Page 1

PAL

17

HE

LS

0 17

20

T IVÄ

L LYSTÖ P Ä Ä Ä OP

I N K I .– 8.4.2 6


T E R V E T U L O A P E L A S T U S A L A N Y K KÖ S TA P A H T U M A A N !

PAL

17

HE

LS

0 17

20

T IVÄ

ÄÄL LYSTÖ PÄ OP

I N K I .– 8.4.2 6

Pelastustoimi uudistuu ja muuttuu lähivuosina merkittävästi. Myös sisäisen turvallisuuden uudet haasteet koskettavat läheisesti pelastustoimea. Kuinka pelastustoimi mukaan lukien ensihoito organisoidaan? Kuka kustantaa tulevaisuudessa pelastustoimen? Entä millaisissa päätöksentekopöydissä pelastustoimen edustajat istuvat tulevaisuudessa? Tuntuu, että kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia. Muutokset toteutuvat ihmisten kautta – jokainen meistä on viime kädessä oman muutoksensa johtaja. Muutoksia on pys-

tyttävä toimeenpanemaan yhdessä muiden ihmisten kanssa. Se, että muutoksia pystytään tekemään hyvähenkisesti, motivoituneesti ja menestyksekkäästi, on esimiestyön tärkeimpiä tehtäviä – ihmisten johtamista muutoksessa. Pelastustoimella on muutos- ja uudistumisvalmiutta, mutta onnistuneeseen lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan motivaatiota synnyttäviä sanoja ja esimerkkejä. Palopäällystöpäivät vastaavat ajan haasteisiin, ja luvassa on ohjelmaa, josta jokainen pelastus- ja turvallisuusalan toimija saa uutta ammennettavaa. Lisäksi Palopäällystöpäivät antavat erinomaisen tilaisuuden verkostoitumiselle, tuttujen tapaamiselle ja ajatusten vaihtamiselle! Tuttuun tapaan alan kärkiyritykset ovat mukana monipuolisessa näyttelyssä, jossa pääset tutustumaan uutuustuotteisiin ja palveluihin!

Tervetuloa mukaan oppimaan, vaikuttamaan ja vaikuttumaan!

P A L O P Ä Ä L LY S T Ö P Ä I V I E N 2 0 17 J U O N TA J AT Palopäällystöpäivien juontajakaksikosta pelastusalan asiantuntemuksesta vastaa Mira Leinonen. Pelastusylitarkastajana Etelä-Suomen aluehallintovirastossa työskentelevä Mira on tuttu monille myös Pelastustieto-lehdessä julkaistavasta Mirafoni-palstasta.

Palopäällystöpäivät on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan ohjelmaa. Palopäällystöpäivien suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Palopäällystöpäivien toinen juontaja on näyttelijä ja juontaja Nicke Lignell. Nicke on tuttu viime vuoden Palopäällystöpäivien lisäksi esiintymisistään useissa tv-sarjoissa, elokuvissa ja viihdeohjelmissa sekä lukuisissa teatterikappaleissa.


H E L S I N G I N P E L A S T U S K O M E N TA J A N T E R V E H D Y S

Tervetuloa Palopäällystöpäiville Helsinkiin! Tervetuloa Helsinkiin, Suomen pääkaupunkiin! Päällystöpäivistä on muodostunut viime vuosina pelastusalan vuosittainen suurtapahtuma, ja tätä perinnettä jatkamme nyt Helsingissä.

Palopäällystöpäivät järjestetään uudessa huippumodernissa Clarion-hotellissa, joka sijaitsee Jätkäsaaressa meren äärellä. Voi sanoa, että Palopäällystöpäivien puitteet ovat kohdillaan. Olemme pelastustoimen historian suurimman uudistuksen kynnyksellä. Yhteiskunnan muutos ympärillämme velvoittaa meidät muuttamaan opittuja ja totuttuja käytäntöjämme nykyajan riskejä vastaaviksi. Tässä muutoksessa on osattava luopua jostain, mutta muutos antaa meille myös mahdollisuuden: saattaa pelastustoimi muiden turvallisuusviranomaisten kanssa samalle tasolle Suomen kokonaisturvallisuuden kentässä. Tämä edellyttää meiltä jatkuvaa aktiivisuutta tuoda esiin oma osaamisemme ja tuleva merkityksemme piireissä, joissa pelastustoimi ei tähän asti ole ollut riittävän näkyvästi mukana. Pelastustoimen uudistuksen suuntaviivat ovat nyt piirtymässä, ja eri työryhmien työt ympäri Suomea ovat hyvässä vauhdissa. Myös Palopäällystöpäivät 2017 ovat ajan hermolla, ja ohjelmassa on keskeisesti huomioitu pelastustoimen tuleva uudistus. Palopäällystöpäivät antavat meille loistavan tilaisuuden käydä avointa keskustelua pelastustoimen tulevaisuudesta – kuulla kollegoiden ajatuksia ja luoda niistä pelastustoimen yhteinen vahva tahtotila, jonka jokainen pystyy hyödyntämään omalta osaltaan yhteiseksi hyväksi. Tavoitteena meillä on entistä tehokkaampi ja sisäisen turvallisuuden kannalta kattavampi pelastustoimi, joka tuottaa entistä laajempaa palvelua koko yhteiskunnalle. Tervetuloa Helsinkiin keskustelemaan, osallistumaan ja verkostoitumaan. Helsinki ja Palopäällystöpäivät antavat mainiot puitteet visioida pelastustoimen tulevaisuutta!

Simo Weckstén pelastuskomentaja


> > K E S K I V I I K K O 5 . 4 . 2 0 17 12.00 PRE-SEMINAARI: VARAUTUMINEN 16.00 PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVIEN REKISTERÖITYMINEN AVATAAN 19.00 HELSINGIN KAUPUNGIN VASTAANOTTO

> > T O R S TA I 6 . 4 . 2 0 17 09.00 REKISTERÖITYMINEN, NÄYTTELY JA KAHVI 10:00 PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVIEN AVAUS

Kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, Helsingin kaupunki

10.30 SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO EILEN JA HUOMENNA – MITÄ VAIKUTTAVUUTTA TOIMINNALLA?

Filosofian tohtori, Suomen Palopäällystöliiton historiikin kirjoittaja Juhani Kostet

Keskustelijoina

Kunniapuheenjohtaja Rainer Alho Puheenjohtaja Jari Sainio, Suomen Palopäällystöliitto Pelastusylijohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö Paloinsinööri Juhani Carlson, Kymenlaakson pelastuslaitos

11.30 LOUNAS JA NÄYTTELY 13.00 KOHTI HISTORIALLISTA MUUTOSTA

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS – TAUSTAT JA VALMISTELUN TILANNE

Suomeen on syntymässä kokonaan uusi hallinnon taso, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuut siirtyvät maakunnille. Miksi uudistus tehdään ja mikä muuttuu? Lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen, valtiovarainministeriö

PELASTUSTOIMEN UUDISTUS OSANA HALLINNON UUDISTUSTA

Hankejohtaja Taito Vainio, sisäministeriö

Keskustelijoina

Kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Pelastuskomentaja Simo Weckstén, Helsingin kaupungin pelastuslaitos

14.30 KAHVI JA NÄYTTELY 15.15 PELOLLA JOHTAMINEN ON PERSEESTÄ!

”Parvekejohtaja” ja työyhteisön sisällä oleva “verenimijä”. Vatvomista, valtapeliä ja vaikeita sanoja. Päätöksenteon hitautta ja mokaamisen pelkoa. Kahtiajako – me ja te. Kaikenlainen muutos askarruttaa ja pelottaa. Oivalluttava puheenvuoro haastaa ajattelemaan muutosta ja pelolla johtamista: Mitä se on? Mitä siitä seuraa? Mitä sille voi tehdä? Mitkä asiat auttavat viemään muutosta läpi ja mitkä sitä estävät? Miksi typerältäkin kuulostavat ideat ovat arvokkaita? Kehitysjohtaja Jaana Tuomila, Kissconsulting

YHTEISTYÖLLÄ HYVIÄ TULOKSIA

Vuoden 2017 alussa Pohjois-Karjalan kaikkien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut, keskussairaala ja pelastustoimi siirtyivät saman organisaation järjestämisvastuulle Siun soteen. Uutta organisaatiota ja palveluja rakennettaessa lähtökohtina ovat olleet asukkaiden ja henkilökunnan parannusideat. Toimitusjohtaja Ilkka Pirskainen, Siun sote

16.45 YHTEENVETO PÄIVÄN AIHEISTA 17.00 GET TOGETHER


> > P E R J A N TA I 7. 4 . 2 0 17

NÄYTTELY

09.00 TULEVAISUUDEN OSAAMIS- JA PALVELUTARPEET MUUTTUVAT – MITEN MUUTTUU KOULUTUKSEMME?

Palopäällystön ammattikorkeakoulutus siirtyy Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle. Kuka vastaa koulutuksen sisällöistä? Voisiko tulevaisuudessa Pelastusopistosta valmistuva pelastaja saada pelastajatutkinnon lisäksi myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajatutkinnon? Entä kuka vastaa tulevaisuudessa sopimuspalokuntien koulutusjärjestelmän kehittämisestä?

Alustajina ja keskustelijoina

Sisäministeri Paula Risikko Rehtori Kimmo Himberg, Poliisiammattikorkeakoulu Rehtori Mervi Parviainen, Pelastusopisto

Mukana keskustelussa

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

10.00 TAUKO, NÄYTTELY JA SIIRTYMÄT 10.30 TEEMAOHJELMAT

A: Toimintakyvyn ylläpidon haasteet

B: Tieliikenneonnettomuudet – kohteena raskas kalusto

C: Rakennammeko turvallisuutta käyttäjiä varten vai määräysten velvoittamina? 12.00 LOUNAS JA NÄYTTELY 13.30 DIGITALISAATIO PELASTUSTOIMESSA Pelastustoimessa digitalisaatio on näyttäytynyt lähinnä haastavina tietojärjestelmähankkeina ja

johtamisjärjestelminä. Mitä digitalisaatio voisi tarkoittaa puhuttaessa turvallisuudesta?

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KEHITYKSEN KIIHTYMISTÄ EI VOI PYSÄYTTÄÄ

Suomessa tuoksuu asennemuutokselta. Enää kaikki mikä ei ole erikseen sallittua, ei olekaan välttämättä kiellettyä. Kaikki kiellotkaan eivät ole enää aina täysin ehdottomia. Kansanedustaja Jyrki Kasvi

MISSÄ VIIPYY TURVALLISUUDEN DIGITALISAATIO?

LISÄÄKÖ DIGITALISAATIO TURVALLISUUTTA?

Keskustelu

Digitalisaatiota seuraa keinoälyn ja robotisaation laajempi hyödyntäminen. Miten meidän uhkatekijämme kehittyvät? Miten huolehdimme, että meillä on #turvallisuus kunnossa ja #luottamus saavutettu? VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, valtiovarainministeriö

Valmiusjohtaja, yksikön päällikkö Janne Koivukoski, sisäministeriö

15.00 2. PÄIVÄN YHTEENVETO

KAHVI

15.30 JUHLALIITTOKOKOUS 19.00 ILTAJUHLA: SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO 85 VUOTTA


> > L A U A N TA I 8 . 4 . 2 0 17 09.00 REKISTERÖITYMINEN JA AAMUKAHVI 09.30 TERVETULOA 09.45 HALLINTO UUDISTUU, ENTÄ PELASTUSTOIMI?

Pelastusylijohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö

10.30 TAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN 11.00 SOPIMUSPALOKUNTATOIMINNAN EDISTÄMINEN

Millä keinoilla toimintaa voidaan edistää? Myös koulutusjärjestelmän kehittäminen on käynnissä ja tavoitteena on ajoittaa muutokset yhtäaikaisesti pelastustoimen uudistushankkeen yhteyteen toteutettavaksi. Erityisasiantuntija Jouni Pousi, sisäministeriö

Keskustelussa mukana

Rehtori Mervi Parviainen, pelastusopisto Koulutuspäällikkö Terhi Kivijärvi, Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto Koulutuspäällikkö Markku Savolainen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Toiminnanjohtaja Isto Kujala, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto

12.30 LOUNAS JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN 13.30 SOPIMUSPALOKUNNAT JA VARAUTUMINEN

Pelastustoimen on varauduttava toimintaan poikkeusoloissa riittävin suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin kouluttamalla ja varaamalla henkilöstöä poikkeusolojen tehtäviin. Pelastustoiminnan päällikkö Jari Korkiamäki, Helsingin kaupungin pelastuslaitos Varautumispäällikkö Andreas Schneider, Helsingin kaupungin pelastuslaitos

14.30 KAHVI 15.00 VETOVOIMAINEN SOPIMUSPALOKUNTA -HANKE

Hankkeen tavoitteena on valmistaa palokunnille välineitä, joilla ohjata työhyvinvointiin liittyvää kehittämistä. Työhyvinvoinnin parantaminen liittyy kiinteästi palokunnan luotettavaan, ammattitaitoiseen ja lähtövarmaan toimintaan. Työhyvinvointiasiantuntija Heini Kämäräinen, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto

15.30 RASKAAN AJONEUVOKALUSTON UATP – UUSI AJONEUVOTEKNIIKKA TUTUKSI PELASTUSTOIMINNASSA JA RAIVAUSTOIMINTA ONNETTOMUUKSISSA

Projektipäällikkö Markku Haikonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

16.00 PALOPÄÄLLYSTÖPÄIVÄT 2017 PÄÄTTYVÄT

Lauantain ohjelma tuotettu yhteistyössä SSPL:n ja SPEK:n kanssa

> > I L M O I T TA U T U D U 7. 3 . 2 0 17 M E N N E S S Ä : W W W. S P P L . F I Osallistumismaksut To 6.–pe 7.4.2017 jäsenhinta 305 €/hlö, muut 385 €/hlö Osallistumismaksu yhdelle päivälle, jäsenhinta 180 €/hlö, muut 215 €/hlö La 8.4.2017 jäsenhinta 105 €/hlö, muut 150 €/hlö

Majoitushinnat sisältävät majoituksen Clarion Hotel Helsingissä, aamiaisen sekä vapaan pääsyn Roof Top Pool & Terraceen – hotellitornin huipulle, josta löytyvät lämmitetyn ulkouima-altaan, saunojen sekä huippumodernin kuntosalin lisäksi henkeäsalpaavat näkymät kolmeen ilmansuuntaan Helsingin ylle.

Osallistumismaksut sisältävät alustukset ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Lisätiedot

Suomen Palopäällystöliitto 85 vuotta -iltajuhla, show & dinner -illalliskortti sisältäen kolmen ruokalajin illallisen juomineen 70 eur/hlö

Henriikka Majoniemi, henriikka.majoniemi@sppl.fi tai 0440 343 112

Majoitus

Osoitetiedot

1-hengen huoneessa 136 €/hlö/vrk 2-hengen huoneessa 82 €/hlö/vrk

Clarion Hotel Helsinki Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki


> > P A L O P Ä Ä L LY S T Ö P Ä I V I S TÄ 2 0 1 6 S A N O T T U A

Olipas tosi ajankohtaispäivät! Hyvä ajoitus.” Ensimmäistä kertaa päällystöpäiville osallistuneena olin positiivisesti yllättynyt tapahtumasta. Kaikkineen erittäin hyvin järjestetty tapahtuma.” Sisältö oli hyvä ja kattava. Ohjelmaa oli riittävän paljon, mutta ei liikaa ja ohjelmien erilaisuus piti mielenkiintoa yllä.” Ajankohtaisia ja hyviä aiheita. Ensimmäiset ja ei varmasti viimeiset päällystöpäivät. Kiitos.”

osallistujista suosittelee Palopäällystöpäiville ja sidosryhmille.

17

LS

HE

osallistumista kollegoille

20

T IVÄ

98 %

L LYSTÖ P Ä Ä Ä OP

0 17

” ”

Olemme uudessa nousussa!”

PAL

” ” ”

Päivät tuntuvat vain paranevan - HYVÄ! Mahtavaa!

I N K I .– 8.4.2 6


> > P A L O P Ä Ä L LY S T Ö P Ä I V I L L Ä M U K A N A

VEIKKO NUMMELA OY

Since 1968 FIRE WATER PUMPS

Since 1981 WWW.TRVESITYKIT.FI FIRE-FIGHTING MONITORS

Mediayhteistyökumppani:

Suomen Palopäällystöliitto I Iso Roobertinkatu 7 A 5, 00120 Helsinki Puh. (09) 2522 9200 I toimisto@sppl.fi I www.sppl.fi

Profile for Palopäällystö

Kutsu palopäällystäpäivät 2017  

• Ohjelma 6.–8.4.2017 • Ilmoittautumisohjeet

Kutsu palopäällystäpäivät 2017  

• Ohjelma 6.–8.4.2017 • Ilmoittautumisohjeet

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded