__MAIN_TEXT__
feature-image

Tidningen Free Logo

Tidningen Free

Orsa, SE

Free är en annonsfinansierad gratistidning inom området hälsa, personlig utveckling och komplementära behandlingsmetoder. Tidningen startade 1982 under namnet Energivågen. 2010 döptes den om till "Free - din ledstjärna". Free ges ut 6 gånger om året av M Sjölander AB och distribueras över hela landet, via hälsobutiker, hälsocenter, kursgårdar, terapeuter, bokhandlar, mässor och via intresserade konsumenter. Free trycks på miljöcertifierat papper.

http://www.free.se/