__MAIN_TEXT__
tampereenrakentajakilta
TARAKI
Tampere, FI

Tampereen Rakentajakilta, TARAKI, on TTY:llä toimiva rakennustekniikan opiskelijoiden oma yhdistys, joka julkaisee lehteään viidesti vuodessa; kaksi numeroa kevätlukukaudella, yksi fukseille lähetettävä kesällä, ja kaksi syyslukukaudella.

Show Stories insideNew