Hämäläis-Osakunta

Hämäläis-Osakunta

Helsinki / Sudetti-Häme, Finland

Hälläpyörä on Hämäläis-Osakunnan jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Fuksihämäys on syksyisin ilmestyvä uusille osakuntalaisille suunnattu julkaisu.

www.hamalais-osakunta.fi/