__MAIN_TEXT__

Page 1

TAMPEREEN RAKENTAJAKILLAN KILTALEHTI 1/2016


Opetusta myllätään

R

akennustekniikan opetustarjonta on laajaa, laitoksen vastuulla on nyt perus- ja jatko-opiskelijoille 123 opintojaksoa, joista lähiopetettavia on noin 100.

TTY tarjoaa opintoja, jotka luovat valmiuksia vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin keskeisillä rakennustekniikan alueilla rakennesuunnittelussa, rakennustuotannossa, rakennuttamisessa, materiaaliteollisuudessa, kiinteistönpidossa, viranomaistehtävissä sekä tutkimuksessa ja opetuksessa. Opinnot kattavat talonrakentamisen ja infran sekä uudisrakentamisessa että korjaamisessa. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa laadittaessa opiskelijalla on paljon valinnanvaraa. Tutkinnosta voi tehdä joko laaja-alaisen tai tiettyyn erikoisalaan, kuten rakennesuunnitteluun syventyvän. Yliopiston ja laitoksen opetukseen käytettävät resurssit pienenevät. Parhaillaan pohditaan, miten vähemmillä resursseilla voitaisiin saada kaikki tarpeellinen. Tarjottava opetus määritellään jatkossakin työelämän tarpeiden mukaan. Pääaineet ja syventymisalat pohjautuvat laitoksen tutkimusaloihin. Rakennusalan pätevyysvaatimukset otetaan huomioon niin, että tarjolla on opintoja riittävästi myös vaativimpiin pätevyysluokkiin. Tampere3 on suunnitteilla. Parhaillaan laaditaan yhteistä rakennustekniikan kandidaattiohjelmaa, johon sekä AMK-insinööriksi että diplomi-insinööriksi opiskelevat osallistuvat. Tavoitteena on tehdä kummastakin tutkinnosta entistä parempi ja vetovoimaisempi. Suunnittelun edetessä otetaan myös opiskelijoiden kommentit huomioon. Ensimmäinen toteutus voisi olla aikaisintaan 2018.

Opiskelu- ja opetusmenetelmiä sekä oppimisympäristöjä voidaan ja pitää T3:n myötä kehittää nykyisestä merkittävästi. Opiskelijan oma aktiivisuus ja innostus on oppimisen tärkein voimavara, jota tuetaan ja hyödynnetään. Opintojen sujuvuuden esteitä tunnistetaan ja poistetaan jatkuvasti. Yhteyksiä työelämään vahvistetaan edelleen. Rakennusalan tehtävissä voimme tukea merkittävällä tavalla kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, yhteiskunnan tehokkuutta, kansantaloutta, yritysten kilpailukykyä ja ympäristön suojelua. Jotta tässä onnistutaan, tarvitaan vahvaa osaamista, johon opiskeluaikana todellakin kannattaa satsata. -Matti Pentti, Rakennustekniikan laitoksen johtaja

Pääkirjoitus

O

tollisella paikalla oleva palstatila altistaa ajatusten harhailulle maailmanparantamisesta puppulausegeneraattorin hyötykäyttöön. Yritysten ja erehdysten kautta valoa kohti. Pettymysten hikipisarat ovat avaimia menestykseen. Korulauseet sikseen. Vaikka kofeiiniriippuvuus on taattu kiltahuoneen kahvinkeittimellä, on kuluneeseen talveen mahtunut muutakin kuin opiskelun täyteisiä viikkoja. Ylioppilaskunta, kerhot ja killat tarjoavat mukavaa vaihtelua opiskelun sykkeeseen. Elämää on toki yliopiston ulkopuolellakin. Tässä lehdessä on kelpo kattaus projekteja ja hankkeita, joita valveutunut teekkari pääsee seuraamaan lähietäisyydeltä Tampereen kehittyessä. Matti Pentin sanoin: ”opiskelijan oma aktiivisuus ja innostus on oppimisen tärkein voimavara”. -Matias Hirvikoski, päätoimittaja

2

1/2016 TARAKI


TARAKI-lehti 1 / 2016

Julkaisija

Tampereen Rakentajakilta TARAKI/TTY Korkeakoulunkatu 5 33720 TAMPERE taraki@tut.fi

Kiltalehti on kuin Kinder-yllätys: koskaan ei tiedä mitä se pitää sisällään Harvoin sen kuitenkin jättää aukaisematta - vielä harvemmin se jättää aukaisijansa täysin kylmilleen.

Toimitus ja taitto Päätoimittaja: Matias Hirvikoski Toimitus: Miika Hämäläinen Juho Vastapuu Paino Pirkan Painotuote Ky Painosmäärä 100kpl

Kansikuva

Lauri Nopanen

@Rakentajakilta SIVU 8-11 Raadin esittely

TARAKI Kuva: Tampereen kaupunki/IDIS Design Oy

SIVUT 18-19 Taavi IX

@TARAKIofficial

SIVUT 5-7 Tampere 2030 SIVUT 16-17

Taraki -lehti on Tampereen teknillisen yliopiston Tampereen rakentajakillan jäsenlehti. Lehti jaetaan TTY:n kiltahuoneille, rakennustekniikan laitokselle ja ylioppilaskunnalle. Lisäksi lehti postitetaan TARAKIn vanhoille puheenjohtajille, Wanhoille Kähmyille sekä kiltaa tukeneille yhteistyökumppaneille. Lehti julkaistaan myös killan internetsivuilla osoitteessa www.taraki.fi Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lisäksi kesällä ilmestyy uusille opiskelijoille postitettava fuksinumero.

SIVUT 12-13 Tapahtumia

TARAKI 1/2016

3


Koulutyö on toisinaan uuvuttavaa ja tuntuu lähes pohjattomalta savotalta. Tätä varten on olemassa laaja kirjo erilaisia opiskelijatapahtumia, mitkä antavat erinomaista vastapainoa opiskeluun.

Puheenjohtajan Palsta

H

ento pölyhiukkanen leijailee ilmassa, poukkoillen pienimmänkin ilmavirran mukana sattumanvaraisesti kuin kevään ensimmäinen sitruunaperhonen. Vain äänetön käytävän kellon minuuttiviisarin nytkähdys paljastaa, ettei aika ole pysähtynyt. Täydellisen seesteisen hiljaisuuden rikkoo ainoastaan etäisen vahtimestarin avainten tasainen kilinä. Kuten kaikki aikaan sidottu, on tämäkin todellisuus pian muuttuva.

mestaruudesta seitsemän eri firman edustajia vastaan.

Koulun käytävät ovat jälleen heränneet kukoistavaan eloonsa, kun opiskelijat palasivat hyvin levänneinä ja syöneinä joululomiltaan opiskelijan työntäyteiseen arkeen. Uusi lukukausi toi mukanaan uudet tuulet, kun Tampereen Rakentajakillan syysyleiskokouksessa nimetty uusi hallitus aloitti toimikautensa. Alkuvuosi on pyörähtänyt reippaasti ja toiminnantäyteisesti käyntiin. Raadin toimihenkilöt on nimitetty ja raadin tärkeä työ on alkanut.

Koulun henkilökunnan virka-aika on päättynyt jo aikoja sitten. Aurinko on laskenut ja koululla on jäljellä enää vain ankaralla työmoraalilla opiskelevia tulevaisuuden viitekehyksen maalareita. Kiltahuoneen puheensorina yltyy kovaääniseksi kiistelyksi vetojäykkyyskeskiön todellisesta sijainnista. Todellinen riitely vältetään ja uutta energiaa ongelmanratkaisuun ammennetaan kupillisesta Juhla Mokkaa ja Fazerin sinisestä suklaapatukasta.

Opiskelijoita ja yrityksiä toisiaan lähemmäs tuova, yhteistyössä laitoksen kanssa järjestetty Rakennusalan yritystapahtuma ja siihen integroidut suuntautumisinfot nauttivat laajaa suosiota niin opiskelijoiden kuin yritystenkin osalta. Kiinnostus omaa suuntautumista vastaaviin työnantajiin on luontaista; onhan kesätyönhaku jo kovasti käynnissä. Yritysyhteistyön osalta toiminta jatkui rennommissa merkeissä myöhemmin järjestetyn rakennusalan sählyturnauksen muodossa, kun TARAKIn joukkue mitteli sähly-

Koulutyö on toisinaan uuvuttavaa ja tuntuu lähes pohjattomalta savotalta. Tätä varten on olemassa laaja kirjo erilaisia opiskelijatapahtumia, mitkä antavat erinomaista vastapainoa opiskeluun. Vaikka välillä opiskelu tuntuisikin raskaalta ja aikaa vievältä, muistakaa antaa itsellenne aikaa ja ottaa opiskelusta kaikki ilo irti kokonaisvaltaisena kokemuksena! Vesa Taskinen, TARAKIn puheenjohtaja

4

1/2016 TARAKI

Tiedotusta ja killan näkyvyyttä on pyritty parantamaan ottamalla perinteisen tiedotuksen rinnalle käyttöön sosiaalisen median eri kanavia: Twitter ja Instagram. Myös killan nettisivut kokevat täysremontin alkuvuoden aikana. Välipalavalikoimaa on laajennettu ja muokattu vastaamaan kuultuja toiveita. Meiltä saa nyt myös sipsejä!


TAMPERE 2030

Tampereen seutu on voimakkaassa kehityksessä, joka näkyy myös keskustan alueella. Kaupungin näkemys keskustan kaupunkiympäristön tulevaisuudesta on hahmoteltu Tampereen keskustan kehittämisohjelmassa, joka linjaa suuntaviivat aina vuoteen 2030 asti.

K

aupungin visioissa on luoda keskustasta elävä ja monipuolinen kohtaamispaikka: keskusta on areenana tapahtumille, elämyksille ja palveluille. Selvänä trendinä tulee olemaan keskustan tiivistäminen ja eheyttäminen. Kaupungin suunnitelmissa on saada keskustaan lisää asuntoja 15 000 asukkaalle ja vastaavasti 15 000 uutta työpaikkaa. Tampere on kasvanut voimakkaasti kaupungistumisen myötä ja onkin Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki. Tampereen kaupungin Keskustahankkeessa arkkitehtina toimiva Minna Seppänen kertoo, että Tampereen kasvun taustalla on myös Tampereen fyysisen, henkisen ja kulttuurisen ympäristön vetovoima. Tampere sijaitsee kahden järven välisellä kannaksella, mikä halutaan nostaa suurempaan rooliin kaupunkiympäristöä kehittäessä - rannat ja järvet tulevat suunnitelmissa osaksi keskustaa. Tampereella on vanhastaan hyvä maine koulutuksen, urheilun, kulttuurin ja tapahtumien kaupunkina. Seppäsen mukaan kaupungin rooli kehityksessä onkin juuri omien strategisten vahvuuksien tunnistamisessa. Ohjelman avulla aktivoidaan toimintaympäristöä ja muodostetaan kehittämishankkeita. Kehittämisohjelman kanssa samoin tavoittein ja yhteisenä prosessina on valmisteltu keskustan strategista osayleiskaavaa. ”Kaavan kautta tulee liikenteen ja maankäytön juridinen MRL-ohjaus asemakaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun”, Seppänen kertoo. Hämeenkadun joukkoliikennekokeilu on herättänyt keskustelua yksityisen ja julkisen liikenteen suhteesta tulevaisuuden Tampereella. Seppäsen sanoin kaikki liikkumismuodot halutaan pitää mahdollisina, vaikka tavoitteena on kasvattaa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osuutta kulkumuotojakaumassa. Hänen mukaansa huomiota kiinnitetään kuitenkin matkaketjun sujuvuuteen. Keskustan kehittämisohjelmassa 2015-2030 on lueteltu tulevien vuosikymmenten tärkeitä kehittämiskohteita, jotka vaihtelevat yksittäisistä hankkeista laajempiin kokonaisuuksiin. Näiden joukossa on muun muassa Kansi ja Areena sekä Tammelan ja Amurin alueet. Seuraavalla sivulla on muutamia Tampereella käynnissä tai mahdollisesti käynnistymässä olevia hankkeita, joista osa on myös kehittämisohjelmassa.

KESKUSTA +15 000 asukasta keskustaan

+15 000

LIIKKU MINEN

työpaikkaa keskustaan

ASUMINEN

PALVELUT

TARAKI 1/2016

5


Tampereen Kansi ja Areena Mitä: Ydinkeskustaan junaradan päälle suunniteltu kokonaisuus, joka sisältää monitoimiareenan lisäksi toimisto- ja liiketiloja, asuntoja, hotellin sekä toritiloja. Kuka vastaa: SRV-Yhtiöt Oyj / SRV Rakennus Oy Investointikustannus: yli 500M€ Alkaa: suunnittelu 2016, rakentaminen 2017 Valmis: Kansi 2019, Areena 2020 "Yritysryhmittymien tarjousten perusteella hankkeen toteuttamisesta jatketaan neuvotteluja SRV-yhtiöt Oyj:n ja SRV-Rakennus Oy:n kanssa. Valitun yritysryhmittymän tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Vielä kevään 2016 aikana päätös hankintasopimuksesta ja hankkeen toteuttamisesta on tarkoitus tuoda valtuuston päätettäväksi. Hankkeen varsinainen suunnittelu lähtenee liikkeelle jo kuluvan vuoden aika ja itse rakentaminen vuonna 2017." Juha Kaivonen, Hankekehityspäällikkö, Keskustahanke, Tampereen kaupunki

Kuva:SRV/Studio Libeskind

Vt 12 Tampereen Rantaväylä Mitä: Rantaväylän uusi linjaus, matkasta 2,3 kilometriä kulkee Suomen pisimmän maantietunnelin läpi Kuka vastaa: Rantatunnelin allianssi (Tampereen kaupunki, Liikennevirasto, Lemminkäinen Infra Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy) Tavoitekustannus: 180,3 M€ Alkanut: Kehitysvaihe kesä 2012, toteutusvaihe syksy 2013 Valmis: Tunnelin liikenteelle otto 15.11.2016, kokonaan valmis 2017 loppuun mennessä “Tunnelilouhinnat päättyivät juhannuksena 2015. Tunnelin rakennustekniset työt ovat valmistumassa. Teknisten järjestelmien osalta valmiusaste on noin 60 prosenttia. Maanpäälliset betonirakenteet valmistuvat kuukauden sisällä. Viimeisiä johtosiirtoja tehdään Naistenlahdessa ja ne valmistuvat kesään mennessä. Hankkeen kokonaisvalmiusaste on hieman yli 80 prosenttia. Vuoden 2016 aikana on luvassa muutoksia väyläpuolella. Santalahdessa valtatien linjaus muuttuu alkukesästä ja samassa yhteydessä uusi Haarlankatu avataan liikenteelle. Naistenlahdessa rakennetaan parhaillaan Ratapihankadun pohjoispäätä ja siihen kytkeytyvää Naistenlahdenkatua. Molemmat avataan liikenteelle samaan aikaan tunnelin kanssa. Tunnelin ilmanvaihtopiiput nousivat suuaukkojen edustalle viime vuoden marraskuussa. Ne ovat näkyviä, uusia maamerkkejä Tampereella. Tunneli otetaan liikenteelle 15.11.2016. Rakennustyöt jatkuvat sen jälkeen vielä noin vuoden. Liikenteelle oton jälkeen rakennetaan mm. Naistenlahden eritasoliittymän pohjoisosat ja katuyhteys Ranta-Tampellaan sekä tehdään väyläympäristön viimeistelytyöt. Tunnelin liikenteelle ottoa edeltää puolen vuoden pituinen testausjakso. Yhteiskäyttötestaus alkaa toukokuussa 2016.” Merja Tyynismaa, Viestintä ja Ympäristö, Rantatunnelin allianssi Kuva: Rantatunnelin allianssi

2012

12

1/2016 TARAKI

2013

2014

Ratinan kauppakeskuskus rakentaminen

Rantatunnelin toteustuvaihe alkaa

2015

2016

2017

Raitiotien rak Kansi ja Aree


Luminary Mitä: Uusi 21-kerroksinen asuin- ja liikerakennus aivan rautatieaseman ja Tornihotellin läheisyyteen. Kuka vastaa: Skanska Alkaa: Kesä 2016 Valmis: 2018-2019 “Rakennuslupa on tällä hetkellä lupaviranomaisten käsittelyssä. Tavoitteena on aloittaa ennakkomarkkinointi kevään aikana ja samalla aloittaa tontilla nykyisin sijaitsevien rakennusten purkutyöt. Purkutyöt kestävät neljästä viiteen kuukauteen ja samalla alkaa itse uudisrakennuksen rakentaminen. Omat haasteensa hankkeeseen luovat viereiset rakennukset, jotka ovat perustettu maanvaraisesti ilman paalutuksia.” Harri Sivu, hankekehitysjohtaja, Skanska Kodit

Kuva: Skanska

Tampereen raitiotie Mitä: Raitiotie on joukkoliikenne- ja kaupunkikehityshanke, joka on suunniteltu kaksilinjaiseksi väleille Lentävänniemi-Pyynikintori-Hervanta ja Pyynikintori-TAYS. Kuka vastaa: Allianssi (Tampereen kaupunki, VR Track Oy, YIT Rakennus Oy, Pöyry Finland Oy ja Ratatek Oy) Investointikustannus: 250Me Alkaa: rakentaminen kevät 2017 Valmis: 1-vaihe liikenteelle 2021 “Lokakuussa kaupunginvaltuuston päätettäväksi tuleva Raitiotiehanke etenee ajallaan. Hankkeen yleissuunnitelma on hyväksytty kesäkuussa 2014 kaupnginvaltuustossa ja tällä hetkellä meneillään olevassa kehitysvaiheessa etsitään parhaat toteutettavissa olevat suunnitteluratkaisut valtuuston rakentamispäätöksen pohjaksi. Parhaillaan linjausreiteillä tehdään maa- ja kallioperän kartoituksia.” Tuomo Passi, pohjarakenneryhmän vetäjä, Raitiotieallianssi

Kuva: Tampereen kaupunki/IDIS Design Oy

Ratinan Kauppakeskus Mitä: Uusi kauppakeskus Ratinaan, 150 liikettä kolmessa kerroksessa, 52 000 neliötä liike- ja palvelutilaa, kaksi pysäköintikerrosta yhteensä noin 1250 autopaikkaa Kuka vastaa: Sponda Investointikustannus: 240Me Alkanut: kevät 2015 Valmis: kevät 2018 “Työt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Kaivanto on suurimmaksi osaksi tyhjennetty ja betonointi aloitettu: väestösuojatilat valmistuvat nopeaa tahtia. Maaliskuussa alkavat Valo-Ratinan runkotyöt, jotka kestävät noin 12 kuukautta. Funkkiskorttelin purkutyöt alkavat kevään aikana ja rakennustöihin päästäneen kesän alussa. Tampereen valtatielle tulevien ajoramppien betonirakennetyöt ovat pitkällä ja liikenne palautuu lähes entiselle paikalleen kesällä 2016.” Rauno Kulmala, projektipäällikkö, Sponda

2018

Luminary valmis

kentaminen alkaa ena, rakentaminen

2019

Areena valmis

2020

2021

Kuva: Sponda Oyj

2022

2023 TARAKI 1/2016

13


LTA

R

TAMP E

KI JA

AKENT R N A E E

TA

8

1/2016 TARAKI

I K RA


VESA TASKINEN

MATTI JÄNIS

AMANDA MATTSSON

“Elämän pienistä siemenistä korjaamme suuren sadon, muutoksen edessä”

“Missä taito loppuu, voima alkaa”

“Patience is bitter but its fruit is sweet”

Puheenjohtaja, 2. vsk

ELLI MIINA

Rahastonhoitaja, 2. vsk

Yritysyhteistyövastaava, 2. vsk

MARKUS VALTONEN

VPJ, Tapahtumavastaava 4. vsk

MATIAS HIRVIKOSKI

“Se, joka ei syntiä ole tehnyt heittäkööt kivet”

“One more year”

“Lorem ibsum”

Päätoimittaja, 2. vsk

LAURI SAHRAMAA

MARKUS PAHIKKALA

JANINA LEPPÄKORPI

“Ruokarauha se on merirosvoillakin”

“Missä tieto loppuu, arvaus alkaa”

“Haters gonna hate”

XQ-mestari, 2.vsk

Sihteeri, 2. vsk

Fuksivastaava, 2. vsk

Isäntä, 3. vsk

TARAKI 1/2016

9


ROOSA LEINO

JOONAS LAHTI

Emäntä, 1. vsk

Rahastonhoitaja apu, 1. vsk

Fuksivastaava jr, 1. vsk

“Tanssin mieluummin, kuin hyvin”

“Pidä huoli itsestäsi - tai huolet alkavat pitää sinusta”

“Laulaminen on kivaa ja nuotin vieressä on aina tilaa”

JULIA NIEMINEN

ALEKSI JOKELA Isännän apu, 2. vsk

Liikuntavastaava, XQ-apu, 3. vsk

“Toivotaan parasta ja pelätään pahinta”

“if it’s worth doing, it’s worth doing right”

“Voittajat voittaa ja häviäjät häviää”

ELINA SALO

TARU VANHAPELTO

LAURI NOPANEN

“Kaikki jatkoille paikkaan X! Tiiätte kyl minne;)”

“I live for the nights that I can’t remember with the people that I won’t forget -Drake”

“You miss 100% of shots you don’t take”

Emännän apu, 1. vsk

Tapahtumatoimari, 2. vsk

VICTORIA KESKINEN

10

1/2016 TARAKI

Tapahtumatoimari, 2. vsk

MARIKA SUOMINEN

Valokuvaaja, 1. vsk


MARKO LAITINEN ATK-vastaava, 5. vsk

Yritysyhteistyötoimari, 2. vsk

JARKKO RISSANEN

EMMI LAMPINEN

“Have you tried turning it off and on again”

“Timantit muodostuvat paineen alla”

“I need some man”

JUHO VASTAPUU

NIKLAS PITKÄKOSKI

Some women, opintovastaava 4. vsk

ELLA LAHTINEN

Some man tiedottaja, 3. vsk

Nikkari, saunalauttavastaava, kiltahuonevastaava 2. vsk

KV-vastaava, alumnivastaava, 4. vsk

“I need some woman”

“Nikkari nikkaroi ja seuraavat seuraa vierestä”

“Se ei ole este, se on seuraava taso”

KILTA

toimii TTY:n rakennustekniikan opiskelijoiden välisenä ammatillis-aattellisena yhdyssiteenä. Killan tehtävänä on ajaa jäsentensä etuja opintoihin liittyvissä asioissa yhdessä ylioppilaskunan kanssa ja vastaavasti herättää ja ylläpitää kiinnostusta ammatillisiin ja yleisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

TARAKI

TARAKI 1/2016

11


Rakennusalan yritystapahtuma Kiltamme järjesti yhdessä Rakennustekniikan laitoksen kanssa jokavuotiseksi muodostuneen Rakennusalan yritystapahtuman 27.1. Tapahtuma kokosi Rakennustalon aulaan ja käytäville messupisteitä yhteensä 32 tapahtumaan osallistuneelta rakennusalan yritykseltä. TEKSTI: JUHO VASTAPUU KUVAT: TT-KAMERAT

Mukaan mahtui alan suurimpien konsernien lisäksi pienempiä yrityksiä sekä erilaisia suunnittelu- ja insinööritoimistoja, kuin myös kaupungin ja valtion toimijoita. Edustettuna oli niin talo- ja yhdyskuntarakennuspuolen yritykset sekä liikennetekniikan alat. Lisäksi rakennustekniikan eri ammattiainekerhot – joista uusimpana rakennesuunnittelun ammattiainekerho Nurjahdus - osallistuivat tapahtumaan. Aamu alkoi laitosjohtaja Matti Pentin avauspuheella yritysten edustajille. Matti mainitsi puheessaan tutkinto-ohjelman tehokkuuden ja sen, että tahti, jolla rakennustekniikan diplomi-insinöörejä valmistuu vastaa hyvin työmarkkinoiden kysyntään. Tämän jälkeen Tampereen rakentajakillan puheenjohtaja Vesa Taskinen toivotti yritykset tervetulleeksi ja esitelmöi opiskelijoille teetetyn RILin kesätyökyselyn tuloksia.

12

1/2016 TARAKI

Yritystapahtuma itsessään tarjoaa alan yrityksille ainutlaatuisen tilaisuuden saavuttaa näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa sekä pitää kosketusta yliopistoon sekä laitokseen ja sen toimintaan. Ajoittumalla kuumimpaan kesätyönhakuaikaan on tapahtuma myös opiskelijoille tärkeä tilaisuus tuoda itseään esille yrityksille ja luoda kontakteja. Huhupuheiden mukaan myös joitain työhaastatteluita sovittiin. Yritystapahtuman yhteydessä järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös rakennustekniikan suuntautumisinfo, jossa ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat pääsivät kuulemaan eri alan yritysedustajilta, millaisia työtehtäviä heillä on diplomi-insinööreille tarjota. Tämä auttaa opiskelijoita heidän pää- ja sivuainevalinnoissaan. Myös kilta ja kiltahuone olivat tapahtumassa keskeisessä asemassa. Yritysedustajat pääsivät tapahtuman ohessa tutustumaan kiltaan, sen opiskelijoihin ja arkiseen toimintaan kil-

tahuoneella. Lisäksi illemmalla järjestetyssä firmakyykässä yritysedustajat pääsivät tarkistamaan, vieläkö kyykkäystaidot ovat tallella. Onhan heistä suuri osa ollut itsekin aikanaan teekkareita.

TAPAHTUMA Rakennusalan yritystapahtuma on TARAKIn ja Rakennustekniikan laitoksen yhteistyössä järjestettävä jokavuotinen messutapahtuma, joka kokoaa talonrakennus- ja yhdyskuntatekniikan alan yritykset ja toimijat esittelemään toimintaansa opiskelijoille. Tapahtuman jälkeen yritysedustajille järjestettiin vielä kyykkäturnaus sekä saunatilaisuus Teekkarisaunalla ja kiltahuoneella. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui 32 yritystä sekä rakennustekniikan ammattianekerhot (4 kpl). Viereisellä sivulla muita kuluneen alkuvuoden tapahtumia


ALKANUTTA vuotta ovat värittäneet erilaiset kyykkätapahtumat. Rakennusalan sählyturnauksessa killan joukkue voitti tiukan finaalin ja YIT Opintojen info keräsi kiinnostuneet kuulemaan mahdollisuuksista. TRT:n kyykkäkarsinnat Akateemisen kyykän MM Firmakyykkä Rakennustalan sählyturnaus

TARAKI 1/2016

13


Nurjahduksen TAYS-excursio Kuva: Janne Aare

Rakennetekniikan ammattiainekerho Nurjahdus tutustui Tampereen yliopistollisen sairaalan alueen rakennustyömaan maanrakennus- ja perustuvaiheeseen. Excursio oli ensimmäinen useamman excun sarjasta, jossa vieraillaan rakennustyömaalla eri vaiheiden aikana. SRV:n työmaata voi seurata verkossa lähes reaaliajassa: työmaalla oleva verkkokamera ottaa kuvan 10 sekunnin välein. (www.srv.fi/tyomaa/tays/webcam)


TTYY:n hallitus

Jani “Siltsu” Sillanpää Sopo, kupo ja liikunta Moro! Kuka oot ja mistä tuut? Olen Siltsu, Tampereen teekkari, kolmannen vuoden rakennustekniikan opiskelija. Tai tänä vuonna ennemminkin ylioppilaskunnan hallituksen jäsen, vastuualueenani sosiaalipoliittinen edunvalvonta, kunnallispolitiikka ja liikunta.

Tulit valituksi jo ensimmäisenä opiskeluvuotenasi edustajistoon, ja vastaavasti olet ollut TARAKI:n fuksivastaavana. Miksi päätit hakea hallitukseen? Jo ensimmäisen vuoden keväällä näin kaukaisena haaveena ylioppilaskunnan hallituspestin teekkarivastaavana. Ajan kanssa kuitenkin huomasin, että kyseinen pesti on sitä, mitä olen päässyt toteuttamaan TARAKIn hallituksessa fuksivastaavana ja muissa projekteissa ja tapahtumissa. Fuksivastaavana kiinnostus meidän opiskelijoiden oloihin kasvoi kuitenkin voimakkaasti. Koska myös edunvaltontatyö kiinnosti, viime syksynä päädyin hakemaan sopo-vastaavaksi.

Mitä siis teet nyt, mitä pestiisi kuuluu ja mitä se käytännössä tarkoittaa?

“Opiskeluajasta päätin alusta asti ottaa kaiken irti ja tämä on juuri sitä. “

Viikkokalenteria katsoessani näkymä on keskimäärin tämänlainen: • Maanantai: hallituksen viikottainen aamupala (palaveri), sähköpostin purku, 1-2 tapaamista, illalla kokous • Tiistai: Perehdytyksiä, sidosryhmätapaamisia, muutama tunti omien projektien työskentelyyn, • hieman aikaa urheilulle • Keskiviikko: Juoksevien asioiden hoitamista, mahdollinen tapaaminen Tamylla, materiaaleihin perehtymistä • Torstai: Hallituksen aamukoulu ja siihen valmistautuminen, sähköpostien lähettämistä, tulevien workshoppien suunnittelua ja valmistelua, illalla mahdollisesti jossain tapahtumassa pyörähtäminen • Perjantai: Aamulla urheilua, hallituksen kokous, seuraavan viikon valmistelu, to-do-listan lyhentämistä • Viikonloppu: Mahdollisesti hoitamattomien asioiden purkamista, edustamista vujuilla tai muuta. Aina jos mahdollista niin aikaa itselle. Yksikään viikko ei kuitenkaan noudata täysin tätä kaavaa, vaan erilaiset tapahtumat ja tilanteet muovaavat jokaisesta viikosta hieman erilaisen.

Valtakunnallisesti kenttä liikkuu voimakkaasti sote-uudistuksen, lähestyvien kuntavaalien ja yleisen taloustilanteen vuoksi. Mitkä ovat tulevan vuoden merkittävimmät tehtäväsi? Kaksi edustajiston määrittelemistä projekteista on kohdistettu suoraan minulle: kunnallispoliittinen vaikuttaminen ja toimeentulo- ja hyvinvointikysely. Näiden läpivieminen vie runsaasti aikaa tänä vuonna, mutta käytännössä muuttuvat tilanteet ja niihin reagoiminen menee aina tarvittaessa edelle. Valtakunnallisella tasolla oma vaikuttamiseni keskittyy ylioppilaskuntamme kattojärjestön, SYL:n, suuntaan vaikuttamiseen. Kunnallisella tasolla teen vaikuttamistyötä Tampereen kaupungin suuntaan lobbaamalla tavoitteita opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi kaupungin päättäjille, suoraan tai välillisesti.

Loppuun vielä vapaa sana, mitä jäi sanomatta mitä haluat tuoda vielä julki? Jokaisella meistä on harrastuksia; yksi minun harrastuksista on järjestötoiminta. Oma polkuni ei ole ”ainoa oikea” reitti kaikille – jokainen määrittää sen itse. Tärkeintä on, että jokainen löytää oman paikkansa :)

TARAKI 1/2016

15


Annos urbaania Talosta

Jos luokittelet itsesi YIMBY:ksi, sinua saattaa kiinnostaa Taloforum. Se on kymmenvuotisen historiansa aikana vetänyt puoleensa rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneita TEKSTI: MIIKA HÄMÄLÄINEN

Rakentaminen vaikuttaa jokaisen elinympäristöön. Ei olekaan yllättävää, että se jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Yes in My Backyard eli YIMBY-ajattelua pyrkii Suomessa edistämään kymmenvuotias Taloforum. Tervetulleita ovat kaikki, jotka haluavat edistää kaupunkikuvan kehitystä positiivisen keskustelun kautta. Taraki haastatteli forumin perustajaa Sten Klimbekiä artikkelia varten. Mikä toimiikaan motivaation lähteenä ylläpitäjille ja kirjoittajille? ”Uskon, että vakiokäyttäjien mielenkiinto foorumin aihepiireihin on pysynyt yllä juurikin palstan muiden käyttäjien ansiosta.” Foorumilta löytyykin intohimoisia keskusteluja (joiden pohjana on monesti harrasta taustatutkimusta) sekä runsaasti rakennusaikaisia kuvia, joiden foorumin isä kehuu olevan suo

16

1/2016 TARAKI

rastaan ammattitasoa. Lisäksi Talon valttina on keskittyminen kotimaisiin projekteihin: ulkomaisilla sivustoilla keskustelu Suomen projekteista jää usein aika vaivaiseksi. Sten kertoo foorumin tarpeen syntyneen juurikin tästä. Oli luotava ”orgaaninen kasvupohja”, joka pystyi tyydyttämään keskusteluntarpeen. Tämän voidaan huomata olleen erinomainen päätös: alan harrastajat ovat selkeästi ottaneet foorumin omakseen: ”Kasvumme on tasaista ja huomioitavaa tässä on se, että emme millään tavoilla ole mainostaneet Taloforumia oikeastaan missään. Kaikki kävijämme ovat siis löytäneet palstalle hakukoneiden tai suositusten kautta.” Mistäpä muualtakaan saa yhtä hyvin ajantasaista informaatiota Suomen mielenkiintoisimmista projekteista kuin Talosta? Tarakin lukijoistakin moni on varmasti löytänyt uuden kotinsa Talosta

KESKUSTELUFOORUMI Perustettu 3.2.2005 Vierailuja: 610 505 vuonna 2015 592 322 vuonna 2014 Sivujen määrä kasvaa jatkuvasti Keskustelua kaupunkisuunnittelusta ja liikenteestä, korkeista ja matalista rakennuksista sekä arkkitehtuurista; myös pienemmästä rakentelusta ja remontoinnista Runsaasti rakennusaikaisia kuvia taloforum.fi pilvenpiirtaja.fi @taloforum (IG)


Lisää kaupunkia Tampereelle

– ainakin lukijana. Toisaalta yhä useampi ei ole tiennytkään koko paikasta. Mutta kannattaisiko? Oma mielipiteeni on, että kannattaa ehdottomasti käydä vilkaisemassa: sivuilla on paljon myös Tampereen alueeseen liittyvää materiaalia. Aktiivikäyttäjistä monethan ovat tamperelaisia, ja alueen projektit kuuluvat Talon seuratuimpiin. Tähän vielä pienenä knoppitietona: Taloforum sai alkunsa Tampereella. Mutta miten uusi käyttäjä voi osallistua keskusteluun? Eräs Talon läpikotaisin tunteva käyttäjä kertoo näin: ”Foorumilla itse olen passiivinen kommentoija/sisällön tuottaja, mutta aktiivinen keskustelujen seuraaja.” Itse ainakin voin samaistua tähän: juttujen lukeminen on koukuttavaa, mutta keskusteluihin osallistuminen saattaisi vaatia syvempää pohdiskelua ja lähteiden etsintää. Se on normaalin, järkevän keskustelun vaatimus oikeastaan missä tahansa. Toisaalta, juuri niin kuin Sten pohdiskeleekin: ”kun saa vastakaikua ja tukea omille ajatuksilleen, sitä palaa uudestaan ja uudestaan sivustolle”. Ehkä ei kannatakaan ottaa alun haasteita liian vaikeasti, ja ottaa vain rohkeasti ensimmäisen askeleen kynnyksen yli. Muistettava on, että omat kuvat täyttäisivät tehtävänsä tässä. Ehkäpä uuden Talo-aktivistin ura lähteekin siitä, että ottaa kameran kainaloon ja antaa urbaanin maiseman viedä? Foorumilla aktiivisimmat käyttäjät ovat olleet mukana jo useita vuosia. Osa myös tuntee toisensa

Talomiittien eli yhteistapaamisten kautta. Tähän mennessä ne ovat kuitenkin olleet pienimuotoisia, ja haasteena niiden järjestämisessä on jäsenien sirottautuminen eri puolille Suomea. Suurin osa tunteekin toisensa vain nimimerkiltä. Niiden takana on alan ammattilaisia ja harrastajia – tiettävästi myös viranomaisia, poliitikkoja ja rakennusalan edustajia. On kuitenkin hankala sanoa, kuinka paljon Talossa syntyneet ideat ovat olleet mukana rakentamassa kaupunkiemme tulevaisuutta. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia ylläpidolla on Taloa varten? ”Kehitystä tapahtuu taustalla pienimuotoisesti jatkuvasti ja haasteellista onkin löytää kultainen keskitie Talon ja muun elämän välillä.” Sten kertoo Taloforumin olevan ”yhden miehen show” ja että lisäkäsiä tarvitaan. (Muutamana esimerkkinä php-taitajia, valo- ja videokuvaajia, some-guruja, keskustelunohjaajia, graafikoita ja toimittajia.) Youtube-videoiden suhteen Talo on tehnytkin jo kokeiluja, Instagram -tilikin löytyy (@taloforum. fi)! Lisäksi forumilla on sisarsivusto pilvenpiirtaja.fi, joka toimii ”helppona tiedonlähteenä ja tilastollisena apuvälineenä”. Taloforum ei ole mikään merkityksetön sivusto: se on niin tietopankki, galleria kuin urbaanin keskustelun Mekkakin (forumin slogan). Tästäkin lehdestä löydät muutaman hankkeen, joista keskustellaan. Pistä ne mieleesi – ja etsi Talosta.

Toinen mahdollinen keskustelupaikka kaupunkikehityksestä ja urbaanista ympäristöstä kiinnostuneille on Facebookissa oleva ryhmä Lisää kaupunkia Tampereelle. Kaikille avoimessa ryhmässä on jo yli 1600 jäsentä, joten mukaan mahtuu hyvin erilaisilta taustoilta olevia keskustelijoita. Yhteisenä tekijänä on kuitenkin halu seurata ja keskustella Tampereen ja Pirkanmaan alueen hankkeista. Yhtenä ryhmän moderaattoreista toimiva Juha Joki kertoo Raitiotien olevan eräs hankkeista, jotka nousevat usein keskusteluissa pinnalle. Vastaavasti Joki luettelee puistoalueet, uudet asuinalueet, pysäköinnin ja Hämeenkadun aiheiksi, jotka herättävät mielipiteitä. Koska ryhmään on helppo linkittää artikkeleita muualta internetistä, seuraa keskustelu vahvasti paikallisen lehdistön käsittelemiä projekteja.

“Facebook kehittyessään tarjosi riittävän hyvän alustan ja kriittisen massan, jotta keskustelu lähti liikkeelle ja asiasta kiinnostuneet löysivät toisensa” Juha Joki, Lisää kaupunkia Tampereelle -ryhmän moderaattori

Vaikka keskustelu ryhmässä on vapaata, takaa ryhmän säännöt keskustelujen asiallisen sävyn. Moderaattoreina toimivat jäsenet käyttävät mode-etumerkkiä ohjatessaan keskustelua. “Tätä käytetään silloin, kun keskustelu äityy liian sarkastiseksi, henkilöön meneväksi tai ohi aiheen meneväksi”, Joki selventää. ”Ei-moderoolissa osallistumme keskusteluun tasaveroisina jäseninä.” Konkreettisena esimerkkinä ryhmän toiminnasta Joki nostaa vuosi sitten perustetun Urbaani Tampere ry:n, joka on osallisena useissa kaupunkihankkeissa. Tämän lisäksi ryhmä on aktiivinen etsimään ulkomailta esimerkkejä toteutetuista hankkeista, joita voisi käyttää mallina Suomessa. TARAKI 1/2016

17


Sain Taavi XXX:lta pyynnön kirjoittaa Taavin palstalle aiheina opiskelu ja työelämä. Voiko niitä oikeastaan erottaa? Ajattelin siis kirjoittaa tähänastisesta työelämästäni sellaisena, kun sen nyt 45-vuotiaana näen.

Taavimaisia tarinoita

8

12016 TARAKI

Kuva: https://en.wikipedia.org/wiki/David_(Michelangelo)


Aloitin opiskelun 1990-luvun laman alkuvuosina. Kun hain opiskelemaan TTY:lle (siihen aikaan TTKK), oli vielä huippuvuosien kovin meno taloudessa päällä. Kuin taikaiskusta, hurja huuma päättyi ja Suomi vajosi syvään lamaan. Kesken opintojensa työelämään siirtyneet palasivat tekemään tutkintonsa loppuun, vastavalmistuneet insinöörit siirtyivät jatkamaan opintojaan TTKK:lla, koska töitä ei ollut. Ei ollut myöskään oman alan kesätöitä. Korkeakoululla järjestettiin kesälukukausia, jotta töiden puuttuessa opiskelijoilla olisi edes jotakin. Itse paiskin kesätöitä Särkänniemessä tarjoilijana oman alan harjoittelupaikkojen puuttuessa. Kun diplomityövaihe lähestyi, mietin erilaisia vaihtoehtoja. Tuntui, etten ollut valmis vielä valmistumaan, koska kosketus oman alan tehtäviin oli niin heikko. Päätin lähteä vaihto-opiskelijaksi Saksaan, Tampereen ystävyyskaupunki Esseniin. Pontimena oli silloisen rakentamistalouden professorimme järjestämä työharjoittelupaikka saksalaisessa rakennusalan yrityksessä. Sitä reissua ei ole tarvinnut katua. Saksassa aloitin 5 kk työharjoittelulla keväällä 1995 ja syksyllä aloitin opiskelut Essenin teknillisessä yliopistossa. Talviloman aikaan hain toista harjoittelupaikkaani, joka löytyi paikallisesta sosiaalista asuntorakentamista harjoittavasta yrityksestä. Kevätlukukausi läheni loppuaan ja kotiinpaluu alkoi häämöttää. Edessä olisi diplomityöpaikan etsintä. Sattuma on mukava juttu ja sillä on usein sormensa pelissä, kun elämään tulee käänteitä. Sain Suomesta rakentamistalouden laitokselta tiedon, että suomalainen rakennusyritys etsii diplomityöntekijää Berliiniin. Tuolloin 25 vuotiaana tuntui, että ei ole kiire minnekään, ei ainakaan Suomeen. Soitin Berliiniin ja pääsin työhaastatteluun. Myöhemmin keväällä tuli tieto, että pääsisin myös töihin ja diplomityötä tekemään. Tai oikeammin, töihin ja lupauksen työsuhteen päätyttyä stipendistä, jolla voisin Suomeen palattuani kirjoittaa diplomityön keräämästäni aineistosta. Työpäivät olivat pitkiä, toisinaan niitä tehtiin lauantaisinkin. Työkaverit olivat mukavia ja ottivat hyvin mukaan työyhteisöön. Vanhem

mat ammattilaiset opastivat nuorta siinä, missä tarvittiin. Reilu vuosi hurahti todella nopeasti. Berliiniinkin ehti tutustua ja kiintyä niin, että sinne palaa aina vaan uudelleen. Ihan mieletön kaupunki. Paluu Suomeen oli sekin kiva ja opiskelumotivaatio oli kohdillaan. Alkoi jo itsestänikin tuntua siltä, että nyt olisi korkea aika jättää opiskelut taakseen ja valmistua. Vielä kun tiedossa oli työpaikka diplomityöpaikan suomalaisessa emoyhtiössä, niin alkoi aika olla kypsä. Valmistumisen jälkeen matka jatkui Helsinkiin ja aloitin työt työmaainsinöörinä. Vuoden jälkeen palasin työn perässä Tampereelle projekti-insinöörin tehtäviin. Äitiysloman jälkeen päätin kokeilla tutkijan uraa. Mielessäni olivat myös jatko-opinnot, joita aloittelin työni ohessa. Veri veti kuitenkin takaisin perustyöhön eli rakennusliikkeeseen ja tilaisuus uuteen työhön tarjoutui tamperelaisen asuntorakentajan

Sattuma on mukava juttu ja sillä on usein sormensa pelissä, kun elämään tulee käänteitä. palveluksessa. Palasin siis projekti-insinööriksi. Kokemuksen kartuttua sain ylennyksen rakennuttajapäälliköksi. Yrityskaupan myötä rakennuttajapäällikön pesti jatkui hieman isommassa yrityksessä. Esimieheni siirryttyä yrittäjäksi, tulin valituksi aluejohtajaksi samaiseen yritykseen. Työ oli vaativaa, mukavaa ja sitä oli paljon. Noihin aikoihin toimin myös sivutoimisena tuntiopettaja TTY:llä. Myös useamman diplomityön olen ohjannut. Kosketus opiskeleviin nuoriin on ollut tervetullut sekä oman oppimisen että myös tulevaisuuden tekijöiden työelämään saattamisen kautta. Mitenkäs ne omat opiskelut sitten. No, jatko-opinnot ovat edelleen kesken ja voi olla, että sellaiseksi jäävätkin minun osaltani, vaikka eihän sitä koskaan tiedä. Sen sijaan täydennyskoulutuksia ja pätevyyksiä on tullut hankittua matkan varrella ja epäilen, että te kaikki tulette hankkimaan työelämänne aikana useita sellaisia. Se nyt vaan

kuuluu tähän nykyajan työelämään. Löydät uuden työn, huomaat tarvitsevasi jotakin uutta oppia, kiinnostut ja taas olet koulun penkillä. Mielestäni työelämän mukavimpia puolia on, että se ei ole koskaan valmis. Sitä katselee aina uudelta suunnalta tarpeen mukaan. Tällä hetkellä työni on kaupungin omistaman liikelaitoksen toimitusjohtajana. Tätä tehtävää olen hoitanut muutaman vuoden. Siirtyminen yksityisen puolen yrityksestä julkiseen yritykseen on ollut mielenkiintoinen ja moni asia, jotka ovat aiemmin olleet itsestäänselvyyksiä, on täytynyt ajatella uudelleen. Työn hyviä puolia on, että rakennus- ja kehitysprojektit ovat mielenkiintoisia. Kouluja, päiväkoteja, palloiluhalleja, jäähalleja, kulttuurirakennuksia ja paljon muuta tehdään kaupungin omaan käyttöön ja ylläpidetään itse. Monipuolinen maailma, jollaista Suomessa ei yksityisellä sektorilla juurikaan ole tarjolla, ainakaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Miten näihin erilaisiin töihini olen päätynyt. Sitä olen harvoin pohtinut, mutta ehkä syynä on oma uteliaisuus, valmius muutoksiin ja uusiin asuinpaikkoihin sekä kenties ahkeruus ja ammattiylpeys. Vähäinen ei ole työelämässä kohtaamieni ihmisten, esimiesteni ja työkavereiden, vaikutus. Esimiehikseni minulla on ollut onni saada melkein jokaisessa työpaikassani ihmisiä, jotka ovat halunneet jakaa osaamistaan ja kannustaa itseään ja muita hyviin suorituksiin. Monen kanssa reitit ovat risteilleet työelämässä useassa eri roolissa. Jostakin syystä kuitenkin muistan erityisellä lämmöllä niitä ensimmäisiä esimiehiäni vastavalmistuneena diplomi-insinöörinä. He opastivat, tukivat ja jakoivat osaamistaan omista kiireistään huolimatta. Tuli tunne, että olen omalla alallani ja haluan kuulua tähän rakentajien yhteisöön. Tällaista tulevaa työelämää toivon teidän opiskelijoiden edestänne löytävän ja siihen ahkerasti ja innokkaasti suhtautuvan! Mukavaa kevään odotusta toivottaen Taavi IX

TARAKI 1/2016

19


Tulevat tapahtumat 7.3. TRT:n suurlaulusitsit 9.3. klo 16 TARAKIn Kevätyleiskokous 15.3. Avoin iltakoulu 21.3. – 24.3. SRT-XQ 8.4. TARAKIn teemasitsit 14-15.5. TARAKI vaellus Birgitan polulle 29.7. - 31.7. Kesätappo 29.10. TARAKI 49. vuosijuhlat

Profile for TARAKI

Taraki 1/2016  

Päätoimittaja: Matias Hirvikoski Kansikuva: Lauri Nopanen Sisältö: Raadin esittely, Laitoksen terveiset, Puheenjohtajan palsta, Alkuvuoden t...

Taraki 1/2016  

Päätoimittaja: Matias Hirvikoski Kansikuva: Lauri Nopanen Sisältö: Raadin esittely, Laitoksen terveiset, Puheenjohtajan palsta, Alkuvuoden t...

Advertisement