Tidningen Free

Free är en annonsfinansierad gratistidning inom området hälsa, personlig utveckling och komplementära behandlingsmetoder. Tidningen startade 1982 under namnet Energivågen. 2010 bytte den namn till "Free - din ledstjärna". Free ges ut 6 gånger om året av M Sjölander AB och distribueras över hela landet, via hälsobutiker, hälsocenter, kursgårdar, terapeuter, bokhandlar, mässor och via intresserade konsumenter. Free trycks på miljöcertifierat papper.

Publications