Page 1

2/13

TEMA

Studentliv STUDENTTIDNINGEN FÖR EKONOMER VID HANDELSHÖGSKOLAN I UMEÅ


NR 2/13

Nya E-puben

Insparken

Utlandsstudier

CHEFREDAKTÖR

Emelie Larsson, ekbladet@hhus.se

ANSVARIG UTGIVARE

Emil Manninen, marknad@hhus.se

REDAKTIONSCHEF FRAMSIDA REDAKTION

10

Aktuell Ekonom

25

Ekbladet Testar

36

Nya Styrelsen

18

32

38

Alexander Mörén Rolandsson, redaktion@hhus.se Campus Våren 2013 Foto: Emelie Larsson Mimmi Lövbom, Sara Lundqvist, Caroline Lundgren, Stina Löfgren, Gustav Juntti, Mickaël Golinski, Hannah Öst, Therese Boström, Daniel Gustavsson, Taymaz Tahmasebi Aria

ANNONSÖRER PwC, Nordea, Ernst & Young, KPMG

GRUNDAD 1983 UPPLAGA 1350

ANNONSfrågor Maila: sales@hhus.se TRYCKERI Tryckeri City ILLUSTRATION Adam Gunnarsson FOTO Moa Bjurner, Emelie Larsson, Alexander Mörén Rolandsson, Elin Berge, Mimmi Lövbom, Sara Lundqvist, Taymaz Tahmasebi Aria, Therese Boström, Mattias Bardå AB, Malin Huusmann, Lisa Sterner, Erik Lindahl

PERIODICITET Fyra nummer per år DISTRIBUTION Posten Sverige AVSÄNDARE Handelshögskolan i Umeå. Studentföreningen ADRESS HHUS/Samhällsvetarhuset, 901 87 Umeå TELEFON 090 - 786 76 78 INTERNET www.hhus.se

3


Chefredaktörens ledare Jag ska villigt erkänna att den här ledaren har haft ett antal olika utföranden nu. Det är inte lätt att bestämma sig för vad man ska skriva, när det finns så mycket man vill förmedla.

Inledningsvis vill jag säga att jag är otroligt stolt över oss alla i redaktionen, som har skapat tidningen du just nu håller i din hand - alla har gjort ett helt fantastiskt jobb. Jag tänker inte heller hymla med att jag känner mig riktigt stolt över mig själv, över att jag vågade axla rollen som chefredaktör för Ekbladet under mitt första år på Handelshögskolan. Det är min fullkomliga övertygelse att anledningen till mitt mod är det varma mottagande man får som ny student i vår studentförening HHUS. Aldrig tidigare har jag varit med om en förening som så omsorgsfullt vill ta till vara på kompetens, engagemang och vilja. Under mitt första år på USBE har jag lärt mig massor. Bland annat – för att citera föregående chefredaktör – att man måste våga för att vinna. Att man inte vet vad man mästrar förrän man har provat, och att man definitivt inte mästrar det om man inte provar alls. Trots att det låter som en kliché och att det egentligen är ganska givet, så har min förståelse för det faktumet öppnat tusen dörrar för mig. Jag har bestämt mig för att aldrig mer tvivla på min förmåga – för jag vägrar vara den som hindrar mig från att vara mitt bästa jag.

För det är ju så, att vår studietid är en investering på så många plan. Eftersom examen är den mest självklara investeringen är det lätt att se förbi alla andra utvecklingsmöjligheter man har som student på USBE. Till exempel så erbjuder HHUS möjligheter för studenter att använda sina kunskaper i praktiken, men också att få prova på saker och känna efter. Man skulle kunna säga att HHUS erbjuder möjligheter för studenter att få vara modiga och våga – och vinna på det.

Jag känner så mycket värme inför den här tidningen, redaktionen och föreningen – och jag är övertygad om att det kommande året kommer bli otroligt spännande. Jag är också mycket ödmjuk inför uppgiften att leda arbetet med DIN studenttidning Ekbladet framåt. Min största förhoppning är att du ska tycka att Ekbladet är intressant, givande och roande att läsa. För att vi i redaktionen ska kunna uppnå det, vill vi såklart att du lämnar dina åsikter till oss och berättar vad just du vill läsa om. Uppmärksamma också att vi ständigt söker nya medarbetare till vår fina redaktion, jag hoppas att du som känner dig minsta manad att arbeta med Ekbladet hör av dig till oss genast. Trevlig läsning!

Emelie Larsson Chefredaktör Ekbladet

4


Herr Ordförande Jag tycker det är ganska fascinerande att jag sitter där jag gör idag, jag som inte ens skulle läsa vidare, jag som skulle bli fotbollsproffs. Men livet har sina vändningar, en knäskada en vecka innan insparken fick mig att sätta mig på ett tåg mot Umeå. Samma dag som jag anlände så pratade jag i telefon med min farmor, hon frågade som vanligt om min hälsa men frågade extra mycket om min allergi, så jag frågade farmor varför jag skulle vara allergisk? Hon svarade: Men kära du, du har ju kommit till björkarnas stad! Björkarnas stad… kanske inte bästa staden för en av Sveriges största pollenallergiker att landa i tänkte jag. Men jag kunde inte haft mer fel! Efter de första fem månaderna i min nya stad hade jag avverkat inspark, sittningar, tentor, tentafester, omtentor, omtentafester, jag hade gått vilse på Ålidhem så många gånger att jag tillslut gett upp hoppet om att någonsin hitta i Umeås egna miljonprogram, jag hade testat varenda maskin på IKSU och just det ja, jag var med och anordnade dammiddagen. Dammiddagen blev min första riktiga kontakt med föreningen HHUS, Handelshögskolan i Umeå Studentförening. 3 år senare så sitter jag här nu och skriver min första krönika som ordförande för HHUS. HHUS är en ideell förening för alla studenter på handelshögskolan, för så väl civilekonomer som nationalekonomer och statistiker. Tillsammans arbetar vi för att leverera en oförglömlig studietid för alla studenter, vi driver vår alldeles egen pub som vi är otroligt stolta över, vi anordnar sittningar, vi arbetar med kvalitetssäkring av utbildningen och vi arbetar även med externa samarbetspartners. Allt för att ni studenter ska få ut maximalt av er tid i Umeå.

Jag vill ta chansen att välkomna dig som sökt till Handelshögskolan vid Umeå universitet och samtidigt gratulera dig till ett av dina bästa beslut i livet. Du kommer att inse att Handelshögskolan vid Umeå universitet är det rätta valet för dig. Vad som väntar nu för er nya studenter är en inspark som ni sent kommer att glömma. Ni har här en möjlighet att lära känna en massa nya människor, utnyttja det. Alla kommer i precis samma behov som dig och vill lära känna nya människor, vi kan enbart skapa mötesplatsen, men det är du som måste ta steget och sträcka fram din hand.

Till alla er studenter som lämnar skolan för nya äventyr vill jag passa på att önska lycka till. Ni har alla förutsättningar för att lyckas i arbetslivet efter att ha avslutat era studier här på handelshögskolan. Förhoppningsvis har ni såväl goda kunskaper som användbara kontakter att utnyttja väl ute i arbetslivet. Slutligen till alla er andra studenter som kommer tillbaka efter sommaren så vill jag passa på att önska en trevlig sommar fylld med sol, bad och självklart jobb, så att ni kan föregå med gott exempel och visa hur vi ekonomer festar under insparken. Oskar Sellhed Ordförande HHUS

5


Redaktionen

Emelie Larsson Chefredaktör

Emil Manninen Ansvarig Utgivare

Alexander Mörén Rolandsson Redaktionschef

Mimmi Lövbom Skribent

Sara Lundqvist Skribent

Gustav Juntti Skribent

Caroline Lundgren Skribent

Stina Löfgren Skribent

6

Therese Boström Skribent

Taymaz Tahmasebi Aria Skribent

Hannah Öst Skribent

Daniel Gustavsson Finansmästare

Mickaël Golinski Skribent


Rektorns krönika Hållbarhet och företagsansvar

Det blir allt vanligare att handelshögskolor som utbildar framtidens företagsledare tar sig en aktivare roll att främja företagets ansvar som en del av samhällsansvar och att integrera hållbarhetsprinciper i utbildningen. Att arbeta aktivt med hållbarhet och ansvar är en självklarhet för många företag. Det gäller ju att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Att integrera ett perspektiv på hållbar utveckling i utbildning och forskning kanske inte alltid känns självklart, särskilt inte när effekterna eller konsekvenserna inte syns förrän längre fram i tiden. Inom USBE har vi satt som mål att genom vår undervisning och forskning utbilda ansvarstagande och medvetna ekonomer och därmed bidra till ett hållbart samhälle genom att integrera miljömässig och social utveckling med det ekonomiska. Vi behöver då nya företagsmodeller som drivs av ett miljötänk och som inte tar risker när det gäller t.ex. mänskliga rättigheter. Det finns också en kritisk syn som säger att det inte går att förändra företag så länge ekologin är underställd ekonomin. Eftersom det inte tillsvidare går att komma politiskt överens om globala miljö- och utsläppsmål, måste vi förlita oss på att de mest framsynta företagen driver utvecklingen utgående från sina egna förutsättningar också när det gäller miljö och andra icke-finansiella framgångsfaktorer. Med min egen forskning som grund brukar jag hävda att företag som är bäst på att ta ansvar också har den mest kompetenta företagsledningen och följaktligen också är de mest lönsamma företagen för sina ägare.

Handelshögskolan har starka forskningsprofiler i hållbarhet inom flera områden. Vi samlar den mest framstående forskargruppen i Europa inom miljö- och naturresursekonomi CERE där energi och policyfrågor står i centrum. Forskningen belyser problemen med uttagen ur ekosystemet och den resursbrist som vi kommer att möta med nuvarande tillväxt om vi inte använder knappa resurser effektivare. För att motverka detta behöver forskningen utreda effekterna är av olika typer av regleringar och skatter för att öka utsläpps- och energieffektiviteten och stärka företagens produktportföljer. Med USBE som bas leds också det största programmet i världen när det gäller hållbar kapitalförvaltning SIRP. Forskningen utvärderar det ekonomiska utfallet av olika typer av hållbara och ansvarsfulla investeringsstrategier och hur investerare och ägare kan via dessa strategier få företagen på en mera hållbar kurs. Institutet för hållbarhet och företagsetik RiseB har ett mera övergripande företagsekonomiskt ansvar vid USBE när det gäller att bistå och utveckla forskningsaktiviteter om hållbarhet och etik i affärsrelaterat beslutsfattande. Vid institutet vill man också kommunicera och stödja en kritisk analys av företagsverksamhet inom ledarskap, marknadsföring, entreprenörskap, finansiering, redovisning och konsumtion i samhället.

Foto: Elin Berge

Nu är det dags att ta nästa steg och se hållbar utveckling som en integrerad del av alla utbildningar som finns på USBE. Som stöd för detta inför vi ett miljöledning system enligt ISO14001 och principer för företagsansvar enligt ISO26000. Vi vill vara den första enheten inom Umeå universitet att omsätta en miljöpolicy i ett konkret ledningssystem. Lars G. Hassel

7


Aktuellt

L

ikheten mellan oss studenter på Handelshögskolan och en stor, glad och härlig familj är faktiskt slående. Visst kivas vi ibland, men innerst inne så vet vi ju alla att vi tycker om varandra. Vi står vid varandras sida i ur och skur, skramlar gemensamt ihop småmynt för att ha råd med kaffe i Café Lindell när det är lite för mycket månad kvar i slutet av pengarna, låter (oftast) bli att skratta åt varandras bleka uppenbarelse då vi lägger en sista hand vid PM:et och engagerar oss i HHUS för att vi alla ska få en så bra studietid som möjligt. Det finns helt enkelt ingen hejd på de varma känslor vi hyser för varandra. Men även under den mest perfekta familjefasaden döljer sig mörka hemligheter, och handen på hjärtat… har ni inte länge gått och funderat på vad den där fasligt snygga brunetten i IBP eller besserwissern i SM har för skelett i garderoben? Det är klart ni har, därför är det dags att vi lär känna varandra lite bättre och vi spinner vidare på det grymma konceptet ”Hej Ekonom!” samt låter er ta del av vad som har hänt sen sist vi sågs.

Stämningen var på topp när HHUS styrelse skulle gruppfotograferas!

Ekbladets skribent Sara provade ergonomin på designhögskolan

Ekbladets skribenter Mimmi och Sara hade roligt tillsammans när de testade studiemiljöer

8

Återsparken 2013 var en härlig tillställning, där förra årets rookies gav sina faddrar en dag och kväll de sent kommer glömma!

Återsparken 2013

Återsparken 2013


Hej Ekonom Text: Caroline Lundgren Foto: Emelie Larsson

Josefin Nyström, 21 år Civilekonom med service managementinriktning Termin 4

Joakim Bålfors, 23 år Civilekonomprogrammet Termin 2 I mitt senaste sms stod det: ”Int had du lagt ut n’240 på Blocket?” Detta stör jag mig på hos andra: Felaktig styckeindelning. Det bästa med Umeå är: Umedalens IF. Det här önskar jag fanns i Umeå: Starbucks. Min nuvarande boendeform är: Hyresrätt. Den boendeform jag helst skulle vilja bo i är: Slott. Jag skulle hellre gå hungrig än äter: Pommes frites. Bästa resan jag gjort var: USA. Det senaste jag tränade var: Body pump-pass på Iksu. Det jag gör på fritiden är att: Spela fotboll. Det jag gör för att bota tentaångesten är: Pluggar mer. Platsen jag helst sitter och pluggar på är: ”Mackans” balkong. Om solen lyser. Dessa tre saker beskriver mig: Utåtriktad, gladlynt, kulturintresserad. Det jag helst dricker är: Cappuccino. Det jag tycker är godast att ha i matlådan är: Mammas baconinlindade kyckling. En pryl jag inte kan leva utan är: Kaffebryggaren. I framtiden jobbar jag helst med: Något inom ekonomi eller juridik Den roligaste kvällen från min inspark var: Jag var inte så aktiv under dessa festligheter. Tränade fotboll i stället. Mitt tips till en rookie som börjar på handelshögskolan: Njut av en kopp kaffe i Lindell i stället för att åka hem så fort föreläsningen är över.

I mitt senaste sms stod det: ”Tydligen har iphones ordlista aldrig hört talas om ’skogsshoppingvagnar’”. Detta stör jag mig på hos andra: Människor som gör saker onödigt krångliga. Det här önskar jag fanns i Umeå: Valborgsfirande á la Uppsala/Lund samt en Zara-butik. Den boendeform jag helst skulle vilja bo i är: Släng på en balkong på min etta och jag är helnöjd! Jag skulle hellre gå hungrig än äter: Leverbiff. Klarar inte av det! Bästa resan jag gjort var: Mitt år i USA. Det senaste jag tränade var: Indoor walking. Det jag gör för att bota tentaångesten är: Inspirationsvin eller bodybalance brukar lösa det mesta. Det jag helst dricker är: Rödvin, alla gånger! En pryl jag inte kan leva utan är: Min termosmugg, kaffe är ju en students bästa vän! I framtiden jobbar jag helst med: Det önskar jag också att jag visste... Den roligaste kvällen från min inspark var: Svårt att välja en, men rosa festen är ju alltid en klassiker! Mitt tips till en rookie som börjar på handelshögskolan: Undvik microvågsugnarna mellan 11.53 och 12.17, glöm inte bort den obligatoriska EPP (efter plugget puben) på E-puben varje fredag och njut av studenttiden!

9


Aktuell ekonom

Text: Hannah Öst Foto: Malin Huusmann

Aktuell ekonom är spalten som uppmärksammar ekonomstudenter som är aktuella för tillfället. I detta nummer träffar vi ett gäng killar som gillar att lösa case vilket nu senast lett till pallplats i en internationell tävling. Dessutom har vi pratat med de högaktuella initiativtagarna till ett studentnätverk med CSR-inriktning.

Team InSight Team InSight bestående av Adam Falklind, Gustav Sjöholm, Martin Sandström och Peter Adielsson kom nyligen på delad andraplats i finalen av Sustainergies Cup i Stockholm. Vad gick tävlingen ut på och hur känns placeringen? Det är en årlig studenttävling där studenter tävlar om att finna den bästa lösningen från ett praktiskt problem som partnerföretagen har, som i år var HSB och Riksbyggen. Vi är sammantaget nöjda över vår andra placering i en så stor tävling med 169 skolor deltagande från 43 länder. Vad innebär er idé? Att de båda partnerföretagen skall arrangera en bostadsrättstävling för att sänka sin energiförbrukning. Företagen skulle bidra med information och medlemmarna inom föreningen

skulle tillsammans hjälpas åt för att vinna mot de andra föreningarna i området. Ni har deltagit i många case-tävlingar. Varför gör ni det och vad får ni ut av det? Främst för att du blir bättre på att snabbt lösa konkreta problem som näringslivet har. Det hjälper dig att utveckla din presentationsteknik både verbalt och skriftligt. Utöver det får man utmana sig själv och jämföra sig med toppstudenter från hela världen. Vad är ert tips till andra tävlingssugna studenter? 1. Hitta ett gäng som har olika styrkor 2. Förbered er inför tävlingen om exempelvis upplägg 3. Köra flera tävlingar för de krävs träning 4. Hitta de roliga i tävlingsmomentet.

Studentnätverk med fokus på CSR Ett studentnätverk med fokus på hållbart företagande och CSR har precis startats i Umeå. I mars hölls en inspirationsföreläsning och fler storslagna planer är på gång. Engagerade i projektet just nu är Handelshögskolans studenter Elin Nilsson, Adam Falklind och Ebba Eriksson, men de hoppas kunna locka många fler.

Vad är egentligen CSR? CSR eller Corporate Social Responsibility, innebär kortfattat att företag aktivt tar ansvar för och engagerar sig i omgivningen och samhällsutvecklingen. Corporate Social Responsibility består av ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. Hur kom ni på idén med studentnätverket? Vi hade ett gemensamt intresse som vi ville arbeta vidare på men det saknades ett passande forum. Tack vare det visade intresset från vår sida blev vi kontaktade och tipsade om ett internationellt nätverk och genom detta skapades idén om att vi kunde göra något lokalt vid Handelshögskolan. Plus att vi tidigt kände att det fanns ett intresse från fler studenter. Vi anser att vi inte får tillräcklig kunskap genom utbildningen om så pass viktiga frågor som det faktiskt är för många företag.

10

Har hållbarhet alltid varit ett intresse? Vi har alla varit engagerade och intresserade av frågor kring etik, ansvar och hållbarhet. Ett intresse som har växt och känns än mer aktuellt nu när vi snart ska ut i arbetslivet. Vad ska ni göra härnäst? Vi kommer att ansöka om att bli en del av det internationella nätverk som vi tidigare nämnde och samtidigt skapa ett etablerat nätverk på Handelshögskolan. Sedan så ligger just nu det största fokuset på höstens event som vi kommer att anordna i oktober. Redan nu kan vi avslöja att några tunga namn och stora företag har tackat ja till medverkan. Det kommer att vara dagar fyllda med inspirerande föreläsningar, givande workshops och kniviga case. Syftet är att studenter ska få upp ögonen, inspireras och förstå behovet av etik och ansvar för ett hållbart företagande. Har ni något långsiktigt mål? Målet är att bli ett väletablerat nätverk på Handelshögskolan. Vi vill anordna veckovisa aktiviteter där studenter kan engagera sig i dessa frågor, fortsätta erbjuda event med företag för att minska avståndet mellan studier och näringslivet. Vi vill även att forskare och anställda vid Handelshögskolan ska se att det finns ett intresse från studenter och därför att implementera hållbart företagande och CSR i fler kurser.


Almanackan Maj 29 - Entreprenörskapsutmaningen kl 12:00-13:00 i Hörsalsrundan

Juli 12 - Antagningsbesked för höstens kurser 31 - Sista svarsdag för att tacka ja till höstens kurser

Augusti 26-31 - Uppsamlingstentamensvecka 28 - Insparken börjar

September 2 - Höstterminen startar 7 - Jaktstart sittning 11 - Trubadurkväll 16 - Sportevent 20 - Statistik fyller 50 år och firar med föreläsning för studenterna

Oktober 10 - (preliminärt) Hållbarhetsdag 12 - Finsittningen 15 - Sista dagen att söka kurser för vårterminen

(Med reservation för eventuella förändringar) 11


Krönika

Tentaångest Nu är det dags igen. Det är dagen innan tenta och nervositeten har smugit sig fram på det sätt den alltid gör när det är dags att leva upp till de förväntningar man har på sig själv. Jag sitter i ett grupprum i Lindell, omringad av böcker fyllda av information jag nu ska kunna. Jag bläddrar febrilt genom de kapitel jag bläddrat genom så många gånger tidigare. Det räcker nästan med att läsa första ordet i en mening för att kunna diktera resten av stycket från minne. Kort sagt - Jag vet det man ska veta. Jag slår igen boken. Jag är klar.

Med stor lättnad och god självkänsla lutar jag mig bakåt i stolen och pustar ut. Jag rör mig bort från grupprummet och upp till caféet i Lindell för att belöna mig själv med en fika. Där ser jag klasskamrater sitta i studiegrupp och tentaplugga. Jag slås återigen av den underbara känslan av att vara klar, känslan av att jag är förberedd. ”Eller är jag det?” hör jag mig själv säga i mitt huvud. ”Kan jag verkligen det sista kapitlet?”. Jag kontemplerar över varför mina kamrater sitter i studiecirkel medan jag står redo att gå hem. Nervositeten får mig att tycka att situationen är paradoxal. Att de inte är klara och jag tror mig vara klar kan bara vara bevis på att de vet något jag inte vet. De har svaret och jag kan inte ens frågan. De kämpar för att kunna klara sista poängen på tentan och jag står naivt i kö med kaffe och en bulle. Nervositeten växer till ångest och jag flyr kön och finner skydd i det grupprum jag kom från. Jag slår upp boken igen och letar uppjagat efter svaret på frågan jag inte kan. Jag häller i mig det heta kaffet och bränner mig på tungan. Jag blir snabbt darrig på

12

handen och sitter bara några minuter senare hukad med armbågarna i bordet, huvudet lutat mot händerna, uppgiven och drömmer mig tillbaka till den fantastiska tid då som utspelade sig tio minuter tidigare då jag kände mig förberedd. Jag grämer mig över att jag inte läste ytterligare ett kapitel dagen innan och proklamerar bestämt för mig själv att nästa gång ska jag minsann plugga sexton timmar per dag. Samma proklamation hördes inför den här tentan men jag övertygar mig själv om att nästa gång blir annorlunda.

Tentaångesten är svår att karaktärisera. Den ter sig olika för olika personer. I mitt fall har den en förmåga att sätta krokben för mina tankar. Tentaveckan – veckan då man ska tänka rationellt och hålla sig sansad, får ångesten mig att tänka irrationellt och bli lite smått galen.

Vi studenter befinner oss här för att vi vill någonstans och varje tenta är ett hotfullt hinder man måste besegra för att ta sig dit. Men när jag ser tillbaka på mina första år som student ser jag inte ångesten. Jag ser istället mysiga studiecirklar och stirriga elever som alla stöttade varandra och skrattade gott åt de galenskaper som kröp fram under tentaveckorna. Jag minns den där känslan av att ha skrivit tentan och sedan få möta upp vännerna på EPP på E-puben och känna hur stressen släpper från axlarna och hur gnistan i kroppen återfinner sig. Tentastressen är verklig och finns hos de flesta av oss. Men den försvinner och kvar finns bara de underbara minnena av allt det andra runtomkring.

Text: Alexander Mörén Rolandsson Foto: Emelie Larsson


Text: Hannah Öst Foto: Erik Lindahl

DEN STORA FRÅGAN

Vad händer sen? Varje år tar tusentals ekonomistudenter examen, detta samtidigt som människor väntar längre med att gå i pension. Det leder till frågan hur lätt det egentligen är att få sitt första jobb efter examen. För att få en inblick i det har Ekbladet valt att intervjua två studenter från USBE. En som tog examen från civilekonomprogrammet med inriktning Service Management 2011 och en sistaårsstudent.

Robin Bredal är 25 år, kommer från Sundsvall och studerar sista året på civilekonomprogrammet med inriktning mot nationalekonomi.

Har din studietid varit som du förväntade dig? Ja, mycket fest och lite plugg i början och mycket plugg och lite fest i slutet.

Vilken kurs tror du att du kommer ha mest nytta av efter studierna? Finansiell ekonomi eftersom att jag vill jobba inom den finansiella sektorn i framtiden. Det får mig att förstå hur det finansiella systemet fungerar från grunden vilket ger mig stöd i mitt beslutsfattande. Är du eller har du varit engagerad i något vid sidan om dina studier? Jag har varit företagsvärd på Uniaden men det är allt.

Har du fått jobb efter examen? Ja, jag har fått jobb på Nordea och har redan börjat arbeta heltid parallellt med mitt

14

uppsatsskrivande. Jag arbetar med kundtjänst och rådgivning.

Varför sökte du det jobbet och hur fick du det? Jag sökte jobbet på Nordea eftersom det känns utmanande och intressant. Det är en stor bank där det finns mycket kunskap att hämta och där jag kan utvecklas. Jag vet inte varför just jag fick det men kanske för att jag har valt en inriktning som sticker ut och som ger en djupare ekonomisk förståelse.

Har du några tips till andra studenter inför studiemöjligheter och arbetssökande? Ja, det är att inte bara skicka in sitt CV och tro att man ska få komma in på intervju. Det krävs ett stort arbete bakom ansökningshandlingarna, alltså CV och det personliga brevet måste vara riktat mot arbetsplatsen. Sedan är det viktigt att ringa innan och få chans att lämna över arbetsansökan personligen för att få en chans att visa vem du är. Ett tips till studiemöjligheter är att försöka bli unik och skaffa dig en extra kompetens utöver det som ”alla andra” läser. Varför ska en arbetsgivare välja dig om du är en i mängden?


Aline Erixon är 28 år, kommer från Stockholm och tog våren 2011 examen från civilekonomprogrammet med Service Management-inriktning. Var jobbar du nu? På Tieto i Stockholm, som Customer Manager inom Retail, Logistics & Services Sweden.

Vad innebär dina arbetsuppgifter? Att vara ansvarig för kunder inom mitt segment, Retail. Jag är ansvarig för att ta nya affärer och samtidigt se till att relationen och den befintliga leveransen är så bra som möjligt.

Varför sökte du det jobbet och hur fick du det? Jag började på Tieto direkt efter universitetet och då som Trainee. Efter traineeprogrammet arbetade jag som Customer Manager inom Media & Telecom, tills jag för en tid sedan fick erbjudande om den tjänst jag har idag. Men traineeprogrammet fick jag genom att jag stod som företagsvärd för Tieto på Uniaden, mitt andra år på universitetet. Året efter gick jag förbi och sa hej och då träffade jag han som senare kom att bli ansvarig för Employer Branding och Trainee-programmet. Vi höll kontakten och när jag två år senare skulle söka jobb var de igång med Trainee-programmet och på den vägen var det! Jag sökte det dels eftersom det var ett trainee-program och dels då den tjänsten (man söker till en specifik tjänst) handlade om Digital Tjänstedesign, och jag läste ju Service Management! Sen hade jag ju också landat i att jag ville använda min breda utbildning i ett specifikt område, och valde mellan siffror och IT. Och IT kände jag låg närmare vad jag ville göra. Enkelt handlar det ju om att förstå hur man kan utveckla kundens och företagets affär, och stödja det med IT som idag finns i precis allt du gör i ett företag. När jag hade arbetat ca 1,5 år fick jag erbjudande om den tjänst jag har idag.

Har du jobbat med något annat tidigare? Jag har arbetat i restaurangbranschen, både innan och under universitetstiden. Mycket lärorikt och bra för att öva upp stresståligheten och hur man bäst bemöter kunder. Att vara ”service minded” i ryggraden underlättar i mitt arbete idag! Genom att jag hade arbetat innan kunde jag också relatera till och ta till mig det vi läste på ett helt annat sätt. Var din studietid som du förväntade dig? Absolut!

Vilken kurs har du haft mest nytta av efter studierna? Kan inte välja en! Kalkylering och riskhantering samt ekonom styrning i alla fall, hade jag valt igen hade jag läst mer ekonomi. Och beteendevetenskap och Management D-kurserna.

Var du engagerad i HHUS eller gjorde något annat vid sidan om dina studier? Oh yes. Var bland annat projektledare för återsparken. Sedan var jag ordförande i sociala utskottet 08/09 och ledamot 10/11. Sen var jag även med i Umespexarna och stod på scen 08/09. Mitt engagemang i HHUS kan jag definitivt säga är anledningen till att jag fick jobb. Jag växte oerhört mycket, lärde mig att hålla många bollar i luften och prioritera. Och så är det ju en helt fantastisk praktik av teorin jag lärde mig i skolan! Det visade sig ju också i mitt CV att jag är en person man vill anställa. Har du några tips till andra studenter inför studiemöjligheter och arbetssökande? Satsa på skolan, men glöm inte bort att engagera dig i roliga och samtidigt vettiga saker. Det går ut en hel drös civilekonomer varje år, och ännu fler om man räknar alla som konkurrerar om samma jobb som jag. Att jag fick ett bra jobb berodde på att jag utmärkte mig genom att ha arbetat extra och engagerat mig under skoltiden, samt att jag nätverkade så mycket jag kunde. Och angående att välja kurser: det är bara fyra år. Ju mer du lär dig och tar med dig därifrån desto roligare blir resten av livet!

15


The international column Text and photo: Mickaël Golinski

A life in a year When I first learned that I was accepted as exchange student in Umeå, my first reaction was excitment, at least enough to survive the typical Swedish cold. But even if you’re that fired up you never know what exchange studies have in store for you. As a former buddy for international students in my home university I knew that the exchange studies experience is something worth living, but I could never expect such an intense experience. As Horney Rind said once: “Exchange isn’t a year in a life, it’s a life in a year”. Going abroad is probably the most awesome experience that people could ever live, opening their minds and eyes forever.

But what is exactly the international life in Umeå? What does International student do? Who are they? Why is that experience worth living? The whole world in one city Umeå, is a real culture mix ensuring the

16

international atmosphere of the “City of Birches”, not only one, neither two but several worlds collides and coexists in the largest city of Northern Sweden. What else could we expect with approximately 30 countries represented by 700 students? Created in 1965, the Umeå University famous for its satisfaction for international students broadly contributes to the creation of an international spirit.

How to get-together ? While on exchange studies you’ll probably receive hundreds of “friend request” but how does it happen in the real social world? In Umeå, it’s quite easy to meet the international students, as easy as it is fast. One of the ways to meet them would probably be to get involved in the Buddy Program. Divided into 14 groups of approximately 40 people, including Swedes volunteers, international students and their buddies will get to know each other, meeting people from all over the world. But it’s not only about meeting people, the Buddy Program also creates a strong team

spirit within the group through various activities such as the Teambuilding Day, International Pubs, International Dinner and every activities the buddies organise to make the international students discover Umeå’s way of life. Cohesion through sports In Umeå every sport addict will be excited by the famous sport center said to be the largest one in Europe : IKSU (standing for IdrottsKlubben Studenterna i Umeå). Its proxmitiy with the Umeå University combined with a broad choice of sports and nec plus ultra facilities will get every student addicted to sport, helping them to have a healthier way of life. Going to IKSU is also a way to meet people and to create links through sport, competition and fun. To make it easier, international students use Facebook groups as a communication tool to arrange some games: football, badminton, beach-volley etc... As an IKSU addict I can say for myself that sports is definitely a good way to connect people no matter if it is for fun or competition.


17


a y n E-puben

R

yktet säger att E-puben startade som en svartpub på Ålidhem. Ja, vi kan vara glada att de inte blev påkomna annars vet jag inte om den underbara sagan om E-puben hade fortsatt. E-puben är en ideell verksamhet som drivs av studenter. Tanken är att det ska vara ett ställe dit man kan gå oavsett vilket mood du är i. På fredagar värmer vi upp helgen med en efterlängtad EPP, ”efter-plugget-pub. Vill man umgås över en bit mat och en öl, efter en veckas hårt slit, då är detta det perfekta sättet att göra det på, varje fredag 15-18. Det är en uppskattad tillställning, med skön stämning, god mat och musikquiz med fina vinster. Kan helgen få en bättre start? Fredag- och lördagkvällar öppnar vi för nattklubb 22-02, då någon av våra DJ’s drar igång Campus hetaste dansgolv. Någon gång i månaden ersätter vi nattklubb med loungekväll, med öppettiderna 20-24, då förvandlar vi puben till ett ställe med mer geniun ”pubkänsla”, med hög mysfaktor och skön musik. Utöver detta erbjuder vi trubadurkvällar och temakvällar, såsom nostalgikväll med 50-talsmusik, eller kanske en kväll i rocktema är mer i din smak? Är du sportintresserad? Vi har ett sportteam som jobbar för att ge dig den sanna sportupplevelsen. Under veckan visar vi de stora sportsändningarna, såsom Champions League, då vi drar fram storbildsskärmen och dukar upp till långbord. Varför se matchen hemma när du kan komma till puben och se den tillsammans med andra sportintresserade och sällskapssjuka studenter?

18

Sedan vi i nya publedningen tagit över driften av stället har vi satt ett gemensamt mål, att vi under vårt år som kvällschefer ska ta E-puben till höjder som den aldrig tidigare skådat. Under insparksveckorna är E-puben alltid fylld till bredden, för att säkert komma in måste man vara här i god tid. Vårt mål är att E-puben ska hålla den ställningen även resten av året. Vårt arbete hoppas vi kan resultera i att E-puben blir den nya stjärnan bland Campus pubar. Vi börjar med att kickstarta igång utarbetandet av en ny image, med en uppdatering av både koncept och exteriör. Den första ändringen ni kommer märka av, är en succesiv övergång till ett nytt drinksortiment. Vi arbetar även med att utöka vårt utbud av mat. Ett av våra mål är att vi ska ha Umeås bästa drinkar och ändå hålla studentpriser. För detta utbildas vår personal på ideél basis av tre professionella bartenders. -Vi har tidigare kört utbildningar för arbetarna, vilket varit uppskattat, men nu ska vi vidga konceptet så att alla ska få bli så duktiga som dom vill bakom baren. Detta kommer öka kvaliteten och upplevelsen på E-puben samt göra det roligare för dom som arbetar, säger E-pubens ordförande Calle Arkelid.

En annan storsatsning ligger på marknadsföringen. E-puben ska vara på allas läppar, ”the-place-to-be”. Därför har vi startat upp vår alldeles egna veckovisa filmvisning av ”Puben – en sällsam historia”. Det är vi i publedningen som spelar in korta filmsekvenser för att marknadsföra kommande veckas evenemang. Filmerna laddas upp på vår facebook sida varje måndag, håll utkik!


Självklart jobbar vi för att du ska få en upplevelse när du kommer till oss, därför planerar vi in grymma event varje vecka. Några gånger per termin gillar vi att slå på stora trumman och tillsammans med våra samarbetspartners ordna riktigt stora event, dessa storsatsningar är efterlängtade och alltid lika succéartade.

Detta är bara en liten del av vad vi gör för att ni ska få en så bra upplevelse som möjligt varje gång ni besöker puben. Inför hösten har vi ännu fler förändringar på G, vissa mer synbara än andra. Vi tror starkt på det kommande året och ser ljust på E-pubens framtida rykte. Framförallt då vi numera har både Betsek (beteendevetarsektionen) och JF (Juridiska Föreningen) representerade i vårt kära KC-gäng. Tillsammans arbetar vi för att marknadsföra puben som ett ställe där alla är välkomna oavsett vilken nation man tillhör. Vi vill radera ”ekonom-stämpeln” som E-puben har skaffat sig genom åren och välkomna studenter från hela Campus. Vi i publedningen går på högvarv för att hösten med E-puben ska bli så bra som möjligt. Är du intresserad av att vara del i utvecklandet av Campus hetaste pub och bli en del av vårt grymma arbetslag? Hör av dig till oss, vi kräver ingen tidigare erfarenhet av dig, vi lär dig allt du behöver kunna. Efter ett år på E-puben lovar jag att du kommer vara en skicklig bartender och tappa upp öl och blanda drinkar som vilket proffs som helst. Det enda vi kräver av dig är att du ska ha en vilja att lära

och ett glatt humör. På så sätt blir varje arbetstillfälle lika roligt. Oavsett om du vill jobba i baren, bli en av våra DJ’s, eller har idéer om hur vi kan utvecklas, ser vi fram emot att få höra ifrån just dig. Jag vill avsluta med att lyfta fram en person som är anledningen till varför jag kan skriva denna artikel och berätta för er om våra storslagna planer. Det är förstås vår kära ordförande Calle Arkelid jag pratar om. För att drömmen om en växande verksamhet ska kunna bli sann, krävs en förebild med stor vilja, ett brinnande engagemang och en stark personlighet. Någon som brinner för att en utveckling ska ske och har förmågan att motivera andra. Dessa är alla ord som beskriver Calle. Utan honom skulle vi aldrig kunna sätta dessa mål, han ger oss sitt fulla stöd och lägger ner sin själ i puben. Med Calle i täten, kan det inte bli annat än ett bra år för E-puben. Vad är meningen med att ha en pub om ingen går dit? Till Epuben är alla välkomna! Tillsammans skapar vi den perfekta mötesplatsen för skönt umgänge och för att träffa nya härliga människor från Campus alla hörn. Vi i publedningen ser fram emot en fantastisk höst på E-puben och hoppas få se så många av er som möjligt där. Med E-puben i närheten behöver du aldrig känna dig ensam. Välkommen till E-puben, ”Everyones Pub”.

Text: Lovisa Bodin Foto:Alexander Mörén Rolandsson

19


Ekbladet testar studiemiljöer

Varje vecka spenderar vi studenter tillsammans åtskilliga timmar till våra studier. Utöver föreläsningar och dylikt ägnas även stor tid i skolan till egna studier där en bra självdisciplin torde vara bra att ha. Vi på Ekbladet ställde oss frågan vilken studiemiljö som egentligen fungerar bäst och var man på Umeå Universitets campus kan hitta denna. Ekbladet testade tre olika alternativ och kom fram till ett vinnande konceptet gällande bästa studiemiljön.

Designhögskolan

20

Ljudnivå: Utan tvekan knäpptyst. Ergonomi: Konstnärligt campus har stor variation i komfornten. Soffor, stolar, fåtöljer och till och med saccosäckar. Alla ofantligt sköna, det kan emellertid lätt hända att en tupplur går före pluggandet. Distraktion: Frågor som om det verkligen finns några studenter på detta ställe var något vi på Ekbladet ställde oss. Med avseende på detta faktum kan vi inte påstå att risken för att bli distraherad är stor, det skulle i så fall vara av den åtråvärda utsikten. Cafeteria: Konstnärligt Campus har en cafeteria av rang. Här erbjuds allt du kan önska och lite till. Allt ifrån populära nymodigheter som Macarons till klassiker som Cola på glasflaska. Kommentar: Att kliva in på Konstnärligt Campus är som att kliva in i en annan värld. Här är atmosfären väldigt skild från den vi ekonomer är vana vid uppe på Universitetet. Konstnärligt Campus har kort och gott allt och lite till. Det som törhända kan ses som en avigsida är avståndet, men har man likas vägarna förbi bör detta inte vara något större problem.


Ljudnivå: Relativt hög Ergonomi: Här erhålls ett tämligen stort utbud av stolar och bord. Allt från soffor för den mjuka till hårda stolar för den solida. Ekbladet tror att det kan finnas något för alla smaker. Distraktion: I detta hus är risken för distraktionsmoment i högsta grad stor. Här cirkulerar för det mesta välvårdade och snygga människor, vilket gör att du lätt kan sväva i väg i andra tankar. Detta kan i sin tur göra att pluggandet hamnar i kläm då det är lätt hänt att istället fundera över helgens potentiella erövringar. Cafeteria: Lindellcafét har ett ansenligt utbud av godsaker, mat, dryck och liknande. Detta kan båda främja och stjälpa dina studier, då det både kan ge ny energi men samtidigt vara svårt att hitta tillbaka till effektiviteten. Lokaler: I överlag fräscha, som vi ekonomer.

Café Lindell

Kommentar: Vi på Ekbladet tror möjligen att Lindell inte är den optimala studiemiljön om man är ute efter lugn och ro, utan man bör istället söka sig till andra alternativ. Har man däremot inget problem med en ljud nivå i ringa mängd och föredrar att ha ett café nära till hands är Lindell ett gediget alternativ.

Naturvetarhuset

Ljudnivå: Jämförelsevis låg Ergonomi: Likväl som i Lindell finns även här ett tämligen bra utbud av komfortabla stolar, soffor och bänkar. Distraktion: Här finns, till skillnad från Lindell, inte alls lika många potentiella distraktionsmoment. Det är sällan man behöver överväga att lyfta blicken från litteraturen, vilket har möjlighet att vara mycket positivt för ditt pluggande. Cafeteria: Naturvetarhuset har ingen egen cafeteria. Vidare gör detta att fokus helt och hållet kan läggas på det du faktiskt är där för att göra. Även gynnande då möjligheten att behålla formen är välsmakande. Lokaler: Ljusa och någotsånär fräscha. Kommentar: Naturhuset är stället att plugga på om man inte vill störas av sin omgivning. Dock är utbudet av sittplatser inte lika stor som i den mån Lindell är. Det vi på ekbladet kan se som destruktivt är avståndet till närmsta kaffetår. Men som det gamla ordspråket lyder, ”Problem är till för att lösas”.

Text: Mimmi Lövbom och Sara Lundqvist Foto: Emelie Larsson Illustration: Adam Gunnarsson

21


Text: Emelie Larsson Foto: Ledarskapscentrum

En dag på jobbet - som informations- och marknadsansvarig

Maria Eliasson arbetar på Ledarskapscentrum i Umeå och beskriver sin yrkestitel som svårdefinierad. - Man kan säga att jag är informations- och marknadsansvarig, men också många andra saker, som säljare och utbildningssamordnare. Vad gör Ledarskapscentrum? På LSC arbetar man med ledarskap- och organisationsutveckling lokalt, nationellt och internationellt. LSC hjälper organisationer med dess unika problem och utmaningar och tittar på vad forskningen säger om vad som verkligen skapar goda organisatoriska prestationer.

Vilken roll har du? - Min roll i företaget är som sagt svår att sammanfatta. Jag arbetar med såväl planering som genomförande av företagets marknadsoch kundaktiviter, ex. frukost- och lunchföreläsningar/seminarier och konferenser. Jag sköter även den löpande kommunikationen, genom att sammanställa nyhetsbrev och sköta våra kommunikationskanaler som facebook och vår hemsida. Vidare samordnar jag kring ledarskapsmätningar, sk TLI 360 feedback, är delaktig i att skriva och besvara upphand-

lingar samt hålla en del föreläsningar. - Många gånger är det mig som företag kontaktar först med frågor och intressen. Då vidarebefordrar jag ärendet till någon av mina kollegor som arbetar som konsult, som därefter hjälper kunderna utifrån dess specifika behov. Ett globalt företag Då Ledarskapscentrum har kunder över hela världen är det inte ovanligt att ha kontakt med företag i exempelvis Finland, Ryssland, Australien eller Indien. - Jag har framför allt kontakt via mail med företag då jag samordnar kring ledarskapsmätningar som skall genomföras i samband med ledarskapsutbildningar. Det är intressant, roligt och enormt lärorikt att kommunicera med andra kulturer och länder.

Nu då? Just nu är Maria i en fas där hon planerar inför att eventuellt genomföra konferensen ”Vetenskap du kan använda” under 2014. - Vi har utvärderat årets konferens och jobbar nu igenom budget samt när, var och hur konferensen skulle kunna vara för att sedan fatta ett slutgiltigt beslut om dess genomförande.

En vanlig måndag kan se ut såhär: 08:00 - Maria kommer till kontoret efter att ha lämnat barnen på dagis. Datorn startas och några mail hinner bli lästa. 08:30 - Uppföljningsmöte med sponsor efter en tidigare hållen konferens. 09:30 - Tillbaka på kontoret.

10:00 - Måndagsmöte! Alla samlas i konferensrummet, till och med en kollega i Stockholm är med via skype. Under mötet hanteras praktiska saker, information och nyheter tas upp, och veckans aktiviteter gås igenom och planeras. Ibland håller olika medarbetare presentationer.

10:30 – Tillbaka vid datorn. Svarar på mail, skickar iväg ledarskapsmätningar och chefsbedömningar. (En tjänst där man kartlägger och gör nulägesanalyser gällande chefers uppfattningar av sig själva, som sen jämförs med medarbetares uppfattningar av densamma för att skapa grund för utveckling.) 11:15 – Promenerar till Konstnärligt Campus för att äta lunch.

12:00 – Arbetar med förberedelserna inför en frukostföreläsning om organisationskultur som Maria ska hålla i. 14:00 - Resten av dagen består av administration, möten och diverse problemlösning.

22


Street style Text och foto: Mimmi Lövbom och Sara Lundqvist

Lisa Rydzén

Studerar: Genusvetenskap Skor: Dr. Martens Kofta: Indiska Jacka: Sytt själv Mössa: H&M Vantar: Hittade Ryggsäck: Sytt själv

Henrik Lindholm

Studerar: Genusvetenskap Skor: Converse Jeans: Cheap monday Jacka: Åhléns Halsduk: Lånad Ryggsäck: Fjällräven

23


Reportage Text och foto: Emelie Larsson

Studievanor

Vem du än är, och hur studierna än går för dig just nu, så finns det inget att förlora på att se över dina studievanor och din studieteknik. Dina studier är en investering, så se till att de fungerar så bra som möjligt för just dig. Alla är vi olika, det som fungerar för kursaren behöver inte fungera ultimat för dig, testa dig fram och känn efter vad som gör dina studier mest effektiva.

HJÄRNAN

Vid studier är minnet något vi använder dagligen. Något som är viktigt att få klart för sig innan det är dags för en uppgift är VAD som ska kommas ihåg och HUR man vill komma ihåg det. Idag vet man att gränserna för höger och vänster hjärnhalva inte är så tydliga som man en gång trott, men man vet ändå att man genom att öka samarbetet dem emellan ändå främjar inlärningen och minnet. Den vänstra hjärnhalvan brukar kallas ”den akademiska”, där hanteras språk, ord, logik, analys, matematik m.m. och den är detaljfokuserad. Den högra hjärnhalvan brukar istället kallas ”den konstnärliga”, där hanteras färg, form, fantasi, rytm, känslor och kreativitet m.m. och har ett helheltsfokus. Genom att använda båda hjärnhalvorna vid inlärning använder vi fler sinnen och därmed har vi större chans att minnas informationen vi försöker lära oss.

>> På dagis och i tidig skola använder vi ofta båda hjärnhalvorna vid inlärning. T.ex. ’färglägg tre äpplen röda’ eller ’hur många blå fjärilar ser du?’, och även rim och ramsor för att lära sig och komma ihåg olika saker. Men ju äldre vi blir desto mindre nyttjar vi den högra hjärnhalvan när vi ska lära oss olika saker.>>

LÄRSTILAR

Vi lär oss alla på olika sätt. Lärstilar handlar om hur varje individ koncentrerar sig på, processar och behåller nytt och svårt material. Genom att bli medveten om vilka faktorer det är så kan du också lättare påverka och förändra ditt sätt att studera. Genom att göra ett VARK-test som visar vilket eller vilka sinnen och inlärningskanaler du använder mest vid inlärning. Utifrån det kan du få tips och metoder för att bli mer effektiv i dina studier. Några av de olika stilarna som kan vara är Visuell, Auditiv, Läs/ Skriv och Kinestetisk. Om du har en visuell lärstil innebär det att du föredrar att lära dig genom att se. Då kan det hjälpa att använda sig av färger, bilder och filmer. Använd överstrykningspennor och färgpennor och rita tankekartor.

En audiotiv lärstil innebär att man föredrar att lära sig genom att höra. Föreläsningar, diskussioner och inspelade ljudfiler är bra för dig. Beskriv och förklara muntligt för andra och läs gärna dina egna anteckningar högt för dig själv när du repeterar.

Har man lärstilen read & write föredrar man att lära sig genom att läsa och skriva. Då kan det vara bra att använda sig av rubriker, listor, glosor och anteckningar. Skriv gärna egna sammanfattningar av vad du ska lära dig och punkta upp det viktiga. En kinestetisk lärstil innebär att man föredrar att lära sig genom att uppleva och

göra. Då kan det vara bra att få möjlighet att använda alla sinnen vid inlärning, till exempel genom att få delta, experimentera, laborera och praktiskt tillämpa det du lär dig. Använd hela kroppen! En aktiv lärare som ger många exempel från det riktiga livet kommer passa dig. Om man har flera styrkor, så är man multimodal. Det innebär att man kan anpassa sig till olika situationer och ändra sitt sätt utifrån situationen man är i. Om en lärare föredrar en mer skriftlig stil så använder man det och är det mycket grupparbeten så anpassar man sig till det. När man vet vilken lärstil man har kan och hur man lär sig bäst, kan man anpassa sina studier utefter det.

KONCENTRATION

De allra flesta har bra koncentration – även om det inte känns så ibland. Men tänk på när du spelar ditt favoritspel, läser en bra bok eller tittar på en bra film, visst går det lättare att koncentrera dig då? Konsten är att kunna fokusera på sådant som för stunden kanske inte känns jättekul. Fundera över vad som brukar störa din koncentration och försök plocka bort störningsmoment. När man sitter där, med kurslitteraturen under näsan är det lätt att andra sysslor plötsligt blir alldeles ”nödvändiga” och ”måste göras genast”. För att undvika att en hel pluggdag går åt till att springa mellan böckerna, dammsugaren, facebook och köket kan du testa något av


Reportage följande; Börja direkt! Har du lätt för att skjuta upp saker? Du är inte ensam. Men sätt en tid då du ska sätta igång och plugga (exempelvis klockan åtta på morgonen), schemalägg och följ det.

Gör en sak i taget! Ha inte flera projekt igång samtidigt, det kan göra dig distraherad. Prioritera och städa undan allt som inte behövs göras nu.

Ta pauser! Studier visar att man som student av samhällsvetenskapliga ämnen orkar studera mellan 30-60 minuter i sträck. Ändå vet jag att många av er studerar längre pass än så, framför allt under tentaveckan. Men tänk då på att av all information du processar under ett studiepass, så minns du bäst det du behandlade i början och i slutet av passet. Om du studerar längre pass kommer du med andra ord inte särskilt mycket att fastna. Om du istället studerar i 25 minuter och sen tar 5 minuters paus där du går ifrån din arbetsplats och rör på kroppen kommer du ha många fler ”början” och ”slut” som du minns lättare. Pauserna gör också att du håller dig pigg längre! Denna metod kallas ”Pomodoro” eller ”äggklockan”. Så, sätt en timer och var konsekvent!

Dela upp passen! Om du verkligen känner att lägenheten måste städas för att du ska kunna koncentrera dig, schemalägg då att du ska städa en timme, och därefter studera. Då kan du släppa städtankarna sen och rikta full uppmärksamhet på plugget. Lyssna på musik! Vissa koncentrerar sig bättre då de har lite musik i öronen. Testa dig fram. Se till att musiken är instrumental så att du inte börjar fokusera på låttexten och ha musiken på en låg volym. - Börja i god tid! Genom att sätta igång i god tid slipper du stressen i slutet av studietiden.

Byt miljö! Koncentrerar du dig bättre hemma, eller i skolan? Kanske på biblioteket eller på ett café. Fundera över vilken studiemiljö som ger dig bäst förutsättningar för god koncentration.

PLANERING

När det kommer till studier är planering A och O. Saker ska inte göras när du ”får tid”, utan du behöver helt enkelt ta dig tid till studierna. Universitets- och högskolestudier kräver ofta mycket självstudier, och då kan det vara bra att ha en god planering. Se till att planera in dina självstudier i din almanacka. Vinsterna av att planera sina studier är att man får en tydlig överblick över hur mycket tid som är avsedd för studier, och hur mycket som är fritid – vilket i sin tur gör fritiden lättare att njuta av. En annan vinst är strukturen du utvecklar i livet, du kan se vad som ska göras, vad som bör prioriteras och hur mycket tid du har till ditt förfogande. Detta leder också lätt till att du får ökad motivation och att du blir mer målinriktad.

Ett tips är att under en veckas tid observera hur många timmar du lägger ner på sömn, lärarledda studier, självstudier, måltider, relationer, tv, träning, rutinuppgifter, mm. Det är lätt att bli överraskad av sin tidsprioritering. Analysera och undersök vägar att förbättra din tidsfördelning. Försök skapa balans mellan studier, familj, hälsa och fritid.

Utgå ifrån din kursplan, din litteraturlista och kursens schema för att planera. Gör gärna en mindmap över din kurs eller din utbildning för att få en överblick över vad du har lärt dig och vad du ska lära dig. Se också till att skapa rutiner för mat och sömn, det hjälper dig att studera effektivt. Se över morgondagens planering redan kvällen innan, samtidigt som du utvärderar dagens planering och förändrar delar som inte fungerade. Det kan också hjälpa dig att sova bättre.

PLANERA I FLERA STEG Genom att planera i flera steg får du full koll på din tid. Planera terminsvis, kursvis, veckovis, dagsvis och passvis.

Terminsplanering När kommer du ha tid för att åka hem och hälsa på familjen, ta en weekend eller när passar det sig bäst att få besök? Ta reda på när du har tentor, och vilken kurslitteratur du kommer behöva köpa under året. Terminsplaneringen kan också hjälpa dig med den ekonomiska planeringen.

Kursplanering Vilka obligatoriska träffar har du under kursen och vilka böcker behöver du läsa? Utgå från kursplanen och försök utläsa vilka kursmålen är. Ta reda på vad du ska lära dig och vilket material du kommer behöva under kursens gång. Veckoplanering Planera när du är i skolan och när du ska ha självstudier. Vilka uppgifter behöver prioriteras under veckan och när ska de utföras? Här får du en överblick över när du hinner träna och träffa vänner. Se till att du har tid för rutinuppgifter som matlagning, städning och tvättning. Dagsplanering Dela in dagen i tre delar – förmiddag, eftermiddag och kväll. Sätt upp mål för dagen, vad ska du lära dig och vilka uppgifter ska du hinna med?

Passplanering När du har planerat in tid för självstudier är det viktigt att du vet vad du ska göra under passet. Se till att du har klart för dig vilket område som ska behandlas, vad du ska få ut av studiepasset och hur du ska gå till väga.

25


Reportage

Studietekniker REPETITION

70-90% av information du tar till dig försvinner inom ett dygn om du inte repeterar. Repetera därför helst direkt efter föreläsningen eller inläsningen. Repetera på det sätt som känns bäst för dig, utefter vilken lärstil du har. Du kan exempelvis diskutera med kursarna, återge innehållet för varandra, skriva ner de viktigaste dragen, renskriva anteckningar eller rita mindmaps.

LÄSTEKNIK

Ineffektiv läsning är vanlig bland studenter. Dåliga läsvanor (som att läsa vid den tid på dygnet då man är som tröttast eller att fokusera på detaljer), felaktiga lästekniker eller oförberedd läsning är några av bovarna. Ett vanligt fel man gör är att läsa kurslitteratur på samma sätt som man läser skönlitterära böcker – alltså från första till sista sidan.

Ett tips är att läsa igenom kursplanen, läsanvisningar och kursens läromål innan du sätter igång att läsa din kurslitteratur. Där kan du få en uppfattning om vad som

26

är viktigt och värt att fokusera på. Fundera över varför du läser kursboken och vad du ska lära dig av den. Vilka begrepp, principer, metoder och teorier ska du lägga vikt vid? Läs rubriker, sammanfattningar och instuderingsfrågor, vänta med brödtexten tills du vill fördjupa dig. Planera varje lässession noga; vad ska du läsa och vad ska du lära dig av det? Något som också orsakar ineffektiv läsning är att läsa varje ord i boken. Istället för att fixera blicken på vid varje ord – fixera vid vartannat och sedan vid var tredje - försök att öka avståndet mellan fixeringarna gradvis. Satsa på att ha så få nedslag i texten som möjligt, försök istället se hela grupper av ord. Detta leder till mycket snabbare läsning, men också ett bättre helhetsperspektiv av innehållet! (Det finns massor av lästekniker som du kan använda dig av, en av de vanligare heter SQ3R.)

ANTECKNINGSTEKNIK

Det finns massvis av anteckningstekniker. Dubbesidig anteckningsteknik, Cor-

nellsystemet eller mindmaps exempelvis. Det som är gemensamt för alla metoder är att man ska fokusera på sina behov. Dela upp anteckningsutrymmet i flera stycken, ett för skriftliga anteckningar, ett för ritningar och modeller, ett för nyckelord eller för frågeställningar. Detta gör att du kan samla mycket information på samma ställe och binda ihop informationen med pilar, så att det blir lätt att förstå. Att ha en ruta där du efter föreläsningen, kortfattat, kan sammanfatta anteckningarna underlättar repetitionen vid tentaplugget! Tips: Spara ett hörn i nederkant åt diverse saker du kommer på under föreläsningen, som att du måste köpa mjölk på vägen hem, till exempel. Genom att skriva ner det i hörnet kommer du lättare kunna släppa tanken på det och istället fokusera dig på föreläsningen.

STRESS

Stress grundas i en obalans mellan ”mina krav på mig själv, omgivningens krav och min egen förmåga”. Oanade händelser


Reportage eller sjukdomar är exempel på saker som kan rubba balansen mellan dessa. Försök att bryta de negativa tankarna och lär dig tänka positiva tankar istället. Försök slappna av och finna lugn ibland, det leder till ökad koncentration. Finn acceptans i att du inte behöver vara bäst hela tiden, good is enough. Det finns hjälp att få om du känner dig stressad i dina studier. Och kom ihåg – studier gäller inte liv och död. Sätt saker och ting i perspektiv. Det finns omtentor och din hälsa är viktigast! UNDERSKATTA INTE TANKENS KRAFT! Hur du tänker kring dig själv och dina studier är helt avgörande för din attityd gentemot studierna. Tankens kraft kan avgöra ifall du fokuserar på allt arbete som du har framför dig, eller arbete du faktiskt redan har avklarat. Den kommer avgöra ifall du ser kursen som ett jobbigt moment eller som en utmaning. Din attityd påverkar inte bara dig, utan även dina studiekamrater i grupparbeten och diskussioner. En positiv syn på studierna öppnar upp för att se nya möjligheter och positivitet sprids även till andra. Försök att fokusera på nyttan av uppgiften, istället för hur jobbigt det är att klara av uppgiften just nu. Tänk på känslan när du har klarat det! Genom att föreställa sig klara av en uppgift, skapar du bättre förutsättningar för att faktiskt lyckas.

>> Tänk på kursboken som ett 1000-bitarspussel. Först försöker du hitta hörnbitarna, sen kanterna och kanske grupperar du efter färg. Försök göra likadant med boken, hitta nyckelord och kärnmeningar, och fokusera på det du vet att du behöver lära dig. >>

MARLENE BICKHAM Marlene är utbildad studieoch yrkesvägledare och har arbetat på Umeå universitetet i cirka tio år. Marlenes intresse för studievanor tog fart under slutet av hennes utbildning. Hon tog sin examen 2001 och då skrev hon ett examensarbete om studievanor. ”Jag var en äldre student i trettioårsåldern och hade småbarn hemma under studietiden, vilket ledde till att jag fick kämpa med plugget under kvällar och helger. Jag hade inte funderat så mycket över mina studievanor eller vilka studietekniker jag använde, utan gjorde som jag alltid hade gjort.”. Innan examesarbetet skulle skrivas gick Marlene på en föreläsning om studietekniker, och fick en aha-upplevelse. ”Jag kände att det här måste alla få veta!”. Där valde Marlene inrikting på sitt examensarbete, som även gav henne den yrkesroll hon har idag. Det är viktigt att göra en nulägesanalys och skapa en medvetenhet – hur gör jag idag och hur kan jag göra istället? Det finns en stor nytta i att bli uppmärksam på sina studievanor och studietekniker. Man skapar bättre förutsättningar för att lära sig och göra det effektivt. Man kan med den nya medvetenheten på ett bättre sätt hantera stress och eventuellt uppskjutarbeteende.

Det finns massor av hjälp att få. Studieverkstaden finns till för alla studenter. Där kan man få hjälp med såväl akademiskt skrivande på svenska eller engelska, muntliga redovisningar och studievanor/ studieteknik. Hjälpen kan du få genom att gå på öppna verkstäder, föreläsningar, work-shops eller seminarier. De har drop-in och möjlighet att boka individuell handledning. Allt är kostnadsfritt för studenter vid Umeå universitet, oavsett om du läser på campus eller distans. ”Många av de som kommer till oss vill studera, men kommer inte riktigt igång. Ofta saknas struktur, koncentration eller så kan ett uppskjutarbeteende ligga till grund för besöket. Många kommer för att få hjälp att förbättra och utveckla sina studier. Det kan handla om alltifrån struktur och planering till hur man skriver ett pm., en rapport eller en essä.” förklarar Marlene. Vid individuell handledning hjälper Studieverkstaden studenten att bli medveten om sina studievanor och hjälper till att skapa struktur kring studierna. ”Vi är en sorts hjälp till självhjälp, där studenten själv vill ha en förändring. Vi kan visa på metoder och olika verktyg för att komma vidare, men vi gör inte jobbet åt dem!” www.student.umu.se/studieverkstad

27


Välkomstbrev

It’s a wonderful life

Välkomna till Handelshögskolan och Umeå universitet. En del av er återvänder till er vardag medan andra, för första gången, ska ledas in i den enorma upplevelse vi kallar studentlivet. Jag minns själv hur taggad jag var när jag först begav mig till Umeå på jakt efter kunskap. Jag kan ibland återvända till denna tid, i mina tankar och återigen känna hur spänningen får det att kittla till i hela kroppen. Jag minns även hur denna spänning jag kände första året, inte gjorde sig lika markant året efteråt. Sommaren kändes plötsligt lite för kort och hösten närmade sig lite för fort. Detta kom självklart inte som någon chock – Den inledande förälskelsen jag varit ombunden av hade lagt sig och kvar fanns en komplicerad relation till en stad, ett universitet och ett liv, inte olikt en romans mellan två personer.

Det är på hösten denna relation ställs på sin spets. Det är då ens inre glöd kämpar mot stadens mörka kvällar. Vi stöter alla på dagar då motivationen ifrågasätts och de dagliga rutinerna känns gråa. Dessa dagar kan få en att betvivla om ni är där ni ska vara. Det är för sådana kvällar jag skriver denna text. Det är när ljuset i

28

tunneln inte strålar tillräckligt starkt för att vandra den långa vägen fram, jag vill att ni minns dessa ord. För jag lovar er – det är en väg värd att vandra.

Det kommer att finnas snöfyllda dagar då cykelturen till Lindell känns lite för lång. Dagar då maten känns lite för dyr och plugget lite för svårt. Detta hör till. Vi går alla igenom samma sak men det är också något härligt i det – vi kämpar tillsammans, vi mot världen. Vi åker längdskidor på den snötäckta marken, vi skrattar åt varandras hopplösa matvanor och kör studiecirkel i gömda grupprum, beväpnade till tänderna med skollitteratur. Utan de mörka kvällarna i november går det inte att uppskatta de ljusa eftermiddagarna på bänkarna utanför Lindell på det sätt man ska göra. Den känslan, när solen smyger fram och solglasögonen återigen får ett syfte – den är svårslagen. Den där tenta-veckan kan kännas jobbig men den är otroligt värd. För en dag spenderad i UB är en dag spenderad med sina vänner. Och det är tack vare den upplevda tenta-stressen, ni kan skåla in helgen på E-puben med gott

samvete och känna hur problemen försvinner. Efter tenta-veckan kommer vardagen och den maskerar vi med event och grymma sittningar där sången och sällskapet får en att inse att man just i det ögonblicket är där man ska vara. Det är ett ögonblick man inte vill missa. Bakom varje hinder vi studenter stöter på, finns det något kul som väntar efteråt. Däri ligger charmen att vara student.

Det är på detta sätt studentlivet fungerar. Det goda kommer med det onda och belöning kommer genom dedikation. Vi står alla med individuella förutsättningar men kämpar mot samma mål. Det kommer komma tider då motivationen känns bräcklig och skoldagen känns lång. Alla återkommande studenter har upplevt dessa dagar och jag är övertygad om att de inte ångrar dem. För relationen vi har byggt upp till staden, till universitetet och studentlivet ger tillbaka så otroligt mycket. Det är en fantastisk resa på väg mot en ljus framtid. Text: Alexander Mörén Rolandsson Foto: Emelie Larsson


Tips till alla Rookies ”Var nyfiken, lär känna nytt folk” ”Skaffa en cykel”

”Våga säga JA till nya saker”

”Engagera dig inom HHUS!”

”Det är roligare att plugga i skolan med vänner än hemma själv” ”Se till att vara på UB tidigt för att få plats”

”Sittningarna är grymt roliga”

”EPP på E-puben kl. 15:00 på fredagar - be there!”

”Håll koll på spännande gästföreläsningar”

”Våga vara social” ”Oroa dig inte, allt löser sig!” ”Se till att vara utvilad inför insparken”

”Det är mysigt att sola med vänner utanför Lindell” ”Skaffa passerkort och CopyCard”

”Skaffa kårleg”

”Det är ekonomiskt med matlåda hemifrån” ”Ta reda på hur man bokar grupprum inför tentaplugget”

29


Det senaste från

Finansmästeriet

Text: Daniel Gustavsson Foto: Moa Bjurner

Då var det dags för mitt sista nummer här i Ekbladet som finansskribent. Tiden har gått i en rasande takt och börsen har inte tagit det lugnt den heller under den gångna våren. Därför är vi i Finansmästeriet extra stolta att kunna presentera att HHUS fondkapital ändå har nått upp till en ny nivå på 48.328 kr, så finanserna går i rätt riktning. Innan vi tittar på hur vår fiktiva investeringsserie har utvecklat sig vill jag passa på att tacka Hannah och hela Ekbladet för utrymmet jag fått här i tidningen under det gångna året. Jag vill även önska min efterträdare Mattias all lycka framöver med investeringar och det fortsatta arbetet med Finansmästeriet.

För att runda av vår investeringsserie som nu varit igång i snart ett års tid så har flera av våra investeringar utvecklats väldigt fint. Framförallt vår senaste placering i norska Norwegian där kursen närmast rusat de senaste måna-

derna. Även Hakon Invest har fortsatt sin resa uppåt efter att det blivit klart att de går in som fullständiga ägare i ICA. Dessvärre har innehavet i Volvo gått åt motsatt riktning gentemot hur index har utvecklat sig under perioden och är därigenom den investering som har dragit ner portföljens innehav ganska kraftigt. Sammanfattningsvis har portföljen utvecklats bra och med en högre avkastning en index, så vi på Finansmästeriet nöjda med placeringarna.

Under mars och april månad genomfördes även den årliga aktietävlingen, HHUS Stock Competition. Där ett 60-tal studenter har varit med och tävlat för att nå den bästa avkastningen. Denna resa hade inte varit möjlig utan hjälp från Shareville som bidrog med en aktiedepå, samt Swedbank som bidrog med fina priser till vinnarna. Vi gratulerar topp tre investerarna; Martin Ek, Joakim Hansen och Sven Norén och tackar alla deltagare som var med och tävlade!

Aktie

Antal

GAV (inköpskurs)

Aktuellt värde

Procentuell avkastning

Avanza zero

290

120,00

37 410

Såld

Norwegian Air

187

200

60 260

61,13 %

Klövern

1000

25

27 300

9,20 %

Volvo

167

91

15 030

-1,10 %

Hakon Invest

231

108

39 963

60,19 %

142 553

42,55 %

366

11,00 %

TOTALT Index

329

24 april 2013

30


31


Insparken

Ett äventyr du sent ska glömma Hej blivande ekonomer vid Handelshögskolan i Umeå! Packad och klar? Skolväskan åtminstone. Då är du är helt klart redo att riva av ett äventyr som heter duga; och grattis förresten, läser du detta är navelsträngen officiellt klippt! Men är du helt säker på vad du har gett dig in på?

Har man tagit sig hela vägen till Umeå inser man snabbt att Norrland är en landsdel i särklass och att norrlänningar spelar i en liga för sig. Umeå är studentstaden som aldrig sover. Här åker vi skoter till skolan och dansar vilt till Sarek. ”Less is more” när det kommer till tal men ”more is more” när det kommer till fest. Här kommer ni få prova på den ena kulinariska upplevelsen efter den andra när ”bränd skoter-rem”, ”raggarBaileys” och ”pajala sunrise” plötsligt står framför er. Känner inte du heller någon i Umeå? Lugn, för ett år sedan satt jag i samma sits. Just därför väntar cirka 200 ivriga faddrar på att få kasta dig rakt in på HIGH SCHOOL och kicka igång INSPARKEN 2013! Det kommer bjudas på allt ifrån ”SPRINGBREAK”, ”SNACKA OM KNÄPP” och ”IT’S A BOY/GIRL THING”. Dagarna kommer att präglas av blod, svett och tårar när just din grupp visar vart skåpet ska stå under ”CLASH OF THE CLASSES”. Insparken kommer vara en fantastisk möjlighet att lära känna Umeå som stad, hitta din nya familj och få en överblick av Handelshögskolans utbud och efterfrågan. Insparksgruppen står till ert förfogande och detta kommer vara en tid när vi tillsammans med er rookies skriver historia. Saker vi

minns och saker vi kanske inte minns blir minnen att berätta för barn och kanske t.o.m. barnbarn. Jag säger helt enkelt som en klok björn en gång sa: ”Vi ska lära er allt vi kan”.

Efter att ha fått försmak på livet som student kan det kort sammanfattas som ”semi-enkelt”. Ganska snart kommer du inse att det är inte bara ekonomin som pendlar utan även livet som student kan beskrivas som en berg- och dalbana. Ett målande exempel är första gången du intar Östra Paviljongen. Att ta tentaoskulden kan liknas vid en femårings första besök på Gröna Lunds Spökhus. Alla kommer uppleva det: tvekan vid ingången, svetten rinnandes längs med ryggraden, rädslan och ångesten är överväldigande och reptilhjärnans överlevnadsinstinkt slår till. Tentaångest är helt enkelt inget påhitt utan minst lika hemskt som det låter. Men hey, ju snabbare du omfamnar mottot ”ju fler omtentor desto fler tentafester”, desto bättre kommer du må. Avslutningsvis får ni några tips från coachen:

>> Glöm allt vad ostron, hummer och oxfilé heter och välkomna ICA Basic-sortimentet med öppna armar. >> Införskaffa omgående en cykel, är lite av ett måste för att ta sig fram och bra för både miljö och kondition. >> Kaffe – sova kan du göra när du blir pensionär. Varmt välkomna, nu kliver vi ombord på ett äventyr du sent ska glömma! /Caroline Kihlgren Insparksgeneral

Text: Insparksgruppen Foto: Lisa Sterner

32


Insparksgruppen

LOVISA BODIN: Att vara aktiv och engagerad är något som är mycket viktigt för mig. Det går sällan en dag utan att jag har något nytt att se fram emot. Det är för mig studentlivet i ett nötskal, att förutom studierna ha ett rikt socialt liv och tillåta sig själv att tänja på gränserna. Innebär det att man går utan sömn en vecka, fine! För vem behöver sömn när man fylls av energi från sköna människor och aktiviteter man aldrig lär uppleva på samma sätt igen.

För mig är insparken ett tillfälle att komma in i det umgänge som bildar ens familj under hela studietiden. Man kommer varandra mycket nära den här tiden när man umgås så intensivt med aktiviteter både dag- och kvällstid. Det jag vill förmedla är att insparken ska vara någonting som alla är med på, att det blir en kul grej innan studierna drar igång på riktigt. Med rätt inställning blir allt så mycket roligare, därför hoppas jag att alla ser fram emot insparken 2013 lika mycket som vi. För det kommer bli en tid ni sent vill glömma … SIMON WILHELMSSON: Jag heter Simon Wilhelmsson, 19 år. Jag är en utåtriktad, glad och spontan person som älskar livet, att träffa nya människor, resa och att festa. Varför jag ska vara med i kommittén. Jag tycker att vore otroligt stimulerande och roligt att anordna en inspark. Man får möjlighet att lära känna nya människor, vara med/vara en del av att skapa ett evenemang som andra uppskattar och får vara ett ansikte utåt för att sprida glädje och en bra känsla för framtiden för nya studerande. Man ska inte sticka under stolen med att man tycker om fest också.

ANNA ÖSTERBERG: Tack för att mitt andra år på IBP startar med en fantastiskt insparksvecka! Mitt namn är Anna Österberg och har precis fyllt 21 år. För att beskriva vad jag vill uppnå med er inspark, vill jag

säga en sak: Med lyriska ord berättar min farfar att han ska åka på kursträff nästa helg, med den klass han för 60 år sedan börjat i. Under deras universitetetstudier gjöts deras klass ihop med massvis av aktiviteter och fester. Jag som insparksgeneral spritter ut i ett brett leende när jag med stora öron lyssnar på hans historier. Jag kommer göra allt för att minnena från insparken på Handelshögskolan 2013 stavas gemenskap och jag hoppas vi ses 2073! ISAK LUNDSTRÖM: Insparken för mig är en tid att minnas, eller inte minnas. Jag själv hade en otroligt dedikerad fadder vid namn Jacob Meltzer som ansåg att fish shots kunde ersätta morgonens tandborstning, vilket det också ofta fick göra under insparken 2012. Går årets faddrar in med en så kallad Meltzer-inställning är jag övertygad om att insparken 2013 kommer bli något att minnas eller kanske inte minnas resten av livet

MARIA JANNOK: Maria heter jag, är 20 år gammal och läser första året på civilekonomprogrammet. Det bästa med insparken är alla nya människor du träffar och lär känna under dessa dagar, min inspark var grym och årets kommer inte att bli sämre! Vi har världens bästa insparksgrupp och vi ska göra allt för att alla nya rookisar ska få den bästa starten på studentlivet. Detta studentliv som alltså innebär en hel del tentaångest, att leva fattigt, lära känna en massa nya människor och himla mycket fest. Vilket enligt mig är alldeles underbart! ERIK ÅSTRÖM: Jag är en HLP-student från Eskilstuna med ett glatt humör som stortrivs bland folk! Jag vet att insparkande kommer bli en succé då jag kommer vara med och sprida energi, glädje och kärlek.

33


Konsultgruppen ”För dig som vill skaffa konkurrensfördelar på arbetsmarknaden”

Text: Emelie Larsson

Konsultgruppen är en grupp inom HHUS som arbetar som konsulter mot andra föreningar på campus. ”Många kassörer i andra föreningar saknar ekonomisk bakgrund, då kan vi fungera som en stödjande funktion i det ekonomiska arbetet” förklarar Sara Häggkvist. Gruppen utför främst redovisningsarbete, men medlemmarna upplever arbetet som omväxlande. ”Man får prova på lite olika saker, och man har stor möjlighet att utvecklas och ta på sig större och större ansvar med tiden. ”

I nuläget har konsultgruppen en studiecirkel i sammarbete med Folkuniversitetet, för kassörer som vill lära sig mer om bokföring. ”Kassörer kan anmäla sig till föreläsningarna via Folkuniversitetet, och det är vi i konsultgruppen som håller i själva föreläsningarna. De har handlat om bokföringens grunder, bokslutet och budgetering” förklarar Ninna Sköthagen.

Konsultgruppen arbetar i nära samarbete med Ernst & Young. ”Vårt samarbete med Ernst & Young ger otroligt mycket. Vi kan komma till dem med frågor rörande bokföring, men också frågor rörande andra saker, som CV exempelvis” förklarar Sara. Ernst & Young bistår gruppen med utbildning i form av före-

34

läsningar och workshops exklusiva för konsultgruppen. ”Vi har fått möjlighet att arbeta med teambuilding tillsammans med dem, och ibland hålls exklusiva events för oss i gruppen, där det bjuds på mat och mingel” fyller Ninna i. Kontakten med Ernst & Young är självklart givande också på grund av den goda rådgivning som ges, till exempel tips om vad de bör tänkas på i deras löpande arbete. Gruppen består idag av cirka femton medlemmar. Gruppen leds av ledningsgrupp om fyra personer. Dessa personer har olika roller i gruppen, en är konsultkoordinator, två är gruppchefer och en är projektledare. Konsultkoordinatorn har det övergripande ansvaret i gruppen. Gruppcheferna har i sin tur ansvar för ett antal uppdrag och de personer som arbetar med de uppdragen. ”Det kan handla om att hjälpa dem med olika problem som uppstår, men också att samla in information och sammanställa en verksamhetsberättelse för gruppen” förklarar Sara Häggkvist. Projektledaren ansvarar idag för arbetet med studiecirkeln och kontakten med folkuniversitetet, och även en del värvning av nya uppdrag. ”Vi vill ju ha fler uppdrag och få gruppen att växa ytterligare” berättar Ninna Sköthagen.

Det finns många fördelar med att vara medlem i konsultgruppen. ”Den praktiska erfarenheten av bokföring och olika bokföringsprogram är jättebra. Det är också otroligt lärorikt att få agera konsult och att man får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Man får ta på sig svårare och svårare uppdrag om man vill det” förklarar Sara. ”Att få möjlighet att upprätthålla den kunskap man fått på kurserna under hela studietiden är ovärderligt och ger en otroliga konkurrensfördelar på arbetsmarknaden” fortsätter Mattias. ”Att vara medlem i konsultgruppen är såklart en jättebra erfarenhet om man vill inrikta sig mot redovisning, men även om man inte tänker göra det så är det otroligt bra att få förståelse för siffrorna i ett företag” fyller Sara i. Under de närmsta åren kommer många medlemmar i gruppen åka utomlands eller ta examen, därför behövs nya medlemmar. ”Det enda kravet vi har är att man ska ha läst extern redovisning A. Man behöver ingen annan erfarenhet, tanken är ju att du får den när du arbetar i gruppen” säger Sara. Vill du bli medlem i konsultgruppen? Skicka en ansökan eller en intresseanmälan till konsult@hhus.se med namn, kontaktinformation och en kort motivering till varför du vill vara med.


Krönika Text: Gustav Juntti Foto: Emelie Larsson

Min första tid “Hur ska detta gå?” tänkte jag för mig själv på väg mot uppropet. Hörsal C, Lindellhallen, IBP. Jag kände mig väldigt stor som nu kunde kalla mig universitetsstudent och samtidigt väldigt liten. Jag kände ingen, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig och jag hade extra mycket deodorant på mig. Vad jag visste var att jag förmodligen inte var ensam om att känna så, den där sensommardagen i slutet av augusti.

Nu är inte jag den nervösa typen som tvekar inför nya omgivningar eller förändringar då mina föräldrar arbetat och bott i ett flertal länder under mina tonår, och jag glatt fått lära mig konsten att ödmjukt och systematiskt ta mig an nya utmaningar. Men det förringar inte känslan av nervositet jag kände där och då. Den SKA finnas där - som en fullt naturlig och mänsklig reaktion när man konfronteras med nya miljöer, nya människor och nya intryck. Skillnaden från exempelvis en kortare resa är att man nu står där själv, på egna ben, och tror man förväntas veta allt. Du förväntas även lära dig av de fel du oundvikligen kommer göra under livets gång. Dock kan påbörjan av universitetsstudier inte ses som något annat än början på en fantastisk resa. Den gamla klyschan ”pröva sina egna vingar” ekade i bakhuvudet när jag vilset gick tre varv runt hörsals-cylindern mitt i Lindelhallen, men helst ville jag krypa tillbaks i boet. Hur får jag tag på kurslitteratur? Hur mycket tid behöver jag lägga ner? Hur

går en tenta till? Vart äter jag lunch? Vad är E-puben för något? Men säg den nyblivne student som inte har en fråga eller tio på lager redo att bombardera någon vänlig studievägledare med, som man för övrigt betraktar som ett orakel man konstant vill ha omkring sig.

Vad försöker jag då få sagt med detta? Jo, nämligen detta: det kommer att ordna sig, det kommer att visa sig och du kommer att klara dig. För vissa går det snabbare, för andra långsammare men i slutändan inser du att du klarar lite mer än vad du kanske tidigare trott. Personligen var jag vettskrämd inför första tentan tills jag vaknade den morgonen och insåg att det var ännu en fredag i mitt liv, och den skiljde sig visserligen ifrån många andra fredagar ur en rad aspekter men den var i mångt och mycket vanlig. Tentan gick bra och jag fick därefter uppleva min första tentafest och jag förstod där och då att jag kommer klara mig på egen hand på ett universitet i en ny stad.

Man är visserligen inte lika kaxig dagen efter men sådant, likt hemlängtan och nervositet, går så småningom över och man landar i staden, skolan, klassen och framförallt i sig själv. Det lät avlägset och främmande då, men man blev under årets gång väl omhändertagen. Sedan Insparken har allt gått väldigt fort och kommande nolle-period känns inte särskilt långt borta. Återstår att se hur årets upplaga blir, men med min egen Inspark i åtanke kan jag inte annat än undra: hur ska detta gå?

35


Lär känna

Text: Gustav Juntti Foto: Alexander Mörén Rolandsson

Nya styrelsen 13/14 Oscar Sellhed, 22 år, från Göteborg, Läser SM, termin 6 Styrelsepost: Ordförande HHUS Vem är du utanför HHUS? Utanför HHUS är jag en musiknörd utan dess like som spenderar alldeles för mycket tid surfandes runt på musikbloggar. Utöver musiknörderiet så har jag sedan födsel varit drabbad av fotbollssjukan, vilket innebär att det inte går en vecka utan att antalet fotbollsmatcher avverkas. Martina Ridne, 22 år, från Linköping, Läser CEP, termin 4 Styrelsepost: Vice ordförande HHUS

Vem är du utanför HHUS? Utanför såväl som inom HHUS är jag är en optimistisk och nyfiken person som älskar skidåkning lite för mycket för mitt eget bästa! När jag inte dagdrömmer om att flyga fram på ett par skidor i ett moln av snö så tackar jag sällan nej till häng med goda vänner eller en löprunda i solen. Olof Suneson, 21 år, från Stockholm, Läser CEP, termin 6 Styrelsepost: Ledamot

Vem är du utanför HHUS? När jag lämnar kontoret så är jag en fotbollsintresserad kille som stödjer Djurgårdens IF i vått och torrt trots att det enbart leder till ständig besvikelse. Min fritid går åt till att träna, umgås med min sambo samt att plugga. Hannah Öst, 23 år, från Stockholm, Läser SM, termin 4 Styrelsepost: Ordförande Näringslivsutskottet Vem är du utanför HHUS? Driven och strukturerad med många bollar (läs: roliga extrajobb) i luften. Gillar att resa, skriva (därför jag har svårt att slita mig från Ekbladet) och bugga sena nätter på E-puben.

36

Beskriv din post inom HHUS Jag har tillsammans med Martina, HHUS vice ordförande, och Olof, vår styrelseledamot, ett övergripligt ansvar över föreningen. Med det övergripliga ansvaret menas att vi tillsammans ser till så att föreningen helt enkelt fungerar och utvecklas. Samtidigt representerar jag tillsammans med Frida, Kvalitetsutskottets ordförande, HHUS i USBE:s styrelse. Utöver detta så springer jag på möten kors och tvärs. Beskriv din post inom HHUS Som vice ordförande jobbar jag och mina två vapendragare (Oscar och Olof) mycket med hur HHUS skall kunna utvecklas. För att kunna göra detta krävs det att vi har god kommunikation med utskottsordföranden och respektive utskott. Jag pratar i vi-termer eftersom mycket av mitt jobb går hand i hand med Oscars och Olofs. Förutom dessa rätt oklara arbetsuppgifter sitter jag även i styrelsen för Handelshögskolans Alumni Club. Beskriv din post inom HHUS En genomgående trend inom HHUS styrelse är att folk väljer att sitta en mandatperiod för att sen lämna föreningen. Detta har gjort att det saknas kontinuitet och att tillträdande styrelse ofta får uppfinna hjulet igen. För att motverka detta finns ledamotsposten. Personen på den posten ska ha suttit i styrelsen under tidigare år och kunna bidra med sina erfarenheter för att stärka styrelsen i sitt arbete. Ledamot är även en del av HHUS presidium och ska avlasta ordförande och vice ordförande.

Beskriv din post inom HHUS Näringslivsutskottet planerar och genomför events som frukostklubbar, lunchföreläsningar, caselösningar och andra företagsaktiviteter. Jag leder utskottets arbete under året och mina främsta arbetsuppgifter har hittills bestått av utvärdering och nya avtalsförhandlingar med våra samarbetspartners. Jag sitter även med i Uniadens ägarstämma.Utöver det är jag aktiv i att träffa och prata med personer i näringslivet och diskutera eventuella framtida samarbeten.


Henrik Näslund, 25, från Sundsvall, Läser CEP, termin 4 Styrelsepost: Ordförande Ekonomiutskottet Vem är du utanför HHUS? Rätteligen nörd avseende spel och film. Har även en förkärlek för prylar som underlättar vardagen. Älskar all sorts träning men kanske inte alltid är bäst på att ta mig tid. Frida Björklund, 24 år, från Umeå, Läser CEP, termin 2 Styrelsepost: Ordförande Kvalitetsutskottet Vem är du utanför HHUS? Utanför HHUS lägger jag mycket tid på skolan och extrajobbet. När jag väl är ledig så njuter jag av att umgås med vänner och familj. Jag tycker även väldigt mycket om att träna så jag spenderar mycket tid på IKSU och i löpspåren. Emil Manninen, 24 år, från Stockholm, Läser SM, termin 6 Styrelsepost: Ordförande Marknadsutskottet Vem är du utanför HHUS? Jag är en person som uppskattar en vecka fylld av underhållande sport på tv:n och aktiviteter. Desto färre luckor jag har på kalendern, desto roligare vardag ser jag det som. Försöker inte stressa i onödan utan simmar lugnt. Maria Brand, 23 år, från Göteborg, Läser CEP, termin 2 Styrelsepost: Ordförande Sociala utskottet Vem är du utanför HHUS? Jag är en glad tjej som gillar rosa.

Calle Arkelid, 25 år, från Umeå, Läser fristående mot Civilekonom, termin 7 Styrelsepost: Ordförande Pubutskottet Vem är du utanför HHUS? En sportkille som gillar styrketräning, matlagning och socialt umgänge.

Beskriv din post inom HHUS En flytande roll där jag har det övergripande ansvaret för att ekonomin i alla aktiviteter, projekt och daglig verksamhet sköts på rätt sätt. Till min hjälp har jag ett oerhört kompetent ledningsteam som hjälper till med budget, bokföring och uppföljning av händelserna.

Beskriv din post inom HHUS Jag är den som har huvudansvaret för alla utbildningsfrågor och utbildningsbevakning inom föreningen. Tillsammans med de andra i mitt utskott så för jag fram elevernas åsikter och synpunkter till USBE:s styrelse och andra viktiga organ inom Handelshögskolan. Vi strävar ständigt efter att vår utbildning ska bli så bra och konkurrenskraftig som möjligt. Jag representerar även HHUS och medlemmarna i U9-nätverket. Beskriv din post inom HHUS Min styrelsepost har det övergripande ansvaret vad gäller HHUS kommunikationskanaler så som att se till att marknadsföringen sker på bästa möjliga vis och samtidigt speglar bilden vi vill ge av föreningen. Utöver det så står jag som ansvarig utgivare av Ekbladet samt har en ansvarande roll i den kommande insparken. Beskriv din post inom HHUS Jag, i egenskap av ordförande för sociala utskottet, anordnar tillsammans med mitt utskott alla roliga event och sittningar som HHUS har under året. Min uppgift är att se till att NI studenter får en så rolig tid som möjligt och att det händer mycket utanför studierna.

Beskriv din post inom HHUS Som ordförande för pubutskottet är jag ytterst ansvarig för driften av E-puben och har därav ansvar inom rekrytering, ledarskap, planering m.m.

37


Text och foto: Taymaz Tahmasebi Aria

Utlandsstudier

Temple of Heaven

Mitt namn är Taymaz Tahmasebi Aria, jag är 23 år och pluggar termin 6 på civilekonomprogrammet - en termin som jag valde att plugga i Beijing på Renmin University of China. När jag flyttade upp till Umeå hade jag inga större funderingar på att läsa utomlands. Jag minns än idag när jag sa att ”det inte finns en chans att jag kommer vara aktiv vid sidan av mina studier”, och om det skulle ske så skulle det inte bli mer än att jobba på puben under lugna kvällar. När jag sedan sökte att studera utomlands så blev det med erfarenheter som kvällschef på E-puben samt några artiklar skrivna i Ekbladet i bagaget.

Till sist kom dagen då jag skulle stiga på planet som skulle ta mig till Kina - som jag dessutom inte hade studerat så mycket om. När jag tog mina första steg ut ur flygplatsen och försökte få tag på en taxi noterade jag att denna termin skulle bli annorlunda. Engelskan, till exempel, är i detta land värdelös att ha med sig.

38

Chengde Qingchui Mountain

Jag landade i Kina helgen innan terminen startade, vilket var i slutet av februari. Kursutbudet på universitetet är inte särskilt stort och detta gjorde att jag valde att läsa kurser som var värda mer poäng. Kursernas

upplägg, kan jag berätta, är likt gymnasiet - du har ett schema där du läser kurserna parallellt med varandra. Lektionerna brukar oftast vara 90 minuter långa, men det finns lektioner som är längre än så. Det är rätt jobbigt med tanke på att man är van vid 45 minuters föreläsning samt 15 minuters rast varje timme. Kursernas innehåll har varit av varierad kvalité och detsamma gäller det för lärarna, detta då engelskan även på campus samt i skolan är bristfällig. Jag bor på International Culture Exchange Center som ligger på campus. I denna byggnad bor de flesta utbytesstudenter. Boendet kostar ungefär lika mycket som hemma i Sverige; här betalar du dock inte varje månad, utan du betalar summan för hela tiden du planerat att bo här på en gång.

Det är väldigt billigt att leva i Kina, vi brukar nämligen käka på campus olika restauranger. Oftast brukar vi beställa in rätter som vi delar med varandra, det är normalt att göra så här för det flesta rätterna är inte riktiga måltider. I Kina äter man dessutom enbart med ätpinnar. Något som kan vara skrämmande till en början, men jag lovar er att det tar inte så särskilt lång tid att bli van vid att använda sig av dessa. Blir du trött på att äta lokal mat så finns det gott om snabbmatsrestauranger utanför campusområdet.


Jag ångrar inte en sekund att jag valde att studera utomlands. Det är dagarna då du sitter och verkligen reflekterar över faktumet att du inte är hemma, som ger dig ett helt annat perspektiv på livet.

Här existerar det inga studentpubar, men det finns gott om barer och klubbar i Beijing. Barerna och klubbarna här är ungefär som på vilket ställe som helst ute i världen. Enda skillnaden här är att det finns studentpriser på det flesta ställena. Vill ni leva, festa samt äta billigt så är utlandsstudier i Kina något jag rekommenderar er.

Det mesta övervakas här och internet är dessutom begränsat. Vill ni till exempel ha kontakt med era vänner hemma i Sverige så måste ni använda er av en så kallad VPN-tjänst. Jag råder er att kolla igenom och prova er VPN-tjänst innan ni åker till Kina. Om ni väljer att ansöka om utbytesstudier är mitt tips att ni åker ensamma. När jag anlände till campusområdet tog det inte lång tid att lära känna folk. Jag

är också väldigt nöjd över att jag valde att bo på campus, då det flesta bor i närheten så träffar du dina nyblivna vänner väldigt ofta och det tar inte lång tid att mötas upp eller planera att ses. Jag ångrar inte en sekund att jag valde att studera utomlands. Det är dagarna då du sitter och verkligen reflekterar över faktumet att du inte är hemma, som ger dig ett helt annat perspektiv på livet.

Nämnvärt är att ni inte behöver oroa er om ni hör invånarna ladda för en spottloska, då detta sker väldigt ofta. Och om du alltid drömt om att bli plåtad på catwalken så är Kina bästa stället du kan åka till, du kommer att märka att många kommer, helt utan anledning, att fråga om de kan ta bilder med er. Utanför Renmin university of China Vilar på Kinesiska muren

39


40


Text: Emelie Larsson Foto: Mattias Bardå AB

Intervju med

Helena Helmersson Helena Helmersson tog examen från Umeå universitet 1997, efter fyra års studier av internationell ekonomi. Idag arbetar hon som Head of sustainability på H&M.

Det stora intresset för språk och andra länder fick Helena att under ungdomen drömma om att arbeta på resebyrå. Men redan under gymnasiet förstod hon att det var ekonom hon skulle bli. - Jag märkte att jag hade lätt för siffror och tyckte att ämnen såsom matematik och företagsekonomi var roligt, förklarar hon.

1993 packade Helena sitt flickrum och flyttade från Skellefteå till Umeå. - Umeå universitet var ett ganska naturligt val för mig, då det låg så nära hemma. Just då kändes det som ett lagom stort steg att ta, berättar hon. Helena tyckte att universitetsstudier var riktigt kul, men en stor omställning från gymnasiet. - Plötsligt krävdes det att man skulle se helheter och inte bara detaljer, och att man kritiskt granskade och ifrågasatte saker. Det var jag inte beredd på. Att se helheter, samband och att tänka kritiskt är också det Helena anser ha varit något av det viktigaste hon tagit med sig från studietiden till arbetslivet. - Nationalekonomi var en viktig kurs, där fick man både ett micro- och ett macroperspektiv. Det är viktigt att förstå hur omvärlden hänger ihop och hur saker påverkar varandra.

Helena var inte särskilt aktiv i någon studentförening, vilket hon idag kan tycka var konstigt. - Det är väl baksidan med att studera så nära sin hemstad. Jag åkte hem ofta och hade redan ett stort socialt kontaktnät, så jag var inte i stort behov av den sociala biten på samma sätt som många andra studenter. När det var dags att välja inriktning stod valet mellan controlling och marknadsföring, och då valde Helena att inrikta sig på controlling. - Jag hade nog inte funderat så mycket på vad jag var mest intresserad av. Jag tyckte istället att controlling var ett naturligt val, då jag hade lätt för siffror och att se logiska samband. Under sin utbildning fick Helena möjligheten att åka på praktik utomlands. - Jag spenderade två månader på Ikea i Bryssel, men jag hade önskat mer tid utomlands. Jag tror det behövs för att få en uppfattning om arbetslivet och hur det fungerar i olika länder. Mer tid behövs också för att få möjlighet att lära sig nya språk. Under studietiden såg Helena sig själv i framtiden arbeta med siffror, på ett globalt företag. - Umeå började kännas litet och jag

hade ställt in siktet mot Stockholm och världen. Jag behövde vidga mina vyer. Mitt intresse för språk och andra länder gjorde att jag ville arbeta på ett globalt företag.

När Helena tog examen 1997 fick hon jobb direkt, på Handelsbanken i Stockholm. - Jag hade alltid varit oerhört ambitiös. Så jag tyckte det skulle bli jätteskönt att få börja arbeta. Det skulle bli skönt att slippa känslan av att ”aldrig vara klar”, som man ibland har som student. Att det alltid finns något att läsa eller plugga på. Jag var riktigt sugen på att börja arbeta. Jag hade sommarjobbat på Handelsbanken i flera år, så det gick väldigt lätt att få jobb. Men jag fortsatte att söka jobb under tiden jag arbetade där. En dag såg jag att H&M sökte controllers, och då sökte jag en sådan tjänst och fick det. I två år arbetade Helena som controller på inköpskontoret, och gick därefter vidare till att bli sektionschef. - Som sektionschef ansvarade jag för kollektioner. Jag arbetade tillsammans med bland annat inköpare och designers och skapade säljbara kollektioner för olika avdelningar. Jag arbetade mycket med barn, dam och baby.

41


”Jag tror det är jätteviktigt att arbetstagaren väljer sin arbetsgivare. Och att man väljer en arbetsgivare som man har starka, gemensamma värderingar med.”

Helena arbetade som sektionschef på flera olika avdelningar, i sju år. Efter det fick Helena en tjänst som HR-chef i Bangladesh. - Där bodde jag i två år, under vilka jag även hann vara mammaledig. Därefter flyttade jag vidare till Hong Kong.

I Hong Kong blev Helena ansvarig för H&Ms underklädesproduktion i den delen av världen. När Helena hade bott i Hong Kong i två år fick hon ett erbjudande om att bli chef för de sociala frågorna i Sverige. Hon stannade i Hong Kong i ytterligare sex månader. - Under det halvåret förberedde jag mig inför tjänsten som chef för de sociala frågorna. Jag åkte bland annat ut på många inspektioner. Men jag hann bara ha tjänsten som chef för de sociala frågorna i fyra månader innan jag blev erbjuden tjänsten som hållbarhetschef. Som hållbarhetschef är Helena ansvarig för alla hållbarhetsfrågor inom H&M. - Alla länder, alla avdelningar och alla led i produktionen. Men jag vill ständigt föra fram att det är lagarbete på hög nivå. Det är svårt att sammanfatta Helenas

42

arbetsuppgifter kortfattat. - Dels är det mycket strategiskt arbete. Utveckla hållbarhetsmål och försöka integrera dem i företaget. Alla avdelningar, i alla länder har sin egen hållbarhetsagenda. Så min roll är också att supporta och ge expertis till de individuella avdelningarna. Vi vill ju integrera hållbarhets målen i den färdiga produkten – alltså i varje del av värdekedjan, från bomullsfält till sömmerskor till färdig produkt.

För Helena är det viktigt att arbetsgivaren känns helt rätt. - Jag tror det är jätteviktigt att arbetstagaren väljer sin arbetsgivare. Och att man väljer en arbetsgivare som man har starka, gemensamma värderingar med. Det jag tycker är så roligt med H&M är att de främjar entreprenörsanda och stödjer anställdas egna initiativ. Organisationen är oerhört driven och passionerad, och tror på människan.

När Helena tänker tillbaka på sin studietid i relation till sin yrkesroll idag kan hon se sambanden. - Jag har alltid haft ett stort intresse för andra människor och deras perspektiv. Under studietiden funderade jag inte så medvetet över det, men i efterhand så var teamkänsla viktigt för mig och grupparbeten något jag tyckte var riktigt intressant.

Hållbarhetsdebatten är ständigt aktuell, och tycks bli så mer och mer. Att vara ansvarig för ett så debatterat område på ett globalt företag är spännande, menar Helena. - Det är viktigt att känna i magen att det man gör är riktigt, riktigt bra. På en ledande position i ett globalt företag har

Att vara hållbarhetschef innebär också att driva stora projekt och olika initiativ. - Till exempel vill vi nu vara ledande när det gäller hållbarhet och vatten. Vi driver ett projekt där kunder får lämna in sina gamla kläder, och vi försöker skapa nya fibrer av dem.

En annan fördel med att arbeta på ett globalt företag är möjligheterna till utveckling. - Man har så många möjligheter att utvecklas, i alla olika riktningar. Man kan få testa på nya saker och gå utanför sitt utbildningsområde. Det finns så många olika avdelningar, länder och nivåer man kan arbeta på.


jag möjlighet att påverka såväl myndigheter, som inspirera andra företag. Det är stort. Men det känns otroligt viktigt att ständigt föra fram att vi är ett lag, att vi jobbar tillsammans. Vi försöker förbättra situationer och frågor som är otroligt komplexa. Vår leverantörskedja sträcker sig genom länder där det ständigt arbetas med mänskliga rättigheter, vilket gör att det blir en branschfråga.

- Ibland kan jag bli otålig eftersom det tar lång tid att förbättra samhällen där vi verkar. Antikorruption är ett annat exempel där vi är ledande, men även det tar lång tid och är komplext att förändra i ett samhälle. Kunderna har alltid varit en viktig del av Helenas arbete. - Att kunden ska känna sig trygg när de handlar hos oss, är en av mina stora motivationer. Det är jätteroligt att få möjlig-

het att vara med och skapa medvetenhet hos våra kunder och inspirera dom att leva ett mer hållbart liv.

I de allra flesta fall tycker Helena är det riktigt roligt att deras hållbarhetsarbete får uppmärksamhet i media. Men i många fall kan det också vara betungande. - När utländsk media belyser vårt hållbarhetsarbete är det ofta väldigt positivt. I Sverige är mediaklimatet lite hårdare, och kritiken är ofta ganska vinklad och det leder till att vi blir missförstådda. Framtiden ser ljus ut för Helena. - Jag tycker att mitt arbete är så otroligt utmanande och spännande, och jag ser fram emot att hållbarhetsfrågan ska fortsätta att utvecklas så att vi kan minska vårt fotavtryck på miljön och hjälpa till att skapa jobb och därmed utveckla fattiga länder.

Till alla studenter som ser sig själv som framtida ledare ger Helena tipset att hitta den perfekta arbetsgivaren. - När man har gemensamma värderingar är det lättare att vara en förebild. Och att vara en förebild är otroligt viktigt när man är på en ledande position. Det är också viktigt att man arbetar på en arbetsplats där ens egenskaper kommer väl till pass och där man utnyttjar de anställdas potential.

Vad vill du läsa om i Ekbladet?

Hör av dig till oss med dina åsikter och tips! ekbladet@hhus.se Umeå universitet Våren 2013 Foto: Emelie Larsson

43


Text och foto: Therese Boström

3 x Kyckling Ett storpack fryst kyckling är ett perfekt inköp för en student. Kyckling är både enkelt och väldigt gott. Dessutom går det att variera på en mängd olika sätt. I detta nummer kommer jag därför presentera tre smakrika kycklingrecept som gör vardagen lite godare.

Mimmis pestokyckling Till 2 personer behöver du: 2 kycklingfiléer 1 mellangrädde 3 msk pesto 4 soltorkade tomater 8 kärnfria oliver Fetaost

Gör så här 1. Sätt ugnen på 200 grader 2. Lägg kycklingfiléerna i en smord form 3. Hacka soltorkade tomater, fetaost och oliver och strö på kycklingen 4. Blanda grädden och peston och häll över kycklingen 5. Grädda i ca. 20 minuter. 6. Avnjut tillsammans med valfritt kolhydratintag exempelvis bulgur eller ris

44


Kyckling alá parma och mozzarella Till 2 personer behöver du: 2 kycklingfiléer 2 skivor parmaskinka alt. 4 skivor bacon 1 mozzarella Gör så här 1. Sätt ugnen på 200 grader 2. Lägg kycklingfiléerna i en smord form 3. Skiva mozzarellan och lägg på kycklingen 4. Linda parmaskinka/bacon runt kycklingen 5. Grädda i ca. 20 minuter 6. Servera och njut tillsammans med exempelvis pestopasta

Ceasarsallad Till 2 personer behöver du: 2 kycklingfiléer ca. ett romansalladhuvud Gör så här 2 tomater 1. Dressing: Hacka kaprisen. Mixa ägg, kapris, 2 brödskivor ex. rostbröd olja, parmesanost och pressa sedan i vitlök. 4 skivor bacon Tillsätt pressad citron och vatten samt salt Parmesanost och peppar efter smak. 2. Kyckling: Stek kycklingen i olja och krydda lätt med salt och peppar tills den är genomTill dressing: stekt. 1 ägg 3. Bacon: Stek på hög värme tills den känns knaprig. ½ msk kapris 4. Krutonger: Stek gyllenbruna i olja. Krydda Lite pressad citron med salt och peppar. 1 vitlöksklyfta (liten) 5. Hacka tomater och sallad. Lägg det på en ½ dl riven parmesan tallrik och tillsätt dressingen. Toppa med den 1 dl olivolja stekta kycklingen, bacon, krutonger samt riven En skvätt vitvinsvinäger parmesan. 1 msk vatten 6. Mums! Salt Peppar

45


Studenthälsa Lider du av tentaångest? Då kan du trösta dig med att du är långt ifrån ensam. Ekbladet träffade Margareta Hultman, kurator på Studenthälsan vid Umeå Universitet, som hjälpte oss att reda ut lite varför vi egentligen drabbas av den här oron inför tentan och, framförallt, gav oss några värdefulla tips på hur vi kan lindra den. Margareta börjar med att förklara att hon inte vill använda ordet ångest utan istället byta ut det mot oro. Detta därför att ångest egentligen handlar om ett sjukdomstillstånd som ofta kräver medicinering eller annan behandling, medan oro för en tenta är mycket vanligt och högst normalt. I början av en kurs kan det kännas rätt hopplöst. ”Jag kommer aldrig hinna lära

Text: Stina Löfgren

mig allt det här” och ”Varför förstår alla andra så mycket mer än jag?” är tankar som kan dyka upp. - Det är inte ovanligt att man jämför sig med andra studenter och känner sig dum. Kanske skapas en lätt oro redan här vilket kan försvåra koncentrationsförmågan, säger Margareta. - Vissa skjuter upp problemet medan andra pluggar all sin lediga tid och tackar nej till allt annat. Det är inte så svårt att lista ut att inget av dessa två alternativ är optimalt, och det är risk att den eventuella tentaoron ökar. Därför har Ekbladet, med Margaretas hjälp, listat de bästa tipsen på vad vi kan göra och tänka på för att förebygga eller minska den värsta oron.

Margaretas bästa tips på hur du botar din tentaoro Planera dina studier Se till att planera studierna redan i början av kursen så du slipper skjuta upp allt till sista sekund och därmed öka tentaoron precis inför tentan. Har du svårt att hitta en studieteknik som fungerar för just dig kan du vända dig till Studieverkstaden på UB eller läsa vårt reportage om studietekniker i detta nummer av Ekbladet.

också tänka på andra saker som du mår bra av. Tänk på allt du faktiskt lärt dig under kursen istället för att stirra dig blind på det du inte riktigt har greppat än. Det kan också vara bra att skriva ner hur du känner.

Återhämtning Sätt av tid för återhämtning där du inte alls tänker på vare sig plugg eller tentan. Gå och träna, umgås med vänner och gör något du tycker är roligt och mår bra av. Det är omöjligt att plugga 24 timmar om dygnet och får du släppa studierna ett tag kommer det säkerligen att gå bättre när du sätter igång igen.

Välj var du vill sitta i tentasalen Är det själva skrivmomentet du oroar dig för kan det vara bra att vara i tid till tentan så du kan välja plats i salen. Sätt dig långt fram om du stressar upp dig när du märker att alla börjar skriva medan du fortfarande sitter och funderar. Då märker du inte av det på samma sätt.

Sund livsstil Att ha en sund livsstil är en bra grund till att förebygga oron. Så pass enkla tips som att äta ordentligt, röra på sig och sova bra fungerar faktiskt jättebra. Har man en sådan stabil grund i tillvaron blir det lättare att hantera sin oro, och acceptera den. Lite oro ingår i livet och det kan tom vara bra - i lagom mängd såklart.

Plugga tillsammans med andra Att plugga tillsammans med andra är bra, då lär ni er av varandra – samtidigt som det är betydligt mycket trevligare. Dagarna precis innan tentan kan det dock vara bra att inte prata så mycket om just tentan, för att undvika att stressa upp dig på detaljer som någon kompis uppfattat annorlunda än du själv. Skriv ner oro och det som funkar Ofta ser vi saker svart eller vitt. Gräver vi ner oss i tentan är det lätt att glömma bort allt annat, och vad som faktiskt är bra. Acceptera att du är lite nervös inför tentan, men försök att

46

Var snäll mot dig själv Har du tankar om att du är dum, påminn dig då om situationer som du klarat. Oron blir lättare att bära om du kan påminna dig om tanken att du BÅDE kan känna dig dum OCH klara saker. Vi har alla både starka och svaga sidor. Ditt värde sitter inte i om du klarat en tenta eller ej. Vad är det värsta som kan hända? Just det - att du kuggar. Varken världen eller du går under för det och det finns omtentor. Det kan tom vara nyttigt att kugga lite då och då. Tänk att ”jag gör så gott jag kan, det räcker”. Ställ inte för höga krav på dig själv.

Tänk att du vill Om du vaknar upp på morgonen och tänker att ”idag vill jag gå till skolan” istället för att ”jag måste” kommer allt kännas mycket lättare. Tänk att ”jag vill ju faktiskt plugga det här, jag har valt det för att jag är intresserad av det”. Är det så att du ändå vaknar med tanken att du måste plugga ska du kanske göra ett besök hos studievägledaren och hitta en annan utbildning som du är intresserad av. Tack för dina kloka tips Margareta!


STUDENTERNAS ANDRA HEM HÄR PÅ CAMPUS

BOKA EPUBEN? KONTAKTA: BOKNING.EPUBEN@HHUS.SE

ÖPPET PÅ FREDAGAR MELLAN 15-18 (EPP) OCH 22-02 SAMT 22-02 PÅ LÖRDAGAR

ANDRA FRÅGOR? SKICKA MAIL TILL: EPUBEN@HHUS:SE

47


R

A N Ă…

FR

T E V KI

Ett utdrag ur Ekbladet Nr. 2 2005 48


FR

ÅN

AR

KI

VE

T

49


S T Y R E L S E N L E D N I N G E N 2013 2014 50

ORDFÖRANDE HHUS Oscar Sellhed ordf@hhus.se

VICE ORDFÖRANDE HHUS Martina Ridne vice_ordf@hhus.se

LEDAMOT Olof Sunesson ledamot@hhus.se

ORDF. NÄRINGSLIVSUTSKOTTET Hannah Öst naringsliv@hhus.se

FÖRETAGSKOORDINATOR

UNIADENANSVARIG

PROJEKTKOORDINATOR

SÄLJKOORDINATOR

VICE ORDF. EKONOMIUTSKOTTET

Sofia Flyckt

Jannie Åberg

Christian Carlsson

Josefin Holmberg

Rickard Tagesson

ftgkontakter@hhus.se

uniaden@hhus.se

projekt@hhus.se

sales@hhus.se

vice_ekonomi@hhus.se

VICE ORDF. KVALITETSUT-

KVALITETSANSVARIG HLP KVALITETSANSVARIG CEP

KVALITETSANSVARIG IBP

KVALITETSANSVARIG SM

SKOTTET

Fanny Alm

Axel Ideström

Caroline Jonsson

Johan Lundgren

Julia Söderström

utb_hlp@hhus.se

utb_ce@hhus.se

utb_ibp@hhus.se

utb_sm@hhus.se

utb_vice@hhus.se

KLUBBMÄSTARE

MARKNADSFÖRINGS-

CHEFREDAKTÖR EKBLADET REDAKTIONSCHEF EKBLADET

REKRYTERINGSANSVARIG

Caroline Fransson

ANSVARIG

Emelie Larsson

Alexander Mörén Rolandsson

Caroline Kihlgren

klubb@hhus.se

Maria Jannok

ekbladet@hhus.se

redaktion@hhus.se

rekrytering@hhus.se

mf@hhus.se

EVENTANSVARIG E-PUBEN

INKÖPSANSVARIG

INKÖPSANSVARIG MAT

INKÖPSANSVARIG ÖVRIGT

INKÖPSANSVARIG ÖVRIGT

Jakob Meltzer

DRYCK E-PUBEN

E-PUBEN

BETSEK-REPRESENTANT

BETSEK-REPRESENTANT

Johan Palmquist

Alexander Oja

E-PUBEN

E-PUBEN

Alexandra Johansson

Christoffer Gahnström


ORDF. EKONOMIUTSKOTTET Henrik Näslund ekonomi@hhus.se

ORDF. KVALITETSUTSKOTTET Frida Björklund utbildning@hhus.se

ORDF. SOCIALA UTSKOTTET Maria Brand sociala@hhus.se

ORDF. MARKNADSUTSKOTTET ORDF. PUBUTSKOTTET Emil Manninen Calle Arikelid marknad@hhus.se epuben@hhus.se

KONSULTKOORDINATOR

JUNIOR CONTROLLER

JUNIOR CONTROLLER

JUNIOR CONTROLLER

FINANSMÄSTARE

Mattias Sjödin

Henrik Andersson

Viktor Fredlund

Erik Sjöberg

Mattias Lundberg

konsult@hhus.se

junior_controller@hhus.se

jcsocial@hhus.se

junior_controller_epuben@

finans@hhus.se

hhus.se

T

N

KA

VA

KVALITETSANSVARIG

INTERNATIONAL STUDENT

VICE ORDF. SOCIALA UTSKOTTET EVENTKOORDINATOR

MASTER

COORDINATOR

Isabella Simeoni

Karolina Edlund

Kabba Jallow

VAKANT

Matilda Brändström

vice_sociala@hhus.se

event@hhus.se

sport@hhus.se

utb_master@hhus.se

isc@hhus.se

SPORTMÄSTARE

T

N

KA

VA ART DIRECTOR

IT-ANSVARIG

VICE ORDF. PUBUTSKOTTET

MARKNADSFÖRINGS-

BOKNINGSANSVARIG

Matilda Lindberg

VAKANT

Parsa Lalehzar

ANSVARIG E-PUBEN

E-PUBEN

AD@hhus.se

it@hhus.se

vice.epuben@hhus.se

Lovisa Bodin

Mette Bäckström

mf.epuben@hhus.se

bokning.epuben@hhus.se

EKONOMIANSVARIG

EKONOMIANSVARIG

SPORTANSVARIG E-PUBEN

JURIST E-PUBEN

E-PUBEN

E-PUBEN

Kalle Gårlin

JF-REPRESENTANT

Anton Heglert

Oscar Hagström

sport.epuben1@hhus.se

Tobias Nyström

51


POSTTIDNING

1302  
1302  
Advertisement