Palopäällystö

Palopäällystö

Helsinki, Finland

Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandbefälsförbund ry on pelastus- ja turvallisuusalan sekä pelastuspalvelun piirissä työskentelevän palopäällystön ja paloalipäällystön sekä johtavassa asemassa olevien muiden pelastus- ja turvallisuusalalla toimivien henkilöiden aatteellinen yhdistys. Liiton tarkoituksena on edistää jäsenistönsä ammattitietoja ja -taitoja sekä kohottaa ja edistää kansalaisten, yhteisöjen ja laitosten valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen niin normaali- kuin poikkeusoloissa.

www.sppl.fi