socialism hawpshti

socialism hawpshti

Slemany, Iraq

Socialist Movement Publications in Kurdistan
Arshifi Blawkrawa w Govarakani Bzutnawai Krekari w socialisti le Kurdistan
Blawkrawakat lerada nia ?! Tkaya binera bo ziadkrdni bo am arshifa !
Friends: http://issuu.com/hawpshti_krekari

www.hawpshti.com