Misjonsalliansen

Oslo, NO

Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal misjonsorganisasjon etablert i 1901. Vi er diakonale fordi evangeliet kaller oss til kamp for rettferdighet, nestekjærlighet, inkluderende fellesskap og vern om skaperverket.

https://www.misjonsalliansen.no/