A flor de pell, creació d'una empresa de cosmètica natural

Page 1


PRÒLEG En els últims anys hem observat un fenomen creixent de retorn a la natura. Aquelles concepcions de l’ésser humà amb plena potestat per a modificar l’entorn i satisfer les seues necessitats amb molt poques restriccions, han anat deixant pas a actituds cada cop més ecocèntriques, on nosaltres ja no som el centre, sinó que hem esdevingut un element més del sistema ecològic. S’imposa progressivament un consum ètic basat en la recerca d’unes millors condicions de vida, tant per a les persones com pels animals i el medi ambient. Aquest compromís amb l’ecologia i el consum responsable té també unes clares derivades en els aspectes mercantils; sorgeixen amb força nous models que aposten per un mercat més just i solidari, així com per formes de producció artesanals que eviten la uniformitat d’una oferta basada en el principi de la taylorització. En aquest sentit, el treball sobre la cosmètica natural, de Laia i Maria, recull aquest interès per un consum responsable i ens expressa el seu vincle amb la mare terra, i a la vegada, ens presenta un projecte d’empresa rigorós. Es planteja un itinerari que, des de l’estudi de la forma jurídica i el naming, passa per les preceptives anàlisis, externa – de mercat i competència- i interna –DAFO-, així com del producte, per acabar concretant els objectius de l’empresa, les estratègies a seguir per poder assolir-los, el pla d’acció i les quatre variables del màrqueting mix. Celebrem, per tant, aquest treball d’investigació, en el qual, a més de la declaració d’intencions que les autores ens fan amb la tria de l’objecte, ens mostren el seu esperit emprenedor en un moment en què aquest està en hores baixes. Així mateix, cal destacar que han portat a terme una feina de recerca molt completa, acudint a fonts molt diverses, per construir-nos un relat ben treballat i amb unes conclusions engrescadores.

Alfons Monserrat, Llicenciat en Ciències Econòmiques Alcanar, gener 2017

1


AGRAÏMENTS Volem agrair en primer lloc a les nostres tutores, Anna Valle i Pilar Salvador, per guiar-nos, aconsellar-nos i ajudar-nos en tot moment. Amb el seu suport i dedicació, hem pogut dur a terme aquest treball. Gràcies per contestar sempre als nostres Whatsapps i correus electrònics. En especial, als nostres pares, mares i germans, per tot el suport i la comprensió al llarg del treball, perquè sense ells no hagués estat possible. Als avis de la Maria, José i Mercè, per proporcionar-nos amb molta il·lusió l’oli d’oliva de la seva collita. A la Carme Caballer, professora d’Economia i directora de l’Institut Sòl-de-Riu d’Alcanar, per orientar-nos a l’hora d’estructurar el treball i en alguns punts del pla d’empresa. A Alfons Montserrat, Llicenciat en Ciències Econòmiques i actual alcalde de la ciutat d’Alcanar, per haver accedit tan amablement a fer-nos el pròleg del treball. Al Pau Millan i la Manoli Galeote de Fotocuadres, per transmetre’ns els seus coneixements sobre el comerç online, deixar-nos fer servir la maquinària de la que disposen per a retallar els envasos i per obsequiar-nos amb la impressió de la portada d’aquest treball. Al Ramon i la Lluïsa, per deixar-nos desinteressadament l’alambí amb el qual hem fet els olis essencials. A Anna Maria Ulldemolins, per haver escrit per a nosaltres el poema L’Olivera que inicia aquest treball. A tots els entrevistats que ens han ajudat a conèixer i descobrir l’interessant món de la cosmètica natural. A la Griselda Martínez, de Carícies d’oli, que ens va rebre amb molt d’interès i ens va a donar a conèixer la seva empresa, ensenyant-nos com treballen, les seves matèries primeres i els seus productes. A la Lola Serret, per atendre’ns i respondre’ns amb tanta amabilitat a totes les preguntes que li hem anat formulant al llarg del treball i per proporcionar-nos un dels colorants naturals que hem utilitzat. I a la Carolina Capilla, professora de l’institut Sòl-de-Riu d’Alcanar, per presentar-nos a la Lola Serret i interessar-se pel nostre treball. I en general a tota la gent que ha participat o s’ha interessat pel nostre treball, particularment a tots aquells que han contestat a les nostres enquestes.

2


L’OLIVERA La veus de lluny, amb la soca retorçada. És platejada, de fulla fina i allargada, símbol de la pau. Els seus fruits verds semblen mugrons de dona que canvien de color al madurar la gestació fins arribar a la negror en un miracle de dolçor. D’on treu la vida l’olivera de secà? Quan l’aigua manca i el fred la glaça i la calor l’ofega i la terra és magra i res no l’ajuda a fructificar? És el miracle de la natura, que a tots ajuda: Des de l’estornell al tord, que se la volen menjar, fins a l’home que la cull per treure’n l’oli, que porta la vida, que porta la llum. Anna Maria Ulldemolins Alcanar, octubre 2016

3


ÍNDEX 1.

Introducció

6

1.1

Justificació

6

1.2

Objectius

7

1.2.1

Objectiu general

7

1.2.2

Objectius específics

7

1.3

2.

7

1.3.1

Recerca

7

1.3.2

Formació

7

1.3.3

Inici del projecte

9

Descripció i definició de l’activitat del negoci

11

2.1

Forma jurídica

11

2.2

Normativa legal per a l’empresa

13

2.2.1

Reglamentació aplicable als productes cosmètics

13

2.2.2

Certificats bio

14

2.2.3

Requisits legals per al comerç online

17

2.3

3.

Metodologia

Denominació de l’empresa

17

2.3.1

Procés d’escollir el nom

17

2.3.2

Imatge corporativa

19

2.3.2.1

19

Disseny del logotip

Anàlisi de la situació

28

3.1

Estudi de mercat

28

3.1.1

Enquesta

28

3.1.2

Competència

28

3.2

Anàlisi DAFO

30

4.

Objectius de l’empresa

30

5.

Elaboració i selecció d’estratègies

31

6.

Els nostres productes

34

6.1

34

Matèries primeres 6.1.1

L’oli d’oliva

34

6.1.2

Les plantes medicinals i els seus principis actius

36

6.1.3

Oli de coco

44

6.1.4

Argila verda

45

6.2

Els olis essencials

46

6.3

Olis macerats

48

6.4

El sabó

49

6.4.1

Introducció al món del sabó

49

6.4.2

La saponificació

51

6.4.3

Materials de laboratori

53

4


6.4.4

53

6.5

Tònic Facial

54

6.6

Procediments

55

6.7

7.

Ingredients

6.6.1

Obtenció d’olis essencials i hidrolats per destil·lació

55

6.6.2

Obtenció d’olis macerats

60

6.6.3

Obtenció de tintures

64

6.6.4

Elaboració de sabó

65

Control de qualitat del producte

78

6.7.1

78

Sistemes de control

Pla d’acció

81

7.1

Producte

81

7.1.1

Cartera de productes

81

7.1.1.1

Sabons

81

7.1.1.2

Tònics facials

85

7.1.2

Envàs 7.1.2.1

7.1.3

86 Disseny de l’envàs

Etiquetatge 7.1.3.1

87 99

Disseny de l’etiqueta

99

7.2

Preu

104

7.3

Promoció

105

7.4

Distribució

107

8.

Sistemes de control

109

9.

Conclusions

107

10

Glossari

110

11.

Bibliografia

113

12.

Webgrafia

114

13.

Annexos

121

Annex I: Formació

121

Annex II: Estudi fotogràfic

123

Annex III: Nomenclatura INCI

124

Annex IV: Principis fonamentals de l’estàndard Ecocert

125

Annex V: Enquesta del logotip de l’empresa

126

Annex VI: Enquesta de cosmètica

127

Annex VII: Fitxes tècniques dels sabons

129

Annex VIII: Etiquetes dels sabons, tònics i bossetes aromàtiques.

139

Annex IX: Galeria d’imatges

146

5


1. INTRODUCCIÓ 1.1 JUSTIFICACIÓ Actualment, la cosmètica natural és un camp poc conegut entre els joves, ara bé cada dia va adquirint més importància i està incorporant-se amb força al mercat. Encara que ja existeixen empreses dedicades a aquest sector, és una àrea a la qual li queda molt per créixer i presenta un ampli ventall de possibilitats cap al futur. Motivades per aquesta realitat, a més dels problemes de pell que afectaven a familiars propers amb pells atòpiques, acne o al·lèrgies, per als quals l’ús de sabons naturals n’és una bona solució, va sorgir la idea d’elaborar cosmètica natural. Per tots aquests motius, se’ns va ocórrer unir els dos temes que ens agraden, la química i el disseny, per tal de crear una empresa de cosmètica natural on el producte principal és el sabó, amb la intenció de donar-li difusió per les seves propietats, i crear una empresa per posteriorment comercialitzar-lo amb una imatge molt concreta. El tipus d’empresa és online, una de les formes més adient, per les possibilitats de difusió i imatge i perquè avui dia és una de les formes de comerç més en creixement. Vam pensar que elaborar cosmètica natural seria un repte enriquidor per a nosaltres, ja que tenim al nostre abast part de la matèria primera per elaborar sabons, cremes i d’altres com és l’oli d’oliva, del qual en disposem d’elaboració pròpia, així com la gran varietat de plantes aromàtiques que podem trobar al nostre terreny, a partir de les quals elaborem els olis essencials. I d’aquesta manera aconseguir un producte de qualitat, natural i de procedència de la nostra terra. L’estructura del treball es presenta com un pla d’empresa, desenvolupant gairebé tots els apartats però només aprofundint i centrant-nos en l’elaboració del producte i la seva imatge, obviant la viabilitat de l’empresa.

6


1.2 OBJECTIUS 1.2.1 OBJECTIU GENERAL - Crear una empresa de cosmètica natural. 1.2.2 OBJECTIUS ESPECIFICS - Conèixer les propietats i els principis actius d’algunes herbes remeieres aplicats a la cosmètica. - Conèixer les propietats i els beneficis de l’oli d’oliva. - Aprendre diferents processos per extreure els principis actius de les plantes. - Conèixer les tècniques d’elaboració del sabó. - Elaborar sabó. - Aprofundir en els coneixements propis i dels consumidors sobre la cosmètica natural. - Portar a terme una simulació real de l’elaboració de diversos productes i la seva comercialització. - Crear una imatge per al producte. - Conèixer la normativa de les empreses de cosmètica i del comerç online. - Crear una botiga online.

1.3 METODOLOGIA 1.3.1 RECERCA Vam començar fent recerca de la normativa i els requisits necessaris per a la creació d’una empresa de cosmètica natural i una empresa online. Posteriorment, vam començar la recerca bibliogràfica sobre les plantes necessàries, els processos per extraure els seus principis actius -la maceració i la destil·lació- i el procés per a elaborar el sabó dur. També vam buscar informació sobre els logotips existents i els diferents tipus de packaging. 1.3.2 FORMACIÓ Desprès d’informar-nos vam realitzar diferents cursos i entrevistes (En podeu veure fotografies a l’Annex I), que ens van ajudar a formar-nos sobre diferents aspectes del treball: 7


a) Taller de destil·lació d’essències i elixirs1 (Conca) Vam fer un viatge a Conca a finals de març per assistir a un taller impartit per una persona especialitzada en el tema, i així conèixer el funcionament de l’alambí i el procés per a extreure els olis essencials. b) Entrevista a Griselda Martínez de Carícies d’Oli2 Vam fer un viatge a Prat de Compte el 3 d’abril per a entrevistar-nos amb la Griselda Martínez, una de les responsables de l’empresa Carícies d’Oli, dedicada a l’elaboració i comercialització de cosmètica natural. Ens va aportar informació útil sobre la legislació vigent, les bones pràctiques per a elaborar cosmètica així com altres aspectes de l’empresa com el packaging i la botiga online. Ens va remarcar la importància de les xarxes socials a l’hora de tenir un comerç online i dels seus avantatges per obtenir feedback dels clients. c) Entrevista a Lola Serret de Lídia Natural3 Al juny vam entrevistar-nos amb Lola Serret, una dona emprenedora que està en la fase final de la creació de la seva pròpia empresa de cosmètica, Lídia Natural. Ens va informar sobre aspectes com l’etiquetatge, la importància del projecte obrador 4 (és un obrador cosmètic gestionat per un col·lectiu d’artesans que té per objectiu produir sabons i cosmètica natural amb registre sanitari), les bones pràctiques i ens va mostrar els productes que ella elaborava així com els colorants que utilitzava. Ens va proporcionar el colorant Violeta ultramarí per al sabó d’espígol. d) Curset: Crea la teva pròpia empresa Durant el mes d’abril vam realitzar un curset per a la creació d’una empresa, organitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Alcanar i adreçat a joves. Consistia en crear la nostra pròpia empresa, vam fer una pràctica amb una aplicació informàtica en la qual simulàvem la gestió d’una pizzeria amb les dificultats que ens podem trobar en la realitat. Conclusions extretes: -

S’ha de tenir sempre un estoc al magatzem.

-

S’ha d’adequar el producte al gust dels consumidors.

1

Taller de destilación de esencias y elixires. El Arca, c. Real, 50 - 16143 Sotos (Cuenca) Carícies d'oli. C. de Bot s/n - 43594 Prat de Compte (Tarragona) 3 Lídia Natural: c/ Suís,2- 43530 Alcanar Platja (Tarragona) 4 Projecte obrador: Associació L’obrador d’Artesans Saboners de Catalunya, Av. Generalitat, 22 - 25061 Mongai (Lleida) 2

8


-

S’ha d’estalviar tot el possible a l’hora de comprar les matèries primeres.

-

S’ha de ser eficient.

-

S’han de controlar les emocions davant els diferents problemes que puguin sorgir.

-

Crear una empresa és una tasca complicada. e) Entrevista a Pau Millan i Manoli Galeote de Fotocuadros5

Al juny vam entrevistar-nos amb Pau Millan i Manoli Galeote, empresaris locals i propietaris de l’empresa online Fotocuadros. Ens van facilitar informació dels passos a seguir per a crear una pàgina web i ens van parlar de la normativa de l’empresa online. 1.3.3 INICI DEL PROJECTE A més de la recerca i la formació, l’altra part rellevant del treball és la part pràctica. Aquesta part va començar al març i va finalitzar al desembre. Per a fer el treball ens hem basat en dues línies de treball: l’elaboració de productes de cosmètica natural i la creació de l’empresa per a la comercialització del producte. a) Elaboració de productes de cosmètica natural Al març va començar la part pràctica del treball amb la recollida de les herbes remeieres per les serres del nostre territori i cultiu propi d’algunes d’aquestes, com per exemple, la calèndula i la sàlvia. També vam plantar farigola, romer i espígol, que vam fer servir per als olis macerats i els olis essencials. Posteriorment vam començar a elaborar els macerats amb l’oli d’oliva de collita pròpia. Al maig vam obtenir els olis essencials per destil·lació amb un alambí de coure. També vam colar els olis macerats, i els vam emmagatzemar en botelles de vidre de color ambre. Així mateix, vam realitzar dues pràctiques al laboratori de l’institut amb la professora de química, que és una de les tutores d’aquest treball, que van consistir en: -

Elaboració de sabó de castella.

-

Decantació dels olis essencials, dels quals també obtenim les aigües florals.

Les dues primeres setmanes de juliol vam elaborar els sabons; en total, 11 sabons diferents.

5

Fotocuadros; Instal·lació de producció c/Miquel Figueres, Alcanar (Tarragona)

9


b) Creació de l’empresa per la comercialització del producte A l’abril vam escollir el nom de l’empresa i vam realitzar una enquesta sobre la cosmètica natural per tal de conèixer els gustos dels consumidors i les seves opinions. També vam crear una pàgina de facebook per fer arribar l’enquesta al públic jove i amb la qual ens vam donar a conèixer. A més a més, cada dues setmanes publicàvem alguna informació o imatge per atreure els consumidors. Al maig vam fer una enquesta sobre dos possibles logotips per veure quin atreia més al consumidor i al juny vam dissenyar el logotip definitiu basant-nos en el resultat de l’enquesta. El mes d’agost, vam encarregar un segell amb el logotip de l’empresa amb l’objectiu de donar-li una imatge acabada i personalitzar el nostre producte. Al setembre, vam dissenyar els diferents packaging de tots els productes. En finalitzar l’envàs, a l’octubre, vam dissenyar l’etiqueta dels productes. I finalment al desembre, vam crear i personalitzar la pàgina web amb la qual distribuiríem el producte. Només ens cal afegir que totes les imatges tant del cos del treball com de la pàgina web, han estat realitzades per nosaltres mateixes amb una càmera Cànon EOS 1100D. A més per fer les fotos del díptic i les de la pàgina web, vam construir un petit estudi fotogràfic. (Annex II) Hem elaborat un glossari amb totes les paraules específiques que poden dificultar la lectura del treball. Aquestes paraules estan assenyalades amb negreta i es troben definides al final del treball.

10


2. DESCRIPCIÓ I DEFINICIÓ DE L’ACTIVITAT DEL NEGOCI L’activitat que es vol desenvolupar consisteix en la creació d’una empresa dedicada a l’elaboració i comercialització online de productes de cosmètica natural. La cosmètica es ve utilitzant des de fa segles. En un principi tenia un ús de caràcter sagrat, com era en l’època dels egipcis, i ha anat evolucionant fins l’actualitat, on el seu ús és habitual a la societat, tant per a la higiene o cura de la pell com per a la imatge personal. Actualment la cosmètica natural es troba en creixement. Segons els experts en cosmètica natural, aquesta presenta molts beneficis a llarg termini, com són el respecte per l’equilibri de la pell i una major tolerància. A més a més, consideren que aquests cosmètics són menys agressius tant per a l’epidermis com per al medi ambient, ja que estan compostos per ingredients naturals, com els olis essencials, l’oli d’oliva, les plantes aromàtiques, els olis macerats i la cera d’abella entre d’altres. Amb els avenços tecnològics i el desenvolupament de la indústria petroquímica els fabricants de cosmètics tenen a la seva disposició una gran quantitat de substàncies químiques més econòmiques i fàcils d’aconseguir. Al mateix temps aquests avenços tecnològics han permès demostrar que en alguns casos, certs components de la cosmètica industrial poden causar al·lèrgies. Alguns dels ingredients que s’utilitzen en la fabricació de productes cosmètics convencionals són: la parafina, la vaselina, l’alumini, l’amoni, l’àcid bòric, disulfur de seleni, aromes sintètics i perfums artificials, alguns d’ells derivats del petroli. Els defensors de la cosmètica natural afirmen que aquests productes a llarg termini poden arribar a ser nocius per a l’epidermis. Tot i això, la cosmètica natural també presenta alguns inconvenients, com un preu més elevat pel caràcter artesanal del procés de producció, menys temps de conservació – donat que no se solen afegir conservants- i, en determinats casos, menys eficàcia, ja que per a algunes afeccions la resposta pot no ser tan ràpida si ho comparem amb la cosmètica convencional. Malgrat aquests petits inconvenients, utilitzant aquest tipus de cosmètica ens estarem assegurant d’introduir al nostre organisme elements similars a la nostra composició cel·lular. A més a més, la major part dels àcids grassos i nutrients que componen els 11


productes naturals contribueixen a la correcta regeneració cel·lular de la pell, així com a endarrerir l’envelliment i enfortir el nostre sistema immunològic. Per això, creiem que la cosmètica natural és una alternativa còmoda, eficaç i saludable. Per tots aquests motius com a persones emprenedores conscienciades amb la importància de la salut i la conservació del medi ambient, juntament amb experiències personals i properes relacionades amb alteracions a la pell i al·lèrgies de familiars, ens hem interessat per la cosmètica natural i els seus beneficis, amb l’objectiu de crear una empresa d’aquest tipus de cosmètica. Per iniciar la nostra empresa volem crear una línia pensada per a gent jove, el sector amb el que ens sentim més identificades per la nostra edat i perquè pensem que és necessari conscienciar aquest sector sobre els avantatges del consum de cosmètics naturals. Volem promoure’n l’ús precoç i que així puguin gaudir dels seus beneficis, deixant en segon terme l’ús de la cosmètica convencional i evitar els seus efectes nocius. Per aconseguirho elaborarem una gamma de productes naturals, artesans, ecològics i de qualitat, els oferirem informació de les propietats dels seus components, i

crearem una

imatge

fresca, juvenil i atractiva que marqui la diferència en aquest sector que aconseguirà incentivar el consum jove de productes naturals.

2.1 FORMA JURÍDICA Tota empresa ha de tenir una forma jurídica, la més adient a les característiques de la nostra empresa és la societat civil privada. Els requisits bàsics per constituir una societat civil són la participació d’un mínim de dos socis, no hi ha un mínim de capital a aportar i

els socis respondran amb una

responsabilitat il·limitada i personal davant terceres persones. La societat es constitueix mitjançant un document privat en el que s’ha d’indicar l’activitat a que es dedica, la societat, les aportacions dels socis, (que poden aportar només treball, només diners o les dues coses), el percentatge de participació de cada soci, qui l’administra i representa i les causes per les que es dissoldrà la societat. La nostra empresa la formen dues sòcies treballadores, s’han de donar d’alta al règim de treballadors d’autònoms de la Seguretat Social, les dues aporten treball i capital per igual. Les tasques de les sòcies dintre de l’empresa es repartiran de la següent manera:

12


Maria Fibla Juan actuarà com a cap d’elaboració del producte i Laia Fibla Bosch serà la cap de desenvolupament i màrqueting, col·laborant i treballant conjuntament totes dues en tots els processos de l’empresa.

2.2 NORMATIVA LEGAL PER A L’EMPRESA Legalment segons la directiva 76/768/CEE i el Real Decret 1599/1997, de 17 d’octubre sobre productes cosmètics, un producte cosmètic es defineix de la següent manera: S’entendrà per producte cosmètic tota substància o preparat destinat a ser posat en contacte amb les diverses parts superficials del cos humà (epidermis, sistema pilós i capil·lar, ungles, llavis i òrgans genitals externs) o amb les dents i les mucoses bucals, amb el fi exclusiu o principal de netejar-los, perfumar-los, modificar el seu aspecte i/o corregir els olors corporals o mantenir-les en bon estat. Actualment no existeix cap norma o llei que especifiqui quins productes cosmètics poden ser considerats naturals i quins són els criteris a tenir en compte. Per tant, la normativa legal dels cosmètics ecològics i naturals és l’aplicable als productes cosmètics. Tot i això, per tal de poder garantir el caràcter natural i ecològic dels productes, existeixen una sèrie d’empreses privades de certificació. Les certificacions que ofereixen aquestes empreses és el que coneixem amb el nom de Certificats Bio. Tota la informació necessària sobre normativa legal, informació, documents d’interès, formularis i d’altres sobre cosmètics i productes d’higiene es troba a la pàgina web de l’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Hi ha una normativa extensa i acurada, ja que es tracta de productes que s’utilitzen directament sobre el cos humà. Seguidament s’exposa la normativa legal principal a partir de la qual es basen i desenvolupen les subsegüents directrius per dur a terme l’activitat: 2.2.1 REGLAMENTACIÓ APLICABLE ALS PRODUCTES COSMÈTICS Dins l’estat espanyol, la normativa aplicada als productes cosmètics és l’establida al Real Decret 1599/1997, de 17 d’octubre, sobre productes cosmètics. Aquest decret defineix els productes cosmètics, determina les condicions tècniques i sanitàries que han de reunir, el seu control sanitari, els requisits que han de complir les instal·lacions on s’elaborin i les d’importació de productes procedents de tercers països, la regulació de l’etiquetatge (nomenclatura INCI) i la publicitat, així com la inspecció, les infraccions i les sancions.

13


Aquesta normativa inclou als seus annexos la llista indicativa per categories dels productes cosmètics segons el Ministeri de Sanitat i Consum, així com una llista de substàncies prohibides en la composició dels productes. La nomenclatura INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) per a l’etiquetatge, és un sistema de noms per a ingredients de cosmètics incloent el sabó entre d’altres, basat en nom científics i altres llenguatges com el llatí i l’anglès. (Annex III) A nivell europeu, la normativa aplicable és el Reglament (CE) Nº 1223/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, sobre productes cosmètics. Aquest reglament harmonitza les normes comunitàries per tal d’aconseguir un mercat interior per als productes cosmètics i garantir el nivell de protecció de la salut humana, garantint la seguretat dels productes cosmètics i els seus ingredients; defineix la llista de productes que es consideren cosmètics per a tots els estats membres, així com la llista de les substàncies que no poden contenir aquests productes; també estableix a escala comunitària les normes d’obligat compliment pel que respecta a la composició, etiquetatge i envasat dels productes cosmètics. Així mateix, la Generalitat de Catalunya publica a la seva web un document anomenat Línies directrius de bones pràctiques de producció dels productes cosmètics, que consisteix en una traducció comentada del document Lignes directrices de bones pratiques de production des produïts cosmétiques (BPPC) publicades pel Consell d’Europa l’any 1995. En aquest document es proposen diverses recomanacions sobre l’organització i pràctiques que permeten la gestió dels factors que tenen una incidència sobre la qualitat dels productes cosmètics. Proposen la manera de posar en pràctica un sistema de qualitat per tal d’eliminar i prevenir deficiències pel que fa a la qualitat en la producció dels productes cosmètics. 2.2.2 CERTIFICATS BIO Els termes ecològic i natural s’utilitzen molt en aquest tipus de cosmètica, ara bé, és molt fàcil confondre’s i no saber que estem comprant realment. Tot depèn del tipus de certificació que tinguin, ja que cada organització de certificació té una normativa diferent per determinar si un producte és ecològic o natural. Els productes naturals es fabriquen amb ingredients que provenen principalment de les plantes, és a dir els que ens dona la natura en les diferents èpoques de l’any. Els 14


productes ecològics són sempre naturals, però aquests no són sempre ecològics. Per a què a més de natural sigui ecològic ha hagut de sotmetre’s a uns rigorosos controls. La terminologia orgànica, bio o eco, pot variar segons el país d’on provenen els productes. Per exemple als Estats Units fan servir el terme orgànic, a Espanya eco, i a França bio, i tots es refereixen a productes d’origen natural que han estat elaborats sense utilitzar adobs químics ni pesticides. Tant a nivell estatal com a nivell europeu hi ha moltes empreses encarregades de certificar quan un producte és natural o ecològic. En l’actualitat s’està treballant per unificar tots els segells i denominacions en un d’únic. Alguns dels certificats Bio aplicables a la cosmètica natural per tal de certificar el seu caràcter natural i ecològic són: Certificat BDIH: aquest certificat exigeix que els ingredients d’origen vegetal siguin ecològics; els ingredients d’origen animal no estan permesos si es tracta de vertebrats. Els productes que compleixen aquests requisits són certificats com “producte cosmètic natural controlat” i estan avaluats per Ecocontrol, un laboratori independent.

Associació

de

Cosmètics

Ecològics

i

Naturals

Espanyols (ACENE): aquesta certificació garanteix que els cosmètics tinguin una composició únicament natural i amb percentatge ecològic certificat. No està permès que els cosmètics continguin substàncies de síntesi químiques, ingredients que provinguin d’organismes genèticament modificats ni testats en animals. Sí que es permeten ingredients produïts per animals (llet, mel, cera, pròpoli...)

ECOCERT:

aquest

certificat

garanteix

un

producte

cosmètic

respectuós amb el medi ambient. Suposa la utilització d’ingredients procedents de recursos renovables i transformats i procediments respectuosos amb el medi ambient; per tant, no pot haver-hi transgènics, parabens, fenoxi etanol, nanopartícules, silicona, PEG, perfums i colorants sintètics, ingredients d’origen animal (excepte productes naturals en sí mateixos -llet, cera-....) ECOCERT 15


disposa de dues etiquetes: la de Cosmètica ecològica i la de Cosmètica natural, segons el percentatge d’ingredients vegetals procedents d’agricultura ecològica. COSMEBIO: És l’Associació Professional Francesa de la Cosmètica Biològica i Ecològica. Els productes certificats per COSMEBIO no poden contenir elements derivats de la petroquímica, ni matèries primeres animals, a excepció de la cera d’abella i la lanolina. Tampoc contindran olis minerals (paraffinum), olis sintètics (silicones) ni perfums ni colorants sintètics. Els productes no poden ser assajats sobre animals, i els envasos i embalatges, han de ser biodegradables i que es puguin reciclar. ORGANIC SOIL ASSOCIATION: Associació d’origen britànic sense ànim de lucre amb dos tipologies de segells: l’Ecològic i l’Elaborat amb X orgànic. Els productes per al segell ecològic han de tenir un 95% de composició orgànica i per a l’altre han de tenir un mínim del 70% de la seva composició orgànica. A més a més, han de tenir un ús restringit d’additius no orgànics que en cap cas han de provenir d’alteracions genètiques. Aquest mètode exclou la utilització d’aigües orgàniques per augmentar el percentatge orgànic de la seva fórmula. Un dels objectius de la empresa serà aconseguir un certificat bio, en concret, el certificat Ecocert, ja que, aquest segell és un dels més populars a Europa i disposa d’un centre de certificació a Espanya. Per aconseguir aquest certificat és necessari complir els requisits de certificació que acrediti que el producte cosmètic es troba dins l’estàndard que Ecocert imposa (Annex IV). Aquest certificat té un període limitat i s’ha de renovar anualment. Els passos del procés de certificació són els següents: sol·licitud, formalització del contracte i compromís, avaluació inicial de l’activitat (documental i a les instal·lacions), revisió de l’expedient i decisió de certificació i finalment vigilància de l’activitat. El document amb tota la informació detallada del procés el podem trobar a la pàgina web: www.ecocert.com

16


2.2.3 REQUISITS LEGALS PER AL COMERÇ ONLINE En línies generals, els requisits legals per a la venda a través d’Internet són els mateixos que els d’una botiga física, amb la diferència que no és necessària una llicència d’obertura. Les botigues online han de complir unes condicions legals específiques. Les normatives més importants són: -

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). Aquesta llei regula les obligacions a l’hora de vendre per Internet. Dintre d’aquestes obligacions, es té el deure d’informació, és a dir, que les dades bàsiques del negoci siguin visibles i accessibles als clients, així com els preus dels productes i altres dades rellevants. També inclou indicacions sobre la política de cookies.

-

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). Aquesta normativa pretén garantir i protegir tot allò relatiu al tractament de dades personals, llibertats públiques i els drets

fonamentals de les persones físiques, especialment l’honor i la intimitat

personal i familiar. És un reglament molt important a seguir, ja que, una empresa online gestiona un volum important de dades personals dels seus clients i n’ha de fer un ús responsable.

2.3 DENOMINACIÓ DE L’EMPRESA Per a tota empresa és important escollir un nom adequat. El nom de l’empresa és la marca amb la qual es donarà a conèixer dintre del seu sector i al client, i també descriurà en una paraula o grup de paraules allò que vol oferir. Per això s’ha de tenir en compte, a l’hora d’escollir-lo evitar connotacions negatives, que no resulti massa extens i que aquest s’adapti a les característiques essencials del negoci intentant que cridi l’atenció a l’escoltar-lo. Ha de ser fàcil de pronunciar i de llegir, així com de recordar i de conèixer. S’ha de triar un nom que sigui suggerent i mostri qualitats positives del producte. 2.3.1 PROCÉS D’ESCOLLIR EL NOM Per a escollir el nom de la nostra empresa vam seguir el següent procés: 

Cal conèixer el mercat, recerca a la web per veure els noms comercials utilitzats per empreses dedicades a la cosmètica en general i a la natural, amb la intenció de ser originals en la nostra tria, i per tal que la nostra empresa donés la imatge que nosaltres 17


desitjàvem. Vam fer una analítica del que ja existeix al mercat, per tal de veure allò que tenen en comú totes les empreses del sector. Alguns dels noms de les empreses eren: Saboníssim, Caricies d’Oli, Lidia Natural, Art Cosmetic, Alegria Mediterrània, Mima’t, Kurasana, SaboNature, OhJabón... 

Pluja d’idees amb els noms que se’ns van ocórrer relacionats amb les característiques i idees del que ha de ser la nostra empresa i el producte que volem oferir. Els noms que van sorgir durant la pluja d’idees han estat els següents: Mà d’aromes, Dolça essència, Pètals d’oli, Viu l’essència, Oli Natura, Montsià Natural, Tarongina, Ebre natural, Enzims, La bomba d’aroma, Alcanatural, Essències d’Alcanar, Essències canareves, Aromes canareus Aromes d’Alcanar, Atzavara, Bella essència, Bombolla d’aroma, Bombolla natural, Mil essències, Mil aromes, Cor d’aromes, Aromalay, Fresc, La bomba de sabó, Naturpell, Flor de pell, Joveesencial. Amb aquests noms pretenem que la nostra empresa s’identifiqui com a quelcom natural, artesà, ecològic i que resulti atractiu a un públic jove. Tot seguit vam exposar les idees a la nostra tutora Pilar Salvador que ens va aconsellar i ajudar a descartar alguns dels noms i a quedar-nos amb tres opcions: Dolça essència, Mil essències i Flor de Pell.

Finalment l’escollit va ser Flor de pell, però incloent una “a” davant, és a dir, A flor de pell. Aquest nom reflecteix la relació entre les matèries primeres que utilitzem per a fer els nostres productes, les plantes aromàtiques, amb l’ús d’aquests, aplicar-los sobre la pell. És un nom per a la empresa que representa, natura, artesania, confiança i atractiu també per a un públic jove.

Escollit el nom comercial, vam consultar a la web de l’oficina espanyola de patents i marques (OEMP) per tal de comprovar si aquesta marca ja estava registrada. Aquesta va resultar negativa, per tant no existeix cap empresa registrada amb aquest nom i està disponible. El següent pas seria omplir i presentar els impresos corresponents, que es troben a la pàgina web, abonar la taxa, tramitar la sol·licitud i si aquesta resulta concedida, el nom quedaria registrat.

18


2.3.2 IMATGE CORPORATIVA La marca engloba dos elements: el nom comercial i el logotip. El nom és el que es pronuncia i el logotip és la imatge utilitzada per a identificar el producte, aquest està format per un conjunt de símbols, formes, colors i lletres. Un logotip adequat ha de seguir representant els principis anteriors i causar un efecte impactant al consumidor. Ha de ser fàcil de recordar i simple, ja que el logotip es percep en un impacte d’un o dos segons i les imatges massa elaborades o amb segons quins colors resulten incomprensibles i poc atractives. Pot ser específic o abstracte, únic, és a dir que sigui diferent dels competidors i sobretot original. Els logotips observats tenen en comú que són fàcils de recordar, específics, amb tonalitats verdoses o terra en la majoria de casos i amb la intenció de fer arribar un producte natural i fet a mà. 2.3.2.1 Disseny del logotip Una part important de la imatge de l’empresa és el logotip, en el nostre cas un logotip específic, ja que és el que visualment primer donarà a conèixer el nom de l’empresa. Per crear el logotip vam seguir la següent metodologia: 1- Recerca d’informació dels elements i productes existents en el mercat. Recerca per Internet, seguida d’una anàlisi de diferents logotips d’ empreses existents en el mercat de la cosmètica natural. Alguns dels logotips que vam observar i analitzat són els següents:

Figura 1. Logotip Carícies d’Oli (www.cariciesd’oli.com)

Carícies d’Oli, logotip ben aconseguit amb disseny senzill [figura 1], lletres arrodonides de tipus cal·ligràfic, que provoquen una sensació de fluïdesa en relació al nom de carícies. Substituint l’apòstrof desprès de la D, una branqueta d’olivera amb una gota d’oli fa destacar la importància de l’oli en els seus productes. Colors amb tonalitats que recorden el verd de les olives o de les fulles de l’olivera. El verd oliva relaciona la matèria primera emprada per aquesta empresa.

19


Figura 2. Logotip Lídia Natural (lidianatural.blogspot.com)

Lídia Natural, logotip ben aconseguit amb un disseny complex, seriós i elegant [figura 2]. Tipografia de la família Times que dona a l’empresa un aire de seguretat i confiança, i recorda a la lletra de les màquines d’escriure convencionals el qual, ens apropa a la cosmètica tradicional. Apareix el contorn d’una fulla, que podria ser un trebol, el qual li aporta suavitat i relaciona l’empresa amb la natura i les plantes. Els colors predominants són el gris i l’ocre, que transmeten sensació de serenitat, tranquil·litat i ens apropa al color terra. Santulana, menys seriós que l’anterior però atractiu a simple vista [figura 3]. Combinació de colors pastel de fons i lletres negres que hi destaquen a sobre. Tipus de lletra que imita un traç manual però actual. Totes les lletres són de la mateixa grandària. Com en l’anterior, apareix el contorn d’una planta que dona la imatge de

Figura 3. Logotip Santulana (www.santulanashop.com)

producte natural.

Saboníssim, poc adequat per a una empresa de cosmètica natural [figura 4]. No transmet caràcter o seriositat. Lletra excessivament recargolada que no dona sensació de natural o artesà. Imatge infantil amb la flor que ocupa el lloc de la primera I, i la papallona que substitueix el punt de la segona. Logotip poc aconseguit.

Figura 4. Logotip Saboníssim (sabonissim.blogspot.com)

20


2- Pluja d’idees

Primers esborranys:

Descartat, transmet una imatge d’artesà o fet a mà, però no resulta innovador.

Mateix defecte de falta de novetat. El primer A i de pell no estan integrats amb Flor i a l’altre no hi ha integració entre lletra i dibuix.

Més original que els anteriors, amb el disseny de la flor geomètrica del fons i de la O en forma de rombe, que contrasta amb les lletres a mà. Imatge atractiva i trencadora, que amb les lletres manuals transmet una imatge artesana. Contrast entre geometria i suavitat.

21


Completament diferent als anteriors. Disseny d’estil Art Déco que resulta visualment molt atractiu.

Sensació

innovadora,

moderna,

senzilla i atractiva. El cercle o bombolla que substitueix la O, serà l’element que més cridarà l’atenció a

l’espectador i el que identifica

l’empresa de cosmètica de forma original.

3- Creació de l’original Representació de les dues millors opcions amb els programes CorelDRAW i AutoCAD.

Dibuix de la flor geomètrica, realitzada amb AutoCAD Amb el CorelDRAW, s’han fet diferents proves de color i l’emplenament a la part central de la figura, perquè destaqui, i li doni més èmfasi i color, al que representa l’estam i alhora és la O.

22


Per donar-li sensació de relleu i més atractiu visual, s’ha jugat amb els gruixos de les línies dels polígons que formen la flor. Prova de tipografia manual, de creació pròpia i de diferents colors. El definitiu és el lila, per la relació de color amb les flors de les plantes aromàtiques que utilitzem, com són les de lavanda, de sàlvia i de romer. Provoca sensació de frescor i de benestar.

Proves de tipografies d’estil cal·ligràfic. Es busca un toc artesanal. 23


Tipografies que més s’adapten a la imatge que es vol donar de l’empresa. Dins la gamma de lila, el lavanda és la tonalitat més adient, combinada amb lletres de tonalitat marró terra, colors que es relacionen amb el camp i la natura. Traç manual que reflecteix el caràcter artesà.

Dissenyat amb CorelDRAW. Bombolla dibuixada a mà, que relaciona la imatge de l’empresa amb el producte principal, el sabó. Prova de diferents colors.

24


Prova de tipografies, sempre pensant en la imatge que volem donar d’artesà, fresc, jove i que inspiri confiança en l’efectivitat i naturalitat del producte. Descartat tipografies amb línies molt rectes i massa formals.

Tipografia definitiva que s’aproxima a la cal·ligràfica. Colors gris lilós per a les lletres que ens aproxima més al color lavanda.

25


Logotips definitius. Elecció del definitiu a través d’una enquesta dirigida a qualsevol tipus de client. (Annex V)

4- Logotip definitiu Logotip més votat i la marca de l’empresa. És una opció original, que pot marcar diferències amb altres del sector, trenca amb els típics colors pastels que utilitzen la majoria, atractiu per a un públic jove i alhora reflexa la imatge de l’empresa amb la qual ens sentim identificades.

26


27


3. ANALISI DE LA SITUACIÓ 3.1 ESTUDI DE MERCAT Es va realitzar un estudi de mercat mitjançant una enquesta dirigida a possibles consumidors, també es va fer un estudi de la competència d’empreses dedicades a aquest sector. Quant a proveïdors, no va ser necessari aprofundir en l’estudi d’aquests, ja que les matèries primeres són pròpies. 3.1.1 ENQUESTA Es va realitzar una enquesta (Annex VI), mitjançant l’eina Google Forms, dirigida als possibles consumidors en edats compreses entre 15 i 30 anys. L’objectiu d’aquesta era conèixer els seus gustos i coneixements sobre cosmètica natural. Van respondre l’enquesta 168 persones de les quals el 73.2% eren dones i un 64.5% dels enquestats estan dintre de la franja d’edat de 15-20 anys. Els resultats o conclusions són els següents: -

El producte més utilitzat és el gel.

-

Un percentatge més alt de gent prefereix comprar un producte natural per un preu igual o similar a un producte industrial.

-

L’oportunitat de trobar una línia de productes naturals adreçats a gent jove és escassa.

-

Un 43.4% dels enquestats acostuma a llegir les etiquetes dels productes cosmètics.

-

Més de la meitat dels enquestats estarien disposats a comprar cosmètica online.

-

El packaging o imatge del producte és rellevant per als compradors així com la informació que ha de incloure la etiqueta.

D’aquestes respostes, podem extreure que hem de donar a conèixer més el sabó dur i el tònic facial buscant estratègies per promocionar-los. El fet que la gent prefereixi comprar productes naturals i l’escassetat de productes adreçats a joves, és una oportunitat per a la l’empresa així com que estiguin disposats a comprar cosmètica online. Per acabar la importància de la imatge, el packaging i l’etiquetatge dels productes és un fet decisiu i pot marcar la diferència amb altres empreses i productes. 3.1.2 COMPETÈNCIA Dins del sector de la cosmètica natural hi ha nombroses empreses que s’hi dediquen, en petita o gran escala. Dins el nostre entorn més proper tenim les empreses: 28


CARÍCIES D’OLI És una empresa ubicada a la Terra Alta, formada per tres sòcies treballadores que es dediquen a la venda online i fires artesanals. Els seus productes són 100% naturals, elaboren bàlsams, cremes, tònics i olis corporals. Els preus oscil·len entre els 11 i els 32 euros aproximadament. MATARRANIA Empresa ubicada a Pena-roja de Tastavins (Terol), dedicada a l’elaboració i venda online de cosmètica ecològica basada en l’oli d’oliva. És un projecte impulsat per una dona amb un interès per la cultura popular rural, que la portà a recopilar fórmules antigues per a la cura de la pell. Ofereix una gamma de productes certificada 100% Bio, per la Organic Soil Association, entre els quals trobem locions, sabons, hidratants corporals i d’altres. Els seus preus oscil·len entre els 9 i 27 euros aproximadament. NATURALMENTE MEDITERRÀNEO Empresa ubicada a Vélez (Màlaga), que ven els seus productes a la seva botiga i taller, i online, també vénen els seus productes a algunes botigues dintre del territori espanyol. Els seus productes són només d’ingredients naturals procedents de la zona de la costa sud d’Espanya, tals com oli d’oliva verge i ecològic, oli d’ametlles dolces, oli d’advocat i d’altres olis vegetals ecològics. Els aromes provenen d’olis essencials purs i naturals d’aromateràpia. Els seus productes inclouen sabons, cremes, bàlsams, locions, perfums, desodorants... Els preus oscil·len entre els 4,50 i els 18 euros aproximadament. STONA DE CEL Empresa situada a Mollet del Vallés (Barcelona), ven els productes online i també disposa de punts de venda a diferents indrets de Catalunya on realitzen teràpies

naturals i alternatives. Elabora

productes naturals i artesans, principalment sabons i també cremes i bàlsams. Els seus preus oscil·len entre els 5 i els 21 euros aproximadament.

29


3.2 ANÀLISI DAFO6 Debilitats  Falta d’experiència.  Dependència total de l’entorn.  Empresa petita i desconeguda.  Recursos humans limitats.

Amenaces    

Dura competència i nous competidors. Limitació del poder adquisitiu del jovent. Preu relativament car si no es valora el caràcter artesanal. Normativa estricta en cosmètica natural i ecològica.

Fortaleses

Oportunitats

 Poca despesa a l’hora d’iniciar el negoci.  Recursos humans motivats i oberts a la formació.  Matèria primera d’elaboració pròpia i propera.  No limitació geogràfica local de comercialització.

 Línia adreçada als joves.  Mercat de la cosmètica natural en creixement.  Possibilitats d’exportar.  Sensibilització cap als consumidors dels beneficis de l’oli d’oliva i les plantes medicinals.

4. OBJECTIUS DE L’EMPRESA 

Elaborar productes utilitzant ingredients 100% naturals, ecològics i d’elaboració pròpia.

Dissenyar una imatge atraient del producte que captivi als nostres consumidors.

Aconseguir el certificat bio Ecocert.

Convèncer i conscienciar el jovent sobre la conveniència d’utilitzar cosmètica natural.

Dinamitzar el territori fent servir com a matèries primeres productes locals.

6

Anàlisi DAFO: Indica les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats a les que s’enfronta l’empresa.

30


5. ELABORACIÓ I SELECCIÓ D’ESTRATÈGIES Les estratègies en un pla de màrqueting fan referència al conjunt de decisions sobre accions i recursos a utilitzar que ens permetran assolir els objectius finals de l’empresa. 

Estratègia de cartera:

No tots els productes de la cartera d’una empresa tenen la mateixa rendibilitat, ni el mateix potencial, és per aquest motiu que es necessita prendre decisions estratègiques sobre aquesta. 

Estratègies de segmentació, de posicionament i de fidelització.

Estratègia de segmentació. Decidir sobre quins dels segments en que hem classificat el mercat volem actuar. Distingim: 1. Segmentació diferenciada. A cada segment de mercat ens dirigim amb una oferta i un posicionament diferents. 2. Indiferenciada. Ens dirigim als diferents segments amb la mateixa oferta de productes i el mateix posicionament. 3. Concentrada. Adaptem l’oferta a les necessitats de varis segments determinats. En el nostre cas el segment estratègic al qual ens dirigim són els joves d’ambdós sexes perquè és on tenim un avantatge respecte els nostres competidors pel que fa allò que els consumidors valoren (generació de valor: qualitat, preu, gamma, imatge, servei...) Estratègia de posicionament. Consisteix en definir, en sentit global, com volem que el segment que ens interessa ens percebi, és a dir, amb quins atributs o característiques volem que ens identifiquen en la ment del consumidor. El posicionament el podem plantejar de diferents formes: 

En comparació amb la competència.

Per un avantatge del nostre producte.

Utilitzant la imatge de l’empresa.

Per les característiques d’ús del producte...

Es dissenyen i coordinen tres claus estratègiques de màrqueting diferents: el posicionament de l’empresa, el del producte i el posicionament davant el client.

31


El màrqueting no és només promoció i publicitat. Moltes de les decisions dels clients depenen del servei, la confiança, la imatge... Hem de dirigir els nostres productes a un públic específic i ser excel·lents. El valor clau en tot el procés de posicionament és la credibilitat. Aquest concepte va associat a altres com: la confiança, el prestigi i la fidelitat. Si la gestió del valor rebut del producte satisfà al client en la seva compra, augmentarà la competitivitat de la nostra empresa. Hem de conèixer bé les seves necessitats, els desitjos i les expectatives per escollir l’estratègia més eficaç i eficient. El valor rebut depèn de: 

Valor de compra: envàs, imatge de marca, posicionament..

Valor d’ús: rendiment, seguretat, qualitat, facilitat d’ús i també, imatge de marca.

Valor final: costos reals i psicològics necessaris per a eliminar el producte i el paquet que el conté.

L’empresa d’èxit és aquella que aconsegueix transmetre al client un major valor percebut en aquests tres aspectes. Per una banda hem de gestionar la cartera de clients (captar, fidelitzar i recuperar clients) i per l’altra banda, hem de gestionar la seua lleialtat (vinculació, fidelització...) Actualment els consumidors, no tenen fidelitat cap a cap marca de cosmètica natural ni, per tant, reconeixement i identificació de marca amb els productes. A més el cost de generar aquest reconeixement i fidelitat a la marca és tan alt, que una petita empresa amb recursos molt limitats difícilment ho pot aconseguir. Per tant, tenint en compte tot allò que fins ara hem comentat, l’estratègia de màrqueting tendirà a potenciar, sobretot, els aspectes naturals i saludables del producte (aspecte, ús, presentació, propietats, facilitat, utilitat...) més que els simbòlics. Donat l’escàs desenvolupament actual del mercat i la poca experiència que té el públic en el producte, té sentit el posicionament del producte respecte als productes tradicionals més que en el d’una marca. Estem en una fase del cicle de vida del producte massa inicial perquè sigui factible intentar cridar l’atenció del client mitjançant una diferenciació del producte.

32


Per tant el posicionament és el següent: A flor de pell s’ha de percebre com una línia de productes de cosmètica amb ingredients 100% naturals, ecològics, d’elaboració pròpia i artesana destinada especialment als joves. El posicionament diferencial respecte els productes tradicionals es basa en els beneficis que representen l’ús de productes ecològics i la conscienciació en temes de salut i medi ambient. El posicionament diferencial respecte a la resta de fabricants de productes ecològics ha d’estar en la qualitat dels productes, en la presentació i imatge, en la distribució i en el servei i atenció al client.

33


6. ELS NOSTRES PRODUCTES 6.1 MATÈRIES PRIMERES 6.1.1 L ‘OLI D’OLIVA L’olivera (Olea europaea) és un cultiu que s’ha conreat a les nostres terres des dels temps dels fenicis. La comarca del Montsià es caracteritza per la presència d’aquest conreu, la majoria a la conca del riu Sènia, concretament a les faldes de Godall i del Montsià. Tot i que avui en dia al nostre municipi no és el principal, hi ha molts pagesos que encara conreen el seu vilar i produeixen el seu propi oli d’oliva; un d’ells és l’avi d’una de les autores d’aquest treball, el senyor José Fibla Geira que, amb 84 anys encara té el goig de tenir “oli de casa”. Hi ha nombroses varietats d’olives, i cada varietat té les seves propietats i el seu sabor, però les més conreades a les nostres terres són tres: la morruda, la sevillenca i la farga. La varietat que nosaltres hem utilitzat per als nostres productes és la farga, ja que aquesta és la varietat que es cultiva a l’esmentat vilar [figura 5], el qual es troba al polígon 3, parcel·la 42, partida Mas d’En Galés del terme municipal d’Alcanar, amb una superfície de 7296,55 m2. Es tracta d’una finca de secà, que en un any de precipitacions mitjanes anuals d’uns 600mm7 obté una producció aproximada de 321,4 barcelles (3214 kg) que es tradueix amb uns 650 litres d’oli.

Figura 5. Vilar del Mas d’En Galés

7

600 mm: precipitació mitjana de la comarca del Montsià. meteocat.cat

Dades extretes del Servei Català de Meteorologia,

34


El nostre oli és de primera premsada en fred, és a dir, s’extrau a pressió a temperatures inferiors a 27º. Com menys temperatura, l’oli és de millor qualitat, ja que d’aquesta manera els olis conserven totes les seves vitamines. Són rics en vitamina E (molt apreciada en cosmètica) i no han passat per cap procés químic, com els olis refinats. L’oli d’oliva i la cosmètica L’oli d’oliva és la base principal dels productes que hem elaborat. Al llarg de la història s’ha utilitzat com a bàlsam tonificant, hidratant i reparador de la pell. Recentment, ha hagut un ressorgiment de la cosmètica elaborada amb oli d’oliva, degut sobretot a l’interès que ha generat la dieta mediterrània en la ciència de l’alimentació. En totes les èpoques les creences populars han atorgat a l’oli d’oliva propietats curatives. De fet al nostre poble és una pràctica comú posar oli d’oliva quan algú es fa mal. Tan és així, que totes aquestes creences i atribucions populars s’estan investigant i confirmant científicament. L’oli d’oliva verge aplicat a la cosmètica, en ser natural i sense tractaments químics ni additius, aporta nombrosos beneficis per a la pell. Està compost per un 73% d’àcids grassos monoinsaturats, un 13.3% d’àcids saturats i un 8.3% d’àcids poliinsaturats, el percentatge restant està format per la vitamina E, antioxidants i esterols. Aquest presenta nombroses propietats cosmètiques beneficioses per a la nostra pell: 

Augmenta la hidratació de la pell i ajuda a controlar la seva membrana cel·lular gràcies als àcids grassos, entre els quals predomina l’àcid oleic.

Ajuda a mantenir la cohesió cel·lular de la capa externa de la pell i afavoreix la seva flexibilitat degut als àcids grassos, triglicèrids i hidrocarburs que conté.

Actua com a tonificant i reafirmant de la pell.

Regenera i protegeix la pell dels agents agressius externs.

És un potent antioxidant gràcies als àcids grassos naturals, polifenols i les vitamines E i K.

Conserva l’elasticitat natural i l’aparença suau de la pell.

Ajuda a lluitar contra l’envelliment prematur de la pell frenant els radicals lliures que aquesta conté, degut també als àcids grassos, polifenols i les vitamines E i K.

35


6.1.2 LES PLANTES MEDICINALS I ELS SEUS PRINCIPIS ACTIUS “Herbes humils que em perfumeu les mans I teniu un remei per a casa cosa Dieu-me el secret per tornar als vint anys; Que no la vull collir, l’última rosa” Joan Maria Guasch Gausachs, R. (2007)

Un altre ingredient molt important dels nostres productes són les herbes remeieres que nosaltres mateixes hem recol·lectat a la zona del Montsià. Hem obtingut els principis actius d’aquestes plantes mitjançant la maceració i la destil·lació, dos processos que explicarem posteriorment. Què són les herbes remeieres o plantes medicinals? Segons María José Alonso, vocal de Plantes Medicinals del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i autora del Catálogo de Plantas Medicinales (El Periódico 1-6-2002) són “aquelles que contenen una o més substàncies (principis actius) capaces de prevenir, alleujar o curar determinades malalties o afavorir processos biològics”. En general, quan parlem de plantes medicinals ens referim a les que contenen principis actius d’aplicació pràctica en medicina. Alcanar ha estat sens dubte un poble amb una gran tradició herbolària, com bé podem veure al treball de recerca de Vanessa Fibla Moreno Cura Sana, Remeis tradicionals d’Alcanar, on va recopilar antics coneixements, costums i tradicions referents als usos medicinals de les plantes que es troben al nostre voltant. Un altre factor a tenir en compte és el fet que en els darrers anys s’ha produït un renaixement de les teràpies naturals, degut a que aquestes herbes ens aporten en alguns casos solucions per guarir algunes malalties (acne, psoriasis...) sense intoxicar i malmetre l’organisme innecessàriament. Per a elaborar els nostres productes ens hem centrat en 7 espècies vegetals que es troben fàcilment al nostre entorn i de les quals hem elaborat una fitxa tècnica on hem fet constar el nom comú i el nom científic, la seva localització, una breu descripció i les seves propietats cosmètiques aplicables als nostres productes amb el suport de dues imatges corresponents a cada espècie.

36


ROMANÍ Rosmarinus officinalis

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA És un arbust aromàtic de fulla perenne pertanyent a la família de les Labiades. Presenta un tall llenyós i molt ramificat d’entre 1 i 2 metres d’altura. Les fulles són llargues i estretes, amb unes dimensions d’1,5 i 3 centímetres per 2 o 3 mil·límetres d’ample. Són d’un color verd fosc per l’anvers i una tonalitat blanquinosa pel revés. Les seves flors són d’un color blavós, violaci o rosa i neixen en forma de ramillets. Les estacions de recol·lecció són la primavera i l’estiu. LOCALITZACIÓ AL TERME D’ALCANAR En podem trobar a la drecera del Remei, a la serreta de darrere l’Escorxador, al Mirador, a la Fonda i a les serres dels camins de les Calafes. PROPIETATS És un potent antioxidant natural gràcies als diterpens fenòlics que conté. Aquests tenen la capacitat d’inhibir la peroxidació lipídica de la membrana cel·lular i l’activitat antirradicalaria. D’aquesta manera, aconseguim preservar en bon estat la nostra pell i cabell. El bioflavonoides li confereixen la propietat antioxidant que endarrereix l’envelliment cel·lular. L’àcid rosmarínic és el que té l’acció antiinflamatòria que presenta el romer, ja que ha sigut demostrat que aquest àcid actua en la formació de les prostaglandines, de la mateixa forma que ho fan els antiinflamatoris habituals. Per aquesta raó, es recomanable utilitzar el romer en persones amb la pell sensible o amb tendència acneica. El romer també té propietats tonificants i energètiques, es beneficiós per al creixement capil·lar i aconsegueix que el cuir cabellut es fortifiqui en augmentar l’aportació de nutrients als fol·licles pilosos. A més a més, també és aconsellable utilitzar-lo per a tractar cabells grassos i la caspa seborreica. L’oli essencial de romer conté a més a més una alta concentració en pinè, canfeno i cíneno, que el converteixen en un gran antisèptic, és dir, en un gran destructor de gèrmens i també prevé la caiguda del cabell.

37


ESPÍGOL (LAVANDA) Lavandula officinalis

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA És un arbust aromàtic de fulla perenne pertanyent a la família de les Labiades. Presenta un tall més o menys llenyós i ramificat de fins a 1 metre d’altura. Les fulles són oposades, lanceolades, més grises com més silvestre sigui l’espècie i oloroses. Les flors creixen espigades a l’extrem d’una llarga tija angular i són de color blau i grisenc. L’estació de recol·lecció és l’estiu. LOCALITZACIÓ AL TERME D’ALCANAR En podem trobar a la Drecera del Remei, per la serreta de darrere l’Escorxador, al Mirador, als camins de la Cova Grossa i a la Fonda, normalment en terrenys secs. PROPIETATS L’oli essencial de lavanda destaca per ser un gran regenerador de les cèl·lules cutànies, degut a la riquesa en èsters i alcohols que presenta el seu oli essencial. També és molt utilitzat en tractaments d’acne, pells deshidratades, agredides i sensibles. El seu oli té efectes antiinflamatoris, gràcies a això, s’utilitza com a mètode per a tractar cremades, inflamacions, psoriasis i ferides. També és cicatritzant, antisèptic i relaxant.

38


CALÈNDULA Calendula officinalis

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA És una planta herbàcia i aromàtica. Té les tiges angulars i les fulles allargades, carnoses, peludes i amb el pecíol curt i el contorn enter, són d’un color verd pàl·lid. La flor és composta, ja que té dos tipus de flors al capítol: unes, les flors perifèriques i que són ligulades i les del centre o botó central que són molt més petites i tubulars. Aquestes flors poden ser de color groc o taronja. Aquesta planta floreix durant els dos mesos següents de ser plantada i durant tot l’any, l’estació de l’any per recol·lectar-la és l’estiu. LOCALITZACIÓ AL TERME D’ALCANAR Al terme d’Alcanar no en podem trobar de forma silvestre. Es cultiva en jardineria i és habitual trobar-la en horts i zones rurals habitades. PROPIETATS La calèndula està composta per flavonoides i triterpens, les propietats dels quals són beneficioses per a tractar diferents afeccions de la pell; és dermoprotectora. Té propietats hidratants, balsàmiques, epitelitzants, regeneradores cel·lulars i nutritives. És ideal per a la pell seca, ja que quan aquesta està esquerdada i escamada la hidrata i la rejoveneix. A més a més, tonifica la pell i té la capacitat de regular les pells més sensibles. Per això, és recomanable utilitzar-la per a tractar l’acne, ja que ajuda a desinfectar i desinflamar les lesions que apareixen a la pell, i per la seva acció cicatritzant que ajuda a regenerar-la. També ajuda a l’assecament i desaparició de berrugues. És aconsellable aplicar-la sobre cremades i rascades, atès que, ajuda a regenerar la pell i alleujar els símptomes d’aquestes.

39


SÀLVIA Salvia officinalis

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA És una planta aromàtica pertanyent a la família de les labiades. Té la tija quadrangular i les seves mates poden superar fàcilment el mig metre d’alçària. Les fulles tenen un aspecte rugós i esponjós i són d’un color verd grisós, peciolades, ovalades i de contorn enter. Les seves flors són blaves o violàcies. És recomanable collir-la de maig a juliol. LOCALITZACIÓ AL TERME D’ALCANAR En podem trobar als camins de la Cova Grossa. PROPIETATS La sàlvia és una planta ideal per a ser aplicada sobre la pell, gràcies sobretot als seus beneficis estimulants. És un bon antisèptic natural amb propietats antibacterianes presents als tanins, per la qual és útil per reduir el risc d’infeccions en ferides i talls. És útil tractar cuirs cabelluts amb caspa i per aportar lluentor i vigor al cabell. A més a més, és bactericida, cicatritzant, antiinflamatòria i relaxant. La sàlvia ajuda a combatre l’acne i altres problemes estètics de la pell. L’oleat de sàlvia serveix per a eliminar la cel·lulitis gràcies a l’acció dels flavonoides i sobretot de tanins, que ajuden en l’eliminació de grasses. La crema de sàlvia ajuda a combatre les estries.

40


Ç

FARIGOLA (TIMONET) Thymus vulgaris

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA És un arbust aromàtic de fulla perenne. Forma mates molt abundants de fulles molt petites i oposades, i arriben als 30 centímetres d’alçària. Les seves petites flors són labiades, de colors clars, molt oloroses i estan situades en caparrons terminals. En podem recol·lectar de maig a octubre. LOCALITZACIÓ AL TERME D’ALCANAR En podem trobar a la drecera del Remei, a la Fonda, a la serreta de darrere l’Escorxador i al Mirador. PROPIETATS La farigola posseeix un alt poder hidratant. Contribueix a conservar el film hidrolipídic de la pell. Presenta propietats antisèptiques, antiinflamatòries, antibacterianes i antifúngiques, totes presents als flavonoides. Destaca per la seva capacitat de regenerar i tonificar la pell. També se li atribueixen efectes antioxidants i dermoprotectors. Per tant, la farigola és ideal per a tractar la pell deshidratada i aquelles zones especialment seques i malmeses.

41


MANÇANILLA BORDA Helichrysum stoechas

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA És una planta aromàtica petita que no arriba al mig metre d’alçària. Les seves petites flors són grogues i rodones compostes que s’agrupen en capítols aglomerats a l’àpex de les tiges. Les fulles són lineals, molt semblants a les del romaní, però una mica més clares i separades. L’estació de recol·lecció és l’estiu. LOCALITZACIÓ AL TERME D’ALCANAR Al coll d’en Piqué i als Rojals PROPIETATS La infusió de flors de mançanilla borda és antimicrobiana i antibacteriana gràcies a alguns dels seus compostos fenòlics i als olis essencials, especialment efectius contra els bacteris gramnegatius. L’efecte dels extrets diclorometànics li confereixen una acció antifúngica (especialment contra la Candida albicans, que provoca la candidiasi i, quan hi ha relació, contra la vulvovaginitis). Alguns olis essencials i alguns compostos fenòlics li atorguen propietats antiinflamatòries i també és antioxidant gràcies als flavonoides i les acetofenones. També té propietats antial·lèrgiques contra l’acne i èczemes.

42


TARONJA Citrus sinensis Varietat:

Navel Barnfield Late

DESCRIPCIÓ BOTÀNICA El taronger és un arbre d’una altura entre 3 i 10 metres, de tall lleugerament espinós, fulla perenne i flor blanca, anomenada tarongina. La taronja és un fruit hesperidi, d’escorça llisa i més o menys endurida amb vesícules olioses. Té un sabor dolç o lleugerament agre, depenent de la varietat. La varietat de taronja que hem utilitzat nosaltres per a elaborar l’oli essencial i l’oli macerat és la Navelate. Aquesta varietat tarda en madurar, és petita, dolça i sense llavors. La maduració té lloc a partir de març i fins a maig. LOCALITZACIÓ AL TERME D’ALCANAR La taronja és el conreu principal del terme d’Alcanar. La majoria de pagesos del poble es dediquen a la producció i comercialització d’aquesta fruita. PROPIETATS L’oli essencial de taronja és un bon antisèptic, és excel·lent en la prevenció d’infeccions, ja que impedeix la proliferació de microbis i bacteris i afavoreix la desinfecció de ferides i també és un bon antiinflamatori, ja que alleugera els dolors i molèsties tant d’inflamacions internes com externes. És ideal per a netejar la pell d’elements tòxics, per tractar dermatitis o acne i per alleujar irritacions de la pell seca. L’oli essencial promou la formació de col·lagen de la pell que ajuda a prevenir l’envelliment i la fa veure més jove i saludable. A més a més, és un potent relaxant.

43


6.1.3 OLI DE COCO Un altre ingredient present als nostres sabons és l’oli de coco, un oli vegetal utilitzat en la indústria cosmètica degut a les nombroses propietats naturals que presenta i que ens poden aportar beneficis a la nostra pell. A part de les nombroses propietats que presenta, l’oli de coco és responsable de la formació d’escuma, aportant al sabó una textura rica i cremosa, fet pel qual nosaltres també l’hem utilitzat per a elaborar alguns dels nostres sabons. L’oli de coco està compost per un 90% de greixos saturats D’aquests àcids grassos, aproximadament el 45% és àcid làuric. Altres àcids grassos presents en aquest oli són el palmític, l’esteàric i el mirístic. L’àcid oleic està present en valors inferiors al 6%. A l’hivern el trobem en estat sòlid i a l’estiu el trobem en estat líquid; degut als canvis de temperatura. Tanmateix, en els dos casos presenta les mateixes propietats. L’oli de coco és un potent hidratant de la pell, tant del rostre com del cos. Té un efecte suavitzant tant per a mans com per a realitzar massatges, deixant la pell suau i sedosa. Ajuda a la cicatrització i reparació dels teixits, recolzant d’aquesta manera l’equilibri químic natural de la pell. També és un gran exfoliant, que ajuda a calmar la pell. És desinfectant, antimicrobià i un potent antiarrugues degut a l’elevada presència de vitamines de caràcter antioxidant que conté. Redueix els símptomes associats a la psoriasis, èczemes i la dermatitis. També actua com a filtre solar. A més, és un bon reductor de les estries i en prevé la seva aparició. És molt útil per als llavis ressecs, ja que restaura la humitat sense deixar un mal gust de boca. Finalment, és capaç de desencrespar el cabell, deixant-lo llis i ben hidratat, a més d’ajudar a controlar la caspa.

44


6.1.4 ARGILA VERDA L’argila prové del deteriorament pel pas del temps de les roques, aquestes

es

descomponen

degut

a

les

inclemències

meteorològiques, de l’aigua, del fred i del vent. Depenent del tipus de roca, l’argila tindrà diferents colors i característiques. En el cas de l’argila verda el seu color és degut als òxids de ferro (II) i de magnesi. Els materials argilosos presents són dos minerals en quantitats paregudes, la caolitina i la il·lita. És molt rica en oligoelements i les seves qualitats varien segons el medi en el que es troba (aigua del mar, aigua de riu). L’argila verda, a part de ser utilitzada com a colorant per als sabons aportant-los un color verdós, també presenta nombroses propietats terapèutiques per a la pell i és una de les més utilitzades en cosmètica. És rica en magnesi, calci, ferro, sodi, sílice i potassi, els quals li atribueixen propietats antiinflamatòries, desinfectants, cicatritzants, antibacterianes, analgèsiques, calmants, depuratives, desintoxicant, remineralitzants i absorbents. Sol utilitzar-se per a tractar la inflor de les cames, cel·lulitis, infeccions, inflamació, dolors articulars i musculars, cops, hematomes... És ideal per a utilitzar al rostre, sobretot si es té la pell grassa o mixta, gràcies al seu efecte regulador, purificant i netejador. També és útil per a eliminar impureses com els punts negres, tractar els porus oberts i pells amb tendència acneica, aportant un efecte de suavitat a la pell. A més a més és una gran regeneradora, ja que deixa que les cèl·lules joves es regenerin, donant lloc a una pell jove, sana, llisa i relaxada, a la qual li aporta elasticitat i sensació de frescor.

45


6.2 ELS OLIS ESSENCIALS “Calia no només saber destil·lar, sinó ésser alhora fabricant de pomades, apotecari, alquimista i artesà, comerciant, humanista i jardiner. Calia saber distingir entre el greix de ronyons de moltó i el sèu de vedella, i entre una violeta Victòria i una de Parma. Calia dominar el llatí. Calia saber quan es fa la collita de l’heliotropi i quan floreix el pelargoni i que la flor del llessamí per la seva aroma quan surt el sol”. Patrick SÜSKIND: El perfum

Els olis essencials són mescles de substàncies obtingudes de plantes que presenten com a característiques principals la seva complexa composició química i el seu caràcter fortament aromàtic. Les plantes aromàtiques són les que concentren una major quantitat d’essències i per tant constitueixen la matèria primera per a la seva obtenció. La utilització de les essències ha estat lligada a l’home des del principi de les civilitzacions; tots ells han recorregut a les propietats dels olis essencials. Tant a Grècia com Egipte es feia un ampli ús de les essències i plantes aromàtiques. S’utilitzaven amb finalitats terapèutiques, tractaments de bellesa i també culinaris. Segons fets històrics es narra que al segles XVII i XVIII durant la pesta, el còlera i les epidèmies, curiosament els perfumistes que treballaven amb olis essencials purs van ser els menys afectats, el que es va relacionar amb les propietats antisèptiques dels olis essencials. Durant els segles següents els farmacèutics van anar analitzant i registrant les propietats medicinals i les aplicacions de cada vegada més olis essencials. Amb la revolució científica de principis del segle XIX, els químics van identificar per primera vegada els diferents components dels olis i els van donar noms específics com geraniol, citronel·lol i cineol. El terme “aromateràpia” va ser anomenat per primera vegada a l’any 1928 per RenéMaurice Gattefossé, un químic francès que treballava a l’empresa de perfumeria de la seva família, qui va quedar fascinat per les possibilitats terapèutiques dels olis després de descobrir, per accident, que la lavanda curava amb bastant rapidesa una cremada greu que s’havia fet a la mà i ajudava a prevenir les cicatrius.

46


Els problemes de la pell són de vegades la part visible de problemes més profunds, com un augment de toxines, un desequilibri hormonal o dificultats nervioses i emocionals. En aquest camp la versatilitat dels olis essencials és especialment valuosa perquè són capaços de combatre aquestes molèsties a diferents nivells. Degut a la seva solubilitat resulten un ingredient ideal per als cosmètics, les cures de la pell i el tractament de malalties específiques. En aquest camp, els següents efectes resulten beneficiosos per a la nostra pell: antisèptics, antiinflamatori, fungicida, cicatritzant, desodorant, repel·lent d’insectes i antiparàsits. Els olis essencials que elaborem són naturals, és a dir, s’obtenen directament de la planta i no pateixen modificacions físiques ni químiques posteriors. Els olis essencials de les plantes que hem extret nosaltres es troben a les fulles (romaní), les flors (espígol, farigola) o els fruits (taronja) [figura 6]. Hi ha diverses maneres d’obtenir olis essencials, nosaltres hem utilitzat la destil·lació -l’aparell que hem fet servir ha estat un alambí de coure de 20L de capacitat- i la tècnica d’extracció sòlid-líquid. Però hi trobem altres mètodes, com l’enflorat o el premsat en fred, així com la tintura, mètode d’extracció dels principis actius d’una planta que es realitza deixant la planta en alcohol etílic o etanol.

Figura 6. Olis essencials

47


6.3 OLIS MACERATS Els olis macerats o oleats són aquells que s’obtenen mitjançant el procés de maceració, amb el qual s’extreuen els principis actius de les matèries vegetals submergint-les en oli vegetal, en el nostre cas, l’oli d’oliva. Aquests olis macerats contindran els principis de la planta sumats a les propietats hidratants de l’oli d’oliva. Amb el procés de maceració hem elaborat set tipus de macerats, que més endavant expliquem: de farigola, romer i espígol [figura 7], romer [figura 8], calèndula [figura 9], sàlvia , farigola i romer [figura 10], sàlvia [figura 11], farigola [figura 12] i taronja [figura 13].

Figura 7. Oleat de farigola, espígol i romer

Figura 8. Oleat de romer

Figura 11. Oleat de sàlvia

Figura 9. Oleat de calèndula

Figura 12. Oleat de farigola

Figura 10. Oleat de sàlvia, farigola i romer.

Figura 13.Oleat de taronja

48


6.4 EL SABÓ 6.4.1 INTRODUCCIÓ AL MÓN DEL SABÓ Els primers en fabricar quelcom paregut als sabons d’oli d’oliva van ser els sirians a la ciutat d’Alep. Fa uns milers d’anys comerciants i artesans ja fabricaven el seu famós sabó amb oli d’oliva i fulles de llorer. A les rodalies d’Alep es trobaven dos productes naturals de gran valor que podien obtenirse fàcilment: l’oli d’oliva i el llorer. Ambdós tenen grans propietats culinàries, però també són utilitzats en cosmètica i higiene natural per les seves qualitats antioxidants i regeneratives. Les dones d’Alep es van adonar que afegint llorer mòlt al sabó les infeccions es reduïen considerablement, ja que les fulles d’aquest arbre constitueixen un antisèptic natural. La mescla de grasses bullides i cendres, els elements amb els quals es fabricava el sabó a l’antiguitat, es troben per primera vegada a Babilònia fa cinc mil anys. A Egipte utilitzaven olis per a netejar-se els cabells i a la Bíblia ja es menciona l’ús de cendres per a netejar-se els cabells. Els fenicis utilitzaven una mescla de grasses i cendres per netejar teles. Van ser els grecs, probablement, els qui van descobrir la mescla de cendres i grasses animals per a fabricar pastilles de sabó, però van ser els Romans els qui van atribuir-se el descobriment. Segons la llegenda unes bugaderes van descobrir per casualitat el sabó en mesclar al mateix riu cendres vegetals i grasses animals. Amb la caiguda de l’imperi romà l’ús del sabó va disminuir, però al segle VII a Savona els italians van començar a elaborar sabó amb greix i cendres. A aquests els van seguir els Espanyols que van desenvolupar el sabó de Castella, que substitueix la grassa animal per l’oli d’oliva. Al segle VIII, espanyols i italians van començar a elaborar el sabó modern, mesclant greixos animals amb cendres, equivalent a la sosa,

als quals se’ls afegia plantes

aromàtiques o flors per combatre el mal olor. L’epidèmia de la pesta negre del segle XIV va fer que es tanquessin molts banys públics i l’ús del sabó va caure en desús fins i tot entre la noblesa.

49


A principis del segle XVI la fabricació del sabó va agafar impuls amb l’ús de l’oli d’oliva i la sosa càustica. Els anglesos es dedicaren de tal manera que els colons americans s’emportaren grans quantitats en els seus primers viatges. La necessitat de l’oli propi del Mediterrani, fa que a Europa es popularitzi durant el segle XVII el sabó de Castella, que es va exportar en grans quantitats. Al segle XVII, durant l’època de Maria Antonieta estava de moda el sabó d’Alep i l’ús de cendres per a netejar la roba. El sabó va ser un producte de luxe fins al segle XVIII, el qual estava a l’abast d’uns pocs. L’objectiu era aconseguir sosa d’una altra forma que no fos a partir de cendres. El 1775 l’Acadèmia Francesa de les Ciències va convocar un concurs amb un premi per a aquell que pogués aconseguir sosa de manera néta i fàcil. El 1789, el químic francès Nicolas Leblanc va descobrir el procés per obtenir carbonat de sodi que va revolucionar la fabricació del sabó. Aquest va acabar substituint el carbonat de potassi que s’utilitzava en la fabricació del sabó. Més tard, es va associar amb el Duc d’Orleans per tal de construir la primera fàbrica de sosa a París. L’aportació de Leblanc a la ciència va suposar un gran avenç que va permetre fabricar sabó en grans quantitats, baixar el seu preu i convertir-lo en un producte de consum, millorant d’aquesta manera la higiene i la salut de les persones. La revolució industrial del segle XIX va fer que la neteja de la roba, personal i industrial adquirís una altra dimensió al mecanitzar el procés d’elaboració del sabó. Aquesta tradició de fabricar sabons s’ha anat mantenint en algunes zones rurals de tots els països, en els quals varies persones han dedicat la seva vida a la comercialització d’aquests productes. Avui en dia hi ha una tendència clara a que la pastilla de sabó recuperi el seu espai tradicional al bany, gràcies a l’elaboració artesana amb ingredients naturals. Aquests sabons tradicionals elaborats amb oli d’oliva o oli de coco són molt més suaus i respectuosos amb la nostra pell i són emprats tant per a la cara com per al cos, evitant problemes de sequedat o irritació.

50


6.4.2 LA SAPONIFICACIÓ Existeixen diferents fórmules per a l’elaboració de sabó. Segons si es vol obtenir sabó moll o dur, les quantitats i els procediments seran diferents. Nosaltres elaborem sabó dur. Un sabó és un carboxilat procedent d’un àcid gras, és a dir, l’àcid gras ha perdut el seu protó quedant-se com un anió (àcid gras, RCOOH, carboxilat, RCOO(-)), el qual desprès podrà combinar-se amb un catió metàl·lic, generalment un alcalí, com el sodi (Na+) o el potassi (K+) (donant RCOONa o RCOOK). La formació d’un sabó es fa mitjançant una reacció de saponificació. Aquesta consisteix en la hidròlisi (trencament) d’un greix amb un àlcali, és a dir, la solució alcalina hidrolitza les llargues cadenes dels àcids i olis i a la vegada produeix les sals (3 molècules) corresponents als àcids carboxílics (sabó) i un alcohol (glicerina) [figura 14].

Figura 14. Equació de la saponificació (Google imatges)

Cada oli necessita una quantitat d’hidròxid per saponificar, en funció del qual es fixa l’índex de saponificació d’un greix o oli. El sobreengrassat és la quantitat extra d’oli que volem que estigui de forma pura en el sabó (sense saponificar). Quan més alt sigui el sobreengrassat més emol·lient serà el sabó. La quantitat ideal, per a sabons per a la pell seca, serà entre 8 i10% (màxim), per a pells grasses entre 3 i 4% i per a roba i plats 0%. Per a calcular les proporcions dels nostres sabons hem utilitzat una calculadora de saponificació [figura 15]. Aquesta és una eina molt útil a l’hora de fer el sabó. Ens indica la quantitat de sosa i aigua que hem d’utilitzar segons la quantitat del greix que posem. A més a més, ens dona uns valors que ens indiquen les propietats que tindrà el sabó.

51


Figura 15. Calculadora de saponificació (calc.mendrulandia.es)

1. En aquest apartat, escollim les grasses que volem convertir en sabó. 2. Aquí posem la quantitat de cada ingredient. 3. La calculadora, per defecte ens calcula les quantitats de sosa i aigua per a proporcionar un sobreengrassat del 8%, és a dir, per a que es queden sense saponificar un 8% de les grasses, per tant dins de la pastilla un 92% seria sabó, i un 8% seguíria sent grasa. 4. Aquesta eina per defecte també elabora la fórmula amb una concentració d’aigua i sosa del 28%. Per aconseguir un sabó dur aquesta concentració és ideal. 5. Automàticament, en indicar el greix i la quantitat d’aquest, ens calcula les quantitats de sosa i aigua necessàries per a saponificar el greix que hem posat. 6. L’índex de iode ve donat per la calculadora. Ens prediu la caducitat del sabó, que depenent del tipus d’oli que s’utilitza, no hauria de superar el 80. 7. L’INS indica la compatibilitat de la grassa amb el sabó. No hauria de superar el 160. 8. Finalment obtenim els valors de les característiques del sabó. Tots els valors han de ser pels voltants dels 50, encara que no ha de ser exacte. La duresa fa referència a la consistència de la pastilla de sabó resultant. Les bombolles signifiquen si el sabó serà escumós. La persistència és la duració de l’espuma. La neteja és la capacitat del sabó de netejar i l’acondicionament fa referència a si el sabó nodreix la pell. 52


6.4.3 MATERIALS DE LABORATORI Els materials utilitzats per a elaborar els sabons són: -

1 vas de precipitats de 800 ml 2 vasos de precipitats de 500 ml 1 bol 2 termòmetres Olla Cullera de fusta Bàscula de cuina Colador Batedora elèctrica

Els materials de protecció:

-

Guants de làtex Ulleres de protecció Mascareta Bata de laboratori Vinagre

6.4.4 INGREDIENTS Els ingredients utilitzats per elaborar els sabons són:

Oli d’oliva

Sosa càustica

Aigua destil·lada

Macerats 53


Hidrolat

Oli de coco

Oli essencial

Els colorants utilitzats:

Pebre roig

Argila verda

Ultramarí violeta

Curri

Tots aquests colorants estan permesos dintre de( la cosmètica natural, els colorants que es solen utilitzar són colorants alimentaris o d’origen mineral com per exemple l’Ultramarí violeta8 o l’argila verda.

6.5 TÒNIC FACIAL Els tònics facials són astringents que s’utilitzen en el procés de neteja i exfoliació de la pell. Ajuden a eliminar l’excés d’olis i bacteris i deixen a la pell una sensació de frescor i neteja. Els tònics facials que comercialitzem són els hidrolats o aigües florals, que obtenim amb el procés de destil·lació.

8

Ultramarí Violeta: Colorant mineral composat de sulfat silicat d’alumini i sodi.

54


6.6 PROCEDIMENTS 6.6.1 OBTENCIÓ D’OLIS ESSENCIALS I HIDROLATS PER DESTIL·LACIÓ Per tal d’obtenir els olis essencials pel mètode de destil·lació vam utilitzar un alambí de coure. 

Funcionament de l’alambí: destil·lació

Es creu que el gran metge àrab Ibn Sina (980-1037), conegut com Avicena, va millorar els alambins afegint-los el serpentí de refrigeració. També es creu que va destil·lar el primer oli essencial pur, extret de la Rosa centifolia. Amb trenta-dos anys va iniciar la seva obra mestra “Cànon de medicina”, on mencionava olis essencials. L’alambí està format per una caldera de diferent capacitat, en el nostre cas de 20L, un condensador que es prolonga anomenat coll de cigne, un condensador cilíndric amb un serpentí de coure connectat al coll de cigne i amb una sortida per al destil·lat a la part inferior [figura 16].

Figura 16. Alambí que hem fet servir per destil·lar els nostres olis essencials. La caldera és de 20L de capacitat.

55


El procés de destil·lació consisteix en fer evaporar l’aigua que es troba en contacte amb la massa vegetal. El vapor es carrega de les molècules més volàtils que contenen les propietats de les plantes. Tot seguit, aquest vapor passa a un serpentí de refrigeració on es converteix de nou en aigua, però aquesta vegada amb els olis essencials. El procés més detallat és el següent: Primer s’omple la caldera amb les plantes de les quals volem extreure l’oli essencial, tot seguit s’afegeix l’aigua. Es tapa la caldera amb el coll de cigne, s’afegeix aigua al depòsit on es troba el serpentí i s’encén el foc. El condensador, s’ha de connectar a l’aixeta mitjançant un tub pel qual pugui entrar aigua freda, i un altre d’independent que ha d’estar preparat per a fer sortir l’aigua calenta. El nostre alambí no disposa de l’entrada d’aigua freda, per tant som nosaltres les qui afegim l’aigua contínuament amb l’ajuda d’un recipient al mateix temps que l’aigua calenta surt pel tub. L’aigua que està en contacte amb la planta, un cop arriba als 100ºC, es converteix en vapor que s’impregna de les partícules que contenen les propietats de les plantes. Aquest vapor passa pel coll de cigne fins arribar al serpentí del condensador on es refrigera. Finalment es converteix de nou en aigua (hidrolat) i surt barrejada amb els olis essencials que, posteriorment, obtindrem per decantació.

Olis essencials que elaborem amb l’alambí

Tot seguit explicarem el procés d’obtenció d’un dels olis essencials que vam elaborar, el de farigola (Tymus vulgaris). Seguint aquest mateix procés, vam elaborar oli essencial d’espígol (Lavandula officinalis) i el de romaní (Rosmarinus officinalis). També vam elaborar oli essencial de mançanilla borda, però aquest no el vam decantar, sinó que el vam fer servir juntament amb l’hidrolat per a fer el sabó de calèndula.

56


Procés d’elaboració de l’oli essencial de farigola

El primer pas que vam fer va ser anar a recollir la farigola a la zona dels Collets. DIA: 16/5/16.

Desprès vam introduir la farigola dins la caldera de l’alambí.

Vam introduir l’aigua a la caldera i tot seguit vam posar l’alambí al foc durant 2 hores.

57


Al cap d’una hora i cinquanta minuts aproximadament va començar a sortir l’oli essencial mesclat amb l’hidrolat. Aquesta va ser la quantitat que vam extreure, tres pots de 750ml.

El dia 31/05/2016, vam anar al laboratori de l’institut i amb l’ajuda de l’embut de decantació vam decantar la mescla, separant d’aquesta manera l’oli essencial de l’ hidrolat (dues substàncies immiscibles de densitats diferents).

Un cop separat l’oli essencial, el vam emmagatzemar dins d’un recipient de color ambre.

58


Hidrolats o Aigües florals

L’aigua resultant desprès d’haver portat a terme la decantació per obtenir l’oli essencial s’anomena aigua floral o hidrolat [Figura 17]. Aquesta aigua floral té les mateixes propietats que els seus

homòlegs

olis

essencials

però

en

menys

concentració, ja que tot i que els olis són substàncies apolars (no es barregen amb l’aigua), algunes molècules

OLI ESSENCIAL

de l’oli es troben solubilitzades a l’aigua. Els hidrolats tenen un potencial terapèutic molt interessant perquè contenen les propietats de la planta. Per aquest

Oli essencial

motiu la majoria dels hidrolats que trobem són indicats per HIDROLAT Hidrolat

a un ús extern. L’avantatge de l ’hidrolat és que és molt suau i apte per a qualsevol persona, inclús nens i dones embarassades. Existeixen diferents aigües florals derivades de diferents

Figura 17. Hidrolat o aigua floral.

plantes, i es poden utilitzar de moltes formes diferents. Per exemple, com a tònic facial i capil·lar, ja que els hidrolats són excel·lents tònics, relaxen la pell i equilibren la circulació sanguínia. També es pot utilitzar com a netejador facial per a eliminar impureses, excés de greix o toxines. A més, es poden utilitzar per preparar mascaretes facials, ja que en lloc d’aigua corrent, utilitzar aigua floral aportarà totes les propietats de la planta. Un altre ús molt comú de les aigües florals és per elaborar sabons. Els nostres hidrolats Les aigües florals o hidrolats que hem obtingut són: hidrolat de farigola, hidrolat de romaní, hidrolat d’espígol, hidrolat de mançanilla borda [figura 18].

59


Figura 18. Els nostres hidrolats

Registre de dades dels processos de destil·lació Herba remeiera

Data destil·lació

Temps emprat aprox.

Data decantació

Quantitat extreta d’oli essencial

Hidrolat obtingut

Espígol (3390 g)

17/05/2016

1h i 30 min

31 de maig

10 ml

1000 ml

Farigola (3460 g)

19/05/2016

2 h

31 de maig

15 ml

1500 ml

Romer (3480 g)

29/05/2016

2 h

31 de maig

10 ml

1250 ml

Observacions:  

És necessària molta quantitat de matèria vegetal per extreure una petita quantitat d’oli essencial. Desprenen molt d’aroma.

6.6.2 OBTENCIÓ D’OLIS MACERATS 

La maceració

La maceració amb oli és un mètode que consisteix en submergir la planta medicinal en oli d’oliva dins d’un pot de vidre prèviament esterilitzat. Es tanca el pot i es deixa reposar la barreja “a sol i serena”9 uns quaranta dies. Cada dia o cada dos dies es sacseja. Els canvis de temperatura i els moviments del macerat afavoreixen la transferència dels principis actius de la planta a l’oli. Passats els quaranta dies es cola l’oli amb una gassa i s’aboca a un recipient de vidre color ambre per conservar-ne les propietats.

9

“A sol i serena”: significa exposat al sol i a la humitat i frescor de la nit, per tal que els canvis tèrmics estimulin l’alliberació dels principis actius al líquid, en aquest cas l’oli.

60


Procés d’elaboració de l’ oleat/ macerat de romer

El primer pas que vam fer va ser anar a recollir el romer que estava florit DIA: 27/03/16.

Desprès vam tallar les summitats (part superior de l’extrem de la planta) que vam utilitzar per al macerat.

Tot seguit vam esterilitzar els pots de vidre on anàvem a fer el procés de maceració.

Vam introduir romer en quantitat suficient per omplir els pots.

A continuació vam omplir el pot d’oli, fins que el romer va quedar completament cobert.

Vam deixar reposar el romer a sol i serena durant uns 40 dies, i el vam sacsejar cada 2 dies.

61


Un cop passats els quaranta dies, vam filtrar l’oli utilitzant un colador de gasa, per tal que no quedessin restes de la planta a l’oli.

Finalment vam introduir l’oleat dins d’un pot ambre.

Oleat de romer preparat per ser utilitzar en l’elaboració dels sabons.

62


Aquest procés de maceració l’hem realitzat per a obtenir tots els nostres olis macerats, seguidament s’exposa la taula del registre de recollida de dades:

Registre de dades dels processos de maceració Planta

Data maceració

Temps i lloc de maceració

Data extracció de l’oli

Quantitat obtinguda

Observacions

Calèndula

21/3/2016

41 dies a sol i serena

1/5/2016

682 g

Color groc ataronjat

Romer (1) Romer (2)

27/3/2016 27/3/2016

41 dies a sol i serena

4/5/2016

682 g

Color verd fosc

Calèndula seca

4/4/2016

41 dies

9/5/2016

682 g

Color groc ataronjat

Farigola, romer i espígol

13/4/2016

41 dies

23/5/2016

462 g

Color verd intens i amb molt d’aroma

Farigola

15/4/2016

41 dies

30/5/2016

682 g

Color groc

Sàlvia

15/4/2016

41 dies

30/5/2016

383 g

Color verd fosc

Taronja (oli essencial amb vodka)

24/4/2016

7 dies

1/5/2016

100 ml

Color taronja Aroma intens de taronja

Taronja (macerat)

27/4/2016

41 dies

6/6/2016

308 g

Color groc ataronjat

Sàlvia, romer i farigola

5/5/2016

41 dies

15/6/2016

682 g

Color verd intens

63


6.6.3 OBTENCIÓ DE TINTURES Per tal d’obtenir l’oli essencial de taronja vam utilitzar el següent procés:

Vam començar el procés tallant les pells de taronja intentant extreure només l’escorça, sense albedo (part blanca que hi ha entre l’escorça i la polpa) . Tot seguit, vam submergir les pells de taronja en vodka. Ho vam deixar reposar durant 7 dies.

Un cop passats 7 dies, vam colar l’oli amb un colador de roba i ho vam deixar a temperatura ambient per tal que s’evaporés l’alcohol.

6.6.4 ELABORACIÓ DE SABÓ Finalment, vam guardar l’oli dins un pot de vidre ambre. 64


6.6.4 Elaboració de sabó L’elaboració del producte s’ha de fer sempre en un lloc esterilitzat (obrador) per garantir la seva qualitat. Mesurem les quantitats exactes de l’aigua destil·lada, la sosa càustica i l’oli d’oliva. Posem una olla amb aigua al foc. Amb tots els materials de protecció, en un lloc ventilat i amb la campana de l’extractor engegada posem l’oli dins la olla per tal que s’escalfi al bany maria i en un altre recipient afegim la sosa a l’aigua. Hem d’anar removent amb molt de compte, ja que la temperatura ascendeix ràpidament degut a què la dissolució del NaOH és un procés altament exotèrmic. Amb l’ajuda de dos termòmetres anem controlant la temperatura de la sosa i l’oli, ja que a l’hora de mesclar-los han d’estar aproximadament a la mateixa temperatura, entre 38-40º. Un cop aconseguida la temperatura ideal, posem l’oli dins un vol i a continuació afegim la sosa poc a poc al mateix temps que anem removent amb una cullera de fusta o amb la batedora, ja que depenent del sabó que estiguéssim elaborant ens és més útil una o l’altra. Hem de continuar removent durant uns 15 minuts fins que es faci la traça, és a dir, la mescla tingui la textura de la maionesa. Arribats a aquest punt, la reacció de saponificació començarà a produir-se. Un cop s’hagi realitzat la traça, afegim els olis essencials i els colorants i ho removem durant uns minuts més. Finalment, aboquem la mescla al motlle i ho deixem reposar durant dos dies tapat amb un drap. Després, el traiem del motlle, el tallem i el deixem reposar durant uns 40 dies, ja que és el temps que dura el procés de saponificació. Durant aquest temps també es produeix el procés d’assecat i curat, és a dir, el sabó va perdent l’excés d’aigua i també disminueix el seu pH, de manera que deixa de ser corrosiu per a la pell. Passats aquests dies, el sabó ja està preparat per poder ser utilitzat! Aquest és el procés tradicional per a elaborar el sabó de Castella. Nosaltres, hem elaborat 11 tipus diferents de sabó, i per tal d’atorgar-los-hi propietats cosmètiques i un toc personal, en alguns casos hem utilitzat olis macerats, en altres hem afegit olis essencials i també hem portat a terme infusions de plantes. Les quantitats dels ingredients de cadascun d’aquests sabons estan detallades a les fitxes tècniques (pàg 80 i Annex VII). 65


Sabó de romer sàlvia i farigola Per a elaborar aquest sabó vam utilitzar el nostre macerat de romer, sàlvia i farigola [figura 19]. (fitxa tècnica pàg. 80)

També vam utilitzar la calor despresa en barrejar la sosa i l’aigua, per a realitzar una infusió de romer, amb l’objectiu que alguns dels principis actius del romer passin a la dissolució i també per tal de donar-li més aroma al sabó [figura 20]. Un altre ingredient que vam utilitzar en aquest sabó és l’argila verda [figura 21], que a més de donar-li un toc verdós li aporta les seves propietats cosmètiques. El vam afegir mentre fèiem la traça. Aquest és el procés en imatges:

Figura 19. Oli macerat

66


Figura 20. Infusió de romer

Figura 21. Argila verda a la traça

67


68


Sabó amb oli essencial de farigola Per aquest sabó vam utilitzar oli essencial de farigola. Com en l’anterior sabó, vam aprofitar la calor despresa al barrejar la sosa i l’aigua per a realitzar una infusió de farigola [figura 22]. (fitxa tècnica pàg. 136) També vam afegir l’argila verda [figura 23] que li aporta un toc verdós i les seves propietats cosmètiques. Finalment vam incorporar l’oli essencial de farigola [figura 24].

Figura 22. Infusió de farigola

Figura 23. Argila verda

Figura 24. Oli essencial de farigola

69


Sabó amb oli macerat de farigola Per elaborar aquest sabó vam utilitzar oli macerat de farigola [figura 25]. Com en els altres sabons, vam aprofitar la calor despresa en barrejar la sosa i l’aigua per a realitzar una infusió de farigola [figura 26]. (fitxa tècnica pàg. 138) També vam afegir l’argila verda que li aporta un toc verdós [figura 27], així com les seves propietats cosmètiques.

Figura 25. Oli macerat

Figura 26. Infusió de farigola

Figura 27. Argila verda a la traça

70


Sabó amb oli macerat de taronja i oli de coco Aquest sabó el vam fer amb oli macerat de taronja [figura 28]. Hi vam afegir oli de coco [figura 29]

que a més d’aportar-li les seves propietats, ajuda a que el sabó faci més escuma

i oli essencial de calèndula. Com en els anteriors sabons, vam aprofitar la reacció química que es produeix en mesclar la sosa i l’aigua per a realitzar una infusió de flors de calèndula [figura 30]. A més a més, vam afegir flors de calèndula a la traça, que quedaran incorporades al sabó. Per tal de donar-li un color ataronjat vam afegir curri [figura 31]. (fitxa tècnica pàg. 132)

Figura 28. Oli macerat

Figura 29. Oli de coco

Figura 30. Infusió de flors de calèndula

Figura 31. Curri a la traça

71


Sabó d’espígol, romer i farigola A l’hora d’elaborar aquest sabó vam utilitzar oli macerat d’espígol, romer i farigola [figura 32].(fitxa tècnica pàg. 130)

També vam aprofitar la reacció de la sosa i l’aigua per a realitzar una infusió de farigola [figura 33].

Per tal de donar-li un color verdós i aportar-li més propietats vam afegir argila verda [figura 34].

Figura 32. Oli macerat

Figura 33. Infusió de farigola

Figura 34. Argila verda a la traça

72


Sabó de calèndula Per a aquest sabó vam utilitzar oli macerat de calèndula [figura 35]. (fitxa tècnica pàg. 135) Vam substituir l’aigua destil·lada per hidrolat de mançanilla borda [figura 36], que li aportarà les seves propietats. Per tal de personalitzar-lo vam afegir flors seques de calèndula per sobre [figura 37].

Figura 35. Oli macerat

Figura 36. Hidrolat de mançanilla borda

Figura 37. Sabó amb flors de calèndula seques

73


Sabó de romer Per a elaborar aquest sabó vam utilitzar oli macerat de romer [figura 38]. També vam afegir oli essencial de romer [figura 39]. (fitxa tècnica pàg. 133) De la mateixa manera que el sabó anterior, aquest el vam decorar amb romer triturat [figura 40].

Figura 38. Oli macerat

Figura 39. Oli essencial de romer

Figura 40. Romer triturat

74


Sabó d’espígol Aquest sabó el vam elaborar seguint el procés tradicional, però afegint oli essencial d’espígol [figura 41]. (fitxa tècnica pàg. 137) A diferència dels altres sabons en aquest vam utilitzar el colorant Violeta Ultramarí amb la intenció de donar-li el color lavanda [figura 42].

Figura 41. Oli essencial d’espígol

Figura 42. Colorant Violeta Ultramarí

75


Sabó de Castella Aquest sabó el vam elaborar seguint el procés tradicional, però per aportar-li més propietats vam afegir oli essencial de taronja [figura 43]. (fitxa tècnica pàg. 129)

Figura 43. Oli essencial de taronja

76


Sabó d’oli coco i taronja Per a elaborar aquest sabó, a més d’utilitzar l’oli d’oliva verge vam afegir oli de coco i oli essencial de taronja [figura 44]. (fitxa tècnica pàg. 132) I per tal de donar-li un color ataronjat vam utilitzar pebre roig [figura 45].

Figura 44. Oli de coco

Figura 45. Pebre roig

Sabó de sàlvia A l’hora d’elaborar aquest sabó vam utilitzar oli macerat de sàlvia.

(fitxa tècnica pàg. 134)

77


6.7 CONTROL DE QUALITAT DEL PRODUCTE Tot producte cosmètic ha de ser segur per a la salut humana, i complir una sèrie de requisits: formulació correcta, elaboració en condicions adequades, de presentació, envasament i etiquetatge, així com tenir un emmagatzematge i distribució en condicions òptimes. Per aquests motius, és necessari seguir uns sistemes de control i de qualitat. Les línies directrius de Bones Pràctiques de Producció de Productes Cosmètics (BPPC) establertes pel Consell d’Europa, proposen consells sobre l’organització dels factors que influeixen en la qualitat dels productes cosmètics, mitjançant la utilització d’un sistema de qualitat. Aquest sistema exigeix l’anàlisi de les anomalies, la posada en marxa de les accions correctores, de millora i de seguiment. Un producte de qualitat ha de satisfer les necessitats del consumidor i complir amb la normativa legal vigent aplicable. Una de les activitats de control que s‘utilitzen per supervisar la qualitat d’un producte és la traçabilitat. Segons el diccionari Gran Larousse Català Ed. 62 la traçabilitat és “la capacitat de reproduir l’historial d’un producte, a fi de poder localitzar ràpidament l’origen dels problemes que puguin sortir en la seva elaboració o distribució i evitar-los en un futur”. La traçabilitat és una mesura de gestió del risc, que permet reduir i controlar els perills relacionats amb la seguretat d’un producte. El valor més important que aporta la traçabilitat és el de permetre esbrinar l’origen d’un problema, podent d’aquesta manera eliminar ràpidament el producte que és insegur o està en males condicions. 6.7.1 SISTEMES DE CONTROL 

Traçabilitat

Per tal d’aconseguir dur a terme aquest control dels productes, guardem una mostra de tots els ingredients que intervenen en el producte [figura 46] i li assignem un número de lot. També elaborem una fitxa tècnica per a cadascun dels productes. Cadascuna d’aquestes mostres ha de ser clarament identificada mitjançant una etiqueta, en la qual s’especificarà:

78


-

El nom de la matèria del producte.

-

El número de lot.

-

La data de presa de la mostra.

-

Les inicials de la persona que ha dut a terme el mostreig.

Figura 46. Mostra de l’oleat

Número de lot

A més de la llista d’ingredients, la llei requereix la presència d’una altra informació en l’etiqueta d’un producte cosmètic, incloent el seu número de lot de fabricació o la referència per a la identificació del producte cosmètic. Vam assignar a cada producte un número de lot que conté la següent informació: -

Data de fabricació.

-

Producte (01=sabó, 02=aigua floral, 03=bossetes aromàtiques..).

-

Número identificatiu.

Aquest nombre el vam integrar a la etiqueta, ja que és un sistema de control d’obligat compliment. 

Control numèric Nom

Any

Més

Dia

Producte

Número

Número de lot de fabricació del producte

16

06

01

01

001

16060101001

16

07

05

01

002

16070501002

16

05

11

02

001

16051102001

Sabó de castella Sabó de calèndula Aigua floral d’espígol

També vam elaborar una fitxa tècnica [figura 47] per a cada sabó. Les fitxes tècniques es troben a l’annex VII. 79


A flor de pell Laia Fibla Bosch Maria Fibla Juan Alcanar, 43530 (Tarragona) Carretera Sòl de Riu km1059 PRODUCTE:

Sabó

QUANTITAT (gr)

990

NOM:

Sabó de sàlvia, romaní i farigola

Data inici: 06/7/2016

Data final: 16/08/2016

Hora inici:10:00

Hora final:10:00

Ingredients:

Quantitats :

Oleat de sàlvia

- 682 g

romaní i farigola

-

Sosa càustica

- 85 g

Aigua destil·lada

- 213 g

Argila verda

- 10 g

PES PER PASTILLA (gr):

95

PASTILES

9

N. LOT: 16070601004

Característiques del sabó10: Duresa: 46

Bombolles: 44

Persistència: 42

Neteja: 45

Condicionat: 49

Altres aspectes:  

Infusió de romaní Color verd clar

Embalatge:  

Caixa de cartró Film transparent

Incidències: 

Cap incidència

Figura 47. Exemple fitxa tècnica 10

Característiques del sabó: aquests valors venen donats per la calculadora de saponificació, tal com s’ha explicat anteriorment a l’apartartat 6.4.2 La saponificació (página 48, guió 8).

80


7. PLA D’ACCIÓ 7.1 PRODUCTE 7.1.1 CARTERA DE PRODUCTES 7.1.1.1 Sabons Amb

l’objectiu

de personalitzar

els

sabons vam

decidir

encarregar un segell amb el logotip de la nostra empresa, d’aquesta manera aconseguim donar sabó un toc únic i personal [figura 48].

Figura 48. Segell amb el logotip

 Sabó de castella És un bon hidratant natural. Ideal per a problemes de pell com èczemes, psoriasis o acne, ja que, no obstrueix els porus. Té qualitats antiinflamatòries ideals per

a

pell

cremades

i

granellades.

 Sabó de calèndula

És ideal per a pells sensibles, aspres acneica.

o

amb

tendència

Aporta

nutrició,

suavitat i hidratació a la pell. Sabó molt útil a l’hora de tractar

amb

problemes

de

cremades, talls o ferides.

81


 Sabó de taronja i coco És hidratant, tonificant, calmant i antisèptic. És ideal per a pells apagades, desmillorades o amb tendència grassa.

 Sabó de romer És un bon desinfectat de la pell, útil

contra

l’acne,

dermatitis,

èczemes i adequat per a pells Prevé

grasses. cel·lular

i

l’envelliment

l’aparició

d’estries,

accelera la regeneració de la pell, suavitzant-la i nodrint-la.

 Sabó de taronja És hidratant, tonificant, calmant i antisèptic. És ideal per a pells apagades, desmillorades o amb tendència grassa.

82


 Sabó de farigola Presenta propietats antisèptiques, cicatritzants, tonificants, desinfectants i antimicrobianes. Aporta a la pell suavitat i frescor. Ideal per a combatre pells amb tendència acneica.

 Sabó d’espígol Té efectes calmants i relaxants. És

hidratant,

antioxidant,

antisèptic i cicatritzant. Suavitza, nodreix i calma la pell. Ideal per a pells sensibles i delicades, amb tendència

acneica

o

pells

grasses. A més a més, ajuda a regenerar pells cremades o amb èczemes

i alleuja

els

dolors

musculars.

 Sabó d’espígol, romaní i farigola Ideal per a combatre pells amb tendència

acneica.

Presenta

propietats cicatritzants, antisèptiques, tonificants i antioxidants. Accelera la regeneració de la pell.

83


 Sabó de sàlvia És perfecte per a combatre l’acne, adequat per a pells sensibles i delicades,

per

a

calmar

la

dermatitis. També és útil per a tractar,

úlceres,

ampolles

i

infeccions cutànies.

 Sabó de sàlvia, romaní i farigola Ideal per a tot tipus de pells, en especial, grasses i castigades. Presenta propietats bactericides i fungicides, gràcies a les quals és un

bon

repel·lent

d’insectes.

També és antioxidant, hidrant, tonificant i ajuda a relaxar els músculs.

 Sabó de farigola Ideal per a combatre pells amb tendència

acneica.

Presenta

propietats antisèptiques, cicatritzants, tonificants, desinfectants, antimicrobianes. Aporta a la pell suavitat i frescor.

84


7.1.1.2 Tònics facials 

Aigua floral de romer (rosmarinus officinalis water)

f

És adequada per a tot tipus de pells i per a l’acne. Neteja i refresca. Relaxa, purifica i calma la pell.

 Aigua floral farigola (tymus vulgaris water)

 Aigua floral d’espígol (lavandula officinalis water)

És adequada per a l’acne.

És adequada per a tot tipus de pells.

Ajuda a reduir inflamacions de la pell.

Estimula la cicatrització de qualsevol

Neteja i tonifica.

infecció de la pell.

Relaxa, purifica i calma la pell.

Neteja i tonifica. Relaxa, purifica i calma la pell.

7.1.2 ENVÀS 85


A l’hora de dissenyar l’envàs cal tenir present el producte i la seva imatge, tot bon disseny ha d’unir la funcionalitat amb l’estètica. Ha de resguardar-lo i protegir-lo de la manipulació, ser fàcil de transportar i a l’hora d’emmagatzemar ocupar el mínim espai, i més al tractarse d’un producte que estarà en contacte amb la pell. Els riscos que pot sofrir el producte i que s’haurien de minimitzar mitjançant l’empaquetatge són per exemple, cops, caigudes, pressions, la humitat, la temperatura, la llum o els gasos atmosfèrics, ja que tots aquest factors poden afectar la qualitat del producte i deteriorar-lo. L’envàs forma part de la presentació i imatge del producte, que farà que aquest sigui atractiu al consumidor. Les característiques més importants que hauria de complir per afavorir el volum de vendes són: -

Identificació fàcil: aconseguir que el producte tingui personalitat, és a dir, que la forma, el color o altres característiques resulten diferenciadores de la resta.

-

Embalatges no transparents: si l’embalatge no permet reconèixer el que hi ha a l’interior, com és els casos d’embalatges de paper o cartró, l’etiqueta ha d’ajudar a evidenciar-ho.

-

Atractiu i impactant: s’ha de procurar que l’envàs resulti atractiu per al consumidor combinat forma, colors o d’altres de tal manera que aquest es converteixi en la publicitat que fa que el consumidor es fixi en aquest i no en un altre.

-

Obertura fàcil: l’embolcall d’un producte no ha de ser difícil o incòmode d’obrir. Si s’ha d’utilitzar diverses vegades s’ha de poder obrir i tancar amb facilitat, permetent la conservació adequada del producte en diferents circumstàncies o èpoques de l’any.

86


7.1.2.1 Disseny de l’envàs 1. Recerca d’informació dels diferents tipus de packaging per embolicar els sabons existents al mercat. Al mercat trobem diferents tipus d’embalatge fets amb diferents materials.

Caixes de funda, fetes amb cartró.

Embalatge de paper o roba.

- Punts forts: Envàs resistent a cops, pràctic i fàcil d’emmagatzemar. Cost baix dels materials.

- Punts forts: Fàcil d’emmagatzemar. Cost baix dels materials

- Punt feble: Poca innovació en el disseny.

- Punt feble: Envàs lleuger i poc resistent, els cops afecten directament l’estat del producte.

Punt

Caixes coixí. - Punts forts: Es pot fer de materials molt diversos, amb un cost baix. Envàs més original que els anteriors.. - Punt feble: Menys pràctic per emmagatzemar.

Caixa de paper lleuger. - Punts forts: Cost baix dels materials. Fàcil d’emmagatzemar. - Punt feble: Poc resistent als cops. Poc original i innovador.

87


Embalatge de plàstic. - Punts forts: Fàcil d’emmagatzemar. Cost baix dels materials. Deixa el producte a la vista del consumidor. - Punt feble: Envàs poc resistent, els cops afecten directament l’estat del producte.

2. Pluja d’idees Desprès de veure els avantatges i inconvenients dels diferents envasos, hem optat per la caixa de funda per als sabons i tònics, per tal que hi hagi concordança entre els productes i pels seus punts forts, fàcil d’emmagatzemar, resistent a cops, atractiva, pràctica i amb un cost baix. I també pel disseny de la caixa coixí per envasar les bossetes aromàtiques. Tot i ser més difícil d’emmagatzemar, trenca amb la línia de productes principals, és diferent, resistent, més original i amb un cost baix. Per als sabons quadrats la caixa és quadrada i per a la resta la caixa és rectangular. Dels diferents materials, utilitzem un cartró blanc dur per fer la base de la caixa de funda i cartró corrugat per a la funda de la caixa i les caixes coixí que, a més de aportar-li una textura diferent més atractiva que la llisa, és més resistent i ofereix més protecció al producte.

3. Desenvolupament de la caixa Per a realitzar el disseny de la plantilla de la caixa de funda, hem mesurat els sabons per saber la llargada, l’amplada i la profunditat. Hem fet una caixa estàndard tant per als sabons rectangulars com per als quadrats, d’aquesta manera minimitzem els costos de producció. El sabó rectangular amb mides més grans és de 10cm x 5 cm, i el sabó quadrat de mida més gran és de 7cm x 7cm. La

88


mida de les caixes s’adapta a aquestes mesures amb un gruix de 3,5cm, de manera que la caixa és adequada per a tots els sabons. Tenint en compte la doblaria dels materials que utilitzem per a l’envàs, ja que el cartró te 1mm de gruix aproximat i les mesures per a la caixa, dissenyem de la plantilla amb el programa AUTOCAD [figura 49] [figura 50] .

4. Muntatge i proves de caixa Per tallar el contorn de la caixa, utilitzem una màquina per retallar envasos que ens facilita el treball de producció i ens permet ser més eficients. Després ens correspon a nosaltres muntar-la. També vam fer diferents proves per a la funda de la caixa, amb cartró corrugat rosa [figura 51]

i lila [figura 52]. El rosa el vam descartar, perquè és massa cridaner i tot i ser atractiu per

al públic jove, trenca amb la unitat de l’empresa. La decisió final ha estat el color lila per a tota la línia de sabons, creant una uniformitat i donant una imatge d’empresa, d’aquesta manera també hi ha relació amb el logotip que té tonalitats liloses.

Figura 51. Caixa prova color lila

Figura 52. Caixa prova color rosa

A continuació trobareu les imatges de les diferents plantilles que vam dissenyar tant per als sabons com per als tònics facials. Les làmines que vam dissenyar i que hem fet servir de plantilla estaven a escala 1:1 i les vam imprimir amb paper DIN A3, aquestes són les imatges.

89


90


91


5. Envàs final Disseny definitiu de la caixa per als sabons [figura 53] [figura 54] .

Figura 53. Envàs sabó allargat

Figura 54. Envàs sabó quadrat

Seguint la mateixa metodologia, vam fer la plantilla amb AUTOCAD per a la caixa de funda del tònic [figura 55], també amb cartró corrugat lila i base de cartró blanc, per donar una uniformitat a la imatge dels productes de l’empresa. A més, l’envàs és una botella de plàstic lila clar per no trencar amb els colors característics [figura 57]. Un altre envàs és la caixa coixí amb cartró corrugat lila [figura 56], que tot i no ser llisa, compensa amb la caixa de funda, sent més innovadora i destinada a altres productes que no siguin els principals, com per exemple bossetes aromàtiques [figura 58].

92


93


94


Figura 57. Envàs tònic

Figura 58. Funda coixí

95


7.1.3 ETIQUETATGE Una part important del producte final, és l’etiqueta i l’envàs. Segons l’agencia catalana del consum, l’etiqueta és tota llegenda, marca, imatge o signe descriptiu que ha de contenir l’envàs o el propi producte. L’etiquetatge és tota la informació escrita, impresa o gràfica relativa a un producte que obligatòriament l’ha d’acompanyar. Aquest ha de facilitar una informació objectiva, eficaç, veraç i suficient, així com l’identificador del responsable del producte. 7.1.3.1 Disseny de l’etiqueta 1- Recerca i anàlisi de la informació que ha de constar en la etiqueta. Segons la normativa vigent a l’etiquetatge d’un producte cosmètic ha de constar: -

La denominació del producte.

-

Dades del fabricant.

-

Contingut nominal.

-

Data de caducitat mínima i obligatòriament el termini desprès de la seva obertura durant el qual puguin utilitzar-se sense cap risc per als consumidors. Aquesta informació s’indicarà mitjançant símbols.

-

Condicions d’ús.

-

Número de lot de fabricació.

-

Funció del producte.

-

Llistat d’ingredients en ordre decreixent.

Desprès de fer la recerca, vam comprovar si les etiquetes dels productes de la competència contenien la informació obligatòria.

La denominació del producte. Dades del fabricant. Contingut nominal. Data de caducitat mínima . Condicions d’ús. Número de lot de fabricació. Funció del producte. Llistat d’ingredients en ordre decreixent.

96


La denominació del producte. Dades del fabricant. Contingut nominal. Data de caducitat mínima. Número de lot de fabricació. Funció del producte. Llistat d’ingredients en ordre decreixent.

La denominació del producte. Dades del fabricant. Contingut nominal. Data de caducitat mínima. Condicions d’ús. Número de lot de fabricació. Funció del producte. Llistat d’ingredients en ordre decreixent.

La denominació del producte. Dades del fabricant. Llistat d’ingredients en ordre decreixent.

97


6. Pluja d’idees Diferents proves de la part de davant de l’etiqueta.

Descartat. Massa recarregat. Les lletres li donen un toc artesanal. No inspira la confiança d’una empresa seriosa. El fons lila dona menys importància a les lletres i el logotip.

El mateix que l’anterior. No dona un caràcter seriós i el fons és massa carregat.

Disseny més acurat. Amb el logotip s’aconsegueix la imatge artesanal de l’empresa. Les lletres blanques i rectes sobre el fons gris, aporten seriositat i confiança al producte.

98


7. Creació de l’etiqueta Basant-nos en el disseny anterior per a la part de davant de l’etiqueta i tenint en compte la informació obligatòria i el que als consumidors els interessa saber del producte, vam procedir a la creació de l’etiqueta.

Part posterior de l’etiqueta. Conté tota la informació obligatòria, i alguns segells sobre la qualitat del producte i la seva caducitat. A l’hora d’escriure els ingredients, és molt important seguir la nomenclatura INCI (Nomenclatura Internacional dels Ingredients Cosmètics), que entre d’altres estableix que l’ordre dels ingredients ha d’estar numerat segons la seva quantitat en ordre decreixent.

Part de davant Conté el logotip de l’empresa i el nom del producte. Part lateral Conté les propietats del producte.

99


8. Etiqueta final Etiqueta definitiva per al producte. A partir d’aquesta hem fet les altres etiquetes (Annex VIII).

100


7.2 PREU El preu és un element important que fixa l’empresa per tal d’aconseguir els seus objectius. Aquest ve determinat pels costs de producció, la demanda, la competència i les necessitats de promoció del producte. Hem de tenir en compte que és un element molt important en la política de màrqueting, ja que és la variable que influeix més ràpidament en les decisions del comprador. Així doncs, el preu del producte no depèn únicament de la voluntat de l’empresa, és a dir, hi ha molts factors que hi influeixen i s’ha de fer un estudi d’aquests al moment de fixarlos. El nostre criteri a l’hora de fixar preus es basarà en la competència, fixant un preu semblant al d’aquesta. Per aconseguir això fem una recerca a la web de les diferents empreses dedicades a aquest sector i amb productes similars i en base als preus observats, marquem els nostres. Els preus observats en sabons oscil·len entre 4 i 10 euros, i de tònics entre 10 i 20 euros. El preu que fixem és 4.50 euros per als sabons i 9.50 euros per als tònics. Com a producte addicional comercialitzarem bossetes aromàtiques, per a les quals fixem un preu de 4.50 euros.

101


7.3 PROMOCIÓ La

finalitat de la promoció del producte és transmetre les característiques d’aquest,

ressaltant-ne les seves qualitats i propietats per tal d’incentivar els clients a consumir-lo. Els principals instruments de promoció són la publicitat; la promoció puntual per incrementar vendes durant un període curt de temps; la venda personal i les relacions públiques. La publicitat té la funció d’informar de les característiques del producte i convèncer el comprador mitjançant un missatge transmès utilitzant mitjans de comunicació de masses com ràdio, televisió, premsa.... així com les xarxes socials, un dels mitjans que actualment es troba en auge i s’utilitza cada cop més. La nostra empresa va dirigida a un públic principalment jove, per aquest motiu a l’hora de promocionar la nostra empresa utilitzem les xarxes socials, concretament Facebook, ja que és una de les xarxes socials més utilitzada pels joves. L’objectiu principal és entrar en contacte amb els usuaris per tal de poder interactuar amb ells i intercanviar informació sobre la nostra marca i producte, ja que és fonamental conèixer les opinions dels clients, així com oferir-los informació de promocions, novetats i d’altres. Amb aquesta finalitat vam crear una pàgina al Facebook [figura 59]

on setmanalment vam anar afegint posts

informant de les novetats de la empresa, propietats dels productes, promocions i d’altres informacions d’interès. A més a més, permeten participar als nostres clients per tal de conèixer les seves preferències i opinions. Figura 59. Facebook A flor de pell

La promoció també orbitarà al voltant d’un vídeo promocional amb el que mostrarem de manera breu i amena els nostres valors i productes. També considerem una part important de la promoció la nostra pàgina web, ja que a més de poder consultar informació a l’hora de comprar-los podran descobrir tot un món dintre la cosmètica natural. Utilitzarem també promocions eventuals de vendes com regalar despeses d’enviament o fer rebaixes temporals o de 2x1 o similars durant èpoques de festivitats com les de Nadal.

102


I també farem servir un díptic, dissenyat per nosaltres, que es port enviar directament als domicilis dels clients i també botigues especialitzades que en un futur puguin estar interessades en comercialitzar el nostre producte.

Portada i contraportada del díptic

Interior del díptic

103


7.4 DISTRIBUCIÓ Un cop finalitzat el procés de producció, el següent pas és la distribució que inclou tot el conjunt de processos que condueixen el producte des de l’empresa fins al consumidor. Els canals de distribució que utilitzen les empreses poden ser directes o indirectes i molt variats, depenent de la intervenció d’intermediaris, hi ha canals llargs o curts. Com més llarg és el canal utilitzat, és a dir, com a més intermediaris s’utilitzen, el cost sol ser més alt i repercuteix al preu final del producte. En el nostre cas, ens hem decidit per utilitzar un canal propi o directe, ja que farem arribar el producte directament de la empresa al client, sense intervenir intermediaris. El canal utilitzat serà el comerç electrònic o online. Aquest tipus de comerç es caracteritza perquè el consumidor no té contacte físic amb el producte, però implica modernització, reducció de costos, connexió a distància i disponibilitat de poder comprar durant les 24h del dia i sense sortir de casa, per tot això és evident que cada cop més els consumidors van adquirint i consolidant hàbits de compra online. Per fer arribar el producte al client farem servir el servei d’enviaments a domicili de correus, el cost aproximat del qual es de 2.95 euros, aquest cost serà assumit pel consumidor i es sumarà a l’import final de la seva compra, llevat d’ofertes o altres. Actualment, existeixen moltes eines per crear pàgines web de venda online. N’hi ha de pagament, gratuïtes o mixtes. Alguns exemples en són: Prestashop, Wordpress o Wix. Per crear la nostra empresa online hem utilitzat Wix. Una plataforma per a la creació de llocs web gratuïta, amb una aparença professional, on les pàgines poden ser actualitzades i editades amb facilitat. No es requereixen alts coneixements tècnics i els llocs són 100% compatibles amb els motors de recerca. És important tenir un nom de domini personal per a la pàgina web, perquè permet personalitzar la direcció web i atorga credibilitat professional, a més és la forma més fàcil de permetre que la gent localitzi l’empresa a la web. Amb Wix cada lloc web té una URL pròpia, però aquesta inclou necessàriament el mot Wix. Els passos a seguir per a crear la web són els següents: 

Registrar-se amb una direcció de correu electrònic i una contrasenya.

Escollir una plantilla relacionada amb la categoria de la empresa, en el nostre cas, la cosmètica. 104


Crear el menú i l’estructura de la web, tenint en compte l’organització desitjada.

Afegir els continguts amb l’ajuda de texts, imatges, so, vídeos...

Publicar la web. Aquest és l’últim pas que permetrà els usuaris visualitzar la pàgina web.

El link de la pàgina web : http://aflordepelllaiamar.wixsite.com/aflordepell

Figura 60. Portada web A flor de pell

105


8. SISTEMES DE CONTROL En tota empresa és important fer un seguiment del seu funcionament, en el que s’han de comprovar entre d’altres aspectes, la qualitat dels productes, el volum de vendes, pèrdues o beneficis i el grau de satisfacció dels clients. Per a fer aquest seguiment s’utilitzen els sistemes de control. Control és tot aquell procés que serveix per a assegurar que les activitats reals s’ajustin a les activitats planificades. Controlem per verificar alguna cosa, és a dir, si s’ha portat a terme de manera correcta. Realitzar un procés de control ajudarà a assegurar que l’activitat de l’empresa es dugui a terme d’acord amb les expectatives, assenyalant les errades i mancances a fi de corregirles i evitar que es repeteixin i d’aquesta manera facilitar que l’activitat es realitzi amb èxit. El control dintre d’una empresa s’aplica a tot: a les coses, a les persones i als actes. Així doncs, el control actua en totes les àrees i nivells d’una empresa: producció, eficiència, reducció de costos, uniformitat i millora de qualitat del producte -color, acabat, composició, volum, dimensió, resistència, etc.- inventaris, compres, vendes, recursos humans, distribució, publicitat i promoció. Per valorar el funcionament de l’empresa, es preveu fer un control mensual durant el primer any, i trimestral a partir d’aquest, en relació a: 

La qualitat dels productes que elaborem

Inventari

Import de les vendes

Número d’entrades a la web

Percentatge d’entrades a la web que compren productes

Enquestes de satisfacció

Fidelitat dels clients

Repetició de comandes

106


9. CONCLUSIONS Després de moltes hores invertides en aquest treball, podem afirmar que tots els objectius plantejats al principi del treball s’han assolit satisfactòriament. En anar assolint objectius, ens hem anat enriquint quant a coneixements. No sabíem que les herbes remeieres tinguessin un ventall tan ampli de propietats i possibilitats en el mercat de la cosmètica o els nombrosos beneficis de l’oli d’oliva, la base de tots els nostres productes cosmètics. Hem après que per a extreure uns pocs mil·lilitres d’oli essencial, es necessita una gran quantitat de plantes i paciència, atès que la destil·lació i la decantació són processos llargs i laboriosos. Per això, el preu al mercat dels olis essencials és elevat. Un altre objectiu que hem assolit ha estat l’elaboració de sabó, ja que, fins al moment no n’havíem elaborat mai, i a més a més, no és una tasca fàcil. Durant el procés se’ns van presentar algunes dificultats, com que la traça d’alguns sabons es feia abans d’hora. Però després d’investigar i preguntar als experts en aquest tema, vam descobrir que això ens passava degut a l’elevada concentració de principis actius que contenien els olis macerats. Finalment, hem estat capaces d’elaborar 11 tipus de sabons diferents i hem observat que aquells elaborats amb olis essencials purs, són molt més aromàtics que aquells elaborats amb olis macerats. Realitzant el treball hem vist que molts dels productes cosmètics que es troben al mercat són derivats del petroli. Tot i això, malgrat que, alguns dels seus ingredients no siguin naturals i hagin passat per diferents processos químics, han estat investigats i controlats. Personalment, creiem que els productes naturals són millors per al nostre cos i s’adapten millor a la nostra pell, però no descartem ni rebutgem els productes cosmètics convencionals, ja que creiem que en determinats casos són més útils i eficaços que els naturals. Per aquest motiu, ens hagués agradat disposar d’un laboratori més avançat amb el qual haguéssim analitzat els nostres olis essencials i macerats, comprovant i controlant d’aquesta manera la presència i concentració dels principis actius que estan en els nostres productes. A més, hem aconseguit donar una imatge pròpia a tots els nostres productes, tant sabons com tònics, atractiva i única. Una bona imatge dóna un valor afegit al producte i, el fet 107


d’haver-lo personalitzat nosaltres també és important, ja que és la millor manera de transmetre l’esperit de la nostra empresa. Hem aconseguit portar a terme la simulació de la creació d’una empresa, ja que hem conegut tots els passos a seguir, així com tota la normativa i funcionament del comerç online. Hem pogut veure per nosaltres mateixes que els tràmits i normativa que requereix són complexos i estrictes, i comporten un procés llarg, molt d’esforç i sacrifici, i més si es tracta d’una empresa ecològica i natural. El treball es podria ampliar amb l’estudi de la viabilitat de l’empresa. Vam descartar aquesta opció perquè hagués suposat realitzar un treball massa extens amb un temps limitat, per la qual cosa no ho vam marcar com a objectiu. Ens hem basat en tot moment en l’elaboració del producte i la recerca de les propietats cosmètiques del seus ingredients, i d’aquesta manera hem recopilat la informació que necessitàvem per etiquetar el producte, promocionar-lo i comercialitzar-lo. Complint l’objectiu d’innovació i emprenedoria, hem aconseguit crear una empresa amb un valor afegit respecte a la competència innovant en l’àmbit de la cosmètica natural, i adreçant-nos a un públic més oblidat, com és el públic jove, el qual veiem com una oportunitat. Quant a la recerca hem anat recopilant informació a través de dos fonts: la font escrita a partir de llibres i pàgines web i la font oral a partir de les entrevistes als professionals del sector. Pensem que les entrevistes per al nostre treball han estat essencials i de gran ajuda, ja que ens han aportat consells a partir de les seves experiències personals. A més, han aconseguit motivar-nos i ens han permès integrar-nos en aquest món de la cosmètica tant en els aspectes relacionats amb els beneficis i l’elaboració com en la importància del packaging i la imatge dels productes. També volem afegir que en ser una empresa formada per dues persones, tant l’una com l’altra ens hem implicat i hem treballat en totes les parts del treball. La part que més ens ha agradat ha estat la part pràctica, on hem treballat conjuntament des de l’elaboració dels productes fins a l’embalatge. A més, fer el treball conjuntament ha estat molt gratificant, ja que el recolzament mutu ha fet del treball una tasca més amena. Aquest recolzament ha estat essencial i fonamental per a seguir endavant en els moments difícils. 108


Quant a la redacció del treball escrit, el fet de com estructurar-lo va ser una de les dificultats que se’ns va presentar, i vam pensar que el millor format seria un guió d’un pla d’empresa, ja que aquest contenia els punts que volíem tractar i ens servia de nexe d’unió entre la part d’elaboració dels productes i la de la seva imatge i comercialització. Creiem que hem realitzat un treball didàctic, ja que podria servir de guia per a la creació d’una empresa, des de la normativa necessària fins la comercialització del producte. Per finalitzar, només ens cal dir que realitzar aquest treball ens ha donat una visió més àmplia de la cosmètica natural, i qui sap si algun dia en el futur aquest treball ens servirà per a crear la nostra pròpia empresa.

109


10: GLOSSARI Acetofenona: És un compost orgànic de fórmula C6H5C(O)CH3. És la cetona aromàtica més simple. Aquest líquid viscós incolor és un precursor en la preparació de nombroses resines i fragàncies. Àcid gras: És un tipus de molècula orgànica lipídica formada per una llarga cadena hidrocarbonada lineal, normalment formada per un nombre parell d'àtoms de carboni (16 i 18 àtoms de C), a l'extrem de la qual hi ha un grup carboxil (-COOH). Àcid gras mono-insaturat: En bioquímica i nutrició són els àcids grassos que tenen un únic doble enllaç en la cadena de l'àcid gras i tots els restants àtoms de carboni de la cadena tenen un enllaç simple. Àcid gras poliinsaturat: En bioquímica i nutrició són els àcids grassos que tenen més d'un doble enllaç dins la seva molècula representativa. Àcid gras saturat: Són aquells àcids grassos als quals tots els enllaços de la seva cadena de carbonis, que és lineal, són simples. Àcid oleic: És un tipus d'àcid gras mono-insaturat present en animals i vegetals, com ara l'oli d'oliva, l'alvocat, el cacau, l'oli de llavors de raïm, l'oli de gira-sol... Agricultura de secà: Aquella en què no es fa aportació d'aigua per l'home, sinó que només utilitza l’aigua que prové de la pluja. Analgèsic: Substància que té la propietat de suprimir el dolor. Antibacterià: Que actua contra els bacteris o que n’impedeix l’aparició. Antifúngiques: Que destrueix els fongs o en detura el creixement i la reproducció. Antimicrobià: Que actua contra els microbis. Antisèptic: Propietat que inhibeix la proliferació de microorganismes i impedeix l’acció patògena sense perjudicar els organismes superiors. Antioxidant: Que actua contra l’oxidació. Antirradicalària: Significa el mateix que antioxidant. Astringents: Producte químic que té la propietat de contreure les capes superficials de la pell coagulant-ne les proteïnes i donant alhora un mitjà protector superficial, s’usa com a desinfectant, per a eliminar els microorganismes. ArtDéco: Moviment artístic que va començar a desenvolupar-se als anys 20 com a reacció de l’art noveau i el camp del qual foren les arts decoratives i el disseny industrial. AutoCAD: És un programa de disseny per a dibuix en 2D i 3D. Actualment és desenvolupat i comercialitzat per l'empresa Autodesk. Bacteris gramnegatius: Són aquells bacteris que no retenen el cristall violeta en la tinció de Gram i que per tant apareixen de color rosa al microscopi òptic. Moltes espècies d’aquests bacteris són patogèniques, és a dir, causen malalties als organismes hostatgers. 110


Barcelles: Mesura de capacitat per a grans, pròpia del País Valencià, Tortosa i les Illes Balears, de valor variable. Bioflavonoides: Són substàncies vegetals, molècules hidrosolubles, actuen com a pigments vegetals i es poden trobar en aliments naturals com fruites i verdures. En el cas dels cítrics, solen trobar-se a l’albedo (part blanca interna de la pell). Cicatritzants: Acció de produir en una ferida un coàgul que impedeix la sortida de la sang i evita l’hemorràgia. CorelDRAW: És un software informàtic d'edició gràfica avançat, que inclou diversos tipus de funcions d'alteració i transformació d'imatges i pàgines. Cookies: És un fragment d'informació enviat des d'un servidor de pàgines web a un navegador que pot ésser retornada pel navegador en posteriors accessos a aquest servidor. Diterpens: Són un tipus de terpens amb fórmula C20H32. Emol·lient: Substància que té la propietat d’ablanir i relaxar les parts inflamades. Epitelitzants: propietat regeneradora i revitalitzadora de la pell. Èster: Compost format per la substitució de l’hidrogen àcid d’un àcid orgànic o inorgànic per un radical alcohòlic. Esterol: Són esteroides (lípids) formats per de 27 a 29 àtoms de carboni. Farga: Arbre molt vigorós i de capçada espessa, és d’origen molt antic, es creu que ja existia a l’època dels àrabs. Feedback: Paraula procedent de l’anglès que fa referència a la reacció, resposta o opinió que ens donen els clients. Fenols: Són cadascun dels compostos que tenen un o diversos grups hidroxil units a un anell aromàtic. Són verinosos i càustics, i habitualment es presenten en forma sòlida cristal·lina i amb una olor picant característica. Flavonoide: Compost fenòlic produït normalment per les plantes, amb un esquelet característic constituït per dos anells de benzè units per una cadena de tres carbonis. Film hidrolipídic: Mescla de grassa i suor que recobreix la part exterior de l’epidermis, i és fonamental per a mantenir el grau d’hidratació cutània. Hesperidi: Polpa carnosa entre l’endocarpi i les llavors en forma de galls plens de suc. Hidrocarburs: És un compost orgànic que consisteix en la seva totalitat en hidrogen i carboni. Immiscibles: Incapaç de mesclar-se o barrejar-se. Obrador: Laboratori de producció sabonera, que permet elaborar els productes amb totes les garanties higièniques i sanitàries. Packaging: Paraula procedent de l’anglès que s’utilitza per referir-se a l’envàs o embalatge de qualsevol cosa. 111


Peroxidació lipídica: La peroxidació lipídica fa referència a la degradació oxidativa dels lípids. És el procés a través del qual els radicals lliures capturen electrons dels lípids a les membranes cel·lulars. Polifenols: Són un grup de substàncies químiques trobades en plantes i caracteritzades per la presència de més d'un grup fenol per molècula. Prostaglandines: Les prostaglandines són un conjunt de molècules senyal de caràcter lipídic. Estan formades per 20 àtoms de carboni, un grup d’àcid carboxílic i un anell de cinc carbonis (ciclopentà). Summitat: Part superior de l’extrem de la planta. Tanins: Són principis actius. Grup de substàncies complexes de composició diversa però caracteritzada per la presència de fenols. Tenen propietats astringents, desinfectants, cicatritzants, hidratants, antioxidants, antibacterianes. Terpè: Hidrocarbur de fórmula general (C5H8)n, que ocorre en la majoria d’olis essencials i d’oleoresines i que pot ésser considerat com a oligòmer o polímer de l’isoprè. Tonificants: Propietat que presenta un producte que augmenta el to muscular o nerviós. Traça: Moment en el qual part de l’oli ja s’ha saponificat. És en aquest moment quan hem d’afegir certs ingredients que per la seva sensibilitat o per la seva tendència a la separació no s’han d’afegir abans. Arribats a aquest punt s’afegeixen els olis essencials. Triglicèrids: Són un tipus de lípids formats per una molècula de glicerol, esterificada en els seus tres grups hidroxil, amb tres àcids grassos saturats o insaturats. Triterpè: Són un tipus de terpè. Vidre ambre: Per tal de conservar els olis en condicions adequades s’utilitza un recipient de vidre fosc de color ambre, això evitarà que traspassi la lluny i que no s’alteri el contingut. Vilar: Propietat rústica plantada d’oliveres. Vitamina E: és una vitamina liposoluble que s'utilitza com a suplement de cremes antiarrugues, ja que gràcies a les seves capacitats antioxidants pot desactivar els radicals lliures causants de les arrugues i de les marques d'envelliment.

112


10. BIBLIOGRAFIA ALONSO, Núria. Cosmètica natural. Treball de recerca, 2010. BOLÒS, Oriol et al. Flora manual dels Països Catalans. Ed Pòrtic, Barcelona, 2005. CANELLA, E. Aceites, aromas, esencias, sales de baño. Ed De Vecchi, Barcelona, 2005. FIBLA, Vanessa. Cura sana, remeis tradicionals d’Alcanar. Ed Onada, Benicarló, 2011. FONT, Pío, Plantas medicinales. El Discórides renovado. Ed Península, Barcelona, 2005. GAUSACHS, Ramon. Les herbes remeieres, De la cultura popular al fàrmac, Una aproximació etnobotànica (Vol. I). Ed Rafael Dalmau, Barcelona, 2007. GAUSACHS, Ramon. Les herbes remeieres, De la cultura popular al fàrmac, Una aproximació etnobotànica (Vol. II). Ed Rafael Dalmau, Barcelona, 2008. GÓMEZ, Mar. Jabones naturales para hacer en casa con aceite de oliva. Ed Oceano, Barcelona, 2009. GONZÁLEZ, Clara et al. Economia de l’empresa 1. Ed Mc Graw Hill Education, Madrid, 2012. LAWLESS, Julia. Aceites esenciales para aromaterapia. Ed Susaeta, Madrid, -. RAMÍREZ, José. Curso de cosmética econatural y bases de la aromaterapia. Material no publicat, 2015. REVERTÉ, Xavi. L’oli d’oliva, l’or de les nostres terres. Treball de Recerca, 2013.

113


11. WEBGRAFIA 

Aceite de Argán Web. Aceite de Argán WEB [en línia]: Propiedades y beneficios del aceite de coco en la piel y para cocinar <http://www.aceitedearganweb.com/aceite-de-coco/> [Consulta: 13 jul. 2016]

Adaralia blog. Blog de Adaralia [blog]: Belleza tóxica: Tabla de ingredientes nocivos [2015] <http://adaralia.com/blog/belleza-toxica-tabla-de-ingredientes-nocivos/> [Consulta: 18 jul. 2016]

Adaralia blog. Blog de Adaralia [blog]: Una pequeña ayuda para leer el listado de ingredientes [2016] <http://adaralia.com/blog/una-pequena-ayuda-para-leer-el-listado-de-ingredientes/> [Consulta: 18 jul. 2016]

Adonia. Adonia Cosmética Natural & Orgánica [en línia]: Los Sellos de la Cosmética Biológica Certificada <http://www.adonianatur.com/cosmetica-natural/sellos-cosmetica-natural> [Consulta: 15 jul. 2016]

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Boletín Oficial del Estado [en línia]: Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-23067> [Consulta: 19 jul. 2016]

Almazara Deortegas. Deortegas [en línia]: Aceite y salud <http://www.deortegas.com/aceitede-oliva/aceite-y-salud/> [Consulta: 11 jul. 2016]

Almonte, Krizia. Salud casera [en línia]: Ingredientes tóxicos para evitar en los productos de belleza <http://www.saludcasera.com/cuidado-personal/ingredientes-toxicos-productosbelleza-evitar/> [Consulta: 18 jul. 2016]

Alta Cosmética SL. GLORIA GARCIA [en línia]: Les propietats de l’oli d’oliva i de l’estracte de fulla d’olivera <http://www.gloriagarcia.com/ca/el-blog/125-les-propietats-de-l-oli-d-oliva-i-de-lextracte-de-fulla-d-olivera> [Consulta: 18 jul. 2016]

Andres S. y Andrea M. (2013). Las redes sociales y su influencia en el comercio electrónico. Slideshare <http://es.slideshare.net/dannavila/las-redes-sociales-y-su-influencia-en-elcomercio-electronico-16224900> [Consulta: 22 ago. 2016]

Artesa Centenaria. Artesa centenaria [en línia]: Com fer sabó artesanal a casa <http://artesacentenaria.es/ca/els-sabons-de-l-artesa/123-superior-cat/117-tutorial-elaboraciosabons-artesanals> [Consulta: 18 jul. 2016]

Biotrendis Beauty. bioBeauty [en línia]: Aceite de <http://beauty.biotrendies.com/aceites-esenciales/romero> [Consulta: 18 jul. 2016]

romero

Biotrendis Beauty. bioBeauty [en línia]: Aceites naturales con <http://beauty.biotrendies.com/componentes/canfeno> [Consulta: 18 jul. 2016]

canfeno

Blogger. Como se hace [blog]: Jabón natural de romero y salvia [2016] <http://comosehace22.blogspot.com.es/2016/01/jabon-natural-de-romero-y-salvia.html> [Consulta: 10 ago. 2016]

Blogger. Dulce y salado [blog]: Jabón de caléndula [2009] jabones.blogspot.com.es/2009/05/jabon-de-calendula_4313.html?m=1> 2016]

Blogger. Dulce y salado [blog]: Jabón de salvia (paso a paso) [2009] <http://dulceysaladojabones.blogspot.com.es/2009/05/jabon-de-salvia-paso-paso.html?m=1> [Consulta: 9 ago. 2016]

<http://dulceysalado[Consulta: 9 ago.

114


Botanical-Online SL. Botanical-online [en línia]: Propiedades medicinales de la salvia <http://www.botanical-online.com/medicinalssalviaofficinalis.htm> [Consulta: 18 jul. 2016]

Botanical-Online SL. Botanical-online [en línia]: Propiedades del romero <http://www.botanicalonline.com/romero.html> [Consulta: 18 jul. 2016]

Blogger. Caléndula jabones y más [blog]: Aceite de coco. Propiedades y usos en jabones y cosmética <http://calendula-jabones-y-mas.blogspot.com.es/2011/03/aceite-de-coco.html> [Consulta: 19 jul. 2016]

Blogger. Cosmética natural y casera [blog]: Aceite esencial de naranja <http://cosmeticanaturalycasera.blogspot.com.es/2011/10/aceite-esencial-de-naranja.html> [Consulta: 18 jul. 2016]

Blogger. El taller de la caléndula [blog]: Oleato de lavanda [2012] <http://tallerdecalendula.blogspot.com.es/2012/11/oleato-de-lavanda.html?m=1> [Consulta: 10 ago. 2016]

Blogger. Mes que sabons [blog]: Siempreviva…de Andorra <http://jabonescaserosmontseyanna.blogspot.com.es/2014/09/siemprevivadeandorra.html?m=1> [Consulta: 18 jul. 2016]

Blogger. Jabones Solea [blog]: Mi Oleato de ROMERO (Rosmarinus Officinalis L.) <http://jabonesolea.blogspot.com.es/2011/01/mi-oleato-de-romero-rosmarinus.html?m=1> [Consulta: 10 ago. 2016]

Blogger. Jabones Solea [blog]: Oleatos (II): de Helicriso, de Sálvia y de Árnica <http://jabonesolea.blogspot.com.es/2011/02/oleatos-ii-de-helicriso-de-salvia-y-de.html?m=1> [Consulta: 18 jul. 2016]

Blogger. Jaboning te enseña [blog]: Oleatos o macerados: la base ideal para el jabón natural y para cocinar! [2011]

<http://jaboning.blogspot.com.es/2011/09/oleatos-o-macerados-la-base-ideal-para.html?m=1> [Consulta: 10 ago. 2016]

Blogger.

Jabones

y

más

[blog]:

Como

hacer

oleatos

y

[2014]

macerados

<http://jabonesymas.blogspot.com.es/2012/11/como-hacer-oleatos-omacerados.html?m=1> [Consulta: 18 jul. 2016] 

Casabayo, Olga. En buenas manos [en línia]: Ventajas de la cosmética natural <http://www.enbuenasmanos.com/ventajas-de-la-cosmetica-natural> [Consulta: 22 ago. 2016]

Ceballos, Virginia (2016). Trucosnaturales [en línea] Como se hace una maceración en aceite vegetal <https://www.trucosnaturales.com/como-se-hace-una-maceracion-casera-en-aceitevegetal/ > [Consulta: 12 jul. 2016]

Citrusricus. Citrusricus.com [blog]: Jabón de naranja <http://www.citrusricus.com/blog/jabon-de-naranja/> [Consulta: 18 jul. 2016]

[2015]

Citrusricus. Citrusricus.com [blog]: Oleato de naranja <http://www.citrusricus.com/blog/oleato-de-naranja/> [Consulta: 18 jul. 2016]

[2015]

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya [en línia]: Línies directrius de bones practiques de producción dels productes cosmétics

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establi ments/]_farmaceutiques/productes_cosmetics/documents/arxius/bppc08.pdf [Consulta: 22 ago. 2016] 115


Grupo Econoticias SL. Ecoticias [en línia]: 10 marcas de cosmética española certificadas [2015] <http://www.ecoticias.com/belleza-cosmetica/108778/marcas-cosmetica-espanolacertificadas> [Consulta: 13 jul. 2016]

Laboratorios Bilper Group. Don Aire [en línia]: Lavanda. Beneficios y propiedades cosméticas <http://www.aromasdonaire.com/es/reglas-buen-olor/consejos/lavanda-beneficios-ypropiedades-cosmeticas> [Consulta: 18 jul. 2016]

Laboratorios Bilper Group. Don Aire [en línia]: Romero: Beneficios y propiedades cosméticas <http://www.aromasdonaire.com/es/reglas-buen-olor/consejos/romero-beneficios-ypropiedades-cosmeticas> [Consulta: 18 jul. 2016]

ECOagricultor. ECOagricultor [en línia]: Las propiedades terapéuticas del aceite esencial de naranja y cómo hacerlo en casa <http://www.ecoagricultor.com/las-propiedades-terapeuticasdel-aceite-esencial-de-naranja-y-como-hacerlo-en-casa/> [Consulta: 12 jul. 2016]

ECOagricultor.ECOagricultor [en línea]: Cómo hacer aceite de caléndula [2013] <http://www.ecoagricultor.com/como-hacer-aceite-de-calendula/ > [Consulta: 12 jul. 2016]

EcoInventos. EcoInventos [en línia]: Propiedades, beneficios y usos del aceite de coco <http://ecoinventos.com/propiedades-beneficios-aceite-de-coco/> [Consulta: 16 jul. 2016]

Esencia de olivo: Cultura del Aceite de Oliva virgen extra. Esencia de olivo [en línia]: Comética con aceite de oliva <http://www.esenciadeolivo.es/cultura-del-olivo/productos/cosmetica-conaceite-de-oliva/> [Consulta: 11 jul. 2016]

Nuñez, Jesús Alberto. Farmaconsejos [blog]: Sinonimias <http://www.farmaconsejos.com/plantas-medicinales/perpetua/> [Consulta: 18 jul. 2016]

Floracatalana. Floracatalana.net [en línia]: Helichrysum stoechas (L.) Moench <http://www.floracatalana.net/helichrysum-stoechas-l-moench> [Consulta: 17 jul. 2016]

García, Montse (2010). Marketing y comunicación sector perfumería y cosmética [blog]: Criterios de certificación de la cosmética natural <https://marketingcosmeticaperfumeria.wordpress.com/2010/08/10/criterios-de-certificacionde-cosmetica-natural/> [Consulta: 18 jul. 2016]

Globulinas de Colores. Globulinas de Colores [blog]: Las beneficiosas propiedades de la arcilla verde [2013] <http://globulinasdecolores.blogspot.com.es/2013/01/propiedades-arcillaverde.html> [Consulta: 22 ago. 2016]

Gómez Flores, Gladis (2010). Gladis Gomez Flores [blog]: Aromaterapia: aceite esencial de Salvia, el aceite de las mujeres <http://gladysgomezflores.blogspot.com.es/2010/07/aromaterapia-aceite-esencial-desalvia.html?m=1> [Consulta: 10 ago. 2016]

Gran Velada SC. Hacer jabón.es [en línia]: Jabón de castilla: Conoce cómo hacerlo y todos sus beneficios <http://www.hacerjabon.es/jabon-de-castilla> [Consulta: 23 jul. 2016]

Gran Velada SL. Gran Velada [blog]: Aceite de romero: propiedades y usos <http://www.granvelada.com/blog/aceite-de-romero-propiedades-y-usos/> [consulta: 12 jul. 2016]

Gran Velada SL. Gran Velada [blog]: Como hacer aceite de lavanda <http://www.granvelada.com/blog/como-hacer-aceite-de-lavanda/> [Consulta: 18 jul. 2016]

Group Ecocert. ECOCERT [en línea]. Certificación < http://www.ecocert.es/es/certificacion> [consulta: 11 ago. 2016]

116


Herboristics. Herboristics [en línia]. Web de comerç online de productes naturals <http://www.herboristics.com/ca/> [Consulta: 19 jul. 2016]

InfomakSpain. Naturalmente mediterraneo [en línia] (Web de comerç online de sabó i cosmética artesanal) <http://naturalmentemediterraneo.com/es/> [Consulta: 13 jul. 2016]

Inkanatura import export SL. Inkanat [en línia]: Aceite de Oliva: información de propiedades, estudios y uso Cosmético <http://www.inkanat.com/es/arti.asp?ref=aceite-de-oliva> [Consulta: 18 jul. 2016]

Inkanatura import export SL. Inkanat [en línea]: Aceites esenciales: Tipos y propiedades <http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=aceites-esenciales> [Consulta: 12 jul. 2016]

Isan, Ana (2014). Ecologismos [en línia]: Ventajas y desventajas de la cosmética natural <http://ecologismos.com/ventajas-y-desventajas-de-la-cosmetica-natural/> [Consulta: 13 jul. 2016]

Jardín de las Hespérides. Jardín de las Hespérides [en línia]: (Romero IV): hidrolato y oleato [2015] <http://www.jardindelashesperides.com/2015/12/14/romero-iv-hidrolato-y-oleato/> [Consulta: 10 ago. 2016]

Jover, Antonia. Antonia Jover Aromaterapia Familiar [en línia]: El hidrolato, ese gran desconocido <https://aromaterapiafamiliar.wordpress.com/2015/01/19/el-hidrolato-ese-

gran-desconocido/> [Consulta: 18 jul. 2016] 

Made in Tribe. Made in Tribe [en línia]: Como leer los ingredientes - Listado INCI [2015] <http://www.madeintribe.com/blog/como-leer-los-ingredientes-listado-inci/> [Consulta: 19 jul. 2016]

Matarrania. Matarrania [en línia]. Web de comerç online de productes cosmetics bio <http://www.matarrania.com/es/productos#inicio_productos> [Consulta: 13 jul. 2016]

Mendulania.

Mendrulania

[en

línia]:

Calculadora

de

saponificación

<http://calc.mendrulandia.es/> [Consulta: 10 ago. 2016] 

Mejor con Salud. Mejor con Salud [en línia]: Conoce los 14 usos medicinales de la arcilla <http://mejorconsalud.com/usos-medicinales-de-la-arcilla/> [Consulta: 22 ago. 2016]

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [en línia]: Cosméticos, productos de higiene y estética y biocidas de uso en higiene personal <http://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/#legislacion> [Consulta: 20 jul. 2016]

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [en línia]: Legislación sobre Productos Cosméticos, Productos de Cuidado Personal y Biocidas AEMPS <https://www.aemps.gob.es/legislacion/espana/cosmeticosHigiene/cosmeticosHigiene.htm> [Consulta: 18 jul. 2016]

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [en línia]: Preguntas y respuestas frecuentes sobre el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos.<https://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/FAQsReglamento-CE-1223-2009.htm> [Consulta: 18 jul. 2016]

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [2000]. Requisitos que tienen que satisfacer los productos cosmeticos para su comercializacion en España <http://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/requisitos_productos_cosmeticos.pdf> [Consulta: 19 jul. 2016] 117


Misremedios. Misremedios [en línia]: Salvia: propiedades <http://misremedios.com/sustancias/salvia/> [Consulta: 18 jul. 2016]

Pérez, Cristian. Naturbelleza [en línia]: Propiedades de la salvia para la piel <http://www.naturbelleza.net/salvia-para-la-piel-beneficios-y-propiedades/> [Consulta: 18 jul. 2016]

Pérez Fonts, Paqui (2013). Contemporáneos [blog]: Cómo el jabón contribuyó a la Revolución Demográfica <http://historiae-contemporanea.blogspot.com.es/2013/10/como-el-jaboncontribuyo-la-revolucion.html> [Consulta: 12 des. 2016]

Proquimac Proquimac PFC, SA. Proquimac [en línia]: Pigmentos inorgánicos cosméticos <http://www.proquimac.com/es/farmacia:CosFoodandPharma/farmacia:pigicolcosmetics:cosm etics> [Consulta: 8 des. 2016]

Qimitube. QuimiTube [en línia]: Producción de jabón casero: reacción de saponificación de grasas <http://www.quimitube.com/produccion-de-jabon-casero-reaccion-de-saponificacion-degrasas> [Consulta: 19 jul. 2016]

Ramírez de la Torre, N. Alambiques.com [en línea]. Historia de la destilación [2016] <http://www.alambiques.com/historia_de_la_destilacion.htm> [Consulta: 11 jul. 2016]

Ramírez de la Torre, N. Alambiques.com [en línea]: Historia del alambique [2016] <http://www.alambiques.com/alambiques.htm> [Consulta: 11 jul. 2016]

Regla, Ignacio, et.al. (2014) [en línia]: La química del jabón y algunas aplicaciones. Revista digital universitaria Vol. 15 Núm.5 <http://www.revista.unam.mx/vol.15/num5/art38/art38.pdf> [Consulta: 9 ago. 2016]

Remedios caseros, remedios naturales y medicina natural. Remedios caseros.net [en línia]: Aceite esencial de naranja: como preparar-lo en casa [2013] <http://www.remedioscaseros.net/aceite-esencial-de-naranja-como-prepararlo-en-casa/> [Consulta: 18 jul. 2016]

Remedios caseros, remedios naturales y medicina natural. Remedios caseros.net [en línia]: Como hacer un oleato: preparación y propiedades benéficas [2014] <http://www.remedioscaseros.net/como-hacer-un-oleato-preparacion-y-propiedadesbeneficas/> [Consulta: 10 ago. 2016]

Pierce, Jannelle (2015). shopify [en línea]: Por qué las redes sociales importan en la estrategia online de tu tienda virtual <https://es.shopify.com/blog/17308720-por-que-las-redes-socialesimportan-en-la-estrategia-online-de-tu-tienda-virtual> [Consulta: 22 ago. 2016]

Soldebre i Secció de Crèdit, S.Coop.C.L. Soldebre [en línia]: Tradicions i altres usos de l’oli d’oliva <http://www.soldebre.es/ca/oli-oliva/tradicions-i-altres-usos-del-oli-oliva> [Consulta: 20

y

beneficios

jul. 2016] 

SOS. SOS Belleza Natural [en línia]: Propiedades cosméticas de la salvia <http://sosbellezanatural.com/n/2608/propiedades-cosmeticas-de-la-salvia.html> [Consulta: 21 jul. 2016]

Tendenzias.Tendenzias.com [en línia]: Propiedades de la caléndula en cosmética <http://tendenzias.com/belleza/las-propiedades-de-la-calendula-en-cosmetica/> [Consulta: 18 jul. 2016]

Cervera, Mónica. unComo [en línia]: Cómo hacer jabón de aceite de <http://belleza.uncomo.com/articulo/como-hacer-jabon-de-aceite-de-oliva-40062.html> [Consulta: 21 jul. 2016]

oliva

118


López, Eva. uncomo.com, [en línea] Cómo hacer aceite de caléndula http://salud.uncomo.com/articulo/como-hacer-aceite-de-calendula-25704.html [consulta: 12 jul. 2016]

López, Eva. unComo [en línia]: Como hacer jabón de <http://belleza.uncomo.com/articulo/como-hacer-jabon-de-calendula-26334.html> 19 jul. 2016]

Vicente, Marta. unComo [en línia]: Como hacer jabón de lavanda casero <http://belleza.uncomo.com/articulo/como-hacer-jabon-de-lavanda-casero-22544.html>

caléndula [Consulta:

[Consulta: 18 jul. 2016] 

Vicente, Marta. unComo [en línia]: Cuáles son las propiedades del aceite esencial de naranja <http://salud.uncomo.com/articulo/cuales-son-las-propiedades-del-aceite-esencial-de-naranja25614.html> [Consulta: 18 jul. 2016]

Verema Interactiva SLU. Verema [en línea]: Como funciona un alambique [2016] <http://www.verema.com/blog/licores-destilados/956683-como-funciona-alambique>. [Consulta: 11 jul. 2016]

VidaNaturalia. VidaNaturalia [en línia]: Arcilla verde: usos de la arcilla verde en la piel <http://www.vidanaturalia.com/arcilla-verde-usos-de-la-arcilla-verde-en-la-piel/> [Consulta: 22 ago. 2016]

VidaNaturalia. Vidanaturalia [en línea]: Aceite Vegetal de Calèndula [2016 <http://www.vidanaturalia.com/aceite-vegetal-de-calendula/#> [consulta: 11 jul. 2016]

VidaNaturalia. VidaNaturalia [en línia]: Qué son los Hidrolatos o Aguas Florales <http://www.vidanaturalia.com/que-son-los-hidrolatos-o-aguas-florales/> [Consulta: 18 jul. 2016]

VidaNaturalia. VidaNaturalia [en línia]: Propiedades y beneficios del aceite esencial de lavanda <http://www.vidanaturalia.com/propiedades-del-aceite-esencial-de-lavanda/> [Consulta: 18 jul. 2016]

Vijo, Anna. Aroma.esencias [en línia]: Caducidad y modo de conservación de los aceites esenciales <http://www.aromaesencias.com/2013/09/caducidad-y-modo-de-conservacion-delos.html?m=1> [Consulta: 18 jul. 2016]

Weblogs SL. Trendencias [en línia]: Los beneficios de la arcilla (I): la arcilla verde [2008] <http://belleza.trendencias.com/consejos-de-belleza/los-beneficios-de-la-arcilla-i-la-arcillaverde> [Consulta: 22 ago. 2016]

Wordpress. Apotecaria Natural Ca la Figa [blog]: Com fer una maceració de plantes medicinals <https://calafiga.wordpress.com/2010/06/01/maceracio-metode-de-preparacio/> [Consulta: 19 jul. 2016]

Wordpress. Cosmética personalizada [en línia]: El tomillo: una planta al servicio de salud, la alimentación y también la belleza <http://www.cosmeticapersonalizada.com/tag/propiedadescosmeticas-del-tomillo/ > [Consulta: 18 jul. 2016]

Wordpress. El aceite de coco [en línia]: Composición y propiedades del aceite de coco <http://www.aceitedecoco.org/composicion-y-propiedades-del-aceite-de-coco/> [Consulta: 18 jul. 2016]

Wordpress. El blog de Dietética Casa Pía [blog]: Los Bioflavonoides: propiedades y acciones antioxidantes [2010] <http://blog.casapia.com/los-bioflavonoides-propiedades-y-accionesantioxidantes/> [Consulta: 2 gen. 2017]

]

119


Wordpress. Veradermis [blog]: Ventajas y beneficios: Cosmética natural <http://veradermis.com/blog/beneficios-cosmetica-natural/> [Consulta: 22 ago. 2016]

[2012]

Wordpress. Veradermis [blog]: Arcilla roja, verde y blanca <http://veradermis.com/blog/arcilla-verde-propiedades/> [Consulta: 8 des. 2016]

[2012]

120


12.ANNEXOS Annex I: Formació

Entrevista a Griselda Martínez de Carícies d’Oli

Taller de destil·lació d’essències i elixirs a Conca

121


Curset: Crea la teva pròpia empresa

Entrevista a Lola Serret de Lídia Natural

Entrevista a Pau Millan i Manoli Galeote de Fotocuadros

Annex II: Estudi fotogràfic

122


Per a realitzar les fotos dels productes, creem un petit estudi fotogràfic, utilitzant els següents materials: una cartolina blanca DINA3, tres fulls de paper vegetal, una caixa de cartró, cola de barra, tisores, cinta mètrica, cinta adhesiva i cúter. El procediment d’elaboració d’aquest és el següent: -

Primer s’obre la caixa i es retallen els laterals i la part superior.

-

Després es cobreixen aquestes cares amb paper vegetal, amb l’ajuda de pegament o cinta adhesiva.

-

Finalment s’introdueix la cartolina i es subjecta amb un clip.

-

Amb l’ajuda de dos flexos que situem als laterals, ja tenim l’estudi fotogràfic.

123


Annex III: Nomenclatura INCI Per tal de protegir als consumidors, la legislació europea obliga a declarar en l’embalatge els ingredients d’un producte cosmètic amb la nomenclatura INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient). Aquesta és la forma acceptada amb la que s’anomenen els ingredients per tal de no haver errors i que es puguin reconèixer tots els noms independentment al país d’elaboració del cosmètic. Comprovant el llistat d’ingredients o INCI, podem comprovar si l’origen del producte és natural i verificar que no es tracta d’un engany, ja que és molt fàcil confondre’s entre la cosmètica ecològica i la convencional. Algunes de les regles bàsiques són: -

El fabricant està obligat a incloure en la llista tots els ingredients, encara que no té perquè especificar els percentatges d’aquests.

-

En el llistat d’ingredients d’un cosmètic, aquests s’han d’ordenar segons la importància en la seva fórmula, és a dir, en primer lloc apareixen aquells que es troben en major quantitat al producte i finalment aquells que es troben en quantitats més petites.

-

La nomenclatura comú dels ingredients es troba en anglès o llatí.

-

Les substàncies extretes directament de la planta, sense alteracions químiques, han de nombrar-se segons la nomenclatura botànica: gènere y espècie.

-

Per als colorants cosmètics, ha d’utilitzar-se el número CI (Colour Index), seguit de la denominació INCI dels ingredients.

124


Annex IV: Principis fonamentals de l’estàndard Ecocert.

Imatge extreta de la pàgina oficial d’Ecocert. (http://www.ecocert.com/es/cosmeticos-naturales-y-ecologicos)

125


Annex V: Enquesta del logotip de l’empresa

Annex VI: Enquesta 126


de cosmètica

127


128


Annex VII: Fitxes tècniques dels sabons

A flor de pell Laia Fibla Bosch Maria Fibla Juan Alcanar, 43530 (Tarragona) Carretera Sòl de Riu km1059 PRODUCTE:

Sabó

Quantitat (gr)

985

NOM:

Sabó de castella

Data inici: 01/06/2016

Data final: 11/07/2016

Hora inici:10:00

Hora final:10:00

Ingredients:

Quantitats :

Oli d’oliva verge

- 682 g

Sosa càustica

- 85 g

Aigua destil·lada

- 213 g

Oli essencial de

- 10 g

PES PER PASTILLA (gr):

120

PASTILLES

8

N. LOT:16060101001

taronja Característiques del sabó: Duresa: 46

Bombolles: 44

Persistència: 42

Neteja: 45

Condicionat: 49

Altres aspectes: 

Color groc molt clar

Embalatge:  

Caixa de cartró Film transparent

Incidències: 

Cap incidència

129


A flor de pell Laia Fibla Bosch Maria Fibla Juan Alcanar, 43530 (Tarragona) Carretera Sòl de Riu km1059

PRODUCTE:

Sabó

Quantitat (gr)

787

NOM:

Sabó d’espígol, romer i farigola

Data inici: 06/07/2016

Data final: 16/08/2016

Hora inici: 10:00

Hora final: 10:00

Ingredients:

PES PER PASTILLA (gr):

75

PASTILLES

10

N. LOT: 16070601005

Quantitats : -

Oleat d’espígol, romer i farigola

Oli de coco

Sosa càustica

-

69 g

Aigua destil·lada

-

178 g

Argila verda

-

10 g

-

462 g 68 g

Característiques del sabó: Duresa: 47

Bombolles: 49

Persistència: 43

Neteja: 51

Condicionat: 48

Altres aspectes:  

Infusió d’espígol Color verd

Embalatge:  

Caixa de cartró Film transparent

Incidències: 

La traça s’ha fet a l’instant.

130


A flor de pell Laia Fibla Bosch Maria Fibla Juan Alcanar, 43530 (Tarragona) Carretera Sòl de Riu km1059 PRODUCTE:

Sabó

Quantitat (gr)

570

NOM:

Sabó de taronja

Data inici: 07/07/2016

Data final: 17/08/2016

Hora inici:10:00

Hora final:10:00

Ingredients:

Quantitats :

Oleat de taronja

-

308 g

Sosa càustica

-

50 g

Aigua destil·lada

-

129 g

Oli de coco

-

68 g

Oli essencial de

85

PASTILLES

5

N. LOT: 16070701006

10 g

taronja 

PES PER PASTILLA (gr):

- 5g

Curri

Característiques del sabó: Duresa: 47

Bombolles: 51

Persistència: 43

Neteja: 53

Condicionat: 47

Altres aspectes:  

Color ataronjat. Porta flors de calèndula al seu interior.

Embalatge:  

Caixa de cartró Film transparent

Incidències: 

La traça es va fer correctament, però degut a la posició del motlle se’ns va tallar. Tot i això, hem pogut aprofitar una porció del sabó.

131


A flor de pell Laia Fibla Bosch Maria Fibla Juan Alcanar, 43530 (Tarragona) Carretera Sòl de Riu km1059 PRODUCTE:

Sabó

Quantitat (gr)

826

NOM:

Sabó de oli essencial de taronja i oli de coco

Data inici: 07/07/2016

Data final: 17/08/2016

Hora inici:10:00

Hora final:10:00

Ingredients:

Quantitats :

Oli d’oliva verge

Oli de coco

Sosa càustica

Aigua destil·lada

Oli essencial de taronja

Pebre roig

PES PER PASTILLA (gr):

70

PASTILLES

10

N. LOT: 16070701007

- 450 g - 100 g 73 g - 188 g - 10 g 5g

Característiques del sabó: Duresa: 47

Bombolles: 51

Persistència: 43

Neteja: 53

Condicionat: 47

Altres aspectes: 

Color ataronjat

Embalatge:  

Caixa de cartró Film transparent

Incidències: 

Cap incidència

132


A flor de pell Laia Fibla Bosch Maria Fibla Juan Alcanar, 43530 (Tarragona) Carretera Sòl de Riu km1059 PRODUCTE:

Sabó

Quantitat (gr)

NOM: Sabó de romer

994

Data inici: 05/07/2016

Data final: 15/08/2016

Hora inici: 10:00

Hora final:10:00

PES PER PASTILLA (gr):

65

PASTILLES

10

N. LOT: 16070501003

Quantitats :

Ingredients: -

Oleat de romer

Oli essencial de romer

Aigua destil·lada

-

213 g

Sosa càustica

-

85 g

Argila verda

-

10 g

-

682 g 4g

Característiques del sabó: Duresa: 46

Bombolles: 44

Persistència: 42

Neteja: 45

Condicionat: 49

Altres aspectes:  

Color verd Romaní sec per sobre

Embalatge:  

Caixa de cartró Film transparent

Incidències: 

La traça s’ha fet molt ràpid.

133


A flor de pell Laia Fibla Bosch Maria Fibla Juan Alcanar, 43530 (Tarragona) Carretera Sòl de Riu km1059 PRODUCTE:

Sabó

Quantitat (gr)

565

NOM: Sabó de sàlvia

Data inici: 11/07/2016

Data final: 21/08/2016

Hora inici: 10:00

Hora final:10:00

PES PER PASTILLA (gr):

45

PASTILLES

10

N. LOT: 16071101008

Quantitats :

Ingredients: -

Oleat de sàlvia

Sosa càustica

Aigua destil·lada

-

124 g

Argila verda

-

10 g

-

383 g 48 g

Característiques del sabó: Duresa: 46

Bombolles: 44

Persistència: 42

Neteja: 45

Condicionat: 49

Altres aspectes: 

Color verd clar

Embalatge:  

Caixa de cartró Film transparent

Incidències: 

La traça s’ha fet a l’instant.

134


A flor de pell Laia Fibla Bosch Maria Fibla Juan Alcanar, 43530 (Tarragona) Carretera Sòl de Riu km1059 PRODUCTE:

Sabó

Quantitat (gr)

NOM:

Sabó de calèndula

PES PER PASTILLA (gr):

PASTILLES

980

Data inici: 05/07/2016

Data final: 15/08/2016

Hora inici: 10:00

Hora final: 10:00

Ingredients:

65 8

N. LOT: 16070501002

Quantitats :

Oleat de calèndula

-

682 g

Hidrolat de mançanilla borda

-

213 g

Sosa càustica

-

85 g

Característiques del sabó: Duresa: 46

Bombolles: 44

Persistència: 42

Neteja: 45

Condicionat: 49

Altres aspectes:  

Color clar Conté flors de calèndula.

Embalatge:  

Caixa de cartró Film transparent

Incidències: 

La traça s’ha fet sòlida a l’instant.

135


A flor de pell Laia Fibla Bosch Maria Fibla Juan Alcanar, 43530 (Tarragona) Carretera Sòl de Riu km1059

PRODUCTE:

Sabó

Quantitat (gr)

984

NOM:

Sabó de farigola (oli essencial)

Data inici: 11/07/2016

Data final: 21/08/2016

Hora inici: 10:00

Hora final: 10:00

Ingredients:

PES PER PASTILLA (gr):

85

PASTILLES

10

N. LOT: 16071101009

Quantitats :

Oli d’oliva verge

Oli essencial de farigola

Aigua destil·lada

-

213 g

Sosa càustica

-

85 g

-

682 g 4g

Característiques del sabó: Duresa: 46

Bombolles: 44

Persistència: 42

Neteja: 45

Condicionat: 49

Altres aspectes:  

Color violeta Infusió de farigola

Embalatge:  

Caixa de cartró Film transparent

Incidències: 

La traça s’ha fet a l’instant.

136


A flor de pell Laia Fibla Bosch Maria Fibla Juan Alcanar, 43530 (Tarragona) Carretera Sòl de Riu km1059 PRODUCTE:

Sabó

Quantitat (gr)

990

NOM:

Sabó d’espígol

Data inici: 13/07/2016

Data final: 23/08/2016

Hora inici: 10:00

Hora final: 10:00

Ingredients:

PES PER PASTILLA (gr):

90

PASTILLES

10

N. LOT: 16071301011

Quantitats : -

Oli d’oliva verge

Oli essencial d’espígol

Aigua destil·lada

-

213 g

Sosa càustica

-

85 g

Colorant natural violeta ultramarí

-

10 g

-

682 g 10 g

Característiques del sabó: Duresa: 46

Bombolles: 44

Persistència: 42

Neteja: 45

Condicionat: 49

Altres aspectes:  

Color violeta Espígol per sobre

Embalatge:  

Caixa de cartró Film transparent

Incidències: 

No hi ha hagut cap incidència.

137


A flor de pell Laia Fibla Bosch Maria Fibla Juan Alcanar, 43530 (Tarragona) Carretera Sòl de Riu km1059

PRODUCTE:

Sabó

Quantitat (gr)

980

NOM:

Sabó de farigola (macerat)

Data inici: 13/07/2016

Data final: 23/08/2016

Hora inici: 10:00

Hora final: 10:00

Ingredients:

PES PER PASTILLA (gr):

85

PASTILLES

10

N. LOT: 16071301010

Quantitats :

Oleat de farigola

-

682 g

Aigua destil·lada

-

213 g

Sosa càustica

-

85 g

Característiques del sabó: Duresa: 46

Bombolles: 44

Persistència: 42

Neteja: 45

Condicionat: 49

Altres aspectes:  

Color violeta Infusió de farigola

Embalatge:  

Caixa de cartró Film transparent

Incidències:  

La traça s’ha fet a l’instant. El procés de saponificació no s’ha realitzat correctament.

138


Annex VIII: Etiquetes dels sabons, tònics i bossetes aromàtiques

139


140


141


142


143


144


145


Annex IX: Galeria d’imatges

146


147


148


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.