Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Gołuchów, PL

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Funkcjonuje na terenie zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego. W dziewiętnastowiecznych obiektach prowadzi jedyne w kraju Muzeum Leśnictwa, a na terenie Pokazowej Zagrody Zwierząt i w parku-arboretum – różne formy edukacji przyrodniczoleśnej. „Zagajnik” to bezpłatny kwartalnik edukacyjno-informacyjny OKL. Ukazuje się od 2006 roku. Pismo stanowi kompendium wiedzy o działalności i wydarzeniach Ośrodka.

http://www.okl.lasy.gov.pl/