51 Publications
0 Followers
Kulturen
Kulturen
Redogörelser 1883–1934
Kulturhistoriska föreningens redogörelser för verksamheten 1883–1934, för läsning direkt på skärm eller för nedladdning. Redogörelserna är av stort intresse för forskare, studenter och kollegor i branschen och kan ses som föregångare till Kulturens årsböcker: Till en början har redogörelserna ganska tydlig prägel av saklig, ekonomisk redovisning men snart rymmer de också reseskildringar och rikliga beskrivningar om nya museiföremål – texter riktade till en bredare allmänhet.