Remodelació d'un espai urbà d'alcanar

Page 1

D´ALCANAR

ESTER ROVIRA REVERTER Tutora: Pilar Salvador Curs: 2015-2016 18/01/2016

INSTITUT

REMODELACIÓ D´UN ESPAI URBÀ


ÍNDEX DE CONTINGUTS INTRODUCCIÓ ........................................................................................................................................1 1. HISTORIA D'ALCANAR ......................................................................................................................2-3 2. ELECCIÓ DEL CARRER ..........................................................................................................................4 3. ESTAT ACTUAL CARRER BON MATÍ .....................................................................................................5 4. METODOLOGIA ................................................................................................................................6-7 b. QUÈ ES FA AMB LES CASES, BARRIS, CARRERS O PLACES VELLES ............................................9-12 b.1 ACTUACIONS DIVERSES JA FETES ............................................................................................9 b.1.1 La remodelació del carrer de ca l’alegre de Dalt a Gràcia (18/01/2015) ........................9 b.1.2 Urbanització de l’espai urbà situat a la cruïlla de l’avinguda del marquès de sant mori amb el carrer de Juan Valera, el barri de Llefià (05/11/2014) ...............................10 b.1.3 L’entorn del Mercat del Born es renova (20/01/2013) .................................................11 b.2 RECERCA I INVESTIGACIÓ .....................................................................................................12 b.2.1 QUÈ PODEN APORTAR ELS CARRERS RENOVATS ) ........................................................12 e. ÀNALISI DE LES FOTOGRAFIES ...........................................................................................28 f. DADES, CÀLCULS I PROCEDIMENT..................................................................................29-35 f.1 MAPA NUCLI D’ALCANAR ..............................................................................................30 f.2 MAPA DEL CARRER BON MATÍ ......................................................................................31 f.3 CÀLCULS I PROCEDIMENT.........................................................................................31-35 f.3.2 ALÇADA DEL CARRER ......................................................................................................31 f.3.2 LLARGADA DEL CARRER ............................................................................................31-32 f.3.3 PENDENT DEL CARRER ..............................................................................................32-33 f.3.4 CASES DEL CARRER ...................................................................................................33-35 g. APLICACIÓ A L’AUTOCAD ......................................................................................................36-38 g.1 RESPRESENTACIÓ DE LES CASES AMB AUTOCAD ..........................................................36-38 h. ESTUDI DE LES FAÇANES ........................................................................................................39-41 h.1 LA PINTURA MÉS ADIENT ......................................................................................................39 h.2 QUÈ TENIR EN COMPTE ABANS D’ELEGIR .............................................................................39 h.3 CALCULAR LA QUANTIAT DE PINTURA NECESSÀRIA .............................................................40 h.5 TIPUS DE PINTURES ...............................................................................................................41


i. PROVES DE COLORS ................................................................................................................42-49 i.1 ELECCIÓ FINAL DE LA GAMMA DE COLORS .......................................................................43-49 j. REMODELACIÓ DE LA PLACETA ...............................................................................................50-53 j.1 CONSTRUCCIÓ ........................................................................................................................50 j.1.2 CÀLCULS .........................................................................................................................51 j.2 REPRESENTACIÓ DE LA PLAÇA EN AUTOCAD.....................................................................51-52 j.2 DISSENY...................................................................................................................................52 j.2.1 PROCÈS DEL DISSENY DE LA GLORIETA ..........................................................................53 5. CURIOSITATS .....................................................................................................................................54 6. VOCABULARI .....................................................................................................................................55 7. PLÀNOLS.............................................................................................................................................56 8. CONCLUSIONS ..............................................................................................................................57-58 9. ANNEXOS .....................................................................................................................................59-64 10. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA............................................................................................................65 AGRAIMENTS ........................................................................................................................................66


INTRODUCCIÓ L’Inici del meu treball de recerca ha estat complicat perquè la meva idea de modificar un petit espai urbà i donar-li una nova utilitat no es va poder realitzar específicament a causa de la absència a Alcanar, per treballar amb mes o menys facilitat. Tots els espais abandonats o descampat que he trobat eren parcel·les amb moltes hectàrees i amb una finalitat establerta. Després d’aquest petit obstacle vaig decidir modificar un carrer habitat , però descuidat i del qual es podés millorar el seu aspecte exterior i la seva funcionalitat. Aquest espai urbà està situat dintre de la província de Tarragona, més concretament, a la meva població; Alcanar, és un petit poble envoltat del mar Mediterrani i les muntanyes del Montsià, motius pels qual fa que tingui un marcat caràcter, particular. En aquest poblet podem trobar-hi carrers i places que actualment estan descuidats i fins i tot algunes cases abandonades. Amb aquest treball el què pretenc és millorar l’estètica i la mobilitat d’un d’aquests carrers per tal d’aportar una imatge òptima a la localitat i millorar el trànsit, basant-me en l’aspecte antic del carrer i la seva idiosincràsia, però alhora aportant un toc de modernitat. Per realitzar aquest projecte he escollit el Carrer Bon Matí. Aquest carrer es troba situat al centre del poble, en el seu inici trobem una petita placeta. La seva imatge no és la més òptima per tal de ser visitada o gaudir de les vistes que ens ofereix. A partir d’aquest carrer la meva intenció és modificar i/o conservar allò que es pugui i que ens servirà per no perdre l’essència. La meva actuació no només es farà a les façanes de les cases sinó que també es veurà afectat tot allò que ho requereixi (la seva vorera, enllumenat, la plaça del mateix carrer etc). Tot això amb la intenció de convertir aquest carrer en un lloc d’interès i d’exemple per a d’altres actuacions, en aquesta que és la meva població. Tot i que la finalitat d’aquest projecte està centrada en tan sols un carrer , la idea no només es aplicable en aquest, sinó en tots aquells que faci falta; incloses places o altres espais urbans.

1


1. HISTORIA D’ALCANAR La història d’Alcanar com a municipi o població autònoma és relativament moderna, però l’origen del seu poblat és antic i l’origen d’Alcanar el podem situar a l’època Iber, gràcies a les restes arqueològiques trobades dintre de la població ibèrica de la Moleta del Remei. Aquest poblat rep el seu nom de la forma característica de l’elevació(mola) on es troba, i per la seva proximitat a l’ermita de la Verge del Remei. El nom d’Alcanar apareix sempre en els documents antics amb la forma Canar o Cannar, que fa pensar més en un “canyar” o “lloc de canyes”, que no pas en un topònim àrab, com sembla pressuposar la forma moderna d’Alcanar. En les èpoques inicials de la història medieval, començada amb la conquesta cristiana, el 1148, el terme d’Alcanar formava la franja costanera del terme d’Ulldecona, ben estructurat en l’època musulmana i recuperat, juntament amb la ciutat de Tortosa, de la qual depenia inicialment. Les dificultats per repoblar aquest terme van ser molt accentuades fins el segle XIII, per la seva proximitat de la mar i la via de penetració costanera. El terme d’Alcanar es va originar dins el gran terme d’Ulldecona a partir del 1238, quan el lloc es va donar per poblar-lo a vint-i-un habitants; nombrats canareus i canareves. Tot i així, no hi ha informació sobre els habitants fins el 1380, quan el terreny tenia 59 focs o famílies. S’ha de tenir en compte, però, que en aquest moment hi patien una crisi econòmica i demogràfica, a causa de la pesta, per aquesta raó hi havia poca població en tot el país. A partir del 1553 la vila tenia 102 famílies, entre les quals 18 cognomenades Sancho, 16 Reverter i 10 Forcadell, totes derivades dels primers pobladors del segle XIII. Els segles XV, XVI i XVII van ser calamitosos per a la nostra població, degut als incessants atacs dels pirates. Va ser aleshores, quan es va decidir construir el recinte emmurallat amb torres defensives ( Torre del Carrer Nou). Durant el segle XVIII, Alcanar va patir les conseqüències de la Guerra de Successió. Posteriorment, en el segle XIX, el municipi va participar activament en la Guerra de la Independència o també anomenada la Guerra del Francès. Després, la població canareva es va veure afectada per la Guerra dels Set Anys, com a conseqüència que els va deixar el vandalisme.

2


La vida de les Cases sempre va ser molt pèssima i la seva importància es reduïa a la que donava l’element militar. Abans de la Guerra de la independència, hi havia una torre de construcció sòlida, situada al centre del poble, amb tres canons per defensar la costa. Els anglesos la van destruir quan es van enfrontar durant la guerra contra Napoleó. En la segona meitat del segle XIX, es va iniciar una etapa de progrés a Les Cases. Va ser aleshores, quan es va construir la església actual(1862). Arribat el segle XX, la Guerra Civil i els anys de postguerra van marcar-la de nou. Avui en dia, les Cases d’Alcanar; el qual és una part de tot el territori d’Alcanar, és un focus d’atenció turística molt valorada, la qual posseeix el Diploma de Qualitat de les seves aigües de bany pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat. A més a més, des de 1994 es atorgada la Bandera Blava d’Europa, com a platja model des del punt de vista sanitari, mediambiental i de serveis.

3


2. ELECCIÓ DEL CARRER L’elecció del carrer va ser una de les decisions més difícils perquè en depèn bàsicament la idea d'aquest treball. En el meu començament no tenia gens clar quin podria ser el carrer més apropiat per tal de demostrar quin és el meu propòsit en aquest treball. Tot i així, tenia clar que el carrer a escollir havia de ser antic, el qual no es trobés en un estat òptim per tal de fer una reforma notable i que, a més tingués alguna mena de significat per a la població d’Alcanar. A partir d’aquests requisits, vaig descartar la major part dels carrers de la part sud d’Acanar; ja que són els més moderns i es troben les instal·lacions més innovadores i reformades, com per exemple l’escola Joan Baptista Serra i l’institut Sòl-de-Riu. A més a més també hi trobem un centre destinat a persones majors, inaugurat l’any passat per a les festes de maig, un poliesportiu reformat dos cops, i un centre cívic. Després també vaig optar per evitar alguns carrers dels centres, com per exemple la Ronda del Remei i el carrer on podem trobar el Dispensari mèdic i la residència per a persones grans "L'Onada". Després d’estar més d’una setmana visitant els carrers d’Alcanar, vaig decidir centrar-me amb els que constitueixen la part central i em va cridar l’atenció el carrer Sant Miquel; on per a quinquennals construeixen un dels altars per a la mare de Déu. Aquest carrer posseeix una inclinació dissimulada i ben estructurada gràcies a les escales que el formen i també té una petita plaça amb dos bancs una mica danyats. Després d’investigar durant una estona, vaig arribar a la conclusió que era un carrer on moltes cases havien estat reformades, pintades i inclús la vorera amb les escales havia estat redissenyada. Per tant, havia de seguir amb la meva cerca d’un carrer on es podessin fer canvis importants en la seva estètica. Va ser aleshores quan em vaig adonar que un dels carrers paral·lels al Carrer Sant Miquel complia tots els meus desitjos per a aquest projecte, aquest carrer s’anomena Carrer Bon Matí. Al començament d’aquest carrer trobem una placeta a mà dreta, podem observar que les cases que formen el carrer tenen una gran inclinació i la vorera no està en bones condicions per a persones grans o amb algun tipus de discapacitat física. A més, la major part de les cases necessiten una actuació en la façana.

4


3. ESTAT ACTUAL DEL CARRER BON MATÍ El dia 28 de Febrer de 2015 va ser inagurada la plaça del carrer Bon Matí, tot i així, sis mesos després presenta algunes mancances en la seva estètica. La plaça es troba distribuida en tres nivells diferents d’altura a mesura que augmenta la inclinació del carrer. Tots ells estan units a través d’unes petites escales de pedra amb aproximadament el mateix nombre d’esglaons i amb la mateixa inclinació.

Plaça Carrer Bon Matí

La part de sota està disposada de manera que queda un espai buit al centre de la plaça i en el seu entorn podem trobar unes escales al lateral esquerre; les quals s’haurien de modificar a causa del desgast que s’ha ocasionat a la pedra. Hi trobem una petita font situada al fons de la plaça la qual està amb desús. També podem observar que hi ha uns arbustos a la part frontal sobre els quals també s’haurà d’actuar ja que han estat descuidats durant aquests últims sis mesos. El segon nivell de la glorieta, ens ofereix una gran palmera al centre; la qual s’hauria de canviar perquè ja no li queda cap fulla a causa d'alguna malaltia que posseeix i no aporta una bona estètica a la plaça. Al fons hi trobem un banc amb forma d'ela i construït amb pedra; per fer-lo més modern i còmode s’hauria de substituir per un altre que disposi d’un recolzament i fos d’un altre material. El tercer nivell té forma de triangle arrodonit, el qual envaeix part del segon nivell. Aquest està format per arbustos que estan descuidats i se n'haurien de plantar de nous o trasplantar-ne uns

5


altres que ofereixin una millor estètica. Aquest últim nivell també ens ofereix una placa indicant el nom del carrer on està situada. Les cases estan construïdes una al costat de l’altra sense cap separació entre elles, com si fossin cases unifamiliars, sense ser-ho. Totes elles posseeixen algun deteriorament, com per exemple, en el cas de la pintura, ja que es un factor que empitjora amb facilitat a causa del sol, la pluja o el vent...A més d’això, hi ha cases que necessiten una neteja profunda de cara perquè estan deshabitades i descuidades, algunes tenen els vidres trencats o les portes de fusta fetes malbé. També n’hi ha d’altres que tenen les façanes molt estropellades, rovellades i antigues que s’haurien de canviar, dissenyar-ne de noves o modificar-les per aconseguir una bona imatge. Algunes d'elles presenten l'estètica antiga i materials,

en

canvi,

d'altres

són

de

nova

construcció. En aquestes últimes, la construcció no ha respectat l'estètica antiga del carrer. És per totes aquestes raons que a partir d'aquesta

Carrer Bon Matí

observació iniciaré la meva actuació. Aquesta intervenció tan sols es farà a la part esquerra del carrer, la qual té una continuació amb la placeta. També es farà sobre la vorera actual, perquè presenta desnivells molt desiguals i difícil accés.

6


4. METODOLOGIA a.- Informar a l’ajuntament de la meva elecció per tal que em puguin proporcionar informació de les estructures de les cases, del carrer, de la població, així com de normatives. b.- Recerca d'informació d'altres actuacions ja realitzades a diverses poblacions. Respostes a les preguntes següents: Quines funcions poden aportar les cases renovades? i Què es fa actualment amb les cases velles per tal de millorar el seu aspecte exterior? c.- Recollida de les fotos del carrer, tant velles com actuals i ordenar-les cronològicament per formar un Àlbum fotogràfic i veure l’evolució o decadència. Per tal de realitzar l’estudi de les façanes, vaig haver d’anar diversos cops al carrer Bon Matí per tal d'observar amb l’estat actual en el qual es troba i treure conclusions sobre: l’altura aproximada de les cases, l’estil més adient per a les façanes, l'alçada de cada una de les plantes de la placeta, els escalons que aquesta té, etc. e.- Anàlisi i conclusions de les imatges fotogràfiques. El meu objectiu principal és la renovació de les cases sense perdre l’essència del carrer. f.- Càlculs: he esbrinat la llargada del carrer, l’amplada d’aquest, l’amplada aproximada de les cases i amb totes aquestes dades he calcular el pendent que posseeix, aquest és la singularitat notable del carrer. g.- Dibuix de l’alçat de les façanes i de la vorera del carrer a escala. h.- Consideracions que s’han de tenir abans de pintar una façana. Què s’ha de tenir en compte abans d’elegir la pintura més adient?, com calcular la quantitat de pintura necessària? i els tipus de pintures que existeixen. i.- Proves de colors és un altre punt, el qual s’ha de tenir molt en compte, ja que cada un d’aquests colors ens aporta diferents sensacions i l’elecció d’un d’aquests pot repercutir en la nostra vida diària i, evidentment, amb l’aspecte del carrer. Elecció final d'una de les proves executades.

7


j.-Remodelació de la glorieta, explicació del procés de la seva construcció i del seu disseny; de manera que sigui més visual i més realista. k.- Conclusions extretes a patir de la recerca i investigació, ja sigui d'Internet o pròpia i de tot el contingut escrit i visual realitzat al llarg del treball.

8


b. QUÈ ES FA AMB LES CASES, BARRIS, CARRERS O PLACES VELLES. Avui en dia renovar les cases velles o tirar-les i tornar-les a construir de nou pot ser una feina pesada, dura i que a més comporti una despesa relativament alta per a dur-se a terme. Tot i així, hi ha d’altres alternatives que poden millorar igualment l’estètica sense haver de modificar-les de dalt a baix, simplement amb algunes actuacions simples es pot aconseguir una imatge digna i amb un encant únic; del qual poder gaudir tant residents com visitants.

b.1 ACTUACIONS DIVERSES JA FETES b.1.1 La remodelació del carrer de ca l’alegre de Dalt a Gràcia (18/01/2015). La intervenció cobrirà un total de 6.800 metres quadrats de superfície. Amb un pressupost de més de 1,32 milions d’euros, el que es van marcar com a objectiu principal amb aquesta obra era la millora d’ aquest carrer com a espai urbà i fer-lo més confortable per als vianants, mantenint-hi la circulació viària i l’aparcament actuals. Per iniciar les reformes es va fer un moviment de terres per a conformar la rasant del carrer. També es va aprofitar per renovar ferms i paviments, instal·lacions de xarxes d’enllumenat i reg. A la vegada, es va adaptar la senyalització i els semàfors. L’arbrat nou és del tipus Pyrus callaria chanticleer (Paperera de Callery). Aquesta plantació de nou arbrat en alineació ha suposat l’ampliació de la vorera actual del costat Besòs. La vorera del costat Llobregat s’ha mantingut a 1’75m i la vorera del Besòs s’ha ampliat de fins aproximadament 2,50 m. L’amplada restat, de 5 metres, està disponible per a una vida de circulació i una línia d’aparcament. En el tram entre el carrer de la Legalitat i el passeig del Pi i Maragall es va dissenyar una nova secció per tal de reduir l’amplitud de la via de circulació, però mantenint als seus dos costats les línies d’aparcament. D’aquesta manera, conservant l’ús viari del carrer, s’ha aconseguit una ampliació de la vorera del costat Besòs, que ha passat de 3 a 4,5 metres i ha permès crear espais per estar a la vorera, incorporant de nou mobiliari.

9


b.1.2 Urbanització de l’espai urbà situat a la cruïlla de l’avinguda del marquès de sant mori amb el carrer de Juan Valera, el barri de Llefià (05/11/2014) Aquestes obres van tenir com a objectiu millorar l’estat de la placeta, ubicada a la vorera del cantó Mar, així com facilitar-ne l’accessibilitat i renovar els elements que la configuren. Per aconseguir que disminuís lleugerament el pendent de l’espai i fer-lo més accessible, el projecte va incorporar la part inferior d’aquest espai un nou talús enjardinat que ha solucionat aquest problema. Els treballs han renovat els diversos paviments de la placeta i els embornals per a la recollida d’aigües. D’aquesta manera s’ha millorat la jardineria i la xarxa de reg, s’ha substituït el mobiliari urbà, com els bancs, papereres i la font pública ja existent, i s’ha canviat l’enllumenat públic. A més d’haver mantingut l’arbrat actual, la reforma ha inclòs la creació de dos espais de descans amb dues zones de jocs infantils amb paviment de seguretat de cautxú. La zona de jocs infantils circular disposa d’un joc singular anomenat “malla piramidal”, per a nens més grans. A la zona triangular s’ha reparat els jocs infantils dels quals es disposava, a més d’introduir-ne altres de nous per a nens més petits amb un tancament perimetral metàl·lic per a una millor protecció de l’espai. El termini d’execució va ser de 3 mesos.

10


b.1.3 L’entorn del Mercat del Born es renova (20/01/2013) Els carrers del voltant del Mercat del Born han experimentat diversos canvis que modifiquen el paisatge del barri per fer-lo més eficient i estèticament millor. Es tracta de l’espai que es troba entre el carrer del Comerç, el passeig Picasso, el carrer Princesa i l’avinguda Marquès de l’Argentera. El seu objectiu principal va ser adequar aquest espai a les necessitats actuals. Abans d’aquesta reforma la calçada a presentava una superfície irregular, les voreres estaven desgastades pel temps i els punts de llum no s’adaptaven a la unitat de l’espai urbà. Per pavimentar els carrers s’han utilitzat dos tipus de llambordes per diferenciar l’àmbit públic i l’àmbit privat de la ciutat antiga. La major part correspon a l’àmbit privat i s’ha utilitzat llamborda reutilitzada de la mateixa obra. La resta, que correspon a l’àmbit públic, està feta de llamborda nova de granit negre(més fosca). Les obres realitzades i la seva adequació d’aquesta zona han permès potenciar la connectivitat entre el passeig de Born i la Ciutadella. El seu resultat ha estat la creació d’un espai diàfan, a un sol nivell i sense aparcament.

11


b.2 RECERCA I INVESTIGACIÓ b.2.1 QUÈ PODEN APORTAR ELS CARRERS RENOVATS Els carrers renovats poden aportar diverses funcions: 

Una bona estètica al veïnat. Una llar ben dissenyada, amb una bona capa de pintura i apropiada segons el barri i els interessos personals , pot fer que tot el veïnat llueixi millor, especialment si es fa ressò de característiques interessants dels edificis existents.

Augment del valor de la propietat. Aquest fet és bo per als propietaris; els quals tenen la major part del seu capital net invertit en la seva casa més que a qualsevol altre lloc. També es beneficiós per als urbanistes immobiliaris, que tenen més per guanyar en la seva inversió i per a la comunitat, la qual cosa augmenten els seus impostos i poden oferir més i millors serveis.

Utilitzar alguna de les cases abandonades, amb permís del propietari i de l’ajuntament, per a usos comercial i equipaments. Significaria que els habitants utilitzarien el carrer per a benefici o millora de tot el poble. Les activitats que atreuen les persones a fer compres o relacions socials i públiques ajuden a modernitzar i estabilitzar el veïnat. Quan més es reconeguin i més és parlin d’elles, el carrer serà més visitat i agradable per als seus residents i els turistes.

Pot canviar el desig de les persones per viure en aquest carrer. Un edifici interessant o particularment que ofereixi un bon aspecte pot atraure a les persones a viure-hi. Per l’altra part pot fer que altres notin l’ existència i els avantatges del veïnat i aportar nous residents.

Pot canviar el punt de vista dels habitants. El fet d’aportar una bona imatge tingui algun sentit i els residents arriben a pensar que si els colors elegits són els que són i estan distribuïts d’aquella manera pot ser que sigui el més adequat i correcte. El resultat pot ser que la gent s’interessi més pel manteniment dels seus propis edificis i cases, i existeixi la possibilitat d’un augment en el seu valor i orgull de la comunitat.

12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


e. ÀNALISI DE LES FOTOGRAFIES Després d'haver fotografiat el carrer, el següent pas és l'anàlisi de les imatges per tal de treure'n conclusions. A través d'aquestes imatges podem observar que el carrer és antic perquè posseeix certes característiques que li proporcionen un aire als anys 20. Algunes podrien ser els materials de les portes; gairebé totes de fusta. També el fet d'emmarcar les finestres amb pedra, els típics balcons envoltats de barrots; ja siguin prims o més grossos, i fins i tot la forma arquejada que algunes d'aquestes finestres disposen. També podem determinar la seva antiguitat pel desgast de la pintura en la majoria de les façanes, o també pel deteriorament en la construcció d'algunes poques. Un tret molt característic i que accentua l'antiguitat és la seva localització, ja que es troba molt a prop de l'església i per tant al centre de la població, on antigament es van construir els primers domicilis. Una altra peculiaritat és el terra, tot ell constituït per una vorera on es pràcticament impossible circular un automòbil a causa de la seva pendent i els escalons que el constitueixen. També s'ha d'accentuar i donar-li importància al fet que tingui una pròpia placeta amb el seu nom, ja que no és una cosa comú en la resta de carrers. Com a curiositat també hi trobem un petit forat a l'habitatge número 23, el qual podem determinar com un forat per on passaven els gats antigament; la gatera. Aquestes són evidències que em porten a pensar quina seria la millor solució per a millorar l'aspecte exterior i atreure els ciutadans i estrangers, sense que desentoni amb els carrers veïns. GATERA, façana 23

Com a conclusió de tots aquests trets, he fet un recull de dades de les cases amb elements més antics i peculiars de la població, per tal de conservar-les, jugar amb aquests elements i integrar-

28


les al seu disseny. en la remodelació del carrer Bon Matí , mantindré la seva pròpia essència, és a dir, el seu aire antic.

f. DADES, CÀLCULS I PROCEDIMENT f.1 MAPA NUCLI D’ALCANAR

Aquest mapa, tal i com indico en el seu títol, correspon a tot el nucli d’Alcanar. Podem veure numerades totes les cases, solars i construccions que s’han fet a Alcanar fins el 2015, per tant les més recent i totes les que han estat acabes durant el 2015 no les trobem enregistrades. En aquest mapa també podem observar la classificació urbanística del sol segons règim jurídic i sectors de planejament.

29


f.2 MAPA DEL CARRER BON MATÍ

Aquest mapa correspon a un mapa topogràfic que he trobat en l’enllaç següent: http://www.icc.cat/vissir3/ En aquest mapa veiem representat un sector concret, situat al centre del municipi. Evidentment, el carrer remarcat amb un rectangle vermell és el carrer del qual gira entorn tot el meu treball, el Bon Matí. Del plànol que podem observar, he pogut extreure la informació necessària per després aplicar tota aquesta teoria a la pràctica. És a dir, d’aquest he pogut esbrinar la diferencia de cota, l’amplada aproximada de les cases i la longitud total del carrer. A més també he pogut trobar l’amplada i la llargada corresponents de la plaça Bon Matí.

30


f.3 CÀLCULS I PROCEDIMENT f.3.1 ALÇADA DEL CARRER Amb el mapa anterior, he extret dues dades, la diferència de les quals m'ha portat a esbrinar l'alçada d'aquest. Aquestes dues dades les he trobat als dos extrems que el constitueixen, l'inferior i el superior. A l'extrem superior, evidentment, trobem la dada més gran, aquesta és exactament 86.12. A l'extrem inferior, per tant, trobem la dada més petita, aquesta és exactament 70.86. La diferencia d'aquestes dues, 86.12-70.86, és el resultat de 15,26.

f.3.2 LLARGADA DEL CARRER El mapa ens indica una mesura concreta que aquesta fa referència a 10 metres reals.

10 m

Aquesta mesura és exactament 1,7 cm. Per tant cada 1,7 cm seran 10 metres reals. La llargada total del carrer correspon a un total de 11.4019 cm. Tenint en compte totes aquestes dades per saber la mesura real d'aquest, tan sols he aplicat una regla de tres. 1.7 cm

10m

11.3 cm

x m

x= (11.3*10)/1.7 x= 66.28 m

31


Per tant amb aquesta última dada, ja podem construir la base del nostre triangle rectangle.

f.3.3 PENDENT DEL CARRER Per calcular el pendent del carrer he aplicat el teorema de Pitàgores. El teorema de Pitàgores en el seu enunciat habitual, estableix que en un triangle rectangle la suma dels quadrats dels catets (els costats que formen l'angle recte) és igual al quadrat de la hipotenusa (la nostra pendent). El recíproc també es compleix, és a dir: en un triangle, si la suma dels quadrats de les longituds dels costats més curts és igual al quadrat de la longitud del costat més llarg, llavors l'angle comprès entre els dos costats més curts és un angle recte. El teorema es pot escriure com una equació que relaciona les longituds dels costats a, b, i c, sovint anomenada l'equació de Pitàgores:

a2+ b2 = c2 on c representa la longitud de la hipotenusa, i a i b representen les longituds dels altres dos costats. APLICACIÓ A PARTIR DELS CÀLCULS ANTERIORS Si a= 15m Si b= 66.47m 152+66.282= c2 c=√225+ 43943.03 c= 67.93m

32


Aquesta última xifra c, suposarà la hipotenusa del nostre triangle i a més, constituirà el pendent del nostre carrer.

La raó per la qual he realitzat tots aquets càlculs és per conèixer quina és la pendent del Bon Matí. El pendent el necessito per poder fer la construcció de les cases després, ja que s’ha de tenir en compte per saber quin és l’aspecte real del carrer i per fer la construcció dels esglaons. f.3.4 CASES DEL CARRER En aquest punt principalment i, com indico en el títol, l'objectiu és trobar l'amplada de cada una de les cases per després poder-les construir a sobre de la hipotenusa trobada anteriorment. Aquest procés es basa amb el ja realitzat en el punt f.3.2 quan havia de trobar la llargada del triangle rectangle, ja que de nou, he fet una sèrie de regles de tres tenint en compte que cada 1.7 cm representen 10 m reals.

FAÇANA 1 1.7 cm

10 m

1.05 cm

xm

x= (1.05*10)/1.7 x= 6.18 m

FAÇANA 3 1.7 cm

10 m

1 cm

xm

x= (1*10)/1.7 x= 5.88 m

33


FAÇANA 5 1.7 cm

10 m

0.65 cm

xm

x= (0.65*10)/1.7 x= 3.82 m

FAÇANA 7 1.7 cm

10 m

0.55 cm

xm

x= (0.55*10)/1.7 x= 3.23 m

FAÇANA 9 1.7 cm

10 m

0.75 cm

xm

x= (0.75*10)/1.7 x= 4.41 m

FAÇANA 11 1.7 cm

10 m

0.4 cm

xm

x= (0.4*10)/1.7 x= 2.35 m

FAÇANA 13 1.7 cm

10m

0.625 cm

xm

x= (0.625*10)/1.7 x= 3.68 m

34


FAÇANA 15 1.7 cm

10m

0.625 cm

xm

x= (0.625*10)/1.7 x= 3.68 m

FAÇANA 17 1.7 cm

10 m

0.7 cm

xm

x= (0.7*10)/1.7 x= 4.12 m

FAÇANA 19 1.7 cm

10 m

0.7 cm

xm

x= (0.7*10)/1.7 x= 4.12 m

FAÇANA 21 1.7 cm

10m

0.8 cm

xm

x= (0.8*10)/1.7 x= 4.70 m

FAÇANA 23 1.7 cm

10m

1.65 cm

xm

x= (1.65*10)/1.7 x= 9.75 m

35


g. APLICACIÓ A L’AUTOCAD g.1 REDISSENY DE LES CASES Amb totes les dades calculades anteriorment, el primer que he fet ha estat la construcció del triangle rectangle. Amb la realització d'aquest he esbrinat que el carrer té aproximadament una pendent de 13º; aquesta dada m' aporta informació sobre la gran inclinació que sofreix l'avinguda.

A continuació, he inserit a sobre de la hipotenusa del triangle les diferents llargades de les cases, tenint en compte que al principi del carrer trobem la plaça Bon Matí i per tant he deixat l'espai corresponent a aquesta.

Abans de realitzat la construcció de les cases, he fet l'edificació dels escalons que trobem al davant de cada una de les cases. Aquests actualment estan desproporcionats, són exageradament alts i a més n'hi ha que posseeixen corbes i per tant, no són plans com haurien de ser. La meva idea és refer l'estructura posant plaques de fusta a sobre de cadascun d'ells, de manera que tots estaran anivellats i disminuirà la diferència d'alçada que existeix d'uns als altres, fins i tot si cal afegir algun altre en aquells llocs que sigui necessari.

36


El perquè de la millora dels graons està relacionat amb l’estètic però també l’útil, alguns dels propietaris de les cases hi posen testos de flors o algun gerro amb una planta, però aquestes cauen a causa del seu desequilibri. Si per contra es milloressin aquests esglaons l’estabilitat seria òptima i si a més, tots els resident dels diferents habitatges posessin flors o algun altre tipus de planta al davant de cada una de les façanes l’estètica milloraria considerablement, fent d’aquest carrer, un de més verd i agradable.

A partir d'aquí, he anat construint casa per casa, amb una alçada aproximada corresponent a la de cada una d'elles; mesurada a partir de les fotos realitzades anteriorment tal i com he mostrat en l'àlbum fotogràfic i també anant a visitar el carrer diversos cops. He tingut en compte la normativa, ja que les portes han de tenir una alçada entre 1'5 i 2 metres i la seva llargada ha de ser de 0'9 metres, equivalent a 90 cm. Jo he optat per fer-les totes elles de 2 metres ja que els joves d'avui dia tenen una mitjana d'alçada superior a 1'5 metres, sobretot els homes. Durant la construcció d'aquestes he mantingut la disposició actual que totes elles posseeixen, ja sigui de finestres, portes, terrats o magatzems. En excepció de la primera i la última casa, ja que aquestes dues estan en molt males condicions a causa del deteriorament. Totes dues tenen

37


una part de la casa enderrocada, aleshores s'ha de reconstruir aquesta part i afegir-hi finestres per tal d'embellir el seu exterior. Tots els vidres de les finestres que estiguin trencats o deteriorats es canviarien per altres de nous. Igualment amb les portes, per mantenir l'essència del carrer la meva idea és que totes les portes siguin de fusta, deixar aquelles que es mantenen en bon estat i canviar les que no siguin de fusta o la fusta estigui amb un estat pèssim. Les cases que tinguin les finestres emmarcades amb pedra o manises artificials, és a dir, que no siguin de la construcció de la pròpia casa sinó que hagin estat afegits, es trauran per tal que totes les cases tinguin el mateix estil i tot el carrer flueixi amb harmonia. Els barrots que algunes cases posseeixen en les seves finestres i terrats, es renovarien o es canviarien per altres o per vidres, ja que estèticament són més afavoridors.

38


h. ESTUDI DE LES FAÇANES Abans de pintar una façana antiga cal preparar la superfície. Diagnosticar els possibles problemes de la façana amb aquest consell per dur a terme el tractament necessari.

Símptomes

Proves

Tractament

Amb un cúter o tornavís marca línies profundes horitzontals i després verticals. Realitza aquesta operació amb temps sec i superfície seca.

Si el revestiment es cau, encara que sigui parcialment, caldrà retirar-lo del tot i preparar un producte d'acabat molt més microporós.

Passa la mà sobre la superfície.

Si es taca renta la paret a alta pressió (40 bar) abans de comprovar la porositat del revestiment.

Porositat

Aboca aigua sobre el mur amb temps sec a l'ombra.

Si absorbeix l'aigua immediatament o deixa solament un cèrcol d'humitat, aplica un fixador al revestiment.

Adherència

Colpeja les vores de les fissures i inflor amb un martell.

Si la superfície sona a buit, has d'eliminar les parts desenganxades abans d'aplicar un farciment.

Repassar les superfícies deteriorades amb un raspall d'arrels.

Si la pintura s'esmicola, elimina totes les zones amb mala adherència i aplica un fixador.

A les zones humides del mur poden aparèixer molses i líquens.

Si hi ha microorganismes, molses, líquens o floridures, cal raspallar la superfície i després rentar-la a alta pressió.

Quarterat

Superfície polsegosa

Fragilitat

Taques

39


h.1 LA PINTURA MÉS ADIENT Les façanes de les cases es fan malbé fàcilment a causa de l’exposició al sol, a la pluja, a la pols, a la contaminació i als microorganismes com la floridura. Per a reparar les esquerdes, esvorancs, taques, etc. i deixar la façana com nova, és important preparar-la adequadament i triar la pintura en funció de factors com la resistència i el cobriment.

h.2 QUÈ TENIR EN COMPTE ABANS D’ELEGIR 1.- Si el què volem es reparar una façana en mal estat no ens serveix qualsevol pintura, es a dir, hem d’elegir un revestiment de hidropliolite apte per a façanes danyades. 2.- Hem de tenir en conte la zona meteorològica. Si vivim en un lloc on sol ploure sovint hem de fixar-nos en la resistència a l’aigua de la pintura i elegir una que sigui impermeable. Si pel contrari, el nostre habitatge està situat en un lloc sec i assolellat es recomana elegir un revestiment resistent als raig UVA. 3.- A més a més, hem d'atendre altres prestacions que influeixen en la duració de la pintura i en el temps d’inversió al procés que invertim en el procés de pintat. 3.1 Nivell d'obriment. A més cobriment menys capes cal aplicar, el que comporta un estalvi de temps, esforç i diners. 3.2 Rendiment. Aquest valor mesura els m2 que cobreix la pintura per litre. A major rendiment menys pintura haurem d'utilitzar. 3.3 Adherència. Una excel·lent adherència implica no haver d'aplicar una capa prèvia d'emprimació, necessària per evitar que la pintura s'esquerdi.

h.3 CALCULAR LA QUANTIAT DE PINTURA NECESSÀRIA Per calcular els litres de pintura que es necessitarà per a pintar la façana, s’ha de saber els metres quadrats de paret a pintar. Per a això s’ha de multiplicar l’amplada del mur per l’alt i restar-li la superfície de portes i finestres.

40


h.5 TIPUS DE PINTURES Existeixen diversos tipus de pintures o revestiments per a façanes i exteriors, depenent del pressupost disponible, el tipus de revestiment desitjat i la durabilitat es pot triar entre una gran varietat de marques i tipus. Alguns dels tipus disponibles son: - Pintura plàstica mate. Està constituïda amb resines d’ estirè-acríliques i dispersió aquosa amb cobriment i adherència que es poden rentar. - Pintura acrílica al polisiloxà. Està feta de revestiment acrílic capaç de suportar altes prestacions amb residus de polisiloxà, que ofereix llarga duració amb una excel·lent resistència a la intempèrie, resistent als atacs de fongs i algues i estable en front l’acció de raigs ultraviolats. - Pintura al silicat. Revestiment per a façanes basat en silicat de potassi i copolímers acrílics a l’aigua: recomanats per a l’ús de revestiment en edificis històrics, amb acabats mate que respectin l’aspecte històric de la construcció. - Pintura acrílica a l’aigua per a revestiments llisos. - Pintura acrílica a l’aigua per a superfícies rugoses. - Pintura elàstica. S’utilitza per a revestiments rugosos i flexibles per a façanes. - Pintura elàstica per a exteriors. Composta per polímers acrílics especials en dispersió aquosa. - Pintura elàstica per a façanes. Conté un alt contingut en sòlits, basat en una dispersió acrílica especial. - Pintura Pètria. Feta amb revestiment petri, acrílic, el qual pot ser llis o rugós. - Morter monocapa. Es tracta d’un morter dissenyat per a revestiments d’exteriors, disposa de diversos colors, es impermeable a l’aigua, està fabricat a nivell industrial i s’aplica sobre rajoles, sense necessitat de fer cap enfoscat previ. - Revestiment de façanes amb Politè. És un revestiment mate, llis a base de politè en una dispersió aquosa. És impermeable i transpirable, a llarg període ofereix un molt bon cobriment, resistent a l’atac d’agents biològics com algues i fongs. - Hidròfug transparent. Destinat per a superfícies com per exemple pedra i totxos. - Revestiment per a exteriors amb resina de silicona. Està basada en resines de silicona, ideal per a la protecció de façanes, recomanable per a façanes en rehabilitació.

41


i. PROVES DE COLORS El color té una dimensió psicològica, i juga un paper important en la nostra vida, influenciantnos cada dia. Les associacions simbòliques dels colors vénen determinades per reaccions emocionals i són resultat de la nostra educació i cultura. És per això que l'elecció del color d'una façana ha de ser molt meditada i molt curosa, ja que depenent del calor escollit, provocarem diferents sensacions. L’elecció de les pintures també està molt influenciada pel lloc on ens trobem. Per exemple moltes estructures que es troben prop del mar, tenen una essència marítima, es a dir, utilitzen colors de tonalitats blaves, en canvi, els habitatges que es troben a la muntanya solen tendir més a tenir tons color terra, marrons, ataronjats i rogencs, és a dir, de coloració càlida. Per tenir en compte l'essència del carrer he escollit una gamma de colors càlids. Gairebé totes les cases actualment ja estan pintades de colors tòrrids i blancs i també es trobaran en tonalitat càlida i poc saturada, "pastel". Aquesta és una de les raons a les que m'ha portat pensar que són aquests els colors més adequats per mantenir l'encant del carrer. Dintre d'aquests, per donar-li un to més modern he decidit emprar una gradació càlida. El color en aquestes façanes jugarà un paper protagonista, doncs l'arquitectura és molt simple i gairebé serà el valor l'intèrpret. A més el pronunciat pendent del carrer també suggereix a l'hora de fer proves de colors diferents possibilitats per donar-li dinamisme, que més endavant tractaré. Els càlids estan compostos per varietats de colors marrons, grocs, taronges, vermells i roses. Amb aquests matissos, he dut a terme una sèrie de proves amb diferents tonalitats i diferents combinacions entre elles. Les dues primeres proves són molts semblants, ja que totes dues ofereixen una mateixa distribució amb els colors. Aquesta és la següent: les tonalitats més clares estan situades als dos extrems del carrer i els matisos més foscos al centre. Tot i aquestes similituds els tons utilitzats en cadascuna d'elles és diferent. En la primera, la coloració és rubinosa i rosada, en canvi, en la segona els colors són ataronjats i terra. La tercera i la quarta tenen una distribució inversa a les dues primeres, ja que els colors menys saturats els trobem al centre, i als extrems trobem aquells més lluminosos. En la tercera utilitzo una gamma de colors molt semblant a la primera, per tant, tonalitats rubinoses i rosades i també afegeixo una coloració marró a l'extrem dret tal i com podem veure a la imatge. La

42


quarta és més pareguda a la segona prova pel que fa a l'utilització dels diferents matisos, per tant, colors més vistosos i ataronjats. La prova 5 i la 6 presenten per una coloració més vistosa, amb la utilització d'una gamma ocre amb tonalitats vermelloses i marrons en la primera d'aquestes i tons rubinosos, rosats i ataronjats en la següent. Aquests colors més saturats donen vitalitat i força al carrer, mantenen el seu encant i fluïdesa en aquest. La setena i la vuitena prova estan constituïdes per una gran varietat de tonalitats ocres des de colors groguinosos fins colors rubinosos, passant per varietats de marrons i taronges de diferents matissos. La coloració utilitzada en aquestes és de caire poc saturat, és a dir, contràriament a les proves 5 i 6, els colors són més apagats però sense deixar d'oferir una peculiaritat al carrer mantenint el seu estil, millorant la seva imatge exterior i proporcionant lluminositat, un to antic, fluïdesa i continuïtat en tota l'avinguda. En les dues últimes; 9 i 10, he fet una gradació de colors més foscos a tonalitats més clares i lluminoses amb matisos, marrons i ataronjats en la prova 9 i colors més rosats i rubinosos en la darrera.

i.1 ELECCIÓ FINAL DE LA GAMMA DE COLORS Dintre de totes les possibilitats d'escollir entre les diferents mescles, combinacions, lluminositat, tonalitats i matisos, he escollit la prova de color que des del meu punt de vista s'apropava més a l'essència, modernitat i a la vegada conservant el matís antic que jo li volia donar al Bon Matí. Aquesta prova la podem denominar com la vuitena de les deu que he realitzat. Aquesta no tan sols ens ofereix una amplia diversitat de colors, sinó que a més, respecta l'estil del carrer i li dona la lluminositat i la fluïdesa que les façanes necessiten. Manté l'essència antiga, ja que he respectat els materials que es feien servir temps enrere en les portes i les finestres, i que encara algunes de les cases els mantenen, a més d'alguns detalls que el fan més especial, com en el cas de la gatera. El material utilitzat és sobretot la fusta, en alguns casos també els ferro de les baranes. Li dono un toc de modernitat amb la lluminositat de la coloració emprada.

43


PALETES DE COLORS FAÇANA 1: ROIG: 242 VERD: 189 BLAU: 89

FAÇANA 3: ROIG: 244 VERD: 165 BLAU: 106

FAÇANA 5: ROIG: 242 VERD: 124 BLAU: 89

FAÇANA 7: ROIG: 246 VERD: 139 BLAU: 127

FAÇANA 9: ROIG: 201 VERD: 87 BLAU: 77

FAÇANA 11: ROIG: 244 VERD: 104 BLAU: 106

FAÇANA 13: ROIG: 201 VERD: 104 BLAU: 77

FAÇANA 15: ROIG: 201 VERD: 129 BLAU: 77

FAÇANA 17: ROIG: 133 VERD: 97 BLAU: 64

FAÇANA 19: ROIG: 209 VERD: 150 BLAU: 73

FAÇANA 21: ROIG: 213 VERD: 121 BLAU: 53

FAÇANA 23: ROIG: 213 VERD: 99 BLAU: 53

44


PROVA 1

PROVA 2

45


PROVA 3

PROVA 4

46


PROVA 5

PROVA 6

47


PROVA 7

PROVA 8

48


PROVA 9

PROVA 10

49


J. REMODELACIÓ DE LA PLACETA La plaça Bon Matí va ser inaugurada per primer cop l'any 1929. Fins fa prop d'un any no havia estat renovada, el dia 28 de Febrer del 2015 es va fer de nou una obertura d'aquesta, en la qual es van poder apreciar algunes millores respecte de com es trobava antigament. Tot i així, actualment presenta un estat

pèssim,

i

necessitaria

una

nova

distribució, anivellar el terra, reemplaçar les manises actuals per altres, canviar els banquets... La meva actuació ha consistit en redissenyarla.

PLACETA BON MATÍ , Carrer Bon Matí

j.1 CONSTRUCCIÓ j.1.2 CÀLCULS A partir del mapa del carrer Bon Matí he extret les dades següents: En aquest la llargada és de 1.85 cm. Cada 1.7 cm representa 10 m reals, com ja he esmentat anteriorment en l'apartat de dades, càlculs i resultats. A partir d'aquí apliquem la regla de tres següent: 1.7 cm

10 m

1.85 cm

xm

x= (1.85 x 10)/1.7) x= 10.88 m - Per tant, la llargada serà de 10.88 m

50


En el mapa l'amplada correspon a 1.45 cm. Per tant, en metres correspondrà a: 1.7 cm

10 m

1.45 cm

xm

x= (1.4 5x 10)/1.7 x= 8.53 m L'alçada aproximada de cada nivell de la plaça és d'1 m. La profunditat de cada nivell d'aquesta és de 3.62 m.

j.2 REDISSENY DE LA PLAÇA Amb totes les dades calculades anteriorment, el primer que he fet ha estat la construcció de la base amb isomètric. Fer-la amb aquesta perspectiva suposa utilitzar angles de 120º. Treballar amb axonomètrica, ens ofereix una millor visió espaial de com és aquesta en la vida real, ja que veiem les tres vistes de la situació i dels objectes que conté. La placeta disposa de tres bases de diferent alçada i forma. Un cop fet aquest pas, el següent consisteix en realitzar el muntatge de la vista d'alçat i perfil a sobre de la planta, tenint en compte que dos dels nivells són rectangulars però la base més elevada té forma triangular. Després d'haver realitzat aquesta construcció amb cadascun dels diferents nivells proporcionals que aquesta posseeix, he fet l'elaboració dels banquets. Actualment hi trobem disposats dos seients, l'un a la primera planta i a l'extrem que dona pas a la vorera i l'altre a la segona planta que dona a la part del darrera de les cases del carrer paral·lel. En la meva opinió aquesta distribució seria més eficient si els banquets tinguessin un respatller on poder recolzar-s'hi, tenint en compte l’ergonomia i a més donin una sensació de més amplitud a la resta de la plaça. Per complir aquests dos objectius la meva solució és situarlos arran de la paret, de manera que deixarien més espai al centre i aprofitant el mur del darrera, col·locar l'espatller on poder reclinar-s'hi. Aquestes plataformes ens ofereixen una continuïtat visual de les voreres del carrer Bon Matí, que comença en aquesta glorieta, i és per aquesta raó que la solució geomètrica i el material ens unifiquen tot el conjunt.

51


En aquest nou disseny, conservo la situació i la pròpia font antigues per seguir donant-li el caire antic, doncs aquest tipus de font és molt clàssica. També conservo els arbres que hi ha disposats i la placa de la carta de poblament.

j.3 DISSENY El disseny és una de les parts més importants d'aquest projecte, ja que tal i com diu el seu títol, tracta d'una remodelació, és a dir, un canvi d'imatge i de composició d'elements. Per elaborar aquesta part del treball he utilitzat un programa anomenat COREL Draw. Aquest és una aplicació informàtica de disseny gràfic i la qual està dissenyada per suplir múltiples necessitats, com per exemple, el dibuix.

52


j.23.1 PROCÈS DEL DISSENY DE LA GLORIETA Amb una de les eines que ens ofereix aquest programa, he emplenat amb diferents textures i acolorit amb diferents tonalitats les diferents bases i els diferents objectes que constitueixen la glorieta. El fonament dels diferents nivells de la plaça esta constituït per una placa amb diferents tons blancs, grisos i negres; aquest rebliment representa un conjunt de manises. En la cantonada esquerra de la segona i la tercera planta he dibuixat dues làmines amb un reblert constituït per diversos matisos verdosos i marrons que fan referència a plantes. A la tercera planta de la placeta trobem construït un triangle oblic, el qual està format per un emplenament de coloració de diversos colors terra. Aquest representa un conjunt de terra fèrtil i pedres. Els banquets estan disposats de manera que ocupin el menys possible, per tal d'obtenir una zona més amplia. Aquests es troben en algunes de les cantonades de la plaça, aprofitant de recolzament la paret existent. Els bancs estan formats per làmines de dos matissos de marrons diferents que simulen una textura de fusta. En cadascun d'aquests pisos que formen part d'aquesta plaça trobem situat en la part dreta dels diferents nivells un arbre. Cada un d'ells és diferent a la resta en tipus, grandària i disposició. En el cantó esquerre de la primera planta, he mantingut la disposició actual, deixant-hi una font al fons d'aquest. Justament, en la mateixa posició però a la planta superior a aquesta, hi he situat una paperera de fusta a joc amb els banquets i també es troba al davant d'un d'aquests, la qual sigui de fàcil accés. En conclusió, jugo amb les diferents tonalitats i textures i unifico amb els materials escollits l'aspecte i l'estètica de la placeta, per tal de donar-li integració a aquesta. Intentant que la glorieta es transformi en un lloc d'estada agradable i còmode.

53


5. CURIOSITATS POEMA CARRER BON MATÍ Autor: Fabregat i Chimeno, Trinitari Obra: Recull de poesies (p. 51-52) Indret: Mirador de Borretes (Alcanar, Montsià)

El carrer Bon Matí

54


6. VOCABULARI Talús: Part inclinada que hi ha davant d’un mur, d’una paret o en el lloc on acaba un terreny. Llamborda: Pedra gruixuda, normalment rectangular, que es fa servir per a pavimentar carrers i carreteres. Esvoranc: Forat, buit, produït en alguna cosa de despendre’s un tros d’ella.

55


7. PLÀNOLS

56


8. CONCLUSIONS L'elecció del carrer Bon Matí m'ha portat diverses dificultats a l'hora d' elaborar el meu projecte de recerca, doncs és un carrer que presenta unes característiques poc habituals. El seu pendent és força exagerat, la qual cosa el fa atractiu i singular, tot un repte. En els plànols que em va proporcionar l'Ajuntament no hi havia elements que indiquessin aquest pendent i per tant calia fer els càlculs. Finalment en el ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) vaig trobar un plànol amb indicacions d’altimetria, amb el qual poder calcular totes les dades necessàries, incloses les de la plaça. El carrer Bon Matí necessita una millora, tant pel que fa a infraestructura pública com en l'àmbit privat. Gairebé totes les façanes presenten defectes, com per exemple, la pintura. En alguns casos també trobem vidres , portes i finestres trencades o descuidades, i la primera i última façana comporten problemes de construcció, ja que una part d'aquestes està enderrocada. El Carrer Bon Matí, a més presenta dificultats de trànsit peatonal, donat el mal càlcul dels esglaons de les voreres, cosa que dificulta a la gent amb problemes de mobilitat el fet de transitar pel carrer. Tots aquest problemes, són els que el meu treball pretén arranjar, a més de donar-li un altre caire més fresc i convertir-lo en un atractiu per a ser habitat per la gent jove. Actualment, la remodelació d'espais urbans és duu a terme en molt de barris, sobretot en ciutats grans i els seus voltants. Un exemple clar el trobem a Barcelona, cada cop més l'estètica és un factor que intervé molt en una ciutat gran com aquesta i és molt important per al turisme oferir una imatge impecable. En la recerca i la investigació m'he adonat que una bona imatge, aporta un interès major tant a turistes com a residents en viure en aquell barri, a més d'un augment considerable del valor de les propietats. Les imatges que he realitzat, i després mostro amb un àlbum fotografia m'han fet reflexionar. Amb l'anàlisi d'aquestes he arribat a la conclusió de conservar el caire antic del Bon Matí, també he mantingut aquells elements més propis, característics i antics, com per exemple, la gatera i alguns finestrals de fusta. La reconstrucció dels edificis en mal estat o mig enderrocats han estat dissenyats d’acord a l'estètica simple dels ja existents, per tant de donar una continuïtat visual al carrer i no perdre l’essència del mateix . La remodelació de la plaça l'he

57


duta a terme amb la intenció de donar continuïtat visual i transformar l’espai en un lloc on realment fos agradable l’estada i convidés a fer-ho. La remodelació de la plaça manté la font actual i la distribució dels arbres, però es veu reflectida una millora en el terra i els banquets. Aquest nou disseny manté una fluïdesa en la resta del carrer, a partir de la utilització dels mateixos materials i fent-la més atractiva amb diferents textures. La intenció d’aplicar una solució alternativa per a persones amb poca mobilitat, l’he hagut de rebutjar, tot i la meva intenció de trobar una solució no s’ha pogut dur a terme per l’exagerat pendent del 13%, i per tant, mantinc el terra tal i com està, tenint en compte que per aquest carrer no circulen vehicles. Les proves de colors és un punt molt determinant i important en aquest treball. He decidit preservar l'essència del carrer utilitzant una paleta de colors càlids. He utilitzat un disseny simple fent referència en tot moment als habitatges de l'època, però donant-li a la vegada un to modern en la coloració. Tots els detalls dels marcs de les finestres, les portes i fins i tot elles mateixes, estan dissenyades amb materials de fusta, de manera que respecti l'entitat del carrer. Amb aquest projecte he aconseguit la finalitat que jo tenia des d’un principi, la qual canvia totalment l’estètica amb un pressupost relativament baix. La solució que ofereixo és real i viable.

58


9. ANNEXOS 9.1 PRESSUPOSTOS DE LA PINTURA Primerament dividirem amb dues parts els pressupostos. Aquesta divisió conta d'una banda aquelles cases més petites que tan sols posseeixen una planta i per l'altra aquelles cases que tenen dues plantes o més; aquestes formen gairebé tot el carrer.

9.1.1 CASES D'UNA PLANTA Les cases que formen part d'aquest grup són les següents: façana 1, façana 3, façana 5. Per tant les podem qualificar com les tres primeres cases de la part esquerra del carrer que comunica amb la placeta. El primer pas a seguir és tapar totes les esquerdes que tenen les cases principalment a causa del pas dels anys i de la humitat. Seguidament aplicar un fixador en aquelles cases que siguin més antigues i la pintura estigui molt feta malbé, com per exemple, la primera de totes. Per aquest tipus de façanes és necessari un tipus de pintura impermeable i a la vegada que no permeti l'existència de floridures. És per això que el tipus de pintura més adequada és el revestiment de façanes de Politè. El més convenient és donar dues capes de pintura a les cases per a un acabat impecable. Per aquest conjunt de façanes és innecessari la utilització d'una màquina d'envestida perquè són de poca alçada i amb un allargador és més que suficient per poder-les pintar. En funció dels metres quadrats que posseeixen les diferents cases, aproximadament necessitarem 22 litres de pintura per a cadascuna, això equival a un bidó i mig de pintura. Cada bidó suposa una vàlua de 90€ per tant, només amb la pintura són 130€. El temps estimat per pintar una façana és de 16h, al matí es taparien les esquerdes, s'aplicaria el fixador i es duria a terme la primera capa de pintura. A la tarda es realitzaria la segona capa, per obtenir un exterior amb millors acabats i pintura més resistent als agents exteriors. El cost de mà d'obra equival a 18€ l'hora, per tant si multipliquem les hores estimades de treball i el preu que suposa treballar una hora obtenim un pressupost de 288€.

59


El total consta de la suma del valor del material i de la mà d'obra, per tant, el resultat que s'obté és: 130€ + 288€ = 418€. Si tenim tres cases que compleixen amb aquests requisits, hem de multiplicar el nombre de cases per l'import que comporta una sola. 418€ x 3= 1245€.

9.1.2 CASES DE DUES PLANTES O MÉS Els domicilis que formen part d'aquest grup són les següents façanes: façana 7, façana 9, façana 11, façana 13, façana 15, façana 17, façana 19, façana 21 i façana 23. Per tant podríem dir que formen part una quantitat de vuit habitatges , ja que la façana 13 i la façana 15 estan unides en una de sola. El primer pas és tapar totes les esquerdes que tenen les cases. En algunes d'aquestes també serà necessari aplicar-hi un fixador a continuació, en altres no farà falta. En el cas de les fatxades 9, 11, 15 i 23 serà necessari aplicar-lo, a la resta no. Per a les cases que no necessiten fixador, és a dir, aquelles que es conserven més, ja sigui perquè han estat rehabilitades o perquè senzillament són de nova construcció, el tipus de pintura més recomanable és la pintura plàstica mate, ja que són més fàcils per netejar i per poder pintar-hi a sobre de nou. En canvi, aquelles que tenen una base de fixador és millor utilitzar el revestiment de façanes amb Politè, tal i com he anomenat en l'apartat anterior. Tot i que la pendent del carrer dificulta molt la utilització d'una màquina d'envestida, per aquest conjunt de façanes és necessari la utilització d'aquesta perquè els habitacles són de gran alçada i amb un allargador no és suficient. D'aquesta manera el fet de llogar-ne una facilitaria el treball del pintor però també hem de tenir en compte que el pressupost seria més elevat. Les hores de treball serien aproximadament les mateixes que en una casa de poca alçada sense cap mecanisme i el preu de mà d'obra com a conseqüència també es manté. La despesa per tant seguiria sent de 288€, com en el punt anterior. Com que les façanes són més altes la quantitat de pintura a utilitzar també serà major (la variació d'amplada de les tres primeres és insignificant i per aquesta raó no ho tinc amb compte). Aproximadament el cost seria el de dos

60


bidons. Si cada bidó té un valor de 90€, per calcular el pressupost de dos només caldrà multiplicar aquest valor per dos. El resultat obtingut serà de 180€. A part, també hem de tenir en compte el lloguer de la màquina d'envestida que aproximadament surt a uns 350€. El total equival a la suma de tots aquests costos. 288€ + 180€ +350€ = 818€. 818€ és el cost per cada casa que compleix les característiques especifiques explicades fins ara. Si hi ha 8 façanes que les compleixen, tan sols hem de multiplicar el número d'aquestes per la despesa que comporta una de sola. Per tant, 818€ x 8 = 6544€. El conjunt total de les cases petites i les cases grans constitueix el pressupost total de les façanes. Aquest es calcula amb la suma dels dos pressupostos totals; el de les cases d'una sola planta i els dels habitatges de dues plantes o més. 6544€ + 1245€ = 7789€.

61


J. JOAQUÍN SANCHO BALADA CONSTRUCTOR ESPECIALITAT EN INTERIORS

PART

CONCEPTE

QUANT.

PREU UT.

IMPORT TOTAL EUROS

1. REFORMA FATXADA CASA BON MATI 1.1

Fer envestida i picar parets

1.280€

1.2

Deixar la pedra vista (netejar fins les pedres I forjar-les

2.200€

1.3

Canviar porta i finestra

640€

1.4

Col·locació marbre al costa de la porta

680€

2.

MATERIAL

2.1

Arena

250€

2.2

Porland

400€

2.3

marbre

800€

2.4

porta i finestra de fusta

1.200€

Suma total

7.450€

Si s’ha de fer algun treball fora de pressupost el preu serà de 18€ paleta i 16€ peó. IVA no inclòs (21%) Si fes falta algun permís a cte de la propietat Aigua i llum per a treballar a cte de la propietat

PAU CASALS nº14, 2on. pis. 43.530 ALCANAR (TARRAGONA) Tfno: 977.73.11.46 · Mòbil: 658.112.169

62


J. JOAQUÍN SANCHO BALADA CONSTRUCTOR ESPECIALITAT EN INTERIORS

PART

CONCEPTE

QUANT.

PREU UT.

IMPORT TOTAL EUROS

1. REFORMA FATXADA PATI BON MATI 1.1

Igualar paret derruïda

640€

1.2

Picar paret i forjar-la

680€

1.3

Canviar porta

240€

1.4

Lluir paret en pasta de fatxada

960€

2.

MATERIAL

2.1

Arena

180€

2.2

Pasta de fatxada

350€

2.3

Porta

250€

2.4

geros

280€

Suma total

3.580€

Si s’ha de fer algun treball fora de pressupost el preu serà de 18€ paleta i 16€ peó. IVA no inclòs (21%) Si fes falta algun permís a cte de la propietat Aigua i llum per a treballar a cte de la propietat

PAU CASALS nº14, 2on. pis. 43.530 ALCANAR (TARRAGONA) Tfno: 977.73.11.46 · Mòbil : 658.112.169

63


FUSTERÍA PLA DESCRIPCIÓ El tauler VIROC® és un panell composite, compost per una barreja de fusta i de ciment. CARACTERÍSTIQUES          

Resistent i flexible com la fusta. Rígid i durable com el ciment. Excel·lent resultat en interior i exterior. Alta Resistència a l'impacte. Alta Resistència al foc. Alta Resistència a la humitat. Alta Resistència a les variacions tèrmiques i també als fongs. Alta Durabilitat. Alt poder d'aïllament acústic. Producte econòmic.

AVANTATGES       

Permet una gran flexibilitat i rapidesa de construcció. Respon als elevats patrons d'eco eficiència i d'eficiència energètica. Gran amplitud d'acabats. Disseny contemporani i innovador. Excel·lent resultat estètic i funcional. Fàcil d'instal·lar. Servei de tall.

GRUIX

MESURA

PREU

8 mm*

2.600 x 1.250

11,90 €/m2

10 mm

2.600 x 1.250

12,60 €/m2

12 mm*

2.600 x 1.250

4,90 €/m2

16 mm

2.600 x 1.250

16,80 €/m2

19 mm*

2.600 x 1.250

20,90 €/m2

22 mm*

2.600 x 1.250

26,10 €/m2

64


10. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA ORIGEN D’ ALCANAR Enciclopedia.cat (en línia) http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0001973.xml Consulta: 29/08/2015 ALTRES ACTUACIONS, REMODELACIONS D'ESPAIS URBANS El mundo, Enrique Domínguez Uceta (en línia), Actualització: 12/01/2016 http://www.elmundo.es/cultura/2015/06/01/556b6cf7268e3ec1558b457b.html Consulta: 19/09/2015 Caja de herramientas Comunitarias (en línia), Capítol 26, Secció 2: Millorar la qualitat de la vienda http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/fisico-social-y-medio ambiente/mejorar-la-calidad-de-la-vivienda/principal Consulta: 21/09/2015 20 minutos (en línia), Xavier Barros/EFE., Publicació: 16/02/2014 http://www.20minutos.es/noticia/2059593/0/escandinavos-galicia/restaurarcasas/aldeasabandonadas/ Consulta: 15/10/2015 La Vanguardia, Silvia Angulo (en línia), Publicació: 03/01/2012 http://www.lavanguardia.com/vida/20120103/54243923772/llega-remodelacion-largamentereclamada-comerciantes-paseo-de-gracia.html Consulta: 17/10/2015

CANÇÓ DEL CARRER DE BON MATI Endrets (en línia) http://www.endrets.cat/textPrint/1506/el-carrer-de-bon-mati.html Consulta: 18/11/2015

65


AGRAIMENTS En primer lloc , vull agrair a la meva tutora del Treball de Recerca, Pilar Salvador, per la seva orientació constant i l’ajuda tècnica que m’ha proporcionat al llarg d’aquest. Agraeixo al Sr. Ismael Curto, pintor d’Alcanar, per l’ajut disposat a l’hora d’elaborar un pressupost per les façanes de les cases del carrer Bon Matí. També vull donar les gràcies al Sr. J. Joaquim Sancho Balada, constructor d’Alcanar, per haverme facilitat un pressupost aproximat de la reconstrucció d’aquelles façanes que ho necessiten. Agrair a la cadena de fusteria Pla, el proporcionalment de pressupostos d’aplicacions de plaques de fusta als esglaons. Agraeixo al Sr. Lluís Agudo, professor de llengua i literatura catalana, per la seva voluntat, interès i disposició a l’hora de llegir-se la meva recerca i executar-ne la correcció ortogràfica. Finalment, vull agrair especialment al meu pare, Xavier Rovira, professor de dibuix tècnic, l’interès mostrat pel treball, l’ajut en el disseny d’aquest, el proporcionalment d’algunes idees i la disposició del seu temps.

66DATA DIBUIXAT 17/12/2015 COMPROVAT 13/01/2016 NORMES ESCALA

ALUMNE ESTER ROVIRA PILAR SALVADOR UNE

TREBALL DE RECERCA


DATA DIBUIXAT 17/12/2015 COMPROVAT 13/01/2016 NORMES ESCALA

ALUMNE ESTER ROVIRA PILAR SALVADOR UNE

TREBALL DE RECERCA

1/21

CURS 2015/16


DATA DIBUIXAT 17/12/2015 COMPROVAT 13/01/2016 NORMES ESCALA

ALUMNE ESTER ROVIRA PILAR SALVADOR UNE

TREBALL DE RECERCA


DATA DIBUIXAT 17/12/2015 COMPROVAT 13/01/2016 NORMES ESCALA

ALUMNE ESTER ROVIRA PILAR SALVADOR UNE

TREBALL DE RECERCA


DATA DIBUIXAT 17/12/2015 COMPROVAT 13/01/2016 NORMES ESCALA

ALUMNE ESTER ROVIRA PILAR SALVADOR UNE

TREBALL DE RECERCA