Page 1

Rakennusalan Kesätyöt | ISSUU.COM | WWW.TARAKI.FI

TARAKI


Rakennusalan Kesätyöt Pitelet käsissäsi tällä hetkellä teosta, jonka tarkoituksena on auttaa sinua löytämään itsellesi mielenkiintoisia työmahdollisuuksia. “Aloittaessasi työnhaun on tärkeää, että käyttämäsi materiaalit, CV, hakemus ja portfolio, ovat kunnossa. Ne toimivat käyntikorttinasi työnantajalle, ja kertovat työkokemuksesi, aikaansaannostesi, osaamisesi ja taitojesi lisäksi, millainen olet ihmisenä ja työntekijänä. Anna itsestäsi mahdollisimman hyvä kuva! Muista kuitenkin, että yhtä oikeaa mallia tai tapaa tehdä ei ole olemassa, vaan oleellisempaa on, että kirjoitat omakohtaisesti, selkeästi ja helppolukuisesti. Räätälöi tekstisi haettuun työpaikkaan sopivaksi ja muista noudattaa työnantajan antamia hakuohjeita. “ -TEK Lisää apuja työnhakuun löydät TEK:in Teekkarin Työkirjasta:

tektyokirja.fi

Rakennusalan yritystapahtuma on jo 14 kertaa mahdollistanut opiskelijoille löytää kesätöitä ja diplomityöpaikkoja. Korona-pandemian takia jouduimme sopeutumaan ja löytämään uusia keinoja tuoda kesätyöt lähelle opiskelijoita. Tänä vuonna ei perinteistä tapahtumaa järjestetä, mutta tässä lehdessä on koottu työpaikka ja diplomityöilmoituksia niin talo- kuin infrapuoleltakin. Mahdollista tämä ei olisi ollut ilman meidän tärkeitä yhteistyökumppaneitamme, kiitos!

Rakennusalan yritystapahtuma on muodostunut perinteeksi vuosien varrella, mutta tänä vuonna perinne uudistuu, kuten moni muukin asia tänä vuonna. Rakennusalan yritystapahtuma järjestetään normaalista poiketen verkon välityksellä. Varaathan kalenterista tilaa 20.-21.1. klo 10-15 ja tule katsomaan millaisia työpaikkoja on tarjolla ensi kesäksi, sekä kuulemaan mielenkiintoisia paneelikeskusteluita.

Jos sinua mietityttää millaisissa kesätöissä Kesätyölehden lisäksi järjestämme 2-päiväisen kes- TARAKIlaiset on aikaisempina kesinä tehnyt, kustelufoorumin, jossa pääsette keskustelemaan yr- niin käy kurkkaamassa Instagramin kohokohdisitysten edustajien kanssa ajankohtaisista aiheista ja ta Kesätyöesittelyt. uramahdollisuuksista. Hirmuisesti jaksamista kaikille kevään opiskeluiUudenlaiset ajat vaativat uudenlaisia ratkaisuja, mut- hin ja tsemppiä työnhakuun! ta isona kiltana pääsemme yhdessä vaikeiden aikojen yli. Tsemppiä kaikille opiskeluun ja kesätyöhakuun! -Nea Tasa, Yritysvastaava -Joonas Yli-Huhtala, puheenjohtaja


Teekkarien mediaanipalkka kesätöistä 2 250 euroa kuukaudessa Korona verotti keväällä tarjottuja töitä – rakennetun ympäristön teekkareista joka kymmenes työnhakija jäi kesällä ilman töitä. Naiset kuroivat palkkaeroa kiinni, mutta joutuvat edelleen tyytymään miehiä alhaisempaan tulotasoon. Kiinnostavimpien työnantajien kärki pitää pintansa. Viisi kuudesta RILin kesätyökyselyyn 2020 vastanneesta rakennetun ympäristön alan teekkarista työskenteli viime kesänä. Kaikista vastaajista 61 prosenttia ilmoitti tehneensä opiskeltavaan alaan liittyviä töitä. Noin 16 prosenttia kertoi tehneensä opintoihinsa liittymättömiä töitä. Lisäksi töitä hakeneista yhteensä 9,3 prosenttia jäi ilman kesätöitä, kun vuonna 2019 vastaava osuus oli vain 2,5 prosenttia vastaajista. Alalla kesätöissä olleista vastaajista 28 prosenttia kertoi saaneensa työpaikan hakematta. Kesätyönsä haun kautta saaneista vajaa 83 prosenttia kertoi aloittaneensa työnhaun viimeistään tammikuussa. Ilman töitä jääneistä töitä oli tammikuuhun mennessä hakenut noin 48 prosenttia. Kokemus koronan vaikutuksista työpaikan löytämiseen vaihteli vastaajilla. Töitä saaneista hieman alle puolet näki, ettei koronatilanne haitannut työpaikan löytämistä. Vastaavasti 40 prosenttia koki epidemian vaikeuttaneen töiden saamista huomattavasti tai vähintään hieman. 13 prosenttia ei osannut arvioida epidemian vaikutusta kesätyön saantiin. Sen sijaan ilman töitä jääneistä neljä viidestä koki koronan vaikuttaneen työpaikan saamiseen. Loput eivät osanneet sanoa, oliko asialla vaikutusta. Kesällä 2020 rakennetun ympäristön alalla työskennelleiden teekkareiden bruttopalkan mediaani oli 2 250 €/kk. Keskipalkka oli 2 270 €/kk, 40 euroa enemmän kuukaudessa kuin kesällä 2019. Naisten mediaanipalkka jäi jälleen miesten tuloja alhaisemmiksi. Vuosikurssikohtaisesti tarkasteltaessa naiset eivät yltäneet miesten tulojen tasolle missään opintojen vaiheessa. Lähimmäksi kurssitovereitaan pääsivät kolme vuotta opiskelleet naiset, jotka jäivät mediaanipalkkoja tarkasteltaessa miehistä jälkeen ”vain” 35 euroa kuukaudessa. Kaikkia vuosikursseja tarkastellessa oli miesten keskiarvopalkka (2 303 €/kk) noin neljä prosenttia suurempi kuin naisten (2 215 €/kk). Positiivista kehitystä on kuitenkin tapahtunut, sillä kesällä 2019 ero oli hieman yli kymmenen prosenttia ja vuonna 2018 yhdeksän prosenttia. Miehet olivat myös 68 prosentin osuudella useammin opintoihin liittyvissä töissä, naisilla vastaavan luvun jäädessä 54 prosenttiin. Vähintään RILin teekkaripalkkasuosituksen mukaisiin mediaanipalkkoihin ylsivät kyselyn perusteella kolme ja neljä vuotta opiskelleet, alalla kesätöissä olleet teekkarit. Suosituksen mukai-

sesti palkan kertoo määräytyneen noin joka kolmas. Valtaosalla, noin 62 prosentilla, palkka määräytyi työnantajan vakiokäytännön mukaan. Pyydettäessä arviomaan palkkatasoaan arvosanojen 1 (erittäin tyytymätön) ja 5 (erittäin tyytyväinen) välillä, saivat palkkatulot korkeintaan arvosanan 2 noin viidennekseltä vastaajista. Samaan aikaan vähintään arvosanan 4 palkalleen antoi puolet vastaajista. Aiempien vuosien tapaan opiskelijat kokivat tasa-arvon toteutuneen kesätöissään pääosiltaan hyvin. Tasa-arvon toteutumista tiedusteltiin jälleen sukupuolen, iän, etnisyyden, koulutusmahdollisuuksien, työtehtävien ja palkkauksen osalta. Ongelmia ei suuremmin noussut esiin mistään näkökulmasta tarkasteltuna, joskaan täysin ei ole arvosanoilta 1 ja 2 (tasa-arvo toteutuu: 1 = huonosti, 5 = hyvin) vältytty millään osa-alueella. Kullakin osa-alueella tasa-arvon toteutumisesta on antanut korkeintaan arvosanan 2 noin 3–5,5 prosenttia alalla olleista vastaajista, ja esille on nostettu eriarvoisuuden kokemukset muun muassa yhtä kauan opiskelleiden palkkatasossa ja työtehtävien haastavuudessa. Yleisin arvosana on kuitenkin kaikilla mittareilla 5. Opiskelijat kiittelivät työyhteisöön mukaan ottamista, ja työilmapiiri saakin vähintään arvosanan 4 neljältä viidestä alalla olleelta vastaajalta. Teekkareille kiinnostavimpina yrityksinä näyttäytyivät jo toista vuotta putkeen, joskin osittain uudessa järjestyksessä, Ramboll, A-Insinöörit, AFRY, YIT ja Sweco. Kiinnostusta perusteltiin varsinkin mediasta ja kavereilta välittyvällä yleisellä mielikuvalla sekä mielenkiintoisilla hankkeilla. Kaikkiaan opiskelijoiden kokemukset kesätöistä olivat pääasiallisesti positiivisia. 77 prosenttia alalla olleista antaisikin kesätyötehtävilleen kokonaisarvosanaksi vähintään nelosen (1–5). Taustaa: Kysely toteutettiin syksyllä 2020 RILin opiskelijajäsenille samalla pohjalla kahdeksatta kertaa. Vastauksia kerättiin yhteensä 355, pääasiassa Aallosta, Tampereelta, Oulusta. Kyselyn kaikki tulokset löytyvät myös www.ril.fi jäsensivuilta kohdassa “Palkat ja palkkatilastot”. Teksti Rene Heinikainen


TARAKI

5


TARAKI

7


TARAKI

9


TARAKI

11


TARAKI

13


TARAKI

15


TARAKI

17


TARAKI

I 15

Profile for TARAKI

Rakennusalan kesätyöt  

Katselet tällä hetkellä teosta, jonka tarkoituksena on auttaa sinua löytämään itsellesi mielenkiintoisia työmahdollisuuksia. Tässä lehdessä...

Rakennusalan kesätyöt  

Katselet tällä hetkellä teosta, jonka tarkoituksena on auttaa sinua löytämään itsellesi mielenkiintoisia työmahdollisuuksia. Tässä lehdessä...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded