Advertisement
The "GO2 Albania" user's logo

GO2 Albania

Organizatë për Planifikim të Qëndrueshëm Urban | Sustainable Urban Planning Organization

Publications

VIJA | 33 | LINE


December 7, 2023

VIJA | 32 | LINE


September 11, 2023

VIJA | 31 | LINE


February 7, 2023

VIJA | 30 | LINE


December 29, 2022

VIJA | 29 | LINE


September 2, 2022

VIJA | 28 | LINE


June 13, 2022

VIJA | 27 | LINE


April 14, 2022

Art në Qytet


November 3, 2021

Instalac[t]ion


September 29, 2021

Live Art Performance


August 31, 2021

VIJA | 26 | LINE


June 25, 2021

VIDEOART lab


April 30, 2021

Right2theCity 2 Albania


December 7, 2020

VIJA | 25 | LINE


December 4, 2020

VIJA | 24 | LINE


October 2, 2020

VIJA | 23 | LINE


September 3, 2020

VIJA | 22 | LINE


August 1, 2020

VIJA | 21 | LINE


June 18, 2020

VIJA | 20 | LINE


May 8, 2020

VIJA | 19 | LINE


April 20, 2020

VIJA | 18 | LINE


March 31, 2020

VIJA | 17 | LINE


February 29, 2020

VIJA | 16 | LINE


January 4, 2019

GO2 Portfolio 2018


December 31, 2018

VIJA | 15 | LINE


April 30, 2018

VIJA | 14 | LINE


January 24, 2018