Ekbladet

Ekbladet

Umeå, Sweden

Ekbladet är en tidning av studenter för studenter på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Tidningen ges ut fyra gånger per år av Handelshögskolan i Umeå Studentföreningen (HHUS). Upplagan är på 1350 exemplar och skickas ut till samtliga HHUS-medlemmar samt våra samarbetspartners i näringslivet.