Advertisement
The "Nefiks" user's logo

Nefiks

Zavod Nefiks je organizacija za mlade, katere poslanstvo je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja. Mladim pomagamo pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu, hkrati pa s Stičiščem Središče - stičišče nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije zagotavljamo pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

Publications