Stångmärket Nr3 2020 (juni)

Page 1

#3 / 2020

INGEN VANLIG SOMMAR

Skattkammaren skärgården viktigare än någonsin

VÄLKOMMEN UT TILL OSS Entreprenörerna gör allt för att trygga ditt besök

NATUREN FINNS FÖR DIG Besök på Finnhamn, Nåttarö och Gålö sälstation

Skärgårdssommar


Vänner för livet!

Skärgårdsstiftelsen har det viktiga uppdraget att ansvara för allas vårt paradis – Stockholms Skärgård. Vi har 20 000 hektar vatten, 12 000 hektar mark med öar och skär samt över 2 000 byggnader som fyrar, vandrarhem, bryggor mm som står under vårt ansvar att bevara på bästa sätt. Med Ert företag som Skärgårdsvän kan vi förbättra vårt viktiga arbete att värna om allas vår egendom och natur i Stockholms Skärgård. Som Skärgårdsvän Företag erhåller ni bl.a. diplom, omnämnanden i vårt magasin Stångmärket, jpg-banner och även omnämnande på vår hemsida där vi berättar om ert stöd och engagemang. Vi har olika typer av sponsorpaket. Hör av er till oss så hjälper vi er att hamna rätt med er insats. Våra Skärgårdsvänners insatser betyder mycket för livet i Stockholms Skärgård. Människor, djur, natur och kultur behöver Ert företag som Skärgårdsvän. Tack för er framtida insats!

Anna Waxin, Vd/Skärgårdsstiftelsen

För att bli Företagsvän ta kontakt med Sandra Löfgren via mail eller telefon: sandra.lofgren@skargardsstiftelsen.se / 08-123 124 13 www.skargardsstiftelsen.se

S K Ä RG Å R D S S T I F T E L S E N S VÄ N & F Ö R E TAG S M Ä R K E 2 0 2 0 Tack för er insats!


LEDARE

Bästa Skärgårdsvän En historisk vår har passerat och mina tankar går till alla som varit sjuka eller förlorat någon kär. Coronapandemin har hit­ tills haft flera effekter på Skärgårdsstiftelsens verksamhet. Det som varit genomgående hela våren är att vi sett ett betydligt högre besökstryck än vanligt, framförallt på våra fastlandsom­ råden. Det är värt att återigen nämna att Skärgårdsstiftelsens områden är tillgängliga för alla och att du lätt tar dig till t ex Ridders­holm, Björnö, Gålö, Häringe, Hammersta, Björnö och Käringboda. Läs mer på vår hemsida, följ oss i sociala medier eller ring oss för tips. Coronakrisen har också påverkat besöksnäringen på ett alarme­rande sätt. Våra turistentreprenörer har således en oviss tid framför sig. Att inte veta hur de ska planera för sommarpersonal, bokningar och matinköp är såklart väldigt frustrerande. I skrivande stund hör vi dock att många ­sjösätter tidigare än vanligt, att båtförsäljningen går kraftigt uppåt och att riktlinjerna om hemester skapar en stor efterfrågan på sommarboende. Låt oss således hoppas på en fin sommar där vi återigen kan använda vår fantastiska resurs – skärgården – som en arena för säkra möten och upplevelser i utomhus­ miljö. Men än så länge vill jag uppmana till stor försiktighet. Corona­viruset har lärt oss att inte ta något för givet. En sak kan vi dock vara säkra på; Skärgårdsnaturen finns kvar och ger oss både återhämtning och nya perspektiv.

Glad sommar och ta väl hand om varandra!

ANNA WAXIN, VD SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN

Sommar på Biskopsön, foto Skärgårdsstiftelsen.

» En sak kan vi dock vara säkra på – skärgårdsnaturen finns kvar och ger oss både återhämtning och nya perspektiv. «

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 3


Innehåll

#3/2020

Örskär

STÅNGMÄRKET N 59° 27.448’ E 18° 49.586’

3 Ledare

VD Anna Waxin önskar alla en trevlig sommar

5 Ingen vanlig ÖREGRUND sommar

Skärgårdsentreprenörerna välkomnar besökare

15 Tre frågor om skärgårdstrafiken

6

Waxholmsbolagets Vd Richard Borgström

16 Finnhamn

– En mångfacetterad ö

22 Äventyr på vilda Nåttarö

Välkommen ut till oss!

Tillfälle till många olika aktiviteter

29 Sälstationen på Gålö

En anläggning för stora upplevelser

41 Misses boktips

Sommarläsning för den skärgårdsintresserade

42 Tack alla företagsvänner Välkomna bidrag till vår verksamhet

43 Bli skärgårdsvän

Arholma

Några av våra vänner berättar varför

46 Notiser

Riddersholm

Skärgårdsstiftelsens glaskampanj

50 Om gäddan och barnmorskan

Lidö

NORRTÄLJE

48 Tur och retur skärgården

34

Idö

Gott och blandat

Fejan

Vidinge

Stensholmen

Den magiska skärgården

Norrpada Salskären Själbottna Östra Lagnö

Grinda HjälmöGällnö Lådna

Röder

Fredlarna

Kallskär Särsö Finnhamn Hälsingholmarna Möja-Björndalen

Kålgårdsön

På bräda genom Stockholms skärgård

Skarv

Gillöga

Möjaskärgården

STOCKHOLM Grönskär Björnö L. Husarn Uvön Rögrund Gålö

Boskapsön Nämdö Långviksskär Jungfruskär

Sandböte Fjärdlång

HäringeHammersta NYNÄSHAMN

Ålö-Rånö Nåttarö

Järflotta Gunnarstenarna

Huvudskär

ECOLA DIC BE OR

L

Käringboda

Utö

Biskopsön

Skärgårdsstiftelsens tidning Stångmärket kommer ut med fem nummer om året. Den delas ut till alla Skärgårdsstiftelsens vänner och finns utlagd på skärgårdsnära platser i ­Stockholm samt på Waxholms­bolagets terminaler och båtar. Utgivare & ägare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Box 7669, 103 94 Stockholm Tel 08-123 124 00, info@skargardsstiftelsen.se, www.skargardsstiftelsen.se Ansvarig utgivare: Anna Waxin Redaktör/redaktion: Ulrika Palmblad, Karin Romdahl, Anna Björkman Vänfrågor och adressändringar: kansliet@skargardsstiftelsen.se, 08-123 124 00 Annonser: (bokning och material) Henrik Salén, 0706-18 61 61, henrik@batmedia.se Formgivning: Romdahl Design Tryck: Åtta.45 Upplaga: 35.000 ex, Amber Graphic 100 g. Omslag Amber Graphic 200 g. Omslag: Lasse Burell. Foto sid 3: Lasse Burell, Oskar Kihlborg. N


Ingen vanlig sommar Skärgårdsstiftelsens områden är en skatt­ kammare för alla besökare – i sommar blir den rikedomen extra viktig. Använd våra områden, våra entreprenörers fina anlägg­ ningar och skärgården i stort som den ­arena för friluftsliv, upplevelser, u­mgänge och rekreation som vi har förberett den för! I skrivande stund vet vi väldigt lite om hur skärgårds­ sommaren 2020 kommer att utveckla sig, men mycket tyder på att detta kommer bli en sommar när skär­gården blir en särdeles viktig resurs för alla som ska semestra hemma. Våra entreprenörer har därför förberett sig noga inför den kommande sommaren. Allt för att du ska få ett så tryggt skärgårdsbesök som möjligt. Alla följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommen­ dationer och riktlinjer.

Här följer några exempel... • Stärker upp med extra städning, rengöring och hygien­rutiner. • Anpassar restaurangmiljöer för längre avstånd mellan borden, och gör mer plats vid uteserveringarna. • Gör scheman för vandrarhemsköken så att gästerna inte behöver laga mat samtidigt. • Upprättat rutiner för att upptäcka sjukdom hos ­personal. … och är speciellt rädda om er gäster genom att ställa fram handdesinfektion där det är möjligt och på alla sätt förbereda sig så att ditt besök i sommar ska bli så tryggt och omhändertagande det bara går. På de kommande sidorna berättar några av våra entre­ prenörer om hur de vill välkomna dig i sommar. Och hur de vill skapa upplevelser för dig i en tid när de nära upp­ levelserna är extra viktiga för Dig och dem du håller kär!

Välkommen!

Strand på Nåttarö, foto Lasse Burell.

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 5


6 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020


Välkommen ut till oss – Vi ser fram emot ditt besök TEXT Annika

Edestrand

FOTO Lasse

Burell

Det blir en speciell sommar, det är alla överens om. Men vad det innebär vet vi inte än. Säkert är att fler än vanligt kommer att ”hemestra” i Stockholms­ området. Lika säkert är att det kom­ mer finnas fina krogar och härliga picknickplatser att besöka i skärgår­ den. På Grinda värdshus försöker man, som på så många andra ställen, ta vara på de möjligheter som finns.

S

över Grinda Wärdshus terrass. Från det stora jugendpalatset som Nobel­ stiftelsens direktör Henrik Santesson lät bygga i början av 1900-talet ser man ner över gräsmattan där en familj spelar fotboll, över korna i hagen och de enstaka båtarna i gästham­ nen. En vanlig fredagslunch skulle terrassen ha varit full av soldyrkare som tagit helg lite i förväg. Men det är ingen vanlig fredag, det är en försom­ marfredag i krisernas och rekommendationernas tid, år 2020. Jan Pfister har drivit verksamhet med restaurang, konferens, hotell och aktiviteter u ­ nder snart 25 år, men han har aldrig varit med om något liknande. – I mitten av mars bestämde vi oss för att köra enligt plan och öppna den 3e april. Vi fortsatte med rekrytering av sommarpersonal, fortsatte att öppna upp, renovera och restaurera, vilket är det vi gör på våren, säger Jan Pfister. Men på två dagar avboka­ des allt i maj och juni. Det är vår mest konferensoch grupptäta period, en extremt viktig tid för oss. Sedan försvann alla utländska besökare. olen strålar

för grinda, som är en av de mest välbesökta öarna, blev frånvaron av internationella gäster ett hårt slag. Självklart ekonomiskt, men också för att gästerna bidrar till stämningen på ön. Jan har själv en internationell bakgrund med schweiziska föräld­ rar och en tioårig karriär som plats- och region­chef inom resenäringen innan han tillsammans med sin sambo Annika såg poten­tialen i Grinda. Under flera år drev de också hotell i Alperna, både för behålla personalen över vinter­säsongen och för att attrahera nya besökare utomlands. – Gästerna kommer ut över dagen, går omkring och njuter och talar alla världens språk. Vi hade

verkligen byggt upp något, folk ute i världen har hört talas om Grinda – eller har varit här, säger Jan. med familj och personal börjat a­ npas­sa verksamheten efter det som finns att ta fasta på. När vi hälsar på är värdshuset, hotelloch konferensverksamheten samt gästhamnen öppna. Uteserveringen är utglesad och Jan har ansökt om utökat alkoholtillstånd så att man kan distansera sig ända ut i dungen. Så småningom ska även stugor, vandrarhem och lanthandel komma igång. Men att köra enligt den ursprungliga pla­ nen är uteslutet. Även om det kan bli en intensiv privatbåtssommar, märks bortfallet i mängder besökare redan. Nu gäller det att fokusera på de gäster som kan dyka upp. – På boendesidan har det skett en förändring. Folk bokar längre, både en och två veckor, och gärna en stuga, så att man kan vara för sig själv

nu har jan

Jan Pfister, entreprenör på Grinda.

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 7


SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS ENTREPRENÖRER

Planen är att sonen Hugo så småningom ska ta över Grinda Wärdshus, förhoppningsvis med lillebror Axel som köksmästare. – Det är inte så vanligt längre för folk i vår näring att barnen tar över, säger Jan Pfister. Det vore fantastiskt.

och fixa. Där erbjuder vi ”Grindakassen”, en egen matkasse, och att man kan boka ”Fyll kylen” så att middagen och frukosten är på plats i stugan när man kommer till ön. byta karaktär till pen­ sionat. Den gemensamma kök- och matsalsdelen är stängd, och istället kan man hyra rum med bäddade sängar, inklusive frukost och lunch eller middag enligt ett klassiskt sydeuropeiskt upplägg. I år kommer den enklare restaurangen Framfickan nere vid gästhamnen att fokusera helt på pizza. Tanken är att man ska kunna hitta både hämt­ pizza och cateringrätter från värdshuset om man besöker eller har vägarna förbi Grinda, oavsett om man kommer över dagen, med egen båt, hyr stuga eller bor på öarna intill. – Vill folk inte komma ur båtarna får vi komma dit, och vill de äta på värdshuset, anpassar vi det så att det funkar. Mötesrummen har blivit ­chambre separée, och frukosten serveras per ­sällskap istället för som buffé. Man måste se möjligheterna, säger Jan Pfister. Vi i skärgården är ganska vana vid att ha det lite motigt. Ibland regnar det en hel sommar!

vandrarhemmet har fått

» Vill folk inte komma ur ­båtarna får vi komma dit, och vill de äta på värdshuset anpassar vi det så att det funkar. «

normalt har grinda ett digert kalendarium med olika teman och aktiviteter under sommaren. I vanliga fall uppskattar vi som bekant att träffa folk och komma närmare varandra, oavsett om det är på dansgolvet, runt midsommarstången

8 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

eller i en ribbåt. Men det stämmer inte så bra överens med ständiga covid-19-uppdateringar och frihet under ansvar. De senare årens ökade intres­ se för att röra sig i naturen har däremot förutsätt­ ningar att få extra skjuts i år, noterar Jan Pfister. – Behovet av att utnyttja naturen bättre har vuxit under årens lopp. Nu kommer vi att göra vandringsslingor och leder för joggning, kajak och mountainbike. Nytt för i år är att vi har cyklar som man kan hyra – och ta med sig på Waxholmsbåten till öarna runt omkring. många fina kajakmål, Jan pekar ut mot öarna utanför stranden, dit han planerar att gästerna ska paddla med färdiga picknickpaket. Värdshusmat på den militära ön Kungsholmen, bland patronhylsor i en bunker, låter onekligen spännande. Det ska också finnas en jättefin strand på en av öarna. Om man vill ta sig längre ut – eller övernatta på Grindas gröna campingängar – kommer gästerna att kunna hyra tält, kök och liggunderlag. När man pratar med Jan får man känslan av att det kan bli en riktigt fin sommar, trots allt. – Det kommer något bra ur det här också. Allt kommer att handla om hur vi hanterar situa­ tionen och tar tillvara det vi kan göra annorlunda. Kanske lyckas vi äntligen förlänga säsongen? Nu när vi lägger ut bilder utan folk på, ringer de som bara den. Så ser det ut här när det inte är högsäsong

runt grinda finns


OLLE TEJLE DRIVER LIDÖ VÄRDSHUS ­TILLSAMMANS MED HUGO OLOFSSON Hur har våren varit? – Våren har varit jättekonstig, det är en osäker period nu. Normalt har vi mycket bröllop och konferenser tidigt på säsongen, men i år bokade alla av. Vad tror ni om sommaren? – Det är inte lätt att veta hur sommaren ska bli. Om folk inte har jobb har de heller inga pengar, och även skärgårdsutflykter kostar en slant. Men vi kommer att köra på som vanligt och satsa på att det blir full fart i sommar. Har ni gjort någon anpassning efter covid-19? – Det kan hända otroligt mycket på kort tid, så det är svårt att planera framåt. Vi följer de ­restriktioner och rekommendationer som finns om hygien­rutiner och längre avstånd mellan borden. Det finns yta här. Att hålla avstånd brukar inte vara något problem på Lidö.

LIDÖ VÄRDSHUS Hugo Olofsson och Olle Tejle vill att alla ska känna sig hemma på Lidö. Det är inte svårt. På värdshusets fristående glasveranda serveras lunch, middag och allt däremellan. Vill man sova över finns 90 sängplatser. Solceller och ­klimatanpassad meny vittnar om Lidös mål att bli en Zero Island, en fossilfri ö.

FLER KROGTIPS STEGSHOLMS GÅRD Bara en halvtimme med bil från Slussen ligger Gålö. Stegsholms gård rymmer ridskola, jordbruk, mjölkkor, nötdjur, får och ett välbesökt gårdskafé. Här kan man äta gårdens hängmörade kött och hembakta bröd. Ofta blir folk sittande på uteserveringen – eller i paviljongen om det regnar – till långt in på sommar­k vällen.

GÅLÖ GÅRDSMEJERI På gården Frönäs, ett stenkast från Stegsholms gård, bor Eva och Lasse Thoreson med ett åttiotal getter. Gålö gårdsmejeri har åtta sorters pastöriserad getost, en gårdsbutik och ett kafé där man kan få allt från hembakt paj och smörgåsar till ”Get-Evas” ostkaka med sylt och grädde.

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 9


SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS ENTREPRENÖRER

STEFAN GULDSTRAND DRIVER UTÖ VÄRDSHUS, SEGLARBAREN OCH BAKFICKAN PÅ UTÖ Hur har våren varit? – Det har varit ansträngt, allt blev avbokat. Ovissheten om vad som gäller är stor, det är svårt att veta om restriktionerna kommer att ligga kvar. Många flyttade ut till sina sommarhus tidigt, vi får se om det påverkar semestervanorna. Vad tror ni om sommaren? – Vi hade redan sett ett ökat intresse för natur­ upplevelser och uteaktiviteter, våra naturstigar har funkat kanon. Intresset är stort inför sommaren, men man behöver få klart för sig vad som gäller. Folk med egen båt kommer absolut att ta sig hit, vi har varit i kontakt med många. I år kommer vi att jobba mer med cateringbiten för att ta igen något av allt bortfall.

UTÖ VÄRDSHUS Det går fortfarande att äta gäddqueneller och strömming på Utö värdshus. Men många fler hittar kimchi, cashewyoghurt och berberekryddad hjort på köksmästare Martin Anderssons meny. I krogfamiljen ingår också Seglarbaren i hamnen, där uteserveringen bjuder in till somrig distansering

Har ni gjort någon anpassning efter covid-19? – Allt är förberett enligt alla instruktioner. Vi kommer troligtvis inte att öppna vår nattklubb Bakfickan, där många brukar ha trevligt sent på liten yta, om nuvarande restriktioner ligger kvar. Det är svårt att vara polis, och vi har mycket att förlora om direktiven inte följs.

FLER KROGTIPS UTÖ BAKGÅRD Doften av nybakade bullar ligger tung långt ut på Bygatan. Kardemummabulle med vaniljkräm är bagaren Tobias Bergstrands egen favorit, men det finns alltid fler att välja på. Om vädret tillåter kan man fika på själva bakgården, och när det närmar sig lunch kan man köpa en bagarpizza.

10 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020


PETER LJUNG DRIVER DET MESTA PÅ NÅTTARÖ MED SIN FAMILJ. SVÄRSONEN DANIEL JERNBERG ÄR KÖKSMÄSTARE PÅ NÅTTARÖ KROG Hur har våren varit? – Ovanlig! Tänk att man kunde stänga ner hela världen – i fredstid! Det var en helt ny erfarenhet, och det tog ett tag att förstå att det kommer att påverka oss. Hela försäsongen försvann. Vad tror ni om sommaren? – Stugorna bokas på i januari, alla är fullbo­ kade. Men vi får en och annan avbokning, och många frågor om avbokningsregler. De som söker jobb förstår att vi inte vågar lova något. Vi lyssnar på vår husgud Anders Tegnell. Fortsätter det som nu borde förutsättningarna vara goda. Och vi är taggade! Det kommer något gott ur det här också, alla hjälps åt och vi får tid för eftertanke. Har ni gjort någon anpassning efter covid-19? – På Nåttarö finns alla förutsättningar för att hålla säkerhetsavstånd. Husen ligger åtskilda och vi har byggt ut krogens uteservering. Om man undrar något finns vi här som vanligt, det är bara att ringa.

Foto Henrik Trygg Foto Henrik Trygg

NÅTTARÖ KROG Runt Nåttarö krog har Peter Ljung med familj fixat ett nytt altandäck så att alla ska få plats. Köksmästare Daniel Jernberg serverar allt från somriga sallader till långbakat kött på surdegsbröd till Nåttarö:len. Nytt för i år är också en angöringsbrygga nedanför krogen.

BÅTSHAKET Bara en cykeltur från Utö ligger Ålö och Båtshaket, där familjen Nilsson serverar fisk och skaldjur. Här kan man äta varmrökt lax med krämig potatissallad eller rågbröd med goda röror precis vid vattnet. Menyn har varit densamma i 23 år nu, och stammisarna är många vid beställningsluckan.

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 11


SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS ENTREPRENÖRER

PELLE LYDMAR DRIVER FEJAN SJÖKROG SOM ÖPPNADE FÖRRA SOMMAREN Hur har våren varit? – Vi skulle ha byggt om pensionatet och öppnat redan i vår, men det visade sig att nocken var sönder­ bruten, så vi kunde inte komma igång. När vi öppnar strax före midsommar har vi en ny brygganläggning, en hel hamn skyddad från vinden. Uterestaurangen har fått en ny bar och utegrill, så att vi inte behöver ha så lång kö på borden som förra året. På mina ställen inne i stan har det varit hopplöst. Vad tror ni om sommaren? – Jag är försiktigt positiv. Man vet inte hur det blir i skärgården. Att de utländska turisterna uteblir vet vi, men de hade inte riktigt letat sig ut i skärgården hel­ ler. Jag hoppas att de svenskar som nu inte reser iväg kommer ut, men det beror på vädret. Just nu är folk också lite rädda för att sitta på restaurang, de kommer sannolikt att ta med sig det beteendet ut i skärgården. Men ingen vet. Vi har ju inte varit med om det här förut! Personligen tänker jag att det känns tryggt och hälsosamt att vara i Stockholms skärgård. Börjar man känna sig kymig är det lätt att åka hem. Har ni gjort någon anpassning efter covid-19? – Förra året fick vi kritik för att restaurangen var så spatiöst möblerad, så vi behöver nog inte ändra vår glesa möblering. Utomhus finns det också generöst med plats, vi har en jätteterrass och en jättehamn. Men det är klart att vi får hålla lite koll. Stockholmarna ska nog få en fin sommar i Stockholms skärgård.

FEJAN SJÖKROG Förra året rivstartade Pelle Lydmar sin nybyggda krog vid vattnet på Fejan. Det var många som ville äta det krogen kallar ”rustik, vällagad men enkel mat för hungrigt sjöfolk”. Om man inte har förtöjt båten utanför finns det sovplatser för ett tjugotal personer i de intilliggande husen.

Somrigt efterrättsrecept från Öarnas mat, årets vänbok 2019 DEMONTERAD KEY LIME PIE FRÅN LIDÖ 4 portioner Ingredienser 10 digestivekex 50g smör 200 g söt kondenserad mjölk 2 äggulor 1/2 dl färskpressad limejuice 1/2 tsk vaniljsocker 2 dl vispgrädde 3 dl sommarbär 1 lime Mynta

Gör så här Mixa kex fint i en matberedare eller mixer. Smält smör och blanda med kexsmulor. Vispa ihop kondenserad mjölk, äggulor, limejuice och vanilj­ socker till en fluffig smet. Vispa grädden. Skär ut filéer ur limen. Varva kexsmulor, limekräm, lime­ filéer och bär på tallrikar eller i glas. Spritsa eller klicka på grädden och garnera med mynta.

FLER KROGTIPS Det finns många härliga skärgårdskrogar som erbjuder säkra matupplevelser på plats eller take away till båten eller stugan. Gå in på www.skargardsstiftelsen.se eller stockholmarchipelago.se för fler tips.

12 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020


Foto Henrik Trygg

Efter flera månader präglade av instängdhet och distan­ sering känner många ett stort behov av återhämtning och av att få vistas utomhus. Och kanske tilltalar en så kallad hemester mer än någonsin just detta år? Så titta in på Stockholms Archipelagos nya hemsida för att ta del av tips och inspiration. Och för att börja drömma. Om det är något de senaste månadernas tumult bör ha lärt oss är det att inte ta något för givet. Med det i åtanke kan det vara tryggt att komma ihåg att Stockholms skär­ gård är sig lik. Skären finns kvar, liksom måsarna och den friska luften. Tänk att få ta sig ut till lugnet och tysna­ den. Att byta ut en omgivning av bussar, gatsten och höghus mot en som består av båtar, klippor och kobbar. Stockholmarchipelago.se

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 13


Skärgårds­ längtan? Det enda vi egentligen vill är att ta ut er i vår fina skärgård. Men ibland måste vi be er att avstå från att resa med oss. Gå alltid in på waxholmsbolaget.se eller i vår app innan du ger dig iväg – där finns uppdaterad information om läget. Följ rekommendationerna så hjälps vi åt att minska spridningen.


Tre frågor om skärgårdstrafiken Waxholmsbolagets chef, Richard Borgström, berättar hur de reso­ nerar kring direktiven från myndigheterna i coronatider. Intervjun gjordes i början av maj, och läget kan ha ändrats sedan dess. Under våren har Waxholmsbolaget uppmanat sina resenärer: ”Res helst inte med oss”. Varför gör ni det? – På Waxholmsbolaget följer vi både Folkhälso­myndighetens och Region Stockholms riktlinjer för social distanse­ ring. Just nu går de ut på att vi alla ska hjälpas åt med att minska smittsprid­ ningen i samhället, genom att exempelvis hålla avstånd, och då uppmanar vi till minskat resande med kollektivtrafiken. Det är ofta gott om plats på båtarna, och dessutom kan man sitta utomhus. Kan det verkligen vara ett problem? – Nu framåt sommaren blir det ofta snabbt fullt ombord, så därför har vi re­ ducerat platserna med hälften. Platserna utomhus kan vi inte räkna med, för blir det dåligt väder sätter sig alla inomhus.

Många verksamheter drabbas hårt, och kanske inte ens överlever när besökarna uteblir. Hur ser du på det? Har inte Waxholmsbolaget också ett ansvar? – Hela Stockholmsregionen är väldigt hårt drabbad av nedstängningar. När myndigheternas direktiv för social dis­ tansering ändras kommer givetvis våra riktlinjer anpassas efter dem. Som det ser ut nu kommer sjötrafiken gå enligt ordi­ narie sommarturlista, och så snart allt öppnas igen kommer vi och våra samar­ betspartners bidra på alla sätt vi kan till att livet i skärgården fortgår.

Richard Borgström, Chef för Waxholmsbolaget.

Uppdaterad information hittar du på waxholmsbolaget.se

vi levererar även i skärgården

Vid frågor kontakta befälhavare Erik Jansson Tel 073-600 54 89 NORRÖVÄGEN 1, 184 42 ÅKERSBERGA TEL 08-540 601 90 WWW.WOODYAKERSBERGA.SE STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 15


Vandrarhemmet Utsikten på Finnhamn ligger granne med vildmarken.

Finnhamn – en mångfacetterad ö Är det naturhamnarna eller gästhamnen som lockar? Eller kanske badklipporna? Finnhamn har många sidor som attraherar besökaren. Nu ska säsongen förlängas, samtidigt som lugnet behålls. TEXT Johan

– ön är fantastisk bevarad, säger Yanina Olsson som säsongsarbetar som servitör på Finnhamns Krog. Yanina om någon borde veta. Hon kom hit redan första gången 1972, då hon som tvååring campade med sin mamma. Yanina, som reser världen runt i jakten på nya upplevelser, säger att gemenskapen på Finnhamn är speciell. – Ön har en magisk charm över sig, säger Yanina medan hon serverar några gäster på uteserveringen. Det är början av augusti och högsäsong på Finnhamn. Kanske är det den där charmen; som lockar en kvarts miljon årliga besökare till ön. 16 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

Augustin

FOTO Henrik

Trygg

– Det är som en medelstor stad, säger Katarina Vinell när vi träffar henne i slutet av sommaren 2019. Hon har till­ sammans med sin son Michael drivit Finnhamn sedan 2013. Samtidigt väljer omkring 20 000 gäster under s­ äsongen att övernatta på ön, och då gäller det att vara förberedd. Omkring femtio säsongsanställda hjälper till i driften av krogen, vandrar­ hemmet, sommarbutiken, stugorna och samtliga båtplatser. På Finnhamn finns tre hamnar; Vandrarhemsviken som har ett tjugotal platser, Söder Långholm, och Paradisviken, eller ”Paradiset” – som även räknas som en naturhamn. Både

Vandrarhemsviken och Paradiset har tillgång till el och vatten, vilket Katarina beskriver som ”ett jättelyft”. – Drömmen är duschar, fler toaletter och tvättmaskin, säger Katarina men förklarar att det är svårt med det stora antalet gäster. katarina betonar att det är viktigt att bevara den naturliga känslan – på ön som är känd för just det. – Jag vill ha Robinson-stuk, och att vi ska tänka utanför boxen, säger hon och ger exempel på ute-duschar som passar in i den bilden. Tystnaden är även anledningen till att


STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 17


FINNHAMN – EN MÅNGFACETTERAD Ö

Tystnaden, lugnet och naturen lockar till besök på Finnhamn.

musiken i Krogen hålls på en låg nivå; det är ”viktigt att behålla friden – och ta in naturen”, menar Katarina. Eftersom det rör sig om en stor an­ läggning på Finnhamn, är det enligt Katarina viktigt att säkra upp redan existerande processer – och fortsätta le­ verera bra kvalitet till gästerna. Krogens kök har ett välkänt rykte i skärgården, där svensk husmanskost som torsk och röding blandas med vilt som hjort, och kryddas upp med paella- och tapas-influ­ enser från de spanska kockarna i köket. – Vi vill leverera bra service, och sam­ tidigt ge barnen sommarminnen; där de bor i en stuga, badar, äter glass morgon och kväll, plockar blåbär och hallon, säger Katarina och förklarar att vild­ marken alltid är alldeles intill – och ger exempel på havsörnar som sveper förbi. hur kan säsongen förlängas tror du?

– Det är en komplex fråga, eftersom det kostar pengar att värma upp det stora huset. 18 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

» Vår och höst är vackra perioder och vi h ­ oppas kunna locka fler ­besökare till Finnhamn utanför högsäsong « – Vår och höst är den vackraste perio­ d­en – och då kan vi givetvis plocka in personal förklarar Katarina, och be­ tonar samtidigt vikten av att få större grupper utanför säsongen, för att kunna förlänga den. vad kan förbättras på finnhamn?

– Underhållet är eftersatt och många stugor är slitna, säger Katarina som även arbetar med ett nytt miljötänk på ön – som inkluderar borttagandet av plast­ sugrör, så mycket närproducerad mat som möjligt, och installeringen av solcel­ ler som driver hamnarnas laddstolpar.

– Jag tror gemene man vill äta och dricka gott, allt under avslappande ­former. Det är kärnan i vad vi gör, fort­ sätter Katarina som vill visa nya besö­ kare ”lugnet” på Finnhamn. – Särskilt de som inte är vana vid skär­ gården. Och det där lugnet verkar ha infunnit sig bland besökarna vid Paradiset, som solar på klipporna. Några barn hoppar från trampolinen som skjuter ut i havet, någon paddlar förbi på en SUP, medan andra avslappnat dricker flasköl bland tallarna som klamrar sig fast på berget. – Finnhamn är barnens favorit-ö, ­säger Charlotta Thålin, som har tagit med familjen på en utflykt från Vallentuna. – Barnen kan kolla på fisk genom sina cyklop, och handla glass efteråt. Samtidigt som jag kan löpträna – det är perfekt här, säger Charlotta. tältarna håller ställningen

Längre bort ligger öns tältby, med 32 tält uppsatta på berghällarna och i tall­


skogen. Säsongen för tältarna sträcker sig från fösta april till sista september. Cecilia Arvidsson och Anita Sundberg, som båda har tältat här i många år, dras gång på gång tillbaka av naturen. De uppsatta fågelholkarna bredvid deras tält lockar småfåglar, och både ugglor och havsörn visar sig ofta i skogen och på klipporna. Cecilia och Anita föredrar att vara här innan högsäsongen drar igång, eller på hösten, då det är betydligt lugnare. – Vi kommer hit för det enkla livet, för tystnaden och naturen, säger hon. De brukar stanna i några dagar, och om vädret tillåter – upp till ett par veckor, varje gång. De badar i havet eller använder vandrarhemmets duschar, och beskriver tältbyns blandade åldrar, där camparna tar med barn och barnbarn – som ett bra alternativ även för ensam­ stående som inte har båt. – Om man vill ha ett sommarställe i skärgården men inte har 4–5 miljoner, är detta också ett bra alternativ, fortsät­

– Vi vill bevara den naturliga känslan, säger Katarina Vinell.

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 19


FINNHAMN – EN MÅNGFACETTERAD Ö

Att kunna vistas ute tillsammans kommer att bli extra viktigt denna speciella sommar.

ter Cecilia, medan solen går ner över talltopparna. några gäster f­ rukost på vandrarhemmets uteservering. Christian Wisén och Henrik Hellberg är del av en grupp på åtta killkompisar som åker vattenskoter från norra till södra skärgården, och har stannat till en natt på vandrarhemmet. – Det är ett naturligt val att stanna till här, och det är trevligt på krogen, säger Christian Wisén. Det är inte bara krogen som har perso­ nal från andra länder. Finnhamn strävar efter att vara en multikulturell arbets­ plats. Eleana Alvarado kom hit från Venezuela för fyra år sedan och arbetar i vandrarhemmets reception. Det var hen­ nes man som tog hit Eleana, och nu job­ bar hon även tillsammans med sin bror och syster på ön. – Det är så lugnt och vackert här, säger Eleana. – Nu kan mina barn lära sig att simma.

nästa morgon äter

sig Finnhamn perfekt för. Klipporna nedanför vandrarhemmet är skyddade mot vinden, och morgonlju­ set sipprar långsamt genom tallkronorna och landar på havsytan som kluckar mot berget. Längre bort ligger den vedeldade bastun med en egen brygga. Jag slänger in den redan upphuggna veden i kaminen och sätter mig på träbänken i bastun. Tittar ut över klipporna och havet. Detta är Finnhamn. Det naturliga lugnet

just bad lämpar

20 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

Finnhamn är precis som namnet antyder en populär plats för båtlivet med skyddade hamnar i flera vädersträck.


Ösandholm Fjärdholm

Särsö

Byholmen SkarpIdholmen

Skärflacket

Idholmen

Bockholmen

Söder-Långholm

Finnhamn

LillKastholmarna Kålgårdsön StorKastholmarna

Djupfladen

Korsholmen

Stora Jolpan

Stor-Kastet Klippingen Knokan

Stora Rävsön

Vandrarhemmet Utsikten ligger högt beläget med utsikt över farleden, och har blivit Finnhamns signum.

På Finnhamn anordnas bröllop, fester och middagar året runt. Totalt har Finnhamn 265 sängplatser och kon­ferenslokaler för upp till 200 personer.

Ingmarsö Bockholmen

På Idholmens gård bor och arbetar skärgårdsbonden Martina. Missa inte ett besök i hennes gårdsbutik.

Stugbyn består av 30 stugor och byggdes på 1950-talet. Det gjorde även sommargården, som även det är ett vandrarhem och ligger avskilt från resten av öns boende.

Lilla Jolpan

Rävsjöfjärden

FINNHAMN består av tre öar och fick sitt namn e­ fter att finska skutor hade en skyddad hamn här, i väntan på rätt väder för seglatsen över Östersjön.

0

1 km

Det finns tre hamnar på ön: Paradisviken (Djupfladen i sjökortet), Vandrarhemsviken och Söder Långholm. Det finns många vandringsleder runt ön för promenad och jogging. Det finns även möjlighet att hyra kajak och SUP. För mer info: finnhamn.se

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 21


Äventyr på vilda Nåttarö

På Nåttarö finns en av Skärgårdsstiftelsens snorkelleder. Här kan du snorkla och uppleva skärgårdsnaturen på nära håll. Läs mer på www.skargardsstiftelsen.se

22 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020


Surfa, snorkla eller cykla. Aktiviteterna avlöser varandra på Nåttarö i Stock­ holms södra skärgård. Nu är planerna igång för att kunna ta emot fler gäster under en allt längre säsong. TEXT Johan

Augustin

FOTO Henrik

Trygg

D

et är veckan innan midsommar 2019 och säson­gen har inte riktigt kickat in på Nåttarö. För vana surfare som Lukas Belsander spelar det emellertid ingen roll. Med en surfbräda under ar­ men går han av Waxholmsbolagets båt på öns västra sida. Han har siktet inställd på v­ ågorna som rullar in vid Storsands strand på den motsatta delen av ön. Lukas, som har bott i surfmeckor som Australien, Indonesien och Portugal har aldrig varit på Nåttarö, men har hört att surfingen ska vara bra här. – Vågprognosen är två meter idag, och östliga vindar, säger Lukas medan han går i stadig takt mot Storsand. Även jag och fotograf Henrik Trygg bestämmer oss för att utforska öns östra sida och hoppar upp på cyklar – som finns till uthyrning vid expeditio­ nen – bara några minuter från båtpiren. Stigen är sandig och svår att ta sig fram på med vanliga cyklar. Omgivningen består av b ­ landskog där tallarna tar över ju närmare stranden vi ­kommer.

nåttarö har ingen fast befolkning , istället har naturreservatet lämnats åt att låta naturen forma ön och det ger ett vilt och otämjt intryck. På stigen promenerar sex damer i rask takt. De består av en grupp pensionärer som är vana bastu­ badare, och de har rest tillsammans och besökt olika bastudestinationer de senaste fjorton åren.

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 23


ÄVENTYR PÅ VILDA NÅTTARÖ

Finska Marja Björkman leder gruppen som är på Nåttarö för första gången för att bada bastu. – Vi badade igår. Ön är lättillgänglig och har fina sandstränder, säger hon samtidigt som grup­ pen når Storsand. Där står redan Lukas Belsander och tittar ut mot havet som är relativt lugnt och stilla. Det luktar tång och disen rullar in mot stran­ den. Vågprognosen slog aldrig in, men Lukas verkar trots det inte missnöjd. – Det är så fint här. Det är ju perfekt för att sola och bada, säger han och tycker att Nåttarö påminner om Sandhamn med sina tallskogar och sanddyner. – Landskapet är riktigt häftigt!

Ett häftigt landskap med den så kallade Drottninggrottan som en juvel i upplevelsekronan.

24 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

vi cyklar tillbaka på den sandiga stigen och stan­ nar till vid Drottninggrottan som fått namnet efter drottning Maria Eleonora. Mossor hänger från de fuktiga väggarna i grottan, och ormbun­ kar slår spröt utanför. Luften i grottan känns som att den har blivit behandlad av naturliga luftfilter – och är skön att andas in. På väg tillbaka till öns andra sida passerar vi en öppen äng. Där betar en flock dovhjortar, som springer tillbaka in i skogen när de får syn på oss. Arten planterades in på Nåttarö på 1950-talet; och ett hundratal hjortar


Nåttarö är känt för sina långa sandstränder. Men här finns även många badklippor att ta sats ifrån. – En ö gjord för bad helt enkelt!

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 25


ÄVENTYR PÅ VILDA NÅTTARÖ

Sandstränderna ger landskapet en speciell karaktär. Påminner på sina ställen om Gotland och Gotska Sandön som ligger rakt sydost från ön.

hjälper sedan dess till med att hålla landskapet öppet, samtidigt som jägare kommer hit och jagar dem under hösten och vintern. Utanför Nåttarö Krog är odlingarna med grönsaker och örter in­ hägnade – som skydd mot hungriga hjortar. när entreprenören peter ljung tillsammans med sin familj tog över krogen, vandrarhemmet och stugbyn med ett 50-tal stugor 2016, så var det mycket som behövdes ordnas bland husen som byggdes på 1960-talet. – Det var vildmark när vi kom hit. Det läckte och pyste, och krogen saknade el och toalett, ­berättar Peter Ljung. Efter att ha drivit restaurang Kroken i Nynäshamn ett par år, såg han det som en utma­ ning att ta sig an Nåttarö. – Vi måste ta hand om och underhålla fastig­ heterna, annars förfaller de, säger Peter. De 250 bäddarna är mer eller mindre fullbo­ kade från midsommar varje sommar. De omkring tre hundra båtarna som når Nåttarö varje säsong släpper av 20 000 människor, berättar Peter. Det stora antalet besökare, och det faktum att många väljer att campa leder till nedskräpning, vilket är en stor utmaning, menar han. – Allemansrätten gäller för hela ön, men när

26 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

hundratals människor tältar kan det ibland bli ganska skäpigt och trångt. För att bidra med sitt eget hållbarhetsarbete har Peter byggt ett reningsverk med spoltoaletter intill Krogen. Men han har större planer än så.

Nya planer för Nåttarö

Gästhamnen ska byggas ut med ny brygga och ett servicehus som inkluderar ett duschrum och en ny bastu med relaxavdelning, som ska stå klart 2020. För att möta efterfrågan på gäster som ökar kraftigt varje säsong, så vill Peter bygga ett hotell på kullen som ligger intill Krogen. Gästerna, ska kunna bo i hotellet och duscha i de omkring trettio planerade rummen – som samtliga kommer vara kopplade till reningsverket som ger ett hållbart och slutet kretslopp, för att sedan kunna gå ner till Krogen och äta frukost och överblicka hamnen. Uppförandet av ett hotell kan komma att förlänga säsongen både under vår och höst, ­något som Peter gärna ser sker genom fortsatta ­weekend-paket. – Jag är inte ute efter party, utan istället allinclusive paket; där man kan åka ut med båt och spendera tjugofyra timmar på ön med bastu, och


ö/

Å lö

Ö. Rödko

R ån

NÅTTARÖ ligger i Stockholms södra skärgård, en halvtimmes båtfärd från Nynäshamn.

M ot

Fågelskyddsområde tillträde förbjudet 1.2-15.8

På ön finns det ett cyklar, kajaker och rodd­ båtar att hyra.

Ängsholmen

Långholmen

Bastun rymmer ett tiotal personer samtidigt och uthyres i expeditionen.

Bötsudden

Promenadstråk täcker den norra udden och för mer orörd urskog bege dig söderut.

Vittskär n

näsham

Mot Ny

Östermar

Nåttaröfladen

För mer info besök: nattaro.se

Björkskär Nåttarö

Gjusskär Klovskär

Fågelskyddsområde tillträde förbjudet 1.4-31.7

Dämbviken

Grän

Danziger gatt Nåttaröhals

0

låna en cykel och ta sig runt. Själv ser 56 -åringen ett stilla pensionärsliv fram­ för sig på ön, där han håller tamdjur som höns och grisar. – Jag vill köra runt på en traktor med mina fem barnbarn.

Västerskär 2 km

Lukas Belsander är en van surfare som har hört att Nåttarö kan bjuda på bra surfvågor på den östra sidan.

att upptäcka nåttarös skogsmarker och strän­ der är lättillgängligt, eftersom det bara är sju kilometer från norr till söder. Att ta en kajak och bege sig på upptäcktsfärd är lika smidigt – med en paddling på en och halv mil runt ön. Eller varför inte snorkla på snorkelleden som är belägen nära ångbåtsbryggan. Leden är formad som en naturstig med informa­ tionstavlor under ytan. Här lever en rad arter som havsnålar och smörbultar. Amerikanska Jennifer Spinti har kommit hit från Arizona med sin familj för att besöka dottern som studerar på Uppsala universitet, och samtidigt utforska naturen kring Stockholm. – Vi gillar snorkling så vi sökte på nätet kring öar och snorkling runt Stockholm, och då kom detta upp, berättar Jennifer Spinti. Samtidigt som hon och de andra familjemed­ lemmarna tar på sig mörka våtdräkter och snorkelutrustning, som de har hyrt i Stockholm,

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 27


ÄVENTYR PÅ VILDA NÅTTARÖ

så slår vädret om och molntäcket spricker upp. Solstrålarna slår mot vad som föreställer en grupp amerikanska navy-seals på hemligt uppdrag i skärgården. – Sikten är kanonbra och vi ser redan många fiskar, ropar Jennifer, efter att ha snorklat ett tag. även vi vill upptäcka nya delar av ön, så vi tar cyklarna och fortsätter söderut på cykelleden mot Vålösund. Efter stranden går Nåttaröhals ut som en hals längst ner på ön . Det tidigare militärom­ rådet som numera är nedlagt, bär spår av ­mili­tär närvaro – i form av utsprängda bergrum och skytte­ärn. En havsörn lyfter från en klippa när vi ­cyklar förbi och sveper över det karga landskapet med tallbuskar som hakar sig fast på bergen. Förvildade gräslökstuvor, vars lila blommor lyser upp, växer i klippskrevorna. Här ligger högar med hjortavföring, och i snåren lurar fästingar – som trivs där hjortarna betar. Mina ben formligen kryllar av fästingar när jag tittar ner. Snabbaste sättet att bli av med blodsugarna är att snabbt slänga av sig samtliga plagg och hoppa från en hög klippa – rakt ut i det kalla, men ack… så sköna havet

Foto Karin Romdahl

är jag växte upp bodde vi på Kungsholmen i Stockholm. På den tiden var det inte ovanligt att stockholmare hyrde s k sommarnöjen i Stockholms skärgård. Det gjorde vår familj också och åren 1950 och 1951 hyrde vi på Bammarboda vid Furusundsleden och året därpå 1952 på Nybodaholme, idag Nykvarnsholmen, alldeles i närheten av Bammarboda. Ön var ett eldorado för mig och mina äldre bröder. Boningshuset var en ganska nergången sommarvilla utan el, vatten och avlopp. Fotogen och utedass gällde således. Min mor tyckte att det var tufft att hålla hushåll där, i all synnerhet som det inte var någon reguljär båtförbindelse till ön. Där bodde sommartid två andra barnfamiljer. Den låg alldeles vid en avsmalning av Furusundsleden och det året, 1952, var sommarolympiaden i Helsingfors. Ett stort antal båtar och fartyg passerade Nykvarnsholmen och vidare Furusundsleden norrut mot Ålands hav och vidare till Åbo eller Helsingfors. Alltsedan dess har jag fängslats av Stockholms skärgård. Redan året därpå, 1953, köpte min far en gammal motorkryssare, Delice, som vi gjorde en mängd färder med i Stockholms skärgård. Min första båt skaffade jag 1969 då jag köpte en Mustang Junior, en segelbåt med 12 kvm segel. Året efter jag hade gift mig, 1973, köpte vi en H-båt, 1988 en Storö 34. Barnen, tre döttrar, var då 8, 12 och 14 år gamla och bodde i förpiken. Även med denna båt gjorde vi en mängd turer i främst Stockholms och Ålands skärgårdar. Som läsaren förstår har jag och har haft ett genuint och stort intresse för Stockholms skärgård. Otaliga är de öar vi uppsökt under årens lopp. När jag nu funderat över titeln på denna bok kom jag snart fram till att benämna boken Roslagens skärgård igår och idag. Det är också denna del av skärgården jag mest bott och seglat i. I mina tidigare böcker har jag haft ett nära samarbete med marinmålarna Christer Hägg och Håkan Sjöström. Dessa är också rikt representerade i denna bok. En central person i denna skildring är också konstnären, författaren mm Roland Svensson. Även hans konstverk finns rikt representerade.

Roslagens skärgård igår och idag

N

et! h y N Roslagens skärgård

igår och idag

av Magnus Ullman

Säckar Upphämtning av byggsäckar

Läs om skärgårdens historia från istiden till idag. Läs om jägarna, fiskarna, båtbyggarna och fiskarbönderna i Roslagen och dess skärgård, bebyggelsen, byarna, fyrarna, kyrkorna, slotten och herresätena, och Frakttjänster Leverans av Det mesta i skärgården förbrukningsvaror går att lösa om frikyrkorörelsen, spritsmugglingen, pensionaten och båtvarven. Kapellskär–Mariehamn Läs också om båtarnas utveckling, Rysshärjningarna sommaren 1719 och försvarets utveckling från Gustav Vasas tid till idag och mycket SEABAG är en storsäck avsedd annat. Fler än 200 målningar och bilder, alla i färg! En praktbok. 225 för Stockholmsskärgård. sidor. Pris 450 kr. Säckarna finns i två storlekar och

Sjötransport

Ved, jord, grus

Annat

passar perfekt för bland annat byggarbetsplatser,tomtröjningar och vindsrensningar. Gå in på seabag.se för prislislista eller ring oss för mer information.

08-409 190 50 28 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

En närmare presentation av boken finns på magnusullman.com Du kan beställa boken på tel: 0708 1919 29 eller e-mail: bok@magnusullman.com Boken levereras med en inbetalningsavi till angiven adress. Priset inkluderar porto och emballage. För leverans till adress i utlandet tillkommer extra porto med 90 kr.

Bokförlaget Magnus Ullman AB


SÄLSTATIONEN PÅ GÅLÖ

En liten anläggning för stora upplevelser Sälstationen på Gålö utgör ett stycke spännande militärhistoria som förvandlats till avskild och småskalig mötesplats, bara en halvtimmes resa från Stockholms innerstad. Här bor man nära n ­ aturen, med skärgårdens hela palett av ljud och dofter precis utanför dörren. TEXT Mats

E

i 20 års tid ha besökt Stockholms skärgård låg det nära till hands för Olivier och Isabelle Bouju att ansöka om att få arren­dera den nyrenoverade sälstationen på Gålö. Olivier och Isabelle var tidigare bosatta i de franska alperna. Efter att Olivier fått jobb i Sverige flyttade de 1997 till Stockholm där de stannade i drygt sju år. Isabelle anordnade gruppresor till Sverige för kunder från olika fransktalande länder. fter att varje sommar

Wigardt

FOTO Bosse

lind

När Oliviers kontrakt var slut återvän­ de de till hemlandet. Men de insåg snart att de ville tillbaka till Sverige. – Vi trivdes inte alls i Frankrike, säger Isabelle. Samhället var mer hierarkiskt och mindre jämställt. Och villkoren för våra barn var tuffare i Frankrike. Efter fyra år vände de därför tillbaka till Sverige. Och det som lockade mest var Stockholms skärgård. Under de ­senaste 20 åren har de tillbringat all ledig tid i skärgården. De har seglat, paddlat,

vandrat och besökt otaliga av alla de öar som ligger spridda som ett pärlband mel­ lan Arholma och Landsort. – Vi älskar den svenska skärgården, konstaterar Olivier. Det överträffar det mesta vi känner till när det gäller natur och upplevelser. Det vill vi gärna få fler att upptäcka. ett sätt att för­sörja sig på. Under åren som turist­ entreprenör hade Isabelle längtat efter att

men det gällde att hitta

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 29


SÄLSTATIONEN PÅ GÅLÖ

vara mer närvarande i sina kunders upp­ levelser. Att i Sverige hitta en lämplig och naturnära anläggning att köpa eller arren­ dera kunde kanske vara en möjlighet? – Vi letade efter ett mindre vandrarhem eller liknande, gärna i skärgårdsmiljö, berättar Isabelle. Svaret blev den före detta sälstationen på Gålö. Hela anläggningen hade precis renoverats, med tre trivsamma stugor, ge­ mensamt kök för gemensamma måltider, bastu, brygga och avsaltningsanläggning. Och läget var perfekt. Med skog inpå knuten och havet utanför dörren är det ändå lätt tillgängligt, med cykel eller buss, bara en halvtimme från Globen. – Idag söker folk mindre anläggningar med liten miljöpåverkan som de kan be­ söka över en helg, konstaterar Olivier. Sälstationen är väldigt speciell, med mycket atmosfär och spännande historia, och helt perfekt för oss. Och sedan sommaren 2018 drivs hela anläggningen av Isabel och Olivier. I af­ färsidén ingår att skapa en ekologiskt hållbar mötesplats i skärgårdsmiljö för människor att träffas och som är lätt ta sig till. Lakan och matkorgar med vege­ tariska recept finns att köpa. De flesta ingredienser är ekologiska och lokalpro­ ducerade.

– Här är lugnt och avskilt, med stor potential och dessutom omskrivet för sin historia, summerar Isabel. det var under andra världskriget som den ytterst hemliga försöksstationen Palmen byggdes upp. Med sitt undan­ gömda läge vid Långgarnsviken på sydvästra Gålö, med staket och låsta grindar, tränades här sälar att användas i ubåtsjakt och för att lokalisera minor och torpeder.

» Här är lugnt och avskilt, med stor potential och dessutom omskrivet för sin historia « Utmed stranden byggdes bassänger med plats för ett femtiotal sälar. De fånga­des in som små, matades med gräd­ de och matolja och blev med tiden tama och fick namn som Lotta och Pelle. Bakom projektet stod beteendeveta­ ren och psykologen Valdemar Fellenius. Han hade en idé om att de intelligenta och lättlärda sälarna var väl lämpade att användas inom försvaret. Marinen blev

– Vi älskar den svenska skärgården, säger Isabelle och Oliver Bouju. Ursprungligen från Frankrike som nu driver Sälstationen på Gålö sedan några år tillbaka.

30 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

intresserad och bistod med resurser. I april 1945 avvecklades emellertid verksamheten och anläggningen har där­ efter tidvis stått oanvänd. Men i regi av Skärgårdsstiftelsen och som en del i ett EU-projekt har sälstationen nu rustats upp för att bli attraktiv besöksanläggning och kunna visas upp för allmänheten. Namnen på stugorna ska påminna om den militära bakgrunden: Mässen, Fellenius stuga, Sälpelles stuga och Palmen. Och inredningen är sobert färg­ satt, med bekväma sängar, återanvända möbler och utsikt över havet. – Det har gått bra, försäkrar Olivier. Vi har haft många besökare från när­ området, men även fler utländska gäster har hittat hit. Vi ordnar visningar av sälstationen och erbjuder olika paket där matkorg, bastu och roddbåt ingår. Vi vandrar runt mellan stugorna som ligger utplacerade i den branta tallbacken ner mot bryggan där många gäster väljer att äta sin frukost. Eller kanske att avslu­ ta dagen med kvällsdopp och ett glas vin. – Trots att det är liten anläggning finns här alltid något att göra, säger Isabel. Många grupper hyr hela anläggningen för yoga, matlagning eller paddling. Andra väljer bara att ha det skönt och läsa en bok. Eller att odla romantiken.


Den spännande historien kring sälstationen lockar. Delar av bassängkonstruktionen där militären tränade sälar under 2a världskriget finns kvar att beskåda.

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 31


SÄLSTATIONEN PÅ GÅLÖ

mot skorna när vi följer med Olivier för att beskåda sopsor­ tering, den nybyggda serviceanläggnin­ gen med bastu och dusch – ”Bättre än Sturebadet” utbrister en gäst – och den långa bänken på bryggan där färgglada kuddar lyser i solskenet. En familj ska precis bada i sälbassän­ gen, några damer gör sig hemmastadda i Sälpelles stuga, en flicka och hennes pappa har kokat blåbärsylt på bär som plockats i backen. Vi tar plats i sittgruppen på bryggan, eller Kärleksbryggan som denna mer av­ skilda del av bryggan kommit att kallas. Isabel och Olivier vill hålla verksamheten på en överskådlig nivå, utan för stora ingrepp, med plats för vila och reflexion. – För oss är det viktigt att bevara den unika, naturnära och småskaliga karak­ tären på Sälstationen, det gör att anlägg­ ningen får en exklusiv prägel som gör att våra gäster gärna återvänder, säger Olivier. Ute i viken ser vi plötsligt huvudet på en säl dyka upp. De runda ögonen betraktar oss, för att sedan snabbt försvinna ner i vattnet igen. En bit bort ser vi ännu en säl göra om manövern. Kanske en tillfällighet. Men med lite god vilja kan det också ses som att säl­ stationens nya koncept blivit godkänd av dess tidigare invånare. Så är det säkert, tänker vi

blåbärsriset frasar

Sälstationen på Gålö erbjuder tolv bäddar fördelade på tre stugor. Hela anläggningen har en genom­ tänkt miljöprofil, med återanvänt porslin och utrustning, närproducerade råvaror, svanenmärkta produkter, avfallssortering och el producerad av sol, vin och vatten. Se även www.salstationen.com.

Lindersvik Årsta

Edholmen Badhusviken

Blista fjärd

Stegsholm

Stora Vassh.

Askviken

Gålö

Apelviksudd Fågelskyddsområde tillträde förbjudet 1.4-31.7 Gålö havsbad Havtornsudd

Skälåker

Frönäsudd Liåker Liåkersviken

GÅLÖ Sunnansund

den

fjär

ns gar

g Dyvik Lån Spjutsundsäng

Oxnö

Stora Rotholmen

Långgarn

Res till Gålö SL buss 845 från Västerhaninge mot Gålö. Se sl.se för trafikin­ formation

Fågelskyddsområde tillträde förbjudet 1.4-31.7 Sälstation

NR 3 • 2020

Med bil åker du Nynäsvägen väg 73, avfart mot Dalarö, efter ca 6 km avfart Gålö.

Östra Fjäderholmen Västra Fjäderholmen

32 STÅNGMÄRKET

Hit kommer många året om för att vandra, bada, bo på ­vandrarhem och camping. De fina stränderna, klipporna och skogen lockar och här finns något för alla.

Morarna

0

2 km


Dags för nytt avlopp? Ecobox är en svensk produktportfölj Ecobox klarar såväl normal som hög skyddsnivå. med kompakta, robusta och kemikaliefria Klarar av långa belastningsuppehåll vilket är en minireningsverk. stor fördel vid fritidshus. Glöm trekammarbrunnar, markbäddar Passar lika bra för permanentboende som och infiltrationer. Avloppsrening ska vara fritidshus. enkelt att installera och underhålla. Kontakta oss så hjälper vi er vidare.

Svensktillverkade minireningsverk www.ecot.se

0176-580 58 info@scoreecobox.se www.scoreecobox.se

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 33


På bräda genom Stockholms skärgård Cassiani Fotinos och Oskar Kihlborg tog sig från Landsort till Arholma på varsin SUP-bräda. Läs om deras äventyrsvecka bland trettiotusen öar. TEXT Cassiani

34 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

Fotinos

FOTO Oskar

Kihlborg


STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 35


Cassiani Fotinos fick ett härligt första möte med Stockholms skärgård och kommer att återvända många gånger igen.

”vi gör en långpaddling från Landsort till Arholma” utbrister Oskar entusias­ tiskt. Mitt spontana jag jublar inombords och jag svarar utan att tänka efter ”Jaa!”. Saken är bara att jag har ingen aning om var varken Landsort eller Arholma ligger. Oskar som spenderat en väsentlig del av sitt liv i Stockholms skärgård, förklarar att man geografiskt brukar beteckna Stockholms skärgård från Arholma i norr till Landsort i söder. ”Men vi ska i så fall paddla från Landsort till Arholma, för att få bättre vindar” tillägger han och förklarar att det brukar blåsa sydväs­ tvindar 75% av tiden. Så var det bestämt och planeringen inför vår första längre gemensamma SUP-paddling är igång.

”Vi ska i så fall paddla från Landsort till Arholma, för att få bättre vindar.” Utöver någon enstaka längre kajak­ paddling, är det framförallt från båt jag upplevt Stockholms skärgård tidigare. Det som bland annat lockar mig med att paddla, är möjligheten att just upp­ 36 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

leva skärgården i ett betydligt lugnare tempo än ifrån en båt. Med tanke på att Stockholms skärgård består av mer än 30 000 öar finns det onekligen ställen att upptäcka och uppleva för alla, oavsett tidigare erfarenhet. en förutsättning för vår paddling

är

att ha brädor som är lämpade för ända­ målet. För vår paddling lånar vi två hårda brädor. Jämfört med många upp­ blåsbara SUP'ar är de här två brädorna längre och smalare. De kräver lite mer balans men erbjuder i gengäld en SUP som går att paddla snabbare på och är mer kursstabil, man kan alltså paddla fler paddeltag på en och samma sida inn­ an man behöver skifta. De här brädorna är också utformade för paddling i olika typer av vatten. För längre distanser och för att klara kraftigare vindar och vågor. Däcket (ytan där man står) är nedsänkt för att man ska komma närmare vattnet och brädor­ na har kanter som går upp på sidorna. Även nosen fyller sin funktion genom att de är utformade för att lyfta brädan ur vattnet om man hamnar fel i en våg och gör att vattnet rinner bort fort. Så var det där med packning, vad be­

höver vi ha med oss? Packytan på en SUP är inte särskilt stor, dessutom är det för­ delaktigt om man kan få ner vikten. Vi packar lätt men rustar oss med kläder för alla väder. Utöver det har vi också med varsin våtdräkt, flytvästar, tält, liggun­ derlag, gaskök, mat, snacks och nio liter vatten. Dessutom måste det mesta packas vattentätt eftersom packningen kommer att ligga helt exponerad för vågor, regn och eventuella missöden. Vi packar allt i mindre dry bags (vattentäta påsar) som vi sedan lägger i varsin stor vattentät 40-literssäck. Vi är redo och vårt första gemensamma äventyr kan börja! i augusti och vi blir skjutsade ner till Torö, där Axel som ska köra oss ut till Landsort möter upp oss med ett stort leende. Vi lastar om­ bord brädor och vår packning på Axels båt. Jag har bara shorts och t-shirt på mig och vinden som möter oss när vi kom­ mer ut på sjön ger mig gåshud. Det blåser och dunkar i skrovet när båten trotsar vågorna. Jag tänker att det här är vattnet vi snart kommer att paddla över. När jag ser på de stora vågrörelserna som ser ut att vara uppemot en meter höga, dyker en känsla av osäkerhet plötsligt upp.

det är första veckan


Att vakna rakt ute i naturen ger en speciell frihetskänsla som måste upplevas för att förstås.

Vi rundar en udde av karga nakna klippor och båten puttrar in i viken på Landsort där skärgårdstrafiken lägger till. Vi är framme vid vår startpunkt och Stockholm skärgårds sydligaste utpost. Snabbt lastar vi av brädor och vår pack­ ning på bryggan, tackar för skjutsen och vinkar hej då till Axel. Vid bryggan möts vi av några nyfikna människor i sina båtar som undrar vad vi håller på med. En man betraktar in­ tresserad min bräda och frågar om den inte är alldeles för vinglig att paddla på. Han refererar till att han själv provat just den modellen och upplevde den som väldigt ostadig. Tanken på de höga vå­ gorna vi strax ska paddla ut på och att jag faktiskt bara provpaddlat brädan i Karlbergskanalens lugna vatten en gång, får känslan av osäkerhet att återigen skölja över mig, nu ännu starkare. Är det här verkligen en bra idé? Med packsäckarna väl förtöjda på var­ sin bräda är det dags att ge sig iväg. Jag kliver på min SUP och fäster leashen (en säkerhetslina avsedd för att inte tappa brädan vid ett fall i vattnet) runt ena be­ net. I viken är vattnet relativt lugnt, men med tanke på vindstyrkan och vågorna börjar vi båda på knä. Det är också en

fördel med att paddla SUP, att man har möjlighet att variera mellan att stå upp och sitta ner. Vi hade när vi planerade vår tur en önskan om att ta oss ut i ytterskärgår­ den, men vindprognosen gör att vi istäl­ let väljer att hålla oss längre in. Första dagens paddling går över lite stökigare vatten tills vi kommer upp och förbi Järflotta. Vi passerar Nynäshamn och Norviks stora nybyggda industrihamn som får något i min själ att längta ännu mer efter ytterskärgården med sin karga orörda natur. När vi sedan når upp till passagen mellan Yxlö och Herrön och lämnat all industrikänsla bakom oss, är det som om jag återfår en ro i kroppen igen. Med vinden i ryggen når vi till slut Muskö där vi gör vårt första stopp och slår upp vårt tält för natten. Paddlingen har gått över förväntan på alla sätt och den tillfälliga rädsla som dök upp innan vi startade är nu helt förbytt mot entusiasmen och glädjen över att vara iväg. och jag känner hur både gårdagens paddling och svetten ef­ ter en natt i tält sticker i näsan. Jag hutt­ rar och börjar klä av mig där jag står på

det är tidig morgon

den kalla klipphällen vid vattenbrynet, men rycker till när jag plötsligt hör något som rör sig i den täta vassen ett par meter bort. Jag drar snabbt handduken om mig och blir stående med blicken fäst mot vassen. Min första tanke är att det kan­ ske bara är Oskar trots allt, men jag vet ju att han nyss gick åt andra hållet. Jag blir stående där, lyssnar på tystnaden. Så prasslar det till igen. Min blick försöker genomsöka vassen på avstånd. Då ser jag plötsligt hur två stora bruna öron sticker upp bland vasstrånas va­ jande toppar. Huvudet på det jag inser måste vara en älgkalv eller möjligtvis en kviga, skymtar till för ett par sekunder och försvinner sedan igen och jag hör hur det stora djuret rör sig ut ur vassen och upp i skogen bakom. Jag blir stående en stund, innan jag släpper handduken för ett morgondopp. Tyvärr är inga tvålar, schampon eller diskmedel bra för miljön. Därför tycker jag det är viktigt att använda produkter som gör så lite skada och avtryck i natu­ ren som möjligt. Efter ytterligare en dags paddling når vi upp till Dalarö där vi får chans att byta tält mot en natt i ett lånat gästhus med magisk skärgårdsvy. Det är på STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 37


PÅ BRÄDA GENOM STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

många sätt perspektiven som ger upple­ velserna. Efter sju timmar stående på en bräda gungar det fortfarande när jag står och borstar tänderna. Hjärnan vet att marken under mig är fast. Men känslan i kroppen är fortfarande kvar på vågorna och jag undrar om hela jag faktiskt gung­ ar eller om det bara är inombords. Det är med en stor tacksamhet jag kryper ner i en riktig säng den kvällen.

har en kanelbulle smakat så gott som efter fler timmars paddling. Efter vårt fikastopp är det dags att ge sig av igen. När vi ska kliva på våra brädor vid bryggan, frågar några männ­ iskor vi möter nyfiket vart vi är på väg. Förvånade över svaret de får, önskar de oss glatt lycka till. Vinden är inte bara med oss resten av dagen, den är med oss större delen av vår paddling och Oskars statistik verkar stämma.

”Var är alla männi­ skor? Vi har ju en helt fantastisk skärgård.” när vi lämnar dalarö nästa morgon har de mörka molnen vi haft som ständiga följeslagare på håll de första två dagarna, nu spruckit upp och vi omsluts av det varma solljuset. Vita molntussar, blå himmel, skriande måsar som flyger ovan­ för det glittrande vattnet och ett sextiotal segelbåtar omger oss när vi kommer ut på Nämdöfjärden. Det är först här jag upplever att det syns till lite människor igen, om än i sina båtar. Det är en reflek­ tion vi båda gör under större delen av vår tur genom skärgården. Många bryggor, stugor och hus tycks öde trots att det är första veckan i augusti. Var är alla människor? Vi har ju en helt fantastisk skärgård. Vi har avnjutit en frystorkad lunch på en klipphäll i solen och det har nu blivit dags att paddla över fjärden mot Mörtö. Det är en halv meters vågor och rejäl sidvind som tvingar oss att paddla nästan uteslutande babord för att styra upp för vinden från andra sidan. När vi kommit över och tar oss in i sundet mellan Mörtö och Uvön, är vinden med oss igen. Här får vi lugnare vatten och en härlig vind i ryggen som tacksamt ger oss extra fart.

paddlar vi mestadels barfota och när solen står som högst njuter mina fötter av vattnet som emel­ lanåt sköljer över brädan och ger en skön svalka. Vi passerar Ekholmen och fort­ sätter runt Nämdö. Ingen servering finns här längre, men ett litet livs och ett intil­ liggande bageri som har lämnat en korg nybakta kanelbullar till försäljning i buti­ ken, en termos kaffe och engångsmuggar. Jag tar en bulle och häller upp en kaffe i pappmuggen. Plastlock avstår jag alltid för miljön skull. Det är dessutom godare att dricka direkt ur muggen istället för genom ett pyttelitet hål i ett lock. Sällan

under hela vår tur

38 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

Oskar Kihlborg och Cassiani Fotinos.

mellan ställen i skärgården att äta eller handla på, sär­ skilt när man har en SUP-bräda som färdmedel. Jag tänker att det är lite märkligt att det inte finns fler ställen öppna såhär års. Men med tanke på hur lite människor vi ser till, förstår jag att det måste svårt redan som det är, att få de ställen som faktiskt finns att gå runt. Kanske kan det ändras framöver om vi blir fler som väljer bort flygresor till fjär­ ran destinationer och tar vara på som­ maren hemma och allt fantastiskt Sverige har att erbjuda. Det är dag fyra och på vår väg upp till Möja som är vårt nästa delmål, gör vi ett stopp på Harö Café och Livs. Det är fortfarande soligt till och från men temperaturen har sjunkit något och vin­ den och vattnet har kylt ner mina fötter. Värmen från bryggans väderbitna plank vi nu stiger iland på känns ljuvlig, och

ibland är det långt

mina bara fötter njuter av varje steg på det solvarma trädäcket. Harö Café och Livs är beläget på Gummerholmen mitt emot stora Harö. Inbäddad mellan öarna får vi mer lä här och utsikten från caféet är charmig och nästan pittoresk med sina omkringlig­ gande hus och stugor. när vi ger oss iväg igen är de mörka molnen tillbaka och följer oss hack i häl tills vi efter ytterligare några timmars paddling når Möja, där vi sedan spende­ rar fjärde natten. Vi överväger att stanna kvar på ön för en vilodag, men bestäm­ mer oss för att trotsa motvind och regn­ väder och ger oss iväg nästa morgon. Den här distansen tar oss upp till Siggholmen intill Husarö där vi slår upp vårt tält på en klippa. Vi har avverkat ännu ett del­ mål och njuter av den känslan. Solen som visar sig igen sänker sig i horisonten med­ an vi äter ännu en middag på tortellini. Det är nu dag sex och vi har lagt det mesta av vår planerade tur bakom oss. Samtidigt är den sträcka vi har kvar relativt lång och det kommer att krävas minst en heldags paddling om vi ska nå Arholma. Det här är ju trots allt vår se­ mester och ingen tävling. Det finns inga krav på prestation, men en anledning till att vi faktiskt valt att paddla den här långa turen ihop är ju att vi båda älskar utmaningar. Och det är nog det som driver oss båda att paddeltag efter pad­ deltag enträget låta timme efter timme på brädan passera, tills vi efter totalt elva timmars paddling slutligen når vårt mål. På en höjd bakom träden på ön reser sig ett fyrliknande torn. Jag vet inte då att det är Arholma båk jag ser och hade någon nämnt ordet båk, hade det inte sagt mig så mycket. Nu vet jag att en båk är ett fyr­ liknande sjömärke och att just denna båk som byggdes under 1700-talet kommit att bli betydelsefull under historien. vi hinner precis kliva iland innan au­ gustimörkret lägger sig. Det är med rus­ sinfingrar och kalla skrumpna tår jag för sista gången den här paddelturen kliver av brädan i vattenbrynet. På stranden tas vi emot av tre glada själar och deras hund. Det är vänner till Oskar som erbju­ dit oss middag och sängplats för natten, i en härlig gammal stuga som för tankarna till Saltkråkan. Så där och då hinner jag inte se mycket mer av varken båken eller Arholma. Men jag hoppas att jag längre fram får tillfälle att komma tillbaka och uppleva mer av ön. Återigen kommer känslan av hur mar­


Några tips för långpaddling på SUP • Kolla alla olika vädersajter. Du vill inte paddla i hård motvind eller hamna i dimma • Lämna en färdplan till någon som vet var du är och vart du ska paddla • Snacks, bar’s, nötter och torkad frukt. Många kalorier går åt under en dags paddling • Frystorkat är bra för att det väger så lite, men ta gärna med annan mat också • Fyll på mat när det finns tillfälle. (det kryllar inte av mataffärer i skärgården) • Fyll på vatten så fort du har möjlighet • Ta med något (ex. en jacka) med signalfärg så att du syns • Paddla hellre nära land än mitt ute på en fjärd • Använd alltid en leash. Om du ramlar i kan brädan lätt blåsa iväg snabbare än du simmar • Om du är osäker, börja med kortare turer i hemmavatten

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 39


PÅ BRÄDA GENOM STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

ken under mig gungar när jag kliver in i stugan vi ska spendera natten i. Nog för att gamla trägolv kan knarra och röra sig något när man går, men nu är känslan av att allt gungningar igen, mer närvarande än någonsin. Sex dagar och otaliga tim­ mars paddling känns i hela kroppen. Vi slår oss ner vid dukat bord och njuter av lagad mat, nybakt bröd, ost och vin. Tacksamheten över gästfriheten och att bara få sätta sig ner, vila och äta har säl­ lan varit större.

”Det jag framförallt tar med mig är alla de små stunderna.”

Tips på utrustning • Dry bags så håller du saker torra • Midjeväska för småsaker • Keps • Ombyten för alla väder • Skor som är lätta att ta på när du ska iland • En lättillgänglig ”alltmöjligtpåse” på brädan • Karbiner och snören för att fästa allt möjligt • Powerbank • Biologiskt nedbrytbar tvål och diskmedel • Myggmedel • En 5 meters tamp så att du kan bogsera en annan SUP eller bli bogserad • SUP-flytvästar finns som midje­ väska idag. Ska du ut på öppet hav är en riktig räddningsväst med sprayhood att föredra.

Foto: Kenneth Bengtsson/Johnér Bildbyrå och Mattias Vejlens

Det är med viss tomhet över att den här paddlingen nu är till ända, men samtidigt fyllda av glädje över att vi nått vårt mål och allt vi upplevt, som vi somnar gott i en skön säng den kvällen och lovar var­ andra att göra om det här nästa år igen. Då hoppas jag vi får möjlighet att ta oss ut i ytterskärgården och upptäcka nya öar, kobbar och skär.

om det inte var jobbigt. Kanske för att jag till skill­ nad från Oskar inte pysslar med äventyr till vardags. Det är klart att det var både en fysisk och mental ansträngning att paddla så långt som vi gjorde på sex ­dagar. Men glädjen över själva upplevel­ sen i sig, var för mig långt mycket större än ansträngningen. Men det jag framförallt tar med mig är alla de små stunderna. Middag i all enkelhet sittandes på en klippa i kvälls­ solen, eller njutningen av kaffe och en nybakt kanelbulle efter fler timmars paddling. Men också de där personliga upplevelserna som äger rum i var och en av oss. Jag är säker på att skulle du paddla samma tur, eller varför inte en helt annan, skulle du se och uppleva fan­ tastiska saker som kanske skulle gå mig förbi. För vi är ju alla är olika och har våra egna perspektiv och upplever. Det är häftigt! Oavsett om man vill göra en långpadd­ ling som vi gjorde, eller tycker att en timme eller två på brädan räcker, kan vi båda verkligen rekommendera skärgår­ den på en SUP!

jag har fått många frågor

ÖSTERSJÖNS MEST SÄGENOMSPUNNA Ö Här finns lugnet och stillheten. Underbara sandstränder, gråsälar och svävande havsörn. På grund av Covid-19 är turbåten tyvärr inställd i år. Bokningen för 2021 öppnar i september. Det går bra att besöka ön med egen båt.

www.gotskasandon.se

40 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020


MISSES BOKTIPS

Misse s bo kt ips fö r en sk är gå rd ss om m ar

Värna mångfalden i vår värld I coronakrisens skrämmande värld är det lätt att glömma den värsta krisen mänskligheten står inför; den globala uppvärmningen och vad den för med sig. Maja Lundes bok har några år på nacken men den är faktiskt ännu mer aktuell idag än då den kom ut 2015. Maja Lundes fina och eftertänksamma berättelser påminner oss om vikten av att bevara mångfalden på den enda jord vi har. BINAS HISTORIA Maja Lunde, Natur & Kultur En resa Östersjön runt i fyrarnas sken Vi kan inte resa som förr just nu. Då är det skönt att kunna färdas runt Östersjöns fyrplatser tillsammans med skickliga fotografen Magnus Rietz, som är fyrentusiast och engagerad eldsjäl i arbetet att bevara fyrar. Han har besökt mer än 200 fyrar i Östersjön och berättar om dem i sammanlagt cirka 300 fantasieggande foton och lockande beskrivningar. Det är spännande fyrplatser i vårt eget land, i Danmark, Tyskland, de baltiska länderna, Finland samt fyrar i Ryssland som krävts både besökstillstånd och envisa övertalningar för att komma till. Ett praktverk!

Ledda av fyrar fraktade skärgårdsborna sina varor Genom seklen har skärgårdsborna fraktat sin Genom seklen har skärgårdsborna fraktat sin varor med skutor. I sin senaste bok gör Lars Soldeus en nära nog hel­täckan­ de betraktelse över bondeseglationen till Stockholm med början på 1200-talet och fram till andra världskrigets slut. För den genuint båtintresserade är boken späckad av käll­anvisningar och beskrivningar av Roslagens bruks­ båtar och skutor i detalj. En ambitiös båtbok. EN SKÄRGÅRDSSKUTA KOMMER LASTAD BONDESEGLATIONEN TILL STOCKHOLM Lars Soldeus, Soldeko HB, Saltsjöbaden

FYRAR RUNT ÖSTERSJÖN Magnus Rietz, Lind & Co

R SE N A ER V E SL D R GÅ R Ä SK

SNABB LEVERANS

ALLT TILL DIN BÅT

WATSKI.SE

30 DAGARS ÖPPET KÖP

BRETT SORTIMENT

Till sommaren kan du få dina båttillbehör levererade hela vägen fram till bryggan. Tjänsten är tillgänglig i hela Stockholms skärgård under perioden 15 juni -10 augusti 2020.

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 41


Företag, Föreningar och Båtklubbar Många företag, föreningar och båtklubbar väljer att stötta vårt arbete och utan de bidrag som kommer in från alla skulle det se helt annorlunda ut för besökarna. Er insats b ­ etyder mycket för både människor, djur, ­natur och kultur i Stockholms skärgård. Tack. Stor sponsor till Östersjöprojekt APOTEA Skärgårdsvän Företag Medel (10 000 sek) Polfärskt Sthlm Syd AB Skärgårdsvän Företag Bas (1 500 sek) A. Backman Information AB AB Fyren Strategisk IT, Henrik Lundin Alexander Wåland AB Allabryggor.se Anette Work AB Arbor Konsult AB Baudin Konsult AB Benndorf & Co AB Blidösundsbolaget AB Boatwasher Sweden AB Bullandö Marina AB BVP Mark&Fastigh vård AB Comeric Elektronik AB DBS Ekolns Segelklubb Entouch Clinic AB Escapades - ekoturismarrange­mang inom Naturens Bästa Eskilstuna Tjänstedata AB Fastighets AB Kannan Friluftsfrämjandet Enskede ­lokalavdelning Frisk Ledarskap & Utveckling AN Goit AB Hard facts AB Highscore Entreprenad AB ICA Enskededalen Jonas Dahlqvist M/S Teaterskeppet ML Demo AB Nacka Bygg & Konsult AB Nordudden Bygg & Fastighets AB Nynäs Rökeri & Fiskhall AB Nynäshamns Ångbryggeri AB Nåttarö Camp & Resort NätBjörnen AB, Björn Henningson Rederi Stockholms Ström Resarö Båtklubb Rosättra Båtvarv AB Ryn Soft AB , Anders Ryner Rådmansö Kajak & Uteliv AB Sandhamnsguiderna AB SEB Rekreationsstiftelse

42 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

Selaro Maskin & Entreprenad AB Sju advokater Patric Lindblom AB Skärgårdsarboristerna AB Stockholm ICEguide/Stockholm Stockholm Marine Partner Adventures Stockholm Marin Scandinavia, Erik Ryttervik Stockholms Skärgårdsstugor AB Stolt Produktion c/o Tomas Stolt Stora Hunduddens Varvsförening Sture Exhibitions & Events AB Sweboat Service AB Trafikskadetjänst Sverige AB Trivselträdgårdar AB Tynningö Bygg & Platt AB Täbykopia AB Valorem Consulting AB Vindö Byggvaror AB Värmdö Bryggeri AB Föreningsvänner och Båtklubbar (700 sek): Albano Båtklubb Aqua Charter Badhusvikens båtklubb Bergdalsviks Båtklubb Bro Båtklubb Båtklubb Grinds Hages Båtklubben Färingarna Båtklubben S:t Erik Båtsällskapet Karslund Coronet Yacht Club Dalarö Båtklubb Danderyds Båtklubb Djurgårdsbrunnsvikens MBK Drottninghamns Båtklubb Edsbergs Båtklubb Edsvikens Båtklubb Edsvikens Segelsällskap Ekerö Båtklubb Ekolns Segelklubb Ericsson Seglarklubb Eriksviks Båtklubb Finnboda Båtklubb Fiversätraö Intresseförening UPA Friluftsfrämjandet Huddinge lokalavdelning Friluftsfrämjandet Region Mälardalen Friluftsfrämjnadet Enskede Lokalavdelning Föreningen Skärgårdsmuseet

Båtklubbar visar vägen Sandra Löfgren, vänansvarig på Skärgårdsstiftelsen berättar: – Klubbar och föreningar som stödjer oss är goda förebilder för sina medlem­ mar. Klubben visar vägen och vi hoppas såklart att varje båtägare eller skär­ gårdsnyttjare självständigt också bidrar med valfri summa t ex genom att bli Skärgårdsvän och köpa Servicemärket. Föreningen Sofia Linnea Grimsta Båtsällskap Grovstanäs Båtklubb Gustavsbergs Båtklubb Gålö Båtklubb Gålöbasens Båtklubb Haga Båtklubb Huddinge Båtklubb Huvudskärs Byalag Håbo Båtsällskap Hässelby Sjösällskap Hässelbystrands Båtklubb Johannesdals Båtklubb Kallhälls Båtklubb Kfuk-Kfum Skärgårdsläger Ängsholmen Klintens Båtklubb Kopparmora Båtklubb Kullaskogens Båtklubb Kungliga Djurgårdens Förvaltning Kunglinga Motorbåtklubben Lidingö Båtklubb Lidingö Segelsällskap Lidingö-Brevik Sjöscoutkår Liljeholmens Båtklubb Lilla Essinge Båtklubb Lux Båtklubb Morarnas Båtklubb Märsta Båtklubb Norrtälje Stadsbibliotek Nynäshamns Motorbåtklubb Nämdö Hembygdsförening Näsbyvikens Båtsällskap Piluddens Båtklubb Reimers Båtsällskap Ropstens Båtklubb Rålambshovs Båtklubb Saltsjön Mälaren Båtförbund Segelsällskapet Gäddviken Segelsällskapet Vega Sigtuna Båtklubb

Sjötorpets Båtägarförening Sollentuna södra scoutkår Stavsnäs Båtklubb Stiftelsen Solnaskutan Stockholm Vandrareförening Stockholms läns hembygdsförbund Stockholms läns jaktvårdsförening Stockholms Orienteringsförbund Stockholms Segelklubb Svartlögaföreningen Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund Svinninge Marina Klubb Tanto Båtsällskap Tranebergs Segelsällskap Trälhavets Båtklubb Turebergs Båtklubb Tyresö Strands Båtklubb Tyvö fotbollsklubb Upplandsstiftelsen Vaxholms Båtklubb Värmdö Båtsällskap Värmdö Friluftsfrämjandet Västra Sveavikens Hamnförening ÅBT Rederi Ab Ådängens BK Ösmo Båtklubb Österhaninge Båtklubb Österskärs tomtägarförening Tack alla ni båtklubbar som valt att skänka allt från 500 kr till flera tusen kr till våra Skärgårdsmajor. Håbo Båtsällskap Bergdalsviks Båtklubb Gustavsbergs Båtklubb Saltsjöbaden BK Badhusviken BK Tyresö Båtklubb Hässelby Sjösällskap Stavsnäs Båtklubb


SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNNER

Apotea med Vd Pär Svärdson i spetsen har valt att stödja Skärgårdsstiftelsen genom projektet "Skydd under ytan"

Skärgårdsvänner – viktiga ambassadörer­ Att vara stödjande skärgårdsvän är att kroka arm med Skärgårdsstiftelsen och visa på ansvar för den vackra skärgård vi så många njuter av. Helt improviserat kan många ta bilen eller annat färdmedel till något av våra fastlandsområden för att njuta en stund av en promenad, havsutsikt eller grilla. Våra skärgårdsvänner delar denna tillgång och möjlighet med oss likväl som de delar ansvaret genom att stötta arbetet som sker år ut och år in. Oavsett väder eller vind.

Det finns olika sätt att stötta Skärgårdsstiftelsen

Vilken är din personliga hjärtefråga inom ramen för Stockholms skärgård? – Stockholms skärgård är ett miljö- och kulturarv som vi alla måste värna om för att det ska finnas kvar för framtida generationer. Min personliga hjärtefråga är vattenmiljön och jag är engagerad i flera projekt för att rena Östersjöns vatten och bidra till en friskare skärgård.

Du kan bli stödjande Skärgårdsvän för 350 kr per år. Eller F ­ amiljevän för 425 kr per år om ni är fler i hushållet som är ute och njuter av skärgårdslivet. Lägg till Servicemärket för 200 kr så kan du stolt sätta det på din båt och visa vägen för fler. Du kan också välja att ge en gåva i form av en Hyllningsgåva eller Minnesgåva. Läs mer på www.skargardsstiftelsen.se

Vad avgjorde att Apotea gick med som finansiär för projekt Skydd under ytan som drivs av Skärgårdsstiftelsen? – Vi kände att vi ville sponsra något som "hands on" gjorde något åt de problem vi ser i vattenmiljön i vår närhet. Varför tycker du att man ska bli Skärgårdsvän hos Skärgårdsstiftelsen, företag som privatperson? – Jag tycker verkligen att man ska bli Skärgårdsvän för att bidra till stiftelsens arbete med natur, kultur och friluftsliv i skärgården. Det är något vi gärna tar för givet men det krävs insatser för att vi ska ha samma möjlighet att njuta av skärgården även i framtiden. Vad är det bästa med Skärgårdsstiftelsen? – Att Skärgårdsstiftelsen arbetar för att bevara skär­ gårdens natur- och kulturvärden för framtida gene­ rationer samt bevarar och skyddar natur och djurliv. Deras insatser är avgörande för att vi ska ha en fri och tillgänglig skärgård som vi alla kan ta del av. Hur ser du på att vara företagsvän hos Skärgårdsstiftelsen? – Jag känner mig stolt över att kunna bidra till det viktiga arbete som Skärgårdsstiftelsen utför. Det är en stor del av vår företagskultur att göra saker som gör skillnad för vår miljö.

”Vi är såklart stödjande Familjevänner och bidrar även med Servicemärket. Vi är gärna och ofta ute i Stockholms skärgård och nyttjar dessutom flera av Skärgårdsstiftelsens facili­teter som ex Skärgårdsmajor och tillgången till naturhamnarna. Barnen älskar att få utforska skärgårdsnaturen och vi ser ofta säl vilket är spännande. Skärgårdsstiftelsen ger oss stora tillgångar till värdefulla upplevelser. Det ska vi inte ta för givet.” FAMILJEN ERHAG

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 43


SKÄRGÅRDSSTIFTELSENS VÄNNER

”Att stötta Skärgårdsstiftelsen är självklart för oss. Vi njuter av vackra naturreservat att ströva runt i till­ sammans med våra barnbarn och grillar gärna lunch i en eldstad. Att ta båten med Waxholmsbolaget till någon ö och avnjuta en lunch på någon krog är extra lyxigt. På hösten är det fint att besöka någon av alla skördefester och köpa korv eller annat lokalt odlat.”

”Vi vill visa att vi uppskattar arbetet med att bevara vår skärgård. Det är fantastiskt att vi har tillgång till en så unik miljö. Det borde vi inte ta för givet. Det är bra att Skärgårdsstiftelsen bedriver sin verksamhet så att skär­ gårdsnaturen bevaras och finns att tillgå för alla. Vi ut­ nyttjar dass och sophus och uppskattar att dessa finns. Vi är Familjevän och köper även Servicemärket.”

ALF OCH CHRISTINA PETERSSON

FAMILJEN ADELLY

Foto Karin Romdahl

Kära Skärgårdsvänner! Många av er brukar följa med på våra populära vänresor i slutet av augusti. I över 40 år har Skärgårdsstiftelsen ordnat vänresor för våra Skärgårdsvänner. Men med anledning av Coronaviruset som härjar vågar vi inte genomföra våra resor denna sensommar. Gå gärna in på vår hemsida för uppdaterad information. I skrivande stund har vi dock inga alternativ planerade.

44 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020


Boo Energi med 100 års i branschen, ett elbolag du kan lita på.

Klimatpositiv el All el vi säljer kommer från förnyelsebara energikällor. Dessutom klimatkompenserar vi utan att det kostar extra för våra kunder.

www.booenergi.se

L ÅT VÅR A BAK TERIER G Ö R A J O B B E T I AV LO P P E T ! MILJÖVÄNLIGT

Drain

Camper

Tar bort avloppslukt.

Tar bort lukt i toalettanken.

Bryter ner fett, fekalier och toalettpapper.

Tar bort lukt i gråvattentanken. Ser till att avloppslangen inte tätnar av fett.

Sanitation Wax Tar bort urinlukt i koppen i plasttoaletten. Ger ett skyddande vaxskikt.

Water Tank

Förebygger fettuppbyggnad i rörledningar och tankar.

Ingen parfym.

Bryter ner hushållskemikalier.

Tar bort lukt i latrintunnor.

Håller vattentanken fräsch.

Kraftigt reducerar slam.

Tar bort urinsten.

Rengör vattentanken.

BAKTERIER FÖR AVLOPP

Syresätter vatten.

B e s ö k vå ra åte r fö r s ä l j a re e l l e r w w w. ox yg. s e STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 45


NOTISER

Foto Sandra Löfgren

Östersjöns drottning fyller 250 år! Öster om Sandhamn ligger ön Grönskär. Grönskärs fyr ”Östersjöns drottning” ritades av arkitekt Carl Fredrik ­­­ Adelcrantz och uppfördes 1770. Redan 14 år senare byggdes hon på ytterligare till sina nuvarande 23,2 meter. Under 1960-talet släcktes hon ned och ersattes med Revengegrundets fyr. I mitten av 1980-talet tog Skärgårdsstiftelsen över ansvaret och 1993–94 renoverades drottningen. Ett tjock lager av sprutbetong eller cementputs togs bort och den vackra sten­fasaden frilades. Efter att hon varit släckt i 40 år tändes hon på nytt, hösten 2000. Fyrar utsätts som bekant, mer än de flesta andra byggnader, av hårt väder och vind och 2016 var det dags för en renovering igen. Denna utfördes i två etapper åren 2016 och 2017. Så med andra ord...Vårt födelsedagsbarn mår bra, trots sin höga ålder.

Grilla säkert I de flesta av våra naturreservat gäl­ ler eldningsförbud enligt Länsstyrelsens reservatsföreskrifter. Använd våra iord­ ningsställda grillplatser eller en portabel grill på ben. Tack för att du inte använ­ der engångsgrillar. Ladda ner appen BrandRiskUte för aktuell information och lokala brandriskprognoser.

Vad händer under ytan när du ankrar? Skärgårdsstiftelsen har lagt ut 25 bojar i Östermarsfladen, Nåttarö. Här kom­ mer du att kunna göra fast båten utan att kasta ankar. Detta blir ett test för att se om bottnen där kan återhämta sig från ankringsskador. I övriga delar av Östermarsfladen är du välkommen att ankra som vanligt. 46 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

Skärgårdsstiftelsen tar inte emot glasavfall i våra soptunnor. Tänk på det när du packar båten, gör plats för en liten glasinsamling eller välj andra förpack­ ningar. Glaset du tar med till skärgården tar du också härifrån. Det är glasklart. Tillsammans med Svenska Båtunionen jobbar vi för att fler skärgårdsbesökare ska ta hand om sitt eget glasavfall.

Foto Bosse Lind

Packa lätt och rätt

I Coronatider Nu måste vi alla vara försiktiga och tänka på varandra. Eftersom det finns ont om tvättmöjligheter i skärgårdsnaturen står vi inför en del utmaningar på våra om­ råden där det kan bli många besökare på samma gång. Mitt ute i naturen är det svårt att tvätta händerna med tvål och vatten. Det bästa är om du har med dig en flaska handsprit för att undvika smittspridning. SL och Waxholmsbolaget avråder från att resa i dessa tider men du med egen båt eller bil kommer att kunna ta dig ut till våra områden som vanligt. Tack för att du håller avstånd till andra besökare och håller en god handhygien. Våra bastur kommer fortsatt att hållas stängda då vi inte vill utsätta allmänheten eller vår personal för några onödiga risker.


Annonsera i Stångmärket! För bokning och material kontakta Henrik Salén, 0706-18 61 61, henrik@batmedia.se

Gratis kartor Ladda ner våra detaljerade kartor där du kan hitta utkiks­ punkter och stigar lättare. Sök efter Björnö, Gålö, HäringeHammersta och Käringboda på vår hemsida.

Foto Bosse Lind

Utbildningsplats Skärgården Gör ett besök till någon av våra spännade och vackra ut­ bildningsplaster. Här kan stora som små lära sig om skär­ gårdsnaturen och platsens historia. Följ stigar, läs skyltar och undersök hemliga platser. Mer information om detta hittar du på skargardsstiftelsen.se

Vi är det första tryckeriet i Sverige som fick Svanenlicens. Kontakta oss idag för marknadens bredaste och mest förmånliga erbjudande av trycksaker.

Koppla hunden Alla Skärgårdsstiftelsens områden är naturreservat. Här ska du alltid ha hunden kopplad. Incidenter med stressade, skadade och dödade vilda djur eller boskap inträffar tyvärr varje år. Tack för att du respekterar naturreservatsföreskrifterna!

Åtta.45 Tryckeri AB, Bruttovägen 11 • 175 43 Järfälla 08-553 348 00 • www.atta45.se

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 47


En klimatsmart skärgårdssemester

Tur och retur skärgården Skärgårdssemestern är här! Båten är i ordning, och ska bara fyllas på med god mat och dryck för de dagar du kommer att vara ute. Beroende på om du åker själv eller med familj ser såklart både p ­ lanering, rutt och packning lite annor­ lunda ut. Här vill vi ge dig några matnyttiga tips på vägen. För även till sjöss gör dina inköpsval skillnad för miljön.

GLASFLASKA ELLER PLASTFLASKA? Redan när du står i mataffären börjar din klimatsmarta skärgårds­semester. Vilka produkter är mest miljövänliga att ha med sig ombord? Många tror felaktigt att glasflaskan är bättre än plastflaskan. Det går åt mycket mer energi att tillverka och återvinna glas än plast. Plastbehållaren är dessutom lättare än glaset som bara pga sin vikt göra att våra soptransporter med båt blir onödigt tunga.

Genom att handla klimatsmart bidrar du till en hållbar skärgård som förhoppningsvis kommer att må lite bättre än den gör nu. Många bäckar små heter det och om vi alla försöker att göra något, blir massor gjort! Var noggrann med vilka produkter du tar med dig ombord och ut i vår skärgård. Kanske är det dags att prova öl på petflaska, strunta i glasburkarna och inreda ett åter­ vinningshörn i din båt.

Foto Petter Lundgren

48 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020


TUR OCH RETUR SKÄRGÅRDEN

Foto Karin Romdahl

MILJÖSMARTA SKÄRGÅRDSTIPS: • Handla lokalt! Skärgårdsstiftelsen äger små jordbruk där våra arrendatorer ofta har gårds­ försäljning. (läs mer om det på vår hemsida) • ”Lätt packning är rätt packning” välj plast- och pappförpackningar före glasförpackningar. • Förbered dig redan innan du ger dig ut på att du ska ha plats i båten att ta med dig glasav­ fallet tillbaka. Det går lätt att skölja ur och åter­ använda eller lämna för sortering där de tar emot glas. • Hjälp till genom att lämna så lite avfall som möjligt kvar på våra öar och på så sätt minska antalet transporter. Genom att planera inkö­ pen hemma och packa lätt kan du minimera vikten på avfallet och därmed minska CO2 utsläpp.

Båtförsäkring efter dina behov Hos oss är det både enkelt och lönsamt att samla hushållets hela försäkringsengagemang.

0500-10 10 10

Om Varsam Försäkring Hos oss är alla försäkringar byggda med passion och omtanke. Vi erbjuder försäkringar för personbil, husbil, husvagn, boende, husdjur, mopedbil, ATV, snöskoter, moped, vattenskoter, båt och släpvagn. Vi älskar att prata med våra kunder och gör det allra helst över telefon. Försäkring kan ofta upplevas svårt och då kan det vara skönt att prata med en människa som hjälper dig förstå.

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 49


DEN MAGISKA SKÄRGÅRDEN

Om gäddan och barnmorskan Vad kan en skärgårdskvinna, en segelöka och en gädda ha gemensamt? Hör här historien om Anna Maria som lärde sig till jordemor av en gädda. Historien finns nedtecknad i ett protokoll – och därför alldeles sann! TEXT OCH BILD

hundra år sedan, år 1711, bestämde myndigheterna i Stockholm att jordemödrar, alltså barnmorskor, måste få en utbildning. Tjugo procent av gravida kvinnor dog i samband med förlossningen och barnadödligheten var ännu högre. Det är oacceptabelt agitera­ de provinsialläkaren i Stockholm. ”Män bryr sig mer om sina kor och hästar än om sina kvinnor” dundrade han vidare. Myndigheterna lyssnade alltså, men det gällde bara inne i Stockholm. Ute i skärgården var allt annorlunda. Först i början av 1900-talet bestämdes det att alla skärgårdskommuner måste ha både provinsialläkare och en utbildad barnmorska. Den magiska skärgården handlar den­ na gång om en jordemor och börjar den redan för tre

50 STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020

Carina Lernhagen Matz, journalist, etnolog och sjöhistoriker.

29 augusti 1824. Det är sockenstämma på Ljusterö, där bara de som äger sin gård får närvara. De är samlade för att utse Ljusterö sockens första barnmorska.

anna maria sundström från Ramsdal på Ingmarsö var villig att ta uppdraget. Men hon vägrade genomgå någon utbildning. Det här är hennes berättelse:

”En sommardag i min ungdom var jag med slåtterfolket på Söder­boudd. Vid middagsdags tog jag ökan för att hämta mat. När jag kom ut ur sundet kom en stormby, båten kantrade och jag hamnade i sjön. Men en stor blåsa bildades runt mitt huvud så andan gick inte ur. I tre dygn låg jag sedan på sjöbotten men jag var hela tiden vid medvetande. Medan jag låg där simmade en ovanligt stor gädda runt mig. Han lärde mig förlossningskonsten, men också andra läke- och trolldomskonster. Tre löften fick jag avge till gäddan för att få framgång som jordemor. Men vad jag lovade får jag aldrig berätta. Sedan kastades jag upp på stranden och där gnagde myror hål på blåsan. Förlamningen som suttit i hela tiden släppte och jag kunde gå hem.”


1930-talet och intervjuade gamla skär­ gårdsbor. Det blev så småningom 1 500 sidor text och 10 591 små anteckningar om sägner, folktro och ortsnamn. Idag finns allt på Dialekt- och folkminnesarki­ vet i Uppsala.

Det var Anna Maria Sundströms berät­ telse inför sockenstämman. Idag hade hon förstås aldrig fått något uppdrag. Barnmorskeförbundet bildades redan 1886 och det första numret av tidningen ”Jordemodern” kom ut två år efter. Men männen i sockenstämman visste att Anna Maria i tolv år hjälpt till vid förlossning­ ar. Ingen mor hade dött och inget barn.

Alla var överens. I protokollet står: ”M. Sundström antas till Barnmorska, utan att påkostas vidare Examen – hvil­ ken hon sjelf vägrar”. Att en blåsa kunde bildas runt huvudet och hindra ”andan att gå ur” var allmänt känt i skärgården. John Westin, folkskol­ lärare och folklorist från Korsö vid Möja Söderfjärd, rodde runt i skärgården på

john westin har många berättelser om hur skärgårdsbor räddats av den mystis­ ka blåsan runt munnen. Här ett exempel: En dräng gick ner sig på isen i Lindalssundet. Han låg en hel vinter som drunknad. På våren hittades han och höggs loss ur isen med hjälp av ett ljuster. Drängen hade blåsa och kvicknade till sedan han tagits upp. Det som skiljer sägnen, eller kan­ ske hellre historien, om Anna Maria Sundström är att hon bevisligen är en historisk person eftersom hennes historia finns dokumenterad i protokollet från sockenstämman år 1824. Där framgår också att hon var en skicklig jordemor, som till och med kunde underlätta för­ lossningssmärtor. ”Kan inte Maria Sundström och Gud hjälpa, då kan ingen”, sas det i skärgår­ den vid den här tiden

0500-10 10 10

Hos oss kan du även försäkra garaget till din vattenskoter Vi försäkrar det mesta, tex både din vattenskoter och det garage som du förvarar maskinen i. Hos oss är det både enkelt och lönsamt att samla hushållets hela försäkringsengagemang.

Vi erbjuder försäkringar för personbil, husbil, husvagn, boende, husdjur, mopedbil, ATV, snöskoter, moped, vattenskoter, båt och släpvagn.

STÅNGMÄRKET

NR 3 • 2020 51


POSTTIDNING B POSTTIDNING B

110583300 110583300

Skärgårdsstiftelsen Skärgårdsstiftelsen Box 7669 Box 7669 1 1 1 0 0 5 5 8 8 3 3 3 3 0 0 0 0 1 103 94 Stockholm 103 94 Stockholm

TVÅ SJÖTOMTER TORÖ - BERGHOLMEN INTILL VARANDRA INKL HALV LANTBRUKSFASTIGHET MED JAKT- OCH FISKERÄTT Vackra sjötomter 11 660 m² varav 5 525 m² vattenområde. Ingår även en halv lantbruksfastighet som omringar fastigheterna om 12,5 ha med jakt- och nätfiskerätt. Boningshusen är 65 m² resp 55 m² samt gästhus, sjöbod och två bryggor med underbar havsvy.

Husen bäddas in i grönska och natur med utsikt över havet. Båda husen samt gästhuset har äldre ytskikt och det är dags att renovera interiört. Läget är det bästa med fint kvällssolsläge, här finns också fina gamla ekar och körsbärsträd, detta ger en helt

idyllisk bild av ett skärgårdsparadis med havet som granne ca 45 min från Stockholm till Södra Svärdsö. Härifrån går man över en gångbro för att komma ut på Bergholmen, sen är det 10 minuters promenad fram till husen. Bergholmen 26 & 28. Pris 7,9 milj kr.

Ring Jeannette Mattsson 070-528 28 80 för information och visning

LJUVLIGT HAVSNÄRA PÅ ATTRAKTIVA NÄMDÖ - KVÄLLSSOLEN ÖVER VATTNET - REGULJÄR BÅTTRAFIK 150 M - BÅTPLATS - GÄSTHUS Härligt strandnära läge, magnifik vidsträckt utsikt över kobbar och skär med solnedgången i Nämdöfjärden. Naturtomt 2 189 m² med ogenerat läge.

Gemensam brygga med segelbåtsdjup i skyddad vik. Rejält vinterbonat hus 58 m², 3 r o k, Contura braskamin, dusch, bastu, altan mot sjösidan med kvälls-

sol samt altan i lä med morgonsol. Vinterbonat gästhus 14 m², förråd. Bredband tomtgräns. Reguljär båtförbindelse 150 m. Krokvik 123. Pris 3,5 milj.

Ring Laila Hedestig 070-792 75 46 alt Kjell Johansson 070-715 45 81 för information och visning

JA?

gan frå r e eft ser tor utpri s l u tn as Jus - hög

SÄL

RING FÖR VÄRDERING!

VI SÖKER VILLOR - FRITIDSHUS - TOMTER - GÅRDAR Vi har strandnära lägen samt sjölägen som specialité både på fastland & öar men vi söker alla typer av objekt Vårt stora kundregister samt mångsidiga marknadsföring ger effektiva och starka försäljningsresultat

MER ÄN 30 ÅRS ERFARENHET Vi har lång erfarenhet av öar - våra båtar når er i hela skärgården

K JELL JOH ANSSON F A ST IGH E T SB Y RÅ KJFAST.SE | 08–641 10 00 | INFO@KJFAST.SE