NSB-konsernet

NSB-konsernet

Oslo, Norway

Vingehjulet var NSB-konsernets internblad til alle ansatte. Siste utgave var nummer 4-2017, før NSB la om til digital kommunikasjon til de ansatte.

www.nsbkonsernet.no