Pequod Press

Malmö, Sweden

https://www.pequod.se

Pequod Press är ett helt litet förlag som startade 1992. Till att börja med gav vi bara ut tidskriften, men 1996 kom förlagets första bok: André Bretons ”Nadja”. Utgivningen utgörs av yngre svensk (nordisk) poesi, samtida fransk prosa och sparsmakade nedslag i världslitteraturen, vilka möjligen kan associeras till symbolism, surrealism, patafysik. Därtill får ju också läggas sådana fristående guldkorn som exempelvis Judith Schalansky, Christophe Tarkos, Francis Ponge, Augustin Mannerheim...

Publications