High Life NL 14-02

Page 1

HIGHLIFE V E R S C HIJ N T 12 K E E R P E R JAA R. JA A RGA N G 23, N R.2, FE BRUARI 2014. GRAT I S

#02-2014 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowers

Robert C. Clarke “Diversiteit cannabis sterk afgenomen”

Onderzoek wijst uit Coffeeshoptoeristen blijven in 90% van de gemeenten welkom

American Hustle

Boeiend misdaaddrama haalt 10 Oscar-nominaties binnen 01_ad.indd 1

03-02-14 10:29


First Lady® Een huwelijk tussen originele Afghaanse genen.

B

u

y

O

r

i

g

®

i

n

a

l

,

G

e

t

t

h

e

B

e

s

t

sensiseeds com Meer weten over deze strain? Ga direkt naar onze productpagina!

VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA!

01_ad.indd 1

‘De Sensi Seed Bank is de meest uitgebreide cannabis zadenbank ter wereld en vanuit medisch oogpunt is het essentieel dat zij functioneert en behouden blijft. Net als het behoud van het regenwoud; we weten dat er potentiële geneesmiddelen zijn die niet vernietigd mogen worden.’

Dr. Lester Grinspoon (december 1996)

03-02-14 10:30


Legaal wiet kweken De discussie rond het legaal wiet kweken is de afgelopen tijd hoog opgelopen. Steeds meer mensen hebben het gehad met de halsstarrige houding van VVD-minister Ivo Opstelten. Burgemeesters roepen in een heus manifest op om eindelijk experimenten met de teelt van cannabis toe te staan. En de Partij van de Arbeid, coalitiegenoot van de VVD in het kabinet Rutte, laat via het kamerlid Marith Rebel weten dat de minister dat ook eindelijk eens toe moet staan.

Legaal wiet kweken? Ja natuurlijk, zal iedereen meteen roepen. En terecht. De repressie die de laatste jaren op wietkwekend Nederland is losgelaten, is absurd en totaal doorgeslagen. Met dubieuze rapporten heeft de overheid een beeld gecreëerd, waarin de hennepteelt zelfs voor een ‘ontwrichte samenleving’ zou zorgen. Hennep werd staatsvijand nummer 1. En alles was toegestaan om die staatsgevaarlijke vijand een halt toe te roepen. Grote delen van de opsporingscapaciteit van politie en justitie werden in die zogenaamde aanpak van de criminele hennepteelt gestoken. Andere taken van de politie bleven liggen; alles werd gericht op die groene Enemy of the State.

rijen aan de slag willen gaan. En als je dan als hobbykweker net als nu nog steeds zo streng vervolgd wordt, ben je eigenlijk vrij weinig opgeschoten. Ja, legaal wiet kweken mag, maar dan alleen door de overheid. Zo had ik een bloeiende groene toekomst niet voor ogen… En dan hebben we het nog niet eens gehad over die vele mensen, die hun eigen wiet kweken, of dat graag zouden willen doen, omdat ze de plant

Maar het blijft dweilen met de kraan open. Want wiet krijg je niet weg met een verbod. Vandaar dat steeds meer burgemeesters er genoeg van kregen. Zij zagen in dat hun lokale politiekorps wel beter ingezet kon worden. Om echte criminaliteit aan te pakken, bijvoorbeeld. Dus werd en wordt de stem om legaal wiet te kweken steeds luider. Er schuilt echter wel een groot gevaar in deze burgemeestersopstand tegen Ivo Opstelten. Want de teelt van cannabis legaal maken, dat kan op heel veel verschillende manieren. Wanneer straks iedereen lekker vijf tot tien of twintig plantjes thuis mag kweken, dan gaat bij mij de vlag uit. Als mensen dat indoor gaan doen met goedgekeurde apparatuur, waardoor de kans op ongelukken minimaal is, zou dat de beste manier zijn. Elke hobbykweker kan dan zijn eigen gang gaan, en veel plezier kunnen hebben met zijn hobby. Hij of zij kweekt zijn of haar planten met veel liefde, kan experimenteren met kruisingen of vooral zijn eigen favoriete soortje doen, het is vrijheid blijheid. En buiten in je eigen tuin of balkon ga je natuurlijk helemaal puur natuur op de zon. Maar het is de grote vraag of de burgemeesters een dergelijk systeem mogelijk willen maken. Het ligt eerder voor de hand dat ze met grote, door de overheid gecontroleerde en beheerde kweke-

vanwege haar medische aspecten gebruiken. Lees in het vorige nummer van Highlife nog maar eens het artikel over Serge, een mediwietkweker die toch voor de rechter moest verschijnen. Nee; legaal wiet kweken klinkt allemaal heel mooi en aardig, maar laten we die vrijheid vooral niet alleen voor de overheid houden. Ook de kleine hobbykweker of mediwietkweker wil dan graag zelf ook van die vrijheid genieten. Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

3

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 3

31-01-14 15:48


grow your own style. pass it on!

004_hl02.indd 1

28-01-14 16:23


INDEX

02 14

FEATURES: American Hustle Darren West: Engelse neonkunst Coffeeshoptoeristen blijven welkom Interview Robert C Clarke 12 Years a Slave: intens drama Maximo Park over muzikale emoties Blowen in Antwerpen: 450 euro boete Einde aan verkeersbordenjungle Schrijfster Taylor Stevens is een angsthaas VOC logboek: Tijd voor actie Dopenessgang: OG Kush of Lemon Haze Sex & The Sea Dieren in de ruimte

18 26 30 36 42 44 54 56 62 68 70 76 78

26 42

GROENE ZAKEN Product Flash Shiva Shanti II (Sensi Seeds) The Edge (Dutch Passion)

18

10 48 74

RUBRIEKEN:

44 70

Voorwoord Nicole Maalsté Flash Brievenrubriek High Weirdness André Beckers Suicide Girl Muziek terwijl u blowt High Gadgets Spannende boeken Games Grabbelton C-Man

3 6 7 12 17 22 40 50 52 66 72 80 81

EN VERDER: 76

CBD tegen darmkanker Stelling: Gemeentelijke wiet? Kirchizië denkt aan legalisering Rare jongens, en meisjes ook De vredespijp roken Minister neemt wietgrap serieus Rise of the Continents VN tegen legale wiet in Uruguay

23 24 34 41 49 55 65 75

En nog veel meer...

5

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 5

31-01-14 15:48


Column

Nicole Maalsté

OM meer bezig met hennep dan harddrugs Steeds vaker verschijnen er berichten in de krant over Nederlandse hennepkwekers die uitgeweken zijn naar het buitenland. De Taskforce B5 zegt niet te weten of dit een gevolg is van de harde aanpak van hennepkwekers in Nederland. Het aantal hennepkwekerijen dat zij jaarlijks oprollen is al jarenlang stabiel. Wel is hun aanpak naar eigen zeggen uniek, omdat ze samenwerken met allerlei instanties zoals de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de belastingdienst en energiebedrijven.

De berichten verhalen vooral over Nederlandse kwekers die in België opduiken, maar je hoort hier en daar ook dat opgejaagde

ik het op. En inderdaad. Op de site van het CBS is te zien dat het OM in 2012 voor het eerst meer softdrugszaken afhandelde, dan

harddrugszaken, zoals de Belgische korpschef vermoedde? Of houden criminelen zich tegenwoordig meer bezig met softdrugs dan met harddrugs? Zeker weten doe je het natuurlijk nooit. Maar het lijkt mij heel sterk dat er minder misdrijven met harddrugs plaatsvinden. De populariteit van middelen als cocaïne, XTC en amfetamine is onverminderd groot in het uitgaanscircuit. De onlangs aangetroffen drugslaboratoria lijken zelfs te

Zou de intensieve jacht op hennepkwekers ten koste gaan van het opsporen van andere strafbare activiteiten, zoals de handel in harddrugs of wapens? kwekers hun heil in een Oost-Europees land hebben gezocht. Voor onze zuiderburen betekent dit dat de politie daar ineens wordt geconfronteerd met een flinke toename van grote henneptuinen. Een Belgische korpschef liet laatst aan Omroep Brabant weten dat dit op termijn een probleem kan worden. Als zijn korps steeds meer moet inzetten op het opsporen van de hennepkwekerijen, dan gaat dat volgens hem ten koste van de bestrijding van drugsdealers.

harddrugszaken. Om precies te zijn: ze deden 3527 softdrugs zaken en 2935 harddrugs zaken. En als je terugkijkt in de tijd, dan zie je dat het aantal softdrugszaken in de loop der jaren stijgt en het aantal harddrugszaken daalt. Een vergelijkbaar beeld zie je ook terug bij het aantal geregistreerde wapen- en drugsmisdrijven. Sinds 2008 is er een stijging van het aantal misdrijven dat met softdrugs te maken heeft en een daling van de geregistreerde harddrugs misdrijven.

Intensieve jacht

Risico’s zijn lager

Een interessante stellingname. Hoe zou dat bij ons zijn? Zou de intensieve jacht op hennepkwekers in Nederland ten koste gaan van het opsporen van andere strafbare activiteiten, zoals de handel in harddrugs of wapens? Hierover nadenkend herinner ik me een gesprek met een advocaat die mij een aantal maanden geleden vertelde dat het OM steeds meer tijd besteedt aan softdrugszaken. Volgens de laatste gegevens zou dat in 2012 zelfs voor het eerst hoger zijn dan het aantal harddrugszaken dat het OM afhandelt. Om zeker te zijn dat zijn verhaal klopt, zoek

Maar wat betekent dit nu? Kunnen we hieruit afleiden dat de opsporing van hennepkwekerijen ten koste gaat van de opsporing van

wijzen op verhoogde activiteiten op de pillenmarkt. Het zou mij niet verbazen als een deel van de hennepkwekers zijn oude ‘stiel’ weer heeft opgepakt. De risico’s om opgepakt te worden voor deze handel zijn inmiddels een stuk lager geworden in vergelijking met de risico’s die een hennepkweker loopt.

Niet de bedoeling Terwijl de politie al zijn pijlen richt op softdrugs, lijken criminelen die zich bezighouden met de handel in harddrugs dus steeds vaker de dans te ontspringen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn!? Begrijp me niet verkeerd. Ik houd hier geen pleidooi voor een strengere aanpak van harddrugs. Ook dat heeft de samenleving tot nu toe niet veel verder gebracht. Drugs worden nu eenmaal gebruikt, dus dan kun je maar beter zorgen dat je zicht hebt op de productie en de handel ervan. Maar als je in de wet onderscheid maakt tussen soften harddrugs, met als doel dat de opsporing van harddrugs een hogere prioriteit heeft, dan zou ik wel eens willen weten hoe het mogelijk is dat politie en justitie zich intussen meer met softdrugs dan met harddrugs bezighouden.

6

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 6

31-01-14 15:48


Coole reggae in Dordrecht In Dordrecht is een groep reggaefans met iets heel moois bezig. Onder de naam Reggae Central halen ze supercoole reggaeartiesten naar Dordrecht. Zo spelen op zaterdag 1 maart Prince Fatty ft: Horseman en Holly Cook. Speciale aandacht voor Dreadless, de band die normaal als vaste backingband in Dordrecht fungeert, maar nu eigen repertoire in dub gaat doen. Ook zijn er soundsystems aanwezig, namelijk Back-a-Wall en Sticky Sound Crew. Reggaeliefhebbers die bij dit Skankin inna di Yard feest aanwezig willen zijn, melden zich vanaf 21.00 in de Power Stage At the Bibelot/Energiehuis aan de Noordendijk 148 in Dordrecht. Meer info: https://www.facebook.com/nlreggaecentral

Wietplant in je cel Het leek een Poolse gevangene die in een Oostenrijkse cel zit wel een leuk idee om zijn profiel op FaceBook vanuit de gevangenis even bij te werken. Via een illegaal in zijn cel gesmokkelde smartphone maakte hij een foto van hemzelf met een mooie wietplant. Hij was er namelijk in geslaagd om ook enige wietzaden in zijn cel te krijgen, en zo wist hij een heuse wietplant in zijn cel te kweken. Jammer genoeg voor de Pool kwamen de cipiers achter zijn nieuwste bijdrage op FaceBook. Nu is hij zowel de smartphone als zijn wietplant kwijt. Maar wij blijven het een geslaagde stunt vinden.

FLASH Turijn legaliseert mediwiet Het stadsbestuur van Turijn heeft als eerste Italiaanse stad het gebruik van mediwiet goedgekeurd. In een verklaring stelde de gemeente uit Noord-Italië: "Dit is een belangrijke stap om van een verbodscultuur over te gaan naar een cultuur waarin softdrugs legaal geproduceerd en verdeeld kunnen gaan worden", Centrumrechtse politici en de katholieke partij Il Popolo della Libertà keerden zich fel tegen het voorstel. En burgemeester Piero Fassino van de Democratische Partij onthield zich van de stemming. Maar een nipte meerderheid van linkse partijen deed het pleit in het voordeel van mediwiet beslechten.

Obama:“Alcohol gevaarlijker dan wiet” President Barack Obama van de Verenigde Staten vindt wiet niet gevaarlijker dan alcohol. In een interview met een Amerikaanse krant stelt hij dat cannabis "niet heel gezond" is, maar hij vindt het veel minder schadelijk dan door sommigen wordt aangenomen. Obama: “In feite is alcohol slechter, als we kijken naar de effecten voor de gebruiker.” Verder meldt de Amerikaanse president: “Er is uitgebreid over bericht dat ik vroeger ooit wiet heb gerookt. Ik zie het als een slechte gewoonte en ondeugd, een beetje te vergelijken met de sigaretten die ik rookte.” Zoals bekend is cannabis inmiddels in Colorado en Washington gelegaliseerd. Een meerderheid van de Amerikaanse bevolking is voor een landelijke legalisering van cannabis.

7

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 7

31-01-14 15:48


Zuid-Korea straft streng Het roken van wiet wordt in Zuid-Korea beschouwd als een ernstig misdrijf. De populaire Koreaanse soapactrice Song In Hwa werd begin januari tot een half jaar gevangenisstraf en twee jaar voorwaardelijk veroordeeld wegens het roken van twee joints, waarvan een in een hotel in Las Vegas werd opgestoken. De tweede maakte ze thuis met haar oudere zus soldaat. Wellicht omdat zij als oudere zus beter had moeten weten, gaat Hwa's zus zelfs twee jaar de cel in, met daar bovenop nog eens drie jaar voorwaardelijk. “Marihuanagebruik door celebrities is geen gering vergrijp gezien de slechte invloed die ervan uitgaat op de jeugd,” oordeelde het hof. “Maar omdat de aangeklaagden hun misdrijf erkennen en er maar twee maal gebruikt werd, is het grootste deel van de straf voorwaardelijk.”

Gezondheidstoerisme op Jamaica In december 2013 werd in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston het eerste medische cannabisbedrijf van het land opgericht. MediCanja wil zich voorlopig vooral richten op onderzoek en productontwikkeling. Directeur Henry Lowe kondigde aan dat de focus de eerste tijd vooral zal liggen op marihuanasoorten met een hoog gehalte aan CBD, de cannabinoïde die wel medicinale maar geen psychoactieve effecten heeft. Hij verwacht dat het bedrijf een stimulerende werking op de Jamaicaanse economie kan hebben. “Medicinale ganja kan als katalysator werken voor andere bedrijfstakken, zoals gezondheidstoerisme” aldus Lowe tijdens de openingsceremonie. “Uiteindelijk zou medische cannabis kunnen helpen om Jamaica's moeizame economische ontwikkeling te transformeren.”

FLASH Meer Duitse wiet door Nederlands beleid In de dunbevolkte Duitse deelstaat Mecklenburg worden volgens het regionale Landeskriminalamt sinds 2011 steeds meer hennepplantages opgerold. Sinds 2011 werden er verspreid over de noordoostelijke regio op velden en in afgelegen verlaten gebouwen al ruim vijftig grote kwekerijen opgerold, een opmerkelijke toename vergeleken met de jaren daarvoor. De toename zou het gevolg zijn van het groeiende politieoptreden tegen cannabisteelt in Nederland. Al klinkt die conclusie als een mooie opsteker voor minister Opstelten, het bewijst eens temeer dat het waterbed-effect zich van nationale grenzen niets aantrekt.

Frankrijk: te weinig, te laat Of Frankrijk nu door katholieken of socialisten wordt bestuurd, het land blijft krampachtig proberen medicinale marihuana zoveel mogelijk te negeren. Het mag dan ook een klein wonder heten dat begin januari werd besloten Sativex, de farmaceutische cannabisspray, vanaf 2015 toe te staan in het land van vin, pain en Boursin. Erg veel schieten behoeftigen in Frankrijk niet op met de wetswijziging: Sativex mag uitsluitend worden voorgeschreven aan patiënten met multiple sclerose. Het synthetische Marinol is in Frankrijk al langer toegelaten als medicijn, en ook in dat geval blijft het gebruik voorbehouden aan een selecte groep, in dit geval patiënten die er door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid mee bestrijden.

8

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 8

31-01-14 15:48


009_hl02.indd 1

28-01-14 16:22


PRODUCTEN

10

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 10

31-01-14 15:48


PRODUCTEN

11

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 11

31-01-14 15:48


PRODUCTEN

BRIEVEN Ê* ÃÌLÕÃÊÈäÓ{]Ê 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Stop de kattenjacht Bedankt voor het plaatsen van een artikel over de kattenjacht. Ik vind het mensonterend dat in een beschaafd land als Nederland jagers katten afschieten. Er zou gekozen moeten worden voor een meer diervriendelijke oplossing. Vang die verwilderde katten en steriliseer ze, maar ze gewoon met een schot hagel vermoorden is pure dierenmishandeling. Onbegrijpelijk.

Karin

Inmiddels heeft Provinciale Staten van Flevoland een motie aangenomen om de kattenjacht te stoppen. Maar in de provincie Utrecht heeft men besloten om gewoon door te gaan met de jacht op katten.

“Never Give Up The Ganja” Aardig stukje over die Top 50 van invloedrijke blowers. Wat me opvalt is dat het voornamelijk Amerikanen zijn, die op die lijst staan. Maar goed, de organisatie die dit heeft bedacht komt natuurlijk ook uit de Verenigde Staten zelf. Ik vroeg me nog af of Morgan Freeman eigenlijk ook op die lijst staat?

Marian

Morgan Freeman, een van onze favoriete acteurs, staat keurig op nummer 27 in deze Top 50. Het citaat van Morgan dat de organisatie erbij plaatste: ‘Never Give Up The Ganja.” De lijst bestaat overigens alleen maar uit Amerikanen, want dat stelt de organisatie zelf als een van de voorwaarden.

12

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 12

31-01-14 15:48


MASTER 1_1.indd 2

22-01-14 16:00


MASTER 2_1.indd 2

19-12-13 12:16


MASTER 2_1.indd 3

30-01-14 11:49


MASTER 1_1.indd 2

18-12-13 15:57


HIGH WEIRDNESS

Handnaaier

Eeuwige Liefde

Kunstenaars zoeken altijd grenzen op, al was het maar om een gaatje in een overvolle markt aan te boren. De Spaanse David Catá vond zijn niche in het borduren van portretten. Anders dan oma, die er een broddellap voor gebruikte, borduurt Catá in de huid van zijn eigen handpalm. Origineel toch? Door zijn geliefden met naald en draad in zijn eigen vel te portretteren wil hij laten zien 'hoe sterk ze met zijn eigen leven zijn verweven'. Voor de eeuwigheid is deze kunstvorm bepaald niet bedoeld. Omdat de draad na verloop van tijd weer uit de huid verdwijnt, vereeuwigt Catá zijn borduurwerkjes op video en noemt het performancekunst. Gelukkig niet van onze belastingcenten!

Piloten raken helemaal van de wijs als ze in de oneindige Argentijnse vlaktes opeens een gigantische gitaar zien opdoemen. Het ruim een kilometer metende 'landmark' is geen speling van de natuur, maar de creatie van een gebroken hart. Pedro Martin Utera realiseerde het monument als eerbetoon aan zijn in 1977 overleden vrouw, die dol was op gitaarmuziek. Voor de alleen uit de lucht zichtbare gitaarvorm zijn meer dan 7000 bomen geplant. Het grootste deel van de gitaar wordt gevormd door cypressen, voor de snaren werden zes rijen eucalyptusbomen gebruikt. Het kostte zo'n veertig jaar voor het levende monument eruit zag zoals de schepper het voor ogen had. Zelf heeft meneer Utera zijn creatie nog nooit vanuit de lucht gezien. Hij heeft vliegangst.

Zelfmoordberen Over het thema Chinezen en dieren kunnen hele boeken worden volgepend. Horrorboeken wel te verstaan. Een van de ziekste voorbeelden is de manier waarop onze oosterse vrienden de gal van beren 'melken'. De meestal in het wild gevangen Aziatische zwarte beren worden op hun buik liggend in piepkleine kooien gehouden. Zo kan de als geneeskrachtig beschouwde gal eenvoudig worden afgetapt met een permanent op de galblaas aangesloten catheter, waardoor niet zelden etterende ontstekingen ontstaan. Naar schatting worden zo'n 14.000 beren in China en Vietnam aan deze vorm van levenslange marteling onderworpen. Maar zelfs voor beren is er een grens aan hoeveel beestachtigheid ze kunnen verdragen. Onlangs ontsnapte een berin uit haar kooi, wurgde haar jong en liep zichzelf vervolgens tegen een muur te pletter.

Mini-ik Klein is het nieuwe groot. Wie nog steeds graag met speelgoed indiaantjes speelt zal dolblij zijn met de mogelijkheid zichzelf tot het formaat van kinderspeelgoed te kunnen verkleinen. Voor 43 euro (incl. verzendkosten) doet het bedrijf shapify.me het voor je. Voorwaarde is wel dat je beschikt over het programma Microsoft Kinect, dat standaard op de Xbox One zit. Mocht je die niet hebben, dan kan je via de shapify website gratis 3D scansoftware voor de PC downloaden. De 7 tot 10 cm grote figuurtjes worden met een 3D printer gemaakt, en kunnen full-color of monochroom worden uitgevoerd. Laat snel een ministandbeeld van jezelf maken voor je dik en uitgezakt bent!

17

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 17

31-01-14 15:48


18

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 18

31-01-14 15:48


American Hustle

Boeiend misdaaddrama haalt 10 Oscarnominaties binnen Door: Rob Tuinstra

De Amerikaanse misdaadfilm American Hustle sleepte maar liefst tien Oscar-nominaties binnen. Uniek is dat de film voor de vier belangrijkste acteurs-Oscars is genomineerd, namelijk beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrol en beste mannelijke en vrouwelijke bijrol. Maar ook regisseur David O. Russel mag niet klagen. Hij staat op het lijstje van beste regisseur, terwijl de film zelf ook kans maakt op een Oscar voor de beste film. Geen gek resultaat voor een film die ooit de werktitel American Bullshit meekreeg.

19

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 19

31-01-14 15:48


Had de film met die oorspronkelijke werktitel dan ook zoveel nominaties verdiend, bij het behoorlijk conservatieve gezelschap dat de Oscars uitreikt? Dat zullen we nooit weten, feit is wel dat Hollywood-insiders enigszins verrast waren dat het commercieel ook succesvolle American Hustle zo hoog ingeschat werd.

Onherkenbaar Desondanks mag duidelijk zijn dat elke filmliefhebber zich zal vermaken bij dit misdaaddrama. Vooral ook vanwege de fantastische cast die men voor American Hustle bij elkaar kreeg. Het is niet voor niets dat Christian Bale (mannelijke hoofdrol), Amy Adams (vrouwelijke hoofdrol), Bradley Cooper (mannelijke bijrol) en Jennifer Lawrence (vrouwelijke bijrol) allen genomineerd zijn. Met name voor Christian Bale moet je bewondering hebben. Hij kwam speciaal voor deze film bijna 20 kilo aan. Hij zag er daardoor zo an-

werkte. Voor de film The Machinist, toevalligerwijs ook van regisseur Russel, verloor

Wie spreekt eigenlijk nog de waarheid in deze firma List & Bedrog...... ders uit, dat Robert DeNiro hem op de set niet herkende. Pas nadat regisseur Russel hem verzekerde dat dit toch echt Christian Bale was, verzuchtte DeNiro: “Wow, he really looks different.” Het is niet de eerste keer dat Bale zo rigoureus aan zijn gewicht

hij 30 kilo, waardoor hij toen graatmager op het witte doek te bewonderen was.

FBI American Hustle is gebaseerd op het waar-

gebeurde Abscam-schandaal uit de late jaren zeventig. Voor deze undercoveroperatie van de FBI richtte men een fictief bedrijf op, Abdul Enterprises Ltd, waarna FBI-agenten zich voordeden als een Arabische sjeik en ambtenaren en politici trachten om te kopen. Uiteindelijk leidde deze geruchtmakende operatie tot de arrestatie en veroordeling van verschillende politici. Zo kreeg de Democratische senator Harrison Williams een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd.

20

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 20

31-01-14 15:49


Oplichter Het opvallende aan deze eerste grote FBIactie waarbij men de corruptie binnen de Amerikaanse overheid wilde bestrijden, was dat de operatie werd geleid door de oplichter en ex-gedetineerde Melvin Weinberg. Weinberg, inmiddels de 80 gepasseerd, werd speciaal voor de film vanuit Florida naar Hollywood gevlogen, waar hij drie dagen lang met Christian Bale in een hotelkamer verbleef. Bale speelt de rol van Irving Rosenfeld in de film. Dat is het filmkarakter dat op Weinberg is gebaseerd. Melvin Weinberg: “Hij wilde alles van me weten, en wilde ook horen hoe ik praatte en of ik een accent had en zo. Tijdens die gesprekken zei Bale op een gegeven moment tegen me, jij blijft altijd erg kalm hé. Daarop antwoordde ik, maar dat moet je ook zijn, als je bent wie ik ben.” Weinberg vindt het overigens maar niks dat zijn echte naam niet in de film wordt gebruikt. Ook is hij het niet eens met een aantal andere zaken. Weinberg: “In de film zie je bijvoorbeeld dat Bale in een bepaalde scène een groen jasje draagt. I wouldn’t be seen dead in a green jacket. Wise guys dress in dark clothes. It’s just how you dress.”

Maffia Terug naar de film zelf, waarin Christian Bale dus de briljante oplichter Irving Rosenfeld speelt. Samen met zijn sexy Britse partner en minnares Sydney Prosser (Amy Adams) wordt hij in ruil voor strafvermindering gedwongen om mee te werken met de losgeslagen FBI-agent Richie DiMaso (Bradley Cooper). Zij moeten bewijzen verzamelen tegen corrupte politici. Hierdoor raken ze verzeild in een gevaarlijk spel tussen diverse machtige partijen, waaronder belangrijke kopstukken van de lokale maffia. Als de boel uit de hand loopt, sleuren ze hierbij niet alleen de goedhartige burgemeester Polito (Jeremy Renner) mee in een wereld van dominantie, wraak en overleven, maar ook Rosenfeld’s onevenwichtige vrouw Rosalyn (Jennifer Lawrence) dreigt het slachtoffer te worden. Want wie spreekt eigenlijk nog de waarheid in deze firma List & Bedrog…

I would n’t be seen dead in a green jacket. Wise guys dress in dark clothes. It’s just how you dress.

21

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 21

31-01-14 15:49


Column

André Beckers

Rechtvaardiging ingezetencriterium is problematisch Staatsraad advocaat-generaal mr. Keus gaf de Raad van State zijn mening over de rechtmatigheid van het ingezetenencriterium. Dat gedoogcriterium verplicht coffeeshophouders buitenlanders de toegang tot hun coffeeshop te weigeren.

Citaat: ‘De in beginsel landelijke gelding van het I-criterium per 1 januari 2013 impliceert een strikter gedoogbeleid dan voorheen. Tegen die achtergrond laat zich, bij wijze van

Lokaal maatwerk Burgemeester Bruls van Nijmegen ging op 1 januari 2013 van start met de handhaving van het landelijk geldende I-criterium. Kort daarna

Opstelten dat in 64 van de 103 coffeeshopgemeenten het ingezetenencriterium is opgenomen in het coffeeshopbeleid. Hij concludeerde dat in 90% van de coffeeshopgemeenten het ingezetenencriterium onderdeel uitmaakt of zeer toekomstig deel zal gaan uitmaken van het coffeeshopbeleid van gemeenten. Hij vertelde

Onderzoek wijst uit dat het ingezetenencriterium slechts in ruim 10% van de coffeeshopgemeenten actief wordt gehandhaafd. overgangsmaatregel, inderdaad voorstellen dat het criterium niet onmiddellijk overal met dezelfde prioriteit wordt gehandhaafd en dat daarbij de mate van concrete overlast een rol speelt. Als de Aanwijzing met een gefaseerde handhaving dat laatste bedoelt, behoeft zodanige handhaving niet aan de rechtvaardiging van een coherente bestrijding van het drugs-

stopte hij daarmee. Hij wees erop dat het door de minister bij de handhaving geboden “lokaal maatwerk” tot ongewenste rechtsongelijkheid en onduidelijkheid voor coffeeshops en burgers leidt. Een landelijke regel behoort of overal of nergens te worden gehandhaafd. Dat is een logische gedachtegang, omdat de minister niet met droge ogen kan blijven beweren drugstoerisme landelijk effectief te bestrijden, door in de ene gemeente wel toeristen in coffeeshops toe te laten staan en in de andere gemeente niet.

Oneigenlijke argumenten

toerisme af te doen. Die rechtvaardiging acht ik echter problematisch, als zou zijn bedoeld dat lokaal maatwerk óók kan inhouden dat plaatselijk geheel van het I-criterium en van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving daarvan wordt afgezien. Dat dit laatste het geval zou zijn, heeft de minister overigens bij herhaling ontkend.’ De Staatsraad advocaat-generaal lijkt de minister op zijn woord te geloven. Ik doe dat niet en kijk naar de praktijk.

De gemeenten Tilburg en Maastricht moesten met ingang van 1 mei 2012 het I-criterium invoeren. De mogelijkheid van lokaal maatwerk bestond toen namelijk nog niet! Een meerderheid binnen de gemeenteraad van Maastricht en Tilburg toonde zich tegenstander van de invoering en handhaving van het I-criterium. De burgemeesters presenteerden het I-criterium als een nieuwe wet. Uiteraard moesten zij zich aan de wet houden. In het coffeeshopdossier zou de burgemeester op dit punt nu eenmaal geen eigen keuze toekomen. Zo is in het zuiden van het land achteraf bezien de gemeenteraad met oneigenlijke argumenten buiten spel gezet.

Papieren werkelijkheid In zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 18 december 2013 schreef minister

daar niet bij dat hij gemeenten niet dwingt tot handhaving van het I-criterium. Het is voor de minister namelijk voldoende als een gemeente in het coffeeshopbeleid slechts op papier stelt aansluiting te (zullen) zoeken bij de AHOJGI-criteria. Op papier is het I-criterium dan ingevoerd. Vervolgens mag dan openlijk worden vermeld, dat slechts in het geval van concrete overlast als gevolg van drugstoerisme kan worden gehandhaafd. De minister legt zich daar bij neer.

Schone schijn Onderzoek wijst uit dat het ingezetenencriterium slechts in ruim 10% van de coffeeshopgemeenten actief wordt gehandhaafd. Driekwart van deze gemeenten ligt in een van de zuidelijke provincies. Met andere woorden: in bijna 90% van de coffeeshopgemeenten kunnen buitenlanders zonder enig probleem terecht bij de coffeeshops. Binnenkort zal de Raad van State zijn oordeel vellen over de toelaatbaarheid van het gedoogcriterium. Plat gezegd zal dat coffeeshophouders en hun burgemeesters in 90% van de coffeeshopgemeenten worst wezen. De minister blaft wel, maar bijt niet. Hij prijst zich ondertussen gelukkig met het feit dat er nog een paar vazallen zijn die uitvoering geven aan zijn volledig mislukt coffeeshopbeleid. Zo kan hij als eenoog in het land der blinden de schone schijn ophouden dat zijn beleid echt werkt. Mr. Drs. André Beckers `Û V>>ÌÊÌiÊ- ÌÌ>À` www.beckersbergmans.nl

22

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 22

31-01-14 15:49


CBD kan volgens onderzoek darmkanker remmen Door: redactie Highlife

Een onderzoek laat zien dat de cannabinoïde CBD hoop biedt voor mensen met darmkanker. Het onderzoek, een co-productie van onderzoekers aan de Universiteit van Napels en collega's uit het Schotse Aberdeen, draaide om het effect van een gestandaardiseerd cannabisextract met een hoog cannabidiolgehalte (CBD) op darmkankercellen in weefselkweken.

CBD reduceerde de celvermeerdering in tumorcellen, maar liet gewone cellen onge-

sultaten kunnen mogelijk enig klinisch belang hebben voor het gebruik van op cannabis gebaseerde medicijnen bij kankerpatiënten” luidt hun uiterst voorzichtige eindconclusie.

verwekkende stoffen veroorzaakte beschadigingen te remmen. Ondanks de positieve

CBD reduceerde de celvermeerdering in tumorcellen, maar liet gewone cellen ongemoeid. moeid. Behalve tumorgroei bleek CBD ook de ontwikkeling van poliepen en door kanker-

resultaten van het onderzoek staan de wetenschappers niet direct te juichen. “De re-

Breaking Bad superfan runt zelf drugslab Ryan Lee Carroll was officieel uitgeroepen tot de grootste fan van de populaire tv-serie Breaking Bad. In september vorig jaar won de 28-jarige Amerikaan een op Twitter georganiseerde Breaking Bad wedstrijd.

Als beloning werd hij naar Los Angeles gevlogen om daar samen met de cast de laatste aflevering te bekijken en de afsluitende

mentmixer om de chemicaliën te mengen, waarna de drugs in kleurige verpakkingen naar andere staten werden verstuurd. De

De door de cast van handtekeningen voorziene overall van Walter White werd bij de arrestatie in beslag genomen party bij te wonen. Enkele maanden later werd Caroll in de boeien geslagen. Samen met twee gabbers bleek hij in een door hem gehuurd huis synthetische marihuana te fabriceren. De mannen gebruikten een ce-

door de Breaking Bad cast van handtekeningen voorziene laboratoriumoverall, waarin Walter White in de serie zijn crystal meth brouwde, werd bij Carrolls arrestatie ook in beslag genomen.

23

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 23

31-01-14 15:49


Manifest of gemeentelijke kwekerij? Door: Michiel Panhuysen

In Heerlen zijn de eerste gesprekken voor het opzetten van een gemeentelijke wietplantage gestart, laat burgemeester Depla van die gemeente in een nieuwjaarstoespraak weten. Heerlen is het aantal illegale wietkwekerijen binnen de gemeentegrenzen beu en wil - door zelf wiet te gaan kweken - het aantal illegale tuinen naar beneden brengen.

Heerlen staat niet alleen in zijn standpunt. Alle burgemeesters van Limburgse coffeeshopgemeenten laten inmiddels weten dat er naar nieuwe manieren moet worden gezocht om de illegale wietkwekerij een halt toe te roepen, waarbij een opzienbarend middel als gemeentelijke wietteelt niet wordt geschuwd. Op 31 januari kwamen 27 burgemeesters bij elkaar om de ideeën hierover te bespreken en een manifest te presenteren. Waarschijnlijk zullen veel blowers baat hebben bij gemeentewiet die gegarandeerd gifvrij is en niet wordt verzwaard. Illegaal gekweekte wiet zal in een systeem van gemeentelijke kweek niet meer via de coffeeshop worden verhandeld. Om de straathandel tegen te gaan zullen de prijzen van wiet in coffeeshops mogelijk naar beneden gaan. Illegale kwekers zullen dan hun wiet alleen nog zelf (met hun vrienden) kunnen oproken, of verkopen aan de straahandel of het buitenland.

altijd blijven, of het nu gaat om de teelt van wiet die opgerookt wordt in de eigen vriendenkring of dat het verkocht wordt aan het buitenland. De groothandelaar zal het vast makkelijker vinden om in Nederland zijn product te maken, dan dat ze het weer moeten gaan smokkelen zoals vroeger. Helaas vreest SuverNuver dat we toch echt eerst moeten wachten totdat de heer Opstelten met pensioen gaat, anders worden alle

Tijd voor de stelling

Een manifest is een mooi symbolisch gebaar, maar het starten van een gemeentelijk wietkwekerij is pas echt sterk! -ÕÛiÀÊ ÕÛiÀ Zoveel mogelijk gemeenten zouden een proef moeten starten. Het liefst probeert iedere gemeente zijn eigen, bij minister Opstelten ingestuurde proeftraject, in de praktijk uit. Het manifest is een mooi statement, maar het werkt krachtiger als dit met verscheidene proeftrajecten samen valt. De insteek van deze projecten moet voornamelijk zijn om de kwaliteit voor gebruikers te verbeteren. Illegale kweek zal er

proeftrajecten wederom vroegtijdig getorpedeerd. Maar ook wij zullen weer verschillende proeftrajecten gaan neerzetten in Friesland. In ieder geval blijft het onderwerp legaliseren/reguleren dan continu in beeld van justitie en de politiek. Martijn Huigen, supply chain manager Het is een beetje jammer dat we op deze

manier de kweek van planten aan ambtenaren gaan overlaten. Op de een of andere manier blijft het idee van staatswiet mij tegenstaan. Ik kan nou niet zeggen dat de overheid doorgaans garant staat voor kwaliteit en efficient omgaan met budget. En dat is nou net waar gereguleerde kweek toe zou moeten leiden. ,> `Ê Õv ÕÀ]Ê Û Àâ ÌÌiÀÊ -Ì V Ì }Ê Drugsbeleid Bravo voor Depla: het is tijd voor wat ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. Precies zoals Wernard Bruining met de zijnen destijds met de coffeeshops zijn begonnen. Wat zal er gebeuren als Heerlen, en liefst nog meer gemeenten met wietplantages beginnen? Het Openbaar Ministerie zal vervolging instellen. Maar wat doen de rechters dan? Die krijgen steeds meer tabak van de onzin, zoals ze recent al ettelijke keren korte metten maakten van aanklachten inzake voorraad, vervoer, besloten club en nog wat van die zaken. Er is een flinke kans dat Opstelten, die langzamerhand een fossiel van de drugsoorlog wordt, weer onderuit gaat! En lang zal het niet meer duren dat ook voor de andere drugs – eindelijk – het gezonde verstand zegeviert… Peer van ’t Hart, historicus In het najaar van 2013 startte een aantal Limburgse burgemeesters een campagne om de wiet te reguleren. Het argument daarbij was niet ‘lang leve de lol’ of ‘leve de vrijheid’, maar ‘dring de criminaliteit en ongewenste uitwassen daarvan terug, door het de aanvoer van wiet transparant te regelen’. Onlangs kwam Depla opnieuw met een vergelijkbare zaak in het nieuws: illegale chemisch labs voor de productie van synthetische drugs veroorzaken veel milieuproblemen (dumping afval). De overheid moet nu ingrijpen, was de boodschap. Ik fronste mijn wenkbrauwen. Moet de overheid dan ook (weer) synthetische drugs gaan produceren, zoals in de Eerste Wereldoorlog?

24

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 24

31-01-14 15:49


025_hl02.indd 1

28-01-14 16:34


26

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 26

31-01-14 15:49


Darren West

Engelse neonkunst

À\Ê*iÌiÀÊÛ> Ê-«>ÀÀi Ì>

De Engelse kunstenaar Darren West werkte lange tijd als neonglasblazer, maar is tegenwoordig fulltime kunstenaar. Hij mixt neon met schilderijen, graffiti, 3d-sculpturen en maakt daarnaast nog collageachtige pop art.

Darren is een van de weinige overgebleven neonglasblazers die nog in Engeland actief is. Door de goedkope import van neon uit China en de introductie van leds zijn er niet veel mensen meer bezig in dit mooie ambacht. Hij doet bij voorkeur alternatieve opdrachten en werkt graag voor en met creatievelingen.

Camden Hij heeft net een expositie gehad in Tower 47 in de wijk Camden. Dat is een muzikantencentrum met een koffiebar en galeries. Hij had een openingsshow georganiseerd met optredens van bands en dansperformers met lasers. “Zelfs de burgemeester van Camden kwam een kijkje nemen,” vertelt hij. “Dat was cool.” Na een opleiding aan The British School of Neon heeft hij decennia lang gewerkt voor commerciële opdrachtgevers. Zijn stap om zelf kunst te gaan maken

de thema’s die ik in mijn werk gebruikte, meer specifiek over drugs. Het ging om een werk over cocaïne, maar je moest echt kennis hebben van de drugswereld om dat te weten. Het was ironisch bedoeld, maar de mensen die klaagden hadden daar geen idee van. Buiten Londen snappen mensen zoiets niet. Ze kwamen binnen om met de galeriehouder te spreken. Dat was negatief voor de galerie, maar goed voor mij, want ik wil dat mensen zich dingen afvragen bij mijn werk. Mensen praten erover en daar is kunst voor bedoeld.”

Tattoomodel Voor het werk Pray werkte hij samen met een naakt poserend tattoomodel. Zij kijkt op naar vogels in de lucht. Vanaf de vogels komen neonbanen naar beneden. Darren: “Ik krijg mijn ideeën van allerlei bronnen. Als ik naar de tv kijk of als ik een boek lees. Maar

ik wil niet te veel uitleggen waar mijn werk over gaat. Mensen moeten er hun eigen verhaal bij bedenken.” Ieder neonkunstwerk is uniek: hij maakt er maar één exemplaar van. Er is een uitzondering: het konijn. Darren: “Ik heb een tijdje graffiti gemaakt op canvas. In plaats van te ondertekenen met

Gaandeweg is hij 3D-werken gaan maken, waarbij hij het neon mixt met gitaren, beelden en glazen salontafels. in combinatie met neon heeft al veel moois opgeleverd. Zo maakt hij schilderijen met graffiti, verf en daarin neonletters of neonfiguren. Gaandeweg is hij ook 3D-werken gaan maken, waarbij hij het neon mixt met gitaren, beelden en glazen salontafels.

Drugs Terugkerende thema’s in zijn werk zijn liefde, seks, haat, religie en oorlog, waarbij hij graag provoceert. Darren: “Ik sta bekend om mijn alternatieve stijl en hou ervan om grenzen te verkennen. In het verleden kwam de politie een keer opdraven bij een expositie. Er waren klachten gekomen over

mijn eigen naam, spoot ik er een tag bij in de vorm van een konijn. Veel mensen willen zo’n neonschilderij van me. Ik kan ze niet snel genoeg maken, zo populair zijn ze op dit moment. Daarvan maak ik er daarom zes in elke kleur. Ik wil het gelimiteerd houden. Ik hou niet van massaproductie."

Jaren tachtig Hij heeft in het neonmaken nog hoogtijdagen meegemaakt. “Begin jaren tachtig maakte ik neonborden voor onder andere nachtclubs. Alles was toen neon. Maar toen de leds uit China en Japan overkwamen, hebben ze de industrie hier in korte tijd vernietigd.

27

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 27

31-01-14 15:49


Daar komt ook neon vandaan, tegen goedkopere prijzen. De meeste bedrijven konden daar niet tegen concurreren. Nu zijn er van de honderd nog een stuk of tien over.” Hij is vaak in Londen, maar woont en werkt in Worthing, een kustplaatsje vlakbij Brighton. Darren: “In Londen is het altijd heel druk en hier is het een lekker stille omgeving. Ik woon twee minuten lopen van de zee.” In de studio heeft hij al het materiaal om zelf neon te maken. “Neon uit China is goedkoper. Het wordt ook met de hand gemaakt, want er zijn geen machines die een neonbuis kunnen fabriceren. Alleen is het serieproductie. Als ik iets maak van neon is het een uniek werk.”

Neonhoeden In de kunst- en modewereld werd hij pas goed bekend door zijn samenwerking met de be-

roemde Londense hoedenontwerper Piers Atkinson. Die werkt voor royalty en artiesten zoals Rihanna en Kate Moss. Ook maakte Atkinson de Telephone Hat voor Lady Gaga. Darren maakt neonontwerpen, die je op een hoofddeksel kunt zetten. De modellen lopen dan met neon rond op de catwalk. Darren: “Het neonobject krijgt stroom van een batterij, die net lang genoeg meegaat.” Foto’s van de hoeden met neon zijn regelmatig te zien in het modeblad Vogue. Als muziekliefhebber maakt hij graag kunst over zijn favoriete artiesten, zoals Amy Winehouse, David Bowie en bluesgitarist Gary Moore. Darren: “Het zijn geen opdrachten. Ik doe dat uit eigen initiatief. Het is om mensen te laten zien wat ik kan maken. Maar als ik zoiets heb gedaan, gaat het vanzelf rond. Ze zijn toch altijd wel benieuwd wat het resultaat is geworden. Ik werk graag met de muziekscene samen.”

Darren maakt neonontwerpen, die je op een hoofddeksel kunt zetten. De modellen lopen dan met neon rond op de catwalk.

28

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 28

31-01-14 15:49


Pray.

Streetwear Hij heeft het druk en is fulltime kunstenaar. Behalve werken met neon, maakt hij collageachtige popartschilderijen en prints. Darren:

graffitikunst uit de hele wereld naar toe halen. Een van mijn favoriete kunstenaars, waar ik ook werk van heb is Mr. Brainwash (bekend door de Banksy-film Exit Through The

Ik hou ervan om grenzen te verkennen. “Veel van mijn werk bestaat uit opdrachten. De kunst die ik tijdens een show in een galerie laat zien, geeft mensen tegelijk een idee van wat ik allemaal kan maken. Mensen kunnen naar me toe komen met hun eigen ontwerpen, waar ik dan een uniek neonkunstwerk van maak.” Hij is nog op zoek naar een goede locatie in Londen om een eigen galerie te openen, 77 Art, die momenteel actief is als webgalerie. Darren: “Ik wil er urban- en

Gift Shop). Een andere die ik goed vind, is pop art kunstenaar Peter Blake." Dit jaar wil hij streetwear gaan maken, zoals T-shirts en dergelijke, met het bekende konijn als logo. “Deze wil ik zelf gaan zeefdrukken, in gelimiteerde oplage.” www.neonartist.co.uk www.77art.co.uk

29

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 29

31-01-14 15:49


30

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 30

31-01-14 15:49


Handhaving op ingezetenencriterium gebeurt mondjesmaat

Coffeeshoptoeristen blijven welkom

À\Ê V iÊ >> ÃÌj

Sinds 1 januari 2013 mogen coffeeshops in Nederland geen wiet meer verkopen aan toeristen. Exclusief voor de Highlifelezer presenteert Nicole Maalsté alvast de eerste resultaten van een lopend onderzoek, dat laat zien dat gemeenten er weinig voor voelen om dit te controleren. Toeristen blijven dus gewoon welkom in veel coffeeshops.

31

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 31

31-01-14 15:49


Ivo Opstelten, onze minister van Veiligheid en Justitie, schreef op 18 december 2013 in een brief aan de Tweede Kamer dat 64 van de 103 coffeeshopgemeenten het ingezetenencriterium in hun beleid hebben opgenomen en dat 30 coffeeshopgemeenten voornemens zijn om dat te doen (zie kader).

Blufpoker Daaruit concludeert hij dat “het ingezetenencriterium bij 90% van de coffeeshopgemeenten onderdeel uitmaakt of zeer toekomstig deel gaat uitmaken van het coffeeshopbeleid”. Opnemen in het beleid hoeft echter nog niet te betekenen dat een gemeente ook écht controleert op het coffeeshopverbod voor toeristen. Daarover houdt de minister wijselijk zijn mond. Met een beetje geluk vragen de Kamerleden niet verder en heeft hij ze zo kunnen overtuigen

zicht van de minister! Zo schrijft de Haagse burgervader Van Aartsen aan zijn gemeenteraad dat hij de maatregel niet wil invoeren omdat er in Den Haag geen overlast van drugstoerisme is: “Toeristen komen niet naar onze stad voor het bezoeken van een coffeeshop. De lokale situatie is daarom niet te vergelijken met die van de grensstreek.” Behalve dat de noodzaak ontbreekt omdat er simpelweg geen overlast is, zegt Van Aartsen bang te zijn dat het handhaven van die maatregel juist tot overlast kan leiden: “Er kunnen door invoering van het ingezetenencriterium juist problemen ontstaan. Nietingezetenen moeten dan hun toevlucht nemen tot het kopen van cannabisproducten buiten de coffeeshops. Dat kan leiden tot straathandel en een toename van overlast in de openbare ruimte.” Dit soort argumenten komen we in allerlei stukken tegen. De gemeente Doetinchem schrijft bijvoorbeeld

hoek West-Friesland is echter met het OM en de politie afgesproken, vooralsnog geen prioriteit te stellen aan handhaving van deze regel.” Zo’n gezamenlijk besluit van een aantal gemeenten om niet te handhaven zien we ook terug in andere regio’s. Jan Schukkink, woordvoerder van de gemeente Enschede, zegt op 10 januari 2013 in BN De Stem dat daar in Oost-Nederland eveneens afspraken over zijn gemaakt met het OM: “Het OM Oost zal handhaven als de gemeenten handhaven […] Maar voorlopig blijft alles zoals het is. Almelo en Hengelo willen één lijn trekken met Enschede”. Met andere woorden, opnemen van deze maatregel in het beleid blijkt in veel gemeenten een dode letter.

Overbodig Een andere opmerkelijke uitkomst van dit lopende onderzoek is dat verschillende ge-

Wat mij zelf het meest verbaast, is dat de weigering van gemeenten om deze maatregel te handhaven, zo openlijk gebeurt. dat de maatregel succesvol is. Zie het als een spelletje blufpoker. Om erachter te komen of gemeenten daadwerkelijk handhaven, ben ik op eigen initiatief met een aantal andere onderzoekers alle beleidsrapporten, raadstukken en krantenartikelen gaan doornemen die we via internet konden vinden. Dat leverde een enorme berg aan informatie op over 98% van de coffeeshopgemeenten. Een vrij betrouwbaar beeld dus. De eerste resultaten zijn verbluffend. Ik kom daar zo op terug. Op het moment dat ik dit artikel schrijf houden we nog een enquête onder de beleidsmakers van alle coffeeshopgemeenten. Op die manier kunnen we checken of de informatie die we via internet hebben verzameld, overeenkomt met de actuele situatie. Een aantal politieke partijen heeft al laten weten zeer geïnteresseerd te zijn in de resultaten van ons onderzoek. In het volgende nummer zal ik de definitieve resultaten presenteren. In dit nummer alvast een voorproefje van de eerste bevindingen.

Openlijk Wat mij zelf het meest verbaast, is dat de weigering van gemeenten om deze maatregel te handhaven, zo openlijk gebeurt. Ze schrijven het gewoon op in beleidsrapporten, raadsbrieven of op de gemeentelijke website. Er is geen sprake van omzichtig gedoe. Het gebeurt gewoon recht in het ge-

in een recente nota over haar coffeeshopbeleid: “Veel gemeenten vrezen voor de negatieve effecten van dit criterium. Met name wordt gevreesd voor een toename van de straathandel. Om dit te vermijden hebben veel gemeenten besloten om het Ingezetenencriterium niet over te nemen. De raad van Doetinchem heeft besloten om deze lijn te volgen.” Dit is ferme taal.

meenten aangeven het ingezetenencriterium pas te gaan handhaven wanneer sprake is van overlast. Zo stelt Roland Offereins, fractievoorzitter van het CDA op 22 mei 2013 in de Amersfoort:er Courant: “Deze `kromme regelgeving' [is] het gevolg van een landelijk probleem. In Den Haag is de regel opgesteld

Dode letter Waarschijnlijk denkt de minister dat hij de tegenstribbelende gemeenten nog kan overhalen als hij ze confronteert met het aantal gemeenten dat de maatregel wel heeft opgenomen in het beleid. Maar uit de eerste bevindingen van ons speurwerk blijkt dat ook daar een hoop gemeenten tussen zitten die er geen doekjes om winden dat ze helemaal niet van plan zijn om te controleren of er toeristen in de coffeeshops komen. Ze hebben de maatregel alleen opgenomen in hun beleid omdat het moest van ‘Den Haag’. Sterker nog, ze worden daarbij ondersteund door het Openbaar Ministerie (OM). Zo liet de gemeente Enkhuizen op 8 mei 2013 via de website weten: “Vaststellen van het nieuwe beleid was noodzakelijk geworden, doordat de Minister per 1 januari 2013 de Aanwijzing Opiumwet heeft aangepast. Vanaf die datum mogen coffeeshophouders formeel geen toegang meer verlenen aan anderen dan ingezetenen van Nederland. In de drie-

om drugstoerisme in de grensgebieden te ontmoedigen en elke gemeente in Nederland moet deze bepaling verplicht opnemen. Maar Amersfoort heeft helemaal geen drugstoeristen. Daarom is nu besloten dat er alleen ingegrepen wordt bij overlast door buitenlanders bij coffeeshops.'' Sommige gemeenten hebben deze voorwaarde ook expliciet in hun beleid opgenomen. In het handhavingsarrangement van de gemeente Deventer lezen we bijvoorbeeld: “In de lokale driehoek van de gemeente Deventer is besloten dit criterium niet actief te handhaven, tenzij er sprake is van overlast als gevolg van de overtreding

32

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 32

31-01-14 15:49


van dit criterium.” En de gemeente Hardenberg schrijft in haar beleid: “In beginsel zal het ingezetenencriterium niet actief gehandhaafd worden. Pas wanneer er overlast geconstateerd wordt in relatie tot het ingezetenschap, zal hiertoe overgegaan worden.” Als er overlast is, kun je daartegen optreden via het overlastcriterium. Daar heb je helemaal geen ingezetenencriterium voor nodig. Als gemeenten het ingezetenencriterium op die manier inzetten, is het dus eigenlijk een overbodig criterium. Er is immers al een criterium waarmee overlast in- en rondom coffeeshops kan worden tegen gegaan.

Niet-werkend Dit is slechts een greep uit de vele citaten die we zijn tegen gekomen. Dan nu de cijfers. Ik moet in dit artikel nog een slag om de arm houden, omdat we dit nog aan het checken zijn via de enquête onder beleidsmakers. Maar voor zover wij dat op basis van de tot nu toe verzamelde informatie kunnen opmaken, zijn er op dit moment welgeteld 12 gemeenten van de 103 coffeeshopgemeenten die actief handhaven op het ingezetenencriterium. Negen van die gemeenten liggen in een van de drie zuidelijke provincies. Het ingezetenencriterium is daar op 1 mei 2012 verplicht ingegaan. Zij hadden geen keuze. Op dat moment was er nog geen sprake van lokaal maatwerk. Een groot deel van de gemeenten in de zuidelijke provincies is inmiddels gestopt met handhaven vanwege een toenemende illegale markt en overlast. Van een aantal gemeenten die er wel nog mee doorgaan is bekend dat zij dit eigenlijk niet willen, maar niet anders kunnen vanwege lopende rechtszaken of afspraken die zij daarover hebben gemaakt.

slechts een formaliteit. In praktijk gebeurt er weinig mee. In bijna 90% van de coffeeshopgemeenten kunnen niet-ingezetenen gewoon terecht bij de coffeeshops. In het volgende nummer presenteren we de definitieve resultaten van dit onderzoek.

Frustratie Dat het ingezetenencriterium een flop is, kan nauwelijks nieuws worden genoemd. Uit verschillende peilingen onder beleidsmakers en coffeeshopexploitanten (zie kaders), wisten we al dat gemeenten weinig voor de maatregel voelden en dat er niet of nauwelijks op wordt gecontroleerd. De brief van de minister aan de Tweede Kamer van 18 december 2013 suggereert dat gemeenten die toeristen nu nog toelaten in coffeeshops, op termijn zullen overgaan op een verbod. Hij kan niet anders. Dat is namelijk de eni-

ge reden waarom deze maatregel landelijk is ingevoerd. Je kunt niet tegen de ene gemeente zeggen dat toeristen niet welkom zijn in coffeeshops en ze in de andere gemeenten gewoon binnen laten. In dat geval zou er sprake zijn van discriminatie. Dat is de reden waarom de minister zo halsstarrig vasthoudt aan deze maatregel. Dat grote sommen gemeenschapsgeld hiermee onnodig worden verspild, neemt hij kennelijk op de koop toe. Maar de minister speelt hoog spel en heeft zijn credits langzaam maar zeker verbruikt. Te meer omdat hij geen luisterend oor biedt voor de problemen die gemeenten wél ervaren, zoals het probleem met de achterdeur. Hij lijkt de plannen die gemeenten hebben ingediend om dat probleem op te lossen terzijde te schuiven. Geen wonder dat veel gemeenten inmiddels behoorlijk gefrustreerd zijn over het coffeeshopbeleid en zich steeds meer en openlijker beginnen te roeren.

Ins en outs over het ingezetenciterium Op 1 mei 2012 is het ingezetenencriterium ingegaan in Zuid-Nederland. Sindsdien zijn toeristen formeel niet meer welkom in de coffeeshops in de provincies Limburg, NoordBrabant en Zeeland. Een half jaar later is die maatregel ook in de rest van Nederland ingevoerd. Sinds 1 januari 2013 is dus sprake van een landelijk verbod op het toelaten van niet-ingezetenen in coffeeshops.

" `iÀâ i Ê "In december 2012 vroeg de NOS alle Nederlandse gemeenten of zij van plan waren om te controleren op het ingezetenencriterium. Van de ongeveer honderd gemeenten met coffeeshops reageerden er 56. Daarvan gaven 27 gemeenten aan niet van plan te zijn om actief te gaan handhaven. Meer uitslagen van deze enquête vind je op: http://nos.nl/artikel/456172-buitenlander-kan-blijven-blowen.html

Inventarisatie Epicurus

Papierwerk Al met al komt het erop neer dat de minister gemeenten heeft opgezadeld met een hoop papierwerk, dat uiteindelijk tot niets zal leiden. Op een enkele gemeente na, ervaren zij geen overlast of andere problemen van coffeeshoptoeristen. De ervaringen in de drie zuidelijke provincies hebben laten zien dat invoering van deze maatregel juist tot problemen leidt en daar hebben gemeenten dus absoluut geen trek in. De voorlopige resultaten van dit onderzoek laten zien dat het ingezetenencriterium voor het overgrote deel van de gemeenten een ‘fake’ maatregel is, die een niet bestaand probleem oplost. Het opnemen van deze maatregel in het lokale coffeeshopbeleid is bij de meeste gemeenten gebeurd, omdat het vanuit ‘Den Haag’ moest. Voor veel gemeenten is het

In mei 2013 hield stichting Epicurus een enquête onder coffeeshopondernemers om na te gaan of zij zich aan het coffeeshopverbod voor toeristen hielden en of zij daar al op waren gecontroleerd. De enquête leverde informatie op over de handhaving in driekwart van de coffeeshops in Nederland. Uit antwoorden van de coffeeshopondernemers bleek dat ruim driekwart van de coffeeshops (78%) niet was gecontroleerd. Dat gold met name voor coffeeshops boven de rivieren. Maar liefst 97% van de coffeeshops in de noordelijke provincies had géén controle gehad. In Noord-Brabant, Limburg en Zeeland was wel gecontroleerd op het ingezetenencriterium. Dat gebeurde bij tweederde deel van de coffeeshops (65%). De inventarisatie is te downloaden op www.detransparenteketen.nl Tabel 1 Ben je al gecontroleerd op het ingezetenencriterium? (Bron: stichting Epicurus, mei 2013)

Regio

Aantal coffeeshops (in %) Controle op I-criterium

Ê Ê

Ê

>Ê Ê

ii

Limburg, Noord-Brabant. Zeeland

31%

65%

35%

Rest Nederland

69%

3%

97%

TOTAAL

100%

22%

78%

33

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 33

31-01-14 15:49


Kirchizië denkt aan legalisering Door: redactie Highlife

In de verste uithoeken van de wereld begint door te dringen dat cannabis misschien toch niet zo duivels is als altijd werd gedacht. Ook in het Centraal-Aziatische Kirchizië klinkt sinds kort de stem van het gezond verstand. Al heeft het land niet de naam, als cannabisproducent spreekt de voormalige Sovjetrepubliek internationaal een duchtig woordje mee.

aste reacties rekenen. Vooral de ongetwijfeld corrupte drugspolitie verzet zich heftig tegen het voorstel.

Kirchizische hasj zou minstens zo goed zijn als die uit Afghanistan. In grote delen van het land is cannabis het belangrijkste landbouwgewas, en ook in het wild is de plant overal te vinden. In 2013 werd alleen al rond het Issyk-Kul meer ruim 154 ton cannabis vernietigd, een fractie van de geschatte totaalproductie. Waarom dan niet gebruik maken van de voor cannabisteelt ideale omstandigheden, vraagt voormalig presidentskandidaat en verslavingsarts Jenishbek Nazaraliev zich af. Door cannabis te legaliseren zou de in Kirchizië omvangrijke corruptie en misdaad een slag worden toegebracht en gaan de belastinginkomsten omhoog. Vooralsnog kan Nazaralievs idee op weinig enthousi-

Hormoon tegen cannabisverslaving Met de toenemende acceptatie van cannabis als medicijn is er steeds meer aandacht voor manieren om de cannabishigh te blokkeren, zonder de medicinale werking aan te tasten.

Die insteek zou je verwachten bij een op 6 januari in Science gepubliceerd onderzoek van het Franse INSERM Instituut. Dat is echter niet het geval. Het doel van de onderzoekers blijkt namelijk het vinden van een remedie voor cannabisverslaving. Volgens de Fransen raken mensen verslaafd aan cannabis door de psychoactieve effecten. En die effecten, aldus de heren wetenschappers, zorgen voor 'geheugenverlies' en 'een algeheel gebrek aan motivatie'.

Experimenten In het lichaamseigen hormoon pregnenolone denken ze een stof te hebben gevonden die het plezierige effect van cannabis teniet kan doen. De onderzoekers gebruikten ratten voor hun experimenten en stelden vast dat bij 'de dieren die pregnenolone kregen de normale geheugenfuncties zich herstelden; ook zijn ze minder verdoofd en min-

der geneigd zichzelf opnieuw cannabinoïden toe te dienen.' Helaas is daarmee nog geen praktische oplossing voorhanden voor patiënten die bang zijn om stoned te worden. Hoewel pregnenolone als voedingssuplement wordt verkocht, heef orale toediening volgens de onderzoekers geen zin omdat de stof door het lichaam wordt opgenomen voor het de cannabinoïden kan blokkeren. Dat schiet dus niet echt op. Gelukkig maar…

34

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 34

31-01-14 15:49


Premium Feminized Cannabis Seeds

More than 50 strains available in packages of 1, 3, 5 and 10 seeds at our webshop

Check out our new

Strains

Prices starting from only € 2.30 per seed*

Available early 2014

NEW

Bubble Kush autoflowering

NEW

Royal AK feminized

NEW

Royal Kush

feminized

FAST VERSION Feminized Strains

NEW

Medical Mass

Euphoria

medical

Automatic

autoflowering

NEW

Bubble Kush

NEW

NEW

medical

NEW

FAST VERSION

NEW

Royal Caramel feminized

feminized

FAST VERSION

NEW

Royal Cheese feminized

feminized

FAST VERSION

Painkiller XL medical

NEW

Royal Somango Pineapple Kush Bubblegum XL feminized

NEW

NEW

Candy Express feminized

FAST VERSION

NEW

Royal Madre feminized

NEW

Blue Cheese feminized

NEW

Speedy Chile feminized

* Price based on a 10 pack of Special Kush #1

NEW

Worldwide Shipping www.facebook.com/rqseeds | www.twitter.com/royalqueenseeds | www.royalqueenseeds.com | info@royalqueenseeds.com

035_hl02.indd 1

28-01-14 16:35


Het grote Robert C. Clarke interview deel 1

“Genetische diversiteit van cannabis is ernstig afgenomen” Onlangs verscheen Cannabis: Evolution and Ethnobotany, een fascinerend boek over de herkomst en ontwikkeling van cannabis en de lange, complexe relatie tussen de mens en de plant. Highlife sprak uitgebreid met één van de auteurs, Robert C. Clarke. In dit eerste deel van het interview vertelt hij over zijn kennismaking met cannabis, de eerste zadenbanken in de VS en ons land, zijn verhuizing naar Amsterdam en zijn samenwerking met David Watson en HortaPharm. “Ik vermoed dat de Nederlandse overheid in het begin hoopte dat medicinale cannabis gewoon zou verdwijnen.”

Clarke doet al sinds de vroege jaren zeventig onderzoek naar cannabis en schreef eerder Marijuana Botany (1981) en HASHISH! (1998), de 'bijbel' over de geschiedenis van hasj. Sinds eind jaren tachtig woont hij in Amsterdam, waar hij projectmanager is bij de International Hemp Association. Een aimabele zestiger, die door insiders wordt gerekend tot de grootste autoriteiten op het gebied van cannabis. Verwacht geen simpele stappenplannen om snel superwiet te kweken in zijn boeken, maar gedegen botanisch en historisch onderzoek. Clarke's boeken zijn dik en duur, maar worden gekoesterd door mensen die serieus met de plant bezig zijn. Wie zelf topkwaliteit hasj wil maken, of eigen soorten cannabis wil ontwikkelen, kan niet om zijn werk heen. Wanneer en hoe kreeg u voor het eerst met cannabis te maken? “Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Californië in Santa Cruz en kwam daar in 1971 als eerstejaars binnen. Tijdens mijn allereerste avond rookte ik cannabis op een kennismakingsfeestje in mijn studentenhuis. Sinds die avond is cannabis nooit meer uit mijn leven verdwenen. Uiteindelijk bracht de noodzaak om af te studeren, terwijl ik vooral geïnteresseerd was in cannabis, me er toe om mijn dissertatie The Botany and Ecology

36

of Cannabis te schrijven, die ik in 1976 in eigen beheer heb uitgegeven.” U geeft zelden interviews en heeft bij sommigen de reputatie van een kluizenaar. Terecht? “Nee, niet echt. Ik ben gewoon heel druk met onderzoek doen naar en publiceren over cannabis. In mijn vrije tijd reis ik graag naar afgelegen plekken om te vissen. Ik kan dus soms lastig te vinden zijn, maar ik hou van gezelschap.” Auteur Doug Fine zegt vaak dat hij “werkt voor de plant”, heeft u dat gevoel ook? “Ik heb niet het gevoel dat cannabis ons werk nodig heeft. Waarschijnlijk zou de plant beter af zijn als we ons niet met haar zouden bemoeien. Onze co-evolutionaire relatie, die al duizenden jaren duurt, is voor beide partijen gunstig gebleken; cannabis is wereldwijd verspreid voor een grote variatie aan doeleinden en heeft de weg geëffend voor onze historische drama's. Aan het einde van de twintigste eeuw bedreigden uitroeiingsprogramma's, menselijke hebzucht en moderne vooruitgang cannabis door de vernietiging en verdrijving van lokale vezel-, zaad- en drugs-variëteiten, inclusief de traditionele culturen die de plant verbouwden. Meer recent hebben Wes-

tekst: Derrick Bergman foto’s: Robert C. Clarke & Derrick Bergman

terlingen met de beste bedoelingen “verbeterde” kruisingen terug naar de productielanden gebracht, met als resultaat het genetisch vervuilen en verdrijven van de lokale variëteiten die daar nog bestonden. De genetische diversiteit van cannabis is inmiddels overal ernstig afgenomen. Mijn zorg is dat de hedendaagse maatregelen om cannabis te onderdrukken een groot deel van haar potentie zullen vernietigen, voordat we haar voordelen maximaal kunnen benutten. Het belangrijkste doel dat Mark Merlin en ik hadden bij het schrijven van Cannabis: Evolution and Ethnobotany was het voorlichten van mensen die de kennis missen om verlichte beslissingen te nemen over de toekomst van de relatie tussen de mens en de plant cannabis.” Kunt u iets vertellen over de Cultivator's Choice zadenbank? Wie waren de oprichters en wat was hun relatie met Sacred Seeds? “David Watson richtte zowel Sacred Seeds als Cultivator's Choice op in Californë, in de late jaren zeventig. Sacred Seeds was gespecialiseerd in verbeterde en gestabiliseerde, traditionele ('openpollinated') cannabis variëteiten. Cultivator's Choice bood superieure kruisingen aan, gebaseerd op de verbeterde soorten van Sacred Seeds. Watson's variëteiten, waaronder 'Skunk 1', 'Afghani 1' en 'Original Haze' werden in de vroege jaren tachtig naar Nederland gebracht en vormden het fundament van de Nederlandse zadenindustrie. Ze staan aan de basis van de meerderheid van de moderne Westerse drugsvariëteiten van cannabis. Cultivator's Choice was één van de originele zadenbanken in Nederland en bestaat nog steeds. Over de eerste jaren van de Nederlandse zadenbanken heb ik het hoofd-

Afgekeurde foto voor de cover van Cannabis: Evolution and Ethnobotany

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 36

31-01-14 15:49


tige planten bloeiden op balkonnetjes en in potten. Maar geen van allen waren ze volgroeid voor de vorst in de herfst. Nederwiet was niet meer dan een pittoresk nieuwtje van zeer lage kwaliteit. De Nederlandse wiet begon pas te verbeteren toen er zaden van de hoge kwaliteit kruisingen uit Noord-Amerika hierheen werden gebracht en er zaadloze (sinsemilla) cannabis werd geproduceerd met moderne Nederlandse glastuinbouwtechnieken; de oorsprong van de Skunk Revolutie ”.

i ÊÛÀ ÕÜÊ }ÃÌÊV> >L ÃÊ Ê iÌÊÜiÃÌi ÊÛ> Ê i«> °Ê

stuk What's in a name? geschreven in de eerste Cannabible van Jason King.”

Op internet rouleren hardnekkige geruchten over David Watson. Zo zou hij voor de DEA hebben gewerkt in de eerste jaren van Cultivator's Choice. Wat vindt u van die claims? “Ten eerste: geloof jij alles wat je op internet leest? Noch Cultivator's Choice, noch HortaPharm of hun medewerkers hebben ooit de DEA geholpen, op welke manier dan ook. De ongerijmde beschuldigingen op internet en elders zijn verzonnen door jaloerse mensen en worden ondersteund door roddelende pseudo-

journalisten die sensationele verhalen verspreiden zonder enige research naar de simpele waarheid. Aanvankelijk had HortaPharm veel problemen om van de Nederlandse autoriteiten toestemming te krijgen voor het telen van cannabis. Toen David Watson voor het eerst ging praten met het hoofd van de Inspectie Opiumwet, werd hem herhaaldelijk verteld dat cannabis “nooit een medicijn” zou zijn, omdat het een “misbruik-drug” was. HortaPharm kreeg uiteindelijk een Opiumverlof waardoor we cannabis varieteiten konden kweken en kruisen voor medicinale doeleinden. Maar binnen het ministerie verschilden de interpretaties van de reikwijdte van onze ontheffing door de jaren heen. Het ging slecht tot het hoofd van de Opiuminspectie werd vervangen en onze coöperatieve relatie werd hersteld. We gingen door met ons werk om medicinale cannabis variëteiten te ontwikkelen. Later zijn die soorten onder licentie gebruikt door GW Pharmaceuticals in Engeland. De tijd heeft bewezen wie gelijk had. Cannabis wordt nu door miljoenen gebruikers beschouwd als een effec tief medicijn, waar meer onderzoek naar gedaan moet worden.”

DE EERSTE KEER DAT IK IN AMSTERDAM WAS, VERBAASDE IK ME ER OVER DAT IEDEREEN CANNABIS VERMENGD MET TABAK ROOKTE. EEN GOEDAARDIG KRUID MIXEN MET VERSLAVENDE EN GIFTIGE TABAK? DENK EVEN NA! Wanneer en waarom verhuisde u naar Amsterdam? Hoe zag de Nederlandse cannabiswereld er op dat moment uit? “Ik ben eind jaren tachtig naar Amsterdam verhuisd om te gaan werken met David Watson en HortaPharm, het medicinale cannabinoïden onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf. De eerste keer dat ik in Amsterdam was, verbaasde ik me er over dat iedereen cannabis vermengd met tabak rookte. Een goedaardig kruid mixen met verslavende en giftige tabak? Denk even na! De enige ruim verkrijgbare cannabis van hoge kwaliteit was geïmporteerde hasj uit een groot aantal landen. Er waren maar een paar soorten geïmporteerde wiet te krijgen. Zaden uit die importwiet en uit vogelvoer werden op grote schaal in en rond Amsterdam gezaaid en honderden prach-

Cannabiszaden variëren sterk in kleur en grootte

37

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 37

31-01-14 15:49


, LÊ >À iÊ iÌÊ i Ê À iÀÃÊi Ê Õ}Ê iÊL Ê`iÊ«ÀiÃi Ì>Ì iÊÛ> Êâ Ê iÕÜiÊL i Ê Ê iÌÊ > >L ÃÊ i}i]ÊÓÇÊ Ûi LiÀÊÓä£Î

HET ONDERWERP MEDICINALE CANNABIS HEEFT IN NEDERLAND ZELDEN GELEID TOT EEN OPLEVING VAN PUBLIEK BEWUSTZIJN OF POLITIEK DEBAT. Wat waren de doelstellingen van HortaPharm? “HortaPharm is in 1991 opgericht om een generiek equivalent voor Marinol te ontwikkelen uit natuurlijke cannabis. Onderzoek van de Universiteit Groningen uit de late jaren tachtig had laten zien dat het economisch voordelig zou zijn om natuurlijke thc te gebruiken in plaats van synthetische thc als actief ingrediënt van cannabis medicijnen.” Heeft HortaPharm geprobeerd om een ontheffing te krijgen voor medicinale productie; de ontheffing die uiteindelijk alleen Bedrocan heeft gekregen?

“Nee, HortaPharm is een onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf en heeft nooit een ontheffing aangevraagd om medicinale cannabis voor de apotheken te produceren. James Burton, Marcel de Wit en een aantal anderen hebben dat wel geprobeerd en werden ook geconfronteerd met verzet van de Nederlandse autoriteiten. Ik vermoed dat de overheid in het begin hoopte dat medicinale cannabis gewoon zou verdwijnen. Nu heeft de regering Bedrocan om medicinale cannabis te leveren en dat vinden ze waarschijnlijk genoeg.” Wat vindt u van de huidige situatie in Nederland op het gebied van medicinale cannabis?

“Het onderwerp medicinale cannabis heeft in Nederland zelden geleid tot een opleving van publiek bewustzijn of politiek debat. De meeste patiënten kopen cannabis simpelweg liever bij een coffeeshop omdat het goedkoper is en omdat coffeeshops meer keuze bieden. Verschillende soorten cannabis hebben verschillende medicinale effecten. Patiënten willen cannabis die past bij hun medische toestand en hun persoonlijke smaak. Bovendien hebben patiënten een doktersrecept nodig om cannabis bij de apotheek te kunnen kopen. Het enige echte voordeel van medicinale cannabis uit de apotheek is dat je het bij sommige zorgverzekeraars vergoed krijgt.”

38

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 38

31-01-14 15:49


Anderhalve kilo cannabis kennis Een schatkist voor de echte cannabis connaisseur, zo mag het nieuwe, 452 pagina's dikke en anderhalve kilo zware groot formaat boek van Robert Clarke en David Merlin gerust worden genoemd. Cannabis: Evolution and Ethnobotany is prachtig uitgegeven door de University of California Press, fraai geïllustreerd en staat boordevol kennis en nieuwe inzichten. Lester Grinspoon noemt het 'één van de beste, zo niet hét beste boek over de buitengewone plant Cannabis sativa dat ik ooit heb gelezen'. Grinspoon: “Het is encyclopedisch in zijn reikwijdte, nauwkeurig gedocumenteerd en uitstekend geschreven. Een must voor bibliotheken, cannabisonderzoekers en de groeiende groep lezers die geïnteresseerd zijn in deze opmerkelijke plant.”

/ii ÌÊÛ> Ê i i«Ê Ê`iÊ iÃiÊ«À Û V iÊ- > ` }ÆÊ de planten worden geoogst voordat de bloeifase begint.

Cannabis: Evolution and Ethnobotany Robert C. Clarke en Mark D. Merlin University of California Press ISBN 978-0-520-27048-0 ca. €79,99

Afgekeurde foto voor de cover van Cannabis: Evolution and Ethnobotany

Oude en nieuwe medicijnen op basis van cannabis

39

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 39

31-01-14 15:49


6KDLQH 40

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 40

31-01-14 15:49


Rare jongens en meisjes, die drinkers

De Ad Fundum-ketting Door: Marian Henderson

Het jaar is nog maar net begonnen of de eerste hype is er al weer. 2014 begint met het trekken van een Ad Fundum-ketting. Hoe gaat deze ongein in zijn werk? Je maakt een filmpje van jezelf waarop je een alcoholische versnapering achterover slaat. Niks nippen, meteen je hoofd in je nek en slikken maar. En daarna mag je stoppen, het is geen cursus comazuipen.

Dit filmpje stuur je naar een vriend van wie je weet dat hij ook wel een glaasje lust, want als je het naar een principiële coladrinker stuurt, is het meteen uit met de pret. Nadat hij uitgelachen is, moet deze vriend daarop

zo'n brief dan aan een aantal vrienden sturen, en daar vaak ook nog wat insluiten, zodat zij allemaal net als jij geld, goede raad of recepten zouden ontvangen en erg gelukkig zouden worden. Het verbreken van

Als de volgende het niet doet, dan heeft de onverlaat de ketting verbroken en verdient hij de nominatie van Supermegaduperdouchebag. eenzelfde soort filmpje maken. Dit tagt hij met #NekNomination. Zou hij dat niet doen, dan heeft de onverlaat de ketting verbroken en verdient hij de nominatie van Supermegaduperdouchebag. Afijn, een nieuw woord voor 2014 is alvast geboren.

Kettingbrieven Zo'n internetketting van filmpjes doet ernstig denken aan de kettingbrieven die vroeger nog geregeld rondgingen. Je moest

de ketting zou leiden tot massaal ongeluk en natuurlijk veel minder van de bovengenoemde zegeningen.

Te shit voor woorden? Goedgelovige zielen wilden daar nog wel eens zenuwachtig van worden. En trapten erin. Ze durfden de ketting niet te verbreken, alleen al vanwege de dreigende taal die erin stond. Een zogeheten sneeuwbal-

of kettingbrief. Er is niks veranderd dus, alleen het medium is anders. Maar volgens mij is één enkel filmpje sturen naar één enkele vriend misschien wel een hachelijke ondernemening. Als hij het te shit voor woorden vindt, is de ketting meteen verbroken. Daar kwam men vroeger niet mee weg. Maar wie weet werkt het. Op internet heeft dit fenomeen al 35.000 likes. And counting. Er zullen dus heel wat drankjes achterover gekieperd zijn. Ad fundum!!

41

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 41

31-01-14 15:49


12 Years a Slave

WREEDHEDEN UIT DE SLAVERNIJTIJD

Door: Rob Tuinstra

Het is de film die na Gravity en American Huistle de meeste Oscar-nominaties kreeg; negen stuks namelijk. Eerder dit jaar won de film van regisseur Steve McQueen al de Golden Globe, naast inmiddels al ruim honderd andere filmprijzen. Kortom, 12 Years a Slave, die deze maand in de Nederlandse bioscopen in première gaat, is een must see.

Het waargebeurde verhaal (gebaseerd op de gelijknamige autobiografie van Solomon Northrup) speelt zich af rond 1850. Northrup is een ontwikkelde zwarte man met een talent voor muziek, die met zijn vrouw en kinderen in Saratoga, New York woont. Maar wanneer zijn gezin een dag de stad uit is wordt hij door twee mannen ontvoerd en naar het Zuiden gebracht als slaaf. Niemand luistert naar Solomon wanneer hij beweert een vrij man te zijn.

Wreedheden Solomon probeert wanhopig te ontsnappen, maar zijn pogingen worden telkens verijdeld. Hij wordt verkocht aan William Ford, een vriendelijk molenaar die de attente Solomon wel op prijs kan stellen. Ford moet hem echter verkopen aan een wrede meester die hem en de andere slaven onderwerpt aan afschuwelijke wreedheden. Jarenlang droomt Solomon van een terugkeer naar

huis. Hij verbergt stukken papier in zijn viool en ontwikkelt een natuurlijke inkt waarmee hij een brief kan schrijven. Maar zelfs al kan hij de brief schrijven zonder betrapt te worden, aan wie moet hij hem dan verzenden? Wie kan hij vertrouwen om de brief af te leveren? En zal hij lang genoeg in leven blijven om gered te worden?

Anne Frank De Britse regisseur Steve McQueen, die eerder bekendheid verwierf door films als Shame en Hunger, verklaarde in een interview dat hij van mening is dat de autobiografie van Solomon Northrup vergelijkbaar is met het dagboek van Anne Frank: “Het boek

42

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 42

31-01-14 15:49


van Solomon is geweldig. Het is eenzelfde soort verhaal als dat van Anne Frank, maar dan 97 jaar eerder geschreven. Het is een verslag uit eerste hand over discriminatie.

denis. Ik begrijp waarom mensen daarover geëmotioneerd raken. Absoluut. Velen schamen zich voor die geschiedenis. Maar de tijd is rijp om er met een open blik serieus

De slavernij was een afgrijselijke, verachtelijke en walgelijke periode uit de recente geschiedenis. Beide verhalen zijn met elkaar verbonden.” In de VS zorgde de film voor emotionele reacties bij bioscoopgangers. McQueen: “De slavernij was een afgrijselijke, verachtelijke en walgelijke periode uit de recente geschie-

op terug te kijken.” De hoofdrol in dit uiterst indrukwekkende drama wordt gespeeld door Chiwetel Enjiofor. Daarnaast zijn acteurs als Michael Fassbender, Paul Dano en Brad Pitt te bewonderen.

43

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 43

31-01-14 15:49


Maximo Park

“Onze teksten en muziek zijn op emoties gebaseerd”

À\Ê À > ÊÛ> Ê- À}i

Voor de zanger van een populaire postpunkband uit Engeland ziet Paul Smith er redelijk nerdy uit. Het blijkt niet alleen zijn uiterlijk te zijn, maar ook gewoon hoe hij is. “Ik ben de minst rock ’n roll frontman ooit”, zal hij al gauw laten weten. Gaat dit nog goed komen...

Ja hoor, gelukkig, want hoewel Paul wat saai overkomt, stroomt hij ondertussen over van liefde voor muziek en emotionele, betrokken teksten. Hij is als afgevaardigde van Maximo Park even een dagje in Amsterdam, en tussen alle interviews door ziet hij nog kans om een paar platenzaken te bezoeken. Een echte verzamelaar! “Maar ik laat mezelf niet gek maken, ik ga geen over de top prijzen betalen voor een plaat. Het hoogste bedrag

enkel item. Ik heb thuis aardig wat staan ja, in alfabetische volgorde. Op kleur zetten, dat deed ik toen ik 12 was, maar toen had ik ook maar zo’n twintig cd’s...”

Teveel Afijn, het nieuwe album heet Information Overload, en Paul pikt dat gelijk professioneel op: “Nou, we leven in een tijd van veel,

goede dingen te kunnen zoeken, maar waar begin je en waar stop je met lezen, luisteren of kijken. Het is wel grappig om juist nu met zoiets aan te komen... Maar wat de muziek en de teksten betreft is het een heel gevarieerd album, er staan electrotracks naast punky liedjes, maar ook ballads en romantische songs. Voor sommige mensen zou dat wel eens too much information kunnen zijn, zo van wauw, waar zijn die gasten mee bezig...”

Ik wil eeuwig muziek blijven maken, ik wil onderdeel van de Eigen verhaal muziek zijn, blijven creëren. “Hetzelfde geldt voor de teksten, die zijn aldat ik ooit een keer uitgegeven heb aan vinyl is rond de 50 euro. Boxsets, ja die zijn vaak wat duurder, maar ik bedoel hier voor één,

teveel informatie, dus het is in ieder geval een bijdetijdse titel. Het is geweldig om veel informatie tot je beschikking te hebben en

lemaal op emoties gebaseerd. Dat is altijd met onze teksten, na vijf albums moet het toch duidelijk zijn dat we een band zijn die zo en zo is, en als je dat niet leuk vindt, luister

44

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 44

31-01-14 15:49


dan niet. Maar als je wel houdt van muziek die probeert te verbinden op emotionele basis: dat zijn wij. Waarom praten jullie over dat soort dingen, vragen mensen zich af. Het lijkt er met onze muziek soms op dat we wat betreft de teksten de weg kwijt zijn, maar je wilt dat mensen zichzelf verplaatsen in een bepaalde situatie, dat ze zich realiseren dat er een kern van waarheid in zit. We gaan allemaal dagelijks door dezelfde dingen heen, hopelijk kunnen mensen hun eigen verhaal in onze teksten tegenkomen, en op die manier connecten.”

Uitgaan “Een hoop van onze liedjes gaan over ergens overheen komen, hoop, hoe je omgaat met herinneringen, je afvragen wie je bent, wat is er om de hoek. Net zo goed als terugblikken en erover nadenken wat voor persoon je ooit bent geweest, en je realiseren dat het niet zoveel anders is. Maar de liedjes gaan ook over de goedkoopste drank kopen, omdat je niet zoveel geld hebt en je de hele week gewerkt hebt: laten we uitgaan en geld uitgeven en uit ons dak gaan. Er is ook zo’n idee dat we daarnaast de verantwoordelijkheid hebben om over zaken te vertellen die niet echt vrolijk zijn of waar het niet cool is om over te praten. Onze familie en vrienden hebben over het algemeen nog steeds heel gewone baantjes, die van mij is heel anders. Maar de bandleden zien Maximo Park ook

als werk, van 10 tot 5, we houden ons aan de tijd en proberen gedisciplineerd te leven zodat de muziek nooit z’n focus verliest.”

Essentie Paul voelt zich heel gelukkig nu, maar heeft ondertussen ook het gevoel dat elk moment het tapijt onder zijn voeten weggetrokken kan worden. “Zo voelen de meeste mensen zich denk ik, en dat is waarom je naar meer streeft, je wilt altijd eigenlijk een stap vooruit zetten, een oogje houden op de dingen die goed zijn, zodat ze niet bederven. Maar goed, ik zit lekker in mijn vel, en dat kan nog wel eens een paar jaar duren. Het kan gebeuren dat mensen je muziek niet leuk meer vinden, dat weet je niet van tevoren, maar het is wel mijn bread and butter. Ik wil eigenlijk eeuwig muziek blijven maken, ik wil onderdeel van de muziek zijn, blijven creëren. Die kracht zit ook in al onze liedjes, we voelen allemaal de energie die muziek ons geeft, we sparen alles op en stoppen dat in onze platen: de essentie van het leven - of het nou grappig of droevig is.”

Goed werk! “Die emoties in het leven vinden en die in je liedjes stoppen zodat je je comfortabel kan voelen als er een song af is - aaahhh... We hebben goed werk gedaan! Cool! Daarna wordt het spannend om te zien of ande-

ren het ook leuk vinden of niet, je wilt dat ze hetzelfde voelen zoals jij je toen voelde. Dan moet je een stapje naar buiten doen en tegen jezelf zeggen: moet dat liedje hier wel zijn? Er zijn genoeg bands die het ene na het andere liedje uitpoepen alleen om geld mee te verdienen, dat is de andere kant van de industrie, en sommige mensen zullen altijd die lijn volgen. Wij zijn ook blij dat we van muziek kunnen leven, maar we proberen er ook iets goeds van te maken, en iets goeds in de wereld te zetten, naast al die andere dingen.”

Drugsgebruik Het zal ondertussen niet verbazen: Paul blowt niet. “Nee, helemaal niet, totaal niet. Ik ben de minst rock ’n roll frontman ooit! Je had beter met de anderen in de band kunnen praten, met de drummer had je zeker een boom op kunnen zetten over high worden. Toen ik opgroeide rookten al mijn vrienden dope en luisterden naar bepaalde muziek, en altijd was het kom op Paul, het is te gek, je zou echt je geest moeten verruimen. Maar ik had zelf het gevoel dat mijn geest al genoeg verruimd was door de muziek waar ik naar luisterde. Ik was al jong met de Beatles bezig, en iedereen weet over hun drugsgebruik, de LSD en al het andere spul. Waar mensen het over hadden als het ging over drugs, dat maakte ik sowieso wel mee met muziek.”

45

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 45

31-01-14 15:49


Wij hebben ons nooit echt een onderdeel van de muziekindustrie gevoeld, wat dat betreft kun je in Newcastle redelijk geïsoleerd bezig zijn. High genoeg “Van muziek werd ik opgewonden, het bracht me tot tranen, het voelde ongelooflijk, en ik heb dus nooit de drang gehad om verder te gaan. Wie weet hoe ver je wel niet kan gaan! Misschien heeft het met mijn moeder te maken, die rookt sigaretten en dan vind ik het moeilijk om daarbij adem te halen, dus... Ze rookte nooit dichtbij, maar het was wel iets dat me tegenstond. Ik was ook niet echt een rebels kind, ik was gewoon gelukkig met lezen en muziek luisteren, mijn leven was al vol ge-

noeg. Ik had geen tijd om bij m’n vrienden langs te gaan en high te worden. Zij deden dat allemaal wel ja, en als ik daar dan was en iedereen had geblowd, dan zat ik daar, heerlijk in een hoekje. Tsja, een wat ongewone opvoeding voor een zanger in een rock ’n rollband...”

Coffeeshops Als bands naar Amsterdam gaan, staan coffeeshops meestal bovenaan het doelijstje. Bij Paul niet, hij kiest dan voor het Rijksmuseum of platenzaken: “Dat is mijn

dope.” Er is nog meer dat hij (en dan wel met band) uit de weg gaat, en dat is de muziekindustrie. Makkelijk zat trouwens, want Maximo Park komt uit het noorden van Engeland, uit Newcastle upon Tyne. “De muziekindustrie staat soms behoorlijk in de weg. Muzikanten worden daar door opgeslokt, ze voelen de druk om albums te maken waar geld mee verdiend wordt, om de mode achterna te lopen, om het nieuwe ding te doen. Om er beats bij te doen om in de hitlijsten te komen, of om hetzelfde delaypedaaltje te gebruiken als iedereen.”

46

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 46

31-01-14 15:49


Inspirerend “Wij hebben ons daar nooit echt onderdeel van gevoeld, wat dat betreft kun je in Newcastle redelijk geïsoleerd bezig zijn. Mode, industrie – wij maken zoveel mogelijk muziek waar we echt van houden. Het heeft ons best wel geholpen om een onafhankelijke band te blijven. Als je kijkt naar andere bands waar we mee gelinkt worden, met wie we in dezelfde tijd opkwamen, daar hebben we niks samen mee, afgezien van gitaren en synthesizers. We hebben altijd geprobeerd ons eigen ding te doen, en in Newcastle wonen en werken helpt daar zeker bij. Het is er mooi, maar ook hard. Het is een oude zware industriestad, het is koud daar in het noorden, maar het is er vaak zonnig, het is bij de zee, niet veel mensen gaan ernaartoe. Voor mij is het een inspirerende plek.” www.maximopark.com

47

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 47

31-01-14 15:49


SHIVA SHANTI II

Foto: Sensi Seeds

48

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 48

31-01-14 15:49


Niet insluiten, niet uitsluiten, maar bijsluiten

De vredespijp roken Door : Hester Kooistra

In het novembernummer van 2013 schreef Nicole Maalsté een artikel over het omstreden plan van minister Opstelten om cannabis met meer dan 15% THC te verbieden. In dat artikel kwam ook humanisticus Hester Kooistra ter sprake. Hieronder een aanvullende reactie van haar.

Op 19 december 2013 heb ik een afwijzende uitspraak ontvangen van de rechtbank, afdeling bestuursrecht aangaande de gemeentelijke consultaties over de 15 % THC norm. Deze procedure ben ik vanwege humanistiek onderzoek naar de implementatie van de vergeten opiumwet 3b 2e lid gestart. Bij de beantwoording van kamervragen van Nine Kooiman op 14 december 2012 zijn de diverse consultaties wel genoemd, maar niet wat de uitkomst was. En kamerleden hebben daar niet naar doorgevraagd. Bij een gesprek op het Ministerie van Veiligheid en Justitie in maart 2012 vanwege een ombudsmanprocedure, heb ik om deze consultaties verzocht, maar aangegeven werd dat die alleen voor 'intern beraad' dan wel interdepartementaal overleg waren bedoeld, ondanks dat het onderwerp van kamervragen was.

Vredespijp Het opiumwetsartikel 3b 2e lid, dat al vanaf 1919 geldig is, maar nog niet toegepast binnen het Nederlandse gedoogbeleid, heb ik Wet Camulet genoemd, een chique term voor vredespijp, vanuit een historische betekenisgeving (Het is dan meteen een tegenhanger van Wet Damocles, opiumwet 13 b, die alleen de Burgemeester de bevoegdheid geeft in geval van overlast vanwege opiumwetmiddelen een pand te kunnen sluiten). Schepen die voor circa 70 % uit vezelhennep werden gebouwd, als zoutwerende grondstof maakten ze schepen zeewaardig, maakten van Nederland een succesvolle zeevarende natie. Vanuit Amsterdam werd o.a. vertrokken naar New Amsterdam/ New York waar Nederlanders Native Americans troffen, die de vredespijp rookten, vandaar de gedateerde term. Op het ministerie werd ik met grote ogen aangekeken toen ik vertelde dat we dankzij de hennepplant als welvarende natie de Gouden Eeuw in konden varen.

Uitzondering De juridische strekking bij Wet Camulet beschrijft een uitzondering. Er mag geen reclame voor opiumwetmiddelen worden gemaakt, het zogeheten afficheringverbod, dat is 3b 1e lid, maar het tweede lid geeft aan dat wel informatie over opiumwetmiddelen, in dit geval cannabis kan worden verstrekt, vanwege medische of wetenschappelijke doeleinden. Valide ingrediëntinformatie onder Wet Camulet, waar het mij als humanisticus om te doen is, betreft veel meer dan alleen het bestanddeel THC, vooral omdat in buitenlandse hasj relatief veel CBD (cannabidiol) aanwezig is, die nu juist een corrigerende werking heeft op de werkzaamheid van THC. Terpenen, die cannabis een unieke geur geven en waarmee de ene plant snel kan worden onderscheiden van andere cannabissoorten, zijn voor de werkzaamheid van cannabis bovendien ook relevant. Een maximering van werkzame stoffen van cannabis zal vooral moeten worden bezien vanuit het oogpunt van dosering bij gebruik, zeg maar d.m.v een 'cannabisbijsluiter'.

senator en fractievoorzitter Maarleen Barth nog vanuit haar directie bij de GGZ) & het landelijk overleg coffeeshopbonden zijn gepubliceerd op overheidswebsites. Daaruit blijkt dat de 15 % THC maatregel onuitvoerbaar is en juridisch rammelt. Een mogelijk beroep bij de Raad van State met de kans van wederom een afwijzing om feitelijk nog drie mailtjes van gemeenteambtenaren over de 15 % THC norm te kunnen lezen, is niet de moeite waard. Liever richt ik me dan op geplande werkbezoeken met Kamerleden t.a.v valide cannabis-screenings, zodat die voor een Tweede Kamer-debat op scherp staan en zicht krijgen op wat er

Openbaar Openbaarmakingen wegens WOB's betreft een bevoegdheid van overheden en niet een verplichting, daarbij toetst de rechtbank alleen of deze bevoegdheid niet onredelijk wordt toegepast, in dit geval wegens de twijfelachtigheid qua validiteit bij het beantwoorden van kamervragen van de SPfractie. Wegens deze WOB heeft Liesbeth van Tongeren van GroenLinks op 20 augustus 2013 opnieuw kamervragen gesteld om de adviezen van augustus 2011 over de 15 % THC norm openbaar te krijgen, waarbij, curieus, tijdens de algemene politieke beschouwingen de voornaamste adviezen van de procureurs-generaal, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de korpschefs, GGZ Nederland (ondertekend door PvdA

qua samenstelling van cannabis nu eigenlijk geteeld en geconsumeerd wordt in een gedoogde setting dan wel bij industrieel, medicinaal of recreatief gebruik. Niet insluiten, niet uitsluiten, maar bijsluiten. Drs. Hester Kooistra humanisticus te Amsterdam

49

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 49

31-01-14 15:49


MUZIEK

À\Ê À > ÊÛ> Ê- À}i

wie: -/ , Ê / 1 wat: 10th Anniversary Album waar: (Munster Records)

Het feestje is alweer voorbij, maar het tienjarig bestaan van de Amsterdam Beatclub dendert gewoon door op deze dubbel-cd. Onder aanvoering van Ir. Vendermeulen en Charley Rhythm brengt het hoofdstedelijke kluppie de harten, hoofden en voeten op hol met beat, surf, boogaloo, mambo, tiki, twist, jive, garage, soul, burlesque, jazz en yeye – als het maar fifties, sixties en retro a go go is. Vergezeld van veel tiet & kont en vintage outfits staan hun feesten garant voor zweten, kicken en genieten van al dat mooie ouwe spul dat nog steeds zoveel kracht in zich heeft. Zo’n dikke dertig bands laten het je horen.

wie: ,- Ê 1 wat: Beautyfear waar: (Oktaf)

Even wat introspectie op z’n tijd kan echt geen kwaad... En, nou, dat gaat dus vrijwel automatisch bij het beluisteren van de nummers I t/m XII op dit zeer ehm... introspectieve album van de Duitse elektronica muzikant Martin Juhls. Geluidspoëzie noemt hij het zelf, maar ga er maar vanuit dat het in de buurt van ambient en soundscapes zit. De elektronica borduurt voort op werk als de klassieker Low van David Bowie, en dan vooral de futuristische, dromerige en licht onheilspellende B-kant van die plaat. Het gaat op Beautyfear over de kwetsbaarheid van schoonheid, en dat is wel wat zwaar op de hand, maar ook erg mooi.

wie: / " 9Ê "- * wat: Time waar: ­ i>Ûi ÞÊ-ÜiiÌ iÃÃÊÉÊ > Ûi®

Als je bekend bent met de eerste platen van de Last Poets, de dichtende muzikanten die vanaf 1968 de weg plaveiden voor hiphop, dan is het goed om te weten dat Time van Anthony Joseph daar de ideale, meer elektronische voortzetting van is. Sterke teksten, dwingende en swingende percussie, refreintjes die revoluties kunnen begeleiden plus een magnifiek gevoel voor pakkende liedjes maken dit album nu al tot een van de beste van dit jaar. De dichter uit Trinidad / UK heeft een gevoel voor drama dat je hier en daar de rillingen over de rug laat lopen, maar vaker nog puur laat genieten van de wonderlijke wereld waarin we leven.

wie: 9Ê wat: ->` iViÃÃ>ÀÞ waar: (Lichtdicht Records)

Kassel staat nou niet echt bekend als de stad waar het allemaal gebeurt, en Duitsland niet om relaxte, zonnige en folky popreggae-liedjes. Maar nu dus wel, met het duo Clemens en Philipp oftewel Milky Chance. Een rauwe stem, gezellige koortjes, simpel gitaarwerk, stevige bas, wiegende ritmes en een flinke dot melancholie: dat is waar het duo de afgelopen tijd in ieder geval Duitsland gek mee kreeg. Vanaf het naar YouTube uploaden van een paar liedjes is het krankzinnig snel gegaan voor het duo, dat dan nu ook maar helemaal in het muzikantenleven is gedoken. Met een sympathiek en ook wel vrolijk album dat echt een aanrader is.

wie: 1"Ê Ê/7 wat: ÕÀÊ ÌÊ- >V waar: (ATO Records)

De jaren tachtig band Primus doet het nog steeds, al lag en ligt hun nerveuze metalfunk niet bij iedereen even lekker. Het altijd als trio opererende, wisselende gezelschap wordt nog immer gedragen door het ongelooflijk funky, scherpe en ritmische basspel van Les Claypool, die nu met gitarist Bryan Kehoe een nieuwe weg heeft ingeslagen. En toen kwam het duo uit op funky, rockende en stompende blues waar de kwalijke dampen vanaf slaan. Bas, gitaar, tamboerijn en knauwende cowboystemmen zetten een overdonderend en flink up-tempo geheel neer dat een kruising lijkt tussen gefreak van Frank Zappa en traditionele, ouwe honkytonk blues.

wie: / Ê6 / Ê , 6 wat: Voyage waar: ­ ÕV i>ÀÊ >ÃÌÊ,iV À`î

De popmuziek uit IJsland was altijd meer van de ijle luchten, volstrekte verlatenheid, peilloze dieptes en hete brei onder de oppervlakte, maar The Vintage Caravan doet dat anders. Met vette hardrock, jawel. Alsof Black Sabbath uit een ingesneeuwde grot is gekropen, alsof Queens Of The Stone Age uit de sauna komt rollen. Naar originaliteit kun je nog lang zoeken bij de eilanders, maar de verzengende, lompe en brute rock komt wel zeker van diep uit de ongewassen tenen. Titels als Cocaine Sally en Expand Your Mind leren dat IJslanders niet alleen maar tot aan hun knieën in het bier staan...

50

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 50

31-01-14 15:49


FEMINISED

051_hl02.indd 1

REGULAR

AUTOFLOWER

CUP WINNERS

OR PICK A MIX

28-01-14 16:37


GADGETS Door: Mike de Leede // Beeld: MMP, e.a.

DRAAGBARE TELEFOON In de nabije toekomst zal dit het nieuwe formaat telefoon zijn. Deze Philips Fluid (vloeistof) is een revolutionair ontwerp van Dinard de Mata. Het doet denken aan de Nokia Morph, die ook de flexibele ‘Oled’ technologie gebruikt. Deze flinterdunne Fluid kun je letterlijk om je pols dragen, als een modeaccessoire. Waarbij het mobieltje echt mobiel is geworden, zonder aan functionaliteit in te boeten. Veel meer dan het ontwerp is over deze Philips noviteit niet bekend. Maar de eerste foto’s zien er veelbelovend uit. Prijs en beschikbaarheidsdatum zijn nog onbekend.

www.tuvie.com/fluid-wearable-smartphone-by-dinard-da-mata/

OPBLAASBARE TUINBIOS Met deze Open Air Cinema kun je je achtertuin ombouwen tot outdoor bioscoop! Op deze manier kun je genieten van al je favoriete films en het lekkere weer. Nodig gerust vrienden en kennissen uit, mits je tuin groot genoeg is, want dit opblaasbare projectiescherm met een doorsnede van 4.21 meter zie je echt vanuit elke hoek. Prijs van deze luchtige bioscoop: € 1.179, inclusief scheerlijnen en airblower. www.tuinbios.nl

CLOUD CHROMEBOOK Toshiba komt eind februari met haar vierde generatie Chromebook op de markt. Met een 33,8 cm HD-scherm, Intel Celeron-processor, Wi-Fi en 100 GB opslagruimte. Al je gegevens kunnen ook gesynchroniseerd worden in de cloud, zodat je ze kunt delen op andere apparaten. Als je een Google-document bewerkt op dit Chromebook, kun je het ook bekijken op je pc, tablet of smartphone. Ongeacht of je thuis bent of onderweg. Het Chromebook start in enkele seconden op. De populairste Google-apps, zoals YouTube of Google+ Hangouts, zijn voorgeprogrammeerd. Handy! Prijs: € 299. www.toshiba.nl

52

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 52

31-01-14 15:50


POLS PC Nog zo’n baanbrekend polsconcept: een volwassen pc, met alle computerfuncties die je mobiel maar wensen kunt. Draagbaar, wat heet: ultra-mobiel! Een personal computer, communicatie-apparaat en game console ineen. Dat een nieuwe ervaring biedt, gestoken in een innovatief design. Een polshorloge met draadloze internetverbinding. Het WristPC-concept van Mimos biedt een volledig functioneel 3.5 inch touchscreen display en een toetsenbord op een als rubber aanvoelende polsband. Inclusief ingebouwde draadloze headset. Voor het maken van conference calls, bekijken van video's en het luisteren naar muziek. Prijs: nnb. www.bubblews.com/news/321952-wristpc-is-the-best-gadget

BLUETOOTH ROBOT Altijd al een betaalbare personal robot willen hebben, die echt doet wat jij opdraagt? Dan zou ik de handzame 4 inch grote Bero adopteren, die talloze voorgeprogrammeerde kunstjes in zich draagt. Maar via een handy app vanaf je smart Phone ook simpel zelf te programmeren is. De guitige Bero heeft onder meer een navigatiesysteem aan boord, zes rode LED’s in zijn ogen en twee in zijn hoofdtelefoon, die op muziekklanken oplichten. Hij beweegt zich voort op rupsbanden, kan dansen, praten en zijn hoofd en armen bewegen. Hij is verkrijgbaar in Iphone wit of Samsung zwart. Hilarisch! Prijs: $ 120. www.thinkgeek.com

HIGH-END TABLETS Samsung heeft zijn nieuwste highend tablets in de Galaxy NotePro en TabPro series gelanceerd. Deze topmodellen bezitten beide ’s werelds eerste 12,2 inch WQXGA breedbeeldscherm (16:10) en een resolutie van 2.560 x 1.600 pixels. Ze zijn voorzien van een zeer dun, licht frame. Je kunt het scherm met Quad View splitsen in 2, 3 of 4 verschuifbare vensters. Een virtueel toetsenbord geeft je voldoende ruimte om eenvoudig tekst te typen. De tablets zijn voorzien van Hancom Office, een mobiele toepassing voor tekstverwerking, spreadsheets en presentaties. Het intern geheugen is 16 tot 32GB, met uitbreiding via MicroSD tot 64GB. Prijzen: € 390 tot € 750. www.samsung.com/nl

53

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 53

31-01-14 15:50


Blowen in Antwerpen: 450 euro boete Door: Karel Michiels

In Antwerpen zijn begin januari de eerste blowers veroordeeld sinds burgemeester Bart De Wever zijn War on Drugs aankondigde. 450 euro boete alstublieft. verschillen die groene jongens niet van het Belgische establishment. Volgens de 'ministeriële richtlijn' van 2005 mogen wij Belgen tot 3 gram cannabis op zak hebben. Behalve in Antwerpen, waar het plaatselijke stamhoofd zijn kans schoon ziet om een komaf te maken met een persoonlijke frustratie. Bart De Wever is echt het type mens dat een fysieke afkeer heeft van drugs, en daar ook geen geheim van maakt. In de Oudejaarsnacht trok hij op met een politiepatrouille, wat volgende onsterfelijke quote opleverde: 'Ik zag de gesel van drugs. We hebben een man afgevoerd die volledig stoned was.' Eén man! Tussen 21 en 6 uur! In heel Antwerpen! De gesel van de drugs! Volledig stoned! Er werden

maken. Hoe kan zo'n intelligente figuur (want dat is hij wel degelijk) zo blind zijn voor de realiteit, zo weinig voeling hebben met gewone mensen, zo verkrampt reageren op maatschappelijke fenomenen die elders al lang aanvaard zijn? Bart De Wever kent blijkbaar niemand die al eens een jointje rookt en heeft nog nooit ergens Arabische muziek gehoord. Het zegt genoeg over zijn verbondenheid met de stad die hij bestuurt en waar hij naar eigen zeggen het beste mee voor heeft.

Frustratie Als je betrapt wordt met wiet of hasj

Potheads Wel grappig overigens dat het de liberalen zijn die het thema weer op tafel gooien. Hun boegbeeld (en huidige burgemeester van Kortrijk) Vincent van Quickenborne startte zijn politieke carrière destijds met een campagne die beloofde dat hij - indien verkozen - een joint zou opsteken in de senaat (eerste kamer). Dat heeft hij nooit gedaan natuurlijk, maar Q (voor de vrienden) heeft het onderwerp zo wel bespreekbaar gemaakt in de Belgische politiek en is achter de schermen een belangrijke gids en adviseur van de liberale

Bart De Wever is echt het type mens dat een fysieke afkeer heeft van drugs, en daar ook geen geheim van maakt. die nacht volgens de krant ook nog een 'vandaal' en een 'dronken Nederlander' opgepakt. 'Ik ben echt zwaar onder de indruk,' zei De Wever En dan moest het heftigste nog komen. Op de ijspiste weerklonk plots... Arabische muziek! 'Met de terreurdreiging in het achterhoofd was het toch even een speciaal moment. De beveiligingsagent had blijkbaar per ongeluk deze muziek opgezet.'

Blind Je kunt erom lachen (wat op Facebook ook uitgebreid gebeurd is), je zou De Wever kunnen negeren (wat ook veel mensen aanraden), maar deze man is dus wel de baas in de grootste stad van Vlaanderen, voert daar een autoritair beleid dat soms zelfs ingaat tegen de nationale wetgeving, en dreigt straks met zijn partij zowel in de Vlaamse als de Belgische regering een onomkeerbare factor te worden. Ik heb hem al vaak het voordeel van de twijfel gegund, ga zo weinig mogelijk mee in gratuite De Wever-bashing, maar ik begin me zo stilaan wel ongerust te

krijg je eerst een minnelijke schikking voorgelegd van 75 euro (150 euro voor hard drugs). 24 mensen weigerden en moesten voor de rechter verschijnen. Ze kregen allemaal een boete van 450 euro (900 voor hard drugs, alsof dat geld ooit geïnd zou kunnen worden). Duw ze nog maar wat dieper in de shit, dat is de enige boodschap van zo'n uitspraak. Het openbaar ministerie stapt vrolijk mee in deze farce en heeft intussen alweer verschillende nieuwe dossiers behandeld. Ook daar veel frustratie waarschijnlijk.

jongeren. Die dragen hem op handen als voormalige minister van economie, maar ook als de politicus die Twitter heeft geïntroduceerd in onze politiek, en zich sterk maakt voor een versnelde uitbouw van de digitale samenleving. Zoals alle potheads die ons de voorbije 40 jaar het computertijdperk en de sociale media hebben binnengeloodst. Probeer dat maar eens uit te leggen aan Bart De Wever.

Referendum? Kan de NV-A van Bart De Wever, en daarmee ook de dreigende War on Drugs, nog gestopt worden? De liberale en socialistische jongeren stellen een referendum voor. Slecht plan, volgens mij. Als het over drugs gaat, is minstens de helft van de Vlamingen even hysterisch als De Wever. Zelfs de zelfverklaarde progressieven van Groen koesteren nog vaak een soort intellectualistische minachting voor wiet. Geef hen maar een abdijbier en een paar flessen wijn. In dat opzicht

54

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 54

31-01-14 15:50


Zweedse minister neemt wietgrap serieus Door: redactie Highlife

Een bericht op de satirische website The Daily Currant heeft de Zweedse minister van Justitie Beatrice Ask een flinke blamage bezorgd. Het fake-artikel meldde dat op de eerste dag dat recreatieve marihuana legaal werd in de Amerikaanse staat Colorado 37 doden vielen door een cannabisoverdosis.

Voor vrijwel iedere lezer is glashelder dat het hier om een grap ging, maar de Zweedse politica leek het bericht serieus te nemen. “Dom en triest”, meldde Ask op haar Facebook pagina. “Mijn eerste voorstel in de jeugdafdeling van mijn partij was al: Overwin Drugs! En ik zie geen enkele aanleiding om mijn mening te herzien.”

Blunder De veronderstelde blunder werd razendsnel opgepikt door talloze cannabiswebsites, en Asks Facebook pagina raakte overspoeld met woedende reacties. Desgevraagd liet Ask weten dat ze heus wel doorhad dat het bericht fake was, maar dat ze het 'dom en

triest' vond dat er 'grappen werden gemaakt over mensen die doodgaan aan cannabis'.

Niet uitzonderlijk Overigens is Asks standpunt in Zweden niet bepaald uitzonderlijk. Zo schreef journalist David Olson onlangs in de Engelstalige Zweedse krant The Local dat marihuana in Zweden niet wordt geaccepteerd, in zowel juridische als sociale zin. Olson: ‘Als je een joint opsteekt voor een van de coolste nachtclubs in de Stockholmse uitgaanswijk Södermalm, zullen zelfs de hipste hipsters je aankijken alsof je heroïne spuit in de H&M.' Ronald Reagan zou in zijn graf applaudiseren voor zoveel gezond verstand.

55

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 55

31-01-14 15:50


56

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 56

31-01-14 15:50


Einde aan de bordenjungle?

Rotterdam sloopt overbodige borden uit straatbeeld Verkeersergernis wordt nu daadwerkelijk aangepakt In maart 2011 begon de Gemeente Rotterdam met het weghalen van overbodige objecten in de buitenruimte. In het centrum alleen waren dat er eind 2013 al zo’n tweeduizend. Medewerkers van de dienst ‘Aanpak Bordenjungle Rotterdam’ trekken regelmatig de wijk in om alle als ‘onnodig’, ‘kapot’ of ‘aan vervanging toe’ bestempelde paaltjes, borden en parkeerdrempels op de bon te slingeren en te verwijderen.

Een mistige morgen. De Oude Haven in Rotterdam-Centrum slaapt nog. En doet dat, grappen de mannen van gemeente Rotterdam doelend op de vele studenten die er wonen, nog wel tot het middaguur.

Tekst: Ilja Post Ì ¿Ã\Ê >Ê* ÃÌ]Ê, V >À`ÊÛ> Ê`iÀÊ >>ÕÜ

mooi, veilig en functioneel mogelijk te houden.” Marquart is een grapjas. Maar waar het zijn taak betreft bloedserieus. De harde schijf van zijn computer zit tjokvol data. Daarop staan straten, huisnummers en

‘Haagse banden’ op de lijst; betonnen stootbanden die parkeren op de stoep of in de berm onmogelijk moeten maken. Evenals een bonte verzameling kadebeugels, struikelhekjes en in onbruik geraakte of compleet vernachelde verkeersborden.

Weghalen In maart 2011 begon de Gemeente Rot-

Straten gaan, wanneer ze net zijn aangelegd, gemiddeld 25 tot 30 jaar mee. Maar straatmeubilair, verkeersborden en ‘Amsterdammertjes’ gaan minder lang mee. Prima. Want dan kunnen zij nog een paar uur knallen. Vandaag wordt een lange dag. Er moeten zo’n tientallen MA-palen uit de grond, in de volksmond beter bekend als ‘Amsterdammertjes’. De ‘antiparkeerpalen’ die tien, vijftien jaar geleden nog een functie hadden, maar nu – in de meeste gevallen – alleen nog ergernissen opwekken.

foto’s van onzinnige situaties die er zijn ontstaan. Een archief ooit begonnen door de intussen overleden André Pols. Een gepensioneerde kapitein die Marquart jarenlang bestookte met allerlei tips over scheefliggende stoeptegels en overbodige borden. Daarmee gaf hij de aanzet tot het huidige project ‘Aanpak Bordenjungle’.

Grapjas, maar bloedserieus

‘Haagse banden’

terdam met het weghalen van overbodige objecten in de buitenruimte. In het centrum alleen waren dat er eind 2013 al zo’n tweeduizend. Exclusief de objecten die Ferry tijdens de laatste wijkschouw van dat jaar, als ‘onnodig’, ‘kapot’ of ‘aan vervanging toe’ bestempelde. Highlife Magazine was erbij, en trok samen met medewerkers van de deelgemeente, politie, Roteb (gemeentelijk schoonmaakbedrijf) en Gemeentewerken de wijk in.

Marquart: “Elk kwartaal trekt een stoet ambtenaren, politieagenten stadstoezichthouders voor een wijkschouw door de straten van de binnenstad. Ter plekke wordt besloten welke objecten overbodig zijn en wat daaraan te doen. Het weghalen van die ‘Amsterdammertjes’ bijvoorbeeld. Omdat die palen nu meer last dan nut veroorzaken. En er nu meer toezicht op straat is.” Daarnaast staan er meestal ook een aantal

Jan Koetsier heeft er zin in. Om de zoveel meter hangt de man van Stadsbeheer in een waarschijnlijk door dronken studenten verbogen verkeersbord, om de bordjes ‘Fietspad’ of ‘Verboden in te rijden’ weer recht te buigen. Ondanks zijn sterke fysiek lukt dat de ene keer beter dan de andere keer. Want sommige borden, waar vermoedelijk een halve collegezaal aan bral-

Ferry Marquart, manager bij Stadsbeheer Rotterdam, legde het daags daarvoor zo uit: “Straten gaan, wanneer ze net zijn aangelegd, gemiddeld 25 tot 30 jaar mee. Maar straatmeubilair, verkeersborden en ‘Amsterdammertjes’ gaan minder lang mee. En dan is het aan ons om ze te vervangen of te verwijderen. Onze taak, als stadsbeheer, is immers om de straat zo

57

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 57

31-01-14 15:50

7 He Ca nie ric De str ca rep ko se de tijd Me ww tw


lende corpsballen in heeft gehangen, zijn met geen mogelijkheid meer in vorm te krijgen. “Die moeten dus vervangen worden”, bromt hij dan tegen de rest van de groep, waarna bord en locatie worden toegevoegd aan de steeds langer wordende lijst van nutteloze objecten.

‘Rotterdammertjes’ En zo worden er tijdens de tocht door de Oude Haven, Rotterdams bekende studenten uitgaansgebied, meer objecten op de bon geslingerd. Dat begint al voorat de schouw goed en wel begonnen is. Aan

het Slepersvest, de entree naar de kroegenbuurt, staan vijf paaltjes die moeten voorkomen dat auto’s hier inrijden. Maar de situatie maakt al duidelijk dat de kade een no-go area voor auto’s is. “Die kunnen dus wel worden weggehaald”, aldus Arjan Medendorp, die samen met Ferry de buitenruimte beheert. “Ook omdat er in het midden al zo’n verzinkbaar rood-wit paaltje staat die bewoners en ondernemers met een sleutel kunnen ontgrendelen. En daar rijd je ook zonder die andere palen niet omheen.” “Bovendien zijn het Amsterdammertjes”, lacht Ferry. “En die worden sinds 2011 massaal vervangen door ons eigen

‘Rotterdammertje’ of ‘Ketelbinkie’. Na de Rotterdambak en de parkbank is het Rotterdammertje het derde product van de Rotterdamse Stijl die het straatbeeld gaat bepalen. Tja, eigen stad eerst hè?”

Onduidelijke situatie Even verderop stuit de groep op een onduidelijke situatie bij de taxistandplaats. Op de weg is weliswaar een markering aangebracht waaruit blijkt dat taxi’s er halt mogen houden, maar er ontbreekt een bord. “En zonder bord heeft die markering

We doen het om de stad mooier, schoner en veiliger te maken. De mensen zijn er blij mee. Als we klaar zijn, oogt de straat een stuk fraaier.

58

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 58

31-01-14 15:50


geen nut”, zegt Ed van Brakel, beleidsadviseur Buitenruimte van de deelgemeente centrum. “Doe er je voordeel mee met het parkeren. Als er geen bord staat die het tegendeel bewijst, mag je gewoon over de strepen heen parkeren.” Met andere woorden, er moet hier dus een bord bij. Of vanaf een andere plek naar verplaatst worden. Iets om uit te zoeken, aldus de mannen van de schouw.

Aandachtspuntjes Behalve verkeersobjecten stuitten de schouwers tijdens hun ronde ook op andere aandachtspuntjes, van scheve stoeptegels tot fietskadavers. Net als bewoners melden de mannen van Stadsbeheer dat tegenwoordig via een handige gratis app ‘Buiten Beter’. “Een lantaarnpaal? Een vies

bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Je geeft het door in vier eenvoudige stappen: maak een foto, kiest in het veld ‘probleem’ wat het probleem is, voeg eventueel een opmerking toe en druk op ‘verzend’. De smartphone zelf bepaalt de locatie, dus die hoef je zelf niet eens door te geven. Ideaal”, aldus Arjan tijdens een live demonstratie.

Actie Wat er vervolgens met die melding gebeurt? Arjan: “Afgesproken is dat er binnen drie dagen actie wordt ondernemen. Of dat de melding op zijn minst in behandeling is genomen.” Ferry: “Dat gebeurt uiteindelijk door de mannen van de Wijkonderhoudsploeg. Zij zijn degenen die alle ‘rommel’ moeten weghalen. Een uurtje of twee schouwen levert hen al gauw twee weken werk op. Vooral het verwijderen van al die diep ingegraven ‘Amsterdammertjes’ en ‘Haagse banden’ is door de hoeveelheid nogal arbeidsintensief. Het eigenlijke weg-

halen gaat nog best snel. Dat doen ze met behulp van een Mercedes-laadbak met hydraulische kraan - die de paal binnen een minuut uit de stoep trekt. Ze noemen ‘m, ‘de tandarts’.”

Naar de schroot Grote vraag is wat er gebeurd met al die overtollige palen, verkeersborden en parkeerdrempels. Maar daar kan Ferry kort over zijn. ‘Die worden grotendeels vernietigd. Ze worden weggehaald omdat ze niet meer functioneren, dus kun je ze ook niet meer hergebruiken. Veel van wat wij weghalen, belandt op de schroot.” En de mannen van de Wijkonderhoudsploeg, hebben die intussen al een hekel gekregen aan al die ‘Amsterdammertjes’ die ze moeten verwijderen? “Welnee, we doen het om de stad mooier, schoner en veiliger te maken. De mensen zijn er blij mee. Als we klaar zijn, oogt de straat een stuk fraaier.” En veel verkeersdeelnemers zullen ook heel blij zijn met minder verkeersborden op straat!

Veel verkeersdeelnemers zullen ook heel blij zijn met minder verkeersborden op straat!

59

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 59

31-01-14 15:50


Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31 6221 CN Maastricht 3de prijs Hasj traditioneel: Pure White Cheese

Dutch Passion Seed Company Seed Shop: Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht Online Seed Shop: www.dutch-passion.nl 1ste prijs BIO: Jorge’s Diamonds

Cremers Coffeeshop Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2de prijs Haze Bio: Liquid Gold

Dizzy Duck Seeds www.dizzyduckseeds.com 1ste prijs Hasj traditioneel: Skunkberry Gold 2de prijs Hydro: Magic Mango 2de prijs Autoflower: Purple Orange

3de prijs Haze Hydro: AMG

HL CUP HL MASTER.indd 2

06-12-13 10:54


Gout www.goutholland.com 3de prijs Hydro: Jacky O.

Senzimilla Seeds www.senzimilla.com 1ste prijs Autoflower: Cheese Automatic 1ste prijs Haze Bio: Amnesia Haze 3de prijs Hasj extracties: Amnesia Glass

‘SERIOUS 6’ de nieuwe variëteit van Serious Seeds, ideaal voor Binnen én Buiten! Meer weten? www.seriousseeds.com info@seriousseeds.com

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 1ste prijs Haze Hydro: Delahaze

Coffeeshop Roxy Gerard Doustraat 188 1073 XA Amsterdam 2de prijs Hasj traditioneel: Tidghine

Royal Queen Seeds Damstraat 46 1012 JM Amsterdam www.royalqueenseeds.com 1ste prijs Hasj extracties:

Highlife Cup Winnaar 2013 Royal OG Kush Blend

2de prijs Bio: Serious 6 2de prijs Hasj extracties: White Russian Ice-o-lator

HL CUP HL MASTER.indd 3

06-12-13 10:54


Taylor Stevens

“Vergeleken met Vanessa ben ik een angsthaas”

À\Ê i iÊ7 iÀ }>

Taylor Stevens is schrijfster van bestsellers. Haar boeken over Vanessa 'Michael' Munroe zijn een must. Kort geleden is bij uitgeverij De Boekerij De Informationist verschenen. Het is een harde, bijna filmisch geschreven pageturner. In dit boek speelt de listige, gevaarlijke en androgyne Vanessa een soort Jack Reacher.

Maar waar Reacher dicht bij zichzelf blijft en altijd met actie in de weer is, is Munroe eerder een expert in het verzamelen van informatie en het zich aanmeten van verschillende persoonlijkheden. Ze is een soort kameleon. De Informationist is een superstrakke actiethriller, waarin Munroe door een oliemiljardair wordt ingehuurd om zijn in donker Afrika verdwenen dochter op te sporen. Het brengt Munroe terug naar het land van haar jeugd, dus wordt het niet alleen

een zoektocht, maar ook een weerzien met demonen, waarvan ze dacht dat die waren verdwenen.

James Cameron Adembenemende beschrijvingen van de desolate strijd tussen Afrikaanse tribes worden afgewisseld met kritische beschouwingen over de hebzucht van het westen, die deels de oorzaak van de puinzooi in Afrika

Governments pay her. Criminals fear her. Nobody sees her coming.

is. Het boek staat op de nominatie om door James Cameron verfilmd te worden. Niet slecht voor een schrijfster die opgroeide in een enge sekte, The Children of God, waar bijna alles verboden was. Lezen en zelf nadenken waren taboe, totale onderwerping was een vereiste. De sekte was in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ook erg actief in Amsterdam. Gelukkig is de commune daar een zachte dood gestorven, maar men is nog steeds actief in Afrika. En zoals dat gaat met sektes: behalve de aanhangers is niemand er blij mee. Hoe kijk je terug op je verblijf bij The Children of God? Ik groeide op als een kind dat gedwongen werd hard te werken. Aan educatie werd niks gedaan. Ik was meestal op straat te vinden: bedelend voor het goede leven van de leiders van de commune. Vaak moest ik

62

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 62

31-01-14 15:50


De listige, gevaarlijke en androgyne Vanessa is een soort vrouwelijke Jack Reacher. koken, en dan voor honderden mensen tegelijk. Ook toen ik zelf pas een jaar of acht was. Soms moest ik voor zoveel kinderen tegelijk zorgen dat het vrijwel onmogelijk was. Ik kijk met weinig trots op die fase terug. Maar ik heb ook wel een paar kleine goede herinneringen. Die dateren uit de tijd dat ik nog bij mijn ouders woonde en niet in de commune. Deze sekte was destijds ook actief in Amsterdam. Was jij daar ook? Ik denk het niet. Mijn familie was wel in Europa toen ik nog erg jong was. Dus onmogelijk is het niet. Maar ik heb er geen bewuste herinneringen aan. Vermomming speelt een grote rol in je verhaal. Heeft dat iets met jouw geschiedenis te maken of is het alleen belangrijk voor Munroe? Ik zou wensen net zo 'cool' te zijn als Munroe, maar helaas, dat ben ik niet. Het zou me een waar genoegen zijn om te zeggen dat ze in de verte op mij is gebaseerd, maar geloof me, we verschillen zoveel van elkaar dat alleen de suggestie al hilarisch is. Ik ben veel te gelukkig, glimlach te veel en ik hecht veel te veel aan de simpele genoegens van het leven. Bovendien ben ik vergeleken met haar een angsthaas.

beschrijf ook inderdaad zelf bezocht. Als 'kind van God' mocht je vrijwel niks. Hoorde lezen daar ook bij? De omgeving was bijzonder strak, geïsoleerd en gecontroleerd. Op mijn twaalfde stopte mijn educatie volledig en we mochten ook geen TV kijken. Ook niet naar muziek luisteren trouwens, en uiteraard was het lezen van fictie eveneens verboden. Later heb je dat toch nog ingehaald. Welke thrillers inspireerden je? Ik las The Bourne Trilogy van Ludlum, waardoor ik een flits van inspiratie kreeg die me aanzette tot schrijven. Ik streefde er naar om werelden en mensen te scheppen zoals Ludlum dat ook doet. En ik wilde bij mijn lezers hetzelfde gevoel oproepen dat hij bij mij opriep. Vanessa Michael Munroe en De Informationist waren de inlossing van dat verlangen. Ik beweer daarom graag dat Ludlum de man is die mijn leven veranderde. En de 'klassieke' literatuur? Mijn favoriet is Jack London. Hij zou zeker in aanmerking komen voor de rol van literaire held, als ik die had. Net als ik is hij afkomstig uit een arme familie. Hij was ongeletterd en leerde zichzelf schrijven. En legde zich uiteindelijk toe op avontuurlijke verhalen. Ik hoop

Ik beweer graag dat Ludlum de man is die mijn leven veranderde. Vanessa is bigger than life. Ik zie haar als een actiefiguur. Een bijzonder eigenzinnig type in het pantheon van larger than life helden zoals Jason Bourne, James Bond, Mitch Rapp en natuurlijk Jack Reacher. Haar vaardigheid en de situaties waarin ze belandt zijn, hoewel uniek voor haar, van hetzelfde niveau als van haar mannelijke tegenhangers. Er wordt veel gereisd. Jij reisde veel. Ga je nog steeds overal naartoe of laat je dat over aan Vanessa? Ik heb nog altijd itchy feet. Ik zou nog meer willen reizen, maar omdat ik inmiddels fulltime moeder ben, is het allemaal wat gelimiteerd. Maar ik ben nog vaak onderweg en ik heb de meeste plaatsen die ik in mijn boeken

Drugs spelen in het verhaal een grote rol. Heb je ook eigen ervaringen gebruikt? Ik heb in het echte leven wel te maken gehad met drugsrunners, maar die handelden anders dan ik ze opvoer in mijn boek. Als schrijver heb je het voordeel dat je een loopje kunt nemen met de waarheid en hem naar je hand kunt zetten. Hoe denk je over het opgroeien binnen een gesloten omgeving? Het beste antwoord dat ik daarop kan geven is mijn lezers te wijzen op mijn tweede boek in de serie, namelijk The Innocent. Dit staat zo dicht mogelijk bij het echte leven als ik het kon beschrijven in fictie-vorm. Dit boek gaat nog meer dan De Informationist over de wanhopige pogingen om in een gesloten Afrika binnen een gesloten systeem, de sekte, te overleven. Wanneer en waarom begon je met het schrijven van deze opmerkelijke thrillers? Het gebeurde een beetje per ongeluk. Toen ik met fictie begon, had ik geen idee van een concept, simpelweg omdat ik dit soort boeken als tiener nooit heb gelezen. Toen ik uiteindelijk was ontsnapt aan de cultus van mijn jeugd en mijn eigen keuzes kon maken, had ik geen idee welke auteurs ik moest lezen en ik had ook geen geld genoeg om zomaar een boekhandel binnen te lopen. Alles wat is las kwam uit de kringloopwinkel en via via tot mij. In dat circuit circuleren voornamelijk spannende boeken. Zo ontdekte ik fictie en kreeg ik het idee dat literatuur bedoeld is voor spanning en entertainment. En dat procedé paste ik dus ook toe. Uiteindelijk werkte het prima, als je bedenkt dat mijn suspence erg goed wordt gevonden.

dat men later in mijn werk daar een spoor van terug kan vinden. Speelt religie nog een rol in je leven? Daarover praat ik liever niet, want ik vind religie een bijzonder private zaak. Verzamelen van info is momenteel een hot issue. Zie je dat als progressie of is Vanessa een soort waarschuwing? De Informationist schreef ik al enkele jaren geleden, voordat het issue informatie deel werd van de culturele discussie. Dus heb ik toen niet nagedacht over de grotere implicaties daarvan. Maar vermoedelijk is het verhaal ook in deze discussie genuanceerder dan zwart of wit. Zoals zo vaak.

63

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 63

31-01-14 15:50


wesmoke.nl 64

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 64

31-01-14 15:50


De aarde in puzzelstukken Door: redactie Highlife

De aarde blijft een fascinerend onderwerp voor de Britse BBC. David Attenborough vulde talloze documentaires met het dierlijk leven op aarde, en professor Brian Cox probeert al jaren de geheimen van sterren en planeten aan het grote publiek te onthullen. In Rise of the Continents is professor Iain Stewart aan de beurt. In vier afleveringen onderzoekt hij de ontstaansgeschiedenis van de zeven continenten op aarde.

Die geschiedenis begon 200 miljoen jaar geleden toen de aarde, tot dat moment nog één grote landmassa omgeven door een immense zee, begon te veranderen. In de loop van miljoenen jaren ontstonden er bergketens, nieuwe oceanen en zeven nieuwe ‘plakken land’: de basis voor de huidige continenten.

Hoe ontstaan landschappen?

de grond, in stenen en in dieren. Hij maakt geologische processen inzichtelijk en legt uit waar de specifieke eigenschappen van ieder continent vandaan komen. De combinatie van historische anekdotes, wetenschappelijke analyses, spectaculaire landschap-shots en een paar heel coole geo-historische reconstructies maken Rise of the Continents verplichte kost voor iedereen die zich weleens afvraagt of Afrika en Zuid-Amerika ooit in elkaar hebben gepast.

Hoe ontstaan landschappen en wat kunnen we daarvan leren? De antwoorden op die vragen vindt professor Stewart in

Rise of the Continents bestaat uit vier delen: Afrika, Eurazië, Amerika en

Australië. Iedere aflevering duurt 60 minuten. De serie was eerder te zien op BBC Two, ABC en Science Channel. Liefhebbers kunnen inschakelen op het Belgische TV-kanaal Canvas. Daar wordt de serie vanaf 11 februari tot 14 maart 2014 ook uitgezonden. Maar de serie is voor de die-hards ook in de winkel of op het web te koop.

65

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 65

31-01-14 15:50


` À\Ê i iÊ7 iÀ }>

BOEKEN

Reacher Rules

Oogcontact

Lee Child

Fergus McNeill

(Luiting-Sijthoff)

(De Fontein)

Reacher Rules van Lee Child is uitgekomen als relatiegeschenk bij Luitingh, maar omdat het in Amerika goed verkocht wordt, zal het vast niet lang duren voor het gewoon in de winkel ligt. 'Levenslessen van Jack Reacher' is de ondertitel. Voor liefhebbers van een eenzaam bestaan en personen die gesteld zijn op privacy is er veel te halen in dit boek. Cynische, maar realistische tips voor loners te over. We citeren: ‘Accepteer alleen de regels die je zinnig vindt. Vertrouw nooit op andere dingen dan verrassing, onvoorspelbaarheid en gevaar. Houd alle ingangen in het oog. Ga volledig gekleed naar bed, zodat je altijd klaar bent om in actie te komen. Waar gehakt wordt vallen spaanders. De meeste mensen die nieuw spul niet controleren leven nog, maar lang niet allemaal. Het leven is kut en aan het einde ga je dood. De beste gevechten zijn de gevechten die je kunt vermijden. Houd het meubilair heel. Als je niets hebt, hoef je niets mee te zeulen.’ Zo, dit was maar een kleine greep uit het arsenaal aan tips van lone wolf Jack Reacher. Doe er je voordeel mee. En pas op voor creditcards, klantenkaarten en mobiele telefoons.

De Informationist

Oogcontact is een redelijk debuut en een aardige variant op het bijna vergeten thema seriemoord. Het gaat om Robert Naysmith. Op kantoor kent men hem als een nette man, die is ingebed in een keurig huwelijk. Maar in het geheim is hij een moordenaar die zijn slachtoffers ombrengt zonder een duidelijk systeem. Zijn criterium; wie me het eerst in de ogen kijkt, legt het loodje. Moeilijk voor de politie om daar een patroon in te ontdekken. Maar er is nog iets. Naysmith zorgt er altijd voor dat een klein voorwerp van het ene slachtoffer bij het volgende terecht komt. Een wonderlijke estafette. En zo komt hij toch langzaam in beeld bij de afdeling zware misdrijven. Vrouw en collega's vertrouwen de engerd volledig en ook de politie heeft moeite zijn ware gedaante te herkennen. Net als je denkt dat de zaak in kannen en kruiken is, is daar het laatste hoofdstuk dat een bizarre wending geeft aan de plot. Helemaal gelukkig zijn we daar niet mee, want dat einde is meer een truc dan een solide afsluiting.

Het leven is kut en aan het einde ga je dood.

Taylor Stevens (De Boekerij)

Vluchtplan Vanessa Michael Munroe is een soort van supervrouw die gespecialiseerd is in identiteiten. Ze is bekwaam in het vergaren van informatie en het snel en zeker uitschakelen van haar tegenstanders. In principe neemt ze geen zaken aan, maar toch laat ze zich overhalen om voor een Amerikaanse miljardair zijn dochter op te sporen die vermist is geraakt in donker Afrika. Tijdens de speurtocht loopt ze ook haar eigen verleden tegen het lijf. Het is een wervelende actiethriller geworden, waarin het verhaal voortdurend switcht van geloofwaardig naar bigger than life. Top entertainment. Lezen dit boek, en sla ook het interview met de schrijfster in dit blad niet over. Ze heeft niet alleen veel te vertellen in en over haar boek, maar ook over haar persoonlijke leven, zoals haar jeugd in een sekte.

Larry Bond (Karakter)

Larry Bond is een waardig opvolger van Tom Clancy. Hij munt uit in breed aangezette, op militaire leest geschoeide actiethrillers. Het verhaal doet er bij hem niet zoveel toe. Altijd gaat het om stoere Amerikanen die overal in de wereld alles kunnen oplossen. Fantaseer maar rustig mee. Maar het is lekker leesvoer wanneer je van actie houdt en het niet te nauw neemt met de feiten.

66

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 66

31-01-14 15:50


067_hl02.indd 1

28-01-14 16:40


Logboek VOC

Nood is hoog bij medicinale cannabisgebruikers Tijd voor actie Bij de VOC vergadering van januari vertelden Rudolf Hillebrand en Jackie Woerlee van de Belangen Stichting Effectieve Medicinale Cannabis over de noodsituatie waarin veel medicinale gebruikers zich bevinden. Tijd voor actie.

In 2003 begon in Nederland de verkoop van cannabis op doktersrecept in de apotheek. De firma Bedrocan mocht als monopolist medicinale cannabis gaan kweken. Het Bureau Medicinale Cannabis, een overheidsorgaan, vormt de schakel tussen Bedrocan en de apotheken. De aanvankelijke vreugde van veel patiënten sloeg al snel om in teleurstelling. Jarenlang waren er maar twee (nu vier) variëteiten beschikbaar en de wiet werd bestraald om eventuele bacteriën te doden. Volgens veel medicinale gebruikers is die bestraling desastreus voor de werking. En dan was er nog de prijs: die is hoog, terwijl zorgverzekeraars medicinale cannabis zelden of nooit vergoeden. Als het

je al lukt om bij je huisarts een recept te bemachtigen.

Eigen teelt Een groot deel van de medicinale gebruikers geeft de voorkeur aan eigen teelt of cannabis uit de coffeeshop boven de Bedrocan producten uit de apotheek. Die eerste optie, het zelf kweken van je medicijn, is in Nederland anno 2014 totaal gecriminaliseerd. Wie in een huurhuis woont, wordt zonder pardon op straat gezet, ook bij minder dan vijf planten. Woningbouwvereniging De Wieren in Sneek maakte een gezin met kinderen dakloos vanwege twee planten in

de tuin. Patiënten met een verklaring van hun arts op hun keurige en veilige kweekkast geplakt worden vastgezet, hun eigendommen door de politie vernield.

Onderzoeken Voor zover bekend zijn er in ons land slechts twee mensen die na veel juridische strijd zelf medicinale cannabis mogen kweken: Wim Moorlag en Jackie Woerlee. De wet van de remmende voorsprong is dus niet alleen op coffeeshops van toepassing, maar ook op medicinale cannabis. Ons land wordt internationaal aan alle kanten ingehaald. De baanbrekende onderzoeken naar cbd bij bestrijding van Alzheimer en kanker vinden niet in Nederland plaats. Canada, dat in 2003 de primeur van cannabis in de

Voor zover bekend zijn er in ons land slechts twee mensen die na veel juridische strijd zelf medicinale cannabis mogen kweken.

68

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 68

31-01-14 15:50


Het 'Medicinale Cannabis Tribunaal' zal ergens in het najaar plaatsvinden. apotheek met ons deelde, stampt een volledig legale, commerciële productie van medicinale cannabis uit de grond. Bedrocan heeft zijn vergunning om in Canada te gaan kweken al binnen.

Charlotte's Web In Amerika vliegen de aandelen van beursgenoteerde cannabisbedrijven door het dak. Legale cannabis wordt daar 'the next great American industry' genoemd. Honderden gezinnen verhuizen naar Colorado, waar zij legale toegang hebben tot het enige medicijn waar hun epileptische kind echt baat bij heeft. Cannabis. De soortnaam Charlotte's Web is synoniem geworden voor cannabis zonder 'high effect', speciaal voor kinderen. Al deze ontwikkelingen lijken volledig langs Nederland heen te gaan. Politici denken dat medicinale cannabis prima geregeld is en de meeste media berichten alleen over cannabis als er iets negatiefs te melden is.

Knelpunten Het is dus hoog tijd voor een nieuw Cannabis Tribunaal. Dit vierde tribunaal zal helemaal over medicinaal en therapeutisch gebruik van de plant gaan en de knelpunten en problemen op dit gebied. Het VOC roept iedereen die mee wil werken of zijn of haar ervaringen wil delen op om contact op te nemen via info@voc-nederland.org. Het 'Medicinale Cannabis Tribunaal' zal ergens in het najaar plaatsvinden. Eerst is er natuurlijk nog Cannabis Bevrijdingsdag, op 15 juni in Amsterdam. Bij het ter perse gaan van dit nummer was de definitieve locatie nog niet bekend, maar hopelijk staan we als vanouds in het Westerpark. Wil je als vrijwilliger meewerken aan dit evenement of een kraam huren op de hennepmarkt, stuur dan een mailtje naar info@voc-nederland.org. Of kom naar de maandelijkse VOC vergadering: datum, plaats en locatie zijn altijd te vinden in de agenda op onze website.

Agenda 11 februari Maandelijkse VOC vergadering, Bel Air, Breda, 13.00 uur. Sympathisanten en geïnteresseerden zijn altijd welkom. 11-13 maart Medical Cannabis Bike Tour 2014. Tweede editie van deze fietstocht van Valencia naar Barcelona om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van kanker met cannabis. 14-16 maart SPANNABIS, Fira de Cornellá, Barcelona, Spanje. Grootste cannabis/hennep beurs van Europa.

Wat is het VOC? Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, nietcommerciële stichting die is opgericht na het eerste Cannabis Tribunaal. Het VOC zet zich in voor rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid en tegen betutteling en repressie. Doel van het VOC is de wenselijkheid van opheffing van het verbod op cannabis onder de aandacht te brengen van de Nederlandse bevolking, media en politici. Meer informatie: www.voc-nederland.org twitter.com/@vocnederland

69

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 69

31-01-14 15:50


Dopenessgang

We roken het liefst OG Kush of Lemon Haze

À\Ê À > ÊÛ> Ê- À}i

Net zoals in Nederland is in Belgie hiphop nog onverminderd echt een ding, en duiken er steeds weer nieuwe, jonge rappers en producers op. Deze keer ruimen we een plekje in voor Dopenessgang, een hiphopgroep die wel in is voor – ach, de naam zegt het al.

Niet zo lang geleden verscheen Outta Space, een clip die goed duidelijk maakt waar zoal de interesses van de jongens van Dopenessgang liggen. We stellen voor: JPJ, Keanu Taylor & Seffe, die allemaal bij het label The Dopeness zitten. En The Dopeness is dan weer onderverdeeld in Dopenessgang waarbij door iedereen in het Engels wordt gerapt,

en Seffe die dat in het Nederlands doet. In een vorige Highlife werd er aandacht besteed aan Gangthelabel dat ook uit Gent komt, maar waar verder weinig raakvlakken mee zijn: “Voor Gangthelabel zal er altijd wel een blijvend respect zijn, maar we willen liever niet met hen vergeleken worden. want op muzikaal vlak komen onze stijlen niet echt

overeen.” ’t Is maar dat je het weet...

Jonko’s Het maken van de track van Outta Space was geen zware opgave: “We zaten in de homestudio beats te zoeken en hadden ondertussen een paar jonko's aangestoken tot we die beat hoorden. Vanaf toen was het niet heel moeilijk meer, de inspiratie kwam vanuit het niets in ons hoofd, en 'opnemen maar' zeiden we. Met de clip hadden we ook niet erg veel problemen, want we hadden al in ons hoofd hoe het moest worden en ziezo: het resultaat. Bij het editen van de clip

We zaten in de homestudio beats te zoeken en hadden ondertussen een paar jonko’s aangestoken…

70

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 70

31-01-14 15:50


hebben we de hele de nacht doorgewerkt, vooral JPJ. Als we iets hebben maken we het ook af, dat is wel onze mentaliteit.”

Dieper Blowen valt sowieso wel goed bij Dopenessgang: “Het heeft ons geholpen met de volwassenheid van onze muziek, door dieper na te denken dan we normaal zouden doen. Want de muziek die we eerst maakten was niet wat het moest zijn. We roken het liefst OG Kush of Lemon Haze. Dat doen we al een aantal jaren en ook al wonen we in België, het is nog nooit een probleem geweest. We hebben genoeg contacten. Een goede reden waarom we blowen is er niet, bij ons is het just enjoy life with a smile!”

anders dan ruzie maken over simpele dingen die zij moeilijk maken. Maar wij doen het toch; het zou natuurlijk wel fijn zijn als het alsnog gelegaliseerd zou worden.”

Lekker De roots van Dopenessgang liggen in Gent maar ook in Elsene, dat onderdeel is van de hoofdstad Brussel. “België is een klein land, maar de levensomstandigheden en mentaliteit in Elsene zijn wel heel anders dan in Gent. Zelfs voor wiet steken ze mensen neer! Maar we focussen ons op de muziek, en de situatie maakt ons verder niet echt uit.” In de muziek is dan ook genoeg te doen: “Het gaat lekker met

de Nederlandstalige hiphop, maar aan die in het Engels wordt minder aandacht besteed, jammer genoeg. Dat zal ons niet stoppen om ons doel te bereiken. We hebben veel in huis maar nog niets uitgebracht. Mensen zullen verbaasd zijn hoe wij in korte tijd geëvolueerd zijn. Werken is ons motto en dat doen we dagdagelijks buiten de schooluren.” “We hebben nog niet echt de kans gehad om ons op Nederland te richten, maar we weten zeker dat als ze onze muziek daar horen, ze op slag verliefd zullen zijn. En hopelijk gebeurt dat ook ! Maar we blijven realistisch en focussen ons op goede muziek maken. Wat daarna komt, dat komt.”

Legaliseren Van hun openlijke voorliefde voor smoken hebben ze bij Dopenessgang weinig last, ondanks het beroerde imago dat België wat dat betreft heeft: “Het is totaal geen moeilijke positie want of je het nu legaliseert of niet, in België doet men het toch. De meeste van onze vrienden blowen. En ja, soms zijn er een paar uitzonderingen van mensen die er tegen zijn en shit praten, maar het maakt ons helemaal niks uit wat ze er van denken. Het lijkt onwaarschijnlijk dat men het in België zal gaan legaliseren, want de politici hier doen niets

71

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 71

31-01-14 15:50


De definitieve Lara Croft

Slim, stoer & sexy Door: Redactie Highlife

Vorig jaar maakten we opnieuw kennis met Lara Croft in de reboot van Tomb Raider. Dankzij de combinatie van slim, stoer en sexy veroverde ze de harten van mannelijke én vrouwelijke gamers over de hele wereld. Tomb Raider anno nu is realistischer, rauwer en persoonlijker dan de voorgaande edities. Tomb Raider is daarom opnieuw uitgebracht als Defenitive Edition voor PlayStation 4 en Xbox One en als Game of the Year Edition voor PlayStation 3 en Xbox 360.

In deze volledig vernieuwde versie voor PlayStation 4 en Xbox One vind je een zeer gedetailleerde Lara in een complete, ultrarealistische wereld. De Definitive Edition van het bekroonde actie-avontuur bevat alle originele downloadbare content, plus digitale versies van de Dark Horse-strip, het geïllustreerde miniboekje van Brady Games en de

Lara, 6 multiplayer-wapens, 8 multiplayermaps en 4 multiplayer-personages.

Tomb Raider Tomb Raider is het veelgeprezen actieavontuur dat het intense begin van Lara Crofts verhaal vertelt en haar ontwikkeling van een onervaren, jonge vrouw naar geharde over-

Lara vechten om de duistere geheimen van een vergeten eiland te ontrafelen en te kunnen ontsnappen aan haar ijzeren greep. In Tomb Raider beleef je hét bepalende avon-

Tomb Raider anno nu is realistischer, rauwer en persoonlijker dan de voorgaande edities. Final Hours-video's van de ontwikkelaars. De Game of the Year Edition bevat Tomb of the Lost Adventurer, 6 singleplayer-outfits voor

lever. Gewapend met alleen haar oerinstincten en de gave om de grenzen van het menselijk uithoudingsvermogen te tarten, moet

tuur van Lara Croft, en dat maakt het een bijzonder weerzien voor veteranen en de perfecte introductie voor alle nieuwkomers.

72

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 72

31-01-14 15:50


Soest

Den Haag Arnhem

TOTAAL 1_1.indd 1

Den Haag

Soest

Arnhem

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem

06-12-13 10:58


THE EDGE

Foto:

Dutch Passion

74

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 74

31-01-14 15:50


VN tegen legale wiet in Uruguay Door: redactie Highlife

Het kwam niet als een verrassing dat het VN-bureau dat over drugs gaat, het maar niks vindt dat Uruguay wiet legaliseert. De INCB (International Narcotics Control Board) staat bekend als een hardliner in de drugsdiscussie. Ze zijn fervent tegenstander van legalisering of zelfs maar regulering van cannabis, en geloven heilig in de War on Drugs.

Nadat een meerderheid in de Senaat van het Zuid-Amerikaanse land in december in-

stemde met een wetsvoorstel dat voorziet in de legalisering van cannabis, reageerde de INCB als door een adder gebeten. De Belgische INCB-voorzitter Raymond Yans bitste: "Het uit 1961 stammende verdrag over drugs dat ook Uruguay heeft ondertekend, bepaalt duidelijk dat cannabis vanwege de verslavende werking en schadelijkheid alleen kan worden gebruikt voor medische of wetenschappelijke doeleinden." Yans meldde verder dat het “alom bekend is dat cannabis erg schadelijk en verslavend is.”

Woedend Een jaar eerder reageerde de INCB ook al woedend op het besluit van de Amerikaanse staten Washington en Colorado om wiet te legaliseren. Toen mopperde Yans weer de alom bekende riedel over de inmiddels meer dan 50 jaar oude verdragen (misschien zijn die eens aan herziening toe, zou je denken). Hij ging zelfs een stapje verder door te stellen dat legalisering van wiet ernstige gevolgen voor de samenleving zou hebben. Met dergelijke uitspraken bewijst de INCB dat zij zelf de kop in het zand steekt en koppig blijft vasthouden aan oude en achterhaalde verdragen. Het is hoog tijd dat er een frisse wind door dit vermolmde bastion gaat waaien.

Gaat New York ook legaal? In de Amerikaanse staat New York wordt opnieuw een poging gedaan om marihuana te legaliseren. Liz Krueger van de Democraten vindt dat de tijd rijp is dat New York het voorbeeld van Washington en Colorado volgt.

In de zogenaamde Marijuana Regulation and Taxation Act zou cannabis wat haar betreft legaal worden. Krueger: “Het verbod op cannabis werkt niet, dat is ondertussen wel duidelijk geworden. Het is tijd dat we eens eerlijk naar dit onderwerp kijken. Het illegale gebruik van marihuana is wijdverspreid. Maar onze huidige wetten zorgen ervoor dat vredelievende mensen toch in aanraking komen met de politie. Vooral jongeren hebben vanwege lichte drugsovertredingen een grote kans om een strafblad op te lopen, en daar hebben ze de rest van hun leven veel last van. Dat moet anders.”

Kritiek Er is toenemende kritiek op het gedrag van de NYPD, het politiekorps in New York. De laatste 15 jaar heeft de NYPD maar liefst 600.000 mensen wegens het bezit van cannabis gearresteerd. Nergens anders in de VS gaat de politie zo vaak tot een aanhouding over. Bijna 85% procent van de arrestanten behoort tot een minderheidsgroepering. De Republikeinen zijn fel tegen de plannen. Dat lijkt niet echt gunstig voor Krueger, want de Republikeinen hebben een meerderheid in de Senaat van de staat New York. Een groot deel van de New Yorkers zelf reageert echter wel positief op de plannen. En Krueger meent dat die grote publieke steun haar politieke tegenstanders wellicht op andere gedachten kan brengen.

75

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 75

31-01-14 15:50


Sex & the Sea Door: redactie Highlife Ì ½Ã\Ê >À Ì i Ê ÕÃiÕ Ê, ÌÌiÀ`>

In het Maritiem Museum in Rotterdam hebben ze een prikkelende tentoonstelling bedacht. In Sex & the Sea ga je met de zeeman mee op reis en ervaar je zijn heimwee, zijn seksuele verlangens en de verleidingen die op hem wachten in verre havens.

Het museum vroeg de bekende filmregisseur Peter Greenaway en multimediaregisseur Saskia Bodde het verhaal van die naar sex hunkerende zeeman op poëtische wijze uit te beelden. Daarvoor werd onder andere een aantal zeelieden over hun ervaringen geïnterviewd. Maar er is meer. je vindt op de expo ook voorbeelden uit de wereld van de zeemanstattoo’s, beeldende kunst van bijvoorbeeld Hokusai en Botticelli, en animaties gemaakt door Second Life. Sex & the Sea is tot 19 december 2014 te zien. Maritiem Museum Rotterdam Leuvehaven 1 3011 EA Rotterdam www.maritiemmuseum.nl

76

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 76

31-01-14 15:50


77

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 77

31-01-14 15:50


Dieren in de ruimte Door: Marian Henderson

Het hondje Laika ken je vast wel. Het eerste zoogdier dat in een baan om de aarde vloog en dit avontuur niet overleefde. Laika is nog steeds niet vergeten. De Nederlandse Opera komt met de voorstelling Laika, waarin het hondje een rol speelt in cyberspace. Maar hoeveel dieren gingen er niet naamloos de ruimte in of werden snel vergeten? Sedert de jaren veertig gingen beesten de kosmos in om ons te leren wat de effecten op hun lichaam en geest waren. Zonder al deze dier-kosmonauten hadden we zelf de ruimte niet ingedurfd...

De eerste dieren die werden onderzocht in het kader van de ruimtevaart waren muizen die in 1931 werden vastgebonden in een primitieve centrifuge. Ze bleven op de grond. Het onderzoek van Constantin Generales en Wernher von Braun in Zürich was bedoeld om te bekijken welke G-krachten weefsels konden doorstaan. Sommige muizen legden meteen het loodje. De overlevers hadden meer pech. Zij werden ter plekke opengesneden om te kijken welke organen nog functioneerden.

Fruitvliegjes Op 20 februari 1947 gingen de eerste levende wezens de ruimte in. Fruitvliegjes. Ze reisden met een buitgemaakte Duitse V2 raket en bereikten een hoogte van 170 kilometer. Wetenschappers wilden kijken of ze de blootstelling aan straling zouden overleven. Dat deden ze. Ze kwamen gezond terug op aarde. Inmiddels schrijven we 1948 en was het de beurt aan een viertal apen in de Verenigde Staten. Albert 1 bereikte 60 kilometer hoogte en stierf tijdens de vlucht. Een jaar later mocht Albert 2 omhoog. Hij ging tot 125 kilometer en kwam bij de landing om. De aapjes Albert 3 en 4 werden in 1949 gelanceerd. Zij stierven omdat de parachute bij de landing weigerde.

Muizen Op 31 augustus 1950 steeg er een aantal muizen op tijdens een Amerikaanse missie. Hun gedrag tijdens gewichtloosheid werd door een camera vastgelegd. Ook deze muizen stierven. Bijna een jaar later, op 20 september 1951, werden in één vlucht aap Yorick en elf muizen gelanceerd. Het hele stelletje keerde levend terug na een tocht tot 79 kilometer hoogte. Er werd geconcludeerd dat versnellingen tot 15 G gedurende minder dan een seconde verdragen werden. 3 of 4 G werd verdragen gedurende 45 seconde.

Laika De volgende belangrijke stap werd gezet door de Russen. Op 3 november 1957 stuurden ze het hondje Laika (Blaffer) omhoog met de Spoetnik 2. Zij was het eerste levende wezen dat gewichtloos rond de aarde draaide. Dit hondje werd zomaar van de straat geplukt. Van begin af was duidelijk dat Laika het niet zou overleven. Men wilde onderzoek doen naar de effecten van de krachten die ze moest doorstaan. Zo werden bijvoorbeeld haar temperatuur en bloeddruk gemeten. Het beestje zat vastgesnoerd in een kistje. Ze kon wel eten en drinken, maar zich verder niet bewegen. Om haar lijdensweg te bekorten was een deel van het voedsel vergiftigd. Laika zou zichzelf dus dood-eten. Maar zover kwam het niet. Na een paar uur stierf ze spontaan als gevolg van stress en oververhitting. Haar snelle dood werd aanvankelijk niet gemeld, omdat de Russen dit als gezichtsverlies zagen. Het dode hondje draaide nog 2570 keer rond de aarde. Toen de raket op 14 april 1958 de dampkring binnenkwam, werd haar lijfje verbrand. Met haar onfortuinlijke tocht heeft ze zich wel verzekerd van eeuwige roem.

Able en Barker De volgende overwinning viel ten deel aan de Amerikanen. Zij lanceerden in 28 mei 1959 met een Jupiter-raket de aapjes Able en Barker. Zij doorstonden 38 keer de normale zwaartekracht op aarde en waren 9 minuten gewichtsloos. Hartwerking, ademhaling en bloeddruk bleven normaal. Het apenduo keerde levend terug. Het rhesusaapje Sam overleefde op 4 december 1959 de Little Joe vlucht met de Mercury. Hij reisde 312 kilometer en kwam tot 88 kilometer hoogte. Zijn capsule werd 2 uur na de landing teruggevonden in de Atlantische Oceaan.

Zinloos geofferd Na de Tweede Wereldoorlog werden er veel apen en muizen in neuskegels van raketten gestopt, die het allemaal niet overleefden. Rusland stuurde onfortuinlijke honden, ratten en konijnen omhoog. Een aanzienlijk deel van deze dieren werden zinloos geofferd. Maar van andere tochten werd wel degelijk veel geleerd, zodat men later de bemande ruimtevluchten beter aandurfde. We gaan verder met enkele Russische experimenten. In de Spoetnik 5 zaten in 1960 de hondjes Bjelka en Strelka (Eekhoorntje en Kleine Bij). Ook gingen er 2 ratten, 42 muizen, een konijn en wat vliegen en planten mee. Zij vlogen rond de aarde en de hele diergaarde kwam levend terug. Maar vanzelfsprekend was dat nog helemaal niet. Met de Spoetnik 6, die in 1960 opsteeg, ging het helemaal mis. De honden Ptsjolka en Moesjka (Kleine Bij en Kleine Vlieg) vonden de dood, evenals een aantal muizen, ratten en insecten.

Ruimterat Hector Ook Europa blies een bescheiden deuntje mee. Frankrijk heeft ratten, twee katten en een aap gelanceerd met de Veronique raketten. Op 21 februari 1961 ging ruimterat Hector de lucht in. In 1963 gevolgd door een Parijse straatkat, Felix, die gezond op aarde terugkwam. De kattenvlucht daarna ging echter mis.

78

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 78

31-01-14 15:50


Eenzaamheid In 1961 stuurde Amerika de eerste mensachtige de ruimte in. Het werd chimpansee Ham, die terdege opgeleid werd. Hij liep dagenlang in een nylon ruimtepak en werd vastgebonden in een wieg. Hij werd in centrifuges gestopt, in snelle sleden vervoerd, die plotseling afremden. Hij werd in lagedrukkamers gehouden en aan hele lage en hoge temperaturen

blootgesteld. Het arme beest. Van de groep geselecteerde apen deed Ham het 't best. Niet omdat hij zo slim was, maar vooral omdat hij goed bestand was tegen eenzaamheid, desoriëntatie en bewegingsziekte. Ham leerde om een handel wel 50 keer over te halen en daaraan voorafgaand 5 seconden te wachten. Wanneer hij het goed deed kreeg hij een banaan of een bekertje water. Bij fouten wachtte hem een electrische schok. Ham werd met maximaal 9462 kilometer per uur afgeschoten naar 253 kilometer hoogte. Het lukte hem goed om zijn taken uit te voeren. De terugweg was minder gelukkig. De capsule kantelde in het water. Gelukkig werd hij aan boord van een vliegdekschip gehesen. Vlak na de landing uitte Ham zich agressief. De omstanders waren bang voor hem. Echter, al snel liet hij zich inpalmen met een appel en een sinaasappel.

Dierentuin Na zijn vlucht bleef hij angstig voor de capsule. Hij ging mee terug naar de Respons Testing Machine en werd geheel doorgelicht. Pas in 1963 verhuisde hij naar een dierentuin. Daar werd hij apart van de andere apen

gehouden, omdat hij teveel vermenselijkt zou zijn. Gelukkig kreeg hij in 1980 een nieuwe kans om elders een aapwaardig bestaan op te bouwen. In 1983 stierf hij. Zijn resten zijn begraven buiten de International Space Hall of Fame. Een prachtige zerk voor een dappere ruimtereiziger. Drie maanden na Ham ging de eerste Amerikaanse mens, Alan Shepard, de ruimte in.

Vooruitgang 2013. Inmiddels zijn er tientallen diersoorten afgeschoten naar grote hoogte. Nog steeds worden dieren gebruikt om hun reacties in de ruimte te meten. Onlangs heeft André Kuipers apparatuur getest waarmee muizen inwendig kunnen worden gevolgd. Ze hoeven dus niet te worden vastgebonden of sensoren te dragen. Een grote vooruitgang. Op zijn laatste vlucht waren er een paar vliegen mee om hoog gegaan. Per ongeluk. Deze werden door de bemanning doodgeslagen. Want ruimtereizigers moeten wél een omschreven missie hebben. Nog steeds bewijzen ze ons hun diensten. Ongevraagd, ongewild, maar zeer gewenst.

Sommige muizen legden meteen het loodje. De overlevers hadden meer pech. Zij werden ter plekke opengesneden om te kijken welke organen nog functioneerden.

79

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 79

31-01-14 15:50


FILMS door: Rob Tuinstra

Prisoners

Gravity

Regisseur: Jill Sprecher Met: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano

Regisseur: Alfonso Cuarón Met: Sandra Bullock, George Clooney

Prisoners is een grimmig crimedrama, dat in aanmerking was gekomen voor vijf sterren, ware het niet dat er in het verhaal en de plot wat kreukels zitten. Maar wie vermaakt wil worden en tot op het eind van een film in spanning wil zitten kijken, zal zich met deze ruim 150 minuten (!) echt niet vervelen. Bijna de gehele cast is 100% in topvorm, en ook de soundtrack en editing dragen bij aan dit ontvoeringsdrama. Het verhaal is simpel. Twee echtparen vieren samen Thankgiving, maar waneer de dochters van beide families verdwijnen blijft een nagelbijtende race naar hun lot over. Want wie is die vreemde vogel die vlak voor hun verdwijning zijn camper in de straat parkeerde? Wie over de minpuntjes heen ziet, gaat genieten.

Inside Llewyn Davis Regisseur: Ethan & Joel Coen Met: Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman

De Coen broers keren met Inside Llewyn Davis terug naar de art house film. Ze kunnen daar al vele jaren niet stuk bij veel critici en het art house publiek, maar zelf vond ik hun laatste een ietwat vermoeiende film. We volgen Llewyn Davys, een folkzanger die ergens in de jaren zestig moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Hij teert op de zak van anderen, en slaapt vooral op de bank bij de weinige vrienden die hij heeft. Ondertussen is hij ook nog eens een uiterst zelfingenomen persoon, want zijn eigen muziek vindt hij geweldig, terwijl de rest van de wereld er volgens hem niet veel van bakt. Gaandeweg de film kom je er achter dat je die Llewyn Davis eigenlijk maar een uitvreter en behoorlijk onsympathiek vindt.

Net als The Young and Prodigious T.S. Spivet is dit echt een film die je in 3D zou moeten bekijken. Bullock en Clooney zijn ergens in de ruimte, wanneer er allerhande gedoe ontstaat op hun control station op aarde. Niet handig, dus zien we een klassiek SF-avontuuur. Niets nieuws, maar mooi meegenomen dat de regisseur het allemaal bijna perfect in beeld brengt. Bullock en Clooney zijn professioneel genoeg om het allemaal goed te dragen, en de 3D beelden zijn ook allemaal meer dan in orde. De spanningsboog is verder uitmuntend, want regelmatig hou je je adem in. Ook vanwege die verregaande spanning, en de mooie 3D beelden, de 4 sterren. Weer een coole SF ruimtefilm.

The Young and Prodigious T.S. Spivet Regisseur: Jean-Pierre Jeunet Met: Kyle Catlett, Helena Bonham-Carter,

Jean-Pierre Jeunet is een van onze favoriete regisseurs. Hij brak door met pareltjes als Delicattessen en La Cité des Enfants Perdu, werd immens populair met Amélie, en maakte nog 3 andere films die meer dan goed waren, waaronder twee prachtige anti-oorlogsfilms. In zijn laatste is hij weer virtuoos als de man die absurde verhaaltjes vertelt in uitzinnige decors. We volgen de jonge T.S. Spivet, die vanaf zijn boerderij op het platteland in Amerika met dermate briljante uitvingingen komt, dat die zelfs bij het wereldberoemde Smithsonian Institution in Washington opvallen. Jeunet is vooral in het eerste deel in topvorm, met zijn bekende uitzinnige decors, wanneer we kennis maken met de jonge T.S Spivet en zijn familie. Maar het geheel is voldoende voor veel glimlachen, de nodige tranen, en de vier sterren. In 3D is alles op zijn mooist.

80

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 80

31-01-14 15:50


Column

C-man

Participatiewiet Als een schuw muisje krabbelde Pietje de gang door. In de woonkamer vlijde hij zich als een kat op de grond. Stoelen waren niet voor zijn soort mensen. Eenmaal op de grond leek hij weer op een uit het nest gevallen babyvogeltje, met alle ledematen in onnatuurlijke hoeken om zich heengevouwen.

Zijn ogen lagen zo diep verzonken in zijn uitgemergelde schedel dat ze nauwelijks nog te zien waren. In de modieuze skinny jeans die hij ergens had opgeduikeld zagen zijn beentjes er uit als luciferstokjes. Zijn bo-

dood aan die losers. Waarom zorgt de overheid er niet voor dat wij, hardwerkende burgers, niet worden geconfronteerd met al dat menselijke wrakhout? Daklozen zijn de onaanraakbaren van de welvaarts-

Hoe was ik met mijn stomme kop in deze situatie beland? venlichaam was door talloze lagen kleding tot een sneeuwpopachtig volume uitgedijd. Gelukkig viel de walm die van hem afsloeg mee, maar misschien leek dat alleen maar zo omdat hij een respectvolle afstand tot me bewaarde. Ongemerkt zette ik snel het gas onder een pan met eten uit. Stel je voor dat hij de etenslucht opmerkte en ik me verplicht zou voelen hem een maaltijd aan te bieden. Dan kwam ik nooit meer van hem af.

Zielig Hoe was ik met mijn stomme kop in deze situatie beland? Op z'n best vinden we ze zielig, die verloren zielen die je bij de deur van supermarkten met een daklozenkrant in de hand kruiperig gedag zeggen. Als we een rothumeur hebben ergeren we ons

maatschappij. Ergens diep in ons knaagt het natuurlijk wel; daklozen vormen een onaangename herinnering aan wat ons allemaal kan overkomen. Toch lopen we het liefst met een zo groot mogelijke boog om ze heen. Niet te dichtbij komen, en vooral niet met ze in gesprek raken.

Oude stempel Ik kende Pietje al toen hij nog niet dakloos was. Hoewel zijn voorkomen in die tijd niet klopte met het clichébeeld – hij was toen nog een kogelronde Boeddha-achtige verschijning – was Pietje een junk van de oude stempel. Hij dealde wat, spoot zichzelf in met speed en heroïne, en stroopte 's nachts de straten af op zoek naar bruikbaar vuilnis. Soms sprak hij me op straat aan als hij iets had gevonden waarvan hij

dacht dat het mij interesseerde. Thuis troonde Pietje steevast knikkebollend achter zijn bureau als een junkievorst temidden van zijn indrukwekkende vuilniscollectie. Zijn huis was tot aan het plafond overwoekerd met rotzooi. Slechts enkele wildpaadjes waren uitgespaard waarlangs je de dichtgekoekte keuken en de beschimmelde matras kon bereiken.

Controle kwijt Toen werd Pietje ziek. Hij viel dertig kilo af, en al snel was hij de controle kwijt. Nadat hij zijn huis was uitgezet duurde het een half jaar voor de volkomen vervuilde woning werd ontruimd – alsof het woningbedrijf al die tijd nodig had om de moed bij elkaar te schrapen de zwijnenstal schoon te bikken. Vlak voor de winter zag ik container na container gevuld worden met Pietjes onwelriekende levenswerk. Nu woont hij in een tentje ergens op een industrieterrein. Laatst kwam ik hem op straat tegen met een fiets aan de hand. Eerlijk gevonden en zelf opgeknapt, verzekerde hij. Uit medelijden kocht ik het gammele karretje van hem. Of ik niet wat wiet voor hem had, vroeg hij beverig toen het geld veilig in zijn zak zat. Hij was doodziek en kon nauwelijks slapen. Softie als ik ben racete ik naar huis om een paar toppen van de buitenoogst van dit jaar te halen.

Mooie woorden Vandaag belde hij aan. Ik schrok me rot: hoe kwam hij aan mijn adres? Het leek warempel of hij er wat beter uitzag. Door de wiet was hij weer gaan eten, vertelde hij. Ondanks zijn penibele situatie had hij weer iets van zijn trots terug. Bedelen was zijn eer te na, en hij bood me speed aan in ruil voor wat wiet. Ik dacht aan de mooie woorden van koning Willem en Mark Rutte en opeens snapte ik het. Het voelde alsof ik deel uitmaakte van iets veel groters. Onze leiders hadden gelijk: zorgen, dat doe je samen. Nee Pietje, hou jij die speed maar. Hier, een paar mooie buds!

81

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 81

31-01-14 15:50


Advertentie index

Aan de top

13-14-15-16

Handelsonderneming Emmen

25

Agra-Wool International

51

Hennep Huis Het

13-14-15-16

Amsterdam Seed Center

51

Hydroland

13-14-15-16

Apollyon

51

Indoor Flowers

13-14-15-16

Apollyon

13-14-15-16

Keldertje 't

13-14-15-16

Atami

83

Kroon de

13-14-15-16

ATK Agratrading

51

Notos

13-14-15-16

Big Supplies

67

Onze Zwarte Parel

13-14-15-16

Bio Ibo / G-Power

82

Paradise Seeds

Canna

84

Partijhandel Nr. 12

13-14-15-16

13-14-15-16

Pascha

13-14-15-16

60-61

Plagron

4

60-61

Polder de

13-14-15-16

Polderweg de

13-14-15-16

Cannabis Gift Shop Coffeeshop Missouri Cremers coffeeshop Deventer Tuin- en Kasaccessoires

13-14-15-16

Dizzy Duck

73

Reggae Central

Dizzy Duck Seeds

60-61

Reggae Central

Dutch Passion Seed Company

60-61

Roxy

60-61

25 35 60-61

E.U. Grow

13-14-15-16

Royal Queen Seeds

Euro Kweek

13-14-15-16

Royal Queen Seeds

Extra Tuin

13-14-15-16

Rozentuin de

13-14-15-16

Gewoon Beveiliging

13-14-15-16

Seed Company the

13-14-15-16

Gieter de

13-14-15-16

Sensi Seeds

Gold

9

Gout

60-61

35 60-61

2

Senzimilla Seeds

60-61

Serious Seeds

60-61

Green Rainbow the

13-14-15-16

Snail

67

Grow Expert

13-14-15-16

Thc

67

Grow Now

13-14-15-16

Thuiskweker Heerlen de

Growfellas

13-14-15-16

Top Vision

H.T.C. Home & Tuin Centrum

13-14-15-16

Upstairs

Hacas

73

Handelsonderneming de Vormer

13-14-15-16

13-14-15-16 67 73

WG Trade

13-14-15-16

Zamnesia

67

colofon Highlife magazine Is een uitgave van:

Aan dit nummer werkten mee:

Discover Publisher BV, Postbus 362, 5460 AJ, Veghel, Telefoon: 073-5498112, Fax: 073-5479732 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Marian Henderson, Nicole Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen, Jan Sennema, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Feije Wieringa, en vele anderen.

Redactie-adres: Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam, redactie@highlife.nl Advertenties: Nancy en Daisy Drukwerkbegeleiding: Friends Support Drukkerij: Senefelder Misset, Doetinchem

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

HL 02-14 ORIGINEEL.indd 82

31-01-14 15:50


B’CUZZ

ATA

ROOTBASTIC

NICS ATA ORGA

BIO-BLOOMBASTIC

BLOOMBA

STIC

I ATAM SUBSTRATES

Follow us on

INFO @ ATAMI.COM WWW.ATAMI.COM TEL.: 0031(0)73 522 32 56 FAX: 0031(0)73 521 32 59 01_ad.indd 1

03-02-14 10:31


HIGHLIFE V E R S C HIJ N T 12 K E E R P E R JA A R. JA A RGA N G 23, N R.2, FE BRUARI 2014. GRAT I S

www.canna.com

03-02-14 10:29

01_ad.indd 1


Articles inside

Grabbelton article cover image

Grabbelton

2min
page 80
Dieren in de ruimte article cover image

Dieren in de ruimte

6min
pages 78-79
Sex & The Sea article cover image

Sex & The Sea

1min
pages 76-77
VN tegen legale wiet in Uruguay article cover image

VN tegen legale wiet in Uruguay

2min
page 75
VOC logboek: Tijd voor actie Dopenessgang: article cover image

VOC logboek: Tijd voor actie Dopenessgang:

3min
pages 68-69
Games article cover image

Games

1min
pages 72-73
Rise of the Continents article cover image

Rise of the Continents

1min
page 65
OG Kush of Lemon Haze article cover image

OG Kush of Lemon Haze

3min
pages 70-71
Einde aan verkeersbordenjungle article cover image

Einde aan verkeersbordenjungle

8min
pages 56-61
Schrijfster Taylor Stevens is een angsthaas article cover image

Schrijfster Taylor Stevens is een angsthaas

6min
pages 62-64
Minister neemt wietgrap serieus article cover image

Minister neemt wietgrap serieus

1min
page 55
Blowen in Antwerpen: 450 euro boete article cover image

Blowen in Antwerpen: 450 euro boete

3min
page 54
High Gadgets article cover image

High Gadgets

3min
pages 52-53
12 Years a Slave: intens drama article cover image

12 Years a Slave: intens drama

2min
pages 42-43
Maximo Park over muzikale emoties article cover image

Maximo Park over muzikale emoties

7min
pages 44-47
De vredespijp roken article cover image

De vredespijp roken

3min
page 49
Interview Robert C Clarke article cover image

Interview Robert C Clarke

8min
pages 36-39
Rare jongens, en meisjes ook article cover image

Rare jongens, en meisjes ook

1min
page 41
Kirchizië denkt aan legalisering article cover image

Kirchizië denkt aan legalisering

1min
pages 34-35
Flash article cover image

Flash

5min
pages 7-9
Coffeeshoptoeristen blijven welkom article cover image

Coffeeshoptoeristen blijven welkom

9min
pages 30-33
Nicole Maalsté article cover image

Nicole Maalsté

3min
page 6
American Hustle article cover image

American Hustle

4min
pages 18-21
Darren West: Engelse neonkunst article cover image

Darren West: Engelse neonkunst

5min
pages 26-29
CBD tegen darmkanker article cover image

CBD tegen darmkanker

1min
page 23
Stelling: Gemeentelijke wiet? article cover image

Stelling: Gemeentelijke wiet?

3min
pages 24-25
André Beckers article cover image

André Beckers

3min
page 22
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.