Page 1

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Založil: Zavod Nefiks, 2021 Ilustrirala: Jerneja Srebot Avtorja zgodb: Nives Felić, Jan Magdić Priprava na tisk: Tiffany Brisko Naklada: 100 izvodov Tiskarna: Salve d. o. o. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 331.5(084.11) 084.11 SREBOT, Jerneja Zgode in nezgode klenih iskalcev zaposlitve / ilustrirala Jerneja Srebot ; [besedilo Nives Felić, Jan Magdić]. - Ljubljana : Zavod Nefiks, 2021 ISBN 978-961-94837-4-9 COBISS.SI-ID 70701827

To delo je objavljeno pod licenco “Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna (CC BY-NC-SA 4.0)


Profile for Nefiks

Zgode in nezgode klenih iskalcev zaposlitve  

Na Zavodu Nefiks spodbujamo proces vseživljenjskega kariernega razvoja mladih, katerega del je tudi vstop na trg dela. Zavedamo se, da ta ko...

Zgode in nezgode klenih iskalcev zaposlitve  

Na Zavodu Nefiks spodbujamo proces vseživljenjskega kariernega razvoja mladih, katerega del je tudi vstop na trg dela. Zavedamo se, da ta ko...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded