__MAIN_TEXT__

Page 1


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

2 · Djelujmo zajedno. Pridruži se!


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

SADRŽAJ Datum:

Naslov:

Strana:

Unutrašnja organizacije Aktivne zone

4.

Predgovor

5.

12.01.2013.

Aktivna zona učestovala na radionici ‘‘Suzbijanje govora mržnje na internetu’’

6.

31.01.2013.

Održana prva sjednica Skupštine Aktivne zone

7.

16.02.2013. Na zvaničnom sajtu Aktivne zone pokrenuta rubrika ‘‘ART ZONA’’

8.

22.03.2013. Obilježavanje Svjetskog dana voda 2013.

9.

31.03.2013. Sprovedeno istraživanje o položaju i učešću mladih u društvenom životu Prijestonice 10.05.2013. Učešće u radu fokus grupe za poboljšanje saradnje između nvo sektora i lokalne samouprave 11.05.2013. Organizovan prvi dio ‘‘Treninga za mlade aktiviste’’

10.

13.06.2013. Predloženi novi načini uređenja finansiranja NVO sektora

14.

07.07.2013. Restauracija klupa u parku ‘‘13.jul’’

15.

14.07.2013. Proces izbora predstavnika NVO u Senatu Prijestonice

16.

17.07.2013.

17.

Aktivna zona postala dio Koalicije NVO ‘‘Saradnjom do cilja’’

12. 13.

28.09.2013. Inicijativa ‘‘Cetinje.UNESCO?’’

18.

20.10.2013. Učešće Aktivne zone na ‘‘Akademiji održivosti’’

19.

31.12.2013.

Prihodi i rashodi Aktivne zone u 2013.godini

20.

Inicijativa za DRUŠTVENI CENTAR u prijestonici Cetinje

21.

Djelujmo zajedno. Pridruži se! · 3


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

4 · Djelujmo zajedno. Pridruži se!


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Predgovor Miloš Marković

Poštovani građani/ke, Pred Vama se nalazi izvještaj o radu naše organizacije za 2013. godinu.

tucija, kao i građanstva uopšteno. Uvijek volim reći da sam srećan što živim i djelujem baš u ovom periodu, periodu kada je potrebno postaviti jake temelje dobro uređenom društvu. Siguran sam da i ostatak tima Aktivne zone, kao i ja, želimo uticati na stvaranje što jačih temelja. Ti temelji će u budućnosti olakšati razvoj našeg građanskog društva, obezbijediće se uslovi za stvaranje društva koje će počivati na demokratskim vrijednostima, društva u kojem će postojati vladavina prava, društva u kojem će se poštovati ljudska prava i društva u kojem će se brinuti o prirodi. Uloga i značaj nevladinih organizacija u cijelom svijetu je ogroman. Značajna je njihova uloga u pokretanjima istinskih promjena koje mogu nastupiti u društvu, a kako je njihova osnova vezana za zajedništvo i zajednički dopisnos cjelokupnom društvu, ne sumnjam u to da će njihova uloga rasti uz godine u godinu. U manje razvijenim državama, potreban je duži period prepoznavanja uloge organizacija civilnog društva, ali i to će se desiti kad organizacije osnaže svoje unutrašnje uređenje i za svoj rad i doprinos dobiju priznanje od građana.

Aktivna zona postoji nešto manje od dvije godine, ali bez obzira na tako kratak period, ostvarila je prepoznatljivost u lokalnoj zajednici, ali i na nacionalnom nivou. Moram priznati da sve ovo ne bi bilo moguće bez volje i snage jedne male grupe aktivnih građana, koje sam imao zadovoljstvo da upoznam započinjajući da se bavim ovim poslom. Aktivna Zona je okupila dvadesetak vrlo kreativnih i entuzijastičkih mladih osoba sa Cetinja, ali i iz drugih crnogorskih gradova, koji su svi zajedno jednako zaslužni za Ono što je potrebno napomenuti stvaranje ovog dokumenta. jeste, i u velikom dijelu, razvijanje volonterizma kao jednog vida Nevladin sektor na Cetinju, ali i u vraćanja usluge društvu i državi. cijeloj državi prolazi kroz određenu Volonterizam se u naviše slučajeva tranziciju. NVO prolaze kroz tran- dešava zbog postojanja NVO i u ziciju u smislu pronalaženja sebe, tome treba gledati vrijednost NVO pronalaženja svoje uloge u društ- sektora za jednu državu, a onda i vu, ali i prepoznavanja istih od cijelo društvo uopšteno. strane lokalnih i drižavnih insti-

Zajednički interes je nešto što uduružuje građane da zajedno djeluju i rješavaju zajedničke probleme. Dalji razvoj civilnog društva i jačanje nevladinog sektora, u velikoj mjeri, i dalje će zavisiti od međunarodne podrške, usklađivanja pravnog sistema sa evropskim pravom, kao i usvajanja novih kulturnih i vrijednosnih obrazaca. Prostora za saradnju uvijek ima, a zajedničkih interesa je sve više, pa se međusobna saradnja građana naše države, ali i cijele Zemlje može samo poboljšavati. Naša misija je da našim sugrađanima pomognemo u pokretanju društveno korisnih projekata , da ih informišemo i mobilišemo. Našom vizijom pokazujemo našu iskrenu želju za stvaranjem uređenijeg društva koju ćemo našim djelovanjem postići. I na kraju, nadam se da ćete imati priliku da čitate još mnogo naših izvještaja o uspješno realizovanim akcijama, a da ćete nam se i u nekim od njih i pridružiti. Djelujmo zajedno. Pridruži se! S poštovanjem, Miloš Marković Predsjednik NVO Aktivna zona

Djelujmo zajedno. Pridruži se! · 5


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Aktivna zona učestvovala na radionici ‘‘Suzbijanje govora mržnje na internetu’’ · 10.-12. januar 2013.

P

redstavnica sektora za istraživanje Aktivne zone Dejana Dizdar učestvovala je od 10.-12.2012. na radionici “Suzbijanje mržnje na internetu”. Radionicu je organizovao Forum MNE u saradnji sa Savjetom Evrope. Na radionici su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija u Crnoj Gori i bavili su se ovom problematikom u svojim gradovima i šire. Okupljena je grupa aktivista koja je prepoznala problem i odlučila da sprovede akcije kojima bi društvene mreže postale bezbjednije mjesto za mlade. Kako većinu vremena provode na internetu nije im bilo teško da prepoznaju da su glavni centri govora mržnje Facebook, Twitter i Youtube kao i neki informativni portali i forumi gdje korisnici komentarišu objavljene sadržaje. Na radionici su učesnici razmjenili iskustva kada je ovaj problem u pitanju bilo da su bili žrtva ili svjedoci govora mržnje.

Uspostavljanje saradnje sa Savjetom mladih Prijestonice Cetinje · 16. januar 2013.

S

avjet mladih je otvorio žiroračun u SOCIETE GENERALE MONTENEGRO banku. Naime, saradnja između Savjeta mladih i NVO Aktivna Zona se nastavlja, a otvaranje podračuna pod nazivom ‘’Savjet mladih Prijestonice Cetinje’’ je još više povezalo ove dvije organizacije koje imaju dosta zajedničkih ciljeva, a posebno onih koji se vezuju za omladinsku politiku u gradu. Ovo je znak podrške Savjetu Mladih Prijestonice Cetinje od strane Aktivne Zone iz razloga što Savjet, iako je dio Lokalne samouprave-odnosno, savjetodavno tijelo Kancelarije za mlade pri Sekretarijatu za socijalnu politiku i mlade, nije dobio svoj račun koji bi bio namijenjen samo transakcijama koje se vezuju za isti. Otvaranje ovog podračuna je važno iz razloga što će Savjet moći samostalno da odlučuje o transakcijama na tom računu, a sva prava i obaveze Savjeta i Aktivne Zone se određuju posebnom odlukom Upravnog odbora Aktivne Zone.

6 · Djelujmo zajedno. Pridruži se!


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

N

Održana prva sjednica Skupštine Aktivne zone · 31. januar 2013.

akon pripremâ koje su se odnosile na pisanje izvještaja o radu za 2012.godinu i plana aktivnosti za 2013.godinu, održana je prva sjednica Skupštine Aktivne Zone. Na osnovu Statuta naše organizacije, sjednica Skupštine se organizuje minimum jednom godišnje, a na njoj se raspravlja o izvještajima i planovima; usaglašavaju novih pravila i svim drugim bitnim pitanjima za rad organizacije. Prva sjednica je održana 31.01.2013.godine u zgradi Skupštine Opštine Prijestonice Cetinje. Na dnevnom redu su se nalazile tačke o izvještajima o radu i planovima aktivnosti za svaki sektor pojedinačno. Koordinatori su predstavili aktvnosti koje planiraju da realizuju u ovoj godini, između kojih se nalaze: organizovanje seminara za nove volontere Aktivne Zone, obilježavanja Svjetskog dana vode, učešće na raznim edukativnim radionicama, seminarima i tribinama, kao i organizovanje istih itd. Sjednici su prisustvovali i predstavnici sekretarijata za socijalnu politiku i mlade, kao i predstavnici NVO sektora. Sekretar sekretarijata za socijalnu politiku i mlade, g-din Momčilo Martinović je pohvalio dosadašnji rad organizacije, opisujući ga kao veoma bitnog za dalji razvoj omladinske politike u našem gradu. Gospodin Martinović je pohvalio našu inicijativu za Društveni centar, objašnjavajući da je takav prostor zaista potreban našem gradu i obećao da će nas i dalje podržavati u takvoj inicijativi. Predstavnica organizacije žena Cetinja, gospođa Milijana Stojanović, je posebno izdvojila ulogu Aktivne Zone u informisanju NVO sektora u našem gradu kada je riječ o aktivnim konkursima i ponudila saradnju u oblastima prava žena i mladih. Predsjednik Aktivne Zone, gospodin Miloš Marković, se zahvalio svim prisutnim gostima na podršku koju su pružili Aktivnoj Zoni da nastavi sa radom, a svim aktivistima Aktivne Zone poželio uspješan nastavak rada. Djelujmo zajedno. Pridruži se! · 7


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Na zvaničnom sajtu organizacije pokrenuta rubrika ‘‘ART ZONA’’ · 11. februar 2013.

A

ktivna Zona je na svom sajtu pokrenula rubriku pod nazivom “Art Zona“, koja svojim sadržajima doprinosi informisanosti, razvoju kulture i afirmaciji mladih umjetnika sa cetinjskih akademija, umjetnika iz regiona i ostalog umjetničkog stvaralaštva našeg podneblja.

predloga i zanimljivosti. Bavi se i „buđenjem“ zaboravljenih i kultnih klasika književnosti, potsjećanjem na minula vremena i živote velikih pisaca, slikara, muzičara i ostalih ljudi iz svijeta umjetnosti i kulture.

U okviru projekta ‘‘Creativum vite’’ finansiranog od strane prijestonice Cetinje, planira se pokretanje kvartalnog časopisa za kulturu. Aktivna zona je već okupila grupu kreativnih mladih ljudi koji će raditi na ovom časopisu. Takođe, u okviru projekta je organizovan i trening za nove članove redakcije na temu Na stranici Art Zone se takođe objavljuju konkursi ‘‘uvod u tehnike pisanja članaka’’. u NVO-a, u vidu konkursa fotografije, kratke priče i poezije, kao i aktuelni konkursi regiona. Sa realizacijom ovog projekta se nastavlja i u 2014. godini. Art Zona će ostvariti saradnju sa drugim sličnim organizacijama radi razmjene iskustva i saradnje. Cilj Art Zone je da promoviše kulturne događaje, gdje se između ostalog redovno predstavljaju repertoari kraljevskog pozorišta Zetski dom, a i narodnog pozorišta (CNP), kao i aktuelne izložbe i promocije književnog stvaralaštva.

Takođe, Art Zona svojim čitaocima nudi i predloge za čitanje, u vidu objave knjige mjeseca i drugih raznih

8 · Djelujmo zajedno. Pridruži se!


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

A

ktivna Zona je u martu 2013.godine cijelu sedmicu posvetila vodi, odnosno, važnosti njenog očuvanja. Naime, u periodu od 16.03. do 22.03.2013. Aktivna Zona je organizovala niz aktivnosti koje su imale za cilj podizanje svijesti građana o važnosti vode. Govorilo se o njenoj racionalnoj potrošnji, o zaštiti izvora, rijeka i jezera i problemima koje će zadesiti naš grad, državu, ali i cijelu Zemlju ukoliko se nastavi sa nepoštovanjem ove dragocjene tečnosti, bez koje je život na planeti nemoguć. Kampanja je započeta objavljivanjem konkursa ‘’Voda je život’’ na kojem su pravo učešća imali učenici iz cetinjskih osnovnih i srednjih škola. Na konkursu je pristigao veliki broj radova (fotogtafije i pjesme...) od kojih je izabrano četiri dobitnička rada. Prvo mjesto je osvojila fotografija Ane Marković, drugo mjesto pjesma Milice Lopičić, a treće mjesto sa fotografijama dijele: Andrea Vujović i Nemanja Đukić. Druga aktivnost u sklopu ove kampanje je bila štampa i distribucija edukativnih flajera za građane. Flajere sa informacijama o kampanji i korisnim prijedlozima

Obilježavanje Svjetskog dana voda · 16.-22. mart 2013. kako da racionalno troše vodu, uz mjesečni račun, su dobili svi potrošači vode na Cetinju. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija se pridružilo prvoj kampanji ovakvog tipa u našem gradu. Treća aktivnost je podrazumijevala istraživanje javnog mnjenja kada je u pitanju kvalitet vode koju piju, zadovoljstvo vodovodnim i kanalizacionim sistemom u gradu, koliko se racionalno troši voda i na koji način bi oni zaštitili vodu. Četvrto: Aktivna Zona je u saradnji sa IO’’Gojko Kruška’’ sa Cetinja organizovala ‘’Šetnju za vodu’’ što je podrazumijevalo šetnju do izvora ‘’Vrba’’ u Dobrskom selu, punjenje boca vodom sa izvora i povratak na Cetinje. Ovom akcijom su svi šetači osjetili koliko je naporno pojedinim stanovnicima planete da dođu do pijaće vode. Peta aktivnost se sastojala iz edukativne radionice kojoj su prisustvovali aktivnisti Aktivne Zone, a cilj radionice je bio osmišljavanje načina upoznavanja građanstva o tome kako mogu štedjeti vodu, a samim tim i potrošnju električne energije za dopremanje iste. Aktivna Zona je uz saradnju sa JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ organizovala tribinu o racionalnoj

potrošnji vode gdje se govorilo o tome kako Cetinje dobija vodu, koliko je cetinjani racionalno troše i koji su to načini da se sadašnja situacija na vodovodnom sistemu Prijestonice Cetinje poboljša. Gost tribine iz pomenutog preduzeća je bio g-din Nikola Pejaković. Posljednji dan sedmodnevne kampanje o vodi završili smo projekcijom dokumentarnog filma ‘’Svijet bez vode’’, gdje smo uručili zahvalnice svim institucijama i organizacijama koje su nas podržale u realizaciji pomenutih aktivnosti, a to su: JP’’Vodovod i kanalizacija’’ Cetinje, Centralna narodna biblioteka ‘’Đurđe Crnojević’’ i IO’’Gojko Kruška’’ sa Cetinja. Aktivna Zona neće stati na ovome, svaki dan jeste Svjetski dan vode, jer to zaista dugujemo vodi bez koje ne bi postojao život na Zemlji. Aktivna Zona ima u planu veliki broj aktivnosti kojima će informisati i edukovati građanstvo o važnosti očuvanja životne sredine.

Djelujmo zajedno. Pridruži se! · 9


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Sprovedeno istraživanje položaja i učešća mladih u društvenom životu Prijestonice · 31. mart 2013.

N

VO Aktivna Zona i Savjet mladih Prijestonice Cetinje, a na inicijativu i uz finansijsku pomoć Prijestonice Cetinje, sprovela je istraživanje o položaju i učešću mladih u društvenom životu Prijestonice. Cilj ovog istraživanja je bio da se dobije što kompletnija lista mišljenja i stavova mladih ljudi kada je u pitanju njihovo aktivno učešće u društvu. Rezultati ove ankete će nam koristiti u stvaranju stvarne slike o položaju mladih u našem gradu. Odrediće se stvarni problemi na koje treba obratiti pažnju Odrediće se potrebe mladih na koje treba odgovoriti. Saznaće se i iskoristiti predlozi mladih u cilju poboljšanja njihovog položaja u društvu, odnosno, gdje u kontekstu oblikovanja politike mladih, treba staviti akcenat, kao i šta treba da budu prioriteti te politike. Uzimanjem u obzir mišljenja mladih ljudi, lokalna samouprava želi da oblikuje omladinsku politiku, tako da bude “skrojena” u skladu sa potrebama samih mladih ljudi.

no na osnovu ankete u periodu od 28.02.-10.03.2013. godine. Istraživanje se sprovodilo na nekoliko istraživačkih punktova (škole, fakulteti, prometne zgrade...) i obuhvaćeno je oko 500 ispitanika u starosnoj dobi od 15-29 godina. Istraživanje je u jednom dijelu bilo terenskog tipa, dok je sprovedeno i On-line istraživanje, a podaci su prikupljani i tehnikom direktnog intervjuisanja ispitanika. Na ovaj način de dobilo visoko reprezentativno anketno istraživanje, što su potvrdili izvještaji na kraju anketiranja. Osim toga, validnosti podataka i relevantnost statističkih obrada (čak i kada se radi o odgovorima sa niskim procentima) omogućiće nam relativno obiman uzorak, znatno obimniji nego u standardim istraživanjima sličnog tipa. Anketa se sastojala od 28 pitanja koja obuhvataju skoro sve grane društva u kojima učestvuju mladi (građanska aktivnost, kultura, sport, informisanost, obrazovanje.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE: Rezultati ovog istraživanja pokazuju da mladi itekako imaju problema, a sa kojima se ne mogu izboriti sami. U pitanje se dovodi i njihova volja za direktnim učešćem u rješavanju problemâ, budući da čak 74% njih nije član ni jedne omladinske strukture u gradu. Kako se izboriti sa tim? Kako zainteresovati mlade da se aktivno uključe u društvene tokove? Za takvo stanje, odnosno, za ključne prepreke za veće učešće mladih u Metodologija istraživanja: procesima donošenja odluka, mlaIstraživanje o aktivnom učešću di vide političku volju osoba koje mladih u društvenom životu donose odluke 30%, kao i visina Prijestonice Cetinje je realizova- sredstava u budžetu Prijestonice 10 · Djelujmo zajedno. Pridruži se!

namijenjenih razvoju omladinske politike. Rezultati koji potvrđuju neaktivnost mladih u društvenom životu jesu nepoznavanje glavnog strateškog dokumenta za omladinsku politiku ‘’Lokalni plan akcije za mlade’’, gdje 72% mladih nije upoznato sa istim. Kao glavni izvor informisanja, čak (51%-ponekad i 18%-često) mladih, vidi zvaničnu internet prezentaciju Prijestonice Cetinje, a takođe su zadovoljni i sa ažuriranjem informacija na pomenutom sajtu 61%. Kultura 33% i sport 27% su sfere društvenog života koje je potrebno unaprijediti, a pozorište 32%, književnost 17% i muzika 35% bi trebalo da budu više zastupljeni u programima gradskih manifestacija. Kako je jedan od većih problema nepostojanje adekvatnog prostora u Prijestonici za realizaciju kulturnih djelatnosti, mladi smatraju da je Cetinju potreban Centar za kulturu 78%! Razlog nezadovoljstva mladih kada su u pitanju kulturna dešavanja u gradu može upravo biti nepostojanje institucije ‘’Centar za kulturu’’ gdje bi mladi imali adekvatan prostor za organizovanje raznih manifestacija kulturnog tipa. Kada su u pitanju ovogodišnje kulturne manifestacije, a posebno muzički koncerti, mladi bi najviše željeli čuti alternativnu muziku 33%, a zatim i klasičnu 29%. Ovaj prijedlog bi organizatori cetinjskog kulturnog ljeta trebali ozbiljno shvatiti. Sport je prilično praćen od strane mladih 69%, a najviše se bodri RK


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina · Lovćen 33%, a zatim i FK Lovćen 27%. Mladi su prilično nezadovoljni kvalitetom života u Prijestonici 50%, a razloge je lako pronaći. Na osnovu rezultata ove ankete, vide se tačne sfere u kojima bi mladi željeli vidjeti napredak. Mladi su izuzetno nezadovoljni nezapošljenošću, gdje bi željeli vidjeti napredak 35%, a istovremeno ih to najviše zabrinjava 34%. Napredak bi, zatim, najviše željeli da vide u obrazovanju 16%. Mlade zabrinjava i zavisnost o drogama, alkoholu i duvanu 29%. Prema mišljenjima mladih, roditelji 31% su najodgovorniji za rješavanje problema mladih, zatim Lokalna samouprava 22% i svaka osoba za sebe 19%. Mladi su svjesni svojeg neučešća u društvenom životu i najviše njih predlaže da se to promijeni 21%. Jednostavni odgovori Da, Ne ili Možda, ne mogu u potpunosti odgovoriti na pitanje: ‘’Da li planirate u budućnosti da radite i živite u Prijestonici?’’. Puno je činilaca koji utiču na željeni odgovor mladih. Čak 46% mladih je svojim odgovorima na prethodna pitanja pokazalo koji su to razlozi zašto ne bi bili stanovnici Prijestonice u budućnosti. Važno je napomenuti da odgovorna za rješavanje problema mladih nije samo Lokalna samouprava. Odgovornost leži i na obrazovnim institucijama, omladinskim organizacijama (formalne i neformalne), roditeljima i na kraju na svakom mladom pojedincu. Promjene se ne dešavaju preko noći, a pogotovo ne one pozitivne. Zato je bitno prvo odrediti

probleme, što smo uspjeli sa ovom anketom, a zatim planiranje i veće učešće svih aktera u sprovođenju tih planova. Nakon ovog istražvanja, sasvim prirodno a i po preporuci onih koji su dali svoje mišljenje kroz anketne listiće, dolazimo do sljedećih preporuka (iako broj preporuka naravno može biti i veći, što bi bio dio sveobuhvatnije analize samih rezultata): 1. Da bi se mladi bolje upoznali sa najvažnijim strateškim dokumentom LPAM-om potrebno je napraviti kvalitetniju prezentaciju dokumenta po školama i upoznati ih detaljnije sa sadržajem doku-

menta. 2. Da bi se mladi u većem broju uključili u razvoj omladinske politike u gradu potrebno ih je dodatno afirmisati programima obuke (edukativni seminari, radionice i sl.) 3. Povećanje sredstava u budžetu Prijestonice namijenjenih razvoju i sprovođenju omladinske politike. 4. Neinformisanost o sadržajima za mlade se može povećati pokretanjem i unapređivanjem web sajtovâ za mlade (kao što je www.aktivnazona.me), izdavanjem časopisa koji bi sadržali informacije o kulturnim i drugim dešavanjima u gradu, kao i o aktuelnim

konkursima i seminarima. 5. Većina ispitanika se izjasnila da želi da vidi napredak u kulturi. Ovaj problem bi se riješio ukoliko bi se organizovalo više manifestacija kulturnog tipa. Pozorište posjeduje dobar repertoar svakog mjeseca, međutim smatramo da bi sličan napredak trebali napraviti i u ostalim sferama. Što se tiče noćnog života (koji po mladima takođe nije dovoljno unaprijeđen) na Cetinju postoji veliki broj lokala koji aktivno rade i mogli bi promijeniti muzički repertoar i osavremeniti svoje objekte. 6. Osnivanje Centra za kulturu. 7. Organizovanjem književnih večeri, koncerata klasične muzike, alternativne i jazz muzike, izložbi poboljšali bi procenat zadovoljnih mladih u ovim sferama umjetnosti. Samim tim mladi bi bili zadovoljniji kulturnim životom u gradu. 8. Mlade osim nezaposlenosti najviše zabrinjava zavisnost o alkoholu, cigaretama i drogama. Ovom problemu bi trebalo posvetiti posebnu pažnju kroz edukativne radionice o bolestima zavisnosti i o uticaju droga, cigareta i alkohola na oragnizam. Takođe bi trebalo napraviti neki program suzbijanja ovog problema u saradnji sa Kancelarijom sa socijalnu politiku i mlade i sa policijom koji bi se aktivno bavio ovim problemom. (osnivanje SOS telefona za pomoć, kancelarija za bolesti zavisnosti i sl. 9. Organizovanje sajma za zapošljavanje. 10. ‘’Manje priče - više rada’’-preporuka učesnikâ ankete. Djelujmo zajedno. Pridruži se! · 11


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Učešće u radu fokus grupe za poboljšanje saradnje između NVO sektora i lokalne samouprave · 10. maj 2013.

P

redsjednik Aktivne zone je učestvovao u fokus grupi sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Crne Gore koja se organizuje u cilju prikupljanja informacija o saradnji između nevladinih organizacija i lokalnih samouprava. Cilj ove aktivnosti je da zajedno prepoznamo dobre i slabe tačke u komunikaciji i nađemo način da unaprijedimo saradnju na zadovoljstvo naših građana, lokalnih uprava i nevladinih organizacija. Planirano je takođe i da u julu 2013. godine Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa OSCE misijom u Crnoj Gori, a u sklopu projekta ‘’Jačanje demokratije u Crnoj Gori’’ objavi Izvještaj koji će biti napisan na osnovu sprovedenog istraživanja.

• nejasan izbor Komisije o odabiru NVO čiji će projekti biti finansirani i količini finansijskih sredstava, • neredeovna isplata sredstava NVO sektoru na osnovu Konkursa, • nepodnošenje tačnog izvještaja o potrošnji sredstava sa Konkursa od strane NVO. ZA INFORMISANOST: • nepoštovanje Zakona o slobodnom pristupu informacija, • nepostojanje jednostavnijeg načina za komunikaciju između NVO sektora i lokalne administracije, npr e.mail grupa.

ZA NVO SEKTOR: • nedovoljna međusobna saradnja u NVO sektoru, Predsjednik Aktivne Zone je prisutne upoznao sa tre- • neaktivnost velikog broja NVO. nutnim stepenom saradnje NVO sektora sa lokalnom samoupravom u Prijestonici Cetinje i naveo prob- Naravno, poslije konstruktivnih kritika na trenutni leme u saradnji, između kojih su: stepen saradnje NVO sektora i lokalne administracije, što je podrazumijevalo davanje prijedloga kako da se ZA UKLJUČENOST: trenutna situacija poboljša, predsjednik je pohvalio • nedovoljna uključenost NVO u radu lokalnog par- zvaničnu lamenta, internet prezentaciju Prijestonice Cetinje, koja je bez • nepostojanje dobre pravne regulative koja će da obzira na to što nema informacija o NVO sektoru, odredi način uključivanja NVO u radu parlamen- poboljšala informisanost građana o aktivnostima ta, Prijestonice, o zaključenim ugovorima, dosesenim • nezakonit odabir predstavnika NVO sektora u lo- odlukama idr. kalnom parlamentu. Prisutni su izrazili nadu da će CRNVO realizaciojom ZA KONKURSE: pomenutog projekta uspjeti da poboljša saradnju • neredovno objavljivanje konkursa od strane između NVO komisije za raspodjelu sredstava i saradnju sa sektora i lokalne samouprave i zaključili da je odgovNVO, ornost za trenutno stanje na obije strane. 12 · Djelujmo zajedno. Pridruži se!


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Organizovan prvi dio ‘‘Treninga za mlade aktiviste’’ - Uvod u građanski aktivizam · 11.-12. maj 2013.

A

ta. Savjet je na ovaj način otpočeo svoju akciju promocije pod nazivom ‘’Kako savjetuje Savjet’’ koju će realizovati u toku maja mjeseca.

Aktivna Zona je vikend (11.12.05.2013.godine) iskoristila da mlade cetinjane edukuje o vrijednostima timskog rada i načina planiranja javne akcije ili inicijative. Ciljna grupa ovog dvodnevnog seminara bili su mladi cetinjani od 15-29 godina, koji, do sada, nijesu imali prilike da se upoznaju sa načinom rada formalnih i neformalnih organizacija. Gost ovog treninga bio je Savjet mladih Prijestonice Cetinje koji je prvog dana treninga predstavio svoje djelatnosti, ciljeve i planove za ovu godinu. Predsjednik Savjeta, g-din Filip Stanojević, je prisutne upoznao i sa načinima učešća mladih u akcijama Savje-

Gosti na ovom treningu bili su i aktivisti NVO ‘’My Way’’ koja djeluje na Cetinju. Naime, predsjednica te organizacije, g-đica Ana Kavaja, je učesnike treninga upoznala sa misijom i vizijom organizacije, o dosadašnjim i planiranim projektima, gdje je prepoznala zajedničke ciljeve sa Aktivnom Zonom. Predsjednik Aktivne Zone je iskazao zahvalnost gostujućim aktivistima iz nevladine organizacije ‘’My way’’ i predložio saradnju u svim zajedničkim ciljevima koji se odnose na: građanski aktivizam, omladinska politika, zaštita ljudskih prava i okoline. Cilj treninga je bio osnaživanje izabrane grupe mladih i pružanje informacija o mogućnostima sprovođenja društvenih promjena i organizovanju formalnih i/ili ne-

ktivna Zona je uspješno realizovala prvi dio ‘’Treninga za mlade aktiviste’’ pod nazivom ‘’Uvod u građanski aktivizam’’, sa radionicama i predavanjima na dvije teme: Timski rad i Planiranje javnih akcija.

formalnih grupa mladih u lokalnoj zajednici. Tokom treninga, organizovane su edukativne radionice, projekcije filmova i debate u trajanju od dva dana. Radionice su pokrile dvije oblasti: timski rad i planiranje javnih akcija. Mladi su imali priliku da nauče više o tome kako mogu sami pokrenuti sopstvene neformalne grupe ili organizacije, kao i na koji način mogu učestvovati u postojećim strukturama (savjeti mladih, kancelarija za mlade, đački parlamenti, kućni savjeti, nevladine organizacije...) Takođe, saznali su više o mogućnostima korišćenja društvenih mreža u formiranju novih inicijativa. Aktivna Zona planira organizovanje više sličnih seminara u sklopu ‘’Treninga za mlade aktiviste’’ koji će se odnositi na poboljšanje uključenosti mladih u rješavanju društvenih problema. Djelujmo zajedno. Pridruži se! · 13


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Predloženi novi načini uređenja finansiranja NVO · 13. jun 2013.

P

rogramski sektor nevladine organizacije Aktivna Zona je ponudio rješenja u pogledu definisanja kriterijuma, načina i postupaka raspodjele sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta Prijestonice. Naime, Aktivna Zona je komisiji za saradnju sa nevladinim organizacijama i raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama dostavila nacrte prijavnih obrazaca za prijavljivanje na lokalnim konkursiza za NVO. Dokumentacija, odnosno, ‘’forma projektne dokumentacije’’ sa prijedlozima je sadržala: 1. Usklađivanje stare ‘’ODLUKE o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama’’ (‘’Sl.list RCG – opštinski propisi’’ br.09/07 od 09.03.2007.godine) sa novim MODELOM istoimene odluke predložene od strane Zajednice Opština Crne Gore u Podgorici, juna 2011.godine. 2. Stvaranje prijavnog formulara za poboljšanje sadržaja projekta i pripremanje detaljnije projektne dokumentacije. 3. Stvaranje evaluacione platforme za lakši rad Komisije za raspodjelu sredstava NVO. 4. Pripremanje propratne projektne dokumentacije.

ja na konkursu, kriterijumi za raspodjelu, način utvrđivanja rang liste, proces donošenja Odluke o raspodjeli sredstava, način zaključivanja ugovora, pisanja izvještaja, Pomenuti prijavni formular bi bio usklađen sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, a sadržao bi osnovne zahtjeve sadržaja projekta. Prijavni formular bi NVO omogućio lakše ispunjavanje svih zahtjeva Komisije za raspodjelu sredstava, a samim tim i povećao kvalitet projekata prijavljenih na konkursu. On bi omogućio lakšu i kvalitetniju pripremu projekata jer bi sadržao forme planiranih aktivnosti, sadržaj budžeta, monitoring projekta i održivost.

Evaluacioni izvještaj, ili platforma, bi omogućila lakši rad Komisije za raspodjelu sredstava NVO, u pogledu lakšeg procjenjivanja korisnosti i kvalitetnosti napisanog projekta. Takođe, ovaj evaluacioni izvještaj bi bio usklađen sa pomenutom Odlukom, pa bi kriterijumi za dobijanje sredstava bili mnogo tačniji nego što su to bili do sada. Evaluacija projekata na ovaj način bi omogućila lakše stvaranje rang liste, a samim tim i kvalitetniji izUsklađivanje će obezbijediti jas- bor prijavljenih projekata koji će niji protokol o načinu raspodjele biti finansirani od strane Prijessredstava namijenjenim NVO tonice. sektoru, procedure objavljivanja javnog konkursa, prava i obav- Stvaranje forma-izjavâ, koje bi eze komisije za raspodjelu sred- olakšale pripremu dodatne prostava, određivanje prioriteta za jektne dokumentacije, pod kojom raspodjelu sredstava, postupke spadaju: izjava o tačnosti navepo konkursu, sadržaj projektne denih podataka, izjava o prethoddokumentacije, način prijavljivan- no realizovanim projektima, izjava 14 · Djelujmo zajedno. Pridruži se!

da NVO nije dobila sredstva od drugog donatora, i dr. Nažalost, Komisija nije odgovorila na naše zahtjeve, ali će Aktivna Zona nastaviti sa predlaganjem rješenja za poboljšanje finansiranja NVO sektora u našem gradu.


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Restauracija klupa u parku ‘‘13. jul’’ obilježavanje godišnjice rada · 07. jul 2013.

A

ktivna Zona je u znak proslave svoje prve godišnjice rada uradila restauraciju pet klupa u parku ‘’13.jul’’.

Svi parkovi u našem gradu trpe neprestani vandalizam. Takve se radnje, izgleda, ne mogu spriječiti, bez obzira na to što je u istoimenom parku postavljeno osvjetljenje. Vandali koji lome klupe u parkovima ne razumiju da oni nijesu jedini stanovnici našeg grada, i da su im i nam te klupe, ustvari, vrlo dobro došle kada počnu tropske vrućine. Aktivna Zona će nastaviti sa sličnim akcijama u budućnosti, a ovim putem pozivamo sve zaintereso-

vane građane, koji imaju slobodnog vremena, da nam se pridruže u aktivnostima koje slijede (kroz našu volontersku grupu), a prijave se obavljaju preko naše internet stranice www.aktivnazona.me - rubrika ‘’pridruži se’’. Aktivna Zona okuplja sve aktivne građane koji žele učestvovati u realizaciji projekata i pokretanju inicijativa za dobrobit zajednice. Kroz učenje, timski rad i druženje Aktivna Zona sprovodi akcije, mijenja i mobiliše svoju lokalnu zajednicu. Djelujmo zajedno. Pridruži se! · 15


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Proces izbora predstavnika NVO u Senatu Prijestonice · 14. jul 2013.

K

ako se Aktivna Zona svojim Statutom obavezala da će raditi na polju boboljšanja saradnje između NVO sektora i lokalne samouprave, pitanje izbora predstavnika je u svakom pogledu zasluživao naše uključivanje. Naime, proces izbora predstavnika NVO u Senatu Prijestonice se do sad obavljao na nepravan način, bez postojanja ikakve pravne regulative kojom bi cio proces bio legalan. Nakon više pokušaja da se predsjedniku Skupštine Prijestonice Cetinje, ali i Predsjedniku Senata Prijestonice predlože jedini pravni načini da se riješi problem, bili smo odbijeni, nakon čega je i Aktivna Zona odbila da učestvuje u izboru predstavnika nevladinih organizacija u Senatu Prijestonice, koji se održao 24.07.2013.godine. NVO Aktivna Zona se odlučila na ovaj potez iz razloga što se izbor, bez obzira na naš apel Senatu Prijestonice da se izbor organizuje legalno, odnosno preporučenom pravnom regulativom, on ipak organizuje bez jasnih pravnih osnova. 16 · Djelujmo zajedno. Pridruži se!

Napominjemo da smo, prije započinjanja bilo koje procedure, uputili dopis predsjedniku Senata Prijestonice, g-dinu Milovanu Jankoviću, sa prijedlozima kako da se problem oko izbora predstavnika NVO u toj instituciji riješi. Prijedlog je sadržao i ‘’Nacrt odluke o postupku izbora predstavnika NVO u Senatu Prijestonice’’, koju je Senat odbio uz obrazloženje da ta institucija nema dužnost, a ni nadležnost da vrši izbor predstavnika NVO, već je to dužnost Skupštine Prijestonice, odnosno, koordinatora NVO. Naravno, cijeli odgovor na naše prijedloge je pokazivao na to da ne postoji jasno definisan postupak izbora predstavnika i da se zbog hitnosti izbora istog, drugim riječima, mora ponoviti isti nelegalni postupak kao što je bio slučaj sa prvim predstavnikom. Ovaj jasno vidljivi propust u pravnoj regulativi, zanemaruju i Skupština i Senat Prijestonice, bez obzira na posljedice koje mogu tim činom prouzrokovati. Ovdje prvenstveno govorimo o ugledu

pomenutih institucija, koje bi trebalo da pokazuju najviši stepen demokratske razvijenosti i poštovanja prava. NVO Aktivna Zona će osporiti bilo koju odluku koja nije donijeta u skladu sa pravnim normama i praksama. Ne vidimo razlog zašto bi se bez pravnih osnova rješavalo takvo pitanje, kad je isto moguće regulisati izmjenama i dopunama Statuta Prijestonice. Aktivna Zona će i u narednom periodu predložiti niz izmjena i dopuna pravnih okvira koji uređuju odnose lokalne uprave sa NVO sektorom na lokalnom nivou, ali takođe i zatražiti poštovanje postojećih.


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Aktivna zona postala dio Koalicije NVO ‘‘saradnjom do cilja’’ · 17. jul 2013.

A

ktivna Zona je nakon potpisivanja aplikacije za ka i finansijska javnost rada. članstvo postala punopravna članica Koallicije nevladinih organizacija ‘’Saradnjom do cilja’’. Posljedice ovakvog stanja se ogledaju u nemogućnosti pravovremenog i značajnijeg uticaja nevladinih Aktivna Zona je prepoznata kao organizacija koja se organizacija na proces donošenja odluka na državbrine za stvaranje novih, ali i poštovanje postojećih nom nivou, smanjene mogućnosti za održivost NVO pravnih regulativa koje uređuju načine saradnje loka- koje svojim radom daju doprinos razvoju Crne Gore lne uprave i NVO sektora. i zadovoljenju potreba građana, te nedovoljno dobar Upravni odbor Koalicije je prihvatio aplikaciju za imidž nevladinih organizacija u zajednici. člansvo koju je Aktivna Zona uputila, i samim tim, od danas, Aktivna Zona postaje punopravna članica te Ciljevi Koalicije su: Koalicije. • Unapređenje okvira za razvoj i rad nevladinog Nadamo se da će nam članstvo donijeti više mosektora u Crnoj Gori. gućnosti da utičemo na okvir za rad i razvoj nevla- • Definisanje odnosa sa Vladom RCG, lokalnom updinog sektora na Cetinju, ali i na okvir saradnje NVO ravom, Skupštinom RCG i privrednim subjektima. sektora sa lokalnom upravom. • Poboljšanje programske i finansijske transparentnosti rada nevladinog sektora. Kratko o Koalciji: U Podgorici je 25. maja 2006. godine registrovana i Ključni rezultati kampanje zbog kojih je i formirana počela sa radom Koalicija NVO ‘’Saradnjom do cilja’’. Koalicija su vezani za donošenje dokumenata na osPodršku formiranju i radu (kampanji) Koalicije novu kojih će se stvoriti pretpostavke za definisanje NVO-saradnjom do cilja dao je USAID/ORT. kvalitetnijih mehanizama saradnje sa Vladom Crne Osnovni razlozi koji su motivisali osnivače Koalicije Gore i poboljšanje programske i finansijske transparda se udruže i u saradnji sa drugim NVO pokrenu entnosti rada nevladinog sektora. kampanju, leže u činjenicama da još uvijek nisu postojali sistemski/institucionalni mehanizmi saradn- Koalicija NVO Saradnjom do cilja je planirala da izradi je NVO i Vlade Crne Gore, nije postojao adekvatan tri dokumenta i vodi kampanju za njihovo usvajanje: sistem finansijskih davanja nevladinim organizacija- • Strategija saradnje Vlade Crne Gore i NVO ma iz javnih fondova (prvenstveno od strane Skupš- • Kodeks NVO tine CG i fonda od igara na sreću), a unutar samog • Struktura finansiranja NVO iz fondova javnog nevladinog sektora nije dovoljno usvojena programssektora Djelujmo zajedno. Pridruži se! · 17


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Inicijativa: ‘‘Cetinje.UNESCO?’’ · 28. septembar 2013.

A

ktivna Zona poslala kratak ‘’foto-izvještaj’’ re- djeca treniraju fudbal i ispred manastira gdje uvijek sornim sekretarijatima i institucijama o stanju stoje ogromni paketi i plastične boce. Nedostatak istorijskog jezgra Cetinja. kanti za smeće na stazi od manastira pa do vrha Orlova Krša skreće poglede na polomljeno staklo, plasDio izvještaja: tične boce, iskorištene prezervative, pikavce i brojne ‘’Dana 07.08.2013, NVO Aktivna zona je, na osnovu druge nesanitarne otpatke. Takođe želimo da skrenežalbi pojedinih turista i sugrađana, organizovala mo pažnju i na sasušenu travu na vrhu Orlovog Krša. jedan obilazak starog istorijskog jezgra grada. Volo- Ovim ,,izvještajem’’ želimo da vam skrenemo pažnju nteri iz naše organizacije su foto-aparatima zabilježili na alarmantno stanje u istorijskom jezgru koje preddio istorijskog jezgra, tj. park sa okolinom teniskih stavlja najljepši dio grada a u turistima izaziva zbunterena, dvorski trg, okolinu Biljarde i manastira i Or- jenost i gađenje jer isto to mjesto licitira da se nađe lov Krš. Važno je napomenuti da se obilazak sasto- na UNESCO listi svjetske baštine. Takođe želimo najio iz dokumentovanja neregularnosti i štete koja je pomenuti da je svuda u gradu signal ,,cetinje free winanesena fasadama, javnim površinama i ostalim fi’’ internet veoma loš što je veoma poražavajuće jer strukturama istorijskog jezgra grada Cetinja. ne može svaki grad da se pohvali besplatnim interenTuristi i građani su se posebno požalili na iscrtanim tom i mnogi turisti smatraju to pravim brendom ovog grafitima na zidovima, posebno na objektu u parku grada. gdje radnici odlažu alat za održavanja parka i objekat Napominjemo da Aktivna Zona, tj. njeni aktivisti, na samom izlazu iz parka. Turisti se posebno žale na stoje na raspolaganju kada su u pitanju radne akcije ispisanim zidovima pomenutog objekta koji je nakon koje bi se mogle organizovati u cilju sređivanja našeg održavanja prve parade ponosa osvanuo sa ispisan- grada. Sanacija ovih lokaliteta ne bi bila previše fiim drečavo crvenim porukama na svijetloj podlozi nansijski zahtjevna, te stoga, očekujemo Vašu brzu koje pozivaju na mržnju, netoleranciju manjina i bor- reakciju.’’ bu i istrebljenje istih, po riječima jednog turiste oni izazivaju ,,gađenje’’, čak i onim turistima koji i ne ra- Aktivna Zona je apelovala na sve sugrađane da čuvazumiju napisane poruke. ju svoju okolinu, da ne nanose štetu javnim površinaTakođe, isti je i slučaj na fasadi dvora iz čijih gur- ma i objektima i da mlađe vaspitaju da poštuju grad li redovno kaplje voda i oksidirajući metal izaziva u kojem žive. ogromne žute mrlje na fasadi koje se na prethodnoj crvenoj fasadi nijesu vidjele a na trenutnoj veoma Reakciju smo dobili od strane Komunalne policije Cetnarušavaju estetski izgled dvora. inje, koja je izvršila inspekcijske nadzore i obavijestila Alarmantna je količina smeća na Vladičinoj bašti gdje resorne institucije o problemu.

18 · Djelujmo zajedno. Pridruži se!


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Učešće Aktivne zone na ‘‘Akademiji održivosti’’ · 20. oktobar 2013.

P

redstavnici Aktivne Zone: Dejana Dizdar i Miloš Marković, su učestvovali na prvom modulu fAKT-ovog (Fond za aktivno građanstvo) programa obuke pod nazivom ‘’AKADEMIJA ODRŽIVOSTI’’ u Podgorici od 18.-20.10.2013. godine. „Akademija održivosti“ je dio projekta „SIGN za održivost“, koji realizuje SIGN (Southeast Europe Indigenous Grantmakers Network) , mreža domaćih donatorskih organizacija iz jugoistočne Evrope, a koji finansira Evropska Unija kroz Program podrške civilnom društvu (Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) Civil Society Facility (CSF)) i sufinansira Balkanski fond za demokratiju. Akademija održivosti je program obuke, putem kojeg će organizacije civilnog društva (OCD) steći vještine ključne za njihovu održivost. Akademija pruža organizacijama znanja koja su neophodna za proces prikupljanja sredstava u zajednicama, sa jasnom idejom da je strateško opredjeljenje i planiranje usko povezano sa prikupljanjem sredstava. Organizacije sa više različitih izvora finansir-

anja, koje su u poziciji da aktivno uključe građane u svoje aktivnosti, će istovremeno biti one koje će u budućnosti obezbjeđivati veću podršku, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou, i koje će doprinijeti povećanom građanskom učešću i mobilizaciji lokalnih resursa. Akademija se sastoji od 4 trening modula u svakoj od partnerskih zemalja, i pružiće obuku za 15 organizacija civilnog društva iz Crne Gore (ukupno 75 OCD iz regiona), na sljedeće teme: objedinjeno strateško i finansijsko planiranje, prikupljanje sredstava iz lokalnih izvora (od strane biznis sektora i građana), sprovođenje aktivnosti u oblasti socijalnog preduzetništva, i razvoj plana organizacijske održivosti. Seminaru su prisustvovali predstavnici sljedećih crnogorskih nevladinih organizacija: NVO ‘’Snažna mama’’ iz Bijelog Polja, Nevladino udruženje ‘’Don Bosko centar’’ iz Podgorice, NVO’’Džonatan Livingston’’ sa Cetinja, NVO’’Naša budućnost’’ iz Nikšića, Udruženje za razvoj civilnog društva iz Bijelog Polja, NVO ‘’Iskra života’’ iz Nikšića, NVU ‘’My way-Moj put’’ sa Cetinja, Udružen-

je samohranih majki ‘’Aurora’’ iz Pljevalja, NVO ‘’Euro za Gusinje’’ iz Gusinja, NVO ‘’Morakovo’’ iz Nikšića, Organizacija za brigu i razvoj djeteta ‘’Dječiji savez’’ iz Nikšiča, NVO ‘’Civus diversus’’ iz Nikšića i NVO ‘’Aktivna Zona’’ sa Cetinja. Predstavnici Aktivne Zone su na ovoj obuci dobili veliki broj korisnih informacija o tehnikama strateškog planiranja i o načinima prikupljanja finansija u strateškom planiranju. Nakon kratke pauze, inicijativa za ‘’Društveni centar’’ je ponovo u opticaju, a sve zbog fAKTove podrške i Akademije održivosti, gdje je Aktivna Zona osnivanje Društvenog centra prepoznala kao jedan od strateških ciljeva! ‘’Iskreno se radujemo ponovnom pokretanju priče oko Društvenog centra iz razloga što je on neophodnost za naš grad iz već prepoznatih razloga koji su predtavljeni u istraživanju javnog mnjenja prilikom pokretanja takve inicijative’’ zaključili su Dejana Dizdar i Miloš Marković prilikom izlaganja ideje o Društvenom centru na pomenutoj obuci.

Djelujmo zajedno. Pridruži se! · 19


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Prihodi i rashodi Aktivne Zone u 2013.godini Početno stanje na računu Societe Generale Montenegro banke, broj: 550-10013-17 na dan 01.01.2013. godine je iznosilo: 152,04 eura. PRIHODI (EUR.) 1. Prijestonica Cetinje (Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama 2012.) 2. Fond za aktivno građanstvo (tehnički grant u okviru projekta ‘‘Akademija održivosti) 3. Privatne donacije 4. Pozitivna kamata 5. Početno stanje

UKUPNO:

20 · Djelujmo zajedno. Pridruži se!

RASHODI (EUR.) 800,00 1. Provizija banci

23,44

300,00 2. Štampa reklamnih materijala (majice)

47,97

200,00 3. Štampa reklamnih materijala (flajeri, brošure, ankete...) 0,63 4. Iznajmljivanje opreme (ozvučenje) 152,04 5. Materijal za akciju restauracije klupa u parku 13. jul 6. Troškovi godišnjeg održavanja zvanične internet prezentacije organizacije (www.aktivnazona.me) 7. Troškovi komunikacije 8. Kancelarijska oprema 9. Honorari 10. Reprezentacija 11. Troškovi prevoza 1452,67 UKUPNO:

125,30 35,00 56,40 44,80

20,00 184,00 50,00 24,09 28,30 639,30


Nevladina organizacija Aktivna zona · Godišnji izvještaj o radu · 2013. godina ·

Inicijativa za Društveni centar u prijestonici Cetinje

P

lanovi Aktivne Zone su da okupljeni u Inicijativi za Društveni centar na Cetinju dijele zajedničke interese i potrebu za jednim novim javnim prostorom koji bi doprinio razvoju, prije svega lokalne, a potom i cjelokupne društvene zajednice, i omogućio svima koji se bave aktivnostima od značaja za društvo da realizuju svoje ideje i programe. Budući da u prijestonici Cetinje postoji određeni broj objekata koji su prazni i izloženi propadanju dok veliki broj pojedinaca, grupa i organizacija koji imaju šta da ponude građanima nemaju adekvatan prostor za rad i razmjenu, želimo da se izborimo za pravo na javni pristup nekom od tih objekata kako bi on bio na usluzi svim građanima i građankama Cetinja kao kreatvina civilna zona. Važno je napomenuti da Inicijativa za Društveni centar nije namijenjena jednoj ciljnoj grupi već se zasniva na široj ideji građanskog aktivizma koja podrazumijeva solidarnost, društvenu jednakost, individualne slobode i uzajamnu

podršku. Svi koji vjeruju u pomenute vrijednosti i smatraju da je Društveni centar potreban Prijestonici Cetinje, slobodni su da se više informišu i aktivno uključe u rad Inicijative.

predstavama i drugim društvenim aktivnostima, kao i da postanu dio postojećih inicijativa ili da iniciraju nove i originalne projekte. Okupljanje organizacija i pojedinaca različitih generacija i interesovanja na jednom mjestu i njihova međuDruštveni centar je: sobna razmjena ideja, iskustava i Mjesto susreta i okupljanja građa- znanja, dovela bi do stvaranja enna i građanki Prijestonice Cetinje; ergije koja bi dala snažan impuls Mjesto stvaranja, inovacija i slo- razvoju društvene zajednice i borbode; mjesto razmjene znanja i bi protiv negativnih pojava poput sticanja iskustava kroz učenje i beznađa, letargije i destrukcije. praktičan rad; mjesto ličnog i zajedničkog razvoja; mjesto interak- Uočeni problemi u gradu na ostivne razmjene iskustava i aktiv- novu kojih je nastala ideja o nog učešća građana i građanki u Društvenom centru: društvenom životu grada; mjesto Nepostojanje prostora za pojedpodrške svima koji doprinose raz- ince i grupe koje se bave aktivnosvoju društvene zajednice; mjesto tima od značaja za zajednicu; aktivnog provođenja slobodnog Nedostatak građanstvu prisvremena; mjesto unapređenja kul- tupačnog prostora za nezavisne ture života u gradu; mjesto koje kulturne, obrazovne i društvene možemo jedino zajednički stvoriti! aktivnosti; Nedostatak mjesta interaktivnog Ovakav Društveni centar omo- susreta pomenutih pojedinaca i gućio bi da građani i građanke organizacija; svih uzrasta dobiju mogućnost Nepostojanje izbora sadržaja za da na jednom mjestu učestvuju u kvalitetno provođenje slobodnog javnim debatama, kreativnim, edu- vremena, objedinjenih na jednom kativnim i razvojnim radionicama, mjestu. uživaju u izložbama, koncertima, Djelujmo zajedno. Pridruži se! · 21


A

3D prikaz buduće kongresne sale u Društvenom centru / bivša fabrika obuće ‘‘Košuta’’

ktivna zona je inicijativu za Društveni centar u prijestonici pokrenula krajem 2012.godine. Stvaranje Društvenog centra je pokretačka srž naših aktivista i strateški plan naše organizacije. U skladu sa Statutom organizacije, Aktivna zona služi kao platforma za povezivanje aktivnog građanstva u cilju rješavanja zajedničkih problema, odnosno, problema u zajednici. Aktivna zona radi na povezivanju i osnaživanju uticaja nevladinog sektora na donošenje odluka na lokalnom nivou. Društveni centar će biti prostor (ZONA) dostupna svima! I upravo zbog toga, potrebno je da se zajednički izborimo za njegovo stvaranje. Aktivna zona je u postala dio programa ‘’Akademija održivosti’’ u organizaciji Fonda za aktivno građanstvo, a uz finansijsku podršku Evropske unije. Zajedno sa desetak nevladinih organizacija iz cijele Crne Gore, predstavnici Aktivne zone učestvovali su na edukativnim radionicama o načinima prikupljanja sredstava za pokretanje realizacije projekata. Aktivna zona se prijavila sa projektom stvaranja Društvenog centra u našem gradu. Ukoliko je i Vama potreban prostor za djelovanje, molimo Vas da ispunite ovaj formular kako bismo Vas kontaktirali i uključili u proces stvaranja Društvenog centra. Ukoliko ste zainteresovani da nas finansijski podržite u stvaranju Društvenog centra, to možete obaviti putem našeg žiroračuna u Societe Generale Montenegro banci 550-10013-17, na ime: NVO Aktivna zona, shrha uplate: Donacija za Društveni centar. Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresovanim donatorima, a ukoliko Vam je potrebno dodatnih informacija, ne ustručavajte se da nas kontaktirate putem našeg email-a: info@aktivnazona.me.

Uz pomoć Evropske unije i Fonda za aktivno građanstvo, svaka donacija će biti duplirana!

Profile for NVO Aktivna Zona

Godišnji izvještaj o radu organizacije za 2013. godinu  

Godišnji izvještaj o radu organizacije za 2013.godinu

Godišnji izvještaj o radu organizacije za 2013. godinu  

Godišnji izvještaj o radu organizacije za 2013.godinu

Advertisement