Prednosti izmenjave za pridobitev zaposlitve (Amadea Kovič)

Page 1

PREDNOSTI IZMENJAVE ZA PRIDOBITEV ZAPOSLITVE Amadea Kovič


Nefiks je vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence, izkušnje in veščine. V e-Nefiks lahko vpisuje tudi organizacija, ki mladim zabeleži in potrdi vse kompetence, ki so jih razvijali v sklopu pri njej izvedenih aktivnosti. Izpis iz e-Nefiksa je Knjižica kompetenc s prilogami, ki mladi osebi pomaga pri vseživljenjski karierni orientaciji in pri vstopu na trg dela. V sklopu projekta Nefiks zaposlitvene rešitve je bil e-Nefiks nadgrajen v platformo za povezovanje mladih in delodajalcev.

V projektu Nefiks zaposlitvene rešitve mladi dobijo dolgoročno obravnavo in strokovna usposabljanja za razvoj kompetenc. Najmanj tri mesece delujejo v Nefiksovih petkah (5 članov) in eno leto v skupinah Moje kompetence (do 20 članov). Vsaka petka v sodelovanju z delodajalcem izbere družbeno koristni ali projekt varovanja zdravja. S pomočjo e-Nefiksa mladi ustvarijo nadgrajujoč kompetenčni profil, viden delodajalcem. Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: 8, prednostna naložba 8.2.


Amadea Kovič

PREDNOSTI IZMENJAVE

za pridobitev zaposlitve

Zavod NEFIKS Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja 2018


Nefiks zaposlitvene rešitve

KAZALO VSEBINE UVODNA BESEDA..........................................................................4 ZA ZAČETEK OZ. KAJ MORATE VEDETI PRED PRIJAVO NA IZMENJAVO ............5 PAZITE NA ROKE .......................................................................5 PREDMETNIK............................................................................5 JEZIK ....................................................................................6 SLOVES IZBRANE UNIVERZE GOSTITELJICE .........................................6 VRSTE OZ. TIPI ŠTUDIJSKIH IZMENJAV.................................................7 1.

ERASMUS+ študijske izmenjave ................................................7

2.

ERASMUS+ Mednarodna kreditna mobilnost ..................................7

3.

ERASMUS MUNDUS................................................................7

4.

MAUI................................................................................8

5.

AEN .................................................................................8

6.

CEEPUS ............................................................................8

7.

BILATERALNE POGODBE .........................................................8

ERASMUS+ MLADINSKE IZMENJAVE IN TRENINGI ZA MLADINSKE DELAVCE ........9 TRENINGI ZA MLADINSKE DELAVCE ..................................................9 KAKO LAHKO TUDI SAM ODIDEM NA TAKŠNO IZMENJAVO? .......................9 MLADINSKE IZMENJAVE.............................................................. 10 JEZIK ..................................................................................... 11 ALI MORAM ZNATI JEZIK DRŽAVE, V KATERI ŽELIM ŠTUDIRATI, DA LAHKO TJA ODIDEM NA IZMENJAVO? ............................................................ 11 OLS .................................................................................... 12 ALI AHKO IZBEREM JEZIK, KI BI SE GA RAD UČIL S POMOČJO OLS PORTALA? 13 JEZIKOVNA IZMENJAVA.............................................................. 13 ŠTIPENDIJA .............................................................................. 14

2


Amadea Kovič

Prednosti izmenjave za pridobitev zaposlitve

POTEK PRIJAVE ......................................................................... 15 1.

PRED IZMENJAVO ............................................................... 15 PRVA PRIJAVA ..................................................................... 15 OBLIKOVANJE PREDMETNIKA .................................................... 15 ŠTIPENDIJA......................................................................... 15 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE................................................... 15 VPIS V SISTEM UNIVERZE (OZ. FAKULTETE) GOSTITELJICE .................. 16

2.

MED IZMENJAVO ................................................................ 16 OBISK MEDNARODNE PISARNE ................................................... 16 MOREBITNE SPREMEMBE V VAŠEM ŠTUDIJSKEM SPORAZUMU................ 16 ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI.......................................................... 16

3.

PO IZMENJAVI ................................................................... 17 ODDAJA ZAKLJUČNE DOKUMENTACIJE ......................................... 17

POKLICNE PREDNOSTI IZMENJAVE.................................................... 17 KAKO MI BO MOJA IZMENJAVA POMAGALA DO ZAPOSLITVE? ALI NI BOLJE, ČE SI DOMA PRIDOBIVAM RELEVANTNE DELOVNE IZKUŠNJE? ......................... 17 KAKO LAHKO IZ SVOJE IZMENJAVE POTEGNEM KAR NAJVEČ ZA MOJO KARIERNO POT?...................................................................................... 19 VKLJUČITEV V LOKALNO SKUPNOST, TEČAJE IN INTERESNE SKUPINE ........ 19 KJE ISKATI (IN NAJTI!) STANOVANJE? ............................................. 19 PRAKTIČNI NASVETI .................................................................... 21 PLATFORME ZA ISKANJE SOBE ..................................................... 21 ESN .................................................................................... 22 ZADNJA BESEDA ........................................................................ 23 LITERATURA IN VIRI (OZ. UPORABNE POVEZAVE ZA VSE, KI SE ZANIMATE ZA ODHOD NA IZMENJAVO) ............................................................... 24

3


Nefiks zaposlitvene rešitve

UVODNA BESEDA Vsi mladi se v teoriji zavedajo, da jim je na voljo možnost izmenjave, vendar so jim točni postopki prijave pogosto neznani. Obveščanje o izmenjavah je pogosto popolnoma v rokah posamezne fakultete oz. njene mednarodne pisarne, in če njeno osebje ne zna študentom učinkovito posredovati vseh potrebnih informacij, lahko pride do luknje v znanju. V idealnih pogojih bi bile študentom vse dane možnosti za mednarodne izmenjave predstavljene že v 1. letniku dodiplomskega študija, tako da bi imeli dovolj časa, da se temeljito pripravijo in razmislijo, kam si zares želijo oditi. Vendar temu ni vedno tako, in sledeči dokument služi namenu razjasnitve vseh nejasnosti, ki težijo radovednega študenta pred prijavo na izmenjavo. V njem bom razjasnila različne tipe izmenjav in predstavila tiste najbolj znane. Poudarek bo na programu Erasmus+, saj je tudi izjemno priljubljen, študentom pa omogoča odhod na izmenjavo brez velikih osebnih finančnih vložkov (odvisno sicer od mesta in države, kamor odhaja), vendar se je treba zavedati, da imamo v Sloveniji odlična partnerstva tudi z Univerzami v Aziji, Avstraliji, Mehiki in ZDA. Razjasnila bom postopek prijave in odgovorila na običajna vprašanja, zadrege in dileme, ki mučijo študenta pred samo odločitvijo za odhod na izmenjavo. Ob sami praktični razlagi dejstev pa je treba v glavi ves čas obdržati širšo perspektivo, v okviru katere je bilo napisano to delo. Izmenjava niso počitnice. Sicer je res, da lahko najdete fakulteto in si oblikujete predmetnik, ki vam ne bo predstavljal težav, vendar vas vabim, da iz študijske priložnosti v tujini potegnete kar največ za svojo karierno pot. Izpopolnite se v jeziku, ki vam bi lahko koristil na vašem kariernem področju. Izberite dobro fakulteto, ki vam bo kasneje služila kot jasna referenca. Vključite se v interesne skupine in obštudijske dejavnosti na kampusu. Pridobite si znanje, veščine in certifikate. Razširite svojo mednarodno mrežo poznanstev. Izobrazite se o možnostih, ki so vam na voljo. Aktivno iščite priložnosti v tujini, ki jih boste kasneje lahko unovčili.

4


Amadea Kovič

Prednosti izmenjave za pridobitev zaposlitve

ZA ZAČETEK OZ. KAJ MORATE VEDETI PRED PRIJAVO NA IZMENJAVO PAZITE NA ROKE Za vse fakultete velja, da morajo izbiro o svojih izbranih študentih oddati ob istem času, vendar se interni roki za oddajo prve prijave na različnih fakultetah razlikujejo. Če se odločite za izmenjavo, nemudoma preverite rok pri svojem oddelčnem koordinatorju oz. na spletni strani fakultete.

PREDMETNIK Na nekaterih fakultetah/oddelkih bodo že ob postopku prijave od vas zahtevali okvirni študijski sporazum. Preglejte svoj predmetnik še pred prvo prijavo in ga poskusite uskladiti s predmeti na svoji izbrani fakulteti. Če odhajate na Erasmus+ študijsko izmenjavo za 1 semester, morate v tujini opraviti predmete v skupni vrednosti 20 kreditnih točk. Če bo vaša izmenjava trajala 2 semestra, morate v tujini opraviti predmete v skupni vrednosti 40 kreditnih točk. Sestavljanje študijskega sporazuma je lahko najtežji del priprave vpisne dokumentacije, zato temu namenite nekaj pozornosti še pred prijavo na izmenjavo. Preverite, katere predmete bi radi nadomestili s predmeti v tujini, in poglejte, ali je to mogoče. Predmeti morajo biti primerljivi po vsebini in kreditnih točkah, sicer se vam lahko zgodi, da odgovorni profesorji oz. oddelčni koordinatorji študijskega sporazuma ne bodo želeli sprejeti, profesorji pa ne priznati v tujini opravljenih obveznosti. Zavedati se morate, da je sestavljanje študijskega sporazuma v celoti vaša odgovornost. Čeprav boste sprejeti na izmenjavo, morate ustrezne predmete poiskati sami. Vaš oddelčni koordinator, profesorji oz. odgovorna oseba bodo študijski sporazum potrdili, vendar ga morate sestaviti vi. Potrudite se in vanj vložite dovolj časa, saj boste vi tisti, ki boste morali opraviti te predmete in pridobiti zadostno število točk. Razmišljajte logično in taktično, obenem pa lahko to priložnost izkoristite za to, da pridobite znanja, ki jih na svoji domači fakulteti še niste.

5


Nefiks zaposlitvene rešitve

Pri sestavljanju študijskega sporazuma torej bodite pozorni na: jezik, v katerem naj bi potekala predavanja, število kreditnih točk, vsebinsko ustreznost izbire ter časovno ujemanje urnika.

JEZIK Nihče od vas ne zahteva popolnega znanja jezika države, v katero odhajate. Ena izmed najbolj očitnih prednosti bivanja in študija v tuji državi je prav izboljšanje znanja tujega jezika, zato se nikar ne grizite, če ne znate govoriti portugalsko, vendar odhajate na izmenjavo v Porto. Vseeno se morate zavedati, da vaš predmetnik morda ne bo povsem v angleščini, ki prav tako po vsej verjetnosti nikakor ne bo vedno dovolj za komunikacijo v vsakodnevnih situacijah. Ne glede na to, kateri bo vaš študijski jezik, angleščina ali pa jezik države, v katero odhajate, se vam vsekakor splača, da se pred odhodom na izmenjavo vpišete na katerega izmed jezikovnih tečajev, ki so na voljo študentom, in razmislite. Če sami pri sebi veste, da se ne želite naučiti jezika države, v katero odhajate, se vam morda splača premisliti, ali ne bi morda za svojo destinacijo izbrali kakšne druge države.

SLOVES IZBRANE UNIVERZE GOSTITELJICE Obstajajo ljudje, ki na izmenjave odhajajo kot na počitnice, in kot glavne prednosti vidijo zabave, spoznavanje novih ljudi in potovanje. Vse to seveda drži, vendar se vam, gledano z profesionalnega oz. študijskega vidika, splača razmisliti tudi o kvaliteti univerze. Preden se zanjo odločite, oz. bolj natančno, za posamezno fakulteto v okviru izbrane univerze, se o njej temeljito pozanimajte. Ugotovite, kakšno mnenje ima o njej strokovna javnost in kakšno študenti. Pozanimajte se o referencah svojih morebitnih profesorjev in njihovem ocenjevalnem sistemu. Več informacij kot boste imeli, lažje se boste odločili, in izmenjava je odlična priložnost, da v svoj CV zastonj umestite tudi izobrazbo na res prestižni šoli, za katero sicer študentje in njihovi starši plačujejo visoke zneske šolnin. Zato izberite dobro šolo, na kateri boste pridobili res kvalitetno izobrazbo, ki bo pripomogla k znanju z vašega študijskega področja. 6


Amadea Kovič

Prednosti izmenjave za pridobitev zaposlitve

VRSTE OZ. TIPI ŠTUDIJSKIH IZMENJAV 1. ERASMUS+ študijske izmenjave Program študentom omogoča do enega šolskega leta izmenjave na dodiplomskem in enega šolskega leta izmenjave na podiplomskem študiju. Študent lahko to eno leto mobilnosti izkoristi v enem kosu ali pa v dveh delih, npr. 1 semester v drugem letniku in 1. semester v tretjem letniku. Prav tako ni potrebno, da sta obe izmenjavi opravljeni na isti fakulteti ali celo preko istega oddelka, če je študent dvopredmeten. Ob omembi besede izmenjava, večina ljudi najprej pomisli na študijske izmenjave, in še bolj ozko, na program Erasmus+. Vendar je resnica drugačna. Program Erasmus+ je le ena izmed možnosti za študijsko izmenjavo, ki popreproščeno povedano, omogoča možnosti študentske mobilnosti znotraj Evrope. Marsikdo ne ve, da je mogoče prek slovenske univerze oditi tudi na študij v ZDA, Avstralijo ali Azijo. Zagotovo bo šlo za večjo denarno investicijo, vendar so možnosti štipendiranja dobro implementirane in z nekaj priprave je to lahko odlična priložnost za spoznavanje resnično drugačnih kultur, tradicij, običajev in navad.

2. ERASMUS+ Mednarodna kreditna mobilnost Ste vedeli, da lahko s programom Erasmus+ odidete tudi na izmenjave izven okvirov Evropske unije? Študentje, ki si želijo mobilnost opravljati izven EU, poleg mesečne štipendije prejmejo tudi denar za potne stroške (višina financiranja je tu odvisna od destinacije oz. njene oddaljenosti), pokritje stroškov izdelave potrebne vize in vzpostavitve ustreznega zdravstvenega zavarovanja.

3. ERASMUS MUNDUS Omogoča pretok študentov med evropskimi univerzami in t. i. državami tretjega sveta. Organiziran je le na ravni podiplomskega študija.

7


Nefiks zaposlitvene rešitve

4. MAUI Kratica je okrajšava za besedno zvezo Mid American Universities International. V okviru Utrechtske mreže vam omogoča izmenjave v Združenih državah Amerike.

5. AEN Okrajšava pomeni Australian-European Network. V okviru Utrechtske mreže1 vam omogoča izmenjave v Avstraliji.

6. CEEPUS Kratica označuje Central European Exchange Programme for University Studies. V programu, ki omogoča mobilnost tako študentom kakor tudi profesorjem, sodelujejo univerze iz naslednjih držav: Albanije, Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Madžarske, Makedonije, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije. Program je pri nas precej priljubljen med študenti, tako kakor Erasmus+, zaradi dokaj preprostega prijavnega postopka.

7. BILATERALNE POGODBE To so pogodbe med univerzami, ki omogočajo izmenjavo študentov. Na spletni strani svoje fakultete lahko preverite seznam bilateralnih pogodb.

1

Utrechtska mreža (Utrecht Network) povezuje 32 univerz v 27-ih državah, ki stremijo k pretoku znanja med seboj s pomočjo izmenjav študentov, osebja, poletnimi šolami in dvojnimi diplomami/magisteriji. Povezana je tudi z univerzami iz mreže MAUI (ZDA) in AEN (Avstralija). Nedavno se je povezala tudi z zvezo univerz v Braziliji (REARI-RJ Network).

8


Amadea Kovič

Prednosti izmenjave za pridobitev zaposlitve

ERASMUS+ MLADINSKE IZMENJAVE IN TRENINGI ZA MLADINSKE DELAVCE Erasmus (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) program je bil ustanovljen že pred več kot tremi desetletji, daljnega leta 1987. Namenjen je bil izmenjavi študentov, vendar danes zajema precej več. Leta 2014 je iz starega Erasmusa nastal Erasmus+, katerega področje delovanja je precej širše. Pod okriljem Erasmus+ programa ves čas nastajajo novi projekti, treningi in izobraževanja, namenjena mladim iz različnih držav Evropske unije.

TRENINGI ZA MLADINSKE DELAVCE Program daje tudi velik poudarek delu v mladinskem sektorju in zajema mnoge krajše treninge za mladinske delavce. Če delate z mladimi na kakršenkoli način, kot prostovoljci, tutorji, taborniki, skavti ipd., je to odlična priložnost, da izpopolnite svoja znanja. Namesto, da letos odidete na enotedenske počitnice na Jadransko morje, se raje odpravite nekam, kjer še niste nikdar bili – v kateremkoli letnem času, obenem pa pridobite tudi relevantne kompetence in certifikat Youthpass.

KAKO LAHKO TUDI SAM ODIDEM NA TAKŠNO IZMENJAVO? 1. Na spletni strani salto-youth.net poiščite Training Calendar. Tam boste našli seznam projektov, primernih za Slovence. Izberite projekt, ki vas zanima in za katerega menite, da bi vam lahko koristil pri razvoju na profesionalnem in osebnem področju. Smisel takšnih treningov je, da na njih pridobite nova znanja, ki jih lahko unovčite pri svojem delu z mladimi, obenem pa razširite svojo mrežo kontaktov in gradite partnerske odnose med posamezniki in institucijami iz različnih evropskih držav.

9


Nefiks zaposlitvene rešitve

2. Niso vsi projekti, navedeni na spletni strani, odprti za prijave udeležencev iz katerekoli evropske države; to je odvisno od tega, iz katerih držav so partnerske organizacije. Nato kontaktirajte svojo nacionalno agencijo in preverite, ali je odprta za možnost, da bi vas poslala v tujino in ali vam je pripravljena kriti potne stroške. Nacionalna agencija za Slovenijo je: MOVIT – Zavod za razvoj mobilnosti mladih Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana mva.si info@mva.si +386 1 430 47 47

3. Ko veste, da vas je nacionalna agencija pripravljena poslati v tujino in kriti vaše potne in druge stroške (bivanje, prehrano), se lahko prijavite. V prijavi poskusite čim bolj jasno opredeliti, zakaj se zanimate za temo treninga, obenem pa tudi pojasniti, kako bi pridobljeno znanje uporabili po vrnitvi iz tujine. Mobilnost mladinskih delavcev lahko traja najmanj 2 dni in največ 2 meseca (pri tem ne štejemo časa, ki ga udeleženci porabijo za potovanje do kraja treninga in nazaj), vendar navadno traja le nekaj dni oz. kakšen teden. V skupini je lahko največ 50 udeležencev.

MLADINSKE IZMENJAVE Udeležijo se je lahko udeleženci vse od starosti 13 let naprej, medtem ko mora biti voditelj skupine iz posamezne države star najmanj 18 let. Najvišja starost udeleženca je lahko 30 let. V skupini mora biti najmanj 16 in največ 60 udeležencev, po najmanj 4 iz posamezne države. Trajanje takšne izmenjave je lahko med 5 dni do 21 dni (potovalni čas ni vštet), v tem času pa se mladi skupaj učijo na neformalen način in delajo na skupnem projektu.

10


Amadea Kovič

Prednosti izmenjave za pridobitev zaposlitve

JEZIK ALI MORAM ZNATI JEZIK DRŽAVE, V KATERI ŽELIM ŠTUDIRATI, DA LAHKO TJA ODIDEM NA IZMENJAVO? Načeloma je angleščina dovolj, vendar bodite pripravljeni, da za študij v nekaterih državah angleščina preprosto ne bo dovolj. Precej je odvisno tudi od fakultete, ki jo obiskujete: lahko se zgodi, da preprosto ne bo ponujala nobenih predavanj v angleščini. Če se to zgodi, morate sami pri sebi sprejeti odločitev, ali ste se sposobni naučiti tujega jezika vsaj do stopnje B1 po CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Stopnja B1 označuje sporazumevalni prag; je stopnja, na kateri lahko vzdržujete neko osnovno komunikacijo brez zapletenih stavčnih struktur, vendar se lahko s svojim znanjem jezika znajdete v osnovnih sporazumevalnih položajih. Če jezik tuje države obvladate že vsaj do neke stopnje, je to lahko odlična priložnost, da še izboljšate svoje znanje. Univerza oz. fakulteta, ki vas bo sprejela, bo, vsaj če je večja, po vsej verjetnosti organizirala neke vrste začetniških tečajev za tuje študente. Čeprav bodo verjetno na ravni A1 ali A2, bo to izjemna priložnost za vas, da pridobite resnično trdne osnove tujega jezika. Odlično je tudi to, da bodo ti tečaji morda celo brezplačni ali pa zares poceni, tako da boste znanje tujega jezika lahko pridobili, ne da bi vam bilo treba seči globoko v žep. Dodatna prednost je tudi to, da je to odlična priložnost za pridobitev različnih jezikovnih certifikatov. Poskusite se tudi čim več družiti z domačini in z njimi govoriti v njihovem lokalnem jeziku – največ se boste namreč naučili, če boste prosto govorili. Odlično je, če imate prijatelje, ki ne govorijo dobro angleško, saj boste tako prisiljeni iskati besede v njihovem jeziku. Če vam po drugi strani angleščina sama predstavlja izziv, bo izmenjava učinkovito popravila tudi ta primanjkljaj. Več jezikov kot boste znali, več priložnosti se vam bo odprlo, sploh če si želite pridobivati izkušnje tudi v mednarodnih vodah. Evropska unija stremi k povezanosti držav med seboj in fluidnosti znanja in delovne sile, ki krepita Evropo kot celoto, in v svetu, ki vedno bolj postaja globalna vas, angleščina že dolgo ni več edini uporabljani jezik. Francoščina, ki je bila nekoč jezik

11


Nefiks zaposlitvene rešitve

intelektualcev, je danes izjemno uporaben jezik; prav tako tudi nemščina, vendar vam znanje tudi drugih tujih jezikov nikakor ne bo škodilo. Tudi to je lahko eden izmed kriterijev pri izbiri svoje destinacije za izmenjavo oz. fakultete: kateri jezik bi se radi naučili oz. ga izboljšali? Kateri jezik menite, da bi vam v prihodnosti lahko koristil na področju iskanja zaposlitve? Morda ste se v osnovni ali srednji šoli učili španščine, francoščine ali nemščine; izmenjava je odlična priložnost, da to znanje ponovno potegnete na plano in ga dopolnite z vsakodnevno konverzacijo. Znanje tujega jezika bo vedno prednost v vašem CV-ju, tudi če delovno mesto, za katero se potegujete, na prvi pogled nima nobene zveze z mednarodnimi priložnostmi. Vedno bo prišla priložnost, ko je znanje tujih jezikov uporabno, in uspešni delodajalci se tega zavedajo.

OLS Vsi tisti, ki boste opravljali svojo izmenjavo v okviru programa Erasmus+, se boste kmalu srečali tudi s portalom OLS (Online Lingustic Support). Gre za zelo uporabno spletno orodje, ki vas bo s pomočjo preprostih in razumljivih lekcij naučilo vse od besednjaka, izgovorjave, stavčnih struktur pa do slovnice. Je preprosto za uporabo in dostopno kadarkoli in kjerkoli – tudi na vaši mobilni napravi, ne le na računalniku. Pred odhodom na izmenjavo boste morali rešiti test, ki bo določil vaše znanje tujega jezika pred odhodom. Po koncu izmenjave boste prav tako morali rešiti test, ki bo določil, koliko se je vaše znanje izboljšalo. Te testi NIMAJO nobene zveze z določilom štipendije oz. kreditnimi točkami na fakulteti, vendar boste rezultate vseeno morali predložiti svoji dokumentaciji tako pred odhodom na izmenjavo kakor po zaključku študija v tujini. Študentom, ki bodo že na prvem testu dosegli dovolj visok rezultat, ne bo treba opraviti še enega testa po zaključku izmenjave.

12


Amadea Kovič

Prednosti izmenjave za pridobitev zaposlitve

ALI AHKO IZBEREM JEZIK, KI BI SE GA RAD UČIL S POMOČJO OLS PORTALA? Da. Ne morete sicer izbirati popolnoma prosto, a vendar. Lahko izberete tako svoj glavni študijski jezik (jezik, v katerem bodo potekala predavanja in izpiti) ali pa jezik države. Primer: če npr. veste, da bodo vaša predavanja potekala v angleščini, vendar boste študirali na Univerzi v Valencii, lahko izberete bodisi angleški kot tudi španski jezik.

JEZIKOVNA IZMENJAVA Če je Erasmus+ podporni sistem v mestu, v katerega se odpravljate, osnovan na trdnih temeljih, imate veliko srečo. Ne le, da vam bo na voljo veliko dogodkov, na katerih boste lahko spoznavali tuje in domače študente, ampak si lahko poiščete jezikovnega partnerja, s katerim bosta vadila znanje tujih jezikov. On se lahko uči od vas, vi pa od njega. V nekaterih Erasmus+ skupnostih bo sistem jezikovnih partnerjev dobro organiziran, ponekod pa boste morali zainteresirane tuje študente poiskati sami. Odličen prostor za spoznavanje Erasmus+ študentov in domačih študentov, ki se ukvarjajo s tujimi študenti, je kar Facebook; še pred odhodom se pridružite Facebook Erasmus+ skupini mesta, v katerem boste študirali. Če v iskalno vrstico na Facebooku vtipkate Erasmus+ in ime mesta, v katerega se odpravljate, boste skoraj zagotovo našli skupnost, v kateri boste lahko dobivali odgovore na svoja vprašanja ob prihodu v tujino.

13


Nefiks zaposlitvene rešitve

ŠTIPENDIJA Postopki za pridobitev štipendije se razlikujejo od programa do programa. Informacije o postopku pridobitve štipendije boste pridobili od Mednarodne pisarne na vaši fakulteti oz. vašega oddelčnega koordinatorja. Imejte v mislih, da lahko zaprosite tudi za štipendije države, v katero odhajate, vendar o tej možnosti najprej povprašajte v Mednarodni pisarni. Zneski štipendij se vsako leto nekoliko spreminjajo, višina štipendije pa je odvisna od življenjskega standarda v državi, v katero odhajate. Erasmus+ program je na primer razdelil evropske države gotiteljice na tri razrede. V najvišjem cenovnem razredu so Danska, Finska, Islandija, Irska, Luxemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška, v drugi, srednji skupini so Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska, v tretji pa Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Makedonija in Turčija. Najnižji osnovni znesek Erasmus+ finančne pomoči za študijsko izmenjavo bo v študijskem letu 2018-2019 znašal 370€, najvišji pa 520€, k temu pa je treba prišteti še različne dodatke: mesečni dodatek Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije in mesečni znesek spodbude Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za študente iz socialno šibkejših okolij. Za slednjega lahko ob odhodu na izmenjavo zaprosijo vsi študentje, ki so v letu prijave prejemali (šteje tudi, če je karkoli od naštetega prejemal eden izmed članov skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali pa dodatek za velike družine. Mesečni znesek dodatka Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije bo v šolskem letu 2018/2019 znašal 64€ na mesec, mesečni znesek spodbude Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za študente iz socialno šibkejših okolij pa bo znašal med 200€ in 220€ na mesec (odvisno od države mobilnosti). POZOR! Zgornji podatki veljajo za študijsko leto 2018/2019. Nihče vam ne zagotavlja, da bodo v prihodnjem študijskem letu popolnoma enaki, vendar jih lahko uporabite za okvirni informativni izračun, kakšna bo višina štipendije, ki jo boste prejemali.

14


Amadea Kovič

Prednosti izmenjave za pridobitev zaposlitve

POTEK PRIJAVE Zdaj, ko smo že obdelali osnovna vprašanja in dileme, ki navadno mučijo študente pred samo prijavo na izmenjavo, se lahko posvetimo poteku vpisnega postopka.

1. PRED IZMENJAVO PRVA PRIJAVA Na začetku študijskega leta na spletni strani svoje fakultete preverite rok za oddajo prve prijave. Preverite tudi, katere dokumente zahteva vaša fakulteta oz. oddelek. Nekateri oddelki bodo zahtevali motivacijsko pismo. Verjetno boste morali predložiti tudi potrdilo o znanju tujega jezika – za angleščino sicer popolnoma zadostuje potrdilo o opravljeni maturi. Ker imajo fakultete različne roke za oddajo prijave, boste morda morali čakati na odločitev o izboru kar nekaj časa.

OBLIKOVANJE PREDMETNIKA Ko boste izvedeli, da ste izbrani za izmenjavo, lahko začnete oblikovati predmetnik. Vzemite si čas in oblikujte predmetnik, ki vas bo zanimal in bo primerljiv z ustreznimi predmeti na domači univerzi. Pazite na obseg KT. Če odhajate v tujino pisat diplomsko ali magistrsko nalogo, je potek drugačen, vendar morate v tujini najti mentorja.

ŠTIPENDIJA Pozanimajte se o možnostih štipendiranja in rokih za oddajo dokumentacije. Dokumentacija in roki se razlikujejo od programa do programa. Če prejemate državno štipendijo ali kakršnokoli drugo subvencijo, se lahko to v nekaterih primerih šteje kot pogoj za dodatno subvencijo.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Uredite si zdravstveno zavarovanje. Če odhajate v državo znotraj Evropske unije, imate srečo. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja vam zagotavlja brezplačno osnovno zdravstveno oskrbo, čas izdaje same kartice pa je zelo 15


Nefiks zaposlitvene rešitve

kratek (4 delovni dnevi, vendar se čakalna doba v poletnem času lahko podaljša). Če odhajate na izmenjavo izven meja Evrope, pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje preverite, ali potrebujete kakšno cepljenje.

VPIS V SISTEM UNIVERZE (OZ. FAKULTETE) GOSTITELJICE Univerza v tujini vam bo poslala podrobnosti, kako točno se vpisati v njihov sistem. Zaprosili vas bodo za kopije nekaterih dokumentov (študijskega sporazuma, osebne izkaznice, Evropske zdravstvene izkaznice /drugega zavarovanja, potrdila o znanju tujega jezika, …) in vas vodili skozi postopek.

2. MED IZMENJAVO OBISK MEDNARODNE PISARNE Ob prihodu na tujo fakulteto boste morali potrditi svoj prihod v Mednarodni pisarni (International Relations Office). Potrdilo o prihodu boste morda morali posredovati svoji domači fakulteti.

MOREBITNE SPREMEMBE V VAŠEM ŠTUDIJSKEM SPORAZUMU Ob samem prihodu na tujo univerzo boste morda morali narediti kakšne spremembe v študijskem sporazumu, saj resničnost morda ne bo ustrezala navedbam na spletu. Lahko se zgodi, da izbrani predmeti ne bodo na voljo, ali pa bodo na urniku ob drugem času, kakor je bilo navedeno na spletni strani v času, ko ste sestavljali študijski sporazum. Lahko se zgodi tudi, da bodo na voljo le v jeziku države gostiteljice, ne pa tudi v angleščini. To so popolnoma legitimni razlogi za zamenjavo predmeta, in pravzaprav je predvideno, da včasih neizogibno pride do takšnih motenj v komunikaciji. Spremembe v vašem študijskem sporazumu mora sicer odobriti odgovorna oseba na vaši pošiljajoči instituciji.

ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI Hodite na predavanja oz. izpolnjujete študijske obveznosti, ki so od vas pričakovane. Učite se o jeziku in kulturi države, v kateri ste, in pridobivate nova znanja in dragocene mednarodne kontakte. 16


Amadea Kovič

Prednosti izmenjave za pridobitev zaposlitve

3. PO IZMENJAVI ODDAJA ZAKLJUČNE DOKUMENTACIJE Po izmenjavi boste morali domači univerzi predložiti dokazilo, da ste v tujini opravili študijske obveznosti. Predložiti boste morali tudi zadnjo verzijo študijskega sporazuma, potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti, potrdilo o prisotnosti, … Če boste oddali vso dokumentacijo, ki bo od vas zahtevana, boste (vsaj v primeru programa Erasmus+) na svoj tekoči račun dobili izplačan del štipendije. Če obveznosti, ki so bile od vas pričakovane, ne boste izpolnili, se lahko zgodi, da boste morali vračati štipendijo. Če obveznosti niste izpolnili, lahko poskusite napisati pojasnilo, v katerem lahko opišete razloge, zakaj se je to zgodilo.

POKLICNE PREDNOSTI IZMENJAVE KAKO MI BO MOJA IZMENJAVA POMAGALA DO ZAPOSLITVE? ALI NI BOLJE, ČE SI DOMA PRIDOBIVAM RELEVANTNE DELOVNE IZKUŠNJE? Res je, da je biti študent v Sloveniji dokaj udobno. Naše izobraževanje je načeloma zastonj (dokler ne ponavljamo letnika oz. se prepišemo več kot enkrat). Pripada nam pravica do absolventa (razen če smo ponavljali letnik ali se med študijem prepisali na drugo študijsko smer). Koncept študentskih bonov, ki nam vsakodnevno omogoča pestro ponudbo prehrane, je med drugimi evropskimi državami resnično nekaj posebnega, mi pa ga jemljemo kot nekaj povsem običajnega. Državna štipendija je dostopna vsem, ki jo potrebujejo, življenjski standard je razmeroma dober, javno zdravstvo pa pokriva osnovno zdravniško oskrbo. Zelo pomemben faktor za kvaliteto študentskega življenja pa je tudi dobro razvit sistem študentskega dela. Preko študentskega servisa lahko delo najdete v trenutku, če ga želite; kratkotrajno ali dolgotrajno, takšno, ki ga opravljate

17


Nefiks zaposlitvene rešitve

le zaradi denarja ali pa tudi takšno, s katerim si nabirate relevantne izkušnje. Ponudba je pestra, zato je ne gre zametovati. Res je, da je študentsko življenje v Sloveniji dokaj dobro organizirano, vendar je izmenjava odlična priložnost, da izstopite iz te cone udobja. Doma ste varni. Vsi okrog vas razumejo in govorijo isti jezik kakor vi, poznate svoje okolje, doma imate svoje bližnje in prijatelje. Ko boste odšli v tujino, boste prvič v življenju popolnoma, popolnoma sami. Naenkrat vaši starši in prijatelji ne bodo več kratko vožnjo z avtobusom stran, ampak vas bo od njih ločevala cena letalske vozovnice. In to je dobro – vsaj za nekaj časa. Prisiljeni boste, da boste v kratkem času spoznali veliko ljudi iz veliko različnih držav. Z nekaterimi boste morda ostali v kontaktu celo življenje. Takšni stiki so lahko zelo dragoceni. Ker z vami ne bo nikogar, ki bi vas poznal, boste imeli vso svobodo, da se lotite vseh stvari, ki ste si jih zmeraj želeli. Lahko pridobivate točno tista znanja, ki si jih želite oz. jih potrebujete. Naučili se boste: − samostojnega reševanja izzivov in težav; − novega jezika; − kako se znajti v popolnoma novem okolju.

Vse to so znanja, ki jih delodajalci zelo cenijo.

18


Amadea Kovič

Prednosti izmenjave za pridobitev zaposlitve

KAKO LAHKO IZ SVOJE IZMENJAVE POTEGNEM KAR NAJVEČ ZA MOJO KARIERNO POT?

VKLJUČITEV V LOKALNO INTERESNE SKUPINE

SKUPNOST,

TEČAJE

IN

Ko boste imeli vso dokumentacijo urejeno, še pred odhodom nekoliko preverite teren. Po internetu pobrskajte za brezplačnimi dogodki, ki bi vas lahko zanimali. Preverite, kakšne opcije za interesne skupine in učenje jezikov so vam na voljo kot tujemu študentu na izmenjavi. Tuji študentje imajo navadno na voljo precej dodatnih popustov na najrazličnejše storitve, vse letalskih letov, pošiljanja prtljage pa do storitev nege in lepote. Skupnost tujih študentov, ki ji boste pripadali, bo sicer tvorila trdno bazo, ki vam bo omogočala pestro socialno življenje, vendar nikar ne zamudite priložnosti, da svoje bivanje v tujini izkoristite tudi za razvijanje svojih znanj in interesov – prav mogoče je, da na bolj poceni način, kakor bi to isto znanje pridobili doma. Pridobite si certifikate iz tujine, razvijte svoje zmožnosti in si razširite mrežo poznanstev. Izmenjava je odlična priložnost tudi, da si vzamete čas za športno aktivnost in tudi svoje telo spravite v maksimalno formo, saj boste skoraj zagotovo prejeli tudi popust na članstvo v fitnes klubu.

KJE ISKATI (IN NAJTI!) STANOVANJE? Mnogi študentje se bojijo, da stanovanje oz. soba ne bo tako, kakršno je bilo na slikah v oglasu, zato se iskanja stanovanja oz. sobe lotijo šele, ko pridejo v mesto izmenjave, in tako prvih nekaj dni ali celo tednov prebijejo v hostlu. To je sicer mogoče, vendar bo vaš proces iskanja stanovanja precej lažji, če se tega lotite še od doma.

19


Nefiks zaposlitvene rešitve

Če bi si radi bivališče poiskali še pred odhodom od doma, imate dve možnosti: 1. Preverite opcije za bivanje v študentskem domu. Po vsej verjetnosti boste informacije o tem načinu najemanja prejeli že od svoje šole. 2. Poiščite si stanovanje na kateri izmed zanesljivih platform. 3. Pridružite se lokalnim skupinam za iskanje stanovanja oz. Erasmus+ in drugim skupinam tujih študentov na Facebooku.

Če boste stanovanje najemali od zasebnika brez posrednika, recimo platforme za iskanje stanovanja, bodite pazljivi. V tem primeru je bolje, da stanovanje najprej vidite v živo. Ne najemajte stanovanja brez pogodbe in za vsak denar, ki ga plačate posredniku ali lastniku, pridobite potrdilo!

20


Amadea Kovič

Prednosti izmenjave za pridobitev zaposlitve

PRAKTIČNI NASVETI PLATFORME ZA ISKANJE SOBE Ena izmed najbolj priljubljenih in zanesljivih platform je HousingAnywhere, ki si je v relativno kratkem času pridobila zaupanje najemnikov in stanodajalcev po svetu. Ustanovljena je bila leta 2009, ko je nizozemski študent Niels van Deuren ob svoji izkušnji pri odhodu na izmenjavo opazil, kako neurejen je trg stanovanjske ponudbe, specializiran za študente na izmenjavi. Van Deuren je svojo izmenjavo opravljal v Singapurju, pri tem pa je naletel na težave tako pri iskanju svoje sobe kakor tudi pri oddajanju svoje sobe doma v Rotterdamu. Tako se je rodila ideja o platformi, ki bi bila specializirana prav za potrebe študentov na izmenjavi. Študentom, ki odhajajo na izmenjavo, omogoča oddajanje svoje sobe doma, obenem pa lahko preprosto in varno najamejo sobo v tujini. HousingAnywhere danes uspešno deluje v skoraj 400 mestih v 62 državah. Večinoma ponuja stanovanja v Evropi, kjer je tudi lociran sedež podjetja (v Rotterdamu), vendar je mogoče, da boste s pomočjo te platforme našli stanovanje tudi, če se odpravljate na izmenjavo v ZDA, v Mehiko ali Azijo. Še ena opcija, razširjena po evropskih univerzitetnih mestih, je Uniplaces, ki omogoča preprosto in hitro rezervacijo željenega prebivališča. Sedež platforme je lociran v Lizboni, priljubljeni destinaciji. Iščete lahko tudi na španski Spotahome. Obe platformi več kot 30 mestih.

platforma začasnega študentski delujeta v

Tako kakor HousingAnywhere ponuja zaščito vašega denarja; čeprav boste 1. najemnino oz. garancijo plačali ob rezervaciji, imate takoj po prihodu v stanovanje možnost, da odgovornim zaposlenim sporočite, da razmere niso takšne, kakršne so bile opisane v oglasu. Denar, ki ste ga vplačali ob rezervaciji in je sicer namenjen lastniku stanovanja, bodo pri platformi (tako Uniplaces kot tudi HousingAnywhere in Spotahome) nakazali lastniku le, če v roku 48 ur po vselitvi ne bo z vaše strani nobene pritožbe glede stanja stanovanja.

21


Nefiks zaposlitvene rešitve

Vredno si je zapomniti tudi, da imajo tovrstne platforme pogosto odprta mesta za pripravništva, študentske službe in občasne zaposlitve (predvsem s področja pomoči strankam, marketinga, IT področja, ipd., …)

ESN Kratica ESN je okrajšava za Erasmus Student Network. Njegove lokalne entitete so prisotne povsod, kjer je prisoten Erasmus. Gre za tip neprofitne organizacije, v kateri mladi prostovoljci delajo za mlade. Trenutno obstaja okrog 500 lokalnih ESN entitet v več kakor 40-ih državah, letno pa njihove usluge koristi kar 200.000 študentov. Domači študentje se lahko včlanijo v svojo lokalno ESN skupino in preko nje pridobivajo reference in izkušnje, izboljšujejo svoje znanje angleščine in drugih jezikov ter širijo svojo mednarodno mrežo poznanstev. Pomagajo jim pri iskanju stanovanja, urejanju prepustnice za lokalni prevoz, zanje organizirajo izlete, vodstva po mestu, spoznavne večerje in druge dogodke. Zato naj bo lokalna ESN pisarna prvi postanek po obisku Mednarodne pisarne na svoji izbrani fakulteti gostiteljici. Tam vam bodo na podlagi osnovnih podatkov izdali ESN kartico, ki bo veljavna eno leto od datuma izdelave. Ta vam bo omogočala različne popuste, od katerih je eden izmed najbolj uporabnih in splošno priljubljenih popust na Ryanairove lete. Ta letalski prevoznik je namreč ESN-jev mednarodni partner (lokalne entitete ESN-ja imajo lahko tudi svoje lokalne partnerje). To pomeni, da lahko vsak imetnik ESN kartice koristi 8 letov s 15 % popustom, na katerem vam pripada tudi zastonj prijava torbe do 20 kg. Popust velja samo za lete izven počitniške sezone, torej med 1. septembrom in 15. junijem. Pazite tudi na datum rezervacije - leti morajo biti rezervirani vsaj 4 tedne vnaprej, sicer popusta ne boste mogli koristiti. Poleg ESN-ja preverite, ali v vašem mestu izmenjave obstaja še kakšna druga skupina, specializirana za pomoč študentom na izmenjavi (v Budimpešti in Lizboni sta na primer precej aktivni skupini Erasmus Life Budapest in Erasmus Life Lisboa).

22


Amadea Kovič

Prednosti izmenjave za pridobitev zaposlitve

ZADNJA BESEDA Odhod na izmenjavo ni nikoli lahek. Veliko stvari se zdi strašljivih, ne le kupi papirjev in birokracije, ampak tudi bolj človeški vidik: kakšno bo življenje daleč stran od vseh, ki jih poznamo? Kako se bo spoprijeti s tujim jezikom in v nekaterih primerih, tujo kulturo? Kakšni so bonusi izmenjave na dolgi rok? Izmenjava pomeni velik skok iz cone udobja. Lahko jo maksimalno izkoristite in iz nje potegnete veliko za svoj osebni in profesionalni razvoj, lahko pa tudi ne. Na tej točki je prav vse odvisno od vas. Možnost vam je dana, kaj točno pa boste z njo naredili, je odvisno od vas. Bodite pogumni, vendar razumni, predvsem pa bodite informirani. V tem delu so zbrane priročne informacije, vendar imejte v mislih, da se informacije o možnostih izmenjav in možnostih štipendiranja vsako leto spreminjajo. Če razmišljate o izmenjavi, začnite informacije zbirati takoj, ko lahko. Ne izbirajte izmenjave le po kriterijih, po katerih izbirate mesto počitnic: ni pomembna le lokacija, vendar tudi kvaliteta študijskega programa in življenja na kampusu. Preselite se nekam, kjer boste imeli veliko možnosti za obštudijske dejavnosti, povežite pa se tudi z drugimi ambicioznimi mladimi ljudmi z vsega sveta. Mreža poznanstev vam bo v prihodnosti gotovo koristila. Odhoda na izmenjavo se lotite korak za korakom. Najprej si na spletni strani svoje fakultete oglejte, katere možnosti so vam sploh na voljo, in preverite roke za prijavo. O svoji izbiri dobro razmislite in jo pretehtajte z već vidikov, da boste zase izbrali najboljšo možno opcijo. Ko boste sprejeti, pa se priprave dokumentacije in študijskega sporazuma lotite korak za korakom. Ne urejajte vsega v zadnjem tednu pred rokom, ampak si vzemite čas.

Srečno!

23


Nefiks zaposlitvene rešitve

LITERATURA IN VIRI (OZ. UPORABNE POVEZAVE ZA VSE, KI SE ZANIMATE ZA ODHOD NA IZMENJAVO) − aen-online.com − midamericauniversities.org − cmepius.si/visokosolsko-izobrazevanje/ceepus − unilj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/med narodna_kreditna_mobilnost − utrecht-network.org − cmepius.si/visokosolsko-izobrazevanje/ceepus − esn.org − esncard.org − spotahome.com − housinganywhere.com − uniplaces.com − movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/mobilnost-mladinskih-delavcev − movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/mladinske-izmenjave − erasmusplus.si − unilj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/eras mus_plus_mobilnost_studentov_za_prakso/financiranje

24


AMADEA KOVIČ Amadea Kovič je 22-letna pisateljica, prostovoljka in študentka, ki trenutno zaključuje magisterij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med svojim univerzitetnim izobraževanjem je bila sprejeta na študijsko izmenjavo v Lizbono in Pariz. V prostem času se najraje uči novih jezikov, riše, bere in piše. Svoj literarni prvenec je izdala leta 2011, naslednja knjiga pa je v nastajanju.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.