High Life NL 11-02

Page 1

#02-2011 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowersWhat you see is what you get Op de cover van dit nummer staat Henk Schiffmacher, hét gezicht van de tattoo in Nederland. Henk heeft al vaker in Highlife gestaan. Vooral het interview dat we enige jaren geleden met hem hadden herinner ik me nog goed. Hij vertelde toen vooral over de goede doelen die hij ondersteunde, en dat vond ik bijzonder sympathiek. Henk is een van die Bekende Nederlanders die

schattingen zouden er in Nederland . kwe-

ik wel mag, net zoals bijvoorbeeld Jules Deel-

kerijen zijn. En kwekers moeten nooit meteen

der, die de cover van ons vorige nummer sierde.

buigen voor intimiderende ambtenaren of mede-

Deelder en Schiffmacher hebben een aantal din-

werkers van woningbouwverenigingen. Dat be-

gen gemeen. Ze gaan hun eigen gang, hebben

wijst een ander artikel (vanaf pag ) maar weer

schijt aan alles, zijn populair bij alternatieve

eens. Daarin lezen jullie hoe een wietkweker met

types maar kunnen ook zonder probleem bij de

behulp van Wernard terugvecht, en dat loopt dan

TROS optreden. Dat ze daarmee weg komen is

weer wel goed af.

omdat ze zichzelf blijven. What you see is what you get. Deelder en Schiffmacher zijn echt, ze

Over de rest van de inhoud van het blad ga ik het

spelen geen rol. En dat is mooi.

verder niet uitgebreid hebben. Hoe je zelf cannabiszalf kunt maken, de erotische kunst van Paul

Ook mooi, maar vooral ook schokkend is een re-

van Groningen, de techno-opera van Crystal Figh-

portage over de Amerikaan Aron Ralston. Acht jaar

ters, de briljante Stephen Hawking, het jaar van

geleden raakte hij tijdens het bergbeklimmen met

de vleermuis, onze vaste kweekmedewerkers Cer-

zijn rechterarm bekneld onder een rotsblok. Nadat

vantes en Rosenthal, onze bekende vaste rubrie-

hij enige dagen vastgeklemd zat, zag hij geen an-

ken, je komt het allemaal wel weer tegen.

dere oplossing dan zijn eigen arm te amputeren. Een stel Nederlandse vakantiegangers vond hem

Tot wil ik toch nog even heel kort over de komen-

vervolgens. In februari is de ¿lm Hours, die op

de verkiezingen hebben. Op maart mogen we

deze gebeurtenissen gebaseerd is, in de bioscopen

namelijk alweer stemmen. Deze keer is dat voor

te bewonderen. De ¿lm, geregisseerd door Danny

de Provinciale Staten, een instituut dat eigenlijk

Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire), kreeg

niemand interesseert, maar deze stemronde is

eerder in de VS goede kritieken en is ook genomi-

wel belangrijk omdat door deze verkiezingen de

neerd voor enige Oscars.

nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer wordt bepaald. En mocht het cannabisvijandelijke trio

Natuurlijk schotelen we jullie verder weer veel

VVD, CDA en PVV ook in de Eerste Kamer een

cannabisnieuws voor. In alweer het twaalfde deel

meerderheid krijgen, dan is het einde van het ge-

van onze serie Fenomenen in de Cannabisbran-

doogbeleid in Nederland weer een stapje dichter-

che, sprak Wernard Bruining deze keer met Ri-

bij. Kortom, denk goed na over de gevolgen van

cardo van coffeeshop Anytime uit Alkmaar. Ook

je stem en kies bewust. En vergeet niet, what you

portretteerde hij de bezoekers van deze sympa-

see is what you get geldt niet altijd in de politiek.

thieke coffeeshop. Speciale aandacht ook voor het gesprek dat we hielden met Erwin Rosario van Atami. Met vestigingen all over the world is Atami wereldwijd actief. Het bedrijf, dat met stimulatoren begon, maar inmiddels ook een uitgebreide range voedingen, substraten en kweeksystemen heeft, is al jaren trendsettend in de ontwikkeling van nieuwe producten. “Dreams can become true ´, aldus Erwin, die jaar geleden op een balkon in de Amsterdamse Bijlmer zijn eerste planten in speciekuipen kweekte. Nu, anno , moeten wiettelers steeds voorzichtiger worden. Nicole Maalsté sprak met een wietkweker die in moeilijkheden zit en inventariseerde enige cijfers. In werden huurders hun huis uitgezet, in waren dat er .

Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

Verontrustend? Zeker, maar vergeet niet, volgens

3


( 6,7 (% : ( : 8 ,( 1 =( 1 2 (. =2 %(

1

,(

8

:

st Be duct ! o Pr rd


02 11

24

29

34

Henk Schiffmacher (alias Hanky Panky) is

Wernard Bruining portretteert deze keer Ricardo

Met vestigingen all over the world is Atami

een van de bekendste tatoeëerders ter we-

van coffeeshop Anytime in Alkmaar. De kwali-

wereldwijd actief. Het bedrijf, dat met stimu-

reld. Na zijn tattoo-encyclopedie Lexion der

teit van een coffeeshop wordt grotendeels be-

latoren begon, maar inmiddels ook een uitge-

Tatoeages verscheen onlangs Onderhuids,

paald door de kwaliteiten van de eigenaar, aldus

breide range voedingen, substraten en kweek-

met verslagen van zijn reizen door Azië.

Wernard: ‘Ricardo is het prototype van de klas-

systemen heeft, is al jaren trendsettend in de

Vooral de zoektocht naar de roots van de

sieke dealer; hij geeft de richting aan en zet de

ontwikkeling van nieuwe producten. Onlangs

tatoeage, de Borneo Tattoo, levert prachtig

toon voor zijn klanten, of moet ik zeggen fans?

scoorden ze weer met hun Bloombastic. We

leesvoer op. En natuurlijk is het boek ook

Tijd om het fenomeen achter Anytime voor het

spraken met Erwin Rosario, de grote man ach-

schitterend geïllustreerd.

voetlicht te brengen!’

ter Atami, over het geheim achter dit succes.

42

46

52

Onderhuids met Henk Schiffmacher

Fenomenen: Ricardo van Anytime

Zelfamputatie Bijna acht jaar geleden liep de Nederlandse familie Meijer in Utah bij toeval een zoek-

Het geheim achter het succes van Atami

Maak je eigen cannabiszalf

Paul van Groningen De fantasierijke schilderijen van Paul van

Met standaard spullen uit het keukenkast-

Groningen zijn een mix van seks, erotiek

lijf.

je kan iedereen volgens Piet Groen binnen

en natuurscènes, zoals bloemen, dieren

Aron Ralston had in pure doodsnood met

een uur een pot geneeskrachtige cannabis-

en vlinders. De inspiratie voor zijn sen-

een bot zakmes zijn rechter onderarm ge-

huidzalf maken. Volgens hem helpt deze

suele droombeelden haalt hij uit zijn vele

amputeerd, nadat deze vijf dagen bekneld

zalf goed bij de genezing van allerlei pro-

avonturen met vrouwen en reizen naar

zat onder een verschoven rotsblok. Mike de

blemen. En de zalf zelf maken is helemaal

exotische oorden. Peter van Sparrentak

Leede kijkt met de hoofdrolspelers terug op

niet zo moeilijk. Zijn doe-het-zelf-recept

sprak met deze markante schilder, die zo-

deze bizarre gebeurtenis, die in februari als

legt hij stap voor stap uit vanaf pagina 46.

veel van vrouwen houdt.

geraakte

bergbeklimmer

tegen

het

speel¿lm (127 Hours) in Nederland uitkomt.

Features:

Henk Schiffmacher: Onderhuids

24

Fenomenen: Ricardo van Anytime

29

“Blowers zijn wat rustiger”

32

Het succes van Atami

34

Wiettelers op straat?

37

Ask Ed

73

Muziek terwijl u blowt

50

Wietfoto

88

Film: Smokescreen

67

Review

89

België

76

Hall of Fame: Ed Rosenthal

92

Nieuw: Stoner Films

80

Cultt¿lmhelden: Leslie Nielsen

90

Rubrieken:

De eerste keer

95

Film: Grabbelton

96

Zelfamputatie!

42

Voorwoord

3

Kunstenaar Paul van Groningen

52

Inhoudsopgave

5

Crystal Fighters gaan het maken

60

Nicole Maalsté

6

Serie mediwiet: Ike mag blijven

64

Flash

7

Coen Brothers

18

Avontuur in Groenland deel 2

68

8

De Liik

20 21

André Beckers

En verder:

Briljant: Stephen Hawking

82

C-Man

16

De Stelling: Drugshond Kelly

Het jaar van de vleermuis`

84

High Weirdness

17

Portret van een blower

23

22

Boeken: Koontz en Koryta

77

Kweek:

Brievenrubriek Portret van een blower

23

Maak je eigen cannabiszalf

46

Suicide girls

40

Jorge Cervantes

57

High Gadgets

48

En nog veel meer...

5


Column

‘Squares’ willen No Nonsense model Het nieuwe jaar is alweer goed begonnen voor coffeeshops. Politiek Den Haag heeft besloten dat coffeeshops tenminste 350 meter van scholen verwijderd moeten liggen. Volgens een grove berekening van verslaggevers van de NRC zal ongeveer 60% van de coffeeshops dan dicht moeten. Binnenkort maakt het kabinet bekend of het bij die 350 meter om loopafstand of de hemelsbrede meters gaat en of het het afstandscriterium ook voor basisscholen geldt. Dan zal duidelijk worden voor welke coffeeshops het doek valt.

zende houding tegenover de romantiek van de jaren zestig voortkomt uit angst….

Verzet uit onverwachte hoek Minstens zo opmerkelijk is zijn opvatting dat een joint ‘troep’ is. Voor een deel kan ik me

Onderzoek in Rotterdam heeft uitgewezen

door Koos Koetsen wordt gebruikt…

nog wel vinden in die opmerking. Maar ik zeg

dat het sluiten van coffeeshops in de buurt

Vreemd argument trouwens. Blowen is te-

er dan meteen bij dat dit natuurlijk helemaal

van scholen geen enkel effect heeft op het

genwoordig immers totaal iets anders dan

afhankelijk is van de manier waarop de wiet is

blowgedrag van jongeren. Deskundigen

in de jaren zestig. Niet alleen omdat er nu

gekweekt. Wanneer er nu sprake is van troep

hadden dat al ruimschoots van tevoren

vooral nederwiet wordt gerookt en toen

dan komt dat omdat het telen nog steeds ille-

voorspeld, maar daar werd niet naar geluis-

vooral hasj, maar het heeft voor de meeste

gaal moet gebeuren. Dus ik zou zeggen, doe

terd. Opstelten, die toen nog burgemeester

mensen ook een andere functie. Toen had

er wat aan en reguleer die handel!

van Rotterdam was, zette zonder blikken

blowen veel meer een speciale betekenis,

of blozen zijn plan door. Nu hij minister

was het een vorm van verzet, terwijl het nu

In tegenstelling tot in de jaren zestig komt

van Veiligheid is, wil hij diezelfde zinloze

een ´gewoon´ genotmiddel is. Dat komt

het verzet tegen dit rechtlijnige uitsterfbeleid

maatregel in heel Nederland gaan invoe-

ook omdat wiet allang niet meer alleen is

van coffeeshops op dit moment uit een on-

ren. Dat de maatregel niet het gewenste

voorbehouden aan hippies en andere we-

verwachte hoek. Onder het motto ´voorop

effect heeft, interesseert hem niet. Wat zijn

reldverbeteraars. Rutte zou in de jaren

lopen mag´ lanceerden de CDA-jongeren net

exacte beweegredenen zijn om coffeeshops

zestig waarschijnlijk als een ‘square’ wor-

voor de kerst met veel bombarie een naar ei-

te willen sluiten is vooralsnog niet duidelijk.

den beschouwd. Zo noemden de toenma-

gen zeggen visionair en vernieuwend model:

Maar dat hij een verbeten strijd voert om

lige blowers iedereen die de geneugten van

het No Nonsense Model! Hiermee roepen ze

coffeeshops volledig uit Nederland land-

een jointje nog niet had genoten en daar-

het kabinet op de softdrugsproblematiek aan

schap te verbannen, staat nu wel vast.

door alleen maar rechtlijnig kon denken.

te pakken door de ´achterdeur´ te regelen

Het idee dat jongeren door druggebruik

en controle uit te oefenen op de kwaliteit van

hun geest verruimden vonden ‘squares’

de wiet. Zo zie je maar dat moderne ‘squa-

zeer beangstigend. Maar ik kan me eerlijk

res’ best ruimdenkend kunnen zijn… Of zijn

gezegd niet voorstellen dat Rutte’s afwij-

ook hun geesten licht verruimd?

Rutte: joint is troep Premier Rutte heeft zich trouwens onlangs nog uitgelaten over het gebruik van wiet. Volgens hem is de joint ‘troep’ en ‘een romantisch beeld uit de jaren zestig’. Als ik niet beter zou weten – ik kom de man namelijk regelmatig tegen in mijn eigen stamkroeg – zou ik denken dat hij geen idee heeft hoe het uitgaanscircuit er tegenwoordig uit ziet. In een coffeeshop heb ik hem echter nooit kunnen betrappen. Dat zou wel een verruiming van zijn blikveld kunnen opleveren, want kennelijk leeft hij in de veronderstelling dat wiet alleen maar

6


Doe mee aan 20 jaar Highlife In mei gaan we het 20-jarig jubileum van Highlife vieren. En dat vieren we natuurlijk met jullie, onze lezers. We gaan een mooi bewaarnummer over 20 jaar Highlife maken, en daarvoor willen we ook jullie aan het woord laten. Hebben jullie dus speci¿eke herinneringen aan Highlife, of gebeurtenissen waarbij Highlife (nu of in het verleden) een rol heeft gespeeld, laat het ons dan weten. Schrijf ons,

DEA in Rotterdam

mail ons, stuur foto’s, kortom, we nodigen jullie uit om samen met ons van dat bewaarnummer een prachtig mo-

Het blijft smullen met Wiki-

nument te maken van 20 jaar cannabisgeschiedenis in 20

leaks. Zo bleek onlangs dat de

jaar Highlife. Stuur jullie reacties graag voor 20 maart per

DEA, de Amerikaanse Drugs

mail naar redactie@highlife.nl of per post naar Highlife,

Enforcement Agency, toch sa-

Postbus 6024, 1005 EA, Amsterdam. Alvast bedankt!

menwerkt met de Nederlandse politie. Die samenwerking zou volgens de gelekte info zonder toestemming van het Openbaar Ministerie gebeuren. En dat zou wel moeten, sinds de IRT-affaire in de jaren negentig van de vorige eeuw. Wordt vervolgd.

Leve de Taskforce Handhaving Cannabis Wat ons betreft gaat de prijs voor

Homegrown op Fuertaventura

het

beste

cannabisinitiatief

van

2011 naar de Taskforce Handhaving Cannabis. Niet alleen hebben de initiatiefnemers met deze naam een prachtige sneer naar de over-

Tijdens een korte vakantie op een van de Canarische

heid gegeven, ook staat de afkor-

Eilanden reden we in onze huurauto langs deze bijzon-

ting natuurlijk als een huis: THC.

dere shop. We dachten in eerste instantie, hoe is het

Ja, spitsvondige afkortingen beden-

mogelijk! Zelf in dit kleine dorpje (Corralejo) op Fuer-

ken, dat is wel toevertrouwd aan de

taventura heb je al een growshop. Toen we later nog

Vereniging voor Ophef¿ng van het

eens terugkwamen bleek het om een surfshop te gaan.

Cannabisverbod (VOC). Maar het

Maar goed, leuk blijft het wel dat ze hun surfshop Home

gaat hier wel om een serieuze zaak!

Grown noemen. En ze weten vast wel hoe je aan een

De regering bedreigt ons gedoogbeleid steeds meer, en daar

lekker wietje moet komen!

moeten we met zijn allen iets aan doen. De VOC organiseert daarom enige cannabisdebatten, waar een Concept Relugeringsmodel Cannabis (waar ook het LOC bij betrokken was) wordt besproken. Dat klinkt allemaal ingewikkeld en saai, maar dat is het niet. Een paar korte punten uit deze plannen voor een gezonde en bloeiende cannnabisbranche; per persoon mag er weer 30 gram verkocht worden en mogen er 5 planten gekweekt worden (mediwietpatiënten meer), wietkwekers kunnen via een kweekvergunning aan coffeeshops leveren en het afstandscriterium wordt afgeschaft. Heb je belangstelling om over deze en andere plannen mee te praten, ga dan naar een van de bijeenkomsten in Eindhoven (26 februari), Leeuwarden (5 maart) of Den Haag (21 maart). Voor meer info kun je op de volgende websites terecht: www.voc-nederland.org www.locnederland.nl

7


Binnentreden door de politie zonder machtiging “Hallo, ik heb een dagvaarding ontvangen en moet verschijnen ter terechtzitting van de meervoudige kamer van de rechtbank. Ik ben tijdens mijn vakantie gepakt met de teelt van 114 hennepplanten en de diefstal van stroom. Ik heb ook een vordering strekkende tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ontvangen. Ik heb volgens justitie zo’n € 10.000 verdiend met de teelt van wiet en moet dat terugbetalen. Kunt u mij helpen?” Deze zaak leek op het eerste oog een strafzaak zoals vele anderen. Mijn cliënt had een volledige bekentenis afgelegd bij de politie. Hij had verklaard een keer eerder te hebben geoogst en zijn – deels mislukte – oogst te hebben verkocht voor een bedrag van € 1.750. Wat kun je als advocaat dan nog doen zou je denken. Soms meer dan je denkt!

voorgedaan was het betreden van de woning in mijn ogen onrechtmatig. Ik stelde dat sprake was van onrechtmatige bewijsgaring en dat het aangetroffen bewijs terzijde moest worden geschoven. De politie had de woning niet direct hoeven te betreden. Ze wisten niet of er sprake was van een noodsituatie.

Verweer Toen ik met mijn cliënt dit voorhield, zei

Bij het lezen van het proces-verbaal viel

grond van art. 2 Politiewet. Dat artikel luidt:

hij: “Ja maar luister eens goed, ik heb wel

mij op dat het politiedossier van start ging

“De politie heeft tot taak in ondergeschikt-

bekend. Mijn verklaring staat toch zeker als

met een inleiding en een aanleiding. In de

heid aan het bevoegde gezag en in overeen-

een huis? Wat zeg ik tegen de rechters als

inleiding was vermeld dat de regio waar

stemming met de geldende rechtsregels te

ze vragen of mijn verklaring juist is?”. Ik

de kwekerij werd aangetroffen, bekend

zorgen voor de daadwerkelijke handhaving

hield hem voor dat hij niet verplicht was

staat als een plaats waar op grote schaal

van de rechtsorde en het verlenen van hulp

om zelf te verschijnen. Hij was bevoegd mij

in woningen hennep wordt geteeld. Zo, dus

aan hen die deze behoeven.”

te machtigen om namens hem de verdediging te voeren. Hij maakte van die moge-

iedere woning in die regio is op voorhand verdacht in de ogen van de politie? Dat is iets om rekening mee te houden, dacht ik

Noodsituatie?

direct. Ik las in het dossier dat de verba-

Maar mocht op basis daarvan wel worden

lisanten via de meldkamer van de politie

binnengetreden? Ik meende van niet, om-

lijkheid gebruik, zodat ik zonder hem bij de rechtbank mijn verhaal kon doen. Tijdens de rechtszaak voerde ik het verweer zoals besproken. De Of¿cier van

Tijdens de rechtszaak voerde ik het verweer zoals besproken. De Officier van Justitie was het er niet mee eens.

Justitie was het er niet mee eens. Hij was van mening dat de politie de woning mocht betreden, omdat de deur van de garage openstond en de buren de bewoners al een paar dagen niet meer hadden gezien. De rechtbank dacht daar anders

de opdracht hadden gekregen om naar een

dat uit de wetsgeschiedenis van de Alge-

over en volgde mijn verweer. Mijn cliënt

woning te gaan waar:

mene wet op het binnentreden blijkt dat

werd tot zijn stomme verbazing vrijge-

het slechts onder bepaalde uitzonderlijke

sproken. De Of¿cier van Justitie bleek bij

de garage(poort) open zou staan;

omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn

nader inzien de fout van de politie wel

de rolluiken van de woning gesloten

om een woning zonder schriftelijke mach-

in te kunnen zien. Hij stelde geen hoger

tiging te betreden. Daarbij valt te denken

beroep in, zodat de zaak met deze vrij-

aan situaties waarbij ernstig en onmiddel-

spraak is afgedaan. De moraal van het

lijk gevaar voor de veiligheid van perso-

verhaal? De politie heeft niet altijd het

nen of goederen dreigt. Dan is onmiddel-

recht om je woning te betreden.

zouden zijn en de bewoners al enkele dagen niet meer zouden zijn gezien. Bij aankomst bleek deze melding op juist-

lijk optreden van de politie geboden en is

heid te berusten. Niemand was in de be-

het niet redelijk om een vooraf afgegeven

wuste woning aanwezig. De woning werd

schriftelijke machtiging tot binnentreden

door de politie ter plaatse direct betreden op

te eisen. Nu die situatie zich hier niet had

8

Mr drs. André Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nlCannabis met nieuwe app Sommigen leren het nooit, een fatsoenlijke joint draaien. Voor deze groep is de gratis Android app Joint Rolling Guide ontwikkeld, een minicursus jointdraaien. De app geeft stuntels tips hoe

Bont en blauwe wiet

een fatsoenlijk basismodel

Wie martial arts ¿lmster Chuck Norris vroeger verkeerd

spliff te draaien, waarna je

aankeek kwam zo maar in een world of pain terecht. Van

met vier gedetailleerde tu-

die pijn kom je juist af door een dosis Chuck Norris’ Black

torials doorstoomt naar de

and Blue Dream, ofwel Chuck Norris’ Bont en Blauwe

eredivisie en leert indruk-

Droom. Het is de wel erg lange naam voor een nieuwe

wekkende

cannabisstrain die begin januari in de medicinale wiet dis-

terwerken

cannabismeeste

rollen.

De

pensaries van Los Angeles werd gelanceerd. De inmiddels

betaalversie kost 2,65 en biedt nog eens vijf extra ge-

70-jarige vechtersbaas in ruste staat bekend als oercon-

avanceerde draaitechnieken. “Alleen bedoeld voor medi-

servatief en is niet bepaald blij met het eerbetoon, maar

sche marihuanagebruikers en hun verzorgers”, dekt de

vooralsnog blijven juridische stappen uit.

maker zich braaf in. Voor iPhone gebruikers is de app via de MacWorld pagina te downloaden.

Cannabis country “We don’t smoke marijuana in Muskogee,” kweelde countryzanger Merle Haggard in 1969 nog heel rechtschapen. Tegenwoordig zingt de nog steeds succesvolle muzikant een toontje lager. Zeker sinds zijn vriend en collega Willie Nelson onlangs werd gearresteerd wegens marihuanabezit. “Het is idioot om iemand in de bak te gooien voor marihuana”, vertelde Haggard vlak voor de jaarwisseling aan een journalist. “Ik denk dat de farmaceutische industrie het bedreigend vindt als je gewoon in je tuin iets kan kweken waardoor je geen Lipitor meer hoeft te slikken.”

Durven de Duitsers? Na de nodige strubbelingen is de online petitie die vraagt om decriminalisering van cannabis half december eindelijk van start gegaan op de website van de Deutscher Bundestag. Initiatiefnemer van de petitie is Georg Wurth, woordvoerder van het Deutscher Hanf Verband. Hij hoopt te pro¿teren van de ruim vijftig procent van de Duitsers die volgens onderzoek voor decriminalisering van cannabis is. Die inschatting lijkt wat al te optimistisch: op 13 januari staan er nog geen 13.000 namen onder de petitie. Met nog slechts twee weken te gaan belooft dat weinig goeds.

10


Vrijplaats voor filmgekken Imagine, ons favoriete ¿lmfestival in Nederland, vindt in april voor de 27ste keer plaats. Imagine is dé vrijplaats voor ¿lms in de genres fantasy, horror, science ¿ction en ani-

Hond zoekt baas

matie. Dit jaar is er speciale

aandacht

De immens populaire hondentrainer Cesar Millan, van

Zuid-Amerika

Dog Whisperer (National Geographic Channel), geeft

en Mexico (Cine La-

begin mei een serie shows in de Heineken Music Hall in

tino Fantástico). Het

Amsterdam. Daarin toont hij het publiek hoe een hond

tweede

themapro-

de wereld ziet. Ook demonstreert Cesar het belang van

gramma, Power to

leiderschap met een aantal van tevoren geselecteerde

the People, belicht

honden en hun eigenaren. Gedurende het spektakel

een nieuw en (dankzij internet) almaar in belang toene-

biedt Cesar waardevolle tips om ervoor te zorgen dat

mend fenomeen. Film is niet langer een onaantastbaar

jouw hond kalm en in balans is, en blijft. De organi-

eindproduct, maar het startpunt van allerhande mutaties.

sator komt nog wel met de volgende waarschuwing:

Remixes, alternatieve trailers, of¿cieuze vervolgen van The

Cesar Millan live is bedoeld om gedragsverandering bij

Lord of the Rings, Lego-versies van Star Wars, het is op

mensen teweeg te brengen, daarom zijn er geen hon-

internet allemaal te vinden. En nog legaal ook, zolang de

den toegestaan. Alleen voorgeselecteerde honden zijn

makers zich verre houden van commerciële exploitatie. De

welkom. En de show is in het Engels.

actieve consument is zo onderdeel geworden van de ¿lm-

ZZZ FHVDUPLOODQOLYH FRP

voor

cultuur, en ¿lms blijken veranderlijke processen. Een spannende nieuwe ontwikkeling die tijdens Imagine van vele kanten zal worden belicht. ZZZ LPDJLQH¿OPIHVWLYDO QO

Argentijnen willen hun eigen wiet kweken In december gingen ruim duizend Argentijnen de straat op voor de verdere legalisering van wiet. Onder aan-

Loflied op cannabis

voering van hun voorman Mike Bifari, die al eerder in

Theo Buissink van coffeeshop

Highlife geportretteerd werd, eisten de wietliefheb-

De

bers het recht op om zelf cannabisplanten te mogen

Groningen is altijd wel in voor

kweken. Sinds het Argentijnse Hooggerechtshof het

een leuke stunt. Hij haalde al

gebruik van kleine hoeveelheden cannabis niet meer

regelmatig de kolommen van

strafbaar stelde, heeft de cannabisbeweging in het

Highlife (en heel veel andere

Zuid-Amerikaanse land de wind in de zeilen. Zo zijn de

bladen), de laatste keer nadat

laatste tijd in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires

hij een boek over het 25-jarig

al veertien growshops geopend. Berichten uit de regio

bestaan van zijn coffeeshop

wijzen erop dat ook de rest van Latijns-Amerika het

had uitgegeven. Theo’s nieuw-

Argentijnse voorbeeld wel eens zou kunnen volgen.

ste actie mag er ook weer zijn.

Vliegende

Hollander

uit

Hij liet de band Los Bomberos een prachtige single met de titel Kof¿eshop maken. Het nummer is een loÀied op cannabis en tegelijkertijd een protest tegen het steeds strenger wordende drugsbeleid. Theo stuurde de redactie een ¿kse stapel singles, en meldde ons dat we deze gratis mochten weggeven aan de Highlife lezers. Daar werken we natuurlijk graag aan mee. Iedereen die deze single wil hebben, kan een mailtje (met zijn adresgegevens) aan redactie@highlife.nl sturen. Zolang de voorraad strekt, horen we er dan bij te zeggen. ZZZ GH YOLHJHQGH KROODQGHU QO

11


Doe PORMAL De roep om legalisering van cannabis begint ook in derdewereldlanden door te dringen. Zo voert in de Philippijnen de PORMAL (Philippine Organization for the Reform of Marijuana Laws) actie voor de hervorming van drugswetten. Onder het motto Be PORMAL, Know the Truth lanceerden de activisten eind december de website http://pormal.org.

Tron inspireert In het vorige nummer lazen jullie over de ¿lm Tron: Legacy. We schreven dat vooral de special effects prima in orde waren. Dat is meer mensen opgevallen, vandaar dat ontwerpers en kunstenaars uit de hele wereld begin april tijdens een belangrijke designbeurs nieuw werk tonen dat gebaseerd is op de Tron-visuals. In latere nummers meer hierover.

Israëlische mediwiet in nood Tientallen terminaal zieke Israëli’s sleepten zich eind december met rolstoel en al naar de medische marihuana kliniek van Tel Aviv om te protesteren tegen de politie-inval die daar kort tevoren had plaatsgevonden. Medische marihuana, al sinds 1999 legaal in Israël, wordt in het land geproduceerd door de non-

Mosterd na de maaltijd

pro¿t organisatie Tikkun Olam. Geregistreerde patiënten mogen maandelijks 30 gram wiet afhalen tegen de schappelijke

Nu de voormalige Engelse drugsminister Bob Ains-

vergoeding van 87 euro. Twee medewerkers van de organisa-

worth politicus-af is, durft hij pas te zeggen wat hij

tie werden aangehouden omdat er meer dan de toegestane

echt vindt. Alle illegale stoffen, inclusief heroïne en

hoeveelheid aan een undercover agent zou zijn verkocht. Ook

cocaïne, moeten worden gelegaliseerd, verklaarde

werd de organisatie ervan verdacht mediwiet naar de zwarte

de voormalige bewindsman in de Britse krant The

markt te lekken, een verleidelijke optie door de aanhoudende

Independent. “Het is voor verslaafden beter als ze

schaarste op de illegale cannabismarkt van het land.

hun shots op recept kunnen afhalen, dan internationale misdaadorganisaties toestaan er miljarden aan te verdienen”, luchtte Ainsworth zijn hart.

12
shopreview

Pascha, Veenendaal

Office Green, Veenendaal

Sinds 1 juni is Pascha in Dordrecht gevestigd en na een half jaar gaat het tweede filiaal in Veenendaal open. Het voormalige Growland uit Veenendaal, dat al 15 jaar een begrip is, werd overgenomen en volledig verbouwd. Met een totaal nieuw fris imago en beleid is de vernieuwde winkel erg ruim en overzichtelijk opgezet. Binnen 2 minuten sta je vanaf de snelweg A12 bij de winkel met voldoende parkeergelegenheid waar je discreet kunt laden en lossen. Als “eyecatcher” staat binnen een kolossale barokke lantaarn, het handelsmerk van Pascha. Ben je op zoek naar een adres waar ze net iets meer voor je doen en waar je geholpen wordt door deskundig en zeer gemotiveerd personeel kom dan eens langs bij Pascha. Voor goede service en lekkere koffie kom naar:

Sinds December is de growshop aan de Koningsschot veranderd van eigenaar. Dick zwaait vanaf nu de scepter @ Office Green. De grote ruimte met een oppervlakte van 122m2 is helemaal opnieuw ingedeeld en voorzien van een nieuwe grotere voorraad. Zo heeft Dick het winkelgedeelte helemaal vernieuwd, er is een balie ingemaakt waaraan de klanten een lekker bakje koffie kunnen drinken. Alle produkten zijn keurig in de showroom geëtaleerd. Verder kunt u vanaf nu kennis maken met een complete nieuwe voedingslijn, die ten opzichte van de bestaande merken zeker 30% goedkoper is! Dit is het resultaat van ruim 20 jaar ervaring in de tuinbranche waarin Dick actief was. Kom snel zelf een kijkje nemen.

Pascha Veenendaal Storkstraat 1b, 3905 kx Veenendaal, Tel.: 06-31231388 Open: Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Office Green, Koningsschot 18, 3905 PS Veenendaal. Tel.: 0031-(0)-644468163 Ma. gesloten, Di. t/m Vrij. 11.00 - 18.00, Za. 11.00 - 15.00. www.officegreenveenendaal.nl


Column

Geweten doe je zo Op nieuwjaarsdag kreeg ik een gratis croissant bij de Marokkaanse bakker toen ik niet genoeg geld bij me had. Daar begon het mee. Een dag later mocht ik voor niets met lijn 5 mee naar de Amsterdamse wijk IJburg toen mijn kaart niet werkte. En zo ging het maar door. Elke dag werd me door vrouwe Fortuna wel iets in de schoot geworpen. 2011 wordt voor mij het jaar van de bonus. Een soort kosmische schadeloosstelling voor alle onrechtvaardigheden mij ooit aangedaan. Gister bracht ik een bliksembezoek aan het

van zijn ¿ets, aan weerszijden een meter

belastingkantoor in Amsterdam en kreeg te

uitstekend de drie halzen.

horen dat mij voor de opgave van 2009 uit-

internet. Dat je voor 1500 euro al een heel mooie nieuwe basgitaar kunt kopen viel me wat tegen. Het leek zo weinig. Geen idee dat er zoveel gitaren werden gestolen. Zoveel gebroken harten onder bestolen muzikanten.

Stemmetjes Al snel begonnen de stemmetjes. Stem-

stel was verleend tot mei dit jaar. Ik had er

Thuisgekomen depte ik de bassen liefdevol

metjes die elkaar tegenspraken. Als de

niet eens om gevraagd. Uitdagend stak ik pal

met mijn mooiste badhanddoek droog. Zo te

een zei: zit er nu niet ergens een muzikant

voor de deur een jointje op. Op de terugweg

zien viel de schade mee. Door de botsing met

vreselijk te balen, maakte de ander een

zag ik op het niemandslandje achter volks-

het paaltje was een snaar van de Fender los-

rekensommetje waardoor mijn ¿nanciën

tuincomplex Nut en Genoegen drie basgita-

geraakt, maar het spanmechanisme werkte

er opeens een stuk rooskleuriger uitzagen.

ren in de berm liggen. Serieuze shit, dat zag

nog feilloos. In de rug van het gitaar, met als

Als je ze onder de marktwaarde verkoopt

een kind. Twee waren opgetuigd met leren riemen, alsof ze zo van de bassist waren geplukt. Een kapitaal aan waanzinnig mooie sexy hard bodies in het natte, modderige gras. Gedumpt na een achtervolging? Wach-

De soepele vanzelfsprekende manier waarop de solide rondingen zich tegen mijn bekken vlijden.

tend op het busje? Psychotische bassist die afwil van zijn pact met de duivel? Whatever.

enige aanduiding de met paarlmoer ingelegde

ben je er snel vanaf, hitste de een. Zet ze

Who cares? Schichtig checken of er niemand

letters E en M, zat een deuk. Het was liefde op

op Ebay, daar zoeken ze niet. Pak je toch

aankomt, dan de bassen haastig met een

het eerste gezicht. Zo massief, glad en hard.

nog makkelijk anderhalve rug. Waartegen

snelbinder op het transportrek van de ¿ets

Zo mooi van lijn, die volmaakte tekening in

de ander inbracht dat de eigenaar me on-

vastsnoeren. Toch nog tegen een van die

het hout. De soepele vanzelfsprekende ma-

getwijfeld zou belonen voor mijn eerlijk-

fokking paaltjes aanrijden. Ja hoor, met de

nier waarop de solide rondingen zich tegen

heid; als zijn verzekering betaalde was het

hals van de Fender Jazz Bass, serienummer

mijn bekken vlijden. Sensueel. Bizar hoe je

vast gebruikelijk de opbrengst te delen.

28545, made in Japan.

betoverd kunt raken door voorwerpen.

Andere varianten, zoals één weggeven, één verkopen en één zelf houden dan? Op roofgoed rust geen zegen, wist de ander, zeker

Verwilderde mafkees

Custom made

Nog nooit zoveel patrouillerende agenten-

Ik haalde er een buurman bij die bij Claw

niet wilt dat u geschiedt... Jaja, ik weet het,

duo’s tegengekomen op dat kleine stukje

Boys Claw bas speelt. Ook hij stond paf.

knarsetandde ik. Al mijn vezels verzetten zich

naar huis. En met allemaal oogcontact, zo

Pakte de bassen een voor een op en plukte

tegen het idee, maar morgen ga ik naar ge-

close. Te voet, op de ¿ets, bij het stoplicht

achteloos wat jaloersmakende staccato’s te-

vonden voorwerpen. Do the right thing, duh.

in een politiebus, en maar kijken. Ver-

voorschijn. De Fender die ik voor de duur-

Maar ze blijven wél hier! No way dat ik ze aan

dacht: een verwilderde mafkees met een

ste had aangezien, was volgens hem juist de

de wouten afgeef. De stemmetjes leken zich

beslagen bril in de stromende regen wach-

goedkoopste. De andere waren waarschijn-

daar bij neer te leggen. Ik ging weer voor de

tend voor het stoplicht, drie professionele

lijk custom made en daarom veel kostbaar-

spiegel staan playbacken met de fretloze Hu-

basgitaren klapperend aan het bagagerek

der. Opgewonden begon ik een zoektocht op

man Base tegen mijn ballen gedrukt. Yeah!

16

niet als het een muziekinstrument is. Wat gij


Ganesha zij dank In het westen zou deze baby waarschijnlijk nooit ter wereld zijn gekomen, maar op het Indiase platteland staat de prenatale gezondheidszorg nog in de kinderschoenen. Dit zwaar mismaakt ter wereld gekomen meisje (of twee?) werd gelukkig als

Thuislab Het zou zo mooi kunnen zijn, een wereld waarin drugs legaal zijn. Dan zouden lollige kitjes zoals deze gewoon bij Bart Smit

een wonder en een geschenk van god verwelkomd. Ondanks, of juist vanwege haar twee gezichten werd de baby als een reïncarnatie van de olifantengod Ganesha geëerd met gejuich, applaus en offers. Artsen hebben geen idee of het meisje levensvatbaar is en wat haar vooruitzichten zijn.

naast My Little Pony staan: een doe-het-zelf crystal meth thuislab. Voorlopig is deze fantasie van reclame-creativa Kristin Verby echter nog verre toekomstmuziek.

Inkijklip My god. Denk je de mogelijkheden van body modi¿cation wel te kennen, zie je toch nog een gat in de markt over het hoofd. Een gat in het hoofd dus eigenlijk. Is het mooi, of is het alleen maar idioot? Praktische nadelen van zo’n mondvenster lijken in ieder geval algenaanslag en onsmakelijke inzichten in de kauwtechniek. Een voordeel is wel dat iedereen tenminste gelijk weet of je wel geÀost hebt.

Smart Phone Next? Designer Eriz Lanuza voorziet grote mogelijkheden voor zijn ontwerp de Dial, een nieuw concept waarin het gemak van het antieke vestzakhorloge met mobiel communicatievernuft is gecombineerd. Op het eerste oog een hedendaagse versie van een ouderwets klokje, bij nader betasten van de touchscreen een hypermodern communicatiecentrum aan een ketting. Een uitkomst voor mensen die hun kostbare mobiel steeds laten vallen.

17


Verzamelboek Coen Brothers uitgebracht Liefhebbers van goede cinema kopen al enige weken op zaterdag de Volkskrant. Tot 23 april zit bij die krant namelijk een kortingsbon waarmee men voor nog geen vijf euro een dvd van de gebroeders Coen kan aanschaffen. Wie dat maar onhandig vind kan natuurlijk ook meteen het complete verzamelboek met 14 meesterwerken in huis halen.

Wonderlijk duo In het voorwoord wordt kort ingegaan op de carrière van het wonderlijke duo. Interessant om te lezen is dat de broers

De Coen Brothers (Ethan en Joel) maken

hun ¿lms niet alleen regisseren, maar ook

al 25 jaar lang top¿lms. Hun komische

zelf schrijven, produceren en monteren.

blowers¿lm The Big Lebowski stond in

Op de rode loper verschijnen ze vaak met

2008 nummer 1 in de Highlife Blow Top

tegenzin, want van de glamour en glitter

100, en dat was zeer terecht. Jeff Bridges

van Hollywood moeten ze eigenlijk niks

speelt de rol van zijn leven als Jeffrey ‘The

hebben. Interviews verlopen vaak moei-

Dude’ Lebowski, maar ook John Goodman

zaam, de broers lijken vooral met hun

als

¿lms te willen spreken.

de

gefrustreerde

Vietnamveteraan

Walter Sobchak, Steve Buscemi (Donny Kerabatsos) en John Torturro (Jesus 4uin-

En dat gaat ze goed af. Ook hun nieuwste

tana) zijn onvergetelijk.

¿lm, True Grit, die net nog niet bij deze verzameling terecht is gekomen, zou wel weer eens fors bij de Oscars kunnen sco-

Vele hoogtepunten

ren. Het is de eerste western van de Coen

Maar het werk van de talentvolle broers

Brothers. Nu nog een lekkere science

kent nog vele andere hoogtepunten. Zo-

¿ction ¿lm, en een goeie horror¿lm, pas

als Fargo, waarin Frances McDormand

dan hebben ze alle ¿lmgenres met hun

(overigens getrouwd met Joel Coen) als

geniale kijk op cinema behandeld. Tot die tijd vermaken wij ons dan prima met deze collectie van hun eerdere werk. films op de markt gezet. Exclusief door

Filmliefhebbers kunnen Coen Brothers

de Volkskrant, die daarmee geheid een

The Complete Collection compleet aan-

klapper maakt, want deze aanbieding zal

schaffen via de Volkskrant webshop.

grif aftrek vinden.

www.vk.nl/coencollection De combinatie boek en film werkt prima, hoewel de krant het zich niet bijster moeilijk heeft gemaakt. Want naast een nieuw geschreven voorwoord bestaat het verzamelboek louter uit de eerder zwangere politieagente een stel onhan-

geplaatste recensies van de betreffende

dige criminelen op het spoor is. Andere

films. Een en ander is wel uitbundig ge-

favorieten: Blood Simple (1984), Miller’s

illustreerd, waardoor het boek er zeer

Crossing (1990) Barton Fink (1991),

mooi uitziet. En deze opzet werkt in haar

en No Country For Old Men (2007). Er

eenvoud eigenlijk ook perfect. Want het

waren al eerder verzamelboxen van het

is immers wel zo aardig om te lezen hoe

werk van de Coen broers uitgebracht,

een recensent een film beoordeelt, voor-

maar die telden maar vijf films. Nu is dus

dat de geschiedenis er een klassieker of

voor het eerst een set met maar liefst 14

een flop van maakt.

18


Skunk#1

White Widow

Blue Mistic

Indoor Mix

Outdoor Mix

Critical

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

E8,-

E20,-

E8,-

E20,-

E8,-

E20,-

E8,-

E20,-

E8,-

E20,-

E9,-

E23,-

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

E30,-

E55,-

E30,-

E55,-

E30,-

E55,-

E30,-

E55,-

E30,-

E55,-

E35,-

E65,-

Ice

Power Flower

Fruit Spirit

Northern Light

3 zaden

Shining Silver Haze Amnesia Haze

Royal Cheese

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

E9,-

E23,-

E9,-

E23,-

E9,-

E23,-

E9,-

E23,-

E9,-

E23,-

E10,-

E27,-

E9,-

E23,-

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

E35,-

E65,-

E35,-

E65,-

E35,-

E65,-

E35,-

E65,-

E35,-

E65,-

E40,-

E75,-

E35,-

E65,-

Special Kush #1

Special Queen #1 Royal Moby

Easy Bud

Quick One

Royal Automatic

3 zaden

Royal Dwarf

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

3 zaden

1 zaad

E3,50

E8,50

E4,-

E8,75

E13,-

E34,-

E7,-

E17,50

E8,-

E20,-

E8,50

E21,50

E6,-

3 zaden

E15,-

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

5 zaden

10 zaden

E13,-

E23,-

E13,50

E25,-

E54,-

E90,-

E27,-

E50,-

E30,-

E55,-

E32,50

E60,-

E25,-

E45,-

GROOTHANDELS

Tel.: 0031-(0)13-5722959

Tel.: 0031-(0)464575800

Tel.: 0031-(0)35-6932266

Royal Queen Seeds +31-73-5479916 info@royalqueenseeds.com

www.royalqueenseeds.com

Tel.: 0031-(0)88-6060700


De Liik

Dikke wietwolken en straffe hiphopbeats Tekst: Arjan van Sorge

Vanuit Den Haag waaien dikke wietwolken en straffe hiphopbeats de rest van het land in, geproduceerd door een opmerkelijk duo/trio: de LIIK. Ze branden los in een fijn gesprek.

heeft weinig invloed op het creatieve proces, want we hebben inspiratie in overvloed.” Dat

De LIIK bestaat uit Sir Joski en MCT, twee

om te horen hoe ver de invloed van zijn

blijkt, want op het moment is Sir Joski bezig

gouwe gozers uit Den Haag. Tegenwoor-

creatieve versjes is doorgedrongen.

met het album (solo) van de Piet Hein Passie en MCT met ook al een eigen soloalbum.

dig doet Pleur van de Gouda Connectie ook mee, op de beats. In 2007 brachten

Niet alleen in woorden maar ook met da-

“Als die zijn afgerond gaan we met de LIIK

ze in eigen beheer een cd uit met de pak-

den laat de LIIK zien dat het menens is met

werken aan een vervolg op het ‘Nee’ album.”

kende titel ‘Nee’, die bol staat van rake

goeie shit. “In het verleden werd er veel

bespiegelingen op rap over blowen, ruk-

gerookt, zelfs op het podium. Vooral bij het

Zowel Sir Joski aka Jack als MCT aka Ar-

ken, spuiten, slikken, relaties, de straat

nummer ‘Jacques’ werden altijd jointjes

thur Havenaar hebben eerder in bands

en tv. Reden genoeg voor Highlife om

aan het publiek uitgedeeld. Zo hebben we

gespeeld, vaak met elkaar. Zo was daar

de mic bij de LIIK te houden, zeker met

een hoop fans aan de cannabis geholpen!

eerst het punkrock gezelschap Rastapo-

songtitels als ‘Geen Tip Aan Me Lip’.

Onze favoriete shop is de Greenhouse in

poulos dat later overging in Popoulos. Sir

Den Haag, daarnaast heeft London vaak

Joski bekeerde zich tot hiphop terwijl MCT

“We ontmoetten elkaar in de Demo, een

ook een prima wietje. Kwaliteit staat voor-

overstapte naar duistere metal. Onder de

coffeeshop in Den Haag waar veel muzi-

op! Zeker als we nieuwe songs maken word

naam Onweer maakte hij inmiddels 4 cd’s,

kanten kwamen. Via o.a. de Osdorp Posse

er gerookt, ook tijdens dit interview.”

waarvan ‘Hekserij’ net uit is. Met de LIIK brachten ze alweer 2 cd’s, concertopnamen

ontdekten we de nederhop, en hiphop in z’n algemeen door veel te luisteren naar

“Roken en spelen gaan goed samen maar het

en een radioprogramma op de markt. Te-

Ice T, Cypress Hill, House of Pain en Eric

is niet noodzakelijk voor ons om dat te com-

genwoordig spelen Sir Joski en MCT ook

B. En natuurlijk willen we niet onze held

bineren, hoewel een hoop hiphoppers er an-

weer in de hardcoreband Popoulos.

en gentleman pur sang vergeten: Drs. P.”

ders over denken. De grootste inspiratiebron

Die belangstelling zal de inmiddels meer

is het dagelijkse leven en alles wat er om ons

De stad van waaruit LIIK opereert, Den

dan 90-jarige Heinz Hermann Polzer vast

heen gebeurt, evenals andere muzikanten

Haag, wordt zeker inspirerend gevonden

ontgaan zijn, maar het is toch weer leuk

en alle fans die ons al jaren steunen. Blowen

voor muzikanten: “Door de muzikale scène, veel groen en natuurlijk de kust, plus het grote muzikale verleden van deze stad. Er zijn veel muzikanten in Den Haag maar een hoop is kut, ook door de vriendjespolitiek. Er is hier zeker een ernstig gebrek aan podia wat best wel zorgelijk te noemen is. Helaas zijn er ook steeds minder coffeeshops, en hanteert de gemeente Den Haag een ontmoedigingsbeleid wat betreft uitgaan.” Maar tot slot wensen Sir Joski en MCT iedereen een hoop- en rookvolle toekomst!

j-production.nl myspace.com/SIRJOSKI

Speel je ook in een band/act en wordt er geblowd? Stuur dan even een mailtje naar redactie@highlife.nl.

20


Drugshond Kelly De Amsterdamse politie zet regelmatig speurhond Kelly in voor drugscontroles op middelbare scholen. De Mechelse herder snuffelt zo’n veertig keer per jaar door de klas op zoek naar wiet, cocaïne of andere drugs. Politie en schooldirecteuren hebben afspraken gemaakt om scholen veiliger te maken. Tot die afspraken horen ook onaangekondigde politiecontroles van kluisjes van de kinderen.

allemaal hoezeer de school niets anders is dan een daggevangenis voor jongeren. Wanneer jongeren drugs gebruiken doen ze dat om te voorzien in een behoefte. Is

In een klas ruikt Kelly gemiddeld bij één à

Afghanistan te speuren naar bermbom-

wellicht de schooldag te saai of bedreigend

twee leerlingen onraad. Dat heeft in de af-

men in plaats van naar wiet bij scholieren.

om ongedrogeerd te doorstaan? Of sluiten de lessen niet aan bij de interesse en ta-

gelopen vier jaar geresulteerd in vijf à tien arrestaties, meestal voor wietbezit. Wat denk jij, zal Kelly het drugsgebruik

Andrea, communicatieadviseur: Wel ruiken, niet roken. Wat een hondenbaan!

lenten van de leerling? Of zou hij beter op

Tien Königs, advertentieverkoopster: Nog even afgezien van het lage percentage kinderen die ze met drugs aan zullen treffen, lijkt het me een nogal traumatische en vernederende ervaring voor alle kinderen. Een jongere laat zich niet leiden door schrikbewind, maar maakt keuzes op basis van gezond verstand, en

August de Loor, drugsdeskundige: In plaats van een bezinning op wat er werkelijk aan de hand is, pleit de politie er voor om alle scholen te besnuffelen en worden de lockers gecontroleerd. Deze controlemaatregelen werken louter averechts. Ze zorgen voor stigmatisering en uitsluiting van gesnapte leerlingen. Het polariseert

zijn plaats zijn op de arbeidsmarkt dan in de klas? Dat gaat die hond niet oplossen.

onder scholieren terugdringen? Zullen de leerprestaties omhoog gaan nu de politie zich ermee bemoeit? Tijd voor de stelling:

Drugshond Kelly redt het Nederlandse onderwijs. Gust de Wit, verslavingstherapeut, De Wit Consultancy: De jacht op de softdrugsgebruiker is de¿nitief geopend en neemt vormen van een heksenjacht aan. Het is schieten op alles wat beweegt, met maar een ding als doel: criminalisering en stigmatisering van drugsgebruik.

Drugshond Kelly redt het Nederlandse onderwijs. daar zijn de ouders en de school voor. Een

het onderwerp zodat er geen open discus-

goede ouder laat ook niet door een hond

sie meer mogelijk is tussen school, ouders

aan zijn kind snuffelen, wij letten op het

en jongeren over druggebruik en hoe dat

gedrag van ons kind en als we al snuf-

de schoolprestaties kan beïnvloeden.

felen dan doen wij dat zo onopgemerkt mogelijk zelf wel. Op zoek naar sigaret-

Er ontstaat rond druggebruik een zweem

Ik ben van mening dat het beter is om

tenrook, alcohol of drugs, en dan zijn wij

van spanning en avontuur die bij pube-

leerlingen af te rekenen op hun gedrag.

daar ook niet echt trots op.

rende jongeren in hun afzetgedrag eerder nieuwsgierigheid opwekt. Mijn advies is

Gelukkig zijn er nog scholen die er ook zo over denken en niet meedoen aan dit agressieve beleid. Als het gaat om veiligheid kun je de hond beter inzetten om in

Mira de Vries, activiste: De volgende stap is urinecontrole zoals op sommige scholen in de VS. Dit illustreert

dan ook om met deze aanpak te stoppen en overleg te starten hoe het anders, beter moet om jongeren voor te lichten over het gebruik van drugs.

Peter Cohen, orakel: Drugshonden en drugstesten zijn al ruim dertig jaar in de Verenigde Staten in zwang. Het cannabisgebruik onder 15- en 16-jarigen ligt er rond de 15%, even hoog als in Nederland. Gegeven het nimmer bewezen effect, de uiterst geringe trefkans en gegeven het diepe wantrouwen dat ze onze jeugd mededelen, zijn de drugshonden een symbool van ernstige politieke verloedering. Politieke partijen die zich hier tegen verzetten hebben dat begrepen. Zijn die er?

21


HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

Tof wijf Hennepgeurkaart

zo’n hennepgeurkaart in Omdat ik in Den Haag woon kreeg ik ook n en wrijven, maar toen de bus. Alleen, ik maar wrijven en wrijve hennep. Jammer, want rook ik nog steeds drukinkt in plaats van dat betreft dan wel wat joint, goede een niets ruikt lekkerder dan weer jammer (-; Sharon

Nee, nou wordt ie mooi! Hoe bestaat het! Ik lees in mijn eigen Highlife dat een van mijn vroeger helden, Nina Hagen, nu in de Here is. Wie had dat verwacht? Jammer, jammer, jammer. Maar toch, ze blijft een tof wijf. Ik zet nog maar eens haar vroegere werk op, en denk dan ietwat weemoedig, het was een mooie tijd. Bedankt, Nina. Noël

Haha, gelijk heb je!

Meer wietfoto’s -----Oorspronkelijk bericht----Van: Sharon 14:44 Verzonden: maandag 17 januari 2011 .nl ighlife tie@h redac Aan: Onderwerp: Wietgeurkaarty

Ik weet niet of meer lezers er al om gevraagd hebben, maar zouden jullie niet wat meer wietfoto’s willen plaatsen. En dan bedoel ik ook die paginagrote foto’s. Ik vind het leuk om die in mijn kweekhok te plakken, dus wat mij betreft mogen er wel meer van die foto’s in het blad. Gerry We doen ons best om in elk nummer een paar van die prachtige wiettoppen te laten zien!

Gadgets Hey, dacht ik meteen, dat komt me bekend voor. Klopt het dat de rubriek High Gadgets al eens eerder in Highlife stond? Pierre Ja, dat klopt. We hebben een paar jaar de nieuwe gadgets overgeslagen, maar nu zijn we weer helemaal up to date. Ook in dit nummer dus weer de nieuwste hippe gadgets!

22


Portret van een blower

‘Voor de gezelligheid’ Door: Michiel Panhuysen

Het is gezellig druk in coffeeshop de Dizzy Duck, op een namiddag in januari. Het viel mij de laatste tijd op dat coffeeshops toch voornamelijk door mannen worden bezocht. Best onevenwichtig, want mijn gevoel zegt me dat er toch heel wat vrouwelijke blowers zijn in ons land. Ik deed daarom eens wat extra mijn best om een vrouwelijke coffeeshopbezoekster te vinden. De eigenaar van de Dizzy (thanks Mike!) bracht me in contact met Mary (21).

nooit zo heel veel geblowd, een grammetje per dag hooguit, maar ik blow wel iedere dag zo’n beetje. Voor de gezelligheid. Met vrienden. En als je blowt heb je niet zo’n behoefte aan alcohol, dus ik drink – gelukkig – niet veel alcohol.”

“Ik kom hier regelmatig gezellig een bakkie

Stitch, die regelmatig met haar mee op

“Ik was vroeger thuis niet de enige die

doen”, zegt ze. “Deze coffeeshop is een plek

stap gaat. Haar eerste trekje van een joint

blowde. Al hield iedereen het een beetje

waar ik vrijwel dagelijks na mijn werk kom.”

kreeg ze van haar toenmalige vriend, toen

verborgen. Ik kan me nog herinneren dat

Mary heeft een MBO opleiding in de horeca

ze een jaar of zestien was. “We hadden al

mijn vader beneden zat te roken en dat het

afgerond en heeft de laatste tijd wisselende

wat alcohol op en eigenlijk was het niet zo’n

wel heel vreemd begon te ruiken. Dat was

parttime en fulltime banen gehad op ver-

heel geweldig idee om op dat moment ook

zeker geen normale shag. Als kind ben je

schillende plekken: in de catering, cafés en

nog eens te blowen, maar goed. We gingen

daar niet zo heel erg mee bezig. Ik heb wel

restaurants. “Maar het horecabestaan is

daarna ook nog eens uit. Ik heb wel ontzet-

eens gehoord dat een kind ook niet precies

zwaar, je maakt lange dagen en je hebt een

tende pret gehad, ondanks de combinatie

doorheeft of vader of moeder dronken is.

onregelmatig werk- en leefritme. Nu trek

met alcohol. De eerste keren dat je blowt

Dat zie je als kind niet. Je ziet gewoon pap-

ik dat nog wel, maar ik kan me voorstel-

zijn eigenlijk toch het allermooist. Ik denk

pa of mamma. Mijn vader blowde dus. Dat

len dat ik daar over een paar jaar geen zin

dat ik van mijn leven nog nooit zo gelachen

had ik op een goed moment wel door. Mijn

meer in heb. Daarom ben ik dit jaar met

heb als die eerste keren.”

moeder moest er niet zoveel van hebben.”

Management begonnen.” Mary woont sa-

Mary is een matige regelmatige blower

“Met mijn vader heb ik nooit samen een

men met haar vriend en heeft een hond,

(blowster, bloweres, blowereuse). “Ik heb

jointje gerookt, misschien moet ik dat maar

een HBO opleiding Media & Entertainment

eens doen. Dan draai ik wel, want hij doet er veel te veel tabak in. Met mijn broertje van zeventien blow ik wel af en toe, als hij bij mij thuis is. Ik heb liever dat hij dat bij mij in de buurt doet en dat wij de wiet kopen, dan dat hij er zelf aan moet zien te komen via een vaag adresje. Ja toch?” Dat je uit moet kijken met blowen in het buitenland weet Mary wel. “We kochten op vakantie aan de Spaanse Costa Brava een keer in een steegje wat hasj van een vage vogel. Toen we terugkwamen in het hotel en het uitpakten bleek dat we gewoon drop hadden gekocht. Zeker een Spanjaard die in Amsterdam bij de snoepafdeling van Albert Heijn zijn slag had geslagen. Zoiets doe je dus ook maar een keer in je leven, want je voelt je achteraf natuurlijk ontzettend suf!” “Waar ik net vandaan kom?

Eh, van

school. En nu ga ik boodschappen doen en daarna lekker koken. En dan misschien nog ergens een bakkie doen…”

23


24


Onderhuids met Hanky Panky

Henk Schiffmacher aka Hanky Panky is zeker in Nederland een van de bekendste tatoeëerders. Na zijn tattooencyclopedie Lexion der Tatoeages verschijnt nu Onderhuids, met verslagen van zijn reizen door Azië.

kreunend van een roosje voorzien en maakt mij op die manier deelgenoot van de vochtige momenten die zij eraan beleeft’) naar een huurlingentraining in de bossen van Alabama. Vandaar naar de afgehakte vingerkootjes van miskleunende yakuza/

Door: Arjan van Sorge

lijn weet te brengen in zijn boek. De lief-

gangsters in Japan naar hond eten in de

Als het over Henk gaat, of Hanky Panky zoals

hebber van tattoos kan daarnaast ook nog

Filippijnen naar de he-she’s van Singapore

hij liefkozend wordt genoemd, worden in een

ietwat bedrogen uitkomen, want bladzij-

- Henk kan er meeslepend over schrijven.

adem met ‘tatoeage’ gelijk zijn beroemdste

denlang komt er geen lichaamsversiering in

klanten genoemd. Niet zo vreemd, want dat

voor. Onderhuids gaat meer om het verhaal

Er wordt stevig gezopen bij Schiff, maar

zijn wel zijn levende (of in sommige gevallen

van de reis zelf dan over tatoeages. Maar

zoals vooral in het hoofdstuk over Thailand

dode) visitekaartjes. OK dan, hebben we dat

Henk maakt het allemaal goed door met zijn

blijkt, is-ie zo op z’n tijd ook niet vies van

alvast gehad: Robbie Williams, Anouk, Lem-

pen gedoopt in bloed, zweet en tranen de

een lekkere stick. Een bestelling bij een rik-

my, Jan Cremer en de bands Red Hot Chili

spannende en vaak ook heel grappige ver-

sjarijder blijkt ‘genoeg om weken stoned te

Peppers en Pearl Jam dragen allemaal een

slagen neer te pennen. Zuipen, blowen en

zijn en het vermogen van je familie tot nul te

onder de huid aangebrachte inktversiering

seks zijn daarbij de vaste ingrediënten.

reduceren, mochten ze je ervoor vrij moeten kopen uit de klauwen van de Royal Siam Po-

van de stevige Amsterdammer. De lichaamsschilderijen van Kurt Cobain, Willy DeVille en Herman Brood behoren net als de dragers ervan inmiddels tot het verleden.

Een uitstekend verteller

Weken stoned

lice’. High van de Thaise wiet hangen Henk

Van Harderwijk in de 50er/60er jaren naar

een koraalrif, zachtjes deinend op de aanrol-

de dagelijkse beslommeringen van een

lende golven. ‘We leren de Duitse buurman

tattoowinkelier (‘een struise dame wordt

ook snorkelen en terwijl hij lekker rondslen-

en een vriend dagenlang snorkelend boven

Schiffmacher (1952) komt uit een katholieke slagersfamilie in Harderwijk en geeft voor hij de lezer laat meegenieten van zijn ervaringen in Azië eerst even een kijkje in zijn jeugd. Die stond vooral in het teken van vlees, poep en pies, een combinatie die garant staat voor smeuïge anekdotes en rauwe verhalen. De Schiff toont zich een uitstekend verteller die je op het puntje van je stoel kan laten zitten en steeds weer naar de volgende pagina doet bladeren. Het starre schoolsysteem uit die tijd is hem allerminst bevallen, de leerschool van het leven is de doe-hetzelver uiteindelijk beter afgegaan. Toch had iemand even moeten opletten hoe Hank van de hak op de tak springt en geen

25


26


tert in zee ontfermen wij ons om beurten over zijn aan wal gebleven vriendin’.

Borneo Tattoo

Maar het meest bloedstollende en grootste deel van Onderhuids gaat over de zoektocht naar de roots van de tatoeage, de Borneo Tattoo, die tot op de dag van vandaag velen in de westerse wereld inspireert. Er staat alleen nog wat ondoordringbare jungle voor de bron van de bodybeeltenissen, iets wat uiteindelijk Hank en reisgenoten bijna fataal wordt. Anthony Kiedis, de zanger van de Red Hot Chili Peppers en vriend van onze joviale Mokummer, dreigt uiteindelijk te bezwijken aan malaria, maar dan blijkt maar weer eens hoe handig het is om een wereldberoemde muzikant (met geld) te zijn.

Thai Sticks

Highlife sprak enige jaren geleden uitgebreid met Henk Schiffmacher. Hieronder enige delen uit dat grote interview, waarbij natuurlijk veel aandacht voor het blowen.

Eindconclusie van Henk: ‘Het woud, de longen van onze wereld, is er niet voor onnozele waaghalzen zoals wij. Het dient mijns inziens met rust gelaten worden. ten te e worde Ga er niet heen. Er is niets, je bewijst niets. e be

Klopt het dat je met de opbrengst van meegenomen wiet uit Thailand je Tattoo-shop bent begonnen? “Dat is een verhaal dat ik ooit een keer in een boek van mij, ‘Heet van de naald’, heb opgeschreven. Maar dan praten we over 1978, dat is 26 jaar geleden. Ik was op een gegeven moment een soort van stranded in Azië en toen heb ik een partijtje Thai Sticks mee naar huis genomen. In Nederland d bleek dat een erg goede keuze te zijn, en van de opbrengst heb ik toen mijn Tattoo-shop kunnen ¿nancieren. In die tijd was dat vingerdikke, gebonden ke, aan stokjes sg Thaise wiet die aan de uiteinden in goud gedoopt waren. prachtige appaa Dat waren pra raatjes. tjes. Marihuana M en hasj was ttoen een heel Tempelballen uit ee exotisch sch ch gebeuren, gebeure Tempel Nepal met goud goud o eromheen en prachtige eromhe stempels erin, het ware temp en n dingen di e erin waren en bijna verzamelaarsitems.” erz erzame e aarsitems.”

ve Schiffmacher die de hele avond gaat zitten grinniken, ik word er niet zo actief van. Mijn grote drug is toch nog altijd een ijskoude wodka. Schilderen is een kwestie van concentratie. Met een jointje op kun je heel goed geconcentreerd op een plekje werken, maar je moet uitkijken dat je niet te veel inzoomt met dat spul op.”

Hoogstens je eigen roekeloosheid. heid. Het is er gevaarlijk, onvriendelijk. Je verrot en verdwijnt er, het had onze dood kunnen n z zijn’. Je hebt wel een heel spannend nd avontuur vontuu meegemaakt natuurlijk... Maar een tattoooo oooo shop op de Ceintuurbaan in Am Amsterdam sterdam is daarbij vergeleken toch wel zo rrelaxed. axed. Onderhuids, Een ontdekkingsreis ngsreis s naar tatoeages van Amsterdam Borneo m tot Bo Henk ‘Hanky Panky’ Schiffmacher fmache

Uitgeverij Carrera

B ow je Blow e nog? og “Als Als ik een n joint heb ge gerookt ga ik de hele g Omroep zitavond vo d naar v n ar de e Evangelis Ev Evangelische Omr te ten en n k kij kijken, kijke j n dat jken d dat vind ik d dan het allerleukle bekering en ste dat d er is iis, dat dat gezeur ur over o beke hasjbonbons vroeger het zo. o. De D h hasjbonb asjbonb bons b ons s v vond vo ond ik vroeg vroe vroege leukste, eukste, en w watt ik nu ook oo o ok o nog nog wel well kan zachte waarderen ren is is een ee een goede g z zac te waterpijp, wate erp hersenen je zodat je niet meteen eteen je hele h ers uitkomen als je een ttrekkie neus voelt uitkom men a m ontstaat er een passieneemt. Maar alom on

27


Me

VLOEI MET UW LOGO!!! Vanaf heden is het mogelijk om bij ons pakjes vloei met uw eigen logo op de voorkant te bestellen!

Meer Flamez? www.flamez.eu

Kijk op onze site:

www.tgctrading.com Of vraag een van onze vertegenwoordigers om eens langs te komen.

Neem contact op voor meer informatie of vraag een offerte aan.

Nu verkrijgbaar: Vape - or - Smoke Dé oplossing voor het rookverbod in uw zaak:

Greengo! Ook verkrijgbaar in 30 grams verpakking!

De voordelen van Greengo: - Geen nicotine, minder teer en dus geen verslaving. - Géén tabak, dus u mag dit binnen roken. - Greengo is de énige legale tabaksvervanger met accijnszegel. - In combinatie met cannabis wordt de smaak licht geneutraliseerd en is het effect van de cannabis sterker.

www.greengo.nl

Valkenjachtstraat 17-19 5042 WH Tilburg The Netherlands Tel: +31 (0)13 57 22 959 Fax: +31 (0)13 54 43 043

www.tgctrading.com Barney’s

aar!

ct leverb

ire ikelen d

000 art er dan 6


Fenomenen in de coffeeshopbranche deel 12

Ricardo, een klassieker Door: Wernard Bruining

De eerste keer dat ik Anytime in Alkmaar binnenkwam was ik op zoek naar de beste coffeeshops in Nederland. Anytime zat toen nog in het oude pand. Het was er vol mensen, was WDPHOLMN GRQNHU HQ ]DJ HUXLW DOV HHQ RXGH ¿HWVHQVWDOOLQJ de bruine verf bladderde van de muren. Ik wilde meteen weer de deur uitlopen, toen me opviel hoeveel afhalers er kwamen. Afhalers komen alleen als de kwaliteit goed is. Het sjofele uiterlijk van de zaak was dus een soort vermomming!

middels zijn grote hobby geworden en als je daar nou eens je werk van kon maken!

Tweede kans Toen hij 21 jaar was begon Ricardo met dealen. Gewoon vanuit zijn huis hasj en

De kwaliteit van een coffeeshop wordt

hand, vroeg Ricardo aan zijn vriend. Dat is

wiet verkopen, met de klassieke weeg-

grotendeels bepaald door de kwaliteiten

theehuis Mellow Yellow en daar kun je hasj

schaal, een pesola in de hand. De klassieke

van de eigenaar. Ricardo is het proto-

en wiet kopen, was het antwoord. Nou, dat

thuisdealer, zoals zovelen in die tijd. Dat

type van de klassieke dealer; hij geeft

leek Ricardo wel wat, want blowen was in-

was ook het jaar dat hij een auto- ongeluk

de richting aan en zet de toon voor zijn klanten, of moet ik zeggen fans? Tijd om het fenomeen achter Anytime voor het voetlicht te brengen!

Paramaribo Ricardo (1955) is geboren in Paramaribo, zijn vader werkte bij Bruynzeel. Ricardo deed eerst het lyceum, maar werd daar afgeschopt. Hij groeide op aan de rand van het bos: “Ik voelde me soms net Tarzan, ik leerde in het bos Àexibel te zijn en het leverde mij een sterk lichaam op.” Hij rookte op zijn dertiende zijn eerste joint, hem aangeboden door zijn oudere broer. “Braziliaanse wiet was dat, ik weet het nog goed. Voor een zaadje werd je daar in Surinama al voor opgepakt, dan kreeg je zomaar twee maanden cel en nog klappen ook. Als je wiet had pakten ze die af en rookten dat zelf op!” Ricardo kwam toen hij 15 jaar was naar Nederland. Hij ging vaker blowen, maar studeren kwam er niet meer van: “Het enige wat ik echt in mijn leven heb gehaald is mijn rijbewijs,” zegt hij er zelf over. ”Ik zou jonge mensen die op school zitten afraden om te gaan blowen, want je gaat voorbij school denken, het is slecht voor je motivatie.” Goed voorbeeld doet goed volgen. In 1973, Ricardo was toen 18 jaar, passeerde hij met een vriendje mijn toenmalige coffeeshop in Amsterdam, waar mensen op de stoep in een rij stonden te wachten tot ze naar binnen konden gaan. Wat is daar aan de

Ricardo

29


Kickboksen, yoga en cannabis “Als je een schedelbasisfractuur hebt gehad, komt het vaak voor dat je je smaak en reukvermogen verliest. Dat is me gelukkig bespaard gebleven. Als ik wiet die me wordt aangeboden moet testen begin ik met er eerst eens goed naar te kijken. Maar daarna begint het eigenlijk pas, ik ga het dan roken en daar draait het uiteindelijk voor de klant om hé, het effect! Als ik genoeg wiet heb en een keuze moet maken, dan kies ik in principe altijd voor de aanbieder die het zelf ook rookt. Want wie appelen vaart moet appelen eten of liever nog, appelen vreten! Ik kom toch wel met enige regelmaat wiet tegen die kunstmatig verzwaard is. Dat is bijna altijd het geHet interieur van Anytime

val met wat ik witte wiet noem, bij andere wietjes zie je het bijna niet, nooit eigenlijk. Maar je ziet het heel duidelijk hoor, ik

kreeg. ”Ik dacht altijd al; als je 21 bent,

probleem voor me. Ik ben er twee maan-

heb een keer meegemaakt dat ik op an-

dan ga je gewoon dood. Mede daarom zag

den lang dood en doodziek van geweest.”

derhalve meter afstand van de wiet zat, de man haalde die zak met wiet uit de tas en

ik weinig in studeren. En inderdaad, toen ik 21 was kreeg ik een zwaar ongeluk en

“Een vriend van me, ene Jaap, de lokale

toen het nog halverwege was zei ik al, stop

heb ik twee weken in coma gelegen. Ik

dealer in Hilversum en een echte oude Af-

het maar terug, ik heb het al gezien, dat

kwam in een hagelbui terecht en ben met

ghaanfreak, rookte heel graag Afghaan. Hij

is niet de soort die ik wil hebben. Ik ben

de auto tegen een boom aangereden. Art-

was er ook een paar keer zelf geweest. Ik

zes weken blind geweest en heb daardoor

sen waren verbaasd dat ik het overleefd

vertelde hem dat ik wilde stoppen met ta-

een bepaald gevoel ontwikkeld. Ik zag op

heb, want mijn hersenen hebben lange

bak, maar niet met hasj en wiet. Jaap ver-

anderhalve meter afstand al dat het ver-

tijd zonder zuurstof gezeten. Ik denk om-

telde mij dat hij in Afghanistan gezien had

zwaard was. Het was de vibratie, die wiet

dat ik zoveel THC in mijn bloed had, dat

hoe de mensen daar pure joints rookten

keek heel boos naar mij, ik schrok eigenlijk

ik het daarom overleefd heb. Ik had een

van alleen maar hasj en dat heeft hij mij

van de uitstraling van die wiet, ik was er

schedelbasisfractuur, mijn kaak was op

toen geleerd. Ik ben daarmee gaan oefe-

ook een beetje bang voor.”

twee plaatsen gebroken, een gehoorbeen

nen en na een tijdje kon ik dat trucje ook,

gebroken, mijn gehemelte gebroken, mijn

gewoon de hasj heel ¿jn kruimelen, met

Ricardo heeft ook een speciale relatie met

neus gebroken, mijn oogkasssen naar bin-

een heel speciaal ¿lter en natuurlijk met

kickboksen. “Met kickboksen span je voort-

nen geklapt, mijn beide ogen vol met glas.

hele goede hasj. Maar dat spreekt vanzelf,

durend je spieren, dat is grommen, agres-

Ik ben zes weken blind geweest, mijn nie-

want ik houd alleen maar van hele goede

sief bijna,weet je en met cannabis kan je je

ren waren gescheurd, een been gebroken,

spullen. Als je alleen rookt en je doet dat

weer ontspannen, afstand nemen van het

vocht achter mijn longen, noem het maar

heel langzaam en voorzichtig dan gaat een

hele gebeuren, lekker slapen, rust is goed

op, maar ik heb het allemaal overleefd. Ik

pure hasjjoint nog wel, maar als je met een

voor de spieropbouw. Voor mij is het kick-

zie het als een tweede kans. Ik kan ook erg

groep rookt dan kun je er beter wat wiet

boksen, yoga en cannabis. Ik ben dertig

emotioneel worden als ik jonge mensen zie

doorheen doen, anders trek je die joint va-

jaar terug begonnen met kickboksen toen

die overlijden na een auto-ongeluk, dat zij

cuüm. Later kwam de wiet en die kon je

ik zelf 25 was. Ik heb twee keer in de ring

geen tweede kans hebben gekregen.”

natuurlijk goed puur roken, maar van huis

gevochten en twee keer met een knock out

uit ben ik toch een hasjroker.”

gewonnen. Daardoor heb ik toch wel ervaren wat het is. Ik was toen al te oud en ik

Pure joints

In 1980 kon hij Californische wiet kopen:

heb eigenlijk ook geen talent, ik ben ook

Ricardo maakte van zijn hobby zijn werk

“Hele mooie grote toppen voor 20 gulden

niet superatletisch gebouwd. Mijn broers

en blowde bijna 200 gulden per dag uit

per gram.” Ik vertel Ricardo dat het ‘Green

wegen allemaal hetzelfde als ik, maar zijn

zijn eigen voorraad, in de weekends het

Team’ in die tijd wiet uit Californië haalde

een kop groter. Ik heb wel heel veel door-

dubbele. “Dat kwam omdat ik het samen

en dat hij die wiet dus uiteindelijk op de

zettingsvermogen.”

met tabak rookte en daarnaast nog ge-

een of andere manier van mij gekocht

woon sigaretten,” verklaart hij nu. Hij

moest hebben, zonder dat we dat van el-

voelde een steeds grotere druk op zijn

kaar wisten. Het importeren van Californi-

Mike Tyson

borstkas en realiseerde zich dat hij een

sche wiet bracht het ‘Green Team’ op het

“Nu, na dertig jaar, train ik nog steeds,

keuze moest maken tussen de cannabis

idee om te proberen die ook in Nederland

want ik vind het leuk en heb nog steeds

en de tabak. “Nou, toen was mijn keuze

te kweken, want dat smokkelen dat kon je

het idee dat ik beter word. Ik ben het ei-

snel gemaakt, want ik wilde wel de rest

natuurlijk niet eeuwig vol houden. De Ame-

genlijk gaan doen om mezelf te bewijzen

van mijn leven hasj en wiet blijven roken.

rikaanse zaden van Old Ed deden het prima

dat ik na mijn coma weer helemaal terug

Ik rookte tabak van mijn dertiende tot ik

in Nederland en zo kwam Nederwiet in de

ben. Ik ben twee keer wereldkampioen ge-

27 jaar was, dus afkicken was een groot

coffeehops op het menu, ook in Alkmaar.

weest met mijn team. In het begin riep ik

30


kan verliezen. Wees scherp, be prepared, zoals hij het noemde. Ja, Mike heeft heel veel indruk op mij gemaakt!” Ik vraag Ricardo wat er gebeurt als je een kickbokser tegenover een klassieke bokser zet, wie wint er dan? Ricardo: “De kickbokser natuurlijk. De kickbokser kan vechten op afstand, op een halve afstand en lijf aan lijf, een bokser kan eigenijk alleen maar vechten op halve afstand en dan houdt het op. Als een bokser op halve afstand komt van een kickbokser heeft hij al schade, dat is ook wel bewezen in de loop der geschiedenis. Maar als je het hebt over een Mike Tyson, die heeft uitzonderlijke kwaliteiten,

Pesola’s in alle maten De pesola is het originele Tool of the Trade. Je heb ze in allerlei soorten en maten, van 10 gram tot 10 kilo. Je klemt de hasj of het zakje aan het knijpertje dat onderaan zit en houdt de weegschaal aan het ringetje omhoog, vlak voor je ogen zodat je hem goed kunt aflezen. Het vergde best wel enige handigheid om met de wiebelende pesola om te gaan. De absolute kampioenen met de pesola waren de dealers in de Deense hippievrijstaat Christiania, want zij kregen het nauwkeurig afwegen zelfs voor elkaar in een vliegende storm. Er mocht in Christiania gedeald worden, maar dan alleen buiten op straat. En in Denemarken kan het knap waaien en behoorlijk koud zijn!

die zou een grotere kans hebben dan een dat Remy Bonjasky wereldkampioen was

gewone bokser. Maar ik denk ook dat wan-

geworden, tot iemand mij jaren later ver-

neer je een kickbokser tegenover een ka-

het lef niet voor zal hebben. Deze regering

telde dat het niet alleen Remy was maar

rateka of een kung fu ¿ghter zet, de kick-

gaat eerder zaken sluiten. Alleen als ze valt

dat het hele team wereldkampioen was

bokser zal winnen. Een kickbokser is dan

en er een linkse regering komt, maken we

geworden. Ik was de mental coach van

gewoon de meest complete vechter.”

kans op een regulering van de achterdeur.

het team, dus tegenwoordig zeg ik dan maar dat ik twee keer wereldkampioen

Maar Ricardo heeft goede hoop: “Als ik die niet heb en er goed over ga nadenken

ben geworden. Ik heb Mike Tyson ontmoet

Wietpas

in het Bellagio in Las Vegas, toen we daar

Ricardo heeft niet veel op met de wietpas.

Ciska Joldersma, gaf toe weinig van coffee-

waren met Remy. Het was daar dat Remy

“Zoals het nu gepresenteerd wordt is het

shops af te weten, en toen haar daar het

zijn eerst tournooi won, eigenlijk de eer-

alsof er een Jodenster in je voorhoofd ge-

een en ander over werd verteld zei ze dat

ste doorbaak van ons team. En die Mike

tatoueerd wordt. Kijk, persoonlijk heb ik er

wat haar betrof ze toch nog dicht moesten.

Tyson, wat een geweldige man, wat een

niet zoveel problemen mee, voor mij is het

Ja, daar word ik gek van.”

lieve man. De kranten moeten vol met een

wel prettig als ik al mijn klanten ken, dan

verhaal en het leest natuurlijk voor andere

ben ik ook af van dat gedoe met minder-

mensen heel erg ¿jn, maar Mike Tyson is

jarigen. Maar om nou van iedere gebruiker

Topsport

een van de leukste mensen die ik in mijn

te registreren wat zij precies consumeren…

“Ik houd van mensen en daarom praat ik

hele leven heb ontmoet, zó attent, zó be-

Dan moet er ook een pas komen voor al-

graag met mijn klanten. Ik spreek regel-

trokken! Hij kwam zelfs voor de wedstrijd

cohol en sigaretten. Het wordt tijd dat de

matig jonge klanten en die vertellen dan

met een tip voor onze jongen: denk erom,

Nederlandse regering overgaat tot regule-

dat hun ouders liever niet hadden dat ze

je bent wel favoriet, maar ook een favoriet

ring.” Ik werp tegen dat deze regering daar

blowden, maar als ze dat dan wel deden ze

word ik er gek van. Die vrouw van het CDA,

liever hadden dat hun kinderen dan naar Ricardo gingen, want daar kwamen die ouders vroeger ook al. Eigenlijk heb ik een heel zwaar beroep, je hebt een witte Ricardo die heel veel belasting betaalt en een zwarte Ricardo die wiet zwart inkoopt aan de achterdeur. Coffeeshophouder zijn is een vorm van topsport. Daarom moet ik zorgen dat ik ¿t ben, ik zou in principe een halve marathon kunnen lopen. Ik doe het niet, omdat het niet goed voor mijn lichaam is. Ik ga niet beweren dat wiet goed is voor je gezondheid, maar ik weet wel dat als ik tien procent alcohol gedronken had van wat ik in mijn leven geblowd heb, dan had ik nu zeker honderd kilo gewogen. Dan was lang zo ¿t niet als nu en had ik me gewoon een stuk minder goed gevoeld. Ik zeg altijd, wat een mens nodig heeft is als eerste frisse lucht, op de tweede plaats komt water, op de derde plaats voeding en op de vierde plaats komt voor mij toch echt wel wiet!”

31


“Blowers zijn wat rustiger” Door: Wernard Bruining

Zoals gebruikelijk vinden jullie hier een aantal portretten van mensen die we spraken tijdens ons bezoek aan Anytime. Niet iedere bezoeker van deze coffeeshop komt trouwens om te blowen. Zo zegt een niet-blower: “Ik kom hier voor de NRI¿H HQ GH JH]HOOLJKHLG %ORZHUV ]LMQ ZDW UXVWLJHU QLHW ]R DJUHVVLHI LN YLQG KHW ZHO HHQ ¿MQH SOHN RP WH ]LMQ ´

Mathijs (1980) “Ik werk hier in Anytime, ik moet om vijf uur beginnen. De zoon van de eigenaar is mijn beste vriend, zo ben ik er ingerold.

Faisal Henar (1982)

ik meer een voorlichtende functie naar

Tja, het is een te gekke baan. Ik blow

klanten toe. De ouderen hoef je weinig

sinds mijn twaalfde en ik ben nu dertig

Faisal begon met blowen op zijn dertiende,

te vertellen, maar er komen toch ook tel-

jaar. Wat het blowen me gebracht heeft?

dat was in Woerden. ”Ik kwam vrijwel di-

kens nieuwe 18-jarigen binnen en ik vind

rect in aanraking met politie, omdat ik bij

dat een mooie kans om informatie te ge-

een huisdealer wiet ging halen. Dus mijn

ven over hoe ze met hun wietje kunnen

hele familie wist het gelijk.” Faisal kwam in

en moeten omgaan. Tot voor kort begon

1987 naar Nederland, zijn ouders wilden

ik zelf vroeg op de dag met mijn eerste

hem en zijn broers de gelegenheid geven

jointje, maar dat is de laatste maanden

om te studeren. “Na de MAVO de HAVO

steeds later op de dag een half jointje geworden. Ik ben inmiddels al 28, hè!”

Tjeerd (1992)

Nou, vooral sociale contacten, ik heb heel veel interessante mensen ontmoet. Ik heb een koksdiploma en een managementsdiploma, en heb altijd in de horeca gewerkt. Ik ben net voor de eerste keer met mijn collega’s meegegaan naar kickboksen, dat was wel heel zwaar, maar erg en dat was het dan. Ik kwam in het groen

lekker. Het geeft een goede balans tussen

terecht, maar ze hebben er nu wel vrede

de gymnastiek met je hoofd en je lichaam zeg maar, dat is allebei goed voor je. Het

mee.” Hij ging eerst twee jaar bij coffeeshop Dread Rock in Amsterdam werken.

Tjeerd is kok van beroep en blowt bijna

is hier in Anytime een soort open huiska-

Daarna twee jaar in De Steeg in Woerden,

nooit. “Nou ja, vooral sinds ik 18 ben

mer waar iedereen welkom is. Je praat

vervolgens twee jaar in Anyday in Amster-

geworden. Mensen die blowen gaan niet

makkelijk met elkaar en iedereen is mak-

dam. “Dat was een hele leuke tijd. Ik sta

zo gehaast door het leven. Ik rook het

kelijk in de omgang, heel sociaal. Wat het

nu een paar maanden hier in Alkmaar. In

liefst hasj met zware shag. En dat in het

verschil is tussen een coffeeshop en een

Amsterdam had ik meer een voorbeeld-

huis van de Verdamper, maar die heb ik

café? In een café komen ook agressieve

functie naar toeristen toe, over hoe het

nog nooit geprobeerd, mischien straks

mensen, in een coffeeshop niet. In een

leven met cannabis ook in hun land er

een keer. Ik kom hier sinds 13 augustus,

café duwen ze een biertje over je heen en

uit zou kunnen zien, hier in Alkmaar heb

meteen toen ik 18 jaar werd.”

zeggen geen sorry, dat zal hier nooit ge-

32


beuren. Ze hebben hier een mooie sociale

Van origine Amsterdammer, van beroep

regel: als je geen geld hebt kun je om

vliegtuigspuiter, nu in de WAO. ”Hier in

10 uur ’s avonds gratis ‘uit het bakkie ro-

Alkmaar kom ik voornamelijk in Anytime.

ken’, zo noemen we dat. Dat is een bakkie

Ik heb last van evenwichtsstoornissen

met het afval van het wegen, wat naast

en mijn energiehuishouding is een puin-

de weegschaal is gevallen. Zo kunnen ook

hoop. In 1999 werd me gezegd dat dat

de arme mensen high worden, die gun-

wel eens MS (Multiple Sclerose) kon zijn.

nen we ook rust, vrede en gezelligheid.”

Ik heb tot 2000 gewerkt, daarna kwam ik via de WW uiteindelijk in de WAO. Ik heb last van vermoeidheid en coördinatiestoornissen. Mijn ¿jne motoriek is behoorlijk naar de kloten, ik loop met krukken en mijn geheugen doet vervelend. Daarnaast heb ik wat oogproblemen, de gebruikelijke klachten die je merkt bij een aandoening van het centraal zenuwstelsel. Ik rook tusen de één en zeven joints per dag, eigenlijk teveel, dat is puur en alleen uit verveling. Ik heb soms wel het gevoel dat het vele blowen mijn MS verergert, maar dat zal wel voornamelijk komen omdat ik zo slecht eet.” blowen word je rustig, met drank ga je foute dingen doen. En over twintig jaar zal je lever er niet meer goed aan toe

Pieter de Winter (1987)

zijn, ben ik bang. Blowen doe ik bijna nooit overdag, alleen ’s avonds en heel soms ook overdag in het weekend. Dat ik een blower ben geeft me wel voordelen in de winkel tegenover klanten, omdat ik

André Baron (1983)

ontspannen en rustig bij ze overkom. Ik heb van mezelf een beetje ADHD, en dat

“Ik ben ZZP’er, zelfstandige zonder per-

hou ik in toom met blowen. Mijn ouders

soneel. Ik verhuur mezelf in de bouw,

vonden het eerst niet zo leuk dat ik ging

meestal maak ik wanden en plafonds af

blowen, maar nu maakt het ze niet meer

in woningen, dat soort werk. Ik blow niet,

uit. Ik kom hier in Anytime vanwege

maar ik woon hier tegenover. Dit zijn goe-

de kwaliteit, de sfeer en de mensen. Je

de vrienden van me, dus kom ik regel-

wordt met open armen ontvangen en je

matig hier een bakkie doen. Ik kom hier

gaat met je armen in de lucht zwaaiend

dus voor de kof¿e en de gezelligheid. Ik

weer weg, zo moet je het zien!”

heb wel eens geblowd hoor, ik neem ook wel eens een paar trekjes van de jongens op mijn werk, dat is wel relaxed, maar

Michael Witt (1975)

verder bijna nooit.” Ik vraag, heb je enig idee waarom niet-blowers zo tégen cannabis zijn? “Ik weet het niet, misschien omdat ze er zo weinig vanaf weten, ze

Van beroep schrijver. “Ik schrijf gedich-

komen ook nooit in een coffeeshop hè,

ten en verhalen die ik plaats op het in-

daarom. Als je niet weet wat zich in een

ternet; gedichtenfreaks.nl, letterpodium.

coffeeshop afspeelt, dan kun je er ook

nl en lettertempel.nl. Ik heb een WAJONG

niet over oordelen. Ik vind het echt een

uitkering, want ik ben schizofreen, dis-

goede plek, beter dan een café. Er is een

functionele perceptie noemen ze dat te-

betere sfeer, minder agressie. Blowers

genwoordig. Ik blow al behoorlijk lang,

zijn wat rustiger, niet zo agressief, ik vind

het werkt ontspannend bij me. Ik ken

het wel een ¿jne plek om te zijn.”

veel mensen met schizofrenie die zeggen wiet te gebruiken als medicijn, maar dat

Chris Richardson (1987)

geloof ik niet zo, want het kan je wel degelijk psychotisch maken als je daar ge-

“Ik verkoop telefoons in een winkel. Ik

voelig voor bent. Maar als je of¿ciële psy-

blow sinds ik 13 ben, ik wilde het ont-

chotica gebruikt, zoals ik, word je daar

dekken. Nu blow ik voornamelijk voor

emotioneel erg vlak van. En cannabis

de smaak en de ontspannenheid. Van

geeft je wat meer je gevoel terug.”

33


Atami:

Grenzen opzoeken en diversiteit bieden Tekst: Rob Tuinstra

Met vestigingen all over the world is Atami wereldwijd actief. Het bedrijf, dat met stimulatoren begon, maar inmiddels ook een uitgebreide range voedingen, substraten en kweeksystemen heeft, is al jaren trendsettend in de ontwikkeling van nieuwe producten. Onlangs scoorden ze weer met hun Bloombastic. We spraken met Erwin Rosario, de grote man achter Atami, over het geheim achter dit succes.

details. En dat betekent dat ze ook een uitgebreidere keus willen hebben waaruit ze kunnen kiezen. Het is de aard van de kweker om te experimenteren. Hoe meer je experimenteert en dingen uitprobeert, hoe beter je resultaten zullen zijn. Onge-

Jullie bestaan inmiddels 15 jaar, hoe is het allemaal begonnen? Atami is begonnen met stimulatoren, dat was onze core business. We benoemden als een van de eersten de verschillende fases. We maakten onderscheid tussen de wortel-, groei- en bloeifase, en ontwikkelden daar stimulatoren voor. Daarin waren wij innoverend en uniek. Dat werd al snel door de markt opgepikt, ook omdat de prijs/kwaliteitverhouding heel goed was. Later hebben we daar voedingen aan toegevoegd, en zijn ook de substraten en de kweeksystemen gekomen. Daarmee is Atami een van de weinige bedrijven die nu het hele assortiment van begin tot eind in huis heeft. Het totaalpakket dat wij bieden, dat is ook een van de grondslagen van ons succes.

Met B’Cuzz, Ata en Ata Organics hebben jullie drie lijnen, en elk van die lijnen heeft voor elke fase verschillende producten. Is dat uitgebreide assortiment een bewuste keuze geweest? Ja, want daarmee heeft de consument, de kweker, alle vrijheid om zijn eigen keuze te maken. Het voordeel van zo’n uitgebreide range is dat we voor elke nieuwe trend ook een oplossing hebben. Voor elke portemonnee of voor elk kweekschema hebben wij dus wel een product beschikbaar.

twijfeld bestaat er een bovengrens, beter dan die bovengrens zal het dan niet worden, maar elke serieuze kweker zoekt die grens natuurlijk wel op. Dat is de uitdaging die je hebt. Je zoekt je grenzen op. Dat spreekt mij persoonlijk erg aan. Grenzen opzoeken en diversiteit bieden, dat hoort bij Atami. Hoe vertaalt zich dat in jullie producten? Het gaat vaak om details. Bijvoorbeeld om combinaties, dus dat je een bepaalde voeding combineert met bepaalde stimu-

Jullie luisteren dus heel goed naar wat de kweker wil? Dat klopt. Kijk, kwekers beginnen basic, maar ze leren natuurlijk elke keer bij. Ze krijgen gaandeweg steeds meer oog voor

latoren. Kijk, ook al duurt een bepaalde fase maar heel kort, maar alles is van belang. De kleinste details kunnen grote gevolgen hebben.

Houden jullie nieuwe ontwikkelinJHQ DOV DXWRÀRZHULQJ HQ OHG NZHNHQ in de gaten? Natuurlijk. Over led heb ik zelf mijn twijfels, maar autoÀowering vind ik wel een grote doorbraak. Als ik zie hoe in het Caribisch gebied, waar ik oorspronkelijk vandaan kom, hoe dat daar is ingeburgerd… Dus dat men niet drie, vier maanden hoeft te wachten maar dat men meer crops kan oogsten, dat is werkelijk prachtig. Waren jullie ook een van de eersten die met de bekende boxen kwamen? We hoorden in ieder geval bij de eersten die daarmee begonnen, in ons geval was dat in Engeland. En geloof me, er was toen nog redelijk veel weerstand. Want als je al die producten apart verkoopt, dan verdienen de wederverkopers er relatief meer aan op de korte termijn. Maar daartegenover staat dat als mensen met zo’n box een succesvolle kweek hebben gedraaid, de kans wel groot is dat ze die box opnieuw gebruiken,

34


Guatemala, Costa Rica, die komen er ook aan. The sky is still the limit.

Je hebt een rubriek Ask Erwin. Kunnen mensen bij jou terecht met vragen over kweken? Ja, dat gaat via onze website. Daar hebben we een heel team voor klaar zitten. Omdat we zoveel deskundigheid in huis hebben, komen we altijd met een antwoord. We hebben trouwens net extra personeel aangenomen om onze site te upgraden. Want je kunt wel hele goede producten maken, maar je moet dan ook goed uitleggen hoe men ze moet gebruiken om de beste resultaten te krijgen. Een goed voorbeeld daarvoor is Wilma, onze lijn kweeksystemen. Nadat wij daar meer informatie over gaven, verkocht dat direct beter. Dat geeft aan dat het toch de kweker is die de markt bepaalt. Uiteindelijk is het de kweker, de consument, die bepaalt of een bedrijf succesvol is. Daarom is het mooi dat zoveel kwekers voor Atami kiezen.

en ons merk trouw blijven. Die loyaliteit be-

sterk in opkomst is. In Buenos Aires, de

reik je alleen door kwaliteit te geven.

hoofdstad van Argentinië, heb je nu al 14

Tot slot, het moet je persoonlijk goed doen dat je dit allemaal hebt bereikt? Ja, wie had dat ooit kunnen bedenken? Twintig jaar geleden was ik een arme student in Amsterdam die op een gegeven moment dacht, die wiet die ik rook, die kan ik toch ook zelf kweken? Ik ging op zoek naar informatie en ben toen met 12 speciekuipen op een balkon op het zuiden begonnen. En dat virus van het kweken ben ik nooit kwijtgeraakt. Dat zoiets uiteindelijk tot een concern als Atami uitgroeit, is toch prachtig. Dreams can become true!

growshops. En de rest van Latijns-Ame-

Jullie zijn internationaal georiënteerd? Ja, ook dat is een basis voor ons succes. We gingen al heel vroeg naar het buitenland. En daar pluk je nu de vruchten van. Wij zitten al heel lang in Noord-Amerika. We worden daar nu als relatief jong bedrijf al als een old skool merk gezien. Als je actief bent in verschillende delen van de wereld, dan betekent dat ook een enorme risicospreiding. Het ene jaar kan het wat slechter in dat ene deel van de wereld gaan, maar in andere delen gaat het dan weer goed. Zo heft dat elkaar op.

rika, landen als Chili, Equador, Brazilië,

www.atami.com

Wereldwijd heeft de cannabismarkt nog steeds veel potentie, volgens jou? Jazeker. In Nederland is de markt dan wel verzadigd, hoewel hier ook nog voldoende kansen liggen, maar on the whole hebben we de piek nog lang niet gehaald. Kijk eens naar Oost-Europa, hoe snel dat groeit. En wat veel mensen vergeten, is dat met Spanje heel Latijns-Amerika

35


Heimwee naar Space Invaders? jaren zeventig werd gaming mainstream, en tegenwoordig is het een miljardenindustrie die niet meer weg te denken is uit ons dagelijkse leven. De gamecultuur is doorgesijpelt naar alle aspecten van onze samenleving, en bijna dagelijks worden er nieuwe games gelanceerd.

bijbehorende games toegevoegd. De verzameling bestaat uit spelcomputers van onder andere Atari, MB Vectrex, NSK Neo Geo, SEGA, Nintendo en Playstation. Naast vintage games als Golden Axe Warrior, Space Invaders, Donkey Kong en Pong is er ook de mogelijkheid om op een 55 inch scherm 3D games te spelen op de Playstation3. Arcade is een groeiende collectie oude en nieuwe games en installaties. De tentoonstellingsruimte van Mediamatic is voor deze gelegenheid omgebouwd tot arcadehal. Naast de collectie consoles kan men komen spelen op vintage arcadekasten en de door Mediamatic zelfgemaakte interactieve installaties. In februari wordt de tentoonstelling verder uitgebreid met hand-

Begin jaren tachtig waren vooral de arca-

sitie is nog tot 27 maart te bezoeken. Na-

helds en in maart wordt Arcade afgesloten

degames populair. Grote speelzalen werden

tuurlijk kunnen de tentoongestelde games

met een serie avonden over games voor de

gevuld met arcadekasten, zoals Space In-

ook bespeeld worden.

mobiele telefoon. Ga voor meer informatie naar de site van mediamatic

vaders, Pong, Donkey Kong en Mario Bros. Deze arcadehallen zijn in Nederland nage-

In januari opende Mediamatic het derde

noeg verdwenen. Mediamatic doet oude tij-

level van de gametentoonstelling. Level 3

den herleven en exposeert in een eigentijd-

belicht de geschiedenis van de console spel-

se arcadehal een tentoonstelling (onder de

computers (1975 - 2011). Aan de bestaan-

naam Arcade) waarin wordt teruggekeken

de collectie arcadekasten en interactieve in-

op de geschiedenis van games. Deze expo-

stallaties werden ruim twintig consoles met

36

www.mediamatic.net Mediamatic Bank Vijzelstraat 68 1017 HL Amsterdam


Wiettelers op straat Door: Nicole Maalsté

Eind vorig jaar liet de branchevereniging van woningcorporaties Aedes weten dat steeds meer huurders het huis uit worden gezet omdat ze wiet telen. Dit is een gevolg van eerdere afspraken die het ministerie van Justitie met de woningcorporaties maakten, om een verbod op hennepteelt in de huurcontracten op te nemen. Om te voorkomen dat de teelt zich naar koopwoningen verplaatst, wil minister van Justitie en Veiligheid Opstelten nu ook dit soort afspraken maken met banken en hypotheekverstrekkers. Dit betekent dat eigenaren van koopwoningen of bedrijfspanden hun pand kunnen kwijtraken wanneer er een hennepkwekerij wordt gevonden.

Echte biologische kweker Aangezien Ronnie zelf ook graag een jointje rookt, was de kwaliteit van zijn wiet altijd bovengemiddeld. Bovendien vond hij het belangrijk om geen chemicaliën te gebruiken. Hij was een echte biologische kweker, zoals hij ook zijn groenten en kaas bij de biologische markt koopt. Als Ronnie over hennepplanten praat, dan verschijnt er een

De maatregel komt uit de koker van de

daadwerkelijk uit een woning te zetten.

liefdevolle uitdrukking op zijn gezicht. Voor

Taskforce Aanpak Georganiseerde Hen-

En de vraag is natuurlijk ook welke telers

hem was het kweken meer dan een ma-

nepteelt. Op internet is te lezen dat deze

er nou precies worden afgeschrikt door

nier om wat extra geld te verdienen. Het

Taskforce in juli 2008 voor een periode

deze maatregelen. In het AD van 13 ja-

was ook zijn hobby. Daar kwam echter ab-

van drie jaar is ingesteld. Haar taak be-

nuari vertelden twee anonieme telers dat

rupt een eind aan, toen zijn kwekerij vorig

staat eruit om knelpunten bij de aan-

panden waarin wordt geteeld vaak op

jaar werd ontdekt. Hoe dat allemaal pre-

pak van de georganiseerde hennepteelt

naam van katvangers staan. Junken, bij-

cies is gegaan, weet hij nog steeds niet.

te signaleren en ervoor te zorgen dat

standsmoeders en anderen die het min-

Volgens de politie hebben zij de resten van

deze worden opgelost. Daarnaast on-

der goed hebben getroffen. Zij mogen

een kwekerij aangetroffen in een pand dat

dersteunt zij regionale korpsen met het

het pand gratis bewonen als zij het op

Ronnie huurde. De planten zelf waren weg.

zogenoemde barrièremodel. Dat model

hun naam zetten. Wanneer de wietplan-

Waarschijnlijk geript door iemand anders…

houdt in dat de risico’s voor hennepteelt

ten worden ontdekt, zorgt de teler dat zij

zo groot mogelijk worden gemaakt. Op

in een ander pand terecht kunnen. Zelf

die manier proberen zij potentiële telers

blijft hij of zij buiten schot. Deze telers

Zonder stroom, gas en water

af te schrikken. Het maken van afspraken

lijken zich dus niet echt te laten afschrik-

Ronnie zit nu al een jaar lang zonder wa-

met woningcorporaties en hypotheekver-

ken door deze maatregelen.

ter, gas en elektriciteit. Dat wil zeggen: de

strekkers zijn voorbeelden van dit soort afschrikkende maatregelen. Maar zoals

waterkraan heeft hij gewoon weer open

bekend krijgt een teler inmiddels allerlei

Thuisteler Ronnie

instanties op zijn dak wanneer zijn ‘tuin-

Voor andere telers is de dreiging om hun

tje’ wordt ontdekt. Het kwijtraken van de

huis kwijt te raken echter wel degelijk een

woning is dus slechts één van de manie-

issue. Ik zal dit illustreren aan de hand van

ren om een teler en zijn gezin te straffen.

het verhaal van een ex-teler die ik onlangs sprak. Ronnie is een man van begin 40. Hij

Katvangers

heeft een moeilijke jeugd gehad, is opgegroeid in tehuizen en beschikt mede daar-

Volgens de tellingen van Aedes zijn er in

door over een Àinke dosis straatkennis.

2009 273 huurders uit hun woning gezet

Hij is wat je noemt een échte survivor en

vanwege een hennepkwekerij. En in 2008

draagt de uiterlijke kenmerken van iemand

overkwam 246 huurders dit. Volgens een

die een zwaar leven heeft. Desondanks

recente schatting van de KLPD zouden er

heeft hij een langdurige relatie weten op te

50.000 illegale kwekerijen in Nederland

bouwen en een 13-jarige zoon waar hij on-

zijn. Hoeveel van die kwekerijen in huur-

noemelijk trots op is. Ronnie verdient zijn

woningen zitten, weet niemand. Maar al

geld als klusser en heeft daarnaast altijd

met al lijkt de uitzetting van een kleine

allerlei handeltjes in de wiet gehad. Hij zat

300 huurders een druppel op een gloei-

in de tussenhandel, reed kilootjes wiet de

ende plaat. Zeker als je bedenkt hoeveel

grens over, kweekte zelf en hielp anderen

geld en energie het kost om huurders

met het opzetten van ´tuinen´.

37


gezet, de stroom is clandestien doorgetrokken via zijn bovenbuurman en koken doet hij op een gasstelletje. Maar of¿cieel zit hij dus zonder. De elektriciteitsmaatschappij heeft hem afgesloten omdat zij via de politie te horen had gekregen dat de verdachte had verklaard dat dit zijn tweede oogst was. Ronnie heeft nooit zo´n verklaring afgelegd en de elektriciteitsmaatschappij heeft hem ook nooit een schriftelijk bewijs laten zien van die zogenaamde verklaring. Later gaf de elektriciteitsmaatschappij aan de strafzaak tegen Ronnie te willen afwachten alvorens hem weer aan te sluiten. Maar het duurde een jaar voordat die strafzaak er eindelijk kwam. Dit wist de elektriciteitsmaatschappij overigens eerder dan Ronnie zelf...

Strafblad Ronnie had gehoopt dat hij tijdens die strafzaak een en ander kon toelichten, maar niets bleek minder waar. De rechter wilde niet naar hem luisteren. Omdat er in een kast op de gang hennepafval is gevonden – volgens Ronnie alleen maar blad – ging de rechter ervan uit dat hij al één oogst had gedraaid. Op basis van het aantal lampen is een berekening gemaakt hoe groot de opbrengst van die oogst was en hoeveel hij daarmee zou hebben verdiend. Ronnie legt uit dat ze bij die berekening zijn uitgegaan van 35 gram per plant. Verontwaardigd zegt hij: “Ik ben geen amateur. Ik moet er minimaal 50 gram afhalen, anders begin ik er niet eens aan.” Desondanks vindt hij het merkwaardig dat ze op basis van een zak afval kunnen bepalen dat hij nog een oogst heeft gedraaid. Hij is daarom in hoger beroep gegaan.

Onbewoonbaar Intussen zit hij formeel nog steeds zonder stroom, gas en water. Daarnaast is niet duidelijk of hij nou wel of niet uit zijn

adres woonde, maar de immigratiedienst

op zijn minst enig comfort zijn, zoals warm

huis wordt geplaatst. Hij heeft het afge-

zei doodleuk dat zijn contract niet meer

water en verwarming... gevangen tussen

lopen jaar al verschillende keren bezoek

geldig was omdat het nog uit de tijd van

de kast en de muur…. Volgens diezelfde

gehad van de woningbouwvereniging en

de guldens stamde!? Woedend beet hij

richtlijnen kan er niet in een pand worden

de sociale dienst. Beide instellingen zijn

hen toe: “Het wetboek is ook in de vorige

gewoond als daar wietplantjes staan. Ron-

ervan overtuigd dat het pand onbewoon-

eeuw geschreven en dat is toch ook nog

nie: “Ik ken zat mensen die in hun hok

baar is. De woningbouwvereniging had

rechtsgeldig!” Pas nadat hij zijn advocaat

slapen. Zij interpreteren de wet zoals het

hem op een bepaald moment ook laten

op hen afstuurde bonden ze in en schre-

hen uitkomt. Je wordt gewoon genaaid. Ze

uitschrijven op dat adres. Hierdoor werd

ven ze hem weer in op zijn oude adres.

behandelen je continu als iemand die de wet niet kent en zetten het hele apparaat

hij een ongewenste vreemdeling en kreeg hij problemen met allerlei andere instan-

tegen je in. Het is voor mij een hele grote

ties. Toen hij dit bij de gemeente wilde

Genaaid

herstellen, werd hij doorverwezen – ja,

Maar ook de ambtenaren die ter controle

dan echt een dwerg.” De manier waarop

je leest het goed – naar de immigratie-

langskwamen meenden dat hij onmogelijk

Ronnie wordt behandeld, leidt er bij hem

dienst. Hij nam zijn huurcontract mee om

in dat pand kon wonen. Daar hadden ze

toe dat hij het vertrouwen in de samen-

aan te tonen dat hij wel degelijk op dat

namelijk bepaalde criteria voor. Er moest

leving en de overheid volledig is kwijtge-

38

muur, waar ik tegenaan kijk. Ik voel me


Desillusie Voor Ronnie is het behoud van zijn woning cruciaal. Als die wegvalt, dan belandt hij vrijwel zeker in de goot. Wiet kweken durft hij niet meer. Hij durft zelfs niet meer in de buurt te komen van een hennepplant, ook al krijgt hij van alle kanten verzoeken om advies. In die zin zou je de aanpak van justitie geslaagd kunnen noemen. Ronnie is immers opgehouden met illegale activiteiten in de cannabissector. De vraag is echter door wie het ontstane gat wordt opgevuld. Is dat een andere kleine, biologische kweker die probeert een kwalitatief hoogwaardig product te kweken, of is dat een broodkweker die vooral geïnteresseerd is in geld en wat makkelijker de spuitbus inzet? En hoe moet het nu verder met Ronnie? Door ziekte is hij niet meer in staat om voldoende inkomsten te verwerven met klussen. Bovendien ligt de bouw behoorlijk op zijn gat. Ronnie is een gedesillusioneerde man, die geen vertrouwen meer heeft in de overheid. Hij zou dus wel eens hele gekke dingen kunnen gaan doen. Het enige wat hem nu nog op het rechte pad houdt is zijn zoon. Vanuit dat perspectief bezien is het dus nog maar de vraag of het barrièremodel wel de gewenste effecten heeft.

Huisuitzettingen

raakt. Als hij geen opgroeiende zoon in

koop. Ze moeten gewoon duidelijk zijn.

Nederland zou hebben, was hij naar eigen

Het is ‘ja’ of ‘nee’. Maar nu zijn er alle-

zeggen al lang weg geweest.

maal zijweggetjes. Ik vind dat zo hypocriet. Ik kan daar niet meer tegen. Als ik

Bandieten

de televisie aanzet, dan zie ik gewoon dat ze allemaal zitten te liegen. Dat voel ik

Het kan er bij hem niet in dat je alle

gewoon in mijn buik. En dan wordt de ene

materialen om te kweken legaal in een

schurk door de andere schurk verhoord in

growshop kunt kopen, maar dat je ze niet

een adviescommissie. Het zijn allemaal

mag gebruiken. Als ik opper dat je die

bandieten. Ze bezuinigen op gezondheid,

spullen ook voor andere doeleinden kunt

op bejaarden, maar het kopen van vlieg-

gebruiken en dat ze daarom niet verbo-

tuigen gaat gewoon door. Je hebt geen

den kunnen worden, ontsteekt hij in woe-

Huurachterstand is nog steeds veruit de belangrijkste reden om huurders uit hun huis te zetten. In 2009 werden 5.089 huurwoningen om die reden ontruimd. Andere redenen zijn illegale onderhuur, hennepteelt en overlast (zie tabel). Pluup Bataille, persvoorlichter van Aedes, geeft aan dat niet alle woningcorporaties hetzelfde beleid voeren bij huisuitzettingen. Bij zo’n beslissing worden allerlei factoren meegewogen. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de sociale achtergrond en speelt ook mee of het de eerste keer is of niet. Huurders worden dus niet zomaar rücksichtslos op straat gezet, hoewel er strenger wordt opgetreden als het om wietteelt gaat, dan als het om betalingsproblemen gaat. Een rechterlijke uitspraak betekent volgens hem niet automatisch dat iemand zijn huis wordt uitgezet, hoewel dat wel steeds vaker voorkomt. Tabel 1 Aantal huisuitzettingen corporaties in 2009 Reden

Aantal

Huurachterstand

5.089

Onderhuur

246

keuzevrijheid meer. Ze dringen je een be-

Overlast

256

de: “Maar het is toch duidelijk dat ik geen

paalde manier van leven op en dat gaat in

Hennepteelt

273

kippen ga fokken of tomaten in mijn huis

de toekomst alleen maar erger worden.”

Overige redenen

27

ga kweken, als ik spullen in een growshop

39


6LQQHU 40


d t see f i n eo sl l e c t i o n c

seed t s e n f i ollection c

'%&%-).)3%%2$% 2%'5,)%2%% !55 4/ ",, /%)%.$% :!$%.. )..

6%200 !+++ ).. ' $% -%%34 0/4%.44 % ++ 2!## (44 )'' % 33 //22 4%. (( %"" "%% . 7)* ). (( %44 !! 33/244 )- %.44

7)* :/%+%. 7%$%26%2+/0%23 %. '2//4(!.$%,!2%. 6//2 /.:% 7%2%,$"%2/%-$% :!$%. .EEM CONTACCT OP VIA TEL ME ET ,UC OF 0ATTRICK OOF GA N NAAR ONZE WHOLLESALEE VOOR EEN LOGINCODE OM DIRE ECT GEM MAKKELIJJK EN SNEL TEE KUN NNEN B BESTELLEN

(/'% 7).3400 %2#%.. 4!'' % 66 / / 2 !,,, % '' 2/7 7 %.. (%% !$$ 3 (// 03 '' % ' ! 2 !.$$ %%% 2$ 777 0!2 ! $ )3% 3% % $ 3 # / 0ANDORA

*ACKY 7HITE

6ERTIGO

!CID

$UTCH $RAGON -AGIC "UD

/PIUM

3POETNIK

!TOMICAL (AZE 3WEET 0URPLE !LLKUSH

!UTOMARIA ))

7HITE "ERRY

$ELAHAZE

)CE #REAM

"ELLADONNA

7APPA

,UCID "OLT

.EBULA

3ENSI 3TAR

0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 0 / 3 4 " / 8 ! * ! - 3 4 % 2 $ ! - ( / , , ! . $ 4 % , &! 8 % - ! ) , ) . & /

0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / - 7 7 7 0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / -

e zaadv

redel

sinds 1

aars

994


Tekst: Mike de Leede // Foto’s: Familie Meijer, MMP, e.a.

Op 1 mei is het alweer acht jaar geleden. Op die bewuste dag loopt de familie Meijer uit Den Haag tijdens hun trekking door de Amerikaanse staat Utah bij toeval een zoekgeraakte bergbeklimmer tegen het lijf. Deze 27-jarige Aron Ralston blijkt vier uur daarvoor in pure doodsnood met een bot zakmes zijn rechter onderarm te hebben geamputeerd, nadat deze vijf dagen bekneld heeft gezeten onder een verschoven rotsblok. Uren later zijn de Meijers en Ralston ineens wereldnieuws. Highlife kijkt met de hoofdrolspelers terug RS GH]H EL]DUUH JHEHXUWHQLV GLH RS IHEUXDUL DOV VSHHO¿ OP uitkomt in Nederland. Aron’s sterk staaltje overlevingsdrang blijkt nog steeds ongeëvenaard.

Op woensdagavond 30 april bereikten we het plaatsje Green River in Utah, nabij National Park Canyonlands, waar de andere gezinnen van een dag rust wilden genieten op een camping. Wij trokken er die donderdag (1 mei) met zijn drieën met dagrugzak en bergschoenen op uit. En reden met de auto naar het prachtige, nabijgelegen Horseshoe Canyon, voor een avontuurlijke trekking door de kloof aldaar. Op het parkeerterrein ervoor, de zogenaamde

De avontuurlijk ingestelde Eric en Monique

nodige gewend. Maar zo avontuurlijk als

Trailhead, troffen we rond 11.30 uur een

Meijer (inmiddels beiden 48 jaar) en hun

tijdens hun vakantie in 2003, zal het wel

parkranger, die vertelde dat ze de eigenaar

nu 18-jarige zoon Andy mogen tijdens hun

nooit meer worden.

zochten van een rode jeep die hier sinds 26 april geparkeerd stond. Wij maakten

vakanties graag in Amerika vertoeven. De ongereptheid trekt hen, het fraaie land-

“Met drie andere Nederlandse gezinnen trok-

er nog een grapje over: ‘Wij zullen die

schap, de onbegrensde mogelijkheden.

ken we van 19 april tot 10 mei met drie Four

persoon wel even voor u vinden.’ En lie-

Het avontuurlijk ingestelde echtpaar is het

Wheel Drives door onze favoriete staten Ari-

pen vervolgens de uitgestorven canyon in,

zona en Utah,” vertelt Eric bij een mok dam-

al spoedig genietend van de stilte en het

pende kof¿e. “Waarbij ik als kenner van het

onherbergzame landschap. Na twee uur

westelijk gebied de route had uitgestippeld

(zo’n 10 kilometer klauteren, afdalen en

en als reisleider het voortouw nam.

klimmen) bereikten we het beroemde punt The Great Gallery, een enorme zandstenen wal waarop je onder meer prehistorische rotstekeningen van Anasazi-Indianen kunt zien. Ik heb er wat foto’s geschoten en we hebben er wat gedronken.” “Op de terugweg zagen we ineens een roedel herten die we eerder kennelijk over het hoofd hadden gezien,” vult zijn vrouw Monique aan. “Kun je nagaan hoe moeilijk het hier moet zijn een vermist persoon te lokaliseren, opperde we nog.”

Ineens hoorde de familie achter zich geroep: ‘Help, I need help!’ Dat is hem, dachten ze meteen. We hebben hem gevonden! “Maar feitelijk had hij ons gevonden,” vertelt Monique. “Met z’n drieën renden we op hem af. Zijn T-shirt en korte broek zaten zo erg onder het bloed dat onze toen tienjari-

42


ge zoon er hevig van overstuur raakte. Zijn rechter arm (of wat daar nog van over was) droeg hij opgebonden omhoog in een geimproviseerde mitella van een camelback (waterzak met drinkslangetje).” De atletisch gebouwde man stelde zich beheerst voor als Aron Ralston, een ervaren bergbeklimmer van 27 jaar. Afgestudeerd technisch

ingenieur

uit

skioord

Aspen

(Colorado). Hij smeekte de geschrokken Nederlanders om medische hulp en een helikopter. Hij verklaarde zo’n vier uur daarvoor in pure doodsnood met een bot zakmes (“een goedkope imitatie van multitool Leatherman, die hij gratis had gekregen bij een zaklamp van 15 dollar”) zijn

vertelde hij Eric, die hem water en koekjes

mij om zijn bijna onmenselijke geestelijke

rechter onderarm te hebben geamputeerd,

gaf en hem al pratende moreel probeerde

en lichamelijke kracht, zijn overlevings-

vlak onder de elleboog, nadat deze ruim

te ondersteunen, terwijl Monique en Andy

drang. Dit moest wel een supersurvivor

vijf dagen lang bekneld had gezeten onder

zo goed en kwaad als dat ging terugren-

zijn, een held van een zeldzaam soort. Zo

een verschoven rotsblok van zo’n 350 kilo

den door de slingerende canyon om hulp

zei hij, uitgedroogd als hij was, dagenlang

in een afgelegen kloof. Muurvast zittend

te halen. “Toen de dagen verstreken (moet

geteerd te hebben op hele kleine slokjes

had hij al hangend becijferd dat de kans

je je voorstellen: in T-shirt en korte broek

van zijn eigen urine.”

op ontdekking of overleven hier nihil zou

’s nachts in de vrieskou, overdag in die

zijn. Hij realiseerde zich dat hij als ervaren

bloedhitte, hangend aan één arm en zit-

Andy en Monique waren inmiddels in de

alpinist en voormalig lid van het Mountain

tend op een geïmproviseerd zitje dat hij

buurt gekomen van een groep zoekende

Rescue Council van Albuquerque één van

had gemaakt van touw en zijn harnas),

rangers, die waren opgetrommeld nadat

de belangrijkste survivalwetten had over-

concludeerde Aron rationeel dat hier maar

er rond het middaguur door Aron’s moe-

treden: hij was zo stom geweest niemand

één uitweg was: zichzelf lossnijdend bevrij-

der en vrienden alarm was geslagen en

te vertellen waar hij zou gaan klimmen.

den. Hij gebruikte zijn ¿etsbroek om het

het kenteken van zijn truck was nage-

Hij had geschreeuwd en gegild. Om hulp

bloed te stelpen en prepareerde dinsdag 29

trokken. De Nederlandse vakantiegan-

en van de pijn. En had diverse keren het

april alvast een mitella. Hij bond zijn rech-

gers wisten op een open plek een aan de

bewustzijn verloren.

terarm af met klimtouw. Met zijn zakmes

verkeerde kant van het ravijn zoekende

probeerde hij vervolgens anderhalve dag

helikopter met armbewegingen de juiste

door zijn vlees te snijden, maar kwam nau-

richting in te dirigeren.

welijks door de huid. Laat staan door zijn botten. Donderdagochtend had hij uitein-

“Zo’n twintig meter verder kon de zwarte

delijk door met bruut geweld zijn gewicht

heli landen en uiteindelijk Aron oppikken,

“Sterven van honger en dorst, terwijl zijn

te verplaatsen één voor één de twee botten

op nog geen anderhalve kilometer van zijn

stoffelijk

nooit

van zijn onderarm gebroken, waarna hij

eigen jeep. Zwaargewond had hij het dus

gevonden zou worden, was echter nim-

loskwam en zijn arm afbond. Vervolgens

bijna op eigen kracht gered, al betwijfel ik

mer een reële optie voor hem geweest,”

is hij aan veiligheidstouw twintig meter

ten zeerste of Aron het laatste steile stuk

aan zijn linkerhand de steile, zandstenen

eigenhandig had kunnen klaren. Onder zijn

Bluejohn klif afgedaald, die hij zaterdag 26

zonnebril zag ik zijn ogen geregeld uitpui-

april tot aan de top had willen beklimmen.

len van vermoeidheid,” aldus Eric. “Twaalf

Hij moet daarna nog zo’n negen kilometer

minuten later arriveerde Aron in het Allen

hebben afgelegd voor hij ons eindelijk zag.

Memorial Hospital in Moab, waar hij tot

OngelooÀijk toch, na zoveel ontbering, pijn

ieders verbazing op eigen kracht de OK is

en bloedverlies. Na dagen zonder slaap en

binnengelopen.” Het gezin Meijer liet on-

noemenswaardig eten en drinken.”

dertussen hun gegevens achter bij de ran-

overschot

waarschijnlijk

ger die ze bij de Trailhead hadden ontmoet, waarna ze terugreden naar de camping in Green River om hun reisgenoten deelge”Terwijl we samen terugliepen, verwon-

noot te maken van hun bizarre avontuur,

derde ik mij over Aron’s stevige tred door

waardoor ze Horseshoe Canyon nooit meer

het mulle zand van de canyon. Hij moest er

zouden vergeten.

toch slecht aan toe zijn, concludeerde ik als EHBO-er. Toch bleek hij nog kracht genoeg te hebben om te gaan zitten om zand uit zijn schoenen te halen, te pauzeren, op te

Aron’s afgesneden hand met pols werd

staan en mij te vragen zijn veters opnieuw

pas zondag 4 mei teruggevonden. Er wa-

te strikken. Tegelijkertijd verwonderde ik

ren dertien sterke kerels nodig om het

43


zijn drieën, op school en met vrienden, kennissen en collega’s), hebben we het uiteindelijk kunnen verwerken. Zo vroegen we ons bijvoorbeeld af of we wel genoeg voor Aron gedaan hebben. Gezien de omstandigheden, hadden we het niet beter kunnen doen, was steeds weer onze conclusie.” “Waar we wel erg veel moeite mee hadden, was de helden- of reddersrol waarin we constant door de media werden gedrukt. Daarom hebben we bijna alle Nederlandse interviewverzoeken resoluut afgewimpeld. We waren stomtoevallig op de loodzware rotsblok in beweging te krij-

Tot hun vertrek werd de familie Meijer in

juiste tijd op de juiste plaats. En hebben

gen. Het had Aron uiteindelijk twee uur

Amerika nagejaagd door Amerikaanse jour-

daarna de juiste beslissingen genomen.

gekost om het vlees en de pezen door te

nalisten en televisiestations. Via NBC waren

Meer niet. Aron Ralston heeft zichzelf ge-

snijden. “Ik had wel pijn, maar ik kon er

ze onder meer live te zien in alle staten van

red. Hij is de held. Wij hebben hem slechts

tegen. Ik ging door,” vertelde hij tijdens

de VS, tijdens de ochtendeditie van de Today

geholpen.” De Meijers voelen zich wel

zijn eerste persconferentie. “Ik denk dat

Show. Toen pas werd hen de impact duidelijk

verbonden met hun held en hebben nog

het feit dat ik eindelijk iets kon onderne-

van hetgeen hen was overkomen: door hun

regelmatig contact met Aron. “Hij is ons

men de amputatie heeft vergemakkelijkt.”

ontmoeting met Aron waren ze wereldnieuws

oprecht dankbaar. Noemt ons ‘zijn door

Artsen vertelden hem later in het zieken-

geworden! ”Goddank had ons reisgezelschap

de hemel gezonden engelen’ en roemt ons

huis dat wanneer hij uit zijn benarde po-

ook kinderen bij zich, zodat Andy ook zijn ei

kordate optreden. Dat heeft ons geraakt.

sitie zou zijn gered, zijn onderarm na vijf

kwijt kon,” vertelt Monique. “Voor hem was

We zijn vrienden voor het leven geworden.

dagen beklemd te zijn geweest, hoe dan

het toch een uitermate schokkende ervaring

En zien hem bijna elke keer als we voor

ook geamputeerd had moeten worden…

geweest. Door er veel over te praten (met

vakantie naar Amerika afreizen.”

Het slachtoffer zelf draagt na verschillende operaties en revalidaties diverse, uitstekend functionerende (sport) protheses. Daags na zijn zelfamputatie gaf Aron Ralston reeds lachend naar alle camera’s zijn eerste persconferentie. Zijn ster is sindsdien nog steeds rijzende. Hij groeide in recordtempo uit tot medialieveling, celebrity en een veelvuldig gehuldigd American Hero. Zo werd hij door het blad GQ in New York RI¿ FLHHO XLWJHURHSHQ WRW $PHULNDDQVH +HOG “Ik zal in extremiteiten mijn uitdagingen

van Colorado gestaan, naast 33 toppen

blijven zoeken,” vertelde hij bij die gelegen-

in andere staten hoger dan 4,2 kilome-

heid. “Ik ga weer lange trektochten maken

ter. Daarnaast nam hij vijf maanden na

en actief deelnemen aan ultra-runs, adven-

zijn zelfamputatie deel aan de loodzware

ture races, moutainbike-evenementen en

Adventure Duluth Race in Minnesota. Zijn

bergbeklimmingen. Kortom: Ik zal door-

team, de Green Chile Winds, ¿nishte na

gaan met het najagen van mijn dromen.”

twee dagen en zes duursportonderdelen (zwemmen, ¿etsen, zeekajakken, skaten, hardlopen en bergbeklimmen) als 38ste in een veld van 72 teams, in een totaal-

Aron hield woord. Zo beklom de gehaven-

tijd van 7 uur, 51 minuten en 24 secon-

de thrillseaker in de herfst van 2003 met

den. Het leverde Aron een staande ovatie

succes voor de tweede keer Mount Mc-

(en wederom veel publiciteit) op.

Kinley, met 6.194 meter de hoogste berg van Alaska. Als tweearmig alpinist had hij

“In 2009 was ik leider van een succesvolle

reeds op de 49 van de 59 hoogste bergen

raftexpeditie die de Colorado-rivier be-

44


de vreemde sensatie dat ik de vingers van Zijn wereldwijd gepubliceerde boek ‘Be-

mijn missende hand kan voelen.

tween a Rock and a Hard Place’ werd een bestseller in 18 talen. In Neder-

Op zijn 30ste verjaardag is Aron met

land verscheen zijn relaas onder de titel

een camerateam van het ABC pro-

‘Klem’ bij uitgeverij Spirit/Kosmos. Het

gramma

manuscript was ongelezen reeds goed

de Canyon, voor het vervolg op zijn

voor miljoenen dollars. De rechten voor

veelbekeken levensdocumentaire. “Mijn

de verfilming gingen uiteindelijk naar de

Nederlandse redders waren ook aanwe-

Engelse regisseur Danny Boyle (bekend

zig. Ik heb daar toen de as van mijn

van onder meer ‘Slumdog Millioniare’ en

gecremeerde rechter onderarm en hand

’Trainspotting’). Het resultaat is geti-

uitgestrooid over de rots die mijn le-

teld ‘127 Hours’ (met een overtuigende

ven veranderde… Ik heb in 2003 een

dwong, dwars door de Grand

James Franco als Aron Ralston) en draait

levensbedreigende fout gemaakt, maar

Canyon,” vertelt Aron aan High-

vanaf 24 februari in de Nederlandse bi-

heb een tweede kans gekregen. Heb het

life. “Het spoor volgend van

oscoop. De recensies uit Amerika (waar

beste ervan gemaakt in een moeilijke

ontdekkingsreiziger John We-

de film op 5 november 2010 uitkwam)

situatie. Hopelijk leren anderen ervan

sley Powell, de eenarmige ma-

zijn alom lovend. De film staat ook voor

en raken door mij geïnspireerd, ook in

joor die in juli 1869 als eerste

diverse Oscars genomineerd. Al was de

Nederland. Ik heb mijzelf echter nooit

deze ruige rivier bedwong. In

minuten durende amputatiescène voor

als held beschouwd. Nog steeds niet.”

2010 stond ik onder meer op de top van de

menig Amerikaan toch een beetje too

Kilimanjaro in Tanzania. Voor 2011 staat

much. ‘Publiek kotsend de zaal uit bij

Mount Everest op mijn verlanglijst, de

première,’ kopte De Telegraaf.

Dateline

teruggekeerd

hoogste berg ter wereld.” Hij (of zijn ouders) draven daarnaast al zeven jaar voor duizenden dollars per keer op in talkshows. De outdoorsspecialist is door zijn hachelijke

“Ik ben vrijwel onmiddellijk na mijn on-

avontuur een duurbetaald gastspreker ge-

geluk gaan schrijven, hetgeen heel thera-

worden op congressen en schoolcolleges,

peutisch heeft gewerkt. Ik heb alle vijftien

die zich professioneel laat managen via het

hoofdstukken in 14 maanden afgeschre-

prestigieuze Keppler Nationwide Speakers

ven,” vertelt Aron. “Mijn protheses bevallen

Bureau. Via Internet gaan VIP-tafels (inclu-

goed. De vraag is alleen steeds: hoelang

sief een meet and greet met Aron) van de

houden ze het uit met mijn levensstijl. In-

hand voor 25.000 dollar. Zijn honorarium:

middels is mijn stompje volledig uitgehard.

25.000 tot 37.000 dollar per lezing.

Hoewel ik soms nog overvallen wordt door

45

naar


Vaseline + Grass = Grasseline

Maak zelf geneeskrachtige cannabiszalf Door: Piet Groen

Met standaard spullen uit het keukenkastje kun je binnen een uur zelf een pot geneeskrachtige cannabishuidzalf maken. Naar mijn ervaring (en die van mensen om mij heen) helpt deze zalf goed bij de genezing van allerlei huidbeschadigingen (sneeën, brand-, schaaf- en snijwonden), inclusief slecht genezende wonden/littekens, onderhuidse ontstekingen, geïrriteerde en schrijnende huid, koortslip en voetschimmel.

verzadigingspunt van de vaseline bereikt is. Door experimenteren kom je er vanzelf achter hoeveel THC de vaseline kan absorberen. Een pannetje of hittebestendige glazen

Op basis van wat er over de uitwendige toepassingen van cannabis bekend is, zou deze zalf ook bij eczeem en allergie

Benodigdheden

pot

1 potje vaseline

Een grotere pan, warmhoudplaatje en/of stoomrekje

goed kunnen helpen. Meestal was er al na een dag duidelijke verbetering, ook

10 gram wiet, of zoveel als in de gekozen

wanneer eerder zonder succes reguliere

pot vaseline past. Het sterkst zal de zalf

Filtermateriaal, bijvoorbeeld een thee-

producten van de apotheek waren ge-

worden als je toppen of knipafval gebruikt.

sokje of een lap kaasdoek. Geen papier.

bruikt. De pijnstillende werking van de

Gewone bladeren zijn wel bruikbaar, maar

zalf is vaak direct goed voelbaar. Let wel:

bevatten veel minder cannabinoïden. Je kunt

ik claim niet dat deze zalf elk genoemd

de concentratie van de zalf verhogen door

huidprobleem zal genezen.

het proces enkele malen te herhalen tot het

Een trechter om het ¿lter in te hangen. Rubber handschoen(en).

Werkwijze Strooi de wiet in een pannetje of pot. Verwarm de vaselinepot een minuut of 15 in stoom of au bain marie, zodat de vaseline vloeibaar wordt.

Giet de vloeibare vaseline over de wiet.

46


Knijp het ¿lter goed uit om zoveel mogelijk vaseline te behouden. Rubber handschoenen voorkomen vette handen. Je zult altijd wat volume verliezen doordat er vaseline op de hand(schoen), het ¿ltermateriaal en de wiet achterblijft.

Laat het mengsel onder regelmatig roeren een half uur in stoom of au bain marie staan.

Giet af door de trechter met ¿ltermateriaal, in dit geval een stuk kaasdoek.

Na een kwartier is de vaseline gestold en is je eerste potje Grasseline klaar voor gebruik. De zalf heeft een zachtgroene kleur en ruikt – naar mijn smaak tenminste – heel aangenaam. Het is een vette, snel intrekkende zalf die zuinig in gebruik is. Ik heb niet gemerkt dat bij uitwendig gebruik THC in de bloedsomloop terecht komt. Wie Grasseline als glijmiddel wil gebruiken moet er echter wel degelijk rekening mee houden dat de cannabinoïden op die manier wel heel snel de bloedbaan kunnen binnendringen!

47


WATERRAKET Mogen wij je voorstellen aan deze potente jetboot van 907 kilo, die oogt als een sportauto: de Challenger 2000 van Seadoo. Zes meter spetterend plezier, met een 3.0 V6 Mercury-motor van 250 pk en hightech jetaandrijving. Deze waterraket heeft dus geen reguliere buitenboordmotor met ronddraaiende propeller, maar wordt voortgestuwd door een ongekend krachtige waterstraal. Hij heeft acht comfortabele zitplaatsen, twee windschermen, een zonnedek, een buitenboordspiegel, een opbergvak voor ski’s, een ingebouwd ijskastje èn… een waterdichte radio/ cd-speler! Deze opgevoerde jetski wordt vaarklaar bij je afgeleverd voor zo’n kleine € 40.000 (met bijpassende trailer)! Via:

http://en-us.sea-doo.com/Home.aspx

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

SPY WATCH De Spy Watch is niet alleen een stijlvol horloge, maar tevens een digitale

videorecorder

en camera. Met 3 megapixel

sensor

en opslag op AVI formaat. 20 tot 30 frames per seconde. James Bond zou er trots op zijn geweest! Op het 2GB intern geheugen kun je tot 120 minuten beeld kwijt in 640 x 480 pixel resolutie, naast 2 uur geluid. Via USB kun je dit later op je PC te downloaden en afspelen. Het horloge met de verchroomde band ziet er zo opvallend echt uit, dat werkelijk niemand je als spion zal betrappen. Op een volledig opgeladen Li-ion batterij (3.7 Volt) werkt hij twee uur achtereen. Hij kost je 110 Engelse ponden, via:

www.boysstuff.co.uk

VIDEOCAM VOOR ONDERWATER Er is lang op gewacht: een goedkope doch kwalitatief goede compacte videocamera die kan blijven ¿lmen onder water. Op de Consumer Electronics Show in Las Vegas was de geboorte onlangs eindelijk een feit. De Swann Sportscam Waterproof Mini Video Camera werd er door Swann Security te doop gehouden. Dit gadget maakt onder water (of bij andere natte omstandigheden) schokvrije beelden met een resolutie van 640 bij 480 pixels. De robuuste behuizing is tot 65 meter waterproof. De camcorder maakt gebruik van microSD-kaarten tot 16 GB, genoeg voor 5 uur video van al je buitenleven in de extreme outdoors. De oplaadbare Lithium-ion accu kan via een USBpoort opgeladen worden en geeft je 2,5 uur ¿lmpower. Zijn prijs? Zo’n: € 90.

www.loopygadgets.com

48


PRETTIG ONTWAKEN Niemand vindt opstaan leuk. In augustus gaat het nog wel, maar in februari… Brrrrr! Dus draai je je nog maar eens lekker om. De high design Wake-Up Light wekker van Philips verzacht dit ochtendritueel enigszins. Op natuurlijke wijze wordt zachtjes de lichtintensiteit verhoogd, waardoor het volgens de marketeers van Philips net lijkt alsof je door een opkomend zonnetje gewekt wordt. De nieuwste versie heeft zelfs een iPod dock, zodat je onder de zonsopkomst je favoriete soundtrack

kunt

programmeren.

Ontwa-

ken met Something Better Change van The Stranglers of Highway To Hell van AC/DC was nog nooit zo’n feest. In ieder geval iets aangenamer. En dat voor maar € 179.

www.philips.nl

DESIGN DESKTOP PC

HYBRIDE TABLET

Waarom zou je pc altijd moeten lijken op een goedkoop plastic broodrooster met tv uit het jaar nul? Hoog tijd dus dat ook hier een designer zijn licht over laat schijnen en er een revolutie start. MSI heeft van zijn nieuwste, ruimtebesparende All-In-desktop PC als een van de eerste werkelijk een plaatje gemaakt. Van de binnen- èn de buitenkant. Het lijkt wel een digitaal fotolijstje! Deze WindTop AE2050 is gebaseerd op ADM’s Brazos platform en beschikt over een 20-inch Full HD touchscreen display (resolutie: 1920 bij 1080 pixels). Hij wordt aangedreven door een 1,6-GHz AMD Zacate E-350 APU dual-core processor en maakt gebruik van een geïntegreerde ATI Radeon HD 6310 gra¿sche kaart, Windows 7, een optische schijf, een geïntegreerde webcam, een geheugenkaart lezer, twee USB 3.0-poorten en een

Je kon erop wachten. Met de opkomst van smartphones,

HDMI-poort. Zijn totaalprijs moet onder de € 750 uitkomen.

e-readers en tablets, werd de vraag naar een geïntegreerd systeem steeds groter. Daarmee lijkt de tijd dat

www.centralpoint.nl/msi

je gsm steeds kleiner werd de¿nitief voorbij. Mobieltjes groeien weer als kool. Hoe groter scherm, des te beter. Door de exploderende tabletmarkt moeten fabrikanten zich constant onderscheiden, zoekend naar nieuwe mogelijkheden. ViewSonic loopt (even) voorop en introduceert drie volwaardige Android tablets. Het hier afgebeelde exemplaar is een revolutionair hybride apparaat, dat als eerste ook telefoonfuncties bezit. Het vooralsnog naamloze toestel is uitgerust met een 4-inch scherm, wordt aangestuurd door Googles Android besturingssysteem en heeft een ingebakken 4Gfunctionaliteit. ViewSonic is overigens niet de enige die tablets met belfuncties introduceert. Samsungs Galaxy Tab en Dells Streak, beide net een maatje groter, kunnen dit kunstje ook. De prijsstelling is nog onbekend.

www.viewsonic.com

49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

AKRON/FAMILY

GABY MORENO

(Dead Oceans)

(World Connection)

Still The Unknown

The Cosmic Birth And Journey Of Shinju TNT

Vage, vrolijke en ruige hippieshit uit de

Het moest in de VS beter zijn, want

States waar je helemaal blij van wordt.

daar kwamen al haar grote voorbeel-

Het drietal uit Portland en New York heeft

den uit de soul en blues vandaan, zoals Nina Simone en

eventjes op zich laten wachten zodat de spanning haast on-

Jimi Hendrix. Dus verruilde ze Guatemala voor Los Angeles

draaglijk opgelopen was, maar hier is-t-ie dan: het zesde album

en duurde het niet lang voor Maria Gabriela Moreno werd

sinds 2005, met een onnavolgbare titel waarvan ze zelf ook niet

opgemerkt met haar rauwe en op andere momenten weer

weten wat het betekent. Er wordt rijkelijk getapt uit psychede-

in honing gedrenkte stem. Spaarzaam begeleid door bas en

lische rock, folk, country, pop en wat al niet meer, en iedereen

drums kronkelt ze zich een weg door de moddervette oer-

neemt z’n tijd om ideeën en invallen uit te werken en te stroom-

soep van de blues, vergezeld van duistere koortjes, vlam-

lijnen. Verrassend, spannend, geestverruimend en origineel.

mende gitaarsolo’s en lang bijblijvende refreintjes. Allemaal op laagste snelheid, maar met maximum intensiteit.

RENAUD GARCIA-FONS

ASIAN DUB FOUNDATION

Mediterranees

A History Of Now

(Enja Records)

(Cooking Vinyl)

Sinds 1993 is dit zestal uit Londen al een luis in de pels van de Britse gevestigde muziekindustrie, met hun mix van dub, ragga, drum ’n bas en rapcore, alles opgediend met een Àinke dosis punkattitude. Steeds als je denkt dat ze nu toch echt eens ingekakt zullen zijn, verbazen ze weer met een nieuw album met springlevende en ter zake doende, opwindende muziek. Bijzonder origineel is het zeker niet meer, maar het stevige en van energie overlopende, explosieve mengsel treft zoals altijd zonder omwegen weer doel. Compromisloos en recht voor z’n raap.

De

Frans-Spaans-Italiaanse

contra-

bassist Renaud Garcia-Fons wilde al jaren een muzikale reis rondom de Middellandse Zee maken, en is daar nu in meerdere opzichten in geslaagd. Samen met acht anderen (op o.a. luit, darbouka, cajon en accordeon) vermengd hij de zo uiteenlopende muzikale erfenissen van al die aan de Mediterranee gelegen landen tot een intense luisterervaring. Vanaf het begin al moest het geen etnogra¿sche of toeristische verkenning worden, maar zijn eigen versie van de melodieën zoals die al eeuwen te horen zijn rond de enorme plas tussen Oost en West. Een uiterst relaxte, zeer gevarieerde en aangename rondreis.

ASOBI SEKSU Fluorescence

TRADI-MODS VS ROCKERS Alternative Takes On Congotronics (Crammed Discs)

(Polyinvyl Records)

Al tientallen jaren brengt het Crammed Voorheen heette de band Sportfuck, maar

Discs label muziek van hoge kwaliteit uit

het New Yorkse duo Yuki Chikudate en

die onbekende geluiden van over de hele wereld en vooruit-

James Hanna koos zo’n tien jaar geleden toch maar voor Asobi

strevend gebruik van elektronica combineert. Voor de succes-

Seksu (speelse seks). Hun dreampop met elementen uit het nu

volle serie Congotronics werd een zo op het oog wilde keuze

zo hippe shoegaze-genre heeft onder die naamsverandering niet

aan artiesten gevraagd om met materiaal van vooral Kasai All-

te lijden gehad, want blijft nog steeds een aangename bezigheid.

stars en Konono No. 1 aan de slag te gaan. Zo ontstonden 26

De ijle, soms wat kinderlijke zang van de frontvrouw doet het

bijna allemaal sterk ritmische, psychedelische en zeer geniet-

uitstekend met een broeierig laagje elektronica, hitsig drumwerk,

bare tracks met meestal nog wel te onderscheiden Afrikaanse

stevig gitaargeluid en pakkende, dromerige liedjes. Als de mier-

invloeden. Met medewerking van verrassende namen als Deer-

zoete vocalen samengaan met een tsunami van overstuurd (gi-

hoof, Animal Collective, Jolie Holland, Alla en Oneida.

taar)geluid pakt hun muziek het beste uit.

50Paul van Groningen

Liefdeskunst Door: Peter van Sparrentak

De fantasierijke schilderijen van Paul van Groningen zijn een mix van seks, erotiek en natuurscènes, zoals onderwaterbeelden, bloemen, dieren en vlinders. De inspiratie voor zijn sensuele droombeelden haalt hij uit zijn vele avonturen met vrouwen en reizen naar exotische oorden. Bij hem thuis in Amsterdam hangt de woon-

bij de marine en na een speciale keuring

kamer vol met zijn kleurrijke schilderijen.

lukte dat. Ik ben twee jaar gaan varen.

In de hal prijken knipsels aan de wand met

De marine had verschillende routes. Ik

tijdschriftartikelen. Een klein werkkamertje

zat op de vaart naar de Middellandse

doet dienst als atelier. Uit de boxen klinkt

Zee. Soms zaten we wel drie weken op

een liveconcert van Dire Straits. “Dat is de

zee, zonder uitgaan, zonder vrouwen.

beste muziek waar ik op schilder. Vooral die

Er werd alleen maar bier gedronken en

lange nummers. Maar ik hou ook van Amy

gekaart, maar ik zat te tekenen. Als we

Winehouse of instrumentale muziek van

dan in een haven kwamen, bijvoorbeeld

Kitaro. Ik heb altijd wel muziek opstaan,

Marseille, waren we drie dagen vrij en

maar puur als achtergrond. Bij het schilde-

ging ik drie dagen stappen. Ik sliep ook

ren laat ik me inspireren door de dingen die

niet aan boord, maar boekte in de stad

ik zelf heb meegemaakt.”

een hotel. Als ik uitging, kreeg ik altijd wel een vriendinnetje. Dat ging eigenlijk

Wilde tijd

Explosive love

vanzelf. Ik ben in Schotland geweest, Zuid-Frankrijk, Gibraltar, Algerije. Bij de

De Amsterdammer, bouwjaar 1955, heeft

marine was het hard werken, maar ik

was. In de tijd dat er nog kleine dans-

een wilde tijd gehad in de jaren zeventig

heb er ook veel plezier gehad.”

clubs waren. Nu is het vooral mega en

en tachtig. Hij heeft naar eigen zeggen met meer dan duizend vrouwen het bed

techno. Ik maakte op mijn reizen foto’s Fata morgana

en tekeningen, soms gewoon met balpen.

gedeeld. “Vooral in de jaren zeventig.

Die foto’s of schetsen verwerk ik in mijn

Dat was vrijheid, alles kon. Aids bestond

schilderijen. Andere beelden herinner ik

nog niet. Seks kon zonder condoom. Ik

me nog goed uit mijn hoofd.” Hij begon al

heb een geweldige tijd beleefd, met veel

jong met naakten te tekenen. “Ik ben als

avonturen. Toen ik begin twintig was,

jongetje begonnen met het tekenen van

moest ik in dienst bij de landmacht. Er

landschappen. Op mijn dertiende ging

was toen nog dienstplicht. Maar ik wilde

ik vrouwenlichamen tekenen. Mijn vader vond het maar niks, maar het was niet tegen te houden. Daarna kreeg ik vrien-

Dutch treat

dinnetjes en ging die tekenen. Op mijn achttiende ben ik gaan schilderen.”

Vriendinnen De meeste vrouwen op de schilderijen zijn vriendinnen die hij heeft gehad. Tus-

52

Costa Rica

sen de erotische beelden door, maakt

“Door de marine heb ik de wereld ont-

of natuurlandschappen. “Dat doe ik voor

dekt. Daarna ben ik zelf veel gaan reizen.

de afwisseling. Toch blijf ik vooral naakt

Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Afrika,

schilderen. Dat spreekt me het meest

Spanje, de Antillen. Het mooiste vond

aan. In sommige werken schilder ik me-

ik Costa Rica. Daar ben ik in de jungle

zelf, vrijend met een vriendin. In andere

geweest en op verlaten eilanden. Ik heb

portretteer ik een vriendin of soms twee

er gedoken en prachtige koralen en vis-

vrouwen als lesbisch koppel. Ik wil ook

sen gezien. Uitgaan vond ik het leukst

verschillende seksstandjes laten zien.

op Ibiza, waar ik begin jaren tachtig

Het meeste wat ik schilder is erotische

hij soms schilderijen met alleen dieren


rook de lichtere soorten, zoals superpolm of superzero. Ik moet niet zwaar stoned zijn, want dan kan ik niet goed werken. Daarvoor is schilderen te intensief om te doen.” Hij schildert altijd ’s avonds en ’s nachts. “Dat ritme heb ik aangehouden uit de tijd dat ik nog veel uitging. Dan ging ik werken wanneer ik thuiskwam of nog voordat ik ging stappen. Ik begin zo rond vijf uur ’s middags met schilderen en ga door tot drie uur ’s nachts. Heerlijk. Geen telefoon. Winkels zijn gesloten. Dus buiten is het lekker rustig.” Gedurende de jaren heeft hij veel aan zijn schildertechniek gewerkt. De gladde stijl van zijn werk doet denken aan airbrush, maar dat gebruikt hij niet. “Ik werk met olieverf op canvas. Ik teken eerst precies alle vormen uit. Met penseel schilder ik dan de kleuren erin. Ik maak eerst de achtergrond, van donker naar licht. Die overgangen zijn het moeilijkst om te doen. Ik poets

kunst. Daarnaast maak ik af en toe por-

Hasj

nografische schilderijen. Liefde, seks,

Tijdens het werken, maar ook in zijn vrije

elkaar. Na drie maanden, als alles droog is,

porno horen voor mij allemaal bij elkaar.”

tijd, steekt hij regelmatig een joint op.

gaat er vernis overheen.”

Exposeren doet hij momenteel nergens.

“Dat doe ik al zo’n dertig jaar, meerdere

“Ik heb wel een tijd op erotische beurzen

per dag. Ik rook geen wiet, hasj vind ik

gestaan. Van mijn schilderijen maak ik

zachter om te roken. Ik draai er sigaret-

Wietcultuur

litho’s, luxe afdrukken, die ik in een ko-

jes van met tabak. Pure tabak rook ik

Een apart schilderij is Flying High, waarop

ker kan verzenden. Mensen kunnen deze

niet. Ik doe er dan een heel klein beetje

een blowende man te zien is met zijn pe-

bestellen via mijn website.

in, dat ik net dat lekkere gevoel krijg. Ik

nis door een roos. “Dat gaat over de Ne-

die vlakken dan met een waaierpenseel in

Paradise of love

Love earth

53


Erotic desire

Weary of Life

Lesbian love

derlandse wietcultuur. Dat het allemaal kan

werpen uit zijn leven. Van de marine tot

seks, vrouwen, reizen. Dat sprak me heel

hier. Ik ben in landen geweest waar het

prostitutiebezoek, van escorts tot casino’s.

erg aan. Ik verwerk nu mijn avonturen in

echt een heel groot probleem is, als ze je

Eigenlijk alles wat God verboden heeft.

mijn schilderijen en schrijf erbij. Dat geeft

betrappen met een jointje. Die roos kun je

“Ja, ik heb een behoorlijk wild leven ge-

prima voldoening.”

als een symbool voor een vagina zien. Mijn

had. Mensen om me heen, die zijn rond de

ervaring is, dat blowen seksueel opwek-

zestig, en die gaan naar de Filippijnen of

“Ik reis nog steeds wel, maar meestal kor-

kend kan zijn.”

Thailand, waar ze een jonge vriendin kun-

tere trips. Naar Zuid-Frankrijk of België.

nen krijgen. Die hebben misschien vroeger

Ik heb al zoveel gezien. Maar toch staat

Sinds een paar jaar heeft hij een vaste

veel gemist. Maar ik heb niks gemist. In

er weer een verre reis op mijn lijstje: Bali.

vriendin. De tijd van veel reizen en veel

Costa Rica heb ik het ook meegemaakt. Je

Mijn vriendin komt uit Indonesië en wil

vriendinnen heeft hij achter zich gelaten.

hoeft er alleen maar rond te lopen en ze

daar graag heen. Dat is een werelddeel

Hij is nu bezig met een autobiogra¿e, die

versieren jou. Maar het draait dan wel al-

waar ik ook nog niet ben geweest.”

hij ooit wil uitbrengen. Op een tafel liggen

tijd om geld. Toen ik jonger was, las ik het

schriftjes, verdeeld in verschillende onder-

boek Ik Jan Cremer van Jan Cremer. Over

Neptuna 2

54

Magic apple

www.paulvangroningen.com


Thai Fantasy

Foto: Kannabia Seeds 55Kweken met Jorge Cervantes Over Jorge Jorge Cervantes is een van de meest vooraanstaande kweekexperts in de cannabiswereld. Hij schreef diverse boeken en maakte verschillende dvd’s. Zo maakte hij onder andere Marijhuana Horticulture: the Indoor/Outdoor Medical Grower’s Bible, Jorge Cervantes’ Ultimate Grow DVD (shot in BC) en Jorge Cervantes Grow DVD II (shot in Spain), Indoor Marijhuana Horticulture: The Indoor Bible, Marijhuana Indoors: Five Easy Gardens, Marijhuana Outdoors: Guerilla Growing en Jorge’s Rx. Hij schrijft voor 13 tijdschriften in zes talen. Zijn boeken verschijnen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Russisch en Spaans. www.marijuanagrowing.com

Hoe stash ik mijn toppen?

VFKDS RP PDQQHOLMNH ]DDGRQWZLNNHOLQJ RS YURXZHOLMNH SODQWHQ WH VWLPXOHUHQ .RUWZHJ GH]H VHNVXHHO RPJHNHHUGH SODQWHQ

Sinds een maand of vijf bewaar ik op zolder een stopÀes vol super

]LMQ VOHFKWH ]DDGOHYHUDQFLHUV *$ LV RRN ELM]RQGHU WR[LVFK YRRU

goeie wiet. Momenteel kan ik het me niet veroorloven om er van te

PHQVHQ 9DQZHJH GH JLIWLJKHLG HQ GH SRYHUH VXFFHVVHQ GLH MH

roken: voor een nieuwe baan eisen ze een drugstest. Ze zijn van

HUPHH ERHNW LV KHW YHUVWDQGLJ RP KHW VSXO XLW GH ZHJ WH JDDQ

plan mijn gebruik te analyseren door een haar van me onder de

(HQ HHUVWHNODV DIUDGHU GXV

loep te leggen. Heeft tijd invloed op de sterkte van wiet? En wat is de beste manier om cannabis lang goed te houden?

The Dude

Hasj

Allereerst: dat je mazzel mag hebben met de drugstest! Canna-

Bestaat er zoiets als een Hasjplant? Daar ik niet echt een sup-

bis achter glas is een prima manier om hem vers te houden. Ten-

porter van Afghanistan ben, heb ik uitgevogeld hoe ik zelf hasj

minste: wanneer de toppen goed droog waren toen je ze achter

kan maken. De kwestie is echter dat ik ook erg kieskeurig ben.

JODV ]HWWH HQ MH GH VWRSÀ HV EHZDDUW LQ HHQ GRQNHUH NRHOH UXLP WH KHE MH HHQ JRHLH NDQV GDW ]H LQ XLWVWHNHQGH YRUP ]LMQ 'DDU NRPW ELM DOV GH À HV RRN QRJ HHQV JRHG LV DIJHGLFKW HQ GH WRSSHQ GXV QLHW PHW EXLWHQOXFKW LQ DDQUDNLQJ NRPHQ LV GH DIEUDDN YDQ

Voorbeeld van een hasjplant. In dit geval eentje van Reeferman Seeds. (Canada) Veel hars en mooie opbrengst. Wordt vaak gekruist voor nog beter resultaat.

7+& YHUZDDUORRVEDDU =HOI EHZDDU LN WRSSHQ ELM YRRUNHXU LQ HHQ OXFKWGLFKWH FRQWDLQHU RS HHQ SOHN ZDDU KHW QHW ]R NRHO LV DOV LQ HHQ NHOGHU YRRU GH EHWHUH ZLMQ 1RJ HHQ RSWLH GH NRHONDVW =HW MH MH À HV GDDULQ VOXLW KHP GDQ KHHO ]RUJYXOGLJ DI DQGHUV NULMJ MH condensvorming en de gevolgen daarvan laten zich raden. ,N NHQ RRN PHQVHQ GLH VWDVKHQ LQ JHVHDOG OXFKWGLFKW SODVWLF ,Q YHHO JHYDOOHQ ZDUHQ GH SDNNHQ GLH SDV QD HHQ MDDU HQ VRPV QRJ ODQJHU ZHUGHQ RSHQ JHPDDNW ELM]RQGHU JRHG WH URNHQ 0LVVFKLHQ QLHW H[DFW GH NZDOLWHLW YDQ KHW EHJLQ PDDU YHHO YHUVFKLO PHUNWH MH QLHW

Shantibaba, GA3 en OG! Is de befaamde Hollandse meester Arjan dezelfde persoon als de fameuze Shantiba? En wanneer er GA3 aan een vrouwelijke plant wordt gegeven, levert dat dan vrouwelijke zaden op?

Raider 1HH $UMDQ HQ 6KDQWLED ]LMQ YHUVFKLOOHQGH SHUVRQHQ :HO ZDUHQ ]H LQ KHW YHUOHGHQ EHLGHQ YHUERQGHQ DDQ 7KH *UHHQKRXVH 6HHGV (QNHOH MDUHQ JHOHGHQ EHJRQ 6KDQWLED YRRU ]LFK]HOI LQ GH YRUP YDQ 0U 1LFH 6HHG &RPSDQ\ GA3 Gibberrellic Acid (een soort zuur) draagt bij aan de lengWH RQWZLNNHOLQJ YDQ VWHQJHOV HQ EHVFKLNW RRN RYHU GH HLJHQ

57


Ik ga eigenlijk alleen voor die hele mooie, donkere, hasj. Zeg maar: die met een bijna vrouwelijk karakter. Graag advies!!!

DJ420 Er bestaan diverse soorten hasjplanten. Op de site van Sensi Seeds vind je zeker materiaal dat voldoet aan je eisen. Best cool om zelf je hasj te maken. Van belang is welke methode je toepast, de droge of de natte (ijshasj). Deze laatste (koud) water extractie levert twee keer zoveel op als de traditionele droge procedure. Maar daar staat tegenover dat je met de ouderwetse droge werkwijze een meer aromatische en dus lekkerder hasj produceert. De hasj die jij voor ogen hebt, vraagt om de droge methode. Om de juiste kleur en structuur te maken, moet je de hasj urenlang kneden met de handen. Het is de inspanning waard! Wanneer de hars gesepareerd is en het water verwijderd, blijven de trichomen achter om te drogen op het doek. Elke laag is het gevolg van het toepassen van doek met verschillende dikte in microns.

BC Big Bang van Next Generation Seeds. Een van de vele Canadese soorten die je nu ook in Europa ziet. Canadese zaadleveranciers bewegen zich meer richting Europese markten. Reden: De regering ontmoedigt de export naar de USA.

Gedroogde ijshasj verzameld en opgeslagen. Vaak wordt hasj in dezelfde vorm bewaard waarin deze is gedroogd.

Voor het drogen gebruik je verschillende zijden doeken die je op een frame spant. De dichtheid bedraagt zo’n 70 tot 80 micron, als je maroc of andere sativa’s bewerkt. De meeste andere kwaliteitscannabis vraagt om 80 – 150 micron dichtheid. Voor de allerbeste kwaliteit en de meest vette toppen kom je zelfs uit op een dichtheid van 135 – 150 micron. Maak een frame van twee of drie doeken, leg de cannabis er bovenop en ga de boel zeven. Hoe meer hars, hoe meer er uiteraard wordt gezeefd. Een creditcard (!) is een uitstekend stuk gereedschap om de cannabis uit te wrijven. De eerste poederlaag is meteen de beste. De hasj die je zo maakt is misschien niet de meest zuivere, maar het is wel de meest simpele en minst prijzige optie. De ijsmethode. Erg ef¿ciënt. Deze kweker slingert het water uit de zak. De bal, vlak onder zijn hand is gevuld met ijshasj!

58

Verzamel het gezeefde poeder. Daarna is het klaar om geperst te worden: een plak hasj! Bij het persen komt wat warmte vrij.


Bubblegum top. Mooi voorbeeld van een top die paars kleurde vanwege een tekort aan fosfor. Normaal gesproken zou hij groen moeten zijn.

Dat bevordert de samenklontering van de stoffen in de canna-

de hoeveelheid hars op peil blijft. Hoe dan ook: de plant moet

bis. Het kneden van een normale plak kost je een klein half uur.

wat te verduren hebben gehad en de condities daarvoor vind je

Grotere plakken: harder werken!

eerder buiten dan in een binnenkwekerij. In de meeste gevallen zijn paarse toppen het resultaat van binnenkweek en dus gene-

Purple Bud Ik ben momenteel verwikkeld in een discussie. Het gaat om “Purple Weed.” Uiteraard refereren we dan aan de kleur van de top. Ik stel dat het paars van een top vooral een gevolg is van een tekort aan voeding tijdens de bloei. De tegenpartij

tisch gekleurd. Of ze zijn het gevolg van verwaarlozing...

Bewaar de droge toppen in dit soort glazen Àessen of plastic bussen. Glas is prima voor kleinere hoeveelheden, licht gewicht plastic geschikter voor grotere hoeveelheden. Sluit ze niet meteen af, maar laat ze een paar dagen open, zodat alle vocht verdampt. Hou je ogen open. Werk schoon!!!

beweert dat een paarse top juist betekent dat je er higher van wordt. Wie heeft er gelijk?

Durak Paarse toppen. Er zijn twee oorzaken mogelijk. Als je spreekt over een voedseltekort, gaat het meestal om een gebrek aan fosfor, gerelateerd aan te weinig warmte. De top kan echter ook paars zijn vanwege genetische manipulatie. Bij mijn weten is Purple vooral populair in Amerika. In Europa kom je het weinig tegen. We weten inmiddels dat we paarse toppen kunnen oogsten als we daarvoor de juiste omgeving creëren. Vaak bevatten planten die zijn blootgesteld aan wat kou, meer hars. Ook wanneer ze op grotere hoogte worden gekweekt, neemt de hoeveelheid hars toe. Wat in feite gebeurt: de planten blijven wat kleiner, terwijl

59


60


Crystal Fighters

Techno-opera op houtbasis Tekst: Arjan van Sorge // foto’s: Owen Richards, Karina Lax, Kirsty Mitchell

Voor wie zin heeft in stevige, hypnotiserende elektronische beats waar de wietdampen vanaf stomen, met invloeden uit folkmuziek en waarbij ook nog eens van bijzondere instrumenten gebruik gemaakt wordt, die moet zeker verder lezen. De rest ook trouwens.

Boeken uit Baskenland “Gilbert en ik kennen elkaar al sinds ons achtste van school. Graham leerden we ken-

Want vanuit een loods uit Londen komen

Maar er bestaan verschillende technieken

nen via een gezamenlijke vriend. Hij bracht

Gilbert, Sebastian en Graham met een

van spelen op de txalaparta en het klinkt

ons in contact met Laure, die naar Basken-

techno-opera,

nagelaten

allemaal heel anders.” Sebastian noemt de

land ging toen haar opa overleed. Ze bracht

geschriften uit Baskenland, en bijzondere

twee vrouwen van Ttukunak als een grote

de boeken mee waarop we vervolgens onze

instrumenten zoals txalaparta en txistu.

bron van inspiratie. “Ze gaan zo snel!”

muziek hebben laten inspireren. Mimi kwa-

gebaseerd

op

men we tegen door m’n broer, en dan zijn

Heel bijzonder allemaal, maar niet helemaal onlogisch. Het drietal heeft zich laten

er nog wat meiden die een bijdrage aan het

leiden door wat er op hun weg kwam. Dat

Technieken

resulteerde al in spetterende optredens op

“We kijken vaak online om nieuwe tech-

in de vocalen om het meer een operagevoel

festivals als Lowlands en Eurosonic. En ze

nieken te ontdekken, zo zag ik laatst nog

mee te geven: persoonlijkheden, karak-

zullen vaker in Nederland te horen zijn,

iemand op een steen spelen. Twee mensen

ters... Etherische zang, Spaans accent, En-

want ze houden van de vibes hier, vertelt

in de woestijn, en dan kasjonke dsjonke

gels met een touch, versprekingen, dingen

zanger/producer Sebastian aan Highlife.

dsjonke... En een gast in een hol, ergens...

op een andere manier zeggen. Het klinkt

Het hoeft dus niet allemaal alleen met hout

cool.”

Geluid van hout

album leveren. We houden van verschillen

te zijn. We zijn zeer vereerd dat we deel uit mogen maken van de evolutie van dit

De txalaparta bestaat uit twee houten bal-

instrument! Het klinkt natuurlijk hetzelfde,

Advocaten van drugs

ken op pootjes waar twee spelers naast of

maar er is steeds meer en altijd ander pu-

“Ah, het is voor een Nederlands blad, dus

tegenover elkaar polsdikke stokken op la-

bliek dat het meemaakt. Er zijn in Basken-

ja, ik steek zo af en toe een spliff op. Weet

ten stuiteren. “We willen graag wat meer

land waarschijnlijk andere acts die er elek-

je, mijn moeder is nogal gevoelig voor dat

een folky, natuurlijk gevoel in de opnames

tronische dance mee maken, maar dan niet

soort zaken, maar het zit wel goed hoor.

en de liveshow brengen. Mensen horen

met Engelse teksten. Ach, dat is ook niet

Dus ja, we blowen. Het is zeker belangrijk

banging bas en drums, maar dan is daar

zo belangrijk. Tegenwoordig zingen zoveel

denk ik, drugs in het algemeen geven toch

ook een soort mysterieuze, natuurlijke in-

mensen in Engels, het is zowat het ijkpunt

een andere wereld, een ander perspectief

breng van hout, en dat werkt goed. Het

voor liedjesteksten. Het is heel moeilijk om

op de werkelijkheid. Er is echt een voor en

hout geeft een heel interessant geluid, en

teksten te hebben in bijvoorbeeld Frans of

na, als je ouder wordt stop je te realiseren

een hoop elektronische muziek gebruikt

Duits en daar dan internationaal mee te

wat het is, wat er gebeurt als je wiet rookt.

hetzelfde geluidspalet. In Baskenland en

scoren. Natuurlijk gebeurt dat, maar toch.”

Het geeft een heel ander perspectief op het

Spanje kent iedereen de txalaparta, het is

leven zoals hoe je in het moment leeft, en

daar een bekende sound. Maar daarbuiten

“Wij willen graag op dat niveau meedraai-

stelt je in staat om helderder mogelijke

kent bijna niemand het, dus we laten het

en, dus dan wordt het al snel in het En-

manieren om te leven te overdenken. We

graag aan meer mensen horen. Het geluid

gels; misschien dat we op het volgende al-

zijn echt advocaten van drugs, maar we

spreekt voor zich.”

bum wel meer Spaans gaan gebruiken. Bij

willen het ook weer niet overdrijven.”

dance is de taal ook niet zo belangrijk, het “Er wordt daar ook les in gegeven, maar wij

zijn vaak korte loops van een stukje tekst,

“We gaan erin mee, we supporten het. Er

hebben het onszelf geleerd. Het was een

het is meer een geluid, een ritmisch ding.

zitten ook mindere kanten aan, maar daar

suggestie aan ons, om voor de opera waar

We zitten meer in de richting van liedjes,

hebben we het niet over toch?! Luiheid,

we mee bezig waren gebruik te maken van

maar die loopnatuur van dance houden

gebrek aan motivatie, minder functioneren

de txalaparta. De schrijver van die opera,

we er graag in. Het hoeft geen traditionele

in het businessleven zouden issues kunnen

Bakar, sprak over de manier waarop hij zich

songstructuur te zijn, als er maar een pak-

zijn. Maar dan moet je je gewoon realise-

voorstelde hoe mensen zouden optreden

kende trance-achtige loop in zit. Als we

ren wanneer wel en wanneer niet te smo-

met deze instrumenten. We hebben dus wat

dan Spaanstalig gaan dan worden de tek-

ken. En misschien niet vlak voor een optre-

we op normale drums konden spelen om-

sten zeker korter, meer richting traditioneel

den blowen, maar wel ergens eerder op die

gezet naar een ander type van percussie.

dance-ding. Less meaning, more rhythm.”

dag. Onze optredens zijn energiek, maar

61


ben we vervolgens weer omgeturnd tot iets dat echt gaat bangen in de clubs, of waar je ook optreedt. Je probeert verschillende vocale loops over verschillende muziekstukken, je schrijft – in het begin was alles echt helemaal Àexibel, er waren liedjes, beats, zangpartijen – maar dan ga je alles mengen en dan wordt het meer een grote beweging dan een album. Uiteindelijk hebben we dat verdeeld in songs, om tot een album te komen. En toen werden het meer songs die op zichzelf staan. Maar het begon dus meer als een soep.” ik ken veel bands die vol energie staan

behalve als je het zelf kweekte. En dat pro-

te spelen en toch blowen. Als we op tour

bleem draaide trouwens vooral om skunk,

Hoogste concentratie

zijn is het trouwens wat moeilijker om aan

gewoon, omdat ze het zwaarder wilden la-

“We betalen huur, maar in het gebied waar

goed spul te komen, maar als je in Londen

ten wegen. We hebben daar nu zeker geen

we nu wonen is vroeger wel ontzettend veel

woont en je kent de juiste mensen dan is

problemen meer mee, want we wonen in

gekraakt. Nu biedt het redelijk goedkope

het natuurlijk geen probleem.”

een buurt waar veel zelf gedaan wordt. En

huisvesting, vooral voor artiesten. Het heeft

dat is ook van grote invloed geweest op de

de hoogste concentratie artiesten op de we-

omstandigheden waaronder het album is

reld, OK dat is wel heel opschepperig, maar

gemaakt; ja, dat heb je exclusief!”

het is toch echt waar. Er gebeurt waanzin-

Wiet met glas

nig veel en in de winter is het er steenkoud,

“Laatst was er nog dat probleem met vervuilde marihuana, vermengd met ¿berglas

maar er hangt een goede sfeer en er wordt

en siliconen. In het begin ging het om echt

Flexibel

glas, maar dat merkte je dan als je het tus-

“We wonen allemaal samen in een ware-

bij een snelweg, het is een uithoek in een

sen je tanden liet gaan en je voelde zo’n

house in Oost-Londen, daar hebben we ook

industrieel gebied, vlakbij een kanaal - echt

zanderig, siliconenachtig iets. Wij heb-

onze studio in gebouwd, een houten con-

een havengebied. Maar veel daarvan is ver-

ben daar geen problemen mee, maar als

structie aan een van de uiteinden van de

dwenen, kunstenaars kwamen er voor in de

je in Londen op straat koopt dan loop je

loods, met een kleine zangcabine. Het is

plaats, er werden enorme raves gehouden.

een groot risico om troep te krijgen. Wat

er gelukkig warm, maar over het algemeen

Eerst was er niet veel te doen Overdag was

je gelukkig niet in Amsterdam hebt. Any-

is het erg koud in die enorme loodsen. We

het er doods en ’s nachts en in het weekend

way, we hebben een tijdje dit gedoe in

hebben bijna alles daar opgenomen, dus

kwam het tot leven, maar nu is het meer

heel Engeland gehad, het was zo goed als

het album zit vol met de vibes van die plek.

een mix, want het ligt vlakbij de Olympics,

onmogelijk om nog goed spul te krijgen,

Het meeste is ontstaan uit jams en die heb-

en daar komen er weer nieuwe mensen bij.”

62

goed samengewerkt. Hackney Wick ligt vlak-


www.cellmax.nl/

SHOP X WEB D CELLMIAN NEDERLAN K E I N U

See you on

www.cellmax.nl

GROWING BETTER EVERY DAY

Grow Grow International home of the lights that do make it grow & bloom

1 LAMP = 1 KILO

(DRY)

(electricity consumption 873,9 watt) Grow Grow International is an official selling point of the original

led

Spectra

Unit

LED Spectra Unit, the best led grow and flower lights for indoor garden. European registered/EEC no: 008413932 LFG spectrabox, the budget led grow and flower lights for indoor garden. European registered/EEC no: 009171125

FOR THE BEST LED GROW REPORTS

WWW.GROWGROWINTERNATIONAL.COM


Ike mag blijven Door: Wernard Bruining

Ik word gebeld door een jongeman (1977) die zich voorstelt als Ike. Hij moet aan het eind van de maand vanwege negen wietplanten van de woningbouwvereniging zijn huis uit. Of ik hem kan helpen? Natuurlijk, ik ga op weg naar Heiloo, vlakbij Alkmaar. Daar word ik binnengelaten in een relatief kleine bovenwoning, die er van binnen uitziet als een soort sportschool. Overal in de woonkamer zijn stalen buizen met grote bouten in de wanden en aan het plafond geschroefd, het lijkt wel een grote apenkooi.

zelf de huur opzegt gooien wij je eruit met behulp van een deurwaarder en een advocaat. De hoge kosten zijn dan voor jouw rekening, we zullen er dan ook voor zorgen dat je op een zwarte lijst komt en nergens in de regio óóit nog een woning kunt huren. Dus als je verstandig bent teken je hier nu even gelijk je huuropzegging.”

Ik vind een plaatsje op de bank, waar een

zijn hoofd; het is buitenwiet, gekust door

grote bokszak recht voor mijn neus hangt.

de zon en goedkoop hé? Hij laat me de

Ike is helemaal kapot en tekent. Enkele

De muren zijn bedekt met platen zwart iso-

restanten van zijn planten zien, zes grote

dagen later komt de woningbouwver-

latieschuim zoals je dat in een geluidstudio

vuilniszakken op het balkon en drie in de

eniging weer langs om de conditie van

aantreft. Ike houdt blijkbaar van knutse-

vensterbank in de woonkamer. Hij ver-

de woning op te nemen voor de nieuwe

len, want hij heeft alles zelf in elkaar gelast

telt: “Op een gegeven ogenblik stonden

toekomstige huurders. Ike moet al zijn

en geschroefd. Het is een aardige gozer,

twee agenten voor de deur, of ze even

sporttoestellen afbreken en afvoeren, de

helemaal gek van ¿tness, hij ziet er ook

binnen mogen komen voor mijn wietplan-

gaten in de muren repareren, twee bin-

supergespierd en top¿t uit. Maar schijn be-

ten?” Ike schoot in de stress en vroeg

nendeuren vernieuwen en dat alles voor

driegt, want Ike is geestelijk ‘minder va-

of ze een huiszoekingsbevel hadden. Als

het einde van de maand. “O ja, en hier

lide’, zoals ik ter plekke bedenk. Hij is dan

dat niet zo is weigert hij hen de toegang.

nog even voor de schade tekenen.” Ike

ook 100% afgekeurd en werkt op een soci-

De agenten zeggen dat ze een dergelijke

tekent voor de tweede keer.

ale werkplaats.

vergunning in een kwartiertje voor elkaar hebben. Ike zegt, nou, dan ga ik even

Broodnodig rust

wandelen, want de spanning begint door

W-team

zijn lichaam te gieren. De agenten drei-

Als hij en zijn vader later proberen elders

Wiet geeft hem de broodnodige rust in

gen: “Dat zou ik maar niet doen manne-

een woning te huren blijkt dat alle woning-

zijn hoofd en is ideaal voor zijn wor-

tje. Als wij die vergunning hebben en je

bouwverenigingen toch zijn gewaarschuwd

kouts. Het ontspant zijn spieren waar-

bent er niet, dan trappen we zo je deur in

over zijn verleden als wietkweker. Hij wordt

door hij beter kan trainen, want hij gaat

en jij draait dan op voor de kosten.” Ike

overal geweigerd. Ike probeert zich al voor

ook nog enkele keren per week naar de

besluit dan maar te wachten.

te stellen hoe zijn leven op straat eruit zal zien. Via via komt hij bij mediwiet terecht,

sportschool. De wiet geeft hem rust in

Zwarte lijst

of het W-team hem kan helpen? Ik bel met onze huisadvocaat Anker en Anker voor ju-

Na 20 minuten is het huiszoekingsbevel

ridisch advies, ze adviseren verzet en ge-

geregeld en treden tien man de woning

ven Ike grote kans van slagen.

binnen. De politieagenten, mensen van het Nuon, de woningbouwvereniging, een

Ike kan als minvermogende goedkoop

aannemer en zijn mannen die de planten

een advocaat krijgen die een mooie re-

komen ruimen. Mike wordt compleet on-

kening bij de woningbouwvereniging mag

der de voet gelopen. Hij vraagt nog her-

indienen als de zaak gewonnen wordt. Ik

haaldelijk of ze alsjeblieft de voordeur niet

stel samen met Ike een e-mail op waarin

open willen laten staan omdat zijn huisdier,

hij zijn huuropzegging intrekt. De opzeg-

een schuwe kwartel, anders wegloopt. De

ging is door Ike onder grote druk gedaan

mannen lachen hem vierkant uit, de kwar-

en daarom niet rechtsgelding. Als de wo-

tel vlucht weg en komt nooit meer terug.

ningbouwvereniging het er niet mee eens

De negen grote planten worden omgeknipt

is moeten ze zich maar richten tot Anker

en naar buiten gesleept. Ike heeft geen

en Anker in Leeuwarden. Ike blijft ge-

stroom gestolen, maar de mannen van

woon zitten waar hij zit.

de woningbouwvereniging zien hun kans

64

schoon om van deze huurder af te komen.

Ik ben er van overtuigd dat geen rech-

“Moet je goed horen Ike, je bent er nu

ter hem zijn huis uit zal zetten om negen

gloeiend bij mannetje. Als je niet uit je-

plantjes. De planten werden zonder kunst-


licht geteeld, er was dus geen enkel gevaar

Ike ooit weer meer als vijf planten teelt het

betekent dat Ike op termijn weggaat en uit

voor brand door kortsluiting of kans op wa-

gelijk afgelopen is.” Ik zie mijn kans schoon

zichzelf de woning gaat opknappen.

teroverlast. Okay, het waren negen planten

en stel: ”Zolang hij dus niet meer dan vijf

in plaats van de maximale vijf stuks, maar

planten teelt, gewoon op het balkon, is er

Buitengekomen feliciteer ik Ike: “Je mag

iedereen overdrijft wel eens. Die planten

niets aan de hand?” Weer knikken de he-

blijven zitten én je mag nu wietplanten

waren ook niet bedoeld voor de verkoop,

ren. Ik vertel dat Ike inmiddels een garage

telen op je balkon, dat hebben ze zelf

want buitenwiet is moeilijk verkoopbaar.

heeft gehuurd waar hij zijn ¿tnesspullen

gezegd. Je bent nu eigenlijk een legale

gaat neerzetten en voortaan knutselt. Ike

wietkweker! Je hebt nu de rest van je le-

vertelt dat hij graag wil verhuizen door

ven weer in eigen hand. Als je je kaarten

woningruil. Hij heeft last van zijn lawaai-

zorgvuldig speelt gaat het helemaal goed

Nu is de woningbouwvereniging aan zet.

erige en agressieve junkie benedenbuur-

komen met jou. En je weet, als je een

Als ze een advocaat inschakelen en dan

man en woont liever in de stad Alkmaar.

paar plantjes kweekt, ook al geven ze

verliezen zijn die kosten voor hun rekening,

Daar is het veel levendiger dan in het saaie

niet van die geweldige toppen, je kunt al-

evenals die van Ike. Ook zelf zal ik dan een

Heiloo waar hij depressief van wordt. De

les van de plant gebruiken om er ook nog

mooie rekening voor verleende bijstand

heren vinden het allemaal best, want het

je eigen wietolie van te maken!”

Grens van vijf planten

indienen. Als de woningbouwvereniging over deze zaak gaat nadenken komen ze vanzelf tot dezelfde conclusie. Ik geef Ike een Àesje wietolie, dat geeft hem rust en spaart hem geld uit. Nu zijn wiet in beslag is genomen moet hij die immers kopen in de coffeeshop en zoveel geld heeft hij niet. Tien dagen later, vlak voor het eind van de maand, wordt Ike bij de woningbouwvereniging uitgenodigd. Ik ga er samen met hem naar toe. Binnen worden we ontvangen door twee heren, een kantoorman en een praktijkman van de buitendienst. De kantoorman begint de gebeurtenissen van de afgelopen maand gedetailleerd te herhalen en probeert Ike zo weer te intimideren. “Wij hebben hier met elkaar afgesproken dat we een grens trekken boven de vijf planten,” gaat hij verder. Nu val ik hem in de rede: “Dat kunnen jullie wel mooi met elkaar hebben afgesproken, maar ik hoop dat je je kunt voorstellen dat jullie huurders, die bij dit besluit totaal niet bij betrokken zijn, daar geen enkele boodschap aan hebben. In het huurcontract staat dat het verboden is een hennepkwekerij in te richten in de woning en daar is hier geen sprake van. Er stonden gewoon wat planten op het balkon en in de vensterbank. Als het nu een commerciële kwekerij betrof, er enorme gaten in de muur waren gehakt voor ventilatie, er een vat met 200 liter water stond en er stroom was gestolen kon ik het billijken dat je zo’n huurder kwijt wilt. Maar in dit geval was daar geen sprake van en was jullie reactie buiten proportie. Er is geen rechter die je daarin gelijk geeft!”

Legale wietkweker! De kantoorman knikt berustend, probeert weer greep op de zaken te krijgen en neemt het gesprek over: “Okay, daarom hebben we besloten om nu een herkansingstraject in te gaan. Wel is het zo dat als

65


Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen


Dansen tot je er gek van wordt Door: Richard Tuinstra

Het is weer tijd voor de Oscars. Het jaarlijkse ritueel is altijd een goed moment om terug te kijken op het afgelopen ¿OPMDDU 6QHO NDQ GDQ GH FRQFOXVLH JHWURNNHQ ZRUGHQ GDW HHQ UHGHOLMN JRHG MDDU ZDV ]RQGHU GDW HU QRX HHQ ¿OP was die met kop en schouders boven de rest uitstak.

motieven wel zo eerlijk? Nina dreigt aan de druk te bezwijken. Terwijl de première steeds dichterbij komt wordt Nina steeds meer geteisterd door hallucinaties. Het ver-

De favoriet is zonder meer The Social Network. De ¿lm over de geboorte van Face-

Hoogtepunten

book, verreweg de meest populaire soci-

Als er één regisseur is wiens loopbaan we

ale netwerksite in de wereld, wordt door

al vanaf het begin met veel interesse ge-

de critici als koploper gezien. Dat zouden

volgd hebben dan is het wel Aronofsky.

we David Fincher, ook regisseur van Se7en

Lang, heel lang geleden schreven we na-

en Fight Club, best gunnen. Maar vlak ook

melijk al een behoorlijk positief artikel

Christopher Nolan’s ingewikkelde kaskra-

over zijn debuut¿lm (Pi). Dat was een

ker Inception niet uit. En omdat de meeste

geniale zwartwit ¿lm over een geÀipte

kiesleden voor de Oscars al op leeftijd zijn

wiskundige. Het betekende de start van

is ook het Britse historische drama The

een loopbaan met hoogtepunten (Requi-

King s Speech over koning George VI niet

em for a Dream, The Wrestler) en een en-

zonder kansen. Onze persoonlijke favoriet

kele misser (The Fountain).

schil tussen droom en werkelijkheid wordt voor Nina (en de kijker) steeds onduidelijker.

van het afgelopen jaar is uiteindelijk Black Swan van Darren Aronofsky geworden.

Black Swan speelt zich af in het milieu van het professione ballet. Net als in zijn vorige ¿lm (The Wrestler) gaat het ook hier om de duistere zijde van een beroep dat voor velen

Black Swan is in de handen van Aronofsky

een onbekende wereld is. Nina Sayers (Na-

een zeer geslaagde psychologische triller

talie Portman) is al sinds haar vroege jeugd

geworden. Natalie Portman is een ware

gefascineerd door ballet. Na jarenlang gru-

openbaring in de rol van Nina. Maanden-

welijk veel trainen is ze dan uiteindelijk een

lang oefende ze dag en nacht om maar te

succesvolle ballerina bij een gezelschap in

overtuigen als balletdanser. De beloning

New York geworden. Haar leven thuis wordt

van dit alles lijkt voor het oprapen. Port-

volledig gedomineerd door haar overheer-

man is de grote favoriet voor de Oscar voor

sende moeder, die zelf vroeger ook een bal-

beste actrice. Ook tegenspeelster Mila Kulis

lerina was. Op een dag wordt haar droom

maakt een kans op een Oscar.

werkelijkheid. Thomas Leroy (Vincent Cassel), de artistiek directeur van het gezelschap, selecteert haar voor de hoofdrol in

Lesbische scene

Het Zwanenmeer van Tchaikovsky.

Dat brengt ons tenslotte tot de nu al legendarische scene die de twee met elkaar

Probleem

hebben. Portman hierover: Iedereen was erg bezorgd over de vraag wie deze ¿lm

Maar er is een probleem. Nina moet name-

nu zou willen gaan zien. Ik herinner me

lijk twee rollen spelen. Met de rol van Witte

dat men zich afvroeg, hoe haal je man-

Zwaan , het symbool van puurheid en on-

nen over om een ¿lm over ballet te zien?

Black Swan

schuld, heeft Nina geen enkel probleem.

En hoe haal je vrouwen over om een thril-

Maar de sensualiteit die nodig is voor de rol

ler te zien? Het antwoord was een lesbi-

Regisseur: Darren Aronofsky Met: Natalie Portman, Mila Kunis en Vincent Cassel

van de Zwarte Zwaan is haar volledig vol-

sche scene. Iedereen wil dat zien. Of dat

ledig vreemd. Thomas wil haar daar wel bij

ook voor de Nederlands bioscoopgangers

helpen en probeert de maagdelijke Nina te

geldt? De tijd zal het leren. Maar wat ons

Eind januari in de Nederlandse bioscopen

verleiden. Ook de nieuwe danseres Lily (Mila

betreft, laat deze kans niet schieten, want

Kunis) biedt haar steun aan, maar zijn haar

Black Swan is een niet te missen ¿lm.

67


Groenland Expeditie, deel 2 Tekst: Mike de Leede // Foto’s: MMP, CT, e.a.

Enige tijd geleden trokken twee teams onverschrokken Nederlanders richting het Hoge Noorden voor een gewaagde arctische expeditie door verstild en steenkoud Groenland, JHÀ DQNHHUG GRRU KRQGHQVOHGHV PHW ORNDOH ,QXLW JLGVHQ HQ WLHQWDOOHQ KXVN\¶V ,Q GH YRULJH +LJKOLIH GHHG YHUVODJJHYHU 0LNH GH /HHGH YHUVODJ YDQ GH EHYLQGLQJHQ YDQ 7HDP ,Q GLW laatste deel sjokt hij mee in het spoor van team 2.

Een waterig zonnetje begeleidt de veelkleurige sliert trekkers over de immense sneeuw- en ijsvlakte. Met z’n allen sjokken we over de adembenemend mooie Oost-Groenlandse eilandjes

Ons eerste expeditieteam trotseerde in

West-Europa (de 4.807 meter hoge Mont

Apusiaajik en Iperajivit, die liggen inge-

Groenland ’s nachts temperaturen tot min

Blanc), schuifelt team 2 wat onwennig op

klemd tussen pakijs en ijsbergen op drift.

40, raakte volledig ingesneeuwd en zat in

sneeuwschoenen de volledig ingesneeuwde

Ons pad is het verse sledespoor. Dat gaat

totaal vijf dagen vast in extreem slecht

nederzetting Kulusuk binnen (326 inwo-

heuvel op, berg af. En steekt bevroren zee-

noodweer: twee dagen in tenten en een ja-

ners met 280 nogal onrustige sledehon-

water of gletsjermonden over. Na zes uur

gershut, drie dagen in een plaatselijk hotel

den aan kettingen). Vlakbij worden op dat

stoempen zijn de gesprekken deze middag

voor gestrande luchtpassagiers. Hun spirit

moment twee volwassen ijsberen gesigna-

verstomd. In God’s eindeloze wintertuin

leed er echter niet onder. Ze hadden im-

leerd, door een op een bergtop postende

vallen afstanden, afmetingen en verloop in

mers net een fantastische ervaring achter

dorpsoudste. Meteen is alles in rep en roer.

landschap door de vele gradaties wit niet

de rug. De opgelopen vertraging beschouw-

Honden huilen en blaffen. Norskijkende In-

in te schatten. Regelmatig lopen we ons

den ze als extraatje. Ze ontdeden de plaat-

uit trekken er massaal met geweren op uit.

verbaasd vast tegen onzichtbare sneeuw-

selijke supermarkt in basiskamp Kulusuk

“Mochten de dieren vandaag afgeschoten

heuvels. En ¿xatiepunten willen maar niet

van hun totale drank- en biervoorraad en

worden, dan krijgt degene die ze het eerst

sloegen succesvol aan het tijd verdrijven.

gezien heeft het meest waardevolle deel:

Klaverjassen (wie verloor moest in zijn on-

de huiden en het beste vlees. Ook als hij

derbroek buiten een rondje lopen) werd

niet actief deelneemt aan de jacht,” ver-

afgewisseld met afmattende Taekwondo-

telt Johan Branson, een 47-jarige IJslandse

trainingen en dansen op MTV. Waarbij het

antropoloog die met zijn blonde vrouw en

linkeroor van een expeditielid ongelukkig

driejarige zoontje tussen de Inuit woont.

de vensterbank raakte, in tweeën spleet,

Hij verhuurt ons een houten hut met een

vreselijk bloedde en gehecht moest worden

gloeiend hete zeehondenoliekachel, waar

door een gestrande Deense vroedvrouw.

we zwetend onze rugzakken herschikken

Met draad dat normaliter alleen gebruikt

en de uitrusting optimaliseren voor de

wordt voor wonden van sledehonden. Maar

trekking. Terwijl de gespotte ijsberen in

dichterbij komen. Is het sneeuwblindheid?

de nood was hoog en geen enkele medi-

een gierende sneeuwstorm ontkomen aan

Of opspelende vermoeidheid, na dagen ge-

sche post bereikbaar. Geen vliegtuig of he-

een kogelregen.

slof met stokken en bepakking.

Het noorderlicht!

likopter ook die vanuit IJsland de twee uur durende oversteek aandurfde. Laat staan

Het bikkelen en beulen is begonnen. Afzien

een landing op een weerbarstig en zwaar

Gemeen bijtende wind

onderkoeld Groenland!

Goddank komen wij tijdens de derde dag

ne die voor je loopt kun je maar één kant

van onze trektocht geen stalkende ijsberen

op: vooruit. En dat is terug naar het met

Expeditieteam 2 verbeet zichzelf ondertus-

tegen. Die beesten zijn hoogst onbetrouw-

sneeuw dichtgemetselde Kulusuk: een ver-

sen in IJslands hoofdstad Reykjavik, waar

baar en altijd uitgehongerd. Onze bewa-

zameling houten hutten in alle kleuren van

natte sneeuw, regen en wind door de stra-

pende gidsen zijn met hun hondensleeën

de regenboog, aan een eens dichtgevroren

ten gierde. En trof drie dagen later dan ge-

namelijk totaal uit het zicht verdwenen.

baai vol losse ijsschotsen. Achter de on-

pland (op enkele sneeuwstormen na) per-

Geen noodÀuit die hen meer op tijd bereikt.

zichtbare hondenslee aan van Gidion (49),

fect wintersportweer op Oost-Groenland:

De gemeen bijtende wind is inmiddels gaan

die ons Nederlandse Groenland-maagden

enkele graden onder nul en zonnig. Tja, het

liggen. De stilte die bijna tastbaar tussen

met zijn maat Lars (45) door zijn wonder-

kan verkeren…

de enorme besneeuwde rotswanden hangt

lijk witte habitat en jachtgebied gidst. Op

is even onheilspellend als angstaanjagend.

hun sleeën liggen proviand, gasÀes, kook-

Als team 1 veilig in de lucht hun eerste

Geen zoevende sleeën meer, geen hijgende

gerei en tenten. Twee keer per dag stop-

reünie aan het plannen is op het dak van

husky’s of het geknal van de zweep.

pen ze om sneeuw voor ons te koken voor

68

voor gevorderden. In de cadans van dege-


soep, thee en kof¿e. Of voor een calorierij-

voor voetje. Continue remmend op onze

sche noorderlicht: groene lichtbundels, die

ke Adventure Food maaltijd, die ze in vele

loopstokken. Met ons volle gewicht naar

schuin omhoog priemen.

variaties gevriesdroogd meezeulen in twee

achter leunend. Eén foutje en je wordt im-

blauwe tonnen.

mers een onstopbare meermanslawine.

Dit spectaculaire natuurverschijnsel komt

Vanaf het fjordijs had het er gisteren zo

voornamelijk voor boven 67 graden noor-

Voor ons doemt de zoveelste uitdaging op:

eenvoudig uit gezien op de heenweg: een

derbreedte (boven de poolcirkel dus), op

een vers besneeuwde berg. Kouder dan de

mooie pas omhoog, richting het lonkende

100 tot 500 kilometer hoogte. Weten-

diepvries thuis. En wederom hoger, steiler

blauwe gletsjerijs. Nu gaapt een diepe

schappers zijn er inmiddels achter dat

en verder weg dan verwacht. Zigzaggend

kloof. Met daarachter een bevroren zee,

het wordt veroorzaakt door ontplof¿ngen

zwalken we gekromd omhoog, als zombies.

met de nodige zwakke plekken. De enige

op het zonsoppervlak, waarbij elektrisch

Regelmatig stoppend om op adem te ko-

dame uit groep 1 zakte er prompt door het

geladen deeltjes de ruimte worden in-

men. Gejaagd zoekend naar zuurstof, die

ijs, toen ze iets van het spoor afweek. Ge-

gejaagd. Wanneer deze deeltjes op onze

bevriest op onze bivakmutsen en capu-

lukkig was er toen wel hulp nabij.

dampkring botsen, worden vooral in de

chons. Net als het zweet tussen rugzak en rug. Doorlopen is echt de enige optie.

buurt van de twee magnetisch geladen

Stijve diepvrieszeehond

polen felle lichtÀitsen waargenomen, die als slierten aan de horizon verschijnen.

Verwonderd staren we door onze beslagen

Op diezelfde ijsvlakte gaat een drietal ex-

Het noorderlicht is hier in Groenland het

sneeuwbrillen omhoog. Hoe hebben Gi-

peditieleden, waaronder de Highlife-ver-

meest te zien in de maanden september,

dion en Lars in hemelsnaam hun 150 kilo

slaggever, die avond op zeehondenjacht.

oktober, maart en april. Vaak rond mid-

zware sleeën die berg opgekregen? Een-

We zijn uitgenodigd door de goedlachse

dernacht. Het sprookjesachtige schijnsel

maal boven, uitkijkend over het volgende

parttime jager en fulltime postbeambte

is meestal groen en geel, maar kan soms

eiland, de rokende afgebeulde husky’s en

Ping (45), die met ons op zijn hondenslee

felrood tot dieppaars kleuren. Het rode

ons einddoel in de verte, rest een nieuwe

zijn vijf netten controleert onder de ijskap.

licht ontstaat in hogere luchtlagen en kan

vraag: en hoe krijgen ze hun sleeën weer

We trekken drie verstrikte en bevroren

in een groot gebied bekeken worden. De

naar beneden? Vol op de rem storten de

zeehonden uit de vers geslagen wakken,

fraaie blauwe en paarse kleuren die wij

Inuit zich de pijlloze diepte in, “Juuuu,

terwijl de temperatuur pijlsnel zakt.

boven onze hoofden zien verschijnen zijn

Juuuu! Prrrrrttt! Prrrrrrttt!” schreeuwend.

Ineens doemt aan de heldere sterrenhemel

plaatselijker en worden vooral veroorzaakt

Wij volgen met ontzag. Voorzichtig, voetje

in slierten de Aurora Borelalis op, het magi-

door stikstofrijke lucht.

Een dodenakker vol diepvrieslijken onder naamloze kruizen. Als je doden benoemt reïncarneren ze niet, weten de Inuit.

69


“Alsof God met een zaklamp de hemel af-

nig zeehonden zijn,” verklaart Ping. “Het is

afschuw op onze gezichten. Als de dode

tast,” stelt Henny poëtisch, als het schijn-

juist de Inuit-jager die met uitsterven be-

zeehond over de reling bungelt is zijn dag

sel na anderhalf uur even snel verdwijnt

dreigt wordt.

geslaagd. Nu al. Die van ons is nog maar net begonnen…

als het opgekomen is. “Een onbetaalbare piekervaring!” Net als onze rollercoasterachtige rit terug trouwens, in het aarde-

Ranzig traditioneel diner

Ook wij moeten er op onze laatste volle

donker. Met scherpe bochtige afdalingen

Die prille ochtend maakt expeditieteam

dag in Groenland aan geloven, na een

langs dodenakkers vol naamloze kruizen.

2, goed ingepakt tegen de ijzige kou, nog

waanzinnige hike op sneeuwschoenen en

“Inuit geloven dat je de doden niet moet

een boottocht met Gidion en Lars langs het

ski’s naar een hooggelegen radarstation

benoemen,” aldus Ping, als hij zijn roken-

pakijs en tussen de fjorden. Eenmaal bui-

(met majestueus uitzicht) en een bezoek

de lastdieren in de sneeuw aan de ketting

ten de haven doemen al spoedig enorme

aan het dorpsbadhuis (eindelijk een dou-

legt. “Anders reïncarneren ze niet terug op

witte, blauwe en turkooize ijsbergen op uit

che!): de lokale maaltijd. Terwijl het buiten

aarde. Honden worden overigens niet her-

de mist. Schijnbaar roerloos liggen ze in

letterlijk vriest dat het kraakt, staat bin-

boren. Ze zijn alleen goed voor de slee,

het water. Op open zee worden de golven

nen onder meer geringde zeehond op het

totaal ongeschikt als huisdier. Luie of dove

opgezweept door een straffe oostenwind.

menu. Zeehondensteak blijkt zwartbruin

exemplaren krijgen van mij onverbiddelijk

De open boot slaat op de golven, komt bij-

vlees aan dunne botjes. Het smaakt op-

de kogel. Ze staan allemaal op een dieet

na los van het wateroppervlak en valt keer

recht ranzig, heeft nog het meeste weg

van krachtvoer en zeehond.” Binnen no

op keer met een klap terug op het water.

van rauwe vis. De hompen leverachtig

time ligt er een vers gevild exemplaar in

Magen keren zich om.

vlees zijn voor ons Nederlanders speciaal gefrituurd. “Eskimo’s lusten er gekookt wel

de sneeuw te bloeden. Terwijl de honden zich alvast tegoed doen aan de hen toege-

Whale, Whale! roept Gidion plotseling. Ver-

pap van,” vertelt een lachende antropoloog

worpen ingewanden…

schrikt kijken we om ons heen maar zien

Johan, die onze maaltijd zelf heeft bereid.

minutenlang alleen hoge golven. Totdat op

“De zeehond kan hen niet vet genoeg zijn.

Tot mijn verbazing zie ik tijdens een wan-

nog geen twintig meter afstand ineens een

Voor jullie is deze typische smaak echter

deling de volgende ochtend op de bodem

enorme Bultrugwalvis opduikt. Een paar

on-ver-teer-baar!”

van het haventje enkele zeehondenlijken

keer doorklieft zijn reusachtige bovenlijf met

liggen. Sommigen zijn zelfs ontdaan van

een sierlijke boog het wateroppervlakte.

De door Johan en zijn lieftallige blonde

hun huid. De dikke speklaag is duidelijk

Waarna de oervis met een machtige zwaai

echtgenote voorgeschotelde gebraden zee-

zichtbaar. Ik wijs op de kadavers en vraag

van zijn staartvin afscheid van ons neemt en

vogelborstjes (onder meer van aalschol-

Ping waarom die gestripte lijken daar lig-

in de diepte van de oceaan verdwijnt.

ver, krabbenduiker en meeuw) blijken tevens een delicatesse dat team 2 zich na

gen. Het blijkt dat het havenwater door de Inuit als natuurlijke koelkast in gebruik

Niet veel later zien we het koddige kopje

een

is. Beesten die niet direct voor consump-

van een zeehond boven het water uitste-

goed laat smaken. Evaluerend en voldaan

tie bestemd zijn, worden naar de bodem

ken. De buitenboordmotor wordt meteen

natafelend met kof¿e en Deens Carlsberg

afgezonken waar ze maandenlang goed

uitgeschakeld en een antiek ogend jacht-

bier concludeert ook deze groep een uniek

blijven. Een kilo zeehondenvlees levert in

geweer met telescoopvizier aangelegd. Als

reisavontuur te hebben doorleefd. Ondanks

Kulusuk aanzienlijk meer op dan bij ons in

op ongeveer 150 meter het beest nieuws-

alle ontberingen. Voor velen betekent het

Nederland een kilo mals lamsvlees. “Dat de

gierig checkt of de kust alweer veilig is, is

volgend jaar wéér op expeditie. “Geen ont-

prijs zo hoog ligt komt niet doordat er wei-

hij het haasje. Schutter Lars lacht om de

komen aan, het is echt een verslaving!”

70

week

gevriesdroogd

expeditievoer


Zover je kijken kunt: alles gaat over van wit in blauw in Groenland. In dit geval is het blauw een eeuwenoud bevroren gletsjermeer.

Het expeditieteam volgt het spoor van de hondenslee. Buiten het spoor lopen, kan gevaarlijk zijn door alle ondergesneeuwde spleten en scheuren.

71


Ask Ed — TM

“Ed Rosenthal is the guru of ganja”-- High Times

LED lamps use less than half the electrici ty of HIDs per unit of PAR light produced. At $.10 a kilowatt, LEDs By tailoring will save $215 the diodes’ per light specyear when compare trum to plant requirements, d to the cost LEDs can be of running a more efficient 1000w HID PAR produce twelve rs. HPS lamps hours a day. deliver more total light per watt of input, UÊ LEDs last but LEDs are longer than HID twice as efficient bulbs. UÊ LEDs need in PAR light per watt little to no as HPS lamps. cooling That means equipment, a 200w LED lamp in contrast can be substitu to HIDs that require ted for a 400w HPS lamp, air or water and the 300w cooling, LED lamps ventilation systems can be substitu , or air condited for 600w HPS lamps. tioners. The first generati ons of LED lamps did not emit an intenseenough light LEDs are powered to support either active vegetati by either a transformer or a ve growth or flowering, but digital driver. modern fixtures, Transformers are similar to which use higher-c old-style magneti apacity diodes, c ballasts for HID units; have solved those early problem they use more energy than s. digital controll Higher quality ers and produce DRIPmostly systems use SYSTEMS OUTDOORS heat that may need to light along with red be dissipated. Drip some blue. Just irrigation This is a small is a 90% more consideration compar as with any other product efficient ed to the heat , manufamethod delivering water lamps produce HPS cturers’ of standards differ. A to , which has plants outdoors than other few manufacturers to be vented. LEDs are convenient methods. That LED lamps emit to add the green light NASA virtually no heat, is much highly efficient light use because they are lightweight has shownhigher than so they flooding producers, and emit far can to be effective be placed very an area using with plants, and less HPS lamps. They are close to the garden a hose, or overhead amber is also small, so they are easy heat than spraying. The are not encumb and sometimes Stealth LED™ grow to install. The added. Most result is more ered with tubes light manufacturerswater delivere for air or reduces energy consumptionhas a 50,000 hour lifetime and water include a fewd to the root zone white light emitters than any cooling, heavy ventilation, as compared with HPS other waterin systems by 60-70%. in their or MH or any of the other units. These g system. Drip diodes actually problem irrigation s or inconveniences has other benefits emit a combina of HID tion of red, that make it green, and blue useful. It lamps. easy to install, spectrums,is which easy Light of a 1000w HID to design and combine to appear from LEDs can is inexpensive. system. white. White be combined LEDs emit very little with lights help HPS and MH heat to both supply An advantage lamps, to the plants. The light and can be placed very close useful Drip of so using a combin there is no wavelengths systems use spreads at a 120° angle. reason to scrap tion of HPS for the pressure from plants and soften afrom Maxx Power has your digital and LED lights the the eeriepublic a built in digital driver This LED HID lamp. system, gravity Adding LEDs is that you purplewater tors the power going can that color generate moniensure to or your d by the combina to deliver a pump that you are to other lights increasproviding all adjusts accordingly to the bulbs 100 times a second and tion of red water where it is wsantedes the amount of spectrums that the blue light. Luckily, ensure that maximum light delivere . Spaghetti linesand plants need output is being achieved. the spectrum d to the garden. to thrive. If range tap more HID lamps usually wider is off a main delivery lineFor instance, a garden that is connect than the band rather than using a 400w HPS that is guar- ed to the water LEDs are used, they add anteed for each source. Ancan be increased to the equivale emitter on the PAR light, but emitter. 600 nt of increase most of the other end of For even distribution, using 100 watts 120 | MARIJ the spaghetwatts is in the yellow UANA GROW ti line controls use a water soaker hose, of LEDs. Adding E R ’ S H A N D Bwater spectrum. Addthe rate at which 300 watts which “leaks” O O K through its ing of red LEDs porous material. and creates the equivale blue LEDs instead water flows. nt PAR light, increases but not in the As with other yellow spectrum plumbing systems . eastern U.S., there are all kinds and other areas, of accessories there may be to deal with no need to irrigate problems that MARIJUANA plants at all or GROWER’S H may be encount ANDBOOK | to use it as plants just a supplem 121 ered by or gardens. Some ent to natural sources. of these are garIn areas where dens located on different there is a summer levels, remote drought such gardens and as parts of souther differen t size plants n Europe varying and the North with American west, water needs. The plants can irrigation fertilize is required or be the plants will d using a fertilize die. r siphon placed Outdoor plants in the water line. and gardens can be irrigated using Irrigation systems a hose that fills vary tremend a trough in reservoir, using ously their complex a gravity powered ity resulting from canal they that delivers the tasks are designed water to a group to accomplish. of plants or most efficient Store bought kits ly using a drip are suitable system. for most backOverhead waterin yard gardens . Even simpler g is very inefficie is the pinhole because of loss nt pail or bag to evaporation irrigation. A container is filled and the with shotgun approac water. The water h of deliverin slowly g water in desired areas where there drips to the area through are no crop roots. small holes drilled Once pierced the plants are or flowering, overhea into the reservoi r. It delivers water d water slowly is dangerous thrive under to the plant to the buds so that little those specific conditio ceptible to attack Indica which are susis lost. Thus, in any ns. by moldplants developed in season, no matter when moistur is present. central weather e Asia between what the the 25th and , some plants 35th latitude will do better where the weather s, others. than is changeable. Drought one 292 | MARIJ may Indicas, U A N A G R Oyear be followed including Kush WER’ HAND by cloudy, rainy BOOK varieties, have or sunnySweather broad general . For the populat characteristics: ion to early, continue, the they mature have compac plant group t short branche needed different individu s and wide, short leaves als that survive which and even sometim are dark green, MARIJUANA es tinged purple. GROWER’S Their buds are

INDICAS, SATIVAS, ETC.

HYDROPONICS

LIGHT

MARIJUANA

GROWER’S Handbook

LED fixtures are more expensiv e than HID lights, but they save money in the long run:

INDICA

MAZAR: 100% Indica. Afghan weeks, early Nov. outdoors. x Skunk. The Afghani (Mazar-i-Shariff) part is a very short Christmastre Photo: Dutch Passion Seeds e-like plant. High:

GROWER’S H ANDBOOK

MARIJUANA

Best from the Seed Breeders

HANDBOOK

| 293

MANGOLIAN INDICA: Smell/Taste: fresh woodsy,100% Indica, Flowering 55-60 days, High: heavy body mango citrus taste. stone, sleepy, long lasting, 36 | MARIJU ANA

The Big Book of

INDICAS, SATIVAS, ETC.

Your Complete Source for Medical & Personal Marijuana Cultivation

ASK ED® Edition

HYDROPONICS

All New Marijuana Grower’s Handbook: s Over 500 pages of grow info and full color photos s Ed’s methods guarantee better marijuana and bigger yields for experts and beginners alike s Preview book online—

Ed Rosenthal’s

LIGHT

Ed Spent 30 Years Perfecting His Grow Technique: All You Need Is THE BOOK

tems because each diode emits light in an unusually narrow spectrum. The minerals used to make it determine the spectrum the diode emits. HID lamps emit most of their light in spectrums that are not very useful to the plant. With LEDs, fixtures can be designe d to provide the plants with exactly the spectrum that they need for maximum growth.

very "up." Flowering:

GROWER’S H ANDBOOK

8-9

| 37

4

Big Book of Buds is back, and more spectacular than ever! Volume 4 features 86 new varieties. Find exactly what you want to grow and enjoy.

(SZV H]HPSHISL! )\KZ

HD9FL <AK=9K=K

H=KL AFN9KAGFK E=9DQ :M?K 9F< EAL=K

Troubleshoot any problem with expert help, whether it is garden set up, nutrients, pests or disease.

HGO<=JQ EAD<=O

D=9> K=HLGJA9

O@AL=>DA=K

9H@A<K

EGD<Q :M<

JGGL JGL

L@JAHK >MK9JAME OADL

KHA<=J EAL=K

KHA<=J EAL=K FMLJA=FL :MJF

9FLK

=fnajgfe]flYd Klj]kk]k

=FNAJGFE=FL9D KLJ=KK=K

DA?@L :MJF

s Best of Ask Ed s Marijuana Garden Saver

Available through SENSI SEEDS www.sensiseeds.com

<ak]Yk]k

Save Your Garden

;9L=JHADD9JK 9F< KDM?K GN=JO9L=JAF?

D=9> EAF=JK

9F< EM;@ EGJ=

9DKG AF;DM<=K AF>GJE9LAGF GF <==J$ >MF?MK ?F9LK$ ?GH@=JK$ EGD=K 9F< J9LK @=9L :MJF

;GJF :GJ=JK

0UJS\KLZ KPHNUVZ[PJ N\PKL [V [OL TVZ[ JVTTVU NHYKLU WYVISLTZ

GROW IN AG Tel. 49 (0)30 / 34 43 64 2 www.grow-in-berlin.com

All Books Available at AMAZON.COM www.amazon.com/books


Kweken met Ed Rosenthal Over Ed Ed Rosenthal wordt wereldwijd erkend als een van de grootste autoriteiten op het gebied van marihuana. In zijn ruim dertig jaar als ‘ganja goeroe’ heeft hij zeker twaalf boeken geschreven over het kweken van marihuana, waarvan door de jaren heen meer dan een miljoen kopieën zijn verkocht. Zijn eerste boek, Marijuana Grower’s Guide, is het enige boek over het kweken van marihuana dat een review kreeg in The New York Times Book Review. Na bijna twee decennia geeft zijn Ask Ed column nog steeds antwoord op alle brandende vragen die leven bij lezers van over de hele wereld.

HYDROKORRELS SCHOONMAKEN

Is er een betere manier om voeding aan deze planten te geven of in ieder geval een droge voeding die beter is dan de stand-

Ik wil mijn hydrokorrels hergebruiken maar ik heb last van va-

daardvoeding die ze er bij leveren?

renrouwmug en spint gehad, en dus zijn de korrels misschien wel besmet. Ik las je suggestie om geconcentreerde waterstof-

Hoe moet je tegen de oogsttijd zo’n systeem doorspoelen? Kan

peroxide door het systeem te laten lopen om alles dood te ma-

dat wel, en is het eigenlijk nodig?

ken, maar ik vraag me af of er niet een manier is om de korrels

Ferris S.

zonder chemische middelen te steriliseren.

Seventh Seal

Je hebt ervoor betaald toen je EarthBox hebt gekocht, dus kan je net zo goed gebruik maken van de kennis en ervaring van de

Waterstofperoxide (10% H2O2) is absoluut de makkelijkste manier

fabrikant. De fabrikant heeft er belang bij dat je succes hebt en

om te steriliseren omdat alles op zijn plaats kan blijven. Het laat

tevreden bent over zijn product – als het bevalt koop je er mis-

geen residu achter en breekt af in zuurstof en water.

schien nog wel een of maak je je vrienden ook enthousiast. Als de fabrikant een supervoeding zou hebben geeft hij die natuur-

Als je liever geen H2O2 gebruikt kun je een van de twee methodes

lijk graag aan zijn klanten zodat die nog meer succes hebben.

gebruiken die gebruik maken van hitte in plaats van een chemische middel – koken of bakken. Koken verwijdert ook al het oude

Lijkt het je niet het beste om het product eerst te proberen

plantmateriaal en de onzuiverheden die in het medium terecht kun-

volgens de gebruiksaanwijzing en te kijken hoe goed het werkt?

nen zijn gekomen. Verhit het vat waar de korrels in zitten tot het

Laat de Box z’n ding doen. Ga niet aan de voeding sleutelen ten-

kookpunt. Laat vervolgens 15 minuten sudderen. Giet het water af

zij er problemen ontstaan.

als het afkoelt. Spoel het vuil van de korrels voor ze te bakken. Je kan dat doen

DOORGESCHOTEN PLANT

door water over de korrels te gieten en het vuil met het water af te gieten. Bak de korrels vervolgens in een oven tot het binnenste van

Ik heb een plant in een kast groeien en de stengel is helemaal

de berg korrels tot 150°C verhit is. Gebruik een vleesthermometer

uitgerekt doordat er te weinig licht was. Ik heb er nog een

om de temperatuur te meten.

lamp bijgehangen maar nu is de plant topzwaar. Kan de plant zichzelf corrigeren en gezond doorgroeien of kan ik iets doen om hem te helpen?

EARTHBOX VOEDEN

Ted

Ik gebruik een EarthBox (zie: www.earthbox.com), een

De bladeren hebben zich al aangepast aan de omschakeling van

kweeksysteem waarbij het water direct op de bodem van de

weinig naar veel licht. Het kan nu lastig worden omdat de blade-

kweekbak terecht komt, waarna de wortels en de aarde het

ren die bij weinig licht zijn gegroeid zich nu moeten aanpassen

water opzuigen dat ze nodig hebben. De EarthBox werd gele-

aan nieuwe omstandigheden.

verd compleet met een droge plantvoeding die je over de hele lengte van de bak vlak onder het oppervlak verspreidt, en in

Het gevolg is een dunne, doorgeschoten stengel die meer blade-

de loop van de tijd door de aarde heen sijpelt. De fabrikant

ren moet dragen dan waar hij op is berekend. De stengel moet

waarschuwt er voor geen vloeibare voeding te gebruiken en

ondersteund worden door stokken of een ring. Op die manier

niet van boven af water te geven. Alleen maar de droge voe-

kan de stengel niet door de zware toppen knakken, waardoor de

ding voor de hele cyclus gebruiken.

water- en voedingstoevoer wordt afgeknepen.

73


Er zijn twee mogelijke oorzaken voor het gebrek aan aroma en smaak waar je mee te maken hebt. De eerste is dat de toppen te vroeg zijn geoogst. Als de toppen zelfs maar een paar dagen voor ze klaar zijn worden geoogst, bevatten ze niet de intense geuren die ze alleen produceren bij het afrijpen. Dat is het wachten waard, want de potentie neemt ook toe. Eerst verdrogen de stampers, de zachte witte haartjes, en worden bruin. Sommige mensen denken dat de toppen dan rijp zijn. Maar ze zijn nog verre van rijp. Vervolgens worden de harsklieren geprononceerder van vorm, Ionisators laden de lucht met negatieve ionen die in de lucht zwevende geurmoleculen neutraliseren en laten neerslaan.

maar hun bolletjes zijn nog niet zodanig gevuld dat ze op ballonnen lijken die op het punt staan te knappen. De toppen zijn nog steeds onrijp. Oogst geen toppen voordat ze rijp zijn.

PLANTGATEN REVITALISEREN

Tenslotte zien de kopjes van de harsklieren er uit of ze helemaal gevuld zijn. Een paar beginnen te verkleuren van helder tot am-

Ik heb dit jaar gekweekt in plantgaten van 1 m x 1,5 m diep,

berkleurig of doorzichtig. De vruchtbeginsels

die waren gevuld met een mix van compost, kippenmest, wor-

pers zwellen op alsof er zaden inzitten en de geur is heel sterk.

achter de stam-

menmest, grofkorrelig vulkanisch zand en rivierzand die ik door de aarde heb gemengd om een voedzame organische mix te

Tijd om te oogsten.

krijgen. Op de voorjaarszonnewende heb ik grote planten in de

Het tweede probleem is mogelijk de manier waarop je je wiet

gaten gezet die ik als klonen binnen had voorgegroeid en in bloei

droogt. De techniek met de glazen potten stimuleert in feite de

gezet. Ze bloeiden door maar bleven ook nog even doorgroeien.

EDFWHULsOH DIEUDDN YDQ GH YHU¿ MQGH JHXUHQ RPGDW GH WRSSHQ LQ HHQ

De toppen waren op 1 mei klaar. Toen liet ik ze regenereren. Ze

YRFKWLJH HQ DQDHUREH ]XXUVWRÀ R]H RPJHYLQJ ZRUGHQ EHZDDUG

begonnen weer te groeien en bloeiden superzwaar. Laat de toppen op een natuurlijke manier drogen op een koele plek Ik wil dezelfde plantgaten dit seizoen weer gebruiken. Hoe moet

met luchtcirculatie. De terpenen, de geurmoleculen, hebben een

ik ze voorbereiden na de oogst?

lage verdampingstemperatuur. Sommige vervluchtigen al bij 17 of

Luigi G.

18 graden, dus door koel te drogen blijven ze behouden. Bewaar de toppen in de koelkast zodra ze droog genoeg zijn om te roken.

De beste manier om er achter te komen wat je mix dit jaar nodig heeft, is het aanschaffen van een testkit om de mix te testen, of monsters ervan te laten analyseren door een profes-

ONDERSTE TAKKEN SNOEIEN

sioneel laboratorium. Gewapend met die kennis kun je aanvullen wat er ontbreekt.

Moet ik de onderste takken van een binnenplant altijd snoeien? Wat is de beste manier om zo weinig mogelijk stress te veroorzaken?

De grond heeft hoe dan ook grote hoeveelheden stikstof (N),

James

kalium (K) en kalk (Ca) verbruikt, dus die zul je moeten vervangen. Er bestaan vele stikstofbronnen, waaronder mest,

De lagere takken van planten, die delen van de plant waar geen

zaadmeel en guano’s. Kalium is het makkelijkst in de vorm van

licht bijkomt, vormen een belasting voor de plant omdat ze geen

kelp of houtas te geven.

suikers produceren en moeten worden geholpen door de bladeren die wel licht krijgen en productief zijn.

Vergeet niet dat als je kweekmix niet voedzaam genoeg is je altijd compostthee kan geven en andere organische waterop-

Deze onverlichte bladeren kunnen worden weggehaald zonder

losbare voedingen. Als de mix te voedzaam is zullen de planten

dat de plant daar onder lijdt. Het zal de plant een stuk minder

verbranden en doodgaan. Voor de beste resultaten kun je het

energie kosten, de verdamping door bladtranspiratie verminde-

best eerst een test uitvoeren.

ren en ruimte scheppen voor een beter luchtcirculatie. Je kunt de bladeren met een draaiende beweging verwijderen

WEINIG SMAAK EN AROMA

of met een scherp mes of schaar weghalen. Doop mes of schaar regelmatig in alcohol om besmettingen te voorkomen.

Ik kweek binnen op een hydrosysteem en heb een goeie opbrengst en de wiet is ook goed sterk. De smaak en geur van mijn toppen komt echter niet in de buurt van wat ik altijd kocht.

ULTRALAAT PLANTEN

Ik hang de toppen op om te drogen en doe ze dan in een glazen pot, luchtdicht en in het donker om na te drogen. Ik ontlucht de

Wat zou er gebeuren als marihuanazaden rond 1 augustus wor-

pot een paar keer per dag. Wat doe ik verkeerd? Hoe kan ik de

den gezaaid? We hebben hier tot november geen vorst en ik

smaak en het aroma van mijn oogst verbeteren?

kweek op een heel zonnig terrein.

Melodie

Joe E.

74


Dat hangt af van de soort. Indiacazaailingen zullen direct begin-

Verwijder de mannetjes in juni en juli om het komende seizoen

nen te bloeien en heel klein blijven. Sativa-indica hybrides zullen

minder bestoven planten te krijgen. Haal zo’n drie vierde van de

eerst een beetje groeien en midden september serieus beginnen

mannetjes weg. Je moet er wel een paar laten staan, of er kan

te bloeien en allemaal tegen eind oktober geoogst kunnen wor-

geen bestuiving plaatsvinden en zaden gevormd worden waardoor

den. Vroege sativa’s zullen hoger worden omdat ze pas tegen eind

je populatie uitsterft.

sepember beginnen te bloeien en begin november klaar zijn. Late oogsten zijn heel riskant. Het weer verandert van warm

GEUROPTIES

naar koud, de intensiteit van de zon wordt minder en er is een grotere kans dat regen de toppen ruïneert. Daarom is het veel

Ik heb een geurprobleem van de wiet die ik thuis kweek. Wat zijn

eenvoudiger om het klimaat zelf te regelen door een kas of zelfs

de mogelijkheden om luchtjes te verwijderen?

draagbare tunnelkassen te gebruiken. Je hebt controle over de

Byron

temperatuur, de luchtvochtigheid en zelfs het licht, waardoor een gezondere plant ontstaat die een grotere hoeveelheid nog

Er bestaan verschillende manieren om geuren te verwijderen. De

sterkere toppen produceert.

beste oplossing in jouw situatie is waarschijnlijk het installeren YDQ HHQ NRROVWRI¿ OWHU LQ MH NZHHNUXLPWH 'H ¿ OWHU ]DO GH JHXU XLW de lucht in de ruimte verwijderen. Een ventilator zuigt de lucht

AANGEPASTE MARIHUANA

door geactiveerde koolstof, dat zeer effectief is bij het absorberen van geuren.

Er groeit aardig wat wiet op mijn stuk land. Een week geleden heb ik een paar planten geplukt en ontdekt dat de toppen be-

Je kunt ook een geurabsorberende gel gebruiken die rondzweven-

hoorlijk potent zijn maar dat er veel onrijpe zaden in zitten. Ik

de geurmoleculen aantrekt en bindt. Ze zijn eenvoudig te gebrui-

vraag me af of er een manier is om dit probleem op te lossen.

ken. Open de verpakking, waardoor de gel met de lucht in contact

Lee

komt en begint te werken.

Scheid de zaden van de toppen. Wat je overhoudt kun je zo ge-

Ionisators produceren negatief geladen lucht die heel gezond

bruiken, of concentreren met behulp van een zeef of door er ijs-

is. De extra lading op de moleculen springt over de zwevende

hasj van te maken.

geurmoleculen heen om die te neutraliseren en te laten neerslaan. Het probleem met het gebruiken van ionisators in een

Als je de populatie zelfstandig wil laten voortbestaan zorg er dan

kweekruimte is dat ze ook geurmoleculen op de plant kun-

voor het zaad direct terug te brengen naar de plek waar de mari-

nen neutraliseren. Daarom kunnen ze beter worden gebruikt in

huana groeide. Als je een voorraadje kwaliteitszaden hebt kun je

ruimtes die grenzen aan de kweekruimte om elke ontsnappend

die er doorheen gooien, zodat kruisstuiving er voor zorgt dat je het

geurtje te elimineren.

volgende seizoen sterkere hybrides krijgt.

Een onbelemmerde luchtcirculatie is een van de voordelen van het snoeien van de onderste takken die toch nauwelijks licht krijgen. Er wordt minder vocht geproduceerd en de onproductieve bladeren verspillen niet langer waardevolle voedingsproducten.

75


Rebellen leven in de schaduw Door: Karel Michiels

Wij, Belgische reggaefans, hebben nooit te klagen gehad. In de jaren zeventig, tachtig en negentig, toen het gebruik van cannabis nog niet zo wijd verspreid was, werden we op concerten en festivals gewoon met rust gelaten. Er liep altijd wel ergens een undercover agent rond om mogelijke dealers op te sporen, maar ik heb nooit geweten dat iemand werd aangesproken, laat staan opgepakt of bestraft omdat hij/zij een spliff opstak.

verbod steeds vaker gehandhaafd, toch in gemeentelijke zalen. Waar je nog wel mag roken, mag je dan vaak weer niet blowen. En dan heb ik het nog niet over de massieve bassen die onvermijdelijk met de reggae verbonden zijn.

De rust in ons groengeelrode paradijsje

meer de procureur dronk, hoe meer hij

werd midden jaren negentig bruusk ver-

zich ergerde aan de blowers backstage.

Rebel Music

stoord door een overijverige, ganja-ha-

Op dit festival wordt backstage traditio-

Zo komt het dat organisatoren van reg-

tende procureur die de politie opdracht

neel evenveel ganja geconsumeerd als op

gaeconcerten, en vooral van reggaefeest-

gaf om op Reggae Geel voortaan een

de wei, en dat was onze man natuurlijk

jes, nog altijd hun toevlucht (moeten)

strenge aanpak te hanteren. Het was

een doorn in het oog. Het volgende jaar

zoeken in ondergrondse of afgelegen

uit met de pret. Bijna alle bezoekers

liet hij een verbod afkondigen: er mocht

zaaltjes en kraakpanden. Ik sta als prille

van het festival moesten passeren langs

backstage niet meer geblowd worden. Die

vijftiger soms wel eens plaatjes te draai-

een afschrikwekkende controlepost van

arme vrijwilligers van Reggae Geel moes-

en op plaatsen waarvan ik denk: ben je

politiebusjes, drugshonden en speciaal

ten ons plots aanmanen om de spliffs

hier niet wat te oud voor geworden? Maar

uitgeruste agenten. Auto’s werden uit-

te doven, in opdracht van de procureur.

ik voel me goed onder die mensen, be-

gekamd, ook de autobussen die van het

Geen hond die er zich iets van aantrok

ter dan in welk ander gezelschap of welke

station kwamen, mensen gefouilleerd en

natuurlijk (zelfs niet de drugshond) maar

blitse club dan ook. Reggae music is rebel

velen zelfs anaal onderzocht (vandaar

de sfeer was wel verpest.

music, en rebellen leven in de schaduw.

die grote voorraad rubberen handschoenen). Nog nooit was er op Reggae Geel

Ik ben trouwens niet de enige oude zak die reggae party’s frequenteert. In dit

een probleem geweest met overlast of

Gedoogbeleid

wangedrag. Nog nooit had de politie er

Gelukkig hebben het feitelijke gedoogbe-

moeten ingrijpen, om wat voor reden

leid (sinds 2003) en de grote politieher-

En de grote concertzalen? Daar is toch al

dan ook. En toch moesten wij collectief

vorming de bevoegdheden en prioriteiten

weinig reggae te zien. In Petrol (Antwer-

vernederd worden.

van de politie grondig hertekend. Er staat

pen) is roken en dus ook blowen gewoon

nu een redelijke, verstandige man aan het

toegelaten. In de Vooruit (Gent) is roken

hoofd van de nieuwe regionale politiezone,

verboden maar staat iedereen te blowen.

en die heeft besloten om ook op Reggae

Ook in de AB (Brussel) is roken verboden

Niet dat de verbittering lang stand hield.

Geel een gedoogbeleid te voeren. Een

èn moeten zaalwachters overtreders be-

Op het festivalterrein bleek immers al-

vijftiental undercover agenten versprei-

rispen en indien nodig naar de uitgang

gauw dat er net zoveel ganja circuleerde

den zich over het terrein, sporen dealers

begeleiden. Het is alweer een tijd gele-

als altijd. Ik hoorde verhalen van mensen

en probleemgebruikers op, maar laten de

den dat er reggae te zien was in de AB,

die hun voorraad enkele dagen al ergens

mensen voor de rest begaan, zoals het al-

maar de laatste keer (Groundation) heeft

hadden verstopt, voor de omheiningen

tijd gegaan is in de reggae.

het verbod twintig minuten stand gehou-

Reggae Geel

genre bestaat er geen generatiekloof.

den. Toen stak iemand het vuur in zijn

waren geplaatst. Ik zag kleine growers die gouden zaken deden. Dat moet pas echt

Maar dat is openlucht. In de zalen dreigt

spliff, en een kwartier later was er voor

een vernedering geweest zijn, voor die

het rookverbod de reggaepret te beder-

de zaalwachters geen houden meer aan.

procureur dan. Want geloof het of niet:

ven. Ik heb het er op deze plaats al eer-

Ze gaven de strijd op.

die man kwam ’s avonds ook persoonlijk

der over gehad, maar het probleem blijft

polshoogte nemen op het festival, met

zich stellen, zeker nu er ook weer meer

Wij, Belgische reggaefans, hoeven nog al-

een entourage van senioren die al even

weerstand komt tegen cannabisgebruik,

tijd niet te klagen.

weinig voeling hadden met reggae als hij-

zoals we dat ook zien in Nederland. Het

zelf. Beste bewijs: het gezelschap zette

wordt hoe langer hoe lastiger om nog een

zich aan het drinken, wat op een reg-

locatie te vinden voor feestjes of concer-

gaefestival echt wel misplaatst is. En hoe

ten. Waar roken verboden is, wordt het

76


Beklemmend Door: Feije Wieringa

Dit moet zo ongeveer het tachtigste boek van Dean Koontz zijn, die zich daarmee een van de meest productieve auteurs uit de historie mag noemen. Ik heb een redelijk aantal boeken van hem gelezen en hij stelt zelden teleur, maar echte uitschieters zaten er ook niet bij.

wie nog niks van hem kent heeft hiermee een mooie introductie van het beheerste supernaturale in handen. Onderhoudende lectuur voor een donkere winteravond. En

Vooropgesteld: Koontz is een uitstekend sti-

die zaak verweven met een meervoudige

list, die glasheldere zinnen op papier weet te

moord uit Calvino’s verleden. En daarmee

zetten en zijn verteltrant is altijd vloeiend.

is er geen sprake meer van toeval, maar

Zijn werk heeft veel gemeen met dat van

van een bovennatuurlijk gebeuren. Aan de

Stephen King, met dit verschil: Koontz weet

vervlechting van beide zaken werkt Koontz

zijn materie compact te houden en gaat zich

in een rustig tempo naar duidelijkheid. Met

niet te buiten aan doodlopende zijwegen.

veel gevoel voor horror en gewone span-

Toch staat het beste werk van King boven

ning weet hij vakkundig een beklemmende

dat van Koontz. Maar het gemiddelde van

atmosfeer op te roepen en vast te houden.

hou ramen en deuren dicht!

Dean Koontz Veertien Uitgever: Luitingh

Koontz staat weer op een hoger peil dan het gemiddelde van King. Beiden spelen graag

Op een of andere manier is dit boek harder

met supernaturale elementen en dat is iets

en meer hardboiled dan zijn andere werk.

waar je van moet houden. Persoonlijk heb

Voor mijn gevoel kon Koontz hiermee wel

ik niks met het paranormale, maar eerlijk

eens een andere en meer serieuze weg zijn

is eerlijk: Koontz weet het bovennatuurlijke

ingeslagen. Van de plot geef ik niks prijs,

vrij logisch in zijn werk te integreren, waar-

maar laat duidelijk zijn dat niks is wat het

door zijn boeken ook een hoog ‘gewoon’

lijkt en dat Koontz de shockeffecten uiterst

thrillergehalte hebben.

effectief weet te doseren. Wordt ander werk van hem nog wel eens geduid met de term

Veertien is een Koontz die er alleszins mee

‘leuk’, op dit boek is maar één term van

door kan. Hoofdpersoon is rechercheur

toepassing: beklemmend. Geen hemelbe-

John Calvino, die een puber van veertien

stormend boek, maar evenmin een vlot in

moet ondervragen die zijn familie heeft

elkaar gezet stukje routine. Wie veel van

vermoord. Op een merkwaardige wijze is

Koontz heeft gelezen zal verrast worden, en

Macaber

strak gehouden stijl maken veel goed. Voor de liefhebbers van het degelijke werk uit de hogere regionen. Kan best nog eens verrassend worden, deze Koryta.

We blijven in supernaturale sferen want op de cover van Koude Rivier wordt, alweer, gerefereerd aan Stephen King. Ook een aanbeveling van niemand minder dan Dennis Lehane. En Michael Connelly doet er nog een schepje bovenop door eraan toe te voegen dat Koude Rivier je gegarandeerd koude rillingen bezorgt. Filmmaker Erik Shaw - ¿lmer aan lager wal

denken aan de waandenkbeelden van de

- krijgt de opdracht om een bedrijfsdocu-

hoofdpersoon uit The Shining. Ligt het aan

mentaire te maken over een op sterven lig-

het hotel of ligt het aan het water? Daarte-

gende multimiljonair die een vervallen hotel

genover staat een portie gewone misdaad

in de buurt van geneeskrachtige bronnen

die doet denken aan het werk van Connel-

runt. De beschrijving van het hotel en zijn

ly. Koryta weet een mooie balans te hou-

eigenaar mag er wezen en doet sterk den-

den tussen het griezelverhaal en de con-

ken aan de macabere sfeer van het hotel

ventionele harde thriller. De hoofdpersonen

uit The Shining van Stanley Kubrick. Na het

zijn wat afstandelijk geschetst, maar de

drinken van een Àesje met heel oud bron-

opbouw van het verhaal en de traditionele,

water krijgt Shaw visioenen die ook doen

maar ook originele ontknoping, alsmede de

Michael Koryta Koude Rivier Uitgever: De Boekerij

77


&

8d[[ZZh]de DXZVc 9jhVgihigVVi *, &%,' =E 6bhiZgYVb &Z eg^_h CZYZg]Vh_ HjeZg @g^hiVa (Z eg^_h =VoZ 7^d 6bcZh^V

&

EVgVY^hZ HZZYh lll#eVgVY^hZ"hZZYh#Xdb &Z eg^_h =nYgd HZch^ HiVg

cV

Vc

Ed

L>CC66G =><=A>;: 8JE '%&%

aa^

id g 8d

be

HZ

gV Y

)

g^dj

^hZ HZZ

h HZZ

Yh

X`

[[

9j

8d

ZZ

h]d

e 9^oo

n

*

9

Z

BdaZchigVVi '( )'%& 8K <dg^cX]Zb &Z eg^_h =VoZ =nYgd 6bcZh^V

EV

+

B:I 6BC:H>6

* BZ\Vh]de 9Z kgda^_`Z <VeZg

(

D XZV c

n

'

h

C^ZjlZ =ZgZc\gVX]i '* &%&& GA 6bhiZgYVb 'Z eg^_h CZYZg]Vh_ A6 8dc[^YZci^Va

(

Kg

Zg

' Edaa^cVidg 8dbeVcn

d a ^ _ `Z < V

e

Y


)

HZg^djh HZZYh lll#hZg^djhhZZYh#Xdb 'Z eg^_h 7j^iZc 7^YYn :Vgan

+

8d[[ZZh]de 9^oon 9jX` IgdbehigVVi '&% '*&- 7G 9Zc =VV\ &Z eg^_h 7^d L]^iZ L^Ydl m 7jWWaZ\jb 'Z eg^_h =VoZ 7^d 6bcZh^V

Gd

nV

Yh

,

a Fj

ZZc H

ZZ

,

GdnVa FjZZc HZZYh lll#gdnVafjZZchZZYh#Xdb &Z eg^_h =VoZ 7^d H]^c^c\ H^akZg =VoZ

-

@dhWdg @aZ^cZ <gVX]i ( +'&& 86 BVVhig^X]i (Z eg^_h =VoZ =nYgd 6#B#<# -

@d h W d g

#/&&%%3(/0

'2/73(/0 '2//4(!.$%,

:!$%.


Homegrown

Cult/thriller/ comedy/drama met sterrencast Door: Job Joris Arnold

De voornaamste reden dat Homegrown (1998) nooit de DDQGDFKW KHHIW JHNUHJHQ GLH GH]H RQGHUKRXGHQGH ¿OP ]HNHU verdient, is dat Sony er geen raad mee wist. Ondanks een ÀLQNH GRVLV W\SLVFKH VWRQHUMRNHV LV KHW JHHQ NRPHGLH (U ]LW QHW QLHW JHQRHJ GUDPD LQ GH ¿OP YRRU HHQ YROZDDUGLJ GUDPD HQ HHQ KDQGYRO EORHGVWROOHQGH VFqQHV PDDNW KHW RRN QLHW WRW HHQ WKULOOHU Jammer dat men destijds niet op het idee

plantage voor grote baas Malcolm Stock-

is gekomen om de ¿lm gewoon keihard in

man. Als Malcolm op een dag per helikopter

de markt te zetten als stoner ¿lm. Sony

polshoogte komt nemen en door de piloot

zou zijn tijd ver vooruit geweest zijn. Het

wordt doodgeschoten bij het uitstappen is

mediwietcircus in Californië kwam in die

de verwarring compleet.

dagen net op gang, het genre had best een boost kunnen gebruiken via deze

In de veronderstelling dat een overval

prima pot¿lm met topcast (zie kader).

door rippers nu niet lang kan uitblijven,

Nu heeft het nog tien jaar geduurd tot in

pakt het geschrokken trio wat ze pak-

2008, met de golf van ¿lms als Escape

ken kunnen van de oogstrijpe plantage,

from Guantanamo Bay, Pineapple Express,

zodat zij niet het hele seizoen voor nop

The Wackness, Humboldt County en niet

hebben gewerkt. Ze knippen en verpak-

te vergeten de televisieserie Weeds, het

ken de wiet met hulp van Lucy, de vaste

bestaansrecht van de mainstream stoner

kracht van Malcolm, die nog maar even

¿lm de¿nitief werd gevestigd.

niet geïnformeerd wordt over zijn dood. En wie zegt trouwens dat Lucy niets met

Plot? De plot van Homegrown laat zich niet een-

Malcolms dood te maken heeft?

drietal terug naar de plantage om te ontdekken dat er helemaal niets geript is. De mahoniehouten eettafel, de kristallen wijn-

voudig samenvatten. Tot zover is de twijfel

Sfeer van paranoia

van Sony nog best te begrijpen. Het ver-

De sfeer van paranoia is gezet en zal als

kortom alle kampeerspullen van de heren

haal speelt zich af in Noord-Californië in

een benauwende deken over de verdere

staan onaangeroerd op de afgelegen plek

een gemeenschap van tweedegeneratie-

¿lm blijven hangen. Maar het succes van

in het bos waar ze halsoverkop van weg-

hippies. Jack, Carter en Harlan runnen een

hun eerste, geslaagde dopedeal drijft het

gevlucht waren.

80

glazen, het porselein en het zilverwerk,


Karakters

De drie mannen besluiten de rest van

Malcolm Stockman Sterkomiek John Lithgow (o.a. ‘3rd Rock from the Sun’) heeft een korte rol na de opening credits, maar legt al snel het loodje. Zijn stem klinkt door de hele film via dictafoonopnames. Spoiler alert! Komt aan het eind verrassend terug in de dubbelrol van tweelingbroer Robert.

op zoek naar een klant voor een mil-

Jack Marsden Oscarwinnaar Billy Bob Thornton heeft nog nooit een slechte rol gespeeld. Ook in Homegrown is hij voortreffelijk als Jack, de plantageopzichter. Na de dood van zijn baas Malcom neemt Jack zijn plaats in en probeert de oogst te verkopen. Als snel zit hij tussen twee vuren: maffiabaas Saletzzo die de oogst opeist, en de lokale, vredelievende hippies die niets met de georganiseerde misdaad van doen willen hebben. Gianni Saletzzo Ted Danson (barman Sam uit ‘Cheers’) speelt een griezel, maffiabaas Saletzzo. Niet alleen griezelig vanwege zijn enge toupet, hij is gewoon een creep. Bedreigt Billy Bob: “How ‘bout I cut your fucking balls off and feed ‘em to my dog? He’s had testicles, he loves them!” En die naam klopt ook niet, google maar es.

de oogst ook binnen te halen en gaan joenentransactie. Al snel blijkt het luie blowersleventje op de plantage niet de ideale leerschool voor de gevaarlijke wereld van vage deals en dreigementen waarin ze terechtkomen. Helemaal wanneer ze ontdekken dat Malcolm vlak voor zijn dood afspraken gemaakt heeft met maffiabaas Gianni Saletzzo, die steeds ongeduldiger wordt naarmate de toegezegde levering uitblijft. Onwaarschijnlijke naam voor een maf¿aso trouwens, Saletzzo, want die naam komt in heel Italië niet voor. Maar goed, wellicht dat regisseur Stephen Gyllenhaal, die zijn inmiddels beroemdere kin-

Carter Komische rol van Hank Azaria. Rechterhand van Jack en fuck buddy van Lucy. Lucy Rol van Kelly Lynch. In het dagelijks leven lerares, maar dat komt slechts in een bijzin ter sprake. Belangrijker is dat zij als tussenpersoon het verwerken van de oogst organiseert voor Malcolm. Scharrelt met Carter. Neukt ook met Harlan, en ontdekt zodoende dat ze genaaid wordt. Eist daarom een betere deal. Harlan Dykstra Ryan Philippe is goed op dreef als naïef groentje. Bewaakt met Carter en Jack, maar praat zijn mond voorbij tegen Lucy. Danny Jon Bon Jovi overtuigt in zijn rol van Danny, een van de leiders in de hippie scene. Hij zet zo´n geloofwaardige, niet-gewelddadige dopedealer neer, dat je als kijker zo maar gelooft dat hij niets met de moord op Malcolm van doen heeft. Sierra Kahan ‘Queen of Scream’ Jamie Lee Curtis, in het echte leven peettante van Jake, de beroemde zoon van regisseur Gyllenhaal, speelt een aardige rol als hippiemoeder en ‘sister in drugs’, leider van het wietkwekersdorp. “If you start dealing with the wrong people, bad things happen.”

deren Jake (Donnie Darko) en Maggie (The Dark Knight) ook een rolletje in papa’s ¿lm gunde, zijn dichterlijke aspiraties - hij publiceerde diverse bundels hier iets teveel de vrije loop liet.

Tweespalt Het is hem vergeven, want met Homegrown heeft hij zijn nek uitgestoken. Gyllenhaal schetst een realistisch beeld van een boerendorp in de greep van de wietteelt en de tweespalt in de kwekerswereld tussen de oude, idealistische growers en de keiharde, moderne zakenjongens die niks op hebben met love en nog minder met peace. Zonder te overdrijven laat hij zowel de romantiek van het rijke landleven als het tegenwoordige helaas onvermijdelijke geweld zien. En natuurlijk is de onderliggende boodschap dat het drugsbeleid van geen kanten werkt. Als je je er overheen kunt zetten dat tv-comedy sterren Ted Danson en John Lithgow niet supergrappig zijn, en de hele ¿lm verder moeilijk te plaatsen is, kun je een zeer onderhoudende 102 minuten beleven met deze verrassende, nu al klassieke stoner ¿lm. En krijg je een leerzaam kijkje achter de schermen van de grootschalige teelt en in de lifestyle die het voor sommige mensen tegenwoordig is.

Stoner Films Job Joris Arnold schrijft over drugs en film. Hij programmeerde het Amsterdam War on Drugs-filmfestival in 2009, en het filmfestival op Cannabisbevrijdingsdag 2010. Dit is het eerste deel van een nieuwe serie artikelen over Stoner Films.

81


Briljant! Door: Feije Wieringa

In 1988 verscheen Het Heelal van de Britse, aan de spierziekte ALS lijdende, professor Stephen Hawking. Het boek sloeg in als een bom, mede doordat Hawking ingewikkelde materie in eenvoudige taal wist te verwoorden, zodat het voor het gewone publiek toegankelijk werd. Hij beschreef de bevindingen over de vorming, toestand en toekomst over het universum, zoals die op dat moment in de wetenschap bekend waren. Nu is een nieuw boek verschenen: Het Grote Ontwerp.

gaat, terwijl mijn wiskundeknobbel heel redelijk is ontwikkeld. Desondanks is Het Grote Ontwerp ‘a hell of a read’. Het gedeelte dat wel te bevatten is, is namelijk al wonderbaarlijk genoeg. Om in het stramien van dit blad te blijven: het gaat hiet om hot psychedelic stuff!

Ook werd Hawking bekend door zijn revolu-

ten betekenen. Het is dus een wonder dat

tionaire ontdekking dat uit de zogenaamde

hij nog leeft, maar een nog groter wonder

zwarte gaten informatie naar buiten sijpelt.

is dat zijn denkraam vermoedelijk dezelfde

Hawking Humor

Daarvoor werd gedacht dat zwarte gaten

orde van grootte bezit als dat van zijn col-

De titel van het boek is een typisch staal-

alle licht, materie en straling naar binnen

lega Einstein. Beiden hebben de grenzen

tje van Hawking humor. Het doet denken

trekken en samenballen tot een oneindig

van de moderne fysica verlegd. Hawking

aan ‘intelligent design’, de gedachte dat

klein punt, waarin geen tijd en ruimte be-

bezoekt graag kroegen, heeft een bijzon-

het universum is bedacht en in elkaar ge-

staat. De ontdekking van de ontsnapping

der genuanceerd gevoel voor humor en is

zet door een alwetende schepper die ook

van materie uit een zwart gat, werd later

onlangs door de NASA getrakteerd op een

wel ‘god’ wordt genoemd. Maar Hawking

‘Hawking straling’ genoemd.

paar minuten gewichtloosheid. Hij was als

schrijft nadrukkelijk ‘groot’ en mijdt ‘in-

een kind zo blij. Het is zijn droom om nog

telligent’, want Stephen is een atheïst en

eens met een spaceshuttle de ruimte in te

groot bewonderaar van Darwin. Zijn hele

worden geschoten. Het zou me niet verba-

theorie is erop gebaseerd dat er geen

Kijk, dat is nog eens wat anders dan dat er

zen dat dit denkraam in z’n rolstoel dat nog

schepper nodig is, sterker nog, dat een

een brok vliegend ruimtepuin in de vorm

voor elkaar krijgt ook.

schepper een onmogelijkheid is, om het

Einstein

universum te laten bestaan. Hawking be-

van een asteroïde naar je wordt genoemd. Door zijn ziekte kan Hawking zich uitslui-

doelt alleen dat het universum groot is en

tend verplaatsen in een rolstoel en hij kan

Stroomversnelling

alleen praten door met zijn oogleden een

Sinds 1988 is de exacte wetenschap, niet

pen, zonder tussenkomst van een schep-

spraakcomputer aan te sturen. In feite had

in het minst door het werk van Hawking,

per of een andere hogere intelligentie.

zijn ziekte al jaren geleden zijn dood moe-

in een stroomversnelling geraakt. Dat een

Voor de bijbelvaste lezers onder ons moet

en ander zich aan het oog van het grote

dat welhaast een blasfemische gedachte

publiek heeft onttrokken komt doordat de

zijn. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk

fysica en kwantummechanica als pure wis-

dat veel religies Hawking, net als Darwin,

kundige modellen worden neergezet, en

zien als de verkondiger van een demoni-

die zijn nauwelijks in gewone taal te vat-

sche leer. Wetenschap en religie: het zal

ten. Daar komt nog eens bij dat de snaar-

nooit leiden tot een goed huwelijk. Geluk-

theorie eveneens een rol is gaan spelen.

kig winnen wetenschap en logica gestaag

dat het zichzelf helemaal heeft ontwor-

terrein en raken de orthodoxe kerken Die theorie gaat uit van het bestaan van

steeds meer aanhangers kwijt.

meer dimensies dan de ons bekende, en je moet wel heel erg abstract zijn aan-

82

gelegd om zoiets te kunnen visualiseren.

Filosofie

Daarnaast speelt de kwantummechanica

Ik citeer Hawking vrij: “Wij zijn maar een

ook een niet onbelangrijke rol in dit ge-

korte tijd hier op aarde en in die tijd on-

heel. En van de kwantummechanica heeft

derzoeken we maar een klein deel van het

Nobelprijswinnaar (tevens drummer in

heelal. Maar wij mensen, stellen vragen

een stripclub) Richard Feynman ooit ge-

en zoeken antwoorden, zoals: Hoe kunnen

zegd: “Wie beweert de kwantummecha-

wij de wereld waarin wij leven begrijpen?

nica te begrijpen, die begrijpt er in ieder

Hoe gedraagt het heelal zich? Wat is de

geval helemaal niets van.” Onalledaagse

aard van de werkelijkheid? (terrein van de

materie, dus. Hoewel Hawking glashelder

kwantummechanica: is er eigenlijk wel een

schrijft moet ik bekennen dat veel in het

werkelijkheid. F.W.) Hoe is alles ontstaan?

boek mijn bevattingsvermogen te boven

Heeft het heelal een schepper nodig? De


meesten van ons zijn niet voortdurend met

dat er meer universa moeten zijn dan dat

geweest dan de kern van een atoom!

deze vragen bezig (je zou er gek van wor-

er atomen in ons hele heelal bestaan. Het

Hawking legt het allemaal heel plausibel

den), maar vrijwel iedereen denkt er wel

klinkt bizar, en als je er over nadenkt,

uit en noemt zijn bevindingen de M-the-

eens over na. Traditioneel horen deze vra-

wordt het alleen maar vreemder, maar

orie. Daarmee bedoelt hij een verzame-

gen thuis op het terrein van de ¿loso¿e,

dat bedenk dat tot voor kort het idee dat

ling van meerdere, elkaar overlappende

maar de ¿loso¿e is dood. Zij heeft geen

tijd relatief is ook bizar was en dat de

theorieën. Abstract en wonderlijk, maar

gelijke tred gehouden met moderne we-

kwantummechanica ons ook nog steeds

iets beters is er op dit moment niet. Of je

tenschappelijke ontwikkelingen, met name

voor raadselen stelt. Ons heelal is maar

moet ervan uitgaan dat het scheppings-

die op het gebied van de moderne fysica.

een atoom in een zee van universa. Haw-

verhaal in de bijbel de sluitende verkla-

In de menselijke zoektocht naar kennis zijn

king ziet in die duizelingwekkende aan-

ring biedt. Hoe wonderlijk de verklaring

het de natuurwetenschappers die momen-

tallen geen hand van een schepper. Zijn

van Hawking ook moge wezen, hij is met

teel de fakkel van de ontdekking dragen.

stelling is dat het heelal, zoals dat be-

voorsprong beter dan een versie waarin

De ¿loso¿e zegt soms zinnige dingen over

staat, een kwestie is van toeval. Simpel

sprekende slangen en bomen van goed

moraal en menselijk gedrag, maar op het

gezegd: als het om zulke grote aantallen

en kwaad het universum verklaren. Bril-

gebied van wetenschap heeft de ¿loso¿e

gaat, is het logisch dat er een heelal bij is

jant boek! Briljant geschreven!

ons niets zinnigs meer te bieden. Filosofen

dat geschikt is voor intelligent leven. De

hebben ook zelden genoeg exacte kennis in

natuurwetten in dit heelal zijn van dien

huis om wetenschap te bedrijven. Filoso¿e

aard dat het niet anders kan. Zou er een

kan hooguit iets zeggen over de toepassing

god zijn, dan zou die net zo min boven

van wetenschap, maar dan hebben we het

de natuurwetten kunnen staan. Waarmee

over moraal en niet over kennis.

de oude paradox weer opduikt in de vorm

Het Grote Ontwerp Stephen Hawking Uitgave: Bert Bakker

van de vraag: kan god een steen maken die hij zelf niet kan tillen?

Ons heelal is er maar eentje uit velen

Kwantum

Tot voor kort was de gangbare theorie dat

Kan uit het niets iets te voorschijn ko-

het heelal zoals wij dat kennen en waar-

men? Volgens de klassieke natuurkunde

nemen het allesomvattende ‘dat wat er

is dat een onzinnige vraag. Maar sinds

bestaat’ is. Ons melkwegstelsel en al die

de kwantummechanica wordt toegepast,

andere melkwegstelsels met sterren en

is die vraag juist heel erg relevant. De

planeten, die het aantal zandkorrels op

kwantummechanica houdt zich bezig met

de aarde in aantal verre overtreffen, is al

de kleinste deeltjes en dan moet je den-

oneindig groot en eigenlijk niet te visua-

ken aan afmetingen van biljoenste milli-

liseren. Hawking komt nu met een com-

meters, en die nog eens triljoenen malen

pleet ander, uiterst degelijk onderbouwd

verkleind. In de kwantumwereld gelden

concept: het aantal melkwegstelsels is

de normale natuurwetten niet en be-

al oneindig groot, maar er zijn ook nog

staan er massaloze (dus ‘nietsige’) enti-

eens onvoorstelbaar grote aantallen uni-

teiten, waarvan het gedrag volkomen on-

versa. Hawking becijfert het aantal heel-

voorspelbaar is. Volgens Hawking is het

allen (beetje paradoxaal, want van een

ontstaan van het heelal het gevolg ge-

heelal zou je verwachten dat het alles al

weest van een kwantumfluctuatie. Denk

omvat) op 10 tot de 500ste. Dat betekent

je eens in: alles wat er is, is ooit kleiner

83


Het jaar van de vleermuis Door: Marian Henderson

Iedere diersoort een eigen jaar. Dit jaar is het de beurt aan de vleermuis. Niet zo gek, want de vleermuis is een ondergeschoven dier. We zien ze zelden. Bovendien vinden veel mensen vleermuizen eng. Maar klopt dat wel? Wat kun je doen om ze te lokken, als je tenminste durft, en hebben wietliefhebbers nog iets aan deze geheimzinnige dieren?

menselijke haren te vermijden. Hij kan in het stikdonker een stukje vissnoer van 0,3 millimeter waarnemen. Wij waren ooit op vakantie in Zuid-Limburg en gingen s avonds naar

ons vleermuizenlaantje . Hier stikte het van

Al zo n 60 miljoen jaar Àaddert de vleer-

vaarlijke ziekten? Nee, vleermuizen zijn

de vleermuizen, die kriskras door elkaar vlo-

muis op aarde rond. Veel fossielen zijn er

opvallend schoon op zichzelf. In Neder-

gen. Er werden heel wat smakelijke mugjes

niet, want van hun rag¿jne botjes blijft

land komen 21 soorten vleermuizen voor.

weggewerkt, maar we werden geen enkele

weinig substantieels over. Behalve soms

Daarvan zijn maar twee soorten - heel

keer geraakt. De kleine luchtacrobaatjes

een mooie afdruk. Zijn het vliegende muis-

soms - besmet met rabiës. Dat zijn de

wisten ons uitstekend te ontwijken.

jes? Nee, ze heten dan wel vleermuis,

Laatvlieger en de Meervleermuis. Maar

maar ze behoren tot de orde van de Chiro-

wacht even, slechts 0,01% van de vleer-

ptera. Vleermuizen zijn de enige vliegende

muizen is besmet. In Nederland is zover

Echolocatie

zoogdieren. Hun bijzondere ledematen met

wij weten nog nooit een mens of dier met

Vleermuizen zijn niet blind, maar in het

lange vingers en vlieghuid zijn helemaal op

rabiës besmet. In heel Europa zouden vijf

donker is jagen is toch wat lastig. De evo-

vliegen ingesteld. Lopen en graven kunnen

dodelijke slachtoffers zijn gevallen. De

lutie heeft de dieren toegerust met echo-

ze niet. Ze zijn daarom dus afhankelijk van

kans dat een vleermuis bijt is erg gering.

locatie. Ze maken heel hoge, meestal door

bestaande nestplaatsen. Leve de specht,

Het zijn namelijk vriendelijke dieren, die

het menselijke oor niet hoorbare geluidjes,

die zulke mooie gaten maakt en een hoe-

confrontaties uit de weg gaan. Alleen een

bij het vangen van een prooi soms wel

raatje voor de spouwmuur. Er bestaan we-

vleermuis in nood zal van zich afbijten.

200 keer per seconde. De roep zelf horen

reldwijd 1100 soorten vleermuizen. Slechts

Laat vleermuizen daarom liever met rust

ze niet, omdat hun oortjes dan even wor-

twee daarvan eten bloed. Bang voor vam-

en gebruik handschoenen. Afblijven moet

den afgesloten, maar de echo ervan des te

piers hoeven we dus niet te zijn. Bovendien

zelfs, want het zijn beschermde dieren,

beter. Zo kunnen ze een driedimensionaal

likken die twee soorten alleen een piepklein

die je niet mag vangen of bewaren, zelfs

beeld van hun prooi vormen. De Groot-

beetje bloed van dieren die ze een wondje

niet als ze dood zijn.

oorvleermuis kan zelfs een bladluis horen

hebben toegebracht. Gooi die draculafantasiëen maar overboord.

lopen. De vleermuizen in Nederland zijn al-

Niet in je haar

lemaal insecteneters, die met deze echolocatie zijn toegerust. Fruitetende vleermui-

Vreemd genoeg zijn veel mensen bang dat

zen uit de (sub)tropen gaan af op zicht en

vleermuizen in hun haar gaan zitten. Wat

reuk. Fruit heeft namelijk niet de hinderlij-

Vleermuizen hebben een aureool van

zouden ze daar in vredesnaam moeten

ke gewoonte voor hen op de loop te gaan.

eng om zich heen. Vieze dieren met ge-

doen? Een vleermuis is perfect in staat om

Voor echolocatie is altijd een object nodig

Geen hondsdolheid

dat de tonen weerkaatst. Daarom hebben vleermuizen een hekel aan open ruimtes. Boomrijen, hagen en muren vormen voor hen een

echobaken

.

Batdetector Hoge

vleermuizentonen

zijn

door

het

menselijk oor niet hoorbaar. Slechts een deel van de sociale geluiden horen we. Daar is iets op gevonden. Een apparaatje dat deze tonen opneemt, versterkt, en ze op een lagere frequentie presenteert, zodat ze voor het menselijk oor te horen zijn. Vleermuizen zijn te herkennen aan hun speci¿eke geluid. Zo produceert de

84


Rosse Vleermuis een soort van discodreun en is de Laatvlieger goed voor een rondje tapdansen. Tijdens avondexcursies wordt veel gebruik gemaakt van deze batdetector. Een stille avond blijkt dan een kakofonie van geluid te bevatten. Tijdens het produceren van de hoge tonen heeft de vleermuis zijn bekje open. Vandaar dat op foto's de tandjes vaak goed te zien zijn. Ook dit heeft het vleermuizenimago geen goed gedaan. Terwijl het diertje gewoon met zijn oren aan het kijken is.

Maten en gewichten In Nederland leven 21 soorten vleermuizen, waarvan een stuk of negen vrij algemeen voorkomt. Vaak zien we de Dwergvleermuis

(formaat

luciferdoosje),

de

Rosse Vleermuis, levend in bomen, de Watervleermuis (een enkele Watervleermuis

De eisprong en bevruchting vinden dus

gel. Soms worden we gebeld omdat iemand

vangt 40.000 muggen per seizoen) en de

pas in het voorjaar plaats. De vrouwtjes

een vleermuis in huis heeft. Die heeft de

Laatvlieger. In Nederland leven ongeveer

verzamelen zich dan in kraamkolonies.

verkeerde afslag genomen en is het huis

een miljoen vleermuizen, waarvan de helft

De jongen blijven op hun schuilplek en

ingegaan in plaats van eruit. Gewoon ra-

Dwergvleermuizen. Kleiner kan wel, maar

de moeders komen ze daar zogen. Soms

men en deuren openzetten, dan gaat hij

dan in het buitenland. In Thailand leeft de

passen een paar vrouwtjes op al dat klei-

wel weer weg. Ik heb nu een dwergvleer-

Hommelvleermuis, die ongeveer zo groot

ne grut. Moeders en kinderen herkennen

muis die in een woning zat, maar die goed

is als een bij en 2 gram weegt. Vleerhon-

elkaar aan hun geluid. Er wordt per worp

op gewicht is. Als het warmer wordt, laat

den daarentegen kunnen een spanwijdte

maar een jong geboren, soms een twee-

ik hem los in het gebied waar hij is gevon-

hebben van bijna 2 meter en wegen 1,5

ling, waarvan nogal eens eentje sterft.

den. Over het algemeen gaat het vrij goed

kilo, maar ook die kom je in Nederland

Weesjes worden soms geadopteerd. De

met de vleermuis in Nederland. Ze worden

niet tegen. Sommige inheemse soorten

moeder heeft maar twee tepels. De jon-

natuurlijk wel bedreigd door een teveel

komen maar op heel beperkte schaal voor.

gen zijn vrij groot bij de geboorte en na

aan isolatie zodat ze geen schuilplaatsen

Zo is de Tweekleurige Vleermuis alleen

een week of vijf vliegen ze uit om zelf

hebben. Het is jammer dat zoveel mensen

gesignaleerd in een rijtjeshuis in Maars-

te jagen. De vrouwtjes gaan vervolgens

bang zijn voor vleermuizen. Als ze ze dan

senbroek, waar een kleine kolonie geset-

weer op zoek naar een mannetje, dat zich

van dichtbij zien, vinden ze ze toch wel een

teld is. Nee, dan in Mexico. Daar is een

een tijd afzijdig heeft gehouden, door so-

heel lief kopje hebben.”

grot waar 20 miljoen vleermuizen wonen,

litair of met andere mannetjes te leven. In

die elke nacht 250.000 kilo insecten eten.

de winter gaan de dieren in winterslaap.

Maar ook de Nederlandse soorten kunnen

Ze kunnen dan hun temperatuur, adem-

Nader kennismaken

er wat van. Een vleermuis eet per etmaal

haling en hartritme terugbrengen tot een

Wie vleermuizen in de tuin wil hebben,

ongeveer een kwart tot een derde van zijn

heel laag niveau, dat weinig brandstof

heeft een wilde tuin nodig, met een open

lichaamsgewicht, een vrouwtje dat een

kost. Tijdens de winterslaap willen ze nog

plek om te jagen. Vanaf 12,50 is er al een

jong zoogt zelfs de helft. Nuttige dieren

wel eens ontwaken om op een warme dag

vleermuizenkast te koop. Verder plant je

dus, die insectenplagen voorkomen en ons

te gaan jagen, een ander plekje te zoeken

bloemen die vooral 's nachts insecten lok-

menige muggenbeet besparen.

of te paren. Alle vleermuizen houden van

ken,

rust en warmen zich aan elkaar, de soci-

zeepkruid, nachtsilene en avondviolier. Een

ale thermoregulatie.

waterpartij lokt insecten en dus ook vleer-

Het vleermuizenleven Sommige soorten leven in grotten, bun-

zoals

vlinderstruik,

theunisbloem,

muizen. Er zijn dit jaar verschillende themadagen en vleermuizenwandelingen, on-

kers, ijskelders of nieuwbouwwoningen,

Opvang

anderen op kerkzolders, of

in oude ge-

In Nederland zijn drie opvangcentra met

de vleermuis. Volg de activiteiten op www.

bouwen, weer anderen in bomen, som-

een speciale vleermuizenvergunning. Op-

vleermuis.net en geniet van deze diertjes

mige in de steden en anderen in water-

vangcentrum Noord-Holland vangt zo'n 80

met hun grappige gremlinhoofdjes.

rijk gebied. Gemeenschappelijk hebben

tot 100 vleermuizen per jaar op. Ze wor-

ze dat ze jagen in het warme seizoen, en

den thuis verzorgd. Carina Oosterhuis uit

wel een paar uur per nacht. Ze paren in

Schoorl heeft een zwak voor vleermuizen:

het najaar, maar het sperma blijft voor-

“Ze zijn erg zacht en lief en zo speciaal

lopig in de baarmoeder bewaard, zodat

omdat ze 's nachts vliegen. Het is leuk om

het jong niet geboren wordt tijdens het

voor ze te zorgen. De vleermuizen die hier

koude seizoen, of in het voorjaar wanneer

komen zijn soms gewond door de beet van

de moeder nog op krachten moet komen.

een kat. Of ze hebben een gebroken vleu-

der andere op 27 augustus, de nacht van

Vleermuizenmest Vleermuizenmest is enorm vruchtbaar. Deze ‘’guano’’ is vrij droog, bevat vooral delen van insecten, is fosforrijk en ruikt nauwelijks. Wiet doet het er prima op.

85


%PFUJODIFN

"NTUFSEBN 4PFTU

%FO )BBH

"SOIFN

7FOSBZ

(FMFFO


"NTUFSEBN

"NTUFSEBN

"NTUFSEBN

9 A <dkZgi ;a^cX`higVVi ('( &%,)87 6bhiZgYVb

;jc`n Bjc`Zn BVgc^mhigVVi ((( &%&+ I8 6bhiZgYVb

8d[[ZZh]de DXZVc 9jhVgihigVVi *, &%,' =E 6bhiZgYVb

%FO )BBH

4PFTU

%PFUJODIFN

9^oon 9jX` IgdbehigVVi '&% '*&- 7G 9Zc =VV\

@d[[^Zh_de =VXVh @dc^c\^ccZaVVc '* (,+' 96 HdZhi

9^VbdcY 9g# =jWZg CddYihigVVi &+ ,%%& 9L 9dZi^cX]Zb

"SOIFN

7FOSBZ

(FMFFO

JehiV^gh 7ZZ`higVVi &' +-&& 9K 6gc]Zb

=Va^XVgcVh =ZchZc^jhhigVVi ), *-%& 6L KZcgVn

8ajW -G^_`hlZ\ Oj^Y -'V +&+& 7E <ZaZZc


Pandora

Foto: Paradise Seeds 88


Paradise Seeds maakt autoflowering volwassen Door: Jan Sennema

Een jaar of zes geleden werd je smakelijk uitgelachen als MH KHW ZRRUG DXWRÀRZHULQJ OLHW YDOOHQ ³(Q GLH 5XVVLVFKH bermwiet ga jij roken!?” Anno 2011 is het lachen de PHHVWHQ ZHO YHUJDDQ :DQW ZDW PHW /RZU\GHU YDQ GH -RLQW 'RFWRU DOV HHQ K\SH EHJRQ LV WHJHQZRRUGLJ VWHYLJ LQ GH FDQQDELVHFRQRPLH JHZRUWHOG 2RN GH $PVWHUGDPVH ]DDGYHUHGHODDU 3DUDGLVH 6HHGV ]DJ KHW SRWHQWLHHO DO YURHJ HQ ]HWWH PHW ] Q HHUVWH DXWRÀRZHULQJYDULsWHLW $XWRPDULD ] Q VWHPSHO RS KHW QLHXZH JHQHWLVFKH VSHHOYHOG 7RFK ZDV KHW EHKHOSHQ PHW GH HHUVWH JHQHUDWLHV DXWREORHLHUV JHHIW 3DUDGLVH YRRUPDQ /XF WRH :HLQLJ RSEUHQJVW ÀXII\ EXGV HQ YRRUDO TXD SRWHQWLH WHOHXUVWHOOHQG 0DDU GDDUDDQ PDDNW 3DUDGLVH 6HHGV GHUGH JHQHUDWLH DXWRÀRZHULQJVRRUWHQ HHQ HLQG EHORRIW /XF ³3DQGRUD HQ 9HUWLJR ]LMQ ]R VWHUN DOV QLHPDQG PHW GH]H JHQHWLFD YRRU PRJHOLMN KDG JHKRXGHQ ´

Klimaatdiscriminatie Met Paradise toppers als Acid, Nebula, Icecream, Whiteberry, Jacky White of Sensi Star zijn ook op de Hollandse koude grond fantastische resultaten te bereiken. Als het weer tenminste meewerkt... Speel je liever op zeker, dan zijn autobloeiers een perfect alternatief; beter twintig maal een half ons autoÀoweringtoppen dan tien kilo door budrot verziekte Purple toppen. Bovendien zijn met een uitgekiend kweekschema twee oogsten per jaar haalbaar. Ook niet

autoÀoweringsoorten

Paradise Seeds jarenlang vooral tuinen bui-

onbelangrijk: autobloeiers zijn door hun

geprobeerd, en daarom durf ik gerust te

ten Nederland tot bloei bracht, is er nu ook

geringe lengte en vroege rijpheid veel be-

stellen dat dit de meest potente autoÀo-

in eigen land een toenemende vraag naar

ter te camouÀeren voor rippers en anonie-

weringsoorten ter wereld zijn.” Pandora is

zaad, en niet alleen van autoÀoweringsoor-

me-misdaad-melders. Mede daarom begint

een gefeminiseerde variëteit met 90% indi-

ten. “Door de stekkenschaarste gaan steeds

guerillakweken uit te groeien tot een po-

ca/10% sativa genetica en een THC-gehalte

meer mensen uit zaad kweken. Al raad ik

pulaire volkssport, en de microgrow-trend

van 15-18%. De plant wordt maximaal 1,20

niet aan om indoor een autoÀoweringsoort

(kweken in bijvoorbeeld PC behuizingen)

meter hoog, en geeft tot een ons stevige

te gebruiken. De genetica is daarvoor niet

is zonder het bonsaiplantje zelfs ondenk-

toppen per plant. Vertigo blijft iets lager en

ontwikkeld, en er zijn bovendien veel ge-

baar. Al worden de miljarden met de in-

brengt tot 75 gram in de weegschaal. Nadat

schiktere varieteiten.”

doorteelt verdiend, de cutting edge van de

“Ik

heb

heel

wat

21e eeuwse cannabisteelt speelt zich toch Vaak wordt gedacht dat zaad alleen

in de buitenlucht af. In feite heeft de auto-

commercieel kan worden gebruikt als

bloeier een einde gemaakt aan 'klimaatdis-

je eerst moeders maakt en dan stekken

criminatie'. “Voor overal ten noorden van

trekt, maar het kan ook anders. “Toen we

Parijs zijn autoÀoweringsoorten ideale bui-

zo'n twintig jaar terug begonnen, waren

tenplanten”, stelt Luc. Als je er van uitgaat

er helemaal geen stekken of feminised

dat cannabis minstens zes uur zonlicht per

zaad. Toch hadden we toen al een pro-

dag nodig heeft om af te rijpen, dan ligt

ductief systeem om uit zaad mooie wiet

de noordgrens van Paradise Seeds nu ter

te kweken. We gebruikten een grote bak

hoogte van Groenland.

met om de tien centimeter een zaadje. Gelijk vanaf het begin 12 uur licht er op,

Met de derde generatie van de kleine

waardoor de plantjes direct gingen bloei-

krachtpatsers is de limiet nog lang niet in

en. De planten blijven dan klein, met één

zicht. Paradise Seeds heeft alweer veelbe-

grote bud per plant. Supermakkelijk met

lovende nieuwe projecten in de oven staan,

knippen, en nu helemaal met feminised

autoÀowering èn 'gewoon' gefeminiseerd.

zaad. Je hoort kweekgoeroe's weleens

Het paradijs is tenslotte altijd groener aan

verkondigen dat je zaadplanten nooit

de overkant van het hier en nu...

gelijk in bloei mag zetten omdat ze dan minder potent zijn, maar daar hebben wij nog nooit iets van gemerkt.”

3DUDGLVH 6HHGV ZZZ SDUDGLVH VHHGV FRP

89


R.I.P. Leslie Nielsen Door: Peter van Sparrentak

Ach, good old Leslie Nielsen. Humorfans wereldwijd zullen hem missen. De Amerikaans/Canadese acteur overleed op 28 november 2010 aan de gevolgen van een longontsteking. 0HW ]LMQ KLODULVFKH DFWHHUVWLMO ODDW KLM HHQ UHHNV KXPRU¿OPV na, waar we voorlopig nog niet op zijn uitgelachen. Hij werd legendarisch als de droogkomische inspecteur Frank Drebin in The Naked Gun-trilogie. Al eerder was het lachen geblazen om zijn rol in de rampenparodie Airplane! Daarin leerden we hem al kennen om zijn grote neus en pretogen, uitblinkend in slapstickacties, spraakverwarringen en onderbroekenlol. Nielsen, 84 geworden, was een taaie rak-

steeds als een humorklassieker. Later zei Nielsen over deze ommezwaai: “De samenwerking met Zucker-Abrahams is het grootste geluk dat ik in mijn carrière heb gehad.” Critici vonden dat zijn komische karakters te sterk afweken van zijn eerdere rollen, maar voor hem zelf was het juist een lang gekoesterde wens.

ker. Hoewel hij al met diverse gezond-

Piloot

James Bond-komedie

heidsproblemen kampte, bleef hij ook als

Hij werd in 1926 geboren in Regina, Ca-

Vanaf dan wordt hij een veelgevraagd ac-

tachtiger nog acteren. Zo was hij in 2009

nada. Na zijn middelbare schooltijd ging hij

teur voor humor¿lms. Begin jaren tachtig

nog te zien in de horrorparodie Stan Hel-

een jaar werken bij de Royal Canadian Air

schittert hij al, ook voor Zucker-Abrahams,

sing. En er lagen plannen klaar voor een

Force, waar hij werd opgeleid voor piloot.

als detective Frank Drebin in de tv-serie

Naked Gun 4, maar zover is het dus helaas

Daarna verhuisde hij naar Calgary, waar

Police Squad. Zijn grote doorbraak komt

niet gekomen. Hoewel hij bij velen vooral

hij discjockey en presentator was bij een

met de hoofdrol in de hierop gebaseerde

bekend is als comedyacteur, speelde hij

lokaal radiostation. Na een studie aan de

speel¿lm The Naked Gun - From The Fi-

in meer dan honderd verschillende ¿lms

Lorne Greene Academy of Radio Arts in

les Of Police Squad en de daarop volgende

en vele tv-series. Tot in de jaren zeventig

Toronto, werd hij toegelaten tot de theater-

twee vervolgen. De jaren daarna maakt hij

had hij vooral serieuze rollen.

opleiding Neighborhood Playhouse School

vooral naam als acteur in ¿lmparodieën, al

in New York. Zijn ¿lmcarrière startte met

dan niet van het Zucker-Abrahams-team.

rollen in tv-dramaseries. De eerste grote

Zoals Repossessed en Dracula: Dead And

¿lmrollen speelde hij in 1956 in de musical

Loving It. In de James Bond-komedie Spy

The Vagabond en de misdaad¿lm Ransom!

Hard speelt hij niet alleen de hoofdrol,

Datzelfde jaar had hij de hoofdrol in de sci-

maar was hij ook uitvoerend producer.

ence¿ctionklassieker Forbidden Planet, als

Hoewel de ¿lm matige kritieken krijgt, is

commandant van een ruimtevaartschip.

het beslist een leuke rolprent, waarin hij geheim agent Dick Steele speelt. Recenter

The Kentucky Fried Movie

duikt hij op in delen 3 en 4 van die andere parodiereeks: Scary Movie, een bioscoop-

In de jaren zeventig speelde hij in The Po-

succes van, jawel, David Zucker. Diezelfde

seidon Adventure, een van de vele rampen-

Zucker is producer van het latere Super-

¿lms in die tijd. Op het witte doek, maar

hero Movie, waarin Leslie Nielsen ook een

ook op tv speelde hij vaak een personage

rol krijgt als oom Albert. Leslie Nielsen, we

met een zekere autoriteit, zoals dokter, po-

zullen hem missen.

litieagent of burgemeester. Zo had hij (gast) rollen in series als Columbo, M*A*S*H en de politieserie The Streets of San Francisco. In 1977 speelde hij in de parodie¿lm The Kentucky Fried Movie van de welbekende producers David en Jerry Zucker en Jim

1 The Naked Gun – From The Files Of Police Squad!

Abrahams. Drie heren die samen en solo

2 The Naked Gun 2í: The Smell Of Fear

naam hebben gemaakt met ¿lmparodieën.

3 The Naked Gun 331/3: The Final Insult

Zijn wereldwijde doorbraak als comedyac-

4 Spy Hard

teur kwam toen dit trio hem in 1980 vroeg

5 Wrongfully Accused

voor de rampen¿lmkomedie Airplane! De

5½ Airplane!

¿lm was een grote bioscoophit en geldt nog

90

Leslie Nielsen Film Top 5 1/2


STARTENDE ONDERNEMERS OPGELET! HIER VINDT U DE GROOTHANDELS/PRODUCENTEN VAN NEDERLAND!

Huisbergenweg 3 5249 JR Rosmalen Tel.: +31(0)73-5212730 Fax: +31(0)73-5211980 www.bimexbv.nl info@bimexbv.nl

De Sjamaan Wholesale B.V. Celsiusweg 24 A, 6662 PX, Elst (Gld) Tel.: +31-(0)481-712330 Fax: +31-(0)481-712329 Website: www.sjamaanwholesale.nl E-mail: wholesale@sjamaan.com

Ferro Postbus 12 5373 ZG Herpen Tel.: +31(0)486-416959 Fax: +31(0)486-416962 www.ferro.nu info@ferro.nu

Tel.: +31(0)497-644788 Fax: +31(0)497-644786 www.hy-pro.nl info@hy-pro.nl


Ed Rosenthal

Cannabis Captain America Door: Jan Sennema

Al ruim dertig jaar is Ed Rosenthal een begrip onder kwekende liefhebbers van cannabis. Het in 1978 verschenen The Marijuana Grower’s Guide, dat hij samen met Mel Frank schreef, is het evangelie waar hele generaties wietkwekers hun skills aan te danken hebben. Van zijn boeken zijn meer dan een miljoen exemplaren over de toonbank gegaan. Dat geeft aan dat Rosenthal op de wereldwijde cannabiscultuur een groot stempel heeft gedrukt.

Afschrikwekkend voorbeeld De federale regering hoopte anderen te ontmoedigen door Rosenthal als afschrikwekkend voorbeeld te laten hangen. Het federale gerechtshof veroordeelde Rosenthal, maar de veroordeling werd in hoger

In de jaren tachtig en negentig verzorgde

glaucomapatiënten zei hij: ‘Ik gebruik

beroep ongedaan gemaakt, waarna een

Rosenthal (66) de populaire vraag-en-

zelf ook medicinale marihuana. Ik heb

nieuwe veroordeling volgde: een dag ge-

antwoord rubriek Ask Ed voor High Times

latente glaucoma die nog nooit is gediag-

vangenisstraf, die echter niet ten uitvoer

Magazine en later Cannabis Culture. Sinds

nosticeerd, en dat komt omdat ik mezelf

werd gebracht. De federale overheid nam

enkele jaren kunnen ook lezers van Highlife

ervoor behandel. Maar eerlijk gezegd is

daar echter geen genoegen mee, en her-

en de internationele edities van Soft Se-

er nog een andere reden waarom ik ma-

opende de zaak in 2007. Toen juryleden

crets in hun eigen talen hun voordeel doen

rihuana gebruik... Ik vind het lekker om

ontdekten dat opzettelijk was verzwegen

met de adviezen van de ‘Guru of Ganja’,

high te zijn. Marihuana is fun.’’

dat Rosenthal voor zijn ‘misdaden’ of¿cieel in dienst van de gemeente was geweest,

zoals de schrijver, activist, leraar, plantkundige en uitgever zichzelf met (Amerikaans)

Op zijn blog reageerde Rosenthal: “Ik wil

gevoel voor marketing noemt. Op de laat-

de DEA bedanken voor de erkenning van

ste Highlife Cup in Ruigoord presenteerde

mijn werk. Ik heb grote waardering voor de

“Ik heb altijd een radicaal willen zijn”, ver-

Rosenthal de uitreiking van de cups, uit-

hoge notering op jullie lijst, maar wat moet

klaarde Rosenthal onlangs. “Maar ik ben

gedost als Cannabis Captain America. Eer-

ik doen om nummer 1 te worden?”

zo’n

noemde soort Ed Rosenthal Super Bud.

geworden

dat

je

naar de exclusieve privéscholen waar zijn

Medische marihuana

twee kinderen op zitten. Wie hem tijdens

Toen in 1996 de staat Californië het ge-

de laatste Highlife Cup aan het werk heeft

bruik

gezien weet wel beter.

van

medische

marihuana

legali-

Onderzoek aromatische componenten

seerde, zette Rosenthal zich actief in voor

Rosenthal is lid van de International Can-

te komen tot een standaardprotocol van

nabinoid Research Society en de Garden

farmaceutische kwaliteit medische marihu-

Writers Association of America. Hij trad

ana. In 2002 werd hij in zijn woonplaats

bij talloze rechtszaken op als getuige-des-

Oakland of¿cieel aangesteld als mediwiet-

kundige en gaf tijdens de regering Reagan

kweker. Datzelfde jaar werd hij door de fe-

zelfs adviezen voor een federale cannabis-

derale politie gearresteerd. Gelukkig wist

proefboerderij in Missisipi. De laatste jaren

hij als schrijver van Marijuana Law; Don’t

is hij vooral bezig met onderzoek naar de

Get Busted wat hem te doen stond. “Ik heb

rol van de aromatische componenten ter-

de politie niets verteld, maar was wel heel

penen in marihuana.

beleefd en coöperatief. Ik gaf ze de sleutel

patiënten en werkte hij samen met kwekers, verkooppunten en gemeentes om

van mijn kas zodat ze de deur niet hoefden In 2010 kreeg Rosenthal uit onverwach-

in te trappen. En het werkte – ze hebben

te hoek erkenning, althans, zo vatte de

mijn huis niet helemaal uit elkaar getrok-

schrijver het op. In het DEA Position on

ken.” Hij werd aangeklaagd voor kweek en

Marijuana rapport is onder andere te le-

‘samenzwering’, waarmee werd gedoeld op

zen: ‘Ed Rosenthal onthulde eens de stra-

zijn hulp aan kwekende patiënten, teza-

tegie achter de medische marihuana be-

men goed voor minimaal tien jaar gevan-

weging. Tijdens een toespraak waarbij hij

genisstraf, maximaal zelfs levenslang zon-

publieke steun probeerde te krijgen voor

der uitzicht op vervroegde vrijlating.

92

burgermannetje

er ziek van wordt.” Daarmee verwees hij

der al was hij door Sensi Seeds voor zijn verdiensten geëeerd met de naar hem ge-

trokken ze hun stem in.


Pascha geeft Veenendaal weer een groen hart Door: Jan Sennema

Verleden jaar besloten twee Dordtse jeugdvrienden dat het hoogste tijd werd dat er in hun thuisstad Dordrecht eindelijk weer eens een fatsoenlijke growshop moest komen. Met de nadruk op 'fatsoenlijk'. Nog geen jaar verder heeft Pascha Trading Dordrecht al ruimschoots bewezen geen eendagsvlieg te zijn. De Pascha-formule werkte in Dordrecht zelfs zo goed dat de ambities naar boven werden bijgesteld. Met een tweede vestiging in Veenendaal bijvoorbeeld. En dat is nog maar een eerste stap richting landelijke dekking van het merk Pascha. Net als in Dordrecht werd ook in Veenendaal een somber hol in recordtijd tot een stralende Pascha vestiging omgetoverd.

minstens zo deftig kantoor, gedomineerd door een massief houten bureau zo groot als een Smart, genoeg Chester¿eldbanken voor half Veenendaal, modellen van dure zeiljachten, kortom, Tony Montana sjiek. Rechts over de hele diepte van de winkelruimte een verlichte vitrine vol kleingoed, waaronder de populaire stash bergplaatsen. Links het grotere materieel, zoals softboxen en koolstof¿lters. Een fors inpandig magazijn biedt

Er zijn meer overeenkomsten tussen Vee-

Net als in Dordrecht ging ook hier de toko

royale opslagmogelijkheden, en zal in de

nendaal en Dordrecht. Net als in Dordrecht

open terwijl de verbouwing nog niet hele-

toekomst deels ook als winkelruimte dienst

was in Veenendaal de growshop de laatste

maal klaar was. Maar ja, als echte onder-

doen. De ambitie om met Pascha een frisse,

jaren in het slop geraakt. Je had Grow-

nemer laat je je klanten niet langer wach-

transparante winkel neer te zetten is dus

land, maar daar kwam je bijna altijd voor

ten dan strikt noodzakelijk... Vanwege de

al 100% geslaagd. Maar in een nette zaak

een gesloten deur. Dat schoot niet op als

centrale ligging is Veenendaal niet alleen

bot en ongeïnteresseerd personeel neerzet-

je dringend aan nieuwe PK13/14 toe was.

voor de regionale markt een aantrekkelijke

ten, dat werkt dus niet. In team Veenendaal

De frustratie werd in Veenendaal tastbaar,

locatie; ook van verder weg weten klanten

staan dan ook deels dezelfde mannen die in

en de reistijden langer. Inderdaad, daar was

de weg naar Pascha al te vinden, tot uit

Dordrecht al hebben bewezen uit het juiste

wederom het gat in de markt. En het vullen

Duitsland aan toe. Maar waar je ook van-

hout gesneden te zijn. Klantvriendelijk en

van een gat in de markt kun je aan Pascha

daan komt, de bereikbaarheid kan niet be-

servicegericht dus. Maar ook met een soe-

met een gerust hart overlaten. Uitgerekend

ter: vanaf de E35/A12 (afslag 23/23A) sta

pele combinatie van sfeer maken en gede-

het pand van Growland bleek de perfecte lo-

je met een paar slingers aan het stuur op

gen vakkennis.

catie, die de heren meer dan genoeg inspi-

bedrijventerrein de Compagnie al bij Pa-

ratie gaf om hun kunstje nog eens te Àikken.

scha voor de deur.

Pascha staat ook voor fatsoenlijke prijzen, waarbij niet beknibbeld wordt op kwali-

Klantvriendelijk

teit: neppers komen er niet in! Wel heeft de vorige exploitant een enorme voorraad

Ook in Veenendaal is de inrichting een ver-

gebruikt materiaal achtergelaten. Zo lang

ademing na al die slonzige loodsen die vaak

de voorraad strekt kan Pascha je dus voor-

voor growshop doorgaan. Rondom zijn de

delig aan gecontroleerd kwaliteitsmateriaal

wanden door de huisartiest beschilderd met

helpen, van bloempotten tot hoogwaardige

kleurige tropische taferelen, toepasselijk

schakelborden. Ben je op zoek naar een

aangevuld met een nostalgische bamboe

adres waar ze net iets meer voor je doen,

lambrizering. In de warmgele vloer zijn sub-

dan verdient Pascha Veenendaal beslist

tiel rode en groene steentjes verwerkt – sa-

een plek bovenaan je lijstje! De (uitste-

men de rastakleuren dus. Voor de toonbank

kende) kof¿e staat klaar...

vind je twee dieprode lederen zetels, waarvan wordt geÀuisterd dat ze uit een van de betere Dordste massagesalons afkomstig zijn. Een kopie van de volgens de baas 'foeilelijke' ijzeren lantaarn die ook in Dordrecht staat, is in bestelling. Achter de toonbank ditmaal geen directieblokhut, maar wel een

Pascha Trading Veenendaal Storkstraat 1B 3905 KX Veenendaal Open ma. t/m vrij: 10.00 – 18.00 uur zaterdag: 10.00 – 14.00 uur

93


Pink Plant

Foto: Eva Seeds 94


Sterrenhemel ,Q GH]H DÀHYHULQJ ODWHQ ZH GH MDULJH 'LHGH VWXGHQW DDQ GH 6FKRRO YRRU -RXUQDOLVWLHN LQ 8WUHFKW DDQ KHW ZRRUG /DQJH WLMG KHHIW ]LM HUJ YHHO JHEORZG 1X EORZW ]LM QRJ PDDU DI HQ WRH PHW KHW OLHIVW ¿ORVR¿VFKH JHVSUHNNHQ DOV JHYROJ 1DDVW VFKULMYHQ OHHVW ]LM JUDDJ HQ KRXGW ]H YDQ XLWJDDQ HQ IRWRJUDIHUHQ 'H HHUVWH NHHU GDW ]LM EORZGH NDQ ]H ]LFK QRJ JRHG KHULQQHUHQ

Maar dat lag dus allemaal in die wasbak.. Met een lepel en een prullenbak heb ik het uiteindelijk op weten te ruimen. Het mooiste moment van de avond was

Mijn eerste blowervaring is niet echt een

lachkick dat ik door alle tranen helemaal

het kijken naar de sterrenhemel. Ik ont-

succesverhaal,

niks meer kon lezen.

dekte een heel apart groepje sterren,

maar

waarschijnlijk

niet

waarvan ik niet kon geloven dat ze er echt

zeldzaam in zijn soort. De eerste keer dat ik blowde is onderhand ruim zeven jaar ge-

We kregen gelukkig wel iets van rook uit

stonden. Mijn vriendin zag ze ook, maar

leden. Ik was toen 14 jaar. Ik kreeg die dag

de waterpijp en ik wilde ‘m teruggeven aan

dat zei op dat moment natuurlijk niet zo-

te horen dat mijn beste vriendin zou ver-

haar. Ik drukte de waterpijp in

huizen. Ze zou bij haar vader in Maastricht

haar handen en vroeg heel dui-

gaan wonen, terwijl ze nu op een kwartiertje

delijk: “Heb je ‘m goed vast?”

¿etsen bij haar moeder in Utrecht woonde.

Want dat ding mocht absoluut

We waren allebei dus vrij overstuur.

niet kapot gaan. “Ja”, zei ze, “ik heb hem!” Voor de zekerheid

Vijf voorgedraaide jointjes

vroeg ik het nog een keer en toen ze lachend “Jaha!” riep, liet ik de

Ik ben naar haar toegegaan en samen heb-

waterpijp los. PATS! Voor een

ben we bijna anderhalf kratje bier opge-

moment wist ik niet wat ik moest

dronken. Het was in de zomer en we zaten

doen. Ik was onwijs geschrokken.

lekker in haar achtertuin, een muziekje op

Het had immers heel veel waarde

de achtergrond en oude herinneringen op

voor haar zus! Volgens mij dacht

te halen. Het bier en ook onze sigaretten

mijn vriendin precies hetzelfde,

raakten op, dus vroegen we een oudere

want zij keek mij net zo ge-

zus van haar wiet voor ons te halen. Zij

schrokken aan als ik mij voelde.

haalde vijf voorgedraaide jointjes voor ons en we hadden er Àink zin in.

Lachen…

Mijn vriendin bedacht ineens dat haar zus

Maar een seconde later barst-

nog een waterpijp op haar kamer had lig-

ten we allebei in lachen uit.

gen. Maar, we moesten er wel ontzettend

Ik heb geen idee hoelang het

voorzichtig mee zijn, want het was een ca-

heeft geduurd, maar tegen de

deau geweest met emotionele waarde. We

tijd dat we uitgelachen waren,

snapten helemaal niks van die waterpijp.

waren we die hele waterpijp al

Hij was van steen en van top tot teen be-

weer vergeten. Hoeveel we die

schilderd. Als we al wisten hoeveel water

avond geblowd hebben weet ik

erin had gemoeten, hadden we het niet

niet meer. Het dieptepunt en,

eens kunnen zien.

achteraf, ook grappigste moment, was toen ik naar de wc

Flink stoned

moest. Hiervoor moest ik eerst door de keuken en toen ik langs

Onderhand waren we al Àink stoned. Ik

de wasbak liep, moest ik in-

kan mij nog goed herinneren dat ik mij op

eens overgeven! Ik had me niet

een zeker moment besefte dat ik stoned

misselijk of slecht gevoeld, het

was, stóned. Dat vond ik zo’n begrip. We

kwam er gewoon allemaal uit.

veel. De volgende nacht ben ik die sterren gaan zoeken en ze bestaan echt. Altijd als

hadden de grootste lol. We hadden een kinderboekje van haar zusje gevonden en

We hadden Àink de munchies gehad en niet

ik dat groepje sterren zie, denk ik terug

probeerden binnen een minuut zoveel mo-

lang daarvoor patat en frikadellen gegeten.

aan deze avond. En mijn vriendin hoefde

gelijk woorden op te zeggen. Ik had zo’n

Meer hoef ik niet uit te leggen denk ik?

uiteindelijk niet eens te verhuizen!

95


Door: Rob Tuinstra

Splice

North Face

Regisseur: Vincenzo Natali Met: Adrien Brody, Sarah Polley, Delphine Chanéac

Regisseur: Philipp Stölzl Met: Benno Fürmann, Florian Lukas en Johanna Wokalek

Elsa en Clive zijn twee wetenschappers die werken aan de

Het is een beetje onzinnig dat

ontwikkeling van geneesmid-

deze Duitstalige ¿lm onder de

delen. Op hun jacht naar nieuw

Engelse titel North Face is uit-

materiaal gaan ze ver, heel ver.

gebracht, waarom krijgt zo’n

Ze experimenteren met men-

dvd niet de originele titel Nord-

selijk en dierlijk DNA en willen

wand? Zou de ¿lm dan minder

deze verenigen. Dit resulteert in een geheel nieuw organisme,

verhuurd worden? Dat zou jammer zijn, want een en ander mag

genaamd Dren. Maar daar beginnen (natuurlijk) de problemen

er best zijn. In 1936 volgen we de vrienden Toni en Andi uit

pas. Want wat is Dren? Of wie is Dren? Is het een nieuw soort

Beieren, die een passie voor bergbeklimmen delen. Ze zijn ge-

leven? Of is het een mix tussen een nieuw leven en de mens?

obsedeerd door het trotseren van de beruchte Nordwand van de

Regisseur Natali weet een en ander behoorlijk vaardig uit te

Eiger. Als ook de nazi’s interesse krijgen voor een wedloop wie als

beelden, maar echt spectaculair snel sf-filmwerk levert het

eerste deze onmogelijke top kan bedwingen, barst de hel los. De

niet op. Liefhebbers van het genre zullen deze film wel kunnen

klimpartijen zien er ronduit spectaculair uit, sommige karakters

waarderen, maar fans van het echt ruigere actiewerk kunnen

komen daarentegen niet echt uit de wol. Maar het laatste half uur

Splice beter overslaan.

van deze ¿lm vergeet je niet snel.

30 Days of Night: Dark Days

Inhale Regisseur: Baltasar Kormákur Met: Dermot Mulroney, Diane Kruger, Sam Shepperd

Regisseur: Ben Ketai Met: Kiele Sanchez, Rhys Coiro, Diora Baird

Chloe, het dochterje van Paul

In 2007 verscheen 30 Days of

en Diane Stanton, zal zonder

Night, een verrassend leuke

een nieuwe long niet overle-

horrorfilm waarin de stad Bar-

ven. Maar de wachtlijst is lang,

low (Alaska) te maken krijgt

er zijn veel te weinig donoren.

met een groep bloeddorstige

Dan besluit Paul het heft in ei-

vampieren. Dit vervolg draait

gen handen te nemen. Hij gaat naar Mexico waar het veel ge-

om Stella. Zij overleefde het bloedbad en reist nu door de VS

makkelijker zou zijn om een long voor zijn dochter te halen.

om mensen voor vampieren te waarschuwen, want de overheid

Maar dat betekent wel dat Paul met criminelen moet onderhan-

ontkent hun bestaan. In het eerste kwartier lijkt Dark Days net

delen, die zich bezig houden met illegale donortransplantaties.

zo brutaal en gevat als zijn voorganger, maar daarna zakt de

Ondertussen verslechterd de gezondheid van Chloe. Paul zet

film door slecht acteerwerk en voorspelbare clichés naar een

alles op alles, maar komt voor een duivels dilemma te staan.

bedenkelijk niveau. Stella gaat met een aantal medestanders

Regisseur Kormákur (uit IJsland!) maakte een mooi drama over

op vampierenjacht, maar doet dat zo amateuristisch dat het

een bekend probleem, waarbij vooral het slotakkoord van de

een wonder mag heten dat ze de negentig minuten vol maakt.

¿lm de nodige discussie oproept.

Het mierzoete einde is helemaal lachwekkend. Jammer, hier had meer in gezeten.

96


8 mei: Cannabis Bevrijdingsdag Op zondag 8 mei organiseert de VOC (Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod) voor de derde keer Cannabis Bevrijdingsdag, net als vorig jaar in het Amsterdamse Westerpark.

terpark en laat je stem horen tegen de repressieve ramkoers van Rutte en co! Cannabis Bevrijdingsdag draait volledig op vrijwilligers en hulp is altijd welkom. Wil jij

De derde editie belooft de spectaculairste

je steentje bijdragen aan dit unieke eve-

en grootste tot nu toe te worden, met

nement stuur dan een mailtje naar info@

nationale en internationale artiesten en

voc-nederland.org.

sprekers, een grotere hennepmarkt en opnieuw een Cannabis Filmfestival in het

Houd de VOC-site in de gaten voor meer

Ketelhuis. Met de plannen van het huidige

nieuws over de line-up en het programma

kabinet voor cannabis en coffeeshops is

van het Cannabis Filmfestival.

een vrolijk en liefst zo massaal mogelijk

www.voc-nederland.org

tegengeluid meer dan ooit nodig. Houd zondag 8 mei dus vrij, kom naar het Wes-

97CANNA HYDRO De kracht van de klassieker

CANNA HYDRO Dit is de voeding waar het begin jaren negentig allemaal mee begon. Revolutionair binnen de branche. De eerste voeding in een hoge concentratie, 1:250 in plaats van de traditionele 1:100 verdunning. CANNA Vega en Flores voeding is authentiek, vertrouwd, menigmaal gekopieerd, maar nog nooit geëvenaard. De kwekers van het eerste uur zullen dit bevestigen. CANNA is met recht trots op dit product!

www.canna.nl


Articles inside

Film: Grabbelton article cover image

Film: Grabbelton

4min
pages 96-99
De eerste keer article cover image

De eerste keer

3min
page 95
Hall of Fame: Ed Rosenthal article cover image

Hall of Fame: Ed Rosenthal

6min
pages 92-94
Cultt lmhelden: Leslie Nielsen article cover image

Cultt lmhelden: Leslie Nielsen

3min
pages 90-91
Review article cover image

Review

2min
page 89
Het jaar van de vleermuis` article cover image

Het jaar van de vleermuis`

7min
pages 84-87
Nieuw: Stoner Films article cover image

Nieuw: Stoner Films

5min
pages 80-81
België article cover image

België

4min
page 76
Briljant: Stephen Hawking article cover image

Briljant: Stephen Hawking

6min
pages 82-83
Boeken: Koontz en Koryta article cover image

Boeken: Koontz en Koryta

3min
pages 77-79
Ask Ed article cover image

Ask Ed

10min
pages 73-75
Film: Smokescreen article cover image

Film: Smokescreen

3min
page 67
Crystal Fighters gaan het maken article cover image

Crystal Fighters gaan het maken

7min
pages 60-63
Serie mediwiet: Ike mag blijven article cover image

Serie mediwiet: Ike mag blijven

7min
pages 64-66
Kunstenaar Paul van Groningen article cover image

Kunstenaar Paul van Groningen

6min
pages 52-56
Jorge Cervantes article cover image

Jorge Cervantes

5min
pages 57-59
High Gadgets article cover image

High Gadgets

3min
pages 48-49
Maak je eigen cannabiszalf article cover image

Maak je eigen cannabiszalf

2min
pages 46-47
Zelfamputatie article cover image

Zelfamputatie

11min
pages 42-45
Wiettelers op straat? article cover image

Wiettelers op straat?

9min
pages 37-39
Het succes van Atami article cover image

Het succes van Atami

6min
pages 34-36
“Blowers zijn wat rustiger” article cover image

“Blowers zijn wat rustiger”

5min
pages 32-33
Fenomenen: Ricardo van Anytime article cover image

Fenomenen: Ricardo van Anytime

11min
pages 29-31
Brievenrubriek article cover image

Brievenrubriek

2min
page 22
Henk Schiffmacher: Onderhuids article cover image

Henk Schiffmacher: Onderhuids

6min
pages 24-28
De Stelling: Drugshond Kelly article cover image

De Stelling: Drugshond Kelly

3min
page 21
Flash article cover image

Flash

2min
page 7
High Weirdness article cover image

High Weirdness

1min
page 17
De Liik article cover image

De Liik

3min
page 20
Coen Brothers article cover image

Coen Brothers

2min
pages 18-19
André Beckers article cover image

André Beckers

12min
pages 8-15
Nicole Maalsté article cover image

Nicole Maalsté

3min
page 6
Voorwoord article cover image

Voorwoord

4min
pages 3-4
C-Man article cover image

C-Man

3min
page 16
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.