Groningen Bouwt en Ontwikkelt - magazine 2022

Page 50

Groningen bouwt en ontwikkelt

Harry Nanninga en Stephan Goverts van

HJK ARCHITECTEN:

“ Alle ontwerpen ontstaan uit maatschappelijke betrokkenheid” 50


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.