Ens connectem? Les xarxes socials a l'institut

Page 1


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

Estem connectats? Anàlisi estadísitic de l’ús de les xarxes socials entre els estudiants de l’Institut Sòl-de-Riu

TREBALL DE RECERCA

Bernat Fibla Reverter Curs 2013 – 2014 Institut Sòl-de-Riu

Tutor: José María Abasaolo Lluch

2


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

Gràcies a tots els estudiants de l’Institut Sòl-de-Riu per col·laborar i fer posible el treball. També vull agrair a tots els professors del Departament de Matemàtiques l’ajuda que m’han donat durant la realització del treball. Per últim, agrair a la meva família per tot el suport i l’ajuda.

3


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

Índex Índex ................................................................................................................................. 4 1.

Introducció ................................................................................................................ 7

2.

Objectius.................................................................................................................... 9

3.

Metodologia ............................................................................................................ 10

4.

Les xarxes socials..................................................................................................... 14 4.1.

Què és una xarxa social?.................................................................................. 14

4.2.

Breu història de les xarxes socials ................................................................... 16

4.3.

Actualitat de les xarxes socials ........................................................................ 18

4.4.

Anàlisi de l’evolució de les xarxes socials ........................................................ 21

5.

Plataformes d’ús de les xarxes socials .................................................................... 23

6.

Xarxes socials analitzades ....................................................................................... 24

6.1.

Facebook.............................................................................................................. 26

6.1.1.

Història de Facebook.................................................................................... 26

6.1.2.

Polèmica amb la privacitat ........................................................................... 27

6.2.

Twitter ................................................................................................................. 28

6.2.1.

Història de Twitter ....................................................................................... 28

6.2.2.

Implicació amb les revoltes àrabs ................................................................ 29

6.3.

Tuenti................................................................................................................... 30

6.3.1.

Història de Tuenti......................................................................................... 30

6.3.2.

El Facebook “espanyol”................................................................................ 31

6.4.

Instagram............................................................................................................. 32

6.4.1.

Història d’Instagram..................................................................................... 32

6.4.2.

Polèmica amb les condicions d’ús................................................................ 33

6.5.

Youtube............................................................................................................ 34

6.5.1.

Història de YouTube ..................................................................................... 34

6.5.2.

Polèmica amb els copyrights........................................................................ 35

6.5.3.

El fenomen dels youtubers al nostre país .................................................... 35 4


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? Què és ser youtuber? .............................................................................................. 35 6.6.

6.6.1.

Història d’ask.fm .......................................................................................... 36

6.6.2.

Controvèrsia amb el ciberbuylling................................................................ 37

7.

8.

ask.fm .................................................................................................................. 36

Model d’enquesta ................................................................................................... 38 1.

FACEBOOK ........................................................................................................... 38

2.

TUENTI ................................................................................................................. 39

3.

TWITTER............................................................................................................... 39

4.

INSTAGRAM ......................................................................................................... 40

5.

YOUTUBE ............................................................................................................. 40

6.

ASK.FM................................................................................................................. 40

7.

PREGUNTES GENERALS........................................................................................ 41 Anàlisi de les enquestes .......................................................................................... 42

8.1.

Facebook.......................................................................................................... 42

8.2.

Conclusions: Tuenti.......................................................................................... 43

8.3.

Twitter.............................................................................................................. 45

8.4.

Instagram ......................................................................................................... 46

8.5.

YouTube ........................................................................................................... 47

8.5.1.

9.

Youtubers famosos:...................................................................................... 49

8.6.

Ask.fm .............................................................................................................. 51

8.7.

Preguntes generals .......................................................................................... 52

Comparació de l’enquesta amb la 5a Onada de l’Observatori de les Xarxes socials 55 9.1.

Què és aquest estudi?...................................................................................... 55

9.2.

Comparació dels dos estudis ........................................................................... 56

9.2.1.

Facebook ...................................................................................................... 56

9.2.2.

Twitter .......................................................................................................... 57

9.2.3.

Tuenti ........................................................................................................... 57

9.2.4.

Youtube ........................................................................................................ 58

9.2.5.

Instagram...................................................................................................... 59

9.2.6.

Ask.fm........................................................................................................... 60

9.3.

Comparació de l’ús de les xarxes entre els dos estudis................................... 61 5


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? 10.

Conclusions.......................................................................................................... 63

10.1.

Part teòrica................................................................................................... 63

10.1.1. Part pràctica ................................................................................................. 63 10.2. 11.

Propostes de continuïtat del treball ............................................................ 68

Webgrafia ............................................................................................................ 69

6


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

1. Introducció Vaig estar bastant temps pensant sobre quin tema faria el treball. Des d’un principi, tenia clar que havia de fer alguna cosa relacionada amb Internet, ja que crec que és una eina que ens està canviant la vida, i després de donar-li mil voltes, vaig pensar en un tema que no s'ha treballat gaire: les xarxes socials. Aquestes, relativament noves, estan revolucionant la forma de comunicar-nos amb els nostres amics, familiars, coneguts... i per tant, la manera de comportar-nos, els nostres hàbits. Una vegada decidit el tema vaig plantejar-me com estructurar-lo, quins aspectes podia tractar i vaig creure que seria quelcom interessant afegir-hi un treball de camp, i analitzar l'ús que en fem nosaltres, els adolescents, més específicament els joves del nostre poble que cursen estudis a l’Institut Sòl-de-Riu. En el dinàmic món d’Internet, hi ha un sector que ha crescut a passos gegants els últims deu anys, i en què gairebé tots nosaltres hi estem involucrats; les xarxes socials. Encara que gent de totes les edats hi té un compte o perfil, els adolescents som els que hi dediquem més hores. Tothom té un perfil al “face”, i cada cop més gent té un compte a l’Instagram o al Twitter. Les xarxes socials han arribat a la nostra vida per quedar-s’hi, i crec que és interessant fer un estudi sobre l’ús que en fem, les hores que hi dediquem, què compartim... Com ja he dit, les xarxes socials estan canviant la nostra forma de relacionar-nos amb els altres, han creat un món virtual de likes, fotografies, comentaris, seguidors... Tot un món nou, i la meva generació és una de les primeres que està creixent amb les xarxes socials al seu costat. Per tots aquests motius, vaig creure que seria interessant realitzar un treball que, en primer lloc, expliqués què i quines són les xarxes socials principals, i en segon lloc, analitzés l’ús que en fem els alumnes de l’Institut Sòl-de-Riu, ja que crec, que seria bastant interessant disposar d'un estudi que reflectís els hàbits i les tendències dels joves canareus a les xarxes socials. 7


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

Per començar, en el treball hi podreu trobar, els objectius i hipòtesis, després el marc teòric i conceptual (concepte de xarxa social, història d’aquestes, actualitat...). A continuació trobareu els detalls del treball de camp, amb la interpretació dels resultats corresponent. Per tancar aquesta part, hi ha la comparació de resultats amb un estudi fet a nivell de l’Estat espanyol. Finalitzaré el treball amb les conclusions, juntament amb possibles idees de continuïtat del mateix i la webgrafia.

8


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

2. Objectius El que pretenc amb aquest treball és saber quin ús fem els adolescents d’Alcanar de les xarxes socials, per tal de crear el perfil d’usuari típic corresponent. La meva hipòtesi és que el perfil d’usuari de les xarxes socials dels adolescents d’Alcanar és bastant semblant a al perfil d’usuari de l’Estat espanyol. També vull saber més sobre les xarxes socials, el seu funcionament, la seva història, el seu disseny... Objectius: • Conèixer què són les xarxes socials, quines en són les principals i saber-ne la seva història. • Conèixer la seva actualitat i evolució en els últims anys. • Conèixer l’ús que fan de les xarxes socials els nois del nostre institut; analitzarlo mitjançant la realització d’una enquesta. • Comparar els resultats obtinguts amb algun estudi a nivell estatal i extreure’n conclusions.

9


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

3. Metodologia El primer pas per començar el treball va ser la búsqueda d’informació estructurada a Internet. Vaig començar a buscar la informació que després em serviria per construir la part teòrica. Les primeres recerques d’informació que vaig fer, em van servir per comprendre què és una xarxa social, per extreure’n una definició i per descobrir les dues grans categories on podem englobar les xarxes: horitzontals i verticals. Després de tenir clar què és una xarxa social, vaig investigar sobre la història de les xarxes socials, basant la meva redacció en moltes pàgines web diferents, per tal d’intentar aconseguir una “història de les xarxes socials” breu, interessant, objectiva i que no deixés de banda cap esdeveniment important. A continuació d’aquest apartat, vaig cercar diferents estudis que reflectissin l’actualitat de les xarxes socials, i després de llegir-ne uns quants, vaig triar-ne dos per donar suport al el meu treball, el mapa de les xarxes socials d’Iredes.es (Congrés Iberoamericà sobre xarxes socials) i l’altre, una enquesta feta per The Cocktail Analysis (una empresa dedicada a la realització d’enquestes i estudis), anomenada la cinquena onada de l’Observatori de les Xarxes Socials. Basant-me en el mapa de les xarxes socials d’Iredes.es, vaig fer una explicació de l’actualitat de les xarxes socials, i després una petita comparació amb els mapes de les xarxes socials d’iRedes d’anys anteriors (2012 i 2011), per veure l’evolució en els últims anys. Després d’això, vaig realitzar una petita explicació de l’estudi de l’Observatori de les Xarxes Socials, per poder comparar els seus resultats amb els de la meva enquesta. Un cop vaig tenir tota aquesta part de la teoria completada, havia de triar les xarxes socials que analitzaria i preguntaria a l’enquesta i que també explicaria més a fons. Després de triar les xarxes i explicar-ne el perquè, vaig procedir a fer-ne una descripció més acurada d’elles, explicant la seva història, les seves característiques més destacades, i alguna curiositat o fenomen que han provocat.

10


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? Finalitzada aquesta part, vaig començar a realitzar l’enquesta, que havia de servir com a base de la part pràctica del meu treball.

Vaig triar la mostra seguint la recomanació dels professors del departament de Matemàtiques, que em van dir que seria fiable una mostra del 20% dels estudiants de l’institut (93 enquestes), triant els estudiants que farien l’enquesta mitjançant un mostratge per percentatges i proporcions. La distribució de les enquestes per quantitat de gent als cursos: 1r ESO: 16,56%, 2n ESO: 20,22%, 3r ESO: 17,20 %. 4t ESO: 15,05% 1r BAT: 10,97%, 2n BAT: 5,81% Administratiu: 4,52%, 1r Manteniment: 5,16%, 2n Manteniment: 4,52% Mitjançant percentatges, les 93 enquestes queden repartides així: 1r ESO: 15, 2n ESO: 18, 3r ESO: 16, 4t ESO: 14 1r BAT: 10, 2n BAT: 5 Dones: 1r ESO 2

Dones: 2

Dones: 2

Dones: 2n ESO 0

Dones: 1

Dones: 4

Total: 4 A

Total: 6 B

Total: 5 C

Total: 5 A

Total: 4 B

Total: 5 C

Homes: 3

Homes: 3

Homes: 3

Homes: 4

Homes: 4

Homes: 3

Dones: 2

Dones: 2

Dones: 2

Dones: 2

Dones: 2

Dones: 3

Total: 5

Total: 5

Total: 5

Total: 6

Total: 6

Total: 6

3r ESO

4t ESO

A

B

C

A

B

C

Homes: 4

Homes: 2

Homes: 4

Homes: 1

Homes: 2

Homes: 3

Dones: 2

Dones: 2

Dones: 2

Dones: 3

Dones: 3

Dones: 2

Total: 6

Total: 4

Total: 6

Total: 4

Total: 5

Total: 5

2 BAT

MANTENIMENT

1 BAT

ADM

A

B

A

1

2

A

Homes: 2

Homes: 4

Homes: 3

Homes: 5

Homes: 3

Homes: 1

11


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

Una vegada feta la divisió d'enquestes per curs, vaig calcular la quantitat d’enquestes que tocarien a cada classe de cada curs: 1r ESO: 5 enquestes per classe, 2n ESO: 6 enquestes per classe 3r ESO: 6 enquestes al grup A i C, 4 enquestes al grup B 4t ESO: 5 enquestes al grup B i C, 4 enquestes al grup A 1r BAT: 6 enquestes al grup B, 4 enquestes al grup A, 2n BAT: 5 enquestes grup A Administratiu: 5 enquestes, 1r Manteniment: 5 enquestes, 2n Manteniment: 4 enquestes. Un cop fet tot això i, per finalitzar he assignat per sexe quantes enquestes tocarien a cada classe. Quan va estar completa la distribució de les enquestes, vaig passar a fer la tria de les preguntes de l’enquesta. Després d’avaluar diferents models d’enquesta, em vaig decantar per un model dividit en sis parts, cadascuna de les quals correspondria a les triades anterioirment, i una última part, de temàtica general. Les preguntes les vaig triar en funció de l’estudi mencionat anteriorment, la cinquena onada de l’observatori de les xarxes socials; vaig anar fent les preguntes de forma que després pogués establir comparacions fàcilment entre els dos estudis, i a més vaig afegir-hi més preguntes per tal de recopilar més informació. Una vegada vaig tenir els resultats de les enquestes, vaig passar els resultats a un full de càlcul, per tal de poder obtenir unes dades aptes per ser reflectides en diferents gràfics. Per aconseguir-ho satisfactòriament, vaig construir un full de càlcul amb les preguntes ordenades per columnes i les enquestes per files, tal i com podem veure en l’exemple inferior.

12


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

EDAT 11

12

13

14

15

SEXE 16

17

18

M

F

0

1

DEFINICIÓ DE XARXA SOCIAL 1

2 3 4

ALTRES

1r ESO Individu 1

1

1

Després d’extreure’n totes les dades de les enquestes, vaig procedir a la realització dels gràfics. Vaig fer diferents tipus de gràfics; depenent del tipus de pregunta vaig triar gràfics circulars, o de columnes, per tal de representar de forma més clara i gràfica la informació. A partir dels gràfics, vaig anar redactant tota una sèrie de conclusions que se’n podien extreure. Per acabar el treball, vaig redactar les conclusions finals, on hi explico, a grans trets, l’ús que fan els alumnes de l’Institut de les xarxes socials, i la interpretació que en faig jo. Finalment va quedar la part de revisió i correcció del treball, part en la qual vaig esmenar errors del treball, vaig suprimir alguns apartats, i en vaig afegir d’altres, per tal de millorar el treball.

13


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

4. Les xarxes socials 4.1. Què és una xarxa social? Una xarxa social és una estructura composta per un conjunt d’individus o organitzacions connectats per relacions d’amistat, de parentesc, de treball... Estan concebudes com un lloc de conversa, com un espai per a crear relacions d’una forma similar a la real. Les estructures de les xarxes socials estan representades amb un gràfic social, format per nodes (que són les persones o organitzacions) units per nexes (que són les relacions existents entre els anteriors). Les xarxes socials estan basades en les tres “C”: • Comunicació: ens ajuden a posar en comú coneixements i compartir-ne de nous • Comunitat: ens ajuden a trobar i integrar comunitats • Cooperació: ens ajuden a

fer les coses junts,

ajudant-nos mútuament Les xarxes socials estan classificades en dues grans categories: • Horitzontals: estan dirigides a un públic general, no tenen un públic específic ni van dirigides a col·lectius específics: per exemple, Facebook, Twitter, o Google +. Les xarxes socials horitzontals estan estructurades entorn als usuaris i a les comunicacions entre ells. • Verticals: les xarxes socials verticals tenen una característica comuna, estan estructurades al voltat d'un tema, per exemple, LinkedIn és una xarxa social dirigida a professionals que busquen

14

Logotips de xarxes socials


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? treball, o YouTube, és una xarxa construïda al voltant dels vídeos penjats pels usuaris. Una altra característica molt important de les xarxes socials és que redueixen la separació entre tu i una altra persona aleatòria a sis persones o graus de separació, segons Frigyes Karinthy1, en el seu llibre Chains. Aquesta teoria està basada en la idea que el nombre de coneguts creix exponencialment amb el nombre d'enllaços a la cadena, i només un petit nombre d'enllaços són necessaris perquè el conjunt de coneguts es converteixi en la població humana sencera. Intenta provar que la dita "el món és un mocador" és certa, dit d'una altra manera, que qualsevol persona pot estar connectada a qualsevol altra persona del planeta a través d'una cadena de coneguts que no té més de cinc intermediaris (és a dir, connectant dues persones amb només sis enllaços). Segons aquesta teoria, cada persona coneix de mitjana, unes 100 persones. Si cada un d'aquests amics o coneguts propers es relaciona amb unes altres 100 persones, qualsevol individu pot passar un encàrrec a 10.000 persones més només demanant a un amic que passi el missatge als seus amics. Aquests 10.000 contactes són els contactes de segon nivell, i segons aquesta hipòtesi, podem arribar a qualsevol persona de tot el món mitjançant 6 salts.

Representació de la teoria dels sis graus de separació

Aquesta distància, però, s’ha reduït considerablement amb l’aparició de les xarxes socials. Segons un estudi realitzat per la universitat de Milà2, les xarxes socials (Facebook), han aconseguit reduir més d’un punt la distància, situant-la en 4,75 individus de mitjana. A més, amb les xarxes socials, les persones d’un mateix país estan separades per només dos graus de separació.

1

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sis_graus_de_separaci%C3%B3 03/01/2014 http://www.facebook.com/notes/facebook-data-team/anatomy-of-facebook/10150388519243859 8/12/2013 2

15


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? Tal i com podreu veure en el pròxim apartat, fins i tot hi va haver una xarxa social que estava estrictament basada en aquesta teoria.

4.2. Breu història de les xarxes socials La història d’Internet és la història de l’ésser humà connectant-se i comunicant-se. Des dels primers emails enviats a principis dels anys setanta, fins les noves xarxes socials visuals, com Instagram, la història d’Internet està estretament relacionada amb les xarxes socials. Encara que ens pensem que les xarxes socials són un invent de fa pocs anys, que són relativament noves, realment van néixer molt abans, però no han estat populars fins ara. Tot va començar l’any 1971, any en el qual es va enviar el primer correu electrònic, i set anys després va ser creat el BBS (sistema de tauler d’anuncis), també anomenat Usenet, Captura pantalla Usenet

un software on s’emulaven taulers d’anuncis, i on els usuaris podien intercanviar-se missatges, notícies o informació. Però no va ser fins al 1995 quan es crea la primera xarxa social pròpiament dita. Es va anomenar Classmates, i la seva finalitat era ajudar a persones a trobar amics i companys de classe als Estats Units. Permetia crear un perfil amb la teva informació acadèmica, i també enviar missatges a altres usuaris; va ser pionera en aquests aspectes. Dos anys després es va llençar l’AOL Instant Messenger, que encara que no va ser cap xarxa social, va ser el primer programa de missatgeria instantània, que seria el precursor del tots els xats i programes de missatgeria que podem trobar actualment, com el Facebook Messenger o el Whatsapp. El mateix any també s’obre la web Sixdegrees.com, que encara que només va durar fins al 2001, va crear les bases de les xarxes socials actuals.

16


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? La xarxa estava dividida en sis graus, cadascun amb diferents nivells d’interacció, per exemple, les teves publicacions només podien ser vistes per contactes teus que estiguessin en els tres primers nivells, va ser la primera xarxa social estructurada al voltant de cercles de contactes, un model que més tard seguirien xarxes molt més exitoses. El 2002 es llança Friendster, la primera xarxa social que va superar el milió d’usuaris, de fet, durant els tres primers mesos va aconseguir tres milions d’usuaris. El seu funcionament és molt semblant al de Facebook, amb creació de perfils, publicació d’estats i amb un sistema de missatges entre els usuaris.

Logotip de Friendster

La decadència de Friendster va començar un any després del seu llançament, ja que el volum d’usuaris era tan elevat que alentia molt la pàgina, i la gran majoria d’usuaris van migrar a MySpace, un servei molt semblant a Friendster, però caracteritzat per la possibilitat d’incloure música al perfil, fent-lo molt popular entre els músics (famosos i no famosos). Però l’espectacular creixement de MySpace es va veure truncat només dos anys després de la seva creació, el 2005. Facebook va ser creat per Mark Zuckerberg el 2004, un estudiant de Harvard (en un principi anava dirigida només a estudiants de la seva universitat, però va tenir un èxit tan gran que uns mesos més tard de la seva creació, va ser oberta a tothom). Pàgina de perfil al facebook, any 2005

MySpace no va saber reaccionar a la gran

migració d’usuaris cap a Facebook, en menys d’un any va perdre la posició dominant al mercat, en favor de Facebook.

17


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? El 2005 va néixer la pàgina web d’allotjament de vídeos més popular del món, YouTube. Actualment compta amb més de 800 milions d’usuaris, i és una de les empreses més lucratives del sector, i amb uns competidors molt petits, com DailyMotion (que va ser creat al mateix temps i té 70M d’usuaris ) i Vimeo, que encara que és anterior a aquestes dues, mai no ha aconseguit triomfar (12.6M d’usuaris). El 2006 va ser l’any de llançament de Twitter, un servei de microblogging, on tu hi pots crear el teu perfil i pots seguir a qui vulguis, igualment et pot seguir a tu qualsevol persona. Recentment, Twitter ha arribat als 200 milions d’usuaris actius setmanalment, i als 500 milions de comptes creats. Aquesta xarxa ha tingut un paper molt important en les revoltes àrabs, va ser el mitjà a través del qual la gent s’informava del que passava. Les últimes dues xarxes socials que formen part de la nostra història són l’Instagram (llançada el 2010), una xarxa social amb un funcionament semblant al Twitter en un dispositiu mòbil

Twitter, però que només permet penjar fotos; i el febrer d’aquest mateix any, va arribar als 100 milions d’usuaris.

4.3. Actualitat de les xarxes socials Ara mateix, mentre escric aquestes línies, Facebook ja ha superat de llarg els 1000 milions d’usuaris, Twitter els 500 milions i YouTube els 800. Aquestes són les xarxes dominants, les que estan canviant les nostres vides i revolucionant la forma de comunicar-nos i relacionar-nos. Però no tot l’ecosistema d’Internet està format per aquestes propostes majoritàries. Anem a fer un petit viatge per altres xarxes socials, no tan conegudes pel gran públic. Comencem amb algunes xarxes horitzontals, de l’estil de Facebook o Twitter.

18


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? • Tuenti: és una xarxa social espanyola, creada el 2006; amb una interfície i funcionament molt semblant a Facebook; sovint se l’anomena el “Facebook espanyol”. Té aplicacions per a gairebé tots els sistemes operatius mòbils i té uns 15 milions d’usuaris. • 4sq: també anomenat Foursquare és una xarxa social basada en la geolocalització, permet fer un “check-in” al lloc on ets i compartir-ho al mateix 4sq i a altres xarxes socials. Té 25 milions d’usuaris. • QQ: és un servei de missatgeria instantània molt popular a Xina i als països asiàtics, compta amb ,més de 700 milions d’usuaris. • Google +: és la xarxa social llençada per Google que pretén fer la competència a Facebook, compta amb més de 300 milions d’usuaris, i és la xarxa social que ha tardat menys en arribar als 100 milions, però els usuaris hi dediquen molt poc temps. • Sina Weibo: és un servei de microblogging molt semblant a Twitter, i en menor mesura, a Facebook. És molt popular a la Xina i a alguns països asiàtics on Twitter està censurat. Té mes de 400 milions d’usuaris.

Hi ha moltes més xarxes socials horitzontals, però no són tan rellevants com les descrites anteriorment. Estem parlant de xarxes com: Friendster, Habbo, QuePasa, Orkut, Tagged, Tumbr, MySpace...

Mapa iRedes 2012

19


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

Dintre de les xarxes socials verticals, hi ha diferents categories, començarem per la categoria de vídeo i foto, amb YouTube i Instagram com a xarxes més destacades, però no les úniques. Aquestes són les seves competidores: • DailyMotion: és un servei d’allotjament de vídeos online, molt semblant a YouTube. Va ser llançat a mitjans del 2005, i està especialitzat en la creació de curtmetratges de creació semi-professional. Té uns 120 milions d’usuaris. • Flickr: és un lloc web gratuït que permet pujar, classificar, vendre i buscar fotos. Va ser llançat a finals del 2004, i adquirit per Yahoo! un any després del seu llançament. Actualment compta amb més de 75 milions d’usuaris, sent la segona xarxa social dedicada a les fotos, només per darrere d’Instagram. • Fotolog: és un servei de publicació de fotos, on els usuaris disposen d’una pàgina inicial semblant a un blog, on hi poden penjar les seves fotos acompanyades de text. Va gaudir d’una

gran

popularitat

abans

de

la

generalització de facebook. Té uns 30 milions d’usuaris.

Hi ha altres xarxes d’aquesta temàtica, però són molt minoritàries. La xarxa minoritària més gran és Vimeo, amb uns 12 milions Mapa iRedes 2011

d’usuaris.

20


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? Altres categories destacades són: • Xarxes socials per conèixer gent, com ara Badoo (162 m d’usuaris), Meetic (42 m d’usuaris) o Match (92m d’usuaris). • Ràdio i música; xarxes socials basades en la possibilitat d’escoltar música online, i crear playlists personalitzades. Destaquen Last.fm (43 m d’usuaris) i Spotify (33 m d’usuaris). MySpace, que fa uns anys competia amb Facebook pel liderat en les xarxes socials es queda amb 25 milions d’usuaris. • Negocis i treball: en aquest apartat, la xarxa més famosa és Linkedin, que amb uns 200 milions d’usuaris és la pàgina web més utilitzada del món per buscar feina, seguida per Xing (110 milions).

Per acabar, també hi ha xarxes socials d’altres temàtiques, com ara de viatges, amb TripAdvisor (75 m), de disseny, amb DevianArt (25m) o de cine i televisió, amb Flixter (30 m) com a representant.

4.4. Anàlisi de l’evolució de les xarxes socials El mapa iRedes és un mapa realitzat pel congrés Iberoamericà sobre xarxes socials. Fins ara, n’hi ha tres versions, corresponents als anys 2010, 2011 i 2012. La versió del 2012 és la que he utilitzat per explicar l’actualitat de les xarxes socials. Respecte a les xarxes horitzontals, Facebook gairebé ha doblat el seu nombre d’usuaris, passant de 550 milions d’usuaris el 2010 a 1000 el 2012, passant per tenir-ne 800 milions el 2011. També és bastant xocant el creixement de Twitter, que ha guanyat més de 300 milions d’usuaris, tot i que el seu creixement s’ha estancat durant l’últim any. Cal destacar el gran creixement de Google+ que va néixer el 2011 i ja compta amb més de 340 milions d’usuaris. Al contrari que MySpace, que ha passat de 120 milions d’usuaris el 2010 a només 25 el 2012. Altres xarxes que han experimentat un retrocés han estat Orkut, que ha passat de 150 milions d’usuaris a 60 milions.

21


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? Tuenti, una de les xarxes més rellevants al nostre Estat, té un creixement lent però continuat, del 2010 al 2012 ha guanyat 4 milions d’usuaris, i actualment en té uns 15 milions. Cas apart és el d’Ask.fm, una xarxa que va ser creada el 2010, i en tres anys ha aconseguit passar de l’anonimat, a tenir més de 70 milions d’usuaris i més de 30 milions de preguntes i respostes fetes cada dia... Respecte a xarxes socials verticals, YouTube ha passat de 350 milions d’usuaris el 2010 a 800 milions d’usuaris el 2012, Vimeo de 3 a gairebé 13, i altres com Instagram (creada el 2010) i Pinterest (creada el 2012), han aconseguit 90 i 25 milions d’usuaris, respectivament.

Mapa iRedes 2010

22


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

5. Plataformes d’ús de les xarxes socials Fa una dècada, a l’inici de les xarxes socials, molt poca gent s’imaginava que podríem accedir a les xarxes socials a través dels mòbils, ningú pensava que portaríem Internet a la butxaca, ni que tindríem tablets a casa; és un camp que ha canviat molt en els últims anys, amb l’arribada dels smartphones i de les seves respectives apps. També cal aclarir que no totes les xarxes socials tenen accés web i app; per exemple Vine només permet l’accés a través de l’app, Instagram és completament funcional a través de la seva app, i la pàgina web només permet mirar fotos, no et permet pujarne. Actualment les plataformes d’accés a les xarxes socials les podem dividir en dos grans grups: • A través d’un navegador: utilitzant un navegador d’Internet (per exemple Chrome) a través de qualsevol plataforma que disposi d’aquests. M’explico: nosaltres tenim navegadors d’Internet en quasi tots els dispositius electrònics; però accedim a les xarxes socials amb els navegadors dels ordinadors, tot i que això també és possible fer-ho amb mòbils i tablets, l’accés és molt més ràpid i àgil amb l’app específica. En resum, l’accés per navegador és el millor si entres des d’un ordinador (ja sigui Windows, Mac, Linux...), i no és recomanable per a altres dispositius en cas que hi hagi una app específica per a ells. • Amb app: es tracta d’un accés a un servei a través d’aplicacions específiques, de programes dissenyats per facilitar l’accés a un servei a Internet. Gairebé totes les xarxes socials disposen d’apps per al seu accés en dispositius amb un sistema operatiu diferent a Windows, Mac i Linux. Per exemple, Facebook disposa d’apps per a Android, Windows Phone, iOS, Symbian, RIM (Blackberry), Firefox OS..., a més de l’accés per web, que està adaptat per a mòbils.

23


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

6. Xarxes socials analitzades En aquest apartat explicaré les xarxes socials que he decidit incloure a l’enquesta, ja que crec que són xarxes bastant importants dins del món d’Internet, molt utilitzades per tothom, de fàcil accés i que ens permeten accedir a una infinitat de coses, des de parlar amb els nostres familiars, a seguir els nostres ídols televisius. Si hi havia una xarxa que no podia faltar, és Facebook. Quan ens pregunten per una xarxa social, és el primer nom que ens ve al cap. És la xarxa social per excel·lència, la més utilitzada del món, i la primera en superar els 1000 milions d’usuaris. A més, té una interfície amigable per a l’usuari, que permet a una persona novella en el món de la

Botó del like del Facebook

informàtica fer-la servir sense cap problema. També hi podem compartir una gran varietat de continguts, com ara fotos o vídeos. En segon lloc, vaig decidir posar Tuenti, que és l’homòloga espanyola de Facebook, i que va arribar a tenir una gran importància a Espanya, on era la xarxa majoritària en moltes regions, per damunt de Facebook. És una xarxa molt semblant a Facebook en funcionament i estructura, tot i que Facebook sempre l’ha superat en funcionalitats i aplicacions. Tuenti té 15 milions d’usuaris, una xifra irrisòria si ho comparem amb

Logotip del Tuenti

Facebook, tot i que cal tenir en compte que gairebé la totalitat d’usuaris són espanyols. A continuació, vaig pensar en una xarxa que últimament estava sonant molt fort, Twitter. Aquesta xarxa ha estat agafant molta embranzida últimament, s’utilitza com una espècie de canal de notícies global, on tothom dóna la seva opinió, des de famosos fins a tu, que estàs llegint aquest treball.

24

Icona de retweet al Twitter


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

Crec que és una bona idea incloure aquesta xarxa, ja que actualment és una de les xarxes amb major creixement. Una altra xarxa que últimament està molt a l’alça és Instagram, una xarxa lligada estretament a l’ús d’smartphones, ja que és exclusiva per a dispositius amb Android, iOS o Windows Phone. Es tracta d’una xarxa que permet pujar imatges i compartir-les a altres xarxes socials com ara Facebook o Twitter. És interessant posar-la a l’estudi, ja que pot servir d’indicador per saber quants

Logo "retro" d'Instagram

alumnes són posseïdors d’un telèfon intel·ligent. La penúltima xarxa que vaig decidir incloure va ser YouTube, ja que és un servei àmpliament utilitzat per qualsevol persona que utilitza Internet. Però per a mi, el més interessant d’analitzar és l’ús que es fa de la faceta social d’aquesta pàgina, i també saber si la totalitat dels alumnes el fan servir per a mirar vídeos.

Botó "play" de Youtube

I per últim, no podia faltar Ask.fm, una xarxa social que ha adquirit una gran popularitat en els últims mesos, i que el seu funcionament permet fer preguntes anònimes als usuaris, cosa que pot provocar problemes. Per aquest motiu vaig creure que seria interessant avaluar l’impacte d’aquesta xarxa en els alumnes de l’Institut.

25


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

Url

http://www.facebook.com/

Nombre

1.15 bilions (actius març

d’usuaris

2013)3

Llançament

4 de febrer del 2004

Rànquing Alexa

1 (Juny 2013)

CEO

Mark Zuckerberg

Estat actual

Actiu

Tipus

Públic

6.1. Facebook

Logo de facebook, Inc.

6.1.1.

Història de Facebook

Facebook va ser llençat per Mark Zuckerberg, un estudiant de Psicologia i d’Informàtica de la universitat de Harvard, el 4 de febrer de 2004, des de la seva habitació de Harvard. Inicialment, el seu projecte, anomenat “thefacebook”, volia ser una plataforma per a la comunicació entre estudiants de la mateixa universitat. A causa del gran èxit que va tenir entre els estudiants de Harvard, Facebook es va començar a expandir a través d’altres universitats, i un any després del seu llançament, es va fer accesible per a estudiants de secundària. A causa del gran èxit que tenia, el setembre del 2006 és va ampliar a totes les persones de més de 13 anys amb una adreça d’email vàlida. L’any 2008, Facebook va assolir els 100 milions d’usuaris, i des de llavors, el seu creixement ha estat pràcticament exponencial, arribant als 500 milions el 2010 i als 1000 milions el 2012, sent la primera xarxa social en arribar a aquesta xifra, i actualment té més de 1150 milions d’usuaris, és la xarxa social amb més usuaris a nivell mundial, molt per sobre de la seva homòloga xinesa QQ, que en té 700 milions. 3

http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=761090

26


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

6.1.2.

Polèmica amb la privacitat

Facebook ha rebut diverses crítiques a causa de les seves condicions d’ús (sí, això que no llegeix mai ningú), ja que quan les acceptes, Facebook passa a ser el propietari comercial de tot allò que publiques a la xarxa social. Hi ha hagut moltes protestes a causa d’això, fins i tot el president dels Estats Units, Barack Obama ha dit: “Tingueu compte amb allò que pugeu a Facebook”, ja que tot allò que està penjat és quasi impossible esborrar-ho.

Captura de pantalla Facebook (versió web)

Captures de pantalla de Facebook per a Android

27


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

6.2. Twitter

Url

http://www.twitter.com/

Nombre

200 milions (actius febrer 2013)

d’usuaris

6.2.1.

Llançament

21 de març del 2006

Rànquing Alexa

13 (Juny 2013)

Director general

Dick Costolo

Estat actual

Actiu

Tipus

Públic

Història de Twitter

Logo de Twitter

Hi ha una certa controvèrsia en la història de Twitter. Segons Buisness Inside4, la idea va sorgir dins de la companyia Odeo, mentre s’estava dissenyant un servei de ràdio online que no va tenir èxit. Originalment Twitter havia de servir per a la comunicació interna entre els integrants de l’empresa. Els seus creadors van ser els extreballadors de Google Evan Williams i Biz Stone, amb la col·laboració de Jack Dorsey, Evan Hensaw i Noah Glass. El nom original havia de ser Twittr, inspirat en el popular servei d’allotjament de fotos Flickr. Twitter va ser llençat el 15 de juliol de 2006, i no va arribar al milió d’usuaris fins a mitjans del 2007. Des de llavors, ha estat la xarxa social que ha tingut un major creixement, passant de 25 milions d’usuaris a principis del 2009, a 100 milions un any després, i a 500 milions actualment. Twitter s’ha convertit en un canal d’informació mundial, un lloc on podem estar al dia de tot el que passa al nostre voltant.

4

http://www.businessinsider.com/how-twitter-was-founded-2011-4?op=1 12/8/2013

28


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

6.2.2.

Implicació amb les revoltes àrabs

Twitter ha tingut un paper molt important en la primavera àrab, fou el mitjà de comunicació a les revoltes àrabs, moltes manifestacions es van concertar a través de Twitter, i va ser un dels pocs canals d’informació viables durant les manifestacions, ja que els règims dels països on es produïen les revoltes censuraven tot allò relacionat amb les protestes, i Twitter es va convertir en el mitjà més fiable per saber l’actualitat d’aquests països.

Timeline de twitter (web)

Captures de pantalla de Twittter per a iOS

29


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

6.3. Tuenti

Url

www.tuenti.com

Nombre

10 milions (actius gener 2013)

d’usuaris Llançament

Finals del 2006

Rànquing Alexa

1650 (Juny 2013)

Director general

Comprada per Movistar

Estat actual

Actiu

Tipus

Públic

Logo de Tuenti

6.3.1.

Història de Tuenti

Tuenti és una xarxa social espanyola amb una estructura i funcionament molt semblant a Facebook, estructurada al voltant dels perfils dels usuaris i de pàgines. Tuenti va ser llançada a finals del 2006 per Zaryn Dentzel, un estudiant dels Estats Units que va venir d’intercanvi a Espanya, conjuntament amb Félix Ruix, Joaquín Ayuso i Kenny Bentley. En el seu inici, Tuenti anava dirigit a universitaris, però més tard, a causa del seu èxit es va permetre l’entrada a tots els usuaris, però només si tenien una invitació. El 14 de novembre de 2011 la xarxa es va obrir a tothom, fent possible el registre amb el número de telèfon mòbil. Tuenti va ser comprat per Movistar el 4 d’agost de 2010, quan va adquirir el 90% de l’empresa per uns 72 milions d’euros. Poc després de la compra per part de Telefònica, Tuenti va crear l’empresa Tuenti Mobil, que opera sota la xarxa de Telefònica, i que ofereix tarifes molt atractives per a la gent jove, centrades en el consum d’Internet.

30


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

6.3.2.

El Facebook “espanyol”

Tuenti ha estat sovint qualificat com el Facebook “espanyol”, a causa de la gran popularitat que té entre els joves d’aquest país, sent la xarxa majoritària en moltes regions d’Espanya, on Facebook és vista com una xarxa secundària.

Captura de pantalla de Tuenti (web)

Captures de pantalla de Tuenti per a Windows Phone

31


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

6.4. Instagram

Url

http://www.instagram.com/

Nombre

100 milions (actius febrer 2013)

d’usuaris Llançament

6 d’octubre del 2010

Rànquing Alexa

46 + (app per a mòbils)

CEO

Empresa comprada per Facebook

Estat actual

Actiu

Tipus

Freeware

Logo d’Instagram

6.4.1.

Història d’Instagram

Instagram és un homenatge a les càmeres Kodak Instamatic i Polariod ja que permet fer fotos en format 1:1 (quadrades), aplicar una sèrie de filtres i efectes, i després penjar-les. Instagram es va desenvolupar a San Francisco, quan Kevin Systrom i Krieger Mike van decidir fer una app de fotografia mòbil. L’app va ser llençada per a dispositius Apple a l’App Store el 6 d’octubre de 2010, amb el nom d’Instagram. Uns mesos després es van incloure els hashtags (són etiquetes per identificar un tema); i poc després van afegir nous filtres per a les fotos, entre d’altres noves característiques. Per aquell temps (desembre del 2010) tenien poc més d’un milió d’usuaris El 3 d’abril de 2012 es va llençar la versió per a Android, i va aconseguir un milió de descàrregues en menys de 24 hores, i s’ha convertit en una de les aplicacions més valorades pels usuaris de Google Play (la tenda d’aplicacions de Google). Recentment, amb l’última actualització, es poden etiquetar usuaris a les fotos, i també es permeten penjar vídeos de fins a 15 segons.

32


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

6.4.2.

Polèmica amb les condicions d’ús

El desembre del 2012 Instagram va actualitzar les seves condicions d’ús i de privacitat, atorgant-se tots els drets comercials de les fotos pujades pels usuaris al servei. Com a protesta, moltes celebritats, fotògrafs i fins i tot la revista National Geographic van deixar d'utilitzar el servei. Poc després, Instagram va rectificar les condicions d'ús, deixant-les com abans, però la majoria de famosos que van deixar d’utilitzar el servei ja no hi han tornat.

1.

Captures de pantalla d'Instagram per a iOS

Captures de pantalla d'Instagram per a Windows Phone

33


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

Url

www.youtube.com

Nombre

10 milions (actius gener 2013)

6.5. Youtube

d’usuaris Llançament

Finals del 2006

Rànquing Alexa

3 (Juny 2013)

CEO

Empresa comprada per Google

Estat actual

Actiu

Tipus

Públic

Logo de Youtube

6.5.1.

Història de YouTube

YouTube és una pàgina web on els usuaris poden pujar i compartir vídeos. Va ser creada per Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim el 2005 a Califòrnia. Es van conèixer quan treballaven a Paypal (una empresa de pagaments online). La història de la creació de YouTube té una mica de controvèrsia, ja que encara que en un principi la idea va sorgir de la necessitat de compartir vídeos d'una festa, Chen ha reconegut que aquesta idea es podia haver promogut per la necessitat de presentar una història creïble al mercat. El domini va ser activat el 15 de febrer de 2005, i el 23 d'abril van penjar el primer vídeo, Me at The Zoo. Només va tardar una mica més d’un any en arribar a tenir dos milions de visualitzacions per dia. A finals d’aquest any, Google va comprar l’empresa per 1600 milions de dòlars. Des de llavors, ha seguit creixent, fins arribar a ser la pàgina de vídeos online més visitada del món, i la tercera pàgina més visitada a nivell mundial, només superada per Google i Facebook.

34


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

6.5.2.

Polèmica amb els copyrights

YouTube ha canviat profundament la definició de drets d'autor en vídeos, ja que abans del 2005 només s'aplicaven a música compartida per P2P. Gran part dels vídeos que els usuaris publiquen a YouTube tenen música o imatges amb copyright, però la companyia només els retira si és requerit pel propietari dels drets d'autor. En retirar els vídeos, el compte de l'usuari que els va publicar és suspès, després de rebre, si més no, tres advertències. Addicionalment, les productores de música poden demanar l'anul·lació de les pistes d'àudio dels vídeos que inclouen bandes sonores o música que no va ser llicenciada per a la seva inclusió, quedant totalment sense so.

6.5.3.

El fenomen dels youtubers al nostre país, què és ser

youtuber? Com a youtuber s’entén un usuari que puja usualment vídeos al YouTube, de diferents temàtiques, com ara per exemple videojocs o videoblogs on expliquen experiències, consells de moda, cuina..., i que crea una comunitat d’usuaris. Els youtubers veuen YouTube com una finestra per expressar-se al món, i si tenen sort i tenen molts de seguidors, una font d’ingressos. Solen ser persones líders d’opinió, que influeixen sobre els seus seguidors, i que a més, poden arribar a tenir milions de fans.

Captures de pantalla de Youtube (web)

35


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

6.6. Ask.fm

Url

http://www.ask.fm

Nombre

65 milions (actius juny 2013)

d’usuaris Llançament

16 de juny del 2010

Rànquing Alexa

146

CEO

Ilja Terebin

Estat actual

Actiu

Tipus

Comercial

Logo d’Ask.fm

6.6.1.

Història d’Ask.fm

Ask.fm és una pàgina web de preguntes i respostes, on es poden fer preguntes i respostes, que poden ser anònimes o no. Va ser creat per Mark Terebin el 2010, com una pàgina competidora a Foamspring (pàgina amb la mateixa mecànica que Ask.fm); a la qual va superar en poc temps. Actualment Ask.fm compta amb més de 65 milions d'usuaris, a molta distància d'altres xarxes com Twitter i Facebook, però actualment és la xarxa amb un dels creixements més elevats d’Internet.

36

Captura de pantalla d'ask (web)


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

6.6.2.

Controvèrsia amb el ciberbuylling

La història d'aquesta xarxa, basada en les preguntes des de l'anonimat, ha estat sempre marcada per la polèmica, i el ciberbullying. Ask.fm s'ha vist obligat a fer canvis en la pàgina, després dels suïcidis d'alguns adolescents a causa dels comentaris que rebien al seu Ask.fm. Hi ha hagut un debat molt intens al Regne Unit sobre l'ús d'aquestes xarxes, i el primer ministre anglès va advertir amb un boicot a la pàgina si aquesta no canviava la política en tot el referent als comentaris insultants i el ciberbullying.

Captures de pantalla d'ask.fm per a iOS

37


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

7. Model d’enquesta Marca amb una creu l’opció triada Edat: □11 □12 □13 □14 □15 □16 □17 □18 □+18 Curs: □ 1rESO □ 2nESO □ 3rESO □ 4tESO □ 1rBAT □ 2nBAT □ CICLES Sexe: □ Masculí □ Femení Saps que és una xarxa social? □ Sí - □ No Quina és la definició que s’adequa més a xarxa social? • □ Estructura composta per un conjunt d’individus o organitzacions connectats per relacions. • □ Plataforma tecnològica per relacionar-se amb amics i coneguts. • □ Pàgina web per xatejar amb els amics. • □ Espai de conversa online • □aAltres:_________________________________________________________ ___________________________________________________

1. Facebook Coneixes Facebook? □ Sí - □ No Tens un compte actiu? □ Sí - □ No Quant de temps fa que el tens? □ -6 mesos □ 6 mesos – 1 any □ 1 any – 2 anys □ 2 anys – 5 anys □ +5 anys Quants amics tens, aproximadament? □ -10 □ 10-50 □ 50-100 □ 100-500 □ 500-1000 □ +1000 □ +2000 Et connectes cada dia? □ Sí - □ No Quant temps hi dediques a la setmana? □ -1h □ 1h-5h □ 5h-10h □ 10-20h □ +20h Aproximadament, quantes fotos tens etiquetades (en quantes fotos surts) ? □ -10 □ 10-50 □ 50-100 □ 100-500 □ 500-1000 □ +1000 □ +2000 Et consideres un usuari actiu (publiques comentaris, enllaços, comentes altres coses usualment) o més bé ets un usuari passiu (acostumes a observar les altres publicacions, sense interactuar-hi molt) □ Usuari actiu □ Usuari passiu

38


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

2. Tuenti Coneixes Tuenti? □ Sí - □ No Tens un compte actiu? □ Sí - □ No Quant de temps fa que el tens? □ -6 mesos □ 6 mesos – 1 any □ 1 any – 2 anys □ 2 anys – 5 anys □ +5 anys Quants amics tens, aproximadament? □ -10 □ 10-50 □ 50-100 □ 100-500 □ 500-1000 □ +1000 □ +2000 Et connectes cada dia? □ Sí - □ No Quant temps hi dediques a la setmana? □ -1h □ 1h-5h □ 5h-10h □ 10-20h □ +20h Aproximadament, quantes fotos tens etiquetades (en quantes fotos surts) ? □ -10 □ 10-50 □ 50-100 □ 100-500 □ 500-1000 □ +1000 □ +2000 Et consideres un usuari actiu (publiques comentaris, enllaços, comentes altres coses usualment) o més bé ets un usuari passiu (acostumes a observar les altres publicacions, sense interactuar-hi molt) □ Usuari actiu □ Usuari passiu

3. Twitter Coneixes Twitter? □ Sí - □ No Tens un compte actiu? □ Sí - □ No Quant temps hi dediques a la setmana? □ -1h □ 1h-5h □ 5h-10h □ 10-20h □ +20h Quant temps fa que el tens? □ -6 mesos □ 6 mesos – 1 any □ 1 any – 2 anys □ 2 anys – 5 anys □ +5 anys Nombre aproximat de tuits que has fet: □ -10 □ 10-50 □ 50-100 □1 00-500 □ 500-1000 □ 1000-5000 □ 5000-10000 □ +10000 Quanta gent segueixes, aproximadament? □ -10 □ 10-50 □ 50-100 □ 100-500 □ 500-1000 □ +1000 □ +2000 Quanta gent et segueix, aproximadament? □ -10 □ 10-50 □ 50-100 □ 100-500 □ 500-1000 □ +1000 □ +2000 Anomena 5 famosos que segueixes al Twitter: -

39


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

4. Instagram Coneixes Instagram? □ Sí - □ No Tens un compte actiu? □ Sí - □ No Quant temps hi dediques a la setmana? □ -1h □ 1h-5h □ 5h-10h □ 10-20h □ +20h Quant temps fa que el tens? □ -6 mesos □ 6 mesos – 1 any □ 1 any – 2 anys □ 2 anys – 5 anys □ +5 anys Nombre aproximat de fotos que has penjat: □ -10 □ 10-50 □ 50-100 □ 100-500 □ 500-1000 □ +1000 □ +2000 Quanta gent segueixes, aproximadament? □ -10 □ 10-50 □ 50-100 □ 100-500 □ 500-1000 □ +1000 □ +2000 Quanta gent et segueix, aproximadament? □ -10 □ 10-50 □ 50-100 □ 100-500 □ 500-1000 □ +1000 □ +2000

5. Youtube Coneixes YT? □ Sí - □ No Mires usualment vídeos al YouTube? □ Sí - □ No Anomena tres “youtubers” famosos: Tens un canal a YouTube? □ Sí - □ No Comentes i puntues els altres vídeos? □ Sí - □ No Puges vídeos a YouTube? □ Sí - □ No En cas que sí, de quina temàtica? -_______________________________________________________

6. Ask.fm Coneixes Ask.fm? □ Sí - □ No Tens un compte actiu? □ Sí - □ No Des de quan? □ -6 mesos □ 6 mesos – 1 any □ 1 any – 2 anys □ 2 anys – 5 anys □ +5 anys A quantes preguntes has respost (aprox)? □ -10 □ 10-50 □ 50-100 □ 100-500 □ 500-1000 □ +1000 □ +2000 Alguna vegada t’han posat algun comentari ofensiu o insultant? □ Sí - □ No

40


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

7. Preguntes generals Et veus capaç d’estar molt de temps sense connectar-te a cap xarxa social durant: 1 setmana □ Sí - □ No 1 mes □ Sí - □ No 1 any □ Sí - □ No Quantes hores dediques a la setmana a les XS? □ Menys d’una hora □ Entre una 1 i 5 hores □ Entre 5 i 10 hores

□ Entre 10 i 20 hores

□ Més de 20 hores

Et consideres addicte a les xarxes socials? □ Sí - □ No Penses que les persones sense cap compte actiu a les xarxes socials estan aïllades de la societat? □ Sí - □ No Valores igual una persona amb molta popularitat a les xarxes socials que una que no? □ Sí - □ No Cuides la teva imatge a les xarxes socials? □ Sí - □ No Tens contactes que no coneixes en persona? □ Sí - □ No Les xarxes socials t’han creat algun tipus de problemes amb:

La família:

□ Molts – □ Pocs – □ Gens

Els amics:

□ Molts – □ Pocs – □ Gens

Amb desconeguts: □ Molts – □ Pocs – □ Gens

Mantens relacions internacionals amb algun amic a través de les XS? □ Sí - □ No

41


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

8. Anàlisi de les enquestes 8.1. Facebook

Tal i com podem veure en els primers gràfics, el 99% dels enquestats coneixen la xarxa social Facebook, és la xarxa més coneguda pels entrevistats. També és la xarxa social amb més acceptació entre els estudiants, només un 6% declara que no té un compte actiu. Per tant és la xarxa social més utilitzada pel estudiants del nostre centre, gairebé tothom hi té un compte obert. Cal recordar que Facebook és una xarxa social oberta a tothom, i amb una interfície simple i intuïtiva, que ha fet d’aquesta xarxa la més popular del món.

La gran majoria dels enquestats fa més d’un any que estan registrats al Facebook, i gairebé la meitat dels entrevistats van obrir el seu compte entre el 2011 i el 2008, per tant, estaríem parlant que Facebook ja ha superat el seu pic màxim de popularitat, tal i com es veu reflectit en el segon gràfic, on s’observa que un 30% dels enquestats no s’hi connecta diàriament, tot i que més de la meitat reconeixen que dediquen més de 5 hores setmanals a revisar el seu perfil. És la xarxa social a la qual dediquen més temps.

42


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

El 90% dels usuaris de Facebook té entre 100 i 1000 amics. Només hi ha deu enquestats que tenen més de 1000 amics, i deu que en tenen menys de 100. En aquest gràfic podem observar que els enquestats tenen un nombre bastant raonable d’amics i, tal i com podem veure en les preguntes generals (apartat 7 de l’enquesta), la gran majoria només tenen contactes amb persones que coneixen. Respecte al segon gràfic, podem dir que el 39% dels usuaris es declaren passius, és a dir, que no interactuen amb les altres publicacions; no posen like ni les comenten, simplement observen. L’ús del Facebook que fan aquests usuaris queda limitat a “xafardejar” publicacions i parlar amb altres usuaris pel xat.

8.2. Tuenti Una gran majoria dels entrevistats (més del 90%) coneixen la xarxa social Tuenti, tot i això, menys de la meitat hi tenen un compte actiu, fet que denota la baixa acceptació que ha tingut entre els estudiants de l’Institut,els quals, com ja hem dit, utilitzen Facebook com a xarxa principal.

43


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

Els comptes a Tuenti tenen una antiguitat mitjana d’un o dos anys, i una dada a remarcar és que el ritme de creixement és molt més baix que en altres xarxes; és la xarxa amb menys comptes creats en els últims sis mesos. Tal i com podem veure en els gràfics, els enquestats que tenen un compte a Tuenti hi passen molt poc temps, només hi ha 2 persones que han dit que hi dediquen més de 5 hores, 10 que hi dediquen entre una i cinc hores, i tota la resta, com a màxim, es connecten una hora a la setmana. A més, el 95% dels enquestats afirmen que no és connecten diàriament.

Quant a l’ús del Tuenti, podem observar que aproximadament dos terços dels enquestats, amb un compte actiu, tenen entre 50 i 500 amics, i n’hi ha molt pocs que en tinguin més de 500. Més d’un 90% d’usuaris es declaren usuaris passius, que interactuen poc amb les publicacions dels altres. Només un 7% d’usuaris es consideren actius. Amb aquestes dades, podem concloure que Tuenti és molt poc utilitzada pels estudiants del nostre centre i que hi dediquen, en comparació amb altres xarxes, molt poc temps. 44


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

8.3. Twitter

Tal

i

com

es

pot

constatar en els gràfics, només un 9% dels entrevistats no coneixen Twitter, aquest percentatge augmenta al 40% quan es pregunta si tenen un compte actiu. Del 60% restant, els que tenen un compte actiu, només 10 persones hi dediquen més de 5 hores setmanals i una més de 20 hores. La gran majoria hi dedica entre una i cinc hores (25 persones) o menys d’una hora (17 persones). Podem veure-hi que gairebé tothom coneix Twitter, tot i que un 40% dels enquestats no hi tenen cap compte, i els que en tenen no hi dediquen molt de temps.

Aquestes gràfics reflecteixen l’ús dispar que fan de Twitter els estudiants del nostre Institut. En l’apartat que es refereix a l’antiguitat del compte, ens trobem que els comptes més vells es van crear fa dos anys, i que la majoria de comptes tenen una antiguitat d’entre 45


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? sis mesos i cinc anys, i hi ha pocs comptes nous. Respecte al nombre de tuits, hi ha molta diversitat de respostes, per la qual cosa podríem dir que hi ha un ús bastant irregular de Twitter.

Pel que fa als followers i la gent seguida, la gran majoria d’enquestats segueixen aproximadament la gent que els segueix, tot i que també segueixen a perfils de gent popular a Twitter, com ara jugadors de futbol, youtubers.

8.4. Instagram

En els gràfics anteriors s’observa que un 80 % dels enquestats coneixen Instagram, però només la meitat tenen un compte actiu; ja que Instagram és una xarxa social exclusiva per a mòbils i tablets, i per tant, l’accés és més difícil que a la resta de xarxes. Respecte al temps setmanal dedicat, la gran majoria de posseïdors d'un compte hi dediquen entre una i cinc hores (23 persones) o menys d'una hora (11 persones); 46


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? mentre que només 15 enquestats passen més de cinc hores a Instagram, i només un enquestat ha respost que passa més de 20 hores a Instagram setmanalment.

En referència a l'ús de d’Instagram, trobem que la gran majoria de comptes són relativament nous (14 comptes tenen menys de sis mesos, 13 tenen entre sis mesos i un any i 13 comptes tenen entre un i dos anys), i només 3 comptes tenen més de dos anys. Instagram és una xarxa que ha estat creixent molt l'últim any, especialment des que es va publicar la versió per a Android, que ha permès que els gadgets amb el sistema operatiu mòbil més usat hi poguessin accedir. En la pregunta de quantes fotos has penjat podem observar que la tendència és de penjar-ne poques, tot al contrari que al Facebook, on la gent en té moltíssimes. A més, Instagram és nou per a molta gent, per això el nombre de fotos penjades és menor. També s’ha de dir, ara parlant com a usuari assidu d’aquesta xarxa, que la gent només acostuma a penjar bones fotografies; hi pesa molt més la qualitat que no la quantitat. Les estadístiques de followers i followings són molt semblants, i estan gairebé equilibrades entre les dues parts, tot i que hi ha una petita tendència a tenir més seguidors que gent que tu segueixes. Els enquestats segueixen unes 120 persones de mitjana, i són seguits aproximadament per unes 130 persones.

8.5. YouTube

47


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

Veient aquest gràfic, puc confirmar una de les hipòtesis que vaig formular abans de començar el treball: tothom coneix YouTube, el qual s’ha posicionat com la tercera pàgina web més visitada del món, només per darrere de Google i de Facebook. Tal i com podem observar, un 98% dels enquestats afirma que hi acostuma a mirar vídeos. Per a mi, aquestes dades són molt significatives, ja que reafirmen la gran popularitat que té YouTube dins l’”ecosistema” d’Internet.

Encara que tothom coneix YouTube, només una mica més de la meitat d’enquestats (47 de 90) tenen un canal a YouTube, dels quals sols 36 comenten i puntuen els vídeos d’altres persones, la qual cosa representa que tot i que tenen canal un 52% dels enquestats, només puntuen i comenten vídeos un 40%. Al tercer gràfic podem veure que un 14% dels enquestats puja vídeos a YouTube. Pugen vídeos de dues temàtiques; de videojocs i de feina. Els vídeos de videojocs són gameplays (vídeos on es juga al videojoc mentre es comenta la partida).

48


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

8.5.1.

Youtubers famosos:

En aquest apartat explicaré quins són els tres youtubers més famosos a Alcanar, després d’extreure els resultats de l’enquesta. Estan ordenats per popularitat, de més a menys popular. • elRubiusOMG El youtuber més famós d’Espanya, és, sens dubte Rubén Doblas Gurdensen (conegut popularment com a elRubiusOMG). Té 23 anys, i actualment 4 milions de subscriptors, sent el youtuber més seguit de la península ibèrica. Va néixer a Espanya el 13 de febrer de 1990. Fill de mare noruega i pare espanyol, va viure entre Espanya i Noruega fins als 18 anys, data en la qual va elRubiusOMG en un vídeo

acabar els estudis i es va traslladar definitivament a Espanya, on va estudiar disseny i animació 3d. Mentre estudiava va començar a pujar vídeos al seu canal de YouTube, però no va ser fins a finals de 2011 quan va començar a guanyar popularitat. Tot i que actualment puja vídeos de temes molt diferents, en un principi pujava gameplays (vídeos de videojocs) normalment basats en l’humor i la diversió; mai no busca passar-se el joc o el nivell. Actualment, a més dels vídeos d’humor, també fa vídeos en directe, i destina els beneficis que obté a obres benèfiques. • Willyrex És el segon youtuber més famós del país, té dos canals i aproximadament dos milions de subscriptors a cada canal. El seu nom real és Guillermo Díaz, té 21 anys i és especialment conegut pels seus gameplays de jocs d’acció, com ara el Call Of Duty.

49


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? Va ser un dels pioners en pujar gameplays al YouTube, en un principi els pujava per a veure’ls amb els seus amics, i en guanyar popularitat va començar a pujar un vídeo diari. Tot i que tots els seus vídeos són gameplays, en els vídeos parla sobre política, estudis, o notícies d’actualitat. L’objectiu dels seus vídeos és simplement el d’entretenir a la gent, tot i que ha estat molt criticat perquè hi ha molta gent que creu que

Willyrex en una conferència el passat octubre

simplement puja vídeos per guanyar diners. • Holasoygerman Germán Garmendia, conegut com a Holasoygermán és el youtuber més famós de parla espanyola, compta amb més de 15 milions de subscriptors, i és el tercer youtuber amb més subscriptors de tot el món. Va néixer a Santiago de Xile el 25 d’abril de 1990. El seu pare va morir en un accident quan ell tenia tres anys, un

Holasoygerman en un vídeo

fet que l’ha condicionat molt, ja que va viure en més de 10 ciutats, fins a establir-se a Los Vilos, un poble costaner del sud de Xile, on hi va residir fins als 18 anys. Amb la majoria d’edat va marxar a Santiago de Xile, i va ser allí on va començar el seu canal de YouTube (setembre del 2011). Es va convertir en un fenomen viral a la xarxa, i els seus vídeos van ser compartits milers de vegades a les xarxes socials.

50


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

8.6. Ask.fm

Ask.fm és la xarxa menys coneguda, tot i això la coneixen un 79% dels enquestats. A més, és l’única xarxa que està per sota del 50 % en la pregunta de comptes actius, per la qual cosa és la xarxa menys coneguda i amb menys comptes actius entre els alumnes del nostre Institut, però també s’ha de tenir en compte que es tracta d’una de les xarxes més noves, i és la que més ha crescut durant l’últim any, molt per sobre de Facebook o Twitter.

La gran majoria dels comptes d’Ask.fom són molt recents, tal i com podem veure en el gràfic de dalt, i només uns deu comptes tenen més de sis mesos (8 tenen de sis mesos a un any, i 4 d’un any a dos anys). Amb la qual cosa puc arribar a la conclusió que Ask.fm està creixent a un ritme ràpic, i això té un motiu principal: el funcionament d’aquesta xarxa està basat en fer preguntes i respondre’n.

Tot això no seria gens problemàtic si no hi hagués l’opció de fer

preguntes anònimament. El 59% dels enquestats que tenen Ask, afirmen haver rebut alguna pregunta insultant. Aquest fet, el ciberbullying, és un dels motius pels quals és

51


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? coneguda aquesta xarxa; l’anonimat de les preguntes comporta problemes, tot i això, la xarxa segueix creixent sense aturador.

8.7. Preguntes generals

En aquest apartat, s’observa reflectit l’ús general de les xarxes socials per part dels enquestats. En aquests tres gràfics, podem veure una gran contradicció, un 67% dels enquestats (61 persones) afirmen no ser addictes a les xarxes socials, però només 39 persones de 90 creuen que serien capaces de passar més d’una setmana sense connectar-se. Tot i això, el percentatge d’alumnes que dediquen 5 o menys hores a la setmana és relativament elevat, d’un 31%. El 69% restant, dedica més de 5 hores a la setmana, tal i com podem veure en el gràfic corresponent.

52


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

Tal i com podem percebre en els gràfics anteriors, una gran majoria de persones tracten igual un persona popular que una que no ho és, també creuen que una persona sense xarxes socials no està aïllada de la societat. A mi, la segona resposta m’ha impactat bastant, ja que jo penso que una persona sense cap perfil a les xarxes socials ho té bastant més difícil per informar-se del que passa al seu voltant, que una que sí que està activa. Respecte al gràfic de la dreta, podem veure que una gran majoria de persones cuida la seva imatge a les xarxes socials, tot i que un 21% afirma tenir descuidats els seus perfils a les xarxes socials, una cosa que pot arribar a ser perjudicial en un futur; per exemple, si no tens un perfil a les xarxes socials ben cuidat, moltes empreses es poden tirar enrere a l’hora

de contractar-te. En aquests gràfics podem observar que hi ha un elevat percentatge de gent que ha patit problemes amb els amics (un 33%), un 11% que n’ha sofert amb la família i un 21% que n’ha tingut amb desconeguts. Són percentatges que crec que són molt 53


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? elevats, ja que crida bastant l’atenció que un de cada tres alumnes hagi tingut algun problema amb els seus amics a causa de les xarxes socials. És bastant notori el percentatge de gent que ha tingut problemes amb desconeguts, i també és prou sorprenent que hi hagi gent que tingui problemes amb la família per culpa de les xarxes socials.

Tal i com podem observar en aquests gràfics, una mica menys de la meitat d’entrevistats tenen contactes amb gent que no coneixen en persona, i més de la meitat d’enquestats tenen relacions amb persones d’altres països.

54


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

9. Comparació de l’enquesta amb la 5a Onada de l’Observatori de les Xarxes socials 9.1. Què és aquest estudi? Es tracta d’un estudi realitzat per les empreses The Cocktail Analysis i Zenith, a nivell estatal. L’estudi va ser realitzat en dues fases: • Fase I – Qualitativa: es van fer vuit entrevistes en profunditat a usuaris d’almenys, una xarxa social, de 14 a 50 anys i dividits per sexe. Es va portar a terme al desembre del 2012. • Fase II – Quantitativa: es van realitzar més de 1500 enquestes online, ponderades per edat i sexe. Es va realitzar el gener del 2013. Els objectius d’aquest estudi són: • Realitzar una anàlisi evolutiva de les xarxes i identificar-ne les principals novetats. • Conèixer els percentatges d’ús de cada xarxa. A més, també realitza un estudi de la relació entre marques (empreses) i consumidors a través de les xarxes socials.

55 Portada de l'estudi


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

9.2. Comparació de l’ús de les xarxes En primer lloc, compararé l’ús de les sis xarxes de referència, i després entraré en els aspectes específics d’algunes xarxes. Cal explicar què algunes de les diferències entre els dos estudis poden estar provocades per la diferencia d’edats que hi ha en el mostratge dels dos estudis (de 12 18 anys en el meu, i de 14 a 50 en l’altre).

9.2.1.

Facebook

Comencem amb Facebook, la xarxa social de referència. Aquesta té uns percentatges d’ús una mica més elevats entre els estudiants de l’Institut: un 95% dels enquestats ha respost que coneix Facebook i té un compte actiu, mentre que un 83% dels alumnes col·laboradors ha respost el mateix. El percentatge de persones que coneixen aquesta xarxa però no la utilitzen és lleugerament superior en l’estudi realitzat a nivell espanyol, amb un 16% respecte al 4% que he obtingut en el meu estudi. Per últim, només un 1% de les persones han respost que no coneixen Facebook, dada que coincideix en els dos estudis.

56


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

9.2.2.

Twitter

En segon lloc seguirem amb Twitter, la xarxa social de moda. Els estudiants de l’Institut tornen a guanyar la partida en l’aspecte de comptes actius: un 60% afirmava tenir un compte creat, 18 punts percentuals més que en l’altre estudi. A més a més, un 56% dels enquestats assegurava que no tenia Twitter però el coneixia; mentre a l’Institut Sòl-de-Riu un 31 % dels alumnes coneixien Twitter i només un 9% no n’han sentit a parlar mai, percentatge que es redueix al 2% quan passem a nivell estatal.

9.2.3.

Tuenti

En tercer lloc tenim Tuenti, una xarxa que segons tots els indicadors s’està desinflant, tot i que va ser la xarxa líder a Espanya fa uns anys. Segons l’Observatori de les Xarxes Socials, Tuenti és utilitzat per un 27% dels internautes espanyols, un percentatge que augmenta fins al 47% en el cas dels alumnes d’aquest centre. 57


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? Si passem al percentatge de persones que coneixen Tuenti però no l’utilitzen, és del 70% a nivell estatal i del 44% a nivell local. Hi ha una diferència significativa en aquests dos percentatges: Tuenti s’està desinflat de forma molt més ràpida a nivell estatal que a nivell local, tal i com podrem veure en el pròxim apartat. Tuenti no és conegut per un 9% de persones a nivell local, 5 punts més alt que a nivell espanyol, que és del 3%.

9.2.4.

Youtube

Continuarem amb YouTube, la pàgina d’allotjament de vídeos més popular del món. En l’estudi fet a nivell local un 100% dels enquestats el coneixen i el fan servir, un percentatge que segueix sent elevadíssim a nivell estatal, amb un 98%. Però quan passem al percentatge de persones que hi tenen un compte actiu aquest percentatge es redueix al 52% en els dos casos, que és el tercer més alt a nivell local i el segon a nivell estatal; YouTube és una de les xarxes més importants a nivell mundial.

58


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

9.2.5.

Instagram

Seguidament, analitzarem els percentatges d’ús d’Instagram, una xarxa que està molt lligada a l’ús de telèfons intel·ligents, ja que és exclusiva d’aquests. Aquí hi trobem resultats molt diferents. Mentre en el meu estudi un 51% coneix Instagram i el fa servir, en l’altre el percentatge és només d’un 12%. Es tracta d’una diferència bastant important, que segurament pot venir donada per la gran demanda i acceptació que està tenint en els adolescents l’ús dels telèfons intel·ligents; ja que sense aquests és impossible tenir un compte a Instagram, fet que li dóna una certa exclusivitat. Per l’altra banda, el percentatge de gent que coneix Instagram però no l’utilitza és d’un 29% en el meu estudi i d’un 61% en l’altre. Finalment, el percentatge de desconeixement d’ Instagram és major en l’àmbit estatal amb un 27% enfront del 20% local.

59


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

9.2.6.

Ask.fm

Acabarem aquest apartat amb la xarxa social de preguntes i respostes Ask.fm, la qual està marcada com a xarxa emergent i nova per l’Observatori de les Xarxes socials, i té uns percentatges d’ús baixíssims respecte al meu estudi. El percentatge de gent que el coneix i l’utilitza és del 41%, vers un 3% a nivell estatal. L’explicació d’aquesta diferència la podem trobar en el fet que Ask.fm ha crescut moltíssim en els últims mesos, que no han sigut avaluats en l’estudi espanyol, i a més, la gran majoria d’usuaris d’aquesta xarxa són adolescents , que són l’únic segment de població que he estudiat jo. En l’estudi estatal, tenim un 50% d’enquestats que coneixen Ask.fm però no hi tenen cap compte actiu, per un 36% al local. Per últim, el percentatge de gent que no coneix Ask.fm és d’un 47% a nivell estatal enfront d’un 22% a nivell local.

60


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

9.3. Comparació de l’ús de les xarxes entre els dos estudis

Ara passarem a comparar i explicar l’antiguitat i l’ús de les tres xarxes considerades més importants segons l’estudi de l’Observatori de Les Xarxes Socials. Començarem amb Facebook, concretament amb la comparació de l’antiguitat dels comptes. A nivell espanyol, un 49% dels enquestats tenen un compte creat des de fa 3 o més anys, un percentatge que puja fins al 71% entre els alumnes del l’Institut Sòl-deRiu. Les raons d’aquesta diferència poden ser vàries, però la que té més força, per a mi és que els adolescents van ser els primers en crear-se un compte, en canvi, les persones de més edat acostumen a ser més conservadores respecte als canvis, i els seus comptes de Facebook són més recents. A més, per a gairebé tots els adolescents és imprescindible tenir Facebook, ja que és una part bastant important de la seva vida social, en canvi la gent adulta veu Facebook com una eina més per comunicar-se amb els seus amics, familiars o coneguts. En aquesta mateixa línia, un 55% dels enquestats a nivell local han respost que comparteixen fotos usualment a Facebook, enfront del 42% estatal. Per acabar amb Facebook, cal dir que aquesta xarxa està experimentant una pèrdua d’emotivitat. M’explico, amb l’arribada dels serveis de missatgeria instantània com ara Whatsapp, els usuaris de Facebook estan traslladant les publicacions que abans feien en públic al seu mur, a les seves converses de Whatsapp, molt més íntimes i privades. Tot això està provocant un refredament de Facebook, que s’està començant a utilitzar menys que abans. Un 17% dels internautes de l’enquesta estatal van respondre que cada vegada utilitzen menys aquesta xarxa, i un 30% dels enquestats al poble van respondre que utilitzen Facebook de forma passiva, és a dir, sense interactuar en les publicacions de les altres persones.

61


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? De la segona xarxa que parlarem és Tuenti. En el conjunt de l’Estat espanyol, un 61% dels enquestats tenen un compte des de fa més de tres anys, un percentatge que disminueix fins al 45% quan parlem d’adolescents del nostre poble. Si parlem de la càrrega de fotos, els percentatges també són majors quan ens referim al conjunt de l’Estat espanyol, gairebé doblen els d’Alcanar, amb un 37% enfront d’un 19%. Tot i això, un 64% dels enquestats a Espanya diuen que el seu ús de Tuenti va a menys, i un 93% dels enquestats a Alcanar diuen que es consideren usuaris passius d’aquesta xarxa. Tenint en compte aquestes dades, podem concloure que Tuenti, que va arribar a ser la xarxa líder a Espanya està perdent pistonada a causa de la major popularitat de Facebook, i igual que aquesta, també està perdent emotivitat a causa de l’arribada dels serveis de missatgeria instantanis, tot i que Tuenti s’està veient bastant més afectat. Parlat a nivell del nostre territori, podem veure que Tuenti no es tant popular com Facebook, que s’utilitza bastant menys i pràcticament no s’hi publica res. Molta gent d’aquest poble es fa un perfil a Tuenti per simple curiositat, i deixa de fer-lo servir al cap de poc temps. Per últim tenim Twitter, el servei de microblogging més popular de la web. Es tracta d’un servei més nou que els anteriorment explicats, i moltíssims comptes han estat creats durant l’últim any, tal i com queda reflectit en els resultats dels dos estudis amb un 37% d’incorporacions aquest últim any a nivell nacional, i amb un 35% a nivell local.

62


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

10.Conclusions Abans de començar les conclusions pròpiament dites, cal remarcar que, com ja s’ha pogut observar, la realització de l’anàlisi i la posterior comparació de les enquestes m’ha estat impossible no avançar algunes de les conclusions.

10.1.

Part teòrica

En primer lloc, aquest treball m’ha permès conèixer a fons la història de les xarxes socials, el seu funcionament, algunes teories relacionades amb aquestes, com ara la teoria dels sis graus de separació, o les categories en les quals es divideixen les xarxes socials, en horitzontals i verticals, segons a qui van dirigides. També m’he adonat del creixement exponencial que han tingut les xarxes socials els últims anys, un creixement que ja s’està començant a veure estancat, a causa de l’aparició dels smartphones i els seus serveis de missatgeria instantània, que han provocat un refredament d’algunes xarxes socials.

10.1.1.

Part pràctica

Facebook és la xarxa social de referència. Gairebé tothom hi té un compte actiu. Aquesta xarxa és una espècie de carta de presentació; quan coneixes a algú ja no es demana el telèfon o el mail, es demana el Facebook. És el centre de l’activitat social online, i crec que per a la majoria de joves és gairebé imprescindible tenir-hi un compte si es vol estar al dia de tot el que passa al seu voltant. Tot i això, jo pensava que Facebook ja començava a desinflar-se, principalment per “culpa” del Whatsapp. Els resultats de les enquestes realitzades al centre van confirmar aquesta teoria, perquè tot i que un 94% dels entrevistats tenia un compte creat, hi havia molts pocs comptes recents, un gran percentatge de gent que no s’hi connectava diàriament, i molt poca gent li dedicava més de 10 hores a la setmana, que és poc en comparació a les hores que s’hi dedicaven fa un temps. Tot i això, segueix sent la xarxa més utilitzada i més famosa a nivell local.

63


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? Si passem a la comparació a nivell estatal, ens trobem amb pràcticament el mateix. Tenint en compte que l’enquesta va ser feta a gent de 14 fins a 50 anys, un 83% de comptes actius em sembla una xifra astronòmica, fet que denota que Facebook també és la xarxa més popular a l’Estat espanyol. És molt important remarcar que la mitjana d’edat de l’usuari de Facebook és de 31 anys, i és més utilitzada per gent gran que per adolescents. En resum, Facebook és la xarxa més utilitzada, té més de 1000 milions d’usuaris a nivell mundial, i durant els últims anys ha dominat el panorama de les comunicacions online, encara que ara s’enfronta a una pèrdua d’emotivitat derivada de l’aparició dels serveis de missatgeria instantanis. El seu repte per al 2014 és recuperar el tron de la missatgeria instantània entre usuaris, i seguir creixent en nombre d’usuaris tal com porta fent fins ara. Tuenti, la que va arribar a ser la xarxa social per excel·lència a Espanya, ara mateix està en decadència. Molts usuaris assidus s’han acabat passant a Facebook, amb més funcionalitats , i més senzill d’entendre i fer servir. Tuenti havia estat extremadament popular a nivell espanyol, sent la xarxa social majoritària en gairebé totes les comunitats autònomes. Però en el cas dels meus amics i jo mateix, sempre ens hem relacionat amb qualsevol persona catalana amb Facebook, mai no m’han dit que utilitzaven Tuenti. Tot i això, jo creia que a nivell local bastant gent tindria un compte a Tuenti, tot i que poc utilitzat. Per què? Jo crec que Alcanar marcava una espècie de frontera entre l’ús de Facebook i Tuenti; a Vinaròs gairebé tothom utilitzava Tuenti, mentre que a Alcanar la gent era més de Facebook, però es creaven comptes de Tuenti per estar en contacte amb la gent que estava més al sud. Finalment aquests comptes han acabat caient en desús, ja que Facebook ha acabat guanyant la partida a Tuenti. Aquesta teoria va quedar confirmada amb les dades extretes de la meva enquesta. Gairebé tothom coneixia Tuenti (91% dels entrevistats), i més o menys la meitat hi tenia un compte creat, però només un 5% s’hi connectava diàriament, i més del 90% dels enquestats hi dedicava menys de 5 hores setmanals. A més, un 90% de les

64


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? persones que tenen un compte són usuaris passius, que no interactuen amb les publicacions dels altres. A nivell estatal, Tuenti apareix com una xarxa social debilitada, amb un 64% dels usuaris entrevistats que diuen que cada cop la utilitzen menys. Twitter va ser un dels noms propis del 2012, any en què va donar a conèixer al món el seu gran potencial per crear moviments, organitzar manifestacions o donar a conèixer notícies que d’altra manera no haguessin sortit a la llum per culpa de la censura. Gràcies a aquesta xarxa vam poder saber què passava als països àrabs, els quals es van rebel·lar contra els

dictadors, o tota la repressió policial als estudiants que es

manifestaven en contra del govern a València. Tot això, per posar dos exemples. Però quan vaig incloure Twitter en aquest treball, jo sabia que els estudiants d’aquest Institut farien de Twitter un ús diferent, i això es va veure reflectit en el meu estudi. Gairebé tothom el coneixia, i el 60% tenien un compte actiu. Tot i això hi dedicaven poc temps, i la majoria tampoc feien un nombre desorbitat de tuits (tot i que sempre hi ha excepcions). Tot i que molta gent el fa servir, no té una rellevància dins el panorama de les xarxes socials a l’Institut, ja que té un ús bastant “descafeïnat”. Si passem al conjunt de l’Estat, ens trobem amb què un 40% dels usuaris cada vegada el fa servir més, ja que considera que tot es pot trobar a Twitter (notícies, programes de televisió, marques de roba, famosos...). El 37% dels entrevistats s’hi ha incorporat aquest any i el repte de Twitter és aconseguir consolidar-se com una de les xarxes socials més utilitzades del món i de seguir assegurant el seu liderat en el camp del microblogging. Instagram, la xarxa social de fotografia creada el 2010, ha aconseguit més de 100 milions d’usuaris en només 3 anys. S’ha convertit en una aplicació imprescindible si tens un smartphone. 2013 ha estat l’any de l’explosió d’aquesta xarxa, en gran part gràcies a la gran popularitat dels telèfons mòbils intel·ligents. Instagram és molt més popular entre els estudiants del nostre poble que en el conjunt de l’Estat, amb uns percentatges molt diferents, tal i com ja he explicat anteriorment. Tot i això Instagram és una xarxa relativament nova, que ha tingut un creixement exponencial, i després de

65


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? la seva compra per part de Facebook s’ha convertit en una espècie d’extensió d’aquest, convertint-se en una xarxa on penjar-hi les millor fotos.

Després de finalitzar aquest treball, m’ha quedat encara més clar que YouTube és molt més que un servei d’allotjament de vídeos online. Pràcticament tothom el coneix i l’utilitza, i una gran part dels internautes hi tenen un compte creat i interactuen amb vídeos i altres usuaris ( 52% en els dos estudis). YouTube ha creat una comunitat enorme d’usuaris, que creen contingut , pugen vídeos, els comenten, fan col·laboracions entre ells... Un dels sectors que s’ha vist més beneficiat per YouTube ha estat el dels videojocs. Això ho veiem reflectit en l’estudi que he fet, on després de preguntar quins són els youtubers més famosos, en els dos primers esglaons del podi han aparegut dos youtubers amb canals basats en videojocs. Resumint, YouTube és més que una xarxa social, igual que Twitter, és un lloc on cadascú pot expressar la seva opinió, explicar la seva història, pot intentar triomfar amb les seves cançons... És una finestra oberta al món. I per últim, ens queda Ask.fm, una xarxa que és malauradament coneguda pels problemes que crea. Per a mi, la idea d’aquesta xarxa és bastant bona, pot ser molt interessant tenir un espai on preguntar alguna cosa quan tens un dubte, però la possibilitat de fer preguntes anònimes ha arruïnat aquesta idea. Després d’analitzar els resultats de les enquestes i comparar-los, hi ha dos fets que m’han xocat bastant, i que m’agradaria exposar. En primer lloc, m’ha sorprès la gran diferència que apareix entre el percentatge de gent que té un compte actiu a Espanya (3%) i el dels estudiants de l’Institut (41%). Aquesta diferència tan gran té una explicació. Des del meu punt de vista, Ask.fm acostuma a ser utilitzat per adolescents de 12 a 19 anys, justament el segment d’edat sobre el qual he centrat la meva enquesta. Un altre factor a tenir en compte és el creixement que ha experimentat aquesta xarxa durant el 2013, que no ha estat recollit dins l’estudi fet a nivell espanyol (realitzada fa un any). I en segon lloc, encara m’ha 66


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? sorprès més que un 60% de les persones amb un compte actiu a Ask.fm hagin rebut alguna pregunta insultant. Que t’insultin de forma anònima i reiterada pot comportar en alguns casos problemes greus, com ara depressions, inseguretat, pors i en alguns casos més extrems, fins i tot el suïcidi. Jo crec que seria convenient per a la xarxa i els usuaris d’aquesta l’eliminació de l’opció de posar preguntes anònimes. Per finalitzar, he observat una tendència bastant interessant. Comparant l’estudi que he fet jo i el fet a nivell estatal he pogut arribar a la conclusió que els estudiants d’Alcanar són early-adopters (persones que adopten alguna tecnologia o servei a Internet abans que la gran majoria) de les xarxes socials. Això es pot comprovar mirant

Cicle d'adopció d'una innovació

els percentatges d’ús de xarxes com Instagram o Ask.fm, xarxes que són relativament noves, i que encara no són presents en la majoria dels entrevistats en l’anàlisi de nivell estatal i sí en els de l’Institut. Però abans de donar per tancada l’apartat de les conclusions, m’agradaria expressar la meva reflexió sobre les xarxes socials. Aquestes, poden ser molt positives si se saben utilitzar, perquè la tecnologia és neutra, però no l’ús que en fem. Per exemple, poden ser molt útils per contactar amb amics d’altres països, per mirar vídeos sobre temes que t’interessen, per estar informats de tot el que passa al nostre voltant... Però tot això ha degenerat cap a un món on el més important és tenir més likes a les fotografies del Facebook, més seguidors al Twitter i a l’Instagram, més subscriptors al YouTube... Tot i que no ho reconeguem, ens estem convertint en uns éssers superficials que només busquem popularitat, arribant fins a l’extrem de buscar pàgines web que ens donin likes a les nostres publicacions. Després està el tema de tenir molts amics a Internet. Conec persones que tenen milers d’amics al Facebook, però de què els serveix això? Al final, per molt que es defensin les amistats fetes a través d’Internet, els amics de veritat els tens al costat. Les xarxes socials ens aïllen en un món de comentaris, likes, followers, hashtags... Ens fan creure 67


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? que tenim molts amics, que som persones populars, fins i tot hi ha gent que creu que és famosa perquè és popular en alguna xarxa. Alimentem els nostres egos fins a límits insospitats, per a finalment, adonar-nos, que tot aniria millor si abaixéssim aquesta pantalla i sortíssim al carrer.

10.2.

Propostes de continuïtat del treball

No vull acabar el treball sense anomenar algunes possibles vies d’estudi d’aquest, en cas de que es vulgui aprofundir en aquest tema: • Fer un estudi de la privacitat de les xarxes socials : “Un altre tema molt important és el de la privacitat. Qui té accés a la nostra informació? Està en venda? Amb qui compartim els nostres continguts? La privacitat s’ha convertit en un tema de debat; les xarxes socials ens estan fent perdre la vida privada? En resum, la privacitat es veu afectada, d’una manera o una altra quan creem un compte en una xarxa social, però com?” • Fer un estudi de l’impacte que estan tenint els serveis de missatgeria instantània sobre les xarxes socials, de forma que s’està menys temps a les xarxes, es perd emotivitat a les xarxes socials... • Fer un estudi sobre l’ús dels smartphones i la seva relació amb les xarxes socials. • Realitzar una comparació de l’ús que fan les dones i els homes de les xarxes socials. Realitzar també una comparació de l’ús per edats

68


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats?

11.Webgrafia https://sites.google.com/site/lesxarxessocialsaleducacio/2-definicio-de-xarxes-socials http://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_social http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social http://i2.wp.com/wechoosethemoon.es/wp-content/uploads/inicial2.png http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/internet/web-20/1043-redessociales?start=2 http://ca.wikipedia.org/wiki/YouTube http://www.informatica-hoy.com.ar/redes-sociales/La-historia-de-las-redessociales.php http://www.techcetera.co/la-milenaria-historia-de-las-redes-sociales/ http://en.wikipedia.org/wiki/SixDegrees.com http://en.wikipedia.org/wiki/Classmates.com http://es.wikipedia.org/wiki/Myspace http://www.dreig.eu/caparazon/2013/03/21/7-anos-de-twitter/ http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook http://fmlopez48.wordpress.com/2013/03/18/mapa-de-las-redes-sociales-2013iredes/ http://www.iredes.es/ www.the-cocktail.com/clientes/observatorio-de-redes-sociales http://www.slideshare.net/TCAnalysis/5-oleada-observatorio-redes-sociales http://en.wikipedia.org/wiki/Ask.fm https://www.facebookbrand.com/ http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/twittersuperara-a-facebook-en-2014-con-una-tasa-de-crecimiento-de-usuarios-cuatro-vecessuperior/ 69


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? http://www.enriquedans.com/wp-content/uploads/2012/02/Twitter-history.jpg http://www.laverdad.es/murcia/20130131/gente/twitter-encima-facebook-google201301311920.html http://corporate.tuenti.com/es/blog/10-millones-de-usuarios-activos-15-millones-deusuarios-registrados-muchas-gracias http://es.wikipedia.org/wiki/Tuenti#Historia http://www.alexa.com/siteinfo/tuenti.com http://www.profeland.com/2010/12/hacer-un-formulariocuestionario-con.html http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/treballsrecerca/recursos/mostreig.htm http://www.protecciononline.com/%C2%BFquienes-son-los-youtubers-10caracteristicas-que-debes-conocer/ http://233grados.lainformacion.com/blog/2013/06/el-fen%C3%B3meno-de-losyoutubers-esa-gente-que-gana-hasta-1000d%C3%ADa-con-sus-v%C3%ADdeos.html http://www.abc.es/20091210/medios-redes-web/quienes-youtubers200912101912.html http://www.mediossociales.es/youtubers/ http://www.protecciononline.com/una-generacion-prefiere-el-smartphone-antes-quela-vida-real/ http://www.etceter.com/files/pill/5792e9dc-43b2-479b-be7a-263f322fac8e/quienesson-youtubers.pdf http://blogs.elpais.com/vidas-virales/2013/05/s%C3%A9-un-youtuber-deprimera.html http://es.youtube.wikia.com/wiki/The_Willyrex http://www.abc.es/sociedad/20130617/abci-willyrex-despertaba-video-clase201306142136.html http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/07/23/actualidad/1374575408_664501. html http://celebriki.com/wiki/Hola_Soy_German http://www.abc.es/20111122/medios-redes/abci-facebook-seis-grados201111221734.html 70


Bernat Fibla Reverter – Estem connectats? http://en.wikipedia.org/wiki/Early_adopters http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations http://www.slideshare.net/TCAnalysis/5-oleada-observatorio-redes-sociales http://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/el-mapa-de-las-redes-sociales-encastellano-5111 http://franbarquilla.com/informe-sobre-el-uso-de-las-redes-sociales-en-la-unioneuropea/

71