Page 1

INTErNbLad for NSb-koNSErNET 06/2016

foto: kenneth kvalvik

Tilbake til røttene

Tågkompaniet er tilbake til sine røtter. 20. august startet de togtrafikken i Norrland. Fra en dag til en annen overtok de togtrafikken for Norrtåg etter Botniatåget. Dette er et område selskapet kjenner godt. Det var nemlig her Tågkompaniet vant sitt første toganbud, nattogtrafikken gjennom Norrland. – Det er tydelig at Norrland liker Tågkompaniet. Man liker at Tågkompaniet er det lille entreprenørselskapet med det store hjertet - samtidig som det har en stor og tung eier som NSB i ryggen, sier affärschef Maria Cederberg (i midten), her sammen med lokførerleder Martin Lindfors (t.v.) og konduktørleder Emelie Algotson. Side 12 og 13.

6 To nye

selskaper

10 Mejdell

styreleder

22 flere biler

tar toget

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 1

1

31.08.2016 11:53:58


Leder

resultatet viser hva vi kan oppnå når vi arbeider sammen

1

08

Vil vinne anbudet i Skåne anbudsavdelingen ved Torild amundsen, Tomas Löfstedt, kenneth aschehoug og arne Vidar Hesjedal skal lede arbeidet med Pågatåg-anbudet i Sverige.

alternativ reise Når jernbanen er stengt og toget ikke kan gå, skal NSB normalt tilby sine passasjerer en annen måte å reise på. Dette er som oftest «Buss for tog», men det kan være «Fly for tog», «Båt for tog», «Taxi for tog» og «T-bane for tog» når det er praktisk eller nødvendig. Vi kaller dette for «Alternativ reise», et begrep som kunne ha brakt tanken hen på en eksotisk og spennende opplevelse. For våre kunder er ikke alternativ reise eksotisk, men av og til spennende – dessverre på en negativ måte. Spenningen består i om man rekker et viktig møte på jobben, eller klarer å hente i barnehagen før den stenger. Derfor er også våre kunder veldig lite begeistret for alternativ reise. De liker et reisetilbud som er forutsigbart og pålitelig. I august 2014 var det spesielt ille. Flere banestrekninger var stengt, og vi skulle gi et stort antall passasjerer et alternativt tilbud til og fra Oslo S. Det gikk ikke bra. Trafikksituasjonen i Bjørvika var kaotisk, det nye veisystemet der viste seg å ha forbausende liten kapasitet, mye mindre enn det vi hadde erfart tidligere.Ventetiden for å komme med buss for tog på Oslo S om ettermiddagen var på det verste opp mot tre timer. Situasjonen ble noe bedre ved at politiet dirigerte trafikken i rushtiden, men alle involverte parter, det vil si NSB, Jernbaneverket, Ruter, Vegvesenet og Oslo Kommune var enige om at en slik form for alternativ reise var uakseptabel.

Samtidig visste vi at Jernbaneverkets utbyggings- og vedlikeholdsplaner ville kreve en minst like omfattende stengning i august 2016. Hvordan skulle det løses? Det forelå ikke noe enkelt svar på det. Første steg var å gjøre en grundig analyse av det behovet for alternativ reise som ville oppstå ved stengning av de forskjellige banestrekningene rundt Oslo, og hvordan ulike kombinasjoner av stengninger ville påvirke hverandre. Spesielt ble den situasjonen som var varslet for uke 31 i 2016 analysert. Da skulle all togtrafikk nordover, østover og sydover fra Oslo S erstattes av alternative reiseopplegg. Deretter begynte jakten på løsninger. Det var tidlig klart at bussløsningen på spor 19 måtte forbedres. Nye oppstillingsplasser for buss, med monitorer for tydelig reiseinformasjon, ble utbygd i rekordfart av Jernbaneverket. Inngående og utgående trafikk ble skilt ved at Oslo Kommune ryddet i trafikkmønsteret og fant en egnet tomt for avstigning. Men selv med en optimal trafikkavvikling rundt Oslo S ville ikke kapasiteten der være stor nok til å ta unna alle de passasjerene som normalt reiser med toget. En ny løsning med et utvidet tilbud fra Ruter i form av busser sydover til Oslo Syd og Kolbotn skulle ta unna passasjerer den veien. Ruters T-banetilbud til Bryn skulle kjøres med økt frekvens, og mate passasjerer til buss for tog sydover mot Ski og Moss, og tog nordover mot Lillestrøm og Eidsvoll fra Bryn. Det krevde en midlertidig overgang mellom sporene på Bryn,

Vingehjulet, internblad for NSB-konsernet, Schweigaards gate 23, 0048 oslo. Utgitt av NSB ved konsernsjef Geir Isaksen Distribusjon og adressendring: NSB AS - postekspedisjon, tlf. 23 62 01 10, e-post: postekspedisjon@nsb.no Redaktør: Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef NSB-konsernet, tlf. 916 53 071, e-post: lasses@nsb.no Bidrag fra Preben Colstrup og Kenneth Kvalvik Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikasjon. trykk: Allkopi. Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen.

2

Vhj6-4.indd 2

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:01


Innhold

10

16

dag Mejdell er ny styreleder i NSb – Jeg ønsker at NSb bruker sin fagkompetanse, erfaring og dyktige ansatte for å vinne trafikkpakkene, sier dag Mejdell.

Tilbake i toget etter 22 år Etter 22 år som konduktørleder var anne-Hilde knutsen tilbake som konduktør i august.

og trafikken ble regulert på veiene. Alt dette ville hjelpe på kapasiteten, men fortsatt ville det ikke være mulig å tilby alle et fornuftig alternativ til den togreisen de ellers ville ha tatt. Vi måtte dermed ty til en løsning vi liker veldig dårlig – nemlig å anbefale våre kunder ikke å reise med oss. Gjennom mange ulike kanaler ble våre kunder oppfordret til å ta ferie i uke 31, eller reise utenfor rushtiden, eller ha hjemmekontor. Fasiten etter alternativ reise for uke 31 i 2016 er at det meste fungerte meget bra. Fortsatt er det ikke populært at toget står, og det er vi vel egentlig veldig glade for. Men 92 prosent av de reisende oppga at de hadde sett informasjon på forhånd, 77 prosent var fornøyd med denne informasjonen og 57 prosent var fornøyd med sin alternative reise. Det er svært gode tall målt mot det vi tidligere har fått av reaksjoner. Det gleder meg spesielt at 85 prosent av de som hadde vært i kontakt med en kundeveileder var fornøyd eller svært fornøyd med svarene og behandlingen de hadde fått. Så derfor en stor takk til alle dere i NSB som har stått på for å få til en god, alternativ reise for våre passasjerer i sommer. Og en stor takk til våre samarbeidspartnere. Dette resultatet viser hva vi kan oppnå når vi arbeider sammen! Vi skal bygge videre på denne erfaringen når den alternative reisen skal tilbys ved neste store stengning – som kommer allerede neste år. Hilsen Geir Isaksen, konsernsjef

04 4 Ser kundene 05 5 Gikk som smurt 06-09 Nye selskaper 10 Mejdell ny styreleder 12 Tågkompaniet overtar Norrtåg 14 Trivsel i kristiansand 16 Tilbake som konduktør 17 Storvask 20 fra laks til tog og buss 22 flere biler tar toget 23 buss for fly 24 Godstog til Europa

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 3

3

31.08.2016 11:54:03


Ser kundene Med et hei og et smil gjør konduktør Camilla olsen hverdagen litt bedre for kundene. Østfoldbanen gjør et byks på ukjent kundemålingene. tEKSt oG foto: KENNEtH KVALVIK

Konduktørleder trond olav Hansen, konduktør Camilla olsen og strekningsleder Kelly Källström er enige om at det er viktig å møte blikket til kundene, smile og si hei.

Vårens ukjent kunde-undersøkelse er nå klar. Undersøkelsen viser om konduktøren er tilgjengelig på plattform for de som trenger hjelp, møter kundens blikk, smiler og sier hei og i toget om konduktøren møter blikk, smiler, yter god service og kan svare på utvalgte spørsmål. Dette er alle elementer som er godt forankret i «Vertskap for en reise med NSB». – 65 millioner reiser i året betyr en mulighet for 65 millioner møter – ansikt til ansikt – mellom oss og kundene, nær 180 000 møter hver dag. Hvis det blir en god opplevelse, vil det løfte NSBs rykte. Det vil styrke NSBs muligheter for å vinne i konkurransene som kommer, sier seniorrådgiver Geir Hammer i NSB, som er ansvarlig for undersøkelsen. Han viser spesielt til to strekninger med kraftig forbedring: L22 Skøyen-Rakkestad som løftet seg fra svake 39 poeng høsten 2015 til 67 poeng våren 2016 og R 20 Oslo – Halden som gikk fra 40 poeng høsten 2015 til 70 våren 2016. Bygge kunnskap Dette er ikke tilfeldig – men resultat av en målbevisst satsing. Blant annet har de etablert egne grupper for ansatte som er «på ramme», for å diskutere blant annet service. – Vi har jobbet mye med å bygge opp kunnskapen om hvorfor det er viktig at vi møter kundene med et smil. De ansatte må forstå hva de skal gjøre og hvorfor de skal gjøre det, fastslår konduktørleder Trond Olav Hansen. Strekningsleder Kelly Källström på Østfoldbanen er tydelig på at en må jobbe med synlig ledelse, der nærmeste leder også er ute i toget og gir en klapp på skulderen til de som gjør en god jobb. – Jeg kjører mye tog selv, og jeg merker en tydelig forbedring. Konduktørene er blitt flinkere til å stå riktig på plattform og til å oppsøke gode servicesituasjoner hvor de kan hjelpe kundene. Og det å se kundene er viktig, både på plattform og i hele toget.

4

Vhj6-4.indd 4

– Det viktigste er at vi ser folk. Følelsen av å bli oversett er nemlig noe av det verste vi som mennesker kan oppleve, sier Källström. Han roser ansatte for stort eierskap til strekningene og til kundene. – De sier fra når de ser ting som ikke fungerer og forbedringer som bør på plass.Vi har kommet dit at alle er enige i at vi må gi kundene en bedre service og vet hva de skal gjøre, fastslår han. gir kunden en god dag Konduktør Camilla Olsen på Moss stasjon er en av de som smiler og ser kundene – det til tross for at en slett ikke er ukjent med avvik og svært fulle tog i Østfold. – For oss som møter kundene i slike situasjoner handler det om å være imøtekommende og forstå deres behov, sier hun. Og service er viktig. Også Olsen har merket at arbeidet med service gir resultater. – Jeg synes vi er veldig gode til å møte kundene våre med et smil. Jeg prøver alltid å gi kunden en god dag videre. Da har et hei og et smil veldig mye å si, sier hun. Mens bedringen på ukjent kunde-undersøkelsen er størst i Østfold, er det L1 Spikkestad-Lillestrøm som topper undersøkelsen i NSB Øst, med 79 poeng våren 2016 (85 poeng høsten 2015). «Best i klassen» er det likevel Raumabanen som er, med en fremgang fra 65 poeng høsten 2015 til 83 poeng våren 2016. – Det er faktisk den eneste strekningen som er over målet på 80 poeng i NSB Riks, sier Geir Hammer. Vårens undersøkelse viser en liten fremgang for NSB Øst totalt, svekkede resultater for lokalstrekningene i NSB Riks og en liten fremgang for regiontogene i NSB Riks. – Smiler virker å sitte langt inne. Bare en av tre smiler til kundene og enda færre, bare en av ti, sier hei, fastslår Hammer, og legger til: – Vi ser også at togpersonalet på enkelte strekninger er mindre tilgjengelige på plattform.

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:04


fungerte som forutsatt i uke 31 – driftsopplegget fungerte akkurat slik vi hadde planlagt i uke 31. dette viser at vi kan lykkes med de mest krevende oppgaver når vi samarbeider godt i alle enheter og har et felles mål. Det sier Tove Flobergseter som er ansvarlig for alternativ reise i NSB Øst, etter den mest omfattende stengningen av togstrekninger på flere år. – Aldri har vi vært så godt forberedt og det er veldig mange medarbeidere i NSB som har jobbet mye for at vi skulle få dette til. Det var utrolig mange detaljer som skulle på plass både i planlegging og gjennomføringen. Dette handlet om alt fra nye togruter, busser med avgangstid på sekundet og riktig dimensjonering. I tillegg var det viktig at kunder skulle være godt informert. Det var behov for ny og forbedret skilting på stasjoner samt at det måtte bygges om flere steder for å få plass til alle bussene. Personalet fikk nye arbeidsoppgaver og det ble også gjennomført praktisk trening med kundeveiledere. Vi har hatt ca. 200 medarbeidere ute per døgn for å møte kundene, og vi har hatt 300 busser i drift per døgn, sier Flobergseter. planlagt samarBeid Hun er spesielt imponert over dem som har møtt kundene ute. De har vært like blide, kunnskapsrike og positive uansett hvor de har vært, og uansett til hvilken tid på døgnet. – Jeg vil nevne tre ting som vi har lykkes med: God planlegging, godt samarbeid både internt og eksternt, medarbeidere i kundefront som er godt forberedt og profesjonelle. Det er dette som gir de beste resultatene, oppsummerer en svært fornøyd Flobergseter.

Hun retter en stor takk til alle som har bidratt til tidenes beste gjennomføring av alternativ reise. – Nå har vi vist at vi også er gode på alternativ reise, og det er viktig å ta med seg videre. Det blir mye av dette også de neste årene, sier Flobergseter. også ØstfoldBanen I uke 27 var Østfoldbanen stengt for togtrafikk, som en forsmak til sommerens store stengning i uke 31. – Det har gått over all forventning, fastslår Kelly Källström, leder for Østfoldbanen. Bortsett fra noe busskrøll helt i starten av uka gikk avviklingen av det planlagte avviket på Østfoldbanen veldig bra, konkluderer ledelsen på Østfoldbanen. godt planlagt Källström er full av ros til de som har jobbet med avviket, og nevner spesielt hyggelige kundeveiledere på Brynseng som har vært flinke til å informere kundene. – Helt uavhengig av hverandre kom tre konduktører og kommenterte at dette er det best gjennomførte bruddet noen gang, sier han. – Det er også gjort en formidabel jobb i planleggingen av avviket. Det har også vært et superbra samarbeid mellom NSB, Jernbaneverket, politi, Statens vegvesen og Oslo kommune.

Samferdselsminister Ketil Solvik-olsen ble orientert om driftsopplegget i uke 31 på forhånd. Her sammen med tove flobergseter og kundeveileder Heidi Bergestig. (foto: Lasse Storheil).

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 5

5

31.08.2016 11:54:06


PåLITELIGE oG TIdSrIkTIGE ToG Norsk togmateriell må være tidsriktig og tilstrekkelig. det skal det nye materiellselskapet sørge for.

tEKSt: kenneth kvalvik foto: lasse storheil

Nærmere 80 tog av type 74 og 75 er nå levert. flere er bestilt, og når de nye togene kommer til Norge neste vår, vil det materiellselskapet stå som eier, med Øystein Risan som sjef.

Jernbanereformen innebærer at NSBs togmateriell overtas av staten, gjennom et eget materiellselskap. Dette skal bidra til å sikre konkurranse om persontrafikk på like vilkår mellom ulike togoperatører. Materiellselskapet er nå formelt opprettet i NSBs eie, men foreløpig uten virksomhet og ansatte. Fra midten av oktober skal så selskapet overta togmateriellet for å leie dette ut til NSB. I løpet av 2017 blir eierskapet til materiellselskapet overført til Samferdselsdepartementet. nok tog – Vi skal kjøpe, forvalte og leie ut togmateriell til togoperatørene på en konkurranseutsatt norsk jernbane, fastslår Øystein Risan. Han blir daglig leder i det nye selskapet som går under det midlertidige navnet «Materiellselskapet AS». Risan er opptatt av det nye materiellselskapet i samarbeid med togoperatører og andre aktører på norsk jernbane bidrar til bedre leveranser for norske togkunder. – Det innebærer blant annet at vi må ha tilstrekkelig togmateriell, sier Risan og legger til: – Togene må også være tidsriktige. Det er stor forskjell på de togene vi kjøper nå og for eksempel 69-settene vi fortsatt kjører flere steder. Dette gjelder ting som at toget er universelt utformet, har klimaanlegg og er stillegående. Men det betyr også at toget kan kjøre så fort som infrastrukturen tillater, slik at vi utnytter infrastrukturkapasiteten på best mulig måte. pålitelige tog Risan er opptatt av at leiekontraktene lages på en slik måte at de som leier togene, oppmuntres til godt vedlikehold av togene.

6

Vhj6-4.indd 6

– Det er selvsagt i togoperatørenes interesse at togene er pålitelige, men vi mener også at leiekontraktene kan bidra til dette, sier Risan. Det nye materiellselskapet skal sikre at en i så stor grad som mulig har en standardisert togpark og systemer. Materiellselskapet må også kunne gi råd i grensesnittet mellom togmateriell og infrastruktur og verksteder, og for at det skal finnes nok plass å parkere togene og nok verkstedskapasitet til å få vedlikeholdet gjort på en rask og hensiktsmessig måte. Materiellselskapet skal selvfølgelig kjøpe nye tog – og fase ut gamle tog – i riktig tempo. Risan er opptatt av at det er fleksibilitet nok til å ta unna en rask kundevekst, slik NSB har opplevd de siste årene. – I tillegg må vi ha nødvendig kompetanse på de eldre togene, der det ikke lenger er leverandører å lene seg på, sier Risan. VirksomhetsoVerdragelse aV ansatte Det skal overføres ansatte fra NSB til det nye materiellselskapet. Overføringen vil skje gjennom en virksomhetsovedragelse og vil følge reglene for dette i arbeidsmiljøloven. – Vi starter nå arbeidet med å forberede det nye selskapet på å overta virksomhet og ansatte. Det innebærer virksomhetsoverdragelse av ansatte i NSB. Hvem som konkret blir omfattet av denne virksomhetsoverdragelsen har vi ikke full oversikt over ennå, men vi vil jobbe tett både med tillitsvalgte og ansatte i tiden frem til selskapet opprettes i midten av oktober, sier Risan. Det er ikke avgjort hvor selskapet skal være lokalisert etter at det er overtatt av Samferdselsdepartementet.

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:08


ENkELT å rEISE koLLEkTIVT det skal være enkelt å planlegge og kjøpe kollektivreiser. det er oppdraget til det nye salgs- og billetteringsselskapet som NSb har etablert og som overtas av Samferdselsdepartementet neste år.

tEKSt: kenneth kvalvik foto: lasse storheil

oppdraget fra Samferdselsdepartementet er å lage en nasjonal reiseplanlegger som omfatter alle kollektivmidler – i tillegg til at selskapet skal selge togbilletter, forteller påtroppende sjef, Johnny Welle.

I forbindelse med jernbanereformen og konkurranse på jernbanen etableres det et eget selskap for salgs- og billettløsninger. Det blir gjort for at det skal være enkelt for kundene å kjøpe togbilletter uten å ha kunnskap om hvilken togoperatør som opererer på den enkelte jernbanestrekning. Johnny Welle, som blir daglig leder for det nye selskapet, understreker at salgs- og billettselskapet skal ha et godt og profesjonelt forhold til NSB – i likhet til andre togoperatører og andre aktører i Kollektiv-Norge. – Vi får en viktig rolle i jernbanereformen med å legge opp til sømløse reiser for alle som reiser kollektivt i Norge, fastslår Welle. Selskapet har nemlig fått i oppdrag å lage en nasjonal reiseplanlegger som omfatter alle kollektivmidler – i tillegg til at selskapet skal selge togbilletter. naVn ukjent I løpet av høsten skal selskapet som har fått «arbeidstittelen» Salg og Billettering AS få nytt navn, grafisk profil og det som hører med. – Vi skal stå helt på egne bein, og skape vårt eget navn og identitet.Vi står overfor en svært spennende tid fremover, fastslår Welle. Det vil bli jobbet med å få på plass en forretningsplan og avtaleverk og prisstruktur opp mot NSB og andre aktører som skal benytte seg av salgs- og billetteringsselskapets tjenester. ny arBeidsgiVer – Vi stormer inn i høsten med full fart for å få etablert selskapet innen midten av oktober. Da vil det foregå en virksomhetsoverdragelse av de ansatte i NSB som skal jobbe videre i det nye selskapet. Vi er fullt klar over at dette er en tid med mye usikkerhet blant de ansatte. Jeg er derfor opptatt

av at vi raskt kommer i dialog med de ansatte som vil bli berørt av etableringen av selskapet.Vi skal jobbe tett både med tillitsvalgte og ansatte i tiden som kommer, fastslår Welle. Hovedkontoret for det nye selskapet vil i en overgangsperiode fortsatt være i Schweigaards gate 23 i Oslo. Det er ikke avgjort hvor selskapet skal være lokalisert etter at det er overtatt av Samferdselsdepartementet. Selskapet vil ha ansvar for betjent salg, hittegods og kundesenter. Drift videreføres samme steder som i dag: Oslo Lufthavn Gardermoen, Oslo S, Bergen, Stavanger og Trondheim for billettsalg, hittegodskontor i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo og kundesenter på Lillehammer og i Trondheim. Bygger egne «kanaler» Det nye selskapet skal være tydelig konkurransenøytralt – med lik tilgang for alle togoperatører som velger å gi tilbud på norske trafikkpakker. – Vi skal levere en helt konkurransenøytral salgskanal. Det betyr at vi bygger egne nettsider og app i løpet av 2017 og 2018, sier Welle. nsB.no og app Består Det betyr samtidig at NSB beholder egne salgskanaler, som nsb.no og NSB-appen. – Vi i NSB skal fortsatt kjøre tog på oppdrag for staten. Samtidig skal vi delta i – og jobbe hardt for å vinne – konkurransene som kommer på jernbanen. Da er det viktig at vi beholder de kanalene kundene kjenner, nettstedet vårt og appen. Kunnskapen om og det gode forholdet vi har til kundene våre blir enda viktigere når konkurransen på jernbanen er et faktum, sier konserndirektør Tom Ingulstad i NSB persontog.

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 7

7

31.08.2016 11:54:09


SkaL Ha fLErE oG MEr forNØydE kU Stadig flere – og mer fornøyde kunder. det er målet når NSb nå deltar i konkurransen om Pågatåg-anbudet i Skåne i Sverige.

tEKSt oG foto: kenneth kvalvik

I juni 2017 avgjøres anbudet om Pågatågen i Skåne. NSB er med.

8

Vhj6-4.indd 8

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:10


E kUNdEr NSB har deltatt i flere anbudskonkurranser de siste årene. Nå kommer konkurransen snart også på norsk jernbane. NSB har derfor opprettet en egen anbudsavdeling. Aller første oppdrag:Vinne Pågatågen i Skåne. – Anbudet omfatter en trafikk på nærmere 22 millioner reiser i året. Dette er en stor kontrakt, som tilsvarer timinuttersfrekvensen i Oslo-området, fastslår Arne Vidar Hesjedal, leder for anbudsavdelingen i NSB persontog. slik joBBer Vi Arbeidet med Pågatåg-anbudet er viktig på flere måter. – For det første har NSB en ambisjon om å bli det ledende togselskapet i Norden i løpet av de neste årene. Da er det ikke nok å være med i konkurransen om denne kontrakten, vi må også vinne den, sier Hesjedal. – Anbudsarbeidet vil med opprettelse av anbudsavdelingen bli en del av linjen i Persontog, og arbeidet vil bygge på den erfaringen vi har gjennom mange år, legger Hesjedal til. NSB skal jobbe på nøyaktig samme måte med Pågatåg-anbudet, som de skal jobbe med trafikkpakke 1 sør og trafikkpakke 2 nord i Norge i løpet av 2017. – Her skal vi bruke de beste folkene våre på tvers av konsernet for å finne frem til de løsningene som vinner konkurransen, fastslår Hesjedal. tett samarBeid Pågatågen har et trafikkomfang på rundt 22 millioner reiser i året. Anbudet omfatter 99 tog, hvorav 30 er helt nyinnkjøpt til oppstart av anbudet.

Det er Tågkompaniet som vil levere tilbudet, men arbeidet organiseres gjennom anbudsavdelingen i NSB – i et tett samarbeid mellom NSB og Tågkompaniet. – I tillegg jobber vi godt sammen med Nettbuss Stadsbussarna, som kjører bybuss i Lund på oppdrag fra Skånetrafiken, sier Hesjedal. kValitet – og pris Konkurranser på jernbanen handler om to ting: Pris og kvalitet. Mats Gustafsson,VD i Tågkompaniet, er tydelig på at et av de viktigste konkurransefortrinnene til Tågkompaniet er selskapets kundeorientering. – Vi skal vise at vi har fornøyde kunder og at vi kan gi Skånetrafiken flere tilfredse kunder – til en pris som er bedre enn det konkurrentene kan levere, sier han. kjenne kundene Arbeidet med anbudet som nylig ble utlyst har pågått en god stund allerede. – Vi må se på hva som faktisk gir flere og mer fornøyde reisende, sier John Emil Myhre, som også deltar i anbudsarbeidet. Det handler om å bli bedre kjent med trafikkområdet, passasjergrunnlaget og kundene. Hva skal egentlig til for å få flere kunder? – Vi må vite hva kundene ønsker og hva som skal til for å kunne nå både egne mål og oppdragsgiverens ønsker om flere og mer fornøyde kunder, sier Myhre. Tågkompaniets tilbud skal leveres innen 21. desember i år. Skånetrafiken velger togoperatør i juni 2017.

Anbudsavdelingen ved torild Amundsen, tomas Löfstedt, Kenneth Aschehoug og Arne Vidar Hesjedal skal lede arbeidet med Pågatåg-anbudet i Sverige.

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 9

9

31.08.2016 11:54:11


Skal levere IT-infrastruktur NSb har etter en lang og grundig evaluering vurdert tilbudet fra Wipro som det beste for drift av konsernets ITinfrastruktur. Konsernsjef Geir Isaksen signerte i august kontrakten med Wipro på vegne av konsernet. Her sammen med Mukund Seetharaman som er Wipros sjef for global infrastruktur i Europa. – Avtalen med Wipro gir oss økt fleksibilitet for drift av IT-infrastrukturen som omfatter systemer samt PC’er tilpasset behovet vi har til enhver tid, sier IT-direktør Trude Østby Dahl. Avtalen innebærer også en betraktelig kostnadsreduksjon for NSB, og tjenestene skal bli like bra eller bedre enn før. Servicedesk vil selvsagt fortsatt være på norsk. Dagens IT-medarbeidere gis muligheter til å bli overført til Wipro. I løpet av første kvartal 2017 skal Wipro ha overtatt ansvaret for drift av NSBs IT-infrastruktur. Wipro er et indisk, globalt teknologiselskap med over 170 000 ansatte og med kunder i over 100 land.

bane Nor blir navnet Ansvaret for jernbanens infrastruktur og eiendommer skal fra 1.januar 2017 samles i det nye statsforetaket som får navnet er Bane NOR SF. – Bane NOR SF skal bygge fremtidens jernbanenett, og det har vært veldig spennende å finne navnet på det nye infrastrukturforetaket. Jeg er glad for i dag å kunne presentere navnet Bane NOR SF, sier styreleder Siri Hatlen. Ansatte har bidratt aktivt med navneforslag, fortsetter Hatlen. ROM Eiendom blir en del av Bane ROM. - Styret har lagt vekt på å finne et navn som er enkelt og selvforklarende, men som også markerer at det er et nytt foretak som nå er etablert. Bane NOR har som formål å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling. Arbeidet med å rekruttere konsernsjef og øvrig toppledelse til Bane NOR pågår.

10

Vhj6-4.indd 10

En togentusiast går om

På generalforsamling i NSb aS 24. juni 2016 ble dag Mejdell innstilt som ny styreleder, med tiltredelse høsten 2016. tEKSt: åge-christoffer lundeby foto: lasse storheil

– Jeg ønsker at NSB bruker sin fagkompetanse, erfaring og dyktige ansatte slik at vi vinner trafikkpakkene, sier Dag Mejdell. Han ser frem til sitt nye verv som styreleder i NSB. Dag Mejdell smiler vennlig og byr på kaffe, når han tar i mot oss i 19. etasje i Posthuset. Han er i dag konsernsjef i Posten Norge AS, men vil fratre stillingen høsten 2016 og deretter gå over til selvstendig virksomhet innen styrearbeid. Tidligere har han vært konsernsjef og innehatt flere stillinger i Dyno Nobel ASA. – I praksis har jeg bare hatt to jobber, nesten 25 år i Dyno, hvorav de 9 siste årene som konsernsjef. Deretter begynte jeg i Posten i 2006, sier Mejdell. omstill i tide! Posten har vært gjennom en nærmest kontinuerlig omstilling siden Mejdell tiltrådte stillingen som konsernsjef. Det er denne erfaringen, men også erfaring fra logistikk og lang erfaring som toppleder som er trukket frem når akkurat Dag Mejdell er innstilt som styreleder til NSB. – Jeg skal være forsiktig med å komme med råd før jeg starter. Likevel tror jeg det er viktig i NSB, som andre steder, at vi alle bretter opp ermene og tar det som kommer. Uavhengig av om man er enig eller ikke i bakgrunnen for et politisk veivalg, er det viktig at man benytter alle styrker, og ikke minst stoltheten over det produktet NSB i dag leverer, til å vinne konkurransene som kommer, sier Mejdell. På gods og buss lever NSB allerede i en konkurransesituasjon.

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:13


r om bord Dag Mejdell Ny styreleder i NSB-konsernet konsernsjef i Posten Styreleder i Norsk Hydro aSa, International Post Corporation og fra juni 2016 Sparebank 1 Sr bank aSa. andre nestleder i styret i SaS ab, tidligere vært styreleder i Spekter. Utdannet Siviløkonom alder: 59 år bosatt i oslo Gift, 3 barn

Den nye styrelederen i NSB-konsernet tar gjerne toget til hytta.

Mejdell har som kunde vært tett på CargoNet. Han er imponert over den snuoperasjonen som de har fått til de siste par årene.

– Vi er en arbeidsintensiv bedrift, som ønsker at våre ansatte speiler samfunnet vi lever i, forklarer konsernsjefen.

mange paralleller Mejdell ser mange paralleller mellom Posten og NSB. Ikke minst er begge bedrifter statlige med lange og stolte tradisjoner. Posten har opplevd oppløsning av sitt monopol, mens NSB har bare så vidt opplevd litt konkurranse om Gjøvikbanen på persontogsiden. – Begge bedrifter har ansatte som er stolte av det de leverer og sin kunnskap. Den største ulikheten er at Posten opplever en nedgang i de tjenestene de tradisjonelt har drevet med, mens NSB opplever økt etterspørsel etter transporttjenester, sier Mejdell. I sitt omstillingsarbeid i Posten har konsernsjefen vært opptatt av et godt samarbeid med de tillitsvalgte. I tillegg har helse, miljø og sikkerhet vært en fanesak. – Antall arbeidsskader knyttet til jobben, er redusert med 2/3 de siste årene og vi har redusert sykefraværet fra over 10 prosent på tidlig 2000-tallet til 5,9 prosent i dag. I tillegg har det vært viktig å ta samfunnsansvar. De siste årene har vi redusert klimautslippene våre med 35 prosent ved å satse på kjøretøy som forurenser mindre og opplæring i miljøeffektiv kjøring, forteller Mejdell. Integrering er et annet satsingsområde for Posten.

glad i tog – Skal du ikke spørre om jeg er glad i å kjøre tog, for det er jeg, smiler Mejdell fra andre siden av bordet. Han forteller at han som mange andre startet med modelljernbane som gutt, og den dag i dag setter han seg mer enn gjerne på toget. – Jeg synes det er deilig å gå ned på Oslo S og sette meg på toget til Fredrikstad. På vei til hytta kan jeg få lest noen papirer, eller bare la blikket hvile på landskapet som fyker forbi. Tidligere har jeg sagt at hvis jeg ikke hadde tatt økonomiutdannelse, ville jeg blitt lokomotivfører og kjørt tog i alpene, forteller Dag Mejdell. Han fikk drømmen nesten oppfylt da en togoperatør fikk ordnet med adgang til førerrommet på et godstog, som tok ham gjennom alpene og ned til Italia. – Man sier med rette at en topplederjobb spiser opp mesteparten av tiden, men jeg synes det er viktig å skape meg noen vinduer som består av noe annet enn arbeid. Den tiden bruker jeg på familie, reiser og oppussing, forteller Mejdell. Skigåing på Sjusjøen, eller jogging med hytta på Hvaler som utgangspunkt, er fysiske utskeielser som han setter pris på.

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 11

11

31.08.2016 11:54:15


Tågkompaniet er tilbake til sine røtter. 20. august startet de togtrafikken i Norrland.

Affärschef Maria Cederberg hjelper en kunde på tågkompaniets første dag.

få, men nære ledere Tågkompaniet i Norrland har nær 190 ansatte, vikarer inkludert. Administrasjonen teller tre: Affärschef Maria Cederberg, som er øverste ansvarlig for anbudet, en sikkerhetsansvarlig og en forretningscontroller. I tillegg er det åtte ledere, fire lokførerledere og fire konduktørledere. – Disse er ledere i 50 prosent av tiden, og resten av tiden skal de utføre sin vanlige jobb i toget, sier Cederberg. Konduktørleder Emelie Algotson og lokførerleder Martin Lindfors er to av de åtte tidligere Botniatåg-medarbeiderne som er løftet opp til å bli ledere. – Dette er veldig spennende.Vi merker at Tågkompaniet vil skape noe nytt og bedre, sier Algotson og Lindfors. De er begge veldig positive til å både være leder og jobbe ute i toget. – Vi beholder en helt annen nærhet til virksomheten i toget. Da er vi nære medarbeiderne.Vi ser dem, og vi har tid til å snakke med dem - og vi ser eventuelle problemer. Dette gjør at vi både blir bedre ledere og bedre medarbeidere ute i toget, sier de. De har allerede fått mange positive tilbakemeldinger på at de skal være til stede så mye ute i toget. Uten en stor administrativ stab må alle kunne gjøre alt. Samtidig skal driften forbedres hver eneste dag. Det betyr at hver enkelt leder - på alle nivåer - skal finne frem til 100 dokumenterte forbedringspunkter hvert eneste år. Dette må de rapportere inn til sin leder. – 100 punkter høres kanskje mye ut, men dette er ikke så vanskelig.Vi får allerede nå mange innspill fra de som jobber ute i toget, sier Algotson og Lindfors. Løftet til medarbeiderne ute i toget er også ambisiøst. Innen 100 timer etter at de meldte inn et forbedringspunkt skal de ha fått svar: dette gjør vi noe med, dette må vi legge bort eller dette skal vi utrede videre. Tidsfristen gjelder uansett om det er jul eller sommerferie. – Innen 100 timer er gått skal noen som har myndighet til det ha tatt en vurdering av forbedringspunktet.Vi tror det vil bidra til at folk melder inn forbedringer i mye større grad enn før, si er Algotson og Lindfors.

12

Vhj6-4.indd 12

Tågkompaniet godt i tEKSt oG foto: KENNEtH KVALVIK

– Dette føles bra. Jeg tror det spesielt for kundene blir et mye bedre tilbud. Det blir blant annet enklere å forså billettprisene, sier konduktør Erik Sörlind som ble med fra Botniatåg til Tågkompanet ved overtagelsen av anbudet. Også lokfører Erik Wikström er positiv til at Tågkompaniet overtar anbudet. god start – Alle togene har gått i tide. Det var noe småplukk vi skal rette på, men alt i alt har dette gått veldig bra. Slik oppsummerer affärschef Maria Cederberg i Tågkompaniet de første timene av det nye toganbudet i Norrtåg. Natt til lørdag 20. august var det alle mann på dekk for Tågkompaniet. Fra en dag til en annen overtok de togtrafikken for Norrtåg etter Botniatåget. Til langt på natt ble det jobbet for å få inn mat i restaurantvognene. Det har vært en travel oppstart. Sommeren 2015 ble det klart Tågkompaniet vant togtrafikken i Norrland. Dette er et område selskapet kjenner godt. Det var nemlig her Tågkompaniet vant sitt første toganbud, nattogtrafikken gjennom Norrland. – Det er tydelig at Norrland liker Tågkompaniet. Man liker at Tågkompaniet er det lille entreprenørselskapet med det store hjertet - samtidig som det har en stor og tung eier som NSB i ryggen, sier Cederberg. nytt på sporet I tillegg til å overta togtrafikken fra Botniatåget har Tågkompaniet overtatt de ansatte. De eneste nye

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:17


Erik og Erik: Konduktør Erik Sörlind og lokfører Erik Wikström hadde en fin første dag i tågkompaniet. Begge kom fra den forrige operatøren, Botniatåg.

dt i gang i Norrland inn er 23 ansatte i Luleå. De som jobbet der tidligere var nemlig ansatt å SJ og var ikke omfattet av virksomhetsoverdragelsen. For kundene skal det merkes at Tågkompaniet har tatt over. «Vi er noe nytt på sporet», er budskapet til Tågkompaniet. Det innebærer mange endringer. Det er innført onlinebestilling av billetter, samt en egen app. Det er nå mulig å kjøpe varm mat på toget. Kundeservice har fått utvidet åpningstid fra kl. 04 til 24. Og det er innført partibilletter for pendlere som ikke reiser hver eneste dag.

grossist for kaffebønner. Og kaffemaskinene var klare til første togtur. Tågkompaniet har et veldig godt samarbeid med vedlikeholdspartner Euromaint. – Vi hadde flere hundre åpne saker for bare noen måneder siden. Rett før oppstart lukket vi alle, fastslår Cederberg. Også vedlikeholdskonseptet er nytt.Vedlikeholderne vil gjerne arbeide på dagen. Tågkompaniet har i stedet satset på vedlikehold på natt og i helg. På dagen skal togene være i drift.

Bryr oss om kundene – Kundene skal kjenne at vi bryr oss om dem.Vi har satt oss tydelige mål for økt kundetilfredshet både i år, neste år og de kommende årene av anbudet, sier Cederberg. Økt kvalitet, gode tidtabeller og et godt serveringstilbud i rene og pene tog skal være det som møter kundene. Men de skal også merke at Tågkompaniet er et kommersielt foretak som bryr seg om kundene - men også skal tjene penger. Et år i oppstart kan høres mye ut. Men ikke når du er eneste ansatte, slik Cederberg lenge var. En bråte detaljer skal på plass, blant annet innen virksomhetsoverdragelse av ansatte, vedlikehold, lokaler i Umeå, Luleå og Ånge, og serveringstilbud.

tenker nytt De har også tenkt nytt innen renhold. – Renholderne til Swedish Train Care skal ikke bare vaske togene. De skal også vaske lokalene våre. Det betyr at dersom togpersonalet vårt ikke er fornøyd med renholdet, så kan de ta kontakt direkte med dem som rengjør i lokalene våre. Det er vi sikre på vil gi et bedre renhold, sier Cederberg. For de ansatte er kanskje den største endringen at det knapt finnes noen administrativ stab foruten Maria Cederberg. – Det betyr blant annet at de ansatte selv må ta mål og bestille uniform. Det har vi ingen som kan gjøre for dem. Det er nok uvant. Men vi tror også at måten vi driver på også vil være bra for de ansatte. De skal se at det vi gjør gir oss gode resultater og sikrer de ansatte. Anbudet har en verdi på rundt 500 millioner kroner i året. Kontrakten løper til desember 2025. Målet er at anbudet skal være lønnsomt allerede fra første år av kontrakten.

kontroll Tågkompaniet har hatt stålkontroll på alle detaljer. Men overraskelsene kommer. Som da det viste seg at kaffemaskinene på togene ikke bruker malt kaffe, men kaffebønner. Controller og markedssjef kastet seg i bil og tømte nærmeste

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 13

13

31.08.2016 11:54:19


de som reiser kollektivt i kristiansand og omegn er mer fornøyde enn noen gang. Nå skal Nettbuss slåss om fornyet tillit til å kjøre bussene i området. – dette skal vi vinne! regiondirektør ole Martin roland er klar på at Nettbuss har som mål å fortsette i kristiansand også etter at dagens kontrakt går ut.

Mer fornøyde kunder enn noen gang tEKSt: kenneth kvalvik foto: lasse storheil

Den 1. januar 2011 startet Nettbuss oppdraget for Agder Kollektivtrafikk i Kristiansand, på en forholdsvis kort kontrakt – 5,5 år, med opsjon om to års forlengelse. – Agder Kollektivtrafikk valgte å benytte seg av opsjonen. Samtidig har de varslet at det blir utlyst et nytt anbud, trolig i desember i år. Det blir det spennende å være med å slåss om. Anbudet skal vi vinne, fastslår Ole Martin Roland, regiondirektør Sør i Nettbuss.

Bakgrunnen for den noe bråkjekke uttalelsen er at driften av anbudet går stadig bedre. Nettbuss har nettopp fått sin aller beste kundetilfredshetsmåling i Kristiansand noen gang. I 2010, før Nettbuss startet anbudet, lå kundetilfredsheten på 2,9 av 5 mulige poeng. Siden har det vært en jevn fremgang til vårens topp på 3,9 poeng. – Vi har en regularitet på 99,5 prosent, sier en fornøyd Roland. yrkesstolthet Som seg hør og bør skal tilfredse kunder feires med kake for sjåførene. Busskontrakten i Kristiansand og omliggende kommuner omfatter 135 busser, vel 330 sjåfører og 45 000 reiser hver eneste dag. – Det ligger ingen egne incentiver i kontrakten for slike forbedringer, men dette har vi fått til som et profesjonelt busselskap med stor yrkesstolthet, sier Roland. Han viser til at det blant sjåførene har vært en helt egen arbeidsgruppe for å se på hvordan kundeservicen kan forbedres. Aktiv jobbing med sjåførene på laget har altså gitt resultater.

Driftsoperativt senter er selve «hjertet» i busstrafikken. frank Hananger, Samuel Zürcher og Gunnar Gabrielsen har full kontroll over hvilken buss som er hvor til enhver tid.

14

Vhj6-4.indd 14

fantastisk miljØ Det er heller ingen tvil om at Nettbuss har sjåførene med på laget. – Vi har et fantastisk arbeidsmiljø her.Vi er rett og slett én stor familie. Det sier vel sitt at jeg kom på jobb to timer før skiftet starter, sier sjåfør Tom Ole Jakobsen. – Det er en fabelaktig gjeng, som vet å behandle passasjerene. Jeg møter stort sett blide og fornøyde kunder, sier den tidligere

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:20


– Et fantastisk arbeidsmiljø. Slik konkluderer sjåfør tom ole Jakobsen, som møtte opp på jobb hele to timer før skiftet startet.

lastebilsjåføren som har vært i Nettbuss i ett år nå. Det er imidlertid ikke alt som er like greit. Kristiansand preges av at det lett blir kø i rushtiden – køer som også bussene blir stående fast i. – I rushtiden kan det være tungt å kjøre buss, medgir sjåfør Jakobsen. Selv om veinettet har blitt noe utbedret de siste årene, er det fortsatt problemer, spesielt om ettermiddagen.

– Fra vi innførte EcoSafe her har vi hatt 100 prosent reduksjon i kjørestilsutslag. Det har gitt mer fornøyde kunder, færre skader på bussene – i tillegg til at vi også bruker mindre diesel, sier Roland. Nettbuss jobber også aktivt for å øke bevisstheten rundt hvor viktig det er å bruke setebelte i bussen. En egen arbeidsgruppe blant sjåførene har blant annet sett på hvordan de best kan følge opp at skolebarn faktisk bruker setebelte.

kreVende kontrakt – Dette skaper utfordringer for regulariteten i tilbudet vårt, konkluderer Roland, og legger til: – Det er en krevende kontrakt, blant annet på grunn av gebyrer som tildeles som følge av avganger som er mer enn 20 minutter forsinket. Men Nettbuss har et godt samarbeid med Agder Kollektivtrafikk - og en omforent forståelse av at det er viktig å sikre kundene et så godt tilbud som mulig. Kontinuerlig forbedring er en viktig nøkkel for å få styrke leveransene. – Vi forsøker å unngå at vi gjør samme feil to ganger.Vi jobber mye med å finne feil før de skjer – og når de først skjer skal vi sette inn avhjelpende tiltak så raskt som mulig, sier Roland. I arbeidet bruker de også flåtestyringssystemet EcoSafe aktivt. Følere i bussen gir sjåførene umiddelbar tilbakemelding til sjåføren ved for eksempel for rask oppbremsing eller for høy fart i svinger.

spennende tider 31. juni 2018 er siste dag for bussanbudet i Kristiansand. Agder Kollektivtrafikk har allerede hatt de første dialogmøtene med interesserte bussoperatører. Nettbuss og en rekke nasjonale og lokale busselskaper har blitt informert om det nye anbudet. – Det ser ut til at det blir én kontrakt for hele ruteområdet, slik det er i dag. Bussoperatøren skal bruke nytt driftsanlegg som er under bygging, og det skal legges til rette for en gradvis elektrifisering av bybussene, mens regionbussene skal kjøre på biodiesel og oppfylle Euro VI-krav, sier Roland. Det betyr at hele bussparken vil bli skiftet ut i forbindelse med det nye anbudet. Anbudspapirene blir trolig lagt ut i desember, med inngåelse av kontrakt med foretrukket operatør før sommeren neste år. – Vi har vist at vi er konkurransedyktige. Så dette skal vi vinne, fastslår Roland.

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 15

15

31.08.2016 11:54:21


Anne-Hilde Knutsen er tilbake som konduktør etter å ha vært leder i 22 år.

Nå er hun tilbake i toget Etter 22 år som konduktørleder var anne-Hilde knutsen tilbake som konduktør i august. Hun skal bidra til at NSb vinner kundene – og konkurransen. tEKSt oG foto: kenneth kvalvik

Anne-Hilde Knutsen var frem til 1. august konduktørleder på L1 Lillestrøm – Spikkestad. Etter en kort ferie, begynte hun som konduktør stasjonert i Kongsberg 15. august. – Jeg har vært leder i 22 år. Det er en rimelig døgnkontinuerlig jobb, så jeg kjente at tiden nå var inne for endring, sier Knutsen. sommerfugler Hun medgir at det er med litt sommerfugler i magen hun nå går til ny jobb, med nye kollegaer. – Men jeg er sikker på at jeg får masse flotte kollegaer og mange hyggelige kunder i togene. Det er jo en fantastisk jobb å være konduktør. Jeg storkoser meg når jeg er ute i toget, fastslår hun. Knutsen startet som konduktør i NSB i 1979. I 1991 ble hun NSBs første kvinnelige togkontrollør. Tre år senere ble hun altså ansatt som konduktørleder. Mye har skjedd på disse årene. – Det aller beste har vært at det ikke er en eneste dag uten at jeg har lært et eller annet nytt, fastslår hun. nsB skal Vinne For jernbanens del, er hun glad for at man de siste 10-15 årene endelig begynte å investere i infrastruktur igjen – og kjøper nye tog. Derimot er hun ikke like glad for jernbanereformen som nå gjennomføres. – Men jeg er ikke lei meg og sinna lenger. Nå må vi i NSB gjøre det beste ut av situasjonen vi er i. Det betyr at vi må gjøre det så

16

Vhj6-4.indd 16

bra vi kan for kundene våre, slik at vi får dem med på laget. NSB skal vinne konkurransen. Det må vi som jobber ute i toget være med å bidra til, fastslår hun. Fornøyde kunder er viktig når NSB skal ut i en konkurranse der det er sagt at kvalitet skal telle mye når leverandør skal plukkes ut. interessert i mennesker Knutsen vet hva som skal til for å få med seg kundene. – Jeg er genuint interessert i andre mennesker, og jeg har godt humør, sier Knutsen. Hun smiler og sier hei, helt av seg selv. Og hun får med seg at kunder trenger bistand, også når hun egentlig bare skulle knipses bilde av på plattformen. Et kjapt blikk på tavla, så kan hun forklare hvor komfortvogna er plassert til en usikker reisende som så en NSB-ansatt i uniform. Det blir en ny hverdag ikke å være leder og heller ikke gå beredskapsvakter. – Men jeg kommer nok fortsatt til å engasjere meg og bry meg litt ekstra i det som skjer. Det er bare sånn jeg er, fastslår hun. Det blir litt leit å si farvel til kollegaene på DA-bygget, forteller Anne-Hilde. Men samtidig får hun nye, gode kollegaer. – Jeg går over til å jobbe turnus, jeg går ned i lønn, men samtidig gleder jeg meg veldig, fastslår hun.

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:23


Vasker stort og rent Storbilvask har blitt en solid attåtnæring for Nettbuss på Gardermoen. I år omsetter de for rundt fire millioner kroner. Ken Larsen Stakston (til venstre) og Vidar Mosgaard (til høyre) sammen med svensk PostNord-sjåfør som akkurat har fått vasket 50 meter trailer. tEKSt oG foto: kenneth kvalvik

Nettbuss hadde behov for å vaske egne busser på Gardermoen. – For å forsvare investeringen i nytt anlegg, så vi at det kunne være synergier ved å tilby vask til eksterne, sier avdelingsleder Knut-Erik Torsteinson på Shuttle-avdelingen på Gardermoen. Det har gitt resultater: Rundt 4 millioner kroner i omsetning på “ekstern vask”. Denne foregår på dagen med to faste ansatte. godt forhold til kundene I tillegg vasker Nettbuss egne busser på anlegget. Det skjer nattestid og gjøres av fem sjåfører som har fått spesiell opplæring til dette. På dagtid er det de eksterne kundene som regjerer. – Vi har jobbet målrettet for å skape gode relasjoner til kundene våre. Mange sjåfører forteller om god kvalitet på det vi leverer til både egne sjefer og til andre sjåfører, sier Torsteinson. Bortsett fra egenprodusert hekkreklame på shuttle-bussene på Gardermoen markedsføres ikke tilbudet utover et godt rykte som spres fra sjåfør til sjåfør.

Grillen fyres opp på fredager. Det gjelder å ta godt vare på kundene – og sultne bussjåfører

kValitet, ikke pris Solid kompetanse på vask og spesielt egnede kjemikalier er et konkurransefortrinn. – Vi klarer jo ikke å konkurrere på pris med de billigste aktørene. Men mange forteller om slitt lakk og liknende etter å ha brukt konkurrenter - og kommer tilbake til oss likevel, sier Torsteinson. Det er kvalitet og service som skal kjennetegne storbilvasken. Sjåførene blir tatt godt vare på mens bilen vaskes. Kunderommet har komfortable stoler og TV. Og på fredager har de fast kundedag, der de for eksempel fyrer i gang grillen og serverer kundene. merker forskjell Nettbuss Storbilvask håndterer alle slags kunder. Fra bobiler til de aller største vogntogene på opptil 25,25 meter som er maks lovlig lengde på Norske veier. – Mange sjåfører sier at de ser stor forskjell fra når de har vært og vasket hos andre og når de har vært hos oss. De merker kvalitetsforskjellen, sier Vidar Mosgaard. Tittelen er kundebehandler, og sier noe om viktigheten av å ta vare på kundene når storbilene skal vaskes. Slik kommer de igjen og igjen. fiskefrakt en utfordring Mosgaard jobbet tidligere på Alnabru, der daværende Linjegods var stor kunde. – Vi har derfor god kompetanse på vask av togtraller. Mens andre sliter med at de blir gule, klarer vi å få dem hvite igjen. Det transporteres svært mye fisk per fly fra Gardermoen. Det merker de som rengjør bilene i etterkant. – Vi vasker utvendig og desinfiserer skapene innvendig. De største utfordringene er når det kommer biler med mye is og frosset fiskeslo vinterstid. Siden det er satt av lite tid til vask, gjelder det da å få rengjort disse raskt og effektivt, fastslår Mosgaard.

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 17

17

31.08.2016 11:54:26


Togpunktlighet PuNktlighet hittil i 2016 til og MeD uke 34 GoDKJENt 40

50

60

IKKE GoDKJENt 70

80

90

100

84

Dovrebanen

83

Bergensbanen Sørlandbanen

80

Nordlandsbanen

89 94

Raumabanen RørosbanenREGINtoG

89

NAtt 100 oslo - trondheim 94

trondheim - Bodø oslo - Bergen

88

oslo - Stavanger

85

REGIoNtoG ØStLAND oslo - Halden

92

oslo - Skien

82

oslo - Lillehammer

81

Gjøvikbanen AS

89

LoKALtoG 91

Kongsvingerbanen

92

Hovedbanen

93

Drammenbanen

94

Østfoldbanen Jærbanen

91 98 92

Bergen - Arna Bergen - Voss

91

trønderbanen

92

Salten GoDStoG Dovrebanen

81

Bergensbanen

83

Sørlandsbanen

81

Kongsvingerbanen

75 90 87

18

Vhj6-4.indd 18

Østfoldbanen Nordlandsbanen

roM Eiendom inviterer togreisende og alle ansatte i NSb-konsernet til å delta i en uhøytidelig fotokonkurranse på Instagram og facebook. NSB-eide ROM eier de fleste stasjonsbyggene i Norge og blir på nyåret en del av Bane NOR. – Med denne fotokonkurransen ønsker vi på en engasjerende måte å synliggjøre hvor viktig jernbanestasjonene er i mange menneskers hverdag.Vi inviterer folk til å ta en selfie og vise oss hvordan de har det «nede på stasjonen». Vi håper selvfølgelig at flest mulig av våre kolleger i NSB-konsernet vil delta i konkurransen, sier administrerende direktør Petter Eiken i ROM Eiendom. Konkurransen startet 23. august og varer frem til 10. september. Det er enkelt å delta. Sånn gjør du det: Ta en selfie mens du befinner deg på en jernbanestasjon. Del bildet på Instagram og/eller Facebook (på Facebook må du dele bildet offentlig for at juryen skal få tilgang til det, og på Instagram må du ha åpen/offentlig konto). Husk å tagge bildet #nedepåstasjonen, og beskriv gjerne kort hvordan du har det. Premien for beste bilde er et gavekort på kr. 20.000,-. Juryen består av adm. direktør Petter Eiken og direktør stasjoner Signe Horn i ROM Eiendom, kreativ leder Henrik Hagelsteen i Blake reklamebyrå og partner Leo A. J. Brunvoll i AdWiser. Juryen vil vektlegge uttrykksfullhet, kreativitet og bildekvalitet når de vurderer selfiene og kårer vinneren.

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:27


Samler flybussene flybussene i Norge blir fra september samlet under én paraply. det skal styrke busstransporten til og fra flyplassene.

tEKSt preben colstrup

frist oss ikke inn i ledelsen Dette var et av de første uttrykkene jeg la merke til etter overgangen fra Indremisjonen til NSB. Jeg var vel kjent med Herrens bønn, og også med begrepet: Han kan mer enn sitt Fadervår. Men at ledelsen var noe som for all del måtte unngås, var nytt for meg. Etter snart 18 år i NSB, har jeg møtt mange ledere. Og jeg har hatt gleden av å intervjue mange av dem. En av mine intervjuobjekter sa for en tid siden at han hadde lært mest av de dårlige lederne. Og det kan hende. For det er de dårlige lederne som tar motet og energien fra medarbeiderne. «Det visner alt han tar i», ble det sagt om en leder. Ikke spesielt et hyggelig ettermæle.

Egenskaper vi har behov for framover

Nå skal det bli færre ledere i NSB Persontog. Da blir det desto viktigere at det blir de beste lederne som blir betrodd oppgaven. For det er få som klarer å ødelegge strategi og arbeidsflyt som ledere. Men det er også ingen som kan gi motivasjon og energi som ledere. Regionsjef Børge Nilsen siterte nylig Leandro Herrero da han påsto at den som kan anerkjenne lyspunktene som han vil se mer av, har en verdifull egenskap som rager høyere enn en doktorgrad i psykologi. Jeg ønsker de nye lederne lykke til med energiskapingen. Dette er egenskaper det blir behov for i tiden framover.

GUNdEr

Styrene i NOR-WAY Bussekspress AS, Flybussekspressen AS, og Flybussen DA har besluttet at all flybussvirksomhet i Norge samles under en og samme paraply. Dette vil gjelde for flybussene i Trondheim som kjøres av Nettbuss Travel, i Bergen som kjøres av Tide AS, i Stavanger som kjøres av Boreal Travel, i Tromsø som kjøres av Cominor AS og i Oslo som kjøres av Norgesbuss Ekspress og nå Flybussekspressen sine fire ruter. – Målet er å oppnå gode synergier, øke distribusjonen med flere salgskanaler, og få flere til å velge buss når folk skal til og fra flyplassene i Norge, sier driftssjef Jarle Bugge i Flybussekspressen AS. Det er stor konkurranse på de forskjellige flyplassene rundt om i Norge, både fra andre bussoperatører, taxi, privatbil og tog. Et felles merkevarenavn, med felles markedsføring og kampanjer vil gi flybussene større oppmerksomhet og med det bidra til å vinne kunder. Totalt vil det være drøyt 100 flybusser som kjører til og fra flyplassene i Norge.

SKISSE BLOGGEN

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 19

19

31.08.2016 11:54:30


Portrettet

tEKSt oG foto: preben colstrup

Har vært ute en vinterdag før Ikke mobb kameraten min! det var slagordet fra SoS rasisme, og skriften sto skrevet i en gul, rød eller sort hånd. En av dem som hadde slik button på jakka, er i dag konserndirektør i NSb. Jeg møter en dame som er korrekt antrukket og med perfekte negler. Hun ordlegger seg presist og åpenbarer at hun har et rikt ordforråd. Skulle jeg gjette, ville det ikke vært Sosialistisk Ungdom som fikk hennes ungdommelige glød. Men det var det, og dette var noen viktige år for henne. fornuftig storesØster Synne Homble bor på Kjelsås med mann og to barn, og fem minutter gangvei fra sitt eget barndomshjem. På spørsmål om etternavnet uttales med eller uten b, svarer hun at det er valgfritt. Men hun selv sier Homble med tydelig b. I alle fall skriver vi det med b. Pikenavnet er uten b i både tekst og uttale. Larsen. Hos familien Larsen var mor Ellen Mai lærer og far Per Arne jurist. Synne var den fornuftige storesøster til fire år yngre Torgrim. Mor var hjemmeværende i mange år. Det var mye tid og ro i hjemmet og diskusjoner og samtaler om verdensproblemer fikk sin naturlige plass. fiolin – Interessen for samfunn og miljø har jeg tatt med hjemmefra, sier hun. Familie var viktig på den tiden. Storfamilien kom innom på besøk og satt gjerne ute i hagen i det gamle huset i eplehagen. Når man har en lærer som mor, vil ingen forundres over at skole og utdanning holdes som viktig. – Jeg fikk hjelp med lekser når jeg trengte og lærte blant annet mye fra moren min om å planlegge og utforme tekster. Jeg håper at jeg klarer å gjøre det samme med mine barn, forteller hun. Som barn var hun innom ulike fritidsaktiviteter, som fiolin og tennis. Hun var glad i å lese og likte å være sammen med venner. På slutten av ungdomsskolen ble hun med i SOS rasisme og var på Stortinget og demonstrerte mot ny utlendingslov. Sommeren etter ungdomsskolen meldte hun seg inn i Sosialistisk Ungdom. Nå er hun for lengst utmeldt av politikken og det er over 20 år siden hun var politisk aktiv, men hun mener selv at erfaringene fra ungdomsårene i politikken fortsatt er nyttige. sjarmerende medstudent Da tiden på Berg videregående skole gikk mot slutten hadde hun lyst til mye. Men det ble til at hun fulgte fars eksempel og ble jurist. Under studiet ble hun sittende i samme lesesal som en sjarmerende medstudent. De fikk etter hvert fast plass ved siden av hverandre. I dag er han en gift mann, advokat og jobber med arbeidsrett, deler postkasse med Synne og er svigersønn til hennes foreldre. Cermaq Etter jusstudiet jobbet hun i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co. Da hun begynte på jusstudiet trodde hun nok

20

Vhj6-4.indd 20

at hun skulle jobbe med strafferett og redde verden, men valget falt på det store forretningsadvokatfirmaet der hun kom sammen med utrolig flinke advokater. Filosofien var at nye advokater skulle få jobbe bredt før de spesialiserte seg. Det var nok nyttig for å få en god innsikt i mange ulike virksomheter før hun spesialiserte seg mot selskapsrett, børs og transaksjoner. Det var i denne tiden hun fikk først Solveig og så Erlend, men etter åtte og et halvt år, gikk hun til et selskap vi har skrevet om før. Cermaq. Ja, det var ikke bare vips, så var veien åpen. Det var en del grubling om veien videre. Skulle hun satse for fullt med partnerskap? Det var spennende nok det, men hun kjente på en økende interesse for selv å bidra til verdiskapningen. Hun opplevde at det var morsomt når hun jobbet med klienter som inviterte henne med inn i strategiske problemstillinger. Dette trigget henne. Hvordan gjøre bedriften god? Hun ville prøve å skape verdier sammen med andre. eVentyr Cermaq skulle ha en nyopprettet stilling som konsernadvokat og styresekretær. Her var det mulig å få overblikk og bruke innsikten i selskapsrett som var nettopp hennes fagfelt. – Det ble et eventyr, sier Synne med overbevisning. - Utrolig spennende. En ting er at det i seg selv er en spennende oppgave å jobbe med oppdrett av laks og ørret og produksjon av fiskefôr, men det ga spesielle muligheter å jobbe i en næring hvor Norge er internasjonalt ledende. Cermaq hadde virksomhet i Chile, Canada, Skottland og Norge, og en periode også i Vietnam. – En drøm av interessante problemstillinger, sier hun. Hadde hun vært typen som himler med øynene, hadde hun gjort det her. I denne jobben handlet det ikke bare om å være advokat, men også om å skape verdier sammen med andre og utvikle en organisasjon med forskjellige kulturer til å trekke i samme retning. Da Synne begynte i Cermaq opplevde hun at selskapet ble utsatt for kritikk, for eksempel mangelfull sikkerhet for ansatte i Chile og forholdet til urbefolkningen i Canada og Chile. Et viktig arbeidsområde for Synne ble oppbygging av Cermaqs standarder for bærekraft. - Vi tok regien selv og definerte standarder og ambisjoner for arbeidet vårt med samfunn, fiskehelse, miljø og sikkerhet. måling En nøkkel var å måle bærekraftsresultater på samme måte som vi måler alt annet som er viktig, forklarer Synne. – Vi bygget opp et avansert system med indikatorer og rapportering av resultater til ledelse og styret. Da kunne vi følge opp med tiltak og forbedre virksomheten vår. Samtidig fikk vi et omfattende grunnlag for å legge åpen informasjon frem for omverden. – Da vi kunne rapportere om lusemålinger og annet og legge fram tall i full åpenhet, stilnet kritikken.

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:31


Synne Homble (43) konserndirektør strategi og selskapsfunksjoner Gift: runar Homble barn: Erlend 12 og Solveig 15 bor i vertikaldelt tomannsbolig Dermed gikk selskapet fra å være oppfattet som en versting til å motta mange priser. De ble blant annet bransjens beste selskap globalt i bærekraftrapportering. – Det var en opplevelse å se forvandlingen i organisasjonen fra vi begynte med dette fram til i dag. Vi jobbet sammen med organisasjonen med å definere hva som var vesentlig for bærekraftresultatene våre, og vi fant at det var en sammenheng mellom bærekraftresultatene og de økonomiske resultatene. Det å redusere medisinbruk og å unngå sykdommer er bra for samfunnet og bra for bunnlinjen. Fra å være et initiativ fra toppen, begynte medarbeiderne å se på bærekraft som definerende for dem som ansatte. Og det var verdigrunnlaget for å lykkes i langsiktig verdiskaping. Barna kan spøke med mors evne til å ta ferie. Det var et par somre da det store spillet om Cermaq pågikk at ferien ikke forløp uforstyrret. Men selv når det stormer som verst er barna viktigst, og Synne er flink til å koble av. Da leser hun bøker. Mest skjønnlitterært. Haruki Murakami. Hva kalte du mannen? Hun måtte stave for meg. Det er en japansk forfatter. Ikke for å innynde seg nye eiere, for forfatteren var i bokhylla før japanerne overtok Cermaq. BokkluBB Den nye konserndirektøren har en egen bokklubb sammen med sine venninner. De treffes to ganger i halvåret der alle har lest en bok de er blitt enige om. Da skal alle rundt bordet få si sitt før andre får avbryte. Dermed får de mer ut av boka de har lest og holder samtidig god kontakt med gode venninner. Og ikke minst. Det fører til gode samtaler som beriker livet. Hvert år leser de en bok av forfatteren som vinner Nobels litteraturpris. En hviterussisk dame som vant prisen i fjor skrev boka: Krigen har intet kvinnelig ansikt. Den sitter som spikret i minnet og forteller en helt annen del av krigshistorien enn vi vanligvis hører. Når hun ikke jobber, er tiden med familien viktig. Feriene er høydepunkter, og i år skal hun til Florida. Til Harry Potter-land i Orlando med en familie hvor alle har lest Harry Potter-bøkene mange ganger. Familien har nylig anskaffet hytte på fjellet, på Høgevarde, nord på Norefjell. Der finner de roen uten TV. Her går de herlige turer sommer og vinter og her spiller de kort med barna. en forskjell Det blir ikke alltid tid til et superaktivt venneliv på Synne. Noe må velges bort når jobb og familie kommer først. Det lyser bevissthet, kvalitet og verdier av den samfunnsengasjerte konserndirektøren. Hun ønsker tydeligvis å leve slik at det utgjør en forskjell for andre. Hun lengter ikke tilbake til Cermaq, men hun ønsker dem vel. Nå går hun inn i en ny oppgave. Sjefen vet at hun duger. Han har sett det før.

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 21

21

31.08.2016 11:54:34


Adm. direktør terje Sundfjord i Brakar (f.v.), fylkesordfører i Buskerud Roger Ryberg, regiondirektør Heidi Renolen og Nettbussjef Arne Veggeland markerte overgangen til fossilfrie busser i Drammen. (foto: Dag Bones).

fossilfrie busser i buskerud brakar og Nettbuss har inngått avtale om bruk av fossilfritt drivstoff fra 1. juli i år. drammen vil nå bli det største byområdet i Norge med fossilfritt drivstoff. Administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar la vekt på at dette er første steg på veien mot fornybart drivstoff i fylket. I neste fase ønsker Brakar å teste ut elektriske busser på linje 51 Mjøndalen-Solberg-Drammen fra oktober 2017. – Avtalen med Nettbuss sikrer at selskapet nå vil kjøre på 100 prosent syntetisk drivstoff i Drammen, sier Terje Sundfjord. Dette vil bli fulgt opp på Ringerike fra høsten 2016. Kollektivtrafikken er viktig for å løse miljøutfordringene. Administrerende direktør Arne Veggeland takket Brakar for initiativet, og understreket at Nettbuss vil bidra til de samfunnsmessige mål som er satt. – Nettbuss kan ikke stå for utviklingen av miljømessig drift på

egen hånd, og det er viktig at oppdragsgivere stiller krav og sørger for ryddige avtaler, sa Arne Veggeland. Fylkesordfører Roger Ryberg sier at Buskerud er i forkant av utviklingen, og inne i en positiv trend for kollektivtrafikken. Han understreket at kollektivtrafikken skal prioriteres i Buskerud fylke. – Dette er et av flere tiltak for å sikre grønn og bærekraftig kollektivtransport, sier Ryberg. – Dette er godt vedtak for miljøet, sier Marius Gjerset fra Zero. Fremtiden er fornybart drivstoff i form av hydrogen og elektrisk drift, påpeker han, og understreker at bruk av biodrivstoff i Buskerud er et viktig steg på veien.

Støtter etisk handel NSB-konsernet har blitt medlem av Initiativ for etisk handel. Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Initiativ for etisk handel (IEH) er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap

22

Vhj6-4.indd 22

i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid. – Som et stort, statlig eid selskap er NSB-konsernet bevisst på sitt samfunnsansvar.Vi har allerede klare etiske retningslinjer som forankrer vårt arbeid. I forlengelse av dette blir vi nå også medlem av Initiativ for etisk handel, sier konserndirektør for strategi og selskapsfunksjoner Synne Homble i NSB-konsernet. Les mer på www.etiskhandel.no.

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:35


Salgsdirektør Knut Brunstad og produktansvarlig Ørjan Nielsen i CargoNet foran nok et godstog på vei ut i landet vårt med biler.

CargoNet på bilsporet I løpet av juni måned ble det sendt om lag 5 000 biler på CargoNets biltog i Norge. Trafikken har tatt seg opp og kundene vil ha enda flere vogner i togene. tEKSt oG foto: lasse storheil

CargoNet opplevde en brå økning i antallet bilvogner i sine godstog, etter at CargoLink gikk konkurs i vinter. – Vi var raskt på banen for å løse en krevende situasjon for Autolink som plutselig sto uten leverandør på jernbane, sier Knut Brunstad som er salgsdirektør i CargoNet. Det er to store transportører i bilfraktmarkedet, AutoLink og Autotransport, og CargoNet har hatt «lillebroren» Autotransport som kunde i mange år. – Men da CargoLink måtte kaste kortene i februar, økte volumet hos oss, og aldri har vi fraktet så mange biler som vi gjør nå, sier Brunstad. nye Biler Nesten alle bilene som fraktes på tog er nybiler som skal til bilforretningene rundt om i landet. Nesten alle bilene kommer fra de store billandene i Asia, Europa og USA til Drammen havn. CargoNet sørger for den videre leveransen til Stavanger, Bergen, Trondheim, Mo, Bodø og Narvik. Noen få plasser på biltogene er bestilt av turister som planlegger Norgesferie, for eksempel i kombinasjonen Hurtigrute/bil. strenge kraV Det stilles store krav til CargoNets leveranse med tanke på punktlighet og skader. Det tar lang tid å få levert en bil til Norge fra du bestiller den, men når den ankom-

mer landet skal den ut til kunden så fort som mulig. Togtransport er mye sikrere med tanke på skader, sammenlignet med lastebil. Stort sett går bilvognene i de vanlige godstogene, men i sommer var det egne biltog både til Bergen og på Dovrebanen. – Bilsalget har tydeligvis vært høyt i Norge hittil i år, og våre kunder forutser en stadig økning, noe som betyr enda flere bilvogner i togene våre i tiden som kommer, sier Brunstad. Totalt utgjør biltransport rundt fem prosent av den totale omsetningen i CargoNet.

Nesten 600 vogner tur/retur og nesten 6 000 biler transportert til de forskjellige destinasjoner i måneden Nesten 7 000 vogner tur/retur og nesten 70 000 biler transportert til de forskjellige destinasjoner i året bilene sendes i hovedsak til Trondheim, Stavanger, Narvik (Troms), og Mo i rana/bodø (Nordland) alle vognene starter og ender i drammen på henholdsvis Holmen og brakerøya. der er det egne spor for lasting og lagring av bilvogner bilene klargjøres før de settes på toget

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 23

23

31.08.2016 11:54:36


HELSE Hvordan trives du med kroppen din? Vi lever gjennom kroppen vår, og selv om den er frisk oppleves den dessverre ofte som besværlig. alt for mange mistrives med egen kropp og bruker mye tid på å bekymre seg og forandre på den. Misnøyen kan noen ganger bli så stor at man trekker seg unna folk man helst vil være sammen med. Men aller helst vil vi like vår egen kropp, og prøver så godt vi kan å holde den i orden ved å være fysisk aktive og spise noenlunde sunt. Menneskekroppen er bygd for aktivitet og forfaller og blir syk hvis den blir sittende i ro, og god ernæring gir den overskudd. se utoVer Paradoksalt nok er det beste å «glemme» kroppen for en stund, unngå å holde for mye fokus innover, men heller betrakte verden og se utover. Det er så mye annet der ute vi kan bruke energi på, og å glede oss over. Det er synd å fundere på hvordan andre oppfatter den kroppen vi har, fordi andre tenker ikke så mye over det. De vil helst møte oss som den personen vi er og tenker ikke på hvilken kroppsopplevelse hver enkelt har. Og er det verdt å la reklamen og mediebildets kroppsfokusering av retusjerte kropper som nesten ikke eksisterer forstyrre oss? hVerdagen Hverdagshygienen er en nødvendighet, og utover det liker noen å pynte seg ekstra. Det kan være med smykker, make-up, hårstyling, og tatoveringer. Fler og fler lar dessverre sykkelhjelmen ligge for å sikre hårsveisen. Noen foretar plastiske operasjoner for å forstørre eller forminske kroppsdeler som kan være til «bryderi». Fortsatt henvender jeg meg til den friske kroppen, ikke til den kroppen som har vært utsatt for skader eller sykdom. Noen ganger tar kropp, trening og slanking over. Det virker som om jenter føler seg for store og gutter for små. Jenter driver i større grad med slanking mens gutta holder på med muskelbygging. en plage Blir det for mye og oppmerksomheten setter seg fast i muskulatur og speilbilde, vipper vi over til det fagfolk kaller anoreksi og mannoreksi, eller kroppsplaging. Det er ofte vanskelig å vite hvor grensen går, mellom det friske og syke fordi hver enkelt har ulik standard for egnepleie som gir velvære. Det blir kanskje rimelig å konkludere med at grensen er nådd når vi glemmer å «glemme» kroppen, og det ikke lenger er plass til vanlig liv. Eller når fokus og energi er vendt innover og ikke ut mot verden og andre mennesker. Islin Abrahamsen, bedriftssykepleier

24

Vhj6-4.indd 24

Polsk flirt den endelige sammenstillingen av togtypene 74 og 75, bedre kjent som flirt, vil nå foregå i Stadlers verksteder i Polen. Togene har frem til nå vært sammenstilt i Stadlers verksted i Bussnang i Sveits. Stadler har verksteder i flere land i Europa og flere steder i Sveits som alle leverer komponenter og delsammenstillinger til Flirttogene. – For oss betyr dette lite.Vi har bestilt et togprodukt fra Stadler og vi er helt trygge på at de leverer som avtalt, uansett hvor togene blir sammenstilt til slutt, sier materielleier Kjell Arthur Abrahamsen i NSB.Verkstedet i Polen ligger i byen Siedlce, nær Warzava, og har allerede levert en rekke komponenter til Flirttogene. – Vi har fått garantier fra den sveitsiske produsenten at togene fortsatt skal holde samme høye kvalitet.Vi har også foretatt revisjoner ved samtlige verksteder, samt øvrige leverandører, og på den måten kontrollert at alle komponentene som et tog består av er like gode som før, og i henhold til våre standarder, understreker Abrahamsen. Stadler har verksteder i flere land, og har nettopp åpnet et hypermoderne verksted i Minsk i Hviterussland der de skal sveise sammen vognkassene til togene. Prosjektledelsen fra Stadlers side styres fremdeles fra Bussnang i Sveits. De to siste togsettene (type 75/44 og 75/45) i den siste bestillingen hos Stadler kom til Norge 12. august. Dermed er 81 Flirttog levert til Norge. Nå blir det en liten pause i leveransene og neste sett, type 75, kommer til Norge i april neste år, denne gang sammenstilt i Polen.

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:38


Shuttle vokser det begynte med én minibuss og to innleide sjåfører. I dag har de 23 busser, er 75 ansatte – og vokser stadig. tEKSt oG foto: kenneth kvalvik

Shuttle-avdelingen på Gardermoen driver en ganske så spesiell virksomhet. De kjører gjester mellom hotellene på Gardermoen og Oslo Lufthavn, og de frakter reisende fra parkeringen på Gardermoen til og fra flyplassen. De blå Shuttle-bussene, som er tydelige i trafikkbildet rundt Oslo Lufthavn, er en ren kommersiell virksomhet.Virksomheten er tuftet på tett samarbeid med hotellene i området og med parkeringsaktørene. 750 000 reiser Det begynte altså i det små, i 1998, da flyplassen åpnet. – Da startet vi med én minibuss og to innleide sjåfører, forteller Wiktor Lensebakken. Han var med på oppstarten av shuttlevirksomheten, og er i dag nestleder ved avdelingen. Avdelingen har vokst kraftig, og omfatter 23 busser og 75 ansatte. – Vi har årlig rundt 750 000 reiser med bussene våre. Disse bringer vi i hovedsak til og fra hotellene på Gardermoen og til og fra det ene parkeringsanlegget som vi har avtale med, sier avdelingsleder Kn ut-Erik Torsteinson. Han fastslår at bussene er en helt uovertruffen måte å flytte store mengder mennesker over korte avstander. Økt trafikk Og trafikken øker. – Vi kjører nå rundt 260 rutesatte avganger i døgnet. Men i perioder er vi helt oppe i 300 avganger, forteller Torsteinson. Økningen skyldes i stor grad at avdelingen har jobbet hardt med å knytte gode relasjoner til spesielt hotellene på Gardermoen. – Det betyr at de vet hvem de skal kontakte når de for eksempel har store konferanser der det skal transporteres mange tusen gjester, s ier Torsteinson. Buss for fly Shuttle-avdelingen har også jobbet tett med Norwegian og har fått et veldig godt samarbeid. Det betyr at dersom et fly blir stående og de reisende må flyttes til et hotell eller en annen flyplass, ja, så er det Nettbuss de ringer. – Vi kjører ikke buss for tog, men buss for fly, fastslår Lensebakken, og legger til: – Nylig hadde vi for eksempel bussturer både til Stockholm og til Molde. Avdelingen legger også mye energi ned i å håndtere hittegods på en god måte. Når den glemte taxfreeposen blir kjørt hjem på døra, blir kunden fornøyd, fastslår de. Vil Bare kjØre for shuttle Kjøringen foregår hele døgnet, og preges av hyppige avganger og korte distanser.

Sjåfør Hafizolla Rezai kunne ikke tenke seg noe annet sted å jobbe enn på shuttle-bussen på Gardermoen. Her sammen med nestleder Wiktor Lensebakken og avdelingsleder Knut-Erik torsteinson.

– Dette er krevende kjøring, men vi har likevel et svært godt arbeidsmiljø her, sier Torsteinson. Det kan sjåfør Hafizolla Rezai skrive under på. Han startet i avdelingen allerede som lærling. – Noe av det første jeg sa var at om jeg ikke fikk jobb her, så ville jeg ikke kjøre buss i det hele tatt, forteller han med et stort smil. Han mener arbeidsmiljøet er helt fantastisk. Det er også sjåfør Kika Lopez enig i. – Å kjøre buss var drømmen min helt fra barndommen av. Jeg trives veldig bra her, sier hun. aldri kjedelig Selv om det er korte turer hun kjører blir det ikke ensformig. – Jeg får det aldri kjedelig. Det skjer noe nytt på hver eneste tur, smiler hun. Men det kan bli hektisk når det plutselig står 300 mennesker og venter på buss. – Da gjelder det å puste ut.Vi kan ikke kjøre noe fortere enn det vi skal, fastslår hun. Trivelige kunder bidrar også til en hyggelig arbeidsdag. Og spørsmålene er mange. – Vi får spørsmål om alt mulig, som: «Hvor har sønnen min parkert?» eller «Hvilket hotell er det jeg skal til?», sier Lopez og ler hjertelig. fortsatt sultne Det bygges stadig ut konferansekapasitet rundt flyplassen. – Vi jobber med nye markeder, så vi tror vi fortsatt kan vokse videre.Vi er i hvert fall sultne på ny suksess, fastslår Torsteinson.

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 25

25

31.08.2016 11:54:39


Mellom oss

Ny telefonsentral snart på plass NSbs nye telefonsentral for fasttelefoner vil tidlig i høst være på plass. det er fortsatt 300 abonnenter som har fasttelefon i NSb-konsernet. tEKSt: lasse storheil

Det er en god del storbrukere av telefon som er avhengig av en annen løsning enn den som de fleste av oss har via mobiltelefon. Det blir stadig færre fasttelefoner, og blant annet på mange vaktrom vil man nå gå over til mobile løsninger. – NSBs nummerserier inneholdt tidligere 5 500 telefonnummer. Siden vi har valgt å ikke skifte på telefonnummer, blir dette antallet nå redusert til ca 1200, sier Thor Andreassen fra NSB Innkjøp, som har vært ansvarlig for konkurransen og valget av ny leverandør . – Målet er at vi skal redusere antallet fasttelefoner til det som strengt tatt er nødvendig. Den nye telefonsentralen som kommer er rimeligere i drift enn den gamle, og besparelsen kommer fort opp i nesten én million kroner i kontraktsperioden, sier Andreassen. BehoVet kartlagt Det er foretatt analyser og kartlegging av behovet for fasttelefon lokalt, og etter hvert er antallet abonnenter kommet ned i ca 300. – Det er de lokale lederne som har hjul-

Resepsjonene vil få nye telefoner når ny telefonsentral kommer. Prosjektleder for implementasjon, Elisabeth Wahl og innkjøpskoordinator thor Andreassen er her sammen med Mona Breiby i resepsjonen i Schweigaards gate.

pet til med å avklare hvem som fortsatt har og skal ha fasttelefon, og det er denne lista som blir brukt for å flytte brukerne over på den nye sentralen med nye apparater, sier Andreassen. Telefonene er av digital type (IP-telefoner), og vil kommunisere via NSBs datanettverk. Det samme gjelder telefaksmaskiner, som kobles på nettverket med en digital omformer. I tillegg til persontog vil også CargoNet og Mantena være tilknyttet den nye sentralen. Ettersom Mantena går ut av

Heldal fungerende økonomisjef Else Marie Heldal (bildet) er ny fungerende leder for økonomiavdelingen i NSB persontog. Hun overtar etter Irene Katrin Thunshelle som er ny økonomidirektør i NSB-konsernet. Else Marie Heldal har vært controller i NSB persontog økonomi i snart ti år. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. Hun har tidligere jobbet som controller i andre store norske bedrifter, som Telenor og Accenture. Else Marie Heldal vil være fungerende leder for økonomiavdelingen i NSB persontog og rapportere til endringsdirektør økonomi og forretningsutvikling Erik Røhne frem til endelig organisering av enheten er klar.

26

Vhj6-4.indd 26

konsernet, inngår de en egen avtale på telefoniløsningen, men med felles infrastruktur med NSB. alle Vil få nye telefoner. Det kommer tre nye typer telefoner i forbindelse med anskaffelsen av ny telefonsentral. Telefonene skal være tilpasset bruksområdet og brukeren, og med en funksjonalitet som ligger nærmest mulig opp til telefonen brukerne har fra før. Drops, kundetelefonen og sentralbordet har egne løsninger, og er ikke omfattet av den nye sentralen. fire-åtte uker Utsending av de nye telefonene vil begynne i løpet av de neste fire til åtte ukene, og det vil bli gitt informasjon om når og hvordan man skal bytte ut de gamle telefonene. – Hvis noen brukere som har fasttelefon i dag, ikke mottar ny telefon, ber vi om at dette avklares med lokal leder og kommuniseres til oss i utrullingsprosjektet, sier Elisabeth Wahl, som er prosjektleder for implementering av den nye telefonsentralen og utrulling av nye telefoner. – Vi vil helst ikke at folk skal miste summetonen, sier hun.

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:41


Godstog til Trelleborg Nå i september starter CargoNet et nytt transporttilbud fra oslo til Trelleborg tre ganger i uka. dermed gjenåpner selskapet ruten med forbindelse til Europa, som de kjørte helt frem til 2012. tEKSt oG foto: lasse storheil

Toget går på ettermiddagen fra Alnabru, og returnerer dagen etter, midt på dagen. Fra nyttår skal toget gå til Malmö. – Vi ønsker å knytte oss til kontinentmarkedet og oppretter kontakter med kombioperatører i Tyskland (Kombiverkehr) og Sveits (Hupac). Fra Trelleborg går togene videre til Rostock, Travemünde og Lübeck, og dermed forbindelse til resten av Europa, sier salgsdirektør Knut Brunstad. Begge Veier Togene skal fylles med

stykkgods og deler av frakten vil være kjemikalier til norsk industri. Det kommer også vin og fliser fra Italia. – Etter hvert håper vi at det kommer ferskvarer med toget, der våre kunder sender fisk sørover og frukt og grønt nordover. Dette vil vi introdusere senere. Først vil vi gjerne kjøre ruten en periode for å kvalitetssikre produktet vårt, sier Brunstad. færre lasteBiler Han håper med dette å kunne demme opp for konkurransen fra lastebiler som kjører inn i Norge og påtar seg kortsiktige oppdrag til dumpede priser. – Vi tar samtidig bort et potensielt problem med utenlandske trailere som kjører seg bort på norske veier, eller ikke er ordentlig skodd på vinterføre. En annen viktig erfaring vi håper å gjøre gjennom den nyåpnede ruten er å finne ut hvordan vi kan få mer frakt fra kunder i Nordland til kontinentet. Dette vil vi kunne tilpasse i den nye Oslo-Trellebor-

gruten, og i løpet av høsten får vi svar på hvordan vi skal løse denne fraktoppgaven, sier Brunstad.

Nettbuss bedre enn MTr i Sverige

Ledige stillinger avdelingsleder Sogn, Nettbuss Sogndal Mekaniker tunge kjøretøyer, Nettbuss Jaren Teknisk leder tunge kjøretøyer Nettbuss Langhus Lønnsmedarbeider Nettbuss drammen Vikarsjåfører til Nettbuss i Lund og Hässleholm IT-driftssjef Nettbuss aS, oslo bussjåfører Nettbuss i Stjørdal depotsjef Nettbuss Gränna i Sverige Togtekniker Helsinborg. Mantena Sverige Materiellingeniør Mantena Sverige ab direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, konsernet Tilkallingsvikarer Nettbuss bjørkelangen fagarbeider tyngre kjøretøyer Nettbuss Eidsvoll Mekaniker tunge kjøretøyer Nettbuss Grorud

Adm. dir. Arne fosen i CargoNet.

Søknadsfrist 15.09 2016 02.09 2016 02.09 2016 04.09 2016 04.09 2016 03.09 2016 25.09 2016 12.09 2016 18.09 2016 18.09 2016 Snarest 02.10 2016 11.09 2016 25.09 2016

Mer om disse og andre stillinger på http://www.nsbkonsernet.no/no/karriere

En av NSB persontogs fremtidige konkurrenter, Hong-Kong selskapet MTR, topper listen for togselskaper med 71,6 poeng i Svenskt kvalitetsindex (SKIs) måling av den svenske reisebransjen. Gjennomsnittet for togselskap er 61,8 poeng. Men Nettbusseide Bus4You i Sverige er bedre og helt i toppen med 77,1 poeng. SJ, som tilsvarer NSB Persontog i Norge, har 58,4 poeng og er nederst på listen. – Hardt arbeid med å opprettholde høy punktlighet, nytenking og høyt kundefokus gir resultater. Det er våre medarbeideres innsats som gir den høye skåren. Det er kommentaren til tallene fra Johan Söör, som er sjef for MTR Express i Sverige. Selskapet ligger over 10 poeng foran SJ på ruten Stockholm-Göteborg. Men fortsatt ligger Nettbuss og Bus4You foran MTR med seks poeng. NSBs KTI (kundetilfredshet i Norge) var til sammenligning 74 i første tertial i år.

VINGEHJULET / 6 - 2016

Vhj6-4.indd 27

27

31.08.2016 11:54:42


B

Returadresse: NSB PB 1800 Sentrum 0048 oslo

Ettersendes ikke ved varigadressendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Min jobb

Sven Carl kruse-Jensen Prosjektsjef i utviklingsavdelingen i roM Eiendom

Strukturert og utålmodig roM Eiendom har over flere år levert svært gode økonomiske resultater. det skyldes blant annet innsatsen til prosjektsjef Sven Carl kruse-Jensen. tEKSt oG foto: kenneth kvalvik

ROM Eiendom skaper levende byrom med boliger, kontorer og næringsbygg på tidligere jernbaneeiendom. Prosjektsjef Sven Kruse-Jensen bidrar til å styre de store prosjektene i land. Før sommeren kunne han levere fra seg nøklene til det nye kontorbygget på Bergen stasjon, der skipsreder Jebsen, KLP, Konkurransetilsynet og Folkehelseinstituttet er leietakere. Bygget ble solgt til KLP i mars. Neste store prosjekt er Hollenderkvartalet i Oslo, like ved NSBs hovedkvarter hvor det skal bygges 62 leiligheter på det som i dag er en litt utrivelig parkeringsplass. stor interesse – Det har vært svært stor interesse for prosjektet.Vel 1400 hadde meldt sin interesse allerede før vi fikk på plass en skikkelig hjemmeside, forteller Kruse-Jensen. Kruse-Jensen er utdannet sivilingeniør innen bygg fra det som i dag er NTNU. Han jobbet 12 år i entreprenørselskapet Reinertsen før han gikk til Orkla Eiendom der han jobbet i fem år, før han kom til ROM Eiendom. Nå trives han med svært utfordrende oppgaver i ROM Eiendom. Til det kreves det noen spesielle personlige egenskaper utover riktig faglig kompetanse: – Det er fordel å ha evnen til å jobbe strukturert, være passe utålmodig og ikke ha behov for å sove for godt om natten, sier han.

28

Vhj6-4.indd 28

Kruse-Jensen overtar prosjekter etter at selve reguleringsfasen for eiendommen er over. markedet Bestemmer – Det er viktig å utvikle et produkt markedet etterspør. Vi engasjerer arkitekt for prosjektet, vanligvis gjennom en arkitektkonkurranse, og deretter øvrige rådgivere og entreprenør, også det gjennom konkurranser. Å få med de riktige samarbeidspartnerne er avgjørende for et godt resultat, forteller Kruse-Jensen. Selve byggingen starter ikke før det er solgt nok leiligheter eller store nok deler av kontorbygget er utleid. – Vi begynner ikke å bygge før vi ser at det er god økonomi for prosjektet, fastslår Kruse-Jensen. Da gjelder det å ha stålkontroll på hva som rører seg i markedet, og se potensielle leietakere. Prosjektarbeidet innebærer svært mye møtevirksomhet, med arkitekter, entreprenører, leietakere og andre. Privat er det familielivet som har vært satt høyest de siste årene. Men tvillingene på 17 år er ikke like interesserte i å delta på familieaktivitetene lenger. – Ellers sykler jeg en del, og går på ski. Og så spiller jeg poker, men det blir det alt for lite av. – Vinner du da? – Det hender…

VINGEHJULET / 6 - 2016

31.08.2016 11:54:45

Vingehjulet 6-2016  

Tågkompaniet er tilbake til røttene. 20. august startet oppdraget for Norrtåg opp. NSB har opprettet Salg og Billettering AS og Materiellsel...

Advertisement