Free nr 2 mars–april 2021

Page 1

Celebrera: Världshälsodagen 7 april!

Lee Seger Fri vägledning

Agneta Orlå

FRIEX

Årgång 39 (222:a utgåvan)

nr 2 mars–april 2021

free.se

Fri kraft

Benny Rosenqvist Fråga vårt medium

din ledstjärna 10 frågor till

Petra Ollstig

Regnbågens Böcker & Smycken

Jai & Samya Thornell

Att komma hem till sitt sanna jag Högkänslighet & föräldraskap

Så lever du ett

Atlantis

ett frö till din storhet

kreativt liv! Vinn!

Ania Munay

Livmoderskraften

Face tan water & böcker

Alla kan läka sin historia BAZAREN

BEHANDLINGAR

KURSER

UTBILDNINGAR

KURSGÅRDAR

RESOR

VÄGLEDNING

RÅDGIVNING

RADBANDET


TILL DIG DIG TILL VILDKVINNA VILDKVINNA MODER MODER & & BUSINESSGUDINNA BUSINESSGUDINNA

Själv- & Själsledarskapsprogram

G Gå å d d jj u up pa a rr e e ii n n ii d d ii n n p pe e rr ss o on n ll ii g ga a u u tt v ve ec ck k ll ii n ng g o oc ch h ss k ka ap pa a ss tt a r k a r e s j ä l s l i g k o n t a k t . S o u r c e A l i g n e d L i f e & L e a arkare själslig kontakt. Source Aligned Life & Lead de e rr ss h h ii p p ä r e t t l ä k a n d e o c h s t a r k t t r a n s f o r m e r a n d e s j ä l v o c h är ett läkande och starkt transformerande själv- och ss jj ä ä ll ss ll e ed da a rr ss k ka ap p ss p p rr o og g rr a am m .. D De e tt b by yg gg ge e rr p på å m mo od de e rr n n k ku un n ss k ka ap p o m b e t e e n d e , u t v e c k l i n g , l e d a r s k a p o c h v å r a f ö r f ä d e r s om beteende, utveckling, ledarskap och våra förfäders v v ii ss d do om ma a rr o om m e en ne e rr g g ii ,, m me ed dv ve e tt a an nd de e o oc ch h ff ö ö rr e en n ii n n ge ge n n m me e ll ll a an n m ä n n i s k a s j ä l a n d e . människa - själ - ande.

VÄLJ MELLAN

Å Å rr ss p p rr o og g rr a am m -- m e d f o k u m e d f o k u ss p på å d d ii g g -- m e d s t ö d a v g m e d s t ö d a v g rr u up pp pe en n 2 20 0 v ve ec ck ko o rr -- m me ed d p p rr ii v va a tt ss tt ö öd d -- p å e g e n h a n d på egen hand

BOKA KOSTNADSFRITT WEBINAR

Tina Ikonomidou erbjuder Å Å rr ss p p rr o og g rr a am m D i g i t a l a p D i g i t a l a p rr o og g rr a am m P r i v a t a s e s s i o n e P r i v a t a s e s s i o n e rr

K Kv v ii n nn no o rr e e tt rr e ea a tt A n d r u m & c i A n d r u m & c i rr k k ll a a rr V Vu u ll v va an n ss b b ll o og gg g

T T ii n na a h ha a rr u un nd de e rr 2 20 0 å å rr b b ii d d rr a ag g ii tt tt ii ll ll m mä än nn n ii ss k ko o rr ss p pe e rr ss o on n ll ii g ga a oc ch h ss jj ä ä ll ss ll ii g ga a rr e e ss a a ,, u u tt v ve ec ck k ll a a tt g g rr u up pp pe e rr o oc ch h o o rr g ga an n ii ss a a tt ii o on ne e rr .. o H He en nn ne e ss g gå åv va a ä ä rr h he en nn ne e ss ss e ee en nd de e ,, ff ö ö rr m må åg ga a a a tt tt ff å å ll a ag ge e rr a a tt tt a ll ll a a o oc ch h d de e tt ä äk k tt a a a a tt tt ff rr a am m tt rr ä äd da a .. H Ho on n v va an nd d rr a a rr v v ii ll d dk kv v ii n nn na an n ss ff a v ä g , r e s e r m e l l a n v ä r l d a r o c h b r o b y g g e r . väg, reser mellan världar och brobygger.

LÄS MER PÅ WWW.TINAIKONOMIDOU.COM


redskap att upptäcka vår egen story, mod att utmana den berättelsen och få syn på oss själva i ett nytt perspektiv

INNEHÅLL

En ljusare tid

REPORTAGE

14 Lev kreativt 20 Samya och Jai 28 Högkänsliga föräldrar 34 Atlantis 42 Ania Munay Inspiration från Julia Cameron och Elizabeth Gilbert om hur magiskt och praktiskt ­tänkande kan förenas för att leva ett mer kreativt liv.

aktuella med boken ”The Ministry of I Am” är även grundare till en gemenskap med samma namn och riktar sig till sökare inom det andliga.

har en speciellt god förmåga att känna in och anpassa sig till sina barn och har goda förutsättningar att uppleva stor glädje i föräldraskapet. gudomliga godhet lämnade aldrig jorden, den har bidat sin tid, har väntat på att åter få vakna och föra mänskligheten in i en ny tid.

är aktuell med den självbiografiska trilogin ”Livmödrars kraft & visdom”. Det är hög tid för den feminina kraften att komma tillbaka, säger Ania.

5 FRI SIKT 7 FRIMODIGT 8 FRI ZON 11 FRITT VAL 39 FRI KRAFT 47 FRI VÄGLEDNING 49 FRÅGA VÅRT MEDIUM ANNONSSIDOR

Produkter – Free tipsar! Böcker, cd, film – Free tipsar! Agneta Orlå coachar Lee Seger vägleder

FREE.SE Hitta fler annonser och aktuella nyheter, samt kursen du söker på: www.free.se

BEHANDLINGAR

FACEBOOK FREEmagazin Följ oss på facebook.

KURSER/UTBILDNING

INSTAGRAM free_tidningen Följ oss på instagram.

VÄGLEDNING/RÅDGIVN RADBANDET

På omslaget: Ania Munay Fotograf: Christine Friberg

M Sjölander AB Blåsenborgsvägen 2 794 33 Orsa E-post info@free.se Hemsida www.free.se

Prenumeration Bankgiro: 251-4487. 180 kr/år.

NYHETSBREV

Marie Sjölander, chefredaktör

Få nyheter direkt i din mejl. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Se hemsidan.

Nyheter och utlottningar på www.free.se!

Om Free

Redaktion

Utgivning

Chefredaktör, ansvarig utgivare, annonssäljare Marie Sjölander 070-629 71 89, marie@free.se

Tryckeri Stibo Complete, Katrineholm. Free trycks på miljöcertifierat papper. M NE N Ä R KE VA ISSN 0248-429X

Projektledare, formgivare, kundtjänst Åsa Östlund 070-287 15 50, asa@free.se

Free • nr 2

Trycksak 5041 0004

|3|

Free är en ledstjärna inom personlig utveckling och egenvård. Free utkommer med 6 nr per år, och trycks på miljöcertifierat papper. Tidningen har utkommit regelbundet under 39 års tid och är den enda gratistidningen i sitt slag. Free är ett levande nätverk av människor som arbetar för en helhetssyn och en värld som fungerar för alla.

T

Budbärare över hela landet Se www.free.se för utlämningsställen

Kika även in på www.free.se där hittar du fina produkter att vinna, kalendern och läsning från våra inspiratörer!

Benny svarar på läsarnas frågor

BAZAREN

RESOR

41 50

Petra Ollstig

S

10 19 27

Korta notiser och nya rön

Ett år har nu förflutit sedan allt blev annorlunda och vår frihet begränsades. Trots mycket elände så har året som gått resulterat i ökad kreativitet och tacksamhet. Många har fått tänka i nya banor, för vissa kanske det var det här som behövdes för att göra slag i saken och lämna ekorrhjulet för något nytt och spännande. Vi har satt värde på och varit tacksamma för det vi har i livet omkring oss, både vad gäller familj, vänner och arbete. Nu kommer våren och det är inte svårt att se vad ljuset och framför allt solens värmande strålar gör med människan. Jag uppskattar alla årstider men under just den här perioden händer det så mycket runt omkring en och njutningen en solig dag är obeskrivlig! Min kreativitet blomstrar för varje levnadsår och jag har insett att hantverk är min stora passion. Tennarmband är det jag fastnat för nu och jag har även en keramikverkstad ett stenkast från hemmet som bara väntar på att upptäckas. Att jag pratar om kreativitet beror på att vi i detta nummer skriver om att leva ett mer kreativt liv, om att ta itu med utmaningar, förverkliga sina uppskjutna drömmar och fylla vardagen med mer passion. Citerar Maria Nylow som i artikeln om Atlantis skriver: ”Under 2021 går vi på allvar in i en ny era där fokus ligger på att skapa och bygga upp. Tiden vi lämnade och tiden vi lever i nämns i Mayakalendern och profetior om övergången till en ny tid som nedtecknades och berättades om för tusentals år sedan. Vi är där nu. Redo för en ljusare nutid.” Ja tack, jag är redo! Läs även om inspirerande Jai och Samya Thornell, om att vara högkänslig som förälder och om Ania Munay, som för övrigt pryder vårt omslag i detta nummer. Trevlig läsning – 52 sidor fullmatade med inspiration!

mars–april • 2021

Frees texter och bilder lagras och tillgängliggörs i digi­tala arkiv. Den som sänder material till oss anses medge sådan lagring samt publicering i tidningens alla distributionskanaler. Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna vårt material, men ange alltid källan.


Annons Veda Lila free 6 2020.pdf

1

2020-10-12

12:45

Ayurveda C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Barnhusgatan 1 i Stockholm | www.vedalila.se

Butik i Stockholm och online med ett stort utbud av ekologiska ayurvediska produkter, samt kurser Kosttillskott • Hudvård • Livsmedel • Böcker Aromaterapi • Kosmetika • Grundkurs i Ayurveda

SE DA N 19 8 8 Barnhusgatan 1, Stockholm (korsningen Drottninggatan 71D) Öppet vard 11–18, lör 11–14 | www.vedalila.se | info@vedalila.se


fri sikt nyheter • event

Nya rön om alternativ och integrativ medicin, plus det senaste om hälsa och andlig utveckling.

Ju grönare desto bättre Att välja en helt växtbaserad kost leder till en större viktnedgång hos överviktiga och förbättrar flera riskfaktorer för sjukdom jämfört med medelhavskost. Detta enligt en studie som publicerats i tidskriften Journal of the American College of Nutrition. 62 överviktiga deltagare fick få råd om att antingen äta en helt växtbaserad kost eller medelhavskost under 16 veckor. De återgick sedan till sin tidigare kost under 4 veckor och sedan bytte grupperna studiekost och fick råd om denna under ytterligare 16 veckor. Man fann att deltagarna gick ned 6 kg i vikt när de åt växtbaserad kost, deras insulinkänslighet förbättrades och deras blodfetter inklusive kolesterol förbättrades men inga sådana förbättringar sågs under tiden de åt medelhavskost. Blodtryck förbättrades av båda koständringar, något mer av medelhavskost.. (www.lakareforframtiden.se)

3

superörter – effektiva i förkylningstider

Fläderbär

Jordning Jordning har visat sig vara effektivt vid behandling av covid-19, enligt en studie från Basrah Universitetet i Irak. 59 personer ingick i studien och de flesta visade signifikanta förbättringar efter endast tre dagar med 15 minuter till 3 timmars jordning per dag. Speciellt en patient vars syrenivå i blodet var 38 % före jordning visade stora förbättringar. Efter 2 dagar med jordning 3 timmar om dagen hade syrenivån stigit till 95 %. I övrigt visades förbättringar i symtom som feber, andningsnöd, hosta, svaghet, huvudvärk, bröstsmärtor, förlust av smak- och luktsinne och generell smärta i kroppen. (www.earthingpeople.se)

Fläder har lång tradition ­­ av att användas vid ­förkylning och influensa,­ framför allt vid symtom som hosta och infektion i övre luftvägarna. Effekterna har dokumenterats i vetenskapliga studier.

Timjan Timjan hjälper luftvägarna och verkar slemlösande, därför har örten använts flitigt som ”hostmedicin” i tusentals år. Den eteriska oljan tymol har bakterie- och virushämmande egenskaper.

Bockhornsklöver Bockhornsklöver innehåller vitaminer, mineraler och antioxidanter. Örten används inom ayurvedan och den kinesiska medicinen och anses vara allmänstärkande och bra för immunförsvaret. (www.kurera.se)

Free • nr 2

|5|

mars–april • 2021

RECEPT

Grön smoothie Denna gröna smoothie bygger på kunskap från Anthony Williams och Ann Wigmores läror. På morgonen vill vi fylla på med mycket vätska för att skjutsa ut gifterna som levern har släppt på. Även glukosen är viktig för levern att få energi till att göra sitt jobb. Det är viktigt att inte kombinera denna smoothie med fett då levern inte ska behöva belasta sig med det tunga jobbet att bryta ner fetter. Detta är en läkande smoothie, som inriktar sig på leverrening. Låt fettet i din kost komma först till lunch och middag. Ingredienser 1–2 bananer 2–4 dadlar 1 äpple 1–4 dl groddar (alfalfa, mungbönor, linser, broccoli, solrosskott) 1–3 msk av en pulverblandning på moringa, mungbönsmjöl, spirulina, nässla, nyponpulver, rödbetspulver 1 dl blåbär/jordgubbar/lingon/tranbär/mango 0,5 dl havtornsbär/1 msk havtornspulver 1 tumme ingefära/1 tsk ingefärapulver 0,5 tumme gurkmeja/0,5 tsk gurkmejapulver 5–6 dl vatten Inga måsten, men trevliga tillägg 1 kryddmått nejlika 0,5 tsk kardemumma 0,5 tsk kanel 3–4 selleripinnar Gör så här Mixa alla ingredienser. (www.sproutly.se)

Vi blir inte kloka av minnet av vårt förflutna, utan av ansvaret för vår framtid. – George Bernard Shaw –


Beställ senaste katalogen GRATIS!

www.tarotshop.se Telefon: 08-440 76 72

179:269:-

Psychic Reading Cards, 9781925924763, 179:- (ord. pris 239:-) Hjärtefrågor: 64 affirmationskort 9788791029974, 269:-

A Jane Austen Tarot 9781524761608 179:- (ord. pris 219:-)

279:-

179:-

www.tarotshop.se Fler än 1000 olika lekar i lager l Låga priser och snabb leverans Många bilder på korten som gör det enklare att välja rätt kortlek Med reservation för prisändringar

Dark Wood Tarot 9780738759302, 279:- (ord. pris 329:-)


frimodigt Petra Ollstig

Regnbågens Böcker & Smycken, Studio bliss

”Det är mer än bara en butik” 1. Vad jobbar du med? – Jag jobbar med människor, deras och min utveckling, Jag har butiken Regnbågens Böcker & Smycken i Göteborg som jag öppnade 1993. I butiken finns ett brett sortiment av orakel/tarotkort, stenar och kristaller, böcker, klangskålar, rökelser, eteriska oljor och annat inspirerande för välmående. I december öppnade jag tillsammans med Sanna Li också Studio bliss i Varberg.

liga stämningen i butikerna och bli inspirerade till välmående, inre utveckling och ökad medvetenhet om energier i oss och runt oss. Det är mer än bara en butik, vi kan ofta tipsa om terapeuter och behandlingar, eller meditation och skogspromenad, lika väl som något att köpa med från butikerna. Jag har under dessa 27 år sett en stor positiv förändring i Sverige, det fanns exempelvis då bara två, kanske tre, yogastudios i hela Göteborg.

2. Varför valde du det?

4. Lever du som du lär?

– Det känns inte som jag valde, det kom en vision som jag följde. Jag mediterade på vad jag skulle göra när jag kom hem från en jorden runt-resa, det kom så tydliga bilder så det kändes som det redan var klart, jag skrev ner allt direkt, men reste några månader till innan jag kände mig redo. Men den viktigaste grundtanken då på 1990-talet för mig var att andligheten måste vara fri, så människor kan finna sin egen väg.

– Ja det tycker jag, förutom att jag arbetar för mycket nu, det tar mycket tid och fokus att skapa en ny butik men som tur är älskar jag mitt arbete.

3. Vad ger det till andra? – Mycket hoppas jag! Jag och mina medarbetare vill att människor ska känna den behag-

Om Petra Namn: Petra Ollstig. Familj: Sönerna Gabriel och Joel, mina föräldrar, nära vänner som jag kallar själsfamilj eller kosmisk familj. Bor: Göteborg. Astrotecken: Tvillingarna. Min inspiratör: Många tillfälliga. Gör jag helst: Njuter av livet, är i kontakt med moder jord. Bästa bok: ”En ny jord” av Eckhart Tolle. Motto: Att leva från hjärtat. Dold talang: Kreativ, målar gärna tavlor. Aktuell med: Studio bliss, ny butik i Varberg. Kontakt: www.regnbagens.com butik@regnbagens.com. Se annons på sid 13.

Foto: Åska-Saga

5. Vad säger du om healing? – Helande kan ske på så många sätt, det är viktigt att människor tar ansvar för sitt eget helande eller icke-helande. Men olika healing­ former kan vara till fantastisk hjälp, då en människa förmedlar den gudomliga energin till en annan. Det finns kunniga människor som exempelvis kan se vad som ”satt sig” på olika ställen. Men välj med omsorg vem du låter arbeta med din energikropp! De bästa är ofta inte de som syns mest och berättar hur fantastiska de är eller att just den metod de använder är absolut nödvändig för just dig, tro inte på det! Känn efter själv och kolla rekommendationer.

6. Vilken behandlings- eller terapeutisk metod betyder mest för dig? – Massage och osteopati när jag haft ont i rygg och nacke. Hypnos/regressioner, något jag själv har gått utbildning i på SSEAH.

7. Vad kan man göra för att få ­balans och välbefinnande i livet? – Flytta medvetandet till hjärtcentrat, använd din inre känsla som kompass för vad som är bra för dig. Dagligt tacksamhetspraktiserande, det är stor skillnad mellan tankar av tacksamhet och att verkligen känna tacksamhet i hjärtat, viktigt! Meditera,

Free • nr 2

|7|

mars–april • 2021

kontinuerlig kontakt med naturen, fysisk aktivitet och ge dig tid åt reflektion.

8. Vad är det viktigaste i livet för dig? – Min familj, att leva från hjärtat och att göra det som står på fråga 7. Hjärtlig kommunikation med de som står mig närmast. Det som hjälpt mig mest att komma hit där jag är idag är kurserna på Koster hos Monica Ljungberg-Öhrn, ATIH, Awakening the illuminated Heart är den första.

9. Vad är kärlek för dig? – Livet, att odla kärleken i mitt hjärta oavsett yttre omständighet, vi har alla tillgång till obegränsat med energi och kärlek från våra gudomliga källor moder jord och fader universum, det är bara många som glömt det och tror att vi behöver någon annan för att få och känna kärlek. Sen är ju kärlek till sig själv och andra inget man behöver hushålla med efter de praktiserade insikterna.

10. Vilken livsfråga önskar du att Frees läsare bör fundera över? – Tar du eget ansvar för ditt liv och mående? Praktiserar du dina insikter? Dömer du dig själv hårdare än någon du älskar, och i så fall varför?


fri zon prylar • produkter

Redaktionen presenterar produkter från våra annonsörer som är värda att testa.

Magiskt stämningsfullt Kittel Backflow rökelsebrännare med pentagram, för backflow rökelsekoner. När konen tänds ”rinner” röken från konen nedåt med en fascinerande vattenfallseffekt. Vattenfallet upplevs väldigt rogivande och avkopplande, perfekt för behandlingsrummet, eller på en avkopplande plats. Backflow rökelsekoner som används till finns i flera olika dofter. MER INFO www.amuletten.net Ca-pris: 359:– (16 x 13 cm). Annons på sid 17.

Slätare hy naturligt Ixxi Elixir Detox Night Time Emulsion är en nattkräm med exfolierande effekt som kan bidra till att eliminera toxiner i huden och ge en uppfriskande effekt. Den kan även minska rynkor och ge huden en slätare, föryngrande känsla. Innehåller bland annat naturliga polyfenoler, OPC Pin, en kraftfull antiåldrande ingrediens, som utvinns ur tallbarken på pinjetallträd som växer i sydvästra Frankrike. Passar alla hudtyper.

Koppla av med lavendel Lavendel ögon- och nackkudde är ett enkelt och effektivt sätt att koppla av och njuta av fördelarna med lavendel aromaterapi. Placera kuddarna över dina ögon och nacken, andas in, slappna av och njut av lavendels lugnande effekter. Kan värmas men även kylas för att friska upp ögon, nacke och axlar. Överdrag i ekologisk bomull fylld med ekologisk lavendel och ekologiska linfrön. MER INFO www.stengarden.com Ca-pris: 295:–. Annons på sid 10.

MER INFO www.organiclyx.com Ca-pris: 150:– (50 ml). Annons på sid 17.

Balans & harmoni Livets träd – halsband. Trädet är format av tråd i koppar, guld och silver och omsluter en Auranitcabochon som lyser magiskt i mörkret. Cabochonen innehåller bergkristaller, opalskimmer och en mån-/solspiral. Auranit vibrerar på en hög frekvens och sprider ljus både bokstavligt och bildligt. Handgjorda av Sentian Art. MER INFO www.sentianart.com Ca-pris: 440:–. Annons på sid 13.

Naturligt

solkysst look Face Tan Water håller din hud solkysst hela året utan solens skadliga strålar. Vårdande ekologiska och naturliga ingredienser återfuktar huden utan att täppa till porerna, hyaluronsyran har fuktighetsgivande egenskaper och gör att huden känns mjuk men inte oljig. Den lugnar huden och är bra för alla hudtyper, även för rosacea, eksem och aknehud. Vegan och cruelty free. MER INFO www.nillassalong.se Ca-pris: 379:– (100 ml). Annons på sid 19.

e!

Stärkand

För kvinnors bästa Multi for Women från MegaFood är ett kosttillskott baserad på äkta whole food och raw food speciellt framtagen för kvinnor upp till 55 år. Innehåller ämnen som bland annat bidrar till att bibehålla normalt hår, hud och normala slemhinnor, samt det viktiga kolin som bidrar till normal homocysteinomsättning, normal fettomsättning och till att bibehålla normal leverfunktion. MER INFO www.frifararen.com Ca-pris: 599:– (60 tabletter). Annons på sid 18.

Free • nr 2

Håll utkik efter utlottning på free.se

För ditt hjärtas skull MultiQ10 är ett kosttillskott som kan bidra till cellernas normala energiproduktion, ökad fysisk uthållighet; normal hjärt-kärlfunktion och skydd mot fria radikaler vilka påskyndar åldrandet. 1–2 tabletter tas dagligen i samband med måltid. MER INFO www.plantamed.se Ca-pris: 225:– (60 tabletter). Annons på sid 12.

|8|

mars–april • 2021


För munnens bästa Ayurdent Gum Care Oil är en tandköttsolja som sprayas direkt på tandköttet eller på fingret och sedan försiktigt masseras in i tandköttet över båda tandraderna i två till tre minuter. Sägs lugna tandköttet och kunna förhindra tandköttsinflammation och dålig andedräkt. Innehåller ekologisk mogen sesamolja av finaste kvalitet och en komposition av naturliga örter, frukter, blommor, rötter, bark, frön och äkta eteriska oljor. MER INFO www.vedalila.se Ca-pris: 149:– (50 ml). Annons på sid 4.

Ta hand om

dina händer Dreams of Jasmine är en vårdande handkräm från Oshadi med en drömlik doftupplevelse av jasmin, ros och neroli. Innehåller en exklusiv komposition av ingredienser som väldoftande jasmin, ros och neroli, återfuktande aloe vera samt närande macadamianötsolja som verkar djupverkande och ger smidiga och mjuka händer. 100 % naturliga ingredienser.

Nyttigt från Villkorslös naturen Vildplockad hibiskusblomma från Rumänien. Inom naturmedicinen har man länge använt hibiskus mot högt blodtryck och leversjukdom. Vildplockad innebär att örten inte är odlad, utan framkommen i skog eller på ängar på ett mer naturligt vis. Många hävdar att vildplockat till och med är bättre än eko, då vilda växter växer under naturligare förutsättningar och dess näringsvärde skapas därefter. MER INFO www.sproutly.se Ca-pris: 69:– (100 g). Annons på sid 12.

MER INFO www.oshadhiaromaterapi.se Ca-pris: 99:– (50 ml). Annons på sid 13.

Ljusmagi Magic Spell Candels. Nå ditt mål och att visualisera att det sker. Skriv ner din önskan på ett papper i samma färg som ljuset och bränn papperet i en eldfast skål. Ljuset måste brännas helt för att förtrollningen ska verka. Varje ljus har en ungefärlig bränntid på en timme. Enfärgade hela vägen, inte doppade. Tillverkad av paraffinvax. Finns i flera olika färger för olika mål. Säljs styckvis. MER INFO www.dininrekraft.se Ca-pris: 10:– (1 st). Annons på sid 13.

Sov gott! Night Granulat är en komposition av olika blomessenser för lugn och ro, avslappning och en god nattsömn. Agrimony hjälper att släppa oro och stress, Cherry Plum för avslappning, Impatiens löser inre spänningar och irritation, Vervain lugnar en överaktiv kropp och ett uppstressat sinne, Walnut beskyddar och White Chestnut stoppar ett mentalt tankekaos som håller en vaken. MER INFO www.aromacreative.se Ca-pris: 249:– (15 g). Annons på sid 18.

Starta upp trädgården Mariadroppar och Devadroppar är två homeopatiska preparat som är bra att börja odlingssäsongen med. Mariadropparna hjälper växterna att ta in ljus och förhöjer smaken på det du odlar. Det motverkar allt som gillar mörker t ex svampangrepp och sniglar. Devadropparna stimulerar tillväxt och hjälper dig att skapa en meditativ skön energi och känsla i din trädgård då den är mer av en kristallenergi som öppnar upp för mer kommunikation och intoning mellan dig och din trädgård. MER INFO www.www.bladhtradgard.com Ca-pris: 80:– (30 ml). Annons på sid 12.

Free • nr 2

|9|

mars–april • 2021


BAZAREN

Böcker som kittlar!

ANTOLOGIN SKIFTET Hur möter vi framtiden efter skiftet i våra liv?

KAPTEN KASTRULL Hon bryter tystnaden inom Försvarsmakten.

SYSTEMSTOPP Guide genom det stora paradigmskiftet.

Vi förverkligar dina författardrömmar! www.siljansmasar.com Free • nr 2

| 10 |

mars–april • 2021


fritt val sett • läst • hört EDGAR CAYCE OM EN ORSAK – MÅNGA FÖLJDER – läckande tarm – LGS John O.A. Pagano Reincarnation Books. Häftad, 180 sid. Annons på sid 17.

Redaktionen presenterar böcker, filmer och musik från våra annonsörer. Vinn! free.se

FJÄRILSVINGAR – missbruk, medberoende, cancer och ... Yvonne Carlsson Vulkan. Inbunden, 132 sid. Även e-bok. Annons på sid 26.

DU SOM ÄLSKAT SÅ MYCKET – glöm inte bort dig själv Pia Bohlin Ekström & Garay. Danskt band, 157 sid. Annons på sid 17.

SYSTEMSTOPP – omstart för en hållbar framtid Karin Malmgren Siljans Måsar. Danskt band, 224 sid. Annons på sid 10.

En orsak många följder

Hur går man vidare?

Kärlekskraften

Hållbar framtid

Dr Pagano förklarar samband mellan en läckande tarm och många vanligt förekommande sjukdomar som psoriasis, eksem, tarmsjukdomar. Pagano behandlade och forskade under fyrtio år kring begreppet Leaky Gut Syndrome, LGS. Ett koncept som Edgar Cayce, kallad den amerikanska holistiska medicinens fader, förde fram. I boken får man reda på vad man kan göra för att mildra följderna och bli bättre.

En bok om Yvonne Carlssons viktiga, inre resa, från att ha varit totalt medberoende till dottern Linda och därefter knäckt av sorg. Smärtsamt uppriktigt berättar hon om sig själv och dottern. Om relationen, kampen mot droger och cancern som sedan tog dottern Lindas liv, men även om att vara medberoende som anhörig. Sorgbearbetning och beroendeproblematik är viktiga delar i boken.

Smyckesdesignern och yogainstruktören Pia Bohlin delar i denna bok öppenhjärtigt med sig av sin livsresas ögonblick av glädje och smärta. Det är lättillgängligt, personligt och spännande. Pia delar generöst med sig av handfasta tips om hälsosam vardagsmat och grundläggande yoga, mindfulness och meditation. Pia berättar också om sina silversmycken i ord och bild: Kärleksknuten, Yoga­ kollektionen och No More Shit!

Systemstopp vill vara en samhällskritisk väckarklocka som presenterar hållbara lösningar på de stora frågorna. Livet på jorden befinner sig nu i en gigantisk förvandling, och för att möta detta enorma utvecklingskliv behöver vi lära oss att förstå dagens samhällssystem, förändra vårt sätt att leva och skapa en tydlig bild av hur vi vill att våra liv ska se ut.

MER INFO www.reincarnationbooks.se

MER INFO www.livskraft-balans.se

MER INFO www.omshantisilver.se

MER INFO www.siljansmasar.com

ANDEN SIGNE Serafia Vita kvasten 55 kort + vägledningshäfte. Annons på sid 48.

Ur kvinnokraften och för kvinnokraften

De bröt upp våra cirklar. De tog bort våra rättigheter. De försökte stävja våra röster. Om de kunde hade de dödat oss alla … Vi är här för att säga att de inte lyckades! ELDFÖDD – vi är döttrarna till häxorna de inte brände Mira Mård, Therese Blom med flera Unfuck Publishing. E-bok 272 sid, tryckt ca 280 sid. Annons på sid 40.

Upplyftande budskap Anden Signe är en av Serafias personliga guider och tillsammans har de skapat orakelkorten. Dessa orakelkort kan du använda till att få ett dagligt budskap eller ett allmänt budskap när helst du behöver ett. Du kan även spå i korten då de har dubbel funktion. Lätta att förstå, passar nybörjare och proffs. Signes upplyftande budskap eller kloka ord hjälper dig fram mot ett positivt flöde i livet.

Boken är en samling inspirerande berättelser skrivna av 26 kvinnor som överlevde det otänkbara; hon som överlevde sina helvetesår, hon som mötte sin största rädsla, dräpte sina största demoner, och gick starka genom lågor­ na. Mer kraftfulla än någonsin. Även om vi överlevde genom att hålla oss dolda länge hör detta nu till det förflutna. Gör dig redo att läsa de mest fantastiska och kraftfulla berättelser från systrarna som steg upp ur askan och som leder världen in i det nya paradigmet.

MER INFO www.sjalarummet.se

Kraft och visdom

SKUGGDANSEN Ania Munay Lassbo Förlag. Kartonnage, 365 sid. Annons på sid 37.

MER INFO www.hilaria.se

Skuggdansen är andra delen i Ania Munays självbiografiska trilogi Livmödrars kraft & Visdom. En kraftfull roman som tar dig med på en inre och yttre resa genom tid och rum. På ett magiskt, naket och sårbart sätt tar Ania dig som läsare med på resan och vägleder in i det stora mysteriet. Tillbaka till gudinnan i dig. Hon som vet och bär kunskapen om livet, döden och pånyttfödelsen. MER INFO www.gaialife.se

Free • nr 2

| 11 |

Lev livet fullt ut LIVSFORMEN – så får du ut mer av livet Maria Mattsson M&M Publishing. Danskt band, 97 sid. Annons på sid 33.

mars–april • 2021

UPPLYSNINGS­ MANUALEN Helena Bengtsson Vulkan förlag. Häftad, 197 sid. Annons på sid 41.

Den femte dimensionen Upplysningsmanualen är ett verktyg från de godhjärtade vägledarna – i den andliga sfären – till oss människor och ljusbärare. Materialet har kommit till som ett sätt för dem att förbereda oss mentalt på och få oss att vakna upp till den verklighet, eller illusion, vi nu lever i. Detta för att vi skall vara beredda på en ännu större upplevelse av verkligheten, som väntar oss om vi vågar glänta på dörren till det hittills okända … MER INFO www.strålandeliv.se

Maria ger i boken ut en formel för hur du kan få en större träffsäkerhet i livet. Mer tid över till dig själv. En större balans och en känsla av meningsfullhet. Livsformen är en formel för hur du kan leva ditt liv fullt ut. Och kanske våga ta steget till det som du drömmer om innerst inne. Eller om du inte vet, få hjälp med att våga känna efter själv vad som gör dig lycklig och fri. En bok att hämta kraft och energi ifrån. MER INFO www.mminspiration.se


BAZAREN

VÄXTGLÄDJE

Besök gärna vår fina webshop. Tveka inte att höra av Er om det är nåt Ni söker som inte finns i webshopen.

Homeopatiska preparat för odling

Helt giftfritt

www.kristallgarden.nu

www.bladhtradgard.com

Kristallgården ∙ info@kristallgarden.nu ∙ www.kristallgarden.nu

Multi Q10 & Selen för ditt hjärtas skull Multi Q10 kan bidra till cellernas normala energiproduktion, ökad fysisk uthållighet, normal hjärt- kärlfunktion, skydd mot fria radikaler vilka påskyndar åldrandet. Selen bidrar till immunsystemets normala funktion och skyddar cellerna mot oxidativ stress. Hos Plantamed hittar du kosttillskott för just dina behov. Vi har funnits sedan 1979, för din hälsas skull. Naturlig hälsa och välbefinnande från Eskilstuna.

Fler produkter och mer information på www.plantamed.se

Free • nr 2

| 12 |

mars–april • 2021

kristallgarden.nu


BAZAREN

Aromaterapi och passion för naturen i 30 år! Ekologiska produkter för kropp och själ. Helt naturliga parfymer med rena eteriska oljor som doftsättning. Hudvård, ekologiska eteriska och vegetabiliska oljor, hydrolater m.m.

kontakt@oshadhiaromaterapi.se · www.oshadhiaromaterapi.se

· Reiki-healing · Naturlig holistisk healing · Regression · NADA-akupunktur · Regndroppsmassage · Fibromassage · Kurser i reiki och magi · Webbshop – spirituella produkter och unika hantverk

Nya produkter i webbshopen!

www.dininrekraft.se

Arvika · Samarbete med Clarion Collection Hotel Bristol, rabatterade hotellnätter när du går kurs hos mig

Haga Nygata 11, GÖTEBORG · 031-13 33 75

vardagar 10–18 lördagar 10–16 söndagar 12–15

www.regnbagens.com

regnbagensbooks

regnbagensbockersmycken

Regnbågens fina systerbutik studio bliss har nu varit öppen i 3 månader och börjar ha anpassade mini-föreläsningar och workshops.

Välkomna till oss på Kristallgrossisten. Vi vänder oss till företagskunder som uppskattar stenar och kristaller av högsta kvalitet. Med åren har vi byggt upp ett nätverk av oerhört kompetenta och pålitliga leverantörer i hela Europa. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och personlig service och bemötande.

Studio bliss vill inspirera till meditation och välmående. Här hittar du: Fantastiska klangskålar · Kristallskålar · Fina meditationskuddar Stenar · Kristaller · Rökelser och dofter · Orakelkort och tarotkort för vägledning · Böcker för personlig utveckling och mycket mer ...

info@studiobliss.se studiobliss.se Kungsgatan 20, Varberg Tisdag–Fredag 11–18, Lördag 10–15 Söndag–måndag stängt

www.kristallgrossisten.se

Hjärtligt välkomna! Sanna Li & Petra

Free • nr 2

| 13 |

mars–april • 2021


Så lever du ett

kreativt liv!

Julia Cameron är författare och konstnär. I sin populära bok ”Lev kreativt – hur du utvecklar ditt ­skapande i tolv steg ” lär hon oss genom konkreta tips och tekniker hur vi bäst kopplar ihop andlighet, självförtroende och skaparlust. Julia har också varit en stor inspirationskälla för författaren Elizabeth Gilbert i hennes bok ”Stor magi – leva kreativt bortom rädsla”. Elizabeth inspirerar oss att hitta nya sätt att ta itu med utmaningar, förverkliga sina uppskjutna drömmar och fylla vardagen med mer passion. Hur magiskt och praktiskt tänkande kan förenas för att leva ett mer kreativt liv. Text Monica Katarina Frisk Foto Timothy Greenfield-Sanders, press Bild LILAWA.COM (shutterstock.com)

Free • nr 2

| 14 |

mars–april • 2021


”Önskar att jag var mer kreativ.” ”Kommer ingen vart och är helt låst och blockerad!” ”Du ska inte tro att du har något speciellt att komma med!” Eller: ”Var tog den där kreativa gnistan vägen som jag kände?” Kanske känner du igen dessa tankar? Så har i alla fall jag känt i olika perioder. En av mina största inspirationskällor är författaren Shakti Gawain och hennes bok ”Kreativ visualisering”. Shakti Gawain lärde mig att drömma stort, systematiskt skriva ner min längtan och mina önskningar och målplanera, vare sig det handlade om något jag ville skulle hända nästa vecka eller fem år framåt i tiden. För att inte ens önskan eller visualisering ska bli för egocentrisk avslutar Shakti Gawain alltid praktiska övningar med orden: ”Detta eller något ännu bättre inträf­ far nu för alla inblandade parters bästa.” Den meningen finns i mitt dna och kommer upp spontant i mig i smått och stort. Nu för tiden vänder jag mig också till för­ fattaren och konstnären Julia Cameron och författaren Elizabeth Gilbert för att få hjälp på vägen. Har lusläst deras böcker igen och blivit inspirerad. MÅNGA ÖNSKAR ATT vi vore

Om du arbetar med din andlighet ökar du din kreativitet. Om du arbetar med din kreativitet kommer du att öka din andlighet. KONST ÄR OCKSÅ djupt terapeutisk, tycker hon. – När vi skapar läker vi. Men jag tänker inte på konst som terapi, även om många berättar om läkande mirakler. Som lärare har Julia Cameron ofta känt närvaron av något transcendent. Hon kallar det en slags mental elektricitet. – Jag har kommit att förlita mig på den när jag överskrider mina egna gränser. Jag tar benämningen ”inspirerad lärare” som en alldeles bokstavlig komplimang. Det är en högre makt än bara min egen som styr oss. Det finns också ett djupt samband mellan kreativitet och andlighet, tycker hon. – Om du arbetar med din andlighet ökar du din kreativitet. Om du arbetar med din kreativitet kommer du att öka din andlighet. Kreativitetens kärna är upplevelsen av den mystiska föreningen och den mystiska fören­ ingens kärna är en upplevelse av kreativitet. De som uttrycker sig med en andlig termi­ nologi talar rutinmässigt om skaparen eller

Free • nr 2

| 15 |

mars–april • 2021

existensen, men betraktar sällan skapare som en bokstavlig motsvarighet till konstnär. – Jag hävdar att man ska ta termen skapare bokstavligt. Du försöker skapa ett kreativt förbund, konstnär till konstnär, med ska­ paren. Accepterar du den tanken kan den få dina kreativa möjligheter att växa avsevärt. är mer än tju­ go år mellan Julia Camerons 1992, och Elizabeth Gilberts 2015, då deras böcker gavs ut är båda författarna ense om kreativitetens källa: en gudomlig ingivelse och upplevelsen av en mystisk förening med skaparkraften. För Elizabeth Gilbert är kreativitet bokstavli­ gen magi. Det skriver hon i sin bok ”Stor magi”. – Jag talar om det övernaturliga, det mystiska, det oförklarliga, det surrealistiska, det gudomliga, det transcendenta och det överjordiska. För om sanningen ska fram tror jag att kreativiteten är en trollkraft av inte helt mänskligt ursprung. Jag tror att den ska­ pande processen är både magisk och magi. Enligt Elizabeth Gilbert fungerar kreati­ vitet så här. Vår jord är inte bara bebodd av djur och växter och bakterier och virus, utan också av idéer. – Idéer är en kroppslös, men kraftfull livsform. De är helt skilda från oss men kan interagera med oss, ibland på märkliga sätt. Idéer har ingen materiell kropp, skriver hon, men de har medvetande och de har förvisso vilja. Idéer drivs av en enda impuls: att manifesteras. – Enda sättet för en idé att manifesteras i vår värld är att samarbeta med en mänsklig kompanjon. Det är bara genom en männi­ skas ansträngningar som en idé kan föras ut ur etern och in i den faktiska världen. TROTS ATT DET

DÄRFÖR VIRVLAR IDÉERNA runt oss i all evighet och söker efter lediga och villiga mänskliga samarbetspartner. Och alla idéer inkluderas, vare sig det är konstnärliga, vetenskapliga, industriella, kommersiella, etiska, religiösa eller politiska. – När en idé tror sig ha hittat någon, till exempel dig, som skulle kunna föra in den i världen, så kommer den på besök hos dig. Den försöker väcka din uppmärksamhet. Oftast märker du ingenting. Enligt Elizabeth Gilbert beror det troligen på att människor är så uppslukade av sin egen dramatik, oro, distraktion, osäkerhet och plikt­ trohet att vi inte är mottagliga för inspiration. – Du kanske missar signalen därför att du ser på teve, shoppar eller grubblar på varför

mer kreativa. En del har en känsla av att vi är mer kreativa, men att vi inte kan frigöra skaparkraften. Våra drömmar smiter undan. Det skriver Julia Cameron i sin bok ”Lev kreativt”. – Vi får ofta fantastiska idéer och under­ bara drömmar, men vi lyckas inte förverkli­ ga dem. Ibland längtar vi efter att förverk­ liga vissa speciella kreativa drömmar, som att spela piano, måla, gå en kurs i dramatik eller skriva. Ibland är våra mål vagare. Vi törstar efter något som skulle kunna kallas ett kreativt liv en större känsla av skaparkraft i affärs­ livet, i umgänget med barnen, tillsammans med vår livskamrat eller vänner. Enligt wikipedia sägs kreativitet vara ett sätt att frambringa nya idéer, vara originell, kunna genomföra idéerna och att bearbeta dem. Julia Cameron anser dock att kreativi­ tet handlar om relationen mellan en män­ niska och inspirationens mysterium. – Jag tror att det är ett andligt faktum i vårt mycket mänskliga dna. Vi är alla kreativa och genom att använda några enkla verktyg kan vi bli mer kreativa på alla nivåer i vårt liv. Jag har ännu inte stött på en verk­ ligt okreativ människa.

JULIA CAMERON BESKRIVER den kreativa processen som en andlig kiropraktik. – Vi ägnar oss åt en del mentala övningar för att komma i takt med universums krea­ tiva energi. Tänk dig universum som ett vidsträckt, elektriskt laddat hav som har format dig, där du framlever dina dagar, skriver hon. – Om du öppnar dig för din kreativitet kom­ mer du att förändras från att vara något som gungar fram lite hur som helst på vågorna till något som fungerar mer helhjärtat, mer med­ vetet och i bättre samspel med ekosystemet. När Julia Cameron skrev sin bok ”Lev kreativt” hade hon hade en djup önskan att hjälpa andra människor. – Jag började dela med mig av verktygen jag upptäckt i min egen andliga praktik. Jag kom underfund med att alla har ett kreativt sinne och med enkla metoder kan vi bli mer kreativa.


du är förbannad på någon närstående. Eller så begrundar du dina misslyckanden och felbedömningar eller har bara väldigt mycket omkring dig i största allmänhet. Idén kommer att vinka åt dig och hoppas på att du ska stanna upp, kanske i bara några sekunder, kanske några månader eller kanske rent av i flera år. – Men när den till sist inser att den inte kan nå dig med sitt budskap, så går den vidare till någon annan. MEN IBLAND, och alltför sällan, kommer

det en dag då du är tillräckligt öppen och avslappnad för att faktiskt ta emot något. Försvarsmekanismerna kanske slappnar av och ångesten lättar och då kan magin smita in. Det är då idén lägger märke till din öppenhet och börjar bearbeta dig, förklarar Elizabeth. – Den skickar de universella inspirationssignalerna, både fysiska och känslomässiga, rysningarna längs armarna, ståpälsen i nacken,

den oroliga magen, de surrande tankarna, som den där känslan av att bli kär eller besatt. För att hålla oss intresserade ordnar idén med att sammanträffanden och tecken som dyker upp i vår väg. Ledtrådarna kan vara riktigt slumpmässiga och riktigt små och till synes obetydliga. Men vi börjar lägga märke till alla möjliga vägvisare som pekar mot idén. – Allt du ser och gör och rör vid påminner dig om idén. Idén väcker dig mitt i natten och får dig att glömma dina dagliga rutiner. Den lämnar dig inte i fred förrän den har fått hela din uppmärksamhet. I boken beskriver Elizabeth Gilbert sin skrivprocess, apropå gudomlig ingivelse. MAN KAN INTE ta den kreativa inspirationen för given och tro att den ska finnas där hela tiden. Den kommer och går och det måste man tillåta. – Det vet jag av egen erfarenhet, för min skyddsande, inspirationen, var den nu kom-

mer ifrån, jobbar inte på bestämda tider. När känslan av flow uppstår blir hon överlycklig och följer bara med. – I sådana stunder skriver jag som om jag inte riktigt är mig själv. Jag glömmer tid och rum och mig själv. Medan det pågår tackar jag mysteriet för hjälpen. Och när det går över låter jag det ske, fortsätter att arbeta flitigt i alla fall och hoppas att min skyddsande ska komma på besök igen en vacker dag. HON JOBBAR PÅ båda sätten, med och utan hjälp, för det är vad man måste göra för att leva ett riktigt kreativt liv, tycker hon. – Jag arbetar regelbundet och jag tackar alltid processen. Vare sig jag känner nåden eller inte, så tackar jag kreativiteten för att jag överhuvudtaget får umgås med den. För i vilket fall som helst är alltsammans rätt fantastiskt. Vad vi får göra, vad vi försöker åstadkomma och vad vi ibland får komma nära. Tacksamhet hela tiden. Hela tiden tacksamhet.

Spåra upp kreativ läkning Dessa andliga principer är den grund på vilken man kan utforska kreativ läkning. Läs igenom en gång om dagen och spetsa ditt inre öra för förändringar i attityd eller tro.

1 Kreativiteten är naturens ordning. Liv är energi: ren, kreativ energi. 2 Det finns en underliggande, rådande kreativ kraft som genomsyrar allt liv, även oss. 3 När vi öppnar oss själva för vår kreativitet öppnar vi oss för skaparens kreativitet inom oss och våra liv. 4 Vi är själva skapelser. Och vi förväntas i vår tur fortsätta skapandet genom att själva vara kreativa. 5 Kreativiteten är existensens gåva till oss. Kreativiteten är vår gengåva till skapelsen. 6 Invändan mot att vara kreativ är en viljeakt och strider mot vår sanna natur. 7 När vi öppnar oss för att utforska vår kreativitet öppnar vi oss mot skaparen: god, ordnad rörelse. 8 När vi öppnar våra kreativa kanaler till skaparen kan vi vänta oss många stillsamma, men kraftfulla förändringar. 9 Det är ofarligt att öppna sig mot större och större skaparkraft. 10 Våra kreativa drömmar och vår kreativa längtan springer ur en gudomlig källa. När vi rör oss mot våra drömmar närmar vi oss vår gudomlighet. Ur boken ”Lev kreativt” av Julia Cameron

Meditation: din tid är nu Lita på att världen har utbildat dig hela tiden. Du kan och vet redan så mycket mer än du tror. Du är inte slut, du är helt enkelt bara redo. Efter en viss ålder är det högst troligt att du har förtjänat en doktorsexamen i levnad, hur du än har tillbringat din tid. Om du nu har överlevt så här länge, så beror det på att du kan och vet allt möjligt. Vi behöver få veta vad du vet, vad du har lärt dig, vad du har känt och sett. Om du är medelålders har du förmodligen allt du behöver för att leva mer kreativt, utom självförtroendet att faktiskt skapa dina verk. Och dina verk behövs. Vare sig du är ung eller gammal behöver vi dina verk för att berika oss och skänka nya insikter åt våra egna liv. Så ta din osäkerhet och din rädsla om fotknölarna, vänd upp och ner på dem och skaka dig fri från alla otympliga idéer om vad du behöver (och hur mycket du måste betala) för att bli legitim som kreatör. För du är redan legitim som kreatör, säger jag dig. Det är du bara för att du finns här bland oss. Ur boken ”Stor magi” av Elizabeth Gilbert

Free • nr 2

| 16 |

mars–april • 2021

Plus mer ”Lev kreativt – hur du utvecklar ditt skapande jag i tolv steg”, Julia Cameron (Mima förlag, 2018). ”The listening path – the creative art of attention”, Julia Cameron (Profile Books Ltd, 2020). ”Stor magi – lev kreativt bortom rädsla”, Elizabeth Gilbert (Massolit förlag, 2016). ”Kreativ visualisering”, Shakti Gawain (Massolit förlag 1997). ”Creative visualization”, Shakti Gawain (New World Library 2016).


BAZAREN

Inspirerande silversmycken

En Orsak - Många Följder Dr Paganos bok om tarmsystemet och hälsan. Följder av läckande tarm, LGS, som lupus, psoriasis, kan lindras betydligt med ändrad kost. Tusentals personer har blivit hjälpta av bokens råd.

Design Pia Bohlin

Kärleksknuten

Finns i bokhandeln, hos Bokus, Adlibris med flera.

www.omshantisilver.se

www.reincarnationbooks.se

FÖR HÄLSOSAM, REN LUFT, ÖVERALLT AERIASHIELD BY MOSKITOFREE – ett antiviralt skydd genom en ny JONISERINGSTEKNIK Genom att alstra anjoner neutraliseras de positivt laddade jonerna som finns i luften runt din kropp som innehåller bakterier, virus och andra diverse föroreningar. Den portabla Aeriashild TRAVEL t ex, alstrar 6 miljoner anjoner/ kubikcentimeter vilket ger bra skydd mot virus och andra föroreningar ca 5 kvm runt användaren. Apparaterna har testats kliniskt hos Institut Pasteur i Lille Frankrike som kunde påvisa att 95–99 % av coronavirus eliminerades på max 5 minuter. NEGATIVA JONER = HÄLSOSAMT

Apparaten ger också mycket bra myggskydd. Genom denna teknik elimineras föroreningar, lukter som kroppen utsöndrar. Myggen orienterar sig genom att känna av mänskliga lukter och tar man bort lukten så desorienteras myggen, dom hittar dig inte.

Distributörer i Norden är Moskitofree Norden/M. Åsmundhavn AB, Halmstad. Telefon: 035-345 88

www.moskitofree.se

Free • nr 2

| 17 |

mars–april • 2021


BAZAREN

DIN Hälsa & Inspiration Böcker – självhjälp, esoteriskt m.m. Kort – orakel, tarot m.m. Encaustic-Art konstnärsprodukter Vi har också rena helfood kosttillskott!

www.frifararen.com Handla dina produkter i min webbshop www.miesbalans.se

Ayur Veda Kosttillskott Ekologisk hudvård Stenar & Kristaller hög kvalité Kontakt Mie 073 677 09 44 Underbara varmvattenflaskor

Dofter för kropp & själ

5 flower − Räddningsdroppar Vid stress och oro

Ånginhalator vid första symptom på förkylning & torra slemhinnor

Låt dig inspireras & beställ på:

www.aromacreative.se Free • nr 2

| 18 |

Inre harmoni & skönhet

mars–april • 2021


BEHANDLINGAR

Webbutik!

Haraldsdotters Skafferi för kropp & själ Alla har vi en livskompass, vi kan kalla den hjärtats röst, intuition eller magkänsla men det är den som för vårt innerstas talan.

Ekologisk Hudvård & Massage Vi använder bara ekologiska produkter. Populäraste behandlingen just nu: Ansiktsbehandling Glow Treatment – en mildare peelbehandling som passar alla. Frukten Mangosteen är en aktiv ingrediens i denna behandling.

Hudterapeut Nilla

www.nillassalong.se

L jusets Kraft och Harmoni

Hos mig i mitt skafferi finns många olika burkar med innehåll som är till för att öka välbefinnandet för kropp och själ och för att hjälpa dig att återupptäcka din livskompass. Så välkommen in i mitt skafferi och se om det finns någon burk vars innehåll tilltalar dig.

Mia Haraldsdotter · 070-219 29 06 miaharaldsdotter@gmail.com www.haraldsdotterskafferi.se

Ljusstjärna

· Medial vägledning · Coachande samtal · Meditationscirklar · Trumresor · Healing · Regression/Tidigare liv · Kurser våren 2021 – se hemsidan

Massagebehandlingar, Reconnective Healing®, StjärnKod-Healing, Medium-medial och andlig vägledning, tidigare liv-regression, Antrologi-läran om själen, kursverksamhet m.m.

Linda, mottagning i Skövde Tidsbokning: 0760-776 964 Betallinje: 0939-114 70 38

Ljusets Kraft och Harmoni Tünde Hansen

(15.90 kr/min)

Påarp, Helsingborg · tunde@ljusetskraft.se · www.ljusetskraft.se

Mer information & behandlingsmeny

www.ljusstjarna.se

Våga gå vägen, möt hindren även om det smärtar Hindren är våra livsläxor, det är där vår sanning, kraft och potential finns (när vi förstår vad det handlar om). Målet har inget värde om man inte gått vägen och överkommit hindren. Hur skulle det vara om en höjdhoppare kommer till OS utan att ha tordats tränat hemma … Everyone deserves to fly!

Annelie Boström Certifierad LIFE ®️-Terapeut, Massör, Frisör & Hälsoinspiratör

Balansbutiken Holistisk & hållbar hälsa för hela dig

www.balansbutiken.se Universell Balans Behandlingar för kropp & Sinne

www.universellbalans.se

Kina Bergman, Holografisk Bio-Psykosyntesterapeut

Boka en tid

Kinas Kraftkälla · Riddargatan 28 · Östermalm · Stockholm kina@kinaskraftkalla.se · 070 493 5967

Sörbygatan 74, Gävle · info@universellbalans.se · 076 367 86 86

www.kinaskraftkalla.se

Free • nr 2

| 19 |

universellbalans.bokadirekt.se

mars–april • 2021


Att komma hem

till sitt sanna jag Samya och Jai Thornell driver Love it Communications och är även grundare till The Ministry of I Am, en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sina gemensamma egobaserade problem. Nu är de aktuella med boken med samma namn, en modernisering av det kända Tolvstegsprogrammet samt inspirerad av En Kurs i Mirakler – en klassiker bland andlig självhjälpslitteratur. Boken riktar sig inte till människor med missbruk utan till sökare inom det andliga. Text Agneta Orlå Foto Indhira Fredlund Bild Grisha Bruev (shutterstock.com)

Kort om ... JAI THORNELL ÅLDER 59 år. FAMILJ Gift med

Samya. 4 barn och 4 barnbarn. BOR Blentarp i Skåne. GÖR Författare, coach och lärare på Love it. MOTTO I am that, I am. DOLD TALANG Spelar banjo. AKTUELL MED Boken ”The Ministry of I Am”.

SAMYA THORNELL ÅLDER 55 år. FAMILJ Gift med

Jai. 4 barn och 4 barnbarn. BOR Blentarp i Skåne. GÖR Coach, terapeut och lärare på Love it. MOTTO Let go and let God. DOLD TALANG Målar mandalas. AKTUELL MED Boken ”The Ministry of I Am”.

S

amya och Jai, sanskritnamn de fått genom ceremonier som markerade starka skiften i deras liv, blev ett par 2005. Då hade de tidigare gått igenom turbulenta perioder på det privata planet med självtvivel, stress, ångest och skilsmässor men också upplevt en tilltagande längtan efter att hjälpa andra att hitta friden i sig själva i takt med att det egna helandet tilltog. Något år senare startade de ”Love it” där de arbetar med andlig, spirituell och personlig utveckling genom kurser, utbildningar och konsultationer.

Free • nr 2

| 20 |

BOKENS TITEL syftar på mini­

steriet av själar, det vill säga den gemenskap vi människor behöver och där möten utifrån bokens anda skänker förståelse för vad vi går igenom av utmaningar, liksom förtroende, tillit, kärlek och empati för varandra. Dessa möten uppmuntras av författarna som också ser

mars–april • 2021

boken som en framväxande rörelse. Det blir en kraftfull gemenskap där vi kan känna igen oss i varandra och därmed också växa själva och där vi alla samtidigt är lärare och elever. De ville dessutom att namnet skulle kännas stort och respektfullt och skapa insikter om vilka vi i sanning egentligen är. – Att boken behövs i dessa tider har vi fått bekräftat genom alla fantastiska recensioner som strömmar in! Vi är djupt berörda, säger Jai. I BOKEN ANVÄNDER ni begrep-

pet Gud, något som för många människor är behäftat med något negativt och religöst. På liknande sätt kan det vara svårt att förstå betydelsen av att kapitulera och säga ”ske din vilja”. Hur tänker ni kring ordet Gud själva? – Vi måste använda ord när vi kommunicerar, så att alla förstår vad vi pratar om. Ordet Gud är så besudlat men vi behöver ändå våga återta det ordet. Att kalla det för något annat är en flykt, en rädsla. Vi människor är rädda för att bli förknippade med religion eller att ses som svaga. Men vi är inte separerade från Gud. Det är Gud som är vi, det vill säga vår själ är en aspekt av Gud. Och om jag inte tror på separationen så är jag, du och alla ett med Gud. Om

HUR KOM DET sig att ni ville skriva boken The Ministry of I Am? – Det var en tanke som under ett bra tag hade byggt bo i huvudet på mig. För 25 år sedan gick jag på 12-stegs möten för att själv bli nykter och vänner omkring mig noterade min förändring och mitt tillfrisknande. De blev nyfikna på vad som egentligen hände på mötena och jag tog då med vänner dit. Många av dem blev väldigt berörda och uttalade en önskan om att något liknande skulle finnas för människor utan specifika alkoholproblem.

FÖR ETT OCH ett halvt år sedan började en idé gro inom mig där jag funderade på om det kanske var möjligt att på något sätt skriva de 12-stegen kopplat till En Kurs i Mirakler, eftersom jag upplever att det finns så mycket paralleller och likheter mellan dem. Jag önskade också tydliggöra kopplingen till den praktiska vägledning som de olika stegen utgör och som på ett konkret sätt kan hjälpa oss att föra oss närmare sanningen om vilka vi är. De 12 stegen behövde kombineras med mer och så småningom växte arbetsboken, verktygslådan och de personliga berättelserna fram, berättar Jai. – Alla verktyg, förklaringar och fördjupningar som finns med i boken är sådant som vi tillsammans jobbar med och har utvecklat under de år vi jobbat med ”Love it”. Det vi har lärt oss är det vi lär ut och det finns med i boken, tillägger Samya.


”Att våga sätta ljuset på de skuggor som dyker upp och se vad som döljer sig där under, är vår utmaning.”


The Ministry of I AMs 12 steg: 1. Vi medgav att vi var maktlösa inför egot och vår sömn, om inte helt, så i stora viktiga delar, att vi förlorat kontrollen över våra liv och glömt sanningen om vem vi egentligen är.

2. Vi kom till insikt om vår själ som en kraft starkare än egot och som kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd samt ge oss förmågan att se sanningen.

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud d.v.s. sådan som vi uppfattade det högsta formlösa medvetandet, då vi insåg att vår själ var ett med Gud.

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan för att göra upp med våra skuggor, det vill säga vårt ego, som byggde på felaktiga övertygelser och ej fungerande tankar, känslor och beteenden.

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.

7. Vi bad ödmjukt Gud att avlägsna våra rädslor och brister och lämnade över dessa.

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi skadat inklusive oss själva och var beredda att gottgöra dem alla genom soning och förlåtelse.

9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra.

10. Vi fortsatte vår moraliska inventering och erkände genast när egot orsakade oss eller andra problem.

11. Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, vår sanna existens och bad endast om Guds vilja med oss och styrka att utföra den.

12. När vi, som följd av arbetet i dessa steg, själva hade ett inre uppvaknande så förde vi detta budskap vidare till andra människor och levde efter bästa förmåga i denna högre medvetenhet.

”Om egot sitter i framsätet kommer själen att sitta i baksätet. Men det är själen som behöver köra!” jag ser mitt sanna själv som Gud så finns ingen motsättning i att säga ”ske din vilja”. Då är det ingen annan som bestämmer över mig. Det handlar om att ha tillit till att den högre kraften inom mig kommer att leda mig istället för att mitt lilla jag, mitt ego, sköter gps:en, förklarar Jai. – Betydelsen av att släppa­ taget är också svårt för många att ta till sig. Hjärnan behöver förstå vad det innebär att släppa taget. Om jag istället säger ”Låt det vara”, så förstår hjärnan det och vi kommer förbi det hindret, tipsar Samya. OM EGOT SITTER i framsätet kommer själen att sitta i baksätet. Men det är istället själen som behöver köra! – Det handlar om att låta min vilja komma i samklang med den gudomliga viljan, och låta själen visa mig. Vi kommer i kontakt med själens röst genom stillhet, meditation och bön. Men det handlar om att bestämma oss för att acceptera att stanna kvar i smärtan, de obehagliga känslorna, tankarna och rädslorna som då ofta ger sig tillkänna när vi stillar oss. Att våga sätta ljuset på de skuggor som dyker upp och se vad

Free • nr 2

som döljer sig där under, är vår utmaning. Den mjukare rösten kommer fram då vi slutar motarbeta och trycka undan den, tillägger Jai. I BOKEN TAR ni upp

begreppen ”hobbyandlig” och nämner det ”andliga mainstream-träsket”. Vad menar ni med det? – Vi dök själva direkt in i ”det andliga mainstreamträsket”. Vi befann oss mycket i den mediala världen, det var vår utgångspunkt, men upptäckte att det man lär sig där inte alltid går hand i hand med kärleken. Man separerar sig, man strävar, man kämpar, blir sensationsbenägen, önskar sig wow-upplevelser och man vill se upp till någon – saker som stärker upplevelsen av separation. Med det följer projiceringar, trauman och drama på ett sätt som för oss inte var det optimala. Den världen lockade inte oss till slut, vi sökte djupare upplevelser och valde att sätta stopp för det och släppte den mediala biten, säger Samya. kärleken och sanningen. Men eftersom vi samtidigt tror så starkt på separationen, utvecklar vi en ”speciell-het”.

VI SÖKER ALLA

| 22 |

mars–april • 2021

– Egot inom oss lägger beslag på andligheten. Om jag är speciell betyder det att jag måste vara separerad från andra och vårt ego blir då nöjt ett tag. Egot säger ”Jag är andlig, ljus och kärlek” och lägger ett spirituellt lager över det som finns i vårt undermedvetna och det som inte fungerar i våra liv. Detta lager hindrar oss att bli verkligt hela. Men detta är inte något vi gör av elakhet. De är omedvetenhet, vi förstår inte bättre, förklarar Jai. HUR SKAPAR VI då medve-

tenheten? – Om vi tar smärta till exempel, så fort vi känner den så vill vi bli av med den snabbt. Bland de som studerar En Kurs i Mirakler är det vanligt att kalla den för en illusion, och lika vanligt är det att vi människor försöker förneka, trycka bort smärtan. Att istället göra sig medveten om vad vi upplever handlar om att våga se. Vi är i denna världen men inte av denna världen. Vi behöver tillåta det vi faktiskt upplever, utan att djupdyka i smärtan, identifiera oss med den eller göra oss till offer. Vi behöver omfamna den och välkomna den. Att skapa


fred med den och förlåta. Då förstår vi att det finns en gåva i smärtan som vill visa oss något. När vi blir medvetna om det kan vi utvecklas. Förnekelse är istället motsatsen till medvetenhet och acceptans. För att skapa medvetenhet, som är A och O för att kunna lämna egosömnen, behöver vi bli som höken – observatör över oss själva och iaktta våra tankar och känslor. Vi behöver vara tillåtande och sluta kämpa, utan att bli offer. Distansen till oss själva och omvärlden får vi genom att bli observatören, berättar Samya. HUR SER NI PÅ mentala

målbilder, attraktionslagen, affirmationer etcetera som är så populärt inom new age? Är det något som går stick i stäv med ert sätt att arbeta, utan att ni för den skull förnekar den skapande kraften i medvetandet? – Vi kan ta skillnaden mellan Livscoaching, som jag har utbildningar i sedan tidigare, kontra Soulcoaching som vi arbetar med som exempel. I Livscoaching finns tre steg. Det gäller att hjälpa klienten att hitta målet i det yttre, göra upp en plan och sedan se till att klienten följer planen för att hitta målet. I Soulcoaching släpper vi istället alla dessa

punkter och vänder uppmärksamheten inåt. Det handlar enbart om sanningen om vem jag är härinne. Då behövs ingen plan alls, för det kan jag ju hitta med en gång, säger Samya och ler. – Om jag hittar det här inne så faller det andra på plats. Det går av sig självt. Vi tränar oss ständigt att lämna över, att släppa taget i vårt företagande, där vi går från att driva företag till att driva ett spirituellt företag. Vi ser inte vårt företag som att det är vi som är arbetsgivaren utan att det är det större, Gud, som skall vara det. Det är en tuff utmaning eftersom egot så lätt går in och tar över, säger Jai.

“Join the Spiritual Movement” Boka i tid! Tidigare kurser har blivit fullbokade

Högsta betyg av deltagarna

e e e e e

Skapa dig ditt drömyrke och bli en av landets mest effektiva och omtyckta terapeuter.

Bli Diplomerad Hyposyntesterapeut® Detta är en utbildning som ger dig:

AVSLUTNINGSVIS BER JAG

både Samya och Jai att ge ­några ord på vägen till våra läsare, något som kan stärka oss i den kaotiska tid vi lever i. Samya väljer att göra oss uppmärksamma på att det enbart finns två tillstånd – kärlek eller rädsla. Och Jai råder oss att tro att allt är möjligt! Själv tänker jag att de bägge två, utifrån sin gärning och sitt ­genuina och starka engagemang är goda representanter och före­bilder över vad det innebär att komma hem till sitt sanna jag.

• Egen djupare personlig utveckling. • En större medvetenhet om din inre storhet. • En förmåga att se på dig själv och din omvärld med nya ögon. • Terapeutisk kompetens att ta emot klienter. • En unik, snabb och effektiv terapiform att arbeta med. • Diplom med kompetens inom Hyposyntes, Hypnos,

Soulfulness, Sedona, Coaching m fl. • En godkänd utbildning i Skandinaviska Förbundet

Komplementärmedicin. • Möjlighet till månadsbetalning

Utbildningen startar den 6 maj! Läs mer om Hyposyntes och våra andra utbildningar på: www.loveit.se

Plus mer

e e e e e

Köp succéboken

www.loveit.se Böcker av Jai Thornell: ”Tankar för hjärta och själ” (Egmont Publishing, 2015). ”Total sanning” (Parthenon Förlag, 2012).

The Ministry of I AM “Den är verkligen en av de bästa böckerna jag läst!” Veronica “En bok som är skriven med den största kärlek och med viljan att förklara livets mysterium och att få alla läsare att förstå detta. Läs den!!!” Eva “Jag blir varm i kroppen när jag läser för det är just detta jag känt så länge, att det finns mer i livet. Och sen att boken sätter ord på det jag vet och känner inom mig, är en lättnad. Tack för det!” Tilde “En starkt berörande bok som kommer som ett svar i tiden” Kent

Vinn!

Free lottar ut 3 exemplar av boken ”The Ministry of I Am”, i samarbete med Love it. Gå in på free. se och klicka på ”Free utlottning”. Skriv gärna några rader om varför du är nyfiken på boken.

Beställ på Adlibris, Bokus, CDON, Amazon eller ministryofiam.se

Free • nr 2

| 23 |

mars–april • 2021


Förenade Reikiförbundet Förenade Reikiförbundet info@reikiforbundet.se www.reikiforbundet.se Förenade Reikiförbundet i Sverige

Maria Nylow

TrueSelf AB Stockholm, Glastonbury 070-455 90 10 info@trueself.se www.marianylow.se

Reiki är en effektiv och modern behandlingsmetod med japanska rötter och fungerar lika bra på distans. Reiki används vid stress och smärta, men den är även effektiv i många andra sammanhang. Metoden aktiverar och stimulerar kroppens egen naturliga förmåga att läka och återställa sig. Efter en behandling brukar man känna sig både avslappnad och fylld med energi på samma gång – en mycket behaglig upplevelse för både kropp och själ. Skatteverket godkänner Reiki som rehabiliterande friskvård.

Vi är några av medlemmarna i Reikiförbundet som erbjuder behandlingar och kurser:

Camilla Hammarström HallimaC AB Sundsvall

073-827 47 40 kontakt@hallimac.se www.hallimac.se

Pia Jägare Lovis Pia Luleå

076-761 08 62 lovispia@gmail.com Lovis Pia (bokadirekt.se)

Annika Heurlin Malmköping

070-224 01 64 reikikallan@hotmail.com www.annikaheurlin.com

Åsa Ahlström

Åsas reiki & massageklinik Malmö 070-215 83 99 info@asasreiki.se www.asasreiki.se

Ellinor Häggström

Anne Ninnas

Marie ”Mi” Norin

Jeanette Norling

Jessica Gröger

0723-875881 ellinor@lavendala.se www.lavendala.se

072-204 34 60 anne@phoenixacademy.se www.phoenixacademy.se

070-725 73 69 mi@minosmanus.se www.minosmanus.se

079-075 81 99 info@sjalavarme.se www.sjalavarme.se

073-903 60 10 grogerjessica@gmail.com www.jessicagroger.se

Lavendala Landskrona

Hanne Tara Svensson Be Free Now Klippan

070-437 33 07 hanne@befreenow.se www.befreenow.se

Phoenix Academy Stockholm, Tyresö

Gun Moss Bjerling & Peter Bjerling Reiki-kliniken Göteborg

070-227 61 01 info@reikikliniken.se www.reikikliniken.se

Minos Manus Hälsodesign Växjö

Själavärme Strängnäs

Jessica Gröger med f:a Borlänge, Dalarna

Mia Byrge

Ulrika Holma

Elisabeth Karlsson

073-941 03 43 info@enjoylife.se www.enjoylife.se

070-358 66 45 ulmahighermind@gmail.com www.ulmahighermind.se

073-982 66 03 inneryou16@gmail.com www.inneryou.nu

Enjoy Life Norrköping

Ulma Higher Mind Luleå, Distans, Online

InnerYou Stockholm, Dalarna


Sofia Oceania Gustafsson

Oceania SPA Åkersberga, Stockholm

070-766 49 42 sofia@oceaniaacademy.com www.oceaniaacademy.com

Anna-Sofia G Vesterlund Inner Peace by Känsla Luleå, Online 073-028 38 20 annasofia@kansla.nu www.kansla.nu

Angela Aylward

Angelas GBG Reiki Göteborg 070-670 10 54 gbgreiki@gmail.com www.gbgreiki.se

Kristin Ellingsen Sthlm healing Stockholm

070-314 00 99 kristin@sthlmhealing.se www.sthlmhealing.se

Erla Sigtryggsdottir

Rosa Neves Åker

Åsa Elvegård

070-369 88 24 erla@yogashalakungalv.se www.yogashalakungalv.se

073-642 87 16 rosa.neves.aker@gmail.com

070-422 28 74 info@reikiakademin.se www.reikiakademin.se

Yoga Shala Kungälv Kungälv, Distans

Jessica Öster Umeå

+358 407 691 860 jessica.oster@kolumbus.fi

Alma Jonsson

Balansenergia Södertälje, Stockholm, Distans

072-277 50 81 balansenergia@gmail.com www.balansenergia.webnode.se

Maria Lobrant

Sattviskt Vänersborg, Uddevalla Tel: 073-433 07 04 marialobrant@msn.com www.sattviskt.nu

Reiki & Mind Stockholm Lidingö

Marie Sigra

Sigra Reiki, även distans Östhammar/Uppsala 070-220 19 88 marie.sigra@gmail.com www.sigrareiki.com

Reikiakademin Stockholm, Distans

Catharina Kroonder

Heal by nature Consulting Sthlm AB Stockholm, Björkhagen

076-175 00 31 bynaturam@gmail.com www.bynaturamagica.com

Liliann & Bengt-Arne Gustavsson

Agneta & Christer Lindskog

0701-30 44 24 info@reikicentrum.se www.reikicentrum.se

070-482 67 93 christer@bjorcon.com www.believe-in-spirit.se

Reikicentrum Lidköping

Reiki-kliniken Göteborg

Anette Björsund

Rose-Marie Lundbäck

Pia Nilsson

073-634 97 14 info@mirrorsoftime.se www.mirrorsoftime.se

073-947 54 67 info@reikilady.se www.reikilady.se

076-070 70 70 piainspira@gmail.com www.inspirabypia.se

mirrorsOftime Visby

Karin Mehler Golden Vibes Gotland

070-466 66 18 info@golden-vibes.com www.golden-vibes.com

Reikilady Spiritual School Norrköping

Susanne Halen Mora, Orsa

070-367 75 47 halen00@hotmail.com

Inspira By Pia Kiruna

Anneli Frostfjäll

Soulinspo by Anneli Tyresö, Stockholm, distans info@soulinspo.se www.soulinspo.se


BEHANDLINGAR

INRE HARMONI

Personlig rekreation och utveckling i anrik miljö från 1500-talet Hos oss blir du ompysslad till kropp och själ via ∙ TIBETANSK FACE-LIFT MASSAGE ∙ AROMATERAPI ∙ TIDIGARE-LIV-REGRESSIONER ∙ LIVET-MELLAN-LIVEN-REGRESSIONER ∙ HOROSKOPSTOLKNINGAR ∙ SPIRITUELLT COACHANDE SAMTAL Vi erbjuder Dig dessutom ett naturnära boende och näringsrik mat lagad från grunden. Läs mer på vår hemsida www.soulandfood.se

Möjligheternas väg till ett friare liv

Regression Progression Känsloresan Meditationer Coaching Ewa Hermansen . 073-777 45 80 . www.inreharmoni.com

LYMFYOGA ONLINE Yoga via Zoom hemma i ditt vardagsrum med mig!

Känner du dig svullen, svårt att gå ner i vikt eller är du ofta frusen? Då är ditt lymfsystem troligtvis blockerat. Med lymfyogan öppnar du upp lymfsystemet och aktiverar flödet mjukt och försiktigt. I din takt.

Behöver du hjälp och verktyg för att gå vidare efter en förlust? Jag erbjuder handlingsprogram, enskilda samtal och samtal i grupp för dig som är i obalans, hamnat i kris eller i BOK! sorg och vill hitta tillbaka till ett liv i glädje och balans. Fjärilsvingar

Yvonne Carlsson författare, kursledare och samtalscoach

För mer info ring Madde 070-639 73 74 · www.madelenewidell.com

070 526 85 91 · livskraftyvonne@gmail.com · www.livskraft-balans.se

Vivere

Själavärme Healing & Andlig vägledning

Jeanette Norling Strängnäs

079-075 81 99 info@sjalavarme.se

www.sjalavarme.se

Sandra Karlsson

”Jag brinner för din andliga utveckling” • Atlantean Healing • • Kristallhealing • • Vägledning •

• Andlig coaching • Medial vägledning • Healing • Medialt Mentorskap • Samtal – med själ & hjärta • Kurser och workshops i medial och personlig utveckling Varmt välkommen! Finns i Stockholm City & i Sollentuna samt på distans

www.viverebodysoul.se · charlott.edselius@gmail.com · 070-642 78 15

Din shamanbutik på nätet Mesatyger · Skallror · Trummor · Florida Water Kristaller · Poncho · Palo-Santo och mycket mer ...

www.spiritah.se Free • nr 2

| 26 |

för din kropp & själ · Charlott Edselius

mars–april • 2021


KURSER • UTBILDNINGAR

Mandalautbildningar

Onlinekurser

Öppet hus – prova på mandala

www.sannessens.se

Dag kurser · Kvällskurser · Helgkurser Övernattningsmöjligheter

Poddar • Kurser Böcker • Vägledning Reiki • Andlig portal Ingegerd Persson

0709-588 563 · ateljeholmanas@gmail.com · www.ateljeholmanas.se Mandalakurser i Skåne och Ateljé Holmanäs

Greenleaves Andersson

Solkarina Sinnligkunskap info@solkarina.se ∙ 076-806 97 55 ∙ www.solkarina.se Solkarinas andliga podd: www.acast.com/sinnligkunskap Solkarinasinnligkunskap

solkarina.se

sinnligkunskap

Vill du bli

ANDNINGSPEDAGOG?

Drömterapeut · Spirituell healer Medium · Djurkommunikatör

Sofia Sjöblom • Rani Spets Edgren • Bo Wahlström

Ny utbildning på Rasbo kursgård utanför Uppsala

Kurser · Behandlingar · Föreläsningar

Start september 2021 Kontakta oss för information och prospekt!

Hjärtat´s Livsharmoni · Urshult

www.greenleaves.se · 0735-890 854

ANDNINGSPEDAGOGIK FÖR HÄLSA, MEDVETENHET & LIVSKVALITET

info@inspiraktiva.se www.inspiraktiva.se

Dalarnas Andlig Healingcenter kurser · föredrag · seanser · behandlingar

Min tro är att livet fortsätter efter detta liv, det är det jag försöker bevisa i mitt arbete som medium. Jag är övertygad om att alla har gåvan och möjligheten att ha kontakt med andevärlden. Vi behöver bara bli medvetna om hur.

Energimöten som balanserar Välkommen till en unik plats där likasinnade kan träffas. Vi erbjuder medial vägledning, healing, regression, meditation, yoga, soundhealing/klang, massage, astrologi, personlig utvecklingskurs, husrensning och seans.

· Distans behandlingar · Vägledning via telefon · Andlig healing via telefon Boka via sms 073-807 66 48 Se nyheter och evenemang på Hemsidan

Min nya själ & energi kortlek!

Skapad från mina målade tavlor, med inspiration från andevärlden.

Finns att köpa nu! 330 kr

Sundbyberg Stockholm · Gjuteribacken 4 ingång på baksidan 070 442 25 96 · info@energiplatsen.com

Energiplatsen

www.energiplatsen.com

Free • nr 2

Mer information: www.andlig-healing-center.se Anna-Karin Berg • 073-807 66 48 • ak.healingcenter@gmail.com

| 27 |

mars–april • 2021


Högkänslighet och föräldraskap Högkänsliga föräldrar har en speciellt god förmåga att känna in och anpassa sig till sina barn, men i­överstimulerande situationer är vägen kort till stress, irritation och utmattning. Psykologen Elaine Aron, aktuell i Sverige med boken ”Den högkänsliga föräldern”, menar att högkänsliga föräldrar har goda förutsättningar att uppleva stor glädje i föräldraskapet – vägen går genom ökad förståelse för sitt högkänsliga ­personlighetsdrag och att lära känna sina egna behov. Text Ane Frostad Foto Press Bild Evgeny Atamanenko (shutterstock.com)

N

är psykologen Elaine Aron för snart trettio år sedan myntade begreppet högkänslighet, trodde hon först att det var samma sak som introversion. En benägenhet att vända sig inåt och hämta energi ur sitt eget inre, samt en tendens att skydda sig mot överstimulering genom att söka mycket ensamtid. Men det visade sig att det inte var introversion som var den gemensamma nämnaren, trots att ungefär 70 procent av alla högkänsliga har den läggningen. Det hon kom fram till var att det i första hand handlar om en benägenhet att processa alla upplevelser – tankar, känslor, intryck – extra djupt och noggrant.

kan väcka många associationer. En del av dem är värdeladdade. Handlar det kanske om att vara speciellt snäll, omhändertagande eller omsorgsfull? Inte alls, menar Elaine Aron. – Sådana egenskaper kan man mycket väl ha gott om utan att vara högkänslig. I det här sammanhanget syftar ordet känslig på en neurologisk finfördelning. När upplevelsen av ett intryck, en tanke eller en känsla – egentligen vilken upp-

ORDET KÄNSLIGHET

levelse som helst – processas extra noggrant i hjärnan blir den slutgiltiga upplevelsen extra nyanserad, detaljerad och subtil. Att bearbeta intryck på det sättet tar mycket energi, vilket innebär att även en extrovert högkänslig person som lever ett rikt socialt liv ofta behöver total avkoppling och ensamtid mellan varven. EN POSITIV KONSEKVENS av

att vara högkänslig är att det ska lite till för att en upplevelse ska bli stark. För att sätta det lite på sin spets; man behöver kanske inte åka de värsta bergoch dalbanorna i nöjesparken för att känna att man lever, det kan räcka med att se det mjuka skymningsljuset brytas mot fönstret hemma i köket för att man ska fyllas av vördnad och kanske till och med bli gråtfärdig av lycka över livets skönhet. Men även negativa upplevelser förstärks. Har man dessutom inte fått sin välbehövliga vila kan små irritationsmoment i vardagen, som till exempel när det händer för många saker samtidigt, få bägaren att rinna över. Då är man långt ifrån någon snäll eller omsorgsfull person likt den som beskrevs ovan. ENLIGT ELAINE ARON handlar det inte bara om att högkänsliga är lite mer känsliga än andra utan det handlar om att de har ett väldigt annorlunda nervsy­

Free • nr 2

| 28 |

stem. Med hjälp av hjärnscanning kan man se att hjärnan hos högkänsliga har mer aktivitet i områden för reflektion, empati (spegelneuroner), medvetenhet (tankar och känslor som man är medveten om) och associativt tänkande. Den vetenskapliga termen för högkänslighet är sensorisk bearbetningskänslighet (SPS, sensory processing sensitivity) och forskarna menar i dagsläget att det i grunden handlar om en överlevnadsstrategi för flocken. Inom alla djurarter som studerats har man hittat ungefär samma fördelning om 20 procent högkänsliga. Dessa individer är extra uppmärksamma på eventuella faror och varnar de andra, men de är inte lika snabba på att agera mot farorna. De tar längre tid på sig att utvärdera riskerna först. Därför är det bra att andra tar hand om den delen och att inte alla har den högkänsliga läggningen, menar Elaine Aron. – Det är bra att vissa kan vara mer impulsiva och spontana. Samtidigt finns det studier som visar att andelen högkänsliga kanske ökar. Det hela är nog mer komplext än vad vi vet idag och forskningen är i sin linda. PÅ 1990-TALET kom Elaine Aron ut med sin första bok ”Den högkänsliga människan” som blivit en storsäljare i många länder.

mars–april • 2021

Där går hon igenom bakgrunden för upptäckten av personlighetsdraget och den viktigaste forskningen (den svenska utgåvan har en uppdaterad forskningsdel). Därefter har hon skrivit om både högkänsliga barn och relationer, förutom en handledning om högkänslighet för terapeuter och en bok om självnedvärdering och människors tendens att jämföra oss med varandra. Efter snart trettio år har det nu blivit dags för henne att ta sig an det högkänsliga föräldraskapet. ”Den högkänsliga föräldern” kom ut i USA mars 2020 och på svenska i höstas. för någon som är högkänslig att bli förälder? Att få barn är för många både den mest omtumlande och den mest fantastiska upplevelsen man kan gå igenom. Plötsligt har man någon i sin vardag som man älskar mer än sitt eget liv, men som också tar all ens uppmärksamhet. Det är normalt att fyllas av en viss osäkerhet. Vad är rätt, vad är fel, var ska jag dra gränsen? – De här känslorna är ännu mer utmärkande hos högkänsliga föräldrar, som funderar och reflekterar mycket över minsta lilla sak i sitt föräldraskap, säger Elaine Aron. – Alla föräldrar tycker att det är svårt med barnuppfostran. Men enligt vår forskning tycker

HUR ÄR DET DÅ


Om du är högkänslig behöver du vara mer varsam med din tid än andra.

högkänsliga föräldrar det i ännu högre grad än andra. Men den goda nyheten är att dessa högkänsliga föräldrar också säger sig vara mer öppna för sina barn och kan anpassa sig efter dem på många sätt. – Högkänsliga personer har en tendens att vara mycket mer medvetna än andra om subtila sinnesintryck från omgivningen. Det här gör dem ovanligt effektiva ihop med levande ting som inte kan tala för sig själva: växter, djur, de mycket gamla och de mycket unga, och personer med svårdiagnostiserade åkommor, för att inte tala om utländska besökare som inte kan språket. Det är helt klart en enorm fördel när man har med spädbarn och småbarn att göra (och även med tonåringar, som kan prata, men som ibland bara vägrar).

HOS HÖGKÄNSLIGA personer är medvetenheten om det subtila sammanflätat med emotionell mottaglighet och förmåga till djup bearbetning. I en studie av psykologen Jadzia Jagiellowicz, som beskrivs i ”Den högkänsliga föräldern” jämfördes hur snabbt högkänsliga och icke-högkänsliga kunde komma fram till vilket landskapsfoto som var likadant som det som de hade fått se ett ögonblick tidigare. Deras hjärnor skannades medan de utförde uppgiften. Ibland var det lätt att se skillnaderna mellan andra foton

Free • nr 2

| 29 |

mars–april • 2021


Högkänslighet Sammanfattningsvis – en fördel för både dig och barnet DOES är en akronym som används för att beskriva de fyra grundläggande aspekterna vid högkänslighet. Bokstäverna D, E och S i DOES ger dig stora fördelar: förmågan att bearbeta saker på djupet, att vara emotionellt mottaglig och att vara medveten om det subtila samverkar på ett underbart sätt. Sen har vi O:et, som är din speciella utmaning – en benägenhet att lätt bli över­stimulerad.

Vinn!

Free lottar ut 3 exemplar av boken ”Den högkänsliga föräldern”, i samarbete med Egia förlag. Gå in på free.se och klicka på ”Free utlottning”. Skriv gärna några rader om varför du är nyfiken på boken.

Plus mer www.hsperson.com www.egia.se www.hspforeningen.se

Om du behöver hjälp så gör du det. Det gör dig inte till en sämre eller mindre kapabel förälder. och de båda som överensstämde med varandra, men ibland fanns det bara en liten skillnad – en extra höbal i en rad eller en extra staketstolpe. När det var små skillnader i fotona rådde markant högre aktivitet i de högkänsliga personernas hjärnor än i de andra försökspersonernas. EN FÖRMÅGA ATT uppfatta subtila detaljer tillsammans med en god anpassningsförmåga verkar alltså vara en stor fördel med högkänslighet i föräldraskapet. Föräldern uppfattar även barnets mest subtila signaler, känner in och lyssnar uppmärksamt och är intresserad av att följa barnets behov. Den största utmaningen däremot, är att man som högkänslig blir lätt överstimulerad. Och vad är väl mer överstimulerande än ett barn som skriker samtidigt som man har tusen saker att fixa och dessutom bråttom någonstans? Då ligger irritationen nära. ELAINE ARON PÅPEKAR dock att högkänslighet inte i första hand handlar om att bli störd av stora mängder stimuli. Även om man är högkänslig kan man tolerera mycket starka ljud och även uppskatta det. Det är en rad faktorer som samverkar för att hålla stimulansnivån i balans, och får man gott om vila kan man klara av mycket mer än man kanske tror. – Du kan tänka på dig själv som ett batteri (vilket vi på sätt och vis är, med tanke på vårt elektrokemiska nervsystem). Om du använder din energi för att anpassa dig smidigare till ditt barn kommer ditt batteri

Free • nr 2

| 30 |

att ta slut snabbare än det gör hos en förälder som inte anpassar sig. – Alla föräldrar har ont om tid, högkänsliga eller ej. Men om du är högkänslig behöver du vara mer varsam med din tid än andra. Enligt forskning har du, i egenskap av högkänslig person, lättare för att bli överstimulerad. Därför behöver du också mer tid för vila och återhämtning. Utan den tiden blir du lätt irriterad och rentav olycklig – och där rök den anpassningsförmågan. ANDRA VANLIGA KÄLLOR

till överstimulans i föräldraskapet är ”kaos” i hemmet och den stora emotionella mottagligheten som högkänslighet för med sig. Dessutom uppstår sociala utmaningar när man har barn. – Att känna allting djupare är en form av stimulans. Men för många är det allra svåraste den oundvikliga sociala stimulansen. Sedan är det alla besluten. Jag har lyssnat till unga föräldrar som våndats i timmar över vilken barnvakt, barnläkare, barnomsorg eller förskola de ska välja. Inga sådana här beslut är triviala. EN VIKTIG NYCKEL till att må

bra som högkänslig förälder är att inse att man inte kan göra allt själv. Särskilt om man är ensamstående är det nödvändigt att ta hjälp från andra, menar Elaine. Ett barn som har en trygg anknytning till sin förälder kan också lätt knyta an till andra. Elaine Aron tror att många högkänsliga föräldrar inte vågar lämna över ansvaret av pliktkänsla. Detta tycker hon

mars–april • 2021

är viktigt att ändra på. – En anknytning måste omfatta två personer – barnet och den som tar han om barnet. Därför borde fokus snarare ligga på hur det fungerar för vårdnadshavare och spädbarn som en enhet. En ständig kontakt med en och samma person, fungerar bra i en del fall, men sällan, tror jag, för en högkänslig förälder. Kanske är det mindre sannolikt att det blir ”välanpassade” barn av en förälder som utövar nära föräldraskap på rutin samtidigt som han eller hon skriker inombords. föräldern” ger Elaine många goda råd om hur man kan undvika att bli överstimulerad som förälder och hur man kan träna sig i att bli bättre på att ta emot eller anlita hjälp från andra. Hon listar olika situationer som det kan vara bra att ta hjälp med och vad som är viktigt att tänka på när man gör det. För att bli bra på det kan det ibland vara nödvändigt att först ta sig igenom ett stadium av skuldkänslor och jämförelser. Man kanske tycker att andra föräldrar verkar klara så mycket mer. De jobbar hela dagarna, sen kommer de hem och tar hand om sina barn och dessutom hushållet, till synes utan några som helst problem. De kanske till och med jobbar hemifrån, med ena ögat på barnen, när du skulle följa barnen med båda ögonen och ändå behöva vila. En del gör karriär i kometfart – och lyckas ändå vara, eller verka vara, perfekta föräldrar. Du är annorlunda. – Jag vet att det kan vara

I ”DEN HÖGKÄNSLIGA


svårt att förklara, framför allt för en partner eller för andra föräldrar, och i synnerhet om du behöver hjälp i hemmet även om dina barn har barnomsorg en stor del av tiden. Det finns alltid så många sysslor, ärenden, inköp och måltider att fixa med. Plus att du behöver tid för avkoppling. Du har antagligen precis lika svårt att förklara dina behov för dig själv. Det verkar så självcen­ trerat. Du måste själv tro på att du behöver det här innan du kan övertyga andra om det. – Om du behöver hjälp så gör du det. Det gör dig inte till en sämre eller mindre kapabel förälder. Som du säkert vet har det inte varit norm för föräldrar att uppfostra barn i isolering mer än ungefär sedan mitten av förra seklet, och då bara i vissa industrialiserade samhällen. Innan dess uppfostrades barnen

av mer än en person – ett gift par som arbetade tillsammans, en större familj, kvinnor som skötte gemensamma uppgifter med alla barnen i närheten, äldre barn som tog hand om yngre, eller föräldrar i ett litet samhälle som helt enkelt höll ett öga på varandras barn när de var ute och lekte snarare än att varje förälder kretsade runt sitt eget barn. Genom att lämna gamla beprövade metoder har vi skaf­ fat oss problemet att allt arbete ska utföras av den förälder som ensam håller ställningarna på hemmaplan. Med alla tidsbespa­ rande apparater som finns blir listan aldrig kortare – bara mer komplicerad. I BOKEN TAR hon också upp tekniker för känsloreglering och avslappning, samt hur vi kan hantera ångest, ilska, skam och

frustration som lätt kan uppstå i föräldrarollen, ibland beroende på vår egen uppväxt och anknyt­ ningsmönster, och alla sociala relationer som rollen medför, även med lärare eller andra vik­ tiga personer i barnets liv. Hon tar också upp situationer som lätt kan uppstå i relationen med vår partner när det gäller allt från fördelning av arbetsbörda till uppfostringsfrågor eller känslomässiga utmaningar, samt hur vi bättre kan bemöta barnet när konflikter uppstår. om att vårda de positiva känslorna – glädjen, alla skratt tillsam­ mans med ditt barn. Och hur du som högkänslig förälder kan vara extra följsam i ditt barns nyfikenhet. – Det är en stor njutning att lära ut saker till ett barn, och

HON PÅMINNER SPECIELLT

tack vare att du bearbetar allt på djupet så kan du antagligen ge djupare, mer kreativa och underhållande svar på deras frågor – när du inte är trött. – För att kunna njuta av de positiva känslorna krävs det förstås att du är utvilad! Det är alltid själva grunden: Högkäns­ liga föräldrar är bäst när de är utvilade, och de tycker att föräldraskapet är som svårast när de inte är det. Känsloreg­ lering är ett fysiskt arbete för nervsystemet, och ditt nervsy­ stem får jobba hårdare med det. Det tar in hela situationen och hyser större empati med barnets känslor, liksom med dina egna. Du är byggd för att vara utomor­ dentlig på det. Se bara till att ge dig själv chansen.

COACHNING FÖR HÖGKÄNSLIGA

Välkommen till Sveriges förening för högkänsliga

Föreläsningar Workshops Coachning

Sfh är en ideell förening med syfte att öka kännedom och förståelse för högkänslighet på individ- och samhällsnivå.

Våren i Halland på eveolve.se

På vår webbplats kan du ta del av fakta, forskning, göra ett självtest, få boktips, hitta aktiviteter och terapeuter. Vi ordnar föreläsningar online och fysiska träffar runt om i landet. Välkommen att bli medlem!

För dig som är högkänslig

www.hspforeningen.se

Frigörande samtal • Föräldracoaching Fikaträffar • Kurser • Föreläsningar

www.peacify.se Online/Malmö. 15% rabatt med koden ”Free221”. Boka före 30/6 2021. Free • nr 2

| 31 |

mars–april • 2021


KURSER • UTBILDNINGAR

Tomas Frankell och Malin Berghagen startar tillsammans en meditationslärarutbildning i augusti 2021

Irene Ståhl övertog Bildtolkningscentret (utbildningsdelen) efter Kristina Wennergren våren 2012. Undervisningen sker i Saltsjö-Boo, Nacka. 4 veckoblock och 2 helger per termin samt distansutbildning/hemarbete mellan blocken.

1,5-årig utbildning till diplomerad bildtolkare Start 19–23 april 2021 samt september 2021 • Bildtolkning • Bildanalys • Symboltolkning • Färgernas betydelse • Egenterapier

• Mindfulness • Etik och moral • Intervjuteknik • Ansvar och tystnadsplikt • Marknadsföring m.m.

NY BOK!

Läs mer om Tomas nya bok, utbildningen och andra program runtom i Sverige och Spanien på

Bildtolkningscentret Irene Ståhl AB Norrholmsvägen 86 132 31 Saltsjö-Boo 073-680 91 96 trollslandanflyger@yahoo.se www.bildtolkningscentret.se

www.devanews.com Tomas Frankell

Utbilda dig till holistisk energiterapeut ny start varje höst Vår holistiska energiterapeututbildning är uppdelad i tre steg. Steg ett och två kan du gå helt separat, men alla helgerna behöver ha genomgåtts för att gå steg tre.

Steg 1:

· Grundkurs i energimedvetenhet/healing

Steg 2:

· Fördjupningshelg i healingtekniker · Helgkurser i djupgående energimassage · Grundkurs i mental kinesiologi

Steg 3: Den holistiska energiterapeututbildningen Startar varje höst. Den är för dig

som vill utbilda dig till diplomerad holistisk energiterapeut. Under utbildningsåret fördjupar vi oss i att arbeta med olika energiverktyg och processarbeten.

Framtidens medicin kommer att handla om att höja sin energifrekvens! Anmälan och mer information:

0735-46 00 19 · ulrica@energiterapeuterna.se · www.energiterapeuterna.se

Free • nr 2

| 32 |

mars–april • 2021


KURSER • UTBILDNINGAR

Boka mig för en privat session, behandling eller kurs. Jag utbildar inom traditionell Japansk reiki och Esoteriskt mediumskap för personlig och andlig utveckling. Kommande kursdatum;

Reiki I 6-7/3, 13-14/3, 12-13/6 Reiki II 27-28/3, 17-18/4 Reiki III 14-16/5

Levande Föda

å Kom p år v i kurs erade ov nyren gård! kurs

Skeppsgården AB

Hos oss på Levande Föda i Skeppsgården kommer du i kontakt med alla dina sinnen, ökar din förmåga till perception, klarseende, klarhörande, klarkännande och klarvetande. Många kommer hit som vill lära känna sina andliga och mediala sidor. Här fylls du av ljusmat och solenergi. Levande Föda är maten för en framtida mer upplyst människa, som vill utveckla alla sina potentialer och hitta sin livsväg och uppgift på jorden. Boka in era kurser på telefon eller mail.

Esoteriskt mediumskap Block 1 29 - 30/5

Sofia Oceania

Galaktiskt medium & Reiki master

Tel: 070-766 49 42

Kurser / utbildningar:

Sittningar / behandlingar:

oceaniaacademy.com

Living Food

Min gåva är att visa hur du kan få tillgång till din.

Levande Föda Skeppsgården AB Sedan 1988

Ligger din kunskap vilande?

Besök oss gärna på

www.livingfood.nu

oceaniaspa.se

Skeppsgården, Valdemarsvik · 0493-414 25 · mail@livingfood.nu

Änglar & Vild magi Vårens event äger rum 22 mars kl 17.30-20.30 och sänds online. Anmäl dig på gcnetwork.se Välkommen!

Channie

Carina Solöga Högman

Om ”Änglar & Guider”

Om ”Den Vilda magin”

Channie håller kurser och föredrag. Hon har även skrivit tre stycken böcker om sitt liv med kontakter med andra världar.

Carinas böcker Djurens Språk och Växternas Språk hjälper oss att förverkliga våra drömmar och ger oss tillgång till den Vilda magin.

Golden Circles Network är en mötesplats, ett oberoende medlemsnätverk med inriktning på personlig utveckling. Genom inspiration och kunskap utvecklas medlemmarna i sin egen riktning. www.gcnetwork.se

Free • nr 2

| 33 |

mars–april • 2021

GOLDEN CIRCLES N

E

T

W

O

R

K


Atlantis ett frö till din storhet Den mystifierade civilisationen Atlantis var allt – födelse och undergång, godhet och ondska, alla nyanser av skugga och ljus. Atlantis gick från den mest makalöst magiska till den mest destruktiva civilisation som någonsin skapats på jorden. Minnet av Atlantis alla nyanser lever fortfarande inom dig och skapar ett hav av känslor och reaktioner som du kanske inte helt förstår. Men Atlantis gudomliga godhet lämnade aldrig jorden, den har bidat sin tid, har väntat på att åter få vakna och föra mänskligheten in i en ny tid av kärlek, helande upptäckter och harmoni. Atlantis har förberett dig. Är du redo? Text Maria Nylow Bild Fer Gregory (shutterstock.com), Quangpraha (pixabay.com)

Länge har den mytiska civilisationen Atlantis pockat på min uppmärksamhet. Genom visioner och budskap, minnesbilder och kanaliseringar har Atlantis fått allt mer substans även i mitt medvetna jag. Ganska motvilligt först måste medges men till slut fick även journalisten i mig tillräckligt med bakgrundsfakta, verifieringar och ”trolighetsbevis”... Det är fantastiskt att vara en del av ett kosmiskt energinätverk med sådana urgamla anor som Atlantis. Över hela världen berättas att minnen från Atlantis vaknar, sorger bearbetas och släpps, andliga och mediala förmågor som vi knappt kunnat förställa oss utvecklas. Allt för att användas av oss idag i godhet och ljus. Du är en viktig del av detta nya spännande – det finns en anledning till att du läser denna text. SÅ VÄLKOMMEN IN i den mest hemliga delen

av din själ, in i djupet av den du är, in i dina minnen av storslagenhet och litenhet, av vildaste frihet och gastkramande låsningar. Här har du gömt så mycket om dig själv så att ditt liv på jorden knappt räcker till för att förstå. Men vi hjälps åt. När Atlantis dimmor lättar upptäcker du din själs viktigaste minnen av storhet och trauma som format dig och ditt liv idag. Läs med öppet hjärta utan att döma dig eller någon annan. Historien bara ÄR. Utan rätt eller fel eller facit. Historien om Atlantis har format jorden och mänskligheten. Historien har lämnat kvar karma, minnen och relationer som är bortom

tid och rum. Så historien har egentligen aldrig lämnat dig, den har funnits kvar i dina olika inkarnationer och bara väntat tills det blev rätt läge att bli berättad. OCH OM DU TVEKAR så ja. Din själs historia

handlar om Atlantis. Kanske både Lemurien och Atlantis men definitivt Atlantis. Orden som lett dig till denna del av artikeln är som ett sorts filter, ett magiskt filter som blir synligt för den som kan se. Orden gäller dig så därför läser du detta. Atlantis magi i praktiken … Vi börjar från början. En förfrågan har sänts ut till alla själar i universum. En förfrågan om frivilliga till ett nytt experiment på planeten jorden. Som ett gudomligt mass-sms med en klickbar länk för den själ som ville byta sitt ordnade liv mot ett i början väldigt oorganiserat outforskat liv på jorden … Tänk vilket mod att vara med i första vågen. Vilken nyfikenhet och upptäckarlust. DE FRIVILLIGA FÖRSTA själarna landar på

en kontinent mitt i Atlanten. Flera olika klimatzoner samsas och växtligheten är rik och varierad. Här finns höga berg och magiska vattenfall, djupa skogar och ängar där älvorna dansar. På ena sidan den stora kontinenten finns Amerika och på den andra Europa och Afrika. Alla djur är fredade och har egna uppdrag från sina hemplaneter. Om du tillhörde de modiga första som anlände var du näst intill helt eterisk och transparent. Även om din form var mänsklig hade du med dig din förmåga att skifta

Free • nr 2

| 34 |

mars–april • 2021

form. Du behövde inte sätta fötterna på marken utan du kunde obehindrat glida omkring. Du hämtade först näring ur luften och vattnet men började snart att utforska det som växte omkring dig. Intuitivt visste­ du vad du kunde äta och vad din kropp behövde för att vara i balans. Du lärde dig vad fysisk njutning var och hur din kropp reagerade på att stimuleras. I ATLANTIS LÄRDE du dig både om enhet och om separation, om att vara skild från sitt ursprung, sin helhet. Här i din ursprungliga perfekta form och skapelse fick du välja mellan maskulin och feminin form. Din själ är alltid fri att välja inför varje ny inkarnation men här mötte du den kraft som än idag dominerar vårt liv på jorden – separationen mellan två aspekter av en helhet. Här väcktes både känslan av att sakna något, som en del av sig själv, och längtan efter att bli hel. Den ständiga drivkraften mot förening fick spegla den enskilda själens separation från Skapelsens stora hjärta och den ständiga längtan tillbaka till ursprunget, till kärleken, till sig själv, till en partner. Allt för att vi som själar ska växa och förstå den ständiga kosmiska dansen – ihop och isär, ihop och isär … OAVSETT NÄR DU anslöt till Atlantis första

gången så var du en del av den makalösa gyllene eran. Vi lade grunden för jordens framtid här, den framtid som du är med och skapar idag. Tusentals år med total harmoni, med gränslös utveckling av mediala förmågor och


helande krafter, med ett lyckorus av överflöd och livsmening för alla. Alla var inkluderade, alla växte utifrån sina egna drömmar, alla gjorde exakt det de mest av allt ville och alla strävade i varenda minsta detalj efter balans och harmoni. Utopiskt kan vi tycka idag men du som var med där du vet att det fungerade. Och det kan vi skapa igen ... DU KAN HA underbara minnen av tempel och kristaller, av havets magiska väsen och av att ta långpromenader med din enhörning. Du kanske saknar de sprudlande vattenfallen och morgondimmans älvor som sjunger lovsånger till livet. Du kan få plötsliga aningar om att du egentligen kan så mycket mer, att du egentligen kan sväva, skapa fysiska former med ljus, prata med alla väsen och få en kristallstav att på ett ögonblick skapa en öppning i berget. Kanske saknar du förmågan att kommunicera telepatiskt, att teleportera dig, att leka med energier från olika dimensioner, att göra det osynliga synligt för andra. I Atlantis utvecklades dina kunskaper om stjärnor och planeter, din förmåga att skapa förfinades, din förståelse för naturens läkekraft grundlades. Du är född med stora gåvor i det liv du lever idag men troligen använder du bara en bråkdel. En ny gyllene tid håller sakta på att skapas på jorden. Här och nu i din tid uppgraderas jordens frekvenser. Du anar det inom dig, känner det i ditt hjärta. Kanske oroar det dig eller skapar en fladdrande förväntan om förändring men du bär kunskaper och minnen som nu kommer till användning. Du bär kanske också känslor av rädsla, ilska, sorg, skam och skuld. Det är känslor som du kan förlösa, förtränga eller leva ut. Om du vill förlösa dem läs här lite om bakgrunden till de mer besvärliga känslorna utan att döma. Bara läs och släpp taget om de känslor som orden kan skapa i dig. Vi börjar.

EGOT UTVECKLADES I slutet av den gyllene eran och väldigt smygande började behovet av att få egna fördelar på bekostnad av andras bästa få fäste. Allas behov täcktes redan men några präster upptäckte att de

Free • nr 2

| 35 |

mars–april • 2021


Atlantis historia En kontinent i Atlanten mellan Nordoch Sydamerika, Europa och Afrika som gradvis minskade genom atomexplosioner, istid, erosioner och naturliga förändringar på jorden till en mindre ögrupp. Det som rent fysiskt finns kvar idag av själva landmassan är Madeira, Azorerna och Kanarieöarna. Startar för cirka 260 000 år sedan och går slutligen under cirka 10 000 f.Kr. Lemurien och Atlantis överlappade varandra under en period innan Lemurien försvann. Innan Atlantis gick under emigrerade grupper till andra platser och byggde upp nya civilisationer med tempel, labyrinter, symboler och den heliga energin. Många får förnimmelser om Atlantis på Malta, i Grekland och i Spanien, både på fastlandet och öarna, men det finns även spår i Skottland, England, på Irland och i Sydamerika. Atlantis fick sitt namn från Atlasbergen som i nutid sträcker sig igenom Tunisien, Algeriet och Marocko. Bergskedjan fortsätter ut i Atlanten och skapar milslånga förhöjningar och djup. Atlasbergen bär fortfarande energin och i bergen finns en sorts energifickor som vibrerar av den ursprungliga rena högvibrerande atlantiskraften. Atlanten var och är ett viktigt hav för Atlantis och både Medelhavet och Nordsjön är förlängningar av Atlanten. På botten finns lämningar och i vattnet simmar väsen från förr. Du kan alltid hitta kraftplatser nära dig som bär Atlantis närvaro. Vatten är annars det element som alltid bär energin. Genom att kalla på Atlantis t ex vid en källa eller ett glas vatten från kranen kan du aktivera energin medvetet. Vulkaner bär också Atlantis ursprungliga energi och alla vulkaniska berg över hela jorden är förbundna med varandra så ta det som är närmast. Observera att tidsangivelser och placering bygger på en kombination av forskning, kanalisering och mest trovärdiga antaganden.

”Nu är tiden rätt att ta tillbaka Atlantis visdomar och höga medvetandenivå.” kunde få andra att jobba åt dem, själva anstränga sig mindre men ändå få mer. Voilà, egots inträde var början till slutet. Sedan gick det bara utför. Med egot bröts omtanken om allas bästa och det blev en kamp om makten över de mäktiga kristallerna och de magiska kunskaperna. Templen infiltrerades ibland men de flesta förblev intakta till slutet och höll stånd emot de negativa krafterna. Ljusets rikedom och renhet, den spirituella intelligensen och den mest hemliga kunskapen om energi bevarades inom en snäv krets av prästinnor och präster. under de sista 10 000 åren till två parallella riken som i princip bara bestod av ett fåtal öar. Det nya destruktiva riket, vi kallar det mörkrets för tydlighetens skull, växte gradvis fram med allt du kan tänka dig av manipulation, falsk information, inlindade hot om våld och repressalier, löften om rikedom och berömmelse, löften om upphöjda positioner och makt. Många lurades in i mörkrets rike i tron att det var för allas bästa, i tron att de gamla etablerade templen tappat greppet eller ljög, i tron att den ursprungliga källan fanns i ett annat universum. Andra valde frivilligt, levde som spioner, stal ljus av andra för att luras. En del råkade bara hamna fel, kidnappades, förslavades, lockades … Oavsett så växte mörkrets rike både genom ursprungliga Atlantis-medborgare och genom att invadera andra riken. Många lovande tekniker lockades till riket och de blev speciellt skickliga i atomenergi. Flera av dem inkarnerade sedan i Nordamerika och utvecklade atombomben under andra världskriget. På denna mörka plats pågick de värsta experiment på människor och djur du helst inte vill föreställa dig.

ATLANTIS UTVECKLADES

ATLANTIS LJUSA RIKE insåg till slut att

risken för att förlora ljusets magi och teknik till ondskans företrädare var för stor vilket skulle ha kastat hela världen in i en spiral av massförstörelse, mörk icke-jordisk dominans och noll gudomlig utveckling. Genom ett kontrollerat avslut där många redan i

Free • nr 2

| 36 |

mars–april • 2021

hemlighet emigrerat till andra platser på jorden iscensattes undergången för att rädda resten av världen. Öarna bröts sönder och sjönk i havet, vulkanerna sprutade eld och aska, tsunamis sköljde landet rent från allt levande. Kaos och undergång. Sedan tystnad och stillhet över ett fridfullt Atlanten. DE SVÅRA TIDERNA i Atlantis var bara som

en droppe i en evighetens ocean av gränslös kärlek men de kan ha skapat inre stormar i dig. Havet ligger nu framför dig, stilla och inbjudande. Det skimrar av gyllene ljus och himlen speglar sig i vattenytan. Havets väsen håller det rent och bevarar dess hemligheter tills du kan dyka ner i det. Din själ har sin egen unika historia men dörren till din atlantiska visdom är nu öppen och du är välkommen in. NU ÄR TIDEN rätt att ta tillbaka Atlantis visdomar och höga medvetandenivå för att åter skapa en värld där vi lever i samförstånd och respekt för allt liv. Stora förändringar har vi redan sett med finansiella och politiska kriser, extremt väder och naturkatastrofer men också med en längtan efter frihet, demokrati och ett annat sätt att samexistera i världen. Under 2012 avslutades både den Atlantiska eran om 260 000 år och en astronomisk period om 26 000 år. Under 2021 går vi på allvar in i en ny era där fokus ligger på att skapa och bygga upp. Tiden vi lämnade och tiden vi lever i nämns i Mayakalendern och profetior om övergången till en ny tid som nedtecknades och berättades om för tusentals år sedan. Vi är där nu. Redo för en ljusare nutid.

Plus mer www.marianylow.se “Edgar Cayce on Atlantis”, Edgar Cayce (Little, Brown and Company, 2000). “Discover Atlantis” Diana Cooper (Findhorn Press Ltd, 2007).


KURSER • UTBILDNINGAR

2021 - 2022 BACK TO THE ROOTS

NATURENS MAGI

Den shamanska vägen för dig som vill fylla på din energi och hitta dig själv genom naturen.

THE SHAMANIC PATH AT GAIALIFE

Kurs i vackra Dalarna! Under tre dagar tar vi hjälp av naturen och småfolken som vägvisare.

WWW.GAIALIFE.SE

En retreat och en fördjupad kontakt med dig själv för att återigen komma i kontakt med den urgamla visdom som vi alla bär inom oss. Läs mer på www.inrekraft.org

• Meditationer • Trumresor • Kraftdjuren • Utesittningar • Guidade resor och ceremonier

Atlantean Healing

Kurser och behandlingar utvecklade av Birkan Tore. Prova på hos Katharina Arnesen Avancerad Atlantean Healing terapeut och lärare katharina@arnesen.se

katharinaarnesen.com

Vill du hitta din röst och lära känna den? Här får du chansen att verkligen lära känna Din röst. Hur låg den kan vara såsom hög. Både i sång och tal. Släppa på hämningar som kanske har styrt dig att inte våga låta eller tala. Då kan detta vara rätt kurs för dig!

”Älska Din röst” – från ditt första andetag till kraftsång Vi kommer att sjunga på bokstavskombinationer som inte betyder något, bara för att ha rätt fokus. Vi sjunger oss igenom alfabetet. Vi tränar in jojk och kulning för att du ska kunna uttrycka dina känslor. Vi har intoningar och meditation.

Nymånehealing på distans!

23–25 april · 14–16 maj

Natthealing och Måndagshealing

Plats: Romma Bystuga i Leksand, Dalarna. Boende: Air-bnb i byn (kommer delvis att ingå i priset). Maten intas i bystugan – frukost, lunch och middag. Pris: 8600:– för två helger. Max 6 personer.

thor.midwind.se Donera gärna till:

swish 123 22 32 296

För intresseanmälan och info, kontakta Eva Kock, Leksand

BG 682-7695

Free • nr 2

073-952 02 19 · eva.kock@telia.com · www.lillasjalen.se | 37 |

mars–april • 2021


KURSER • UTBILDNINGAR

SHANDITHI

gränslös harmoni

Den svenska rörelsemeditationen som aktiverar kärlek, glädje och harmoni www.shandithi.com

Det är din förmåga att föreställa dig något annat som förändrar ditt liv – Jag tror på din förmåga! KONSULTATIONER & EVENTS ONLINE CORONA-ANPASSADE KURSER & RETREATS Meditation · Healing · Atlantis · Överflöd · Tidigare liv · Feminin kraft · Orakel

TrueSelf AB Maria Nylow

info@trueself.se · www.marianylow.se

TrueSelf Maria Nylow

MARIA

NYLOW

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

»Jag älskar upplägget, att det är så vackert och pedagogiskt«

»Redan första övningen blev ett stort skifte för mig«

»Gemenskapen i FB-gruppen är enormt värdefull«

»Jag kan knappt vänta tills jag får börja arbeta som Andlig Coach«

ANDLIG COACH Succe för vår nya webbutbildning! Detta är en diplomerande webbutbildning där du antingen kan bli ANDLIG COACH för att hjälpa andra öppna upp för sin egen enorma potential – eller så går du den för att kunna coacha dig själv in i ett liv

som är mjukare och mer kärleksfullt att leva. Kurslärare är LEE SEGER och SANNE SOLEIL. Nästa kursstart är den 23 APRIL med sista anmälningsdag 4 april.

Utbildningen bygger på de 13 steg som DITT MAGISKA JAG beskriver. Steg som skapar en stabil plattform inom oss, och som hjälper oss att stå stadigt i de förändringar som nu sker. Som läsare av Free får du 500 kronor i rabatt. Uppge rabattkod FREE i kassan.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ ANDLIGCOACH.SE Free • nr 2

| 38 |

mars–april • 2021


Agneta Orlå

AGNETA ORLÅ är astrolog, drömterapeut, kursledare och föreläsare i ­personlig utveckling. Agneta skriver om olika vägar till att stärka kraften inom oss och om hur vi kan ”drömma fram” den verklighet vi längtar efter.

Skuggor på vägen till det gudomligt feminina Vi lever i förändringarnas och omvälvningarnas tid. Upplösning och uppluckring av det ordnade, det fasta, det säkra och det trygga sker i högt tempo. Det är en tid som kräver att vi söker styrka och vägledning på andra håll, på andra sätt och genom andra metoder än vi är vana vid. Det gamla och det invanda sviker oss, det ger oss inga fungerande livbojar längre. Vi befinner oss på gungfly och det svajar rejält.

D

et är det gudomligt feminina som söker kontakt med oss på detta sätt. Hon sköljer över oss likt en oerhörd jättetsunami och ber oss enträget att lyssna. Hennes kraft och vis­ dom är sedan länge försummad, och vi har be­ handlat henne med förnekelse och nonchalans under eoner av tid. I detta nu kan hon på grund av den arrogans, förnekelse och brist på respekt vi visat henne enbart uppträda i sin oförfinade, råa och smärtsamma form. Hennes aktuella skepnad har vi alla i vårt oförstånd varit med­ skapare till genom vår brist på medvetenhet. Hennes budskap är att få oss att förstå att vi är gudaväsen, gudar och gudinnor allihop. Hon vill få oss att inte identifiera oss med det yttre, det materiella eller någon annan. Hon påmin­ ner oss om att vår identitet inte är vår fysiska kropp och att döden är en illusion. Att vi ser oss som åtskilda och tror på separationen menar hon är ett tecken på att egot har oss i sitt våld. DENNA VANFÖRESTÄLLNING kan inte annat än

skapa en vansinnig värld, där vi i det yttre ständigt möter fler och fler mörkerskuggor både kollektivt och individuellt. Skuggor som

speglar det förnekade, det ratade och förtryckta inom oss alla. Deras egentliga mission är att befria oss från illusionen vi lever i, men då vår förmåga att hantera detta budskap är otränad, missar vi helt att dra lärdom av dessa skuggor.­ Vi flyr dem i tron att det är något vi bör und­ vika, istället för att inse att det är de som är vår räddning. Om och om igen fortsätter våra rädslor att föda mer energi åt fler skuggscener på grund av vår okunskap att känna igen och avslöja dem. Vi ser dem enbart som förödelse, olyckor, otur och missräkningar. LÖFTET SOM GES oss innebär att om vi står

emot den ångest, oro och förtvivlan vi kan uppleva och istället tar vara på ögonblicket i nuet, så kan vi om vi lyssnar djupt, skönja att det är gåvor som väntar på att förmedlas till oss. Då börjar vi förstå att vi i osäkerheten kan hitta styrkan, i förvirringen bärkraftiga vägar och i det oklara klarsynen. För att kunna bli mottagliga för denna väg­ ledning, lämna egot därhän och istället bli ett med gudomen, behöver vi vara en öppen kanal i ett flöde av känslor, emotioner och sinnesin­

tryck. Vi behöver påminna oss om att det alltid finns en ordning och en mening bakom det upprörda och det till synes kaotiska. VÅR UTMANING ÄR att tänka, känna och uppleva

allt som uppenbarar sig, att vänta ut dolda symbo­ liska budskap istället för att genast agera och pro­ jicera utåt, eller sopa saker och ting under mattan, när osäkerhet och frågor ger sig tillkänna. Det är det feminina inom oss alla, som visar oss på modet att kunna leva i och genom de utmanande känslotillstånden, alldeles oavsett vilken känsla som gör sig gällande. Att inte fly dem utan våga stanna kvar i det obekväma, det ångestladdade, det utmanande. Att omfamna det och intressera oss för vad som ligger fördolt, nyfikna på vad det har att berätta utifrån förvissningen om att vi annars går miste om något värdefullt. JU MER VI förträngt kollektivt och individuellt desto starkare bli konsekvenserna till dess att vi frivilligt söker kontakten med gömda aspekter av vårt eget psyke. Det är då vi börjar utveckla harmoni, balans och autenticitet. Det innebär att vi om och om igen behöver tillåta oss själva att ”gå havande” ett längre eller kortare tag, och låta tidvattnet på det inre planet både stiga och sjunka tills det är dags att föda fram det nya. Att låta tillblivelsen ta den tid den behöver, utan att forcera fram, jaga eller kämpa. Att istället receptivt låta oss ledas och bli instrument för en vis kraft, långt klokare än vad vårt intellekt och ego kan frambringa. TROTS DE DRAMATISKA kaosskapande födslo­ våndor vi noterar nu både på ett inre och ett yttre plan behöver vi lära oss att låta det gudomligt feminina leda. Vi har redan sett vad egots herravälde innebär och vilken skada som skett. Hittar vi vägen till det sant femi­ nina är en ny positiv dimension av verklighe­ ten på väg att gestaltas för oss.

Free • nr 2

| 39 |

mars–april • 2021

Foto: Simona Cinconze Foto: Simona Cinconze

fri kraft


Annons

Mira Mård

– andlig coach, lärare, inspiratör och författare Mira förvaltar sitt andliga arv, som har sina rötter i ett mångkulturellt arv. Det schamanska livsperspektivet, färgat av den samiska, finska och ryska traditionen, har varit en del av hennes liv sen hennes barndom. Under 25 år i den andliga branschen har hon alltid brunnit för att introducera de gamla visdomarna i en modern värld, för att överbrygga klyftan som separerar anden från varandet och förhindrar våra drömmar från att bli verkliga. VI LÄR OSS, SÅ LÄNGE VI LEVER. Och på sätt och vis blir vi aldrig fullärda. Varje grupp, varje cirkel jag skapar lär mig något. Att jobba med människor och vägleda dem i en transformativ process är läkande och skapar fantastiska möten, berättar hon. En driftig och mångfasetterad kvinna som alltid delvis står med en fot i andevärlden och en fot i det verkliga varandet. Rädsla är en värdelös mästare, enligt Mother Pinetree, Miras andliga mentor och det är något som Mira påminner sig själv om ofta. JUST NU ÄR MIRA aktuell i ”Eldfödd – vi är döttrar till häxorna de inte brände”. En multiförfattarbok som berör på djupet. Miras kapitel ”Frihetens Dans” tar

”Fastän jag alltid har varit den jag är, har jag inte haft tillgång till vem jag är – fullt ut.” upp det vi bär med oss från tidigare liv. Vi behöver våga minnas vilka vi har varit och förvalta den visdomen som vi en gång haft, säger Mira. Det är befriande att möta alla sina jag och därmed förstå varför vi gör de valen vi gör. Vi kan välja att bryta en cykel, eller så kan vi välja att fördjupa den genom att anamma den i varandet här och nu. MIRA LEVER SIN DRÖM, istället för att drömma den och är idag VD för Hilaria i Utsund AB i idylliska Dalarna. Där hon också driver Utsunds Kurscenter och vill bygga en oas för människor i lärande och läkning. Hon jobbar efter en devis från sina förmödrar: Med människor och För människor. Hon har alltid varit i kontakt med andevärlden och ser att en andlighet i vardagen är en av nycklarna till att känna sig hel.

Utsunds Kurscenter öppnar ny sovsal lagom till sommarsäsongen 2021. Du som vill hålla kurs är välkommen att kontakta oss för lediga datum.

MIRA BRINNER FÖR transformativa sessioner och utbildningar i Mother Pinetrees anda, som ger människor möjlighet att våga stå i sin kraft. Cirkeln är helig och det är viktigt att varje deltagare

får vila i sin kraft och lära känna den ordentligt för att förvalta den väl på sin framtida väg. MIRA HAR TIDIGARE skrivit ”Mother ­ inetrees Visdom” och ”Andedjuren P Talar” och jobbar nu på texter till de kommande multiförfattarböckerna ”Banbrytare” och ”Unfuckwithable”. Planen är att publicera den tredje boken i Mother Pinetree-serien 2022.

#1

BESTSELLER

Kontakt info@hilaria.se www.hilaria.se @Hilaria.se Hilariabymi


VÄGLEDNING • RÅDGIVNING

sierska.se

Har du frågor? Kärlek Svartsjuka Ekonomi

Tänk om det fanns en lösning! Tänk om det fanns ett sätt för dig att bli bättre. Må bättre. Prestera bättre. Leva bättre.

Vill du få svar? Medium Sierskor Häxor

Våra mycket kunniga medium har gåvan sedan generationer! Vi hjälper dig dygnet runt med livets alla frågor.

0939-108 80 79 TDAB, Norden 550, 25279 Helsingborg. Vid frågor om tjänsten eller fakturor ring kundtjänst 060-14 01 99

Direktkod 325

Jag heter David, som medium känner jag av din livssituation, vad som kommer och hur du går vidare i dina relationer, kärlek, sorg, barn vänner, djur, jobb eller ekonomi.

Direktkod 425

Mitt namn är Anne och jag är medial sedan barnsben. Jag är ett Clairvoyant medium. Till min hjälp använder jag pendel, numerolog och har lång erfarenhet av att lägga Tarot!

Direktkod 285

Mitt namn är Liza-Leena, och jag har jobbat med vägledning via tarot i 25 år. Större delen av min släkt är samer från Lappland. Har ärvt min mediala förmåga ifrån många kunskapsrika shamaner i släkten.

Direktkod 380

Välkommen till mig Miee. Tillsammans med Änglarna och guiderna vägleder jag er omsorgsfullt lugnt och tryggt. Jag kommunicerar igenom tal skrift och bilder, omsorgsfullt lugnt och tryggt.

Amelia känd i såväl Norge som i Sverige. Har arbetat som professionell livsvägledare och livscoach i den privata sektorn och företag.

Direktkod 435

Free • nr 2

• Medial vägledare • Tarottydare • Samtalsterapeut • Healer • Regressionsterapeut

NY BOK!

www.strålandeliv.se • stralande.liv@gmail.com

Vendelas Telefonbyrå

Få SMS när valt medium är online på www.sierska.se

Träffa alla våra duktiga medium, spådamer och häxor på www.sierska.se

Direktkod 340

www.unfoldedmind.se

Helena Bengtsson

Nu kan du även betala direkt med betal/kreditkort!

0939= www.sierska.se c/o wp, box5123, motala, 19:80/min.

Som en typisk vädur och dessutom tupp i det kinesiska horoskopet, är Gilla ärlig och ganska rakt på sak! Jag tycker om människor!

Är verksam i Täby Stockholm och på distans

MEDIALA TJÄNSTER I JÖNKÖPING

060= 21:-/min. minimum deb. 5 minuter. Debitering vid faktura startar först när du blir ihopkopplad med valt medium. Ingen kostnad för information eller för att lyssna på presentation.

Medium är online på sierska.se

Monica Poshman Ledare · Personlig utvecklare · Författare

Strålande Liv

060-14 01 90

Har du Comviq/Tele2 kontantkort ringer du: 0939-440 40 50

Dimensionell vägledning · Energimedicin Coaching & Mentorsamtal · Kostrådgivning Kommunikationsprofilering · Kurser Föreläsningar · Böcker

| 41 |

Har du en livsåskådning som bejakar att livet är mer än det fysiska och det materiella? Kan du tänka dig att det finns något efter döden? Då har du hittat rätt. De medier som tjänstgör på telefonbyrån använder sin mediala förmåga under samtalet för att möta dina behov på bästa sätt, de är seriösa och har som mål att vara till hjälp för dig som ringer. Du kan känna dig trygg när du ringer till oss, våra vägledare har tystnadsplikt och vi följer Etiska Rådets riktlinjer för betalsamtal.

www.vendelastelefonbyra.se

0939-114 70 17 08-505 236 40

fakturabetalning

”När du ringer till oss möter du medier som jag känner och litar på. Jag rekommenderar dem varmt!” – Vendela Cederholm Samtalet kostar 20 kr/min och kostnaden kommer på din telefonräkning. Du som ringer ska vara minst 18 år. Kontakta oss på kundtjänsten om du vill betala på annat sätt. Tel 08-21 46 02 vardagar 9–17.

mars–april • 2021


Livmoderskraften

Alla kan läka sin historia


Ania Munay är praktiserande shaman och medicinkvinna. Med drygt 30 års erfarenhet­ av andlig utveckling och healing utbildar och vägleder hon idag andra att hela sin historia och leva sin dröm. Nu är hon aktuell med den självbiografiska trilogin ­Livmödrars kraft & visdom. Det är hög tid för den feminina kraften att komma tillbaka, säger Ania. Vi är i den tiden nu som förfäderna talat om. Vi har tystats alldeles för länge. Text Josefin Lassbo Foto Christine Friberg

Ania Munay har ett ovanligt visitkort. Där står ”shaman och medicinkvinna”. Hon är en pionjär inom new age och en av Sveriges första Reiki Masters. Hon är även utbildad kbt- och familjeterapeut. Under 16 år drev hon framgångsrikt Lotusgården, en läkarmottagning där komplementär vård förenades med traditionell läkevård under samma tak. IDAG HAR ANIA drygt 30 års erfarenhet av andlig utveckling och healing. Tillsammans med sin man Magnus driver hon Gaia Life kursgård i Fjärås. Där håller de utbildningar, retreater, ceremonier och helande resor till olika platser i världen utifrån det shamanska förhållningssättet. – Det här är den tid förfäderna talat om. Det är dags för många sanningar att komma upp i ljuset och den feminina kraften att vakna igen. Vi har tystats alldeles för länge, säger Ania Munay. – Med min historia önskar jag ge läsaren insikt att vi kan läka våra sår och förändra våra mönster. Vi måste alla lära oss att dansa med våra skuggor. Men det finns ingen kvickfix, man kan aldrig springa ifrån sina skuggor. Ju mer ljus, desto skarpare skuggor. Det handlar om att lära sig dansa med dem, säger hon. ANIA FÖDDES I en vanlig arbetarfamilj på

mödrars kraft & visdom, vill Ania inspirera och ge kraft till andra människor att ta ansvar för sitt eget liv och läkande. – I det stora perspektivet har det med samhället att göra, med miljön och att skapa fred på jorden. Vi behöver komma till insikten att fred inte kan skapas i omvärlden så länge vi har kaos, krig och konflikt inom oss själva. Var och en av oss behöver göra sitt inre arbete för framtida generationers skull. Livmödrars kraft och visdom handlar om den feminina kraften, livmodern som ett kraftcentra i människor som stängts ned. Nu börjar den aktiveras igen. När den reser sig i såväl kvinnor som män, kan de inte längre kontrolleras och manipuleras, utan har kraften att själva manifestera sin framtid. I BÖCKERNA VÄVS hennes personliga läng-

tan efter och kamp för kärlek och barn, ihop med hennes växande in i en andlig verklighet via klardrömmar och ut-ur-kroppen upplevelser. Passionerade kärleksmöten, vardagskamp och svek blandas med starka andliga initieringar, magiska möten och insikter,

KORT OM ANIA

NAMN Ania Munay. ÅLDER 61 år. FAMILJ Maken Magnus, två

döttrar, 5 barnbarn, fyra katter, tre hundar och en klan av får, höns och ankor. BOR Fjärås. YRKE Shaman, healer och författare. DOLD TALANG Lagar soppa av en spik. AKTUELL MED Den självbiografiska trilogin Livmödrars kraft & visdom.

”Jag vill visa att det finns mer än vad vi kan se med blotta ögat, att andlighet är en viktig del i människors hälsa och välmående i livet.” som hon hoppas skall inspirera läsaren till transformation i sitt eget liv. – Jag vill visa att det finns mer än vad vi kan se med blotta ögat, att andlighet är en viktig del i människors hälsa och välmående i livet. Du får aldrig mer än du klarar av. Hur jävlig din historia än ser ut, finns något vackert i den!

Hisingen i Göteborg, där man inte pratade om andlighet trots att medialiteten fanns i båda föräldrarnas blodslinjer i många generationer. Hon var ett högkänsligt barn. Uppvuxen i en dysfunktionell familj var vardagen fylld med oro, missbruk, medberoende, psykiskt och fysiska övergrepp. Med svåra traumatiska händelser i bagaget fick hon som 30-åring diagnosen posttraumatisk stress, utmattningssyndrom och panikångest. – Jag valde att inte kliva in i den traditionella sjukvården där endast psykofarmaka fanns att tillgå. Istället lärde jag mig att använda mig av min känslighet, mitt klarseende och helande förmågor.

MED SIN SJÄLVBIOGRAFISKA trilogi Liv-

Free • nr 2

| 43 |

mars–april • 2021

Bokutdrag på följande uppslag.


Utdrag ur boken

Den röda jorden

M

unari kunde nu tydligt se att Moder Jord hade sänt kvinnan som låg och sov i rummet bredvid. Ania, som hon hette, bar på en urgammal kunskap från jordens begynnelse och att hon bar på kunskap från stjärnorna var också mycket tydligt. Hon såg att den unga kvinnan bar på en djup rädsla som kunde vara ödesdiger om hon inte lärde sig att möta och transformera den. Det var hennes uppgift att hjälpa till att frigöra kraften från rädslans grepp. Munari övervägde om hon skulle ta med sig Ania till cirkeln av kvinnor. Innan hon tänkt färdigt tanken såg hon hur en stjärna föll på himlen. Det var ett svar tydligt nog men hur skulle de andra i cirkeln reagera om hon tog med sig en vit kvinna?

MUNARI STOD BÖJD över mig när jag vaknade efter min starka dröm. Först blev jag livrädd när jag såg ett kolsvart ansikte framför mig: ”Vi ska iväg, så skynda dig att ta på dig”, sa hon. Jag tog på mig kläderna och skyndade efter Munari som redan var ute ur huset. Vi halvsprang genom bushen. Det var inte det lättaste att se var jag satte mina fötter och när Munari slutligen saktade ner var jag helt slut. Det var svårt att hinna med denna bushkvinna även om hon var mer än dubbelt så gammal som jag själv. Vi gick genom ett snårigt buskage och jag rev mig på både armar och ben men jag bet ihop. Det var spännande att se vart Munari skulle föra mig. Plötsligt stod jag framför öppningen till den grotta som hunden hade visat mig natten innan. Detta kunde inte vara sant. Munari gav mig ett tecken att jag skulle följa efter henne. Vi gick in i grottan och jag mindes den energi jag hade känt på natten i min dröm. Nu var det helt tyst och stilla därinne. Munari fortsatte längre in i grottan där jag inte hade varit förut. Vi kom fram till ännu en öppning som vi fick krypa på alla fyra för att överhuvudtaget kunna ta oss igenom och jag kunde känna den klara nattluften på andra sidan öppningen. EN GRUPP AV fem kvinnor stod där i en cirkel. De sjöng och vaggade fram och tillbaka. Alla var barbröstade och målade med vit färg som såg ut som aska i olika symboler på kroppen. De tystnade och alla stirrade på mig. Munari började prata på sitt eget språk samtidigt som hon gestikulerade

med armarna. Alla tittade på mig igen och jag hade svårt att läsa av vad de tyckte och kände men av minerna och rösterna att döma kunde jag inte tro annat än att de inte var förtjusta över att ha mig där. Munari kom fram till mig och sa att jag skulle ta av mig mina kläder och ställa mig i mitten av cirkeln. Jag kan inte påstå att jag blev överväldigad över detta besked. Det kändes pinsamt. Samtidigt var jag medveten om att det var en del av deras kultur. Så där stod jag i en cirkel med sex kvinnor och lät mina kläder falla till marken, och som om inte det var tillräckligt, snöret från min tampong hängde snyggt mellan mina ben.

EN AV DE ÄLDSTA kvinnorna kom fram till

mig och ryckte i snöret och sa något. Jag tittade bedjande på Munari som sa att jag skulle vara helt naken, att blodet som var heligt, skulle flöda fritt och lämnas som en gåva till jorden. Nu ville jag bara sjunka genom jorden. Känslor av skam och förnedring for genom mig. Jag konstaterade bara att herregud vad jag var fylld av skam kring mitt eget kön och en total självförnekelse över mig själv som kvinna. I det ögonblicket fick jag en insikt som jag aldrig skulle glömma. Detta med vikten av att älska eller åtminstone förlika mig med mig själv precis som jag är. DET VAR PÅ INGET sätt en kränkande eller

förnedrande handling gjorda av dessa kvinnor mot mig. Känslan av förnedring utspelades bara inom mig, utifrån de minnen som det förflutna spelade upp i mitt inre drama. Den äldre kvinnan som såg ut att vara minst hundra år gammal kom fram till mig. Hon lade sin egen hand på sin livmoder och den andra på min, sedan tittade hon mig djupt in i ögonen som om hon sökte något i djupet av min själ. Hon talade på sitt eget språk som jag inte förstod ett ord av. En av de andra kvinnorna kom fram med en lerskål med en gråvit smet i. Den gamla doppade fingret i skålen och målade olika mönster och symboler på hela min kropp. Jag fick senare veta att det var bland annat aska och månblod de hade målat med. Min blick sökte Munari men hon blundade och vaggade fram och tillbaka och sjöng med märkliga ljud. En annan kvinna hade en kvist som hon borstade marken med så att den blev fri från sten och stickor, sedan blev jag visad att jag skulle

Free • nr 2

| 44 |

mars–april • 2021

lägga mig ner på marken. Jag kan inte påstå att det kändes något vidare skönt att lägga mig ner där på den hårda markens yta men till min förvåning var marken varm och jag lade mig bekvämt till rätta. Jag visste inte vad som skulle hända, mitt hjärta bankade i bröstet och jag sa tyst till mig själv att det som hände var något mycket stort. Jag tittade upp mot den stjärnfyllda himlen där jag såg hela Vintergatan. EN ALLDELES SPECIELL stjärna fångade min uppmärksamhet eftersom den lyste starkare än alla de andra och i ett ögonblick blinkade den till som om den ville säga mig något. Jag slöt mina ögon och andades för att lugna mig själv. Oron i min kropp ville inte lägga sig. Kvinnorna runt omkring mig fortsatte att sjunga och göra en massa konstiga ljud. Ibland var det någon som gav ifrån sig ett ljud som fick mig att hoppa högt. Energierna blev starkare och starkare och luften jag andades kändes tung som bly. Det började surra i huvudet och i min kropp och ju mer jag kämpade emot desto starkare blev ljudet i mina öron och desto svårare blev det att andas. Sången och ljuden runt mig blev som en del av mig själv. Jag kunde känna en viss trygghet i att höra kvinnornas olika läten. ”Slappna av Ania”, viskade en röst i mitt vänstra öra. Rösten fick mig att hoppa till. Det fick mig att slungas ur min egen kropp med en stor kraft. Det tystnade i mitt huvud och jag hörde inte längre kvinnorna. Jag var ensam, helt ensam i den svarta natten. JAG FRYSER, DET är kallt. Var är mina

kläder? Var är jag någonstans? Det är många frågor som jag vill ha svar på. Mörkret skrämmer mig lite, det känns otryggt att vara här. Jag känner en närvaro runt mig men jag kan inte se klart. Det är som om jag har en slöja för ögonen. Jag vill få bort det som hindrar mig att se. Jag vill se. I samma andetag blir jag rädd, vill jag se? Vad är jag rädd för? Jag hör något som prasslar bredvid mig. Nej, tänker jag i samma andetag, bara det inte är en orm. Jag hade inte mer än tänkt tanken förrän jag ser en orm komma ringlande emot mig. En stor tjock orm. Ett skrik fastnar i min strupe. Istället hör jag mig själv skratta och sedan säga: ”Jaså det är detta du är rädd för, ormen.” Det var min röst men den lät ändå främmande på ett märkligt sätt som om det var någon annan


som använde mitt språkrör. ”Vadå rädd för ormar?” Jag börjar kommunicera med mig själv samtidigt som jag försöker analysera vad som händer.

jag göra? Då hör jag mig själv säga: ”Tack för att du har kommit till mig”. Ett lugn sprider sig genom hela min kropp och jag kan känna att jag menar det jag säger och jag ler.

för den feminina kraft som finns i djupet inom dig och som du bär i din livmoder. Så länge du ger den näring med rädslan kommer den att förbli destruktiv och kämpa emot dig. ”Vadå rädd för min feminina kraft? Jag förstår inte?” Förnekelsen ligger så djupt inom dig att du har glömt bort den gudomliga kraft som är kopplad med Gudinnan, den kraft som transformerar allt som står i vägen för den högsta sanningen, den att allt är ett. ”Men säg mig då, vad jag ska göra för att sluta förneka den kraften? Jag vill inget hellre en att bli hel!” “Bejaka din livmoders tempel där din sexuella kraft och skapandekraft har sin boning. Älska dig själv på alla plan och i alla dimensioner. Välkomna, lita till och tacka för det som Gudinnan ger dig.” Jag hör inte längre på för ormen är nu bara en meter från mig. Jag vågar inte röra mig. Ormen stirrar in i mina ögon. Hjärtat bankar, det är svårt att andas. Hjälp vad ska

PLÖTSLIGT ÄR ORMEN borta och jag befin-

DU ÄR RÄDD

ner mig i en grotta. Det är samma grotta som jag har varit i tidigare, men denna gång brinner det en eld. Det är varmt och skönt och till en början har jag svårt att se klart där inne men så småningom ser jag tydligare. Någon gömmer sig där inne i skuggorna, jag kan känna en stark närvaro. Min första känsla är rädslan över vad som gömmer sig i mörkret, sedan minns jag orden igen, att inte ge näring med rädslan. Istället säger jag: ”Jag välkomnar dig, visa dig.” Ur skuggan kommer en man. Mitt hjärta bankar i bröstet. Det är svårt att urskilja mannens ansikte så jag ber honom att komma fram i skenet från elden. Jag rycker till, det är samma man som jag har sett i drömmen tidigare. Egentligen blir jag inte förvånad, någonstans visste jag att det skulle vara han men vem är han? Jag hinner inte mer än tänka tanken förrän jag hör: ”I am the son of the Goddess.”

Plus mer www.lassboforlag.se www.gaialife.se ”Den röda jorden”, Ania Munay (Lassbo Förlag, 2020). ”Skuggdansen” Ania Munay (Lassbo förlag, 2020). ”Alla Gudars Moder”släpps hösten 2021.

Vinn!

Free lottar ut 3 exemplar av boken ”Den röda jorden”, i samarbete med Lassbo Förlag. Gå in på free.se och klicka på ”Free utlottning”. Skriv gärna några rader om varför du är nyfiken på boken.

Liv & lust Lassbo Förlag är ett modernt hybridförlag som producerar och publicerar fack- och skönlitteratur inom personlig- och andlig utveckling, ledarskap, hållbarhet, livsfilosofi och självupplevda berättelser. Vi vill göra skillnad genom att ge ut böcker som guidar sin läsare närmare livspulsen och bidrar till att människor utvecklas. Böcker som öppnar för det som legat i det fördolda, som ger kunskap, inspiration och metoder som är praktiskt användbara, som fungerar och som kan göra verklig skillnad.

www.lassboforlag.se

Free • nr 2

| 45 |

mars–april • 2021


VÄGLEDNING • RÅDGIVNING

Vägledning för kropp och själ alt! • Medial vägledning Även digit

STJÄRNREGN Medial vägledning · Tarot Tidigare liv · Drömtydning Djurkommunikation Borttappade saker Bortsprungna djur

• Medialt coachande samtal • Andliga budskap • Husrensning

Elisabeth Ellidotter – Certifierat medium, Medial coach info@innerstadrommar.se

www.innerstadrommar.se

Agneta Orlå – för kraften inom dig

Horoskop­ konsultationer

Pehr

Mikael

Viola

Lennart

Stina

Carina

Lia

Jeppe

Ninna

Johanna

Jessie

Monika

Lucinda

Anne

Anette

Helen

0939 1943

Drömtolkning

19.90 kr/min

Skuggarbete

Nya öppettider 07.00–01.00 varje dag

www.stjarnregn.se

www.agnetaorla.se Free • nr 2

| 46 |

mars–april • 2021


fri vägledning Lee Seger

LEE SEGER är terapeutisk healer och författare till ”Ditt Magiska Jag”, ”Lee Seger Healingkort” och ”Revan i horisonten”. Hon ger utbildningar till Andlig Coach och Terapeutisk Healer. Lee skriver här om helande och förändring.

De långsamma rörelserna Man behöver titta bakåt för att kunna se framåt. Med ett lite annorlunda perspektiv på förändring kan vardagen bli mjukare, de egna valen viktigare och andras åsikter mer oviktiga. Det kan till och med bli så att rymdskeppen får komma att symbolisera Vattumannens ålder ...

F

ör ungefär tjugo år sedan drömde jag en väldigt spektakulär dröm. Jag var i någon form av skola för vuxna, typ en folkhögskola, det var på kvällen och jag gick ut från byggnaden ut på gården. Det var mörkt ute och alldeles stjärnklart. Jag stod och funderade över livet och tittade upp mot den vackra himlen när en stjärnformation från höger lösgjorde sig och asaguden Tor kom åkandes i sin vagn, dragen av sina bockar, rakt ovanför mig. Han svängde sin hammare och även om det inte åskade kände jag kraften i hans framfart. Efter att ha passerat mig försvann han ut till vänster. Efter det lösgjorde sig två fiskar, även de från höger, som simmade över himlavalvet och försvann ut till vänster precis som Tor hade gjort. Därefter kom det ett rymdskepp, i en klassisk flygande-tefat-form. Det svävade också från höger över himmeln men stannade rakt ovanför mig. Både Tor, fiskarna och rymdskeppet var gjorda av stjärnor.

Min tolkning Det hela var mycket mäktigt och jag förstod redan i drömmen att jag blev visad olika skiften och perioder som varit gällande för oss här i norr. Först hade vi asatron som symboliserades

av Tor, sedan den kristna eran under fiskarnas tidsålder. Tekniskt sett så tillhör egentligen asagudarna också fiskarnas tidsålder, men vi kan vara lite generösa med tolkningen och tänka att det stod för tiden före, det vill säga vädurens tidsålder. Rymdskeppet blir sedan vattumannens tidsålder – som vi just nu har vandrat in i.

Ett långsamt skifte Varje tidsålder är på ungefär 2 000 år och redan ett par hundra år innan ett skifte sker, så påbörjas processen. Här i Europa kunde vi se skiftet mellan Fiskarnas och Vattumannens tidsålder ta sin början på 1700-talet, med en rörelse som syftade till att frigöra sig från den okunskap som gjorde att kyrka och kungahus kunde ha absolut makt. Tankar släpptes fria, uppfinningar drev samhällen framåt och tanken var att det skulle komma en större del av populationen till gagn. Vilket det ju också har gjort, om vi jämför hur vi lever idag i jämförelse hur man levde på medeltiden. Sen blev det förstås inte ordning på allt som hade varit önskvärt, men om man tittar med ett perspektiv av astrologiska tidsåldrar, så hade det inte varit möjligt eftersom vi fortfarande var kvar i fiskarnas. Dessutom i en övergång då ytterligheter gärna visar sig. Det gick helt enkelt inte att göra större förändringar än vad som gjordes, och kanske behövde vi se resultatet som vi nu står inför – för att verkligen hänga med i svängarna?

Jag vet Om Fiskarnas tidsålder handlade om andlighet och om tro så handlar Vattumannens om nyfikenhet, klarsyn och kunskap. Vi går in i en tid då det inte längre handlar om andras upplevelser eller kanaliseringar – alltså vad andra säger åt oss att vi ska tro på, utan om det vi själva upplever. Vi kommer att vilja grunda våra beslut och vår tro på vår egen inre värld, på det vi själva upplevt och som för oss vuxit till en sanning. Om fiskarna säger jag tror, så säger vattumannen jag vet. Foto: Torbjörn Lagerwall

Free • nr 2

| 47 |

mars–april • 2021

Ett högre medvetande Var kommer då rymdskeppet in i detta? För mig symboliserar det vårt växande medvetande, den klarsyn som kommer av att släppa taget om ärvda programmeringar och sätt att se på livet. Vi har gått från att tro att jorden är platt och att vissa har rätt att äga såväl andra männi­ skor som deras åsikter. Makt över andra har varit viktigare än empati, vänlighet och omsorg. Samtidigt har fiskarnas energi hjälpt oss att öppna våra hjärtan och på så sätt förbereda oss för det vi nu har framför oss. Allt är som det ska ur ett högre perspektiv. För att lyfta oss över det negativa med detta arv behöver vi kunskap. En klarsyn som bara kan komma av en inre utveckling. Med de nyfikna energierna från Vattumannen är det upp till var och en att klättra upp på våra inre berg för att se oss själva, livet och vad som pågår på lite avstånd. Väl uppe på berget tror jag till exempel att det blir lätt att tänka sig att vi inte är ensamma i detta vårt universum. Andra världar och dimensioner blir mer självklara, rymdskeppen blir så att säga tydligare.

200 år framåt Jag tycker själv att det är viktigt att se det här längre perspektivet, att Vattumannens tidsålder påbörjade sin transformation redan för trehundra år sedan. Det ger mig en förståelse för att det inte är en viss dag, ett speciellt datum som gör att vi förändras. Utan det betyder att med de förändrade energiernas hjälp har vi all möjlighet att dag för dag skapa en ny verklighet, och om två hundra år kommer verkligheten då att se helt annorlunda ut. Men morgondagen och veckan därefter behöver vi ta ansvar för nu – annars är det inte mycket som sker. VISST ÄR DET spännande med dessa långsamma

rörelserna, och att vi dag för dag är en del av dem! Massa kärlek, Lee


VÄGLEDNING • RÅDGIVNING

Tarot Stjärnan

Tarot

i d u e m M

TAROTLINJE

Karin

SKUGGEDAMEN

Serafia

®

Är alltid där för dig.

Tarot och medial vägledning. Vi navigerar dig fram i livets frågor. Vi på Tarotstjärnan har öppet Mån-Tor 8:00-24:00 Fre-Sön 8:00-01:00

Kärlek, arbete, hälsa, familj osv. Jag har alla svaren i mina kort

0939 1960

19,90kr/min

0939 11 11

0939-100 25 20

www.tarotstjarna.se

Skuggedamen, Box 16096, 200 25 Malmö

15min/250kr

Free • nr 2

| 48 |

19.90 min

mars–april • 2021


Fråga vårt

medium Benny Rosenqvist

Känner mig vilsen

Vårt medium svarar på dina frågor om det andliga. Fatta dig gärna kort! Sänd din fråga och ditt förnamn till e-post: red@free.se. Ämne: ”Fråga vårt medium” Bennys senaste bok: ”Ljusfolket” (Egmont Publishing).

Orolig för mina släktingar

FRÅGA Hej Benny! Jag har kommit till en punkt i livet där jag känner mig allt mer vilsen. Min relation sen 30 år har tappat gnistan helt och jag funderar ofta också på om jag kanske skulle ta och byta jobb. Helt enkelt behövs förändring på ett eller flera plan. Jobbar med min självkänsla vilket får mig att må bättre. Innerst inne så känner jag att det blir bra i framtiden oavsett hur det är nu. Så jag har hopp. Bör jag lämna och starta om för att finna mer ro? Då menar jag både sambo-relationen och jobb?

Anette

FRÅGA Hej Benny! Kan du sprida ljus över min systerdotter och hennes man? Vad som skall hända med dem. Var de ska bo, vad de ska arbeta med och hur de ska komma in i det svenska samhället. De har flyttat från ett land till ett annat och det är så mycket som ska fungera. Oroar mig nästan ständigt.

”Tacksam moster”

”De är glada att de är här i Sverige.” BENNY SVARAR Kära ”Tacksam moster”. Oro är aldrig bra. Det har aldrig löst något och det stämmer sällan att man behöver vara det. Dina släktingar är glada att de är här i Sverige nu. Mannen kommer först att få ett jobb där han jobbar med mycket tekniska

ting utan att bli smutsig om händerna. Systerdottern kommer först att jobba med omvårdnad och sedan som arbetsledare inom omsorgen. Först hyr de en lägenhet, sedan kommer de att köpa ett kedjehus. Trivsel uppstår. Lycka till Kram Benny

Finns det någon Har tappat ljusning? glöden

BENNY SVARAR Kära Anette. Du har själv stora insikter märker jag. Min guide säger att du är inne i en transformation och att det är en medvetandehöjning om dina behov. Du har inte kärlek nu, men vill ha det och kommer att få det snart. Du behöver inte konstruera ett slut, det blir när det är färdigt med din nuvarande sambo. Jobbet: snart kommer du att finna en ny väg där du trivs och utvecklas fantastiskt. Vilken resa du kommer att göra. Med nya vänner och ny kunskap. Ibland utvecklar livet oss när vi behöver det. Och du är där. Lycka till. Kram Benny

FRÅGA Hej Benny! Jag har under många, många år kämpat på mot många odds. Dödsfall, otrohet, sjukdom, ekonomiskt utsatt, svek med mera. Det känns som det går troll i detta. Finns det någon ljusning eller är detta min lott i livet? Ska jag fortsätta med min butik eller lägga ner?

FRÅGA Hej Benny! Undrar om livet har någon trevlig överraskning kvar för mig eller om det bär sakta men säkert mot den sista hållplatsen i ens liv? Jag känner att jag av olika anledningar har tappat glöden.

”Främling”

Mariahj BENNY SVARAR Kära Mariahj. Oj, vad du

gått igenom mycket. Men vilken livskunskap du har fått. Nu kan en riktig kärlek komma in i ditt liv. Rent psykiskt kommer du att bli starkare. Ekonomiskt hitta nya vägar. Din butik kommer att gå bättre och du kommer att få erbjudande av en som vill köpa den. Så du är ju på rätt väg i livet. Du har haft den mörka tiden så nu kommer den ljusa in i ditt liv och den har du redan välkomnat. Lycka till. Kram Benny

Free • nr 2

| 49 |

mars–april • 2021

BENNY SVARAR Kära ”Främling”. Ja visst är det underligt att livet överraskar oss hela tiden positivt om vi tar en hållplats till med bussen och stiger av vid rätt ställe i livet. För på något konstigt sätt så vänder det alltid, och det känns som att du ska öppna ditt hjärta för en ny kärlek, en ny vänskap och stora insikter om vad mycket du lärt dig i livet redan. Och att du kan koppla av lite mer nu och börja njuta av allt du lärt dig. Glöden kommer du finna i ditt hjärta. Den finns där redan. Lycka till. Kram Benny


RADBANDET

MIXAT

KURSER • UTBILDNINGAR

Vill du dela ut Free?

Sommarkurser vid havet, Gullnäsgården

Att dela ut Free kostar från 150 kr/år inkl. moms. Kontakta oss på pren@free.se eller 070-287 15 50 för mer information. Du kan även registrera dig på www.free.se. Klicka på Prenumerera, Bli budbärare.

Få Free hem i brevlådan! Prenumerera på Free och få den hem i din brevlåda. Du får 6 nummer för 180:–. Bankgiro 251-4487. Skriv "Prenumeration Free". Kom ihåg att ange ditt namn och adress. Du kan även registrera dig på vår hemsida www.free.se

Ta hand om dig själv och ladda dina ­batterier! Mycket naturskönt på ön Tjärnö, nära Strömstad. Erfarna kursledare. Kurs i Aktiv avspänning, andning och egenvård, Mindfulness och yoga retreat samt stug­ uthyrning B&B. Volontärplats. Välkommen till en pärla i Bohuslänska skärgården! Läs mer på www.gullnas.se Lisa Danåsen Wikström, 0739-84 38 15

EN PLATS FÖR DIG? Vill du också synas på rad­bandets sida för bara 650 kr + moms?

Ring och boka plats!

070-629 71 89

Nästa nummer utkommer den 4 maj

Förundranseffekten

Kan vi bli smartare, mer kreativa, mindre stressade, friskare och på köpet mer ödmjuka och miljömedvetna av att betrakta en hisnande vacker naturupplevelse, lyssna till ett fantastiskt musikstycke eller känna ahaupplevelsen när vi får ny kunskap? Vi har träffat Sara Hammarkrantz och Katrin Sandberg som i sin bok ”Förundranseffekten” tar upp den nya, spännande forskningen om hur förundransupplevelser kan hjälpa oss till ett mer harmoniskt liv.

Aromaterapi från början Ingrid Kutschbach är en av Sveriges främsta aromaterapeuter, doftkonsult och lärare. Under flera år drev hon Aromaterapiskolan i Göteborg. Idag jobbar hon internationellt med sin konsultverksamhet. Ingrid är nu aktuell med boken ”Aromaterapi från början” med handfasta råd och användbara recept för ditt naturliga välmående i vardagen. Oavsett dina förkunskaper vill hon inspirera dig till att utforska denna magiska värld av dofter från naturen som ger balans till kropp och själ.

Hållbarhetens lov

Livet på jorden befinner sig i en gigantisk förvandling. För att möta detta evolutionära kliv behöver vi definiera dagens samhällssystem, förändra vårt sätt att leva och skapa en tydlig bild av hur vi vill att våra liv ska se ut. Det menar samhällsentreprenören Karin Malmgren som i sin bok ”Systemstopp – omstart för en hållbar framtid” beskriver hur vi kan leva hållbart inom livets många områden. Som utgångspunkt tar hon avstamp i sitt yrkesliv som handlat om paradigmskiften på organi­ sationsnivå i Centraleuropa och kunskapscentret Ecotopia på Österlen som hon byggde upp och öppnade 2012.

Uppstigning

från mysterium till möjlighet Alla pratar om uppstigning men det är ett komplicerat begrepp och många förstår inte vad det egentligen betyder. Är det något som gäller för alla eller bara ett fåtal? Vad innebär det för dig i ditt liv? Bara genom att leva på jorden idag har du valt att vara delaktig i denna spirituella evolutions­ resa. Men tar du del av alla belöningar, lyckas du undvika de värsta fällorna? Uppstigning är en process som kan ske utan att du vet om den men när du väljer att involvera själen, anden och kroppen kan ditt liv bli berikat på många oväntade sätt. Maria Nylow reder ut begreppen och visar dig hur din resa kan expandera ditt medvetande, ditt hjärta och din själ.

Ett liv i siarkonstens tjänst Mer än trettio års erfarenhet gör Rosie Björkman till en av de äldsta ­traditionsbärarna av siaryrket i Sverige. Den svenska tradition som hon varit medskapare till har lagt grunden för och inspirerat den efterkom­ mande generationen. Vi har samtalat med Rosie om hennes spännande liv och om den aktuella nyutgåvan av tarotleken med bok ”Jolanda den Tredje – tarot och häxkonst” som hon skapade för drygt tjugo år sedan tillsammans med konstnären Hans Arnold.


VÄLKOMMEN IN I TAROTKORTENS MAGISKA VÄRLD! Jolanda den tredje Tarot är ett samarbete mellan häxan och sierskan ROSIE BJÖRKMAN och konstnären HANS ARNOLD. Sedan den gavs ut första gången år 2000 har den blivit en av de mest populära tarotlekarna i Sverige och har även getts ut på engelska. Tarotkorten är ett holistiskt kunskapssystem och ett globalt, allmängiltigt bildspråk som beskriver varje enskild människa som mikrokosmos i makrokosmos, i alla hennes aspekter och relationer. I Jolanda den tredje Tarot visar häxan och sierskan Rosie Björkman oss in i tarotkortens magiska symbolvärld och ger oss vägledning i hur vi kan använda tarotkorten för att bättre se och förstå vad som händer i och omkring oss. Med visdom, humor och lekfullhet bjuds vi på en gnistrande regnbågsblandning av kunskaper från många olika andliga traditioner som väcker upp vår egen omedvetna visdom.

LEK

9789189033863

269:-

Leken har 78 kort. Ett häfte medföljer som ger en kortfattad introduktion och nyckelord om varje kort

BOK

9789189033856

249:-

Mjukband 415 sidor

SET

9789189033870

499:-

JOLANDA DEN TREDJE – TAROT & HÄXKONST INNEHÅLLER: Tarotleken Jolanda den Tredje Tarot, 78 kort i färg Boken Jolanda den Tredje – Tarot & Häxkonst, mjukband 415 sidor med bland annat utförliga tolkningar av varje kort och exempel på läggningar

www.tarotshop.se Telefon: 08-440 76 72


– din ledstjärna

M Sjölander AB Blåsenborgsv. 2, 794 33 Orsa


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.