Analiza pristupačnosti javnih objekata i površina u prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

Page 1
4

Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

UVOD Aktivna zona, u saradnji sa partnerima: Udruženjem paraplegičara Cetinje i Privrednim klubom Cetinja, realizuje projekat/inicijativu ,,Zajednica bez barijera’’. Projekat je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo, a u okviru programa ,,De facto active’’. Realizaciju programa finansira Evropska unija, posredstvm Delegacije EU u Crnoj Gori. Projekat će biti realizovan u dvije faze. Prva faza projekta se odnosi na javno zagovaranje poštovanja prava osoba sa invaliditetom na Cetinju, a sa akcentom na pristupačnost javnih objekata i površina. U okviru te faze projekta Skupštini Prijestonice Cetinje biće predloženo i usvajanje posebnog akcionog plana kojim se želi planski pristupiti prilagođavanju grada svim građanima Cetinja. Druga faza projekta se odnosi na prilagođavanje zgrade Prijestonice Cetinje osobama sa invaliditetom i osobama sa poteškoćama u kretanju. Cilj ove faze projekta je da se do kraja tekuće godine, a uz pomoć donatora, prikupi novac za nabavku posebne pokretne platforme koja će pristupačnim učiniti prvi sprat jednog od najbitnijih javnih objekata. Platforma će koštati šest hiljada eura, a princip prikupljanja je isti kao i u našoj prvoj zajedničkoj donatorskoj akciji kada smo prikupili novac za nabavku CTG aparata i osvjetljenja za operacionu salu u cetinjskom porodilištu. Veliki doprinos realizaciji ove inicijative će dati ,,Udruženje paraplegičara Cetinje’’, lokalna organizacija koja je tokom svog djelovanja uspjela poboljšati položaj osoba sa invaliditetom na Cetinju. Ovo udruženje građana trenutno radi na nekoliko projekata koja imaju za cilj integraciju OSI u društvu i povećanje vidljivosti problema sa kojima se sučevljavaju ove osobe. Drugi partner u projektu je udruženje koje okuplja cetinjske privrednike – ,,Privredni klub Cetinja’’. Ovaj klub okuplja preko 20 preduzetnika koji djeluju na teritoriji Prijestonice Cetinje, koji će se pridružiti inicijativi ,,Zajednica bez barijera’’ i novčano podržati nabavku opreme za prilagođavanje glavne gradske institucije. Ovim putem pozivamo sve građane i privrednike da se pridruže inicijativi Aktivne zone, odnosno Fondacije mladih, koja će se realizovati do kraja tekuće godine. Više informacija o inicijativi možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji organizacije: www.aktivnazona.me.


Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

O ANALIZI Publikacija ,,Analiza pristupačnosti javnih objekata i površina u Prijetstonici Cetinje za osobe sa invaliditetom’’ predstavlja prikaz sadašnjeg stanja, kada je u pitanju položaj OSI u gradu i njihovo (ne)slobodno kretanje javnim objektima i površinama. Naime, Analiza ima za cilj da na analitičan način prikaže problem nepristupačnosti javnih objekata i površina u Prijestonici Cetinje za osobe sa invaliditetom. U okviru ove analize su predstavljeni rezultati mini sprovedenog istraživanja o položaju OSI u našoj zajednici. Istraživanje je sprovedeno tokom oktobra mjeseca 2016. godine, a ispitanici su bili OSI koji žive/rade/djeluju u Cetinju. Istraživanjem smo došli do podataka koji bi trebalo da skrenu pažnju na poteškoće sa kojima se OSI suočavaju tokom svog života. Drugi dio Analize se odnosi na fizičku pristupačnost javnih objekata i površina OSI. Projektni tim je ovom Analizom obuhvatio preko 95% javnih objekata i površina u Cetinju. Tokom istraživanja pristupačnosti pomenutih objekata i površina, aktivisti obije organizacije su posjetili svaku javnu instituciju i na osnovu postavljenih kriterijuma odredili stepen pristupačnosti tih objekata. U nastavku Analize pronađite informacije o svim javnim institucijama u našem gradu, ali i drugim javnim objektima i površinama koje bi trebalo biti pristupačne za sve. Analiza će poslužiti i kao izvor informacija za stvaranje novog dokumenta na nivou lokalne zajednice, koji će predstavljati određeni akcioni plan za dalje djelovanje u polju rekonstrukcije javnih objekata i površina kako bi one bile pristupačne svim našim sugrađanima/kama. Lokalni sekretarijat za održivi razvoj i infrastrukturu je iskazao interesovanje da Prijestonica Cetinje dobije akcionuiplan za prilagođavanje javnih objekata i površina OSI, što predstavlja pozitivan iskorak lokalne smouprave u smjeru poboljšanja položaja OSI u gradu.

5


6

Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

PRISTUPAČNOST JAVNIH OBJEKATA I POVRŠINA OSOBAMA SA INVALIDITETOM INSTITUCIJE ZDRAVSTVA: Dom zdravlja - pristupačno Bolnica ,,Danilo I’’ - djelimično pristupačno ADIMINISTRATIVNE INSTITUCIJE: Zgrada prijestonice Cetinje - nepristupačno Zavod za zapošljavanje Crne Gore - djelimični pristupačno Centralna narodna biblioteka Crne Gore ,,Đurđe Crnojević’’ (Francusko poslanstvo) - nepristupačno INSTITUCIJE OBRAZOVANJA: Vrtić ,,Zagorka Ivanović’’ - nepristupačno Osnovna škola ,,Lovćenski partizanski odred’’ - nepristupačno Osnovna škola ,,Njegoš’’ - nepristupačno Javna ustanova ,,Gimnazija’’ - nepristupačno Srednja stručna škola - nepristupačno Muzička akademija - nepristupačno Fakultet za crnogorski jezik i književnost - nepristupačno Fakultet dramskih umjetnosti - nepristupačno Fakultet likovnih umjetnosti - nepristupačno POŠTA, BANKE: Pošta - nepristupačno Crnogorska komercijalna banka - nepristupačno ERTE banka - nepristupačno Lovćen banka - nepristupačno USTANOVE OD KULTURNOG I ISTORIJSKOG ZNAČAJA: Ministarstvo kulture Crne Gore - pristupačno Crnogorska galerija modernih umjetnosti ,,Miodrag Dado Đurić’’ - pristupačno Etnografski muzej - nepristupačno Muzej Kralja Nikole - nepristupačno Biljarda - Njegošev muzej - nepristupačno Kraljevsko pozorište ,,Zetski dom’’ - djelimično pristupačno Narodni muzej Crne Gore - nepristupačno Plavi dvorac, rezidencija predsjednika Crne Gore - nepristupačno


Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

VJERSKI OBJEKTI: Crkva ,,Ćirpur’’ - nepristupačno Cetinjski manastir - nepristupačno Vlaška crkva - nepristupačno SPORTSKI OBJEKTI: Stadion na Obilića poljani - nepristupačno Sportski centar Cetinje - nepristupačno STAMBENI OBJEKTI: ***Najveći problem osobama smanjene pokretljivosti predstavljaju stare zgrade za stanovanje, jer po Zakonu o uređenju prostora i izradnji objekata ne podliježu obaveznom prilagođavanju UGOSTITELJSKI OBJEKTI: Hotel ,,Grand’’ - djelimično pristupačno Ugostiteljski objekat ,,Gradska kafana’’ - djelimično pristupačno Ugostiteljski objekat ,,Gaeta’’ - nepristupačno Ugostiteljski objekat ,,New York caffe’’ - nepristupačno Ugostiteljski objekat ,,Tag’’ - nepristupačno JAVNE POVRŠINE U JEZGRU GRADA: Studentski trg - postoji obilježeno parking mjesto za OSI Bajova ulica - neprilagođeno Ljetnja pozornica - neprilagođeno Njegoševa ulica - prilagođeno

7


8

Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

POŠTA - CETINJE

Tehnički opis planirane rampe za pristup osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti Predmet idejnog rješenja: Predmet idejnog rješenja je uređenje prostora ispred ulaza u objekat Pošte, u Istorijskom jezgru Cetinja. Ovim idejnim rješenjem, definiše se rampa za pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti unutar predmetnog objekta. Planiranom rampom će se dobiti mogućnost pristupa sa trotoarskih površina uz Njegoševu ulicu preko planirane rampe do ulaza u prizemlje Pošte. Predmetna lokacija nalazi se u granicama Detaljnog urbanističkog plana-urbanističkog projekta “Istorijsko jezgro” Cetinje i zahvata katastarsku parcelu broj 4705 K.O.Cetinje I. Tehničke karakteristike: Pristupna rampa projektovana je na način da se njenim izvođenjem u svemu ispoštuju smjernice iz Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Planiranom rampom savladava se visinska razlika površine nivoa trotoara u Njegoševoj ulici i podesta ulaznih vrata u zgradu Pošte u visini od 0,47m. Planirana rampa sastoji se od jednog kraka, dužine 6m , sa podestom ispred ulaza u Poštu dužine 3,36m i svijetle širine rampe od 1,2 m. Visina rukohvata iznosi 0,9m od kote gotovog poda rampe. Nagib planirane rampe iznosi 5 %. Visinska razlika od 0,47m za ulaz u objekat Pošte sa druge strane rampe planiran je preko tri stepenice dimenzija 0,3x0,16m. U konstruktivnom smislu rampa se može planirati kao montažno-demontažna čelična konstrukcija ili kao armiranobetonska ploča koja se oslanja na stabilnu podlogu isped ulaza u Poštu. Bočne zidove rampe obojiti bojom koja će biti usaglašena sa okolnim ambijentom i koja će odgovarati teksturi i materijalizaciji fasade predmetnog objekta. Održavanje: Sve elemente pristupne rampe u fazi korištenja potrebno je redovno kontrolisati i održavati. U tu svrhu potrebno je vršiti pregled rampe (konstruktivni elementi, pod rampe, ograda ...) U slučaju oštećenja potrebno je izvršiti popravku, a do popravke staviti rampu van upotrebe, propisanim označavanjem i ograđivanjem. Prije početka radova potrebno je od nadležnog organa pribaviti i izraditi svu zakonom propisanu tehničku dokumentaciju, poštujući Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata kao i Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.


Analiza pristupaÄ?nosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

9


10 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

PREDŠKOLSKA USTANOVA ,,ZAGORKA IVANOVIĆ’’

Tehnički opis planirane rampe za pristup osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti Predmet idejnog rješenja: Predmet idejnog rješenja je planiranje i projektovanje rampe ispred glavnog ulaza u prostorije predškolske ustanove Vrtića “Zagorka Ivanović” u naselju Aerodrom. Ovim idejnim rješenjem, definišu se položaj i dimenzije rampe za pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti unutar objekta predškolske ustanove. Na taj način će se preko planirane rampe do ulaza u prizemlje Vrtića “Zagorka Ivanović” dobiti mogućnost pristupa sa pristupne saobraćajnice (Jabučka ulica). Predmetna lokacija nalazi se u granicama Detaljnog urbanističkog plana “Aerodrom” (Zona B), i zahvata katastarsku parcelu broj 1670 K.O.Cetinje I. Tehničke karakteristike: Pristupna rampa projektovana je na način da se njenim izvođenjem u svemu ispoštuju smjernice iz Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Planiranom rampom savladava se visinska razlika nivoa površine trotoara uz Jabučku ulicu i visinskog nivoa prilazne staze ispred ulaznih vrata u predškolsku ustanovu u visini od 0,2m. Planirana rampa sastoji se od jednog kraka, dužine 2,6m i svijetle širine rampe od 1,2 m. Visina rukohvata iznosi 0,9m od kote gotovog poda rampe. Nagib planirane rampe iznosi 5 %. U konstruktivnom smislu rampa je planirana kao armiranobetonska ploča koja se oslanja na stabilnu podlogu ulaza u predškolsku ustanovu. Održavanje: Sve elemente pristupne rampe u fazi korištenja potrebno je redovno kontrolisati i održavati. U tu svrhu potrebno je vršiti pregled rampe (konstruktivni elementi, pod rampe, ograda ...) U slučaju oštećenja potrebno je izvršiti popravku, a do popravke staviti rampu van upotrebe, propisanim označavanjem i ograđivanjem. Prije početka radova potrebno je od nadležnog organa pribaviti i izraditi svu zakonom propisanu tehničku dokumentaciju, poštujući Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata kao i Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.


Analiza pristupaÄ?nosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 11


12 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

VODOVOD I KANALIZACIJA DOO

Tehnički opis planirane rampe za pristup osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti Predmet idejnog rješenja: Predmet idejnog rješenja je uređenje prilaza na ulazu ispred objekta Vodovod i kanalizacija D.O.O. Cetinje, koji se nalazi u okviru Sportskog centra-nekadašnjeg Vojnog stana. Ovim idejnim rješenjem, definiše se rampa za pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti unutar navedenog objekta. Predmetna lokacija nalazi se u granicama Detaljnog urbanističkog plana “Zona sporta” (Zona A, podzona A2), i zahvata katastarsku parcelu broj 2332/1 K.O.Cetinje I. Tehničke karakteristike: Pristupna rampa projektovana je na način da se njenim izvođenjem u svemu ispoštuju smjernice iz Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Njome se savladava visinska razlika hodne površine ispred ulaza u objekat i visinskog nivoa podesta ulaznih vrata u objekat u visini od 0,12cm. Planirana rampa sastoji se od jednog kraka, dužine 1,6m i svijetle širine rampe od 2 m. Za predmetnu rampu, a s obzirom na njene dimenzije i položaj u odnosu na objekat nijesu planirani rukohvati. Nagib planirane rampe iznosi 5 %. U konstruktivnom smislu rampa je planirana kao armiranobetonska ploča koja se oslanja na stabilnu podlogu ispred ulaza u objekat. Održavanje: Sve elemente pristupne rampe u fazi korištenja potrebno je redovno kontrolisati i održavati. U tu svrhu potrebno je vršiti pregled rampe (konstruktivni elementi, pod rampe, ograda ...) U slučaju oštećenja potrebno je izvršiti popravku, a do popravke staviti rampu van upotrebe, propisanim označavanjem i ograđivanjem. Prije početka radova potrebno je od nadležnog organa pribaviti i izraditi svu zakonom propisanu tehničku dokumentaciju, poštujući Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata kao i Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.


Analiza pristupaÄ?nosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 13


14 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

OSNOVNA ŠKOLA ,,LOVĆENSKI PARTIZANSKI ODRED’’

Tehnički opis planirane rampe za pristup osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti Predmet idejnog rješenja: Predmet idejnog rješenja je planiranje i projektovanje rampe unutar dvorišta objekta Osnovne škole “Lovćenski partizanski odred”-Cetinje, u Bogdanovom Kraju. Ovim idejnim rješenjem, definišu se položaj i dimenzije rampe za pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti unutar objekta školske zgrade. Naime, tako će se dobiti mogućnost pristupa iz dvorišnog dijela kompleska osnovnoškolskog obrazovanja, preko planirane rampe do ulaza u prizemlje školske zgrade. Predmetna lokacija nalazi se u granicama Detaljnog urbanističkog plana “Bogdanov Kraj” (Zona C), i zahvata katastarsku parcelu broj 3297 K.O.Cetinje I. Tehničke karakteristike: Pristupna rampa projektovana je na način da se njenim izvođenjem u svemu ispoštuju smjernice iz Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Planiranom rampom savladava se visinska razlika hodne površine školskog dvorišta i nivoa podesta ulaznih vrata u školsku zgradu u visini od 0,36m. Planirana rampa sastoji se od jednog kraka, dužine 4,8m sa trapezastim podestom u visinskom nivou hodne površine ulaza u školu i svijetle širine rampe od 1,2 m. Visina rukohvata iznosi 0,9m od kote gotovog poda rampe. Nagib planirane rampe iznosi 5 %. U konstruktivnom smislu rampa je planirana kao armiranobetonska ploča koja se oslanja na stabilnu podlogu školskog dvorišta. Bočne zidove planirane rampe obojiti bojom koja će biti usaglašena sa okolnim ambijentom i koja će teksturom i materijalizacijom odgovarati fasadi osnovne škole. Održavanje: Sve elemente pristupne rampe u fazi korištenja potrebno je redovno kontrolisati i održavati. U tu svrhu potrebno je vršiti pregled rampe (konstruktivni elementi, pod rampe, ograda ...) U slučaju oštećenja potrebno je izvršiti popravku, a do popravke staviti rampu van upotrebe, propisanim označavanjem i ograđivanjem. Prije početka radova potrebno je od nadležnog organa pribaviti i izraditi svu zakonom propisanu tehničku dokumentaciju, poštujući Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata kao i Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.


Analiza pristupaÄ?nosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 15


16 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

OSNOVNA ŠKOLA ,,NJEGOŠ’’

Tehnički opis planirane rampe za pristup osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti Predmet idejnog rješenja: Predmet idejnog rješenja je planiranje i projektovanje pokretne rampe unutar sporednog ulaza u objekat Osnovne škole “Njegoš”, u Istorijskom jezgru Cetinja. Ovim idejnim rješenjem, definiše se položaj i dimenzije pokretne rampe za pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti unutar objekta školske zgrade. Naime, kako na glavnom ulazu u objekat osnovnoškolskog obrazovanja ne postoji mogućnost postavljanja pokretne rampe (iz razloga jer se nakon ulaza u školu nalaze postojeće stepenice koje vode do prizemlja objekta), planiranjem rampe na predmetnoj lokaciji stvoriće mogućnosti pristupa iz dvorišnog dijela kompleska osnovnoškolskog obrazovanja, preko planirane pokretne rampe do hodne površine prizemlja školske zgrade. Predmetna lokacija nalazi se u granicama Detaljnog urbanističkog plana-urbanističkog projekta “Istorijako jezgro” Cetinje i zahvata katastarsku parcelu broj 3648/1 K.O.Cetinje I. Tehničke karakteristike: Pristupna pokretna rampa projektovana je na način da se njenim izvođenjem u svemu ispoštuju smjernice iz Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Planiranom pokrtnom rampom savladava se visinska razlika nivoa hodne površine sporednog ulaza i nivoa hodne površine prizemlja objekta školske zgrade u visini od 1,12m. Planirana pokretna rampa sastoji se od pokretnog dijela dimenzija 120x80cm, sa rukohvatima sa dvije strane. Održavanje: Sve elemente pokretne pristupne rampe u fazi korištenja potrebno je redovno kontrolisati i održavati. U tu svrhu potrebno je vršiti pregled rampe (konstruktivni elementi, pod rampe, rukohvati ...) U slučaju oštećenja potrebno je izvršiti popravku, a do popravke staviti rampu van upotrebe, propisanim označavanjem i ograđivanjem. Prije početka radova potrebno je od nadležnog organa pribaviti i izraditi svu zakonom propisanu tehničku dokumentaciju, poštujući Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata kao i Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.


Analiza pristupaÄ?nosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 17


18 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

HOTEL ,,SPORT IN’’

Tehnički opis planirane rampe za pristup osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti Predmet idejnog rješenja: Predmet idejnog rješenja je uređenje ulaza ispred Hotela “SPORT IN” - Cetinje, koji se nalazi u okviru Sportskog centra- nekadašnjeg Vojnog stana. Ovim idejnim rješenjem, definiše se rampa za pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti unutar navedenog objekta. Predmetna lokacija nalazi se u granicama Detaljnog urbanističkog plana “Zona sporta” (Zona A, podzona A2), i zahvata katastarsku parcelu broj 2332/1 K.O.Cetinje I. Tehničke karakteristike: Pristupna rampa projektovana je na način da se njenim izvođenjem u svemu ispoštuju smjernice iz Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Planiranom rampom se savladava visinska razlika hodne površine ispred ulaza u objekat i visinskog nivoa podesta ulaznih vrata u objekat, u visini od 0,12m. Planirana rampa sastoji se od jednog kraka, dužine 1,6m i svijetle širine rampe od 1,2 m. Za predmetnu rampu, a s obzirom na njene dimenzije i položaj u odnosu na objekat nijesu planirani rukohvati. Nagib planirane rampe iznosi 5 %. U konstruktivnom smislu rampa je planirana kao montažno demontažna čelična konstrukcija koja se oslanja na stabilnu betonsku podlogu na ulazu u Hotel “SPORT IN”. Održavanje: Sve elemente pristupne rampe u fazi korištenja potrebno je redovno kontrolisati i održavati. U tu svrhu potrebno je vršiti pregled rampe (konstruktivni elementi, pod rampe, ...) U slučaju oštećenja potrebno je izvršiti popravku, a do popravke staviti rampu van upotrebe, propisanim označavanjem i ograđivanjem. Prije početka radova potrebno je od nadležnog organa pribaviti i izraditi svu zakonom propisanu tehničku dokumentaciju, poštujući Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata kao i Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.


Analiza pristupaÄ?nosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 19


20 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

RAMPA KOD OBJEKTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE

Tehnički opis planirane rampe za pristup osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti Predmet idejnog rješenja: Predmet idejnog rješenja je planiranje i projektovanje rampe ispred objekta Turističke organizacije na velikoj parking površini u blizini Ćipura i Njegoševog parka. Ovim idejnim rješenjem, definiše se rampa za pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti na gore navedenoj lokaciji. Planiranom rampom stvoriće se mogućnost za pristup sa velike parking površine, unutar postojećeg parkovskog kompleksa (Njegošev park). Predmetna lokacija nalazi se u granicama Detaljnog urbanističkog plana-urbanističkog projekta “Istorijako jezgro” Cetinje i dijelom zahvata katastarsku parcelu broj 4096/2 K.O.Cetinje I ( parcela velikog parkinga), a dijelom i katastarsku parcelu broj 4091/1 K.O.Cetinje I (parcela Njegoševog parka). Tehničke karakteristike: Pristupna rampa projektovana je na način da se njenim izvođenjem u svemu ispoštuju smjernice iz Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Planiranom rampom savladava se visinska razlika nivoa hodne površine kod stepenišnog dijela za ulaz u park i hodne parkovske površine u visini od 2,46m. Planirana rampa sastoji se iz dva kraka. Prvi krak obuhvata dužinu od ≈28m u kojem su planirana tri međupodesta dimenzija 1,5x1,2m. Tri navedena međupodesta spajaju, četiri hodne površine rampe pod nagibom od 5%, dužine 6m. Drugi krak obuhvata dužinu uz hodnu površinu parka od ≈11,8m, u kojem su planirana dva međupodesta širine 1,5x1,2m. Dva navedena međupodesta spajaju, dvije hodne površine rampe pod nagibom od 5% (jedna je dužine 6m, a druga 2,8m). Spoj planirane rampe sa hodnom površinom parka planiran je u dužini od 2m.Svijetla širina rampe iznosi 1,2 m, dok je visina rukohvata 0,9m od kote gotovog poda rampe. Nagib planirane rampe iznosi 5 %. U konstruktivnom smislu rampa je planirana kao armiranobetonska ploča. Tekstura, materijalizacija i boja formiranih bočnih zidova mora biti usaglašena sa okolnim ambijentom. Održavanje: Sve elemente pristupne rampe u fazi korištenja potrebno je redovno kontrolisati i održavati. U tu svrhu potrebno je vršiti pregled rampe (konstruktivni elementi, pod rampe, ograda ...) U slučaju oštećenja potrebno je izvršiti popravku, a do popravke staviti rampu van upotrebe, propisanim označavanjem i ograđivanjem. Prije početka radova potrebno je od nadležnog organa pribaviti i izraditi svu zakonom propisanu tehničku dokumentaciju, poštujući Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata kao i Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.


Analiza pristupaÄ?nosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 21


22 Analiza pristupaÄ?nosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom


Analiza pristupaÄ?nosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 23


24 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

ISTRAŽIVANJE O POLOŽAJU OSOBA SA INVALIDITETOM U PRIJESTONICI CETINJE Istraživanje o položaju OSI u Prijestonici Cetinje je sprovedeno u oktobru mjesecu tekuće godine. Istraživanje je obuhvatilo preko 30 OSI koje žive/rade/djeluju u Prijestonici Cetinje. Istraživanje je sprovedeno u dvije faze. Prva faza istraživanje se odnosila na prikupljanje informacija putem anketiranja. Aketiranje se vršilo polu otvorenim anketnim upitnikom u okviru kojeg su se nalazila 26 pitanja. Tehničku podšrku prilikom realizacije ovog dijela projekta je pružilo Udruženje paraplegičara Cetinja koje je putem svoje baze podataka stupilo u kontakt sa OSI u Cetinju. Upitnik je sadržao pitanja kao što su: opšte informacije, radni odnos, učešće OSI u život društva (građanski/politički aktivizam), socijalna, zdravstvena i pravosudna zaštita, provođenje slobodnog vremena, ulogu lokalne i nacionalne vlasti, te ulogu NVO sektora i pojedinaca u procesu rješavanja problema OSI i dr. Druga faza istraživanja se odnosila na organizovanje sastanka fokus grupe. Zadatak fokus grupe je bio komentarisanje rezultata anketiranja, zatim predlaganje konkretnih koraka u rješavanju problema OSI u Prijestonici Cetinje. Sastanku fokus grupe su prisustvovale OSI iz Udruženja paraplegičara Cetinja, ali i svi zainteresovani sugrađani/ke koje vjeruju da mogu svojim doprinosom riješiti probleme koji su se pokazali kao najteži za OSI. Sastanak fokus grupe se održao u prostorijama Udruženja paraplegičara Cetinja, a u nastavku predstavljamo najkorisnije zaključke i prijedloge usvojene na sastanku.


Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 25

ISTRAŽIVANJE O POLOŽAJU OSOBA SA INVALIDITETOM U PRIJESTONICI CETINJE * ANKETNI LIST 1. Pol o Muški o Ženski 2. Godine: 3. Vrsta invaliditeta (moguće je više odgovora) o oštećenje vida o oštećenje sluha o tjelesni invaliditet o intelektualne teškoće 4. Vrijeme nastanka invaliditeta o rođenjem o do 18. godine života o nakon 18. godine života 5. Smatram da je moj invaliditet o lakši o umjeren o teži 6. Jeste li pohađali: o redovnu školu po redovnom programu o redovnu školu po individualnom programu o redovnu školu po posebnom programu o školu pod posebnim uslovima 7. Gdje ste smješteni: o U porodici o Ustanovi, kojoj : _____________________________ 8. Prema Vašem mišljenju, stan / kuća u kojoj živite je prilagođena Vašim potrebama: o dobro prilagođena o niti dobro niti lose prilagođena o loše prilagođena 9. Vaš radni status: o zaposlen/a o nezaposlen/a o student o penzioner/ka o nešto drugo : ________________________


26 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 10. Ako ste zaposleni, sklopili ste ugovor o radu na : o određeno vrijeme o određeno vrijeme za stalne sezonske poslove o neodređeno vrijeme 11. Ako ste zaposleni, Vaše radon vrijeme je: o puno radno vrijeme o skraćeno radno vrijeme 12. Navedite izvore prihoda (moguće je više odgovora) o lični dohodak (plata) o Ugovor o djelu o lična invalidnina o invalidska penzija o naknada za tjelesno oštećenje o dodatak za njegu I pomoć o porodična penzija o dječji dodatak o socijalna pomoć o alimentacija o ostali prihodi, koji ? 13. Kakva su Vaša iskustva sa sljedećim stavkama u podmirivanju Vaših potreba? (zaokružiti brojeve u tabeli) 1 - pozitivno 2 - negativno 3 - nemam iskustva Socijalna zaštita Zdravstvena zaštita Pravosuđe (zaštita prava putem suda, državnog tužilaštva itd ) Penziono osiguranje Vaspitanje i obrazovanje Jedinice lokalne samouprave Služba zapošljavanja 14. Kako se prema Vama odnose ljudi koje srijećete u svojoj okolini ? (zaokružiti brojeve u tabeli) 1- Nikada 2 - Rijetko 3 - Ponekad 4 - Često 5 - Uvijek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Poštuju me Ponašaju se prijateljski Spremni su mi pomoći Ohrabruju me Ispituju me o invaliditetu Odbijaju mi pomoći Okreću glavu od mene


Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 27 8. 9. 10. 11. 12.

Ignorišu me Pokazuju na mene Pogrdno mi dovikuju Vrijeđaju me Udaraju me

15. Možete li u mjestu u kojem živite podmiriti većinu Vaših potreba? o da o ne o ne znam o Ako ne, što bi trebalo promijeniti? 16. Smatrate li se aktivni članom lokalne zajednice? o da, u potpunosti o da, djelimično o ne o ne znam 17. Na koji način učestvujete u radu lokalne zajednice (moguće je više odgovora) o član sa zajednice o učestvujem u radu sportsko-kulturnog društva o učestvujem u radu lokalnih političkih tijela o član sam političke stranke o idem na predstave, tribune, okrugle stolove u organizaciji drugih o učestvujem u protestima, štrajkovima, peticijama o učestvujem u uređenju lokalne zajednice (javnim radovima) o ostalo: _________________________________________ 18. Molimo Vas da odgovorite ma sljedeće tvrdnje, koristeći skalu od 1 do 5 u kojoj je : 1 - nikada 2 - rijetko 3 - ponekad 4 - često 5 - uvijek 6 - nije primjenljivo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Posjećujem pozorište Posjećujem bioskop Posjećujem biblioteku Posjećujem tribune, predavanja Posjećujem muzeje Posjećujem koncerte - priredbe Uključen/a sam u aktivnosti svoje lokalne zjednice Putujem unutar Crne Gore Putujem van Crne Gore Koristim internet Čitam dnevne novine Čitam sedmične novine Čitam mjesečne novine Čitam knjige


28 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Čitam stručnu literaturu Družim se sa prijateljima Družim se sa kolegama sa posla I izvan radnog vremena Bavim se sportom Bavim se kreativnim radom Pomažem susjedima u obavljanju svakodnevnih poslova Pomažem susjedima u veoma teškim životnim situacijama Dajem svoj glas na izborima osobama koje javno zastupaju prava osoba sa invaliditetom Učestvujem u političkom životu zajednice Iskorišćavam svoje osobne potencijale za dobrobit zajednice Primam informacije o događajima u zajednici Sam/a se informišem o događajima u zajednici Koristim resurse lokalne zajednice ( npr. prostorije, biciklističke staze, parkove, sportske terene i sl. Srijećem se sa uticajnim članovima zajednice Uticajni članovi zajednice traže moje mišljenje o problemima zajednice Uticajni članovi zajednice traže moje mišljenje o problemima osoba sa invaliditetom Bio/la sam žrtva diskriminacije na poslu ili pri traženju posla

19. Koji je razlog da ste u tolikoj mjeri uključeni u zajednicu: (moguće više odgovora) o nemam volje i interesa za aktivnosti u zajednici o moja finansijska sredstva mi to ne dozvoljavaju o jako sam zainteresovan/a i imam volju za sve što se u mojoj zajednici događa o jako sam zaposlen/a i nemam vremena o članovi moje porodice često nijesu saglasni i ne idem o moje fizičko zdravlje mi ne dozvoljava uključivanje u aktivnosti zajednice o nešto drugo, što? 20. Postoji li u Vašem mjestu udruženje za osobe sa invaliditetom? o da o ne o ne znam 21. Jeste li član nekog udruženja za osobe sa invaliditetom? o da o ne 22. Koliko često učestvujete u radu udruženja? o redovno o povremeno o rijetko o nikad 23. Smatrate li da u Crnoj Gori postoje predrasude prema osobama sa invaliditetom? o Da o Ne o Ne znam o Obrazloženje:


Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 29 24. Ko je prema Vašem mišljenu najviše odgvoran za promociju interesa osoba sa invaliditetom? Na skali od 1 do 5 u kojoj je: 1- uopšte nije odgovoran 2 - djelimično odgovoran 3 - niti odgovoran niti neodgovoran 4 - odgovoran 5 - najodgovorniji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Same osobe sa invaliditetom Osobe sa invaliditetom unutar organizacije, udruženja Lokalne vlasti Državne vlasti Različiti stručnjaci Članovi porodice osobe sa invaliditetom Svi građani Neko drugi

25. Što Vi sami možete da učinite za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u društvu? 26. Što mislite, što društvo može učiniti za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom?


30 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

ZAKLJUČCI I PREPORUKE FOKUS GRUPE Sastanak fokus grupe je održan u prostorijama Udruženja paraplegičara Cetinja. Sastanak je vodio izvrši direktor Udruženja - Dejan Tmušić. Sa 10 osoba sa invaliditetom, ujedno i članova pomenutog Udruženja, razgovarao je o rezultatima prethodno spovedenog istraživanja. Cilj ove fokus grupe je bio prepoznavanje najvećih problema OSI u Prijestonici Cetinje, osmišljavanje prijedloga i prepoznavanje odgovornosti za rješavanje problema. Učesnici/ce fokus grupe su pohvalili inicijativu ,,Zajednica bez barijera’’, a posebno u pogledu pripremanja posebnog akcionog plana na lokalnom nivou koji bi se odnosio na prilagođavanje svih bitnih javnih objekata i poviršina osobama sa invaliditetom. Udruženje paraplegičara Cetinje i Aktivna zona će u narednom periodu, a u saradnji sa resornim sekretarijatom, raditi na pripremi pomenutog dokumenta, koji će poslužiti kao obavezujući dokument za sve javne ustanove, a u odnosu na njihovu obavezu da prilagode pristupe istim. Ova inicijativa je pohvaljena od strane učesnika/ca fokus grupe. U nastavku teksta pronađite zaključke i prijedloge učesnika/ ca sastanka fokus grupe:

1. Kakva su Vaša iskustva u pogledu socijalne, zdravstvene i pravosudne zaštite?

Učesnici fokus grupe smatraju da socijalna zaštita nije na nivou koja bi zadovoljila potreba osoba s invaliditetom, najveće zamjerke uputili su na nedovoljno dostupne informacije o pripadajućim pravima koje dobijaju od Centra za socijalni rad, kao i komplikovane procedure na ostvarivanju istih. Takođe su konstatovali da su pravilnici koji se odnose na proceduru ostvarivanja prava na tuđu njegu i pomoć, te ličnu invalidninu i druge olakšice za OSI, veoma restriktvni i da samo mali broj osoba sa invaliditetom može koristiti ova prava.

2. Iskustvo sa obrazovanjem?

Na sastanku fokus grupe je navedeno da obrazovane institucije na Cetinju nijesu prilagođene za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja, prevashodno se misli na nedovoljno stručan kadar koji bi odgovorio sprovođenju


Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 31 inkluzivnog obrazovanja. Takođe, učesnici/ce su zaključili da u obrazovnim ustanovama ne postoji adekvatan obrazovni materijal, kao ni asistent u obrazovanju, kao i nedovoljno angažovanje komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

3. Da li učestvujete u životu društvene zajednice? (učestvujete u radu neke NVO, političke partije i sl.) i koliko je važan takav vid uključivanja OSI u životu društva.

Većina učesnika fokus grupe, učestvuje u rad NVO sektora, dok ostali nijesu izrazili interesovanje na uključivanju u rad političkih partija, najviše iz razloga što ni same političke partije nijesu pokazale zainrteresovanost na uključivanju osi u politički život.

4. Da li OSI posjećuju pozorišta, bisokope, čitaonice, biblioteke, koncerte i druge javne objekte-javne događaje (zašto da i zašto ne)?

Pozorišta i ostale javne događaje osobe s tjelesnim invalidtetom ne posjećuju iz razloga nepristupačnih objekata u kojim se organizuju javni događaji.

5. Ko je najviše odgovoran za promociju interesa OSI u zajednici? (i zašto?)

Učesnici fokus grupe smatraju da najveću odgovornost za promociju osoba sa invalidtetom imaju same osobe sa invalidtetom, kao i organizacije koje zastupaju ova lica, takođe smatraju i da donosici odluka moraju aktivnije sprovoditi politike za promociju prava OSI.

6. Što zajednica može uraditi za poboljšanje položaja OSI?

Zajednica mora nastojati da svakom članu zajednice obezbijedi jednake šanse i mogućnosti. Zajednica mora aktivno raditi na otklanjanju prepreka, u okviru organizacija građanskog društva. Učesnici su pohvalili inicijativu ,,Zajednica bez barijera’’ i ponudili podršku prilikom realizacije svih planiranih aktivnosti.


32 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

USLOVI PRISTUPAČNOSTI Analizu pristupačnosti javnih objekata i povšrina u Prijestonici Cetinje vršio je tim volontera Udruženja paraplegičara Cetinja i Aktivne zone u periodu od 01. do 28. oktobra 2016. godine. Ova Analiza predstavlja ažuriranu verziju ,,Informatora o (ne) prilagođenim objektima u Prijestonici Cetinje’’ koju su objavila dva udruženja koja se bave pitanjima OSI u Prijestonicic Cetinje: Udruženje paraplegičara Cetinje i Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore. U okviru ovog informatora su se pronašle informacije o mnogim javnim objektima i površinama, te njihovim karakteristikama i (ne)ispunjenim uslovima pristupačnosti za OSI. Pomenuta publikacija je objavljena 2014. godine. Ovom ažuriranom Analizom je obuhvaćeno preko 60 javnih objekata i površina, a posebni tim volontera se prilikom ocjenjivanja prisupačnosti istih vodio sljedećim kriterijumima:

EKSTERIJER: 1. Rampa

Rampa mora da ima: - dopušteni nagib do 1:20 (5%); - širinu od najmanje 120 cm u spoljašnjem prostoru, odnosno najmanje 90 cm u unutrašnjem prostoru.

2. Ulazni prostor Ulazni prostor u objekat je ulaz do kojeg se dolazi direktno sa javne pješačke površine ili uz pomoć elemenata pristupačnosti za savladavanje visinskih razlika. Ulazni prostor mora da ima:


Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 33 - jednokrilna vrata širine korisnog prostora od najmanje 110/210 cm, ili dvokrilna vrata širine korisnog prostora od najmanje 2 × 90/210 cm. Orijentacioni plan za kretanje u objektu (za osobe sa oštećenjem vida) Orjentacioni plan za kretanje u objektu mora biti reljefno izrađen i: - postavljen horizontalno ili približno horizontalno na visini do 90 cm odnosno vertikalno ili približno vertikalno u odnosu na visinu gornje ivice, do 180 cm; - postavljen uz ulaz u objekat, sadržati informacije na Brajevom pismu na visini od 90 do 120 cm; - od ulaznih vrata objekta do plana za kretanje u objektu imati postavljenu taktilnu crtu vođenja širine najmanje 40 cm, sa užljebljenjima u smjeru vođenja; Oglasni pano ( za osobe sa oštećenjem sluha) Oglasni pano mora da bude postavljen svojom donjom ivicom na visini od 120cm do 160 cm.


34 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

ENTERIJER: 1. Hodnici Hodnoci moraju da imaju: -širinu najmanje 150 cm; - sve hodne površine, u istom nivou.

2. Toalet (wc) mora da ima: -vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema spolja; - pristupačnu kvaku na vratima u skladu sa članom 32 ovog pravilnika; - ugrađen mehanizam za otvaranje vrata spolja u slučaju poziva u pomoć; - odgovarajuće električne instalacije u skladu sa članom 31 ovog pravilnika; - WC šolju zajedno sa daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm; - uz WC šolju dva držača za ruke dužine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad površine poda, - najmanje jedan držač za ruke koji mora biti preklopni sa pristupačne strane WC šolje, a drugi može biti fiksno pričvršćen na zid; - udaljenost prednje ivice WC šolje od zida.


Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 35

JAVNE POVRŠINE 1. Taktilna površina Pristupačna taktilna površina izvodi se reljefnom obradom visine do 5 mm na način da ne otežava kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili bijelog štapa, da ne zadržava vodu, snijeg i nečistoću, i da se lako održava. 2. Pješački prelaz mora da ima: - prelaz sa trotoara sa ivicom saobraćajnice, obezbijeđen ukošenjem ivičnjaka uz najveći dopušteni nagib od 10%, širine najmanje 120 cm; - na ukošenom ivičnjaku izvedeno taktilno polje upozorenja čepaste strukture koje završava na crti paralelnoj sa ivicom kolovoza koja je od njega udaljena za širinu ivičnog kamena, ali ne manje od 15 cm

3. Parking mjesto Parking mjesto mora biti smješteno najbliže pristupačnom ulazu u objekat i mora da ima: - parking mjesto za jedan automobil kad se nalazi u nizu parkirališnih mjesta, veličine 370 x 500 cm. Svi kriterijumi su postavljeni u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica s invaliditetom.


36 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

OSLOBAĐANJE DONACIJE OD PLAĆANJA POREZA I CARINE - PROCEDURA BEZ KRAJA Aktivna zona je uspješno prikupila preko 6000 eura vrijednu donaciju, a koja je namijenjena nabavci posebne pokretne platforme (motorne rampe) za prilagođavanje zgrade prijestonice Cetinje osobama sa invaliditetom. Uz pomoć Fonda za aktivno građanstvo, a u okviru programa ,,De fakto jednaki’’, čiju realizaciju finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, Aktivna zona je pokrenula inicijativu ,,Zajednica bez barijera’’. Partneri u realizaciji ove inicijative su: Udruženje paraplegičara Cetinje i Privredni klub Cetinja, uz čiju pomoć je prikupljena suma od 3000 eura, dok je fAKT duplirao istu sumu, što je bilo dovoljno za nabavku posebne motorne rampe iz Republike Srbije. Kako se radi o proizvodu koji nije proizveden u našoj državi, proceduru dopremanja je podrazumijevao uvoz tog proizvoda. Budući da se radi o donaciji i društveno-korisnom proizvodu, računali smo na jednostavnost procedure prilikom oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih taksi, međutim, naišli smo na nerazumijevanje i nepoznavanje pomenute procedure od strane službenika u Upravi Carina, ali i drugih ustanova kojima smo se obratili. Postoji nekoliko zakona, uredbi i pravilnika koji se bave ovom problematikom, a u nastavku ćemo predstaviti djelove istih koji se odnose na proizvode i usluge namijenjene osobama sa invaliditetom: Zakon o porezu na dodatu vrijednost prepoznaje oslobađanja od plaćanja PDV-a prilikom uvoza proizvoda i usluga, a u slučajevima kada se radi o javnom interesu. Član 28 pomenutog Zakona prepoznaje više od 20 proizvoda i usluga koje je moguće osloboditi plaćanja PDV-a. Između ostalog, istim članom (alineja 10) je predviđeno oslobađanje od plaćanja PDV-a za ,,proizvode koji su posebno izrađeni za obrazovanje, osposobljavanje ili zapošljavanje slijepih i gluvih, odnosno drugih fizički ili duševno hendikepiranih lica, ako su stečeni besplatno i uvezeni od strane ustanova, osnosno organizacija čija djelatnost je obrazovanje, odnosno nuđenje pomoći tim licima i ako od strane donatora


Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom 37

nije izražena komercijalna namjena, na osnovu mišljenja ministarstva nadležnog za poslove socijalnog staranja’’. Način na koji se institucije, preduzeća, organizacije i drugi akteri mogu osloboditi plaćanja PDV-a prilikom uvoza proizvoda ili usluge jeste opisan u posebnom ,,Pravilniku o postupku poslobađanja od plaćanja PDV-a investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga’’. Međutim, ovaj Pravilnik prepoznaje oslobađanje od plaćanja PDV-a samo u slučaju isporuke proizvoda i usluga u skladu sa međunarodnim ugovorom. Dakle, ne propoznaje se mogućnost oslobađanja od plaćanja PDV-a prilikom uvoza proizvoda i usluga u slučaju da pojedinac - građanin/ka Crne Gore, ili organizacija odluči da to uradi sopstvenim novcem ili novcem prikupljenim prilikom organizovanja donatorskih akcija. Carinski Zakon takođe prepoznaje mogućnost oslobađanja od plaćanja carine za određene proizvode i usluge, a u okviru člana 184 (alineja 6), u kom je predviđeno da ,,humanitarne organizacije, udruženja slijepih i gluvih, odnosno nagluvih osoba, lica oboljela od mišićnih i neuromišićnih oboljenja i njihovi članovi koji uvoze specifičnu opremu, urđeđaje, instrumente, rezervne djelove i potrošni materijal za potrebe tih lica’’ budu oslobođena od plaćanja carinskih taksi. Dalje, članom 57 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobađenje od plaćanja carine, detaljno se opisuju proizvodi i usluge namijenjene osobama sa invaliditetom, a koje mogu biti oslobođene plaćanja carine. Naime, u tom dijelu Uredbe se navodi da ,,predmeti posebno izrađeni za obrazovanje, zapošljavanje ili društveni napredak lica sa invaliditetom’’ mogu biti oslobođeni plaćanja carine, a u slučaju ,,da ih uvoze ustanove ili organizacije koje se bave obrazovanjem ili pružanjem pomoći licima sa invaliditetom, koje imaju odobrenje nadležnih organa za uvoz te robe bez plaćanja carine.’’ Međutim, nigdje u Zakonu, ali ni u pomenutoj Uredbi nije preciziran način dobijanja odobrenja, ali ni naziv nadležnih organa, što predstavlja problem za određene državne organe koji nijesu upoznati sa ovim pravnim okvirom, te ne prepoznaju svoju odgovornost. Članom 61 pomenute Uredbe je precizirana procedura za oslobađanje od plaćanja carine, koja podrazumijeva upućivanje zahtjeva, uz koji se podnose: dokaz o registraciji organizacije; te izjava da je uvezena roba namijenjena za pružanje pomoći i rehabilitaciji lica sa invaliditetom. Na kraju, zaključujemo da je sve proizvode i usluge namijenjene obrazovanju, podršci i pomoći osobama sa


38 Analiza pristupačnosti javnih objekata u Prijestonici Cetinje osobama sa invaliditetom

invaliditetom moguće osloboditi plaćanja carinskih taksi, dok je proizvod ili uslugu moguće osloboditi plaćanja poreza samo u slučaju da iste donira neka međunarodna organizacija. Iz naše komunikacije sa službenicima Uprave carina i Carinarnice Podgorice se međutim pokazalo da je oslobađanje od plaćanja carine predviđeno isključivo na osnovu međunarodnog ugovora, čime se negiraju gore navedeni član 57 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobađenje od plaćanja carine kao i Carinski Zakon, član 184 (alineja 6). Ovo znači da vi, kao građani/ke Crne Gore, ili bilo koje organizacije ili preduzeća, nijeste u mogućnosti donirati bilo koji predmet ili uslugu u slučaju da to želite uraditi svojim novcem, jer država Crna Gora ne prepoznaje humanitarni rad svog naroda, te će vam naplatiti PDV i carinu i tako ,,nagraditi’’ vašu solidarnost i humanitarni rad. Ovim putem želimo skrenuti pažnju na probleme koji se javljaju kod uvoza proizvoda i usluga namijenjenih javnom dobru i zatražiti donošenje izmjena i dopuna pomenutih zakona, uredbi i pravilnika, koji će objediniti i pojednostaviti proceduru oslobađanja od plaćanja poreza i carine. Dakle, po uzoru na države regiona, Crna Gora bi trebalo da usvoji Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći, koji bi afirmisao solidarnost i filantropsko djelovanje građana i privrednika. Takođe, ovim putem pozivamo i službenike pomenutih institucija da se upoznaju sa već postojećim zakonskim rješenjima i da ih primjenjuju kako građani i predstavnici nevladinih organizacija ne bi morali da odustaju od ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.