacitat de produir 30000 litres de perfum aproximadament. (30000 litres = 30000000 ml) 30000000 ml / 100 ml = 300000 envasos

Pàgina 36 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Llavors, aquesta quantitat que s'obté és refereix a la quantitat que s'haurà d'introduir en els envasos. Per tant, d'aquí es dedueix que s'ompliran 150000 envasos, on cadascun d'aquests contindrà 100 mil·lilitres de perfum. Doncs, el primer mes es preveu obtenir durant el primer mes una previsió de vendes equivalent a 2000 unitats. Com que l'empresa treballarà de dilluns a divendres, diàriament es produiran 100 unitats. I, aquest és el resultat que s'obté dividint les 2000 unitats de perfum entre els 20 dies laborables.

4.3. GESTIÓ DE LES EXISTÈNCIES, APROVISIONAMENT I L'EMMAGATZEMATGE

L'aprovisionament El procés d'aprovisionament de les primeres matèries necessàries per a la producció es realitzarà, en un principi, mensualment. L'emmagatzematge En referència a l'emmagatzematge, aquest es farà en el propi establiment, en el qual es duran a terme les operacions de fabricació, i, també, hi haurà una zona que s'utilitzarà com a petit magatzem del material adquirit. Per a les proves d'estabilitat, les condicions més comunes per a l'emmagatzematge són les següents: la temperatura, l'exposició a la llum i, també, l'exposició a la calor. 4.4. DETERMINACIÓ DEL COST DEL PRODUCTE

Essència de taronja: 5,32 €/unitat Essència de vainilla: 3,63 €/unitat Alcohol etílic: 2,80 €/unitat

Pàgina 37 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Oli de roses: 11,91 €/unitat Oli de taronja: 2,75 €/unitat Aigua destil·lada: 3,00 €/unitat CÀLCULS 1 kg .................... 1000 g 1 l ....................... 1000 ml Essència de taronja: 5,32 €/unitat => cada unitat conté 50 ml 5,32 €/unitat............50 ml x €/unitat..................5 ml x= (5,32*5)/50= 0,532 € per cada 5 ml d'essència de taronja Essència de vainilla: 3,63 €/unitat => cada unitat conté 8,50 ml 3,63 €/unitat.............8,50 ml x €/unitat..................5 ml x= (3,63*5)/8,50= 2,14 € per cada 5 ml d'essència de taronja Alcohol etílic: 0,84 €/unitat => cada unitat conté 250 ml 0,84 €/unitat.............250 ml x €/unitat...................20 ml x= (0,84*20)/250= 0,07 € per cada 20 ml d'alcohol etílic Oli de roses: Pàgina 38 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 15,00 €/unitat => cada unitat conté 100 ml 15,00 €/unitat.............100 ml x €/unitat....................20 ml x= (15*20)/100= 3 € per cada 20 ml d'oli de roses Oli de taronja: 2,75 €/unitat => cada unitat conté 15 ml 2,75 €/unitat...............15 ml x €/unitat....................30 ml x= (2,75*30)/15= 5,50 € per cada 30 ml d'oli de taronja Aigua destil·lada: 0,62 €/unitat => cada unitat conté 1 l 0,62 €/unitat..............1000 l x €/unitat....................20 ml x= (0,62*20)/1000= 0,01 € per cada 20 ml d'aigua destil·lada Cost de les primeres matèries per

0,532+2,14+0,07+3+5,50+0,01= 11,25€

elaborar 100 ml El preu de l'envàs

2,80€

Preu embalatge 14,58 €/caixa (en cada

14,58€

caixa hi cap una unitat) Subministrament sense IVA

300/2000= 0,15€

Preu de les etiquetes 2 € per 2000

2/2000= 0,001€

unitats sense IVA Total costos variables

Lloguer

11,25+2,80+14,58+0,15+0,001= 28,781€

230€/mes

230/2000= 0,115€ Pàgina 39 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS

Sous i Salaris

4000€/mes

4000/2000= 2,00€

Seguretat Social

1200€/mes

1200/2000= 0,60 €

5430 €/mes

0,115+0,50+0,6= 2,715 €

(30 % del sou del treballador) Total

Cost unitari= 28,781+2,715= 31,469 €/unitat Marge de Benefici= 20 % CU+Marge de Benefici= 31,469+(31,469*0,2)= 37,35 €/unitat Volum Òptim de Comanda Quantitat en taller: 550 unitats

Consum mitjà: 100 unitats Termini de lliurament dels proveïdors: 5 dies (pot arribar fins a 3 dies) Comanda mensual Estoc necessari per a un mes de 20 dies laborables 100*20= 2000 unitats Estoc de seguretat: 100*3= 300 unitats Estoc total: 2000+(100*5)+300= 2800 unitats Estoc actiu: (100*20)+(100*5)= 2500 unitats d'estoc de reserva PUNT DE COMANDA: 2800-2000= 800 unitats

Pàgina 40 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 5. EL PLA D'ORGANITZACIÓ 5.1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Hassna Amaadani

Encarregat de tasques administratives

Responsable del procés productiu

Encarregat del procés de venda

Com es pot veure en l'esquema mostrat anteriorment, jo realitzaré les funcions de directora general de l'empresa i controlaré tot allò pràctic que es dugui a terme, i, també, definiré i executaré les polítiques comercials i les negociacions a l'hora de vendre el meu producte en la botiga corresponent. És a dir, aprofitant els coneixements adquirits durant els dos cursos realitzats de Batxillerat, que han servit com un mitjà enriquidor per a la meva formació professional i que, també, han proporcionat un tipus d'informació molt útil per l'assoliment d'aquesta, val a dir, que aquests fets em serviran d'una gran ajuda en el moment de gestionar el meu negoci. Com per exemple, la realització de factures, com fer les declaracions d'IVA, les nòmines, operacions administratives de compravenda, entre un ampli conjunt d'elements. Destacant que durant els anys 2016-2017, estava cursant l'últim curs acadèmic del Batxillerat dedicat a les CC.SS, concretament, amb l'assignatura de Economia de l'Empresa, tots els alumnes que cursem aquesta assignatura, hem simulat una empresa amb els diferents passos per arribar a la finalitat de com crear o realitzar un pla d'empresa. Doncs, amb això hem intentat desenvolupar les tasques corresponents fins arribar a l'objectiu plantejat, i que hem d'assolir com a alumnes, per l'assignatura.

Pàgina 41 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Per aquest motiu, penso que disposo d'un cert nivell de capacitat que em permet el fet de poder gestionar la meva empresa i ser l'encarregada de totes les seccions de la mateixa. Pel que fa al procés de venda, cal dir que aquest s'efectuarà mitjançant un distribuïdor que, efectivament, serà el responsable de les vendes en el territori nacional, concretament, en el local previst i, també, amb el propòsit de poder arribar al màxim nombre de consumidors, gairebé a nivell estatal. D'altra banda, caldrà contractar un empleat que serà l'encarregat de l'administració (tasques bàsiques de recepció, atenció telefònica, realització de comandes, arxiu, negociació amb els proveïdors, etc.). Per la qual cosa, aquesta persona ha de presentar uns coneixements bàsics d'informàtica, i cal que disposi de la capacitat de mantenir relacions satisfactòries amb els altres membres relacionats, ja sigui directament o indirectament, amb l'empresa, creant un ambient agradable, i estar obert a nous canvis. Llavors, es necessitarà un altre empleat que s'ocuparà de la responsabilitat del procés de producció introduint els components amb els quals elaborarem el perfum en relació a unes quantitats concretes a l'interior d'una màquina per tal de barrejar-los amb l'ajuda d'una màquina mescladora per a barrejar tots els ingredients essencials amb els quals s'elaborarà el perfum. A continuació, un cop fabricat aquest perfum, es procedirà a envasar-lo. En resum, al principi del negoci i tal com s'observa en l'organigrama, personalment m'encarregaré de dirigir tant el procés productiu com l'administratiu. Aleshores es necessitaran dos empleats, un que s'encarregarà de controlar el procés productiu i l'altre que serà el responsable de desenvolupar les tasques administratives, i, per finalitzar, el procés de venda serà realitzat per part d'un tercer empleat en la recepció en el local previst per efectuar-hi les vendes. Tot seguit, i, en base als moviments de l'entitat i la marxa de l'activitat, si tot funciona correctament, i si el nivell de vendes pateix un cert augment a nivell nacional, tinc previst contractar, aproximadament, dos empleats més, amb la Pàgina 42 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS finalitat de crear més llocs de treball, oferint certes possibilitats a joves sense experiència, donant-los una oportunitat de feina. 5.2. PLANIFICACIÓ DE RECURSOS HUMANS

Pel que fa al procés de selecció i contractació de personal amb posterioritat a l'inici de l'activitat empresarial, he decidit fer anuncis a nivell del municipi d'Alcanar mitjançant l'Institut Sòl de Riu, on se'ls proporcionarà la informació necessària al respecte, i, també, publicar anuncis de feina al facebook “MaxIClasS”. Fent

referència

a

les

possibles

entrevistes,

m'ocuparé

d'efectuar-les

personalment i amb profunditat als candidats, sobretot, es valoraran les aptituds, les habilitats amb les quals compta cadascun d'aquests possibles candidats, tenint en compte i valorant l'experiència. Concretament, el primer empleat serà elegit a través d'una entrevista personal directament amb el gerent de l'empresa. L'altre empleat serà escollit a través d'una entrevista personal realitzada per l'equip de recursos humans i, en certes ocasions, també amb la presència del gerent. En referència a l'últim empleat, pel fet que està inclòs en el tipus de personal de contacte (es comunica directament amb el client), serà elegit mitjançant una entrevista i una sèrie de proves en les quals s'avaluarà la seva capacitat de comunicació, el lèxic i ortografia emprats pel mateix i la seva eficiència i capacitat de tolerància a la pressió. L'administradora de l'empresa, que en aquest cas seré jo, no presentaré una relació laboral sinó que cotitzaré a efectes de la Seguretat Social, en el règim especial d'autònoms amb una nòmina mensual de 1000 € bruts. Empleats

Sou mensual brut (€)

Hassna Amaadani

1000

L'encarregat de l'administració

1000

Responsable del procés de producció

1000

Encarregat d'efectuar procés de venda

1000

Pàgina 43 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 6. EL PLA JURÍDIC-FISCAL 6.1. LA FORMA JURÍDICA I LA CONSTITUCIÓ LEGAL DE L'EMPRESA La forma jurídica que s'ajusta als meus propis interessos, i al ser una persona física que porta a terme el següent projecte, he decidit desenvolupar-ho personalment, de tal manera que sigui directament i per compte propi amb la finalitat de dirigir solament el negoci, és per això he optat per la creació d'una empresa individual anomenada

MaxIClasS. Característiques Segons el Codi Civil, l'empresari individual ha de reunir les següents condicions: 1. Capacitat legal: cal ser major d'edat i tenir la lliure disposició dels seus bens béns. 2. Habitualitat: els actes empresarials aïllats no impliquen la condició d'empresari individual. 3. No existeix una diferenciació entre el patrimoni civil i el patrimoni mercantil. 4. La personalitat jurídica de l'empresa equival a la del mateix empresari, qui respon a totes les obligacions i deutes que pugui tenir l'empresa. 5. Control total de la empresa per part del propietari que dirigeix la gestió. 6. No és necessari un procés previ de constitució i, per tant, els tràmits s'inicien al principi de l'activitat empresarial. 7. L'aportació de capital a l'empresa, ja sigui des del punt de vista eficient com de l'eficaç, no disposa de més límit que el que aporta voluntàriament l'empresari. Avantatges de l'empresari individual • És una forma empresarial adequada per al funcionament d'empreses molt petites. • És la forma que menys gestions i tràmits ha de fer per dur a terme l'activitat, degut a que no té la necessitat de realitzar cap tràmit de la personalitat jurídica. • Pot resultar més econòmic, donat que no se crea persona jurídica diferent del propi empresari.

Pàgina 44 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Inconvenients • La responsabilitat de l'empresari és il・limitada • Respon amb el seu patrimoni personal dels possibles deutes generats en la seva activitat. • El titular de l'empresa ha d'afrontar les despeses i les inversions, així com en referència a la gestió i administració. • Si el volum de beneficis és important, pot estar sotmès a un tipus d'impositius elevats ja que la persona física tributa per tipus creixent. La responsabilitat de l'empresari individual L'empresari realitza l'activitat empresarial, assumint tots els drets i obligacions derivats de la seva activitat, la responsabilitat del qual respecte tercers és universal i, també, respon amb la totalitat del seu patrimoni actual i futur dels deutes que pot generar la pròpia activitat. Normativa 1. L'empresari individual es regeix pel Codi de Comerç en matèria mercantil i pel Codi Civil en matèria de drets i obligacions. 2. Llei 20/2007, de 11 de juliol, del Estatut del Treball Autònom regula els drets i garanties d'aquest col ・lectiu. Aquesta Llei estableix un decàleg de drets i deures dels treballadors autònoms. 3. DECRET 18/2010, de 23 de febrer, d'aplicació a Catalunya de l'Estatut del treball autònom. 4. Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Tributació dels autònoms El fet d'iniciar un exercici econòmic empresarial o professional, comporta una sèrie d'obligacions fiscals de caràcter estatal. Una vegada iniciada l'activitat, tots els ingressos rebuts per autònoms i entitats sense personalitat jurídica, tributen per Impost sobre Rendes de les Persones Físiques (IRPF). Pàgina 45 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 6.2. PERMISOS, LLICÈNCIES I OBLIGACIONS REGISTRALS La creació d'un a Internet mitjançant del CIRCE és un sistema que ofereix la possibilitat de realitzar la creació de la figura de l'empresari individual telemàticament. Per a crear una empresa via Internet, la persona emprenedora i per mitjà del Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE), ha d'emplenar i enviar mitjançant Internet el Document Únic Electrònic (DUE). Amb l'enviament del DUE via on-line, s'inicia la tramitació telemàtica. Tràmits que es realitzen amb el sistema CIRCE: • Tràmits en la Seguretat Social. El DUE s'envia a la Tresoreria General de la Seguretat Social i un cop rebut, aquest organisme genera: - Els Codis de Compte de Cotització. - L'afiliació de l'empresari i alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). - L'afiliació i alta dels treballadors, si n'hi ha. • Comunicació de l'inici de l'activitat a l'Agència Tributària. Passos obligatoris per a tots els autònoms - Alta en l'Impost de les Activitats Econòmiques (IAE): és la taxa que grava l'exercici d'una activitat professional. - Alta Censal i opció del règim fiscal: es tramita a l'Agència Tributària, emplenant el model 036 en el qual s'opta pel règim fiscal corresponent, tot indicant l'activitat que es durà a terme i les dades de l'empresa. - Afiliació en el Règim Especial dels Autònoms de la Seguretat Social: es realitza en la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). A partir de l'alta censal, hi ha un termini màxim de 30 dies naturals per a realitzar la inscripció. S'ha de portar el model 036, el DNI i el model TA521/1 d'alta en el Regim Especial de Treballadors Autònoms. L'IRPF dels autònoms 2015

Pàgina 46 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Aquest impost es aplicable als empresaris i professionals, persones físiques i persones físiques membres d'entitats en règim d'atribució de rendes. Aquest impost es progressiu. A partir de l'1 de gener de 2015 els empresaris i autònoms es trobaran amb una reforma fiscal que, segons el Govern, tracta de incrementar el numero de contribuents i sobretot el d'ingressos. La principal novetat que inclou es que en 2015 Hisenda rebaixa 1 punt la pressió fiscal als autònoms que passa del 21% al 19%. IRPF autònoms 2015: Nous professionals La retenció de l'IRPF per als nous professionals en les activitats professionals es del 9% en l'any en que es dóna d'alta i per als següents dos anys sempre que no hagi desenvolupat cap activitat professional anteriorment. Una vegada passat aquest període, i amb l'entrada en vigor de la nova Reforma Fiscal en gener de 2015, se'ls aplicarà una retenció del 20% i no del 21%. Per liquidar l'IRPF trimestralment s'ha de presentar el model 130 o 131 en funció del règim de l'IRPF al qual s'estigues acollit. L'IRPF en les factures L'impost sobre Rendes de les Persones Físiques es el diner que es descompta en cada factura en concepte dels impostos al Estat per el volum dels ingressos. Els professionals hauran d'aplicar la retenció directament de la factura, es a dir, afegir una linia mes en les seves factures en concepte de l'IRPF. Tràmits per donar-se d'alta com autònom • Alta en l'Impost de les Activitats Econòmiques (IAE) Primerament, s'ha de dirigir a Hisenda o a l'Ajuntament i emplenar l'imprès 845 (per a les activitats subjectes a quota municipal), el 846 i 850 (per a les activitats subjectes a quota provincial) o el 846 i 851 (per a les activitats subjectes a quota nacional). • Alta en Hisenda: model 036 • Un formulari per tramitar l'alta censal en l'Agència Tributària.

Pàgina 47 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS • Aquest servirà per facilitar la comunicació de l'inici de l'execució de l'activitat empresarial. • Es pot emplenar via on-line o, també, manualment. • Alta en la Seguretat Social • S'ha de donar d'alta a la Tresoreria General de la Seguretat Social i emplenar el TA0521. • Cal presentar l'original i la còpia de l'imprès d'alta en l'IAE, fotocòpia del DNI, i el document d'adhesió a una mútua d'accidents de treball. • El termini per donar-se d'alta a la SS, és de 30 dies a partir de la data d'alta en Hisenda. • Alta en l'Ajuntament: Llicència d'obertura • Alta i comunicació als organismes de treball • Comunicació d'obertura del centre de treball • Legalització dels llibres de visites

7. EL PLA ECONÒMICO-FINANCER En aquest pla es mostrarà l'estimació dels ingressos i les despeses que tindrà

MaxIClasS durant el primer any de la formació de l'empresa, i, també, els costos que suportarà en el desenvolupament de l'activitat industrial, la inversió inicial del negoci requerida, la previsió de les despeses, entre d'altres. 7.1. PLA D'INVERSIONS TERRENYS I CONSTRUCCIÓ

Local prop del Punt de trobada amb un preu de venda de 90000€, amb una superfície de 158 m2. Cal tenir en compte que aquesta venda s'efectua amb la quantitat de 570 €/m2. A més, es pot obtenir com a hipoteca pagant 230€/mes. MAQUINÀRIA Màquina mescladora (per mesclar i dissoldre els components del perfum): 2682€ Pàgina 48 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Màquina omplidora/ tapadora b.gx-p (per omplir i tapar les ampolles): 7885,08€

Màquina serigràfica (que imprimeix etiquetes): 7143,06€

Màquina estutxadora automàtica horitzontal ( garanteix la qualitat de l'embalatge i l'estabilitat de la màquina, i, també, imprimeix el lot i el tancament): 26820€

Instruments del laboratori: *Vareta: 5,95€

*Pipeta: 13,20€

Pàgina 49 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS *Tub d'assaig: 0,29€

*Matràs aforat: 3,57€

Total

Maquinària=

2682+7885,08+7143,06+26820+5,95+13,20+0,29+3,57=

44553,15€ EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ 3 Ordenadors: 110,64€/unitat => 4 unitats = 110,64 € *4= 442,56€ MOBILIARI Bàscula 64,95€/unitat

Taula industrial: 77,26€/unitat => 4 unitats= 77,26 * 4= 309,04€

Pàgina 50 de 70

industrial:


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Cadires: 89,91€/unitat => 4 unitats= 89,91 *4= 359,64€

Total mobiliari= 64,95+309,04+359,64= 733,63€ MATÈRIES PRIMERES Essència de taronja: 5,32 €/unitat => 5,32 * 100= 532€ Essència de vainilla: 3,63 €/unitat => 3,63 * 100= 363€ Alcohol etílic: 0,84 €/unitat => 0,84 * 100= 84€ Oli de roses: 15,00 €/unitat => 15,00 * 50= 750€ Oli de taronja: 2,75 €/unitat => 2,75 * 100= 275€ Aigua destil·lada: 0,62 €/unitat => 0,62 * 50= 31€ Total matèries primeres: 532+363+84+750+275+31= 2035€ BÉNS NECESSARIS

IMPORT (€)

Maquinària

44553,15

Equips per a processos d'informació

331,92

Mobiliari

733,63

Matèries Primeres

2035

Disponible

5000,00

TOTAL

52653,70 €

Pàgina 51 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 7.2. PLA DE FINANÇAMENT

Les necessitats financeres inicials de MaxIClasS tenen un cost monetari de 52983,70€, ja que el volum de les existències necessàries per iniciar l'activitat són elevades degut a que les primeres matèries necessàries per poder produir 2000 unitats és, per consegüent, elevat. Per aquest motiu, s'ha de consultar una entitat pública financera d'àmbit nacional amb una missió centrada en promoure la creació de noves empreses dintre de l'estat, de tal forma que concedeix ajudes per animar als joves, menors de 26 anys, a crear les seves pròpies empreses i contribuir a la competitivitat empresarial. Per assolir l'objectiu d'aconseguir finançament mitjançant una entitat financera cal, anteriorment, complir una sèrie de requisits. Si, llavors, es compleixen aquests requisits, es sol·licitarà un préstec a una entitat financera, com podria ser qualsevol dels bancs que hi ha al municipi, com per exemple, Banc Sabadell, Bankia, etc.. * En aquest cas concret, el préstec es sol·licitarà al Banc Sabadell: S'haurà de sol·licitar un préstec amb unes especials condicions per a emprenedors o persones que volen iniciar un negoci per a l'autoocupació o de projecció internacional. Aquest banc finança fins al 100% d'inversió, però, s'haurà de pagar en un període de cinc anys de plaç, tenint en compte, que es farà per mitjà d'un interès fix i amb comissions reduïdes amb l'opció de 12 mesos de carència. Respecte la situació en la qual se situa MaxiClasS, i en referència a la inversió inicial que necessitarà a l'hora de realitzar el negoci, sol·licitaré, al Banc Sabadell, un préstec equivalent a una quantitat de 40000 euros que s'haurà de retornar dintre d'un termini de cinc anys. Per tant, després de calcular la quota mensual que s'haurà de pagar, ha sorgit un resultat equivalent a 820,66 euros.

Pàgina 52 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS TIPUS DE

FACTORS DE COSTOS

DIRECTE

INDIRECTE

FIX

VARIABLE

COSTOS Material

Personal

Primeres matèries

X

X

Envasos

X

X

Embalatges

X

X

Gerent

X

X

Administrativa

X

X

Operari de producció

X

X

Operari de vendes

X

X

Maquinària

X

X

Mobiliari

X

X

Equips per al

X

X

Programes d'informàtica

X

X

Altres

Subministrament

X

X

despeses

d'electricitat Subministrament d'aigua

X

X

Subministrament de gas

X

X

Subministrament

X

X

Lloguer del local

X

X

Reparacions

X

X

Roba de treball

X

X

Material d'oficina

X

X

Liquidació Hisenda

X

X

Ajuntament (impostos)

X

Despeses financeres

X

Amortitzacions

processament d'informació

d'Internet

X X

Elaboració pròpia

Pàgina 53 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Previsió de vendes Mesos

Unitats

Gener

700

Febrer

500

Març

450

Abril

400

Maig

380

Juny

350

Juliol

328

Agost

190

Setembre

315

Octubre

480

Novembre

547

Desembre

689 Elaboració pròpia

Pàgina 54 de 70


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 7.3. PREVISIÓ DE TRESORERIA PREVISIÓ DE TRESORERIA Concepte Vendes realitzades TOTAL COBRAMENTS PAGAMENTS Primeres Matèries Envasos Embalatges Etiquetes Subministraments Despeses de telèfon Despeses de publicitat Amortitzacions Sous i Salaris Seguretat Social Lloguer Préstec Assegurança Liquidació IRPF TOTAL PAGAMENTS SALDO MES SALDO ANTERIOR SALDO ACUMULAT

Gener 26082,00 26082,00

Febrer 18630,00 18630,00

Març 16767,00 16767,00

Abril 14904,00 14904,00

Maig 14158,80 14158,80

3125,00 2185,00 45,00 458,00 230,00 24,17 560,00 380,16 4000,00 1200,00 230,00 820,66 200,00

3780,00 2725,00 50,00 489,00 250,00 24,17 560,00 380,16 4000,00 1200,00 230,00 820,66

3290,00 2478,00 47,00 473,00 246,00 24,17 560,00 380,16 4000,00 1200,00 230,00 820,66

2125,00 1587,00 41,00 429,00 195,00 24,17 560,00 380,16 4000,00 1200,00 230,00 820,66

2885,00 1890,00 42,00 436,00 201,00 24,17 560,00 380,16 4000,00 1200,00 230,00 820,66

13748,99 3018,01 16745,02 19763,03

250,00 11841,99 3062,01 19763,03 22825,04

13457,99 12624,01 0,00 12624,01

14508,99 4121,01 12624,01 16745,02

12668,99 1489,81 22825,04 24314,85

Saldo Juny Juliol 13041,00 12221,28 13041,00 12221,28 3050,00 2030,00 44,00 452,00 225,00 24,17 560,00 380,16 4000,00 1200,00 230,00 820,66

13015,99 25,01 24314,85 24339,86

2085,00 1575,00 38,00 418,00 189,00 24,17 560,00 380,16 4000,00 1200,00 230,00 820,66 200,00 250,00 11969,99 251,29 24339,86 24591,15

Agost Setembre 7079,40 11736,90 7079,40 11736,90 2083,00 1575,00 38,00 418,00 189,00 24,17 560,00 380,16 4000,00 1200,00 230,00 820,66

11517,99 -4438,59 24591,15 20152,56

Octubre Novembre Desembre 17884,80 20381,22 25672,14 17884,80 20381,22 25672,14

2039,00 1277,00 35,00 412,00 182,00 24,17 560,00 380,16 4000,00 1200,00 230,00 820,66

2787,00 1782,00 42,00 436,00 201,00 24,17 560,00 380,16 4000,00 1200,00 230,00 820,66

3995,00 2990,00 38,00 418,00 190,00 24,17 560,00 380,16 4000,00 1200,00 230,00 820,66

5899,00 3899,00 63,00 509,00 297,00 24,17 560,00 380,16 4000,00 1200,00 230,00 820,66

11159,99 576,91 20152,56 20729,47

250,00 12712,99 5171,81 20729,47 25901,28

14845,99 5535,23 25901,28 31436,51

17881,99 7790,15 31436,51 39226,66

55


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 7.4. ANÀLISI DEL PUNT D'EQUILIBRI El punt mort consisteix en el volum que es requereix per tal de cobrir els costos fixos i, també, a partir del qual el benefici és positiu. La fórmula que utilitzaré és la següent: Q= CF/(P-CVu) Q= quantitat CF= cost fix P= preu CVu= cost variable unitari Cost variable unitari

11,25 € del producte + 2,80 € de l'envàs + 14,58 € de l'embalatge + 0,15 € de subministrament + 0,001 € per etiqueta = 28,781 €/unitat

Cost fix

230 € del lloguer + 4000 € de sous + 1200 € a la Seguretat Social = 5430 €/mes

Quantitat= Cost Fix/(Preu-Cost Variable unitari)

Q= 5430/(37,35-28,781)= 633,689 unitats =634 unitats

Tal i com s'observa, el punt mort equival a 634 unitats i, per tant, això significa que si l'empresa ven una quantitat superior a aquesta i al preu corresponent, aquesta obtindrà beneficis; i, al contrari, si ven una certa quantitat per sota d'aquesta, aquest fet li suposarà pèrdues. És a dir, amb la simple venda de les unitats esmentades l'empresa cobrirà tots els costos, de tal manera que totes les unitats que es vendran per sobre d'aquesta quantitat suposarà una rendibilitat per l'empresa.

56


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 7.5. ANÀLISI DAFO

DEBILITATS 1. Falta de recursos propis 2. Poca experiència 3. Pocs contactes professionals

FORTALESES 1. Oferir producte cosmètic amb components naturals 2. Comercialització amb marca pròpia

4. El producte no és innovador

3. Proporcionar un producte d'un alt nivell de qualitat

5. Ser una nova entrant en el mercat de la cosmètica

4. Amplis coneixements professionals

6. Pocs ingressos inicials 7. Tractament d'un producte específic

5. Facilitat per aconseguir primeres matèries 6. Elaboració del producte de manera artesanal i natural sense intervenció de components químics que poden perjudicar la pell del consumidor 7. Abundància del factor treball 8. Missió i objectius definits 9. Negoci en un establiment físic 10. No hi ha competència directa i especialitzada en la zona

AMENACES

OPORTUNITATS

1. Competència indirecta potent amb marques líders

1. Els productes cosmètics són cada vegada més sol·licitats.

2. Els consumidors són sensibles als preus

2. Previsions de creixement del mercat de cosmètics en un futur pròxim

3. Elevada oferta de productes 4. Alta qualitat de productes competents 5. Els preus dels productes similars són competitius 7. Si no es distingeix la qualitat del producte, es pot optar per una competència més globalitzada i general 8. La situació econòmica actual del país és degenerada a causa de la crisi econòmica

3. Entorn favorable en les relacions amb els consumidors 4. Es pot optar per l'ús d'una varietat del mateix producte en relació a la utilització de diferents olis essencials, en funció de la seva demanda 5. Disposició d'una botiga física i virtual en la qual el client pot adquirir directament el producte

57


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 8. CONCLUSIONS Aquest propi projecte present se centra en la fabricació i la comercialització d'un perfum d'alta qualitat sota la marca NaniKey marca pròpia de l'empresa MaxiClass dirigida a la societat femenina espanyola. S'ha dedicat un considerable període al present projecte, investigant profundament tots els aspectes i punts necessaris respecte la fabricació i, també, la comercialització del perfum, objecte de l'estudi dirigida al consumidor espanyol. Una gran part de la informació adjuntada va ser a través d'una diversitat de pàgines web que aportaven informació interessant al present projecte; i, entre aquestes, l'INE, on hi havia dades rellevants que han estat valuoses a l'hora de desenvolupar aquest treball. Però, malgrat això, va haver-hi certa informació respecte el públic objectiu al qual s'adreçava el perfum, de tal manera que va ser gaire difícil el fet de situar l'empresa, però, després de dedicar-hi temps, s'ha aconseguit localitzar-la. En relació a les característiques del públic objectiu, cal dir que el següent producte és dirigit per a totes les dones actives ubicades en la zona urbana del municipi d'Alcanar i, també, de municipis propers. El motiu pel qual he escollit aquesta zona consisteix en que, pel fet que jo, com a jove i estudiant, resideixo en aquesta localitat, i després d'analitzar la competència que, tot i ser considerable en relació a la següent empresa, no és directa; és a dir, no hi ha cap empresa que fabriqui un producte cosmètic, en aquest cas, un perfum, i que, en el mateix moment, el comercialitzi. A més, aquest perfum, com a element distintiu dels altres, és fabricat amb components naturals, remarcant que té com a essències el producte pertinent i propi del municipi, ja que en la major part de les seves terres es cultiva. Aquest producte és la taronja, i, també, pel fet que la majoria de perfums existents a nivell municipal i també estatal, cal dir que he observat que es comercialitza una diversitat de perfums, però, la majoria d'aquests no contenen com a element principal l'essència de taronja, tot i que té una olor 58


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS agradable. Tota aquesta multitud de raons, em van espentar a escollir una opció atrevida, basada en la fabricació i comercialització d'un tipus de perfum amb dues essències principals, que són les de taronja, pròpia del municipi, i vainilla, com a element addicional que dóna un toc dolç i agradable al perfum. Pel que fa al procés d'elaboració, tal i com s'ha comentat anteriorment, NaniKey s'elabora de manera artesanal. El cost unitari que suposa la fabricació d'una unitat de perfum equival a 31,046 € la unitat, més un marge comercial brut del 20 %. Per tant, el preu de venda unitari del producte és equivalent a 37,26 €. Fent referència als resultats obtinguts, tal i com s'observa en la taula de les previsions de tresoreria plasmada anteriorment, MaxiClass, al llarg del primer any de posada en funcionament, obté ingressos. Aquests ingressos s'han anat acumulant al llarg dels dotze mesos, tot i que al mes d'agost han hagut unes pèrdues valorades per 4438,59 € ja que solament s'han venut 190 unitats, doncs, per aquest motiu el nivell de les despeses és superior als ingressos per vendes, però, no obstant això, els beneficis dels mesos anteriors i, també, posteriors ho compensen. En resum, després de fer el pla econòmic-financer, s'ha arribat a una conclusió basada en que el projecte és viable a causa que l'acumulació d'ingressos durant el primer any s'ha transformat en una quantitat de beneficis equivalent a 39226,66 €. Per tant, això significa que aquest present projecte es pot dur a terme sense gaire dificultats.

59


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 9. ANNEXOS Model 036 La declaració censal d'alta, modificació o baixa en el Cens d'empresaris i professionals Model TA 1 afiliació a la Seguretat Social, assignació del número de Seguretat Social Model TA 2 Sol·licitud d'alta, baixa o variació de dades del treballador per compte aliè Model TA 6 Sol·licitud d'inscripció en el sistema de Seguretat Social Model TA 7 Sol·licitud d'alta, baixa o variació de dades del compte de cotització TC 1 i TC 2 Bolletí de cotització a la Seguretat Social Model 111 Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre les Rendes de les Persones Físiques Model 130 Impost sobre Rendes de Persones Físiques TA 0521 Declaració d'inici o fi de les activitats del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms Model 840 Impost sobre les Activitats Econòmiques Model de nòmina Currículum Calendari laboral 2017

60


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Oferta Contracte Jazztel

Model contracte amb la Ràdio Ulldecona per fer anuncis publicitaris

Lloguer del local on és previst realitzar l'empresa

61


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS Model oferta de préstec amb el Banc Sabadell

Model enquesta Benvolgut/da, Sóc alumna de 2n de Batxillerat a l'Institut Sòl de Riu i faig un treball de recerca sobre l'elaboració d'una empresa que produeix i distribueix un producte de luxe, un perfum. Amb aquest treball pretenc analitzar si és viable o no la creació d'aquesta empresa en un futur. Per això, amb la finalitat de coneixement del mercat, us demano que m'ajudin contestant, cosa que us agraeixo moltíssim. 1. Sexe: Home Dona 2. Edat: De 15 a 20 anys De 21 a 30 anys De 31 a 50 anys 51 anys o més 3. Utilitza habitualment perfums? Sí No

62


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 4. Amb quina freqüència: Diàriament Caps de setmana Festes Ocasionalment 5. Quin tipus de perfum li agrada utilitzar? ______________________. 6. És fidel a una marca concreta? Sí No 7. Quina (nom/marca)? _______________________. 8. Està disposat a experimentar noves fragàncies? Sí No 9. Quina fragància li agrada més: Dolça Cítrica Marina Floral Fruital Fresca 10. Amb quins aromes s'identifica més? Ordeni d'1 a 5 segons la preferència (sent 1 el més preferit). Taronja Vainilla Maduixa Coco Roses 63


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 11. Quin d'aquests factors li influeix més a l'hora de comprar un perfum? Marca Aroma Envàs Preu 12. Quina quantitat està disposat/ada a pagar per un perfum? De 40 a 60 € De 60 a 80 € De 80 a 100 € Més de 100 € 13. Cada quant temps compra perfum? Entre 30 i 60 dies Entre 60 i 90 dies Entre 90 i 120 dies Més de 120 dies 14. On compra habitualment el perfum? Perfumeria especialitzada Grans superfícies Internet 15. Per què prefereix aquest mitjà? Varietat de productes Preu Comoditat Altres

64


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 10. BIBLIOGRAFIA 27/06/16: http://es.slideshare.net/haroldoxxx/empresa-de-perfumes-3-proyecto 21/08/16: https://es.scribd.com/doc/187241247/Plan-de-Negocios-Perfumes 21/09/16: http://myslide.es/documents/plan-de-marketing-perfume.html # 17/09/16: https://prezi.com/xtmidp5spgy9/plan-de-empresa-una-perfumeria/ 29/09/16: http://www.trecgarraf.info/?page=treballRecerca&idTreball=367 18/10/16: https://ca.wikipedia.org/wiki/Alcanar 18/10/16: http://myslide.es/documents/plan-de-marketing-perfume.html 23/10/16:http://www.comercio.mineco.gob.es/es-es/comercio-exterior/politicacomercial/regimenes-comerciales-importacionexportacion/paginas/conceptos.aspx#regimenescomerciales

23/10/16: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0001973.xml 08/11/16:https://spanish.alibaba.com/product-detail/quality-stainless-steelfrance-top-sale-machine-to-make-perfume-60019970023.html?s=p 08/11/16:http://www.convierto.com/5600-dolares-estadounidenses-a-euros 08/11/16:https://spanish.alibaba.com/product-detail/2015-best-sells-doubleheads-perfume-filling-machine-china-supplier-60272733528.html 08/11/16:http://www.boom-pm.com/es/4Liquid_2.html 08/11/16:https://spanish.alibaba.com/product-detail/professional-factory-priceautomatic-cigarette-perfume-box-cellophane-wrapping-machine60179299492.html 02/12/16:https://www.google.es/search? q=ordenador&newwindow=1&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwjUlI b8g3QAhXMXBQKHVfSAhAQ_AUICSgC&biw=1366&bih=559#spd=650989661776458 0453

65


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 02/12/16:https://www.google.es/search? q=bascula+industrial&newwindow=1&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahU KEwiT8anvhO3QAhUBPxQKHaN5CA8Q_AUICSgC&biw=1366&bih=559#spd=3486 622329500417607 02/12/16:https://www.google.es/search? newwindow=1&biw=1366&bih=559&tbm=shop&q=maquinas+para+el+sellado+d e+cajas&oq=maquinas+para+el+sellado+de+cajas&gs_l=serp.3...44541.50083.0.5 0251.33.25.0.0.0.0.708.2783.3j7j4j61.15.0....0...1c.1.64.serp..18.6.1601...0j0i19k1j30i10k1.rf1RhrFUOlg 02/12/16:http://www.taburete.es/silla-de-escritorio-texas-plastico-duno-cuerosintetico-altura-del-asiento-48-5-56-cm.html? gclid=CJX2vKGH7dACFcFAGwodlfYIFw 02/12/16:https://www.google.es/search? newwindow=1&biw=1366&bih=559&tbm=shop&q=varilla&oq=varilla&gs_l=serp. 3...24688.26189.0.26591.7.7.0.0.0.0.234.989.2j3j2.7.0....0...1c.1.64.serp..0.6.765. ..0j0i19k1j30i10k1.BnEDRUU0Rao#spd=8468512961804193551 02/12/16:https://www.google.es/search? newwindow=1&biw=1366&bih=559&tbm=shop&q=pipeta+laboratori&oq=pipeta +laboratori&gs_l=serp.3...3529.8313.0.9055.13.12.1.0.0.0.126.919.8j2.10.0....0... 1c.1.64.serp..2.2.174...30i10k1.vhIevfveR-s#spd=6616937097622618430 02/12/16:https://www.google.es/search? newwindow=1&biw=1366&bih=559&tbm=shop&q=tubo+de+prueba&oq=tubo+ de+prueba&gs_l=serp.3...24366.28284.0.28866.14.11.0.3.3.0.282.1154.9j1j1.11. 0....0...1c.1.64.serp..0.10.640...0j0i19k1j30i10k1.aex0CUTJXe0#spd=1047734347 8657774957 02/12/16:https://www.google.es/search? newwindow=1&biw=1366&bih=559&tbm=shop&q=matraz+aforado&oq=matraz +aforado&gs_l=serp.3...92577.95827.0.96372.14.14.0.0.0.0.228.1803.3j7j3.13.0..

66


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS ..0...1c.1.64.serp..1.9.1192...0j0i19k1j0i10i19k1j30i10k1.PJoq7swHl2I#spd=62881 2804814429619 11/12/16:https://www.google.es/search? newwindow=1&biw=1366&bih=559&tbm=shop&q=esencia+de+naranja&oq=ese ncia+de+naranja&gs_l=serp.3...83891.85617.0.86247.9.8.1.0.0.0.193.732.3j3.6.0. ...0...1c.1.64.serp..2.2.311...30i10k1.sSt1_kRQQPY#spd=11521343346277644385 11/12/16:https://www.google.es/search? newwindow=1&biw=1366&bih=559&tbm=shop&q=esencia+de+vainilla&spell=1 &sa=X&ved=0ahUKEwiUiZjei3QAhXJ1hoKHdZDAfMQBQiRAigA#spd=16278934193993399680 11/12/16:https://www.google.es/search? newwindow=1&biw=1366&bih=643&tbm=shop&q=aceite+de+naranja&oq=aceit e+de+naranja&gs_l=serp.3..0i19k1.14449.26243.0.26667.39.21.18.0.0.0.232.228 7.9j9j1.19.0....0...1.1.64.serp..2.36.2286...0.Sx64W98WgIA#spd=5538788592362 318102 11/12/16:https://www.google.es/search? newwindow=1&biw=1366&bih=643&tbm=shop&q=aceite+de+rosas&oq=aceite+ de+rosas&gs_l=serp.3..0i19k1l3.52257.58512.0.58923.18.17.1.0.0.0.261.1830.6j 7j1.14.0....0...1.1.64.serp..3.15.1832...0.Gjd_ghwYpE#spd=14891062533161987908 11/12/16:https://www.google.es/search? newwindow=1&biw=1366&bih=559&tbm=shop&q=alcohol+et %C3%ADlico&oq=alcohol+et %C3%ADlico&gs_l=serp.3...101066.104625.0.104944.15.12.0.3.3.0.190.1220.4j6. 10.0....0...1c.1.64.serp..2.12.1104...0j0i19k1j30i10k1.aX9OQ3vaexM#spd=452693 6968403259963 11/12/16:https://www.google.es/search? newwindow=1&biw=1366&bih=643&tbm=shop&q=agua+destilada&oq=agua+de st&gs_l=serp.3.0.0i19k1l5.216505.223630.0.225346.28.20.8.0.0.0.361.2364.7j6j3 67


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS j1.17.0....0...1.1.64.serp..4.14.1102...0j30i10k1.POzVoHueQc0#spd=93794379435 21184699 11/12/16:http://www.granvelada.com/es/donde-comprar-venta-de-frascosbotes-perfumeros-vacios-/3608-frasco-perfumero-cristal-cuadrado-roxana-100ml-tapon-pulverizador-plateado.html? gclid=Cj0KEQiAv4jDBRCC1IvzqqDnkYYBEiQA89utoge7WEPNcGcDKos5r0JlRjWiy0j VszAoMWSIG7jxA8UaAuVR8P8HAQ 11/12/16:https://es.aliexpress.com/item/50Pcs-Lot-3-1-3-1-8-3cm-Essential-OilLipstick-Perfume-Bottle-Packaging-Brown-Kraft/32528745391.html? spm=2114.43010208.4.95.SsJqa1 23/12/16:http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/ayudas/normativa/index.html 23/12/16:https://www.idealista.com/inmueble/33629655/ 23/12/16:https://www.google.es/search? q=precio+etiquetas+perfumes&newwindow=1&source=lnms&tbm=shop&sa=X& ved=0ahUKEwir6no_57RAhVKOBQKHTn7Bq0Q_AUICSgC&biw=1366&bih=559#spd=45534949777 32540392 23/12/16:https://www.google.es/search? newwindow=1&biw=1366&bih=559&tbm=shop&q=precio+etiquetas+para+perfu mes&oq=precio+etiquetas+para+perfumes&gs_l=serp.3...48849.49698.0.50576. 5.5.0.0.0.0.186.484.2j2.4.0....0...1.1.64.serp..1.1.184...30i10k1.ZE7PODn07Wc#sp d=16533096633081573658 05/01/17:http://finanzaspersonales.practicopedia.lainformacion.com/sueldo/como-es-el-coste-real-deun-trabajador-para-una-empresa-20064 05/01/17:http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/prestamos-paraempezar 68


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVÉS DE MaxiClasS 13/01/17:https://www.perfumesclub.com/es/ayuda/quienessomos/ 13/01/17:https://www.bancsabadell.com/prestamoexpansion/?sem=sembrand:nf-google:nc-fc17:ag-sabadell_prestamo_broad:f-texto:kw_sabadell_prestamo:mp-cpc:ga-bs&gclid=CjwKEAiA79zDBRCgyf2FgeiYCESJABzr0BMvzs1lR6E-JXzyNivbPZPxmO3REVV1vYIWeVkNNowJRoC1pbw_wcB 13/01/17:http://finanzaspersonales.practicopedia.lainformacion.com/sueldo/como-es-el-coste-real-deun-trabajador-para-una-empresa-20064 13/01/17:http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616460950-etiquetas-deraso-blanco-autoadhesivas-impresas-_JM 13/01/17:http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-410420182-etiquetadorasemiautomatica-para-envases-planos-_JM 13/01/17:https://www.google.es/search? newwindow=1&biw=1366&bih=559&tbm=shop&q=precio+etiquetas+perfumes& oq=precio+etiquetas+perfumes&gs_l=serp.3...31818.31818.0.32313.1.1.0.0.0.0.1 01.101.0j1.1.0....0...1.1.64.serp..0.0.0.6Dxt0bPBZGw 13/01/17:https://spanish.alibaba.com/product-detail/custom-printed-selfadhesive-perfume-label-sticker-60421805505.html 13/01/17:https://spanish.alibaba.com/promotion/promotion_perfume-bottlelabels-promotion-list.html 13/01/17:http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/images/trabajos/7442_24 440.pdf 13/01/17:http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/OTRI/Empresas/Formacion _atrEbt/1254926413_315201214179.pdf 13/01/17:http://www.espaigirones.com/botigues/druni/ 13/01/17:http://www.druni.cat/ 14/01/17: http://www.mijazztel.com/pack_adsl/ilimitado_adsl

69


DESCOBRIMENT DE NaniKey A TRAVร S DE MaxiClasS 14/01/17: http://www.radioulldecona.net/tarifes/TARIFAS%20RADIO %202010.pdf 14/01/17: http://www.alcanar.org/niv2.php?id=70 14/01/17: https://www.idealista.com/inmueble/33629655/ 14/01/17: Economia de l'empresa 1r batxillerat Clara Gonzรกlez i Montserrat Pina. Ed MacGrawHill

70


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.