54 Publications
1 Followers
Skärgårdsstiftelsen
Skärgårdsstiftelsen
Stångmärket
Stångmärket är Skärgårdsstiftelsens tidning som kommer ut fem gånger per år. Tidningen innehåller reportage och notiser som relaterar till stiftelsens verksamhet och skärgården i stort. Upplagan är på ca. 26 000 ex och går ut till stiftelsens stödjande skärgårdsvänner, samt finns också på ett antal utvalda besöksplatser i eller med koppling till skärgården, samt på Waxholmsbolagets terminaler och båtar.