NVO Aktivna Zona

Cetinje, ME

Aktivna zona je nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja grupu kreativnih ljudi, uvijek motivisanih za nove akcije. U oblasti djelovanja Aktivne zone spadaju: transparentnost, otvorenost, lokalni razvoj, demokratizacija, politička odgovornost, evropske integracije, vladavina prava, briga o mladima, aktivizam, volonterizam, kritičko mišljenje, participacija, neformalna edukacija, ljudska prava, ravnopravnost, preduzetništvo, zaštita životne sredine, solidarnost, digitalizacija, digitalna i medijska pismenost. Aktivna zona predstavlja inovativno okruženje u kojem je moguće steći znanja i vještine u različitim oblastima: pisanje, formulisanje i realizacija projekata, akcija i inicijativa koje imaju za cilj pozitivne promjene u društvu. Aktivna zona pruža mogućnost da kroz mrežu aktivnih ljudi radite za svoju zajednicu, i stvara uslove u kojima naši aktivisti, zaposleni i saradnici i ciljne grupe postaju aktivni i odgovorni/e građani/ke, odnosno nosioci pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama. Iako smo omladinska organizacija, mi okupljamo pojedince različitih generacija i interesovanja i omogućavamo razmjenu ideja, iskustava i znanja, što dovodi do stvaranja sinergije koja daje snažan impuls razvoju društvene zajednice, njene kohezije i rješavanju zajedničkih problema. Mi se zalažemo za vrijednosti poput humanosti, solidarnosti, aktivizma, odgovornosti, kreativnosti/inovativnosti, kritičkog mišljenja, kao i za druge osnovne vrijednosti građanskog društva.

https://www.aktivnazona.me

Publications