Helena Lie: Genealogi, s. 1–16

Page 1

HELENA LIE GENEALOGIgenealogihelena lie

Genealogi År: 2020

PEQUOD PrESS


Pequod Press Södra Förstadsgatan 18 211 43 Malmö www.pequod.se

Helena Lie: Genealogi © Pequod Press och författaren 2021 Tryck: SIA Livonia Print, Lettland 2021 ISBN 978-91-86617-60-8


Raum greift aus uns und übersetzt die Dinge; daß dir das Dasein eines Baums gelinge, wirf Innenraum um ihn, aus jenem Raum, der in dir West. Umgieb ihn mit Verhaltung. Er grenzt sich nicht. Erst in der Eingestaltung in dein Verzichten wird er wirklich Baum. Rainer Maria Rilkeingår vi i varandra     ett skuret stoft att samtidigt ingå i varje varighet etsa den flacka tilliten jag tror hon går nu

7


jag är här     vid den slumrande asken

stammen och sprickbildningen i barken den spräckta nattens dåsighet eller hennes själv böjer bänder självet      måste jag ta vid

det var alltid något med dem

8


gå ur      det sjunkna förbundet

eller gå tillbaka kvävans stilla rum     våra identiska hudar

dimluft och pakt        avfläcken och fläcka av

ett korrigerat själv och genkoden

9


ett ensligt vatten      längs spårstigen

en särskild liten stig i       den ursinniga märgen genealogin bultar i oss att plana ut i       födas i möjlig upprepning planlöst      strös i köttet de gick aldrig      skars bara ur systemet skurna ur familjeakten

10


ett tvång mellan ilande punkter

att växa med våldet      dess ständiga repetition de små landskapen i kroppen rusande rullande rusningens slag      in i minneskapseln far det

11


ärren slagen munnen      perforerar kroppsloppet

står som en helig treenighet i hallen stansar hål efter hål

12


askens grenar      och grenarna bryts

det uppenbarar sig likt svält       brytningen över redet jag vakar över den sjudande minnesmuskeln inkapslad av härkomst arvet och den blånade blödande hågkomsten

13


redet och familjeredet         asken är alldeles stilla

grenarna faller ur far och faller      dunsar i bilden slutar aldrig ljuda hur de skars och skars bort

14


utskurna ur det ljudande ljudet

en annan koncentration som försökte låta sig skapas

15


arvsmunnen

i nässelnatten     trasas och trasas itu språket och hur dödligt språk är       deras sargade uttal vad de säger och aldrig berättar vad han säger till henne

16


FOTO: HELENA LIE

Helena Lie är född 1975 i Malmö och verksam som poet, litteraturkritiker och konstnär. Hon ägnar sig i lika delar åt konst och skrivandet, och är bosatt i Göteborg. Genealogi är hennes första bok.


ingår vi i varandra    ett skuret stoft att samtidigt ingå i varje varighet etsa den flacka tilliten jag tror hon går nu

PEQUOD PrESS