__MAIN_TEXT__
avvlasagrera
"Tota la Sagrera" Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera de la ciutat de Barcelona
Barcelona, ES

Dinamitzar i cohesionar veïns i veïnes del nostre barri per millorar el nostre entorn

Show Stories insideNew