Page 1

Internblad for NSB-konsernet 02/2014

Foto: lasse storheil

Mest fornøyd av alle Nettbuss Danmark har best medarbeidertilfredshet i NSB-konsernet. Bussjåførene hos Nettbuss i København er godt fornøyd med at de får være med på å ta beslutninger. – Vår stemme blir hørt, sier tillitsvalgt Masoud Radi, her sammen med driftssjef Karin Lehman Eildal. Side 14, 15, 16 og 17.

4 Beste resultat

noen gang

Vhj-2-3.indd 1

10 Holmestrand i

støpeskjeen

12 Busslærling

på MysenVINGEHJULET / 2 - 2014

1

05.03.2014 12:41:32


Leder

Regjeringen har varslet en større omorganisering av NSB. Vi er klare.

1

10

Bygger i Holmestrand Rom Eiendom har planer for 60 nye leiligheter nær knutepunktet Holmestrand stasjon

Samspill og vitalisering Mye har gått bra for NSB i 2013. Aldri før har så mange brukt toget. Aldri før har Rom Eiendom levert flere nye kvadratmeter attraktive boliger og kontorlokaler nær kollektive knutepunkter. Nettbuss har fraktet flere passasjerer enn noen gang før. Mantena har sørget for godt togvedlikehold. CargoNet sliter med økonomien, men har transportert 75 prosent av alt gods som går med jernbanen her i landet. Til sammen har våre 13 523 medarbeidere skapt et resultat før skatt på 1281 millioner kroner. Det er det beste resultatet i vår historie. Det viktigste er likevel vårt bidrag til samfunnsutviklingen. Samspillet mellom byutvikling og kollektive reiseløsninger har blitt et varemerke for NSB-konsernet.Vi har bidratt ved at Rom Eiendom, som eier togstasjoner og annen jernbaneeiendom, har spilt sammen med andre grunneiere, kommuner og utbyggere i arbeidet med å utvikle byer og tettsteder. I Oslo har en ny bydel vokst opp på gammel jernbanegrunn rundt landets største kollektive knutepunkt, Oslo S. Også i andre byer skjer en vitalisering av byene ved at det bygges tettere rundt de kollektive knutepunktene.

Flere kan bruke tog, buss og T-bane til jobben, og flere bor i gåavstand til togstasjonen. Nye tog og nye ruteplaner gjør at flere kan benytte seg av vårt tilbud. Det er også nødvendig dersom vi skal kunne takle en befolkningsvekst på én million mennesker i løpet av de neste 16 årene. Da må folk kunne få et godt sted å bo, og de må kunne reise til og fra jobb og utøve sine daglige gjøremål uten at for mye tid går til spille. Da kan vi ikke basere oss på bilen, den står allerede fast i trafikken i rushtiden. Regjeringen har varslet at den vil gjennomføre en større reform av jernbanesektoren, der Jernbaneverket og NSB omorganiseres for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organisasjonsform og tydelige mål. Vår forventning er at det vil skape et bedre samspill og en enda større vitalitet i arbeidet for gode jernbaneløsninger og en byog stedsutvikling som gjør oss mindre avhengige av bilbruk. NSB er klar til å delta i en slik reform, og vil spille en aktiv rolle i å skape gode organisasjonsmessige løsninger. Grunnlaget er godt.

Geir Isaksen, konsernsjef i NSB

Vingehjulet, internblad for NSB-konsernet, Schweigaards gate 23, 0048 Oslo. Utgitt av NSB ved konsernsjef Geir Isaksen Distribusjon og adressendring: NSB AS - postekspedisjon, tlf. 23 62 01 10, e-post: postekspedisjon@nsb.no Redaktør: Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef NSB-konsernet, tlf. 916 53 071, e-post: lasses@nsb.no Bidrag fra Preben Colstrup, Kenneth Kvalvik og Arne Borgersen, Dag Bones, Gina Scholz, Jeanette Fagerli-Quaino og Monica Toften. Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikasjon. Trykk: Allkopi. Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen.

2

Vhj-2-3.indd 2

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:41:41


Innhold

12

Klar for landeveien Niklas har tunga rett i munnen som lærling i Nettbuss Øst, der det stses på å få inn flere lærlinger.

04 07 08 09 10 12 14 20 23 24 26 26

Fornøyde med arbeidsmiljøet God stemning i Nettbuss i Danmark. Joakim Nørholm Vasehus (t.v.) sammen med Shage Nielsen og Carsten Clausen

Beste resultat noen gang Enig om ny bussterminal Handlingsplan for nye spor Hører på kundene Rom Eiendom bygger Holmestrand Busslærling i Østfold Mest fornøyd av alle Svømmer normalt På tur med DNT Nettbrett til togpersonalet Godsterminal sør for Trondheim? To etasjer på bussen

Vhj-2-3.indd 3

14

VINGEHJULET / 2 - 2014

3

05.03.2014 12:41:52


Resultat i NSB-konsernet 2013

NSB persontog Driftsinntekter: 6 577 millioner kr (6 152) Driftsresultat: 624 (378)

NSB-konse Gods

Buss Driftsinntekter: 6 046 millioner kr (5 598) •Driftsresultat: 64 (-5)

Driftsinntekter: 1 070 million Driftsresultat: -88 (-

Driftsinntekter: 14 145 millioner kroner (13 199

Nye rekorder for N

NSB fikk sitt beste resultat noen gang i 2013. Til sammen har 13 5 – Det er persontog og eiendom som er de viktigste bidragsyterne til det gode resultatet, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB. NSB-konsernets driftsresultat er 1 457 millioner kroner, mot 1 166 millioner kroner i 2012. Resultat før skatt i 2013 er på 1 281 millioner kroner, mot 871 millioner kroner i 2012. – Dette er meget gledelig. At vi styrker våre leveranser og vår økonomi er viktig for samfunnet og miljøet, sier konsernsjef Geir Isaksen. Miljøbidrag Stadig flere velger NSBs tog.Veksten for landet totalt i 2013 var på hele 7,3 prosent – eller rundt 4,1 millioner flere reiser. For enkelte strekninger, som Oslo-Skien, har økningen vært enda sterkere, med hele 23,2 prosent i 2013. – Vi ser også at økningen fortsetter. I januar 2014 var passasjerøkningen på intercitystrekningene samlet på hele 9,2 prosent sammenliknet med januar 2013, sier Isaksen. Totalt var det 60,5 millioner reiser med NSBs tog i 2013. – Det viktigste vi i NSB kan gjøre på miljøsiden er å få flere til å velge å reise kollektivt. Beregninger viser at vi med økningen i tallet på passasjerer har spart miljøet for rundt 5 500 tonn CO2, sier Isaksen.

Flere enn før reiser med tog og buss. (Foto: Knut Bry).

4

Vhj-2-3.indd 4

Mer kollektivt Også Nettbuss hadde en økning i tallet på reisende. I 2013 ble det registrert 137 millioner reiser, mot 133 millioner reiser året før. – Det er gledelig å se at stadig flere velger å

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:42:06


B-konsernet Gods

1 070 millioner kr (1 094) resultat: -88 (-70)

Eiendom

Togvedlikehold

Driftsinntekter: 1 791 millioner kr (1 369) Driftsresultat: 928 (835)

Driftsinntekter: 1 584 millioner kr (1498) Driftsresultat: 49 (43)

kroner (13 199) Driftsresultat: 1457 millioner kroner (1 166)

or NSB-konsernet har 13 523 medarbeidere skapt et resultat før skatt på 1 281 millioner kroner. reise kollektivt. Det er nødvendig for et Norge i kraftig vekst. Samtidig ser vi at NSB-konsernets bidrag til å nå våre klimamål er økende, sier Isaksen. Det gode økonomiske resultatet er viktig for å sikre kundene et godt tilbud i fremtiden. I 2013 brukte NSB 1,2 milliarder kroner på kjøp av nye tog. I år skal det brukes en tilsvarende sum. Positivt i eiendom Bedret resultat i persontog skyldes altså i stor grad flere passasjerer. Eiendomsvirksomheten leverer også sterke resultater. Det skyldes salg av eiendom og verdiøkning i Rom Eiendoms øvrige investeringseiendommer. – Bussvirksomheten leverer ikke et tilfredsstillende driftsresultat. Det skyldes svak lønnsomhet i enkelte av de større anbudskontraktene og færre reiser for ekspressbuss. Også godsvirksomheten leverer svake tall. Det skyldes både at CargoNet frakter mindre gods og at det har vært problemer med infrastrukturen, blant annet på Dovrebanen, sier Isaksen. Resultatene fra togvedlikehold er stabilt godt. Utbytte til staten NSB-konsernet har en god inntjening. Etter en helhetsvurdering har styret fattet vedtak om å foreslå et utbytte til eier på 50 prosent av konsernets årsresultat for 2013 eksklusiv urealiserte verdiendringer på eiendom, til sammen 393 millioner kroner. Eiendom bidrar mye til det gode resultatet for NSB-konsernet. (Foto: Knut Bry).

Vhj-2-3.indd 5

VINGEHJULET / 2 - 2014

5

05.03.2014 12:42:19


Nytt intranett for persontog

Kommunikasjonssjef i NSB persontog Åge-Christoffer Lundeby har foretatt en opprydding og forenklet det nye intranettet.

Her er førstesiden på persontogs nye intranett.

NSB persontog har fått nytt intranett som brukerne også når fra mobil og nettbrett. Det gir alle ansatte enklere tilgang til informasjon. Tekst og foto: gina s chol tz

– Det viktigste med nytt intranett er at vi i mye større grad kan spre informasjon, også til dem som jobber ute i togene. For vi har ansatte som ikke er så ofte ved en PC og det er viktig at alle får tilgang til god informasjon om virksomheten og det som skjer i egen bedrift, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB persontog, som er fornøyd med gode innspill fra avdelingene underveis og jobber nå med å få alt helt på plass,. Helt ny struktur Det er mye som endret og både utseende og struktur har fått et løft. Det betyr blant annet at menyvalgene nå er rettet mot innhold, arbeidsoppgaver og ansattes behov, og ikke er styrt av organisasjonskartet slik det var tidligere. Det er også ryddet i innholdet på intranettet.

– Det blir lettere å finne informasjon, sier Lundeby. Det er også åpnet for at alle nyhetsartikler og Kundesporet kan diskuteres i eget kommentarfelt. – For Kundesporet blir nå også å finne på intranettet slik at det bare blir et nettsted med ett brukernavn og passord, sier Lundeby. Intranettet er å finne på adressen http://intranett.nsb.no – også om du bruker mobil, nettbrett eller hjemme-PC. Når du logger på benytter du samme brukernavn og passord som når du logger på jobb-PC eller jobbmail. Trenger du hjelp kan du ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen via e-postadressen: kommunikasjon@nsb.no.

Pyntet stasjonen til grunnlovsfest Rom Eiendom har pyntet Eidsvoll stasjon til grunnlovsjubileet. Jubileumsåret hadde offisielle åpning 16. februar. – Selv om arrangementskomiteen har valgt Eidsvoll Verk stasjon, som er Jernbaneverkets stasjon som stoppested ved arrangementer, må vi naturligvis markere jubileet på vår stasjon. Det er mulig noen svært selebre gjester vil bruke Eidsvoll stasjon ved et av arrangementene senere, men dette er foreløpig ikke bekreftet, sier Fredrik Mathisen i Rom Eiendom.

6

Vhj-2-3.indd 6

Rom Eiendom har søkt Stortinget om lov til å bruke den offisielle «Ja vi elsker»-profilen, og har valgt å legge inn egne idéer til bannerne som er satt opp ved dørene til plattform og mot bussene. – Her har vi valgt å skrive Ja vi elsker toget, Ja vi elsker venterommet, Ja vi elsker bussen og Ja vi elsker Eidsvoll.

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:42:21


Enige om ny bussterminal Tre milliarder kroner er kostnadsoverslaget for ny bussterminal over Oslo S. Nå er det enighet om å gå videre med en løsning med direkte forbindelse til plattformene. Jernbaneverket har tidligere vært kritisk til å etablere ny bussterminal over Oslo S, slik blant annet Rom Eiendom ønsker. Nå er man imidlertid blitt enige om å gå videre med en løsning på tvers av sporområdet på Oslo S. Det kommer frem i rapporten «Utvikling av kollektivknutepunktet Oslo S», som plan- og bygningsetaten i Oslo har lagt frem, sammen med Rom Eiendom, Jernbaneverket, Ruter, bymiljøetaten, Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune. – Vi er enige med Jernbaneverket om at plan- og bygningsetaten lager et planprogram med tanke på å gå videre med denne løsningen. En ny bussterminal over Oslo S vil bety en stor forbe-

dring av kollektivtilbudet i byen, sier Bård Folke Fredriksen (H), byutviklingsbyråd til Nettavisen. – Dette er svært gode nyheter for millioner av ekspressbussreisende som reiser til og fra Oslo. Gode og attraktive knutepunkt er like viktig for buss som for tog, og den nye løsningen på Oslo S vil gi et sårt tiltrengt løft for kundene og bussoperatørene, sier ekspressbussdirektør Ståle Nistov i Nettbuss. Det er uansett langt fram for ny bussterminal. Et av spørsmålene som må avklares er hvordan en utbygging av bussterminal på Oslo S påvirker togtrafikken. Man skal også vurdere grunnforholdene på Oslo S.

Slik kan det bli seende ut når ny bussterminal bygges på Oslo S.

Vhj-2-3.indd 7

VINGEHJULET / 2 - 2014

7

05.03.2014 12:42:30


Når planene er gjennomført blir det offisielle åpninger. Her fra åpningen av Bærumstunnelen i 2011. (Foto: Lasse Storheil).

Jernbaneverket har prioritert Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2023 er nå fastsatt og beskriver hvordan JBV vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023. – Dersom det kommer bevilgninger ut over de rammene som er varslet i første fireårs-periode, ønsker vi å prioritere mer til vedlikehold og legge til rette for at flere tog kan settes i trafikk i og rundt de store byene. Vi bør ta enda bedre vare på og utnytte det jernbanenettet vi har og som så mange er avhengige av hver eneste dag, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. Her skal det satses • InterCity: InterCity-utbyggingen er den desidert største satsingen i NTP-perioden. Sammenhengende dobbeltspor skal stå ferdig til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad innen 2024, og videre utbygging til Lillehammer, Skien og Halden innen 2030. • Stor-Oslo: Follobanen gir kortere reisetid mellom Ski og Oslo, samt frigjør gamle Østfoldbanen fra Ski til Oslo til flere avganger for lokaltog. • Drammensområdet: Planlegging av dobbeltspor på deler av strekningen Drammen-Hokksund med sikte på å doble frekvensen. • Bergensområdet: Den viktige lokaltogstrekningen Bergen-Arna får dobbeltspor med mulighet for hyppigere avganger for lokaltogene (Arna-Bergen hvert kvarter) og bedre kapasitet til gods- og øvrige persontog. • Stavangerområdet: Plattformforlengelser vil gjøre det mulig med doble togsett på strekningen Stavanger-Nærbø. Det gir plass til flere passasjerer i rushtiden på en banestrekning i sterk vekst. Planlegger dobbeltspor på strekningen.

8

Vhj-2-3.indd 8

• Trøndelag: Elektrifisering av Trønderbanen og dobbeltspor Hell-Værnes gir kortere reisetid og mer miljøvennlig transport mellom Steinkjer og Trondheim. • Narvik: Ofotbanen er en viktig forsyningslinje mellom NordNorge og Sør-Norge gjennom Sverige og for utskiping av svensk jernmalm. Nye og forlengede kryssingsspor gir økt kapasitet for å dekke den økende etterspørselen på banen. • En ny, felleseuropeisk standard for digitale signalanlegg (ERTMS) skal tas i bruk i Norge. Det er satt av seks milliarder kroner til nye signalanlegg i tiårsperioden. Bedre tilbud Nye togruter fra desember 2014 gir flere avganger med lengre togsett og flere seter i lokaltrafikken inn mot Oslo. Dette krever investeringer i anlegg for vending og parkering av tog, samt lengre plattformer på en rekke stasjoner. Disse investeringene fullføres i aller første del av perioden. Det blir lagt opp til doble togsett på alle pendellinjer som trafikkerer de store knutepunktene mellom Lillestrøm-Oslo S/Asker. Godstrafikken Nødvendig fornyelse av Alnabru godsterminal vil starte opp. Det blir beredskapsløsninger i tilfelle stengte banestrekninger: Omlastningsterminaler underveis, ekstra diesellok og alternative godsruter i beredskap. Mot slutten av tiårsperioden vil tiltak på Alnabru, lengre kryssingsspor og mer banestrøm gi en økning i godskapasiteten på mellom 20 og 50 prosent. Generelt vil det satses på å gjøre banestrekningene mer robuste mot klimapåvirkning.

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:42:36


Lytter til kunden Anne-Berit Hallbeck fra Kongsberg var invitert til NSB Øst for å fortelle om sine erfaringer som togreisende med rullestol. AnneBerit er kjent fra forrige nummer av Vingehjulet, der hun var med på en kombinert buss og togreise til Fredrikstad.

HR-leder Anita Krosby (t.v.) og Mette Sørfonden i NSB Øst lyttet til Anne-Berit Hallbecks innspill om rullestol og tog. Endringer blir iverksatt. (Foto: Tore Amblie-Bjørback.)

Hun reiser mye med tog – og har samlet erfaringer som ledelsen i NSB Øst gjerne ville ta del i. Selv om Anne-Berit understreker at det som regel går bra, er hun også klar på at NSB kan bli bedre. Dette gjelder særlig bruk av heisen på type 74/75. Altfor ofte opplever hun å bli løftet ut fremfor å bruke heisen. Hvit løgn – Det virker som mange konduktører er usikre på hvordan de skal bruke den, og heller tyr til en hvit løgn om at den er i ustand. Fagansvarlig for universell utforming, Tore Bjørback Amblie i kommersiell enhet forteller at en gjennomgang av feil-loggen bekrefter at det er svært lite feil på heisen.

Universell samling. Anne-Berit Hallbeck forteller om erfaringer fra buss og tog til f.v. Finn Pettersen og Dag Bones fra Nettbuss, Terje Andersen (delvis skjult) og Tore Amblie Bjørback fra NSB Øst. (Foto: Lasse Storheil).

Vhj-2-3.indd 9

Løft er farlig – Det er farlig å løfte meg ut av toget på den måten, forteller Anne-Berit. Siden jeg har mindre balanse i overkroppen, kan jeg like godt tippe ut av stolen ved et slikt løft. Og når det skjer mot min vilje, blir verdigheten krenket også. Hun skynder seg å tilføye at det slett ikke er alle som oppfører seg slik. Trenger hjelp Siden «Betjent» ikke er den vogna hun benytter, er det ikke så enkelt å komme i kontakt med konduktør. Flere ganger har hun fått sure kommentarer fra konduktører når hun endelig får kontakt etter å ha trykket på «tilkallingsknappen». – Jeg må jo få fortalt hvilken stasjon jeg skal av, slik at konduktøren vet når heisen skal brukes. Jeg er heldig som bor på en endestasjon, ellers hadde jeg nok ufrivillig fått sett store deler av Norge, avslutter hun med glimt i øyet. Må bli bedre Mette Sørfonden er direktør NSB Øst, og synes det er leit å høre om slike dårlige opplevelser, men er desto gladere for at Anne-Berit deler av seg selv på denne måten. – Dette skal vi rette opp i, sier hun. Det er et heldig sammentreff at vi i disse dager skal endre merkingen på type 74/75, og da har vi samtidig anledning til å endre «Betjent» til den vogna hvor rullestolplassene er.Vi tar med oss erfaringene i diskusjonen når vi nå skal få bedre merking. Vi har også fått en heis på Oslo S slik at vi bruker ledig tid til å tilrettelegge for at konduktørene får trent mer på heisen og blir trygge i bruken av den, sier Sørfonden.

VINGEHJULET / 2 - 2014

9

05.03.2014 12:42:49


Dytt 2014 støtter SOS-barnebyer

Nye muligheter i Holm

– Foreløpig har NSB Persontog og Mantena bestemt seg for å bli med, men vi håper å få med flest mulig av konsernets selskaper på Dytt 2014. Planleggingen av årets Dytt-aksjon er godt i gang, planlagt start i april før påske, forteller primus motor Ørn Terje Foss. – Nytt av året til de som søker større utfordringer enn bare gåturer med skritteller er et nytt «aktivitetsbånd», en dings til å feste rundt håndleddet og som ikke behøver å lades opp mer enn hver 14. dag, og som registrerer skritt og aktivitetsnivå og overfører det via bluetooth til nyere smart-telefoner eller nettbrett. For de som ønsker høyere målsetninger enn antall skritt per dag, kan en sette mål for aktivitet over et visst nivå, men samtidig være med på lag med dem som går med ordinære skrittellere. De ivrigste kan dermed være med på en tilleggskonkurranse opp til fjelltoppen Kilimanjaro, etter å ha nådd den grunnleggende målsettingen med minst 8 000 skritt per dag i snitt. For de som ønsker å benytte det nye «aktivitetsbåndet» vil det bli behov for en egenandel på kr. 200 i år, men det dekker da tilgang til Dytts nettsider for informasjon, registrering og oversikter per individ og lag for to år. Premiering underveis tenker vi å donere som gaver til barna i Siteki, mens hovedpremien som trekkes blant samtlige deltagere blir en Afrikatur for å besøke barnebyen i Swaziland. Det er fullt mulig å delta i Dytt 2014 uten «aktivitetsbånd», og de som har skritteller fra før, betaler ingen egenandel for å delta. Nærmere informasjon om Dytt 2014 sendes ut i løpet av mars måned. Men begynn gjerne å samle interesserte for å organisere lag.

Rom Eiendom planlegger oppstart av bygging når Jernbaneverkets riggområde som er på tomten i dag blir fjernet. Det er ikke satt i gang salg av boligene ennå. – Vi har nettopp fått vedtatt reguleringsplanen, så vi får ta et steg om gangen, forklarer Rune Breivik, prosjektsjef i Rom Eiendom. Siden eiendommen ligger nær stasjonen, skal det være høy utnyttelse av arealene. Rom Eiendoms prosjekt er et av flere prosjekter som er under utvikling i og rundt Holmestrand sentrum.

Rom Eiendom vil bygge omtrent 60 nye I årets Dytt-konkurranse inviteres de boliger nær knutepunktet Holmestrand ansatte i NSB-konsernet med på en stasjon. Reguleringsplanen ble vedtatt rundtur i Swaziland og barnebyen Siteki, før jul i fjor. som NSB-konsernet støtter. Tekst og foto: arne borgersen

Årets Dytt-konkurranse følger opp NSB-konsernet støtte til SOS-barnebyer.

10

Vhj-2-3.indd 10

Mer attraktivt – Nytt dobbeltspor med ny stasjon i fjellet vil føre til raskere og sikrere kommunikasjon og igjen et bedre boligmarked, sier Breivik. Bedre offentlig kommunikasjon er en viktig motor for utviklingen av Holmestrand. Til sammen kan det bygges seks bygg ved Holmestrand Fjordhotell. Tre av byggene i nord er på Rom Eiendoms tomt, resten på tomten til Holmestrand Fjordhotell. Nær vannet Rom Eiendom har regulert inn en strandpromenade som gir gå- og sykkelmuligheter for folket. Strandpromenaden foran boligene er en del av et sammenhengende gang- og sykkelvei langs sjøen i Holmestrand. Når man går eller sykler forbi de nye leilighetene, får man en følelse av å komme til et urbant område ved vannet. Reguleringsplanen gir mulighet til å bygge småbåthavn med inntil 115 båtplasser utenfor Rom Eiendoms tomt. Tanken er å skille boligområdet og promenaden med nivåforskjell, for å skape et tydelig skille mellom privat- og offentlig del, og en oppdeling av strandpromenaden med et lavere platå ytterst der man kan gå og føle seg mer knyttet til vannet. Blandet formål Verkstedtomta ligger sør for og inntil Holmestrand stasjon. I 2009 ble det vedtatt en reguleringsplan som gir mulighet til å bygge 11 000 kvadratmeter på tomta. Området er regulert til blandet formål, det vil si at det kan bygges boliger, kontor, forretning og restaurant/kafe. Rom Eiendom og Holmestrand kommune har kommet frem til at boligene skal ligge ved vannet og kontor kan ligge ved stasjonen. – Utsikten og nærhet til vannet er spesielt viktig for boligene, mener Breivik. – Kontorbygg ved stasjonen er bare i idefasen og kan kanskje bli en realitet i fremtiden, avhengig av behovet, legger han til.

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:42:54


Holmestrand

Bakgrunn Sommeren 2010 igangsatte Jernbaneverket bygging av nytt dobbeltspor i tunnel på 14 kilometer fra Holm til Nykirke. Prosjektet ferdigstilles høsten 2016. Dette åpner for utviklingsprosjekter i regi av Rom Eiendom. Rundt den gamle stasjonen i Holmestrand kommer det nye boliger og næringsarealer. Slik ser skissen ut for nye boliger i Holmestrand.

Tiltrekke pendlere Boligprosjektet tilrettelegges for en stor målgruppe. Det kan være unge som jobbpendler til steder som Oslo eller Drammen, eller familier med små barn og folk som flytter fra eneboligene sine. Breivik mener plasseringen er helt ypperlig for dem som skal ta toget hver dag. – Når nytt dobbeltspor blir ferdigbygget, blir reisetiden redusert til omtrent 50 minutter til Oslo mot en time nå. – Vi involverer oss i mange andre utviklingsprosjekter innenfor intercitytrianglet, og utviklingen skjer både i egen regi eller i partnerskap med andre grunneiere/utviklere. Det er viktig for oss å bidra til å bygge opp gode knutepunkter, sier Breivik.

Vhj-2-3.indd 11

– Her i Holmestrand planlegges 60 nye leiligheter nær stasjonsområdet i regi av Rom Eiendom, sier prosjektsjef Rune Breivik.

VINGEHJULET / 2 - 2014

11

05.03.2014 12:43:01


Bevisst satsing hos Nettbuss i Mysen I Nettbuss Øst, avdeling Mysen, har de for tiden to lærlinger innen persontransport og to på godstransport. Tekst: d ag bones foto: l asse st orheil

– Avdelingen har hatt lærlinger innen godstransport i seks år, men gleder seg nå stort over to unge lærlinger innen persontransport. Avdelingsleder Asle Walter er ute etter de som ønsker og vil bli sjåfører. – Det er et nåløye å komme gjennom, men vi vil ha de beste. Derfor vil jeg helst ha kandidater ute i bedriften på praksisplass før de får lærlingplass, slik at vi kan se om de har de rette holdningene for å jobbe som bussjåfører. For meg er det viktig at fokus på holdninger og verdier er like viktig som faglig dyktighet for å lykkes i læretiden og yrket generelt, sier Walter Systematisk samarbeid Avdelingen jobber ut fra en systematisert opplæringsplan koordinert med Opplæringskontoret i Oslo og Akershus og Østfold fylkeskommune. To instruktører følger opp lærlingene gjennom hele perioden, og avdelingslederen følger nøye med i hele prosessen. Han forteller at alle ansatte støtter opp om lærlingene, og bidrar til et best mulig læringsløp. De har allerede hatt to nye kandidater på intervju for lærlingplass i 2015. – Vi må markedsføre bussjåføryrket, og den beste måten er å påvirke kandidater tidlig i studieløpet, sier Walter. De er derfor aktivt ute på videregående skoler for å fortelle om Nettbuss, og mulighetene for å bli yrkessjåfør. NSB i blodet Asle Walter selv er født inn i NSB med både far og fars onkel med jernbanebakgrunn. Han er utdannet kokk, og har jobbet med salg og markedsføring innen dagligvarebransjen. Han begynte i Nettbuss i 1999 som sjåfør, ble senere teamleder og har vært avdelingsleder på Mysen siden 2008. Hvordan bli yrkessjåfør År 1 starter elever i videregående innen studieretningen service og samferdsel eller teknikk industriellproduksjon År 2 går elevene transport og logistikk Derfra kan de velge læretid i bedrift innen yrkessjåførfaget, som ender med fagbrev og førerkort for tyngre kjøretøy. Læretid i bedrift er normalt to år Nettbuss avdeling Mysen 116 ansatte inkludert verksted og renhold 78 kjøretøy, herav 15 godsbiler Kjører TIMEkspressen linje 9, lokalbuss for Østfold kollektivtrafikk, og godstransport for TINE Meierier Hovedvirksomhet er skoleskyss Omsetter for 85 millioner kroner per år

12

Vhj-2-3.indd 12

Asle Walter og instruktør Annika Jensen er fornøyd med Niklas Ekre. Det skal nå gjøres

enda m

Nettbuss arbeider med rekrutterin Nettbuss har en snittalder på over 50 år, samtidig som det stadig blir mer krevende å ta førerkort for buss. Dette krever nye løsninger, og i Nettbuss har de forstått verdien av å satse på lærlinger innen yrkessjåførfaget. Av totalt 22 lærlinger under 21 år i yrkessjåførfaget i hele landet er nær halvparten i Nettbuss, opplyser daglig leder Charles F. Galaasen i Opplæringskontoret for service og samferdsel i Oslo, som dekker store deler av Østlandet.

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:43:10


gjøres

Kjører skolerute Den 21-årige lærlingen Niklas Ekre var ute på sin første tur på egen hånd 25. februar. Den unge og lovende lærlingen har vært lærling hos Nettbuss på Mysen siden januar, etter foregående studier innen service og samferdsel på Mysen videregående skole og transport og logistikk ved Askim videregående. Han har også tidligere vært utplassert ved avdelingen i Mysen. – Jeg fikk interesse for bussjåføryrket da jeg tok skolebuss til ungdomsskolen, sier Niklas. Det er noe med ansvaret for kjøretøy og passasjerer som trigget meg til å velge denne yrkesretningen. Gode kolleger Niklas trekker frem et svært godt arbeidsmiljø som et stort pluss med Mysenavdelingen. – Her er det kolleger med lang erfaring som kan spørres om det meste. Samtidig sitter fleipen løst, og det er ikke mangel på gode historier rundt spisebordet. Han er ikke redd for at passasjerene ikke vil respektere han når han sitter bak rattet, sine unge alder til tross. – Jeg hører det klikker bak i bussen når jeg ber skoleungene om å feste setebeltet. Min største utfordring så langt er å holde rutetidene. Selve kjøringen går greit til tross at jeg kjører et stort kjøretøy på smale veier med mye trafikk. Niklas har allerede rukket å bli en liten lokalkjendis i området. Smaalenenes Avis hadde et stort oppslag om unggutten tidligere i år. – Jeg hører noen kommentarer fra skoleelevene om at «det er jo han fra avisa» når de ser at det er jeg som sitter bak rattet, sier Niklas.

enda mer for å få tak i flere lærlinger, både i Mysen og i Nettbuss for øvrig.

Gode holdninger Instruktør Annika Jensen er full av lovord om sin unge elev, og satsningen på lærlinger. – Niklas har fantastisk gode holdninger og et meget godt hode for både praktiske og teoretiske fag. Annika bør vite hva hun snakker om, med sin lange fartstid som sjåfør både inne gods- og persontrafikk. Hun får full støtte fra avdelingsleder Asle Walter, som er klar på at en satsning på unge sjåfører er fremtiden.

uttering av flere lærlinger – I 2011 ble det igangsatt et prosjekt for å senke aldergrensen for bussjåfører fra 21 til 18 år, noe som vil øke muligheten for å tiltrekke seg nye og unge sjåfører. Endelig beslutning om å senke aldersgrensen er ennå ikke avgjort av Statens Vegvesen, sier Galaasen. Kandidater rekrutteres fra studieretningen service og samferdsel i videregående skoler. Derfra kan kandidater gå videre til transport og logistikk, før de får læretid i en transportbedrift i to år. – Kandidater med fullført læretid vil få fagbrev som yrkessjåfør, og være klare for en karriere innen gods- eller persontransport, sier Galaasen.

Vhj-2-3.indd 13

F.v.: avdelingsleder Asle Walter i Nettbuss Øst, opplæringskonsulent Jim Sveum, opplæringskontoret i Vest Oppland, opplæringsansvarlig Arne Kristian Smith, Nettbuss Øst, organisasjonssjef Lise Raaen, Nettbuss Øst og leder Charles F. Galaasen, opplæringskontoret for service og samferdsel, Oslo.

VINGEHJULET / 2 - 2014

13

05.03.2014 12:43:26


Arbeidsmiljø

Tekst og foto : l asse st orheil

Her blir vi hørt og sett Fleksibilitet og respekt er to stikkord som står sentralt når du skal forklare hvorfor Nettbuss i Danmark har den høyeste medarbeidertilfredshet i NSB-konsernet i 2013. – Tidligere jobbet jeg i et selskap der medarbeiderne ble omtalt med nummer. Her i Nettbuss har jeg et navn og er en stolt bussjåfør, sier tillitsvalgt ved hovedbasen på Stamholmen i København, Masoud Radi.

Driftssjef Karin Lehman Eildal og tillitsvalgt ved hovedbasen på Stamholmen i København, Masoud Radi sier åpenhet og respekt er avgjørende.

14

Vhj-2-3.indd 14

Iraneren har bodd i Danmark i 17 år og har jobbet de seks siste årene i Nettbuss. Som tillitsvalgt kjører han buss tre av fem dager i uken og får prøve seg på alle rutene som Nettbuss har i København, 5A, 14, 94N og 250S. Med på beslutninger – Det er et godt «klima» hos oss.Vi trives sammen.Vi føler vi bidrar til en positiv kultur.Vi snakker med ledelsen om alle viktige saker, og vi er med på å ta beslutninger, sier Radi. Han mener det er viktig med dialog før endringer iverksettes. Dermed er alle med på avgjørelsen, og får også ansvaret for at beslutningen settes ut i livet. – Vi er godt informert og føler at ledelsen er mottakelig for innspill, påpeker Radi. Som iraner representerer han medarbeidere fra i alt 15 land som jobber i Nettbuss. I tillegg til basen på Stamholmen holder Nettbuss i Danmark til på Nord-Jylland og Skibby. Han synes Nettbuss har bidratt til å løfte sjåføryrket til et annet nivå enn før. – Vi er stolte over å være bussjåfører og jeg gleder meg til å gå på jobben hver dag.

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:43:40


– Gode kolleger og sjefer og en trivelig rute betyr mye i hverdagen, sier Shage Nielsen som har kjørt for Nettbuss i seks år.

Må være synlig for alle – Vårt mål er glade medarbeidere og vi tar alltid hensyn til deres ønsker. Hvis noen planlegger fri god tid i forveien, så får de det, sier driftssjef Karin Lehman Eildal. Synlig ledelse er viktig for Karin og hun forvalter den «åpne dørs politikk», og kjenner navnet på alle medarbeiderne ved kontoret i København. Hun mener det er viktig for det interne miljøet og kulturen at bedriften tar hånd om alle medarbeiderne på en god måte og,

Markedssjef Joakim Nørholm Vasehus sier det er viktig å møte kundene. Her på 5A i København sentrum.

Vhj-2-3.indd 15

ikke minst, ser alle medarbeiderne. Dessuten er det viktig å ha enkle lønnsrutiner. I Danmark er det bare èn overenskomst å forholde seg til. Det gjør det hele mye enklere. I tillegg har alle medarbeiderne fast oppmøteplass på Stamholmen. – Dermed «ser» vi alle, hver dag, sier Eildal. Passer på medarbeiderne Medarbeiderne har også en «sunnhetsforsikring». Hensikten er å få folk raskere tilbake i jobb når de er syke. Eildal nevner et eksempel. En sjåfør gikk til lege med et brudd og fikk beskjed om at han kunne komme til røntgen tre uker senere. Nettbuss sørget for raskere tilgang til lege, og før tre uker var gått var mannen operert og tilbake i jobb flere måneder tidligere enn han normalt ville ha vært. – Vi vil ha folk raskere frisk og raskere tilbake i jobb, og medarbeiderne setter pris på denne løsningen, sier Eildal. På den årlige personalfesten er alle samboere eller ektefeller også invitert, og på medarbeidersamlinger som holdes i helger blir medarbeidernes familier invitert. – Det å ha åpen dør, være til stede eller være sammen med medarbeiderne er viktig, påpeker Eildal. VINGEHJULET / 2 - 2014

15

05.03.2014 12:43:54


Arbeidsmiljø

Alle bussene skal ha ettersyn, og det går i ett fra 0400 til 2400 i verkstedet, forteller Anders Petersen.

Holder bussene i gang Åtte medarbeidere holder vel 70 busser i god stand ved verkstedet på Stamholmen. Bussene er på veiene mange timer hvert døgn og må ha jevnlig tilsyn. Bortsett fra normal slitasje på fremdriftsmaskineriet er det mange små skader i karosseriet. Det er ofte trangt i Københavns gater, og mye vedlikeholdsarbeid pågår på veiene til en hver tid. Dermed kan det oppstå småskader på bussene. Fra klokken 0400 til klokken 24 er det full drift i verkstedet på Stamholmen.

16

Vhj-2-3.indd 16

David Nybo (t.h) og Erik Hove Jeppesen har vært med siden starten.

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:44:12


Peter Lanng Nielsen og Ranjit Singh ved en av bussene som kjører 5A.

Stadig bedre resultater Nettbuss Danmark nærmer seg et plussresultat. – 2013 endte på null, men i 2014 skal vi komme med positive tall, sier Peter Lanng Nielsen, som leder Nettbuss i Danmark. Veien har vært tornefull siden Nettbuss begynte å kjøre rute 5A i København for vel seks år siden. Resultatene har ikke vært etter forventningene, men de siste fire årene har det gått gradvis fremover. – Det er systematisk arbeid som ligger bak. Det var mangel på prosedyrer da jeg kom hit for fire år siden. Gode planer med streng oppfølging av systemene vil etter hvert gi et godt sluttresultat, sier Lanng Nielsen. Men selv om det er strenge rutiner som følges grundig opp, er det åpenhet i alle prosesser som involverer medarbeiderne på et tidlig tidspunkt. – Jeg tror det er viktig at alle er med og forstår grunnlaget for beslutningene, slik at vi er enige og klar til å iverksette det som er bestemt uten lange diskusjoner. Engasjement blant medarbeiderne gir de beste beslutningene. Jeg føler at vi har et forpliktende samarbeid i alle saker, og et

Vhj-2-3.indd 17

godt forhold mellom ledelse og medarbeiderne for øvrig, sier Lanng Nielsen. Han forteller at Nettbuss skal levere flere anbud i tiden som kommer. Han vet at markedet er tøft, men håper å vinne noen av anbudene. Vårt mål er å vokse fra 600 medarbeidere i dag til 1 200 innen 2017. Eller en økning på fra vel 150 busser i 2012 til over 300 2017. Tillit og informasjon Tre av fire medarbeidere er på selskapets intranett flere ganger hver uke. Her kan de blant annet lese nyhetsbulletinene, som heter «Kort fra Lanng», samt aktuell driftsinformasjon om hverdagen i Nettbuss. -Sjåførene våre er med på å bygge vår merkevare og vårt omdømme. Det er sjåførene som møter kundene, hele tiden. Derfor er det viktig at de er godt informert om hva som foregår i selskapet, sier Lanng Nielsen.

VINGEHJULET / 2 - 2014

17

05.03.2014 12:44:22


Togpunktlighet Punk tlighe t hit til i 2014 til og med uke 9 GODKJENT

IKKE GODKJENT

FRAMGANG

TILBAKEGANG

40 50 60 70 80

Nye regler for signering av avtaler

UENDRET

90 100 Dovrebanen

92

Nordlandsbanen

94 97

Raumabanen

83

Rørosbanen

83

Bergensbanen

85

Sørlandbanen REGIONTOG NATT 98 99 94

Oslo - Trondheim Trondheim - Bodø Oslo - Bergen

89

Oslo - Stavanger REGIONTOG ØSTLAND Oslo - Halden

91

Oslo - Skien

88 92

Oslo - Lillehammer

92

Gjøvikbanen AS LOKALTOG Kongsvingerbanen

85

Hovedbanen

91 92

Drammenbanen

91

Østfoldbanen Stavanger

89 99

Bergen - Voss

92 94 97

Salten

83

Dovrebanen

83

Bergensbanen

83

Sørlandsbanen

58

Kongsvingerbanen 84

Østfoldbanen 94

Vhj-2-3.indd 18

Trondheim

GODSTOG

til og med uke 8

18

Bergen - Arna

Nordlandsbanen

Innkjøpsdirektør Dag Nordby og innkjøpssjef Anna Katrine Asprem Hvardal med de nye reglene. (Foto: Lasse Storheil).

Konsernledelsen (KL) har vedtatt nye fullmaktsregler for signering av avtaler i NSB-konsernet. Reglene er innført med umiddelbar virkning. De viktigste endringene er at de nye reglene omfatter generelle fullmakter til å inngå alle typer avtaler. Reglene delegerer også fullmakt til å inngå konsernavtaler og konsernovergripende rammeavtaler. Det er også gjort justeringer i beløpene for de generelle fullmaktsgrensene for ledere på nivå 2 i konsernet. For konsernovergripende leveranseavtaler og rammeavtaler vil delegering av fullmakt fremgå av den årlige innkjøpsplanen som KL har vedtatt. For konsernavtaler er fullmaktsgrensen 20 millioner kroner, mens det for konsernovergripende rammeavtaler ikke er noen beløpsmessig begrensning. For ledere av datterselskaper og ledere av konsernstaber er beløpsbegrensningen 10 millioner kroner. For ledere av forretningsområdene er fullmaktsgrensen 50 millioner kroner. Inngåelse av avtaler som kan ha vesentlig konsekvenser for andre deler av konsernet anses å være konsernbeslutninger, og skal forelegges konsernsjef.

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:44:30


SKISSE BLOGGEN

Tekst preben c olstr up

Heikultur Det var fiskekonferanse. Flere hundre deltakere. Alle var svært interessert i fisk. Det var foredrag og debatter, seminarer og multimedia-show om fisken, fiske og fiskeutstyr. Togselskapene i Danmark må informere om billigste billett.

Må oppgi billigste billett Danske togselskap må i fremtiden alltid opplyse om hva som er billigste billett. Det skjer etter en klage i den danske reiseklagenemnda.

Du kan se flere blogger på Kundesporet. Brukernavn: nsb. Passord: ansatt.

gunder

Saken ble brakt til nemnda etter at en syk kvinne reiste til sykehuset med tog. Hun oppdaget i etterkant at hun hadde betalt 474 kroner mer enn nødvendig for billetten. Billettkontoret til Arriva informerte henne nemlig ikke om at det var mye billigere å bestille billetten på telefonen. Avgjørelsen har fått både Arriva og DSB til å endre praksis. Begge selskapene skal nå informere sine kunder om hva som er det billigste billettalternativet.

De var medlemmer av organisasjonen «Fisken og hvorfor» og ga ut magasiner, egne radio- og TV-programmer og delte priser for de beste innslagene. Det var bare en ting man undret seg litt over. De fisket ikke. En dag forvillet en ungdom seg inn på en slik konferanse. Han ble så inspirert av det han hørte, at han kjøpte seg utstyr og forsøkte å fiske. Det resulterte i to fisker som han tok med seg til konferansen. Der ble han tatt imot som en erfaren fisker. Han ble foredragsholder for å fortelle om sin erfaring. Etter hvert ble han så opptatt av å fortelle andre om fisk at han sluttet Kjennes det og fiske. Det var ikke kultur for å praktisere. Kundens favoritt er visjonen. 75 i 15 er målet og serviceplattformen greit om du sier at vi smiler og sier hei. Men har vi hei-kultur? I Frankrike er det kultur for å gi hverandre luftkyss og klem på begge lar være? kinn når de møtes. Hvis de ikke gjør det, får de vondt i magen. Hvordan kan vi se for oss at våre uniformerte medarbeidere skal smile og si hei, hvis ikke engang ledere viser alminnelig høflighet mot hverandre. Vi som ikke har uniformer vet godt at NSB-uniformerte er våre kolleger. Det kryr av dem på jernbanestasjonene og i togene. Kjennes det greit om du lar være å ta blikkontakt for å smile og si hei til din kollega? I så fall har vi ikke kultur for det. Starter vi nå, kan vi innarbeide en ny kultur innen høsten 2015.

Vhj-2-3.indd 19

VINGEHJULET / 2 - 2014

19

05.03.2014 12:44:36


Portrettet

Johnny Welle (45) Gift med Siri, stråleterapeut på Radiumhospitalet Barn: Henrik (15) og Maria (12) Engelsksetter: Tessa Direktør for NSB Fellestjenester

Tekst: preben c olstr up foto: l asse st orheil

20

Vhj-2-3.indd 20

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:44:51


Sunnmøringer kan svømme Det er ikke penger som driver sunnmøringer. Det er tilfredsstillelsen i å finne smarte løsninger på komplekse problemer. Det er i alle fall det som trigger Johnny Welle fra Sykkylven. Jobben i istone Norge AS ble rett og slett for kjedelig. Han er ingen hamster i bur for bare å generere inntekter. Sånn sett egnet han seg ikke som konsulent. Han var med å starte firmaet sammen med en venn og jobbet seg opp fra null til 22 ansatte på et år. Da var tiden moden til å jobbe i NSB. Lytte og forstå Utdannelsen har han innenfor økonomi og administrasjon med spesialitet innen markedskommunikasjon. I 1992 tok han eksamen på BI, og startet sin karriere med å jobbe innenfor salg og salgsledelse i flere år. Blant annet hos Linjegods der det dreier seg om å lytte og forstå kundenes behov og finne løsninger som dekker disse. Konkurranse – Det er ikke så viktig å slå andre, men å oppleve gleden ved å bli valgt fordi man finner løsninger og vinner tillit. Der ligger den store arbeidsgleden, sier han. Det handler om å vinne troverdig over tid. Det er egenskaper og verdier han henter fra Sunnmøre. Det er Jens Petter Ekornes som er forbildet. Johnny fikk jobbe der i oppveksten, og opplevde at de som jobbet på gulvet hadde samme mål som ledelsen. Gikk det bra for bedriften, fikk alle bedre betalt. I trange tider reduserte alle lønna. I stedet for utflagging på 70-tallet, løste Ekornes utfordringen med roboter og oppnådde en produktivitet som kunne konkurrere. Johnny har vært IT-direktør i Orkla og Elkem. Han liker seg i industrimiljø. Kanskje har det sammenheng med hans ungdomsjobb fra fabrikk allerede som 14 åring. Han kommer fra en handelsfamilie med to elektriske forretninger. En på Stranda og en i Sykkylven. Selv om etableringen av den lille bedriften var vellykket, er det altså i de store organisasjoner han trives. Derfor kom han til tilbake til en stor organisasjon med store komplekse problemstillinger. Slik som NSB. Det er å jobbe med mennesker og finne løsninger som er morsom. Krevende Nå er han inne i en krevende prosess med bedriftshelsetjenesten som har mistet noen kunder. Da er veien videre vekst eller nedskalering. Finnes det noen mulighet for å skape vekst for BHT slik at vi kan sikre at vårt konsern får konkurransedyktige tjenester? Det er slike utfordringer som motiverer Johnny. Det er drøyt et år siden Johnny kom til NSB og fikk ansvaret for IT, lønn og personal, regnskap og økonomitjenester, innkjøpstjenester og internservice med husdrift. Forelsket Han er ekstremt glad i sport. Han har ingen medaljer i slopestyle, men utover det har han prøvd det meste. Den store kjærligheten til naturen fikk han i oppveksten på

Vhj-2-3.indd 21

Sunnmøre, men etter at han hadde forelsket seg i ei Oslojente måtte han lære seg å gå på ski på nytt. Skiskøyting var nytt for ham. Det er stor forskjell på å konsumere naturen med lange skiturer mot toppturer på Vestlandet der det er bratte oppoverbakker og nedoverbakker med en busk i veien. På Sunnmøre behersket han Telemark til tusen i alle brattheng. Nå er han hekta på skøyting. Sportskonsument Johnny har forsøkt seg som fotballspiller, squash, tennis, volleyball, brettseiling og svømming. Han er sportskonsument. Men fotballen stoppet brått da han som tolvåring ble utsatt for en skade. Nå lever han sine fotballdrømmer gjennom sønnen som spiller aktivt på Lyn. Datteren spiller også fotball etter å ha ofret skiskyting. På det mest hektiske var familien medlem i turn, alpint, tennis, fotball og skiskyting, men nå er den verste logistikkperioden heldigvis over for familien øverst i Holmenkollåsen der de har utsikt til store deler av Østlandet. Men fremdeles er det behov for en felles kalender for å få hverdagen til å gå opp. Ustaoset Fra Siris familie har de en 100 år gammel hytte. Egentlig er den fra 1700-tallet, men ble flyttet til Ustaoset der den ligger nå. Med fire avganger i hver retning er det ikke sjelden de tar toget for å komme dit. Her er det rom for avkobling og tilkobling av nytt tankegods. Her har han lært seg fluefiske. Av svigerfar. Johnny har to eldre brødre og vokste opp som minstegutt, men plutselig, som trettenåring fikk han en lillesøster. Han beskriver barndomsårene som gode og er også i voksen alder forskånet fra de store kriser. Jegeren Når han virkelig skal feriere, drar Johnny på fuglejakt. Skogsfugl. Tiur- og rypeterrenget i Alvdal tar hele hans oppmerksomhet i høstferien. Det er slike ferier som gir grunnlaget for å servere rypemiddag til ti personer en hyggelig lørdag kveld. – Rypejakta er den ultimate ferien, sier han. Der han går i høyfjellet i total avkoblingsmodus. Spiser godt og sover godt og sammen med sin engelsksetter er hele kroppen full av naturopplevelser. Med kaffebål og kameratskap lever han ei uke i slengen der han sover litt ute i naturen når det passer sånn er han fullstendig avkoblet alle hverdagslige problemstillinger. Det er en meditasjonsopplevelse. Det er høstjakta. Den andre jaktopplevelsen er knyttet til skogsfugl på Ringerike. Det kaller han jaktens formel 1 og er den intense adrenalinopplevelse en kan tenke seg. Alt går så fort. – Når en tiur flyr i 90 km mellom noen trær er det ikke alltid du treffer, men det er i alle fall spennende. Det er da de mest primitive jegerinstinktene får utløp.Vi er rovdyr, sier Johnny Welle.

VINGEHJULET / 2 - 2014

21

05.03.2014 12:44:51


Togparkering på Kongsvinger Jernbaneverket har åpnet nye parkeringsplasser for type 75-tog på Kongsvinger. Tekst og foto : erik l odding

Statssekretær Bård Hoksrud, konsernsjef Geir Isaksen og persontogsjef Tom Ingulstad deltok på markeringen. – Med mange nye tog i bestilling, trenger vi også parkeringsplasser hvor de kan stå om natten. De nye parkeringsplassene er et viktig ledd i å kunne gjennomføre den nye ruteplanen til NSB. Derfor er det hyggelig å kunne delta på åpningen av de nye parkeringsplassene for tog, eller «hensettingplasser» som de kalles på jernbanespråket, sa Tom Ingulstad på markeringen.

Parkeringsplassen ble åpnet ved at statssekretær Hoksrud vinket med et grønt flagg, etterfulgt av et type 75 som kjørte inn på parkeringsområdet. Jernbaneverket har investert omlag 125 millioner kroner i anlegget, som ligger ved siden av tømmerterminalen på Kongsvinger. NSB kjører ca. 12 000 seter mellom Kongsvinger og Oslo/Asker på hverdager. Kongsvingerbanen har hatt en kraftig vekst i antall reisende etter at den nye ruteplanen ble innført i desember 2012.

Rydder skog med egne penger Raumabanen og Flåmsbana er de beste turistopplevelsene NSB kan servere turistene. Raumabanen mister snart sitt viktigste pre, nemlig utsikten. Tekst og foto: l asse st orheil

Etter mange år med kraftig skogsvekst har mye av den spektakulære utsikten blitt delvis borte. Nå setter NSB persontog av penger selv for å sørge for at det blir ryddet. Arbeidet skjer i samarbeid med Jernbaneverket, som har ansvaret for ryddings langs norske jernbanespor. – NSB Dovre- og Raumabanen har i 2014 satt av 400 000 kroner til skogrydding på Raumabanen. Dette beløpet skal sikre prioritert rydding av skog mellom Bjorli og Åndalsnes, forteller markedsansvarlig for Dovre- og Raumabanen Terje Fossum. – Vi gjør dette som et tiltak i satsingen på Raumabanen som turistbane. Årsaken er klare tilbakemeldinger fra våre gjester om

22

Vhj-2-3.indd 22

at dette er et viktig forbedringstiltak. Skogrydding er Jernbaneverkets (JBV) ansvar. Vi har inngått avtale med JBV om gjennomføring.Våre midler inngår i denne avtalen. JBV rydder først og fremst skog av hensyn til sikkerhet. Dette er selvsagt viktig. NSB skulle imidlertid gjerne ha sett at JBV også tok ansvar for turistenes naturopplevelse fra togvinduet, sier Fossum. Til sammenligning bruker Statens Vegvesen mye midler på skogrydding innenfor satsingen på nasjonale turistveier. Kanskje en tilsvarende innsats kunne vært gjort på jernbanen? – Uten turistene er trafikkgrunnlaget for Raumabanen ganske magert, sier Fossum.

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:44:56


Turkamerater Det er fortsatt så tidlig at mørket ennå ikke har sluppet taket da de to sjefene med skiklær på møtes på Oslo S. Med seg har de langrennsski, og på ryggen sekk med matpakke og sjokolade. Tekst: jeanet te f agerli qu aino foto: sindre thoresen

De ble denne februarmorgenen turkamerater gjennom det nye samarbeidet mellom NSB og Turistforeningen. – Både DNT (Turistforeningen) og NSB ønsker at man lar bilen stå, reiser miljøvennlig med toget for å komme seg ut i naturen, enten på ski eller til fots. Da er det også plass til å stå med klister på skiene uten å forstyrre andre. Det er bra for folk å komme seg ut på tur, det er et godt bidrag for miljøet, og det er veldig bra hvis folk velger å bruke toget for å komme seg ut, sier Geir Isaksen. Hensikten med tursamarbeidet er at det skal være enkelt å komme seg ut på tur, både til de korte turene i nærheten, og til de lengre reisene for helg og ferier, samt inspirere til å prøve nye ukjente steder. Samarbeidet varer ut 2016, og med et nytt turforslag i uken blir det 52 turer i året. – DNT har hatt en voldsom vekst på nettsidene, og ettersom turforslagene presenteres på begges nettsider og i sosiale medier, er det helt klart mange som vil legge merke til dette samarbeidet. Nå har det vært en ekstra satsing rundt omkring for å merke turene i nærområdet, sier generalsekretær i DNT Nils Øveraas. 500 meter til tur Regjeringen har sagt at det maks skal være 500 meter til en tursti uansett hvor du bor i landet, så vi satser som et langsiktig mål å merke alle turer fra alle togstasjoner, sier Øveraas. DNT og NSB skal i fellesskap lage nye turforslag fremover. – Hvis vi etter hvert får til turer fra alle våre stasjoner blir det ganske mange turer, men det er realistisk, sier Isaksen.

På Gullhella stasjon starter skituren for NSBs Geir Isaksen og DNTs generalsekretær Nils Øveraas.

Nettbuss varsler glatt vei En av bussene mellom Hønefoss og Oslo blir nå utstyrt med spesialkamera, som måler hvor glatt veibanen er.

…for bare trær. Rydding langs Raumabanen er påkrevet for at turistene skal få utsikten tilbake.

Vhj-2-3.indd 23

Varselet sendes til entreprenør som må ut og strø om det er for glatt. Bakgrunnen for at nettopp bussen mellom Hønefoss og Oslo er valgt til dette prøveprosjektet, er at det ofte er utfordringer med glatte veier over Sollihøgda. Dataene fra kameraet sendes umiddelbart over til veivesenets datasystem, og sjåføren kan se hvordan føreforholdene endrer seg på en mobiltelefon ved dashbordet. Oslobussen kjører så ofte over Sollihøgda at sjåførene kan sjekke om strøing, salting og brøyting har virket som forutsatt. – Nå kan vi ta kvalitetssjekken når vi kjører over med bussen etterpå, sier driftssjef Raymond Frog i Nettbuss til Ringerikes Blad.

VINGEHJULET / 2 - 2014

23

05.03.2014 12:45:02


Mellom oss

Her får du it-hjelp

Tekst og foto : l asse st orheil

viktig oppgave med å gi støtte til togpersonalet som i april utstyres med nye nettbrett. – Vi har lang erfaring med å gi støtte til medarbeiderne gjennom vår servicedesk. Derfor er det naturlig for oss også å ta oppgaven med støtte av nettbrett, sier Lars Jarlebrand i Fellestjenester IT. Han leder servicedesken. Brukerstøtte på nettbrett og GSM-R rettes til servicedesk på 23620401. E-postadressen er servicedesk@nsb.no.

– Det er alfa og omega for NSB persontog at salgsystemene fungerer til enhver tid. Når systemene er ute av drift går det ut over omdømmet, og – ikke minst – inntektene. En effektiv supportfunksjon spiller en viktig rolle for kundebetjeningen og stabiliteten i salgssystemene, sier Margareth Nordby-Kringli som leder Fellestjenester IT. Den nye supportorganisasjonen får også en

Tre grupper Den nye enheten er organisert i tre grupper; NSB Fellestjenester IT salgssupport, NSB Fellestjenester IT brukerstøtte HW Oslo S og NSB Fellestjenester IT HW-vedlikehold. Brukerstøtte skal gi support på NSBs salgssystemer fra supporttelefon og gjennom e-postservice. De sitter samlokalisert med servicedesken i 2. etasje i Schweigaardsgate 23. Telefon-

NSB Fellestjenester IT overtok fra 1. mars support for salgssystemene fra kommersiell IKT, og 11 medarbeidere overføres til Fellestjenester IT.

nummeret dit er: 21031531 og e-post er: salg.support@nsb.no. Kontor også i DA-bygget HW-vedlikehold skal sikre stabilitet og operative salgssystemer. Teamet utfører vedlikehold av salgsutstyr på stasjon og holdeplasser. – Dette er et ny-opprettet kontor som holder til i fjerde etasje i DA-bygget på Oslo S. De som arbeider her skal sikre at alt utstyret som togpersonalet bruker fungerer og er tilgjengelig til en hver tid, sier Tom Andreassen. Han leder dette kontoret. Kontoret får ansvar for betjening og brukerstøtte til kjørende personell, brukerstøtte på MT, nettbrett og GSMR, sikker lagring av MT, nettbrett og GSM-R og logistikkstyring av MT, nettbrett og GSM-R. Kontoret har åpent kl. 08:00-17:00 (i mars kun til 1530).

Nettbrettvalget er tatt Mange hensyn ble tatt før man fant nettbrettet som passer best i arbeidshverdagen til konduktørene og lokførerne. Valget falt på Samsung.

Miriam Elvegård veileder kunder fra sitt nye brett. (Foto: Birgitte Heneide).

24

Vhj-2-3.indd 24

Arbeidet med å vurdere hvilke nettbrett (i NSB persontog heretter kalt togbrett) som egner seg best for togpersonalet har pågått siden i fjor sommer. I den siste testen deltok 100 personer jevnt fordelt mellom lokførere og konduktører. De vurderte bytte av applikasjoner, lesbarhet, å ha enheten med seg, justering av lysstyrke, bytte av nett. Det er nå bestilt Samsung Galaxy Note 3 og Samsung Galaxy Note 10.1 2014 utgaven, totalt 2 569 brett og 2 300 simkort. Togbrettet er bestilt til alle ledere, konduktører og lokførere. De leveres til ledere som har ansvar for å distribuere togbrettene videre ut til medarbeiderne. – For at alle lederne skal være best mulig forberedt, vil alle få opplæring og mulighet til å lære seg funksjonaliteten før utdelingen til medarbeiderne starter, sier prosjektleder Bent Flyen.

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:45:17


HELSehjørnet Kari Bergquist t.v og Grete Nielsen

Helsefremmende arbeidsplasser Begrepet helsefremmende er nedfelt i Arbeidsmiljøloven der det i § 1 – 1 om lovens formål står at den skal «sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon». Man sier gjerne at god helse i befolkningen fremmes på tre måter, behandling, forebygging og helsefremming. Å ha et arbeid er i seg selv et godt grunnlag for god helse. Gjennom arbeidet tjener vi til livets opphold. I tillegg til den økonomiske sikkerheten, er trivsel på arbeidsplassen en viktig del av det å være yrkesaktiv.

Lars Jarlebrand (t.h.) og Tom Andreassen skal nå gi støtte til både salgssystemer, nettbrett, samt operere servicedesken som gir de fleste i NSB it-hjelp.

Det blir obligatoriske e-læringskurs for togbrettene, og en egen støtteorganisasjon for at det skal være lett for brukerne å få hjelp raskt. Denne organisasjonen skal også hjelpe til med trådløst nett, og det opprettes ett telefonnummer som brukerne kan benytte. Det pågår mye arbeid med å tilpasse menyen på brettet som skal inneholde det som er nødvendig for å utføre jobben. I samarbeid med Evry (leverandør av administrasjons- og innholdssystemer) lager prosjektet flere faser med leveranser til brettet. For brukerne vil det si at brettet blir levert med de viktigste funksjonalitetene først, og så oppdateres med mer underveis. – Du vil altså få god tid til å venne deg til bruk av dette på brettet før det kommer mer innhold. Brettet kan brukes på alle trådløse nett, og du behøver ikke lengre gå i ordrerom for å få oppdateringer, sier Flyen.

Vhj-2-3.indd 25

Meningsfylt Vi ønsker å bruke våre evner, vår kompetanse og utdannelse.Vi vil ha meningsfulle arbeidsoppgaver som vi mestrer fra dag til dag. Den sosiale kontakten og samhørigheten på en arbeidsplass er for mange av stor betydning i hverdagen. Noen ganger vil forhold i arbeidet medføre skade eller sykdom, og behandling er nødvendig for å opprettholde en god helse. Forebygge Målet er å forbygge for å unngå slike helseskader. Flere yrkessykdommer forekommer nå sjelden eller aldri på grunn av kunnskaper om skadelige arbeidsmiljøfaktorer og muligheter for forebygging. Helsefremmende arbeid går lenger enn det forebyggende og skal aktivt bidra til god psykisk og fysisk helse gjennom arbeidsmiljøarbeid. Helsefremmende og forbyggende arbeid glir over i hverandre.Ved forebygging identifiseres risikofaktorer, og tiltak rettes mot utsatte enkeltindivider eller spesifikke grupper. Ved helsefremmende arbeid rettes tiltakene mot hele organisasjonen eller avdelingen. Hva kan vi gjøre for å skape helsefremmende arbeidsforhold? Livsstil På mange arbeidsplasser legges det vekt på livstilstiltak, slik som kostholdsendring og røykesluttkurs. Dette er helsefremmende og nyttige tiltak for de som deltar, men retter seg gjerne mot mindre grupper. Slike aktiviteter må ikke komme i stedet for et aktivt arbeidsmiljøarbeid da de endrer lite på uheldige forhold i arbeidssituasjonen. Våre ledere har et spesielt ansvar og skal lede det systematiske arbeidet for helsefremmende arbeidsplasser, men vi skal alle involveres og bidra. Tilrettelegging Den enkelte arbeidstaker vil legge vekt på ulike forhold som de viktigste i en arbeidssituasjon, som for eksempel fysisk tilrettelegging på arbeidsplassen, opplæring, støtte og gode tilbakemeldinger, fleksibel arbeidstid i en travel hverdag. I praksis er godt samarbeid det beste grunnlaget for å definere hva som virker helsefremmende nettopp på egen arbeidsplass. Grete Nielsen, Kari Bergquist

Grete Ø. Nielsen er arbeidsmedisiner og Kari Svedal Bergquist bedriftssykepleier ved bedriftshelsetjenestens kontor i Trondheim. Begge har bred erfaring fra mange års jobbing i BHT og lang fartstid innen jernbanen.

VINGEHJULET / 2 - 2014

25

05.03.2014 12:45:26


Mellom oss

Cruisturister på Jærbanen Nå skal cruiseturister som kommer til Stavanger kunne reise med Jærbanen til Egersund. Utflukter for cruiseturister er populært. NSB har meget god erfaring fra dette på Raumabanen, og ikke minst Flåmsbana. Nå melder Stavanger seg på, og Johanne Meyer som er initiativtaker i NSB persontog har fått viktige interessenter med seg i prosjektet, blant annet leder for Cruise Norway Sandra Bratland, Innovasjon Norge ved cruiseansvarlig Tor Johan Pedersen, leder for Guidekompaniet i Stavanger og turistsjefen i Stavanger. Internt er Dag Brekkan, Helge Dåvøy, Arne Skåland i tillegg til Johanne Meyer med. – Vi utvikler en cruiseutflukt, som vi kaller «Seaview Rail» langs den fine Jærbanen. Stavanger er en av de cruisehavner i Norge som øker mest, og det er stort behov for utflukter for turistene. Turene vil gå fra Stavanger til vakre Egersund, sier Meyer. Her blir det omvisning på sjokoladefabrikk, porselensfabrikk, byvandring, og rundtur i julebyen (i sesongen). For å utnytte kapasiteten maksimalt, vil en gruppe starte med tog og returnere med buss, og en gruppe kjøre motsatt vei. Det er allerede stor interesse for produktet og det blir en testkjøring for en mindre gruppe fra Saga cruises allerede 14. mai.

Årsmøte i NJT Norsk Jernbanepersonales Turistorganisasjon (NJT) innkaller til årsmøte i Sjøsiden konferansesenter på Oslo S torsdag 27. mars kl. 16.00. Dagsorden i følge vedtektene: 1 Beretning 2 Regnskap 3 Revisjonsberetning 4 Kontingentspørsmål 5 Innkomne forslag 6 Vedtektsendringer 7 Valg

26

Vhj-2-3.indd 26

Godsterminal besluttes før påske? Regjeringen lover å ta en beslutning om ny godsterminal i Trondheim før påske. I år. Det er statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet som på regjeringens vegne har gitt sørtrøndersk næringsliv en melding de har ventet på i årevis. – Vi skal gi et tydelig svar på hvordan vi skal gå videre. Det betyr at enkelte alternativer vil bli eliminert, sier Aarset. I et møte med transportører og lokalt næringsliv fikk statssekretæren tydelig beskjed om hvilken løsning som foretrekkes. Både fra Schenker og CargoNet fikk han høre at en delt løsning sør for byen er best, på Torgård eller Søberg, i kombinasjon med havn i Orkanger. Dette er helt i tråd med Jernbaneverkets egen anbefaling. Han fikk også høre at behandlingen av containere på dagens terminal på Brattøra koster det dobbelte, sammenlignet med behandling på Ganddal ved Stavanger. Mer på bane – Det virker som den forrige regjeringen lot sakene ligge fordi de ikke ville ta stilling til dem. E39 på Vestlandet er et eksempel. Godsterminalsaken i trondheimsområdet er i samme

Full støtte til planene om ny godsterminal sør for Trondheim, sier Bjarne Wisth i CargoNet. (Foto: Lasse Storheil).

kategori. Aarset understreker at den nye regjeringens mål er å bringe gods over fra bil til båt og bane. – Spørsmålet er hvordan vi skal få det til, både på kort og lang sikt.Vi vet mye allerede gjennom utredningene som er utarbeidet og kvalitetssikret. Regjeringen har som ambisjon om å gjøre et prinsippvedtak før påske, og det skal vi greie. Vi har satt av 650 millioner til jernbanen. I hovedsak skal dette gå til vedlikehold på viktige godstrekninger som Dovrebanen og Bergensbanen, sier Aarset.

Bus4You i to etasjer Bus4You kjøper inn seks nye dobbeltdekkere som skal trafikkere strekningen Oslo – Göteborg – Malmö. Bussene er tilpasset lengre reiser på kontinentet, og Bus4You mener at disse er godt egnet også for nordiske forhold. – Allerede i dag har Bus4You de mest bekvemme bussene. Det er våre fornøyde kunder det beste beviset på. Med de nye dobbeltdekkerne høyner vi nivået enda et steg. Vi gjør det enda mer bekvemt, effektivt og mer miljøvennlig, sier administrerende direktør Mats Johansson i Nettbuss Express. Bussene er på plass 25. august, med 58 sitteplasser og miljøvennlige motorer.

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:46:03


Flåmsbana på forsiden

Tågkompaniet klar for VM

Overskriften er «Incredible Train Journeys», og Flåmsbana illustrerer inngangen til en større artikkel om spektakulære togattraksjoner verden over. Dette magasinet har høy tillit, og alle vet at denne redaksjonen ikke lar seg kjøpe. En fjær i hatten til Flåmsbana og Flåm Utvikling, noe som vil øke tilstrømmingen av turister til denne populære jernbanestrekningen.

Neste år er det ski-VM i Falun. Tågkompaniet skal sørge for god glid i trafikken når tilreisende strømmer til. Tågkompaniet kjører tog på oppdrag fra Tåg i Bergslagen. Nå har Tåg i Bergslagen inngått samarbeid med arrangøren av skiVM i Falun. Kjøper du inngangsbillett til VM, får du også en tur-retur-billett med «Skitoget» mellom Falun og alle andre togstopp i Tåg i Bergslagen-systemet for 200 kroner. – Vi håper at dette skal bedre fremkommeligheten i Falun, som venter 50 000-60 000 tilskuere hver dag. Alle kommer ikke til å få plass på togene, men vi håper at så mange som mulig vil velge å bruke denne muligheten, sier Hugo Oldermark, administrerende direktør i Tåg i Bergslagen til bladet Hit & Dit. I løpet av kort tid vil et helfoliert togsett settes inn, for å reklamere både for skiVM og skitoget.

90 busser for 200 millioner kroner

Digital p-billett

Lonely Planet Traveller rydder førstesiden for Flåmsbana i sitt marsnummer

Som en del av det nye anbudet i Drammen var det krav om nye busser. Det betyr at Nettbuss måtte kjøpe 90 nye busser for 200 millioner kroner. Det blir flest vanlige busser, men også leddbusser. Bussene produseres i Tyskland og Polen, og kjører ut på veiene 1. juli i år. – Det vil bli en ny hverdag for busspassasjerene i Drammen. De opp til 12 år gamle bybussene som i dag er i bruk forsvinner. De nye bussene får større kapasitet, og med flere leddbusser i sving vil køene forsvinner, sier direktør i Nettbuss Sør, Ole Engebret Haugen.

Samtidig flytter både sjåfører og administrasjon ut av sentrum til Kobbervikdalen.

Personalbilletten blir digital fra og med neste år. Dagens papirbillett blir dermed gjort om til en elektronisk billett. – Noen ansatte i NSB vil i 2014 være pilotkunder på denne nye elektroniske personalbilletten, forteller Synnøve Nordby ved personalbillettkontoret i NSB persontog. I 2015 skal dermed denne elektroniske personalbilletten være integrert med øvrige salgssystemer slik at man skal kunne bruke den på lik linje med andre periodebilletter på plastkort, mobil og nsb.no. Bestilling av plassbillett skal da gjøres via www.nsb.no.

Ledige stillinger Materiellplanlegger 12.03.14 NSB Persontog Trafikk / Drops Selgere/sommervikarer på Lillehammer 10.03.14 NSB Kommersiell / Salgskanaler Konsulent 10.03.14 NSB Kommersiell / Salgskanaler Gruppeleder Ekspedisjon og IKT Snarest RailCombi AS Gruppeleder Alnabruterminalen Snarest RailCombi AS Les mer og søk på stillingen på http://intranett.nsbkonsernet.no/medarbeider/ledige-stillinger

Vhj-2-3.indd 27

VINGEHJULET / 2 - 2014

27

05.03.2014 12:46:12


B

Returadresse: NSB, 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varigadressendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Min jobb Beate Wassvik Gift med Martin To voksne barn Bor på Majorstuen, Oslo Sekretær i Rom Eiendom

Rå på detaljer og service Det er ikke like lett å få øye på eller skjønne detaljene bak arbeidet til Beate når hun legger til rette for og organiserer interne og eksterne møter, turer eller fellesmøter Tekst og foto: monic a t often

Når hun i tillegg har kontroll på alle henvendelsene som kommer daglig, er det bare å ta av seg hatten! – Jeg er som en potet, jeg kan brukes til det meste, svarer Beate når hun blir spurt om arbeidsoppgaver og hvordan hverdagen er. Det er få ting Beate ikke kan ordne opp i. Som etasjeansvarlig i sjette etasje i konsernets nye bygg, får Beate anledning til å bli kjent med mennesker på tvers av konsernet og tar del i det som skjer på huset. – Jeg setter pris på muligheten til å bli kjent med de som har like oppgaver i resten av konsernet og knytte nye kontakter. Variert hverdag Hverdagen byr på travle dager med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver. Men Beate vil ikke ha det noe annerledes. – Litt action og kontakt med kollegaer er det som gjør hver dag ulik og interessant. Skulle jeg sittet alene på et lite rom og bare stirret inn i skjermen, hadde jeg ikke trivdes like godt, forteller en smilende Beate. Hun er strålende fornøyd med å sitte i landskap etter noen år på cellekontor. – Nå er jeg en større del av fellesskapet, jeg fanger opp hva som skjer i de andre avdelingene og man får mulighet til å få et innblikk i deres hverdag. 28

Vhj-2-3.indd 28

Altmuligdame Beate har vært i Rom Eiendom litt over 10 år. Da hun begynte var det 18 ansatte og hun hadde flere titler samtidig: resepsjonist, sekretær og ansvarlig for lunsj. Etter hvert økte antall ansatte, og jobben har blitt mer og mer en rendyrket sekretærfunksjon. En gang i året får vi fyldige referat fra ferieturene i nord. Siden 2004 har Beate og mannen hennes reist tilbake til Finnmark på jakt – enten i diverse lakseelver eller på rypejakt. – Hva er det som lokker i Finnmark, Beate? – Den uberørte naturen og menneskene der, motsatsen til det hektiske bylivet. Her finner jeg roen og tid til bare å være. Hun synes det er fascinerende hvordan tiden står stille i et samfunn med 130 innbyggere og hvor butikken stenger klokken 16.00 i ukedagene og klokken 13.00 på lørdagen. Privilegert Beate trives veldig godt og har ingen planer om å slutte. – Jeg føler meg privilegert som kan få jobbe i en spennende bedrift som Rom Eiendom og setter stor pris på alle mine hyggelige kollegaer og det gode miljøet vi har. Ingen dag er lik, og til tross for hektiske dager er det mye latter og humor blant oss, det er viktig for meg. Jeg trives godt i vårt nye flotte bygg, og med vår fantastiske kantine er det en glede å gå på jobb her dag, avslutter Beate.

VINGEHJULET / 2 - 2014

05.03.2014 12:46:21

Vingehjulet 2-2014  

Nettbuss Danmark har NSB-konsernets mest fornøyde medarbeidere. NSB-konsernet leverer sitt beste resultat noen gang. Holmestrand er i støpes...

Vingehjulet 2-2014  

Nettbuss Danmark har NSB-konsernets mest fornøyde medarbeidere. NSB-konsernet leverer sitt beste resultat noen gang. Holmestrand er i støpes...

Advertisement