Godišnji izvještaj o radu organizacije 2018. godinu

Page 1

1


Sadržaj Ko smo mi? .......................................................................................................................... 4 Uvod ..................................................................................................................................... 5 Prvi sprat zgrade Prijestonice Cetinje prilagođen OSI ......................................................... 6

Realizovan projekat ,,Baza volontera/ki Cetinja’’ .................................................................. 8 Započet novi program javnih diskusija o gradskim problemima ,,Zbori nakon izbora’’ ........ 10 Perović ,,Važno je da svakog dana nađemo vremena za sebe’’ .......................................... 12 Organizovana javna diskusija ,,Cetinje na ponoru’’ ............................................................ 14 Aktivna zona dostavila prijedloge za izmjene i dopune Statuta Prijestonice Cetinje ........... 16 Autorski tim RTV Cetinje i NVO “Aktivna zona” osvojio grant na Media Innovation Lab-u ... 17 Finansijski izvještaj: Prihodi ................................................................................................ 18 Finansijski izvještaj: Rashodi .............................................................................................. 19

3


Ko smo mi?

Uvod

Aktivna zona je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja okuplja grupu kreativnih ljudi uvijek motivisanih za nove akcije. U oblasti delovanja Aktivne zone spadaju zaštita životne sredine, ljudskih i manjinskih prava, prava životinja, podsticanje volonterizma kod mladih i razni oblici neformalne edukacije, uključujući seminare, tribine, edukativne kurseve.

Poštovani/e,

Aktivna zona pruža mogućnost mladim ljudima da kroz mrežu volontera rade za svoju zajednicu, čime im dajemo podršku u nastojanju da poboljšaju vještine koje su neophodne da bi postali aktivni građani i nosioci pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama.

Naša višegodišnja praksa transparentnog rada se nastavlja i u 2018. godini, u toku koje smo realizovali niz zanimljivih i korisnih projekata i inicijativa za grad.

MISIJA organizacije: Mi smo nevladina organizacija koja se bavi afirmacijom građanskog aktivizma, uspostavljanjem stalne saradnje i partnerstva između svih aktera u zajednici u cilju izgradnje odgovornog društva.

Tokom 2018. godine smo postavili posebnu platformu (rampu) za osobe sa invaliditetom u zgradi Prijestonice Cetinje. Takođe, realizovali smo projekat ,,Baza volontera/ki Cetinja’’ koji je imao za cilj stvaranje online platforme za prijavu i čuvanje podataka o potencijalnim volonterima/kama Cetinja, a za potrebe nevladinih organizacija, institucija i drugih društvenih aktera.

VIZIJA organizacije: Uređeno društvo ravnopravnih građana koji poštuju bogastvo različitosti pojedinaca i vrijednost očuvanja životne sredine. CILJEVI organizacije: - Rješаvаnje pitanja lokalne zajednice; - Poboljšanje saradnje organizacija građanskog društva sa lokalnim i nacionalnim institucijama; - Praćenje rada lokalnih i nacionalnih institucija, te učešće u procesima donošenja odluka o bitnim pitanjima za zajednicu; - Povezivanje svih društvenih aktera u cilju rješavanja zajedničkih problema i stvaranja odgovornog društva; - Afirmacija i promocija građanskog aktivizma; - Promovisanje prava i obaveza građana prema ljudima, životinjama i svom okruženju; - Unapređenje životne sredine i njena zaštita; - Edukаcija građana, sa posebnim akcentom nа mlade, o značaju očuvanja njihove okoline i odnosa sa ljudima. Pratite naš rad putem sljedećih društvenih mreža: Facebook >>> https://www.facebook.com/AktivnaZona Twitter >>> https://twitter.com/AktivnaZona Instagram >>> https://instagram.com/aktivna.zona/ Google >>> https://plus.google.com/u/0/+Aktivnazona/posts ISSUU >>> http://issuu.com/aktivnazona

4

U nastavku dokumenta se nalazi Godišnji izvještaj o radu naše organizacije u 2018. godini.

Izvojili smo i posebni dio izvještaja koji se odnosio na nastavak diskusija o stanju u gradu, misleći prije svega na diskusije ,,Zbori nakon izbora’’. Takođe, u izvještaju možete čitati i o našim ostalim inicijativama i projektima u protekloj 2018. godini. Na kraju, a zbog transparentnog poslovanja, možete pronaći informacije o prihodima i rashodima u 2018. godini. Srdačno, NVO AKTIVNA ZONA

5


Prvi sprat zgrade Prijestonice Cetinje prilagođen osobama sa invaliditetom A

ktivna zona je uspješno realizovala projekat ,,Zajednica bez barijera’’ u okviru kojeg je glavni cilj bio prilagođavanje prvog sprata zgrade Prijestonice Cetinje osobama sa invaliditetom i osobama sa otežanim kretanjem. Drugom donatorskom akcijom Fondacije mladih, koja djeluje u okviru Aktivne zone, prikupljeno je preko šest hiljada eura uz pomoć građanki i građana Cetinja, kao i privrednika Cetinja, sa ciljem nabavke elektromotorne rampe za osobe sa invaliditetom, kojom bi se prilagodio prvi sprat zgrade prijestonice.

6

Partneri u realizaciji projekta su bili Udruženje paraplegičara Cetinje i Privredni klub Cetinje. Realizaciju ove donatorske akcije je podržao i Fond za aktivno građanstvo, odnosno Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, a u okviru programa ,,De fakto jednaki’’.

Donatorska akcija je trajala pola godine i realizovana je u 2017. godini, međutim, zbog komplikovanih procedura u vezi sa uvozom, rampa je montirana tek početkom godine. Naša organizacija je potraživala oslobađanje od plaćanja poreza i carine na pomenutu donaciju, budući da se radi o javnom dobru i donaciji građana i privrednika. Nažalost, pravni sistem Crne Gore ne prepoznaje donaciju građana i privrednika kao predmet koji može biti oslobođen plaćanja pomenutih taksi.

da pokrenu izmjene i dopune Carinskog zakona i Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kako bi se pojednostavila procedura za oslobađanje donacija od plaćanja dodatnih taksi.

Uprava carina Crne Gore je izdala rješenje za oslobađanje donacije od plaćanja carinske takse, dok je donaciju moguće osloboditi plaćanja PDV-a samo u slučaju ako se radi o donaciji druge države ili međunarodne organizacije.

U jednom od prethodnih obavještenja za javnost smo zatražili podršku lokalne samouprave u izmirivanju duga po osnovu PDV-a. Kako je prilagođavanje javnih objekata i površina zakonska obaveza svih javnih institucija u Crnoj Gori, smatramo da bi lokalna samouprava trebalo da se uključi u rješavanje ovog problema i otplati poreski dug za pomenutu rampu.

Ova pravila ne afirmišu filantropiju u našoj državi i ovim putem još jednom apelujemo na resorne institucije

Naša organizacija je bila prinuđena da iz sopstvenih izvora izdvoji čak 1149,00 eura za PDV, što smatramo da nije dobra poruka za druge organizacije, građane i preduzeća koji žele djelovati filanstropski i donirati usluge ili predmete onima kojima su potrebni.

Aktivna zona će nastaviti da afirmiše i promoviše filantropsko djelovanje građana i privrednika, a radiće i na zagovaranju izmjena i dopuna zakonskih okvira koji se odnose na tu oblast.

7


Realizovan projekat ,,Baza volontera/ki Cetinja’’

A

ktivna zona je u 2018. godini realizovala projekat ,,Baza volontera/ki Cetinja’’, koji je imao za cilj da prikupi informacije o potencijalnim volonterima/kama, i iste učini dostupne organizacijama, institucijama i drugim društvenim akterima u slučaju potrebe. Jedna od prvih aktivnosti projekta se odnosila na predstavljanje Baze na Dvorskom trgu. Cilj projekta je, formiranje baze volontera u gradu, koja će predstavljati platformu za povezivanje mladih sa organizacijama građanskog društva, ustanovama i inicijativama kojima će biti potrebna pomoć. Takođe, jedna od ključnih projektnih aktivnosti se odnosila i na nastavak izdavanja časopisa ,,Recept za aktivizam’’.

8

Članovi/ce Aktivne zone podijelili su na Dvorskom trgu brošure sa informacijama o projektu, a zainteresovani građani su ispunili prijavni formular i tako postali dio ove baze. Baza će sadržati kontakt informacije svih zainteresovanih koji žele da budu dostupni organizacijama, institucijama i građanskim inicijativama i to će biti prva baza tog tipa na Cetinju. Stvaranje baze volontera osnov je za pokretanje mnogih građanskih akcija za koje je potrebna brza i organizovana reakcija građana. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti putem prijavnog formulara koji se nalazi na veb stranici organizacije. Projekat ,,Baza volontera/ki Cetinja’’ finansijski je podržan od strane Ministarstva sporta Crne Gore.

9


Započet novi program javnih diskusija o gradskim problemima: ,,Zbori nakon izbora’’

Mrvaljević: Direktan prenos sjednica lokalnog parlamenta, uslov za veće učešće građana u procesima donošenja odluka Razgovorom sa odbornikom Demokratske Crne Gore u Skupštini Prijestonice, Danilom Mrvaljevićem, u Društvenom centru na Cetinju, počela je serija diskusija pod nazivom “Zbori nakon izbora” u organizaciji NVO Aktivna zona. Nova serija diskusija ,,Zbori nakon izbora’’, uslijedila je nakon uspješno organizovanih diskusija uoči lokalnih izbora na Cetinju, u novembru prethodne godine. U drugačijem ambijentu i sa drugačijim konceptom, nastavljamo sa inicijativom za povećano učešće građana u procesima donošenja odluka nakon izbora. Jedna od tema razgovora sa g-dinom Mrvaljevićem, bila je i Zakon o Prijestonici, a on je kazao da će ta partija insistirati na poštovanju tog zakona, iako je jasno da je, u trenutnim uslovima, a zbog velikih dugovanja Prijestonice, to gotovo nemoguće. -Što se tiče preseljenja Ministarstva vanjskih poslova, što je predviđeno zakonom, nemamo nikakvih novosti o tome, iako smo tražili više puta informacije o tome, a moja je pretpostavka da se čekaju parlamentarni izbori, koji će po svemu sudeći, biti naredne godine. Bilo bi značajno i preseljenje Ustavnog suda, ali mislim da to neće doprinijeri zaposljavanju gradjana Cetinja - rekao je Mrvaljević. On smatra da nema mjesta za realizaciju kapitalnih projekata, jer je dug Prijestonice 25 miliona eura, a uz dugove javnih preduzeća, taj dug je između 30 i 35 miliona eura. -Za vraćanje tolikih dugova najprije je neophodna smjena vlasti - poručuje Mrvaljević. Mrvaljević je govorio i o radu lokalnih preduzeća, za koje smatra da mogu da budu samoodrživa, a posebno je bilo riječi o problemu vodosnabdijevanja, za koji još uvijek nema rješenja nakon više decenija. -Jedan od ključnih problema u radu lokalnih preduzeća je i izbor rukovodećeg kadra, koji se obavlja po političkoj osnovi, što nije dobro za njihov rad i dalji razvoj naglasio je Mrvaljević. On smatra da građani nijesu dovoljno uključeni u proces donošenja odluka na lokalnom nivou, čemu doprinosi i činjenica da nema direktnog prenosa sjednica lokalnog parlamenta. Takođe, loše organizovane Javne rasprave o bitnim odlukama za funkcionisanje grada nijesu organizovane na način da afirmišu učešće građana u tom procesu. -Mi ćemo se potruditi da u narednom periodu motivišemo građane da se više uključe u ove procese - kazao je Mrvaljević.

10

Đurašković: Zadnji je momenat da se počne izrada ozbiljne strategije za razvoj grada Društveni centar ugostio je odbornika SDP-a u Skupštini Prijestonice Cetinje Nikolu Đuraškovića, a u okviru programa Zbori nakon izbora. Odbornik SDP-a, Nikola Đurašković, se osvrnuo na rad lokalnog parlamenta čiji su rad bojkotovali pola godine zbog mišljenja da je predsjednica Skupštine Prijestonice izabrana nezakonito. - Odluka Upravnog suda nije bila u našu korist, ali ćemo se žaliti Ustavnom sudu, mada ne očekujemo pozitivnu odluku. Mi smo se vratili u parlament nakon saznanja o velikim dugovanjima Prijestonice, koja iznose 35 miliona eura, jer smo smatrali da građani imaju pravo da znaju pravo stanje stvari. Velika dugovanja rezultat su neodgovornog vođenja vlasti i tu će se morati pronaći odgovarajuće rješenje kroz smanjenje broja zapošljenih - smatra Đurašković. On se osvrnuo i na podatak da se nastavlja odliv stanovništa sa Cetinja, što smatra nije iznenađujuće s obziron na situaciju u gradu: - Ako se trend nastavi ovako, grad neće postojati za 50 godina ili će se svesti na starije stanovništvo ili ljude koji kupuju vikend stanove. Zadnji je momenat da se počne izrada ozbiljne strategije za razvoj grada, jer ako građani ne vide perspektivu na Cetinju, teško da će ih bilo koji Zakon motivisati da tu ostanu - ukazao je Đurašković, osvrćući se na Zakon o Prijestonici. Kada je riječ o pomenutom Zakonu, Đurašković smatra da je on, nažalost, politička priča koja je pokrenuta u susret izborima na Cetinju. - Ovaj Zakon ima i neka dobra rješenja, kao što je definisanje statusa Prijestonice i finansijska sredstva koja se izdvajaju, ali u smislu tekuće potrošnje nijesu dobijena značajnija sredstva. Što se tiče kapitalnih projekata, dobro je što će Prijestonica odlučivati kako da utroši ta sredstva. Definisan je izazovan plan za projekte koji treba da budu realizovani u ovoj godini, ali mislim da još uvijek nijesu definisani projekti koji će biti realizovani do kraja ove godine. On je ukazao i na činjenicu da nema ozbiljnih analiza kada je u pitanju turistički potencijal grada ali i na nedostatak kvalitenih smještajnih kapaciteta. -Prijestonica treba sa državom da valorizuje kulturno nasljeđe, proizvodnju zdrave hrane ali i da valorizuje mogućnosti dva nacionalna parka koji se nalaze na teritoriji Cetinja - naglasio je Đurašković. Đurašković je zaključio da je organizovanje ovakvih diskusija veoma korisno i očekuje da će biti nastavljene i u narednom periodu, uz podršku i ostalih partija u lokalnom parlamentu.

11


Gazivoda: Ušteda od 200 hiljada eura i poboljšana naplata prihoda, najveći uspjesi nove gradske vlasti Odbornik SD-a u Skupštini Prijestonice dr Ivan Gazivoda, bio je sinoć gost treće diskusije u okviru programa ,,Zbori nakon izbora’’ koji organizuje Aktivna zona, u cilju sagledavanja stanja u gradu nakon izbora. Jedna od tema razgovora bio je Zakon o Prijestonoci, a dr Gazivoda je kazao da će u toj partiji biti zadovoljan kada Zakon bude zaživio. - Smatram da bi lokalnom parlamentu trebalo omogućiti da učestvuje u odlučivanju o projektima koji će se finansirati. Količina novca jeste značajna za grad, kako za tekuće poslovanje, tako i za investicije, što je pomak u odnosu na prethodni period. Što se tiče projekata koji su planirani u ovoj godini nije se mnogo odmaklo ali sam dobio uvjeravanja od gradonačelnika da će novac biti utrošen na pravi način i da će se u naredna dva mjeseca znati gdje je upotrijebljen novac, rekao je Gazivoda, koji očekuje da će u 2019. godini novac biti upotrijebljen za kupovinu Gornjeg Oboda, gdje bi bilo poželjno da se otvore proizvodni pogoni, a ne prostor za magacine. Gazivoda najavljuje da će biti formirana i radna grupa, koja će odlučiti kako na najbolji način privući investitore u tu Biznis zonu, koju će od sad činiti i kompleks bivše fabrike ,,Obod’’. - Radujem se i Centru za kulturu, a ne slažem se sa ulaganjem u uređenje izložbenog prostora u cetinjskoj pećini, za što je planirano preko dva miliona eura naveo je Gazivoda, koji smatra da je gradu potrebna i strategija razvoja saobraćaja. On se osvrnuo i na nagomilane dugove Prijestonice od 35 miliona eura za koje smatra da usporavaju razvoj grada. - Analiza budžeta i utvrđivanje tačnog iznosa dugovanja grada, bili su zahtjevi SD-a u toku procesa stvaranja nove gradske vlasti. Mislim da je to bio bitan zahtjev, kako bismo znali u kojem smjeru možemo planirati sanaciju dugovanja, ali i dalje razvojno planiranje. Govoreći o postizbornoj koaliciji za DPS –om, Gazivoda je rekao da je SD, prije potpisivanja sporazuma, insistirao da se podmladi kadar, gradonačelnik izabere konsenzusom i da se objelodane dugovi. -Član naše partije je sekretar za finansije u lokalnoj upravi, što je bio naš zahtjev. Naši članovi su i na mjestima zamjenika gradonačelnika, direktora Vodovoda i kanalizacije i Biblioteke, sekretara za kulturu, sport i mlade, kao i na još nekim ključnim funkcijama. Što se tiče njihovog rada i načinjenih pomaka, istakao bih planove za investiranje u sanaciju sekundarnog cjevovoda, a biće uređena i

12

oblast finansiranja sportskih subjekata. Najznačajniji je finansijski momenat, odnosno ušteda od 200 hiljada eura u funkcionisanju lokalne uprave i poboljšana naplata prihoda za 12 % - naveo je Gazivoda koji smatra da su opravdali povjerenje građana jer su pokazali ozbiljnost u svom radu. -Lično mislim da je ovo najbolja varijanta koja je mogla da se desi, posebno sa izborom gradonačelnika -poručio je Gazivoda, koji smatra da je organizovanje ovakvih diskusija veoma korisno za sve građane Prijestonice.

Perović: Važno je da svakog dana nađemo vremena za sebe S

vjetski dan mentalnog zdravlja obilježen je u Društvenom centru na Cetinju interaktivnom diskusijom na temu “Mladi i mentalno zdravlje.” Gošća nevladine organizacije Aktivna zona bila je psihološkinja Sandra Perović koja je kazala da su mladi u današnje vrijeme sve više izloženi stresu što, utiče na njihovo mentalno zdravlje. - Mislim da mladi postaju svjesni važnosti prevencije i razgovora o određenim problemima, a takvo iskustvo sam stekla radom u psihološkom savjetovališu ,,Be yourself’’. Danas već imamo veći broj mladih, njihovih porodica, kao i cjelokupno društvo, koji na drugačiji način razmišljaju o poteškoćama u životu i spremni su da se sa njima suoče i da ih sagledaju na jedan drugačiji način - rekla je Perović. Ona je dodala da statistike pokazuju da će 2020. godine depresija biti na drugom mjestu, kada su u pitanju

bolesti u svijetu, pa je neophodno, sagledavajući tu činjenicu, djelovati preventivno. - Potrebno je skrenuti pažnju, najprije roditeljima, kako da se ophode sa svojom decom od najranijeg uzrasta, kako da ih savjetuju, kako da budu njihova podrška u kriznim situacijama, jer sve su to stvari koje kasnije utiču na formiranje ličnosti - ukazala je ona. Perović je mladim poručila da je bitno da postanu svjesni problema u kojem se nalaze i da se fokusiraju na sadašnjost i na rješavanje te situacije. -Treba da živimo u sadašnjosti i da gledamo kako da na najbolji način ispunimo sadašnjost, tako što ćemo se, na primjer, družiti sa dobrim ljudima, sa roditeljima i raditi stvari koje nas ispunjavaju. Važno je da svakog dana nađemo vremena za sebe kako bi naša ličnost postala snažnija – rekla je Perović.

13


Organizovana javna diskusija ,,Cetinje na ponoru’’

A

ktivna zona organizovala je Javnu diskusiju sa istoričarem Petrom Glendžom na Cetinju, pod nazivom ,,Cetinje na Ponoru 2018.’’

Miloš Marković iz Aktivne zone, kazao je da diskusija nosi simbolički naziv Cetinje na Ponoru jer se zbog nagomilanih problema Prijestonica zaista nalazi na ponoru. -Cilj ove, ali i ranije organizovanih diskusija ovog tipa je da ukažemo na najznačajnije probleme u gradu i da pokušamo da dođemo do mogućih rješenja - kazao je Marković. Istoričar Petar Glendža je u svom uvodnom izlaganju naglasio da je po njemu prvi i gorući problem Cetinja odliv stanovništva, odnosno depopulacija i da je to prva stvar koja treba da ,,upali crvenu lampicu’’ kod gradske uprave. - Za dvadesetpet godina, broj stanovnika je smanjen za 5 hiljada, što je uz konstantan negativan prirodni priraštaj i odseljavanje stanovništva, prema mojim proračunima, učinilo da na Cetinju trenutno bude oko 15 hiljada građana, kojima je crnogorska prijestonica zvanično boravište.

Svi svjedočimo da kruže nezvanične priče da u gradu prenoći između sedam i osam hiljada ljudi, što je katastrofalan podatak. Jako zabrinjava i činjenica da je sve manje mladih ljudi, kojih nema više od hiljadu, ako imamo pred sobom podatak o broju upisanih birača sa posljednjih lokalnih izbora.

5000 ima još onih koji su nezaposleni, ili baš svi npr. studiraju, prosudite sami- istakao je Glendža. -To sve možemo povezati i sa velikim dugovanjima Prijestonice, koja prema procjenama, iznose 35 miliona eura, što znači da svaki građanin Cetinja duguje skoro 2300 hiljade eura. Ako uzmemo u obzir činjenicu da prosječan građanin Cetinja prihoduje oko 200 eura, dovodimo u pitanje održivost ovakvog stanja u budućnosti - rekao je Glendža. Na Diskusiji je bilo riječi i o projektima koje je lokalna uprava realizovala u prethodnom periodu, poput rekonstrukcije Njegoševe i Bajove ulice i obilaznice u Donjem polju, koji su, smatra on, takođe loše realizovani. -Turizam je ono čemu je na Cetinju neophodno pridati značajno veću pažnju, jer je to jedino što je ostalo kao potencijal, od čega je još jedino moguće ostvariti prihode - ukazao je Glendža. On je zaključio i da se građani nedovoljno angažuju i olako prihvataju ovakvo stanje, i ne traže odgovornost za sve propuste koju su evidentni u gradu.

Ako znamo da nam godišnje umre između 1,2 i 1,5 odsto ukupnog broja stanovnika, onda smo valjda svjesni koliko nam je populacija stara, a progresivno starenje je problem sa kojim ćemo se tek suočiti. Ako nemamo ljudi nemamo ni grada - poručio je Glendža, koji je podsjetio na istraživanja lokalnih nevladinih organizacija koja su pokazala da između 60 i 70 odsto mladih želi da napusti Prijestonicu, pa i za to očekuje reakciju nadležnih. On se osvrnuo i na problem nezaposlenosti i rekao da je na Cetinju, prema podacima iz 2017. godine, nezaposleno 1189 ljudi, što čini da se po toj zvaničnoj statistici grad uklapa u profil sjevernih opština, uz velike razlike sa opštinama iz centralnog dijela i sa juga države, kojem pripada. Ako zvaničnim podacima o broju upisanih birača, oduzmemo zvaničan broj zaposlenih, nezaposlenih i penzionera, dolazimo do frapantne brojke da 5000 naših sugrađana kojih ova statistika uopšte ne prepoznaje. Da li među tih

14

15


Aktivna zona dostavila prijedloge za izmjene i dopune Nacrta Statuta Prijestonice A

ktivna zona je dostavila Odboru za izmjene i dopune Statuta i Poslovnika o radu Skupštine Prijestonice Cetinje, prijedloge za izmjene i dopune Nacrta Statuta Prijestonice Cetinje. Prije svega, Aktivna zona je skrenula pažnju na slab proces informisanja građana o procesu izmjena i dopuna Statuta Prijestonice Cetinje. Upravo iz tih razloga smo i kasnili sa podnošenjem prijedloga, koji se konkretno odnose na saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama. U Nacrtu dokumenta koji je objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Prijestonice Cetinje, a koji je objavljen sa zakašnjenjem od pet dana, uskrativši javnost za dodatnih pet dana javnog konsultovanja o bitnom dokumentu, primijetili smo da je dio Statuta koji se odnosi na saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama izostavljen.

16

Autorski tim RTV Cetinje i NVO “Aktivna zona” osvojio grant na Media Innovation Lab-u A

U dopisu koji smo proslijedili pomenutom Odboru, izrazili smo zabrinutost zbog izostanka članova koji se odnose na saradnju sa NVO, budući da su isti postojali u prethodnom Statutu, a bez kojih ne bi bilo uslova za uspostavljanje saradnje između gradonačelnika i NVO, u prvom redu, te saradnje između skupštine i NVO (institut ,,prazna stolica’’) i obaveznog organizovanja godišnjih konsultativnih sastanaka, u drugom redu.

utorski tim koji čine predstavnici RTV Cetinje i NVO “Aktivna zona” osvojio je grant za podršku i razvoj ideje na Media Innovation Lab - u, održanom tokom protekla tri dana u Sarajevu.

Ovi članovi se odnose i na obavezu gradonačelnika da, najmanje jedanput godišnje, organizuje radni sastanak glavnog administratora, starješina organa i javnih službi sa predstavnicima nevladinih organizacija u cilju razmatranja dostignutog stepena i unapređenja dalje saradnje.

Tim koji je osmislio ideju, podsjećamo, čine, predstavnici RTV Cetinje Miloš Prelević, Marija Todorović i Ivana Jabučanin, te predstavnik NVO “Aktivna zona” Miloš Marković.

Aktivna zona očekuje da se prijedlozi uvaže i da Odbor objavi izvještaj sa održanih javnih konsultacija povodom pripreme ovog dokumenta.

Naša ideja osvojila je nagradu u konkurenciji sa državama regiona, a grant je namijenjen za razvoj aplikacije namijenjene svim lokalnim medijima.

Riječ je o USAID programu namijenjenom pomoći medijima na Balkanu.

17


RASHODI

Finansijski izvještaj

Kancelarijski materijal Nabavka sitnog inventara Troškovi održavanja prostorija (kancelarije)

Troškovi goriva

233,10

Troškovi otpreme pošte Troškovi telefona Troškovi (parking) Troškovi štampe i fotokopiranja 11605,00

Prihodi od članarine

40,00

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore Projekat ,, Da razumijevanje bude način’’ _ Centar za razvoj nevladinih organizacija (projekat ,,Moja zajednica, snažna zajednica’’)

UKUPNO:

18

11833,00 4333,94

27811,94

10000,00 141,85

Trškovi angažovanja po ugovoru o djelu

Donacije preduzeća

319,90

Troškovi električne energije

Troškovi bruto zarada

PRIHODI

90,96

Troškovi administrativnih taksi

7661,57 935,38 6,40 303,12 2,40 2102,42 10,00

Troškovi raznih usluga

803,26

Troškovi reprezentacije

69,95

Troškovi provizije platnog prometa

76,62

Prirez porezu

96,02

UKUPNO:

22852,95

19